Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Vetlandas Trosförsamling numera Pingstförsamling

 

Vetlanda Bibelcenter tillhör sedan i våras Pingströrelsen

Det kom till min kännedom under veckan att VBC numera är en pingstförsamling.  Eftersom jag tillhör dem som de sista tre åren undrat när landets trosförsamlingar skall börja reagera på Livets Ords nya linje slog jag en signal till pastor Patrik Olofsson för att få mina misstankar bekräftade.  Jag hade hoppats på några liknande uttalanden som f.d. bibelläraren på Livets Ord Christopher Alam gav under denna intervju.

Ganska tidigt i samtalet stod det klart att pastor Olofsson inte önskar bli ledare för någon proteströrelse eller gå till attack mot förändringarna i den tidigare gemenskapen.  Det var tydligt att pastor Olofsson är totalt ointresserad av kyrkopolitik och mer intresserad av att lära sig nå Svensson, Jansson och nyinflyttade svenskar med evangeliet om frälsning.  Trots att jag inte fick de uttalanden jag sökte, upplever jag inte att de uteblev av feghet eller rädsla för Livets Ords ledarskap, utan ur en genuin önskan att gå vidare utan onödiga konflikter och ryktesspridningar.

Jag respekterar hans önskan att inte attackera syskonen i den tidigare gemenskapen med Livets Ord, men tror ändå att församlingens byte av samfund har ett nyhetsvärde i sig och mycket väl kan vara ett diskret startskott av något slag då rapporter om en rad trosförsamlingars frågetecken kring bl.a. smygkatoliceringen i Uppsala nu florerar allt oftare.  Detta är som sagt min åsikt och inte något pastor Olofsson förmedlade.

-

Ett genuint fokus på att vinna själar för Messias kan inte vara fel

Jag fick som sagt en stark känsla av att pastor Olofssons nöd för de förlorade i allra högsta grad är genuin och  accepterar att den överstiger önskan att träta med Livets Ord.  Jag vill således avsluta med att önska Olofsson och församlingen Vetlanda Bibelcenter Guds rikaste välsignelse i den vision de har.   Det rör på sig i fler än ett samfund just nu, så vad samfundsbytet för Vetlanda Bibelcenter kommer att betyda för övriga Trosrörelsen får istället framtiden visa.

 

Over and Out

MyTwoCents / Daniel F orslund


 

Ämne: Ledarskap, Nya Ekumeniken

Kommentarer (Denna del omfattas inte av vårt utgivningsbevis)