Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Är det en skam för en kvinna att tala i församlingen?

1 Kor 14:33-36 Ty Gud är inte oordningens Gud utan fridens. Liksom kvinnorna tiger i de heligas alla församlingar 34 skall de tiga i era församlingar. De får inte tala utan skall underordna sig, som också lagen säger. 35 Vill de veta något, skall de fråga sina män där hemma. Ty det är en skam för en kvinna att tala i församlingen. 36 Är det kanske från er Guds ord har gått ut? Eller har det kommit bara till er?

HJÄLP ÖNSKAS!

Att kvinnan inte får tala i församlingen [enligt en bokstavlig tolkning av Paulus] är ett av de mest infekterade samtalsämnena i delar av Messias Kropp.  Som jag ser det finns en rad förhållningssätt till dessa verser.  Jag har under årens lopp hört mindre bra ”bortförklaringar” som i slutändan blir kontra-produktiva för dem som tror att kvinnan får undervisa [även män].  Lika ofta undviker männen frågan och lämnar den till kvinnor själva att förklara och tolka.  Oavsett vad systrarna kommer fram till, så är ju öronen stängda på de män som inte tror att kvinnor får undervisa.  Dessa manliga ledare kanske inte aktivt stöder bokstavstolkning av vissa bibelverser, men genom att tiga i frågan ger de sitt tysta bifall.

Jag ber dig således, man som kvinna, ung eller gammal att i denna posts kommentarsfält lämna alla bibelord du kan tänka på,  GT eller NT men framför allt NT som skulle kunna peka på att kvinnan INTE skall/får/bör undervisa andra än kvinnor (eller inte alls?).

Håller på att förbereda en predikan (predikoserie?) i ämnet och vill alltså främst vaska fram så många bibelord som möjligt som skulle kunna peka på att Paulus (eller någon annan) lägger munkavel på kvinnor.  Jag tillhör dem som själv ofta kommit med lösa, egenomtänkta försvar för kvinnans rätt att predika men önskar nu personligen en gång för alla ”ta tag i”  frågan.  Efterlysningen är alltså inte främst avsedd för bibelord som försvarar kvinnor i talarstolen utan att hitta bibelorden som säger att våra systrar är kallade till att vara tysta.  (Försvar eller belägg kommer senare)  Återkommer sedan med en liten studie, kanske med ljud och bild, där jag en gång för alla ämnar djupdyka i denna infekterade fråga.

Tack för er hjälp!

mvh

MyTwoCents

P.s. Ni får tillfällig dispans att använda en annan signatur än den ni vanligtvis använder i det fall ni inte önskar er signatur ihop-kopplad med ”kvinnoprästmotståndare”.  Specifiera gärna vilken roll bibelordet ni citerar ni anser förbudet rör sig om.  (Pastor, evangelist, bibellärare, etc)   Är det någon som klurat ut vilken av GT’s bud Paulus hänvisar till med ”som också lagen säger” tas även denna information tacksamt emot.  Jag har säkert redan material för två tre timmars bibelstudium men vill se till att jag inte missar något viktigt passage.

Ämne: TRADITION & TEOLOGI, Villoläror

Kommentarer (Denna del omfattas inte av vårt utgivningsbevis)