Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Lika – men ändå olika? Andy sammanfattar samtalskvällen.

Andréas ”Andy” summerar intrycken från samtalskvällen.

Evangelikaler och katoliker möttes under torsdagskvällen för ett samtal i Elimkyrkan i Stockholm. Temat för kvällen var ”Lika – men ändå olika”, och arrangör var Svenska Evangeliska Alliansen. Panelens sammansättning gjorde att det första intrycket var att det hela kändes en aning konstruerat, för hade man verkligen önskat samtala på djupet om skillnader mellan evangelikala och katoliker borde man bjudit in representanter som kunde tillfört samtalet en helt annan nyans och saklig kritisk tyngd än vissa av kvällens gäster stod för.    

Elisabeth Sandlund från tidningen Dagen var moderator under detta samtal, något hon med sin bakgrund och erfarenhet som debattör verkade bekväm med. Här kunde man med fördel haft en annan person som kunde tillfört samtalet en större skärpa än vad Sandlund bemästrade. I sådana här samtal behövs en noggrann tydlighet beträffande de reellt stora och grundläggande doktrinella skillnader som faktiskt finns mellan den katolska kyrkan och evangelikala.

I frågan om varför katolska kyrkan inte delar nattvardsgemenskap med andra syskon, framkom det från katolskt håll en del intressanta aspekter. Bengt Malmgren trodde att man inom katolska kyrkan kommer att mjuka upp sin hållning i denna fråga och att man på sikt kan dela nattvard med ickekatoliker förutsatt att man delar samma grundläggande nattvardssyn. Just om andra trossyskon nämnde han Ulf Ekman och hans bok ”Tag och ät” som ett exempel, och Malmgrens kommentar beträffande Ekmans nattvardsteologi var ganska intressant:

”- När jag läser Ulf Ekmans bok om nattvarden så är det helt och hållet en katolsk nattvardssyn.”

Sten-Gunnar Hedin uttryckte å andra sidan sitt bekymmer över att nattvardsbordet var allt för öppet, och att man i flera sammanhang inte varken behöver tro eller vara döpt för att delta i Herrens måltid. Han efterlyste en större respekt för det heliga med bakgrund i att man inom den protestantiska traditionen slarvar med detta. Hedin menade också att i och med att vi känner varandra som syskon över samfundsgränserna borde det vara möjligt för hela Kristi kyrka att delta i nattvarden. Han verkade vara mest positiv till den katolska kyrkan av de evangelikala, något som inte är förvånande med bakgrund bland annat i att han tillsammans med den katolska biskopen författat en bok.

Vad som gör att man i större grad söker sig till denna kyrka med dess rötter kan bara spekuleras i just nu, men är man inte trygg i sina egna rötter och ger dem vatten och näring dör de sakta ut.

Stefan Gustavsson påpekade den stora skillnaden i synen på Maria som evigt förblivande jungfru och pekade bland annat på Matt 1:25 som säger att …han rörde* henne inte, förrän hon hade fött en son.” Stefan berörde också den katolska dogmen om Marias gudomliggörande där hon fått titeln Himlens drottning och enligt katolsk tro skulle ha en speciell ställning som medlerska av nåd, och han nämnde böner till Maria som en stor och svår dogmatisk skillnad. Anders Arborelius svarade generellt om livet efter döden hos Gud och gav inget direkt tydligt svar på Stefans essentiella kritik rörande Marias gudomliggörande och de facto att hon i och med detta tillskrivs samma egenskaper som Gud. Elisabeth Sandlund fyllde på med att det egentligen inte rör sig om så stora skillnader i denna fråga mellan katoliker och evangelikala, men just frågan om Maria är en mycket stor dogmatisk skiljelinje mellan katoliker och evangelikala kristna. Sandlund gav flera gånger intryck av att vara lite för färgad i vissa saker och näst intill svarade på flera av de frågor och påståenden som ställdes.

Stefan Gustavsson var den som visade störst tydlighet från evangelikalt håll och det borde varit fler med samma tydlighet närvarande under panelsamtalet. Pingstteologen Nils-Olov Nilsson bör vara ett namn inför kommande samtal. Sten-Gunnar Hedin var några gånger inte helt tydlig och man undrade ibland vad han egentligen menade. Därför hade det varit på sin plats med en moderator som i större grad kunde utmanat båda sidor för att verkligen få fram tydliga svar i de stora frågor som skiljer oss åt, för att tala om djupa trosfrågor som verkligen skiljer oss åt på ett trivialt sätt är inte konstruktivt i längden. Vänlighet och ömsesidig respekt ska givetvis finnas som grund, men sådana här samtal måste ha en skärpa och tydlighet så att inga missförstånd uppstår.

Det var givetvis flera frågor som togs upp under samtalet. Bland annat påvens roll som överhuvud för kristenheten och huruvida Petri ämbete skulle gått i arv till katolska kyrkan. Reliker samtalades det om, men också om hur det ekumeniska klimatet i Sverige är unikt jämfört med resten av världen, och just detta är egentligen oerhört intressant för den som följer den ekumeniska debatten. Varför är det svårare i andra länder och vad är det som gör att Sverige har ett annat klimat för ekumeniska samtal över samfundsgränserna?

Katolska kyrkan har ett tydligt mål med sin ekumenik och det är att samla kristenheten i en enda kyrka, och då man har en djup övertygelse att det är den katolska kyrkan Kristus upprättade, är det just denna vi bör samlas runt menar katolikerna. Nu poängterade man från katolskt håll att det nödvändigtvis inte handlar om en organisatorisk enhet, men då kyrkan är katolsk i sitt väsen, alltså allmän, är detta ett naturligt steg. Från frikyrkohåll, eller de evangelikala som man också kan säga, saknas det allt för ofta ett gemensamt svar för vad som är målet med ekumenik och enhet. Här bör våra olika ledare tala i klartext för att undvika spekulationer. Det räcker inte att hänvisa till Jesu bön i Joh 17 som svar på hur man förhåller sig till en kyrka som den katolska med sina så till de grader tydliga mål.

Leder arbetet med enhet och ekumenik så småningom till en organisatorisk enhet där vi som idag står utanför katolska kyrkan blir accepterade utifrån moderata kriterier satta av de som för dessa samtal på en högre nivå, eller ser vi att detta är den enhet Jesus talade om i Joh 17?

Efter det formella samtalet öppnades det upp för skriftliga frågor, och inte alla upplevde att detta var ett bra tillvägagångssätt. Flera har berättat att de fick sina frågor censurerade av moderator Sandlund. Det borde inte varit något som helst problem att ha en öppen frågestund, för visst kändes det som man ville begränsa antalet obehagliga frågor.

Ekumeniska samtal liknande detta är mycket nyttiga för alla parter, också för oss som lyssnar, men då det är många oerhört stora doktrinella skillnader bör frågorna inte hanteras på ett allt för trivialt sätt så att vi ”myser” bort de faktiska skillnaderna. Katolska kyrkan har väldigt många läror och seder som vi evangelikala ser på som obibliska och inte kan acceptera, även om vissa av våra frikyrkoledare faktiskt gör det, och det kan vi inte blunda för hur mycket enhet vi än önskar oss. Guds Ord kan inte förhandlas eller kompromissas om.

Det jag själv tyckte var något av det mest positiva denna kväll, och då specifikt beträffande samtalsklimatet, är att man från katolskt håll har en mycket större respekt för kritiker mot den nya ekumeniken än från trosrörelsehåll, där jag har min bakgrund. Jag samtalade personligen med Bengt Malmgren och upplevde en ödmjukhet gentemot mig som kritisk bloggare som jag inte finner hos representanter från Livets Ord. De stigmatiserar inte kritiker, utan respekterar att vi har en helt annan övertygelse än dem med tanke på den nya ekumeniken. Jag förmedlade detta till Bengt och måste säga att jag var glad över att få möta honom. Att vi sedan har djupt grundläggande olika syn på både doktriner och ekumenik hindrar inte att vi ändå kan mötas som vänner och samtala. Här har trosrörelsens pastorer mycket att lära.

 

Andréas Glandberger

Se även:  Intervjuer med pastor Sten-Gunnar Hedin och Bengt Malmgren

*Det grekiska ordet γινώσκω ginōskō används här – En betydelse är ”att ha sex med.”      Källa: http://studybible.info/strongs/G1097

——————————————————————————————————

Förbeställ DVD:n från samtalskvällen mellan evangelikaler och katoliker

Samtalskvällen mellan evangelikaler och katoliker samlade drygt 100 personer i Elimkyrkan och många fler följde webbsändningen på Dagen.se. Nu kan man förbeställa SEA:s DVD (med bättre ljud och bild) från samtalskvällen.

Medverkar gör Anders Arborelius, biskop Stockholms katolska stift, Stefan Gustavsson, generalsekreterare Svenska Evangeliska Alliansen, Bengt Malmgren, läkare och aktiv inom Katolsk karismatisk förnyelse, Sten-Gunnar Hedin, pastor i Pingströrelsen.

Moderator: Elisabeth Sandlund, opinionsredaktör Dagen

DVD:n kostar bara 60 kr (porto tillkommer) och kan beställas genom att maila info@sea.nu

—————————————————————————————————–

Missa inte:

Intervjuer med pastor Sten-Gunnar Hedin och Bengt Malmgren

Pingstpastor Mikael Karlendal: Synpunkter på ekumeniskt samtal

Lika – men ändå olika? Andy sammanfattar samtalskvällen.

F.d. lärare på Livets Ord, Christopher Alam, om Ekmans romantiska syn på katolicismen

Ulf Ekmans svärfar kritisk till Livets Ords nya linje!

Högaktuell predikoserie: Katolicism kontra evangelikal kristendom 

=>

Ämne: Mediekritik, Nya Ekumeniken

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?