Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

En oroande tendens i försöken att nå enhet med Katolska kyrkan

Gästblogg/debattinlägg:  S-E Daniel Nilsson

Den enhet som förespråkas av Cavallin och bröderna på Östanbäck är outtalat att vi alla ska gå i riktning mot att erkänna påven som den globala församlingens överhuvud.  Är det den här vägen vi verkligen menar att vi vill gå?

Det finns en oroande tendens i försöken att nå enhet med Katolska kyrkan – bristen på avgränsningar. För inte eftersträvar man väl enighet under hela dess lära?

Min far, Sten Nilsson, varnade på sin tid för en mängd läror som man behöver ställa varningsflagg bredvid. Gör Ulf Ekman eller Sten-Gunnar Hedin det? Nej, inte vad jag har kunnat finna. Därför blir det så att alla dessa i Trosrörelsen och Pingströrelsen som tycker sig höra att ”Maria är okej, helgon, vallfärder, ikoner och snarlik nattvardssyn är okej”, drar slutsatsen att säkert mycket mer än så även det är helt i sin ordning. De hör ju inget ”hit men inte längre”. Jag har sagt till Ulf Ekman att sådana avgränsningar är nödvändiga, för annars är det många ogrundade som springer iväg i den nya riktningen tills de hamnar farligt fel.  

Låt mig ge ett mer detaljerat exempel: Östanbäcks kloster och dess ledare Caesarius Cavallin upphöjs för sitt initiativ Enhetens kyrka. Den enhet som förespråkas här är outtalat att vi alla ska gå i riktning mot att erkänna påven som den globala församlingens överhuvud. Hur kan jag påstå det? Därför att det är allmänt bekant att Cavallin och bröderna på Östanbäck räknar sig som katoliker inom Svenska kyrkan och själva ser påven på detta sätt. Är det den här vägen vi verkligen menar att vi vill gå? Om inte, varför sätts då Enhetens kyrka i centrum?

Ulf Ekman har framhållit att Katolska kyrkan är viktiga bundsförvanter i att hålla bibeltroheten högt. Skulle Levi Pethrus eller Bo Giertz, som levde i en tid då det evangelikala faktiskt var mer ansatt än i dag, ha hållit med? Eller skulle de ha sagt att en liering med dem vore en liering med något som har lika stora brister som liberalteologin?

De skulle ha påtalat att det är helt oacceptabelt att eftersträva lärogemenskap med dem som väljer traditionerna lika gärna som Skriften. Katolska kyrkan menar ju att läran står på både Skriften och traditionen.

Katolska kyrkan ser det så att Skriften formades av kyrkan, medan protestanter menar att Guds ord sändes till människor genom apostlarna, och att det istället var ordet, Skrifterna, som formade kyrkan. Kanon skapades inte av kyrkan utan av Gud. Vad kyrkomötena gjorde var att enbart erkänna de skrifter som redan från början i olika delar av kyrkan varit erkända som komna från apostlarna. Gudsordet var igenkänt redan från början, det som skapade kyrkan. Övriga skrifter rensades bort.

Vi har ansvar för vart återgång till traditioner kan leda oreflekterade syskon om man inte sätter gränser.

 

S-E Daniel Nilsson

 

 

Tidigare publicerad här.

Missa inte:

Intervjuer med pastor Sten-Gunnar Hedin och Bengt Malmgren

Pingstpastor Mikael Karlendal: Synpunkter på ekumeniskt samtal

Lika – men ändå olika? Andy sammanfattar samtalskvällen

F.d. lärare på Livets Ord, Christopher Alam, om Ekmans romantiska syn på katolicismen

Ulf Ekmans svärfar kritisk till Livets Ords nya linje!

Högaktuell predikoserie: Katolicism kontra evangelikal kristendom

Ulf Ekman: Maria – Evigt förblivande jungfru

Fakta Östanbäck Kloster & Livets Ord

Ulf Ekman om katolicism, Livets Ord, Huskvarna (Jareteg/bibelfokus.se)

Ulf Ekman: Påven ligger bakom pingstväckelsen

Lewi Pethrus: ”Katolikerna är mästare i att arbeta bakom kulisserna”

Krister Holmström:  Håller den svenska kristenheten på att tappa kontakten med reformationen?

 

Ämne: Gästblogg, Nya Ekumeniken, OPINION & DEBATT

Nyckelord: , , , , , , , ,

Kommentarer (Denna del omfattas inte av vårt utgivningsbevis)