Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

En oroande tendens i försöken att nå enhet med Katolska kyrkan

Gästblogg/debattinlägg:  S-E Daniel Nilsson

Den enhet som förespråkas av Cavallin och bröderna på Östanbäck är outtalat att vi alla ska gå i riktning mot att erkänna påven som den globala församlingens överhuvud.  Är det den här vägen vi verkligen menar att vi vill gå?

Det finns en oroande tendens i försöken att nå enhet med Katolska kyrkan – bristen på avgränsningar. För inte eftersträvar man väl enighet under hela dess lära?

Min far, Sten Nilsson, varnade på sin tid för en mängd läror som man behöver ställa varningsflagg bredvid. Gör Ulf Ekman eller Sten-Gunnar Hedin det? Nej, inte vad jag har kunnat finna. Därför blir det så att alla dessa i Trosrörelsen och Pingströrelsen som tycker sig höra att ”Maria är okej, helgon, vallfärder, ikoner och snarlik nattvardssyn är okej”, drar slutsatsen att säkert mycket mer än så även det är helt i sin ordning. De hör ju inget ”hit men inte längre”. Jag har sagt till Ulf Ekman att sådana avgränsningar är nödvändiga, för annars är det många ogrundade som springer iväg i den nya riktningen tills de hamnar farligt fel.  

Låt mig ge ett mer detaljerat exempel: Östanbäcks kloster och dess ledare Caesarius Cavallin upphöjs för sitt initiativ Enhetens kyrka. Den enhet som förespråkas här är outtalat att vi alla ska gå i riktning mot att erkänna påven som den globala församlingens överhuvud. Hur kan jag påstå det? Därför att det är allmänt bekant att Cavallin och bröderna på Östanbäck räknar sig som katoliker inom Svenska kyrkan och själva ser påven på detta sätt. Är det den här vägen vi verkligen menar att vi vill gå? Om inte, varför sätts då Enhetens kyrka i centrum?

Ulf Ekman har framhållit att Katolska kyrkan är viktiga bundsförvanter i att hålla bibeltroheten högt. Skulle Levi Pethrus eller Bo Giertz, som levde i en tid då det evangelikala faktiskt var mer ansatt än i dag, ha hållit med? Eller skulle de ha sagt att en liering med dem vore en liering med något som har lika stora brister som liberalteologin?

De skulle ha påtalat att det är helt oacceptabelt att eftersträva lärogemenskap med dem som väljer traditionerna lika gärna som Skriften. Katolska kyrkan menar ju att läran står på både Skriften och traditionen.

Katolska kyrkan ser det så att Skriften formades av kyrkan, medan protestanter menar att Guds ord sändes till människor genom apostlarna, och att det istället var ordet, Skrifterna, som formade kyrkan. Kanon skapades inte av kyrkan utan av Gud. Vad kyrkomötena gjorde var att enbart erkänna de skrifter som redan från början i olika delar av kyrkan varit erkända som komna från apostlarna. Gudsordet var igenkänt redan från början, det som skapade kyrkan. Övriga skrifter rensades bort.

Vi har ansvar för vart återgång till traditioner kan leda oreflekterade syskon om man inte sätter gränser.

 

S-E Daniel Nilsson

 

 

Tidigare publicerad här.

Missa inte:

Intervjuer med pastor Sten-Gunnar Hedin och Bengt Malmgren

Pingstpastor Mikael Karlendal: Synpunkter på ekumeniskt samtal

Lika – men ändå olika? Andy sammanfattar samtalskvällen

F.d. lärare på Livets Ord, Christopher Alam, om Ekmans romantiska syn på katolicismen

Ulf Ekmans svärfar kritisk till Livets Ords nya linje!

Högaktuell predikoserie: Katolicism kontra evangelikal kristendom

Ulf Ekman: Maria – Evigt förblivande jungfru

Fakta Östanbäck Kloster & Livets Ord

Ulf Ekman om katolicism, Livets Ord, Huskvarna (Jareteg/bibelfokus.se)

Ulf Ekman: Påven ligger bakom pingstväckelsen

Lewi Pethrus: ”Katolikerna är mästare i att arbeta bakom kulisserna”

Krister Holmström:  Håller den svenska kristenheten på att tappa kontakten med reformationen?

 

=>

Ämne: Gästblogg, Nya Ekumeniken, OPINION & DEBATT

Nyckelord: , , , , , , , ,

 • Erik Johnsson

  Jaja, vi vet vad ni tycker om ekumenik och om katolska kyrkan. Allt bara upprepas om och om igen på denna sajt. Så trist och så förutsägbart. Varje kommentar som nu följer har vi läst förut.

 • Simon Peter

  S-E Daniel Nilsson
  Ulf Ekman och Sten-Gunnar Hedin är mycket riktigt dom som har gått längst i att leda brudekristna in i skökokyrkan. Peter Halldorf har också haft en ledande roll.
  Jag var i Sten-Gunnars pingstkyrka i Södertälje i söndags och lyssnade till Christoffer Alam. Christoffer gav en rejäl känga till död kristendom i sin predika. Han pratade om himmel, helvete och evigt liv. Flera blev frälsta och helade på mötet.
  Tror du Sten-Gunnar var där? Nej han lyste genom sin frånvaro.
  Det är denna typ av urkristendom som Sten-Gunnar och Ulf hatar. En lite stökig oordning mänskligt sett, men där den Helige Ande håller sin ordning.
  Christoffer har lett hundratusentals i frälsningsbön och räddat mängder från det katolska skökosystemet som i sig inte kan frälsa någon. Människor som gått från evig död till evigt liv. För Sten -Gunnar och Ulf är detta proselytism och en dödssynd.
  De här herrarna måste mycket riktigt avslöjas och vi måste börja ryta ännu högre tillsammans med juda lejon.
  Läste precis i morse om Jehu som samlade alla baalsprofeterna i en stor samling och avrättade samtliga och brände upp alla baalsstatyerna.
  Han omnämns i Hebreerbrevets 11 kapitel. Han var en äkta trosförkunnare. Var finns trosprofeterna med Elia, Gideon och Jehus ande i dag. Baalsdyrkan var den tidens katolicism. En blandning.
  Utan Elia ande har vi svårt att göra något mot vår tids baalsdyrkan.
  Vi måste samla de 12 stenarna, hälla på den Helige Andes vatten, utmana baalsprofeterna, nedkalla eld på vårt offer och sedan göra slut på baalsprofeterna.
  Vi kanske är några tusen som vägrar böja våra knän för påven, Ekman, Hedin, Halldorf eller andra baalsprofeter.
  Shalom
  S:t Peter

 • @Erik Johnsson:

  Aletheia är en av de sista evangelikala utposterna i Sverige. Klart vi fortsätter i reformatorernas fotspår, kanske rent av ännu mer högljutt nu när vårt s.k. andliga ledarskap inte vågar öppna munnen.

  /D

 • S-E Daniel Nilsson

  Man förundras över bristen på ansvarstagande bland herdarna inom Trosrörelsens pastorsförbund och ibland pingstvännerna. Jag syftar på min första punkt i artikeln. Glad att du, Daniel, tar ansvar.

  Vi kommer mycket snart finna att vi kommit in i de yttersta dagarna. Då duger det inte att man dött från hoppet om den typ av väckelse Gud ständigt har kommit med de senaste århundradena. För det är just vad man har gjort, vad än Ulf säger. Man har inte bara själv dött, man leder sina får ut på ängar som är kantade med gamla välkända träsk, där de lättledda kommer att dö. Herren ser det här och är inte glad.

  Daniel, du valde en annan rubrik än man gjorde i Dagen. I Dagen stod det: ”Det är outtalat att påven ska erkännas”. Detta syftar på att Ulf och Sten-Gunnar Hedin säger att det inte är fråga om att leda kyrkor in under påven. Detta motsägs – varför har det inte uppmärksammats – av att man i enhetsekumeniken samlas kring Östanbäcks kyrka, som representeras av sådana som visst menar att detta är målet. Om man inte ska kalla allt detta dubbelprat för lögn så är det i varje fall förvirring.

 • Simon Peter

  @Erik Johnsson
  Jag tror att din profetia inte kommer att slå in. Det är fler nu som blivit antikatolska och antiekumener.
  Sanningens stridsmän har slipat sina svärd mot skökan, så kommentarerna kommer att bli både mer underhållande och vassare. Vi har sett hur katoliker och ekumener fått sämre och sämre företrädare och sämre och sämre argument.
  Aletheia står ju för sanningen, så sanningen kommer ju alltid att segra.
  ”Mörkrens makter bävar dom måste böja knä, segern är fullbordad till ande, kropp och själ, ja det finns fullständig seger, seger genom Jesu blod!”
  (Gammal väckelsesång som inte längre sjungs av Ulf eller Sten-Gunnar. Dom nynnar istället på ave maria.)
  Shalom
  Simon

 • Runo Strömmare

  Det är på tiden att fler ställer sig upp och varnar för det som håller på att ske inom pingst och trosrörelsen. Vägen in i katolska kyrkan görs bredare och lättare att komma in på genom företrädare för dessa rörelser . Vi måste vara vaksamma och lyhörda för Den Helige Andes röst och förankrade i Ordet för att inte luras in på denna väg. Min far varnade för detta redan på 1960-talet. Det vi upplever idag är en oroväckande därför välkomnar jag din artikel broder Daniel Nilsson.
  Gud välsigne dig från en broder som tjänat i Guds Rike sedan 1956.

 • Derek

  @Erik Johnsson: ”Jaja, vi vet vad ni tycker om ekumenik och om katolska kyrkan. Allt bara upprepas om och om igen på denna sajt. Så trist och så förutsägbart. Varje kommentar som nu följer har vi läst förut.”

  Du måste förstå, käre Erik, att det är inte så lätt att hålla igång en blogg med nya intressanta bloggposter. Därför slänger man in ett säkert kort i väntan på nya uppslag för att hålla uppe intresset.

  Vem vet, kanske hittar vi nya villoläror i någon katolsk vrå. Allt är säkert inte helt utforskat.

 • @S-E Daniel Nilsson:

  Några kloka ord i linje med dina:

  ”Om nu olika samfund och kyrkor närmar sig den romersk-katolska kyrkan, betyder det alltså uttryckligen att samfunden och kyrkorna inte längre kan kalla sig för protestantiska. Ordet protestantism betyder just ‘kyrklig riktning som utgår från Luthers brytning med den romersk-katolska kyrkan’. Den katolska biskopen Anders Arborelius lär ha sagt, att hans mål är att återkatolicera Sverige. Vad skulle Martin Luther ha sagt om allt detta, om han levt idag? Vid ett tillfälle svarade en frikyrkopastor i det katolska Polen helt desperat, då han fick höra om denna utveckling i Sverige: ‘Är ni inte riktigt kloka! Hur kan ni närma er denna kyrka, som vi har blivit frälsta ifrån?’

 • Elisabeth

  S-E Daniel Nilsson;
  Du har en viktig uppgift, Forsätt så! Att din far heter Sten Nilsson gör att du inte väger så lätt i skålen som andra som påvisar detsamma. Att vara en ”vanlig troende” och påvisa brister hos Sveriges andliga ledare tex angående detta med flirten med ond lära blir ofta fruktlöst..
  Att du dessutom kan prata direkt med dem känns hoppfullt och vi andra som inte kommer så långt får stå med i bön. Vi får be att Gud påverkar deras sinne så att de gör de rätta valet och vänder om..Medans tid finns och innan de börjar tro på lögnen.

  Esra1:1
  1 Detta hände i den persiske kungen Koresh första regeringsår.* För att HERRENS ord genom Jeremia skulle uppfyllas, påverkade HERREN den persiske kungen Koresh sinne, så att han över hela sitt rike lät utropa följande som också skriftligt kungjordes:

 • Linnea

  @MyTwoCents:

  Amen och tack Du som trots motvinden vågar stå upp som ”sanningens stödjepelare och grundfäste” 1 Tim.3:15 i sen och mörk tid!

 • Simon Peter

  @Herr Micael Ö
  ”Simon Peter:”Frälsningsbön”? Var finns det skrivet om den någonstans i bibeln?

  Den frälser lika lite som katolsk mystik. Tro och bekännelse står det om i min bibel….”
  Frälsningsbönen kan vara ett första steg i en väckelsekampanj. Omvändelse och tro och bekännelse måste naturligtvis till.
  Christoffers team har gjort uppföljning på 1 miljon ifyllda uppföljningkort förra året. Dom har startat 1400 församlingar och tränar lärjungar och pastorer.
  Min poäng är att Christoffer är en representant för en frikyrkotradition som gör något betydelsefullt för Herren. Han kritiserar det ”katolska tramset”.
  Vi ska följa missionsbefallningen och hålla oss borta från skökans förförande inviter.
  Shalom
  S:t Simon Peter

 • För en tid sedan var jag hembjuden till ett äldre par som är kristna pingstvänner. Vi hade ett långt samtal där jag berättade för dem vad som pågår i den nya ekumeniken. De blev helt förtvivlade, kvinnan var nära till tårar. De har ju tidningen dagen, men de kristna tidningarna förträder ju inte Guds intressen utan ägarnas. Hur når man alla dessa äldre människor med information som inte har dator?

 • Linnea

  Tack för rätt ord i rätt tid!

  ”…om en trumpet giver ett otydligt ljud, vem gör sig redo till strid?” 1 Kor.14:8

  Var välsignad!

 • Simon Peter

  @Derek
  Du skriver; ”Du måste förstå, käre Erik, att det är inte så lätt att hålla igång en blogg med nya intressanta bloggposter. Därför slänger man in ett säkert kort i väntan på nya uppslag för att hålla uppe intresset.”
  Ja, sucka månde katolik likarna.
  När alla motargument tryter kan man ju bara sucka. Alternativt söka Herren efter sanningen och lämna skökans Babylon. Det finns fortfarande plats kvar i vagnarna som går med enkelbiljett från Rom till Jerusalem. Tag plats och öppna dörrarna så fler kommer med!!!!!
  Shalom
  S:t Simon

 • Hulda

  Du Daniel, jag funderar på att polisanmäla [borttaget av admin] och [borttaget av admin] till polisen för spridande av riktigt grovt förtal. Jag har fått en del skärmdumpade mejl skrivna och vidarebefodrade som gjort mig mycket ledsen och upprörd.

  Det här kan du hälsa [borttaget av admin]

  Antar att du absolut inte kommer publicera den här kommentaren. Kanske jag i stället skall lägga ut mejlen i en blogg hos mig, där också du Daniel förekommer

  Fy och usch. Skäms på er otäcka människor

  Hulda ifrån sjunde inseglet

  :::::::::Kommentar MyTwoCents::::::::::::
  Hulda: Denna kommentar är både märklig, och off topic. Under normala omständigheter skulle den inte publiceras men eftersom jag anar att du angett en falsk e-postadress/e-postadress du inte använder, när du kommenterar här, släpper jag in den utan att lägga ut namnen på dem du tycks vara mest upprörd på. Jag har vid flera tillfällen e-postat dig och bett dig berätta vad jag gjort som sårat dig. Du har fått både mitt mobilnummer och epostadress men jag har inte hört ifrån dig. Jag känner ingen som heter Hulda så det kan inte ha skett privat. Maila mig så reder vi ut detta Hulda. Jag vill inte ha något otalt med någon. mytwocents @ aletheia.se

  mvh
  Daniel

 • Östen

  @MyTwoCents:
  Klart vi fortsätter i reformatorernas fotspår, kanske rent av ännu mer högljutt nu när vårt s.k. andliga ledarskap inte vågar öppna munnen.

  Vadå vågar? Kan det inte vara så enkelt att de kommit på bättre tankar?

 • Inympad

  Håkan Nilsson !
  Du undrade hur man informerar äldre människor som inte har dator ang. t.ex. vad som förekommer i sv. kristenhet.
  Själv har jag en del äldre vänner och jag brukar dra ut information från hemsidor som ger sansad information om vad som händer i dag. Men det är klart – då måste du ha en skrivare också.
  Men detta har fungerat bra och flera har på detta sätt nåtts av informationen.
  Mvh

 • Derek

  Runo Strömmare: ”Vi måste vara vaksamma och lyhörda för Den Helige Andes röst och förankrade i Ordet för att inte luras in på denna väg. Min far varnade för detta redan på 1960-talet.”

  Vad säger din bror? Är inte han också indragen i detta?

 • Anders R Pettersson

  @Derek

  Du demonstrerar din låga kunskap och ofärdighet på ett mycket pedagogiskt sätt – så lätt att se:)

 • Peter Holm

  Om jag hade tid så skulle det vara så berikande att ge sig in i denna blogg.
  Som sagt ovan, allt är sig lik på denna site, upprepningar följt av upprepningar.

  Min kritik av vad Nilsson säger är väldigt enkel. Din artikel är full av antagningar. Du hävdar inte ens att det är ett faktum att Östanbäck vill ena alla under påven. Varför ska jag ta denna artikel på allvar när inga källor finns angivna för de saker som du hävdar.

  Var säger dessa personer, ”Låt oss ena oss under Påven!”
  Var säger Ulf Ekman ”Bed lika gärna till ett helgon om inte Jesus svara!”

  Ni hävdar så många lögner som sanning att det är absurdt.
  Varför står inga ledare upp mot detta tåg mot Rom? Hm, kanske det inte finns ett tåg mot Rom! Kanske vad det är, är ett upptäckande av kristna rötter. Kanske det är något av en motreformation till Luthers reformation.
  Luther gjorde många bra saker. Men det splittrade Kristi Kropp mer än något annat och många sanningar blev förlorade. Men Ordet blev fritt och tillgängligt.

  Kanske vi ses på denna blogg om tre år igen, får se om allt ser likadant ut då!

 • jonatan

  Hej .. jag är av den enkla sortens troende som börjar förstå först nu vad Nåden och Sanning innebär… wow … Guds kärlek varken minskar eller ökar beroende på vår prestation eller visdom……Detta måste vara väl ändå vara vår identitet som kristna…lugnet/friden……image och tjusig fasad är bara återvändsgränd och inget salt för dessa fina människor som vi har i vår omgivning . .Jag som kristen engagerar mig nu i sådana saker som är obekväma sanningar både teologiskt men också profant ..Världseliten vill ha alla större kyrkor under samma paraply vilket kommer att effektivt slå ut det fria ordet… lagarna finns redan för detta.. tex NDAA osv.. finns massor av sådana här saker som jag anser ärmycket att exponera tex… kämpa vidare och det är kul att ni har fått fart på debatten igen… mvh Jonatan

 • @Peter Holm: Du skriver med dunder och brak och är inte försiktig med din retorik, så därför ska jag försöka ge dig ett svar på det du nämner.

  Du hävdar inte ens att det är ett faktum att Östanbäck vill ena alla under påven. Varför ska jag ta denna artikel på allvar när inga källor finns angivna för de saker som du hävdar. […] Var säger dessa personer, ”Låt oss ena oss under Påven!”

  Ceassarius Cavallin är en av grundläggarna för Förbundet För Kristen Enhet, och det ska inte så mycket research till för att undersöka huruvida denna organisations mål är att ena ”kyrkan” under påven och Rom. Jag citerar från deras hemsida:

  ”FKE bildades den 23 november 1965 hos Jesu Moder Marias Systraskap i Malmö under medverkan av bl.a nuvarande biskoparna Biörn Fjärstedt och Martin Lind (då gymnasist), f. Caesarius Cavallin, numera Östanbäck, […]

  Förbundet arbetar för en enad kristen kyrka med biskopen av Rom som enande och enad gestalt. FKE bildades 1965 med syftet att finna gemensamma trostolkningar och på sikt en synlig enhet mellan Svenska kyrkan och den romersk-katolska kyrkan.”

  Detta är ju gammalt nytt, och det känns milt sagt onödigt att behöva bevisa det ännu en gång. Att Cavallin är huvudpersonen bakom Enhetens kyrka och har beskrivit Ulf Ekman som en av projektets grundpelare, gör givetvis att man ställer frågor. Livets Ords stora ekonomiska bidrag till Enhetens kyrka känner väl de flesta till, och man ger inte pengar till något man inte stödjer. Man borde i alla fall inte göra det. Du förlöjligar det faktum att vi på denna blogg skrivit om dessa frågor i så lång tid, men tydligen behövs det att någon ser på den nya ekumeniken på ett kritiskt sätt. Att vi talar för en del döva öron får vi räkna med, men det finns de som lyssnar och själva börjar undersöka och fundera, och det är till dessa vi vänder oss. De första åren sedan 2007 av Aletheias existens har bara varit förberedande… 🙂

  Du skriver om Luthers reformation som den största splittringen av ”Kristi kropp”, och genom det du skriver tillkännager du i stort vart du står. Det är tragiskt att se hur den ena efter den andra av de reformatoriska sanningar reformatorerna kämpade för, sakta men säkert bryts ned. En ”motreformation” till Luthers reformation? Redaktören i Trons Värld, Krister Holmström, skrev om just detta strax innan sin död och var då bedrövad över utvecklingen i svensk kristenhet.

  Det är intet annat än tragiskt att läsa det du skriver.

  För de av oss som inte är intresserade att lägga oss under påven och den romersk katolska kyrkans maktapparat finns det mycket att belysa och kämpa för. Om det inte vore för att man i vissa av de karismatiska kretsarna (speciellt Livets Ord) vore så fientligt inställda till kritik, kunde vi fört ett samtal om vad de har för mål med den nya ekumeniken och vändningen på 180° som har ägt rum under de senare år. Man besvarar fortfarande kritik genom att ignorera.

  Visa mig vad Daniel Nilssons lögner skulle bestå i, eller på vilket sätt Aletheia (och undertecknade för den delen) ljuger. Jag är mer än villig att bemöta dina anklagelser om lögn, men de artiklar både Aletheia och jag själv skrivit under åren innehåller inte lögner.

  Den kristna församlingens rötter är först och främst inte katolska kyrkan i Rom och dess mysteriereligon. Visst finns det syskon inom denna kyrka också, men många anser att stora delar av dess lära är mycket obiblisk och har sina rötter långt ifrån bibeln och församlingens hebreeiska rötter. Hade Petrus och Paulus levt idag är jag säker på att de hade reagerat mycket starkt på det som händer i kristenheten idag.

  Jag har talat med katoliker i toppen av denna kyrka i Sverige, och de visar så otroligt mycket mer respekt för oss kritiker än vad du och Livets Ord gör. Man uppnår mer genom att samtala och vara öppen, och där vill jag ge den katolska kyrkan ros för både öppenhet och respekt för de som kritiserar både den nya ekumeniken och RKK.

  I all vänlighet.

 • Linnea

  @Andy:

  Tack Andy!
  Befriande skönt att läsa.

  Var välsignad!

 • Marissa J

  Detta med återkatolicering har katolska kyrkan hållit på med ända sedan reformationen, och försökt med att infiltrera på alla möjliga sätt och hota mm. Och i detta land har de lyckats tyvärr bra. Prästerna verkar inte bry sig om reformationens betydelse för vårt land och folk, och all förföljelse som har varit genom tiderna emot oliktänkande (protestanter m fl).

  De verkar inte rädda om det protestantiska arv och den frihet vi har fått genom reformationen.Varför vill de inte mera slå vakt om den? Varför är de så upptagen med dialog med katolska kyrkan, istället för att informera om skillnaden mella katolsk tro och protestantisk tro liv och lära? Jag tycker att det är oerhört sorgligt att se utvecklingen.

 • Simon Peter

  @Peter Holm
  Synd att du kommer med obevisade påståenden, utan källor, att LO inte är på väg till Rom. Du har ju sett bildbevis framför dina ögon. Menar du att du inte kunde se Ulven i prästkåpa på bilden i artikeln?
  Ulven och grabbarna är panikslagna över att det finns några envisa bloggare som har genomskådat och avslöjat deras onda anslag. Personer som bloggar mot RKK och Ulf på denna blogg har hotats med att de skulle få förbannelser och olycka om de inte skulle sluta att kritisera Ulven.
  Vad jag förstår fick Christoffer Alam höra från Ulf att han inte skulle ha någon smörjelse kvar om han slutade hos honom. Han hade ju fått sin smörjelse av Ulven själv.
  Se vem det är som har smörjelse idag!
  Christoffer leder miljoner till Herren och helar med kraftgärningar och under och tecken.
  Var är Ulfs smörjelse i dag?
  Familjer som har varit trogna Ulf och LO från början lämnar församlingen. Senast här om dagen lämnade en sådan familj. Många är på väg ut i frihet.
  Aletheia har haft en enorm betydelse för att uppmärksamma LO-arna på avfallet.
  Ulf Ekmans rostiga avgud på bakgården har tidigare avslöjats på denna värdefulla blogg tillsammans med alla avgudar som fanns i hans hem som såldes via nätet.
  Reformationen har absolut aldrig splittrat. Den har enat de troende mot skökokyrkan. Det finns inga kristna rötter i Rom. De kristna rötterna hittar du om du hoppar på tåget till Jerusalem.
  Inga sanningar blev förlorade genom reformationen! Lögner, hyckleri, maktmissbruk, hädelse och paganism byttes mot tro allena och sola scriptura. Vilket byte! Från mörker till ljus.
  Reformationens ljus har välsignat vårt land och folk mer än något annat i vår historia.
  Luther inspirerade svenskarna till gudfruktighet och arbetsmoral. Detta arv börjar avta i och med att vi fjärmar oss från reformationens grundvalar.
  Sverige kommer inte att återkatoliceras och återreformationen är bara i sin början.
  Vi är skyldiga alla miljoner martyrer och helgon som RKK och dess påvar mördat en kraftfull återreformation.
  Ulven ska inte få riva och slakta fåren.
  Enda sättet för Herr Ekman att bevisa att han inte går mot Rom är att göra offentlig avbön och göra en reformationskonferens till Luthers minne.
  Sola scriptura och
  shalom
  S:t Simon Peter

 • henrik

  @Erik Johnsson:

  Ja, visst kan det tyckas lite enahanda när samma ståndpunkt ska skrivas flera gånger. Jag är benägen att hålla med Erik i detta fall.

  Innehållsmässigt skriver jag under på varje konstaterande i artikeln, men jag minns även all denna information från flera tidigare artiklar. Att hitta andra aspekter och vinklar på samma ämne för att lära varandra dra paralleller med andra samhällsföreteelser är intressantare. Det tycker jag att Aletheia ska tänka på. Jag gick själv och tänkte på några vinklar på ämnet men jag har inte tagit mig tid att plita ner dem. Ett tips är alltså att kräva nytt innehåll, även om temat är detsamma.

  För övrigt skulle jag vilja rangordna en topplista över mest angelägna ämen att belysa i kristenheten skulle lista se ut som följer:

  1. Falska enheten/liberaliseringen
  2. Falska enheten/liberaliseringen
  3. Falska enheten/liberaliseringen
  4. Förståelsen av lag och nåd

 • Jura Lindkvist

  En tanke, om det Tredje templet och Romersk katolska kyrkan, och hur det hänger ihop.. Det viktigaste i templet allt sedan bygandet av det första Salomos tempel är Förbunds arken, Yahushuas tron på jorden, flankerad av två Keruber.. Vad ska stå i det tredje templet? En kopia av förbundsarken, eller är det så att den riktiga har hittats?
  Trots att svenska Katoliker försöker förneka detta så är tron på Jungfru Maria det som gäller, och ingen kommer till himlen som inte går genom henne, Guds Moder, och Himlens Drottning. – De hedniska gudinnorna Ishtar, , Isis och Astarte vilket är olika namn på Nemeratis mor till Tamus, kallades ”Himmelens drottning”.
  Påve Benedict XVI ”Ratzinger ” The Virgin Mary came from heaven to remind us of the Gospel truths that constitute for mankind, love cold and without hope of salvation, the source of hope.
  Nemeratis var syster mor och hustru till jordens första härskare Nimrod(Kush blev far till Nimrod, som var den förste härskaren på jorden.) Nimrod var en fiende till Gud Yahuwa : Han var en väldig jägare inför Herren;=Ond! Noas son Sem dödade till slut Nimrod, Nemeratis som blev gravid och födde en son (Tamus)som hon hävdade var den reinkarnerade Nimrod . Tamus dog i unga år men började att dyrkas som solgud. Nemeratis upphöjdes även hon till gudinna:
  Från Hesekiel8 Gå in och se vilka ohyggliga vidrigheter de bedriver här”, sade han. Jag gick in, och där såg jag alla slags avskyvärda ting, bilder av kräldjur och kreatur, och israeliternas alla avgudabilder ristade på väggarna runt omkring. Framför dem stod sjuttio av Israels äldste, däribland Jaasanja, Shafans son. Var och en höll ett rökelsekar i handen, och upp steg ett doftande moln av rökelse. ”Människa”, sade han till mig, ”ser du vad Israels äldste har för sig i mörkret, var och en i sin avgudakammare? Herren ser oss inte, Herren har övergett landet, säger de.” Sedan sade han: ”Du skall få se dem bedriva ännu värre vidrigheter.”
  Han förde mig till öppningen i den port som vetter mot norr och leder till Herrens hus. Där satt några kvinnor och begrät Tammuz. (”Himmelens drottning”.Nemeratis son den reinkarnerade Nimrod )”Ser du, människa?” sade han. ”Men du skall få se vidrigheter ännu värre än dessa.”

  Men det finns en till titel på Jungfru Maria, som jag tror är okänd för dom flesta, inklusive Katoliker. En av Jungfru Marias titlar är nämligen, Gissa,,,,Vad är det som saknas i Templet?
  Jungfru Maria är ”Den Nya Förbunds Arken”, och dom tio Budorden..Kommer statyn av henne att placeras i det tredje Templet, vid eller på Förbunds Arken?
  Hon finns redan nu sittande på en kopia av ”Förbunds Arken, Guds Yahuwas tron” i St. Stanislaus – Katolska kyrka, Chicago..
  http://divinechildinstitute.com/2011/12/15/mary-the-new-ark-of-the-covenant-video-by-karlo-broussard/
  http://jn1838.blogspot.com/2010/05/virgin-mary-ark-of-covenant.html
  Frihetsgudinnan ”Statue of Liberty” Liberty Enlightening the World – Friheten upplyser världen. från 1886 är en annan Virgin mary. Statyn och påstås ha skänkts av Franska Frimurare till dom Amerikanska dito frimurarna.
  Statyn anses föreställa ”Nemeratis ”sex gudinnan Ishtar” som lyser upp världen vilket är en Illuminati symbol för Lucifer Jes 14 Ack, fallit har du från himlen, lysande stjärna, gryningens son: Ishtar kulten var liktydigt med, rituell prostitution och spädbarns- offer!! – Och titta” är det inte en stentavla som hon håller under sin vänstra arm..

 • henrik

  @Peter Holm:

  Peter – du har rätt i att en text ökar i trovärdighet när den anger källor till påståenden. Om det är möjligt är det ofta värt att bemöda sig med att leta upp var man tagit sina fakta ifrån, även om dessa fakta har så mycket grund att stå på genom åren att det borde vara onödigt med källhänvisningar som Andy med rätta hävdar. Andy har dock missat att det då och då dyker upp personer som Peter, vilka valt att blunda för fakta som lagts fram de senaste 50 åren (eller 500 åren beroende på vilket perspektiv vi tar) alternativt uttalar sig i ett ämne de inte har koll på utan i vanlig ordning enbart lyssnat till majoritetens på okunskap grundade missuppfattning. Jag, Andy, Daniel och andra som tar vissa faktakunskaper för givet bör därför ange källhänvisningar för att de okunniga eller ignoranta också ska kunna läsa med behållning. Inom journalistiken talade man förr om att skriva så att Nisse i Hökarängen förstår. På Aletheia kanskse vi ska ta till oss denna lärdom.

  Peter, du har alltså rätt i att källhänvisningar är av godo, men du gör ett fatalt logiskt hopp i ditt resonemang när du hävdar att skribenten ljuger därför att han inte har källhänvisningar. Antingen är det som ter sig som antaganden enbart fakta där källhänvisningen av stilistiska, eller andra skäl valts bort, se ovan, eller så är det antaganden som grundar sig på annan fakta, som tex vilket samfund en person tillhör, vad han uttalat i närliggande ämnen mm, så att en tydlig bild uppstår från vilken ett antagande på goda grunder kan göras.
  Ingen av de två ovan nämnda varianterna betyder att skribenten ljuger.

  Här kommer lite basal lingvistik:
  Att ljuga innebär att veta sanningen men hävda dess motsats.
  Antaganden kan vara mer eller mindre ogrundade, men de kan aldrig bli lögner på grund av avsaknad av källhänvisning.

  Ifall du ska samtala/blogga/debattera med intellektuella rekommenderar jag att du sanerar texer från logiska hopp. Sådana hör hemma på Flashback.

  Peter, hoppa att du stannar kvar och läser här på bloggen ibland. Hoppas även att ditt tips på fler källhänvisningar beaktas så att du framöver ser hur illa ställt det är med kristenheten.

  Katolicismen, som är en annan religion än kristet lärjungaskap, kan inte försvaras när källor läses.
  Läs tex katolska katekesen. Det var dock enbart indirekt vad denna tråd handlar om så jag ska inte gå in på detaljer.

  Välkommen tillbaks framöver Peter
  (säger jag utan att själv vara admin.)

 • M

  Angående äldre som tex har Dagen, men inte vet om vad för ”agenda” när det gäller ”enhet” med katolska kyrkan, som råder inom ledande skikt inom bla pingst:

  Ja, man kan ju bli mer än bekymrad, för å ena sidan kan man i Dagen inte läsa något redaktionellt material som belyser och utgör någon form av kritisk granskning i ämnet, å andra sidan kan man just genom frånvaron av sådan granskning samtidigt som det skrivs allt möjligt trams numera också genom det komma till insikt om att något hänt och händer.

  Det är verkligen trist att i både dagen och Världen Idag lyser en hel del katolskt tänkande igenom, och i fallet dagen är det parallellt en hel del halvliberalt tankegods som lite i taget trängt fram i spalterna. Inte minst i kulturdelen, men även iredaktionellt material ställs numera frågor från ofta väldigt konstiga vinklar…

  Samtidigt lyser många gånger en klar och bra syn fram, så att många som kanske inte lärt sig ”koderna” för det ”nya” lätt missar vad som pågår…

 • Erik Johnsson: Jaja, vi vet vad ni tycker om ekumenik och om katolska kyrkan. Allt bara upprepas om och om igen på denna sajt. Så trist och så förutsägbart. Varje kommentar som nu följer har vi läst förut.

  ROFL! Och som första kommentar också! Snacka om Strike!

  Allt gott!

 • Torbjörn S Larsson

  @Simon Peter:
  DU SKRIVER OFTA BRA SAKER, MEN

  du gör dig bara löjlig när du uttrycker dig så här:
  ”Tror du Sten-Gunnar var där? Nej han lyste genom sin frånvaro.
  Det är denna typ av urkristendom som Sten-Gunnar och Ulf hatar. En lite …”.

  Dom vill säkert det bästa med sina intentioner, om dom hamnat fel i någon fråga är det ju bra att det påpekas, men att förlöjliga personer som försöker göra sitt bästa är bara graverande för dig själv. Hur bekvämt du än lutar dig tillbaka i anonymitetens bekväma och lyxiga soffa.

 • jonatan m

  Frimurarna är mycket aktiva idag i att försöka ena alla församlingar efter deras agenda…så att ledarskapet sen ska kunna ledas in i enhetsfållan… ”The world is a dangerous Place,not because of those who Do evil,but because of those who look on and Do nothing ” -Albert Einstein

 • @Jura Lindkvist:

  ”Vad ska stå i det tredje templet? En kopia av förbundsarken, eller är det så att den riktiga har hittats?”

  Intressant fråga. Förbundsarken, original eller kopia, kommer inte att stå där:

  ”Och det skall ske, att när I på den tiden föröken eder och bliven fruktsamma i landet, säger HERREN, då skall man icke mer tala om HERRENS förbundsark eller tänka på den; man skall icke komma ihåg den eller sakna den, och man skall icke göra någon ny sådan. Utan på den tiden skall man kalla Jerusalem ”HERRENS tron”; och dit skola församla sig alla hednafolk, till HERRENS namn i Jerusalem. Och de skola icke mer vandra efter sina onda hjärtans hårdhet.”
  (Jer. 3:16-17)

  I Hesekiel kan vi läsa om hur YHWH´s härlighet uppfyller templet inför den tiden:

  ”Och han lät mig gå åstad till porten, den port som vette åt öster. Då såg jag Israels Guds härlighet komma österifrån, och dånet därvid var såsom dånet av stora vatten, och jorden lyste av hans härlighet. Och den syn som jag då såg var likadan som den jag såg, när jag kom för att fördärva staden; det var en syn likadan som den jag såg vid strömmen Kebar. Och jag föll ned på mitt ansikte.
  Och HERRENS härlighet kom in i huset genom den port som låg mot öster. Och en andekraft lyfte upp mig och förde mig in på den inre förgården, och jag såg att HERRENS härlighet uppfyllde huset.

  Då hörde jag en röst tala till mig från huset, under det att en man stod bredvid mig. Den sade till mig: ‘Du människobarn, detta är den plats där min tron är, den plats där mina fötter skola stå, där jag vill bo ibland Israels barn evinnerligen’.”

  Och i templets omgivning:

  ”Och HERREN skall över hela Sions bergs område och över dess högtidsskaror skapa en molnsky och en rök om dagen, och skenet av en lågande eld om natten; ty ett beskärmande täckelse skall vila över all dess härlighet.”
  (Jes. 4:5)

  ”Och det skall ske i kommande dagar att det berg där HERRENS hus är skall stå där fast grundat och vara det yppersta ibland bergen och upphöjt över andra höjder; och alla hednafolk skola strömma dit, ja, många folk skola gå åstad och skola säga: ‘Upp, låt oss draga åstad till HERRENS berg, upp till Jakobs Guds hus, för att han må undervisa oss om sina vägar, så att vi kunna vandra på hans stigar.’ Ty från Sion skall lag utgå, och HERRENS ord från Jerusalem.”

  Där kommer ett stort gästabud att hållas för folken enligt Jesaja kap 25. På goda grunder kan man anta att det handlar om det gästabud som i Uppenbarelseboken kap 19 benämns Lammets bröllopsmåltid. Yeshua, Messias, sitter då mitt ibland sitt folk Israel och de församlade hednafolken:

  ”På den tiden skall man säga: Se, där är vår Gud, som vi förbidade och som skulle frälsa oss. Ja, där är HERREN, som vi förbidade; låtom oss fröjdas och vara glada över hans frälsning.”

  Förmodligen är det Lövhyddohögtid:

  ”Och det skall ske att alla överblivna ur alla de folk som kommo mot Jerusalem skola år efter år draga ditupp, för att tillbedja konungen HERREN Sebaot, och för att fira Lövhyddohögtiden.”

  År efter är, under tusen år. Och ”en liten tid”. Det är nog ingen som ägnar förbundsarken någon tanke på den tiden.

 • @Inympad: Tack för ett bra svar. Jag tror nog att de flesta som har en dator också har en skrivare i dag. Om många följer ditt förslag så är det ju en mycket god sak. MVH Håkan.N

 • @Peter Holm:
  Bra skrivet..

 • @MyTwoCents:
  Men frågan väl om det når ut? Det är ju samma personer som ”går i gång” på detta varje gång, och tillslut tröttnar på ju på att låsa det. Jag behövde inte ens läsa kommentarerna för att veta vilka skrivit, och vad de skrivit.

  Eller så har jag hängt på alethia för länge 🙂

 • Läsare

  Har precis fått svar av Marcus Birro där han tackar för mitt mail till honom där jag uppsakattade honom för att han så frimodigt, ensam på murarna, står upp och försvarar bibeln och dess budskap.

  Hur är det möjligt att en katolik måste stå ensam att försvara Guds ord åt oss, vars är alla predikanter och ledare med kristna värderingar.
  Det komiska i det hela var att jag skrev till honom, att han faktiskt uppskattas på denna blogg ibland.
  När jag direkt efter jag skickat mailet gick till denna sida, så var det katolikoron som låg högst upp i pipen.
  Hoppas han inte provade på ett besök här, inte för att jag ser problematiken med denna enhet, men visst har vi lite större problem att rota i och ta tag i detta avfälliga land.

 • Läsare

  Simon Peter skrev

  Det är denna typ av urkristendom som Sten-Gunnar och Ulf hatar.

  Nu är du väl ute och cycklar lite va?

  Ulf har väl liknande pajasmöten titt som tätt, det var väl inte så länge sedan Benny.H var på LO.
  Där skulle visst flera också ha blivit helade och frälsta.
  Jag såg faktiskt att en person haltade lite mindre när han gick av scenen än när han gick upp 😉

 • @Michael Backman

  Låt dig inte luras av att en handfull håller låda här. Tusentals läser aletheia varje dag som aldrig kommenterar av olika skäl. Vi sticker inte under stolen med att vi sysslar med opinionsbildning inom kristenheten. Det är till dem som ”smygläser” vi skriver för i första hand.

  En Livets Ords medlem som hamnade i ”förhör” hos Robert Ek (f.d. andrepastor på Livets Ord) för ett par år sedan fick som sista fråga ”Kan du inte avslölja under vilken signatur du kommenterar på Aletheia?”

  Under de dryga fyra år vi varit aktiva har pastor Ek mig veterligen aldrig florerat i kommentarsfälten här men tydligen läser han ändå…

  @Läsaren

  Vet inte hur teologiskt insatt Birro är men min personliga erfarenhet är att katoliker i regel har en mycket större förståelse för problematiken med nya ekumeniken än ”våra egna” s.k. andliga ledare. Säga vad man vill om katolicismen men de spelar åtminstone med öppna kort vilket inte kan sägas om majoriteten protestantiska ledare.

  mvh
  Daniel

 • Jura Lindkvist

  Lars W: Jer. 3:16-17

  Du hoppar fram i tiden ett bra stycke Lars, Vedermödan Antikrist, var tog det vägen. Illuminati är mycket intresserade av byggandet av det tredje templet, gissa varför? Få se nu, dyrkar inte dom Lucifer. Att Illuminati planerar en stor sk fredsfest i Jerusalem 21 Dec 2012, på tempelberget, och att man ska försöka att få den stängda sk Messias porten öppnad. The Golden Gate får endast öppnas när Messias kommer tillbaka. Illuminatis tror på en annan Messias! 21 Dec är det datum då antikens avgudar har födelsedag Zeus och co. Så vad tror du, vem är det som dom väntar på? Datumet har även nämnts av den ockulta sångerskan Lady Gaga Mat 24:15 När ni ser den vanhelgande skändlighet som profeten Daniel har talat om stå på helig plats (må den som läser fatta det rätt),
  http://www.disclose.tv/action/viewvideo/41473/The_Third_Temple___The_Goal_of_the_Masonic_Lodge/
  http://www.youtube.com/watch?v=beNN7EisSW0
  Och en länk till Illuminatis Golden Gate projekt den 21 Dec 2012, och varför porten måste öppnas: http://www.youtube.com/watch?v=ZAX_QGgEe3o

 • @Läsare:

  ”Ulf har väl liknande pajasmöten titt som tätt, det var väl inte så länge sedan Benny.H var på LO.”

  Glöm inte att Benny Hinn alltsedan ungdomen är katolik och nog inte har så liten del i trosrörelsens dragning till Rom och katolicisimen.

  Vid sin berömda vistelse i Rom tillsammans med en känd kvinnlig ”pastor” häromåret angav Benny Hinn möte med Vatikanen som ändamål för resan. (De två ”evangelisterna” tog sig till Rom i varsitt jetplan. Vatikanen förnekade dock att något möte ägt rum).

 • @Jura Lindkvist:

  ”Du hoppar fram i tiden ett bra stycke Lars, Vedermödan Antikrist, var tog det vägen.”

  ”När ni ser den vanhelgande skändlighet som profeten Daniel har talat om stå på helig plats (må den som läser fatta det rätt),..”

  Vi ska i första hand se framåt mot det oerhört positiva som följer efter Harmagedon – det tusenåriga Messianska fridsriket! Antog att din fråga om förbundsarken avsåg den tiden.

  Men det är intressanta uppgifter du lämnar. Att tempelplatsen i Jerusalem spelar en central roll under Antikrists 42-månaders välde som föregår Harmagedon är helt klart.

  ”Och härar, utsända av honom [Antikrist], skola komma och oskära helgedomens fäste och avskaffa det dagliga offret och ställa upp förödelsens styggelse.”
  (Dan. 11:31)

  ”Och genom de tecken, som det [den falske profeten] har fått makt att göra i vilddjurets [Antikrists] åsyn, förvillar det jordens inbyggare; det förmår genom sitt tal jordens inbyggare att göra en bild åt vilddjuret, det som var sårat med svärd, men åter kom till liv. Och det fick makt att giva ande åt vilddjurets bild, så att vilddjurets bild till och med kunde tala och kunde låta döda alla som icke tillbådo vilddjurets bild.”
  (Upp. 13:14)

  Det är mycket tveksamt om det står ett tempel vid den tiden. ”Helgedomens fäste” – Tempelberget.

 • en annan Linda

  Christoffer Alam besöker även och predikar på
  Arken regelbundet, senast i onsdags.

 • märta

  @Lars W:
  ”Glöm inte att Benny Hinn alltsedan ungdomen är katolik och nog inte har så liten del i trosrörelsens dragning till Rom och katolicisimen”

  Tack för upplysningen! Det visste jag inte.
  Bor du i Spanien? Denna länk kommer upp när man klickar på ditt namn.
  Var finns denna församling?
  http://www.youtube.com/watch?v=l0g9RMydGMk

  shalom
  m

 • S-E Daniel Nilsson

  @Jura Lindkvist: ‘Påve Benedict XVI ”Ratzinger ” The Virgin Mary came from heaven to remind us of the Gospel truths that constitute for mankind, love cold and without hope of salvation, the source of hope.’

  Det här borde ju väcka alla romantiker som skapat sig en vacker inre bild av en enhet som inte är Herrens bild, för hans handlar om enhet i Anden under Ordet. Att kunna säga en sådan här sak, ställa Maria framför Jesus, göra Jesus till hennes initiativ och förtjänst! Jag undrar om Herren låter henne få veta om de här sakerna. Vilken sorg för henne!

  Finns det fler uttalanden från Benedikt XVI? Att det gör det av förre påven vet jag, han som distinkt överlämnade kyrkan i Marias händer.

 • Inhoppare

  ”Ulf Ekman har framhållit att Katolska kyrkan är viktiga bundsförvanter i att hålla bibeltroheten högt. Skulle Levi Pethrus eller Bo Giertz, som levde i en tid då det evangelikala faktiskt var mer ansatt än i dag, ha hållit med?”

  Lewi Pethrus visade enligt många i ämnet insatta syskon upp tydliga tendenser på att bli mer och mer positiv till den katolska kyrkan. Vad gäller Giertz håller jag det inte för otroligt att han i varje fall inte skulle dela Aletheias allmänna ekumenik-kritiska hållning.

 • @märta:

  Nej, jag bor inte i Spanien, men visst är det en fin spansk sång?

  Här är mer om Benny Hinn och dennes vantro:

  http://www.deceptioninthechurch.com/shocking_facts_about_benny_hin.html

  Flertalet trosförkunnare och s k karismatiker i USA är mer eller mindre kopplade till den romerska kyrkan. Även sådana som Billy Graham har goda relationer med Vatikanen. I hans väckelsekampanjer förekom det att ”nyfrälsta” uppmanades kontakta sin hemorts katolska kyrka efter mötet. Inte undra på att det ser ut som det gör i den kristna världen och att även starka personligheter som Lewi Pethrus på äldre dagar förleddes in i ekumeniken. I Pethrus fall hette förledare nummer ett David du Plessis. Han ses till vänster närmast påven på fotot här:

  http://www.theiccc.com/aboutUs.html

 • märta

  @Lars W:
  När det gäller Benny Hinn så förvånar mig inget längre vad gäller den mannen. Han har ju t.o.m. skrutit om att han går på Kathtryn Kulmans grav för att hämta ”smörjelse” !!
  Vilka mörkrets makter som verkar i hans möten är inte svårt att förstå. Må Herren bevare oss!
  Ja det var mycket vacker israelisk sång och dans.
  Man har ju själv deltagit i några såna , och det är härligt!
  Jag har förstått att Lewi Pethrus började leda pingst in under ”staven” om man får uttrycka sig så.
  Han ses närmast som en oantastlig människa inom vissa kretsar och det är nästan en synd att tala negativt om hans gärning. Vad vilsefört ett folk kan bli av sina ledare då man okritiskt följer utan att pröva. Må Herren förbarma sig över en kvarleva i pingst som ännu inte böjt knä under påven.

  En god vecka! Shavua tov!
  m

 • Inge

  LP var under hela sin gärning på vakt mot kyrkosystem och samfundsbildningar, LP talade alltid om församlingen som fri och självständig. LP förstod skillnaden mellan människan och kyrkosystemen. LP förstod att alla människor har lika värde inför Gud oberoende partifärg. LP var med om att återupptäcka Andedopet i vårt land, ett dop som i den första församlingen var helt naturligt och en förutsättning för att överleva de attacker de första Kristna fick utstå, främst då från religiösa system och de härskande på denna tid som troligen kände sin makt hotad.
  Historien upprepar sig i regel alltid, kyrkan har genom historien i regel alltid hindrat människan från att fritt utöva sin tro genom att tillämpa sina traditioner och hierarkiska system där den lilla människan tvingas underkasta sig kyrkans tolkning. LP vände sig mot detta, den enskilde människan skulle alltid vara fri inför Gud och människor, fri att själv tolka skriften i ljuset av DHA. Det som vissa idag tolkar som att LP mot slutet av sitt liv närmade sig det katolska systemet, var endast hans glädje över att även människor i detta sammanhang fick erfara dopet i DHA, att sedan tolka detta som att LP höll på att dras mot det katolska är en stor missuppfattning och en felaktig efterkonstruktion av de som vill åter katolisera detta land. LP visste att Anden kan falla på vem Han vill, Gud har inte anseende till person Han ser till ärliga och uppriktiga hjärtan inte till partifärg eller vilken kyrkotillhörighet vi har.

 • Simson

  Torbjörn S Larsson.””Tror du Sten-Gunnar var där? Nej han lyste genom sin frånvaro.
  Det är denna typ av urkristendom som Sten-Gunnar och Ulf hatar. En lite …”.
  Dom vill säkert det bästa med sina intentioner, om dom hamnat fel i någon fråga är det ju bra att det påpekas, men att förlöjliga personer som försöker göra sitt bästa är bara graverande för dig själv.

  Det är klart att StenGunnar Hedin och Ulf Ekman och Pelle Hörnmark vet allt om katolska kyrkans avguderi. De har lika gott förstånd som oss andra och har all möjlighet i världen att läsa Biebln de vill. Men de vill inte.
  De försöker inte att göra sitt bästa för att leva efter Guds ord utan istället sitt bästa för att bli så katolska som möjligt. Det tycker jag de har lyckas bra med, vilket är en katastrof för kristenheten i Sverige.

 • @MyTwoCents:
  Jag förstår att du vill nå ut med denna information, som jag antar du verkligen till 100% tror är sant.

  Att vissa samfund ”flörtar” med katolska kyrkan, tror jag har andra anledningar än att vi katoliker försöker få er att konvertera.
  Främst beror det på att många av rörelserna som ni anser närmar sig katolska kyrkan, är relativt nya, samt så har karismatiska rörelser en viss benägenhet att stagnera efter några generationer. Då behöver denna avsaknad av andliga kickar sökas på annat håll, och man finner då något i de mer traditionella kyrkornas skatter.

  Det är vad jag tror iaf..

 • märta

  @Inge: ”LP var under hela sin gärning på vakt mot kyrkosystem och samfundsbildningar, LP talade alltid om församlingen som fri och självständig. LP förstod skillnaden mellan människan och kyrkosystemen. LP förstod att alla människor har lika värde inför Gud oberoende partifärg. LP var med om att återupptäcka Andedopet i vårt land,”

  osv. osv….
  Ja, det var LP:s lov i alla dess former. Det var det jag
  enade när jag skrev:
  Han ses närmast som en oantastlig människa inom vissa kretsar och det är nästan en synd att tala negativt om hans gärning.
  Om jag läst min Bibel rätt så var det inte Lewi Pethrus förtjänst att vårt land berördes av en väckelseperiod under hans tid som pingstledare.
  Det var ett verk av Guds Ande då människor fick syndanöd och omvände sig ,gjorde upp sin synd, fick förlåtelse och rening i Jesu blod. Mina föräldrar berättade att Anden var så starkt utgjuten att människor kom i syndanöd utan att någon ens vittnat för dem.
  Akta dig för att ge LP äran och se honom som någon slgs ikon!
  Det var även LP som tog Darbyismen hit från Amerika. Dvs. läran om att församlingen skall bli uppryckt före vedermödan.
  Så jag tycker du ska sluta hålla upp LP som en så stor man så man inte ens får ha kritiska synpunkter på honom! Varför har hans gärning i så fall inte gett större efterverkningar i Sveriges största pingstförsamling Filadelfia i Stockholm? Den församlingen är bara ett stort sorgebarn på pingstfronten.
  Det går inte att skylla allt på Sten-Gunnar Hedin o co.
  mvh

 • @S-E Daniel Nilsson:
  Diskussionen kring Maria blir så märklig, då vi har en sådan fundamental skillnad i syn på vad Guds rike verkligen innebär.

  Vi tillskriver Marias ”JA” till Gud som något stort, där Gud väljer att samarbeta med människan för vår frälsnings skull.
  Många försöker släta över, detta ”JA” med att Gud gör som han vill, och använder oss som marionetter för att få fram sin vilja. Men hur man en vänder på det, så finns en en sårbarhet i denna syn, där fadern går hela linan ut och är beredd att ge världen sin son.
  Gud ger världens sin son till en kvinna, i som föds under usla förhållanden i ett land ockuperat av en fientlig makt. Så fort barnet föds, så vill makthavarna se det dödat.
  Kallelsen och att lyda sin kallelse, lovprisar vi Maria för. Vi känner en stor kärlek till henne för det samarbete hon gjorde med Gud.

  Hon fick se Gudasonen födas, hon fick se Gudasonen korsfästas, dö och begravas, och på tredje dagen återuppstå. Hon fick se hans himmelsfärd. Även om inte skriften nämner vad som hände med Maria, så tror vi att Gud ändå valde att prisa Maria för detta hon gjorde, likt ängelsen gjorde vid budskapet om att hon skulle föda en son, och att han lyfter upp henne till himlen lik Enok, Moses, och Elia. Hon gjorde något förmer än dessa profeter, då hon födde det himmelska mannat till världen.
  Ni må tycka att vi syssslar med avguderi, och ockulta ting.. Men för mig, handlar enbart vördnaden för Maria, om att göra Jesus större.

 • Michael Backman: karismatiska rörelser en viss benägenhet att stagnera … finner då något i de mer traditionella kyrkornas skatter.

  Inte alls, inte alls.

  Skatten är Herren Jesus. Det är Guds ord ( = Guds tankar för oss) som håller oss på stadig kurs genom ett upprört (folk)hav fullt av skummande andra förvirrade tankar och (opinions)vågor som piskats upp av främmande (andliga) vindar.

  Bibelns bildspråk har detta budskap, även till fallna kyrkor.

  Guds ord, genom vilka vi lär känna honom själv, är den skatt som aldrig någonsin skall förgås. Det garanterar för ”traditionellt” lång in i framtiden, närmare bestämt ända in i evigheten.

  Mvh
  // Rolf Lampa

 • Jura Lindkvist

  S-E Daniel Nilsson: @Jura Lindkvist: Finns det fler uttalanden från Benedikt XVI? Att det gör det av förre påven vet jag, han som distinkt överlämnade kyrkan i Marias händer.

  </blockquote
  Don't Forget Mary – Cardinal Ratziner (Pope Benedict XVI) I en intervju från 1984:
  "It is necessary to go back to Mary if we want to return to that 'truth about Jesus Christ,' truth about the Church' and the 'truth about man' that John Paul II proposed as a program to the whole of Christianity when, in 1979, he opened the Latin American episcopal conference in Puebla. The bishops responded to the Pope's proposal by including in the first documents (the very ones that have been read only incompletely by some) their unanimous wish and concern: 'Mary must be more than ever the pedagogy, in order to proclaim the Gospel to the men of today.' Precisely in that continent where the traditional Marian piety of the people is in decline, the resultant void is being filled by political ideologies. It is a phenomenon that can be noted almost everywhere to a certain degree, confirming the importance of that piety which is no mere piety."
  http://www.crossroadsinitiative.com/library_article/591/Don_t_Forget_Mary___Cardinal_Ratziner__Pope_Benedict_XVI_.html

 • @Michael Backman:

  ”Då behöver denna avsaknad av andliga kickar sökas på annat håll, och man finner då något i de mer traditionella kyrkornas skatter.”

  De som söker ”kickar” bedras nog lätt av både det ena och det andra. Vad beträffar ”de mer traditionella kyrkornas skatter” är det nog så att dessa kyrkor är ”lika vitmenade gravar, vilka väl utanpå synas prydliga, men inuti äro fulla av de dödas ben och allt slags orenlighet”.

 • Inge

  @märta: Jag har verkligen inga avsikter att upphöja LP eller någon annan människa, det finns bara En som är värd att upphöjas. Nej även LP missade säkert på flera punkter. Det jag reagerar på är när man utnyttjar människor som gått före oss genom att lägga till eller dra ifrån åsikter, för att kunna driva igenom agendor och åsikter som bevisligen dessa personer med all kraft kämpade emot. Att i detta läge ta upp ev felaktigheter som följde med Darbyismen (som jag ej är insatt i men eftersom detta dessutom berör framtiden så kanske vi skall vänta lite med att helt döma detta då skriften ej heller helt avvisar en sådan tanke) är en helt annan tråd som kanske skulle kunna belysas i ett annat sammanhang.
  Att skylla LP för den röra som nu råder i Filadelfia och Pingst hur tänker du då? Det som händer där är ju uppenbart för de flesta, det handlar om tredje generationens kristna som har stor mänsklig kunskap genom akademiska studier men har troligen tappat känsligheten i anden.
  Ett talesätt i världen om byggnader eller företag är att vad en generation byggt upp det förvaltar nästa generation, generationerna därefter förbrukar och bryter ner. Sedan brukar det börja om. Om man studerar gamla testamentets regenter så kan man även där se detta mönster.
  Den generation som nu är i ledande ställning i våra samfund har antagligen själva inte smakat den Ande som grep tag i de pionjärers hjärtan som byggde upp frikyrkorna i detta land. Det är i detta läge de katolska lockropen tycks så intressanta för många?
  I det katolska systemet ser man en kontinuitet och ett system som tycks överleva generation efter generation utan att förändras eller brytas ner? Vad man då tyvärr missar är alla de offer som farit illa längs vägen för att till synes upprätthålla detta obrutna mönster.
  Jag har tyvärr sett baksidan av detta, då tidigare fria Pingstförsamlingar uppbyggda av pionjärer drivna av DHA som offrade allt för att bygga upp dessa fria församlingar man då trodde på, i dag slagits ihop eller lagts ner. Dessa små fria församlingar som i god tro allierade sig med samfundet eller den stora församlingen på orten, deras lokaler var i regel skuldfria, då dessa tidiga medlemmar var villiga att offra till det de själva var en del i att skapa och vårda. Det vi idag ser är samfund och större församlingar som drivs av maktmänniskor upptränade i näringslivet. Dessa maktmänniskor ser fördelar i stordriften, de säljer gärna ut de egendomar och sammanhang som de tidigare generationerna offrade sig för, de ser med avund på det katolska systemet som lyckats så väl i att bevara traditionerna genom så lång tid, när de nu ser sin egen verksamhet falla sönder redan efter drygt 100år. Tyvärr finns ofta en mörk baksida på det mesta en baksida som man helst inte vill visa. Att nu våra evangeliska och flera trosförsamlingar har inlett allianser med det katolska har ett pris!
  De som motsätter sig detta samarbete bemöts ofta med maktspråk genom tystnad. Man vägrar helt enkelt tala med de personer som ifrågasätter den utveckling vi nu ser. Jag har själv på nära håll följt detta, jag skulle kunna hänga ut flera tunga namn som praktiserar detta men tänker inte göra detta, min önskan är att de själva skall känna igen sig och få nöd över sitt eget ansvar i detta. Jag är inte oroad över hur jag själv blivit bemött, det kan jag ta, nej det jag mött som smärtar mig är speciellt det jag sett på nära håll när en församling som i närtid tvingats stänga då man vägrat släppa in det katolska. Det gick så lång att man under polishot tvingats överge sin lokal. Du som läser detta tänker säkert att det inte är sant, eller att det finns andra bakomliggande orsaker. Framtiden kommer att utvisa detta. Jag har själv kopior på brev skrivna i djup nöd och kärlek av en broder som tvingats se den församling som han sedan 50talet gett så mycket av sin tid och kraft nu stängas. Denna broder har ett flertal gånger vädjat till ledningen i den moderförsamling som denna lilla församling i god tro allierade sig med för att på så sätt få hjälp i arbetet då de inte själva kunde ha en egen pastor. Denna broder ville ha en förklaring till varför man tvingar fram denna nedläggning trotts att församlingen hade en livaktig verksamhet med stor öppenhet mot de svaga och utslagna, dessa brev besvarades aldrig. Jag har själv försökt förmå denna ledande person att ta kontakt med denna åldrande broder innan det är för sent. Men Tystnaden är total. Maktspråk genom hot eller tystnad är det som möter de som ifrågasätter den utveckling vi nu ser.
  Breven som aldrig besvarades finns bevarade för framtiden, sanningen kommer alltid att segra till slut även om denna broder troligen aldrig får svar på sina frågor i denna tid.
  Det vi nu ser framför våra ögon är hur flera av dagens Kristna ledare i detta land för kortsiktig vinnings skull och eget maktbegär säljer ut den frihet i tron som våra väckelsepionjärer som LP mfl. så hår kämpade för. Må Gud vara nådig och rättvis mot dessa vilsegångna ledare som tyvärr riskerar att leda så många fel. Tyvärr har de flesta av oss själva en del i detta, men av feghet så tiger vi. Herre förbarma dig!

 • märta

  @Inge:
  Se 500-salenang darbyismen.
  mvh
  m

 • @Inge:
  Det kanske är ”köttet” som skriker, men borde inte ledare som handlar så hängas ut offentligt?

  Känner förvisso till ett liknande fall i min region, men jag har själv inte varit inblandad där.

 • S-E Daniel Nilsson

  @Michael Backman: Du säger, ”Ni må tycka att vi sysslar med avguderi, och ockulta ting. Men för mig, handlar enbart vördnaden för Maria, om att göra Jesus större.” Jo, visst bör det vara så, så som vi kan uttrycka vördnad för apostlarna kan vi göra det för Maria. Det var en oerhörd ära som gavs henne. Men nog vet du om att andra katoliker inte begränsar sig till vördnad? Vad jag efterlyser är att Ulf Ekman och Sten-Gunnar H undervisar om vad som är OK och vad som inte är det när det gäller Maria-läror och mycket annat. Det är ett enormt ansvar de har tagit på sig.

  Ansvaret är att inte förleda människor mot brott mot det första budet, att be till någon annan än Gud. Maria och helgonen har inte kosmiskt medvetande. Det är bara gudar som har det. Hon hör ingenting av det vi säger annat än vad Gud bestämmer att hon ska få höra. Och Bibeln förbjuder att vi tilltalar de döda.

  Apostlarnas vittnesbörd innehåller ingenting om att någon enda människa, annat än Jesus, är blott och bart människa.

  Vissa vill läsa Upp 12:1 som en antydan om något annat, att Maria skulle vara något utöver en människa. Där står det om en kvinna som är klädd i solen och omgiven av månen och stjärnorna. Hon föder ett gossebarn. Men detta förklaras i Jes 66:7 vara Sion och gossebarnet förklaras vara ett folk. Redan i 1 Mos 37:9 är det tydligt att sol, måne och tolv stjärnor symboliserar Sion.

  Vad Herren önskar se innan han kommer åter är att denna son, dessa Guds söner, ska träda fram, så som Rom 8:19 så märkligt profeterar. Det är då Herren kommer tillbaka och upprättar allt.

 • henrik

  @jonatan m:

  Hej Jonatan!

  Mycket intressan. Har du (eller någon annan läsare) någon källa som bekräftar att frimurarna är aktiva i enandet av alla församlingar?

 • S-E Daniel Nilsson

  @S-E Daniel Nilsson: Felskrivning: ”Apostlarnas vittnesbörd innehåller ingenting om att någon enda människa, annat än Jesus, är blott och bart människa.” Detta ska naturligtvis vara ”Apostlarnas vittnesbörd innehåller ingenting om att någon enda människa, annat än Jesus, är NÅGOT MER ÄN blott och bart människa.”

 • Refo.Karl

  henrik, på denna sida finns timtals med undervisning om RKK, jesuiterna, frimurarna och mycket annat. Du kan ju börja med ”The secret behind secret societies”. http://www.yah-tube.com/videos/veith/index.html

 • @S-E Daniel Nilsson:
  En grundförutsättning för debatten är ju dessa premisser.

  1. Kristi kropp är enligt oss inte delad, inte ens döden delar den. Vi är förenade i Kristus för evigt. Vi tror därför inte att man slutar bedja för världen, även när man är inför tronen.. Se Uppenbarelseboken 6:9 där martyrers själar ber till Gud för vedergällning om rättvisa.

  2. Enligt skriften så befinner sig människor redan nu hos Gud, Elia, Enok, Moses är några. I Heb 12:23 kan vi läsa om de rättfärdiga andar som fullkomnats redan nu hos herren. I Matt 17 talar Jesus med Moses och Elia, och visar att helgonen inte är långt borta ifrån oss. Även lärjungarna får se helgonens på berget. Givetvis har denna händelse inte lämnat dem oberörda. Framförallt inte i ljuset av 2 Mack 12:41-45.

  3. Tillbedjan och förbön inte inte samma sak. Om jag ber dig att bedja för mig, då tillbeder jag inte dig som Gud.
  Det är en dödssynd för att katolik att tillbedja ett helgon, på det vis man tillbeder den evige skaparen. Så om någon katolik tillbeder helgon på detta vis, då lever de i dödssyndens tillstånd.

 • Maja

  Ja, denna ekumenik. Idag gick vi till vår vanliga kyrka och döm av vår förvåning, där predikade en katolsk präst! Det visar sig att prästerna i staden lottar om vilken församling man ska predika i under söndagens gudstjänst i slutet av böneveckan. Vi är ganska nya i kyrkliga sammanhang i denna stad så det hela kom som en överraskning.

  Lotten föll så att den katolska prästen fick ”vår” församling. Predikan handlade mycket om dopet och att vi måste återvända till dopet genom hela våra liv, dopet är ett livsprogram menade han. Är det någon som vet om katolska kyrkans lära skiljer sig från vår? Fick en känsla av att det var samma sak men ändå inte, det var mer gärningar med för att få del av nåden.

  Jag kan inte skaka av mig känslan som har förföljt mig hela dagen fast jag kan samtidigt inte peka på något direkt obibliskt.

  Men, bara det faktum att han nämnde sakramenten och mystiken gör ju att han hänvisar till katolska kyrkans lära. Jag menar, mitt bland fåren stod idag en präst som representerar en kyrka som står för Mariakulten, påvens ofelbarhet och hans kristi ställföreträdarskap, helgondyrkan, bön för de döda, det här med nattvarden ja ni vet, listan kan göras längre.

  Är det verkligen ok även om han passande nog bara pratar om sådant som han vet att vi är överens om? Eller är det i själva verket så att det är ännu värre att han talar om det som är lika oss emellan, eftersom fåren då kan invaggas i en tro att ”det är ju ganska bra, vi har samma tro”. Dessutom har ju våra ordinarie präster ”godkänt” det hela eftersom han är inbjuden?

  För mig känns det i maggropen att det är något som inte är som det ska vara. Varför reagerar jag så starkt?

  /Maja

 • märta

  @Inge:
  ”Att skylla LP för den röra som nu råder i Filadelfia och Pingst hur tänker du då? Det som händer där är ju uppenbart för de flesta, det handlar om tredje generationens kristna som har stor mänsklig kunskap genom akademiska studier men har troligen tappat känsligheten i anden”

  Jag håller helt med dig i mycket av det du säger. Har själv tillhört Filadelfia Stockholm och sett och hört utvecklingen av mina gamla vänner. Går ofta förbi kyrkan eftersom jag bor bara ett stenkast därifrån.
  Du tycks ha mycket mera kunskap om LP än vad jag har och det är intressant att höra. Levi Pethrus kom på besök ibland till min barndoms församling i Ångermanland. Han behandlades som en kung. Detta var 50-talet. Har tyvärr inga direkta minnen
  av honom,var ju barn då.
  Vad jag menar när jag skrev:
  Varför har hans gärning i så fall inte gett större efterverkningar i Sveriges största pingstförsamling Filadelfia i Stockholm? Det var att jag undrar varför hans ledarskap inte har gett större avtryck i församlingen och pingst för övrigt!?
  Jag har inget svar på det. Du kanske har nån synpunkt.
  Vad hade LP för syn på Israel? Det är avgörande för en församlings utveckling. Hade han den traditionella ersättningsteologin? Dvs, att församlingen har ersatt Israel som det nya utvalda Gudsfolket. Jag tycker det lutar åt det i boken ”Jesus kommer” vilken jag ärvde efter min far.
  Ja jag känner mycket med de församlingar där valet har stått mellan att samarbeta med katolska kyrkan eller lägga ner verksamheten. Det har en vän berättat. Det är mycket tragiskt.
  Heder åt er som försöker säga ifrån och protestera. Men det går inte att bara stå och se på och tiga.
  Var så säker, Herren kommer att ta itu med de ledare som vilselett fåren.

  Med välsignelse!
  m

 • S-E Daniel Nilsson

  @Michael Backman: Jag kan hålla med om dina tre punkter, men med den reservationen att man inte så bekvämt kan skilja på be till och tillbe. Hjärnan kan hålla isär sakerna men hjärtat hos själen i kris kan det inte på samma sätt. Brott mot det första budet begår vi i vardagen när vi sätter saker hjärtat griper efter före Gud, det är vanligt. Jag tror att även i tilltal till de hädangångna det är vanligt.

  Att Jesus mötte Mose och Elia på berget är en unik händelse som demonstrerade att himmelriket nu var nära. Ingenstans i apostlarnas vittnesbörd ser vi minsta antydan av försök till kontakt med de hädangångna, fastän vissheten om deras liv inför Gud var levande. Det är Jesu förbön för oss som framhålls. Hela denna föreställningsvärld om att de hädangångna känner till och deltar i våra förhållanden måste man överge. Att engagera de döda är inte tillåtet.

 • @S-E Daniel Nilsson:
  Jag kan visa på några bibelverser pekar åt ett visst håll..

  Hebr 12:1 Skriver att vi är omgivna av en sky av vittnen. Se denna vers i ljuset av Matt 17:3, samt Hebr 12:23

  Jesus talar om i Matt 18:10 om närheten till änglarna, och skyddsänglar för de minsta: ”Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske faders ansikte”

  Eller Lucas 15:10 där änglarna jublar i himmelriket, när en syndare omvänder sig..

  I psaltaren 103:20-21 så lovsjunger till änglarna. Psaltaren kan ju både bedas och sjungas..

  ”Lova Herren, ni hans änglar,
  starka hjältar, som gör vad han befallt!
  Lova Herren, hela hans härskara,
  ni som tjänar honom och gör hans vilja!”

  Uppenbarelseboken 5:8 skriver om guldskålar fyllda med rökelse, som är de heligas böner, som bärs fram av de 24 äldste (förbönstjänst)
  I Uppenbarelseboken 8:3 lyfter en ängel upp de heligas böner inför tronen. Även martyrers böner i Upp 6:9 som jag tog upp tidigare.
  Dessa verser kan ses i ljuset av Tobit 12:12
  ”- När du och Sara bad era böner var det jag (Rafael) som bar fram dem till Herrens härlighet och påminde honom om er.”

 • @Michael Backman:

  Guds heliga änglar är änglar.
  Avlidna människor är inte änglar.

 • Michael Backman

  Lars W.
  Min poäng var dock att människorna i himelriket är är inte avlidna, utan i allra högsta grad levande, likt änglarna.
  Upp 5:8, 6:9, visar ju på just detta. Även Luk 16 visar hur Abraham har en tjänst hos Gud.

 • @Michael Backman:

  ”Min poäng var dock att människorna i himelriket är är inte avlidna, utan i allra högsta grad levande, likt änglarna.”
  …skrev Michael Backman.

  ”De döda prisa icke HERREN, ingen som har farit ned i det tysta.”
  (Ps. 115:17)

  ”I detsamma sågs där jämte ängeln en stor hop av den himmelska härskaran, och de lovade Gud och sade: ‘Ära vare Gud i höjden, och frid på jorden, bland människor till vilka han har behag!’ ”
  (Luk. 2:13-14)

  ”…Och jag såg de människors själar, som hade blivit halshuggna för Jesu vittnesbörds och Guds Ords skull, och som icke hade tillbett vilddjuret eller dess bild, och icke heller tagit dess märke på sina pannor och sina händer; dessa blevo nu åter levande och fingo regera med Kristus i tusen år.” (Upp. 20:4)

 • Michael Backman

  La@Lars W:
  Dom som befinner sig i Sheol är i dvala och inte vid medvetande. Åkallande av dessa kallar skriften ockultism.

  Det som jag försöker bevisa, är att skriften nämner människor som inte befinner sig i sheol. Elias, Enok, Moses, Abraham, rövaren på korset (redan nu är du med i paradiset), finns även indikationer på Stefanos martyrdöd, som får se Guds änglaskara när han dör, att även han likt rövaren på korset, får skåda himmelriket redan ”nu”. Om man ser Stefanos i ljuset av Upp 6:9. så framgår det att kyrkan tidigt ansåg att maryterners förböner i himelriket var en realitet.

  I Upp 5:8 så visar Johannes oss en vision, från den himelska Gudstjänsten, där helgonen frambär kyrkans böner inför tronen.
  Dessa helgon befinner sig inte i Sheol utan är fullt levande, och står i tjänst hos Gud, och frambär böner inför lammets tron..

 • Rolf Lampa

  Michael Backman… I Upp 5:8 … himelska Gudstjänsten, … inte i Sheol utan är fullt levande, och står i tjänst hos Gud, och frambär böner inför lammets tron.

  (Med totalt förbehåll mot att tillbedja någon annan än Gud):

  I Upp 14:3 står om ”de äldste” som sjöng ”vad som tycktes vara en ny sång;” och ”de ett hundra fyrtiofyra tusen som voro friköpta ifrån jorden.”

  Några som var friköpta från jorden nämns alltså här. Fölr att man inte skall missa poängen lägger texten till att ”De är friköpta från människorna som en förstlingsfrukt åt Gud och Lammet.

  Man kan nog utgå ifrån att även de 24 äldste inte är ”änglar” utan några personer som upptagits till himmelen. Frågan blir då:

  Är dessa upptagna redan nu, eller är detta en framåtblick?

  Jag vet att de finns de som menar att de döda som uppstod i samband med Jesu korsdöd sedan togs upp till himmelen. Det finns ju ingen som nämner något mer om dessa och deras liv efter att de uppstod.

  Man kan nu undra: Tillhör någon, eller alla, av de som omnämnts ovan, i den grupp som kallas ”förstlingsfrukt” åt Gud och Lammet?

  Men oavsett vilket, så vore det helt fel att tillbe någon av dem. På förklaringsberget fick Petrus mfl se några av dem som upptagits på ”särskilt sätt” till himlarna (bl.a. Elias) och det gör nog saken ganska klar ifråga om att vissa inte ”vilar” just nu trots att de inte längre är ibland oss. Vad som också verkar helt klart är att ”de avsomnade” är just detta, ”avsomnade”, och de skall inte uppstå före oss andra. Och så vidare.

  Vad vi vet om de som är ”aktiva” trots att de lämnat jordelivet är i alla fall att, som du säger, dessa gör någon form av tjänst inför Gud. Men man får för allt i världen inte dyrka eller tillbe dem! Saul lät mana fram Samuel, och det borde han inte gjort.

  Saken är mycket enkel: Herren Gud skall du tillbe. Uppenbarelsebokens författare skulle tydligen se till att undvika alla missförstånd då detta så tydligt påpekades, flera gånger dessutom:

  Upp 19:10 Jag föll då ner… tillbe honom, men han sade…: ”Gör inte det! Jag är bara… Gud skall du tillbe. och
  Upp 22:9 Men han sade till mig: ”Gör inte det! … Gud skall du tillbe.

  // Rolf Lampa

 • S:t Peter

  @Michael Backman
  Du skriver; ”Även martyrers böner i Upp 6:9 som jag tog upp tidigare.”
  Martyrerna som mördats av påvar och och katoliker i miljontal är en stark röst i evigheten. Och jag tror knappast att dom hejar på sina mördares ämbete att återkatolicera Sverige.
  Jag är glad att det fortfarande finns lojala medbröder och systrar som inte är intresserade av denna avfälliga religionsform med bön till döda, reliker, kexgudar, bikt, helgontillbedjan, skärseld och andra påhitt.
  Visa respekt att vi inte vill bli ihopkopplade med er verksamhet.
  Återreformationen har många vittnen tillsammans med martyrernas blod som ropar.
  Shalom
  S:t Peter

 • @Rolf Lampa:
  Saken är mycket enkel: Herren Gud skall du tillbe. Uppenbarelsebokens författare skulle tydligen se till att undvika alla missförstånd då detta så tydligt påpekades, flera gånger dessutom:

  Upp 19:10 Jag föll då ner… tillbe honom, men han sade…: ”Gör inte det! Jag är bara… Gud skall du tillbe. och
  Upp 22:9 Men han sade till mig: ”Gör inte det! … Gud skall du tillbe.”..

  Givetvis är endast Herren den vi skall tillbe. Paulus menar heller inget annat i 1 Tim 2:1, där vi skall be för alla människor. Skilj på förbön och tillbedjan.

  En annan aspekt är att bedja för dem som befinner sig i sheol, vilket framgår i 2 Mack 12:46 och 1 Kor 15:29..
  Så uppenbarligen finns det en skillnad mellan de som finns i himmelriket, då dessa redan fullkomnats i lammets blod mot de i Sheol..

  Hebr 12:23 beskriver ”andarna av de rättfärdiga som har fullkomnats”.
  Finns därför all anledning dessa andar, står i förbönens tjänst (Upp 5:8) och ber till den evige för kyrkan.
  Den som följer kristus skall enligt honom göra större under än honom själv. Finns ingen anledning att låta döden vara ett hinder här. ”Jag är en Gud för de levande”

  ”Den rättfärdiges bön har kraft och gör därför stor verkan. Elia var en människa som vi, men när han bönföll Gud om att det inte skulle regna kom inget regn över landet på tre och ett halvt år. Sedan bad han igen, och då gav himlen regn, och jorden lät sin gröda växa.” (Jakob 5:16)

 • @S:t Peter:
  Den här typen av inlägg kommer jag inte kunna föra en debatt kring..
  Det är helt enkelt för låg nivå på detta inlägg.. Fullt med lögner..

 • Erik Johnsson

  S:t Peter, du skriver på ett sätt som gör att det inte går att ta dig på allvar. Du bara vräker ur dig saker som du inte har minsta täckning för.
  Jag heter Erik Johnsson och är katolik. Det står jag för. Vad heter du och vilket otadligt samfund tillhör du?

 • Östen

  @Rolf Lampa: På förklaringsberget fick Petrus mfl se några av dem som upptagits på ”särskilt sätt” till himlarna (bl.a. Elias) och det gör nog saken ganska klar ifråga om att vissa inte ”vilar” just nu trots att de inte längre är ibland oss. Vad som också verkar helt klart är att ”de avsomnade” är just detta, ”avsomnade”, och de skall inte uppstå före oss andra. Och så vidare.

  Och hur ser du då på Mose som var med på förklaringsberget? Han var väl avsomnad, eller?

 • Östen: Och hur ser du då på Mose som var med på förklaringsberget? Han var väl avsomnad, eller?

  Var han? Inte lätt att veta. Men ett vet vi, och det var att det tydligen uppstod en tvist om Mose (döda) kropp. Något hände tydligen med Mose om inte hörde till det vanliga. Det står inget om vad som sedan hände med kroppen, men sedan dyker Mose upp igen, på förklaringsberget.

  Hur jag ser på detta? Varken mer eller mindre än vad skriftens klartext säger. Ett inte så spektakulärt svar kanske, men bra nog. Jag har mer närliggande problem jag brottas med, som psykoterapi till exempel (klicka på namnet). 🙂

  // Rolf Lampa

 • Michael Backman: En annan aspekt är att bedja för dem som befinner sig i sheol, vilket framgår i 2 Mack 12:46 och 1 Kor 15:29.

  Paulus talar i 1 Kor 15:29 inte om någon kristen sed, utan han gör en ”retorisk figur” för att förklara en poäng. Han noterar vad vissa gör, men ingenstans i skriften finns en lärosats angående de hur kristna skall förfara med de döda (annat än att få dem ner i backen snarast, och den judiska seden, att vänta ett år och plocka ihop den dödes ben, det kunde enligt Jesus ”de döda” sysselsätta sig med, (Luk 9:60 där Jesussäger ”Låt de döda begrava sina döda, men gå du och predika Guds rike!”). Och så vidare.

  För övrigt används ordet ‘sheol’ omväxlande för vanlig grav (där vi alla lär hamna för eller senare) och ett dött själens tillstånd som vi befinna oss i medan vi lever i vår kropp.

  Jes 38:18 Ty dödsriket [helvetet, sheol] tackar dig icke, döden prisar dig icke, och de som hava farit ned i graven hoppas ej mer på din trofasthet.
  19 De som leva, de som leva, de tacka dig, såsom ock jag nu gör; …”

  För att se problemet med förväxling av figurative speech med dess förbilder kan man fråga sig; håller Gud till i sheol?

  Enligt Psaltaren så gör han faktiskt det:

  Psa 139:8 Fore jag upp till himmelen, så är du där, och bäddade jag åt mig i dödsriket [sheol], se, så är du ock där.

  Förvirrande? Egentligen inte. De flesta inser nämligen att ordet används både i ”fysisk” mening (dvs om graven), samt i överförd mening. I överförd mening handlar det om ett själens tillstånd som finns redan här och nu.

  Det finns vidare en likhet i tillämpning även på den motsatta sidan, dvs mellan detta själens tillstånd och det faktum att vi kan redan här och nu ta emot ”Guds rike” (något som redan är, men ändå inte full ut).

  En del går vilse i gränslandet mellan bildspråket och dess motsvarigheter i sinnevärlden.

  Men när vi lämnat jordelivet har vi inte längre något hopp om någon förändring av våra villkor. Däremot är det nu, medan vi lever, som vi genom tro kan tillräknas den Kristi rättfärdighet som ger ett hopp och en tillförsikt som frimodigt ser fram mot målet – våra själars frälsning.

  Jag önskar alla katoliker skulle se denna underbara gåva så att de kunde ta emot denna fullständiga inre frihet och frid som bara Jesu fullständiga och fullbordade försoningsverk kan ge.

  // Rolf Lampa

 • Ops, ett ord föll bort:
  ”ett dött själens tillstånd som vi KAN befinna oss i medan vi lever i vår kropp.”

 • Michael Backman: uppenbarligen finns det en skillnad mellan de som finns i himmelriket, då dessa redan fullkomnats i lammets blod mot de i Sheol.

  Saken är kanske inte så enkel. Kan det vara så att de döda som uppstod i samband med Jesu korsfästelse helt eller delvis utgörs av de som i Uppenbarelseboken prisar Gud dag och natt? (en ”förstlingsfrukt åt Gud och Lammet)

  Om så är fallet, då har vi minst tre olika saker att placera rätt. Till exempel:

  Anser ni att Hades är samma sak som GT’s Sheol?” Och vidare, är ”Abrahams sköte” motsatsen till eller samma sak som Hades?

  Du inser säkert problemet: Den fattige Lasarus, och Abraham, gick det ingen nöd på i ”mellantillståndet”. De hade det bra, och kunde se fram emot uppståndelsens stora dag. Det kunde däremot inte den ”rike mannen”.

  Det är svårt att se någon annan poäng med Jesu liknelse(?) om olikheterna i villkor efter jordelivet mellan den rike mannen och Lazarus, om den inte förmedlade den poängen att man måste ha sakerna rätt med Gud INNAN man dör, eftersom annars är det för sent (det var också den rike mannens bekymmer; då han inte mer såg något hopp för sig själv insåg han i alla fall att hans bröder hade en chans, dvs om de kunde komma till tro innan även de dog och kom till samma ställe).

  // Rolf Lampa

 • Michael Backman

  Rolf Lampa..

  Blir ett rätt snabbt svar, då jag har mycket arbete framöver..

  Men jag tror att Sheol, hades, hels-vite egenrligewn beskriver samma sak.
  Däremot tror jag ”ghenna” är en plats som inträffar efter den yttersta domen. När dörrarna till kungens bröllop slagits igen, så är det kört. Denna plats är ”den brinnande elden som aldrig släcks”

  Sen tror ju även vi på en tredje plats mellan sheol och himmelriket, som vi kallar skärseld.

 • Michael Backman: Men jag tror att Sheol, hades, hels-vite egenrligewn beskriver samma sak.

  Det är väldigt enkelt att kolla upp och se att det INTE är på det sättet. Orden används i flera betydelser.

  Du svarade inte på mina frågor, antagligen eftersom frågorna klart visar att orden inte betecknar samma sak. Vilket naturligtvis var min avsikt.

  Men det är så det blir för dem som inte ens försöker uppfatta Bibelns egna anspråk – de måste uppfinna egna inbillade tankebyggnader för att lappa på alla underliga motsägelser som uppstår.

  Skärselden är religiös förvillelse som trälbinder samveten.

  // Rolf Lampa

 • Michael Backman

  @Rolf Lampa:
  ”Det är väldigt enkelt att kolla upp och se att det INTE är på det sättet. Orden används i flera betydelser”

  Jag tror att jag gav dig felaktiv information kring sheol, helvetet osv. Det kan vara så att jag blandat ihop vissa begrepp här..
  Jag återkommer med ett mer utförligt svar vid ett senare tillfälle.

 • S:t Peter

  @Michael Backman
  Du skriver; ”@S:t Peter:
  Den här typen av inlägg kommer jag inte kunna föra en debatt kring..
  Det är helt enkelt för låg nivå på detta inlägg.. Fullt med lögner.”
  När argumenten tar slut måste man mörka. När påvarna inte längre kunde bemöta helgonen utifrån skriften mördade man dom. 50 miljoner helgon har RKK mördat och torterat. Reformationens stora ljus och helgon Martin Luther var man tvungen att bannlysa för att han utifrån skriften vederlade de värsta heresierna.
  Jag håller med om Lampas LYSANDE inlägg; ” Men det är så det blir för dem som inte ens försöker uppfatta Bibelns egna anspråk – de måste uppfinna egna inbillade tankebyggnader för att lappa på alla underliga motsägelser som uppstår.
  Skärselden är religiös förvillelse som trälbinder samveten.”
  Sola scriptura och
  Shalom
  S:t Simon

 • Här kommer ett svar, som har stöd i katolska kyrkan.

  Sheol i GT är en plats eller ett tillstånd av omedvetenhet en slags sömn. Därför önskar sig Job att komma dit (Job 14:13 ).

  Men Jesus talar om att de döda skall uppstå från dödsriket, vissa till evigt straff och vissa till evigt liv: ”Sannerligen, jag säger er: den stund kommer, ja, den är redan här, då de döda skall höra Guds sons röst och de som hör den skall få liv. Ty liksom Fadern äger liv, så har han också låtit Sonen äga liv, och han har gett honom makt att hålla dom, eftersom han är Människosonen. Var inte förvånade över detta. Den stund kommer då alla som ligger i sina gravar skall höra hans röst och gå ut ur dem; de som har gjort det goda skall uppstå till livet, och de som har gjort det onda skall uppstå till domen.” (Joh 5:25 – 29).
  Det skedde redan vid hans uppståndelse för vissa: ”och efter hans uppståndelse lämnade de sina gravar och gick in i den heliga staden och kunde ses av många.” (Matt 27:53 – 53). Läs även: Matt 25: 31 – 46; Matt 12: 41 – 42; Matt 22: 23 – 33; Apg 2: 24 – 40 Enligt dessa texter är det just så att de som ligger i dödsriket blir uppväckta därifrån för att ställas inför Domaren.

  Angående 1 Kor 15:29, så kan jag hålla med om att det inte är en kristen sed idag att döpa sig för andra.
  Men min poäng var bevisa att det förekom en medvetenhet bland judar (2 Mack 12:41-45) och den tidiga kyrkan, att man gjorde handlingar gentemot de som gått före.

  I 1 Kor 15:29 så förbjuder inte Paulus denna handling, som tycks vara skriven på ett sätt, där det ändå förekom i Korinth.
  Om man då läser 1 Kor 15:29 och 2 Mack 12:41-45 i ljuset av varandra, så stödjer det tanken på att beda för det avlidna. Eller i varje fall så är inte denna tanke en obiblisk företeelse som många protestanter vill göra gällande..

 • Östen

  @Rolf Lampa: Jag har mer närliggande problem jag brottas med, som psykoterapi till exempel (klicka på namnet).

  Se där ja, kanonisering och tradition enligt lillpåve Lampa.

  PS: Men artikeln om mental träning skriver jag under på till 98%. Lysande Lampa! DS

 • @Michael Backman:

  Citerade ovan om den första uppståndelsen. De som uppstår i den första uppståndelsen är de första, förutom HERREN själv, som uppstår till ett evigt liv. Var försäkrad om att Lasaros dog vid en god ålder, lades i en grav för andra gången och inväntar sedan dess uppståndelsen till det eviga livet. För honom framstår de omkring 2000 år som förflutit i historien sedan dess såsom 0 sekunder. Han är med sin gode vän, sin HERRE och Mästare, i Paradiset redan samma dag.

 • @Michael Backman:

  ”Det kan vara så att jag blandat ihop vissa begrepp här..”

  Ni papister har nog blandat ihop det mesta.

 • @Alfred:

  Kommer att tänka på coacherna i SVT-serien. Är romerska kyrkan involverad?

  Själv håller jag mig till Microsoft Access.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?