Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Svagheterna med evolutionsteorin leder till Gudstro

evolution kontra skapelsetro.  Gud kontra ateism.

Bidrag av Hans P Lindblad

Som jag nämnde i inledningen till denna bok var det inte min bibelsyn som fick mig att tro på skapelsen utan naturvetenskapliga fakta. Sedan såg jag också problem som uppkom med de etiska frågorna och att människor får problem med sin gudstro om evolutionsteorin är sann. Kyrkorna har i stort valt att gå förbi denna fråga och antingen sagt att man inte skall tro, eller att man skall tro, och har därmed kommit ut i någon form av logiskt tomrum, eller skall vi säga fallit ner i diken. Många människors liv har förändrats. I de nedanstående berättelserna har jag oftast inte tagit med några namn, och jag har utelämnat en del detaljer, därför att det kan vara känsligt för en del personer att deras Iiv kommer med i en bok. Det är dock händelser som jag eller någon annan som sysslar med skapelsefrågor varit med om eller har hört från personen i fråga.

Mitt första riktiga skapelseföredrag höll jag på en korridorsfest för studenter. Tre personer lyssnade, två var kristna och trodde redan ungefär som jag gjorde, och en var så berusad att han hade svårt att sitta. På min första fasta lärartjänst fick jag för första gången möjlighet att jobba djupare med frågan om vårt ursprung. I tre veckors tid skulle alla elever på skolan, en kristen folkhögskola, jobba med temaarbete om ett enda ämne. Fem elever hade valt att jobba med astrologi. Eftersom vi lärare såg vilka elever det var, och det var en kristen skola, insåg vi att detta inte skulle bli bra. Vi bestämde därför att man måste vara minst sex personer för att en grupp skulle godkännas. (Vi hade i och för sig tagit det beslutet redan när vi planerade temaveckorna, men nu fick vi lov att ”stadfästa” det).       

Två manliga elever från astrologigruppen kom med i min grupp om skapelse och evolution. Ingen av dem var kristen. Efter en månad var båda kristna! Jag såg ju att de inte gillade att deras icke kristna tro fick problem när vi tog upp svagheterna med evolutionsteorin, men inte hade jag ”planerat” att de skulle bli kristna! Jag frågade dem lite försiktigt varför de blivit kristna. Den ena eleven var rätt ung, och han sade att han inte riktigt visste varför han bestämt sig för att bli kristen. Men han hade i alla fall blivit Kristen.

Den andre eleven var lite äldre och hans svar var betydligt mer genomtänkt. Eleverna på den bibellinje som fanns på skolan hade under en hel höst försökt vittna för honom om Gud, men inget kunde få honom att börja tro. En ny grupp elever som startade bibellinjen på vårterminen hade inte heller någon framgång. Men så hände något. Göran, som han heter, berättade för mig hur det var. Han sade så här: ”Jag var ateist. Det fanns ingenting som kunde få mig att tro på Gud. Det spelade ingen roll vad de kristna sade. Under och tecken, bönesvar eller vad som helst, det var väl en lyckad slump eller kanske någon kraft, men absolut inte Gud! Om döda stod upp och började gå? Helt ointressant. Det var väl en kraft, men ingen Gud. Om änglar flög omkring? Också ointressant. Nog finns det andliga saker, men inte någon Gud.” Inget bet på Göran. Men under temaarbetet med skapelse och evolution skedde det: ”Jag hade byggt mitt liv på en fast klippa, på verkligheten själv, det jag kunde se och ta på, på vetenskapliga fakta. Jag hade utvecklats från lägre stående varelser, inte mer med det. Och det behövdes då inte någon Gud för att åstadkomma något sådant. Men, men, men, sedan fickjag se problemen med evolutionsteorin, de problem som jag inte trodde fanns. Min fasta klippa försvann sakta men säkert, ochjag seglade omkring i tomma luften!”

Först nu kunde Göran börja fråga efter vem Gud var, och han blev härligt frälst. Ja, han blev nästan ”för” frälst. Några år senare vittnade han nämligen om Gud i en skolklass, och alla i klassen blev frälsta under lektionstid! Jag läste om händelsen i en tidning, och undrade om det kunde vara Göran. Jag ringde upp honom, och han berättade att det var han som varit där och vittnat. ”Vad gjorde du då?” undrade jag. ”Hypnotiserade du dem, eller?” ”Nej”, svarade Göran. ”De ställde raka frågor, och jag gav raka svar. Sedan frågade jag om någon ville bli frälst. .. , och höll sen på att bita av mig tungan! Så får man ju inte göra i skolan! Men det var för sent. Alla ville bli frälsta, och jag kunde ju inte hindra dem och säga att det inte går.” Det blev ju en del problem efteråt eftersom allt skedde i klassrummet och under skoltid. De flesta var dock med i grupper inom EFS, så de vistades redan i en miljö där man visste en hel del om Gud. Några föräldrar ville dock hellre att deras barn skulle bli alkoholister än att de blev kristna.

Göran och hans kompis var de första som kom till tro i samband med det arbete jag gjort, vad jag vet om. …

Läs fortsättningen med fler vittnesbörd och mycket annat intressant i Mats Moléns bok: Evolutionslåset

Den kan köpas på Genesis hemsida

naturvetenskap och evolution


Ämne: Gästblogg, Mediekritik, Politik, Ekonomi & Samhälle

Nyckelord: , , , , , , ,

Kommentarer (Denna del omfattas inte av vårt utgivningsbevis)