Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Ulf Ekman: ”Ett synligt Petrusämbete räddar mänskligheten!”

I måndags (21 maj 2012) var det en konferens på Bjärka-Säby med titeln ”Kyrkan, Anden och ämbetet”. Aletheia var naturligtvis närvarande. Här följer en kort redogörelse av vad som avhandlades. En djupare analys kommer så småningom. Inbjudna talare var:

 • Samuel Rubenson, Professor vid Lunds universitet
 • Metropoliten Ambrosius, Finlands ortodoxa kyrka
 • Biskop Anders Arborelius, Stockholms katolska stift
 • Biskop Martin Modéus, Svenska kyrkan vid Linköpings stift
 • Pastor Liselotte J Andersson, Svenska Missionskyrkan
 • Fader Caesarius Cavallin, Östanbäcks kloster
 • Pastor Ulf Ekman, Livets Ord Uppsala
 • Biskop Biörn Fjärstedt, biskop emeritus i Svenska kyrkan

 

Panelen i Nya Slottet på Bjärka-Säby som svarade på frågor om biskopar och annat

Ulf Ekman höll ett föredrag där han talade om biskopsämbete och Petrusämbete. Rubriken till denna artikel är något parafraserad och sammanfattar Ulfs huvudbudskap i hans föredrag. Själva föredraget kan laddas ner eller lyssnat till direkt här: http://tinyurl.com/dyagre5

(P.g.a att många lyssnar kan det gå trögt. Använd då denna spegel på youtube)

Här följer ett utdrag från Ulfs anförande.

Jag ska tala om uttrycket episkope enhet och framtid.

Föredraget kretsade kring

…frågan om biskopsämbetets legitimitet och autenticitet och därmed också dess auktoritet i förhållande till de yngre samfund och speciellt pingst-karismatiska rörelser och deras syn på ledarskap.

Ulf formulerade frågor kring detta

Behövs verkligen biskopen och i så fall hur? Intresset för dessa frågor hänger ihop med en allt större Kristologisk insikt inom pingst-karismatiska kretsar, om behovet av legitima strukturer, om djupare historisk förankring samt frågor vad som egentligen konstituerar autentisk auktoritet i kyrkan idag.

Mao frågor kring ledarskap som berör både sammanhållning i och mellan olika församlingar och rörelser…

Och angående reformationens barn (”skriften allena”) och att man personligen mött Jesus som Frälsare

Moderniteten har fostrat oss rejält till att försöka vara självständiga till att vara moderna människor. …Eller kan det var så att det bakom fromma, även om det är moderna fraser, det faktiskt finns något av ett dolt uppror emot Gud som vi genom att peka på andras felsteg, andras maktmissbruk och andras synder – och ämbetet verkar nästan vara som upplagt för maktmissbruk – men då glömmer vi att det faktiskt finns ett äkta bruk. Är det så att vi tvättar oss själva rena genom att slippa ta ställning, slippa böja våra hjärtan och inte behöver inse vårt behov, vårt praktiska behov, även av yttre strukturer för vård, för beskydd, för hjälp.

Och Ulf gav en del svar på detta.

Om biskopsämbetet är ett ämbete av översyn, av beskydd i lära, i liv, i kraft och även av ordningar då finns det ett behov av det i alla tider. Då skapar detta ämbete beskydd och djupare enhet byggd på kärlek och sanning….[det handlar] om insikten om hur Gud faktiskt kan ha strukturerat kyrkan och att Han har strukturerat den på ett sätt som kommer skydda oss och rädda oss och hjälpa oss att överleva… har Gud gett oss eviga strukturer för att rädda mänskligheten?

Petrus fick av Jesus uppdraget att vara herde för fåren, inte några av fåren utan dom alla. …om vi tror på apostlarna och apostlarnas uppdrag som något som går vidare i kyrkan…ja då har också Petrusämbetet rimligen sin fortsättning, sin funktion som talesman, som en enande och övergripande och beskyddande funktion i kyrkan genom tiderna…

I gemenskap med andra biskopar skapades en kultur där man bevarade kyrkans apostolicitet, dess enhet, dess helighet, dess katolicitet. Trots mängd friktioner, lärostrider, personkonflikter så har kyrkan ändå på olika sätt utifrån olika sammanhang hållit samman. Det började och slutade inte med enstaka starka karismatiska personligheter utan ämbetsinnehavare som ställdes in i en autentisk kedja av tjänare som hade apostoliskt ursprung.

Är detta gångbart även i pingst-karismatiska rörelser idag? Jag tror faktiskt det. Behövs det idag? Ja jag är övertygad om det. Hur ska det ske då? Inte minst i sammanhang där man med stor skepsis ser både på strukturer och auktoritetsförhållanden och på ett sakramentalt liv? Jag tror att svaret måste bli – genom Den Helige Ande. När vi tillåter Honom att visa oss behovet av beskydd, av stabilitet, av kontinuitet i Kristi kropp och vi vågar djupare gensvara på detta då kan det bli till.

Här finns mycket att analysera och kommentera!

I denna artikel låter vi Ulf komma till tals men vi kommer att syna Ulfs teologi och historiebeskrivning lite närmare:

 • Hur brukas begreppet episkope/biskop och hur förhåller det egentligen sig till begreppen pastor/herde och presbyt/äldste?
 • Petrus uppenbarelse om Jesus som Messias och Petrus uppenbarelse om Klippan. Missar vi det centrala genom kyrkopolitikens färgade glasögon?
 • Vilka var fåren Jesus talade om och vilka insatte Jesus att vårda dem?
 • Vilka strukturer, hierarkier och  tolkningsföreträden berättar Bibeln om när det gäller Petrus och andra apostlar?
 • Hur förhåller sig påståendet om ”en autentisk kedja av tjänare som hade apostoliskt ursprung” till kyrkans faktiska historia?
 • Förmedlas ledarskap inom kyrkan i första hand av andra ledare?
 • Är det Gud som ger tjänstegåvan bakom en biskops ämbete eller kan kyrkoledare göra det?
 • Är det strukturer som räddar/frälser mänskligheten?
 • Vilka moderna exempel finns på när de ”beskyddande strukturerna” inte fungerar i kyrkan?
 • Varför fallerar de ”eviga och beskyddande strukturerna” och är detta Guds fel eller beror det på ett inbyggt systemfel i kyrkosystemen?
 • Vilka konsekvenser får dessa händelser för kyrkans lära, tro och vittnesbörd bland ickekristna?
 • Är vi motståndare till Den Helige Ande om vi inte övertygas om behovet av dessa kyrkostrukturer och dess beskyddande egenskaper?
 • Ska kristna underordna sig ledare som lever i uppenbar synd? Är det ett undantag om den fallna ledaren innehar ett särskilt ämbete? Gäller förmaningen i Ef 5:11-12 inte för t ex en biskop?

 

På återseende!

 

/Marcus & John

 

PS! Om ni vill höra Ulfs utläggning om Petrusämbetet så kan ni hoppa 16 minuter in på föredraget i länken ovan.

a b c d e

=>

Ämne: Kristendomens historia, Ledarskap, Nya Ekumeniken, TRADITION & TEOLOGI

Nyckelord: , , , , ,

 • S-E Daniel Nilsson

  Jag var med på symposiet på Bjärka-Säby. Jag anmälde mig dels för att jag trodde att Ulf Ekman nu till slut skulle ta bladet från munnen, dels för att få känna denna rörelse mot Katolska kyrkan på pulsen, känna dess momentum.

  Och nog tog Ulf bladet från munnen med besked! Både hierarkisk ordning på regionalnivå och centralnivå avhandlade i ett anförande! Ja till att ha biskop i det pingst-karismatiska sammanhanget! Och ja till att erkänna ”petrusämbetets” legitimitet!

  Det var som alla kan höra i ljudfilen ett mycket distinkt tal där han inte avvek från konceptet, som säkert är en kommande artikel i Keryx. Faktiskt bland de bästa anföranden jag har har hört från honom – även om jag för min del inte kan hålla med om stora delar av innehållet.

  Och hur var det med denna rörelses momentum? Var det en känsla där av att vi är nu nära att äntligen få komma till enhet? Jag hade väntat mig något av denna elektricitet, men den fanns inte där. Den ortodoxe respektive den katolske talaren stod som alltid fast vid sina samfunds ståndpunkter och professorn gav inget annat hopp än att enhet kommer genom en mycket långsam process av att nötas mot varandra. Det var inte utan att jag undrade varför man över huvud taget kommit samman, var det kanske Peter Halldorf och Ulf Ekman som kommit överens om att skapa detta forum just för Ulfs proklamation? Och visst, det var kanske legitimt, för det var en kyrkopolitiskt stor sak som avtäcktes.

 • S-E Sköld

  Gud har inte överlämnat Sin församling i människohänder, till kött, utan åt Anden – Hjälparen – som genom Sina redskap leder -och vakar över hjorden: apostlar, profeter, herdar, lärare och evangelister, plus mångfalden av övriga Andens gåvor.

  JESUS är fortfarande huvudet för Sin hjord, som genom Anden utövar Sitt herravälde, Sin överhöghet!

  Guds Ord: ”De gåvor i vilka
  ANDEN UPPENBARAR SIG
  ges åt var och en, så att de
  kan bli till nytta”

  Som alternativ till Andens verk -och ledning, finns ALLTID kött – människotankar och människoöverhöghet – det nu Ulf Ekman, tydligen rekommenderar, och som av Paulus kallas ett församlingsbygge, inte av guld, silver och ädelstenar – oförgängliga ting – utan av trä, hö och halm, förgängligt material.

 • Skulle gissa att Ulf Ekman inom två år kommer se till att han själv kan titulera sig biskop, om han inte redan gör det. Men pudelns kärna i allt som Ulf Ekman nu förkunnar är att Påven ska erkännas som hela kristenhetens överhuvud. Mer och mer visar det sig vara den röda tråden i den inriktning som Ekmans förkunnelse har idag. Tror vi kommer få se nya avstamp i den inriktningen även i årets Europakonferens.

  Må Herren bevara oss alla från att dras med i det som inte alls handlar om den enhet som Jesus bad om bland dem som hör Honom till.

  Mvh

  Berndt

 • Thomas Arvidsson

  Jag fanns också med på dagen på Bjärka Säby, men fick inte alls några olustkänslor. Men det kanske beror på med vilken inställning man kommer. Jag kom för att öppet delta och lyssna – inte åhöra och bedöma varje ord.
  Jodå, det finns en hel del saker som jag har svårt för i de historiska kyrkornas liturgi, där jag inte känner mig hemma. Men det finns en hel del även i pingst-karismatiken som jag inte riktigt förstår mig på. Själv åkte jag från dagen med en glädje över mötet med syskon från andra traditioner och den vilja till samförstånd som visade sig. Hoppfullt!
  Samuel Rubenssons inledning med ett ifrågasättande av bilden av kyrkohistoria-trädet som en alltför bakåtskådande beskrivning tycker jag var intressant. Enheten i Kristus ligger framför – inte bakom.

  [Admin: Välkommen till Aletheia Thomas! Du modererades automatiskt eftersom det är första gången du kommenterar på Aletheia. Hädanefter kommer dina kommentarer publiceras direkt.]

 • Hopp för Sverige?

  Av någon anledning, jag förstår inte vilken, kom jag in på ViD nätexemplar. Där läste jag Ulf Ekmans ledare om ”vi”. Han skriver:

  ”Läser man Nya testamentet, speciellt Pauli brev, slås man åter och åter igen av uttrycket ”vi”. Visst, ordet ”jag” finns också, men ”vi” är klart dominerande. Detta ”vi” är något fantastiskt. Det uttrycker det som är så speciellt med den kristna tron. Nämligen att vi har kommit hem, att vi är en familj, att vi är ett Guds folk, att vi tillsammans är lemmar i Kristi kropp, att vi är kyrkan. Med andra ord, du och jag är inte ensamma.”

  Jag befarar att pastor Ulf och Paulus adresserar sina repektive ”vi” till olika människor. Pastor Ulf ger ordet vi en mycket vid mening, vi har kommit hem, skriver han. Ett mycket insmickrande närmande till alla som han inlemmar i detta ”vi”.
  Det må vara Katolska kyrkan, Ortodoxa, eller för den delen vilken annan sekt som helst, bara man har en påve, eller liknande.

  Det har blivit många nu, så många att det är svårt att hitta några andra. Och ändå säger Jesus att den väg är smal som leder hem, och få är det som gåär på den. Det finns en bred väg också.

 • S-E Daniel Nilsson

  En del kanske minns att jag redan efter nyåret 2009 ställde frågan om Ulf Ekman avsåg att göra sin rörelse till en episkopal kyrka och ge erkännande åt påven. Någon annan förklaring fann jag inte till hans uttalande – och ingen, inte heller Ulf, kunde ge en trovärdig alternativ förklaring. Vad han då sa var, bland annat, att något anmärkningsvärt var bestämt att komma och att det skulle orsaka värre storm kring Livets Ord än under åttiotalet.

  Det var detta korta inpass i nyårstalet som väckte mig. Dittills hade jag trott att enhetsekumeniken i själ och hjärta var en variant av gemenskapsekumeniken. Jag är ekumen och tycker att det är underbart när kristna med olika bakgrund kommer samman i kärlek till varandra, i tro på Herren Jesus och i samfält sökande i Bibeln efter gemensamma trosuttryck. Nu förstod jag att vad det handlade om var en radikalare variant av Kyrkornas Världsråds dåvarande typ av ekumenik, den som de evangelikala på 70-talet och framåt inte velat vara med på.

  Den som har erfarenhet av organisationer vet att samverkan med andra organisationer är tidsödande, frustrerande och fullt av bakslag om man försöker ”backa sig in i varandra” istället för att låta det gamla vara, för att nu enas om nya gemensamma projekt. Gemenskapsekumeniken är av det senare slaget, att alltså på lokalplanet finna nya gemensamma uttryck. Nu låter jag som den pragmatiker jag är. Men ideologsidan av mig säger att det självklart är möjligt att finna enhet läromässigt genom att tillsammans tolka bibelordet på nytt.

  Det är synd om hoppet knyts till något som inte kommer att bära frukt. Den utstakade vägen är varken en väg mot den väckelse som våra hjärtan säger är möjlig även här eller till det ”bevarande av frukten” som Ulf talar om, alltså till att de nyvunna blir mogna kristna i mogna församlingar.

 • dani

  Ulf Ekman sa i sitt föredrag att de pingst-karismatiska kyrkorna kommer att acceptera tanken på Biskopsämbetet under ledning av Helig Ande.

  Låter man verkligen den Helige Ande leda en, så visar han på den ende sanna Biskopen, Jesus Kristus. Denna insikt har varit väl förborgligat i den pingst -karismatiska rörelserna.

  Är Ekman medveten om detta? Eller är han så förmäten att han han använder den Helige Anden som ett redskap för att befästa sina egna maktanspråk?

 • S:t Peter

  @Marcus o John
  Tack att ni bevakar Ulf och hans katolicering så vaket!
  Talade i söndags med en av Sveriges mest betydelsefulla lovsångsmusiker som lämnat LO på grund av katoliceringen.
  Nu blir det ännu tydligare för de som lämnat och inte vill åka med till Rom att dom har gjort rätt val. De tveksamma får nu starkare argument att lämna. Ulvens fårakläder byts snart mot biskopsmössa och fullt ut eukaristisk tillbedjan.
  Bibeln säger att många falska profeter kommer att uppstå för att om möjligt vilseleda de utvalda.
  Månne Ulven höra till dessa.
  Dessa fasta och beskyddande strukturer som hänvisas till är i själva verket en bundenhet till ett andligt system som i Guds Ord benämns som Babylon och Sjökan. Vem vill vara med när Herren dömer densamma?
  Inte jag. En främmande röst lyssnar jag inte till. As for me and my house I will follow the Lord.
  Be not deceived.
  Undrar om Ulf eller Ratzinger ens kommer igenom pärleporten. Efter som jag sitter på Petri stol ska jag fundera över saken.
  Shalom
  S:t Peter

 • Bernt Isaksson

  Man kan inte ta sig biskopstiteln (även om metodisterna försökt)! Biskop blir man av biskopar som vigts av biskopar som vigts av biskopar… Som vigdes av apostlarna som vigdes av Kristus själv.

 • Lilly Torva

  Jag är förbluffad!
  Fast det borde jag kanske inte vara, med tanke på allt som hänt under många år.
  Att lyssna till Ulf Ekmans budskap är som att vara tillbaka på teologen.
  Han använder mängder av teologiska uttryck, precis som att han vill imponera på någon.
  Ulf talar, om olika teologiska böcker.
  Ulfs tal var utan ande och liv, det var dött!
  Vad har hänt med mannen?

 • @Anders Gunnarsson:

  ”…biskopar som vigts av biskopar… Som vigdes av apostlarna som vigdes av Kristus själv.”

  Vilket nys.

 • Det är ju inte säkert att Ulf menar att petrusämbetet, som enligt Ulf alltså är satt genom tradering till att ta hand om ALLA får, måste vara dagens påveämbete. Kanske vill han istället insätta ett alternativt påveämbete, eller ett nytt? Men det är osannolikt och vore storhetsvansinne.

  Jag tror fortfarande att det Ulf avser när han talar om detta (unika) övergripande ämbete är den påvestol RKK har idag. Det finns ju inte något annat befintligt sådant ämbete som han kan syfta på än detta.

 • @S:t Peter:

  ”Undrar om Ulf eller Ratzinger ens kommer igenom pärleporten. Efter som jag sitter på Petri stol ska jag fundera över saken.”

  Bibeln har svaret:

  Och jag hörde en annan röst från himmelen säga: ”Dragen ut ifrån henne, I mitt folk, så att I icke gören eder DELAKTIGA i hennes synder och fån eder DEL av hennes plågor. Ty hennes synder räcka ända upp till himmelen, och Gud har kommit ihåg hennes orättfärdiga gärningar.”

  ” ’Ty rätta och rättfärdiga äro hans domar; han har dömt den stora skökan, som fördärvade jorden genom sin otukt, och han har utkrävt sina tjänares blod av hennes hand.’ Och åter sade de: ’Halleluja!’ Och röken från henne stiger upp i evigheternas evigheter!”

  För fördjupning i ämnet:

  http://runeberg.org/babvild/0006.html

  Samt givetvis Uppenbarelseboken kap 17, kap 18 och kap 19.

 • Lilly Torva: Jag är förbluffad!
  Fast det borde jag kanske inte vara, med tanke på allt som hänt under många år.
  Att lyssna till Ulf Ekmans budskap är som att vara tillbaka på teologen.
  Han använder mängder av teologiska uttryck, precis som att han vill imponera på någon.

  Tänkte i liknande banor när jag lyssnar till predikan. Faktum var att jag inte kände igen Ulf alls utan lyssnade till hela predikan [föreläsningen?] och mailade den som skickade den och frågade vem det var som talade…

  Bilden börjar allt mer att klarna. Dem av Ulfs får som inte ser det VILL inte se och det är ett allvarligt problem i sig.

  /D

 • Gud vill vara sitt folks konung, men folket vill ha en mänsklig konung, åtminstonde Ulf och en del andra.
  Så var det innan Saul tillsattes som kung, dock med varning till folket.

  Varför vill Ulf att en människa skall utgöra ett beskydd, skriften är ju tydlig vem som är vår beskyddare, borg och bergsfäste, det är Gud själv.

  Om nu den sk kristi ställföreträdare med hans biskopar skall utgöra ett beskydd för både lära och individ, så vet vi ju redan hur det gått hittills.

  Jag tycker det är kvalificerade dumheter!

  Bb

 • S-E Sköld

  Gud vill inte ha Sina, med Jesu blod köpta får, irrande omkring i Påvens okulta träskmarker, med dödas ben och en falsk Maria och en hel del annan vidskeplighet, okultism.

  Han vill tvärt om, att Hans får drar ut därifrån: under Jesu herdestav, långt bort från Påvens.

 • Johan

  Angående ”beskyddande strukturer” och ”Petri ämbete”:

  Hör hur blodet ropar från de ca 40 miljoner människor som föll offer för inkvisitionen.
  Låt Er inte luras!
  Inse att den värsta slakten är den som väntar oss. Då kommer de ”beskyddande strukturerna” än en gång att visa sitt rätta ansikte!

 • De sju sändebreven i Uppenbarelseboken kap. 2 – 3 är alla, med den Helige Ande’s röst, adresserade till församlingar i provinsen Asien, nuvarande Turkiet. Inte en mening i sändebreven – vare sig varnande eller vägledande – åberopar Rom.

  Ulf Ekman: ”..då har också Petrusämbetet rimligen sin fortsättning, sin funktion som talesman, som en enande och övergripande och beskyddande funktion i kyrkan genom tiderna ”

  Nej, Gud bevare oss!

 • Nålen

  Han tror att han är ”extra stark och trygg”, herr Ulf E.
  Vi är alla ( i frälsnings-grunden) LIKA starka och trygga i Herren!!

  Jisses!!!

 • Johan

  Vi närmar oss denna tids dramatiska avslutning. Det finns bara en säker plats, nämligen i Kristus. För att kunna vara i Kristus, så behöver vi tro, omvända oss och låta döpa oss (Apg 2:38). Därefter behöver vi vandra i Anden (dvs inte följa den fallna naturen), samt vi behöver den kristna gemenskapen.

  ”känn ingen oro, tro på Gud och tro på mig”, säger Jesus.

 • S-E Daniel Nilsson

  Många kommer nu att säga, ”Jaha, men att ha en biskop är väl okey, det är väl ingen stor grej”. Ulf Ekman skulle inte hålla med, det här är en ”stor grej” för honom. Det har tagit honom många år att komma fram till dagens stora datum. År av studier och av att undervisa sin rörelse om kyrkohistoria och om ”det sakramentala”, förbereda dem på att ta upp tänkesätt från traditionen, mjuka upp dem inför tanken på att underordna sig ett lärosystem och en läromästare, en som inte bara har en karismatisk tjänst – även om den kallas för att vara apostel – utan är en som kan säga sig vara ett utskott på något stort och orubbligt, Guds eviga ordning genom den Helige Ande.

  Samfund har stadgar, ett beslutande organ och en högsta företrädare, ofta en biskop. Men tillerkänner samfund sin biskop ett läroämbete? I så fall är det något jag inte fattat. Det är ju det här Ulf talar om. Kopplingen mellan att vara samfundsledare och att vara den som bestämmer läran tycks mig oklar. Jag har inte sett eller hört någon tillfredsställande förklaring. Alla har hört att Ulf genom åren har ansett styra för hårt, och det har jag ansett själv, så när det är just han som säger de här sakerna blir man extra orolig.

 • Christian

  Utvecklingen kan inte sägas vara annat än tragisk.

 • S:t Peter

  @Lars W
  Du skriver;
  ”@Anders Gunnarsson
  ”…biskopar som vigts av biskopar… Som vigdes av apostlarna som vigdes av Kristus själv.”

  Vilket nys.”
  Snarare någon form av allvarlig hösnuva. Som vanligt är dina kommentarer mitt på spikuvudet.
  Shalom
  S:t Peter

 • Jasmine

  Tack till Marcus & John att ni närvarade och ger rapport.

  Citerar Daniel MTC: ”Bilden börjar allt mer att klarna. Dem av Ulfs får som inte ser det VILL inte se och det är ett allvarligt problem i sig.”. Klar analys.

  Citerar S-E Daniel Nilsson: ”..det här är en ”stor grej” för Ulf. Det har tagit honom många år att komma fram till dagens stora datum. År av studier och av att undervisa sin rörelse om kyrkohistoria och om ”det sakramentala”, förbereda dem på att ta upp tänkesätt från traditionen, mjuka upp dem inför tanken på att underordna sig ett lärosystem och en läromästare….”

  ”Alla har hört att Ulf genom åren har ansett styra för hårt, och det har jag ansett själv, så när det är just han som säger de här sakerna blir man extra orolig.”

  Hela Livets Ords-’grejen’ med paret Ekman i spetsen är allvarlig och känns kallt uträknande – de ’kokar-grodor’!

  Vill i sammanhanget säga att Birgitta Ekman ÄR inget litet bihang, utan märks att hon är ivrig påhejare som totalt svalt ’betet’ utan urskiljning. Kanske t.o.m en pådrivare, ’smilande-skenet’ kan bedra. Birgitta vurmar för sin namne ’holy’-Birgitta, massor av helgon och Påven-himself etc

  Take care, Jasmine

 • Det stämmer. När jag t.ex 2003 diskuterade den Heliga Birgitta med Ulf och Birgitta (men främst med Birgitta) framställde hon den heliga Birgitta som ”en stor profet, kanske den största som Sverige nånsin haft”, och Ulf instämde nickande.

  Jasmine: Vill i sammanhanget säga att Birgitta Ekman ÄR inget litet bihang, utan märks att hon är ivrig påhejare som totalt svalt ‘betet’ utan urskiljning. Kanske t.o.m en pådrivare, ‘smilande-skenet’ kan bedra. Birgitta vurmar för sin namne ‘holy’-Birgitta, massor av helgon och Påven-himself etcTake care, Jasmine

 • ”Amen, amen säger jag er: Den som inte går in i fårfållan genom dörren utan tar sig in på något annat ställe, han är en tjuv och en rövare. 2 Men den som går in genom dörren är fårens herde. 3 För honom öppnar dörrvaktaren, och fåren lyssnar till hans röst, och han kallar på sina får och nämner dem med deras namn och för ut dem. ” Joh 10:1-3

  Ulf Ekman förordar tydligen biskopsämbetet med sin ”övervakande och beskyddande funktion”. Utan att ta ställning i sakfrågan är det väl ändå intressant att fundera på hur Ulf Ekman fått sin position i Sveriges kristenhet? Är det genom den väg som han nu förespråkar, den episkopala (genom grindvakten) eller har han gått en annan väg, sin egen? (Prästvigd i svenska kyrkan, sedan ”öppnat eget”). Bör han ses som auktoritet i ämnet och i så fall på vilken grund?

 • S-E Sköld

  Påvekyrkan klarar inte att vaka över sitt eget fögderi. De senaste åren har den ägnat sig åt att betala ut stora skadestånd till mängder av pedofilioffer, som de tidigare dolt inom kyrkans hängd.

  Skulle den också betala tillbaka vad den genom lurendrejeri – avlatsbrev – lurat till sig, skulle den kanske t.o.m. få betydande, ekonomiska problem.

  Hur den kyrkan, med sin falska lära och sin frukt, kan ha något som helst förtroende kvar, är mer än förvånande.

 • Erik Johnsson

  Nu har jag följt debatten på Aletheia några år och allt känns igen. Om och om igen upprepas samma budskap. Ekman-hat skulle jag vilja kalla det. Det är under alla omständigheter djupt olustigt. Men som sagt, upprepning, upprepning, upprepning.
  Det intressanta är också att få av er tillhör någon kyrka eller något samfund. Inget, jag säger inget, duger åt er. Bara det är avslöjande nog.

 • Erik J

  Amen!

  Och så rätt mycket antikatolisism och katolikilliteranism, blandat med eskatologi, eisegetik och israelsvördnad (vilket faktiskt är berömvärt)!

  En härlig soppa, men inte så mättande.

  Kyrie eleison!

 • @Anders Gunnarsson: ”Man kan inte ta sig biskopstiteln (även om metodisterna försökt)! Biskop blir man av biskopar som vigts av biskopar som vigts av biskopar… Som vigdes av apostlarna som vigdes av Kristus själv.” slut citat

  Jo, i din föreställningsvärld är det så 🙂

  Berndt

 • S-E Sköld

  Erik Johnsson, pröva mot Bibeln det som skrivs. Det är Guds Ord – Sanningens Ord – som skall rädda våra själar, även Ulf Ekmans och Din. Mvh

 • Hela Ulf Ekmans totala nyorientering bottnar i något mycket mänskligt och framför allt fåfängt. Han trånar efter titlar som i ett historiskt perspektiv ska ge honom ett tyngre eftermäle än vad pastors- eller hedersdoktorstitel från något obskyrt amerikanskt universitet ger honom. Han vill kunna titulera sig som biskop eller kanske rent av kardinal innan hans karriär är över. Det tragiska är att många lättledda låter sig användas som statister i Ekmans fåfänga karriärsklättrande.

  Berndt

 • Kristina

  Erik Johnsson: Nu har jag följt debatten på Aletheia några år och allt känns igen. Om och om igen upprepas samma budskap. Ekman-hat skulle jag vilja kalla det. Det är under alla omständigheter djupt olustigt. Men som sagt, upprepning, upprepning, upprepning.
  Det intressanta är också att få av er tillhör någon kyrka eller något samfund. Inget, jag säger inget, duger åt er. Bara det är avslöjande nog.

  Erik,
  du har missförstått…när du blivit en kristen har du blivit inlemmad i Kristi Kyrka eller Kristi Kropp alltså i Guds Församling – att vara medlem i ett samfund är inte bibliskt utan ett människopåfund!

  Erik – du har missförstått. Samma stund du blir född på nytt har du blivit en lem i Kristi kropp eller Guds församling. Att vara medlem i ett samfund är ett människopåfund och är alltså inte bibliskt.

 • Johan

  @ Erik Johansson

  ”Ekman-hat”?

  Nej, snarare hat och farhåga av lögn och villfarelse.

 • @S-E Sköld:

  ”Hur den kyrkan, med sin falska lära och sin frukt, kan ha något som helst förtroende kvar, är mer än förvånande.”

  Att pingstledaren, nybliven ordförande i SKR, kallar dess ledare för ”trossyskon” borde förvåna än mer.

  Tänker på den norske pingstledaren Toralf Gilbrants böcker Tidens tecken och hans kraftfull varning för den katolska skökokyrkan. Dessa mycket välskrivna och högaktuella böcker borde läsas mer än någonsin av de sanna pingstvännerna i den tid som är.

 • Katarina

  Har tidigare fnissat lite axelryckande inför tanken på Ulf Ekmans ambitioner att göra karriär mot biskopsposten. Men nu verkar det ju fullt möjligt… där ser man.

  Måste säga att jag är väldigt nyfiken på att följa utvecklingens förlopp…

  @Staffan: Joh 10:1-3 är klockrent i sammanhanget 😉

 • @Erik Johnsson:

  ”Det intressanta är också att få av er tillhör någon kyrka eller något samfund. ”

  Du har gång på gång fått det förklarat för dig varför det är på det viset. Om du av någon anledning inte minns varför finns mycket om orsaken behandlat här:

  http://aletheia.se/2008/09/05/den-%E2%80%9Dlilla%E2%80%9D-skokan-skr/

 • Erik Johnsson

  Berndt Isaksson, hur kan du vara så säker på att Ekmans ”nyorientering” uteslutande beror på att han trånar efter titlar? Tänk om det handlar om ett äkta sökande efter djup och sanning. Du kan ju tycka illa om det, men att bara slå fast att han trånar efter titlar är väl magstarkt.
  Kristina: Är det också obibliskt att tillhöra en församling? För de flesta av Ekman- och katolikhatarna här tillhör inte ens en församling. Inget duger, nämligen.

 • Johan

  @Erik Johansson:

  Inte heller ser jag några ”katolikhatare” här på tråden. Adressera dem gärna direkt i så fall, så att vi inte tror att du menar alla, som är övertygade om att den s k nya ekumeniken är av ondo.

 • Absolut – visst kan det vara så!

  Jag tycker inte om när man överanvänder starka uttryck såsom ”hat” eller ”tråna efter titlar” eller liknande. Det motverkar syftet, oavsett vad man tror i den debatt som pågår.

  Jag har själv som mål och syfte med det jag gör, t.ex att insamla materialet som låg till grund för denna artikel, att vaka över och beskydda Kristi kropp i Sverige. Jag kanske gör ett dåligt jobb, men bara för att jag kanske har fel och brister i framförandet betyder det t.ex inte att jag ”hatar” den pastor som döpte mig en gång i tiden, Ulf. Däremot kanske en och annan kommentar gällande hur jag kommunicerar mitt budskap skulle vara på sin plats, i all välmening.

  Det är heller inte ovanligt att man, ofta ovetandes, har dubbla motiv till det man gör. Kanske har jag det, kanske har Ulf Ekman det? Jag tror ändå att man kommer längst om man diskuterar sakfrågorna och om man verkligen på allvar längtar efter att Gud ska lysa upp även meningsmotståndarnas själar.

  Erik Johnsson: Berndt Isaksson, hur kan du vara så säker på att Ekmans ”nyorientering” uteslutande beror på att han trånar efter titlar? Tänk om det handlar om ett äkta sökande efter djup och sanning. Du kan ju tycka illa om det, men att bara slå fast att han trånar efter titlar är väl magstarkt.
  Kristina: Är det också obibliskt att tillhöra en församling? För de flesta av Ekman- och katolikhatarna här tillhör inte ens en församling. Inget duger, nämligen.

 • @Erik Johnsson: Jag antar att du syftar på en del kommentatorer och inte på själva Aletheia när du skriver ”katolikhatare”. Att kritiskt granska en organisation är inte hat, utan ett sanningssökande.

  Vad gäller samfund och Aletheia så kan det faktiskt vara så att ett pluralt antal av Aletheias skribenter är aktiva medlemmar i något samfund.

  Och om du tänker efter så upprepar du dig ofta i dina kommentarer här, kommentarer som sällan håller sig till ämnet utan mer är negativa betraktelser av de andra kommentatorerna. En ovana att jobba bort kanske?

 • För två år sedan höll jag ett föredrag på NELK (Nordisk Evangelisk-Luthersk Konferens) betitlat ”Sluttidens ekumenism och biblisk ekumenik”. Föredraget behandlar till stor del just det som diskuteras på denna blogg. Jag tror det varit utlagt här på Aletheia tidigare, men här är en länk: http://www.logosmappen.net/nelk/foredrag10/lb_ekumenik.pdf .

  Vänliga hälsningar,
  Lars Borgström, präst i Lutherska Församlingen i Stockholmsområdet http://www.lutherskaforsamlingen.se/

 • Derek

  @Berndt Isaksson: Han vill kunna titulera sig som biskop eller kanske rent av kardinal innan hans karriär är över.

  Ekman är nog för gammal för att hinna med en sådan karriär, han är inte ens katolik. Biskop i Svenska Kyrkan är väl det enda som möjligen kan ligga inom räckhåll, men då måste han sälja LO-företaget ganska så omgående.

 • S-E Daniel Nilsson

  Är vi som varnar för Ulf Ekmans enhetsekumenik bara emot något eller är vi för något? Vi är i allra högsta grad för någonting. Vi tror att såväl framgångsrik evangelisation som framgångsrikt lärjungaskapande, alltså väckelse och mognad, kommer i den frihet som alltid varit den Helige Andes trivselzon, inte i de förhållanden där man lärt sig att ängsligt tveka och vara rädd därför att man lärt sig att fråga människor först. Det är ett under att väckelserörelser i Katolska kyrkan, som Fransiskus rörelse, överlevde. Det är inte ett under att det i protestantiska sammanhang ständigt har avknoppats fruktbärande grenar. Det är istället Guds normala ordning. Och låt mig påminna: det är detta vi hittills har trott.

  Det är inte vi som ”attackerar” vad enhetsekumenikerna gör utan tvärtom, protestanterna inom den rörelsen som gått på offensiven mot det som givit väckelse i snart sagt hela världen. Europa står nu på tur att återuppleva sådant. Och den väckelsen kommer inte genom att göra sådana saker betydelsefulla som aldrig visat sig vara betydelsefulla i nästan någon tidigare väckelse.

  Låt dessa bröder söka någon slags enhet och må Gud hjälpa dem, men låt inte oss som drivs av den iver efter väckelse och lärjungaskapande som präglat evangelikaler tidigare låta vår blick släppa det mål som den Helige Ande har präglat i våra sinnen!

 • S-E Daniel Nilsson

  Det är ett misstag att kommentera Erik Johanssons standardinlägg, varför gör ni det? Det får färre att läsa ett viktigt och epokgörande bloggämne!!

  Detsamma tycks gälla för Johan och Anders Gunnarsson, men dessa kanske bara hade en dålig dag.

 • henrik

  @Erik Johnsson:

  @Erik – Jag håller med dig helt om att slutsatsen att ekman skulle ha egen karriär till biskop som enda agendan för sin teologiska helomvändning är förhastad. Jag tror att du har rätt i att det från ekmans sida är en ärlig längtan och sanningssökande. Jag tror bättre om ekman än att han mot sin övertygelse skulle katolicera sig för makt- och statusförskansning.

  Med tanke på att katolicismen är en satanisk religion är ulfs katolicering styrd av demoniska makter som troligen får hjälp av ulfs mänskliga natur (så kallade kött.)
  Det finns ingen anledning att klaga på ulf i denna fråga. Han är ett offer för synden i fråga om dragning till katolicismen, på samma sätt som vi andra är offer för synden på andra områden.
  Att kritisera företeelsen med katolicering görs med rätta, även om vissa anser det vara upprepning. I dagens inlägg har nytt material tillkommit som aktualiserar denna fasansfulla förändring av kyrkoklimatet. Vi skiljer på sak och person, så undviker vi personliga påhopp, och fortsätter att förundras vid nya bottennoteringar i kyrkans utveckling.

  Vad gäller din kommentar att flera kommentatorer inte skulle vara medlemmar i församlingar trots att du fått förklarat för dig hållningen att församlingen består av samtliga trossyskon oavsett eventuell föreningstillhörighet måste bero på en av följande två förklaringar:
  1. Du missförstår med flit för att uppröra.
  2. Du saknar intellektuell kapacitet, och är vad man tidigare benämde sinnesslö.

  Med tanke på att jag tidigare visat viss förmåga till analys verkar första förklaringen mest trolig. Om så är fallet råder jag dig att försöka ta till dig av den sanningstörst och goda nyhetsbevakning Aletheia kommer med, och i de fall du tror dig ha något konstruktivt att komma med till uppbyggelse eller kritik, gör då det utifrån din förståelse av mottagens hållning, inte utifrån din egen. Kommunikation fungerar inte ifall man tolkar allt som andra säger utifrån sin egna knippe ståndpunkter.
  Tack Marcus och John för en intressant artikel.

 • Erik Johnsson

  S-E Daniel Nilsson: Kalla gärna mina texter för standardinlägg, men era är ju också det i lika hög grad. Har man varit här ett tag känner man igen argumenten i detalj. Det spelar nästan ingen roll vilket ämnet är. Det landar oftast i förtrytelser över påven, Ekman, Hörnmark, Hedin etc etc. Samma, samma, samma, år ut och år in.

 • Johan

  @S-E Daniel Nilsson:

  ”Dålig dag” ?

  Du får naturligtvis tycka vad du vill, samtidigt får ursäkta, men jag tror mer på Ordspråksboken än på dig.
  Där står det ”Den som först för sin talan tycks ha rätt, till dess hans motpart kommer och prövar saken.” Ords 18:17.

 • S-E Daniel Nilsson

  Det finns tusentals läsare av Aletheia och många, många av dem är sådana människor som tycker om bloggen – så som den blivit i sin nya skepnad. Många av dessa är intellektuella och kan uttrycka sig. Många tänker konstruktiva tankar som är värda att dela med sig av. Varför håller ni inne med vad ni har? Lathet? Stress? Skaffa er åtminstone en pseudonym!

  Genom er tystnad kan de mer tveksamma läsarna bli än mer tveksamma då de ser alltför många ogenomtänkta inlägg eller klatschiga facebookformuleringar.

 • Lilly Torva

  Tack till, skribenterna på Aletheia, som håller oss andra á jour med viktiga nyheter!
  Gud välsigne er!

 • Inhoppare

  Ulf Ekman ser vad många andra också sett: Det finns ett apostoliskt ämbete i Bibeln. Apostlarna blev inte apostlar för att de själva tyckte att de var apostlar. Apostlarna utsågs av Jesus framför många andra lärjungar. Vi ser sedan hur apostlarna i sin tur utser nya ledare genom handpåläggning.

  När Paulus mottog kallelsen från Jesus själv påbörjade han förvisso sin tjänst utan apostolisk sanktion, men med tiden prövade han sin gärning genom att röka pelarnas bekräftelse. Han hade väl inte sprungit förgäves?

  Svensk kristenhet är i desperat behov av ett apostoliskt lärosäte. Protestantismen har i Sverige nått en brytpunkt där läsarnas bibeltolkningar blivit så individualistiska att många hellre lämnar sin gemenskap än firar Gudstjänst tillsammans. Ofta beroende på att man har så starka egna åsikter att man anser att alla andra är fel ute.
  Vänner! Vi ska inte söka våra egna åsikter och idéer, vi ska söka den allmänneliga apostoliska trons sanningar.

  Guds rika välsignelse över Ulf Ekman som vågar följa Andens röst i vår tid!

 • Inhoppare: Ulf Ekman ser vad många andra också sett: Det finns ett apostoliskt ämbete i Bibeln. Apostlarna blev inte apostlar för att de själva tyckte att de var apostlar. Apostlarna utsågs av Jesus framför många andra lärjungar.

  Tydligen fanns det också falska apostlar av Paulus ord i 2 Kor 11:3 att döma. Utsedda av sig själva.

  ”Jag vill också i fortsättningen handla som jag gör, för att inte de som söker efter tillfälle att vara som vi i fråga om berömmelse skall lyckas med det. Sådana som de är falska apostlar, ohederliga arbetare, och uppträder som Kristi apostlar.”

 • Människomeniningar, människors metoder, köttsligheter som bringar död. Märk Jesu ord ”mig förutan kan ni ingenting åstadkomma!”

  I den första kristna kyrkan, den lokala fanns bara 2, två, 1+1 NIVÅER. Äldste och heliga. Det fanns tre olika ord i grekiskan för ledaren. Poimen, presbyteros och episkopos. Dessa var uttryck för olika funktioner för en och samma tjänst.

  Huvudfunktionen var att leda d.v.s. vara ett föredöme, att värna och vaka och att undervisa.
  Den bästa benämningen på en ledare är enligt min mening Herde.

  Märk i Apg 20:17 ff när Paulus kommer till Efesus på återbesök så vänder han sig till ett kollektivt ledarskap, dom som var herdar för den lokala förs. där. Det fanns ingen som stod över dessa äldste eller herdar.

  När kyrkan mycket tidigt gjorde avsteg från denna struktur så är det ett allvarligt misstag som bäddar för korruption, karriähets och maktlystnad. Märk att det är utifrån ett kollektivt delat ledarskap som kyrkan föds Apg 1:15 ff. Även missionen föds utifrån ett enat ledarskap där alla står på samma nivå Apg 13:1-3.
  Paulus som apostel ställer sig heller aldrig över det lokala ledarskapet utan det är herdarna tillsammans, som avgör dom lokala frågorna.

  All den hierarki som vi människor byggt upp är av ondo och kommer att påskynda avfallet i kyrkan.
  Att U.E. vill bli biskop eller påve är helt i linje med hans fördärvade hjärta och sinne.

 • Läsare

  Inhopparen
  Ja han följer Guds röst likt ett kalevadrag framför storgäddan. Kalevadrag = stort drag som åker fram och tillbaks utan någon egentlig styrning.

  S-E Daniel Nilsson
  Ander G har haft en dålig dag från den dag när han böjde knä för mannen i fiskehatten

 • Hans P Lindblad

  Intrycket efter att ha lyssnat till Ulf Ekmans utläggning är ”maximalt mänskligt”!

  Det används många fina fraser och ord, episkopé, kärlek, underordnande, ämbete, sakramental, etc, etc. Men mitt intryck är MÄNNISKOBYGGE.

  Ulf säger att vi inte kan komma runt Mat 16, jag ska inte ge mig på en utläggning av den texten, för texter kan definitivt tolkas olika, utan jag vill snarare ställa några kontrollfrågor:

  1. Petrus tillhörde utan tvivel till den inre kretsen av tre apostlar, men jag kan inte förstå Guds ord på något annat sätt än att vi i frälsningen och dopet inlemmas i Messias kropp och inympas i det äkta olivträdet.

  1 Kor 12:13 ”I en Ande har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har vi fått en och samme Ande utgjuten över oss.”

  Rom 11:17-18 ”Men om nu några av grenarna har brutits bort och du, som är ett vilt olivträd, har blivit inympad bland dem och fått del av det äkta olivträdets feta rot, 18 då skall du inte förhäva dig över grenarna. Men om du förhäver dig skall du veta att det inte är du som bär roten utan roten som bär dig.”

  Jag är övertygad att grundstenen är Jesus Messias, jag kan inte se minsta spår i Skriften av någon annan global ledare, eller?

  2. Petrus har utan tvivel en stor roll som apostel, men … , vem var ledare i Jerusalem, Jakob. Vem var hedningarnas apostel, Paulus. Jag vill på inget sätt förringa Petrus gärning, men om ”folksamlingen” (som ordet ekklēsia betyder) skulle byggts på honom som ledare och på hans ämbete, då är jag fullständigt övertygad över att det skulle komma till uttryck i Bibeltexterna. Jag ser inte minsta spår av en sådan roll eller tjänst i Skriften för aposteln Petrus, eller någon annan.

  Kan någon ge skriftord som validerar ett sådant ämbete?

  3. Till sist vill jag fråga: Vad har Rom med Guds rike att göra, om Gud på något sätt skapar ett strukturellt, globalt ledarskap så skulle jag snarare sett dess säte i Jerusalem, eller?

  Jag för min del vill ha en relation med min Frälsare, Jesus!

  1 Kor 1:12-13 ”Vad jag menar är att ni var och en på sitt håll säger: ”Jag håller mig till Paulus” eller ”Jag håller mig till Apollos” eller ”Jag håller mig till Kefas” eller ”Jag håller mig till Kristus”. 13 Är då Kristus delad? Inte korsfästes väl Paulus för er? Eller döptes ni i Paulus namn?

 • ::::::Kommentar refuserad::::::

  Speciellt meddelande:

  Anders Gunnarsson och Erik Johnsson är härmed förpassade till avbytarbänken. (http://aletheia.se/2011/05/07/aletheia-avbytarbank/) Inte för att ni är katoliker utan därför att ni ständigt förstör en mycket viktig diskussion med fruktlösa diskussioner och oviktiga sidospår.

  /admin

 • Johan

  @ Inhoppare:

  Mellan raderna, så verkar det som att du tror på den s k obrutna apostoliska successionen. D v s, att det skulle finnas en obruten räcka av handpåläggningar, från de första apostlarna och Petrus, till dagens påve. Att det skulle vara så, finns det naturligtvis ej några bevis för. Jag tror att det är en tvångstanke, som är till för att ge Rkk legitimitet. Tänk på alla de rent ondskefulla påvar som i så fall ingår i den räckan. Tror du verkligen att Guds apostoliska smörjelse har tagit ”den vägen”? Nästan ingen av dem har väl ens varit döpta i vatten ( endast begjutna som spädbarn)?
  Är det inte istället så att det troliga är att det kommit in onda andar, som förmedlas, i deras process med handpåläggning? Jag skulle för min del aldrig i livet tillåta påven att lägga sina händer på mig, m t p de synder han lever i.

  När det gäller ”apostoliskt läroämbete”, så undrar jag var i Skriften du finner stöd för något sådant? I Rkk så anses tydligen påven inneha detta.

 • Christian

  @Anders Gunnarsson:
  Det var på tiden….!

 • @Erik Johnsson:

  ”…Är det också obibliskt att tillhöra en församling? För de flesta av Ekman- och katolikhatarna här tillhör inte ens en församling. Inget duger, nämligen”

  Vi tillhör den världsvida Messianska församling som endast organiseras och administreras i och från Himmelen.

  Vidare är vi ju i själva verket katolikälskare. Vår uppgift och målsättning är att genom vårt ställningstagande och våra varningsrop rädda så många som det någonsin är möjligt av dem/er undan den dom som är oryggligt beslutad över den stora skökan ”Babylon” och som snart kommer att verkställas (Upp kap 17). Vi vill vidare ännu kraftfullare varna dem som på ett otroligt och förvånansvärt dumdristigt sätt beger sig in i ”skökan” i denna det stora avfallets tid. De vilseleder Guds folk och utmanar verkligen den starka rösten från himmelen:

  ”Dragen ut ifrån henne, I mitt folk, så att I icke gören eder delaktiga i hennes synder och fån eder del av hennes plågor. Ty hennes synder räcka ända upp till himmelen, och Gud har kommit ihåg hennes orättfärdiga gärningar.”

  ”Sedan hörde jag likasom starka röster av en stor skara i himmelen, som sade: ’Halleluja! Frälsningen och äran och makten tillhöra vår Gud. Ty rätta och rättfärdiga äro hans domar; han har dömt den stora skökan, som fördärvade jorden genom sin otukt, och han har utkrävt sina tjänares blod av hennes hand.’ Och åter sade de: ’Halleluja!’ Och röken från henne stiger upp i evigheternas evigheter!

  Och de tjugufyra äldste och de fyra väsendena föllo ned och tillbådo Gud, som satt på tronen; de sade: ’Amen! Halleluja!’ Och från tronen utgick en röst, som sade: Loven vår Gud, alla I hans tjänare, I som frukten honom, både små och stora.

  Och jag hörde likasom röster av en stor skara, lika bruset av stora vatten och dånet av starka tordön; de sade: Halleluja! Herren, vår Gud, den Allsmäktige, har nu trätt fram såsom konung.’ ”
  (Upp kap 18 och 19)

  Ett fyrfaldigt ”Hallelujah!” Den falske ”konungen” i Rom är då äntligen borta och den rättmätige Konungen återvänder genom sitt nedstigande på Oljeberget i denna tidsålders stundande avslutning. ”Hedningarnas tider” slutar och den Messianska tiden börjar.

  Hal El, lu Jah!

 • Christian

  @Erik och Birgitta: Bra kommentar.

 • Christian

  @Lars Borgström:
  Mycket bra och viktigt analys som borde läsas och spridas!
  (även om jag inte håller med om synen på nådegåvor m m.)

 • S-E Daniel Nilsson

  Ulf, du måtte skratta åt situationen! Inte ens idag på femte dagen (!) efter det att du hållit ett linjetal, något du inte ens gör en gång på tio år, denna gång med sensationella och tydliga nyheter, har Dagen uppsnappat saken! Du formulerade dig klokt så att inte ens SvD skulle orka försöka citera dig på ett för sina läsare begripligt sätt, men Dagen! (Skäms, skäms, skäms!) Man häpnar! Och du skakar förstås förundrat på huvudet åt att inte ens dina meningsmotståndare riktigt tycks ha fattat att deras egna öron har hört dig säga:

  1. Det är dags för ett biskopsämbete i Trosrörelsen.
  2. Det ska innefatta ansvaret för läror och former (och därmed även efterföljelsen av dem).
  3. Jesus gav inte Petrus ett ämbete enbart för sin livstid utan han gav den globala församlingen ett ämbete som ensamme ledare. Att du inte skyndade dig att säga att denna person inte är påven betyder att det är just han som innehar det ”petrusämbete” som du tror existerar.
  4. Tiden är inne att erkänna dessa saker och gå in i dem – och mer.

  Jag är så oskuldsfull att jag tror att du tycker om mig, så som jag tycker om dig. Du kan skilja på sak och person. Och precis som jag tycker du att detta, att vi hamnat på olika sidor i vissa trosfrågor, inte är hela världen. Vi är schyssta svågrar ändå.

 • Många talar i dag om våra andliga rötter och värdet i att underordna sig de ”historiska kyrkorna” [underförstått Romerska Katolska Kyrkan i första hand]. Men lögnerna är många som florerar i dessa sammanhang. Det märkliga är att många av dem som för länge sedan avslöjats gör nu comeback via förvirrade s.k. andliga ledare.

  Bara för att en lögn upprepas i 1700 år gör det aldrig lögnen till sanning. Vi må bli hånade för att vi fortsätter här på aletheia att år efter år varna för den nya ekumeniken men frågan är likväl högst allvarlig.

  Dem Ulf Ekman i Världen idag nyligen sade sig vara tacksam för var samtliga mycket klara i frågan om Romersk katolicism. Han nämnde både Sten Nilsson och Lester Sumrall och någon till jag inte minns.

  Syskon: Det handlar om ett äkta och ett falskt olivträd. En ekklesia där Jesus själv är huvudet och en som har en människa som huvud.

  Så skriver Sten Nilsson: (http://aletheia.se/2011/10/12/ulf-ekmans-svarfar-kritisk-till-livets-ords-nya-linje/)

  Citat ”I det andliga halvmörkret börjar man i vår tid ropa till den katolska kyrkan med begäran om ett ”samtal” som innebär en önskan om ett närmande till varandra. Vad innebär detta för den fria evangeliska kyrkan? Det är inte svårt att förstå. Den evangeliska församlingens bekännelse är att Jesus Kristus är Herre. Men den katolska kyrkan tillber Himladrottningen fast under det skyddande namnet Maria, Guds Moder. Bilden av kvinnan med barnet tillbads långt före Kristus. Den ursprungliga modern var Semiramis, Nimrods drottning, som ju var mönsterbilden för den tygellösa lutan. Hon identifierades med Venus, orenhetens moder. Samma kvinna med barnet och bägaren tillbeds praktiskt taget över hela världen under skilda namn. I Egypten tillbads modern och barnet under namnes Isis och Osiris; i Indien Isi och Iswara; i Östasien Sybele och Deoris; i det hedniska Rom Fortuna och Jupiter; i Grekland Ceres eller som Irene med Platus i sina armar. Shing Moo, Kinas andliga moder, är också representerad med ett barn i sina armar.

  Varifrån fick dessa nationer denna gemensamma gudamoder om inte just från Babylon? Tillbedjan av Maria som Guds Moder och med en gosse på sitt knä har sitt ursprung i Babylon. I Bibeln finns inte ett spår av sådan tillbedjan.”

  Det är en viss tröst att en av Katolska kyrkans stora kardinaler, Newman, i sin bok The Development of Christian Religion erkänt att ”Templen, rökelsen, oljelamporna, offren för anhöriga döda, heligt vatten, helger och processioner, välsignelse av fälten, prästerliga skrudar, upptagningar i det andliga ståndet av präster, munkar och nunnor, bilddyrkan – allt har hedniskt ursprung” (se sid 359).

  Läs en mer omfattande summering av Sten Nilssons bok: http://www.enhetochekumenik.se/?p=209

  mvh
  D

 • Magnus

  Jag undrar om inte en delförklaring till detta ekumeniska strävande för de iblandades del handlar om det sekulariserade Sverige och en begynnande agressiv ateism i vårt land. En synlig organisatorisk struktur i detta avseende kan uppfattas betryggande och visa upp en front med hedendomen.

  Magnus

 • @Magnus:

  Jänkarna brukar säga så här:

  ”The road to hell is paved with good intentions”

  Skämt åsido, har uppfattat samma sak. Kristendomen har varit på reträtt sista 50 åren i Europa och man har börjat tala om att återkristna Europa m.m..

  Beroende på motiven behöver inte detta vara fel. Handlar det om en kärlek till Gud och en förlorad värld eller att få jordiskt inflytande i politiken och samhället? Gud känner våra hjärtan.

  Vi får inte missa att Herren vill samla sitt folk och att bakom alla falska mynt finns ett äkta. Den sanna enheten leds av Herren själv…

  Ulf Ekman (gamla versionen) skrev några högst vettiga rader kring sann enhet:
  http://www.affinitytele.com/aletheia/Sann_enhet_UEkman.pdf

  mvh
  D

 • Magnus

  MTC! Instämmer helt med det du skriver. BTW: Puffe i Rom tillsammans med Vineyard-mystikern John Arnott + katoliken Peter Hocken

  Synkretistiska band knytes eller?
  http://instagr.am/p/LBKb8wvV87/

  MN

 • Christian

  @Lars W:
  Det ska väl vara hallelu Jah? D v s ordet är sammansatt av halal, som betyder lova, prisa och JHH, en kortform av JHVH, HERREN. Hallelu har alltså inget med hebreiska ordet för Gud, El, att göra.

  På svenska blir det alltså: Lova HERREN!

 • Christian

  @MyTwoCents:
  Tack för att ni tar upp dessa frågor! Utan den här bloggen skulle ännu fler vara helt omedvetna om vad som pågår.

  Ursäkta hebreiskakommentaren… 🙂

 • Christian

  @S-E Daniel Nilsson: Ja som sagt, tystnaden är talande…

 • @Christian: Frid!
  När man idag inom kristenheten i motsats till Jesus och de första kristna är mer intresserade av att skaffa sig position och makt så säger detta mer än 1000 ord. Om du är intresserad av att veta mer i detalj så är vi mitt uppe i ett arbete om kyrkohistorien, just ur den synvinkeln om hur vi gått vilse. Arbetet blir klart först till hösten under fliken ”Kyrkohistoria” på vår hemsida.

  Men vi har också redan nu börjat att särskåda vissa detaljer under fliken ”Profetiskt 2012”.
  Från vecka 20 till ca v.27 kommer vi att lägga ut något som behandlar förenings-kyrkans förfall.
  http://www.bornagain.se/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=61&Itemid=84

  Nåd och frid till er alla!

 • Johan

  MyTwoCents: Fokus

  Håller med dig. Mycket bra skrivet av ”Ulf Ekman (gamla versionen)”. Den gamle Ulf hade sannerligen behövts idag.

 • Christian

  @S-E Daniel Nilsson: Kan du komma på någon förklaring till varför UE har svängt 180 grader i frågan? Jämför t ex med ledaren i Magazinet -89 i samband med påvebsöket?

 • S-E Daniel Nilsson

  Christian: @S-E Daniel Nilsson: Kan du komma på någon förklaring till varför UE har svängt 180 grader i frågan? Jämför t ex med ledaren i Magazinet -89 i samband med påvebsöket?

  Jag har absolut ingen inside information, men vem som helst kan väl gissa att han i något läge tyckte att det han så hårt kämpat för i två decennier inte fungerade efter förväntningarna. Och så mötte hans blick det katolska synsättet…

 • Inhoppare

  MTC//

  En lögn blir inte en sanning om den är 500, 50 eller fem år heller. Kanske något att ha i åtanke där uppe på den höga hästryggen.

  Att påven skulle vara antikrist, Maria en demon, och RKK är lögner och fräckheter du kommer att ställas till svars för en dag om du inte omvänder dig.

 • Inhoppare: Att påven skulle vara antikrist, Maria en demon, och RKK är lögner och fräckheter du kommer att ställas till svars för en dag om du inte omvänder dig.

  Vet inte om du blandat ihop mig med någon annan. Jag tillhör dem som brukar vara försiktig med att peka ut antikrist och mig veterligen har jag aldrig kallat Maria för en demon men det brukade däremot Lennart Svensson göra på den tiden han skrev här.

  Annars är det klart att även nytillkomna lögner också är lögner om de inte är rotade i Guds Ord. Ett exempel på detta är ju den påhittade himlafärden för Maria.

  Även i protestantiska kretsar finns gott om teologiska kullerbyttor.

  mvh
  D

 • Johan

  Inhoppare: MTC//En lögn blir inte en sanning om den är 500, 50 eller fem år heller. Kanske något att ha i åtanke där uppe på den höga hästryggen.Att påven skulle vara antikrist, Maria en demon, och RKK är lögner och fräckheter du kommer att ställas till svars för en dag om du inte omvänder dig.

  Jag tror att näste påve kan vara Antikrist. Det är inte så att jag slår fast att det är så, men håller det som sagt för troligt.

  Jag är övertygad om att det bakom tillbedjan av Maria finns en demon.

  Jag tror också att skökan i Uppenbarelseboken är Rkk. Vad skulle det annars vara?

  ”den stora skökan som tronar på många vatten. 2 Jordens kungar har bedrivit otukt med henne, och dess invånare har blivit berusade av hennes otukts vin.” 3 I anden förde han mig då bort till en öken. Och jag såg en kvinna sitta på ett scharlakansrött vilddjur, som var fullt med hädiska namn och hade sju huvuden och tio horn. 4 Kvinnan var klädd i purpur och scharlakan och smyckad med guld, ädelstenar och pärlor. I handen hade hon en guldbägare, full av skändligheter och smuts från hennes otukt. 5 På hennes panna var skrivet ett namn, en hemlighet: det stora Babylon, modern till skökorna och skändligheterna på jorden. 6 Och jag såg att kvinnan var berusad av de heligas blod, av Jesu vittnens blod. Och när jag såg henne blev jag mycket förundrad. Upp 17:1-6.

  Om jag ska bli dömd för detta? Nej,det kommer jag inte att bli. Möjligen om jag underlåter att varna människor för det jag har fått kännedom om.

  Jag är tydligen i gott sällskap av både Wesley, Luther och Wycliffe med många, många fler.

  Gud välsignelse dig!

 • Pingback: Det våras inte för väckelsekristendomen()

 • S-E Sköld

  Ulf Ekman har alltid saknat roder och köl; han blåser åt det håll det blåser, och just nu är det mot Rom -och Påven.

 • Konstaterar det faktum att jag i någorlunda tid sa upp mitt medlemsskap i bok och månadens budskap från L O. Följer fler efter?

 • Johan skrev ”Jag tror också att skökan i Uppenbarelseboken är Rkk. Vad skulle det annars vara?”
  Starkare argument har man ju hört…

 • Johan

  L-G Ståhl: Johan skrev ”Jag tror också att skökan i Uppenbarelseboken är Rkk. Vad skulle det annars vara?”
  Starkare argument har man ju hört…

  Att mitt ”argument” är kopplat till de efterföljande binelversarna, trodde jag framgick. Det kallas uteslutningsmetoden och är en metod som kan räcka för att fria eller fälla, i en rättegång.

  Alltså, Då Skökan är ett fenomen i historien, så behöver vi ju titta på vad det historiskt sett kan vara. Jag finner att det finns ingen konkurrent, när det gäller att passa in på Upp 17:1-6. Gör du?

  Nåväl har du hört starkare argument så får du gärna dela med dig av dessa.

  Vänligen J

 • Nej, jag känner inte till några starkare argument än dina om att Katolska Kyrkan skulle vara Skökan. Min slutsats blir då att Katolska Kyrkan inte är det. Vad i bibelverserna du anger tycker du är argument för dina åsikter om Katolska Kyrkan?

 • @henrik: Först skriver Henrik ”Vi skiljer på sak och person, så undviker vi personliga påhopp” och fortsätter sedan med att ”Du saknar intellektuell kapacitet, och är vad man tidigare benämde sinnesslö.” Hur kommer det sig att Anders G och Erik J förpassats till ”avbytarbänken” men inte Henrik?!? (”utvisningsbänken är väl förresten ett mer passande namn”). Verkar vara en hemmadomare som dömer matchen…

 • @Inhoppare:

  Påven är inte den Antikrist som framställs i Johannes profetia. Inte heller Vilddjuret (som på delvis = Antikrist) framställd i en annan profetia förmedlad från Yeshua Messias via Johannes. Men – påven är EN antikrist. En av många. Just påven är en antikrist i bemärkelsen ”istället-för-Kristus”. Och det är ju precis vad han själv säger att han är – en istället-för-Kristus. En bekännelse på sätt och vis: ”Jag är ’antikrist'”.

  Mariam, Yeshua Moder, var allt annat än en demon. Men den ”himladrottning” ”Maria” som tillbeds inom den romerska kyrkan är en demon.

  Uppfattade inte vad RKK är enligt din kommentar men den romerska skökan är allt annat ärn ”Kristi brud” och kommer att dömas därefter enligt Uppenbarelseboken kap 17, kap 18 och kap 19.

  Shabbat Shalom!

 • Marissa J

  Dessa organisationer är med i KKS= Katolsk Karismatisk förnyelse i Sverige. Oasrörelsen, Alpha Sverige, Livets Ord och Sankta Klara.
  Hur länge skall dessa organisationer stå med ett ben i det protestantiska och det andra benet i det katolska?

 • Johan

  L-G Ståhl: Nej, jag känner inte till några starkare argument än dina om att Katolska Kyrkan skulle vara Skökan. Min slutsats blir då att Katolska Kyrkan inte är det. Vad ibibelverserna du anger tycker du är argument för dina åsikter om Katolska Kyrkan?

  Vers 1: ”den stora skökan som tronar på många vatten.”: Enligt Upp 17:17 betyder vatten här ”folk och människomassor och folkslag och språk”.
  Rkk finns som du vet i många länder och bland många folk.

  ”Kvinnan var klädd i purpur och scharlakan och smyckad med guld, ädelstenar och pärlor.”
  Purpur och scharlakan är färgerna på kardinalernas klädesplagg.
  Guld ädelstenar och pärlor talar om de stora rikedomar som Rkk besitter.

  ”otukt”

  Pedofilskandalerna är bara toppen på isberget, àv all otukt som förekommer och förekommit inom Rkk, bl annat t f a celibat-tvånget för de prästvigda.

  ”jag såg att kvinnan var berusad av de heligas blod, av Jesu vittnens blod.”

  Inkvisitionen m m.

  Frid!

 • @Lars W: Bra summering Lars!

  Att Påven är EN antikrist och att himlens drottning som endast omnämns i GT som något negativt – demontillbedjan skriver jag under.

  Shabbat Shalom från vackra Västerås

  /Daniel

 • Simson

  Marissa J:” Dessa organisationer är med i KKS= Katolsk Karismatisk förnyelse i Sverige. Oasrörelsen, Alpha Sverige, Livets Ord och Sankta Klara.”

  Är inte PINGST med i detta spektakel också? Årets ordförande för Nyhemsveckan är ju väldigt possitiv till Katolsk tro….
  Läs vilka som skall tala i år på deras hemsida och ni kommer att bli rädda…
  Avfallets tid är här!

 • Johan: Ditt första argument är ”Vers 1: ”den stora skökan som tronar på många vatten.”: Enligt Upp 17:17 betyder vatten här ”folk och människomassor och folkslag och språk”. Rkk finns som du vet i många länder och bland många folk.”
  Att Katolska Kyrkan skulle vara Skökan för att den finns i många länder känns ganska långsökt för mig. Samma slutsats kan du då dra om väldigt många samfund, religioner och andra organisationer. Kanske något som du är medlem i till och med…
  Återkommer om dina andra argument.

 • Christian

  Som jag skrev på en annan tråd är nu pingstledaren ordflrande för SKR…

 • Johan

  L-G Ståhl: Johan:
  Att Katolska Kyrkan skulle vara Skökan för att den finns i många länder känns ganska långsökt för mig. Samma slutsats kan du då dra om väldigt många samfund, religioner och andra organisationer. Kanske något som du är medlem i till och med…
  Återkommer om dina andra argument.

  Jag skrev inte att Rkk är ”Skökan för att den finns i
  Många länder.”

  Faktumet att Rkk finns i många länder är en av de många faktorer, som dessa versar beskriver, vilka stämmer väl in på Rkk.

 • Johans andra argument för att Katolska Kyrkan = Skökan:
  ””Kvinnan var klädd i purpur och scharlakan och smyckad med guld, ädelstenar och pärlor.”
  Purpur och scharlakan är färgerna på kardinalernas klädesplagg.”

  För det första kan inte kvinnor bli präster i Katolska Kyrkan. För det andra skulle du kunna koppla valfri färg till präster, biskopar, påvar, kardinaler, ordensbröder m m. Tyvärr för din argumentation så är den vanligaste färgen på katolska präster vit. Då man klär sig i lila och rött så symboliserar det botgöring + Kristi blod. Att kardinaler bär dessa färger är inte märkligare än att prästernas dräkter beskrivs så här i 2 Mos. 28:4-8 ”Till dessa dräkter skall de använda guld, violett, purpurrött och karmosinrött garn och fint lingarn”.

 • Inhoppare

  MTC//

  Nej jag syftade på dig, och genom att skriva under på Lars W:s inlägg bekräftade du precis två av mina tre punkter. Jag ser därför ingen som helst frid i din fridshälsning.

  På Aletheia härbärgerar och uppmuntrar du de värsta antikatolikerna och låter dem sprida sina oförskämdheter i kommentarsfälten. Om du hade menat allvar med vad du skrev hade du inte suttit bland bespottare

 • Johans tredje argument för att Katolska Kyrkan=Skökan:
  ””Kvinnan var klädd i purpur och scharlakan och smyckad med guld, ädelstenar och pärlor.”…………………………………..
  Guld ädelstenar och pärlor talar om de stora rikedomar som Rkk besitter.”

  Katolska Kyrkan har varit omväxlande rik och fattig genom historien. Just nu är den ganska fattig. Beskrivningen passar enligt mig bättre in på de delar av den världsvida karismatiska pingströrelsen som står för ”Prosperity Theologi”. (Vette katten om inte jag har sett många av dem i lila och röda kläder också).

 • Johans fjärde argument för att Katolska Kyrkan=Skökan:
  ””otukt” Pedofilskandalerna är bara toppen på isberget, àv all otukt som förekommer och förekommit inom Rkk, bl annat t f a celibat-tvånget för de prästvigda.”

  Pedofilskandalerna som inträffat i Katolska Kyrkan är naturligtvis avskyvärda. Men det har inget med prästernas celibat att göra. I så fall skulle präster som lever i celibat vara överrepresenterade bland pedofila övergrepp vilket de inte är. Pedofili är lika vanligt i andra samfund och även profana sammanhang där man har barn- och ungdomsverksamhet, t ex idrottsrörelsen och skolan. (Ta gärna en titt på John Jay Report som gjorde en grundlig granskning av det hela 2004. http://diakoner.varfralsare.se/pdf/overgrepp.pdf) Johans argument ”otukt” skulle med andra ord även det kunna vändas mot hans egna församling/samfund.

 • Katarina

  @L-G Ståhl: ”… lila och röda kläder” – haha, ja, mycket misstänksamt 😉

  Tycker du har en balanserad syn på samband och vad man kan tänkas skylla på de olika religiösa inriktningarna. Det är väl bara att konstatera, att en religiös människa är lika farlig som en ateist, när hon sätter den sidan till. Syndanaturen är densamma, oavsett var en människa befinner sig.

  Av denna anledning är vi farligt vilse om vi försöker hitta en isolerad person/samfund/organisation som är Antikrist personifierad. Det vi ser är tydliga strömningar, tendenser – ungefär som när vi konstaterar att ” nu är sommaren här”. Peka på ”sommaren” och jag köper koncepttanken med ”Skökan” som en specifik kyrka!

  Nej, Biblen måste läsas i mycket vidare perspektiv än i takt med pekfingervalsen, där vi pekar finger åt andra hit och dit.

  Scenen ställs iordning för Herrarnas Herre och Konungarnas Konung – inte för Antikrist. Det måste vi komma ihåg. Antikrist försöker bara strula med kulisserna så att det ser ut att bli ett helt annat slutskådespel… När denne filur träder in på scenen kommer många fler än bara katoliker, trosrörelsepastorer och pingstvänner ha varit med och hejat på. Tyvärr. Men det kommer också att vara folk ur samma grupper som inte har böjt sig inför Baal.

 • Lennart Jacobson

  Mycket ska man höra innan öronen trillar av.
  Inte för att jag har haft något stort förtroende för UE eller LO, men har fina vänner där.

  1. Kyrkan bygger inte på en människa, utan på bekännelse att Jesus Kristus är Messias. Det var vad Jesus sa till Petrus.
  2. Petrus hade alls ingen överordnad ställning över församlingarna, lika lite som Paulus. De kunde bara rekommendera och förkunna. Paulus kritiserade öppet Petrus. Och INGENSTANS i bibeln står att apostlarna stod ÖVER församlingarna.
  3. Orden till Petrus kan jämföras med orden från Jesus lite senare: Gå bort Satan!
  4. Det finns alls ingen bevisad succession av Petrus-ämbeten från Petrus. Det ifrågasattes kraftigt när RKK tilkom. Det fanns överhuvudtaget ingen formell succession. Den helge Ande och församlingarna utsåg tjänsterna. Det var några makthungriga som bildade en organisation för att ta han om makten.
  5. Historien säger tillräckligt om RKK för att man skall kunna förkasta den. Den har förföljt de sant troende och mördat dem för att de trott på bibeln. Huvuddelen av traditionerna är obibliska, bön till människor, helgondyrkan, påveämbetet.
  6. Dessutom, RKK erkänner inte andra kristna, frälsningen finns bara inom RKK och andra kristna kan inte delta i nattvardsfirande om de inte erkänner påven…..

  VAKNA UE m fl!

 • Christian

  @Lennart Jacobson:
  Ja så är det.

 • Johans sista argument var ””Jag såg att kvinnan var berusad av de heligas blod, av Jesu vittnens blod.”
  Inkvisitionen m m.”

  Religionskrigen mellan katoliker och protestanter är naturligtvis en skandalös del av kristendomens historia. Jag tror dock vi är lika goda kålsupare där och i så fall kan även detta argument vändas mot anklagaren. Angående inkvisitionen hänvisar jag till denna artikel: http://www.popularhistoria.se/artiklar/myten-om-inkvisitionen/

  Johan frågar sig också ”Vad skulle det (Skökan) annars vara?” Vanliga ursprungliga tolkningar var att det syftade på det hedniska Rom och/eller Jerusalem. Jag skulle själv aldrig utpeka någon del av kristenheten som Skökan även om det enligt mig finns mycket irrläror i omlopp lite varstans.

  Ursäkta om jag brett ut mig för mycket om detta, men om man anklagas för mycket allvarliga saker så bör man ju få försvara sig. Tack MTC för att du gett mig utrymme till det.

 • S-E Daniel Nilsson

  Jag är lite undrande…

  Fungerar denna bloggartikel som den det var tänkt? Jag tror inte det.

  Borde den skrivas om/komma i ny version?
  Jag tror alldeles bestämt det.

  Felet med den är att den inte går in på huvudsakerna som rubriken utlovar läsaren. Den går i fällan att störas av enskildheter, vilka talare som var där, vilka delämnen Ulf anspelade på, vilka frågeställningar dessa väcker etc. Mycket splittrat.

  Istället bör artikeln handla om det som Ulf själv troligen menade var huvudpunkterna i sitt tal. Nej, inte huvudpunkterna i sig utan de implikationer som är själva hans budskap: DESSA STORA NYHETER. Jag listade fyra av dem en bit upp i tråden.

  Man märker på gensvaret i form av inläggen att man inte riktigt förmår sätta dessa stora saker i perspektiv, vilket ju är en diskussions syfte. Man har fått en stor fet biff på tallriken och pratar inte om dess sälta, originella kryddning etc utan säger, jaha, ska man ha bönor till det här? Så är det när man tex börjar tala om RKKs brister etc. Istället bör man ställa det nya Ulf Ekman kommer med mot hur vi tänkte innan han öppnade munnen.

  Gör jag mig förstådd? Ulf har som vanligt tagit kommandot och presenterar en bild som vi tycker att vi behöver granska i detalj. Men så ska vi inte göra. Vi behöver tänka efter, vad innehöll min/vår bild av den kristna världen innan han talade? Vad är utifrån den nytt, sensationellt, fel, rätt, konstigt med den nya bilden som nu presenteras? Det är just genom att folk inte gjort så på Livets Ord som de – utan att förstå hur – följt med Ulf i alla svängar utan att förstå att de förlorat det de en gång hade!

 • Christian

  Webster bemöter på länken Ekmans katolska förståelse av Matt 16:18 bl a med hänvsning till färdernas förståelse av sammanhanget: http://www.christiantruth.com/articles/mt16.html och sammanfattar:

  Generally speaking, the fathers viewed the rock and foundation of the Church as the person of Christ, or Peter’s confession of faith which pointed to Christ

  …they do not teach that he is representative of a papal office or that the Church was built upon him in a legalistic sense

  Theologically, there is no evidence of patristic consensus to support the Vatican I papal interpretation of Matthew 16:18–19 equating the rock with the person of Peter, assigning to him and the Roman bishops the place of preeminence of rule in the Church through the authority of the keys. The Roman Catholic Church’s appeal to the ‘universal consent of the fathers’ to support its exegesis of Matthew 16 is fallacious. Such a consensus does not exist. The interpretation of Matthew 16:18 by the major fathers of the patristic age from both the East and West demonstrates that the overwhelming majority view of the Church historically is not that of the Roman Catholic Church today.

  The fact is, … the Roman interpretation of Matthew 16:18–19 has historically been universally rejected by the Church in both East and West. … It is clear from the history of the Church,… , that in the patristic age, the Church never operated on the basis of a universal Roman primacy or in the belief in papal infallibility.

 • S-E Daniel Nilsson

  @Christian: Vilket bra bidrag till diskussionen!

 • Tack – mkt bra

  Christian: The fact is, … the Roman interpretation of Matthew 16:18–19 has historically been universally rejected by the Church in both East and West. … It is clear from the history of the Church,… , that in the patristic age, the Church never operated on the basis of a universal Roman primacy or in the belief in papal infallibility.

 • Johan

  S-E Daniel Nilsson:

  Jag har respekt för dig och har även hört att du och John var med på mötet på Bjärka Säby.
  Jag kan förstå att de som deltagit i debatterna här på Aletheia några år, har tröttnat på att diskutera för och emot Rkk. Har själv ej deltagit dessa debatter särskilt mycket.

  Jo, jag tror jag förstår vad som har hänt. Ulf Ekman har, nu öppet, tagit ytterligare ett rejält kliv mot Rom. Du vill debattera det som sades i hans anförande, samt vad det får för konsekvenser. Varsågod! Vad stoppar dig? ( Om det även stämmer att du var där, så har du ju också möjlighet att berätta om dina upplevelser därifrån.)

  Problemet är nog bara att det är ganska få som kan ta den debatten. Det kräver nog insider- info och / eller profetisk skärpa. Jag har lite svårt att själv sia om vad just detta anförande har för betydelse. Jag menar att Ulf har ju varit på den inslagna vägen, mot Rom, under många år nu. Jag kan inte låta bli att hoppas att denna mardröm, ska upphöra, dvs att Ulf m fl ska vakna upp och omvända sig.

  Själv har jag egentligen ingen lust att debattera katolicismen med inbitna katoliker, även om det naturligtvis finns ett visst värde i att pröva sina argument.

  Det som rör sig i mitt hjärta är att jag ser att delar av svensk kristenhet låtit sig vilseledas och att det nu blivit tydligare än någonsin. Kan jag då, genom att deltaga i debatten här, vara med att rädda några så vill jag det.

  Kanske du inte skulle försöka att stoppa det? Annars får du väl fråga MTC om du kan få vicka som admin. 😉 I så fall kan du ju kontrollera diskussionen lite som du vill.

  Jag önskar dig frid!

 • @L-G Ståhl:

  ”Katolska Kyrkan har varit omväxlande rik och fattig genom historien. Just nu är den ganska fattig.”

  ”Bara under förra året betalade katolska kyrkan ut 615 miljoner dollar, motsvarande 3,9 miljarder kronor. Huvudparten 516 miljoner dollar gick till att stoppa fortsatta rättsliga processer.”

  http://www.enhetochekumenik.se/?p=492

 • @L-G Ståhl:

  ”Tyvärr för din argumentation så är den vanligaste färgen på katolska präster vit.”

  Sök i Google bilder på ”pope cardinals” och studera resulterande färg.

  På denna bild är både purpur och scharlakan rikligt representerade i de främre leden:

  http://www.gravity.org/mythology/pope_funeral_mass.jpg

  Ännu en avslöjande bild:

  http://www.capitalfm.co.ke/news/files/2011/10/POPE-IN-SPAIN.jpg

 • @L-G Ståhl:

  Inkvisitionen är en sak och religionskrigen en annan som följde då protestantiska konungar befriade stora delar av norra Europa från den förfärliga och fördärvliga katolicismen. Du får läsa på den allmänna historien bättre.

  Angående inkvisitionen kan du läsa mer på dessa utmärkta sidor:

  http://www.alltombibeln.se/kristendomenshistoria/901.htm

  ”1184 Påven bannlyser Peter Waldo, ledare för den växande valdensiska rörelsen, och förklarar att valdenserna ska inkluderas i listan över kättare som fördöms av kyrkan därför att de predikar utan tillstånd.
  – Kyrkan inrättar inkvisitionen – en kyrklig domstol med uppgift att spåra upp och döma oliktänkande till straff som sedan verkställdes av statsmakten. Inkvisitionsdomstolar införs i det ena stiftet efter det andra.”

  ”1231 Påven startar inkvisitionen i syfte att utrota villoläror innan de hinner sprida sig till massorna. Domstolar som huvudsakligen består av dominikanermunkar får i uppdrag att rannsaka kättare, främst katarer och valdenser. I praktiken fungerar inkvisitorerna som polis, åklagare, domare och jury. Den praktiska verkställigheten av straffen, dvs att tortera och bränna obotfärdiga kättare på bål, överlät man däremot åt de sekulära myndigheterna.”

  Samt korstågen och den omfattande slakt av Guds egendomsfolk som följde:

  ”1096 Det första av totalt sju korståg med syfte att återerövra ”den heliga graven”, Jerusalem och Palestina (”det heliga landet”) och göra det tryggare att vallfärda till Jerusalem inleds av en kombinerad styrka av väst- och östeuropeiska korsfarare. I Konstantinopel samlas mer än 30 000 män för att delta. I tyska Worms begår korsriddare massmord på cirka 800 judar. De enda överlevande är de som accepterar att bli tvångsdöpta. – Fanatiska ’kristna’ över hela Europa beger sig österut och plundrar, tvångsdöper och mördar. Tiotusentals judar mördas av härjande korsfarare på deras väg genom Frankrike och Tyskland.”

  ”1099 Efter en månads belägring intar korsriddarna Jerusalem, anförda av Godfrey av Bouillon, bränner ner synagogor och moskeer och slaktar cirka 40 000 av stadens judiska och muslimska invånare. En historieskrivare berättar efteråt att ”staden var fylld av lik och blod”. Bland annat tvingar man in judar i en synagoga och bränner dem levande.”

  Judeförföljelse inom påvedömet:

  ”1012 Den första nedtecknade förföljelsen av kättare i de tyska staterna. Judar som vägrar omvända sig till den katolska läran fördrivs från Mainz.”

  1021 På långfredagen drabbas Rom av en jordbävning och en orkan. Ett antal judar anklagas för att ha orsakat naturkatastrofen genom att ha kört en spik genom en nattvardsoblat och brändes på bål som straff.

  1081 Påven kritiserar Alfonso VI av Toledo i Spanien för att denne utnämnt judar till statstjänstemän. Judar tvingas betala extra skatter till stöd för den katolska kyrkan.

  1096 Det första av totalt sju korståg med syfte att återerövra ”den heliga graven”, Jerusalem och Palestina (”det heliga landet”) och göra det tryggare att vallfärda till Jerusalem inleds av en kombinerad styrka av väst- och östeuropeiska korsfarare. I Konstantinopel samlas mer än 30 000 män för att delta. I tyska Worms begår korsriddare massmord på cirka 800 judar. De enda överlevande är de som accepterar att bli tvångsdöpta.

  ”1147 Korsriddare i Tyskland mördar 20 judar i Wurzburg. I Belitz mördas alla judar. 150 judar mördas i Böhmen. Även i Frankrike angrips judiska samhällen.”

  osv

  I vår upplysta tid fungerar inte inkvisition och korståg. Istället ger man sig på de oskyldiga barnen:

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Sexuella_%C3%B6vergrepp_inom_Romersk-katolska_kyrkan

 • Den som upphöjer sig skall falla och den som söker en position i Guds rike skall förnedras.
  Den moderne Bileam vill som den forne gå sin egen breda väg till upphöjelse rikedom och ära givet av människor.
  Den minst skolade vet också att Petros = klippsten, medan Jesus skall bygga sin kyrka på Petra = Klippa.
  Jesus själv är klippan och vi kopplar ihop med honom genom att bekänna detta faktum och blir alla delaktiga av hans Nådesverk. Petrus är inte förmer än någon sann kristen lärjunge. Detta vet var och en som är född på nytt av Herren. Allt annat är krystad och självupphöjande teologi.

  Hela den falska katolska kyrkan visar ju upp avart efter avart. Hela deras struktur är ju avgudadyrkan till sitt väsen.
  Genom sitt föredrag visar U.E. att den demon som haft honom i sitt grepp så länge ännu en gång visar upp sitt hångrin och undrar hur många dumma kristna kan jag bedra den här gången.

  Eller är det kanske att demonen har gått för långt och att många nu äntligen ser detta hån mot Kristus? Den som ännu inte blivit helt förförd och förstörd kanske äntligen har fått en chans att se verkligheten och vakna upp.

  En sak är säker E. själv verkar vara helt bortom all hjälp. Förnuftet verkar inte längre fungera och han ser inte att Jesus kallat oss till att ödmjuka oss och till att bli till ”ingenting” i denna världen.

  Jag har tidigare påpekat att kyrkan fortfarande var sund i sitt väsen så länge man följde Guds struktur och hade dom TVÅ nivåer som skulle finnas i en sann och sund kyrka. Det var när man gjorde avsteg ifrån detta som avfallet eskalerade. Så fort man börjar bygga en hierarki med mer än två led så bygger man in problem i kyrkan.

  Så att tala som E. gör är att tala rakt emot Gud och hans anvisningar för vad Kristi kyrka är.

  Nu kan han ju få bygga sin kyrka och göra det i lugn och ro, den vilar ju ändå inte på Guds Ord och Jesus har ju inte så mycket med honom och hans människoverk att göra.

  Nåd och frid till er alla!

 • S-E Sköld

  Bibelns Gud presenterar Sig i Bibeln. Det som inte stämmer med Bibeln – Guds Ord – har inget med Bibelns Gud att göra.

 • M

  @L-G Ståhl:

  Jovars, många av dem står också ”andligt” mkt nära RKK, tex Benny Hinn är uppväxt i katolsk miljö…

 • M

  @L-G Ståhl:

  Alltså, ovanstående post menad som svar på:
  ”Katolska Kyrkan har varit omväxlande rik och fattig genom historien. Just nu är den ganska fattig. Beskrivningen passar enligt mig bättre in på de delar av den världsvida karismatiska pingströrelsen som står för ”Prosperity Theologi”.

 • Sefast Tronde

  @Erik och Birgitta: säger bl.a.:
  ”Att U.E. vill bli biskop eller påve är helt i linje med hans fördärvade hjärta och sinne.”,

  och…

  ”Genom sitt föredrag visar U.E. att den demon som haft honom i sitt grepp så länge ännu en gång visar upp sitt hångrin och undrar hur många dumma kristna kan jag bedra den här gången.”

  Det är så man häpnar! Och ni vill framställa er som Bibeltrogna, gudfruktiga evangelikala…? Är ni av totalt avsaknande av Gudsfruktan? Hur kan ni ens yttra något sådant?

  Har detta förvandlats till att bli ett hatforum, med legaliserade ’anatheman’ mot envar som debatteras?

  Är ingen anhängare av Ulf Ekman, och i synnerhet inte med flertalet av hans yttringar på senare tid, gällande närmandet till RKK. Men, den angelägna information som blogg-artikeln tar upp ges knappast något tillskott genom er brist på Gudsfruktan.

  Skäms! Vänd om!!!

  Hur skulle ni ställa er om Ulf Ekman, genom Guds nåd, insåg sin felaktiga väg och vände om från sin villfarelse? Kanhända får ni återse Ulf på en plats vid himmelens bröllopsbord närmare vår Frälsare än er själva?

  Ni, m.fl. besannar verkligen historiens stora misstag och förföljelser, i det ni besannar masshysterins fenomen: Att om någon angrips så följ flocken…

  Själv är jag övertygad om att Gud själv tillåter personer som Ulf Ekman att tjäna som katalysatorer för en avfällig svensk kritenhet, där de värsta belackarna sannerligen bekräftar regeln. Den svåra frågan är alltså hur vi ställer oss i prövningens stund???

  Att så många tiger inför sådana uttryck ni använder är sorgligt. Det är så långt från profeten Daniels bön (Dan. 4-19) man kan komma, i vilken han själv såsom rättfärdig bekänner sig delaktig med det ’fallna Israel’s synder.

  Det finns ingen Gudsfruktan i att fälla sådana domar, att förpassa någon till demonbesättelse och förtappelse. Oavsett!

  Själv följer jag med största bekymmer och alvar den tilltagande avfällighet som nu råder, där bl.a. Ulf Ekmans återkommande utspel förbryllar och manar till bön. Och jag vill inte tveka inför en kritisk hållning i sak, men personen U.E. är ändå alltjämt en broder som min Herre Jesus Kristus lidit döden för.

  Frågan är för viktig för att spillas bort genom egenrättfärdighet och fariseism, som inte på något sätt främjar evangelie sanning.

  Eller tror ni verkligen att ni är mer älskade av Gud än Ulf Ekman?

  MVH / Sefast Tronde

 • Samuel

  Om vi läser igenom Johannes Uppenbarelse så ser vi att det enda tillfälle där det uppstämmes i ett halleluja i himmelen är efter Guds straffdom mot den stora skökan.Och då är det inte bara ett litet ”pingsttantshalleluja” som hörs utan det är en stor skara och det är likt brus av stora vatten och dånet av starka tordön. Detta halleluja är inte en engångsföreteelse utan upprepas fyra gånger som en lovprisning av Herrens rättfärdiga dom. Tänk om den irritation Aletheia uppväcker ändå är ett medel till att vi tänker efter och tänker till och kanske kommer i ”rätt våglängd” för tonen där hemifrån? Det är väl kanske av största vikt att vi synkroniserar vårt ”hallelujande” med skriften?!

 • Antonia

  @Erik och Birgitta:

  Erik ochBirgitta:

  Ni står på Ordet i er bedömning av UE ! Hur många tusentals, dyrbara själar, har han inte förfört, med sina olika villfarelser.

  Så fortsätt ni med med att vara frimodiga och oförfärade!

  Luk. 17: 1 ”Och han sade till sina lärjungar: »Det är icke annat möjligt än att förförelser måste komma, men ve den genom vilken de komma! 2) Och han sade till sina lärjungar: »Det är icke annat möjligt än att förförelser måste komma, men veden genom vilken de komma!”

  Vänliga hälsningar,
  Antonia

 • mirre

  @Sefast Tronde:

  Instämmer; tack Sefast! l Kor 13:1 – 2.

 • Antonia

  Erik och Birgitta:

  Rättelse: vers 2) skulle givetvis ha varit denna:

  ”För honom vore det bättre att en kvarnsten hängdes om hans hals och han kastades i havet, än att han skulle förföra en av dessa små.”

  /Antonia

 • Christian

  @Sefast Tronde:
  Håller med.

 • @Sefast Tronde:

  Sefast skriver: ”Själv är jag övertygad om att Gud själv tillåter personer som Ulf Ekman att tjäna som katalysatorer för en avfällig svensk kritenhet, där de värsta belackarna sannerligen bekräftar regeln. Den svåra frågan är alltså hur vi ställer oss i prövningens stund???”

  Håller med dig Sefast i din kommentar.

  Själv tänker jag att frågor som vi kanske mer bör fokusera på än en enskild person (U E), och enskilda organisationer (LO, RKK), är huruvida det någonsin är rätt att följa en människa, eller en organisation. Oavsett vilken människa vi följer, eller organisation vi följer så kommer vi hamna på avvägar. Det finns bara ETT SÄTT att komma rätt, och det är att följa våra själars Herdes röst, JESUS KRISTUS själv. Allt annat blir tokigt, och i värsta fall avguderi.

  Att vi ser felsteg hos enskilda människor och organisationer (exempelvis U E och RKK) skulle vi kunna hantera på två olika sätt:

  1. Antingen se det i ett smalare perspektiv och se det som att ”Följ inte Ulf eller RKK, för då går det galet”,

  2. eller tolka det i ett vidare sammanhang, vilket jag själv tror är mer korrekt, nämligen: ”Följ inte, och förtrösta inte på en annan människa, eller en organisation, utan följ Jesus”.

  Ett bibelställe som vi alla kan reflektera över är Joh 21:20-23

  20 Petrus vände sig om och fick se att den lärjunge som Jesus älskade följde efter. Det var han som vid måltiden hade legat vid Jesu sida och frågat: ”Herre, vem är det som skall förråda dig?” 21 När Petrus fick se honom, frågade han Jesus: ”Herre, hur blir det med honom?” 22 Jesus svarade: ”Om jag vill att han skall vara kvar tills jag kommer, vad rör det dig? Följ du mig!” 23 Så kom det ryktet ut bland bröderna att den lärjungen inte skulle dö. Men Jesus hade inte sagt till honom att han inte skulle dö, utan: ”Om jag vill att han skall vara kvar tills jag kommer, vad rör det dig?”

  Jesus tillrättavisade Petrus när denne frågade om hur det skulle gå för Johannes. Det var inget som rörde Petrus, utan det som var väsentligt var huruvida Petrus följer Jesus eller ej. Det är just detta som bör vara varje kristens huvudfokus. Att följa Jesus, och ingen annan eller annat. Det ligger en kärlek och omsorg i detta. Allt annat leder fel.

  Vi kanske därför gör bäst i att inte ska fråga så mycket om hur det ska gå för andra, om hur andras efterföljelse ser ut, utan mer fokusera på vår egna vandring. Om vi alla följde Jesus varje dag, varje minut, skulle vi inte se så mycket av kiv och bråk, och så mycket av fingerpekanden. Vi skulle istället få se mer av det rättfärdiga livet som kommer från Jesus. Kiv och bråk är inte rättfärdigt liv. Och om vi ser att vi håller på med kiv och bråk så är vi minst lika stora syndare, och minst lika skyldiga som vilken annan felstegande predikant som helst. Då bör vi be om syndernas förlåtelse, och omvända oss.

  Vi kan bara ta ansvar för vår egna vandring och inte någon annans vandring. Och om vi önskar påverka de som vi tror går fel, så kan vi bara göra det på ett enda sätt: FÖLJA JESUS. Vi ger upp vårt liv för våra medmänniskor, genom att vi överlåter vårt liv till Jesus, och låter Jesus leva istället för oss. Större kärlek än såhär kan vi inte visa våra medmänniskor.

  Joh 5:19
  Jesus svarade dem: ”Amen, amen säger jag er: Sonen kan inte göra något av sig själv, utan endast det han ser Fadern göra. Ty vad Fadern gör, det gör Sonen.

  Liksom Jesus inte kan göra något av sig själv, utan att Fadern först visar Honom, så kan inte heller vi göra något bestående, utan att först Jesus visar oss. Därför gäller alltid FÖLJ JESUS.

  Utan Jesus kan vi BARA synda, oavsett hur gott och riktigt det kanske ser ut på ytan. Det är Jesus som är vår rättfärdighet. Jesus är vårt allt. Jesus är vägen, sanningen och livet.

  Frid,
  Eva Helen

 • Ronny

  Jag tycker Sefast Trondes inläg ger ett sunt perspektiv om Ulf Ekman ..När jag hörde å Ljudupptagningen …Kom efteråt tårar inom mig och tankar på Jermia när han grätt över Israels avfall…Och jag läste ett styke i Jermia och fick se att Gud grätt över Israels avfall med …Och önskade deras omvändelse med …Och så känner jag inför denna hans utalelse om att tror på Petri ämbete..Utan att vi bottnar i hjärta i tron på Gud i hans kärlek så blir vi bara en kligande cymbal och ljudande malm…

  Jag gjorde själv bort mig i en bönnegrupp jag besökte efter jag hört detta …Jag mådde lite dåligt över egn problem och brister…

  Och det var en blandad skara även nån från Livets Ord var där …Och i mitt obalanserade och lite dåliga skick kom jag i diskusion om Ulf Ekmans närmande den Katolska tron…

  Som gjorde att jag blev oförskämd också …Och sen dess har jag mått dåligt hela helgen…För att mitt obehärskade humör och oförstånd rev upp sår i gruppen och gemmenskapen …I en samling där jag trodde jag skulle få personlig hjälp med …Men min misstro mott villfarelser och brist på san tro…Kanske nu förstört den möjligheten och jag har varit knäkt sen i fredags för det…

  Så vad hadde jag för nytta av det …I sak hadde jag kanske rätt i en del ,men mitt oförskämda obehärskade sätt förstörde ju förtroenden och möjlighet till emellan oss…Och mig tog det hoppet och modet ifrån och gav mig fruktan och besvikelse och fördömelse och fick mig att falla i annan synd med…

  Nej man måste nog lära sig att vara varsam med vad man gör och tänker och säger och vill och tror…

  Jag tycker vi ska be för Ekman och Livets Ord och Svensk kristenhet och kristenheten och alla människor i världen och överheten … Så vi kan leva ett allt i allo stilla och fromt liv …För Gud vill att alla människor ska bli frälsta och det igenom en människa kristus Jesus …1 tim 2 :1-7

  Så det finns hopp för Ekman och er och alla och mig….Vi kan ju be för för karn och er och alla och mig …Så kanske vi vill vända om till Gud och få hans nåd och sanning om tron och tro på Gud och bli eller förbli frälsta och födda på nytt till Guds barn med evigt liv i Gud …Med liv och sammhälle och församlingar så väl det kan bli innan den som förblir i tron får komma till Gud till himlen…Och må det bli allihopp om möjligt i fortsättningen? För har vi åtmistone valt att tro på Guds frälsning den endra grunden som går att bygga som palus talar om 1kor 3 som redan är lagd Jesus Kristus …Så blir vi i varje fall frälsta även om vårt verk på den grunden skulle vara strå stikor och halm …Istället för guld och silver och ädla stenar som Gud skulle vilja ha…Mer Gott från Gud alltså från samma trons källa livets källa Jesus kristus

  Om viss Katolisims och övriga kyrkors och kristnas verk är byggt som grund på Jesus Kristus… Och vi ovanpå den grunden bygger med strå stikor och halm… Så ska vi bli frälsta men som igenom eld…Men om vi bygger på Grunden Jesus Kristus med mer av Herren …Med Guld silver och ädla stenar … Så kommer både vi bli frälst och vårt verk bestå…

  Och det borde vara vårt mål för vår egen del och även hjälpa andra människor ock kristna med också…För ingen av oss vill väl egentligen hamna i Helvetet, eller onödigt elände, eller orsaka om tron och livet …Mer än i stunder av synd och galenskap och okunighet, och tyvärr som det kan bli med oss alla i förhärdelse av synd …. För synden förblindar oss med …Men var människa och kristen som haft ett uppvacknade ibland vet att orättfärdigheten synden lögnen och ondskan inte är i jämförelse så bra som det godda och rätta…

  Och så är det förstås med san tro på Gud och Ordet och villolära och sekt och bra kristen gemmenskap och kyrka med…

  Och Herren säger i sitt Ord Jermi 31:3 Med evig kärlek har jag älskat dig och jag låter min nåd förbli över dig …

  Och det är vad hans säger till Ulf Ekman och er och alla och mig…Men hans nåd som omfattar all nåd och allt vi och livet behöver blir oss inte given…Förän vi vänder om till Gud…Men Gud är angelägen om det därför han älskar vår nästa och oss och livet …Och oss kristna Guds församling…Guds frid och Gud välsigne er!!!Ronny

 • Johan

  Angående inkvisitionen. Tar mig friheten att citera Andys utmärkta kommentar från mars 2008.

  Några exempel på antal offer under inkvisitionen: ”It is stated that in the 30 years between 1540 and 1570 no fewer than 900,000 Protestants were put to death in the Pope’s war for the extermination of the Waldenses.” (Halley’s Bible Handbook, Page 776-777. Zondervan Publishing House, 1962.)”One things of the Inquisitions (Roman, Medieval and Spanish) which for centuries held Europe in their terrible grip. In his History of the Inquisition, Canon Llorente, who was the Secretary of the Inquisition in Madrid from 1790-92 and had access to the archivies of all the tribunals, estimated that in Spain alone the number of condemned exceeded 3 million, with about 300,000 burned at the stake. (R.W. Thompson, The Papacy and the Civil Power, New York, 1876, p.82)”Hur man kan ta lätt på dessa människors öden förundrar mig!Hämtat från http://www.tidenstecken.se

 • Johan

  Angående inkvisitionen. Tar mig friheten att citera Andys utmärkta kommentar från mars 2008.

  Några exempel på antal offer under inkvisitionen: ”It is stated that in the 30 years between 1540 and 1570 no fewer than 900,000 Protestants were put to death in the Pope’s war for the extermination of the Waldenses.” (Halley’s Bible Handbook, Page 776-777. Zondervan Publishing House, 1962.)”One things of the Inquisitions (Roman, Medieval and Spanish) which for centuries held Europe in their terrible grip. In his History of the Inquisition, Canon Llorente, who was the Secretary of the Inquisition in Madrid from 1790-92 and had access to the archivies of all the tribunals, estimated that in Spain alone the number of condemned exceeded 3 million, with about 300,000 burned at the stake. (R.W. Thompson, The Papacy and the Civil Power, New York, 1876, p.82)”Hur man kan ta lätt på dessa människors öden förundrar mig!Hämtat från http://www.tidenstecken.se

  Precis som att det idag finns förintelseförnekare, så finns det idag flera ”forskare” som vill tona ner inkvisitionen. Hur de kan göra det när de inte får tillåtelse att forska på de historiska dokumenten i Vatikanen, är en gåta. Varför mörkar Vatikanen? Javisst ja, de vill försöka att skydda ”Kyrkans” rykte.

  ”om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd.” 1 Joh1:7.

 • Antonia

  Ang. den aktuella bloggposten!

  2 Thess. 2: 3) Låten ingen bedraga eder på vad sätt det vara må. Ty först måste avfallet hava skett och »Laglöshetens människa», fördärvets man, hava trätt fram, 4 vedersakaren, som upphäver sig över allt vad gud heter, och allt som kallas heligt, så att han tager sitt säte i Guds tempel och föregiver sig vara Gud.5) Kommen I icke ihåg att jag sade eder detta, medan jag ännu var hos eder?

  2 Thess. 2: 8-12 Sedan skall »den Laglöse» träda fram, och honom skall då Herren Jesus döda med sin muns anda och tillintetgöra genom sin tillkommelses uppenbarelse –9 ) honom som efter Satans tillskyndelse kommer med lögnens alla kraftgärningar och tecken och under 10) och med orättfärdighetens alla bedrägliga konster, för att bedraga dem som gå förlorade, till straff därför att de icke gåvo kärleken till sanningen rum, så att de kunde bliva frälsta.11) Därför sänder ock Gud över dem villfarelsens makt, så att de sätta tro till lögnen, 12) för att de skola bliva dömda alla dessa som icke hava satt tro till sanningen,utan funnit behag i orättfärdigheten

  Som jag förstår textavsnittet så kan man inte bedja bort villfarelsen, när väl Guds dom har fallit!

  Hälsningar,
  Antonia

 • Dan

  @Inhoppare:
  Jag kan absolut förstå behovet av herde och lärare och biskopar lite beroende på vad man lägger i det men hur skall detta enligt Ulf leda till att fler blir frälsta? Livets Ord i Uppsala är känt för att bara växa utifrån dels inflyttade bibelskole elever och människor från andra kristna sammanhang. Jag vågar påsta att 90% av medlemmarna i Livets ord redan är kristna och uppväxta i kristna hem. Problemet med livets ord är redan nu likriktningen av åsikter och att ledare är mer fokuserade på vilka habitus som dom skall använda för att avancera inom fältet än att nå ofrälsta. Kanske bör Ulfs uttalande snarare ses i den kontexten. Ulf vill nå framgång inom hela kristenheten. Kanske vill han ha en titel som betyder något istället för att visa på synd rättfärdighet och dom.

 • @Lennart Jacobson:

  ”Kyrkan bygger inte på en människa, utan på bekännelse att Jesus Kristus är Messias.”

  Yeshua är Messias. Eller som Johannes uttryckte det enligt grekisk/latinsk version: ”…Jesus är Kristus”
  (1 Joh. 2:22, 1 Joh. 4:2)

  Församlingen bygger på bekännelsen att människan Yeshua är Messias, kommen i köttet.

  I övrigt håller jag med.

 • @L-G Ståhl:

  ”Pedofilskandalerna som inträffat i Katolska Kyrkan är naturligtvis avskyvärda. Men det har inget med prästernas celibat att göra.”

  Nej, inte direkt men indirekt. Det har med den stora skökans natur och karaktär som ”moder till skökorna och till styggelserna på jorden.”
  (Upp. 17:5)

  I detta inräknas all slags otukt inklusive pedofila katolska prästers övergrepp på oskyldiga barn världen över.

  Det har uppdagats 10 000 fall av våldtäkter på barn i det relativt öppna, demokratiska och transparenta USA. Man kan med en rysning ana hur det ser ut i mindre demokratiska katolska länder i Latinamerika och Asien. Vilken omfattande mängd övergrepp som har utförts av katolska prästuslingar. Och att man tillgriper andra sätt där än stora summor pengar för att tysta offren i länder där barnen saknar talan.

 • @Dan:

  På liknande sätt växer LO i Ryssland m fl länder. De fördärvar vad organisationer som Ljus i öster byggt upp under årtionden då länderna låg bakom järnridån. Församlingar som byggts upp under lidande och förföljelse skingras av trosrörelsens bländande estradörer.

  I mina barndomstrakter fanns många frikyrkoförsamlingar med stor ungdomsverksamhet som plundrades på ungdomen av LO under 1980-talet. Kvar blev ett litet antal äldre som med tiden tvingades stänga kyrkorna och sälja kyrkobyggnaderna.

 • @Lars W: Varför ser du mindre allvarligt på pedofili som sker i din egen församling. Är det värre när det sker bland människor som du avskyr (katoliker) än bland dina vänner? Har du sjunkit så lågt att du använder denna stora tragedi som ett slagträ i din kamp mot andra kristna än din egen lilla krets?

 • Josef

  Googlade lite och fick fram:

  ”Säbys herre älskade sång och musik och ofta var det stora festligheter hos det gästfria slottsherrskapet, som bestod av greven själv och dottern änkefriherrinnan Hedvig Fock. Plötsliga dödsfall inom familjen på 1820-talet ledde till att greven blev änkeman och två av döttrarna änkor. Sorgen väckte grubblerier hos greven, som alltmer blev känd för sina ockulta och framtidsskådande egenskaper.”

  Alla som vill besöka Säby, pröva det noga andligt, för jag upplever att något känns fel. Med det inte sagt att jag är säker, bara en liten gnagande känsla inom mig. Kan vara helt fel ute.

 • @Sefast Tronde: Enligt ditt sätt att resonera så skulle inte ens Jesus vara välkommen i himlen.

  ”Ni huggormars avföda”, ”ni har djävulen till er far!” Jesus hade andebedömningens gåva. Jag beklagar att inte du har fått den. Du verkar fortfarande anse att E. är en kristen.

  Han lämnade ju Kristus för länge sedan och är en folkets förförare och förgörare. Det han står för är en ockult lära som också desperat omfattar en falsk ekumenik.
  Han kan naturligtvis vända om och på nytt lära känna den Jesus som älskar alla människor inklusive ett vilsegånget får som E.
  Förresten behövs heller ingen andebedömningens gåva. Alla som har sunt förnuft kan ju se att det är onda övernaturliga makter som verkar i hans liv.

  Nåd och frid till er alla.

 • @L-G Ståhl:

  ”Varför ser du mindre allvarligt på pedofili som sker i din egen församling.”

  Avledande manöver i vanlig ordning.

  Det förekommer ingen pedofili i den församling jag tillhör.

 • @Lars W: Vilket samfund eller rörelse tillhör du som aldrig drabbats av pedofiler? Kanske ägnar du dig åt verklighetsflykt.

 • Birgitta Brännström

  Det är med stor sorg som jag ser och läser om hur hela kristenheten i Sverige håller på att gå vilse av en ande av förförelse. Vem kunde ana eller tro på 1980-90 talet att detta skulle kunna hända? Jag är ingen van skrivare eller deltagare på denna blogg men jag kan inte annat än skriva ett inlägg när jag märker hur fler och fler lockas in i denna fälla.
  Paulus själv skriver, i Gal 1: 6 – 10 jag är förvånad att ni så hastigt avfaller från Honom som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium, fast det finns inget annat. Däremot är det några som skapar förvirring bland er och vill förvränga Kristi evangelium. Men om det vore vi själva eller en ängel från himlen som predikande evangelium för er i strid med vad vi har predikat så skall han vara under förbannelse. Det vi redan har sagt säger jag än en gång: om någon predikar evangelium för er i strid med vad ni har tagit emot, så skall han vara under förbannelse. Är det människor jag nu försöker få på min sida – eller Gud? Eller försöker jag ställa mig in hos människor? Om jag fortfarande ville vara människor till lags, skulle jag inte vara Kristi tjänare.
  Jag önskar att du som läser detta lyssnar till denna sång som är min bön både för mitt eget liv, för min familj och för Gud församling i Sverige. Efter 3 min och 27 sekunder in i sången kommer bönen för församlingen i Sverige.
  Gud välsigne dig på livets alla områden/Birgitta
  (hoppas att jag har gjort rätt så du kan lyssna på sången)

  http://www.youtube.com/watch?v=_MO0tI3t3fM&feature=related

 • Katarina

  @Lars W: ”I mina barndomstrakter fanns många frikyrkoförsamlingar med stor ungdomsverksamhet som plundrades på ungdomen av LO under 1980-talet. Kvar blev ett litet antal äldre som med tiden tvingades stänga kyrkorna och sälja kyrkobyggnaderna.”

  Det stämmer. Men i det du skriver blottläggs även ett par andra fakta:

  1. De traditionella församlingarna hade helt missat uppgiften att ge ett uppväxande släkte existensberättigande i sina församlingar. De var t.ex. mördande tråkiga för såväl unga som många längtande äldre. LO-rörelsen kom i rätt tid för att dessa inte helt skulle upp tron i sina kvävda sammanhang. Om de traditionella församlingarna hade lyssnat in signalerna i tid, skulle inte trosrörelsen ha haft såna framgångar.

  2. Bitterheten som växte fram när de driftiga krafterna lämnade församlingarna är en bitter rot som sprider gift och dödar. Man älskar att hata trosrörlsefolket och gör inget för att närma sig sina forna syskon med äkta kärlek. Trosrörelsefolket å sin sida har varit trasiga/förvirrade och flera har sökt sig tillbaka till sina gamla sammanhang. Sannerligen inte alla har tagits emot i kärlek då.

  Om man förstår denna situation bör man även se hur det har blivit möjligt för U.E. & Co att driva en ekumenikrörelse i kölvattnet av trosförkunnelsen…

 • @Katarina:

  ”De traditionella församlingarna hade helt missat uppgiften att ge ett uppväxande släkte existensberättigande i sina församlingar.”

  Absolut inte! Ungdomar och ungdomsverksamhet gavs största möjliga utrymme.

 • @L-G Ståhl:

  Kunde svara att du inte har med det att göra. Nöjer mig med anvisningen att svaret på din fråga finns avgiven ett flertal gånger i denna blogg och i andra.

  Om vi talar om samfund i allmänhet är det inte på minsta vis anmärkningsvärt att skökans döttrar uppför sig lika illa eller t o m sämre än sin moder, den stora skökan i Rom. Och de kommer att drabbas av samma dom som henne när den nu snart verkställs.

  För fördjupning: Uppenbarelseboken kap 17, kap 18 och kap 19.

 • Inhoppare

  Dan//

  Jag håller med dig helt i vad du säger. Egentligen svarar du på din egen fråga. Ett biskopssäte har inte som främsta syfte att evangelisera, utan att bevara, organisera och hålla ihop församlingen. Hela kyrkan evangeliserar, men det måste finnas en enhet och struktur som kan leda rörelsen.

 • @Lars W:

  Då undrar jag om du har någon idé om vad som fattades i de små församlingarna eftersom så många drog till LO.

 • Katarina

  @Lars W: Mja… i den form och med de uttryck som UNGDOMEN hade…? Tror inte det… om vi frågar de som var unga då. Detta är ett vanligt generationsproblem: de äldre tror sig veta vad de unga ”behöver” (=vill ha).

  Hos dem – ung som äldre – som gav sig in i trosrörelsen fanns stor frustration över den trångsynthet, stelhet och ovilja till förnyelse över huvud taget som rådde i de gamla traditionella församlingarna.

  Om du inte tänker det, så ger jag dig den bibliska tanken: det går inte att hälla nytt vin i gamla läglar. Det var detta som fick de gamla att brista när de unga längtade efter mer av Anden. Men de lockades av en amerikansk importerad nyandlighet som förförde istället för att ge dem den verkliga druvsaften.

  Undervisningen om ”rättfärdighet” och ”tro” var de stora frågorna för LO. Det var detta som gav de hungrande själarna en känsla av att faktiskt tillhöra ett släkte som kunde ”inta landet” – Josuagenerationen. Varje äldre generation måste inse att detta är vad de unga vill och behöver få uppleva, i det att de får bära vidare löftesorden på sina egna villkor in i en ny tid. Detta misslyckades de gamla församlingarna med. Istället ville man tränga in de unga i verksamhet, organsation, planering etc – och nåde den som ville göra eller vågade tänka någon nytt och annorlunda.

  Är du möjligen själv av en äldre, väldigt traditionell generation som tycker att allt ska fortsätta vara som det alltid har varit – inte för att det är bättre, bara för ATT – punkt slut. Eller? Om inte fäders hjärtan vänds till barnen, slås landet av tillspillogivning. Vi ges till spillo och hamnar i avgudars händer. Fäder som inte lyssnar med empati till barnen har sålt våra unga till onda människors lystna händer, en ond andemakt som inte tackar nej till att bli deras ”far”. Många ”fäder” har börjat göra anspråk på den där förlorade generationen nu.

  I höst drar projektet ”BÅTEN” (Ny Generation – googla på webben) iväg med ett par tusen ungdomar för att impregnera dem med U.E´s nya ekumenik. Ett flertal kyrkofäder från olika samfund – katoliker, pingst, frälsis m.fl. – ska lägga händerna på kristna, aningslösa ungdomar som bara vill följa Jesus. Men vem blir det…?!

 • henrik

  @L-G Ståhl:

  Hej LG Ståhl!

  Det kan bli lite väl mycket pajkastande ibland. Ibland är jag skyldig till sådan, när något skrivs i affekt.
  Jag bör som andra i dessa fall hålla tand för tunga.
  Men i det fall du försöker få mig till avbytarbänken är det på sin plats att läsa hela inlägget.
  Jag har inte kallat någon sinnesslö, utan konstaterar att det troligen inte förefaller sig så utan att skribenten jag kommenterar missförstår med flit eftersom jag inte fått uppfattningen om honom att vara sinnesslö. Det borde va okej att tala om för någon att man inte uppfattar denne som dum.
  Hade jag däremot kallat honom dum hade det inte varit passande.

 • Leif

  @Ludvig: undrade om vad som fattades i de små församlingarna…

  – Många saknar inte kon förrän båset är borta!

 • @Ludvig:

  Förförelsekonster. Ytlighet. De som drog till Uppsala trodde sig finna kunna något de saknade i den lokala församlingen.

 • @Katarina:

  ”Tror inte det… om vi frågar de som var unga då.”

  Räknades själv till de unga på 1970-1980 talet

 • @Katarina:

  ”Om inte fäders hjärtan vänds till barnen, slås landet av tillspillogivning.”

  Låt bli att ta ord ur sitt sammanhang.

  ”Och han skall vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till deras fäder, för att jag icke, när jag kommer, skall slå landet med tillspillogivning.”
  (Mal. 4:6)

 • Sam

  Om vi tar ett exempel från Skriften.
  Gamaliel säger:” Och nu säger jag eder: Befatten eder icke med dessa män, utan låten dem vara; ty skulle detta vara ett rådslag eller ett verk av människor, så kommer det att slås ned;

  39 men är det av Gud, så kunnen I icke slå ned dessa män. Sen till, att I icke mån befinnas strida mot Gud själv”

  OM den traditionella kristenheten är av Gud eller inte, visas i om de kan slås ner eller inte.
  Just nu syns det inte särskilt bra ut för den traditionella kristenheten.

  Min personliga syn på varför, finns beskriven i 2 Tess 2″Sedan skall »den Laglöse» träda fram, och honom skall då Herren Jesus döda med sin muns anda och tillintetgöra genom sin tillkommelses uppenbarelse —

  9 honom som efter Satans tillskyndelse kommer med lögnens alla kraftgärningar och tecken och under

  10 och med orättfärdighetens alla bedrägliga konster, för att bedraga dem som gå förlorade, till straff därför att de icke gåvo kärleken till sanningen rum, så att de kunde bliva frälsta.

  11 Därför sänder ock Gud över dem villfarelsens makt, så att de sätta tro till lögnen,

  12 för att de skola bliva dömda, alla dessa som icke hava satt tro till sanningen, utan funnit behag i orättfärdigheten.”

  Det är villfarelse och avsaknad av visdom att inte tro GT, som enligt Skriften är sanning.

  Sam

 • Britt Aspenlind hade den 21 februari i år en insändare i DAGEN som blivit mycket uppmärksammad. Hon avslutar insändaren med dessa ord:

  ” INFÖR PÅVEBESÖKET 1989 skrev Ekman i juni en bra analys i Magazinet: ”Påven har inte för en minut ändrat alla de grundläggande katolska dogmer som den romerska kyrkan i århundraden har bevarat.” Il Papa ses fortfarande som ”Kristi ställföreträdare på jorden”. Detta trots orden i Johannes 16:7-14. År 2007 kommenterar Ekman sin artikel och menar sig ha haft en snäv horisont ”sprungen ur karismatiska fördomar”. Frågan kvarstår: har påvekyrkans lära ändrats sedan 1989 eller Ulf Ekmans? Vilket är hans riktmärke och vart går fåren?” SLUT CITAT

  http://www.dagen.se/opinion/asikt/vart-ar-ekman-pa-vag-att-leda-sina-far-/

  Och visst är det alltjämt så som Ulf Ekman konstaterade 1989 att den Katolska kyrkan på inget sätt ändrat sina bibelstridiga dogmer.

  Berndt

 • Christian

  @Berndt Isaksson:
  Nej just det är kärnfrågan. Rkk har inte ändrat sina bibelstridiga dogmer sen reformationens dagar. Tvärtom har de lagt till ett antal nya. Som sagt har något inträffat sen -89 och Ekmans korrekta analys då? Har något inträffat sen Luthers och reformationens dagar som gör att Rkk skulle ha blivit mer rumsrena?

  Svaret är ett entydigt NEJ!

  Hur kan då somliga s k evangeliskt kristna vilja närma sig denna från evangelium avfallna kyrka?

 • Katarina

  @Lars W: (Mal. 4:6) Inte tagit ur sitt sammanhang, utan placerat i praktisk tillämpning, unge herr Lars 😉 Hur läser du då t.ex. en instruktionsbok, tro…?! Eller ville du bara racka ner på mig igen och missade inte tillfället kanske 🙁

  ”Förförelsekonster. Ytlighet. De som drog till Uppsala trodde sig finna kunna något de saknade i den lokala församlingen.”

  Det gjorde de absolut – jag håller med fullständigt. Men VARFÖR blev det så, tänker du? Bara för att de unga var allmänt lystna på ”sång och dans” – eller fanns där möjligen en äkta längtan efter mer av ”Andens nya liv”? Förnyelselängtan har ju även du varit med om då…

  @Christian: ”Hur kan då somliga s k evangeliskt kristna vilja närma sig denna från evangelium avfallna kyrka?” Av nämnda orsaker, kanhända? Man har blivit lika desperat som det tyska folket, när de var beredda att ta emot en galen diktator för att åtminstone ha någon framtidstro överhuvud taget… människor är beredda att göra avkall på mycket av sitt samvete när omständigheterna är ”de rätta” och frustrationen över rådande förhållanden stor.

 • Thomas Arvidsson

  @John Nilsson: Jag drog inte slutsatsen att det var påveämbetet som diskuterades eftersom det var själva biskopsämbetet/biskopsfunktionen som lyftes fram under dagen. Själva ”biskopsfunktionen” dvs ett övergripande ledarskap tror jag inte behöver vara nåt obibliskt. Sen är det kanske enklare för ex trosrörelsen att acceptera en biskopsfunktion eftersom man är van vid tydliga ledare med viss auktoritet. Ett perspektiv jag saknade under dagen var det baptistiska, men det kanske blir för stora åsikts-skillnader om man ifrågasätter hela ämbetstanken.
  Däremot kan jag se att det har saknats en ”biskops/herdefunktion” i flera av de pingst-karismatiska samfunden. Vilket har inneburit att vissa församlingar kunnat gå vilse utan att någon reagerat. Är varje församling helt självständig så finns det ju ingen möjlighet för någon annan att gå in och korrigera. Det är svagheten med den alltför platta organisationen. Men ”Anden leder” är inte alltid en garant för sundhet, vet vi som läst kyrkohistoria. Kanske är ”biskopsfunktionen” de fäder som vi ibland säger att vi saknar?

 • Inhoppare

  Berndt Isaksson//

  Är det inte positivt att Ulf Ekman upptäckte sina fördomar och gjorde upp med dem genom sitt möte med verkligheten?

  Efter uppstramning av Off Topic -diskussionerna modererades Berndt Isakssons svar bort. I rättvisans namn ville jag påpeka detta. /John, admin

 • Pingback: Aletheia — Blogg & Tankesmedja » Bloggarkiv » Ulf Ekman: lämna det som ni trott på!()

 • Nä, nu blir moderatorn tjurig. Jag vet hur lätt det kan vara att glida ifrån ämnet i diskussionernas hetta, men det är faktiskt ganska respektlöst emot artikelförfattaren om man dessutom framhärdar i detta. Nu är jag rädd att någon enstaka relativt oskyldig kommer drabbas av moderationen ett tag, men vi måste styra upp detta, och vi är inte anställda på Aletheia utan gör detta på vår begränsade fritid.

  Nu blir jag tyvärr tvungen att öppna ”avbytarbänken” igen, vilket innebär merjobb för mig och mina bloggarkollegor.

  http://aletheia.se/2011/05/07/aletheia-avbytarbank/

 • Kristna i världen, 1993 resp 2010
  – miljoner:
  Katoliker (Rom)….1.043……1.151…+10%
  …d:o Europa…………260……..277…+6,5%
  Protestanter…………..382……..419…+9,6%
  …d:o Europa…………..73……….68….-7%
  Ortodoxa………………174……..270…+55%
  Totalt, inkl övr…….1.870…..2.281…+22%
  (World Almanac 1995 resp 2012)

  Minus 7% på 13 år…
  Hos oss går väl på sin höjd 5% i söndagsgudstjänst?

 • Om det mot all förmodan skulle vara så att det fanns ett ”Petrusämbete” och något slags succession från detta som finns kvar ännu idag – var har detta ämbete sitt säte? Man vet utifrån Skriften att Petrus verkade i Jerusalem och i Babylon (Apg. 2:14, 1 Petr. 5:13).

 • S-E Daniel Nilsson

  Steve: Kristna i världen, 1993 resp 2010
  – miljoner:
  Katoliker (Rom)….1.043……1.151…+10%
  …d:o Europa…………260……..277…+6,5%
  Protestanter…………..382……..419…+9,6%
  etc

  Det här borde kommenterats tidigare.
  Statistik om just den här saken är ovanligt missvisande. Det beror på att man inte kan jämföra barndöpande kyrkors medlemsuppgifter med icke barndöpande.

  Andra källor räknar fler än 600 milj. som protestanter. http://churchrelevance.com/qa-list-of-all-christian-denominations-and-their-beliefs/
  om man räknar in anglikanerna.

  Det som skulle vara intressant att veta är hur många Gud räknar… Det är en sak att vara nominellt kristen och en helt annat att vara kristen.

 • Saxat från:
  http://www.dagen.se/nyheter/expert-aldrig-tidigare-fungerat-sa-illa/

  NYHETER
  Expert: Aldrig tidigare fungerat så illa

  Vatileaks avslöjar de högsta kyrkliga institutionernas svaghet och den maktkamp som pågår bakom Vatikanstatens lyckta dörrar. – Den Romerska Kurian har alltid varit ett ormbo, säger Vatikanexperten Vittoro Messori till tidningen La Stampa.

  Den Romerska Kurian (Vatikanens statsapparat) har aldrig tidigare fungerat så illa som den gör nu, menar Messori som har bevakat Katolska kyrkan i flera decennier och är världskänd för sina djupintervjuer med Johannes Paulus II och Joseph Ratzinger, alltså den man som i dag är påve Benedikt XVI.

  Messori menar att kvaliteten på de personer som arbetar i Vatikanen har sjunkit dramatiskt under de senaste åren och att det inte är så konstigt att det förekommer läckor, misskötsel och oegentligheter.

  – En gång i tiden hörde den Romerska Kurian till världens mest effektiva statsapparater. Den styrde ett imperium där solen aldrig gick ner och hade en diplomatisk kår som få andra kunde mäta sig med. Vad finns det kvar av det i dag? frågar sig Messori i intervjun.

  /D

 • Tycker mig se ”fader” Anders i bildens centrum. Är det ”sonen” man ser på ”faderns” högra sida?

 • För kännedom:

  Vi behöver ingen påve. Jag tror på den fria församlingen av Bengt Sjöberg:
  http://bengtsjoberg.blogg.se

  /D

 • I det andliga/kyrkliga Europa är desperationen påtaglig. Det är uppenbart att det spretar åt många olika håll. Ett exempel på detta är den sammankomst som Johannesakademin på Bjärka Säby anordnade den 21 maj i år. Där framhöll Ulf Ekman Petrusämbetets nödvändighet och angav en tydlig katolsk tolkning av Matteus 16:13-20. Ekman sa att Petrusämbetets kontinuitet ger Kristi församling skydd genom alla tider. Vidare ifrågasatte han en av reformationens grundprinciper, Skriften allena. Ekman hävdade att denna kunde dölja ett förtäckt andligt högmod, samt att det i den andliga mognaden fanns en naturlig väg till det sakramentala.

  Ekman trodde att det var möjligt att det pingstkarismatiska folket skulle kunna erkänna Petrusämbetets nödvändighet. På vilket sätt det skulle bli möjligt, svarade han: genom den helige Ande.

  Det mesta tyder på att Ekman denna gång är på helt fel väg. Hela kyrkohistorien tycks tala emot att Petrusämbetet i Rom gett de troende nödvändigt skydd. Tvärtom har miljontals sanna kristna under århundraden fått sätta livet till eller drivits i exil på grund av kyrkans förtryckande maktinstitution.

  Av utrymmesskäl kan vi begränsa oss till det som ledde till franska revolutionen. Låt oss börja med utrotandet av Albigenserna på 1100- och 1200-talen som levde i opposition mot en förvärldsligad kyrka. De utrotades i albigenserkriget 1209-1229. Den spirande reformationen i Frankrike tog en ända med förskräckelse. Kalvin fick leva i exil, oerhörda utrotningskrig av hugenotter förkom i La Rochelle, massaker i Vassy och blodbadet i Paris år 1572 som kallas för Bartolomeinatten. På 1700-talet fanns få protestanter kvar i Frankrike. Då Voltaire (1694-1778) påbörjade sitt rättmätiga arbete mot kyrklig korruption och intolerans under mottot ”Ecrasez l’infame” (krossa den skändliga) var det inte utifrån ateistiskt förhållningssätt.

  Revolutionen med sin urladdning år 1789 innehöll dock ett begripligt förakt mot kyrka och prästerskap. På andra sidan kanalen, i England, försiggick en helt annan fredlig utveckling med starka väckelser. Till exempel utövade bröderna Wesley och George Whitefield ett enormt inflytande genom en tydlig omvändelsekristendom. Voltaire, som under en tid befann sig i landsflykt i England, uppskattade den religiösa tolerans och politiska frihet som fanns där.

  Det finns många historiekännare som hävdar att England besparades en blodig utveckling liknande den som drabbade Frankrike tack vare väckelserna. En mycket rimlig tolkning av historien

  Med klassiska protestantiska principer och väckelsekristendom kan Sverige och Europas befolkningar räddas – både ekonomiskt och andligt.

  (http://www.dagen.se/opinion/debatt/petrusambetet-raddar-inte-europa/)

  /D

 • Sefast Tronde

  Instämmer helt med föregående talare (Daniel)!

  MVH / Sefast Tronde

 • Jag tycker det är på sin plats att säga ett stort Tack till Marcus & John här på Aletheia som var först ut, om jag uppfattat det rätt, i blogg och mediavärlden om att uppmärksamma Ulf Ekmans föredrag på Bjärka Säby. För de som följt Ekman senaste åren kom hans föredrag inte som någon överraskning, men ändå blev den 21 maj på Bjärka Säby dagen då han inte längre talade i gåtor utan i klartext. Ingen kan längre säga att Ulf Ekman inte vill föra in så många som möjligt under Katolska kyrkans och Påvens direkta inflytande.

  Hade det inte varit för Marcus & John och denna blogg så hade inte det avslöjande strålkastarljuset, för den bredare allmänheten inom kristenheten, satts på Ekmans nu tydliga Rom-agenda.

  Till slut måste också DAGEN och Världen idag uppmärksamma vad Ekman FAKTISKT säger och vill i förhållande till Katolska kyrkan. Det var bra att de ”tvingades” att uppmärksamma detta, även om det skedde efter det att trycket i bloggvärlden blivit alltför stort för att kunna fortsätta att tiga.

  Antar att detta är det viktigaste som Aletheia har varit ett redskap till sedan dess begynnelse. Och säga vad man vill om Internet och bloggar men de tjänar, när de är i goda händer, till att avslöja och uppmärksamma sånt som annars vissa kyrkliga etablissemang gärna vill tysta ned eller lägga locket på.

  Mvh

  Berndt

 • Leif

  @MyTwoCents: Vi behöver ingen påve.

  – Behöver vi ”småpåvar”, som det formligen kryllar av i den avfälliga kristenheten? 😉

 • Pingback: Vi häller upp dubbelt åt skökan()

 • PåKlippan

  @Berndt Isaksson:

  Jag instämmer helt.

  Min övertygelse är att Ulf:s tal på Bjärka-Säby inte var i första hand riktat till åhörarna på slottet.

  Talet är säkert översatt för att nå en viss internationell publik. Genom att så ensidigt styra sin argumentering mot rkk:s abnorma ämbetssyn så bevisar denne f.d. evangelikale ledare att han är helt och fullt en rkk:s edsvurne efterföljare. Han är en dold katolik.
  Vi minns br Roland på Taizé som förblev anglikan hela livet och tillfrågad svarade varför han inte konverterat. Jag vinner fler till moderkyrkan om jag väntar! Men alldeles före sin död konverterade han och blev upptagen i rkk. Dvs han dog som katolik.
  Jämför med Per Mases på stiftelsen Berget, han förledde mängder av troende in i mystisism och yoga, till namnet var han luthersk präst, hela SVK låg vidöppet för hans förförelseverksamhet. Och sen de sista veckorna i livet blir han upptagen i rkk där han reellt hörde hemma. Var han en förförare, eller ett helgon? Usch vilken hemsk fråga.
  Peter Halldorf kallar sig pingstpastor, trots att han i ett enkelt lärosamtal skulle bli avslöjad! Men titeln är bra för att lyckas förleda sina medsyskon in i öknens andedop och asketisk mystisism? Det har sagts att han är allvarligt sjuk, vilket jag djupt beklagar. Halldorf är i mina ögon en uppriktig och hängiven kristen, men helt vilsen. Troligen kommer även han med tiden att låta sig upptagas i någon av de ortodoxa kyrkornas fulla gemenskap. Pingstvänner som vägrar böja nacken för påven, kan inte ärva Guds rike, om vi skulle tro på katolsk dogm.

  Ulf berättar inte att de stora pingstsamfunden över hela världen är styrda med episkopat. T.ex. Assemlies of God, deras biskopar tituleras overseer.

  Skandinavisk pingströrelse har aldrig tidigare haft någon formell struktur ovanför den lokala församlingen. Informella biskopar har funnits.

  Den funktion som Hörnmark har som ledare för pingstförsamlingarna i samverkan, är väl mera som en trivselfarbror, ungefär som allsångsledaren på Skansen. Gemytligt, mysigt och alla ska va med!

 • Christian

  @Leif:
  Nej varken eller.

 • Christian

  @MyTwoCents:
  Väl skrivet.

 • S-E Sköld

  När Paulus underställde ”sitt evangelium” apostlarnas granskning – de som blivit kvar i Jerusalem – var det för att dessa hade undervisats av JESUS, utrustats av JESUS, bemyndigats av JESUS och sänts av JESUS:

  De var med andras ord ”krönta vikter” mot vilka alla vikter måste prövas, vägas.

  Detta gäller också för oss idag: apostlarnas lära finns kvar, upptecknad i Bibeln. Det är bara ”höra” (läsa) och göra. Gör vi det, kan vi med en gång utesluta katolicismens lära, som en lära från Gud: den håller inte på långa vägar en sådan granskning.

  Den är – i ljuset av Guds Ord – både obiblisk och okult: prövade i sitt förhållande till de, av Gud själv, genom Den Han har sänt, JESUS Kristus, ”krönta vikterna”.

 • Pingback: Aletheia — Blogg & Tankesmedja » Bloggarkiv » Joel Halldorfs rökridå kring Ekmans bibeltolkning()

 • Ulf Ekman har med hjälp av den karismatiska villfarelsen förfört och förlett många, genom demoners läror fångat, fängslat den större delen av kristenheten till att tro lögn-läror, vi har ej glömt hur man exempelvis tog sig för magen (buken) och påstod att det var gud !?

  Php 3:19 och deras ände är fördärv; de hava buken till sin Gud och söka sin ära i det som är deras skam, och deras sinne är vänt till det som hör jorden till.

  Nu visar han på påve-väldet, den ekumeniska villfarelsen, förvänder deras sinnen till att tro ett annat evangelium, genom små-påvars välde ska man underordnas sig ”det stora hela” som han ofta uttrycker det, – det universiella biskopsväldet, läs Antikrists välde!

  Se hur Satan förkläder sig till rättfärighetens tjänare,

  2Co 11:1 Jag skulle önska att I villen hava fördrag med mig, om jag nu talar något litet efter dårars sätt. Dock, I haven helt visst fördrag med mig.

  2Co 11:2 Ty jag nitälskar för eder såsom Gud nitälskar, och jag har trolovat eder med Kristus, och ingen annan, för att kunna ställa fram inför honom en ren jungfru.

  2Co 11:3 Men jag fruktar att såsom ormen i sin illfundighet bedrog Eva, så skola till äventyrs också edra sinnen fördärvas och dragas ifrån den uppriktiga troheten mot Kristus.

  2Co 11:4 Om någon kommer och predikar en annan Jesus, än den vi hava predikat, eller om I undfån ett annat slags ande, än den I förut haven undfått, eller ett annat slags evangelium, än det I förut haven mottagit, då fördragen I ju sådant alltför väl.

  2Co 11:5 Jag menar nu att jag icke i något stycke står tillbaka för dessa så övermåttan höga ”apostlar”.

  2Co 11:6 Om jag än är oförfaren i talkonsten, så är jag det likväl icke i fråga om kunskap. Tvärtom, vi hava på allt sätt, i alla stycken, lagt vår kunskap i dagen inför eder.

  2Co 11:7 Eller var det väl en synd jag begick, när jag för intet förkunnade Guds evangelium för eder och sålunda ödmjukade mig, på det att I skullen bliva upphöjda?

  2Co 11:13 Ty de männen äro falska apostlar, oredliga arbetare, som förskapa sig till Kristi apostlar.

  2Co 11:14 Och detta är icke att undra på. Satan själv förskapar sig ju till en ljusets ängel.

  2Co 11:15 Det är då icke något märkligt, om jämväl hans tjänare så förskapa sig, att de likna rättfärdighetens tjänare. Men deras ände skall svara emot deras gärningar.

  Så har också Satan sina synagogor – antikristliga kyrkor!

  2Th 2:3 Låten ingen bedraga eder om vad sätt det vara må. Ty först måste avfallet hava skett och ”Laglöshetens människa”, fördärvets man, hava trätt fram,

  2Th 2:7 Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam; allenast måste den som ännu håller tillbaka först skaffas ur vägen.

  Php 3:18 Ty det är såsom jag ofta har sagt eder och nu åter måste säga under tårar: många vandra såsom fiender till Kristi kors,

  Den ljumma kristenheten (sammanblandade, förväxlade, utbytta, ersatta) är blinda.

  Nu ägnar man sig åt det lättsamma, slampiga, lättlurade, (tygellöshet) lösaktiga evangeliet.

  Inlagt av Leif Berg

 • Ringar på vattnet i Norge:
  http://www.k-s.no/artikkelside/article/102130

  mvh
  D

 • Acts65

  Det är märkligt, ledsamt, upprörande, tråkigt och förskräckligt att se, att INGEN av predikanterna eller bibelskolelärarna ställer sig upp i båten tar ett steg, lämnar och går ut på vattnet. Fast det kanske inte är så märkligt med tanke på att de alla har sin anställning, lön, trygghet och för all del sin identifikation inom Livets Ord. Vem vet t ex vem Carl-Gustav Severin, Stefan Salmonsson, Svante Rumar eller någon annan av ”höjdarna” är utanför LO? INGEN eller kanske ett fåtal? För mig blir det uppenbart att Ulf Ekmans riktlinjer är ett sätt att legalisera den totala kontrollen över de som ingår i hans församling/ar. Har själv varit medlem i LO men också i en lokal variant och redan då (80-90-00) fanns det starka ingrepp på den enskilda integriteten och där det var tabu att ifrågasätta Ulf och arbetet inom LO. Detta blev tydligt och uppenbart när jag själv tog steget och lämnade. Det är oftast så att det är svårt att se det sjuka så länge man är påverkad av indoktrineringen, pressen att passa in i mallen, rädslan för utanförskapet och det ständigt dåliga samvetet att ”du/jag borde göra mer” trots alla timmar och pengar som man lagt ner under så många år. Jag är glad över att jag tog ett steg i tro vilket har lett till ett harmoniskt liv. Det som är intressant är att sedan jag lämnade LO har mitt liv blivit rikare på så många sätt. Min familj mår bättre, jag har fått ett bättre arbete, jag mår bättre och framför allt jag frid med mig själv:)

 • Acts65

  Det är märkligt, ledsamt, upprörande, tråkigt och förskräckligt att se, att INGEN av predikanterna eller bibelskolelärarna ställer sig upp i båten tar ett steg, lämnar och går ut på vattnet. Fast det kanske inte är så märkligt med tanke på att de alla har sin anställning, lön, trygghet och för all del sin identifikation inom Livets Ord. Vem vet t ex vem Carl-Gustav Severin, Stefan Salmonsson, Svante Rumar eller någon annan av ”höjdarna” är utanför LO? INGEN eller kanske ett fåtal? För mig blir det uppenbart att Ulf Ekmans riktlinjer är ett sätt att legalisera den totala kontrollen över de som ingår i hans församling/ar. Har själv varit medlem i LO men också i en lokal variant och redan då (80-90-00) fanns det starka ingrepp på den enskilda integriteten och där det var tabu att ifrågasätta Ulf och arbetet inom LO. Detta blev tydligt och uppenbart när jag själv tog steget och lämnade. Det är oftast så att det är svårt att se det sjuka så länge man är påverkad av indoktrineringen, pressen att passa in i mallen, rädslan för utanförskapet och det ständigt dåliga samvetet att ”du/jag borde göra mer” trots alla timmar och pengar som man lagt ner under så många år. Jag är glad över att jag tog ett steg i tro vilket har lett till ett harmoniskt liv. Det som är intressant är att sedan jag lämnade LO har mitt liv blivit rikare på så många sätt. Min familj mår bättre, jag har fått ett bättre arbete, jag mår bättre och framför allt jag frid med mig själv:)
  ***

 • Pingback: Att varna för villolärare, är det förtal eller är det Guds välbehag? «()

 • Ett intressant studie av Ulf Ekmans enhetslära se (counter reformation).

  Jämför dessa två videos på you tube:

  http://www.youtube.com/watch?v=-jJmwgjULNM

  http://www.youtube.com/watch?v=Q9kJdF6CZE0&feature=endscreen

  se även http://www.varldenidag.se/nyhet/2012/06/08/Biskopsambetet-ett-viktigtbrredskap-aven-for-frikyrkan/

  Ulf Ekmans ständiga påhopp om ”utanförskap” med nedsättande ord riktade till dem som vägrar att tillbe vilddjurets bild, antikrist!

  De ska alla ha ett och samma sinne, att ge sin makt åt och tillbedja vilddjurets bild !

 • Pingback: Aletheia — Blogg & Tankesmedja » Bloggarkiv » Norsk kritik mot Ulf Ekman()

 • Pingback: Aletheia — Blogg & Tankesmedja » Bloggarkiv » @Tommy Dahlman()

 • Pingback: Aletheia — Blogg & Tankesmedja » Bloggarkiv » Snömos, del 2 – Begreppet Biskop()

 • Lelle

  Finns inga exempel i NT på att man vigde biskopar. Inte heller succession av biskopar. Varje församling utsåg sina ledare, äldste och pastorer.

  Apostlarna hade en unik tjänst. Men de var inga som var överställda församlingarna. Paulus eller Petrus gav aldrig några församlingar order.

  När Johannes skrev ner synerna så sändes de till församlingens olika föreståndare, som var en del av ett äldstekollegium, inte till någon påve eller samfund.

  Enligt min uppfattning är dessutom den romersk-katolska kyrkan ”skökan”.

 • @ Lelle:

  Mycket klarsyn i den kommentaren.

 • Pingback: Bang Bang Bang()

 • Fredrik.I.

  Någon som vet sanningshalten i det rykte som går, nämligen att skälet till Ulfs tillbakaträdande från sin roll som huvudpastor är att han inom kort väntas utväljs till biskop? Ber om ursäkt om detta redan skrivits om här på Aletheia.

  Någon med direktlinje till Ulf kan gärna också fråga vad som händer med Livets Ords-församlingarna i Ukraina.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?