Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Roger Larsson: – Katolicismen är fel rötter.

Roger Larsson

Roger Larsson. Källa: www.evangelistfonden.se

Av Andréas Glandberger

Det var ett mycket allvarsbetonat budskap som framfördes av Roger Larsson under ett möte i måndagskväll, för skeendet i svensk kristenhet i dag är mycket allvarligt. Undertecknad tillhör dem som menar att vi står mitt i en av de värsta förförelserna i modern kristen tid, och det är min uppriktiga övertygelse.  Larsson sade sig tala på Guds vägnar denna kväll, och det är givetvis upp till var och en att pröva hans budskap inför Gud och Ordet.

Kan man ha gemenskap kring ett nedrivet altare? Ja, det kan man ha, men det brinner ingen eld på det altaret. Gud har en kontrovers med svensk kristenhet idag. Det är stor kris i kyrkan i dag.”

Roger Larsson talade under mötet om att kristenheten har förlorat sitt fokus, nämligen att vinna människor för Kristus.  Det var en profetisk tyngd i det korta men mycket kraftfulla budskap han framförde. Han talade om falska lärare som för fram falska läror, och att det finns en rotlöshet i svensk kristenhet.  ”- Vi har förlorat kontakten med väckelsearvet, och när andliga ledare söker katolicismen gräver man i fel rötter och söker fel eld”, fortsatte Larsson. Här under är några axplock ur hans predikan:

”För att nå folket i dag behövs en röst, en profet sänd från himlen för att tala till – lyssna: till pastorer, till samfundsledare!  […] Vi har en kall kyrka i ett kallt andligt klimat därför att predikanterna är kalla. Vi har en kall kyrka i dag som har krackelerat. Vi kan inte bara vifta fram väckelsen, vi kan inte bara hoppa fram väckelsen. Vi måste på nytt igen slå ned våra knän på marken i det här landet och åberopa korsets kraft.[…] Tänk om man sa till dessa som kommit i syndanöd: – Fyll i era formuleringar, besök kyrkan regelbundet, betala tionde – Nej.”

Han nämnde inga namn under kvällen, och det var först och främst inte ett möte mot några personer eller organisationer, men hellre för ett uppvaknande samt att de troende skall återvända till de äkta rötterna och gräva i de rätta brunnarna så att vi kan göra det vi är kallade till. När det är sagt är det i och för sig uppenbart vilka ledare i Sverige i dag som gräver i de brunnar som Roger Larsson talade om. Dessa har ett gediget ansvar då de har ett mycket starkt inflytande över stora delar av den skandinaviska kristenheten. Vi som är övertygade om att det pågår en förförelse som förleder kristenheten får inte tiga. Det vore skandalöst fegt att tiga och det är vikigt att tala med tydlighet.

Tydlighet innebär dock inte att vi helt respektlöst kan kritisera dem som har en annan övertygelse än den vi har. Tyvärr har debatten de senaste åren visat sig innehålla spår av både respektlöshet och hat, och det får inte förekomma bland kristna. Kvällen avslutades med att församlingen gick ned på sina knän och sökte Herren, och det var en överlåtelse i bönerna som framfördes.

Den nya ekumenikens företrädare blir allt tydligare i sin talan, och det kan verka som om ekumenikens slutmål är Rom, trots att man tidigare förnekat det. När man hör och ser vad ledare som Ulf Ekman säger och gör förundras man inte längre. Aletheia har under de år vi funnits tagit upp frågor som av många kritiserats och även hånats, men det vi ser i dag är att det vi uppmärksammat i allra högsta grad håller på att hända. Vi kommer fortsätta med det uppdrag som vi upplever att Gud har gett oss här på Aletheia, och vi gör det i kärlek, sanning och respekt.

Här kan du lyssna på ljudfilen från Roger Larssons predikan:

Se även vad tidningen Dagen skriver om saken: A, B

=>

Ämne: Nya Ekumeniken

Nyckelord: , , , ,

 • Jan

  Ja, det är en krackelerad kyrka vi har. Amen, amen till det. Och det är en kall och torr kyrka som under lång tid föregått detta. Kall och torr för att predikanter överallt framfört ett kallt och torrt budskap.

  Om denna krackelerade kyrka talar redan profeten Jesaja. Han säger som så av det han hör från HERREN. Jesaja 22:23 och framåt:

  Och jag ska slå in honom till en stadig spik i en fast vägg, och han ska bliva ett äresäte för sin faders hus.
  Men då om hans fadershus, så tungt det är, hänger sig på honom, med ättlingar och avkommor — alla slags småkärl av vad slag som helst, skålar eller allehanda krukor —
  då, på den dagen, säger HERREN Sebaot, skall spiken. som var inslagen i den fasta väggen lossna; den ska gå sönder och falla ned, och bördan som hängde därpå, skall krossas. Ty så har HERREN talat.

  Det är detta fenomen vi har sett under en viss tid. Bördan som hänger sig på handlar om regler och lagar och kontroll, saker som har samröre med det gamla förbundet. Detta är det som jag har fått från HERREN..

 • Ronny

  Det här var bra … Frid Ronny

 • Urban Johansson

  Tack Andy för bloggen!

  Skönt att Roger Larsson träder fram, men fler ledare måste ge sig till känna och tala om var de står.

 • Nu skakar det verkligen i svensk kristenhet. Låt oss tacka Gud för detta, för det handlar om att Jesu Kristi Brud i detta land gör sig redo att möta Jesus. Precis som det har profeterats om så dras det nu upp en skiljelinje rakt igenom alla kyrkor och samfund, men även genom grupper av ledarskap som tidigare verkade så sammansvetsade och ett.

  mvh

  Berndt

 • Amen!

 • Hans P Lindblad

  Tag Roger Larsson för orden som du framfört från HERREN!

  Det är tid för omvändelse! Guds församling förfaller!

  Församlingarna i vårt land är fulla av människor som lever i sexuell otukt, sambo.

  För tre år sedan fanns det en man i Nyhemsveckans reception som var officiell EKHO representant, ekumeniska homosexuella.

  Kristna håller på med Yoga och andra former av meditativ bön.

  I den pingstkyrka som vi tillhört har man börjat säga att nattvardsvinet fysiskt blir Jesu blod.

  Ledare i flera ”kyrkor” åker till Rom och för ekumeniska samtal med katoliker.

  Ikoner, avgudabilder, sätts upp på kyrkoexpeditioner, kristna center och hem.

  Nu är det dags för oss alla ”Gideoniter” att klättra upp ur våra gömställen och riva avgudarna och anfalla midjaniterna och amalekiterna som bränner upp sådden så att det inte blir någon skörd.

  Skörden är stor, men arbetarna är få ……

  NU ÄR DET DAGS, SNART FINNS INGEN TID KVAR!

 • Sam

  Om man inte vill tro Guds skrivna ord, varför skulle man tro på nån som kommer och säger samma sak?
  Och det kommer nån som säger nåt annat än det som står skrivet, är det inte mer av samma gamla?

  ”Tyvärr har debatten de senaste åren visat sig innehålla spår av både respektlöshet och hat, och det får inte förekomma bland kristna.”
  Sant, men det är tillåtet att följa Yeshuas exempel och bli vred och driva ut folk ur kyrkan.

  Yeshua tillrättavisade också dåtidens religiösa ledare genom att kalla dem satans barn och huggormars avföda.

  Jag håller med om att det måste talas klartext!! Från Skriften. Röj ut kyrkotraditioner som inte har en grund i Skriften.

  Sam

 • Linnea

  Tack Andy!

 • Linnea

  Var välsignad Andy som ger oss detta!

  ”På Dina murar, Jerusalem, har jag ställt väktare, som aldrig må tystna, varken dag eller natt.
  I som skolen ropa till Herren, given eder ingen ro.
  Och given honom ingen ro, förrän han åter uppbygger Jerusalem och låter det bliva ett ämne till lovsång på jorden.” Jes. 62:6,7

 • Inhoppare

  När blev Gud protestant och kyrkopolitiskt aktiv? Det är nog bättre om Roger Larsson talar i sitt eget namn i fortsättningen.

 • S-E Sköld

  Inhoppare, profeten talar i Guds Namn, efter måttet av sin tro: sen är det andras sak, att pröva innehållet. Det är f.ö. ett oerhört stort ansvar, att säga sig tala å Guds vägnar, så det har en sann Guds profet prövat innan. Han vill inte ljuga.

  Jes. 6:8 ”Vem skall jag sända
  och vem vill vara vår budbärare?

  Jer. 1:9 ”Jag lägger mina ord
  i din mun”

  Hes. 3:11 ”gå till dina fångna
  landsmän, och säg till dem: ”Så
  säger Herren – oavsett de hör på
  det, eller inte”

 • Min adoptivfar, Tore Forslund, var aktiv inom 70 talets ekumeniska rörelse som var mycket mer oskyldig till sin karaktär och mer av ett runda bordet samtal.

  Dagens ekumeniska rörelse har tydliga mål och starka krafter bakom kulisserna som ämnar driva igenom sin agenda. Men Herren själv kommer ånyo samla Sitt folk. Ett lapptäcke av troende från alla möjliga och omöjliga sammanhang. Ett folk som inte böjer knä för några bildstoder eller baalsdyrkan.

  Det intressanta med just baalsdyrkan är att det inte var en annan religion utan en blandreligion av olika religioner precis som slutresultatet av Nya Ekumeniken.

  /D

 • Gunnevi

  Jag tackar GUD att Han ”väckt” Roger Larsson på nytt !
  Jag minns Roger Larsson som den frimodige och glade och sjungande ”frälsningssoldaten som aldrig dör” ! 🙂
  Ett mycket allvarligt och sant budskap han framför!
  Bort från den falska ekumeniken som leder till Rom!
  Tillbaka till GUDS oförfalskade ord och mera nya kol på vårt Bönealtare !
  Då skall också GUD sända Sin eld ! Halleluja !

  SHALOM!

 • Äntligen någon som säger sanningen och det offenligt.!!

 • För kännedom:

  Ulf Ekman: ”Biskopsämbete ger stabilitet”
  http://www.dagen.se/nyheter/-biskopsambete-ger-stabilitet-/

  Blandade reaktioner på Ekmans föredrag:
  http://www.dagen.se/nyheter/blandade-reaktioner-pa-ekmans-foredrag

  Tack John och Daniel Nilsson för ert viktiga arbete med den historiska föreläsningen på Bjärka.

  mvh
  Daniel

 • Jonatan Fransson

  Men vad ska vi säga till våra andefyllda katolska och kristna bröder och systrar i Rom? Ska vi be dem flytta från stan, eller vad ska de göra? Vad är det som är så hemskt med staden Rom? Var det inte Tertullianus som sa något i stil med: ”Vad har Aten med Jerusalem att göra?” Ska man akta sig för Aten också?

 • S-E Sköld

  Jonatan Fransson, uppmana dem att hålla sig till Skrifterna, Guds apostlars -och profeters lära, upptecknad i Bibeln.

  Och begrava sina döda, och inte bära omkring dem i relikskrin, eller på annat sätt, och även jordsätta förre påvens blod: det räcker med ett blod i kristenheten: Jesu blod.

  Dessutom skrota – eller på annat vis bära på soptippen – sin lära om Maria, som ju inte återfinns i Bibeln.

  Det är ju en god början, sen finns det också en hel del annat, som t.ex. att återbetala pengar de fått genom bedrägeri, avlatshandel och då får de väl riva stora delar av Peterskyrkan, som ju är byggd av bland annat sådana, orättfärdigt införskaffade pengar.

 • Att Roger Larsson går emot Ulf Ekmans Rom-agenda kanske inte väger så tungt. Betydligt tyngre väger det när nu också Torsten Åhman gör det.

  Saxat från DAGEN:

  ”Förkunnaren Torsten Åhman är en av dem som reagerat på Ulf Ekmans föredrag, speciellt på sättet som Petrusämbetet där lyfts fram.
  – Han menar ju uppenbart att påvedömet instituerades av Jesus själv och att det är en Guds uppenbarelse att kyrkan ska se ut ungefär som den katolska kyrkan gör. Det är en tanke som jag tror känns främmande för många i svensk väckelsetradition.” SLUT CITAT

  Mvh

  Berndt

 • Väl skrivet S-E sköld. Dessa katoliker kan även välja att avsäga sig all koppling och beroende till den sk. ställföreträdaren i Rom!

 • @Jonatan Fransson:

  På frågan vad vi skall göra med ”karismatiska katoliker”

  ”Om en profet eller en som har drömsyner träder fram hos dig och han ger dig något tecken eller under, och sedan detta tecken eller under som han talat med dig om inträffar och han då säger: ”Låt oss följa andra gudar, gudar som du inte känner, och låt oss tjäna dem”, då skall du inte lyssna på den profetens ord eller på den som har drömsyner, ty HERREN, er Gud, prövar er för att finna om ni älskar HERREN, er Gud, av hela ert hjärta och hela er själ. ” – 5 Mos 13:1-5

  Så oavsett om de gör under och tecken har syner och visioner eller i detta fall talar i tungor. Så skall man inte följa dem eftersom de inte har avsagt sig de katolska lärorna. De är fortfarande villolärare som bör avvisas. Det hela är är test i Från Gud för att se om du älskar honom eller inte.

  När min svärmor blev frälst så lämnade hon på en gång sin post som katolsk böneledare med dunder och brak. Hon stannde inte en sekund inom katolska kyrkan som omvänd, för hon fattade på en gång att de är avgudadyrkare under Guds vrede oavsett hur mycket shabababbaba de säger. Tungotal finns inom många religioner. Behöver inte vara äkta tungotal.

 • Tack och amen, har alltid älskat Roger Larssons förkunnelse,rakt på sak. Min fråga är nu vad ska göras i praktiken. Ett förslag är att avsätta minst lika mycket tid till att predika evangelium för ofrälsta som att skriva på bloggar och förfasa sig över hur illa det är ställt i Sveriges kristenhet. För illa är det verkligen,det finns ingen eld ,korset nedtonas och synden nästlar in sig i det heliga och låtsas vara som det normala. Jag vägrar att acceptera att det ska vara körd för Sveriges kristna.Jag ber att vi återgår till det enkla,kraftfulla budsakpet om korset,där finns allt för oss,omvändelse,helande,upprättelse,befriande,framtidshopp.Sverige behöver höra detta av DIG och MIG nu, mvh Uwe K.

 • Jonatan Fransson

  Jag håller med om att det finns en del som jag inte finner belägg för i Bibeln där. Så ni menar alltså att man ska vara helt i linje med Bibeln innan man kan kallas kristen? (Jag anser att Bibeln alltid är rätt). Självklart är idoldyrkan där det förekommer helt fel. Men man kan ju undra om vi själva är så fantastiska alltid. Hur är det med äktenskap, skilsmässa och omgifte? Hur är det med läran om ett evigt helvete? Hur är det med gudsfruktan när det gäller kläderna vi bär (hur okritiskt man tar till sig vad världens mode erbjuder)? Hur är det med helgelsen och renheten i frikyrkorna? Jag tycker den som är utan skuld kan kasta första stenen. Slutligen kan man fråga sig om inte katolik-skräcken hos de frikyrkliga bottnar i en lära om att Katolska kyrkan är platsen där antikrist ska manifesteras en dag. Varför är man annars så hetsk mot katolikerna, men inte mot de ortodoxa? Sverige var ju katolskt en gång i tiden, men sedan Gustav Vasas dagar verkar katolikskräcken sitta i.

 • S-E Sköld

  Eftersom lärarna satt sig på apostlarnas och profeternas stolar, och alltså gjort sig av med dem, har de lätt, att bli bedragna av sina egna tankar: d.v.s. människotankar.

  Anledningen till att de fått den makten, är – tror jag – att det har den tjänst, lärartjänsten, som är minst ”utmanande” och därför tilltalar de flesta. Därför blir de kallade till föreståndare för församlingarna, vilket de egentligen är, med tanke på sin andliga utrustning: lärarens.

  De är satta att leda tillsammans med apostlar, profeter, herdar och evangelister, och de äldste, enligt Guds Ord. Nu har de i stället gjort sig av med framförallt de obekväma profeterna.

 • rebecca

  @Bergsjöbloggen:

  alltså, det där tror jag inte alltid måste vara sant: jag känner många äkta troende katoliker, det är katoliker som lett mig till Gud, det finns omvända inom alla möjliga trosriktningar, även t ex inom Jehovas vittnen…på samma sätt finns det de som inte tillhör hans kropp inom alla sammanhang.
  Hans kyrka finns inte inom etablerade sammanslutningar utan är en skara UR alla möjliga sammanhang!!! Hans kropp är världsvid…inom…

 • S-E Sköld

  Jonathan Fransson, det är inte avvikelserna från Guds Ord, från Bibeln, som skall skapa en ny Bibel, utan de är avvikarna som skall tillbaka till Bibeln, till Guds Ords vägar, som Gud sänt genom Sina apostlar och profeter; vidimerade/godkända av JESUS själv.

 • S-E Sköld

  Rättelse: jag skrev ”vilket de egentligen är” ang lärartjänsten, det skall stå ”vilket de egentligen inte är”, d.v.s. innehar en ensam föreståndartjänst i församlingen.

 • S:t Peter

  @Inhoppare
  Du skriver;
  ”När blev Gud protestant och kyrkopolitiskt aktiv? Det är nog bättre om Roger Larsson talar i sitt eget namn i fortsättningen.”
  Visst är Gud protestant. Roger är en Herrens profet och han sätter hela sin tjänst på spel för att tala ut Herrens sanning till den avfälliga svenska kristenheten. Speciellt från den avfälliga Frälsningsarmén. Inom fralsis praktiseras meditation, radband och Strdsropet har hyllande artiklar om nunnor. Jag kan skicka pdf filer på dessa artiklar till den som är intresserad.
  I frälsis ledning finns de som varit mest aktiva för den ekumeniska jesusmanifestationen.
  Roger säger det Herren säger och Herren säger det Roger säger.
  Herren välsigne Roger!
  Shalom
  S:t Peter

 • S-E Sköld

  Rebecca, man kan börja rätt, men sluta fel p.g.a. villoläror. Mvh

 • Till Jonatan Fransson: Visst finns det brister i andra kristna inriktningar också. Men det du räknar upp är ju nämligen det. Brister. Men det som många på detta forum reagerar över är katolska kyrkans lära! Menar du att en sund församling lär ut att du skall klä dig oanständigt eller att de lär ut att du bör gifta om dig? Om ett ledarskap lär ut obibliska ritualer och fabler så skall vi pröva det, ifrågasätta det och lämna det oavsett om samfundet kallar sig katolsk, ortodoxt, protestantiskt eller karismatiskt!

  Har du verkligen studerat katolska kyrkans lära? Det är bara att läsa vad de själva skriver!

 • S:t Peter

  I detta sammanhang måste detta sägas igen. Jag känner Roger och har själv visat honom artiklarna i Stridsropet.

 • Ronny

  @Bergsjöbloggen: Jag tycker din kommentar är bra …Men bibelstället handlar ju om att profeten säger man ska följa andra Gudar 5 mos 13:1-5 …Och det gör inte Ulf Ekman eller Katolska Kyrkan … Utan erbjuder bådde tron på Gud ,och sinna villfarelser ,anser jag …Och att man måste lära sig skilja på vad som är tron och inte är det, i allmänhet, och angående Ekman, Livets Ord Trosrörelsen , och Katolska Kyrkan …

  Att jag påpekar detta är för jag är intresserad av sanningen ,och vill lära i tron på Gud och Guds Ord bibeln och Guds nåd som Gud vill …Och inte för att var gensträvig och krånglig… Guds frid Ronny

 • Katarina

  @Jan: Precis – mycket intressant det du lyfter fram från Jesaja, tack broder!

  Tänk när min man sa det för nästan tio år sedan nu: ”Ulf Ekman fikar bara efter att bli biskop”. Då tyckte jag att han drog det lite väl långt… men för något år sedan började ju vibbarna. Och nu – ja, det är märkligt hur tvärt det kan svänga till någon som verkar helt förryckt ena dagen…

  @Uwe Krause: Tror att bloggskrivandet och ”förfasandet” över det kritiska läget har sin tid och plats det också. Om vi inte finner ett koncensus i dessa frågor – vad predikar vi då? Skjuter lite från höften och viftar bort det andra? Det är just den osäkerhet och otrygghet som kristenheten dragits med som gjort att Herremännen som kallar sig hedrar lyckat röra till det så! Mandatet för världshärskare är ingen gåva från Gud – det är den mänskliga får-mentaliteten som gör att vi bara står och bräker medan flocken slaktas mitt framför våra ögon. Vi behöver bräka lite, men vi behöver inte att Gud inte har skapat oss att vara fårskalliga 😉

 • Jonatan Fransson

  100 poäng till Rebeckas inlägg. Annars vill jag gärna fråga vad i Katolska kyrkans lära som är så pass fel att den är frälsningsavgörande? Menar ni på fullaste allvar att ca 1,1 miljarder katoliker är på väg till helvetet?

 • Magnus

  @Jonatan Fransson:
  Avgudadrykan är en svår synd. Läs GT och se hur Gud ser på saken. På grundval av detta kan du dra dina slutsatser.

  Magnus

 • Roger Larsson gör anspråk på att vara profet (”Jag talar å Guds vägnar”), och som profet skall han givetvis bemötas. All profetia måste prövas och bedömas, bl.a. utifrån vilken frukt den bär.
  Att inte allt står väl till inom den svenska kristenheten och att väckelse behövs är något som väcker anklang. Men det räcker inte med ändlösa debatter på denna blogg där man ältar olika teman. Vilken frukt bär det? Hur förändras vi kristna?

  Även om jag kan bejaka mycket av det han säger och det sporrar till förnyelse, så är jag ändå tveksam till budskapet. För lite sälta och för mycket ryggdunkande från de likasinnade. Men visa mig frukten!

  Det där med Katolska kyrkan var ingen väsentlig del i hans tal. Han kunde inte ens uttala ordet katolsk rätt.

 • @Katarina:
  Självklart har bloggandet sin roll,jag skrev ju att man ska avvara minst lika mycket tid för detta som att predika.. Men min egen erfarenhet och det jag ser i kristenheten idag är att det finns ytterst få som tar detta på allvar idag. Du kan få med dina syskon på alla möjliga och omöjliga uppdrag ,men när du skulle göra en enkät om hur många minuter per vecka du hade använt för att vittna /predika för en ofrälst så tror jag att resultatet hade blivit ganska generande. Vi har fortfarande Jesu uppdrag som Nr 1 att göra folk till lärljungare,någon måste berätta för männsikor hur detta går till, vem?? mvh Uwe

 • Det finns ingen större villolära än katolska kyrkan.
  Deras syn på frälsningen går emot bibeln och påven är en antikrist han själv.
  Lite utdrag ur katolska katekesen.

  2677 Heliga Maria, Guds Moder, bed för oss… Tillsammans med Elisabet frågar vi med förundran: ”Hur kan detta hända mig, att min Herres mor kommer till mig?” (Luk 1:43). Eftersom hon ger oss sin Son Jesus, är Maria Guds Moder och vår Moder. Vi kan anförtro henne alla våra behov och önskemål. Hon ber för oss på samma sätt som hon bad för sig själv: ”Må det ske med mig som du har sagt” (Luk 1:38). Då vi anförtror oss åt hennes förbön, överlämnar vi oss själva tillsammans med henne åt Guds vilja: ”Ske din vilja”. [495]
  Bed för oss syndare, nu och i vår dödsstund. När vi bönfaller Maria om att be för oss, erkänner vi att vi är arma syndare, och vi vänder oss till henne, hon som är ”Barmhärtighetens Moder”, den helt igenom heliga. Vi anbefaller oss åt henne ”nu”, i vårt livs idag. Och vår förtröstan växer, så att vi redan nu kan överlämna ”vår dödsstund” åt henne. Må hon vara närvarande då, liksom hon var det vid sin Sons död på korset, och må hon i den stund då vi går över gränsen, ta emot oss som vår moder,[18] för att föra oss till sin Son Jesus i paradiset. [1020]

  2030 Det är i kyrkan, i gemenskap med alla döpta, som en kristen människa fullgör sin kallelse. Av kyrkan tar hon emot Guds ord, som innehåller det ”Kristi lag”[1] lär. Av kyrkan tar hon emot sakramenten som bistår henne på ”vägen”. Av kyrkan lär hon sig helighetens exempel. Hon lär känna förebilden och källan till helighet i den fullkomligt rena jungfrun Maria. Hon uppfattar heligheten i det autentiska vittnesbördet hos dem som lever heligt. Hon upptäcker den i helgonens andliga tradition och deras långa historia som har gått före henne och som liturgin firar i helgonårets rytm. [828; 1172]

  493 Fäderna från den orientaliska traditionen kallar Guds moder ”den Allheliga”, Panagia, de prisar henne som den som är ”fri från varje syndens fläck, liksom danad av den helige Ande och formad till en ny
  skapelse”.[21] Genom Guds nåd förblev Maria ren från varje personlig synd under hela sitt liv.

  969 ”Detta Marias moderskap i nådesordningen började med det samtycke hon gav i tro vid bebådelsen och som hon tveklöst höll fast vid under korset. När hon upptogs till himlen lämnade hon inte sitt frälsande uppdrag. Det skall fortsätta utan avbrott till dess alla utvalda fullkomnats för evigt. Genom sin mångfaldiga förbön utverkar hon för oss den eviga frälsningens gåvor…. Därför åkallas den saliga Jungfrun som förespråkerska, beskyddarinna, hjälparinna och
  förmedlarinna.”[12] [149, 501; 1370]

  2131 Genom att ställa sig på det människoblivna Ordets grund rättfärdigade det sjunde ekumeniska konciliet i Nicea (787) mot ikonoklasterna (bildstormarna) vördnaden för ikonerna: bilder av Kristus, men också av Guds Moder, änglar och helgon. Då Guds Son blev människa inledde han en ny ”tidsålder” för bilderna. [476]

  2132 Den kristna vördnaden i kultisk form för bilder står inte i motsättning till det första budet som fördömer avgudar. Nej, ”den vördnad man visar en bild når själva föremålet för vördnaden”,[63] och ”var och en som vördar en bild, vördar i denna den person som där är avbildad”.[64] Den vördnad man visar de heliga bilderna är ”vördnadsfull hedersbetygelse”, inte den tillbedjan som tillkommer Gud ensam:
  Den religiösa kulten riktar sig inte till de heliga bilderna i sig själva som om de vore verkliga personer, utan betraktar dem i deras särskilda egenskap av bilder som leder oss fram till den Gud, som blivit människa. Den rörelse som riktar sig mot bilden hejdar sig inte vid denna, utan strävar vidare, fram mot den verklighet vars avbild den är.[65]

  958 Gemenskapen med de avlidna. ”Pilgrimskyrkan är starkt medveten om denna gemenskap med hela Jesu Kristi mystiska kropp. Från kristendomens äldsta tid har hon hållit minnet av de döda i stor vördnad. Hon har också burit fram böner för dem, eftersom ’det är en helig och from tanke att be för de döda så att de skall befrias från synd’”
  (2 Mack 12:45b).[17] Vår bön för dem kan inte bara hjälpa dem utan också göra deras förbön för oss verksam. [1371; 1032; 1689]

  2683 De vittnen som har gått före oss in i Guds
  rike[1] och särskilt dem som kyrkan erkänner som ”helgon”, är delaktiga av bönens levande tradition genom sitt förebildliga liv, sina efterlämnade skrifter och sin bön i dag. De skådar Gud, lovprisar honom och upphör inte att bära omsorg om dem som är kvar på jorden. När de gick in i sin Mästares ”glädje”, blev de ”anförtrodda mycket”.[2] Genom sina förböner utför de sin största uppgift i Guds plan. Vi kan och bör be om deras förbön för oss och hela världen. [956]

  168 Det är först kyrkan, som tror och på detta sätt bär, när och stöder min tro. Det är först kyrkan som överallt bekänner Herren. ”Över hela jordens krets bekänner dig din heliga kyrka” sjunger vi i hymnen Te Deum (O Gud, vi lovar dig), och genom henne och i henne leds vi fram till att också vi bekänna: ”jag tror”, ”vi tror”. Det är genom kyrkan som vi tar emot tron och det nya livet i Kristus, som ges oss i dopet. I Rituale Romanum (Romerska Ritualet) frågar dopförrättaren katekumenen: ”Vad begär du av Guds kyrka? – Svaret är: Tron. – Vad ger dig tron? – Det eviga
  livet”.[45] [1253]

  169 Gud ensam är den som ger oss frälsning; men eftersom vi tar emot trons liv genom kyrkan, är hon vår moder: ”Vi tror att kyrkan är moder till vår nya födelse; men vi tror inte på kyrkan som om hon vore upphovet till vår
  frälsning”.[46] Eftersom hon är vår moder, är hon också den som lär upp oss i vår tro. [750; 2030]

  181 ”Att tro” är en kyrklig handling. Kyrkans tro föregår, föder, bär och när vår tro. Kyrkan är alla troendes moder. ”Ingen kan ha Gud som Fader som inte har kyrkan som moder.”[54]

  1129 Kyrkan förkunnar att det Nya förbundets sakrament för de troende är nödvändiga för frälsningen.[23] Den ”sakramentala nåden” är den helige Andes nåd, given av Kristus och av särskilt slag för varje sakrament. Anden helar och förvandlar dem som tar emot honom och gör dem likformiga med Guds Son. Frukten av det sakramentala livet innebär att barnaskapets Ande
  gudomliggör[24] de troende i det att Anden på ett levande sätt förenar dem med den ende Sonen, Frälsaren. [1257, 2003; 460]

 • märta

  @Uwe Krause:
  Förvånande att du inte tycks inse behovet av att var en profetisk väckarklocka i denna sena tid.

 • Magnus

  Pastor John MacArthur’s predikoserie över RKK är relevant i sammanhanget; för den intresserade se länken nedan

  http://www.gty.org/resources/Sermon-Series/296/Explaining-the-Heresy-of-Catholicism

  Magnus

 • Elisabeth

  @Bergsjöbloggen:
  Tack

  Hur kan någon tveka om detta är avguderi eller inte?

 • Elisabeth

  @Jonatan Fransson:

  Lyssna till detta och pröva mot Ordet:

  http://www.gty.org/resources/Sermon-Series/296/Explaining-the-Heresy-of-Catholicism

  (Går jättelätt att ladda ner och lyssna på när det passar)

 • Sam

  Ska bli intressant att se hur detta tar sig ut!!

  http://charismanews.com/us/33521-joel-osteen-to-produce-movie-about-mary

  Sam

 • Tack gode Gud för Roger Larsson, men käre Gud res upp flera profeter, som håller anseendet hos Gud högre än hos människor.

 • moadim

  @ rebecca
  Enig m Dig.

  @ Owe Krause
  Det ÄR redan kört för svensk kristenhet och Roger Larsson kommer snart vara tvungen bekänna färg han med. Hans förkunnelse var i princip samma budskap som David Wilkerson bar fram när han var i Sverige.

  OCH frågan är om detta är kört för det svenska folket ?
  Det vi håller på m på bloggar i kyrkor och samfund är o stort sett en ickefråga för Svensson. Dom

 • Ronny

  @Uwe Krause: Man måste skilja på vittna ,och kyrkobesök, och Guds tjänst, och församlings gemmenskap, och kärlek och hjälp och omsorg och gennerositet och privatlivet …

  Och undervisning i Ordet ,och korigering angående sundhetet i den sunda tron och läran …Eller undervisnig och uppmuntran till att vittna och annat som Gud vill i sin tid…

  Allt detta behövs och även mission i varje församling…Och i kristens liv och tjänst, och i en Herrens tjännares liv och tjänst…Och de tecken och under och mirakel som åtföljer Ordets förkunnelse..

  Vi har också olika uppgifter och kall och liv som kristna och i en församling…

  Och för tillfället tar den här bloggen upp synnen på tron och enhet mer specifikt …Och inte evangelisation och att vittna eller något annat ämne om tron, som församlingsbyggande tex ,eller Helande och befrielse etz…

  Och dessutom behöver vi inte jaga livet ur den kristna församlingen ,och knäcka den, för att den ska göra Guds vilja . Och folk och deras familjer och anhöriga och vänner, och privatliv, och enskilda och livet . Och samhället ,med krav och anklagelser och bördor ,och inte oss själva heller, eller apcetera från andra heller …

  Utan det som erbjuds från Gud av nåd för tillfället, omvändelse , och upprättelse, helande och befrielse och vittna, arbete, och bön och bibelläsning , och studier som Gud vill ,och vårda sitt eget liv och sin egen familj , och villa… Och omsorgen om den egna församlingen ,och människor, och livet ,och samhället ,i allmänhet och särskilt tex …

  Och som på denna blogg nu ,om korigering i tron på Gud och Guds Ord bibeln om hur läget är med Svensk kristenhet …

  Och det gäller ju inte alla ,och om allt ,på en gång …Utan de ,för tillfället Gud vill ,upplysa om det, och sätta in i hur lägget är ,med Svensk Kristenhet , som om annat ,och efter behov , och allt eftersom …

  Och en sak i taget, som vi behöver, i frid med Gud … Eller för att vi ska få frid med Gud … För mer förmår ingen av oss , och om det ska kunna bli gott som Gud vill…

  Annars blir det stress och för mycket, och fel saker och ting, och rätt vid fel tillfälle, och inget bra ändå..

  Och Herren är vår frid !!! Din allas och min och livets …

  Jes 40:10-11 Sakta för han moderfåren fram och lammen bär han i sin famn…

  Om vi fäster vårt hjärtas blick och öra på honom och hans Ord och vilja för det han vill i stort och smått och för tillfället…Då börjar vi se och lära höra klart hans vilja och hitta hans väg lättare genom livet .

  Och får det lättare med att tro på Gud och bli trygg med honom ,och ödmjuk för honom , om allt, och vårt eget liv i Gud … Och vad han vill för tillfället…

  Och får det lättare med att komma in på rätta vägar med Gud ,och att vilja det mer och mer underlivet…. Och ibland går det bättre och ibland sämre… Men Herren vår frid ,är med, igenom alltihop … Och har allt i sinna trygga händer ändå och ledder oss och livet tills det kan bli väl som han vill…

  Och det är en tränings och vannesak i tro på Gud att lära och vilja igenom livet. För den enskilde och ett kristet sammanhang , tror jag ,och om rätt vägval… Och att bli ödmjuk för Gud om ,istället för det egna eller andras eller djävulens ideer och ideal och verk… Och för att det inte ska bli död religion ,och annat ,utan Gud …

  Utan ett liv med Gud, som flödar fritt och för intet igenom Guds nåd och sanning, och i relation med Gud och människor och kristna och oss själva som kristen och livet i och igenom Gud , och om det finns nån bra församling, kristen gemmenskap med, eller kan bli …

  Och blott, igenom Guds kärlek och vishet och kraft och ledning , och på hans rätta vägar så vi får frid med Gud.Och igenom hans nåd och sanningen, och i tron…

  Och som Gud vill bara , och så mycket vi vill nalkas Gud ,och är reddo för ,som han vill alltid , som ger oss gott mod , och gör oss och vårt liv och vår tro levande och trygg ,och tryggt i Gud. Och giver oss ett gott samvet, renat från dödda gärningar,och allteftersom under livet ,även om att vittna, och om enhet och församling och rätt vägval i livet etz. … Igenom vår Herres Jesus blod av bara nåd från Gud …. Och liv och sunt sinne, med kristi sinnelag och frid med Gud , och i Gud i tron.

  Om eller när vi ödmjukar oss för Gud och Guds vilja i tron .

  Så Gud och vi lär känna varandra och vi oss själva, igenom Gud och Guds kraft och person och liv bara, igenom Guds Ande och hans ledning och kraft enbart .Och livet, och får som en kärleksgåva av Gud bara, och tron på Honom ,med en trygg tillit och mognade i tron på Gud och Guds Ord , och om allt, och alla ,och våra egna och deras liv med…Och i och igenom och med Gud , och helt oförtjänt , men ändå ,för att Gud älskar oss .Och till Guds ära och för hans skull bara…

  Angående vårt liv, och våra egnas ,och andras ,och livet, och församlingen och tron om stort och smått och även om att vittna med framgång när Guds tid är inne…Guds frid och Gud välsigne dig…Ronny

 • Johan

  Jonatan Fransson: … Annars vill jag gärna fråga vad i Katolska kyrkans lära som är så pass fel att den är frälsningsavgörande? Menar ni på fullaste allvar att ca 1,1 miljarder katoliker är på väg till helvetet?

  Vem har påstått ”att ca 1,1 miljarder katoliker är på väg till helvetet”?

  Det vore att fälla dom i förtid, vilket vi ej ska ägna oss åt:
  ”Fäll därför inte någon dom i förtid, innan Herren kommer. Han skall lysa upp det som mörkret döljer och avslöja hjärtats tankar och avsikter”(1 Kor4:5).

  När det gäller vad som är frälsningsavgörande, så gäller det att man tror att Jesus är uppstånden och att man utifrån denna hjärtats tro, sanningsenligt bekänner att Jesus är Herre (Rom 10:9-10).

  All villfarelse har det gemensamt, att den har anammat en annan auktoritet än Bibelns. Om Jesus (=Ordet) är ens Herre, så är det Honom man ytterst lyder. För att det ska vara möjligt, så måste det gå att lita på att Bibeln är Guds ofelbara Ord. I Bibeln står det:
  ”Allt Guds ord är rent från slagg, han är en sköld för dem som tar sin tillflykt till honom.
  Lägg ingenting till hans ord, så att han beslår dig med lögn.” (Ords 30:5-6)

  Här kommer problemen med katolicismen in. Katolicismen har nämligen andra yttersta auktoriteter än Bibeln, nämligen påvarna och traditionen. ( Dessa auktoriteter gör ju tillägg till Bibelordet, vilket är förbjudet enligt t ex Ords30:6. Eftersom de tillåts att sätta Ordet ur spel, så är de alltså i praktiken ställda högre än Skriften.)

  Eftersom den som du lyder är din herre och många katoliker ytterst lyder påven och traditionen, istället för att lyda Jesus (=Ordet), så äventyras helt klart deras frälsning.

  Därför vill jag uppmana alla katoliker att läsa Nya Testamentet under bön till den Helige Ande ( inte till Maria eller helgonen) om uppenbarelse. Våga rannsaka katolicismens läror utifrån detta.

  Kärleken till Sanningen, kan bli din räddning om du tror och omvänder dig.

 • S:t Peter

  Roger Larsson är en Herrens profet. Han har som Elia vågat ställa sig upp mot Baalsprofeterna. Herren kommer att svara med eld på Rogers offer.
  Baalsprofeterna kommer att gå samma öde till mötes som baalsprofeterna gjorde.
  Det finns tydligen bara en Herrens profet i Sverige.
  När ska Daniel Viklund resa sig upp och fördöma katoliceringen? Han har fått samma info som Roger.
  Shalom
  S:t Peter

 • gunnar berglund

  Gud talar: denne är min älskade i honom har jag behag! Lyssna bara till honom. Gäller idag och för alltid.AMEN

 • moadim

  Mitt inlägg innehöll en del felstavningar. Hoppas ni förstår ändå det jag ville få fram.
  Skriver fr min mobil därav missarna …

 • S:t Peter

  @Magnus
  Pastor John MacArthur’s predikoserie över RKK är relevant i sammanhanget; för den intresserade se länken nedan

  http://www.gty.org/resources/Sermon-Series/296/Explaining-the-Heresy-of-Catholicism
  Instämmer och vill upprepa rekommendationen. Mycket balancerad och dokumenterad undervisning.
  Borde användas i religionsundervisningen i skolan.
  Shalom
  S:t Peter

 • Inhoppare

  S:t Peter//

  Det var intressanta nyheter att Gud är protestant. Vad tänker du dig att Gud gjorde mellan år 325 och Martin Luther? Helvetets portar skulle väl aldrig få makt över kyrkan, eller hur var det nu?

 • 2006 sände Herren mig till Sverige med budskapet ”Rom eller Jerusalem – Församlingen i Sverige vid vägskäl!”

  Vi går in i historiens slutskede nu då allt som kan skaka kommer att skaka. Det blir en tid som vi aldrig sett tidigare genom hela världshistorien. Den enda tro som kommer att överleva är den tro som kom från Jerusalem för två tusen år sedan genom apostlarna och profeterna, innan det fanns någon Romersk katolsk kyrka eller något biskopsämbete i nuvarande mening. Huvudkvarteret fanns i Jerusalem och moderförsamlingen som övervakade läran, även för hedningarna som kommit till tro, bestod enbart av judar som alla nitälskade för Mose lag. Det är dessa rötter vi måste vända tillbaka till för att klara den sista tidens utmaningar. ”I detta visar sig de heligas uthållighet: de håller fast vid Guds bud och tron på Jesus.” (Upp 14:12)

  Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna!

 • Inhoppare:

  Är medveten om att du står väldigt nära att satsa allt på ett kort (konvertera) men om du behagar gå utanför Kyrkans historieskildring ser du snart att det alltid funnits en fåra utanför Romersk Katolicism, om än så liten. Ofta förföljd, hånad och sargad men ovillig att tjäna någon annan herre än herrarnas Herre, Jesus Kristus.

  Mitt hopp och önskan är att anledningen till att du inte kan sluta läsa denna blogg är att en stilla röst fortfarande lever inom dig som ännu hindrar dig att låta dig inympas i det Sten Nilsson kallade det falska olivträdet. Måhända är detta önsketänkande…

  mvh
  Daniel

 • Åsa

  Tack Roger Larsson, för att du är en profetröst i Sverige, tack för att du är trogen!

  Ja, vi behöver vända om, tillbaka till förkrosselse inför Gud och till Torahn/ Guds hela ord/ hela bibeln från pärm till pärm som instruktionsbok till ett liv i helgelse. Det gjorde ju också alla profeter före Johannes döparen, de bad människor att vända tillbaka till Gud och Hans ord.
  Med hjälp av Guds ande kan vi bevara elden, förbli ljus och salt, vittnen och sanna lärjungar till Jesus.
  Amen!

 • Inhoppare

  MTC//

  Jag förstår hur du tänker när du skriver att jag satsar allt på ett kort, men för mig känns det inte alls dramatiskt. Jag känner mig redan helt hemma i den katolska familjen och min kommande konvertering är egentligen inget annat än ett naturligt steg. Jag besöker redan kyrkan varje vecka, ber rosenkransen och lever i ett konvaliderat äktenskap. Jag längtar av hela mitt hjärta efter att få bikta mig och delta i eukaristin för första gången. Jag längtar efter ännu mer efter fullheten av Jesus, det är därför jag går den här vägen. Under mina sista månader som pastor fick jag en profetisk bekräftelse från en gästande frikyrklig predikant. Då hade jag ändå inte berättat om mina planer för någon enda människa. Men Herren vet och Herren leder.

  Kyrkans historieskildring? Jag är egentligen uppväxt helt utanför den. Jag känner igen all kritik här inne just för att jag förr själv med hänförd röst ropat amen till pastorer och evangelister som pekat ut katolska kyrkan som villfarelse. Det var så jag blev fostrad i Filadelfia och i min bibelskola. Det var den antikatolska kyrkohistorien jag predikade och även lärde ut under mina år som pingstpastor. Kanske var det just alla dessa överdrifter som gjorde det så lätt för mig att ta till mig Kyrkan när jag lärde känna den personligen. Jag kunde väldigt tydligt kunde se att mycket som jag fått lära mig om RKK var fördomar och överdrifter. Det är väldigt tråkigt tycker jag. Jag har inte några problem med protestantiska vänner som är protestanter av sakliga skäl. Vad jag vill komma åt är fördomarna och vinklingarna.

  Även jag hörde talas om en ”bibeltrogen fåra” under min uppväxt. Men tvärtom mot vad du säger kunde jag aldrig riktig förstå vem eller vilka den bestod av. Än idag är denna fåra något av ett mysterium för mig. Vilka var de?

  Jag kommenterar på Aletheia av två skäl. Dels för att jag tycker om att debattera, det har jag alltid gjort. Både med protestanter, katoliker, ateister, nyandliga, satanister… ja egentligen alla sorters människor. Debatter är enligt mig ett av de absolut bästa sätten att lära sig nya saker genom.
  Mitt andra skäl är att jag vill försöka förklara vad Kyrkan själv lär. Jag vill inte att vad jag upplever som vinklade eller osanna beskrivningar av Kyrkan ska få stå oemotsagda.

  Jag tar emot vad du kallar för ditt ”önsketänkande” såsom broderlig omsorg och kärlek. Tack Daniel, det betyder mycket. Jag kan inte se mig själv gå någon annan väg än den nuvarande, men jag tackar dig för din omsorg.

 • Till inhoppare: Din fråga avslöjar tyvärr att du verkar tro att församlingen är någon slags organiserad religiös verksamhet med makthierarkier och politiska anspråk. Inte är väl den det? Jag hoppas och tror att det har funnits en liten skara trogna lärjungar som har verkat utanför det korrupta religiösa systemet.
  Lyssna gärna på Daniels önskan.

 • @Bengt Malmgren: Givetvis ska allt prövas, också det man kallar profetiskt tal. Att Roger frimodigt lägger fram det han är övertygad om att Gud lagt på hans hjärta ska respekteras, men därmed inte sagt att alla måste hålla med. För min egen del tror jag att den karismatiska frikyrkorörelsen med Ulf Ekman i spetsen, leker med främmande eld, och det är mycket allvarligt. Katolicismen som lära vet du min åsikt om, men jag är övertygad om att Gud har ett folk också inom den katolska kyrkan.

  Det vi ser från Ekmans sida nu är det vi påpekat i flera år, och det är bra att han kliver ut ur garderoben. Vi har kallats ”konspirationsteoretiker av den högre skolan” av Livets Ords presstalesman, vi har kallats lögnare och mycket annat. För inte så länge sedan tog jag upp frågan om Ulf skulle utses till biskop. Då ”hånade” hans son, och tillika vd på Livets Ord, det med en bild av Ulf på en pelare i Efesus där han skrev något om att det inte blev biskop denna gång. Listan kan göras lång, och min poäng är att vi på Aletheia (räknar med åren där vi var splittrade också) nog inte har haft så fel som man försökt framställa det, ej heller var det konspirationsteorier eller lögner vi la fram.

  Håna inte Roger Larsson för hans talfel. Själv har jag problem med stamning i bland och blir ledsen om folk påpekar det på ett respektlöst sätt. Nu känner jag dig som en fridens man och tror inte det var så illa menat från din sida trots allt.

  Bless!

 • Till inhoppare: Du skriver:

  ”Jag kunde väldigt tydligt kunde se att mycket som jag fått lära mig om RKK var fördomar och överdrifter. ”

  Det kanske kan vara så i vissa fall. Men, oftast så brukar de flesta på detta forum visa och ge exempel på vad katolska kyrkan själv lär ut och jämföra det med skrift. Det är ju det som är hela poängen! RKK säger ju själva att de likställer tradition med skrift. I många fall sätter de sin egna lära ännu högre!

  Så det är inga fördomar eller överdrifter det är tyvärr så att de själva lär ut dessa märkligheter. Läs katekesen och deras egna uttalanden. Det räcker som bevis.

 • S:t Peter

  @Lars Enarsson
  Du skriver;
  ”2006 sände Herren mig till Sverige med budskapet ”Rom eller Jerusalem – Församlingen i Sverige vid vägskäl!”

  Vi går in i historiens slutskede nu då allt som kan skaka kommer att skaka. Det blir en tid som vi aldrig sett tidigare genom hela världshistorien. Den enda tro som kommer att överleva är den tro som kom från Jerusalem för två tusen år sedan genom apostlarna och profeterna, innan det fanns någon Romersk katolsk kyrka eller något biskopsämbete i nuvarande mening. Huvudkvarteret fanns i Jerusalem och moderförsamlingen som övervakade läran, även för hedningarna som kommit till tro, bestod enbart av judar som alla nitälskade för Mose lag. Det är dessa rötter vi måste vända tillbaka till för att klara den sista tidens utmaningar. ”I detta visar sig de heligas uthållighet: de håller fast vid Guds bud och tron på Jesus.” (Upp 14:12)

  Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna!”
  Kan bara säga ja och amen, amen till detta.
  Din bok ”Den stora skökan” är också en klassiker som alla borde läsa. Du bevisar att RKK är den stora skökan på ett förtjänstfullt sätt.
  Shalom
  S:t Peter

 • Roligt att så många uppskattat denna post! Jag är inte så mycket med i samtalet själv, utan hoppar in med en artikel eller intervju med jämna mellanrum.

  Läget i svensk kristenhet är allvarligt, och som nämnt tidigare är det bra att Ulf Ekman talar med en större tydlighet nu. Han borde även göra det i sin egen församling, för vissa av hans medlemmar är förvånade över det som kommer fram här på Aletheia och som Dagen tagit upp.

 • Anja

  Inhoppare!
  Grattis grattis!!!
  Konverterade själv för tre år sen.
  Och har aldrig ångrat det för en sekund.
  Vi går från klarhet till klarhet.
  Det är enbart nåd när Herren öppnar våra ögon
  Och vi ser sanningen såsom den är.

  Allt gott
  Anja

 • Paul Hultgren

  Varför ens välja Rom? Det är så uppenbart att katolska kyrkan är full av korruption, smuts och elände. Om man måste va romantisk inför en ”urkyrka” varför inte välja Orthodoxa kyrkan? Den är minst lika gammal (äldre) och har dessutom en pampigare liturgi. Oavsett alla avfälliga samfunds konstruktioner står dock Herrens ord fast: Den som förtröstar på Herren Jesus Kristus skall bliva frälst. Herren känner de sina, var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst, och- Den som åkallar Herrens namn skall avhålla sig från det som är ont.

 • Inhoppare

  Kristian//

  Gud är inte oordningens Gud. Vi lever i ett solsystem där planeterna följer sin bana. Där sådd och skörd följer sitt kretslopp. I skapelsen delade Gud upp vår tid i arbete och vila, sömn och vakenhet. Han utsåg åt sig ett folk, vilket han gjorde till en nation ledd av en enda stark ledare. Han gav dem högtider att fira, som en profetisk bild av det som skulle komma senare.
  Ledarna avlöste varandra: Vi minns många av dem med glädje: Abraham, Mose, Samuel och David för att nämna några. Andra ledare minns vi med förfäran: Saul, Herodes och de många fallna kungarna i Krönikeböckerna. Dessutom insatte Herren ett prästerskap att leda sitt folk. En del bra, andra mindre bra.
  När dessa ledare felade sände Herren sina profeter som förmanade dem, avsatte dem eller återlöste dem. Herren vakade över sitt Israel och ledde dem genom årtusenden med ett bestämt mål: Abrahams ättling, i bestämd form singularis.

  När vår Herre Jesus så påbörjade sin tjänst utsåg han tolv bland sina lärjungar till apostlar. Med tiden kom tre apostlar att kallas för pelarna. En av dem, Petrus, bad han vara en herde för sina får.

  Herren kallade sedan Paulus genom en himmelsk syn, han tjänade med glädje och möda Herren som apostel. Fjorton år senare reste Paulus till dessa pelare, fylld med bävan (Gal 2). Det var väl inte så att han hade sprungit förgäves? Det var väl inte så att hans lära gick emot apostlarnas? Men apostlarna bekräftade honom genom handpåläggning och sände honom till hedningarna.

  Det politiska inflytandet kom naturligt till följd av evangeliets utbredning. Redan Paulus hade försökt övertala kung Agrippa att tro på Jesus. Dock dröjde ändra fram tills att Konstantin blev kristen förrän genombrottet för de kristna i samhället kom. Denna nya maktställning innebar en ny möjlighet, vilket innebar att kyrkan kunde växa ännu mer. Nu när förföljelsen var slut kunde man för första gången organisera sig på riktigt. Denna nya fas i kyrkohistorien är på ett sätt inte konstigare än när man välkomnade hedningarna in i församlingen i Apostlagärningarna 15. Alla som någon gång varit ledare vet att man ibland försätts i en situation man aldrig varit i förr. Då söker man Herren, samtalar och fattar ett beslut. Så skedde också vid kyrkomötena.

  Jag har full respekt för er som anser att det var fel att kyrkan utvecklades. I en idealisk värld vill vi alla leva kvar i Apostlagärningarna. Men tiden står inte stilla. Världen förändras snabbt och vi måste möta förändringarna med ansvar och omsorg. Vi måste vara både listiga och oskyldiga.

  Är då Kyrkan en organiserad religiös maktapparat? Det har funnits dåliga tider då det verkat så. Men Gud sänder sina profeter, han håller sin hand över Kyrkan. Kyrkan är inte en religiös hierarki. Hon är Kristi kropp. Kristus är huvudet och vi alla som älskar Jesus är kallade att sammanfogas med varandra. Att med Anden och varandra som styrka bemöta varje ny tidsålder i Jesu namn.

  Herren säger: Ni behöver varandra mina älskade barn. Tiden är inne. Min tid är inne.

 • Inhoppare

  Anja//

  Tack så mycket för din varma hälsning! Det är som ett Guds under det som skett.

 • S:t Peter

  @Andy
  Det är bra att du vill ta Bengt Malmgren i örat när han kränker en Herrens profet. Jag förstår ändå inte att du modererar bort min kommentar. Jag var inte alls så undfallande och servil.
  Det är bra att ni tar upp avfallet. Men jag förstår inte varför man måste stå med mössan i handen och skrapa med foten i fall man misstänker att någon högt utbildad katolik skulle ta anstöt. Nej, räta på benen och ryggen som Roger gör!
  Det är farligt att gå med böjd rygg för länge. För att inte tala om vad nacken tar stryk när man böjer den under påven.
  Bibeln säger ”ge henne lika för lika” och ”dragen ut”. Vi ska inte försöka vara heligare än Jesus. Han kallade sin tids RKK för djävulens barn som hade satan till fader.
  Shalom
  S:t Peter

 • @Inhoppare:
  Bra skrivet!!

 • moadim

  Är det inte dags för svensk kristenhet att inse att Ulf Ekmam är den störste falske profet, lärare och apostel vi någonsin har haft och kommer att få, i Sverige ?

  Hans like finnes icke !

  Och något säger mig att pastorerna i den närmaste kretsen i återtåget till Rom är ” köpta ”, av god mat , gott vin och trevligt umgänge under paret Ekmans värdskap.
  Bara de inblandade vet hur det förhåller sig med den saken.

  Något säger mig också att UE är mycket intresserad av det som skrivs om honom just i dessa dagar.
  Förmodligen har han utsedda spejare som bevakar vad som skrivs om hans senaste utspel

 • Torbjörn S Larsson

  @Lars Enarson:
  DIN ANALYS ÄR BRA,
  SLUTSATSEN TVEKSAM

  Helt klart att katolska kyrkan förstört mycket av vad Herren tänkt då det gäller hur en församling ska byggas upp.

  Däremot finns inte svaret i Jerusalem, även om den allra första tiden innan hedningarna kom in i bilden säkert fungerade bra.
  Alltsedan dess har församlingen i Antiokia stått modell för Guds församling.

  De´e´bara å´läsa i Apostlagärningarna.

 • Inhoppare

  Michael Backman//

  Tack broder!

 • Johan

  Gode Gud bevara oss från villfarelsen!

  Katolicismens Gud verkar vara en Gud som man inte riktigt kan lita på, med tanke på hur grundligt Han ska ha ändrat sig på punkt efter punkt, sedan Han skrev Bibeln.

  Kära syskon, låt oss inte bli lurade! Gud är en Gud man kan lita på. Han står fast vid sitt Ord!

  Kom ihåg! Villfarelsens ande är stark, men Jesus som har besegrat den, är starkare.

 • @Johan:
  När jag läser den här typen av inskränkta okunniga inlägg, så blir jag bara mer övertygad att den katolska kyrkan är den rätta vägen.. Tack för ditt inlägg, som påminner mig om vad jag lämnade..

 • @Johan:

  ”Katolicismens Gud verkar vara en Gud som man inte riktigt kan lita på, med tanke på hur grundligt Han ska ha ändrat sig på punkt efter punkt, sedan Han skrev Bibeln.”

  Nej, de litar inte på Israels Gud vare sig i ena eller andra änden. Om en kvinna riskerar att föda ett dött barn sprutar prästerna in vigvatten i föderskans vagina för att förhindra att barnet hamnar i den brinnande sjö som avsetts för Djävulen, dennes änglar och dennes tjänare. Kan det bli mer horribelt?

  Den engelske reformatorn och Bibelöversättaren John Wycliffe hamnade på påvens svarta lista och blev bannlyst. Men vatikanen kom inte åt honom medan han levde tack vare rättsinniga furstar som skyddade Guds profet. Efter hans död kom katolikerna åt hans grav, grävde upp hans kvarlevor och brände dessa i tron att den som brändes inte kunde uppstå till evigt liv – oavsett vad Israels Gud bestämt för honom. Inte mindre horribelt.

 • @Torbjörn S Larsson:

  Jag vet inte vad du har för Bibel. I min Bibel står det att man for från Antiokia till Jerusalem för att avgöra en lärofråga.

  ”När det nu uppstod oenighet och Paulus och Barnabas kom i allvarlig tvist med dem, beslöt man att dessa två och några andra av dem skulle fara upp till apostlarna och de äldste i Jerusalem för att överlägga med dem om denna stridsfråga.” Apg 15:2

  Och att Paulus underordnade sitt evangelium under ledarna i Jerusalem.

  ”Fjorton år senare for jag åter upp till Jerusalem, nu tillsammans med Barnabas. Också Titus tog jag med mig. Jag for dit på grund av en uppenbarelse och lade fram – enskilt, för de ansedda – det evangelium jag predikar bland hedningarna. Det var väl inte så att jag sprang eller hade sprungit förgäves?” Gal 2:1-2

  Ledarna i Antiokia avgjorde inga lärofrågor i Apostlagärningarna. Jag vet inte var du fått detta ifrån.

 • @Lars Enarson:

  Trycker ”Like” på det.

 • När hedningarna i Antiokia tog emot evangeliet sände församlingen i Jerusalem dit män för att undersöka saken och överse att allt gick rätt till. Efter det skickade de troende i Antiokia på Andens uppmaning understöd till församlingen i Jerusalem. Apg 12

  Det sista Paulus gjorde innan han blev fängslad av Rom var att underordna sig rekommendationerna från ledningen i Jerusalem. Apg 20

  Paulus gjorde det till en sed i alla församlingar han grundade att skicka understöd till de heliga i Jerusalem, inte i Antiokia. Rom 15, 2 Kor 8, etc. Denna tradition bland hednaförsamlingarna fortsatte ända till dess att biskopen i Rom avskaffade den under det andra århundradet.

  Det är svårt att läsa Bibeln utan att se Jerusalems ledande roll. Framför allt är det där, inte i Antiokia, som framtiden finns och det är ju det viktigaste idag inför tidsålderns avslutning.

 • märta

  @Lars Enarson:
  ”Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna!”

  Amen!
  Som alla kan se finns det flera profetröster i Sverige.
  Tack Lars!
  Brachot!

 • Fil. 1:21

  @Lars Enarson:

  Var det staden Jerusalem som avgjorde frågorna, eller var det apostlarna/de äldste som helt enkelt hade sin ”bas” och var bosatta i Jerusalem som undersökte och avgjorde sakfrågorna?

  Kunde Jakob och de andra lärljungarna inte diskutera beslut någon annanstans än i staden Jerusalem?

  Kan du beskriva vad de är som gör just Jerusalem som avgörande faktor för att apostlarnas lära skulle bekräftas?

  Får lite vibbar av att man helt enkelt flyttar den påstådda auktoritet som Rom har i katolicismen till Jerusalem, namnbyte och vad mer? Påven försvinner antar jag väl..

  Herrens välsignelser till dig broder!

 • M

  @ katoliker på Aletheia:

  Varför tror Kyrkan på Darwins klart anti-kristna teori om Evolution? Hur kan man acceptera denna, som både är obevisad OCH klart uttalat (av dess främsta förespråkare samt Darwin själv) är tänkt att förklara hur livet (varelser samt växter) har ”utvecklats” istället för skapats?

  Även i vår Pingstkyrka har jag hört från talarstolen at man kan tro på Darwins lära och vara kristen, så inte är RKK ensam om denna villfarelse, men i Pingst är det trots allt inte sådana läror som lärs ut ”i samfundet” utan det är enstaka vilsna pastorer som desvärre ger sådana uttryck. Inom RKK är darwinismen accepterad av till och med påven…det är ju otroligt!

 • Det tror jag också. Och följer Ulf Ekman sitt vanliga mönster kommer han att efter sin sjukskrivning kommentera allt vad vi och andra har sagt, med facit om eventuella retoriska missar vi gjort i sin hand. Så brukar han hantera media, han är mycket skicklig på sånt.

  Men kampen är inte emot kött eller blod, utan emot något annat. Jag rekommenderar alla att se den fina predikan som Roger Larsson höll på Livets Ord 2008
  http://aletheia.se/2012/06/07/roger-larsson-hall-elden-brinnande-men-inte-frammande-eld/

  moadim: Något säger mig också att UE är mycket intresserad av det som skrivs om honom just i dessa dagar.
  Förmodligen har han utsedda spejare som bevakar vad som skrivs om hans senaste utspel

 • S-E Sköld

  JESUS har sänt Anden – Hjälparen – i Sitt ställe, och Anden verkar Huvudets Kristi tankar och församlingsledning genom apostlar, profeter, herdar, lärare och evangelister, ned genom alla tider: då Anden är tidlös.

  JESUS: ”Jag skall inte lämna er faderlösa, utan jag går bort för att sända Hälparen, den helige Ande, i mitt ställe, som för alltid skall vara hos er”.

  När de heliga – på biblisk tid – vände sig till vissa ledare för att få råd, berodde det på, att dessa genom sin andliga utrustning hade en särställning bland de troende, som t.ex. Lewi Pethrus under sin tid hade inom pingströrelsen.

  Men profettjänsten – som Guds mun – fanns hela tiden med för att korrigera kursen när så behövdes -och understödja utvecklingen när det var behovet.

 • moadim

  @ John Nilsson

  Kommer osökt att tänka på boken
  ”Nattmänniska i församlingen” av Edin Lävås.

 • moadim

  Haha – Hur tokigt kan det bli, när man skriver fr mobilen. Ni och jag fick ett gott skratt i allt allvar.
  Titeln på boken ska naturligtvis vara :

  Maktmänniskan i församlingen.
  Och författaren heter ju Edin Lövås och ingenting annat.

  ( är fö nattmänniska själv )

 • “Kan du beskriva vad de är som gör just Jerusalem som avgörande faktor för att apostlarnas lära skulle bekräftas?”

  Tack för välsignelsen och för din fråga! Jag kan förstå din vibbar. Spontant känner nog många en osäkerhet att en plats skulle vara förmer än någon annan. Vi reagerar över att Gud på något sätt skulle vara partisk. Varför Jerusalem?

  För att komma fram till ett svar måste man läsa hela Bibeln som en bok. Evangeliet börjar inte i Matt 1. Det börjar i 1 Mos 1. Hela boken är en sammanhängande story. De första tre kapitlen i Bibeln motsvaras av de tre sista kapitlen. Ser man Bibeln som uppdelad i motsatser Gamla mot Nya så blir det svårt. Indelningen i Bibeln i Gamla och Nya Testamentet infördes inte av apostlarna utan av kyrkofadern Origenes.

  Det grekiska tänkandet präglat av den grekiska filosofin som kyrkofäderna införde ser det andliga och det fysiska som motpoler. Det kallas för ett dualistiskt tänkande i motsatts till det hebreiska tänkandet som ser en harmoni mellan det fysiska och det andliga. För grekerna saknar det fysiska, som t ex den fysiska staden Jerusalem, någon betydelse. Det är enbart det andliga och det osynliga som betyder något. Detta tänkande har präglat den kristna teologin efter de judiska apostlarna i snart två tusen år. Det krävs en justering från det traditionellt kristna, anti judiska tänkandet för att förstå Jerusalems betydelse.

  Jag ger dig några bibelord som du kan fundera över.

  ”I detta hus och i Jerusalem som jag har utvalt bland alla Israels stammar, vill jag fästa mitt namn för evig tid.” (2 Kung 21:7)

  ”Lämna inte Jerusalem utan vänta på vad Fadern har utlovat, det som ni har hört av mig.” (Apg 1:4)

  “Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han skall komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen.” (Apg 1:11) “På den dagen skall han stå med sina fötter på Oljeberget, mitt emot Jerusalem, österut.” (Sak 14:4)

  “Se, du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus. Han skall bli stor och kallas den Högstes Son, och Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron. Han skall vara konung över Jakobs hus för evigt, och hans rike skall aldrig få något slut.” (Luk 1:31-33)

  Vår framtid finns alltså i Jerusalem, inte i Antiokia eller i Rom. Det var där det började, inte i Rom. Det är där vi har våra rötter och det är där det hela kommer att avslutas.

  Tro mig, även Påven känner till detta mer än vad de flesta protestanter gör. Jerusalem är den eviga staden medan däremot Roms dagar är räknade. Detta var den främsta orsaken till de blodiga korstågen för tusen år sedan och Vatikanens agenda är inte över ännu. Man planerar idag febrilt på att göra (det felaktigt benämnda) Sions berg i Jerusalem till Vatican II. (Det ursprungliga, bibliska Sions berg ligger några hundra meter österut från det som idag kallas för Sions berg.)

  PS Det blev i all hast lite fel bibelhänvisningar i min förra kommentar. Det ska vara Apg 11 och Apg 21 i stället för Apg 12 och Apg 20. DS

 • Min kommentar riktade sig till frågan från pseudonymen ”Fil 1:21” ovan.

 • Andy Svensson

  Talet om korset och omvändelse är något jag saknar idag samt talet om Jesu återkomst. Vi lever i en tid då kärleken har kallnat hos dem flesta och en stor förvirring råder i vårt land. Guds ord är vår kompas och svaret för vårt land. Det behövs fler som vågar stå upp och säga vad Guds ande talar. Det behövs återvända till ” Vad säger Guds ord”?.

 • Johan

  Michael Backman: @Johan:
  När jag läser den här typen avinskränkta okunniga inlägg, så blir jag bara mer övertygad att den katolska kyrkan är den rätta vägen..Tack för ditt inlägg, som påminner mig om vad jag lämnade..

  Att beskylla någon för att vara ”inskränkt och okunnig”, utan någon som helst precisering av vad man menar, ser jag som något man tar till, när man inte vet vad man ska säga.

  Berätta istället på vilket sätt du anser att mitt inlägg är ”inskränkt”, samt varför du anser att det är ”okunnigt ”.

 • Inhoppare

  M//

  Förra veckan åt jag middag tillsammans med bland annat tre katolska präster, en munk och en lärare på en katolsk skola. Samtalet gled in på just detta ämne efter ett tag. De menade helt enkelt att det inte är viktigt för oss att veta exakt HUR världen skapades. Skapelseberättelsen har en poetisk typ av text, inte en vetenskaplig beskrivning. Det viktiga är därför att man håller fast vid att det är Gud som har skapat världen.

 • Andy!
  Förlåt, visste inte att RL hade talfel, det var inte min mening att håna.
  Känns gott att vi är eniga om att profetia skall prövas.

 • Till inhoppare: Läste vad du skrev, intressant. Men du kan väl inte på fullt allvar mena att kyrkan (jag förmodar att du syftar på RKK) inte är en religiös hierarki? Så du behöver inte lyssna på påven, kardinalerna, biskoparna och prästerna när det gäller ex. lärofrågor och följa deras uppmaningar? Menar du att en katolsk lekman har samma auktoritet i lärofrågor som Vatikanen?

 • S-E Daniel Nilsson

  Lars Enarson: Vår framtid finns alltså i Jerusalem, inte i Antiokia eller i Rom. Det var där det började, inte i Rom. Det är där vi har våra rötter och det är där det hela kommer att avslutas.

  Lars, är bara lite nyfiken: ser du alltså inte Uppenbarelseboken så att det efter Jesu återkomst blir så att det i det jordiska Jerusalem bor överlevande efter domarna och i det himmelska Jerusalem den innevarande eras trogna? Du gör inte distinktionen.

 • M!
  Det du säger om Katolska kyrkan har du förmodligen hört som andrahandsuppgifter. Det blir så tokigt om vi inte tar reda på fakta.

  Vad Katolska kyrkan lär är att det inte kan finnas någon motsättning mellan förnuft och vetenskap och tron. Därför är Katolska kyrkan inte emot vetenskap och vetenskapliga teorier. Kyrkan har däremot ingen auktoritet att dogmatiskt fastlägga vad som är sant eller inte i vetenskapliga teorier. Vad påven tror eller inte tror om darwinism som vetenskaplig teori är därför inget av intresse. Sådant behandlas med vetenskaplig forskning och förnuft.

  Kyrkan uttalar sig bara dogmatiskt om sådant som hör till tron, d.v.s uppenbarelsen och moralfrågor.
  mvh

 • Inhoppare

  Kristian//

  Visst finns det en struktur inom kyrkan, Gud är inte oordningens Gud. Vad jag menade är att religiös hierarki känns som en främmande benämning på Kristi kropp.

 • S:t Peter

  @Michael Backman
  Du skriver;
  ”När jag läser den här typen av inskränkta okunniga inlägg, så blir jag bara mer övertygad att den katolska kyrkan är den rätta vägen.. Tack för ditt inlägg, som påminner mig om vad jag lämnade..”
  Det är klart att du blir svarslös inför en så träffsäker analys av din religion. Så gör ni alla katoliker för att slippa ge argument för er religion.
  Sveriges största profet har fördömt pastorer och samfundsledare som söker sig till katolismen (sic)
  Man kan bara säga att omvändelse sker när man vänder om ffrån synden inte när man vänder sig till den.
  Ordet säger; ” Vänd om och låt döpa er i Herren Jesu namn”. Han sade inte -konvertera till katolismen och låt en präst skvätta vatten på er, be till Maria och ett brödkex. Du har möjligen bytt religion men du har inte vänt om och blivit frälst i Guds mening.
  Shalom
  S:t Peter

 • S:t Peter

  @Bengt Malmgren
  Det är bra att du säger förlåt! Det går inte att tala så nedsättande om en beprövad Guds profet.
  Döm inte så du inte själv blir dömd.
  Det är bättre att ödmjukt lyssna på hans budskap och rätta sig efter profetens tillrättavisning. Roger har råg i ryggen och vågar stå upp mot det avfall som finns i många sammanhang. Han har förmedlat ord från himmelens Gud till Sverige.
  Jag skickade en uppmuntrande kommentar till honom igår på Facebook. Det var många som hade varit inne och välsignat honom. Låt oss vara bland dom som bekräftar hans profetiska tjänst.
  Shalom
  S:t Peter

 • Mannen

  Bra sagt av Pelle Hörnmark i Dagen idag tycker jag.

 • M

  @Inhoppare
  @Bengt Malmgren

  OK, inhoppare, jag har hört sådant även från ledare i Pingst, ”skit i HUR acceptera Gud gjorde det”.

  Problemet är ju att just hur evolutionen sägs arbeta går ju rakt emot Guds sätt. Dessutom har jag många gånger läst av textkunniga personer väl instta i Skriften och dess grundspråk, kunnat förstå att texterna i Genesis INTE alls är poetiska utan klart deskriptiva.

  Vore 1 Mos en poetisk text skulle tex Adam och Eva och deras syndafall vara en saga, och INTE skälet till att Jesus måste dö för att sona mänsklighetens skuld.

  Givetvis kan vi inte veta HUR Gud skapade, men vi kan av Guds natur som Bibeln ger oss information om den, att han inte ”skapade” genom den evolution som Darwin och hans ateistiska teori ger vid handen.

  ”Vetenskapen” är inte bara god, den är färgad av människans strävan att slippa Gud, och det kan man inte gärna bortse ifrån hur lättvindigt som helst.

  En nära vän sökte till läkarutbildningen för några år sedan. På frågan han fick om hur han ställde sig till just evolutionen svarade han ”den tror jag inte på, jag är kristen”, fick då veta att ”du hör INTE hemma på en sådan här utbildning”. Han anmärkte på detta kränkande uttalande och efter ett antal turer och ny ansökning kom han till slut in.

  Bara fatumet at frågan ställdes, och svaret som först kom, är ju sanslöst.

  Så, vetenskapen är bra för mycket, men dess ofta starkt ideologskt färgade företrädare (som regel, men inte alltid, ateister) gör att det är svårt som troende att LITA på dess förmenat etiska och ideologiska neutralitet!

  Därför min sorg över att för höra sånt från min pingstpators mun, att evolutionen är ok att TRO på, samtidigt som man ska tro på Jesus (som klart uttalade sig flera ggr med direkt syftning till Genesis utan att ett uns av poesi var med i bilden!)

 • Läsare

  Lars Enarson skrev
  ”För grekerna saknar det fysiska, som t ex den fysiska staden Jerusalem, någon betydelse. Det är enbart det andliga och det osynliga som betyder något. Detta tänkande har präglat den kristna teologin efter de judiska apostlarna i snart två tusen år. Det krävs en justering från det traditionellt kristna, anti judiska tänkandet för att förstå Jerusalems betydelse”

  Väldigt bra formulerat, som uppväxt i Pingstväckelsen så blev man ju präglad av detta alltså mycket Ande och osynligt.
  Detta har man med tiden och åldern varit nödgad att släppa för att få en helhet av bibeln.
  Om man vill tro och förstå hela bibeln som en helhet så måste man släppa taget om endast det andliga och söka det fysiska alltså verkligheten, den vi kan se och ta på.

 • Magnus

  Jag delar delvis Enarsons allmänna hållning att det är Jerusalem vi skall ha vårt fokus på och inte Rom. Det är tron som stammar från apostlarna och de gammaltestamentliga profeterna som är vår grund.

  Vi behöver m a o få återknyta till den apostoliska tron (Nya Testamentets undervisning); och för oss hedningar handlar det bl.a. om att följa Paulus hållning i fråga om den judiska lagen. Däremot är det viktigt i samband med detta att vi inte ser ner på jude-kristna (el. de hedningar som av fri vilja) som önskar att strikt utöva den judiska lagen (om än i en annan tappning än vad som utövades av apostlarna eftersom de hade ett tempel)..

  Magnus

 • @S-E Daniel Nilsson:

  Jag tror att det himmelska Jerusalem kommer ner till jorden genom att det jordiska Jerusalem förvandlas. Det är enligt min mening enbart så som hela Bibeln kan gå ihop.

  Jag har inte all förståelse om detta med tusenårsriket. Texten i Lukas 1 t ex verkar inte göra mycket skillnad på tusenårsriket och evigheten, men det finns naturligtvis en skillnad.

  Det enda jag vet säkert är att Jeshua (Jesus) kommer tillbaka till Jerusalem för att sätta sig på sin fader Davids tron och att enligt 1 Tess 4 kommer vi att ryckas upp för att möta honom i luften för att sedan alltid vara med honom. Vi ska inte vara i himlen medan han är i Jerusalem. Den saken är klar.

  Jag brukar ge ett mycket intressant citat från den tidiga kyrkofadern Justinus Martyren som skrev att detta hopp till Jerusalems förvandling var alla ortodoxa (dvs rättroende), kristnas hopp så sent som under det andra århundradet. Han skriver i boken Dialog med juden Tryfo:

  I ett av samtalen frågar rabbinen Tryfo Justinus: ”Erkänner du det som sanning, att denna plats Jerusalem kommer att bli återuppbyggd, och förväntar du dig att ditt folk kommer att återsamlas och fröjdas med Kristus, tillsammans med patriarkerna och profeterna och de heliga bland vårt folk, och till och med dem som blivit proselyter innan Kristus kom?”

  [Justinius svarar,] ’Jag har bekräftat för dig tidigare att jag och många andra verkligen håller detta för sant, liksom du även själv väl känner till att detta kommer att ske… jag, och alla andra helt ortodoxa kristna, vet att det kommer en uppståndelse i köttet och även tusen år i Jerusalem, uppbyggt, utsmyckat och utvidgat, som profeterna Hesekiel och Jesaja, och alla de andra profeterna säger.”

  Och vidare, en man bland oss kallad Johannes, en av Kristi apostlar, profeterade i en Uppenbarelse given till honom att de som trott på vår Kristus, kommer att få bo i Jerusalem i tusen år och att därefter den universella, med ett enda ord sagt, eviga uppståndelsen för alla kommer att äga rum, och även domen’.”

  Så sent som hundra år efter uppståndelsen höll alltså alla rättrogna kristna fast vid exakt samma framtidshopp som det judiska folket alltid har haft. Detta försvann efter Konstantin och Eusebius. Eusebius kallade uppfattningen om ett tusenårsrike utifrån Jerusalem för ”barnslig, oandlig och judisk.” Konstantin var naturligtvis inte heller intresserad av en upprättelse av ett judiskt rike utifrån Jerusalem när han själv redan regerade över ett eget världsrike utifrån Konstantinopel.

 • Skrev idag ett inlägg på min blogg http://tonymalmqvist.blogspot.com
  Kan vi inom svensk kristenhet fortsätta att stå likgiltiga inför Ulf Ekmans senaste utspel?

 • Inhoppare

  M//

  Enligt Bibelns allra första kapitel skapades solen första dag fyra. Hur vet vi då att en skapelsedag är 24 timmar lång? Hur vet vi då att människans formande från markens stoft inte tog längre tid än 24 timmar? Vi är stoft även om vi formats sakta under årmiljonerna.

  Det finns ingenting i detta som motsäger att det ändå kan finnas en första människa, som Gud blåste in livsande i.

  Men nu tror jag vi har kommit bort från huvudspåret.

 • Debatten stormar på, här och på andra ställen, efter Ulf Ekmans s.k. historiska föredrag på Bjärka Säby. Jag tycker dock att man måste skilja på frågan om en episkopal kyrka där man har biskopar och frågan om Påven ska erkännas som Kristi ställföreträdare och hela kristenhetens talesman och högste ledare. Det senare är helt förkastligt och obibliskt, medan frågan om biskopar har bibliskt stöd.

  Inte heller är frågan om biskopar särskilt kontroversiell. Eller som Pelle Hörnmark konstaterar så har man till och med inom Pingströrelsen på vissa håll i världen biskopar.

  Ulf Ekman är dock tydlig i att han vill gå Vatikanstaten till mötes även i att erkänna Påven som Kristi ställföreträdare och därmed blir Ekman en som orsakar stor splittring inom kristenheten.

  Berndt

 • Berndt Isaksson: Jag tycker dock att man måste skilja på frågan om en episkopal kyrka där man har biskopar och frågan om Påven ska erkännas som Kristi ställföreträdare och hela kristenhetens talesman och högste ledare. Det senare är helt förkastligt och obibliskt,

  Det är knäckfrågan broder! Frågan gäller huruvida ca 900 miljoner icke katoliker skall börja sitt återtåg till Konstantinsk kristendom genom att som Halldorf kallar det ”böja sin nacke under Petri ämbete”.

  Om jag så blir den siste protestanten i Sverige böjer jag aaaaaaaaaaaaaaaldrig min nacke för någon annan än Jesus Kristus, konungarnas Konung och herrarnas Herre!

  Att döma av reaktionerna på Ekmans vilsna utspel på Bjärka Säby är jag inte ensam.

  mvh
  D

 • Magnus

  @Berndt Isaksson:
  Ja, du har rätt. Begreppet biskop har bibliskt stöd. Däremot förekommer begreppet endast 5 ggr i NT och endast i pastoralbreven (av forskningen inte erkända som äkta paulinska brev) kan man börja särskilja ordet från ex. äldste.

  Inget av de nytestamentliga bruken kan dock jämföras med den oheliga utvecklingen av biskopsämbetets status från mitten av 100-talet och framåt med besynnerliga påståenden som t ex. ”där biskopen är, där är också kyrkan” osv lanseras..

  Magnus

 • Urban Johansson

  @MyTwoCents:
  Tack Daniel, instämmer!

 • Leif

  @MyTwoCents: Att döma av reaktionerna på Ekmans vilsna utspel på Bjärka Säby är jag inte ensam.

  – Helt rätt, man kan ha vilsna utspel utan att vara ensam? 🙂

 • Sven Vestman

  Biskop och biskoppar! Ja du Daniel!Jag böjde mina knän som 23åring, och bad om nåd,och fick nåd!Jag låter inga Biskoppar i världen,komma mellan han, som är min Herre,och frälsare!Det är han som för vår talan inför Den Levande Guden! Jag håller med dig Daniel!Jag böjer aaaaaaaaaaaaaaaaldrig min nacke för någon annan Israels MESSIAS!

 • Leif

  @Sven Vestman: Som låter fröken Inga komma till tals?

  – Tror bara att historien upprepar sig, tidigare uttalanden som följts av bättring och omvändelse för tjänstgöring i ullbranschen.
  Matt 26:33 Då svarade Petrus och sade till honom: »Om än alla andra komma på fall för din skull, så skall dock jag aldrig komma på fall.

 • märta

  @MyTwoCents:
  ”Om jag så blir den siste protestanten i Sverige böjer jag aaaaaaaaaaaaaaaldrig min nacke för någon annan än Jesus Kristus, konungarnas Konung och herrarnas Herre! ”

  Amen!
  Inte jag heller!
  Shabbat Shalom
  m

 • Sven Vestman

  Leif! Man kan ju ta lärdom av HISTORIEN!Man behöver väl inte UPPREPA den!ELLER?

 • En grannlaga fråga är nu hur Svenska Evangeliska Alliansen (SEA) ska förhålla sig till den tydliga Rom-agenda Ulf Ekman slagit in på. Kommer man att tiga och huka eller kommer man tala klartext?

  Vad har den annars frispråkige Stefan Gustavsson, generalsekreteraren för SEA, att säga om Ulf Ekmans föredrag på Bjärka Säby?

  SEA:s ställningstagande i allt detta tror jag många väntar på – kanske med bävan eftersom Ulf Ekmans inflytande i dess styrelse är betydande.

  http://www.sea.nu/

  Berndt

 • moadim

  @ s:t Peter

  En sann profet blir inte hyllad.
  Undantaget som bekräftar regeln är möjligtvis David Wilkerson. Han fick dock enl det han skriver i sina böcker också smaka på den beska medicinen, bestående av hån, hat, förtal, misstänksamhet oa sådant.

 • S-E Daniel Nilsson

  Lars Enarson: Jag tror att det himmelska Jerusalem kommer ner till jorden genom att det jordiska Jerusalem förvandlas. Det är enligt min mening enbart så som hela Bibeln kan gå ihop.

  Det här tycker jag är en inte bara intressant diskussion utan också en viktig. Jag har märkt att kristna nästan alltid har mkt dimmiga begrepp om hur vi ska förstå de där sju uttryckliga omnämnandena av de tusen åren. Men moderatorn kanske flyttar oss till 500-salen…

  Det står ju på mer än ett ställe att vi vid uppståndelsen ska få sådana kroppar som Jesus hade efter sin uppståndelse, alltså en som fungerade både i det jordiska och i det himmelska. Det är för mig svårt att få bibeltexten att säga att de uppståndna ska leva begränsade till jorden tillsammans med de överlevande efter domarna vid Jesu återkomst. Och en sådan tolkning behövs inte. Det är ju inte svårt att föreställa sig att de som uppstått till evigt liv kan betjäna människor på jorden så som Jesus betjänade lärjungarna under fyrtio dagar fram till himmelsfärden.

  Likaså, menar jag, är det inte svårt att få Uppenbarelsebokens tal om ett himmelskt Jerusalem att samstämma med GT:s alla texter om denna tid, Tusenårsrikets. För dem som ingår i bruden, det nya Jerusalem enligt Upp 21 o 22, är det jordiska Jerusalem integrerat med det himmelska, de lever i båda ”halvorna”. För dem som lever i enbart jordiska kroppar är det annorlunda, men även de kommer att ana det himmelskas närvaro och kommer att få undervisning om hur det förhåller sig. Uppenbarelseboken beskriver det nya Jerusalem som en kub (lik det Allra Heligaste); basen är lika stor som Mellanöstern. Visst har vi symbolik här, men kanske mer. En intressant text är Jes 4:5, ”Herren skall över hela Sions bergs område och över dess högtidsskaror skapa en rök och en molnsky och skenet av en flammande eld om natten. Ja, över hela det härliga skall det finnas ett skyddande tak.” Det här kan vara de jordiska människornas perspektiv på det nya Jerusalem. Shekinah är ju ett med det himmelska Jerusalem.

  En sak som är förvirrande är Upp 22:2 antyder att det i denna tid ännu ska finnas sjukdom, du vet, ’livets träd ger läkedom åt folken’. Uppenbarelseboken är skriven i kronologisk händelseordning, men med ”parenteser”, utvikningar av vissa detaljer i det som just berättats kronologiskt. En gräns mellan dessa tror jag går mellan versen som talar om ”jag såg en ny himmel och en ny jord” och versen därpå, den som börjar berätta om det Nya Jerusalem. Upp 21:1 resp 2. Berättelsen om det nya Jerusalem är alltså troligen en utvikning av det som sker mellan Upp 20:10 o 11. Det löser helt problemet och belyser allt det jag sa inledningsvis.

 • Mycket intressant S-E Daniel Nilsson! Hoppas vi kan prata vidare om detta vid tillfälle. Skriver detta från mobilen. Ha en välsignad sabbat/helg!

 • @Lars W:

  ”Den engelske reformatorn och Bibelöversättaren John Wycliffe hamnade på påvens svarta lista och blev bannlyst.”

  En sevärd spelfilm om John Wycliffe på Kanal 10 nu (om någon till äventyrs skulle vara intresserad)

 • S-E Sköld

  Berndt Isaksson, medlemskapet i SKR har bundit ledarnas tungor i förhållande till varandra – och de olika villolärorna som man för med sig i det gemensamma boet – att de därför inte kan varna sina respektive församlingsfår för olika villoläror, utan att bryta den överenskommelse de har sinsemellan.

  Därför låter alla – nu senast Pelle Hörnmark i Dagen – som en ny version av ”pastor Jansson”; så långt bort från det förhållningssätt -och tydlighet som JESUS -och Jesu apostlar hade till ”främmande läror”. De vill helt enkelt inte stöta sig med SKR-stadgarna och varandra.

  Otydligare ”basuntoner” – än de kristna ledarskapets i vårt land – får man leta efter.

 • @Lars Enarson:

  ”Jag tror att det himmelska Jerusalem kommer ner till jorden genom att det jordiska Jerusalem förvandlas.”

  Det är en orimlighet att det Nya Jerusalem kommer ned till denna jord. Men den diskussionen kanske vi haft förut? Johannes ser en ny himmel och en ny jord. Utifrån det Nya Jerusalems mått kan man förstå att den Nya Jorden är oändligt mycket större (för min del i bokstavlig mening). Tänker man sig Staden placerad över Europa med ett hörn i Jerusalem (nuv) hamnar det diagonalt motstående hörnet i ”Smålands Jerusalem” ca 320 mil bort.

  Vidare ser inte Johannes något tempel i Staden (Upp 21:22). Löftena i Hesekiels och Sakarjas profetior om ett nytt tempel och förnyad tempeltjänst kan bara placeras in i den nuvarande jordens Messianska tidsålder – Tusenårsriket.

  Glädjande nog är Rom med sin vatikanstat och påvetron borta när den tiden kommer (Upp kap 17, kap 18 och kap 19).

 • S-E Sköld

  Matt. 15:13 ”Men han svarade
  och sade: ”Var planta som min
  himmelske Fader inte planterat,
  skall ryckas upp med rötterna”

  Om det är något som Gud inte planterat, är det katolicismen med alla dess villoläror, med en falsk Maria, med martyrers blod på sina händer och med avlatsbedrägerier och floder – kloakfloder, syndafloder – av pedofilism m.m.m.m. av annat sådant, obibliskt: i strid mot Guds Ord.

 • Peter Kalenius

  Tack Gud för Roger Larsson.

  Bra att det finns någon som inte är köpt och feg.
  Verkar ju knappt finnas någon inom Lo och pingt som vågar säga något. Speciellt inte inom Lo som styrs så hårt och auktoritärt.

  Kan även rekommendera barnabasbloggen.

  Mvh Peter

 • Inhoppare

  Peter Kalenius//

  Det beror nog på att i avsaknad av biskop och tradition finns det ingen som har som naturlig uppgift att säga emot honom. Skriften allena öppnar dessutom för olika tolkningar av Skriften, varför Ekmans tolkning är lika ok som någon annans.

 • Erik Johnsson

  Andy, inte har väl Roger Larsson talfel, som du skriver. Jag har lyssnat igenom bandet noga och han har inga problem att uttala orden, utom just ordet katolicism, som han tror ska uttalas katolism.
  Vad jag reagerar på är alltså att Andy tillvitar Roger egenskaper han inte har. Det tycker jag inte är schysst!

 • @Johan:
  Vad tjänar det för syfte att häva ur sig sådant?

  Även om jag personligen tror att Luther var ledd av antikrist, och att sola fide och sola scriptura skickar ner människor till helvetet, så bidrar det inte direkt till någon vettig debatt.

 • Peter Kalenius

  På Lo är det Ekmans tolkning som gäller och ingen annans. Det kommer knappast att vara någon annans tolkning än Ulfs som gäller, med eller utan biskop.

 • @S:t Peter:
  Jag blir inte speciellt svarslös. Den kritik som ofta framkommer här på alethia är inte speciellt imponerande.
  Det är få som har kunskap om katolska kyrkans läror. De flesta har läst på tidenstecken och utifrån det bildat sig en uppfattning om kyrkans läror..

 • S-E Daniel Nilsson

  @Lars Enarson: Lars, om du mailar Aletheia (från din vanliga ip-adress) så kan du få min mailadress.

 • Jonas

  Jag förstår nu mer och mer varför ordet hemförsamlingar klingar i ens inre.

  Vi har inget att frukta om vi så än blir bannlysta. Det är värre att stå inför den högste än dag när han talar och alla andra är tysta.

 • Johan

  Michael Backman: @Johan:
  Vad tjänar det för syfte att häva ur sig sådant?Även om jag personligen tror att Luther var ledd av antikrist, och att sola fide och sola scriptura skickar ner människor till helvetet, så bidrar det inte direkt till någon vettig debatt.

  Michael Backman!

  Jag respekterar dig och din rätt att välja precis vad du vill tro på.

  Vad exakt är det som jag har ”hävt ur” mig som du har hakat upp dig på?
  Du får förlåta mig, men jag tänker inte ägna mig åt att gissa, vad det är du menar.

  När det gäller sola scriptura, sola fide och solus Cristos (icke att förglömma) o s v., så var det landvinningar för återupprättandet av det sanna evangeliet. Här har vi uppenbarligen diametralt olika uppfattningar. D v s våra respektive uppfattningar om vad som i grunden konstituerar ett frälsande evangelium, skiljer sig åt.
  Du tror alltså att jag är påväg till helvetet, då finns det väl heller rimligen ingen grund för enhet oss emellan? Du söker väl inte enhet med dem som är påväg dit? Fast å andra sidan, så gör ju din högste chef påven det. Han söker ju enhet med alla, t o m med andra religioner. Hur tänker du där? Tror du att t ex muslimer kommer till helvetet? Om du tror det, hur kan man då motivera enhetssökande och samarbete med dessa?

  Personligen kommer jag aldrig att erkänna påvens anspråk eller att erkänna traditionen som auktoritativ. Därför finns det heller ingen enhet mellan påven, mig eller alla andra som tror som jag. Däremot är jag öppen för söka Andens enhet, med de katoliker som har den Helige Ande.

  Påståendet att ”Luther var ledd av antikrist”, var något nytt för mig. Är det en vanlig uppfattning bland katoliker?

  Även om vi har olika uppfattningar,
  så önskar jag dig Guds frid!

 • S:t Peter

  @Michael Backman
  Du skriver;
  ”@Johan:
  Vad tjänar det för syfte att häva ur sig sådant?

  Även om jag personligen tror att Luther var ledd av antikrist, och att sola fide och sola scriptura skickar ner människor till helvetet, så bidrar det inte direkt till någon vettig debatt.
  Vad är det för underlig teologi. S:t Luther hade direkt ledning från Jesus själv. Att du inte tror på argument om helvetet beror ju på att du tror på skärselden.
  Katolicismen är verkligen en mysterisk babylonisk religion med snurrig teologi.
  Nej, tro allena och skrift allena är Herrens melodi.
  S:t Luther ska äras inte hånas precis som S:t Roger.
  Shalom
  S:t Peter

 • Unga örnar och gamla uvar

  Vad Roger Larsson nu talar om, är gammalt och inte något som skulle få någon att lyfta på ögonbrynen. Men så är det tyvärr, man reagerar och slår upp det på sidor här och där. Lars Enarsson har talat om detta länge,och även skrivit en bok om det. Att Roger L nu talar om det, är bättre sent än aldrig. Sluta att blåsa upp människor, till något de inte är.
  En profet som inte ens vågar tala rakt ut, leder till spekulation. Varför vågar han inte tala rakt ut, eller vet han själv inte vem det gäller. Var budskapet till andy eller de andra på mötet. Ulf ekman behöver inte känna sig träffad, så det gäller säkert inte Livets ord. Inse att detta är löjligt trams.

 • S-E Sköld

  Satan har bundit de kristna ledarnas tungor genom SKR: ingen får säga någonting om falska läror, obibliska läror, som florerar bland SKR-medlemmarna.

  De har förbundit sig till tystnad. Därför låter de som t.ex. Pelle Hörnmark i Dagen: ”Å ena sidan, å andra sidan”. D.v.s. både ja och nej, samtidigt.

  Tjänare som Roger Larsson och andra, som inte gått i förbund med lögnen, får därför ropa som ensamma röster i öknen.

 • S:t Peter

  @Unga örnar och gamla ulvar
  Det finns alltid ett gäng gamla ulvar som sitter och gnäller. Roger har mer råg i ryggen än någon ung eller gammal örnprofet. Därför fick han ett namn som kan uttydas ER RÅG eller RÅGER. Han kan vara er råg han Råger. Ta råg ifrån Roger så kan ni få kraft att räta på på era trötta böjda ryggar.
  Roger har konfronterat en större andemakt än Ulvens lilla.
  Det här har gått ut och skakat om kristenheten i Sverige. Sedan Roger var och profeterade mot ledarskapet på LO har massor lämnat och verksamheten avslöjats med skandaler och fiiffel. Han får heller aldrig komma tillbaka.
  Roger har profeterat och fler sammanhang kommer att falla sönder och avslöjas.
  RKK kommer också att få sin verksamhet skakad och avslöjad. Det här är en kamp mot ondskans andemakter i himlarymderna.
  Roger har tagit på sig Elias roll. Det var inte så kul att vara baalsprofet på på hans tid. Så mycket dom ropade och skadade sig själva så svarade inte deras gud på deras mässoffer. Det här är ett så allvarigt slag mot antikrist att det kommer att skaka många baalsprofeter.
  Jag tror inte att du förstår vilket otroligt starkt slag detta är mot återkatoliceringen. Sedan är vi många ”minor profets” som kanske har uttryckt oss mer rakt på sak och tuffare. Men alla inblandade förstår och många bävar. Be för Roger han kommer att få otroligt mycket stryk. Ära den som äras bör.
  Hjälp Roger att konfrontera skökan och sprid budskapet om att lämna Babylon.
  Shalom
  S:t Peter

 • M

  St. Peter: (och några andra med)

  Se gärna till att sätta citationstecken (eller vad det heter) när du citerar, så undviker du att den du citerar blandas ihop med det du själv skriver. Förstod iofs ändå, men det är en viktig diskussion så det är väl bra med tydlighet!(?)

  Ditt inlägg närmast ovan är för övrigt mkt bra! (det brukar dina inlägg vara, fortsätt så ;-))

 • S:t Peter

  @Michael Backman
  Du skriver;
  ”@S:t Peter:
  Jag blir inte speciellt svarslös. Den kritik som ofta framkommer här på alethia är inte speciellt imponerande.
  Det är få som har kunskap om katolska kyrkans läror. De flesta har läst på tidenstecken och utifrån det bildat sig en uppfattning om kyrkans läror..”
  Kul att se att du fortfarande är lika svarslös när man bemöter dig med kunskap och vishet från den Helige Ande.
  Kallar du Roger Larsson, Sveriges största profet, för okunnig? S:t Roger talar Guds Ord och fördömer allt samarbete och ekumenik med din religion. Därför tror jag också att du är svarslös gentemot detta helgon.
  Precis som en viss potentat fått stå med skam inför alla i hela andevärlden så får ledarna på LO och andra proekumener stå till skam inför hela bloggosfären!
  Herrens tunga har talat!
  Det är aldrig för sent för omvändelse från avfall och villoläror. Nåden räcker!
  Shalom
  S:t Peter

 • S:t Peter

  @M
  Tack för uppmuntran! Jag ska försöka var mer noggrann med det jag skriver. Jag vill ju verkligen inte att mina åsikter ska sammanblandas med jesuiterna från RKK.
  Shalom
  S:t Peter

 • S-E Sköld

  Den profetiska Anden är evig: Den är Guds Ande, och om Han väljer att tala genom gamla, eller genom unga, är Hans sak.

  Han utväljer Själv Sina språkrör; därför står det skrivet – till oss alla – att vi skall ta oss till vara för att ”förakta” profetiskt tal, där någon gör anspråk på att tala å Guds vägnar, sådant som Guds Ande manar vederbörande att tala -eller skriva; det föraktet kan nämligen riktas mot Gud Själv, utan att vi menat så.

  Därför varnar oss Ordet för det föraktet;
  för vår egen skull.

  Vi är ju vana – i många fall – att leka och nojsa på gudsrikets område.

 • Rolf Lampa

  VARFÖR UPPENBARELSE?

  Bengt Malmgren: Kyrkan uttalar sig bara dogmatiskt om sådant som hör till tron, d.v.s uppenbarelsen och moralfrågor.

  Tron – Föremålet för kristen tro utgörs av vad Gud har sagt. Det inkluderar skapelseberättelsen.

  Uppenbarelse och moralfrågor – I Skapelseberättelsen och dess skildring av den första världen får vi uppenbarat för oss vad vi inte själva skulle ha kunnat lista ut. Och i denna uppenbarelse redogörs för grunden till moral, nämligen syftet med att vi finns ( att återspegla Guds väsens natur) samt de ordningar i vilka vi som människor har att följa.

  I allt detta ingick alltså påbud samt förbud från Gud som implicerade moraliska förhållningssätt till lagstiftaren – lydnad eller olydnad. Och vi vet hur det gick. Vi valde olydnaden.

  Och resten av Bibeln visar hur vi ständigt frångår denna Guds ”master plan” och Guds sätt att hantera alla dessa uppror.

  I Bibelns första 11 kapitel uppenbaras alltså moralens grund, dvs Guds vilja inklusive de ordningar han bestämde för skapelsen, och som konkret ORSAK till Guds plan för Återlösningen berättas även om det historiska Syndafallet.

  Skapelseberättelsen handlar alltså om Gud goda vilja då han skapade, samt det faktum att det tillstötte Problem. Och Problem behöver en Lösning.

  Problemet och Lösningen – Och bara en (1) lösning finns på syndens problem, nämligen rättfärdighet genom tron på Jesu Kristi ställföreträdande död och uppståndelse – en gång för alla.

  Du säger även att:

  Vad Katolska kyrkan lär är att det inte kan finnas någon motsättning mellan förnuft och vetenskap och tron.

  Denna ”lära” är inte en generell sanning. I nyanserad form lär Bibeln snarare tvärtom ifall vi utgår ifrån att Bibeln syftar på att förnuftet på ett bristfälligt sätt TOLKAR empiriska observationer och drar fel slutsatser av dem.

  Människan har ju i alla tider betraktat som omvärld och i alla tider dragit ”konstiga slutsatser” om den. Därför behövs Guds uppenbarelse även om vad som skedde innan vi fanns på plats för att se vad som hände.

  Och Bibeln ger oss en alternativ uppfattning om hur vi skall uppfatta världen, livet och människor växter och djur. Guds version är att vi är direkt-skapade. Människans version däremot är den rakt motsatta (surprise!?) – nämligen att vi har utvecklats genom naturliga mekanismer.

  Och utvecklingstanken är ju inte ny, bland hedningarna finns den dokumenterad ända från 400- och 600-talet före Kristus.

  Uppenbarelsen om att Gud skapade på det sätt han påstår att han gjorde är något vi inte själva kunde bevittna eftersom vi inte var där.

  Anledningen till att uppenbarelse finns överhuvudtaget är att vi inte kan lista ut allt själva. Ingen ”uppenbarelse” behövs ju om sådant vi själva kan lista ut. Och katolska kyrkan har inget att tillföra det som Gud redan har uppenbarat.

  // Rolf Lampa

 • Leif

  @S-E Sköld: Vi är ju vana – i många fall – att leka och nojsa på gudsrikets område.

  Ords. 8:30
  då fostrades jag såsom ett barn hos honom,
  då hade jag dag efter dag min lust
  och min lek inför hans ansikte beständigt;

 • Torbjörn S Larsson

  @Lars Enarson:

  HELT RIKTIGT ENARSSON, MEN ÄNDÅ SÅ FEL

 • Torbjörn S Larsson

  @Lars Enarson:

  Broder,
  HELT RIKTIGT ENARSSON, MEN ÄNDÅ SÅ FEL

  Det är helt riktigt att Jerusalem var av oerhörd betydelse under den första kristna perioden. Utan Jerusalem som bas hade hela skeppet seglat iväg utan roder.
  Emellertid var Jerusalems betydelse av övergående art. Hade inte Gud tillåtit att staden och templet lagts i ruiner år 70 så hade säkert en liknande avart till kristen tro växt fram som dök upp först 300 år senare.
  Med fixa idee´r kring centrala ledare och platser. Uppfostringsreligon med kardinaler, biskopar och koncilier.

  Varför Paulus efter fjorton år som apostel kände behov av att diskutera det som han förkunnat och trott var nog en rätt vanlig mänsklig svaghet. Hade han missas något? Var han verkligen den ende som hade våga ta steget ut och förklara hur församlingen skulle formas och organiseras? Denna osäkerhet ville han dryfta. Även fast han innerst inne visste att han hade rätt.

  Då Martin Luther kom med sina nya tankar på 1500-talet berättar han att det som fick honom att nästan tvivla på sina satser var då påvens prelater uttryckte:
  ”Har då alla utom du haft fel i över 1000 år”. Om du har läst Waldenströms historia från 1800-talet med försoningsläran så blev även han hårt ansatt av dessa tankar: ” Har Luther och kyrkan haft fel i alla tider”.
  ( fritt citerat och förkortat ).

  Nej, någon återgång till Jerusalem i andlig mening blir inte aktuell förrän i 1000-årsriket och eventuellt himmlen. Templet och staden har gjort sitt som modell för hur den lokala församlingen ska organiseras.

  Vi är överens att lösningen till den västerländska kristendomen kristendomens kris inte finns i ett närmande av den katolska kyrkan.

  Lösningen finns inte heller till någon messiansk soppa. Däremot har vi mycket att lära från de få versar som finns kring hur den första kristna församlingen i Antiokia hur en kyrka ska byggas upp och fungera.

  Att däremot gå tillbaks och hämta lärdomar från Gamla testamentet kan ge kyrkan en köl i segelbåten till att hålla upp farten mot vinden. Det är mycket viktigare än vad dagens frikyrka tror. Där är vi till en del överens.

  Vidare säger du att jag har en annan bibel än den du har. Nog är det så. I alla fall med min kvällsläsning. Efter jag släckt sänglampan på kvällen brukar jag peta tänderna och fundera kring en enda vers ur Thomanders översättning från 1800talet. Och den har du nog knappt hört talas om.

 • Angelen Wigenius

  Så säger Herren mitt folk sitter fast i läror och traditioner och jag vill befria dem.
  Orden fick jag för ca 15 år sedan.
  Jag är så innerligt tacksam för att så många har vågat ta bladet från munnen och vågar ifrågasätta det som nu sker.
  I det kyrkosystem vi nu har är det svårt för dem som har fått ett profetiskt uppdrag att göra sig hörda.
  Systemet släpper bara fram de som talar de som ledarskapet vill höra och tyvärr så kittlar de många åhörare i öronen också för då kan man fortsätt som förut med sitt eget och tro att man är med på vägen.
  Idag predikas en falsk nåd.
  Kristus dog och uppstod för att ge oss den unika möjligheten att få den relationen till vår Fader igen som Adam och Eva hade.
  Min make och jag har försökt att förmedla det som broder Roger talar om länge och jag har förfärats av över hur många småpåvar det finns över allt. Hur många som strävar efter att upphäva sig själva och försöka sträva efter en position. Men man vill inte ha Kristus som sitt huvud.
  Efter en stor besvikelse i vår stad så talad Anden till mig hela natten och Han sade gång på gång: DE MÅSTE KOMMA IN I ANDEN.
  Det verkar som vi har (utan att på något sätt döma någon) en stort antal människor i våra församlingar som tror sig ha Anden och leva under Andens ledning men som lever i en falsk inställning mycket på grund av en felaktig undervisning och brist på att vi inte får möjlighet i våra församlingar att se sanningen.
  Det gör att vi inte heller får möjlighet till en sann omvändelse.
  Det står att om vi söker Herren så ska han uppenbara sig för oss. Hur många har upplevt det idag. För jag tror att uppenbarelsen, tilltalen och ledningen kommer via Anden eftersom det står att vi inte får kalla någon för varken fader eller lärare.
  Präster och pastorers uppgift borde då vara att mycket aktiv hjälpa församlingsmedlemmarna med det istället för att ge dem en lära som de ska följa.
  Meningen är ju att vi ska bli budskapet personifierat.
  Det kan endast ske när vi helhjärtat överlämnar våra liv i Herrens händer för först då kan Den Helige Ande flytta in och ta sin boning och använda sig av vår kropp. Inget farligt för vi kommer bara att kunna älska och den kärleken kommer människor att vilja ha vilket i sin tur även förtränger all ondska och rädsla som vi har. Det kommer inte att finnas plats för något annat. Jag har personligen upplevt det. Men Gud är Helig och kan inte ta sin boning i någon som vill behålla något av sig själv.
  Vi får då del av de segrar över ondskan som Jesus vann över djävulen under sitt jordeliv och död.
  Ondskan måste i alla lägen ge vika för Andens kraft.
  Så länge vi har vårt kyrkosystem så är vi inget hot för honom han vet precis vad vårt nästa steg kommer att bli. Men om vi börjar bli ledda av Anden så har han ingen insikt. Han är livrädd för att vårt traditionella kyrkosystem ska falla sönder för då blir han maktlös. Halleluja

 • @Johan:
  Vilka som kommer till helvetet, vet bara Gud. Det är väl främst de som sprider irrläror och lär ut till massorna som kan ligga pyrt till enligt skriften, Matt 18:6. Sola fide, Sola scriptura är sådana irrläror som för människor till fördärvet. En billig frälsning utan sann omvändelse från synderna.. Man behöver inte ens be om förlåtelse för sina synder.. Bara ta emot Jesus i sitt hjärta som sin personlige frälsare, så ger han dig en biljett till himmelriket.

  Att Luther var ledd av antikrist, kan väl ses i ljuset av hans verk.. .. Splittring och åter splittring och tusentals nystartade församlingar som springer som får utan herde. Vilket har skapat stora sår i kristenheten. Jag har svårt att se att den helige ande kan ligga bakom Luther.

 • Rolf Lampa

  JORDENS ROTATION & UPPENBARAT LJUS

  Inhoppare: Enligt Bibelns allra första kapitel skapades solen första dag fyra. Hur vet vi då att en skapelsedag är 24 timmar lång?

  Ljuskälla + rotation – Det som bestämmer längden på ett dygn är jordens rotation. Inget annat. Och att skiftning sker mellan dag och natt beror på jordens rotation mot en ljuskälla.

  Var fanns då en ljuskälla innan solen skapades? Det fanns minst två möjliga källor till ljus. Det första Gud skapade var nämligen ljus (”Varde ljus” befallde Gud). Den andra möjliga ljuskällan är Gud själv.

  Vad som var den verkliga ljuskällan kanske antyds i Uppenbarelseboken 21:23:

  ”Och staden behöver icke sol eller måne till att lysa där, ty Guds härlighet upplyser den och dess ljus är Lammet.”

  Vi får väl fråga Gud när den dagen kommer.

  … vi har kommit bort från huvudspåret.

  Sant.

  Katolska kyrkan tenderar att veta bättre än Gud själv (Guds ord) och att tolka Guds ord genom traditionsfilter. Den har också en tradition av att låta sekulära filosofer bortförklara eller tolka Guds ord. Och än idag idag har den sekulära världen sina egna vetenskapliga myter som den prackar på oss andra.

  Det säkraste är nog att låta Guds egna ord själv tolka sitt ord åt oss, samt att i oklara fall vara mycket tveksam till att låta just fienden tolka den åt oss.

  ”Utan uppenbarelsen går folket vilse, lycklig är den som tar vara på Guds undervisning.” (Ord 29:18)

  KRISTNA ATEISTER

  Till sist: De första kristna anklagades för övrigt av romarna för att vara ateister. Detta eftersom de kristna trodde ju inte på nästan några (av sin tids) gudar alls! =)

  Kanske något att tänka på för alla (kristna) avgudadyrkare i vår tid. Tiderna förändras.

  // Rolf Lampa

 • @Erik Johnsson: De gånger jag har hört Roger har han i bland haft problem med vissa uttal, och det upplevde jag att han hade också på detta möte. Det är ingen stor sak, och min poäng var att inte haka sig upp i just fel uttal.

  Tycker inte vi behöver prata mer om detta då det är oväsentligheter.

 • S-E Sköld

  Leif, ja, barn brukar leka. Mvh S-E

 • @S:t Peter:
  För mig som katolik, så är det ganska orelevant vad Roger Larsson predikar. Han är inte vigd av och är del av den apostoliska succesionen, och har inte mandat att tolka och predika i min kyrka.

  Sen så råkar jag ändå gilla honom, då han predikar med en iver som tilltalar mig. Jag såg hans predikan på livets-ord för några år sen. Men det finns andra talare/föreläsare jag gillar också.

  När det gäller dina tankegångar kring Sola fide, så kan du spana in dessa verser och se om enbart tron alena räddar dig.
  Matt 16:27, Matt 25:45-46, Rom 14:10-12, Jak 2:14-16
  Läs gärna denna: http://www.ewtn.com/library/ANSWERS/JUSFAITH.htm

 • @Unga örnar och gamla uvar: Jag vet inte vem jag adresserar när du inte vågar skriva ditt namn. Budskapet var nedskrivet innan mötet och Roger visste inte att jag skulle komma, så vem som tramsar vet jag inte helt.

  Du kan vara oense med Roger, men det är väl ändå att förvänta att du bemöter honom med större respekt än det du gör?

 • @S-E Sköld:

  ”Tjänare som Roger Larsson och andra, som inte gått i förbund med lögnen, får därför ropa som ensamma röster i öknen.”

  Vi får hoppas att det är så, att han är fri. Frälsningsarmén, som Roger L tillhör om jag minns rätt, är dessvärre medlem i SKR de med.

 • Rolf Lampa

  Michael Backman: församlingar som springer som får utan herde.

  Spricker din teori om Jesus är den sanne herden? =)

  // Rolf Lampa

 • PåKlippan

  @Michael Backman:

  Du förfasar dig över splittring. Rkk och de ortodoxa kyrkorna är splittrade i mängder av ordnar och grenar. I Jerusalem brukar de olika munkarna slåss i Gravkyrkan, om någon skulle försöka gena över den andres heliga golvplätt.

  Remi Höjdahl som var assisterande pastor på LO åkte till hemorten Fredrikstad/Sarpsborg och splittrade Zoeförsamlingen, genom att ta med sig ca 15 % av deras medlemmar. Remi har ersatt Zoes pastor som ordförande för Norges trosrörelses pastorsförbund. Ulf har redan haft visitation hos Remi.

  Jag läste en annons där Gniste och Ekman skulle inviga en nyproklamerad församling.

  Ulf har flera gånger betonat hur viktig apostolisk succession är för honom, och han kallar splittring en specifik förbannelse inom protestantismen.

  Hur vågar han ge bifall till nya splittringar? Ulf har under de sista 10 åren ofta valt att tala med kluven tunga. Han är dessvärre sjukskriven efter ett svårt epileptiskt anfall. Vi bör bedja att han snart tillfrisknar.

 • moadim

  @ Angelen Wigenius

  Bland det bästa som skrivits hittills.
  Du har kontakt med HERREN !
  Är det därför det blir så tyst . . . . . . . ?

  @ alla

  Vi bör bedja att Ulf Ekman blir bevarad för evigheten !

  Och att Europakonferensen blir ett formidabelt fiasko i år, så att den läggs ner för ALL framtid.
  LO har tjänat tillräckligt med pengar där.

 • Linnea

  @Angelen Wigenius:

  Det säger ”ja och amen” här i mitt hjärta till Dina ord.

  Var välsignad!

 • Linnea

  @Angelen Wigenius: Det säger ”ja och amen” här i mitt hjärta till Dina ord. Var välsignad!

 • Linnea

  @Berndt Isaksson:

  Håller med Dig här till fullo.

 • Johan

  @Michael Backman:

  Jag noterar att du inte svarar på vad det är som jag ”hävt ur” mig, som du hakat upp dig på.
  Inte heller verkar du vilja dela din uppfattning om påvens enhetssträvanden med andra religioner.

  Ska jag förstå det som att du är svarslös?

  …Det är väl främst de som sprider irrläror och lär ut till massorna som kan ligga pyrt till enligt skriften, Matt 18:6.

  Ja, hm, de lär ju göra det.

  Sola fide, Sola scriptura är sådana irrläror som för människor till fördärvet.En billig frälsning utan sann omvändelse från synderna.. Man behöver inte ens be om förlåtelse för sina synder.. Bara ta emot Jesus i sitt hjärta som sin personlige frälsare, så ger han dig en biljett till himmelriket.

  Jag håller med dig om att det predikas ”billig frälsning” på alltför många håll, inom den s k frikyrkan idag. Det är bekymmersamt och det är min klara uppfattning, att det är ett falskt evangelium. Här behövs ett uppvaknande.

  Att detta skulle bero på sola fide och sola scriptura, är jag dock ej ense med dig om.

  Sola fide handlar om uppenbarelse av Guds /Guds Ords svar, på gärningslära och den vedervärdiga handeln med avlatsbrev, som Rkk överallt torgförde som frälsande.
  Jag hoppas att vi också är överens om att Rkk’s historiska praxis, angående handel med avlatsbrev, är irrlära?

  Luther (som inte är någon husgud för mig, även om jag erkänner och är tacksam för vad han åstadkom) sade: ”Tron utan gärningar frälser, men tron är aldrig utan gärningar.”

  Angående sola scriptura: Ords30:5-6, 5 Mos 4:2,
  1 Kor4:6, Mt 5:17-19 osv.

  Att Luther var ledd av antikrist, kan väl ses i ljuset av hans verk.. ..Splittring och åter splittring och tusentals nystartade församlingar som springer som får utan herde. Vilket har skapat stora sår i kristenheten.Jag har svårt att se att den helige ande kan ligga bakomLuther.

  Nej, splittringen inom den sk protestantismen, kan man nog inte skylla Luther för. Däremot så kan vi tacka Gud för att Han använde Luther för att befria oss från irrläror som avlatshandel, bön till helgon och till Maria, påvedyrkan osv.

  Dessutom gjorde Rkk, sin vana trogen, sitt yttersta för att döda honom. Det är inte svårt att inse, att utan Guds beskydd så hade han inte blivit gammal.

 • Johannes

  Jag menar att det är omöjligt att uppehålla principen ” Sola scriptura” eftersom den inte finns i Skriften. Den har heller inte getts till oss genom Kyrkan, utan av en munk på 1500talet. Att bibeln har en särskild plats i Guds uppenbarelse, är gjutet i Kyrkans historia. Men inte att Skriften är enda norm. Här får jag hålla med Ulf Ekman, varje person blir sin påve med Sola scriptura. Ni som tror på Sola scriptura, ser ni inte att i de avseenden ni skiljer er åt, vilket kan gälla så allvarliga saker som Jesu gudom mm, är ni djupt påverkade av olika ’traditioner’? – det må vara förkunnare, böcker ni läst, församlingar ni varit med i, sätt att tillbe ni lärt er uppskatta som får er att relatera till Gud och tänka kring Gud på ett visst sätt, och, inte minst, olika perspektiv som ni omfattar, tex. ett ’hebreiskt tänkande’ eller en ’frikyrklig andlighet’ – i alla fall är det traditioner som färgar er och er läsning av bibeln!

 • @Linnea: amen här också.

  /garan

 • Johan

  Johannes: Jag menar att det är omöjligt att uppehålla principen ” Sola scriptura” eftersom den inte finns i Skriften.

  Jag listade ju flera bibelversar till stöd för sola scriptura i min förra kommentar (Ords 30:5-6, 5 Mos 4:2, 1 Kor 4:6. Mt 5:17-19 osv.)

  ”5 Allt Guds ord är rent från slagg, han är en sköld för dem som tar sin tillflykt till honom.
  6 Lägg ingenting till hans ord, så att han beslår dig med lögn.” Ords 30:5-6.

  ”Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att fullborda. 18 Amen*säger jag er: Innan himmel och jord förgår, skall inte en enda bokstav,* inte en prick* i lagen* förgå, förrän allt har skett. 19 Den som därför upphäver ett av dessa minsta bud och lär människorna så, han skall kallas den minste i himmelriket. Men den som håller dem och lär människorna dem, han skall kallas stor i himmelriket.” Mt 5:17-19.

  Dessa versar bekräftar sola scriptura. De säger att vi får inte lägga till något och vi får heller inte upphäva något ur Skriften. Alltså sola scriptura. Den som inte ser detta måste vara andligt blind eller så vill man inte se det.

  Ni som tror påSola scriptura, ser ni inte att i de avseenden ni skiljer er åt…?

  Det är inte sola scriptura som skiljer oss åt. Det är brist på sola scriptura som skiljer oss åt. (Det är även det som skiljer oss och katoliker åt.) Många tror t ex mer på vad pastorn säger än på Ordet. För andra kan det handla om att de sätter samfundets lära högre än Ordet. Återigen andra lider bara av allmänt avfall ifrån Ordet (=Jesus).

  Sola scriptura är sådana irrläror som för människor till fördärvet.

  @Michael Backman: som skrev:

  ”Sola scriptura … för människor till fördärvet.”

  Hör du inte hur fel det låter? Att tron Bibeln som är Guds Ord, skulle föra människor till fördärvet.

 • S-E Sköld

  Gud är UPPENBARELSENS Gud, som först uppenbarade sig för Adam och Eva och deras söner, sedan för Noa och hans familj, sedan för Abraham och dennes ättlingar, därefter för Sitt folk, genom Moses och profeterna, i det vi kan kalla GT-församlingen.

  Därefter UPPENBARADE Han Sig i Kristus JESUS: i Människogestalt. Och JESUS i Sin ordning, uppenbarar Sig genom Sin församling, som är Hans kropp på jorden, men där Han själv fortfarande är huvudet/ledningen.

  Församlingens uppgift är att UPPENBARA JESUS för folket, genom att göra Hans gärningar och meddela Hans undervisning: göra ”det JESUS gjorde och lärde”.

  Men församlingarna av idag är – i många fall – som en matservering som läser ur kokboken för gästerna, utan att servera rätterna. Och det gör man, därför att Guds helige Ande i stort sett är utestängd;

  och Hans uppgift är att ”förhärliga” JESUS: att UPPENBARA Honom, och det kan ingen Människa göra; det är ett Guds Andes verk. JESUS: ”Han skall förhärliga mig.. av mitt skall han ta, och förkunna för er..”

  Med Andens verk är det så, att Han kommer inte utan Sina redskap: andliga nådegåvor. Han är som snickaren som inte kommer utan sina redskap: utan dem kan han ingenting göra, oavsett hur skicklig han är.

  Guds verk på jorden är inte en kyrkoorganisation, utan en kropp: Jesu kropp och måste därför uppbyggas enligt de ritningar Gud – genom Jesu apostlar – gett oss.

 • Erik Johnsson

  Sola Scriptura är en mänsklig tankekonstruktion och är därför inte av Gud. Den har skapat stor förvirring inom delar av kristenheten. Tusentals församlingar, samfund, kyrkor har bildats med Sola Sciptura som ledmärke och ändå drar de olika slutsatser i rader av viktiga frågor, som dop, ämbetssyn, församlingssyn, nattvardssyn, äktenskapssyn etc etc etc.

 • Leif

  @S-E Sköld: Men församlingarna av idag är – i många fall – som en matservering som läser ur kokboken för gästerna, utan att servera rätterna. Och det gör man, därför att Guds helige Ande i stort sett är utestängd;

  – Eller så serverar man någon form av ormsoppa?

 • Unga örnar och gamla uvar

  @ andy,st peter

  Andy jag tog ditt namn som ex på var budskapet kunde landa eftersom det saknade adressat. Detta kan vem som helst se. Jag kunde ha skrivit jörgen eller kalle lika så.

  st Peter

  Instämmer ang rkk, men Roger är en människa som säger lite av varje. Imorgon kan han vara pro katolik, det är hans problem. Ulf och Roger är nära vänner, så Roger kunde talat rakt ut när som helst.

  Denna lilla grupp som styr svensk kristenhet består av ett trettiotal personer. Vill vi så kan vi förändra, vi behöver inte be om lov. Vi är så många att vi kan kasta ut dem när vi vill.

 • Unga örnar och gamla uvar

  @ andy,st peter

  Andy jag tog ditt namn som ex på var budskapet kunde landa eftersom det saknade adressat. Detta kan vem som helst se. Jag kunde ha skrivit jörgen eller kalle lika så.

  st Peter

  Instämmer ang rkk, men Roger är en människa som säger lite av varje. Imorgon kan han vara pro katolik, det är hans problem. Ulf och Roger är nära vänner, så Roger kunde talat rakt ut när som helst.

  Denna lilla grupp som styr svensk kristenhet består av ett trettiotal personer. Vill vi så kan vi förändra, vi behöver inte be om lov. Vi är så många att vi kan kasta ut dem när vi vill. Eller hur.

 • Johan

  Jag ser att det blev lite fel i min förra kommentar, när jag skulle citera Michael Backman. Meningen innan @Michael Backman, skulle inte varit med.
  Att ha bråttom samt skriva kommentarer från iPhone=ingen bra kombination. :/

  För övrigt känns det som att diskutera med en vägg, när man diskuterar sola scriptura, med inbitna katoliker. Vare sig skriftbevis eller logisk argumentering biter. Svaren man får, är grundlösa påståenden om att sola scriptura är fel. Inte direkt övertygande.

  Att skylla splittringen inom kristenheten på sola scriptura, är skylla den på Ordet. D v s eftersom Jesus är Ordet, så blir det detsamma som att skylla splittringen, på Gud själv.
  Det är inte Gud som splittrar Sin församling, det är djävulen. Däremot så räddar Gud Sina barn, ur sammanhang som spårat ur.

  Att tjafsa fram och tillbaka om vem som har rätt, kan man säkert hålla på med tills Jesus kommer åter, när man debatterar teologi med dem som ej har böjt sig för Skriftens absoluta auktoritet.
  Med dem som inte har samma yttersta auktoritet, för avgörandet av lärofrågor, kan vi aldrig få verklig enhet. Vi kommer inte att kunna få t ex trons (=lärans) enhet(Ef 4:3-6), med dessa.

  Därför är det bra om det blir en tydlig uppdelning, mellan dem som vill följa påven och traditionen och de som vill följa solus Cristos (=Kristus allena). Det är nämligen 2 olika alternativ och det är endast de som tagit emot Jesus dom sin Herre, som har löfte om frälsning (Rom 10:9-10).

  Guds variant av enhet finns beskriven i Ef 4:3-6:
  ”Var ivriga att bevara Andens enhet genom fridens band: 4 en kropp och en Ande, liksom ni kallades till ett hopp, det som tillhör er kallelse, 5 en Herre, en tro, ett dop, 6 en Gud som är allas Fader, han som är över alla, genom alla och i alla.

 • S-E Sköld

  Unga örnar och gamla uvar: ”Roger är en människa som säger lite av varje”. Det tolkar jag, som Du säger: ”En pladdermakare”.

  En allvarlig anklagelse, som bör – för att vara trovärdig – åtföljas av exempel. Mvh S-E

 • Tack gode Gud att det finns röster som talar sanning, röster som låter skriften talar för sig själv och inte kommer med egena påhitt och letar i skriften för att bekräfta det.

 • Ronny

  @Erik Johnsson: Man måste ju lydda Gud mer än människor …Och även än kyrkliga ledare och sig själv, och tillåta andra att göra med …Och pågrund av det tror jag att vi som inte har den katolska tron och gemmenskapen som rättesnöre för tron och den kristna församlingen jämte Guds Ord …Splitras ibland tyvärr …För en del väljer vägen vidare med Ordet ,och andra går sin ,eller nån kyrkas väg om tron och livet…

  Och det tror jag är bra att det blir så ,för då kan de som vill följa Jesus och Ordet gör det som Fadern vill.Och låt sig bli ledda av den Helige Ande hjälparen fram till hela sanningen om allt…Och trots våra lärofel och övriga problem och synder …Och in i Andens enhet ,och som kristna sammanhang , som Gud vill, igenom Guds nåd och sanning och sinnets förnyelse och helgelse …Så man kan bli sund i tron, i den sunda tron och läran bibeln,och alltmer som Gud vill igenom livet…Så mycket den enskilde och en församling kan komma att vilja …

  Och då kommer det för de trogna i tron att bli uppenbart vilka som består provet eller ej, om att var sunda i tron tillslut med, tror jag … Och även om ens kyrka gör med, och andra kyrkor, och utanför ens samfund med, och om ett sammfund gör med, eller vilket sorts kristet sammanhang ,Kristen Rörelse , Kyrka som helst…

  Men det går inte om man skaffar sig ett fast cementerat läroämbete prästerskap… Som håller fast vid sin uppenbarelse och tradition jämte bibeln och lykas hålla ihop sin kyrka så i enhet baserad på mänsklig vishet..Och som växer sig stor och till av betydelse i världen och inom kristenheten …Som tex Katolska Kyrkan…

  Istället för bara genom Gud och Hans Ord bibeln som sitt enda rättesnöre för tron…Och skriftens instrucktionner .Som tex. : 1tess 5:19-21 Förakta icke profetisk tal, men pröva allt och behåll vad gott är…

  Gud finns ju så han gör sig ju bemärkt för de som vill lysna i tro på Honom…Sån tror jag …Gud välsigne dig alla och livet ,Guds frid !!! Ronny

 • PåKlippan

  @Erik Johnsson:

  Är det märkligt att ett samfund rkk, med diktatur och repressalier och hot om evig olycka kan uppvisa en mer enad lära än de troendes fria församlingar?

  Men aposteln säger att ….Ty partier måste ju finnas bland eder, för att det skall bliva uppenbart vilka bland eder som hålla provet…. 1 kor 11

  Partier måste finnas. Den som vill se enhet med våld, och manipulation kommer att lyckas. Jag tror definitivt att uppenbarelsebokens enhetskyrka med sina döttrar kommer att bli en succé. Det måste komma, förförelsen måste komma, men stackars dem som i god tro betjänar detta glamorösa enhetsverk.

  Om principen att hålla sig till sola scriptura per automatik leder till splittring, så vill jag att vi ser på svenska pingstväckelsens historia. Under hela dess historia fanns inte en enda läroskrift, katekes eller liknande som vi pingstvänner skulle följa. I Köllingared, Nyhem, Lapplandsveckan, Predikantveckan, Evangelistveckan i Jönköping så var det alltid det öppna bibelsamtalet som gällde. Vilken enkel syster och broder kunde väcka en fråga och få den upp på dagordningen. Vilket trossyskon som helst kunde ge sin synpunkt. Signe från Blåträsket eller Waldemar från Leruddeen! Jag vet jag har deltagit i Nyhem och Predikantveckan. Inget kan ersätta Anden och Ordet. Bibelsamtalet finns inte längre.

  Svensk pingstväckelse fick endast se en enda betydande splittring under ca 100 år. Jag tänker då på Maranataväckelsen.

  Din vän Ulf Ekman är den i modern tid som splittrat överallt där han kunnat vinna understöd för sin snurriga karismatik. Det fanns kanske 50-60 församlingar och grupper som söndrade över hela landet. Idag finns kanske 20 kvar. De flesta är nedlagda och den glada lovsången har tystnat. Lösningen idag, enligt Ulf är att vi med allvar beder till den eviga jungfrun Maria?

 • Christian

  @Johan:
  Sola scriptura har i motsats till vad påvekyrkans representanter brukar hävda starkt stöd hos fäderna d v s i den tradition de påstår motbevisar reformationens formalprincip. Se t ex Websters artikel http://www.christiantruth.com/scriptureandchurchfathers.html

  Från slutet av sammanfattningen:

  This two source theory of revelation eventually found dogmatic formulation in the decrees of the Council of Trent on Scripture and Tradition. These decrees state that the revelation of God was contained in both the written Scriptures and the unwritten traditions. The point Oberman makes is that the decrees of Trent, sanctioning tradition as a vehicle of revelation, thereby rendering Scripture materially insufficient, are inconsistent with the historic testimony of the patristic and Middle Ages. The opinion of the fathers and theologians throughout the history of the Church and up to the Reformation was overwhelmingly in favor of the Reformation principle of sola Scriptura and antithetical to the position of the Council of Trent. Contrary to claims by Roman Catholic apologists, the principle of sola Scriptura is not only biblical, it is historical. It is Roman Catholic teaching, as defined by the Council of Trent, which is, in fact, unhistorical.

 • Christian

  @PåKlippan:
  Håller med om det du skriver. Funderar bara på vad du menar med Ekmans snurriga karismatik?

  Är det karismatik i allmänhet som är snurrig eller är det Ekmans tillämpning som sådan du syftar på?

 • @Christian:

  ”Sola scriptura har i motsats till vad påvekyrkans representanter brukar hävda starkt stöd hos fäderna…”

  För att inte tala om Mästaren, Ordet, själv.

  Matt. 4:4, 7, 10, 21:13, 26:31

 • Christian

  En annan sak jag funderar på är hur det allmänna prästadömet kan fungera i dessa påvekyrkans hierarkiska strukturer som Ekman vill påtvinga frikyrkan.

  Hur stämmer det med Gudstjänstordningen som Paulus skissar på i 1 Kor 14:26

  Hur skall det då vara, bröder? Jo, när ni samlas har var och en något att ge: en psalm, ett ord till undervisning, en uppenbarelse, ett tungotal, och en uttydning. Låt allt bli till uppbyggelse.

  Alla troende har något att dela när vi kommer samman i Gudstjänsten. Notera att det alltså är den smorde aposteln, Gudsmannen, som skriver detta. Alla har något att bidra med.

  NT är tydlig på att det handlar om allmänna prästadömet och att vi inte längre har en särskild ”prästtjänst”. Vi är alla präster:

  Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap, som skall frambära andliga offer som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje.

  Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni skall förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus

  Hierarkiska strukturer med präster, biskopar, kardinaler och påvar rimmar illa med NT undervisning om allmänna prästadömet.

 • Sista striden?

  Jag har skrivit några inlägg om vad bibeln säger om den sista tiden. Åtminstone som jag uppfattar att bibeln ser den. Jag har inte blivit motsagd på någon avgörande punkt.
  Nu tänker jag växla spår och möjligen vara dagsaktuell.

  Det är många som kommenterar de senaste händelserna i den kristna världen och den bekymmersamma situationen. Jag har själv bidragit något, bl.a. på min egen blogg. Dock är det inte så många i ledarskapet, i varje fall inte i pingst, som tyckt något ännu. Om man bortser från Pelle Hörnmark, och det är osäkert vad han tyckte också.

  http://www.dagen.se/opinion/debatt/petrusambetet-raddar-inte-europa/

  http://barnabasbloggen.blogspot.se/

  Jonas Melin, (vi är inte biologiskt släkt) bibellärare på Mariannelunds Folkhögskola, (en av pingströrelsens skolor) har också skrivit i ämnet på Barnabasbloggen.

  Att kristenhetens ledarskap är inne i en kris är uppenbart och när inte heller Pelle Hörnmark, för pingsts räkning heller vara tydlig gent emot Ulf Ekman och hans dragning mot katolisismen sprider sig oron.
  Ulf Ekman har börjat höja handen och peka – mot Rom. Mångas favoritpastor har därmed redovisat en ny färdriktning och frågan är, skall vi följa honom?

  Kan vi lita på våra ledares andliga omdöme och tillsammans tacka nej till den nya färdvägen, i trohet mot honom som har kallat oss.

  När man läser Erling Medefjord och andras klara redovisning om katolsk tro, med dess konsekvenser, förstår man egentligen inte varför vårt unga pastorsgarde har svårt att veta på vilket ben man skall stå.

  Kan vi hoppas på att Pelle Hörnmark ska kunna hjälpa våra samfundspastorer i Pingst och i andra sammanhang i en för dem knepig situation? Men för det krävs att han själv ser vägen.

  http://stig-melin.blogspot.se/

 • @Christian:

  Tack för dina små inhopp här och där, ofta upbackade av intressant kyrkohistoria.

  Kanske skulle många s.k.(!) andliga ledare som idag vurmar för just kyrkohistoria läsa även de lite mer obekväma delarna?

  /D

 • Johan

  @Christian:
  @Lars W:

  Tack för bra inlägg i debatten! 🙂

 • S-E Sköld

  Stig Melin: ”Kan vi hoppas på att Pelle Hörnmark ska kunna hjälpa våra samfundspastorer i Pingst och i andra sammanhang i en för dem knepig situation? Men för det krävs att han själv ser vägen”.

  Pelle Hörnmark har ”kört över” en apostel och två profeter: Lewi Pethrus, Georg Gustavsson och Bo Hörnberg, vad de lärde och stod för. Om man inte blir ”andligt blind” då, när blir man det i så fall?!

  Jag har också – en tid – hoppats på Pelle, men det har jag slutat med. Samuel hoppades på Saul, tills dess Gud sa åt honom, att sluta med det. ”Jag har förkastat honom”, sa den Gud som en gång – genom profeten Samuel – utpekat Saul, som ledare för Guds egendomsfolk.

  Gud kan upphöja och förkasta!

 • Unga örnar och gamla uvar

  @ S-E Sköld

  ”Unga örnar och gamla uvar: ”Roger är en människa som säger lite av varje”. Det tolkar jag, som Du säger: ”En pladdermakare”.

  En allvarlig anklagelse, som bör – för att vara trovärdig – åtföljas av exempel.”

  1994 Gävle livets ord konferens

  Då profeterade Roger Larsson detta;

  Alla herde stavar skall brytas av i Gävle, men din(livets ord pastorn) skall växa. Nu blev det inte så, Livets ord pastorn slutade, och de andra vart kvar.
  Roger Larsson är evangelist, och drar iväg ibland, så ta honom med en nypa salt. Han är människa som vi andra, det är bättre att vi själva hör från Gud. Då slipper vi denna falska upphöjelse av människor.

 • Unga örnar och gamla uvar

  @PåKlippan

  ”Ulf har under de sista 10 åren ofta valt att tala med kluven tunga. Han är dessvärre sjukskriven efter ett svårt epileptiskt anfall. Vi bör bedja att han snart tillfrisknar”

  Epileptiskt anfall är det så det heter nu, varför inte kalla det med Ulf egna ord demon besättelse.

 • Elisabeth

  @Christian:
  Huvudet på spiken !

  Jag tänker på Matteus 23:

  Jesus talar till folket och till sina lärjungar:

  8 Men låt ingen kalla er rabbi, ty en är er Mästare, och ni är alla bröder. 9 Ni skall inte heller kalla någon på jorden er fader, ty en är er Fader, han som är i himlen. 10 Ni skall inte låta någon kalla er lärare, ty en är er lärare, Kristus. 11 Den som är störst bland er skall vara de andras tjänare.

  kan det bli klarare?
  Vill Jesus ha en påve eller biskop?

 • Johannes

  @Johan

  Tack dina svar! Jag tror du misstolkar dessa bibelord – inget av dem säger faktiskt att de heliga skrifterna är den enda normen för sanning på vilka dogmer och kyrkolära skall byggas osv. (Sola Scriptura i bemärkelsen att bibeln innehåller all kunskap som behövs för frälsning, kan jag verkligen hålla med om, men i denna debatt handlar frågan om biskopsämbetets funktion och om Rom biskopens ev primat, och då är betydelsen av Sola Scriptura som gäller rättfärdigande av dogmer mer relevant.). Låt oss titta på dina bibelcitat:

  ”5 Allt Guds ord är rent från slagg, han är en sköld för dem som tar sin tillflykt till honom.
6 Lägg ingenting till hans ord, så att han beslår dig med lögn.” Ords 30:5-6.

  Att denna vers handlar om Bibeln, har jag svårt att tro. ’Gud ord’ är i skrifterna snarare ett begrepp som handlar om Guds tilltal och undervisning. Denna undervisning finns i och fyller skrifterna, men självklart har Gud talat utanför skrifterna och all undervisning, uppenbarelse och tilltal som Gud har gett finns inte i bibeln (se 2 Tess 2:15. ’Stå alltså fasta, käre bröder, och håll er vid de lärdomar
  som ni har mottagit av oss, vare sig muntligen eller genom brev.’) När Gud talar ngt skall självklart inget läggas till detta, det vore en styggelse! Det är det detta ord i Ords 30 handlar om, och det är utifrån den principen Jesus så ofta kritiserar den tidens lärare.

  Återigen är det samma princip som möter oss i Mt 5:17-19: att inget bud skall upphävas. Samma sak i 5 Mos 4:2. Men dessa ställen motsätter inte att det finns uppenbarelse utanför Bibeln, bara att det som uppenbaras inte får förvanskas genom tillägg. Om judarna hade uppfattat 5 Mos 4:2 som du gör, hade de aldrig upptagit profeternas skrifter eller budskap som genuina heliga texter. Nu gavs ingen befallning genom en så tydlig gudsuppenbarelse som på Sinai att dessa profeters skrifter skulle uppfattas som helig skrift (vilket kanske skulle behövts om det tolkat 5 Mos 4:2 på det sättet som du gör) – ändå var det det som Guds folk gjorde!

  Självklart får vi inte ”lägga till något och vi får heller inte upphäva något ur Skriften”, som du säger, men ser du inte att detta inte på något sätt bekräftar principen att bibeln är enda rättesnöret? Det enda du har sagt, är vad alla kristna håller med om, att bibeln inte får motsägas.

  Ett problem för dig blir kanonprocessen, som inte alls är så tydlig som många protestanter vill göra gällande. Det är mer relevant att se de heliga skrifterna som en del i en större tradition, och detta förklarar varför det tog flera hundra år innan man var helt överens kring vilka böcker som ingick. Om ”att inte lägga något till hans ord” handlar om att alla skrifter och all undervisning utanför bibeln skulle ”besmitta uppenbarelsen” om någon av dessa uppfattades som helig skrift men egentligen inte var det, hade nog kyrkan betydligt tidigare tagit upp kanonfrågan.

 • Johannes

  @Elisabeth

  Förklara gärna för mig då, varför Paulus kan säga:

  Jag skriver inte detta för att få er att skämmas utan för att tillrättavisa er som mina älskade barn. Om ni än skulle ha tusentals uppfostrare i Kristus, har ni ändå inte många fäder. Det var jag som i Kristus Jesus födde er till liv genom evangeliet. (1 Kor 4:14-15)

  Hur kan ett barn kalla sin pappa för ”Fader” utan att bryta mot Kristi ord? Hur kan kristen högstadielärare kallas ’lärare’ utan att bryta mot detta bud? Jag tror du misstolkar detta ord, och att från detta ord dra slutsaten att påvedömmet eller biskopsämbetet är fel, är dålig logik.

 • PåKlippan

  @Christian:

  Med värme minns och beskriver jag pingstväckelsen i mina inlägg. Jag gör en skarp skiljelinje mellan historisk pingstväckelse och modern karismatik. Den senare är ofta nonchalant vad gäller sanning och äkthet. Man gör show av påstådda helanden. Hinn fick chans att ta fram verkliga helanden, inget enda kunde dokumenteras. Kuhlman ljög friskt om sitt spruckna äktenskap. Karismatiska vänner till mig hyllade Todd Bentley ända ”tills han gick fel”. Vi som hade lämnat yran såg att Todd var fel från början. Rick Joyner är riddare av Malta med rätt att dubba nya ordensbröder. Livets Ord trycker Rick Joyners och Joel Osteens böcker. Ingen prövning, inga älstebröder, ingen ödmjukhet är sigillet på yr karismatik.

  Applåder, märkliga tungotal, motsägelsefulla s.k. profetior. En enda sörja av blandade lögner och sanningar levererat i snabbt tempo. Inga pauser längre än 5 sekunder. Man hinner inte tänka efter.

  Tron på genombrotts-smörjelse. Trots att NT nästan bara talar om att Jesus var smord. Vi ska inte söka människors smörjelse. Om du ser en annons att den eller den har smörjelse, så bör du fly.

  Vi hörde aldrig Georg Gustavsson och hans kolleger jaga smörjelse. De ville leva nära Jesus den smorde.

  Jag läser i 1 Joh 2 kapitel. ”Älska icke världen, ej heller vad som är i världen. Om någon älskar världen, så är Faderns kärlek icke i honom.
  Ty allt som är i världen, köttets begärelse och ögonens begärelse och högfärd över detta livets goda, det är icke av Fadern, utan av världen.”

  Hur kunde jag samtycka och applådera Severin, Ekman, Avanzini m.fl. Vi är gudar sas det.

  Det är ju helt galet att söka maximera här nere, när Gud kallat oss till gemenskap med Jesus enligt Joh 14 kapitel. Hur kunde jag ta in sådana predikningar? Gud vill det bästa för dig sa man. Du ärar Gud när du lever i överflöd? Men vilket liv blir det för den som släpper in status, girighet och högmod i sitt liv?

 • Christian

  @PåKlippan:
  OK.

 • S-E Sköld

  Unga örnar och gamla uvar, varmt tack för det tillägget, bekräftelsen på vad Du framfört! Mvh S-E

 • Johannes

  @ Christian

  Hej Christian! Jag måste tillstå att din logik rimmar illa angående det allmänna prästadömets oförenlighet med hierarkiska strukturer. I Gt kunde hela folket vara ”ett rike av präster och ett heligt folk.”:

  ”Ni skall för mig vara ett rike av präster och ett heligt folk.” 2 Mos 19:6

  Detta var självklart inte oförenligt med en hierarkiska struktur av präster (leviter, aroniter, överstepräst). Hur kan det då NT plötsligt vara oförenligt med allmänna prästadömet och hierarkiska strukturer? T.o.m. Paulus uppfattade ju sin speciella kallelse som en prästtjänst:

  ”Ändå har jag delvis skrivit ganska djärvt till er för att påminna er om ett och annat. Och detta i kraft av den nåd som jag har fått av Gud, att jag skall vara Kristi Jesu tjänare bland hedningarna, en som i helig prästtjänst förvaltar Guds evangelium, så att hedningarna blir det offer som Gud tar emot, helgat genom den helige Ande.” (Rom 15:15-16).

  Jag tycker din tolkning är en selektiv bibelläsning. Vore det inte mer logiskt, om man nu inte tror att Israel är en svart bakgrund till Kyrkan utan ett mönster och en grund för Guds folk i alla tider, att tro att Guds mönster att organisera sitt folk kan ha likheter genom alla tider, inte minst i fråga om en så grundläggande sak som föreningen mellan det allmänna och det hierarkiska, som ju finns i allt annat i NT (samhälle, familj osv)?

 • Johannes

  @Elisabeth

  Hur kan du säga att de utläggningar som återgavs på Bergsjöbloggen är avguderi? Det är ju god kristen undervisning!

 • Johannes

  @Elisabeth

  Bortse gärna från min kommentar om Bergsjöbloggen. Jag inser att vi tänker väldigt olika och kommer inte att a tid att följa upp en diskussion om alla de ämnen som presenterades på Bergsjöbloggen. Dessutom läste jag bara snabbt igenom texterna och vet inte om jag kan stå för uttalandet att det var ”god kristen undervisning”. Detta var skrivet mer i polemisk retorik än en djup insikt om sakernas innehåll, vilket jag ber om förlåtelse för.

 • Christian

  @Johannes:
  Ja självklart är det tillåtet för ”lekfolket” att tillämpa 1 Kor 14:26 i katolska mässor… 😉

  Förutom det allmänna prästadömet talar inte NT om någon specifik prästtjänst utom Jesu Detta gjorde han en gång för alla, när han offrade sig själv, och f f a inte den katolska där prästen förrättar det hädiska mässoffret, (Kristus offras på nytt), söndag efter söndag.

  Ty Kristus gick inte in i en helgedom som är gjord med händer och som bara är en bild av den verkliga helgedomen. Han gick in i själva himlen för att nu träda fram inför Guds ansikte för vår skull. 25 Inte heller gick han in för att offra sig många gånger, så som översteprästen varje år går in i det allra heligaste med blod som inte är hans eget. 26 I så fall hade han varit tvungen att lida många gånger alltsedan världens grund blevlagd. Men nu har han trätt fram en gång för alla vid tidernas slut för att genom sitt offer utplåna synden.

  V g Rom 15 är det givetvis symboliskt och handlar inte om att Paulus fysiskt offrar hedningarna… 🙂

 • Johannes

  @Christian,

  Tack för ditt svar. Nu undanviker du frågan om kyrkan struktur. I ditt inlägg skriver du:

  ”En annan sak jag funderar på är hur det allmänna prästadömet kan fungera i dessa påvekyrkans hierarkiska strukturer som Ekman vill påtvinga frikyrkan.”

  Sen går du så långt att du säger: ”Hierarkiska strukturer med präster, biskopar, kardinaler och påvar rimmar illa med NT undervisning om allmänna prästadömet.” Det är denna motsättning mellan allmänna prästadömet och hierarkiska strukturer jag ifrågasatta i mitt inlägg. Du bemötte inte den invändig jag gjorde med annat än tal om prästtjänstens innehåll. Hur är det med hierarkiska strukturer, står de i motsättning till den kyrkan som finns i NT? På vilka grunder?

  När det gäller Rom 15:15-16, kan man inte argumentera att Människor är det sanna offret i en andlig bemärkelse och de fysiska offren i GT bara en symbol, eftersom detta nya är mer fulländat? Självklart offrar in te Paulus hedningar fysiskt, men du kan väl inte mena att det inte finns en verklighet bakom orden ”hedningarna blir det offer som Gud tar emot”? Självklart finns det en verklighet bakom de orden, och då även bakom orden att Paulus genom den nåd han fått skall vara ”en som i helig prästtjänst förvaltar Guds evangelium”. Eller?

 • PåKlippan

  @Unga örnar och gamla uvar:

  Jag har läst att epilepsi kan utlösas av extrem uttröttning. Ulf är ordinerad vila. Att vistas i Vatikanen och att arbeta med uttalad rkk-agenda är nog anledning till extrem mental stress. Jag hoppas och ber att Ulf ska söka sig till mentalt och andligt friska miljöer. Det akuta insjuknandet kom tydligen inom någon timma efter att planet från Rom hade landat. Aldrig mer Rom?

  Vi måste vårda vår själ, vi är inte några maskiner.

 • Pingback: Aletheia — Blogg & Tankesmedja » Bloggarkiv » Joel Halldorfs rökridå kring Ekmans bibeltolkning()

 • Erik Johnsson

  Jag tycker det är skamligt om vi här ska börja koppla ihop Ekmans insjuknande (om det nu kan kallas för det) med hans teologiska utläggningar. Gör vi det kan jag plocka fram rader av exempel på härliga evangelikaler som drabbats av plötslig sjukdom.

 • @Erik Johnsson:

  En annan person svårt sjuk just nu är Peter Halldorf. Har ännu inga detaljer men info från säker källa. Gör inga kopplingar utan konstaterar bara!

  Vi (aletheia) hade tidig information om Ekmans ”krampanfall” p.g.a. ett församlingsmöte i Livets Ord, långt innan både ViD och Dagen publicerat något + även Halldorfs sjukdom. Men som du ser har vi inte skrivit några bloggposter alls om detta, just av anledningen du nämner.

  Men om någon nu lagt ihop två och två och kommit fram till att Ulf får något som liknar en hjärt-attack strax efter det att han kliver av planet från Rom så är det inte ont förtal utan händelseförloppet såsom det faktiskt såg ut.

  Nu extraknäcker ju dessutom Magnus Dahlberg (Livets Ords PR chef) som överläkare och lugnar oroade med;

  ”- Ulf Ekman är trött och slutkörd och behöver helt enkelt ta igen sig under en period, säger Magnus Dahlberg som också utesluter att kramptillståndet skulle ha utlösts av någon enskild händelse.”

  samt ”Anfallet utlöstes av stress och är en enstaka händelse som inte behöver återkomma.”

  Vi som ständigt påpekar att Ulf Ekman har hamnat helt fel bör kanske låta oss påminnas om att be för Ulf (minst) i samma utsträckning som vi kritiserar. Jag menar vad jag säger.

  mvh
  D

 • Elisabeth

  @Johannes:
  Bersjöbloggen?
  Du skriver :
  Hur kan du säga att de utläggningar som återgavs på Bergsjöbloggen är avguderi? Det är ju god kristen undervisning!
  Nu fattar jag inte…?

 • Elisabeth

  Bersjöbloggen

  Tycker jag är Toppen!
  Läser den ofta!
  Mycket bra!

 • Johannes

  @Elisabeth

  Tack. Jag lite längre upp en kommentar på din utläggnining av Matt 23:8-11. Utifrån din utläggning vore det intressant att höra hur du tänker kring Paulus ord om faderskap. Förklara gärna för mig hur det kommer sig att Paulus kan säga:

  Jag skriver inte detta för att få er att skämmas utan för att tillrättavisa er som mina älskade barn. Om ni än skulle ha tusentals uppfostrare i Kristus, har ni ändå inte många fäder. Det var jag som i Kristus Jesus födde er till liv genom evangeliet. (1 Kor 4:14-15)

  Hur kan ett barn kalla sin pappa för ”Fader” utan att bryta mot Kristi ord? Hur kan kristen högstadielärare kallas ‘lärare’ utan att bryta mot detta bud? Jag tror du misstolkar detta ord, och att från detta ord dra slutsaten att påvedömmet eller biskopsämbetet är fel, är dålig logik.

 • Elisabeth

  @Johannes:
  Broder
  (Först undrar jag bara var jag har kritiserat Bersjöbloggen och kallat deras utläggningar avguderi??)

  Jag ser ingen koppling eller stöd till de bibelord du nämner för att utöva ett hierarkiskt ledarskap i de troendes gemenskap.

  Paulus talar ju om sig själv. Ingen ny Paulus kan uppträda.

  Kan detta ge stöd för påvar och biskopar? Nej det tycker jag är ”lägga till”.

  På flera ställen och som fler omnämt här så talar skriften om att i de troendes gemenskap ..vi alla är bröder, alla har något att ge. etc…
  Sen finns det ju tjänstegåvorna! Underbart! Herdar, evangelister, lärare… ja du vet om dom alla.. Men de har ingen särställning inför Gud i auktoritet vad jag kan läsa och förstå. Den störste är allas tjänare. Det kan vi veta.

  Om du läser hela Matt 23 så ser du vad som föregått Jesu ord ..Det tycker jag besvarar din fråga. I det sammanhanget går Jesus hårt åt fariseerna som vill vara bäst i klassen..sitta längst fram, …Vill att alla skall hälsa och på dom, lägga bördor på folket… mm och sen kommer det i vers 8-11

  8 Men låt ingen kalla er rabbi, ty en är er Mästare, och ni är alla bröder. 9 Ni skall inte heller kalla någon på jorden er fader, ty en är er Fader, han som är i himlen. 10 Ni skall inte låta någon kalla er lärare, ty en är er lärare, Kristus. 11 Den som är störst bland er skall vara de andras tjänare.

  Nej, jag kallar inte härmed min jordiske pappa för Far.

 • Elisabeth

  Så här skall det vara.
  Min jordiske Pappa kallar jag inte för Far härmed

 • Johannes

  @Elisabeth

  Tack för dina svar! Nu förstår jag lite mer hur du tänker.

  Jag talade om ”de utläggningar som återgavs på Bergsjöbloggen”, det skulle vara ”de utläggningar som återgavs av Bergsjöbloggen” (Här ovan, när du kritiserar Romersk katolsk syn).

  Mvh!

 • Elisabeth

  @Johannes:
  Tack broder

 • Ronny

  @MyTwoCents:Gott Amen…Frid

 • moadim

  Vill såhär i fotbollstider ( då kanske ja får ligga ’ högst’ på listan ett tag ) passa på att ge en eloge till Aletheias moderatorer, både ordinarie &2

 • Sefast Tronde

  @MyTwoCents: ”Vi som ständigt påpekar att Ulf Ekman har hamnat helt fel bör kanske låta oss påminnas om att be för Ulf (minst) i samma utsträckning som vi kritiserar.”

  – Bra att du påpekar det!

  Om nu Ulf Ekman blivit sjuk så bör de kritiker mot hans ’väg’ på senare tid, som vill vandra i rättfärdighet inför Gud, även kunna bedja för honom. Om inte annat så för sin egen skull. Det känns helt enkelt RÄTT, åtminstone för mig!

  MVH / Sefast Tronde

 • S-E Sköld

  Det finns åtminstone två fadersbegrepp: det ena är institutionen Fader – familjens överhuvud – och det andra är fader, i faderskapets mening.

  Det är det senare som Paulus åsyftar, att han ”fött” – dem han syftar på – till andligt liv.

  Vad gäller Påven, gör han anspråk på att vara en Fadersgestalt – en fadersinstitution – för hela kristenheten. En kristenhet som han f.ö. inte ens tillhör, p.g.a. sina falska läror.

 • PåKlippan

  @Erik Johnsson:

  Att vistas i en miljö som man tidigare ansåg vara fylld av negativ atmosfär och med läror som på djupet av det undermedvetna kanske inte fått full sanktion borde man undvika?

  Mental stress tror jag alla moderna människor upplever till och från.

  Men det är klokt att inte söka sig in i destruktiva sammanhang. Kanske är det som hände en väckarklocka att det finns hotfulla mörka makter som vill dra ned våra själar i djupet?

  Vi är många kristna med större och mindre lyten. Jag läser inte in något kvalitativt i den grad av hälsa som en kristen har. Bland de yra karismatikerna fanns ibland motsatta funderingar.

 • Ronny

  Ber att min gamle Pastor Ulf Ekman ska få må bra igen Gud ,och hans familj och församlingen Livets Ord ? Och att allt ska stå väl till med dem? Och alla och de och vi alla och att vi och livet ska få frid med dig Gode Gud ? Som det blir bäst nu och för tid och evighet och förlåt oss alla våra felsteg och hjälp oss att förlåta varandra och alla och oss själva?Och Gode Gud led oss på rätta vägar till att vända om från våra egna vägar och tankar? Till dinna vägar och tankar som är så mycket högre än våra egna vägar och tankar är, som himlen är över Jorden? Och Jesus Herren du säger i ditt Ord att det är omöjligt för oss människor att bli frälst…Men att för Gud är allt möjligt…

  Så hjälp oss som du vill Gode Gud nu och för tid och evighet och med det som varit och är och kommer ? För i inget annat namn än dit Jesus, finns frälsning under himlen…Tack Gud för att jag fick lägga fram detta bönnämne och för att din kärlek aldrig förgår…Och att din nåd varar evinnerligen…Och som du säger i ditt Ord gäller oss alla alltid och blir vårt om vill i din nåd och sanning som du vill i tron…

  Och giv oss det Gud helt klart och uppenbart för oss som du vill ? Som detta löfte i Jermia 31:3 Med evig kärlek har jag älskat dig och jag låter min nåd förbli över dig…I Jesus namn,amen Ronny Frid och Gud välsigne dig!!! ps 103 , ps 139

 • @Michael Backman:

  ”Det är få som har kunskap om katolska kyrkans läror. De flesta har läst på tidenstecken och utifrån det bildat sig en uppfattning om kyrkans läror..”

  Det finns många bra siter. Här är en:

  http://www.alltombibeln.se/kristendomenshistoria/901.htm

 • @Stig Melin:

  ”Om man bortser från Pelle Hörnmark, och det är osäkert vad han tyckte också.”

  Vad Pelle Hörnmark anser i eskatologiska frågor kan man verkligen bortse från. Tvivlar på att han ens läst Uppenbarelseboken.

 • Torbjörn S Larsson

  @Johannes:
  DET ÄR BRA ATT
  du inte tar allt för givet utan ifrågasätter.

  Men innan du klassar ner Christian ( ”Jag tycker din tolkning är en selektiv bibelläsning”.”Jag måste tillstå att din logik rimmar illa”.) kanske du skulle skulle kolla en extra gång på bibelställena du citerar.

  Om vi börjar med det sistnämnda i Rom 15:16 så är detta en ordlek av Paulus. Din okunskap avslöjar dig. Det är ju en grundbult i Nya Testamentet att Jesus är offerlammet som är slaktat för våra synder. Denna tes kommer igen och igen.

  Paulus vänder på steken och säger här att det är hedningarna som är offret och att han är Prästen.
  Det går givetvis inte att dra några sådana teologiska slutsatser av denna ordlek. Att vi skall ha prästämbete. Det hör GT till och möjligtvis 1000-års -riket ( i annan form).

  Det förstnämnda ordet: ”Ni skall för mig vara ett rike av präster och ett heligt folk.” 2 Mos 19:6
  visar på Herrens dream team. Hur han verkligen skulle önska sig det. En parallell finns i konungaböckerna där Gud själv skulle vara ´den högste´ och folket på samma nivå. Emellertid ville folket oupphörligen ville ha en konung över sig. Så dom fick som dom ville. Gud bara är sån.

  Guds dream team kom inte förrän efter pingstdagen men tillvaron blev tyvärr lika kortvarig här. Så fort en församling organiserar sig till samfund och kräver andra egenskaper ( specialutbildning och titlar ) än vad Paulus säger i breven så kommer hierarkin smygande. Och ogudaktigheten.

 • U.Ekman är varje dag med i mina böner!
  Låt oss fortsätta bedja..

 • Låt oss fortsätta bedja för U.Ekman!

  /garan

 • S:t Peter

  @Michael Backman
  Du skriver;
  ”@S:t Peter:
  För mig som katolik, så är det ganska orelevant vad Roger Larsson predikar. Han är inte vigd av och är del av den apostoliska succesionen, och har inte mandat att tolka och predika i min kyrka.
  Sen så råkar jag ändå gilla honom, då han predikar med en iver som tilltalar mig. Jag såg hans predikan på livets-ord för några år sen. Men det finns andra talare/föreläsare jag gillar också.
  När det gäller dina tankegångar kring Sola fide, så kan du spana in dessa verser och se om enbart tron alena räddar dig.
  Matt 16:27, Matt 25:45-46, Rom 14:10-12, Jak 2:14-16
  Läs gärna denna: http://www.ewtn.com/library/ANSWERS/JUSFAITH.htm

  Ja nu fick jag ut dig på mattan. Du bryr dig inte om vad Herrens profet talar!
  Just därför att han inte låtit någon dödlig människa lägga sina syndiga händer på sig är han ett trovärdigt vittne. Dina funderinga om apostolisk succesion har ju för länge sedan motbevisats här på Aletheia av skriftlärda som Stig Andreasson.
  Du säger att du gillar Roger, men du tror inte på honom. Antagligen för att han talar Guds ord och är ren.
  Men jag gillar S:t Roger för att han talar vad Gud tänker om RKK och den främmande elden vid det slocknade altaret.
  Vad gäller tro allena och inte katolska riter så kan jag bara berätta för dig sanningen.
  Frälst blir man av att tro i sitt hjärta att Yeshua Messias har uppstått från de döda och med sin mun bekänna Yeshua som sin Herre. Sedan blir man helgad genom att lyda Torahn i tro.
  Man blir inte frälst av att bli påskvätt vatten som ett litet barn. Man blir inte frälst av att tillbe och äta en ugnsbakad brödbit. Man blir inte frälst av andra köttsliga laggärningar heller som bikt, sista smörjelsen be till maria eller i skärselden.
  Det är den babyloniska mysteriereligionen som Gud varnar för genom sin profet Roger Larsson.
  Vi bör nog hellre ta varning än att ifrågasätta Guds profet.
  Jag tror inte att Roger skulle vilja predika i din kyrka. Det vill nog inte jag heller.
  Shalom
  S:t Peter

 • S-E Sköld

  garan: ”Låt oss fortsätta bedja för U.Ekman!”

  Bed också för de skaror av människor som han har förfört, först genom JDS-läran och nu med hjälp av katolicismen.

 • Johan

  Johannes: ”…Jag tror du misstolkar dessa bibelord – inget av dem säger faktiskt att de heliga skrifterna är den enda normen för sanning på vilka dogmer och kyrkolära skall byggas osv. ”

  Jag förstår att du vill se det så. Annars hade du ju fått lämna Rkk’s läror. 🙂

  ”Ords 30:5-6.Att denna vers handlar om Bibeln, har jag svårt att tro…men självklart har Gud talat utanför skrifterna…”

  Jag förstår att du inte kan vill tro att Ords30:5-6 skulle handla om Bibeln. Då får du ju också lämna Rkk’s läror. Problemet är bara att om det inte handlar om Bibeln, så blir det diffust. Ty för att kunna avgöra om det är Gud som talar, så måste Bibeln var vår enda norm. Att lösa det genom att tillsätta andra auktoriteter, som tillåts sätta bibelordet ur spel, är att lura sig själv.

  Visst talar Gud på andra sätt än genom Skriften, men Han talar alltid i enlighet med densamma.

  ”När Gud talar ngt skall självklart inget läggas till detta, det vore en styggelse…”

  Underbart att du skriver detta. Ännu mer underbart om du verkligen menar det. Då är det bara för dig att öppna ögonen och se hur mycket det är som är tillagt inom Rkk.
  Jesus kom med ett Nytt förbund. Det är det Nya Testamentet som gäller för oss kristna. Vad gäller GT, så gäller naturligtvis det profetiska, de andliga sanningarna samt de bud som finns bekräftade i NT, oss. För övrigt så gäller inte hela GT-Lagen oss. Den gammaltestamentliga tempeltjänsten med sitt särskilda prästerskap, prästvigning, särskilda prästkläder samt offer osv. gäller bara som en skuggbild för oss i NT (se Heb 7:11-28-10:21).
  Att Rkk har tagit upp dessa saker är alltså en återgång till GT och ett tillägg till det som Gud har föreskrivit oss, i det nya förbundet.

  Även Böner till Maria och helgonen, Maria som himmelens drottning, Guds moder och medåterlöserska, påveämbetet osv. är otillåtna tillägg till det som Gud har sagt.

  ”Om judarna hade uppfattat 5 Mos 4:2 som du gör, hade de aldrig upptagit profeternas skrifter eller budskap som genuina heliga texter.”

  Du menar väl inte att profeternas skrifter, upphäver Mose lag?
  När profeternas skrifter kom, så var ännu inte GT kanoniserat (vilket skedde omkring år 100). Det fanns bland judarna en konsensus, angående vilka skrifter som var Guds Ord.
  Vi ser även att Jesus bekräftar GT’s skrifter genom att han citerar och hänvisar till dessa. Han citerar inte några andra skrifter.

  När det gäller NT’s kanonisering, så var det en gedigen process, av den då ännu inte splittrade kyrkan. Det var en process på 200 år och 4 stora sammankomster. Till slut enades man om att kanonisera de skrifter som kunde härledas till apostlarna. Det var skrifter som var erkända som inspirerade av den Helige Ande, i hela den samlade kyrkan.
  Àtt Gud var med i dessa båda kanoniseringsprocesser, borde det inte råda någon tvekan om. Gud har sett till att vi fick Bibeln, precis så som Han ville att den skulle vara (se även 2 Pet 3:15-16).

  ”Självklart får vi inte ”lägga till något och vi får heller inte upphäva något ur Skriften”, som du säger, men ser du inte att detta inte på något sätt bekräftar principen att bibeln är enda rättesnöret? ”

  ????

  Om vi har en auktoritet, där vi inte får lägga till eller dra ifrån något, hur kan det då finnas något annat rättesnöre?

  ”Det är mer relevant att se de heliga skrifterna som en del i en större tradition…”

  Det är ju så ni katoliker ser det och där skiljer vi oss åt.

  Men, om du verkligen vill ha Sanningen och inte fastnar i intellektuella bortförklaringar, av Skriften och av historien, så ska du finna den. Ty Jesus säger att ”jag är Sanningen” och ”den som söker han finner”.

  Ha det bra!

 • Leif

  @MyTwoCents: Vi som ständigt påpekar att Ulf Ekman har hamnat helt fel bör…
  – även förstå att ni själva har hamnat helt rätt.

  – gav oss somliga till småpåvar med extralånga pekfingrar?
  – Frälsningen sitter kanske inte i att man kan hitta andras fel med ständiga påpekanden? Vem har hört talas om dopet i pek-anden? 😉

  Och så en variant av det här med rötter:
  Rom 11:17 Men om nu några av grenarna hava brutits bort, och du, som är av ett vilt olivträd, har blivit inympad bland grenarna och med dem har fått delaktighet i det äkta olivträdets saftrika rot,
  Rom 11:18 så må du icke därför förhäva dig över grenarna. Nej, om du skulle vilja förhäva dig, så besinna att det icke är du som bär roten, utan att roten bär dig.

 • S-E Sköld

  Leif, Ulf Ekman har fört skaror av människor vilse, genom sina villoläror. Villoläror i förhållande till Guds Ord.

  Det värsta – inför alla – synliga exemplet, är det som skedde i Knutby, genom ledare influerade – minst sagt – av Uppsala livets ord.

  Det är Bibeln, Guds Ord, som är vårt rättesnöre; ljuset på vår stig. Det genom Anden, uppenbarade Ordet.

 • @S-E Sköld: Givetvis ska vi göra detta!

  /garan

 • Johan..
  Kan erkänna att jag tog i lite extra i mitt första inlägg till dig. Ber om ursäkt!

  Angående sola fide, så kommer vi till olika slutsatser då vi ser olika på rättfärdiggörelsen, och vad den gör med våra liv. Ofta vill protestanten skilja på frälsningen och helgelsen.. Och för för katoliken så går det inte att skilja på dessa saker..
  Vi kan ha en vidare debatt kring dessa begrepp via mail om du har intresse..

  Angående Ords30:5-6, 5 Mos 4:2 så kan det helt klart vara kopplat till Torah och buden. Skall man tolka det bokstavligt, så har även kristna brutit detta, då man tillfört till nya bud och lagt skrifter till kanon efter dessa rader skrivits.

  1 Kor 4:6, så är det svårt att syfta till vad som menas med ”håll er till skriften”. Nya-testamentet var inte en samlad skriftsamling då, troligtvis syftar han till GT, eller förmaningar som skrivits i form av brev, med apostolisk giltlighet likt Apg 15 och brevet. 2 Thess. 2:15, visar att man anser att traditionen är giltlig också..

  Matt 5:17-19 Kan man applicera på lite olika sätt. Menar Jesus att vi skall följa 613 mittva? Måste vi också omskära oss, följa Judiska seder osv?Troligtvis inte. Den brukar väl peka mot Jesu fullbordan på Korset. Verserna talar däremot inte något om NT kanon och dess giltlighet som enda källan till vår tro, då böckerna inte fanns när Jesus vandrande här..

 • Leif

  @S-E Sköld: Det är Bibeln, Guds Ord, som är vårt rättesnöre; ljuset på vår stig. Det genom Anden, uppenbarade Ordet.

  Ok, Ordet säger väl att Herren är Domaren och vi hans vittnen som vittnar om Jesu verk på Golgata? Här lite mer ljus på stigen?
  Jak 4:12 En är lagstiftaren och domaren, han som kan frälsa och kan förgöra. Vem är då du som dömer din nästa?
  Apg 1:8 Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.
  Gal 5:15 Men om I bitens inbördes och äten på varandra, så mån I se till, att I icke bliven uppätna av varandra.

  – Må din dag vara ljus, i tanke, ord och gärning? Må din stig vara ljus så att du är ledd av den Helige Ande? Må rättesnöret inte bli en snara för din fot?

  Jes 28:10
  Det är ju gnat på gnat, gnat på gnat,
  prat på prat, prat på prat,
  litet här, litet där!»

 • Johan

  @Michael Backman:

  ”Johan..
  Kan erkänna att jag tog i lite extra i mitt första inlägg till dig. Ber om ursäkt!”

  Jag har inte problem vare sig med tillrättavisning, kritik eller med att du ”tar i”, så länge du står för vad du skriver och kan precisera dig.

  ”Ofta vill protestanten skilja på frälsningen och helgelsen.. Och för för katoliken så går det inte att skilja på dessa saker..”

  Ja, hur är det med helgelsen bland oss som kallar oss kristna idag? Hur stor del är det som arbetar på sin frälsning (Fil 2:12) ? Inte heller kan väl katoliker peka på sig själva som grupp och mena sig vara föredömliga här?

  ”AngåendeOrds30:5-6, 5 Mos 4:2så kan det helt klart vara kopplat till Torah och buden.Skall man tolka det bokstavligt, så har även kristna brutit detta, då man tillfört till nya bud och lagt skrifter till kanon efter dessa rader skrivits.”

  Om du menar att vi kristna har brutit mot 5 Mos 4:2 samt Ords 30:5-6, för att vi lagt till ett nytt förbund, så var det ju inte vi som kom med det nya förbundet, utan Kristus (Lk 22:20). Dessutom så står det ju t ex förutsagt i Lagen, 5 Mos 18:15 samt i Jer30:31ff om en kommande profet som liknar Mose (=Jesus) och ett nytt förbund.

  ”1 Kor 4:6…”håll er till skriften”…troligtvis syftar han till GT, eller förmaningar som skrivits i form av brev, med apostolisk giltlighet…”

  Jag tror det syftar både till GT och till skrifter med apostolisk giltighet, d v s hela NT (jfr 2 Pet 3:15-16)

  ”2 Thess. 2:15, visar att man anser att traditionen är giltlig också..”

  2 Tess 2:15: ”Alltså nu, bröder, stå fasta och håll kvar traditionerna (traditioner=överlämnade läror och berättelser) vilka ni blev undervisade i, antingen genom ord eller genom vårt brev.” (översatt ord för ord från grundtexten)

  Vilka var det som hade undervisat församlingen i Tessalonika? Jo, det står i 2 Tess 1:1,att det var Paulus, Silvanus och Timoteus. Alltså skulle de hålla fast vid de läror och berättelser och brev som de hade förmedlat. Det som dessa tre hade förmedlat muntligen, var naturligtvis helt i enlighet med den undervisning de delgav skriftligen.

  Att det skulle vara en allmän bekräftelse på auktoriteten i all muntlig förmedling av läror och berättelser, är naturligtvis inte sant. De talar här som sagt endast om det de själva har förmedlat.

  Jämför också med hur Jesus själv förkastade rabbinernas tradition och lära, trots att de själva tydligen hävdade att den kom från Moses och gav den en auktoritet, som jämställdes med Skriften.
  Jesus kallade dessa traditioner för ”människobud”.
  (källa: Studiebibeln i V band)

  ”Matt 5:17-19… Verserna talar däremot inte något om NT kanon och dess giltlighet som enda källan till vår tro, då böckerna inte fanns när Jesus vandrande här..”

  Sant som du skriver, så bekräftar Mt 5:17-18, inte direkt (fast indirekt) NT-kanon, men väl GT-kanon, eftersom Jesus här bekräftar Lagen och profeterna (v.17). Alltså, Jesus bekräftar GT-kanon, innan den inträffade, genom att Han hänvisade dess skrifter.

  Om Gud själv har bekräftat kanon av Mose och profeternas skrifter, så har Han ännu större anledning att bekräfta NT-kanon. I NT har vi ju Kristus och apostlarna.

  Förutom vittnesbördet av den då samlade kyrkan, som enades om skrifterna i NT-kanon, så bekräftar
  t ex följande verser också denna: Joh17:20 och 2 Pet 3:15-16.

  Jag uppskattar din ärlighet angående att du ifrågasätter Skriftens auktoritet. Ett sådant ifrågasättande blir ju den naturliga följden av att tro på Rkk’s läror.

  Mvh

 • @Johan:
  Jag har lite svårt att svara på hur många katoliker helglar sina liv åt Herren. Men visst ser jag ”svala” katoliker runtomkring mig..

  Angående det du skriver kring 5 Mos 4:2 samt Ords 30:5-6. Jesus skrev inga böcker själv, och kunde sålledes fullborda lagen utan nya skrifter. Att det finns ett nytt förbund, är ju inte per automatik synonymt med att NT finns.

  angående 1 Kor 4:6. När Paulus skrev dessa rader, var inte alla breven i NT ens skrivna. Det är traditionen men kyrkans koncilier som sedan befäster och fastlår vilka skrifter som skall ingå i NT.

  Angående 2 Tess 2:15, så visar det att den muntliga traditionen, talar om vilka skrifter som gäller, och hur man skall tolka dem. Skriften alena är ett främmande begrepp för den apostoliska kyrkan.

  Angående Mt 5:17-18, så bekräftar Jesus giltligheten i lagen och en del andra skrifter som Jesaja, psaltaren, Daniel. Men likväl så finns det många skrifter i det vi kallar GT, som han inte nämner, men som vi ändå anser vara del av kanon.
  Mt 5:17-18 är därför inte ett bevis för sola scriptura. Snarare tvärt om, iaf om man ser till Jesu vidare ord i Matt 5:21, där han skärper upp lagens bud, och använder sig av en ”muntlig” tillämpning av skrifter. Judarna hade skriften alena, men kunde ändå inte tolka den rätt.

  Du citerar från 2 Pet 3:15-16, kan vara värt att poängtera att detta brev vara ifrågasatt i den tidiga kyrkan, främt pga att det skrevs sent, samt att man hade svårt att bekräfta vem som skrev det. Du kan nu citera detta brev, pga av att koncilierna valt att det skall kalla Guds ord. Säger sola scriptura emot sig själv? Ja!

  Joh 17:20 Har svårt att tillämpa dessa rader till sola scriptura. Vem har gett Johannesevangeliet auktoritet att vara Jesu ord?
  Sen så är versen i sig inget argument för sola scriptura. Jesu ord kan spridas och uppfattas, tolkas på många olika sätt, och är inte enbart sluten till skriften. Innan NT var nedskriven, så vittnande den helige ande om Jesus, och människor kom till tro utan skriften alena.

  Besök för övrigt en katolk mässa, så skall du få se hur vi vördnar skriften..

 • Johan

  @Michael Backman:

  <blockquote cite="comment-

  "Angående det du skriver kring5 Mos 4:2 samt Ords 30:5-6.Jesus skrev inga böcker själv, och kunde sålledes fullborda lagen utan nya skrifter.Att det finns ett nytt förbund, är ju inte per automatik synonymt med att NT finns."

  Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet, 17 för att gudsmänniskan skall bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning.” 2 Tim 3:16-17.

  Så du ifrågasätter t o m huruvida ”NT finns”. Ja ja, det är väl en naturlig konsekvens av att sätta tilltro till Rkk’s läror.

  ”Den latinska översättningen, Vulgata, återgav det grekiska ordet för förbund med ”testamentum”. Därifrån har vi fått vårt testamente, som alltså bäst ska förstås som förbund.” (se http://www.boden.pingst.se/dok/GT_1.doc )

  ”angående 1 Kor 4:6. När Paulus skrev dessa rader,var inte alla breven i NT ens skrivna. Det är traditionenmen kyrkans koncilier som sedan befäster och fastlår vilka skrifter som skall ingå i NT.”

  Ordet är evigt och det är Gud själv som ytterst har fastslagit vilka Skrifter som ska ingå i NT.

  ”Angående 2 Tess 2:15, så visar det att den muntliga traditionen, talar om vilka skrifter som gäller, och hur man skall tolka dem. ”

  ????

  ”Skriften alena är ett främmande begrepp för den apostoliska kyrkan.”

  ”Håll er till Skriften” 1 Kor 4:6.

  ”Angående Mt 5:17-18, så bekräftar Jesus giltligheten i lagen och en del andra skrifter som Jesaja, psaltaren, Daniel.Men likväl så finns det många skrifter i det vi kallar GT, som han inte nämner, men som vi ändå anser vara del av kanon.”

  ”Jesus och apostlarna hänvisar i sin undervisning till samtliga böcker i GT utom till Esters bok…I övrigt finns i NT direkta hänvisningar och citat till alla andra böcker i GT.”
  http://www.alltforforaldrar.se/snack2/showthread.php?372901-Skriften-p%E5-Jesu-tid

  ”Mt 5:17-18 är därför inte ett bevis för sola scriptura.Snarare tvärt om, iaf om man ser till Jesu vidare ord i Matt 5:21, där han skärper upp lagens bud, och använder sig av en ”muntlig” tillämpning av skrifter.Judarna hade skriften alena, men kunde ändå inte tolka den rätt.”

  Jesus själv hade naturligtvis rätt att skärpa Lagen i egenskap av Messias.

  Judarna hade var inte döpta i den Helige Ande. Alltså hade de inte de i tillgång till uppenbarelsens Ande p s s som vi har i det Nya förbundet och därmed sämre möjlighet att förstå Skrifterna än vad vi har.

  ”Du citerar från 2 Pet 3:15-16, kan vara värt att poängtera att detta brev vara ifrågasatt i den tidiga kyrkan, främt pga att det skrevs sent, samt att man hade svårt att bekräfta vem som skrev det. Du kan nu citera detta brev, pga av att koncilierna valt att det skall kalla Guds ord.”

  Det är riktigt att 2 Pet, kom med först i ”sista omgången” av kanoniseringsprocessen.

  Ifrågasätter du verkligen att Gud var den som styrde kanoniseringen?

  ”Säger sola scriptura emot sig själv?Ja!”

  Nej! Sola Scriptura har stöd i Skriften.
  Däremot är traditionen knepig. Om man nu menar att NT-kanon är en del av traditionen. Hur kommer det sig då att traditionen själv övergav sina kriterier för att bestämma vad som är Guds Ord? Kriterierna för att en skrift skulle kanoniseras, och räknas som Guds Ord, var ju att den gick att härleda till apostlarna och att hela den samlade kyrkan erkände dem. Alla andra skrifter diskvalificerades. Hur kan då senare tillkomna traditioner, som inte uppfyller något av dessa kriterier, erhålla erkännande som Guds Ord, t o m med rätten att sätta Bibeln ur spel?

  Joh 17:20Har svårt att tillämpa dessa rader till sola scriptura. Vem har gett Johannesevangeliet auktoritet att vara Jesuord?
  Sen så är versen i sig inget argument för sola scriptura.

  I Joh 17:20, så bekräftar Jesus apostlarnas brev.
  D v s breven har ”kanoniserats” av Jesus själv och det var ju också det som den samlade kyrkan till slut insåg

  Besök för övrigt en katolk mässa, så skall du få se hur vi vördnar skriften..

 • Johan

  @Michael Backman:

  Tack för en intressant debatt!

  ”Angående det du skriver kring5 Mos 4:2 samt Ords 30:5-6.Jesus skrev inga böcker själv, och kunde sålledes fullborda lagen utan nya skrifter.Att det finns ett nytt förbund, är ju inte per automatik synonymt med att NT finns.”

  Hela Skriften är utandad av Gud” 2 Tim 3:16.

  Så du ifrågasätter t o m huruvida ”NT finns”? Ja ja, det är väl en naturlig konsekvens av att sätta tilltro till Rkk’s läror.

  ”Den latinska översättningen, Vulgata, återgav det grekiska ordet för förbund med ”testamentum”. Därifrån har vi fått vårt testamente, som alltså bäst ska förstås som förbund.” http://www.boden.pingst.se/dok/GT_1.doc

  ”angående 1 Kor 4:6. När Paulus skrev dessa rader,var inte alla breven i NT ens skrivna. Det är traditionenmen kyrkans koncilier som sedan befäster och fastlår vilka skrifter som skall ingå i NT.”

  Ordet är evigt och det är Gud själv som ytterst har fastslagit vilka Skrifter som ska ingå i NT.

  ”Angående 2 Tess 2:15, så visar det att den muntliga traditionen, talar om vilka skrifter som gäller, och hur man skall tolka dem. ”

  ????

  ”Skriften alena är ett främmande begrepp för den apostoliska kyrkan.”

  ”Håll er till Skriften” 1 Kor 4:6.

  ”Angående Mt 5:17-18, så bekräftar Jesus giltligheten i lagen och en del andra skrifter som Jesaja, psaltaren, Daniel.Men likväl så finns det många skrifter i det vi kallar GT, som han inte nämner, men som vi ändå anser vara del av kanon.”

  ”Jesus och apostlarna hänvisar i sin undervisning till samtliga böcker i GT utom till Esters bok…I övrigt finns i NT direkta hänvisningar och citat till alla andra böcker i GT.”
  http://www.alltforforaldrar.se/snack2/showthread.php?372901-Skriften-p%E5-Jesu-tid

  ”Mt 5:17-18 är därför inte ett bevis för sola scriptura.Snarare tvärt om, iaf om man ser till Jesu vidare ord i Matt 5:21, där han skärper upp lagens bud, och använder sig av en ”muntlig” tillämpning av skrifter.Judarna hade skriften alena, men kunde ändå inte tolka den rätt.”

  Jesus själv hade naturligtvis rätt att skärpa Lagen i egenskap av Messias. 🙂

  Judarna var inte döpta i den Helige Ande. Alltså hade de inte de i tillgång till uppenbarelsens Ande
  p s s som vi har i det Nya förbundet och därmed sämre möjlighet att förstå Skrifterna än vad vi har.

  ”Du citerar från 2 Pet 3:15-16, kan vara värt att poängtera att detta brev vara ifrågasatt i den tidiga kyrkan, främt pga att det skrevs sent, samt att man hade svårt att bekräfta vem som skrev det. Du kan nu citera detta brev, pga av att koncilierna valt att det skall kalla Guds ord.”

  Det är riktigt att 2 Pet, kom med först i ”sista omgången” av kanoniseringsprocessen.

  Ifrågasätter du verkligen att Gud var den som styrde kanoniseringen?

  ”Säger sola scriptura emot sig själv?Ja!”

  Nej! Sola Scriptura har stöd i Skriften, vilket jag gett dig många bibelord på.
  Däremot är traditionen knepig. Om man nu menar att NT-kanon är en del av traditionen. Hur kommer det sig då att traditionen själv övergav sina kriterier för att bestämma vad som är Guds Ord? Kriterierna för att en skrift skulle kanoniseras och räknas som Guds Ord, var ju att den gick att härleda till apostlarna och att hela den samlade kyrkan erkände dem. Alla andra skrifter diskvalificerades. Hur kan då senare tillkomna traditioner, som inte uppfyller något av dessa kriterier, erhålla erkännande som Guds Ord, t o m med rätten att sätta Bibeln ur spel?

  ”Joh 17:20Har svårt att tillämpa dessa rader till sola scriptura. Vem har gett Johannesevangeliet auktoritet att vara Jesuord?
  Sen så är versen i sig inget argument för sola scriptura.”

  I Joh 17:20, så bekräftar Jesus apostlarnas brev.
  D v s breven har ”kanoniserats” av Jesus själv och det var ju också det som den samlade kyrkan till slut insåg, att det måste gå att härleda skrifterna till just dessa apostlar.

  Förstår jag dig rätt. Du tror inte heller på Johannesevangeliets auktoritet?

  ”Besök för övrigt en katolk mässa, så skall du få se hur vi vördnar skriften..”

  Tack för erbjudandet, men jag är inte så pigg på böner eller lovsånger till Maria. Inte heller har jag någon längtan till att få uppleva mässoffer.

  Med all respekt, så önskar jag att vi avslutar den här debatten. Har inte riktigt tid längre och vi kommer förmodligen inte att övertyga varandra.

  Guds frid!

 • Lars Widerberg

  Många undrar fortfarande om Lars W. och Lars Widerberg är samma person.
  Så är inte fallet.
  Lars Widerberg

 • Såvitt jag vet har den lutherska traditionen öppen kanon. Det är bara calvinismen som har försluten kanon om jag inte helt misstar mig.

  Johan: Ifrågasätter du verkligen att Gud var den som styrde kanoniseringen?

 • @Johan:
  Paulus syftar i 2 Tim 3:16-17 troligtvis till GT. Men även om han även räknar in brev som ännu inte var skrivna när brevet skrevs, så håller nog alla katoliker med om att skriften är utandad av Gud.
  Värt att notera att breven som Paulus skrivit i 1 Kor. 5:9-10; Kol. 4:16 inte är kanoniserade. Frågan är om detta innebär att de är inspirerade av Gud?

  Skriften i sig innehåller dock verser som tyder på att skriften i sig inte är nog, för att förstå den..

  Apg 8:30-31; Heb. 5:12 visar behovet av lärare att tolka skriften. Dvs skriften i sig, ger inta alla svar utan en rätt tolkning av den..
  Apg 15:1-14, ett beslut fattas att hedningar inte skall omskäras, något man inte hämtar källa ur skriften.. Dvs skriften säger inte rakt ut att hedningar inte behöver omskära sig.
  Resten av verserna kan du ta del av här:
  http://www.scripturecatholic.com/scripture_alone.html

  Du skriver att ”håll er till skriften” i 1 Kor 4:6. är ett tecken på att apostlarna tillämpade endast sola scriptura?
  Paulus säger att han och Apollos har tillämpat detta på sig själva, så mottagarna av brevet skall veta vad som menas med ”håll er till skriften” Kan Paulus mena ett tidigare brev han skrivit för att förmana församlingen? Eller menar han Talmud? Moselag?

  Angående diskussionen kring Mt 5:17-18, och ditt svar ”Jesus och apostlarna hänvisar i sin undervisning till samtliga böcker i GT utom till Esters bok…I övrigt finns i NT direkta hänvisningar och citat till alla andra böcker i GT.”

  Nu skrev jag ju förvisso endast ”Jesu” ord.. Jag är fullt medveten om att apostlarnas brev citerar många böcker, även aporkryfer för den delen också.

  Jag ifrågasätter inte om Gud styrde kanoniseringen. Däremot är det en komplicerad process..
  http://katolsk-tro.blogspot.se/2008/05/vad-r-bibeln.html

 • @Lars Widerberg:

  För min del är det inget problem. Du brukar skriva bra kommentarer. Själv lyckas jag kanske inte lika ofta.

  Lars W

 • S-E Daniel Nilsson

  John Nilsson: Såvitt jag vet har den lutherska traditionen öppen kanon. Det är bara calvinismen som har försluten kanon om jag inte helt misstar mig.

  Johan: Ifrågasätter du verkligen att Gud var den som styrde kanoniseringen?

  Det där med öppen kanon kan låta lite konstigt. Men om jag inte alldeles fått saken om bakfoten betyder det bara att om ett nytt skrift upptäcktes som av delar av kyrkan i det första århundradet var erkänd som sådan, då, men inte annars skulle man överväga att se den som Helig skrift. I kanoniseringsprocessen var detta nämligen kriteriet man gick efter. Inget som inte stämde med detta kriterium kanoniserades.

 • PåKlippan

  @Michael Backman:

  du skrev ”Det är traditionen men kyrkans koncilier som sedan befäster och fastlår vilka skrifter som skall ingå i NT. ”

  Så är det inte alls. Konsiliernas beslut tillkom när heretiska skrifter allt mer frekvent började spridas i församlingarna. De gavs välklingande namn som Tomas och Paulus evangelium trots att de var falsarier.

  Vad bestämde NT.s kanon? Det var bruket i de apostoliska församlingarna. Detta bruk finns dokumenterat hos kyrkofäderna. De har sammantaget fullständiga listor på de kanoniska böckerna i NT. Inget apokryfiskt material finns hos dem.

  Långt senare fördärvar det som blev Romkyrkan genom att kräva att apokryferna tas med i bibeln, trots att de alltid varit underkända i den apostoliska urkyrkan.

  Efter Kontantin utvecklas den allmänna dvs katolska kyrkan till att under 500 talet bli fullfjädrad påvekyrka.

  Alla protestanter tillhör den apostoliska urkyrkan. Påvekyrkan är en avsöndring, vilket Östkyrkan pekar på. Idag pågår det enande som uppenbarelseboken tycks peka på. En världskyrka med en bekännelse som anpassas för att passa enheten på bekostnad av sanningen enligt NT!

  Det är ett konstant lidande att se utvecklingen. Ska Herren kommat till undsättning i våra dagar?

 • S-E Daniel Nilsson

  S-E Daniel Nilsson: det första århundradet var erkänd som sådan

  Ord föll bort: i det första århundradet var erkänd som skriven av en apostel – så ska det stå.

 • PåKlippan

  @S-E Daniel Nilsson:

  Församlingarna läste och kopierade de brev de fått. Vi ser att Paulus under sin fångenskap i Rom, omkring år 62 beordrar Kolosseförsamlingen; ” Sedan detta brev har blivit uppläst hos eder, så sörj för att det ock bliver uppläst i laodicéernas församling och att jämväl ni får läsa det brev, som kommer från Laodicea” (Kol kap4)

  NT sprids översätts ”on the spot”. Alla NT:s böcker är nedtecknade och spridda under tiden 40-90 AD.

  Det var sedan omöjligt att förfalska eftersom det fanns tusentals avskrifter, spridda hundratals mil ifrån varandra . Om någon t.ex. gnostiker ville förringa Jesu gudom, så kanske han ändrade lite här och där. Problemet är att majoriteten av de gamla kopiorna är samstämmiga och gav underlag att avvisa lömska heretiska ”innovationer”.

 • S-E Daniel Nilsson

  PåKlippan: Alla protestanter tillhör den apostoliska urkyrkan. Påvekyrkan är en avsöndring, vilket Östkyrkan pekar på.

  Bra! Mycket viktigt att ofta påpeka detta nu när en vinklad bild av kyrkohistorien kablas ut genom Livets Ord.

  Vad RKK har är små delar av arvet. Vad evangeliska kristna har är en större och viktigare del. Den frihet, flexibilitet, lekmannavänlighet vi har hör till den delen. Evangelisation, personligt ansvar för vad Anden säger, helande, rent leverne var sådant som förkvävdes eller försvårades i den del av kyrkan som fick makten. Vill vi ha väckelse? Vill vi då gå in i den gamla majoritetskyrkan igen?

 • Elisabeth

  Alla ni som med mig som förfasar över RKK och dess hemska ifrågasättande av Guds Ord fullkomlighet
  (sola scriptura)

  Bed för dessa som är förförda av RKK!
  Bed för Ulf Ekman innan det är för sent!

  2 Tess 2:11
  Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen [kap]

 • Erik Johnsson

  Elisabeth, katolska kyrkan betraktar hela Bibeln som Guds ord.

 • S-E Sköld

  Erik Johnsson: ”Elisabeth, katolska kyrkan betraktar hela Bibeln som Guds ord”

  Men den kyrkan lyder inte Guds Ord. Också Satan tror, men lyder inte; därför gick det som det gick med honom.

 • Elisabeth

  @Erik Johnsson:
  http://solascriptura.se/wordpress/?page_id=398

  Förstår du inte vad jag avser får du läsa dig till det

 • Johan

  @John Nilsson:

  ”Såvitt jag vet har den lutherska traditionen öppen kanon. Det är bara calvinismen som har försluten kanon om jag inte helt misstar mig.”

  Jag tror inte att du misstar dig. Även S-E Daniel Nilsson verkar efter mina efterforskningar, vara rätt ute.

  Själv är jag nog inne på calvinismens, slutna kanon. Jag tror nämligen att vi har precis de skrifter i NT som Gud ville. Därför tror jag heller inte att vi kommer att återfinna Pauli försvunna brev. Varför skulle Gud göra så, att Han lät oss bli förvirrade,vilket många skulle bli om de helt plötsligt dök upp?

  Men visst, skulle det ändå dyka upp något av dessa brev eller något annat som utom allt tvivel går att härleda till apostlarna, så skulle jag få problem med min nuvarande övertygelse och vara tvungen att ompröva den. Men, som sagt jag tror inte att det kommer att bli aktuellt.

 • dani

  Erik Johnsson: Elisabeth, katolska kyrkan betraktar hela Bibeln som Guds ord.

  Varför lever man inte efter Bibeln då?

  När jag läser Rkk dogmer och lärosatser använder man Gud ord som rökridå för att försöka dölja de antikristliga dogmerna! Erik är det så man betraktar Guds ord inom Rkk?

 • Erik Johnsson

  Dani, inte menar du att vi ska dra igång en Sola Scriptura-debatt här. Katolska kyrkans dogmer är inte antikristliga. Kyrkan är överordnad Bibeln. Först kom Kyrkan/församlingen, därefter bibeln. Eller hur?

 • Anna

  Ang att Guds ord i sig inte skulle vara tillräckligt så ser man i Apg att Filippus förklarade för honom och han förkunnade evangelium för honom. Sen frågade han vad som hindrade honom från att låta döpa sig.
  Vuxendop.
  Att förkunna evangelium som Filippus gjorde är ju grunderna i Guds Ord. Sen har vi Den Helige Ande som är vår hjälpare. Det finns ingen bättre än Den Helige Ande som kan tolka skriften för oss.

  Det står i Ps 119 att s u m m a n av Guds Ord är sanning. Man kan inte ta en vers och göra en lära av det. Skrift förklarar skrift.

 • Anna

  En annan sak.
  I begynnelsen (alltså från första början), var Ordet,
  och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud

  Genom det har allt blivit till och utan det har intet
  blivit till som är till.

  Det är ju lätt att se att det inte fanns någon församling/kyrka då.

  Gud är ju huvudet för sin kropp, sin församling. Alltså är det ju så lätt att förså att kyrkan inta kan vara överordnad Bibeln/Ordet.

  Någon har sagt att det verkar som att Kristi kropp har fått någon typ av MS symptom för den lyder inte signalerna från huvudet, så kroppen blir lite ryckig.

 • dani

  Erik Johnsson: Dani, inte menar du att vi ska dra igång en Sola Scriptura-debatt här. Katolska kyrkans dogmer är inte antikristliga. Kyrkan är överordnad Bibeln. Först kom Kyrkan/församlingen, därefter bibeln. Eller hur?

  Problemet med att någon sätter sig över de kanoniska böckerna Bibeln, är att vilka dogmer som helst kan få giltighet. Därför kom de kanoniska böckerna till.
  Erik, så om en lära inte överinstämmer med den undervisning som Jesus lär ut i evangelierna. Så menar Rkk att den är överordnad Bibeln och att Kyrkans åsikt är den riktiga!

  Tänk efter Erik, det du påstår är Kyrkans auktoritet, innebär att Kyrkan kan gå emot Jesu undervisning, då var mitt påstående rätt! Antikristlig, betyder ju att gå emot Kristus!

 • dani

  ” Om Kyrkans auktoritet” skall det stå, i mitt inlägg ovan.

 • PåKlippan

  @Erik Johnsson:

  du skrev; ”katolska kyrkan betraktar hela Bibeln som Guds ord.”

  Och Rkk anser trots detta att Rkk har rätt att med ensamrätt uttolka, lägga till och ta ifrån, vilket som bekant är otillåtet i alla tider och i alla världar.

  Det skulle inte dröja många år innan hedendom och gnostiska läror trängde in i församlingarna. Paulus profeterar; ”Ty den tid kommer, då de icke längre ska fördra den sunda läran, utan efter sina egna begärelser ska samla åt sig lärare hoptals, alltefter som det kliar dem i öronen,” (2 Tim kap 4)

  Människan som söker sin egen ära och framgång går alltid vilse. Förvillelse kommer inte som något som tvingar sig på en oskyldig. Vi bjuder in förvillelsen om vi vägrar ställa oss under Guds ord.

  Signaturen Elisabeth citerade 2 Tess 2:11 ”Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen”

  Vi läser raderna före hennes citat;

  ”Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli
  frälsta.”

  Erik om du inte vill ha sanningen som Ordet uppenbarat den, då kommer ditt livsverk att betjäna anti- Kristen.

 • Elisabeth

  @Erik Johnsson:
  ”Kyrkan är överordnad Bibeln”

  Vad i hela Världen!!
  Jag får knappt luft..

  Om någon fortfarande skulla vara en sökare i frågan..
  Detta påstående kan väl vara ett tecken för oss alla.

  Frid i Lördagskväll

 • Johan

  @Michael Backman:

  ”Värt att notera att breven som Paulus skrivit i 1 Kor. 5:9-10; Kol. 4:16 inte är kanoniserade.Frågan är om detta innebär att de är inspirerade av Gud.”

  De var naturligtvis att jämföra med det som Paulus
  delade med sig muntligen och vars lärdomar han uppmanade till att de skulle hållas. 2 Tess 2:15.

  ”Apg 8:30-31; Heb. 5:12 visar behovet av lärare att tolka skriften.Dvs skriften i sig, ger inta alla svar utan en rätt tolkning av den..”

  Vad vi behöver Ordet och Andens uppenbarelse därav, vilket inte utesluter att Anden använder sig av olika lärare också

  Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er.”
  Joh 14:26.

  OBS! Det står ”om allt”.

  ”Apg 15:1-14,ett beslut fattas att hedningar inte skall omskäras, något man inte hämtar källa ur skriften.. Dvs skriften säger inte rakt ut att hedningar inte behöver omskära sig.”

  Apostlarna och ledarskapet i Jerusalem i den första församlingen, hade ett unikt Guds uppdrag att starta församlingen och att lägga ut vad som gäller.

  Du skriver att ”håll er till skriften” i 1 Kor 4:6. är ett tecken på att apostlarna tillämpade endast sola scriptura?
  Paulus säger att han och Apollos har tillämpat detta på sig själva, så mottagarna av brevet skall veta vad som menas med ”håll er till skriften”Kan Paulus mena ett tidigare brev han skrivit för att förmana församlingen?Eller menar han Talmud? Moselag?

  Jag tror Paulus menade GT då. Men eftersom hans hans egna brev är att räkna till skrifterna (2 Pet 3:15-16), så är jag övertygad om att det är hela Bibeln som åsyftas för oss som läser det idag.

  ”Jag är fullt medveten om att apostlarnas brev citerar många böcker, även aporkryfer för den delen också.”

  Jag har hört påståendet om någon enstaka vers som skulle citera apokryferna. Jag är tveksam till att det stämmer, t o m om det kanske ser ut så. Hur som helst så har varken judarna eller den samlade kyrkan erkänt apokryferna.

  Guds frid!

 • Katarina

  @Johan: Ursäkta att jag lägger mig i här, men vill bara påminna herrarna i debatten om att det blir lite snedvridet att diskutera ”apokryfer och kanoniseringar” hit och dit. Saken är ju den att människorna på GT o NT inte brydde sig om det. De flesta hörde Guds ord endast i muntlig form, och då med förklaringar och utlägg enligt den modell Jesus använde… teologin bäddades för Jesu (och Paulus) del in i liknelser som gav icke läs- och skriftkunnigt folk möjligheten att praktiskt tillämpa Gudsrikets principer i sina vardagsliv. Tror vi skulle må bra av att närma oss teologin mer på det viset i dag också 😉

 • S-E Daniel Nilsson

  Johan: Därför tror jag heller inte att vi kommer att återfinna Pauli försvunna brev. Varför skulle Gud göra så, att Han lät oss bli förvirrade,vilket många skulle bli om de helt plötsligt dök upp?

  Visst är det så; inte kommer man finna några nya autentiska apostlabrev! Det är snarast enbart en akademisk distinktion, man utesluter det inte. Nej, allt fokus på det Herren gett oss en gång för alla, allt hjärta till att ta in det, all respekt för att Ordet (originalen) är precis sådant som Gud vill ha det, inklusive det som vi idag finner förvirrande.

 • S-E Daniel Nilsson

  Erik Johnsson: Först kom Kyrkan/församlingen, därefter bibeln. Eller hur?

  Detta stämmer inte alls. När man läser Bibeln – gör gärna det ett par gånger på engelska och svenska – jo, visst är det ett flerårsprojekt! – så märker man verkligen vad som är A och vad som är B. A är att Gud är den ständige initiativtagaren, givaren. Främst är det ord som går ut från honom. Ord skapar världen. Ord som bryter ner, ord som bygger upp. Ord som nyskapar ett gudsfolk. Ord som gestaltas i Jesus Kristus i vars död och uppståndelse allting dör och somligt uppstår.

  Det var Guds ord som skapade kyrkan, Andens ord genom apostlarnas mun. Kyrkan har att förvalta dem och inte lägga någonting till som motsäger dem.

 • @Johan:
  Jag märker att vi inte kommer så mycket längre i debatten. Vi har olika syn och kommer därmed fram till olika slutsatser.
  Men tack för en trevlig och sansad debatt.

 • @Elisabeth: Katolska Kyrkans katekes beskriver förhållandet mellan Bibeln och Traditionen så här: ”Den heliga Traditionen och den heliga Skrift står … i nära samband och samverkan med varandra. Båda har framgått ur samma gudomliga källsprång, flyter på sätt och vis samman till ett och strävar mot samma mål. Den heliga Traditionen å sin sida för detta Guds ord, som av Herren Kristus och den helige Ande har anförtrotts åt apostlarna, utan förvanskning vidare till deras efterträdare. Dessa skall sedan i den helige Andes ljus och under dess ledning, i sin förkunnelse troget bevara, utlägga och sprida detta ord. Detta betyder att kyrkan, åt vilken förmedlingen och tolkningen av uppenbarelsen har anförtrotts, ”inte får sin visshet om allt i uppenbarelsen enbart genom den heliga Skrift. Båda, Skriften såväl som Traditionen, bör därför tas emot och hållas i ära med samma hängivenhet och vördnad”. (§ 80-82).

 • Denna tänkvärda artikel kan ge ljus även över det som hänt på Livets Ord
  http://www.jpost.com/Opinion/Columnists/Article.aspx?id=273919

 • @Lars Enarson:

  Till Lars Enarson

  På vad sätt menar du att den artikeln från JP har något att säga om vad som hänt på Livets Ord?

  Mvh

  Berndt Isaksson

 • @Berndt Isaksson:

  Shalom Berndt!

  Artikeln i Jerusalem Post analyserar orsakerna till Shimon Peres makabra 180 graders sväng i uppfattningen om Israels säkerhet. Jag tror det finns paralleller. Den enda skillnaden är att Shimon Peres inte längre står upp för de uppfattningar han förespråkade som ledde till det ödesdigra Oslo avtalet och Nobels fredspris. I den bemärkelsen liknar han nog mer Stanley Sjöberg (jfr artikeln Stanley Sjöbergs kraftfulla reaktion).

  Frågan som Shearman ställer i artikeln, hur Israels medborgare ska kunna lita på sina ledare som gör sådana här 180 graders avängar, är ju aktuell även bland kristenheten i vårt land.

 • Erik Johnsson

  S-E Daniel Nilsson: Du talar om Ordet som det beskrivs i Johannes första kapitel. Det skriver också vilken katolik som helst under på.
  Men jag menar Bibeln, såsom den ser ut i dag, med GT och NT. Den första kristna församlingen hade inte tillgång till den, Nya Testamentet var inte ens färdigskrivet. Inte plockade de fram bibeln och sökte vägledning i den för hur de skulle förhålla sig till ämbete, församling etc.
  Det är ju här ihåligheten i Sola Scriptura blir uppenbar.

 • Till Lars

  Aha, då förstår jag hur du menar och jag instämmer.

  Mvh

  Berndt

 • @Berndt Isaksson:

  Så här lyder avslutningen av artikeln:

  The breathtaking divergence between the positions of pre-and post-Oslowian Peres raised hugely troubling questions as to the credibility of Israeli leaders – and the store the Israel citizenry – indeed the Jewish people – can place in their words.

  While people are, of course, entitled to change their minds – and Peres may indeed have had a change of mind – one cannot but wonder what could have possibly induced him:

  • to abandon a position that proved so well-founded for one that proved so wildly unfounded?
  • to adopt a policy he previously rejected as too perilous for the nation’s security – particularly as his forebodings all proved justified?
  • to urge his people down a path that he himself warned was disastrous – especially as all the predicted perils did in fact materialize?

  How can such conduct be reconciled with a genuine concern for the national interest? And if it cannot, what conclusions should be drawn?

  Perhaps the insights in introductory excerpts as to the nature of “Ambition” might provide a clue to the answer?

  Finns det paralleller?

 • M

  @Erik Johnsson:

  Nog är det otvetydigt att församlingen hade alla NTs böcker/brev ett bra stycke innan RKK bildades…alla de brev/böcker som ansågs rena från villoläror fanns till och användes av alla troende LÅNGT innan de senare, av bla skälet att hålla rent från villoläror, officiellt sattes samman i den kanoniserade samling vi kallar NT.

  ”RKK” kanske kan sägas varit delaktig i just detta officiella kanoniserande till en fast samling, men det man gjorde var ju enbart att BEKRÄFTA vilka böcker/brev som sedan ett par hundra år använts av de troende.

  Var kan man av det göra sig meningen att RKK ska ha mandat att sätta sig själv ÖVER dessa skrifter närhelst RKK så önskar? RKK fanns ju inte när skrifterna skrevs, och hade alltså inte del i att från början avgöra vilka som gällde som de kristnas urkunder.

  Men visst kan jag som bara aningen teologibevandrad ge RKK det erkännandet at det var ju bra NT blev officiellt till slut, rent ordningsmässigt var det ju nödvändigt. Desto sorgligare att RKK ändå (eller var det kanske ”tack vare” dettta) kom att sätta sig själv så högt att man vågade sig på att säga sig stå över OCH ha den ensamma tolkningsrättigheten av NTs skrifter.

 • Johan

  @Michael Backman:

  Tack själv Michael för en, m t p ämnet i denna tråd, relevant och sansad debatt!

  Sköt om dig!

 • Erik Johnsson

  M, du skriver om ”RKK:s bildande”. När anser du att det skedde?
  Vi katoliker menar att Petrus vad katolska kyrkans första ledare, så man får väl säga att den ”bildades” på ett mycket tidigt stadium.
  Men egentligen var det inte det jag ville få fram. Anhängare av Sola Scriptura-principen hävdar ju att den bibel vi i dag använder oss av är enda grunden att stå på, där hittar man allt församlingarna behöver veta när det gäller äldste, kvinnors plats i församlingen, äktenskap, Jesu gudom osv. Men den första kristna församlingen hade ingen sådan bibel till hands. Kanoniseringen låg långt fram i tiden och alla evangeliettexter var inte ens skrivna. Hur gjorde dessa första kristna, när de skulle bläddra i sin bibel och söka alla de viktiga svaren?

 • S-E Daniel Nilsson

  Erik Johnsson: Du talar om Ordet som det beskrivs i Johannes första kapitel. Det skriver också vilken katolik som helst under på.

  Nä, jag syftar inte främst på att Logos i största allmänhet kom till oss eller att Jesus var Ordet som blev kött utan på att varje ord i GT o NT är sådant som Gud ville ha det. (Även diskussionen kring olika textvarianter har sin mening.) Dessa ord formade kyrkan, liksom de muntliga orden av Anden genom apostlarna, men inte orden av deras efterträdare. Gud hade full koll och skapade NT och kyrkan. Kyrkan skapade inte NT annat än att apostlarna var lemmar i kyrkan. Därefter tolererar han våra tolkningsförsök – vilka oftast inte kräver expertis – men han tolererar inte att vi åsidosätter hans ord för ”de äldstes stadgar”, som fallet var med Jesus konta fariséerna.

 • Erik Johnsson

  S-E Daniel Nilsson: Jag tror också att varje ord i GT och NT är sådant som Gud ville ha det. Men fanns det till hands för de allra första kristna? Kunde de som vi slå i Bibeln och söka efter svaren på de svåra frågorna? Kunde de läsa det som inte ens var skrivet ännu? Apostlarnas undervisning till de många som kom till tro i Jerusalem skedde alltså med Bibeln som utgångspunkt. Läste de ur samma Bibel som vi läser i dag?

 • @Erik Johnsson:

  Visst läste de i samma Bibel som vi har idag, dvs 75% av den. Det var utifrån den Bibeln som alla apostlarna predikade. Det visar hur oerhört beroende vi är av våra judiska rötter. Apostlarnas undervisning spreds på olika sätt och blev sedan NT. Men NT kan aldrig ersätta GT. Vi behöver båda.

 • Erik Johnsson

  Lars Enarson: Vilka var de 25 procenten som inte fanns med? Och när och i vilket sammanhang togs de in i bibeln?

 • M

  De troende använde ju GT som sin Bibel allra först, (utgör väl de 75% Lars E syftar på) sedan med apostlarnas brev & evangelierna lades den kristna läran fast, som långt senare (på 300-talet) officiellt blev samlingen NT.

  Men inte var RKK klar som organisation innan 200+ år gått från Jesu tid…men det är väl där som jag litar mer på vad tex S D Nilsson, På Klippan, St Peter och andra sant protestantiska lägger fram än det som sägs från katolskt håll…

  Har inte läst ”Evangelium enligt Rom” ännu, men den är inköpt, och jag skummat lite…dess författare är väl insatt i vad han redogör för…rör sig mest kring själva läran men ger även vissa glimtar av hur det startade

 • @Erik Johnsson:

  Vår tro är byggd på apostlarnas (NT) och profeternas (GT) grundval (Ef 2:20 och 2 Pet 3:1-2). Den enda skriftliga kanon som fanns i den första församlingen var den som det judiska folket hade godkänt och stadfäst (GT), men från allra första början fanns också apostlarnas undervisning (Apg 2:42) som sedan skrevs ner och blev NT.

  Det viktiga är vi förstår att vi inte är uppbyggda på apostlarnas och kyrkans eller kyrkofädernas grundval utan på apostlarnas och profeternas grundval. Alla apostlarna och profeterna var judar. Katolicismen är fel rötter. De utgör inte de ursprungliga rötterna. Vid den tid då katolicismen uppstod hade redan alltför många avvikelser ägt rum från den tro som en gång för alla hade överlämnats åt de heliga och som vi befallts att bevara inte att ändra på, Jud v. 3.

 • Erik Johnsson

  Lars Enarson: Petrus är katolska kyrkans första ledare. Så mycket tidigare går knappast att bilda vare sig samfund, kyrka eller församling. Det finns ingen kyrka som har rötter så långt tillbaka. Katolska kyrkan är själva moderkyrkan.

 • @Erik Johnsson:

  ”Petrus är katolska kyrkans första ledare.”

  Detta är lika mycket en myt som islams påstående att Abraham var muslim och tillbad i moskén i Mecca.

  Petrus var jude som tillbad i Templet i Jerusalem. Alla i församlingen i Jerusalem höll strängt på Mose lag (Apg 21:20) och de var omtyckta av alla judarna i Jerusalem (Apg 2:46-47; 5:12-13). Det stämmer inte precis på RCC eller hur? Det finns ingen institution genom hela mänsklighetens historia som varit grymmare mot det judiska folket än RCC. Det säger inte lite.

 • Tänk dig att vi har en bil, en Morris mini hundkoja.

  Och så plockar vi bort taket. När vi ändå håller på, tar vi bort alla säten, motor, inredning, tre hjul, halva golvet, alla dörrar och tja, i stort sett hela karossen. Sen lägger vi till en stor balja som vi sätter två långa handtag på och ett stöd rakt under baljan.

  Frågan är nu om vi fortfarande har en bil, eller om vi i själva verket har byggt en skottkärra?

  Ungefär så kan man betrakta bygget av det som idag är RKK, skottkärran, som fortfarande hävdar sig vara den ursprungliga ecklesian, Morris Mini hundkojan det vill säga.

  Erik Johnsson: Lars Enarson: Petrus är katolska kyrkans första ledare. Så mycket tidigare går knappast att bilda vare sig samfund, kyrka eller församling. Det finns ingen kyrka som har rötter så långt tillbaka. Katolska kyrkan är själva moderkyrkan.

 • @John Nilsson:

  Mycket bra liknelse!

  RKK uppstod ett halvt millennium efter Petrus. Då såg ekklesian ganska annorlunda ut än den gjorde i Apg 2 – som en skottkärra jämfört med en Morris mini.

 • S-E Sköld

  Någon: ”Katolska kyrkan är själva moderkyrkan”

  och – kan tilläggas – ”Den stora skökan” som har mängder av ”skökodöttrar”, många av dem födda/avfallna i vår tid.

 • Enkel vandringsman

  Om det nu är så illa ställt som det verkar med Ulf Ekman och LO så är det säkert fler än jag som sitter med fingret på utskjutningknappen just nu. Om inte Ulf kommer ur sin sjukskrivning och semester och meddelar att han gjort fel och att Herren har korrigerat honom så måste väldigt många av oss fatta ett svårt beslut. Frågan är var går vi från här? ”Way´s forward”? Alla vi ”Guds enkla vandringsmän” som Ulf under decennier så framgångsrikt samlat omkring. Vart går vi? Vi har familjer, jobb, hus ja en tillvaro här i stan och bygden.
  Eftersom det är i avsikt att skapa enhet och samförstånd bland allt Guds folk som min pastor farit runt i många sammanhang de senaste åren känner jag behov av att säga vad jag själv tror om denna strävan.
  Gud har många gånger påmint mig om att han ”inte bor i hus som byggts med människohänder.” Detta gäller särskilt de strukturer och organisationer som vi människor så gärna bygger. När Jesus bad om enhet så var det en bön som var väl förankrad i faderns hjärta. Den är naturligtvis besvarad. ”Furstarna och väldigheterna som härskar här i himlarymderna” vet att den bönen är besvarad och de gör allt för att vi inte ska inse det.. De som verkligen tror är ett. Det råder en trons enhet. Strukturell och organisatorisk enhet är utopisk. Gud sa själv till David en gång att han inte hade något emot att bo i tält. Tillfälliga lösningar som går lätt att plocka ner när det är dags att dra vidare. Detta måste nog prägla trons folk lite mer i framtiden. Det är nämligen först när väckelsen och tillväxten avstannat som man börjar spika strukturer som snart börjar kännas tunga. En trötthet infinner sig och tunga styrmedel krävs för att få den omotiverade och trötta församlingen att offra, missionera och ….. nu tolka bibeln rätt .
  Detta har emellertid fått mig att läsa in mig på Katolska kyrkan lite bättre. Det var mycket värre än jag föreställt mig. Det som jag anat i min ande och hört av andra har bekräftats på ett fasansfullt sätt. Vi har en allvarlig, viktig men underbar tid framför oss.
  Gud välsigne er och tack till er som är ansvariga för bloggen som är angelägna om att hålla samtalet på en värdig nivå. Detta är viktiga frågor som bör hanteras med både vishet, taktfullhet och profetisk klarsyn.

 • Enkel vandringsman

  Om det nu är så illa ställt som det verkar med Ulf Ekman och LO så är det säkert fler än jag som sitter med fingret på utskjutningknappen just nu. Om inte Ulf kommer ur sin sjukskrivning och semester och meddelar att han gjort fel och att Herren har korrigerat honom så måste väldigt många av oss fatta ett svårt beslut. Frågan är, var går vi från här? ”Way´s forward”? Alla vi ”Guds enkla vandringsmän” som Ulf under decennier så framgångsrikt samlat omkring. Vart går vi? Vi har familjer, jobb, hus ja en tillvaro här i stan och bygden.
  Eftersom det är i avsikt att skapa enhet och samförstånd bland allt Guds folk som min pastor farit runt i många sammanhang de senaste åren känner jag behov av att säga vad jag själv tror om denna strävan.
  Gud har många gånger påmint mig om att han ”inte bor i hus som byggts med människohänder.” Detta gäller särskilt de strukturer och organisationer som vi människor så gärna bygger. När Jesus bad om enhet så var det en bön som var väl förankrad i faderns hjärta. Den är naturligtvis besvarad. ”Furstarna och väldigheterna som härskar här i himlarymderna” vet att den bönen är besvarad och de gör allt för att vi inte ska inse det.. De som verkligen tror är ett. Det råder en trons enhet. Strukturell och organisatorisk enhet är utopisk. Gud sa själv till David en gång att han inte hade något emot att bo i tält. Tillfälliga lösningar som går lätt att plocka ner när det är dags att dra vidare. Detta måste nog prägla trons folk lite mer i framtiden. Det är nämligen först när väckelsen och tillväxten avstannat som man börjar spika strukturer som snart börjar kännas tunga. En trötthet infinner sig och tunga styrmedel krävs för att få den omotiverade och trötta församlingen att offra, missionera och ….. nu tolka bibeln rätt .
  Detta har emellertid fått mig att läsa in mig på Katolska kyrkan lite bättre. Det var mycket värre än jag föreställt mig. Det som jag anat i min ande och hört av andra har bekräftats på ett fasansfullt sätt. Vi har en allvarlig, viktig men underbar tid framför oss.
  Gud välsigne er och tack till er som är ansvariga för bloggen som är angelägna om att hålla samtalet på en värdig nivå. Detta är viktiga frågor som bör hanteras med både vishet, taktfullhet och profetisk klarsyn.

 • Mycket bra kommentar. Du ställer också en smärtsam fråga – vart går vi nu?

  Det var med den tanken, alltså tanken på er som finns med i sammanhanget, som vi återpublicerade Roger Larssons predikan från 2008 för några bloggposter sedan. Det behöver mer – alternativ till det som vi förstått inte fungerar. Det går inte att lämna något till ingenting, och förtröstan på Herren i att bönen om enhet redan är besvarad är nog nyckeln. Syskonen behöver helt enkelt börja prata med varandra, be, söka Herren, och leva den enhet som redan finns. Det är en lögn ifrån hades att man skulle vara ensam ute i kylan bara för att man inte har sitt namn i en matrikel.

  Jag tror och hoppas att husförsamlingar börjar växa fram här i Uppsala. Jag har haft nöd för medlemmarna i Livets Ord i tjugo år för jag visste att den här tiden någon gång i framtiden skulle komma.

  Det Roger Larsson predikade om var Blod och Eld. Korset och att hamna under Andens ledning. Detta kommer ofta efter en svår motgång.

  Enkel vandringsman: Om det nu är så illa ställt som det verkar med Ulf Ekman och LO så är det säkert fler än jag som sitter med fingret på utskjutningknappen just nu. Om inte Ulf kommer ur sin sjukskrivning och semester och meddelar att han gjort fel och att Herren har korrigerat honom så måste väldigt många av oss fatta ett svårt beslut. Frågan är, var går vi från här? ”Way´s forward”? Alla vi ”Guds enkla vandringsmän” som Ulf under decennier så framgångsrikt samlat omkring. Vart går vi? Vi har familjer, jobb, hus ja en tillvaro här i stan och bygden.
  Eftersom det är i avsikt att skapa enhet och samförstånd bland allt Guds folk som min pastor farit runt i många sammanhang de senaste åren känner jag behov av att säga vad jag själv tror om denna strävan.
  Gud har många gånger påmint mig om att han ”inte bor i hus som byggts med människohänder.” Detta gäller särskilt de strukturer och organisationer som vi människor så gärna bygger. När Jesus bad om enhet så var det en bön som var väl förankrad i faderns hjärta. Den är naturligtvis besvarad. ”Furstarna och väldigheterna som härskar här i himlarymderna” vet att den bönen är besvarad och de gör allt för att vi inte ska inse det.. De som verkligen tror är ett. Det råder en trons enhet. Strukturell och organisatorisk enhet är utopisk. Gud sa själv till David en gång att han inte hade något emot att bo i tält. Tillfälliga lösningar som går lätt att plocka ner när det är dags att dra vidare. Detta måste nog prägla trons folk lite mer i framtiden. Det är nämligen först när väckelsen och tillväxten avstannat som man börjar spika strukturer som snart börjar kännas tunga. En trötthet infinner sig och tunga styrmedel krävs för att få den omotiverade och tröttaförsamlingen att offra, missionera och ….. nu tolka bibeln rätt .
  Detta har emellertidfått mig att läsa in mig på Katolska kyrkan lite bättre. Det var mycket värre än jag föreställt mig. Det som jag anat i min ande och hört av andra har bekräftats på ett fasansfullt sätt. Vi har en allvarlig, viktig men underbar tid framför oss.
  Gud välsigne er och tack till er som är ansvariga för bloggen som är angelägna om att hålla samtalet på en värdig nivå. Detta är viktiga frågor som bör hanteras med både vishet, taktfullhet och profetisk klarsyn.

 • Det är viktigt att dra vidare. Må Gud välsigna er när det gäller husförsamlingar! Det har framtiden för sig. Har skrivit ett par korta artiklar som delvis har med detta att göra http://thewatchman.org/se/2012/06/kristen-eller-larjunge/
  http://thewatchman.org/se/2012/06/kristen-eller-larjunge-del-ii/

 • Catarina L

  Enkel vandringsman…enkel vandringskvinna ..vill lägga karbonpapper under det du skrivit ! Har samma upplevelse och tankar .

 • Roger M.

  Tack enkel vandringsman för din kommentar

 • Ulrika Oskarsson

  @Enkel vandringsman:
  Ja vart går vi nu? Det undrar jagockså. Jag gick ur livets ord förra året efter att varit medlem i 16 år. Mitt hjärta gråter fortfarande över sorgen efter detta.

 • Erik Johnsson

  Ni som bor i Uppsala och tillhör Livets Ord och som nu inte längre står ut med er föreståndare kan väl gå med i Pingstkyrkan i samma stad. Vem eller vad hindrar er?
  Ingen ironi i detta, utan ett konkret förslag.

 • Läsare

  Denna tråd är så andligt viktig, kam känna hur allvaret blandas med uppgivenhet, nu måste vi än mer ner på våra knän och be till den Gud som ser i det fördolda.
  Frid medsyskon i tron.

 • Unga örnar och gamla uvar

  Katoliker vilket unket skämt.

  Ni tror att påven är gud och skall tillbes. Nej det gör vi inte säger då den olärde katoliken. Det är detta som är så otäckt med denna sekt, de vet inte vad de tror på. Vidare lär katolska kyrkan att man får ljuga,bedra och mörda för kyrkans lära. Inget av denna sekts bisarra läror passar in i bibelns lära och tro.

 • Roger M.

  Erik: Tyvärr är föreståndare Dan Salomonsson också med i det ekumeniska sällskapet

 • Läsare

  Tror och hoppas att ni bevarar den atmosfär son nu får råda här, gamla uvar är på gränsen till vad ett kärleksfullt men icke accepterande bemötande får te sig.

 • Läsare

  Vi har här att göra med människor som givit sina liv, pengar, familjen till en församling och dess ledare.
  Måste kännas grymt med ett uppvaknande där man upplever att det mesta, vid en djupare eftertanke varit styrt av något annat än Gud.

  Känner starkt med er.

  Frid från en Gud som aldrig lämnar varken mig eller dig, om vi håller oss till sanningen.

 • Erik Johnsson

  Roger M: Är det ingen av de övriga frikyrkorna i Uppsala som är möjliga att ansluta sig till? Där finns, förutom pingst, EFS (inomkyrklig from gren i SvK), EFK-församlingar, Frälsningsarmén, Missionskyrkan och säkert ett antal till.

 • Roger M.

  Erik: Jag har ett bättre förslag: vi kan träffas i våra hem , det var så församlingen började sin långa resa!

 • Fd LO-medlem

  @Erik Johnsson: Det som hindrar oss är att det vore att gå ur askan i elden med tanke på hur Dan Salomonsson behandlat medlemmarna i Uppsala Pingstkyrka under sin tid som föreståndare. Det som sker i den församlingen är något helt annat än den officiella bilden som basuneras ut av Dan Salomonsson själv och – i det sammanhanget – hans vapendragare Ulf Ekman. Den senare har ju på sin blogg uttryckt sin uppskattning för det fiiiina arbete Dan Salomonsson gör i Uppsala Pingstkyrka.

 • märta

  @Läsare:
  ”Denna tråd är så andligt viktig, kam känna hur allvaret blandas med uppgivenhet, nu måste vi än mer ner på våra knän och be till den Gud som ser i det fördolda. Frid medsyskon i tron.”

  AMEN!
  Där satte du fingret på vad vi känner-uppgivenhet.

  @Roger M.:
  ”Erik: Jag har ett bättre förslag: vi kan träffas i våra hem , det var så församlingen började sin långa resa!”

  Helt rätt!
  Under karismatiska väckelsen talade man mycket om att vi skulle komma att träffas i hemmen p.p.a. förföljelse i framtiden, vilket man gjorde redan då. Kanske är vi inne i den tiden nu!?

 • Elisabeth

  @L-G Ståhl: Men.. vad RKK själva skrivit ihop om traditionens likställdhet med Ordet gör inte det till en sanning.

  Jo, jag har allt kollat upp lite om denna villolära och det var och är mycket värre än vad jag hade förväntat mig.

 • Erik Johnsson

  Elisabeth: Anser inte du alla kyrkor vara villoläror? Kan du nämna en enda kyrka som enligt dig står på sann biblisk grund?

 • Anders Gunnarsson

  Unga örnar och gamla örnar

  Kan du ge belägg för det du påstår om oss. Jag har aldrig sett någon tillbedjan av påven.

 • Elisabeth
 • Unga örnar och gamla uvar

  Ang uppsala och församlingar.

  För någon som lämnar livets ord, är det första att man förlorar sina vänner. Det andra är en tid när man fått distans, och inser att det var sjukare än man kunde se inifrån. Man idenfierar sig inte längre som en församlingsmedlem. Det tredje är att det blir svårt att finna en ny församling, eftersom andra församlingar är flumiga och saknar den ordning som råder på livets ord. Det bästa är om ni startar en ny församling, där det råder ordning. Uppsala har ingen församling, de är religiösa och flumiga bålverk. Är man van god ordning och renlighet, och trivs med det, känns uppsala församlingar som döden.

 • Till Erik Johnsson: Den sanna församlingen är ingen religiös organisation. Så det är inte så att en kyrka/religiös förening eller ett samfund är sann i sig så att säga. Utan den sanna församlingen = Jesu lärjungar. Så det kan variera från ort till ort.
  Alla som går till ex. en frikyrka på gudstjänst är ju inte lärjungar, så det är därför det inte är så enkelt att säga att denna kyrka är rätt eller inte, utan det handlar om var är chansen störst att finna sanna lärjungar.
  Det är bl a det här katoliker, mormoner, JV och vissa protestanter inte kan förstå då de förlitar sig på mänskliga organisationer istället för Gud.

 • Erik Johnsson

  Kristian: Kyrkan är i första hand en andlig verklighet, utan synliga gränser. I trosbekännelsen sägs att kyrkan är helig och allmänelig , med det förstås just detta att hon inte är en vanlig jordisk organisation. Först i andra hand är hon en organisation som kan beskrivas i sociologiska termer.

 • @Fd LO-medlem:

  ”Jag vet var du bor: där varest Satan har sin tron. Och dock håller du fast vid mitt namn; och tron på mig förnekade du icke ens på den tid då Antipas, mitt vittne, min trogne tjänare, blev dräpt hos eder – där varest Satan bor.”
  (Upp 2:13)

  ”Man skall utstöta eder ur synagogorna; ja, den tid kommer, då vemhelst som dräper eder skall mena sig därmed förrätta offertjänst åt Gud.”
  (Joh. 16:2)

 • Ulrika Oskarsson

  @Unga örnar och gamla uvar:

  Dra inte alla livetsordare över en kam, jag har fortfarande kvar vänner där som jag träffar och som inte har några som helst problem med att umgås med mig trots att jag lämnat.

  Och anledningen till att jag inte hittat en ny församling är sannerligen inte för att jag saknar ordning eller att andra församlingar är flummiga. Jag trivs bäst på Stockholm Vineyard och Vineyard är väl sannerligen inte kända för struktur. Nej, anledningen för mig att det varit svårt att hitta en ny församling är att jag behöver en församling där lovsången är innerlig och äkta. Finns få saker jag saknar så mycket som lovsången från Livets ord.

 • S:t Peter

  @Anders Gunnarsson och alla
  Du skriver;
  ”Kan du ge belägg för det du påstår om oss. Jag har aldrig sett någon tillbedjan av påven.”
  Den här länken är ett standardverk och jättecool. Sanning från början till slut. Borde användas i skolornas religionsundervisning. För oss protestanter är det en väldigt bra förklaring till Jesuiternas motreformation.
  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=GNZ-sOzXWEk
  Titta och njut!
  Shalom
  S:t Peter

 • @Fd LO-medlem:
  Det gäller också att be Gud om nåd att göra upp inför honom med allt det felaktiga man fått i sig. Då kommer man att upptäcka att det finns grönt bete med härligt friskt gräs därute. Men har man vant sig vid felaktig kost en längre tid kan det ta ett tag att ställa om sig.

 • Läsare

  Ja som sagt stor medkänska känner jag för dem som upplever sig vilse och uppgivna nu.
  Men det finns hopp, tror ej man behöver stressa sig till en församling, inte så säker på att det vi menar med församling är den bibeln pratar om, känsaln är att vi kommit väldigt fel på det området.

  Haven förtröstan vår Gud kommer att vara med er.

  Med all respekt för Ulrika O så ser jag väl inte Stockholm Vineyard som något direkt alternativ för dem som söker en stabil församlingsgemenskap, får lite kalla kårar när jag ser hur perfekt allt är tillrättalagt där.

  Låt mig bara nämna att det finns något som heter EFS också, själv är jag genomsåld baptist, men jag har upplevt att inom EFS så finns så mycket genuint och bibelförankrat, bland dem har jag nog upplevt dom mest kunniga, belästa och bibelförankrade undervisningar, visst dem har missat en del men inte det som är avgörande för en plats i Guds himmel.
  Det händer mycket inom den rörelsen, men som sagt skynda inte på något utan låt Guds ande leda er.
  Till oss andra, låt oss verkligen inte gotta oss åt det som sker nu, utan må vi hava respekt och förståelse för våra trossyskon i den kamp och nöd dem går in just nu.

  Guds underbara frid önskar jag er alla

 • @Läsare:

  ”Med all respekt för Ulrika O så ser jag väl inte Stockholm Vineyard som något direkt alternativ för dem som söker en stabil församlingsgemenskap, får lite kalla kårar när jag ser hur perfekt allt är tillrättalagt där.”

  Vill minnas att sådana som Bob Hope… sorry… Bob Jones och John Arnott är förgrundgestalter inom vineyard. På frukten känner man trädet som Mästaren Yeshua sade till oss.

  http://slaughteringthesheep.wordpress.com/2008/05/22/todd-benleys-mentor-bob-jones-disciplined-for-sexual-misconduct/

  http://www.youtube.com/watch?v=xCeVZ6e2T0E

  Den sortens ”välsignelse” vill man helst slippa.

 • Angående EFS. Visst det finns en del positiva saker, men dessa saker finns där också: Religiösa ritualer, processioner, katolska influenser, religiöst prästerskap, olika kläder för olika religiösa moment, auktoritära hierarkier, ekumeniska strävanden, strikta religiösa gudstjänstordningar, lojalitet till SvK, osv. osv. De tillhör det religiösa systemet (andligt titanic) oavsett om det finns härlig undervisning där ibland. Mitt råd är nog att söka sig till en fri husförsamling om det finns någon i närheten.

 • Läsare

  Absolut Kristian inget fel i det, men ibland ser vi så snäft att vi kanske missar en pärla i dyngan.
  Visst finns det du beskriver i denna rörelse men jag känner till ett flertal EFS församlingar som fungerar och lever betydligt närmre bibelns sanningar än många frifräsarförsamlingar.

  Har man slagit ner sina bopålar på ett ställe är det inte så lätt att bara bryta upp för att finna en andlig gemenskap, därför var detta ett tipps att leta där man kanske inte tror det finns liv, men visst egna husförsamlingar är ju ett väldigt bra alternativ, skillnaden från att tex varit med i draget på LO och en sågan kan dock bli väldigt stor om än förmodligen, sund

  Shalom broder

 • Läsare

  Lars W

  Precis

 • Visst, många personer i EFS verkar ha en ärlig längtan och är trevliga enligt min uppfattning. Men det jag menar är att om någon längtar efter en sund församling så tycker jag inte alternativet är att gå med i det religiösa systemet igen. Det skulle dock kunna vara ett alternativ ett tag att gå till en föreningskyrka tills du har funnit de lärjungar som finns på orten.

 • @Elisabeth: Jag ville bara informera dig och andra om vad Katolska Kyrkan tror om Bibeln och Traditionen. Det cirkulerar så många skrönor om vad katoliker ”egentligen” tror.

 • Unga örnar och gamla uvar

  @ Ulrika Oscarsson

  Vill be om förlåtelse om jag sårat dig. Det var inte riktigt så jag menade. Det finns en stark ordning och reda på livets Ord, som jag saknar i jämnförelse med andra församlingar. Och du har rätt att lovsången är bra på livets Ord, detta saknar även jag. Vine yard har bra lovsång, och jag trivs att tillbe under lovsången där. Men det som dödar i församlingarna är brist på uppenbarelse och smörjelse i predikan från ordet.Ta en sån sak som barndopet, som härstammar från barnoffer i babylon eller firandet av babyloniska högtider såsom julen och påsken osv. Eller ekumenik som bekräftar det okulta genom exv Jesus marchen tillsammans med katoliker och lutheraner.
  Listan kan göras lång, men avfallet och sömnigheten gör valet av församling begränsad.

  trevlig sommar

 • Jan

  Detta fick jag från HERREN.

  Herren, HERREN
  är i sitt heliga
  tempel.
  Han fröjdar sig och gör
  sig redo för att
  strida.
  Vem är en konung
  som han?
  Herren, HERREN,
  vill frälsa sitt
  folk.
  Ni är ett folk av
  konungar och
  präster.
  Vem är då en konung
  om inte jag?
  Ni är ett heligt folk
  och jag den helige
  i Sion.
  Den minste av er är som
  David, era förföljare
  må fly.
  Ty HERREN har
  sak med
  Sion.
  Giv hit, ja, befria mitt folk
  säger jag till
  norden.
  Den minste av er
  är som David.
  Så frukta ej du
  lilla hop.
  Detta är HERRENS
  dag.
  Jag ska idag strida
  för dig.
  Ni ledare, ni som kallar
  eder själva herdar
  för hjorden,
  ödmjuka er och
  gör er ej
  högre än de
  små, ja,
  mina allra
  minsta.
  Bara en är herden.
  Herren, HERREN,
  är herde för
  Israel idag.
  Detta är HERRENS
  dag.

 • Enkel vandringsman

  Tack för de vänliga gensvaren. Då vet jag att jag inte är ensam om att tro att hemmen kommer att vara den naturliga platsen för den kommande väckelsens församlingar. Ett ord som ständigt återkommer är enkelhet. Frälsningen och lärjungaskapet gäller alla människor oavsett ålder, kön, bakgrund eller intellektuell kapacitet.
  När hängivenheten och elden av olika själ börjar falna ändrar förkunnelsen ofta karaktär och blir mer och mer akademisk. (Ett ganska ofarligt drag eftersom ingen vill verka dum och antyda att man inte hänger med) Det är djupt olyckligt. Det är nämligen i en mycket akademisk språkdräkt som Ulf Ekman förklarar och beskriver behovet av att återställa ordningar och befattningar från våra s k rötter.
  Tröskeln är hög och förtroendekapitalet enormt men en dag inser man att det finns både distans och främlingskap mellan herden och fåren. Det är då Joh. 10:5 kickar in:
  ”Men främlingen följer de inte, utan flyr bort ifrån honom, därför att de inte känner igen främlingens röst”

 • mirre

  Aktuellt, viktigt budskap:

  tp://nyhem.media.fnf.nu/4/​nyhemsveckan_2012/27

 • mirre

  @mirre:

  Obs! Detta angelägna budskap börjar cirka efter cirka 40 minuter. Lyssna!

 • S-E Daniel Nilsson

  Enkel vandringsman: Tack för de vänliga gensvaren. Då vet jag att jag inte är ensam om att tro att hemmen kommer att vara den naturliga platsen för den kommande väckelsens församlingar.

  Knappast! Jag skulle tro att flertalet av Aletheias läsare tror just så. Med tillägget att levande husförsamlingar nog ofta kommer bli för stora för de flesta hem.

  Har du hört talas om ’Den sista reformationen’, nyutkommen bok, se http://shop.textalk.se/se/article.php?id=7969&art=12413598&amp;

 • telson
 • Levi Ortvik

  Det kommer bli i sverige som i andra länder där kristenheten förföljs och kvävs, Ryssland, Kina mm — små husförsamlingar, där små grupper lyckas att hålla det sanna Ordet, välsignelser, broder Levi

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?