Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Joel Halldorfs rökridå kring Ekmans bibeltolkning

Ulf Ekman under påvestolen, petri ämbete, katolik

 

Att döma av besöksstatistiken på aletheia.se, samt skriverier och reaktioner i både Dagen.se och sist i ledet Varldenidag.se samt diverse kristna bloggar, har Ulf Ekmans märkliga föreläsning på Bjärka-Säby inte gått kristenheten obemärkt förbi.  Ulf Ekman själv har p.g.a. sitt uppmärksammade hjärtinfarkts-liknande krampanfall av förståeliga skäl inte orkat kommentera.

I Världen idag har tydligen de unga journalisterna Samuel Teglund och Samuel Björk *tagit på sig uppgiften att försöka sköta ”damage control” under Ekmans sjukskrivning och tona ned det hela något.  I en artikel för ett par dagar sedan publicerar de en respons från Joel Halldorf.

Joel Halldorf är teologie doktor och med i Johannes-akademin, som arrangerade seminariet. Han säger till Världen idag att sättet som Ulf Ekman uttryckte sig på om biskops-ämbetet kan vara ganska unikt för en frikyrklig ledare i Sverige, men internationellt är det mindre kontroversiellt.
– I flera pingstsamfund i USA finns tydliga episkopat så det är inget väsensfrämmande för vår tradition, även om det kan upplevas främmande i en svensk kontext.  

vidare;

Joel Halldorf menar att Ulf Ekman satte fingret på en brist av etablerade ordningar inom frikyrkliga rörelser. I den första kyrkan såg man skriften, trosbekännelserna och episkopatet som tre pelare medan protestanter ofta talat om skriften allena.
– Det fungerar inte riktigt i praktiken för alla tolkar Bibeln på sitt sätt. Det måste finnas en levande uttolkare av traditionen, då är biskopen en representant som i sin person gestaltar närvaron av den levande kyrkan. Det har fungerat ganska bra i ortodox och katolsk tradition medan i protestantiska sammanhang har man velat vara sin egen påve. Där har vi ett problem, och det har lett till splittring. Sedan uppfattade inte jag att Ulf sa att vi ska göra precis som de gjort utan framför allt påpekade en brist.

Daniel (MyTwoCents):

Jag kan inte låta bli att lyfta på ögonbrynen över denna märkliga rökridå.  Joel är ju en intellektuell och tänkande man.    Inte kan han väl så helt missa poängen i samtalet som rasar på nätet?  Det handlar inte om innebörden av det grekiska begreppet ”episkope”, som Pelle Hörnmark uttrycker sig, (och fastnar även åtminstone delvis i samma sidospår) utan under vilken auktoritet [biskop] väckelsekristna skall underordna sig.  Att en rad samfund tillsätter biskopar, inklusive delar av den amerikanska pingströrelsen, är inget anmärkningsvärt.  Det handlar ju om ett erkännande av Påvestolen, och därmed i förlängningen ett mer eller mindre underkännande av hela reformationen.

En frikyrkoprofil som har reagerat starkt och förstår precis vad Ekman talar om är Torsten Åhman.  Åhman reagerar på det sätt som Petrusämbetet lyfts fram;

– Han menar ju uppenbart att påvedömet instituerades av Jesus själv och att det är en Guds uppenbarelse att kyrkan ska se ut ungefär som den katolska kyrkan gör. Det är en tanke som jag tror känns främmande för många i svensk väckelsetradition, säger Åhman till tidningen Dagen.

Det vore intressant om Joel Halldorf, som gett oss en rad intressanta och viktiga avhandlingar, vågade gå lite mot strömmen och ge oss en lite mer kritisk granskning av alla läror som uppkommit på 2-300 talet och framåt. Signaturen Christian kom med ett par intressanta ledtrådar, värda att följa upp:

Kring ”Sola Scriptura”:

Sola scriptura har i motsats till vad påvekyrkans representanter brukar hävda starkt stöd hos fäderna d v s i den tradition de påstår motbevisar reformationens formalprincip. Se t ex Websters artikel http://www.christiantruth.com/scriptureandchurchfathers.html

Från slutet av sammanfattningen:

This two source theory of revelation eventually found dogmatic formulation in the decrees of the Council of Trent on Scripture and Tradition. These decrees state that the revelation of God was contained in both the written Scriptures and the unwritten traditions. The point Oberman makes is that the decrees of Trent, sanctioning tradition as a vehicle of revelation, thereby rendering Scripture materially insufficient, are inconsistent with the historic testimony of the patristic and Middle Ages. The opinion of the fathers and theologians throughout the history of the Church and up to the Reformation was overwhelmingly in favor of the Reformation principle of sola Scriptura and antithetical to the position of the Council of Trent. Contrary to claims by Roman Catholic apologists, the principle of sola Scriptura is not only biblical, it is historical. It is Roman Catholic teaching, as defined by the Council of Trent, which is, in fact, unhistorical.

Petri ämbete:

…Det intresserar mig att diskutera RKKs felaktiga tolkning av Matt 16:18, eftersom det är den som påveämbetet byggs på. Det var ju även utgångspunkten för denna tråd, eftersom Ekman nu omfattar den katolska tolkningen av sammanhanget etc, vilket alltså framgick av upptagningen från Bjärka Säby.

På den aktuella länken visas alltså att det inte finns någon konsensus hos fäderna till stöd för Första Vatikankonciliets tolkning av Matt 16:18-19, d v s att klippan (petra) skulle vara Petrus (petros) och att sammanhanget m a o skulle avse Påveämbetet.

När RKK alltså påstår det så är det ett falskt påstående. Det existerar absolut ingen sådan konsensus bland dem.

V g ditt krav på exempel på ”opartisk forskning” som stödjer Websters tes så behövs givetvis inte det. Det räcker med att citera vad fäderna själva sade för att inse att han har rätt. Något enstaka exempel räcker. En mängd andra citat redovisas på länken..:

Augustinus, Retractions kap 20.1
I so explained what the Lord said: ‘Thou art Peter, and upon this rock I will build my Church,’ that it be understood as built upon Him whom Peter confessed saying: ‘Thou art the Christ, the Son of the living God,’ and so Peter, called after this rock, represented the person of the Church which is built upon this rock, and has received ‘the keys of the kingdom of heaven.’ For, ‘Thou art Peter’ and not ‘Thou art the rock’ was said to him. But ‘the rock was Christ,’ in confessing whom, as also the whole Church confesses, Simon was called Peter.

Sermons Vol 6
In Peter, Rocky, we see our attention drawn to the rock. Now the apostle Paul says about the former people, ‘They drank from the spiritual rock that was following them; but the rock was Christ’ (1 Cor 10:4). So this disciple is called Rocky from the rock, like Christian from Christ…Why have I wanted to make this little introduction? In order to suggest to you that in Peter the Church is to be recognized. Christ, you see, built his Church not on a man but on Peter’s confession. What is Peter’s confession? ‘You are the Christ, the Son of the living God.’ There’s the rock for you, there’s the foundation, there’s where the Church has been built, which the gates of the underworld cannot conquer

Ambrosius
Faith, then, is the foundation of the Church, for it was not said of Peter’s flesh, but of his faith, that ‘the gates of hell shall not prevail against it.’ But his confession of faith conquered hell.

 

Till Joel Halldorf: Kommentatorn ”Inhopparen”, en f.d. Pingstpastor på väg att konvertera till Romersk Katolicism, kräver en ”opartisk forskning” i dessa frågor och ogillar Christians källa.  Nu vet jag inte om han skulle godkänna ditt arbete som just ”opartisk forskning” men att gräva lite mer i motargumenten till det glada gängs (?) argument att vi nu ska överge, eller delvis överge reformationen vore minst sagt högaktuellt.

 

Over and Out

MyTwoCents / Daniel

(* ”fått uppgiften” korrigerad till ”tagit på sig uppgiften” 2012-06-12 efter twitterkommunikation med Teglund)

 

Några av sista veckans bloggposter kring Ekman & Påvestolen:

http://www.twingly.com/search?q=link%3Ahttp%3A%2F%2Faletheia.se%20sort%3Apublished

Ulf Ekmankatolska kyrkanAnders Arborelius, Bloggar: 34567891011121314, it

 

 

Ämne: TRADITION & TEOLOGI, Villoläror

Nyckelord: , , , , , , , ,

Kommentarer (Denna del omfattas inte av vårt utgivningsbevis)