Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Norsk kritik mot Ulf Ekman

Av Andréas Glandberger

Norska Dagen 13 juni 2012

Norska Dagen 13 juni 2012

Faksimilen ovan handlar om att Ulf Ekman stegvis närmat sig katolicismen och även i Norge har man lagt märke till Ulf Ekmans radikala förändringar, och reaktionerna har inte låtit vänta på sig. Generellt sett behöver frikyrkan genomgå sunda förändringar, och speciellt den troskarismatiska delen behöver förändra ledarstrukturer som av många upplevts som både kontrollerande och destruktiva. Frågan är bara vad man bör välja och vilken brunn man gräver i. Många uppfattar att Livets Ords ledare Ulf Ekman gått allt för långt i sitt arbeta för ”kristen enhet”, och att de brunnar han gräver i leder till fångenskap under ett religiöst system.

För dem som inte minns vad Ekman sade under sitt föredrag på Bjärka Säby kommer här ett citat som anknyter till den norska kritiken:

”Petrus fick av Jesus uppdraget att vara herde för fåren, inte några av fåren utan dom alla. …om vi tror på apostlarna och apostlarnas uppdrag som något som går vidare i kyrkan…ja då har också Petrusämbetet rimligen sin fortsättning, sin funktion som talesman, som en enande och övergripande och beskyddande funktion i kyrkan genom tiderna… (…) I gemenskap med andra biskopar skapades en kultur där man bevarade kyrkans apostolicitet, dess enhet, dess helighet, dess katolicitet. Trots mängd friktioner, lärostrider, personkonflikter så har kyrkan ändå på olika sätt utifrån olika sammanhang hållit samman. Det började och slutade inte med enstaka starka karismatiska personligheter utan ämbetsinnehavare som ställdes in i en autentisk kedja av tjänare som hade apostoliskt ursprung.”(1)

Tor Steen i Norge är en av dem som har reagerat mot Ekmans nya hållning. Nyligen skrev han ett inlägg i norska Dagen där han säger rätt ut att Ekman ”smygkatolicerar den skandinaviska frikyrkligheten”, och han får stöd i sin kritik av bland annat pastor Åge Åleskjær i Oslo Kristne Senter. Steen ifrågasätter tystnaden hos ledare inom frikyrkligheten, och vill att de kommer med ett klarläggande vad gäller om de vill följa Ekman på vägen som verkar leda till påvekyrkans inflytande eller inte. Jag citerar från Steens inlägg:

”Det är en frånvaro av uttalanden från frikyrkliga ledare och pastorer, med tydlig koppling till Ulf Ekman, speciellt trosförsamlingar. Där har pastorer en image där man kallar en spade för en spade, närmast i god gammal Carl I Hagen-stil.(2) När det däremot kommer till Ekmans helomvändning till katolicismen är det ytterst stilla. Varför är det så? Är det ett uttryck för deras bifall till Ekmans vision att införa katolska läror i kristenheten?”(3)

Norska Dagen 20 juni 2012

Norska Dagen 20 juni 2012

Det är bra att man får upp ögonen för vad Ulf Ekman håller på med. Detta har flera av oss bloggare talat om i många år, och det kan verka som om vi ofta talat för döva öron. Nu visar det sig att väldigt mycket av det vi tagit upp under årens lopp absolut inte varit konspirationsteorier, men den tragiska och faktiska verkligheten. Vi får hoppas att det leder till att fler vaknar upp. Åge Åleskjær är en ledare som vågar tala emot det som Steen kallar för smygkatolicering, och enligt norska Dagen sa han nyligen detta till Korsets Seier:

”…utvecklingen mot Rom har gått skrämmande fort, och verkligen gett alla som varnat för detta rätt.”(4)

 

Norska Dagen 13 juni 2012

Enligt samma artikel i norska Dagen frågar Åleskjær om ”de radikala kristna har blivit så rädda för att sektstämplas att de inordnar sig allt det etablerade”. Han varnar också de frikyrkliga att släppa arvet från Martin Luther, Hans Nielsen Hauge och T. B. Barratt och andra som lade grunden för det frikyrkliga arvet. ”- Dessa kämpade för friheten”, poängterar Åleskjær.

”Jag förundrar mig lite över att Ulf, som var den tuffaste att stå upp gentemot traditioner av alla slag, nu har ändrat sig väldigt.”
Åge Åleskjær

Vi får hoppas och tro att det kan komma ett uppvaknande hos dem som ser upp till Ulf Ekman och trott att han trots vår kritik under så många år, inte skulle gå fel. Vad mer behöver man för att se att de steg han och Livets Ord tar i allt större grad är ett närmande till påvekyrkan? Vilken ledare inom trosrörelsen blir den första att våga ställa sig upp och säga att nog är nog? Är det måhända så att den ekonomiska tryggheten och fördelarna man har som pastor i rörelsen väger tyngre än att stå upp för de evangeliska sanningarna? Vågar de offra sina reserverade platser under konferenserna? Vilka av pastorerna i Trosrörelsens predikantorganisation håller med Ulf Ekman i dennes erkännande av påven? Hur kände ni det, ni pastorer och ledare som satt ”12 meter från påven” under audiensen med honom på er resa i oktober?

Livets Ords ledare på audiens hos påven. Källa: http://instagr.am/p/P5JbL/

Livets Ords ledare på audiens hos påven. (5)

Jag väntar med spänning på den förste av er som har kurage nog att resa sig, men det är kanske att hoppas på för mycket.

Källor & info:

(1) Aletheia – ”Ett synligt petrusämbete räddar mänskligheten”
(2) Carl I Hagen är en norsk politiker som i många år var Fremskrittspartiets ledare. Han är känd för sin tydlighet i politiska frågor.
(3) Norska Dagen 13 juni 2012
(4) Norska Dagen 13 juni 2012
(5) Instagram

 

=>

Ämne: Nya Ekumeniken, NYHETER, Övrigt

Nyckelord: , , , ,

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?