Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Funderingar om yttersta tiden

Kan vi, eller bör vi, förbereda oss för det som komma skall på något sätt?

– Gästblogg av Hans P Lindblad

På senare år har jag fått lära mig att grekiskt tänkande är linjärt och hebreiskt tänkande är cirkulärt. Vi är ju främst influerade av grekisk tänkande och tänker gärna linjärt och kronologisk och det ställer till bekymmer när vi ska tolka Bibeltexterna.

Texter kan också ha flera nivåer av betydelser, Guds ord är inte platt.

Ett exempel är Daniels profetia om ”Förödelsens styggelse” i slutet av hans bok.

Dan 11:31-32 ”31 Härar från honom skall komma, och de skall orena helgedomen, tillflyktsorten, avskaffa det dagliga offret och ställa upp förödelsens styggelse. 32 Dem som har kränkt förbundet skall han med smickrande ord locka till avfall, men de av folket som känner sin Gud skall stå fasta och hålla ut.”     

Denna profetia kan vi ju säga uppfylldes när Antiochus Epiphanes ställde en Zeus avgud i Templet och offrade griskött på tempelaltaret år 168 fvt. Men Jesus säger i sitt sk ”Eskatologiska tal”: ”När ni då ser ’förödelsens styggelse’, som profeten Daniel talar om, stå på helig plats …” (Matt 24:15)   Av detta framgår tydligt att en liknande händelse kommer hända i Yttersta tiden.

Med denna bakgrund kan vi titta på ett textavsnitt från 1 Kor 10:1-11

”1 Bröder, jag vill ni skall veta att alla våra fäder var under molnskyn och att alla gick genom havet. 2 Alla blev i molnskyn och i havet döpta till Mose. 3 Alla åt samma andliga mat 4 och alla drack samma andliga dryck. De drack ur en andlig klippa som följde dem, och den klippan var Kristus. 5 Men de flesta av dem hade Gud inte behag till. De föll och låg kringspridda i öknen. 6 Det som hände dem har blivit ett varnande exempel för oss, för att inte vi liksom de skall ha begär till det onda. 7 Bli inte heller avgudadyrkare som en del av dem. Det står ju skrivet: Folket satte sig ner för att äta och dricka och steg upp för att dansa. 8 Låt oss inte heller begå otukt, som en del av dem gjorde, och därför föll tjugotretusen på en enda dag. 9 Och låt oss inte fresta Kristus, som en del av dem gjorde, de dödades av ormar. 10 Knota inte heller, så som en del av dem gjorde, de dödades av fördärvaren. 11 Det som hände dem tjänar som exempel och skrevs ner för att varna oss som har världens slut inpå oss.”

 Av denna text om Uttåget ur Egypten kan man utläsa frälsningens steg ungefär så här:

1. Blodet på dörrposterna = Jesu död på korset = Vi kan bli frälsta genom Jesu blod

2. Genom Röda havet = Dopet

3. Ökenvandringen = Köttets kamp i Rom 7

4. Övergången Jordan = Dopet i Helig Ande (vattnet stoppade uppe vid Adam)

Men den kan också tolkas utifrån ett helt annat perspektiv, det står ju att det är ett ”varnande exempel för oss som har världens slut inpå oss”.

Grovt skissat så ska det i ändens tid först komma ”födslovåndor” och sedan en ”vedermöda”. De flesta vet att det finns en massa åsikter om när Jesus ska komma tillbaka, låt oss glömma det, för jag vill med bestämdhet påstå att även födslovåndorna skulle kunna vara mycket smärtsamma.

De flesta vet att Bibeln talar om ”Uppryckandet”, när vi ska möta Jesus i skyn (ex Matt 24:30-31, 1 Kor 15:52, 1 Tess 4:16-17), men det står också om en flykt: ”20 Be att ni inte måste fly under vintern eller på sabbaten. 21 Ty då skall det bli en så stor nöd att något liknande inte förekommit sedan världens begynnelse och aldrig mer skall förekomma.” (Matt 24:20-21)

Tillbaka till texten, liksom Gud beskyddade sitt folk från plågorna mot egyptierna så skall han väl kunna skydda oss till och med om vi är här när Gud häller ut sina Vredesskålar (Upp 16)?

Det finns faktiskt en stor risk att vi i västvärlden undervärderar fasorna som kommer komma över Jorden före och under Vedermödan, hur fasansfullt det än är att läsa Uppenbarelseboken. Vi har helt enkelt haft det för bekvämt och enkelt under vår livstid, jämfört med världens lidande människor.

Tänk ett teoretiskt scenario där alla betalningar ställs in, en global ekonomisk kollaps, vad händer?

Handeln kommer mycket snart att avstanna. Det blir snabbt brist på mat, affärer kommer plundras på varor, massarbetslöshet, upplopp, hysteri, etc etc.  Pga internationaliseringen producerar vi bara 50% av den mat vi äter lokalt här i Sverige. Bönder kommer snart vara utan diesel och då kan de inte bearbeta jordarna.  I ett sådant scenario av total ekonomisk kollaps tror jag det mänskligt sett bara går att lösa problemen med en världsdiktator, för att få ordning ”på torpet”. Då är vi framme vid Antikrist!

Nu har jag några viktiga frågor som är själva kärnan i min artikel:

1. Ska vi förbereda oss på något sätt?

2. Vad menas med ”Be att ni inte måste fly under vintern eller på sabbaten.”?

3. När det står om de förståndiga jungfrurna (Mat 25), kan oljan mena något konkret, vi har en tendens att förandliga allting?

4. När brudgummen kom vandrade de förståndiga jungfrurna med till bröllopsfesten. Handlar detta om ”Uppryckandet” eller kommer det vara ett tåg ut ur Babylon liknande det som skedde ut ur Egypten?

5. Kan vi lära oss något av de varnande exemplen inför yttersta tiden i texten från Första Korinterbrevet, vad menas med ”Det som hände dem tjänar som exempel och skrevs ner för att varna oss som har världens slut inpå oss.”?

Fotnötter:

A. Det finns rika människor som, många gånger i brist på förtröstan på vår HERRE, har byggt atombombssäkra, underjordiska rum med egna elverk och förråd av bränsle och mat. GLÖM ALLT SÅDANT I DETTA SAMTALET!

B. Vi sitter i samma båt! Detta är inte först och främst en teologisk diskussion, kan vi ha ett kärleksfullt samtal om något som kommer beröra oss alla?

C. Det självklart viktigaste är vår personliga Gudsrelation, men det behöver inte betyda otro att handla i den situationen som kommer.

PS. GLÖM INTE ATT DET ÄR VÅR BRUDGUM JESUS VI VÄNTAR! DS.

Hans P Lindblad

=>

Ämne: Ändens tid, Gästblogg, OPINION & DEBATT

 • Linnea

  Tack för ett för mig mycket värdefullt inlägg!

 • Mycket intressant! Tack för denna bloggartikel. Hoppas också på ett intressant samtal i detta, ska följa det med intresse.

  Berndt

 • Hans P. Lindblad skrev: ”Vad menas med: Be att ni inte måste fly under vintern eller på sabbaten.?”

  I och för sig har jag förstått att er sommar, i Sverige, inte har varit speciellt somrig. Men samtidigt har folk frusit ihjäl i Syd-Afrika och det har snöat i Johannesburg.

  Vi, här vid ekvatorn, har just genomlidit årets kallaste månad, Juli. Det var ibland mindre än 18 grader. Brrrr.

  Om således vinter betyder vinter måste det syfta på ett specifikt folk som bor på mer än 30 grader nordlig eller sydlig bredd.

  Lite samma resonemang kan man göra om sabbaten. Det är nämligen aldrig sabbat samtidigt på hela jorden. Så även här måste det handla om specifika longituder för att kunna tolkas bokstavligen.

  Ett alternativ skulle kunna vara att just denna mening handlar om de delar av profetian som redan har uppfyllts.

  Bildliga tolkningar vill jag inte försöka göra, för då kan man i stort sett hitta på vad som helst. Vintern skulle kunna betyda en svår recession och sabbaten skulle kunnan betyda att all handel stoppas en viss tid. Eller så skulle vintern kunna beteckna en ”andlig vinter”. Vad nu det betyder.

  Om det handlar om en lokal tolkning för något som redan har inträffat kan man väl förstå att det är svårare att vara flykting på vintern. Men vad spelar det för praktisk roll om det är sabbat? Man får ju dra upp oxar och åsnor ur brunnar på sabbaten. Så mycket mera fly undan ondskans makter med sina nära och kära.

  Fyra verser innan står det: ”då måste de som är i Judeen fly bort till bergen”. Och de som bor i Östersund måste fly till Åreskutan?

  Min tolkning blir att det handlar om ett lokalt skeende i Israel och att vintern således är en klimatologisk vinter. Alla kan förstå att detta innebär extra prövningar.

  Men sabbaten då? Tja, alla visste ju också hur begränsade möjligheter man hade på den dagen. I alla fall i Israel.

  /Kjell

 • Hans P. Lindblad du skrev: ”Vad menas med: Be att ni inte måste fly under vintern eller på sabbaten.?”

  I och för sig har jag förstått att er sommar, i Sverige, inte har varit speciellt somrig. Men samtidigt har folk frusit ihjäl i Syd-Afrika och det har snöat i Johannesburg.

  Vi, här vid ekvatorn, har just genomlidit årets kallaste månad, Juli. Det var ibland mindre än 18 grader. Brrrr.

  Om således vinter betyder vinter måste det syfta på ett specifikt folk som bor på mer än 30 grader nordlig eller sydlig bredd.

  Lite samma resonemang kan man göra om sabbaten. Det är nämligen aldrig sabbat samtidigt på hela jorden. Så även här måste det handla om specifika longituder för att kunna tolkas bokstavligen.

  Ett alternativ skulle kunna vara att just denna mening handlar om de delar av profetian som redan har uppfyllts.

  Bildliga tolkningar vill jag inte försöka göra, för då kan man i stort sett hitta på vad som helst. Vintern skulle kunna betyda en svår recession och sabbaten skulle kunnan betyda att all handel stoppas en viss tid. Eller så skulle vintern kunna beteckna en ”andlig vinter”. Vad nu det betyder.

  Om det handlar om en lokal tolkning för något som redan har inträffat kan man väl förstå att det är svårare att vara flykting på vintern. Men vad spelar det för praktisk roll om det är sabbat? Man får ju dra upp oxar och åsnor ur brunnar på sabbaten. Så mycket mera fly undan ondskans makter med sina nära och kära.

  Fyra verser innan står det: ”då måste de som är i Judeen fly bort till bergen”. Och de som bor i Östersund måste fly till Åreskutan?

  Min tolkning blir att det handlar om ett lokalt skeende i Israel och att vintern således är en klimatologisk vinter. Alla kan förstå att detta innebär extra prövningar.

  Men sabbaten då? Tja, alla visste ju också hur begränsade möjligheter man hade på den dagen. I alla fall i Israel.

  /Kjell

 • Hej,

  1. Nej, vi kan aldrig förbereda oss på något.
  Gud är med sina barn och de är alltid redo och villiga att lida för hans namn.

  2.Vilken målgrupp talar Jesus till i den versen?
  Och i vilket sammanhang sade han det?
  Jo, han talade till judar som bor i Judeen.
  ”Då skall ni som bor i Judeen fly upp i bergen”.
  Till dessa sade Jesus att de skall be att de inte behöver fly på en vintern eller under en Sabbat.
  Eftersom Sabbaten var en del av deras lag så sade Jesus så.
  Detta betyder inte att vi som svenskar skall köpa biljetter till Judeen och sedan från Judeen fly upp i bergen.

  3. Jag tror tyvärr vi förandligar detta en del.
  Oljan symboliserar en frälsande tro som är verksam i kärlek.

  ”The foolish took no oil with them – No more than kept them burning just for the present. None to supply their future want, to recruit their lamp’s decay. The lamp is faith. A lamp and oil with it, is faith working by love” – John Wesley comment on Matt 25:3

  4. Jag tror inte heller dessa versar Matt 24:40-41 handlar om uppryckandet utan de som lämnas kvar är de som lämnas kvar att genomgå denna vedermöda. Medans de som tas med är de som beskyddas av Gud.
  Det finns dokumentet av historikern Josephus att när Man omringade Jerusalem för att förstöra staden och landet Israel vilket romarna också gjorde år 70. Då flydde de troende upp till bergen vilket Jesus hade sagt till dem. De blev räddade. Medans de som inte flydde upp till bergen inte blev räddade. ”då måste de som är i Judeen fly bort till bergen.” – Matt 24:16

  ”One is taken – Into God’s immediate protection: and one is left – To share the common calamities. Our Lord speaks as having the whole transaction present before his eyes.” – John Wesley on Matt 24:40

  Så detta är ord till de som bor i området att när detta sker måste de fly upp i bergen får att bli räddade om denna händelse nu upprepar sig igen.
  Vilket är fullt möjligt.

  5. För mycket eisegesis (att läsa in i texten något som den inte handlar om) av denna text.
  Den handlar inget om eskatologi alls utan om hur vi inte skall leva som Kristna.
  “Det som hände dem tjänar som exempel och skrevs ner för att varna oss som har världens slut inpå oss.”

  Det är en varning i kontexten att inte leva som ökenvandrarna som blev förstörda i öknen på grund av sin otro. De klagade och begick otukt och levde som icke troende.
  Att han använder termen “Det som hände dem tjänar som exempel och skrevs ner för att varna oss som har världens slut inpå oss.”
  Syftar på att det skedde för att varna oss att om vi är som de kommer vi inte att bli frälsta och förstöras i öknen som dem.
  och det skrevs ned för att varna oss som lever i den yttersta tiden. På ett ställe i bibeln står det att
  ” Kära barn, den sista tiden är här. Och liksom ni har hört att Antikrist skall komma, så har redan nu många antikrister trätt fram. Av detta förstår vi att den sista tiden har kommit.” -1 Joh 2:18

  Den yttersta tiden är alltså en lång tids period.

  Guds frid!

 • S-E Daniel Nilsson

  Hans, vad få det är som tänkt allvarligt på de här sakerna! Som jag sa i spalten för ett par månader sedan: Vi står faktiskt inför vad som motsvarar ett tredje världskrig, troligen denna vinter, och vad hör vi på Rapport och Aktuellt? Möjligen om tio procent av de tio procent av vad som kommer, eurons kollaps. De nittio procenten är krig, oljekris, dollarns kollaps, kronans radikala devalveringar och därmed följande svåra omständigheter även i världens bästa hörn.

  Visst ska vi förbereda oss! Trots att det här bara är ’begynnelsen av födslovåndorna’, inte själva födslovåndornas krystvärkar, som vi hoppas slippa genom att Herren tar upp sin brud och de fem kloka av de tio jungfrurna.

  Vad man kan göra är att placera om sina tillgångar till något som varar, eller rent av ökar i värde. Vad skulle det vara? Tänk själv. ’Tänk! Tänk!’ var det sista i en dröm jag fick för inte så länge sedan, då jag såg ett overkligt svart moln täcka himlen. Dess kant nådde precis till himlens mitt, vilket betyder: Mycket snart! Men i dess kant fanns små vita cirklar och ovaler, vilket betyder: Det finns räddning för den som i tro gör just detta: Tänker. Jag fick en månad dessförinnan en annan dröm, en enorm klocka. Den visade på en minut i tolv.

  Hans, du pekar på uttåget ur Egypten. Det är ovanligt. Inte ens i litteraturen om profetiorna om de yttersta dagarna förekommer detta. Men just så ska man ta ämnet. Gå till begynnelsen av varje ämne i Bibeln, det är mycket vägledande. För den som värjt sig tills idag på grund av dispyterna om Uppenbarelseboken och Matt 24 är det ett nyttigt uppvaknande att läsa 2 Mos 7-11.

 • marie

  Tiden är ’cirkulär’ (dom första skall bli dom sista och dom sista skall bli dom första)

  Jesus hänvisar till att det skall vara som på Noas tid;
  Matt24
  38. såsom det skedde på Noas tid så skall det ske..
  39….män togo sig hustrur och hustrur gåvos åt män..
  1Mos6
  4. Vid den tiden, likasom ock efteråt, levde jättarna på jorden, sedan Guds söner(en sorts frukt) begynte gå in till människornas döttrar(en annan sorts frukt) och dessa födde barn åt dem…

  Matt.15
  13. var planta som min himmelske Fader icke har planterat skall ryckas upp med rötterna.

  Vad planterar Gud?
  1Mos.
  11. Och Gud sade: frambringa …fröbärande örter och fruktträd som EFTER SINA ARTER bära frukt!

  Jer.5
  24.låtom oss frukta Herren, vår Gud, …..som ständigt beskär oss de bestämda skördeveckorna.
  25.Edra missgärningar har nu fört dessa i olag…
  Jes.66
  11. de som låter inviga sig i lustgårdar, anförda av en som står där i mitten, de som äter svinkött och annan styggelse, ja , också möss, de skola allasammans förgås, säger Herren.
  Mal.2
  3.Jag skall låta min näpst drabba eder avkomma och jag skall kasta orenligheten i ansiktet på eder efter edra högtidsoffer…

  Gal.6
  7.Faren icke vilse.Gud låter icke gäcka sig.Ty vad människan sår, det skall hon ock skörda.

  Luk.21
  22.Ty detta är en hämndens tid, då ALLT som är skrivet skall uppfyllas.
  23.Ve dem som är HAVANDE eller som ger di på den tiden!
  Ty stor nöd skall komma i landet och en vredesdom över detta folk!
  Matt.24
  34. Sannerligen, sannerligen säger jag eder, detta släkte skall ej förgås förrän allt detta sker.

  Genmanipulation är ett starkt tidstecken!
  Nyligen fick vi läsa om att man planerat ta mammut- DNA och inplantera i elefanter.

  Hab.2
  19. Ve dig som säger till stocken ’vakna’
  eller till döda stenen ’vakna upp’..

  ’Förödelsens styggelse på helig plats’ bör därför beaktas ur denna aspekt.

  Pred.1
  9. vad som har varit är vad som kommer att vara, och vad som har hänt är vad om kommer att hända,
  intet nytt sker under solen.
  10. inträffar något varom man säger ’ se, detta är nytt’ så har detsamma ändå skett redan förut, i gamla tider, som voro före oss.
  Amen.

 • Jag har en profetia: Om tio år (givet att denna blogg finns kvar då) kommer det fortfarande att talas om ”den yttersta tiden”, att den är ”nära”, att den händer ”snart”.

  Ungefär som det har talats om världens undergång under århundraden. Kanske årtusenden?

  ”Tänk ett teoretiskt scenario där alla betalningar ställs in, en global ekonomisk kollaps, vad händer?” Det är sannerligen ett teoretiskt scenario..! Varför skulle *alla betalningar* ställas in? Överallt. Samtidigt. Varför? Finns ingen poäng i det.

  De allra flesta är intresserade av att handel och betalningar fungerar, eftersom de drar nytta av det. Att allt fortsätter, på något vis. Även om euron skulle spricka och dollarn devalveras, så finns det ändå människor, varor och tjänster. Sedan om det vi använder som betalningsmedel kallas ”euro”, ”dollar”, ”yen”, ”yuan” eller ”pengar” är inte så intressant.

  Då är jag mer orolig för kraftiga solstormar som slår ut all elektronik över världen. *Det* är i sanning ett skräckfyllt scenario.

 • Hans P Lindblad

  Bergsjöbloggen skrev:

  Oljan symboliserar en frälsande tro som är verksam i kärlek.

  Var får du det ifrån?

  Texten handlar ordagrant om olja i lampor, vad har man olja i lampor till?

  Om du säger att vi behöver ljus på vår vandring så köper jag det.

  Om vi ska vara konkreta så är det väl batterier då! 🙂

  Skämt åsidå, vad ger ljus för vår vandring bättre än att läsa Guds ord?

  Men det är som om något annat gömmer sig i texten, gode Gud låt oss förstå!

  Alla väntade, somnade, men de förståndiga följde med i bröllopståget till Lammets bröllop.

  De som inte hade olja i sina lampor kom inte in på bröllopsfesten, DET ÄR MYCKET ALLVARLIGT OCH INGET ATT TA LÄTT PÅ!

 • Hans P Lindblad

  Jan Kivisaar skrev:

  Jag har en profetia: Om tio år (givet att denna blogg finns kvar då) kommer det fortfarande att talas om “den yttersta tiden”, att den är “nära”, att den händer “snart”.

  Vi får väl se, en sann profet bekräftas av att hans utsägelse blir verklighet.

  1 Tess 5:3-5 ”3 När folk säger: ”Fred och trygghet”, då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan. 4 Men ni, bröder, lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv. 5 Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret.”

  Vi är i alla fall snart 2000 år närmare uppfyllandet av profetiorna om Jesu ankomst än när detta skrevs.

  De allra flesta är intresserade av att handel och betalningar fungerar,

  Upp 18:15-18 ”18 Köpmännen som drivit handel med sådana varor och blivit rika genom henne, skall stå där på avstånd, skrämda av hennes plåga, och gråta och klaga: 16 Ve, ve, du stora stad, som var klädd i fint linne, purpur och scharlakan och smyckad med guld, ädelstenar och pärlor. 17 På en enda timme har denna stora rikedom ödelagts. Alla kaptener och alla kustfarare, sjömän och alla som arbetar till sjöss, alla stod de på avstånd 18 och ropade, när de såg röken från den eld som brände upp henne: Vilken stad är som den stora staden?”

  Det kommer ske, när (?), jag vet inte, men det kommer ske snart!

 • Katarina

  Halleluja o tack käre broder! Äntligen någon mer som har tänkt detta och förstår dilemmat. Har försökt prata med andra troende den senaste tiden men bara hittat en som förstod eller kunde/ville brottas med tanken…

  Det där med att bunkra konserver och så… nej, jag tänker att det mer handlar om den beredskap som JOSEF hade: han var redo att göra rätt sak INNAN nödåren kom! Vissa saker hade Gud gjort honom redo för, men andra saker måste han själv ha tagit ansvar för (inhämta nödvändig kunskap kring att lagra stora mängder säd t.ex.)

  Sen det där med jungfrurna: har funderat på varifrån de fick olja från början och varför responsen blir hos de ovisa att de ”måste gå och köpa olja”. Den sortens olja vi väl andligen talar om går ju inte att köpa för pengar (men det verkar de ovisa tro)… någon som funderat kring detta?

  I övrigt är det givetvis så att mycket MÅSTE läsas med fötterna mentalt placerade i Israel. Då faller mycket ”konstigheter” på plats 😉

 • @ Hans P Lindblad:

  Vad är bröllopsfesten?
  Är inte bröllopsfesten en symbol på frälsningen att man kommer in i himlen?
  Då kan ju inte oljan och lampan vara annat än frälsningen. Frälsningen är temat i evangelierna.
  Fem jungfrur hade olja och blev frälsta. Fem hade det inte och fick inte komma in i Guds rike.

  Så tolkar jag texten.

 • Mediafolket är övertygade om att katastrofen står för dörren – ”vi brinner upp!” Och det kan väl vara riktigt… På sitt sätt. Säger den kristne.
  (18º är det här i Norrköping idag, 20º på söndag, 17º och regn på måndag, o.s.v. Skräms ni av sådana siffror?)
  Men visst kan det vara svårt idag. Är det 5% av svennarna som går i kyrkan på söndag? Om man är ung, klarar man av det där med sex? D.v.s. sjätte budet?
  Dock: Nu dör de gudlösa ut, och ersätts av människor som faktiskt tror på Gud.
  ”Skärholmen är en religiös bygd. De flesta har en stark relation till Gud, säger kyrkoherden. Knappt vart fjärde ansikte är svenskt där.” (SvD 4 dec 2011, ”Kyrkans medlemmar sviker”)
  Survival of the fittest, förstår du.

 • Rolf Lampa

  Först en viktig detalj om jag tror kan vara bra att ha i åtanke, citat:
  Mat 13:13 Därför talar jag (Jesus) till dem i liknelser, eftersom de med seende ögon intet se, och med hörande öron intet höra, och intet heller förstå. … 34 Allt detta talade Jesus till folket i liknelser. Han talade endast i liknelser till dem,

  Det är alltså inte helt fel att försöka se efter om Jesus hade en djupare mening bakom orden. Ett misstag som man lätt gör dock att göra allt till en antingen-eller-fråga.

  Om man läser beskrivningarna om hur det gick till när de troende följde dessa Jesu ord exakt under flykten före Jerusalems förstöring så ser man att en sak är 100% säker: Jesus menade verkligen bokstavligen vad han sade. Kortfattade exempel:

  Flykten hindrades av en första belägring då de kristna INTE hann fly. Men efter en tid inträffade något märkligt; överbefälhavaren drog plötsligt tillbaka sina trupper och bevakningen kring Jerusalem lättade och de Kristna uppfattade då sin chans, de förstod att nu var det dags att fly. Men, de hade redan lärt sig vissa saker: Många invånare hade redan försökt fly, och de romerska vakterna hade lärt sig alla trick. Bland annat väckte all extra förflyttning på sabbaten misstänksamhet om flyktförsök. Därför var de också nu helt omöjligt att fly på sabbaten. Dessutom hade en mängd tidigare flyktförsök visat romarna att de flyende naturligtvis försökte ta med sig åtminstone de dyrbaraste ägodelarna med sig, som guld och smycken. Sådant gick naturligtvis inte att gömma för de vakter som anade flyktförsök, och då avslöjades många både som flyktingar och miste livet på kuppen. Men då började kvinnor svälja sina dyrbarheter och försökte se ut som havande. Men även det tricket hade romarna genomskådat. Därför skar de upp buken på alla havande kvinnor som misstänktes försöka fly.

  Och så vidare. De kristna som redan hade sett allt detta visste nu vilka misstag de INTE fick gör, eftersom Jesus så uttryckligt hade varnat dem för vissa saker. När de väl tog till flykten lyckades de genom att vägen upp till bergen vid ett tillfälle råkade vara obevakad. Av historien att döma klarade sig alla kristna som flydde vid det tillfälle som öppnade sig. Men poängen var alltså att allt Jesus hade sagt om detta (dvs om när härarna omringar Jerusalem) hade att göra med beteenden som väckte uppmärksamhet vid flyktförsök. Detta vet vi alltså med 100% säkerhet (och mer detaljer om de andra sakerna som han nämnde, vintern, mm, framgår av Josefus skildringar om den situationen som rådde, hittar tyvärr inte just nu en bra länk till en Svensk sida om allt detta).

  Beträffande de förståndiga jungfrurna i Matt 25 är det lite knepigare. För att nå en verkligt trovärdig tolkning av liknelsen behöver man förstås ha väldigt starka belägg för tolkningen av de ingående detaljerna (olja, lampor, köpandet och säljandet, jungfru, bröllopet etc), annars blir det lätt bara svammel av själva plotten i storyn. Men då måste man använda de inombibliska tolkningsnycklar som finns.

  Och nycklarna finns där, inbäddade i Guds ord. Och jag tror Hans att du har rätt i att denna liknelse har stor betydelse för kristna i vår tid.

  Men det förakt som så många idag visar för Guds ord stänger ögonen för vad Jesus menade. RKKs bibelsyn är bara ett exempel på vad som stänger våra ögon för undren i Guds ord.

  // Rolf Lampa

 • Erik Johnsson

  Rolf Lampa: Om Katolska kyrkans bibelsyn stänger ögonen för undren i Guds ord, hur är det då i det avsendet när det gäller Svenska kyrkan.
  En kyrka som viger homosexuella, som tillåter omgifte flera gånger, som inte vågar uttrycka minsta protest mot de 40 000 aborter som utförs varje år i Sverige, är en fallen kyrka. Den är inte mycket att hålla i handen när tidsåldern går mot sitt slut.
  Svenska kyrkan är ogudaktig och medlemskap i den är andligt förtärande för både medlemmen och dennes omgivning.
  Försök nu att inte ”ge igen” med att fara ut mot Katolska kyrkan, utan försvara Svenska kyrkan, om nu någon här råkar tillhöra den.

 • Rolf Lampa

  BIBELNS ”FORMELSAMLING”

  Hans P Lindblad skrev:

  Upp 18:15-18 “18 Köpmännen som drivit handel med sådana varor och blivit rika genom henne, skall stå där på avstånd, skrämda av hennes plåga, och gråta och klaga:

  Intressant att du citerade just denna vers. Jag funderade på om det var lönt att ta upp saken, men visst är då på rätt spår.

  Jag nämnde nycklar. Och här följer den nyckel jag tycker mig ha upptäckt, en nyckel som ansluter till och också i viss utsträckning förklarar vad texten i Uppenbarelseboken som du refererade till handlar om. Det finns nämligen ett konsistent bildspråk internt inom Bibeln, och detta är också anledningen till varför RKK och allt sataniskt avfall och avgudadyrkan är så fientligt inställt mot Guds ord – Guds ord ger insikt och förstånd till skydd mot satans onda planer.

  (de flesta här vet väl att ”kvinna” ofta används som symbol för folkslag, folkgrupp, nation, stad eller församling. ”Sions dotter” är en typisk sådan bild, en trolös församling = sköka, och ett bibelcitat för avsluta: Jes_62:4 Du skall inte mer kallas ”den övergivna”, ditt land skall inte mer kallas ”ödemark”, utan du skall heta ”min käraste” och ditt land ”den äkta hustrun. osv.)

  OK, nu till ”hustrun” och dithörande:

  Ord 31:10 En god hustru [kvinna = församling], var finner man en sådan? Långt mer än pärlor är hon värd.
  Ord 31:11 På henne litar hennes mans [Kristus, i detta fall] hjärta och han saknar ingenting.
  Ord 31:12 I alla sina livsdagar gör hon [kristus] honom gott, aldrig ont.
  Ord 31:13 Omsorg har hon om ull och lin, och hennes händer arbetar med lust.
  Ord 31:14 Hon är som en köpmans skepp, fjärran ifrån hämtar hon sin [himmelska] mat.

  Men, kanske läsaren invänder, hur kan du veta att att du tolkat detta rätt och inte helt godtyckligt? Som svar på den frågan citerar jag början av Ordspråksboken, som sammanfattar vad den boken handlar om, egentligen. Jag betonar vissa ställen:

  Ord 1:1 Ordspråk av Salomo, Davids son, Israels kung.
  Ord 1:2 Av dem (ordspråken alltså) lär man känna vishet och förmaning och att förstå kloka ord.
  Ord 1:3 Av dem hämtar man förmaning till vist handlande, till rättfärdighet, rätt och redbarhet.
  Ord 1:4 De ger enkla människor klokhet, de unga kunskap och omdöme.
  Ord 1:5 Den vise hör dem och får ökad lärdom och den förståndige inhämtar visa råd.
  Ord 1:6 Av dem lär man sig förstå ordspråk och liknelser, de visas ord och deras gåtor.

  Alltså, om någon undrar var Ordspråksboken är till för så har du nyss läst exakt vad den är till för:

  Ordspråksboken börjar med att själv säga att den syftar till att ge både de visa och enkla människor tolkningsnycklarna till Bibelns bildspråk. Bibelns ”formelsamling” skulle man kunna säga

  Som sagt: Guds ord ger insikt och förstånd till skydd mot Satans onda planer. Därför är det så extra ont med RKK och alla andra som undergräver förtroendet för Guds ord. Liberalteologi och karismatiskt överandligt andligt struntprat som omtöcknar förståndet duger inte. Jag passar därför på att citera några rader om [andligt] ett fylleri i Ordspråksboken som ganska bra illustrerar död tro som enbart jagar känslomässiga peak-upplevelser istället för att tänka glasklara tankar som baseras på Guds ord:

  Ord 23:29 Vem ropar ”ack”, vem ropar ”ve”? Vem vållar kiv, vem klagar? Vem har sår utan orsak? Vem har dimmiga ögon? [grumligt förstånd]
  Ord 23:30 De som stannar länge vid vinet, de som går för att pröva kryddat vin.
  Ord 23:31 Se inte på vinet [stark känsla, bra eller dåligt….] att det är så rött, att det ger sådan glans i bägaren och rinner ner så lätt.
  Ord 23:32 Till slut biter det [känslokickarna] som en orm, och stinger som en giftorm.
  Ord 23:33 Dina ögon får då se konstiga syner, och ditt hjärta talar galenskaper.
  Ord 23:34 Du blir lik en som ligger mitt ute på havet eller svävar i toppen av en mast. [tjo och tjim, kommentarer överflödiga]
  Ord 23:35 ”De slår mig, men det gör inte ont, de ger mig stryk, men jag känner inget. När skall jag vakna, så att jag kan få tag i mer?

  Andlig fylla är inte vackert att se på. Andligen druckna människor beteer ju sig precis på det sättet. Mer, mer, mer (känslokickar, är det enda de vill ha. Starka känslokickar omtöcknar förståndet och omdömet, och till slut trubbas de ändå av, och då skall de ha ännu starkare trick för att få den gamla upplevelsen och … Detta alltså spom ersättning för att allt sunt och ärbart som sägs om ”hustrun” i sista kapitlet. Här finns att fundera på för ”överförfriskade” karismatiker, men, samma elände finns faktiskt överallt. De Surrogaten för det äkta och sunda som kommer från Gud har många yttre former.

  Guds ord liknas vid ett svärd, och därför går det inte att ”vapenvägra” i Guds rike. Vi får därför aldrig förakta Guds ord och kompromissa och på det sättet lägga ifrån oss stridsvapnen och ingå ”förbund med Döden och dödsriket”, hur mycket de andliga fredsivrarna än pladdrar runt med sina tomma ord och hur mycket RKKs spejare (och likasinnade) än bespejar Guds barns frihet.

  // Rolf Lampa

 • Erik Johnsson

  Rolf Lampa skriver: ”Det finns nämligen ett konsistent bildspråk internt inom Bibeln, och detta är också anledningen till varför RKK och allt sataniskt avfall och avgudadyrkan är så fientligt inställt mot Guds ord – Guds ord ger insikt och förstånd till skydd mot satans onda planer”.
  Du nämner RKK som fientligt inställt till Gud. Okej, det förvånar inte. Men tillägget ”och allt sataniskt avfall och avgudadyrkan”, menar du med det Svenska kyrkan? Exempelvis?

 • Rolf Lampa

  Erik Johnsson skrev:

  Svenska kyrkan är ogudaktig … försvara Svenska kyrkan,

  Jag försvarar Svenska kyrkan lika mycket som Jesus försvarade sitt tempel. Han sade att det snart skulle komma en gudlös hop och jämnar skräpet med marken. Och så gick det också. Han visade dock även sin vrede över att de hade fördärvat Guds hus, men han hade an annan lösning på det problemet – ett helt nytt tempel (men det templet har definitivt inte med Peterskyrkan ellet liknande att göra…)

  Men Satan ger sig inte så lätt. Det gick inte lång tid så hade även de kristnas yttre kyrka perverterats (RKK). Och detta är också vad uppenbareleseboken handlar mycket om.

  Alltså: Efter reformationen fick Satan det svettigt igen, men skam den som ger sig och… nu är vi här.

  Men vi har kvar Guds ord, så därför är det inte så illa trots allt. För dem som vill hålla sig till Guds ord vill säga.

  Jag har förresten noterat att det var ”köpmännen” som begrät babels fall, den stora [andliga] förvirringens stad. Röker från dess brand stiger ju redan upp mot himlen. All den kvasireligiösa bråten brinner redan så att gnistorna yr.

  Men till de sina säger Jesus:

  Luk_21:28 Men när detta börjar ske, så räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning.”

  // Rolf Lampa

 • Rolf Lampa

  Dvs vad texten INTE säger är att det inte var vanligt folk som grät utan de som bedrev handel, dvs köpmännen, alltså de som köpte och sålde.

  Och som Hans redan visade med sin bibelvers: Församlingen liknas både vid kvinna och en ”köpmans skepp”.

  Guds barns är kallade till frihet. Därför, om ”skeppet” plötsligt blir ett slavskepp, då…

  … finns det vissa som hellre går plankan.

  // Rolf Lampa

 • Erik Johnsson

  Rolf Lampa: Jag förstår inte hur du kan acceptera att din kyrka/församling samarbetar med katolska kyrkan där du bor? Säger du ifrån? Protesterar du?
  Din kyrka/församling sitter ned med Skökan sälv och gör upp om gemensamma samlingar av andlig karaktär. Hur gör du då?

 • @ Jan Kivisaar:
  He he jag gillar att läsa dina kommentarer Jan! Lite perspektiv och sunt förnuft skadar aldrig.
  Businessen lär fortsätta men det kan bli en veckas stängt på banken när EMU går över till tyska euro-mark istället. (Kom ihåg var du läste det först.)

 • Mannen

  VAD MENAS MED OLJAN? HUR SKA VI FÖRBEREDA OSS?

  De tio jungfrurna skulle dels vara beredda på att brudgummen kommer (dom somnade iofs). Och dels skulle dom ha i ordning sin lampa med olja. Den skulle de tända först när dom hörde att brudgummen kom och då möta honom och lysa upp hans väg. Enligt vad jag har förstått.

  Har oljan med gärningar att göra? Hur vi förvaltar över våra pund? Det kan man tro om man läser vidare efter denna liknelse, där kommer en liknande liknelse om hur vi ska bli belönade efter hur vi har förvaltat över våra pund, när Jesus kommer. Oljan har i så fall med tro och kärlek att göra som Wesley menade enligt någon här (”Allt vad ni gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mej”).

  Men jag började grubbla över en detalj här.. Och grubbla är ju inte alltid så bra 😉
  Nämligen att oljan skulle tändas av jungfrurna först när brudgummen kom. Kan det betyda att jungfrurna på något vis kommer att lysa upp brudgummens väg när han kommer, med deras livsgärningar (som är ett verk av Den Helige Ande)?

  OCH VILKA ÄR JUNGFRURNA? Enligt förklaringarna i svensk studiebibel, till Matt 25:1, så vandrade alla släktingar och vänner med brudgummen ända från brudens hus, medans jungfrurna (som bara var liten del av alla som var på väg till festen), väntade på brudgummen vid hans hem och mötte honom när de fick besked att han var på väg. Är jungfrurna då inte en bild på alla troende? Eller är jungfrurna en bild på dom utvalda? På judarna?
  Bara en tanke?

  Jag vet att man inte ska dra för långtgående slutsatser av varenda detalj i endel liknelser, och kanske gör jag det nu.
  Om man läser den enkelt, och söker andemeningen i den, så ser jag det som att poängen är att vi ska vaka och vara beredda på att Jesus kommer snart.

 • Mannen

  @ Mannen:

  Det var nog på tog för mycket spekulationer jag skrev här.. hoppa tillbaks till Hans P Lindblads utgångs funderingar 🙂

 • Rolf Lampa

  @ Erik Johnsson:

  Jag accepterar inte någon form av samröre med katolska kyrkan. Det ställningstagandet når ganska långt via nätet. Låt jesuiterna notera namnet på sina listor.

  Och RKK tror jag att utgör en betydande andel av det följe som omnämns i bibeln med så smickrande ord som ”Döden och dödsriket” som drog fram över jorden och dödade tredjedelen av människorna. I versen sägs något viktigt:

  ”Och åt dem (dödsriket) gavs makt över fjärdedelen av jorden, så att de skulle få dräpa med svärd och genom hungersnöd och pest och genom vilddjuren på jorden.

  Svärd är bildspråk för ord. Svärd kan även representera (dödlig) förvrängning av Guds ord.

  (Andlig) hungersnöd motsvaras av att där denna hop drar fram lyckats man fördärva (avfallna) församlingar så att Ordet inte längre ger näring åt lyssnarna.

  Pest motsvarar andligen dödliga villfarelser. Varför inte till exempel byta ut Bibelns lära om själen (”psyche” i den grekiska gruntexten) mot den sataniska moderna psykologin. Denna är ju perverterad och har sin förförelsekraft genom att delvis beskriva verkliga problem på delvis riktigt sätt, men LÖSNINGARNA är falska, eftersom även själens (psykets) problem beskrivits med nya sekulära icke-bibliska ord. Och följaktligen tillämpar även kristna dessa falska ”metoder” och satanisk smörja istället för att predika evangelium som är en kraft till frälsning så att människornas själ (psyke) helas och upprättas genom Guds ord, det är, Guds kraft. Istället predikar många den sekulära pesten, och surrogatet för dem bort från den frälsande tron till onda andars läror istället.

  Och de som kan sin Bibel vet ju att det skulle finns människor som ivrigt säger Herre Herre, men som inte vill veta av Guds kraft. Men de trodde i själva verket på pesten. Och pesten dödade dem.

  Vad mer? Vilddjuren på jorden, varför inte Islam? Åtminstone i den fysiska världen. Påven som ledare även för dessa skulle inte leda till något gott. Men för inte så länge sedan skulle ”vilddjur” ha passat väldigt bra även på RKK som avrättade folk i sådana mängder att inte ens de världsliga kejsarna under martyrtiden hade ihjäl lika många som en påve kunde avrätta på en enda kväll.

  Hursomhelst, det blir fasansfullt för de människor som vaknar upp för sent och inte genom tron har sakerna i ordning med Jesus Kristus när alla satans planer kulminerar samtidigt.

  // Rolf Lampa

 • Rolf Lampa

  Mannen skrev:

  Eller är jungfrurna en bild på dom utvalda? På judarna?

  Det finns bibeltolkare som menar att jungfrurna (ogifta) representerar de hednakristna, som skall jämföras mot den gifta ”hustrun”, som motsvaras av judarna. Messias är då hustruns (judarnas) egentliga ”äkta man” (han har ju ”besökt henne” (judarna) redan en gång, medan de hednakristna ännu väntar på sin ”brudgum”.

  Jungfrurna omnämns även i Höga Visan, och där har gjorts en språklig koppling till de tio (hedniska) stammarna i norr (de tio förlorade stammarna) via ett judiskt uttryck för ”våra tio”, som, om jag minns rätt, bygger på en ordlek som har med den ”gröna bädden” att göra som de vilade på

  HöV 1:16 ”Vad du är skön, min vän! Ja, ljuvlig är du, och grönskande är vårt viloläger.

  Jag tror det var Yair Davidy (Britam.org) som lade fram denna tolkning nån gång på nittiotalet. Vet dock inte om det finns verklig grund för den tolkningen eftersom jag inte kan hebreiska.

  Hur som helst, även om jungfrurna är många så är bruden en. Det utgör ett delikat bildspråk att reda ut, för de var alla med på bröllopsfesten. Det var dock inte så att alla fick vara med. Den som inte hade de rätta (rättfärdighets)kläderna hade inte där att göra, och sådana kastades ut i mörkret utanför.

  // Rolf Lampa

 • Erik Johnsson

  Rolf Lampa: Om du är medlem i Svenska kyrkan, som du säger, så har din församling genom den lokala kristna rådet, samarbete med katolska kyrkan på orten. Du är med i detta vare sig du vill eller ej, om du är medlem. Du bidrar till och med med medel via skattsedeln till detta samarbete.

 • Hans P Lindblad

  @ Rolf Lampa:

  Det är riktigt Rolf, jag har också läst om denna händelse i första århundrandet.

  Men som jag skrev ovan så tror jag den kan vara applicerbar på yttersta tiden också.

  En del tror att allt elände hänt och ska hända judarna, men det vi ser återsamlandets och återupprättelsens tid!

 • Hans P Lindblad

  Bergsjöbloggen skrev:

  @ Hans P Lindblad:

  Vad är bröllopsfesten?
  Är inte bröllopsfesten en symbol på frälsningen att man kommer in i himlen?

  Jag tror inte det kan stämma, vi är inbjudna till ett bröllop, men vi är inte där än. Vi låter Jesus förklara:

  Matt 22:1-14 ”1 Jesus talade än en gång till dem i liknelser: 2 ”Himmelriket är likt en kung som höll bröllop för sin son. 3 Han sände ut sina tjänare för att kalla de inbjudna till bröllopet, men de ville inte komma. 4 Då sände han ut andra tjänare och befallde dem att säga till de inbjudna: Jag har gjort i ordning min måltid. Mina oxar och min gödboskap är slaktade och allt är färdigt. Kom till bröllopet! 5 Men de brydde sig inte om det utan gick sin väg, en till sitt jordbruk, en annan till sina affärer. 6 De andra grep hans tjänare och misshandlade och dödade dem. 7 Då blev kungen vred och skickade ut sina trupper och lät döda mördarna och brände ner deras stad. 8 Sedan sade han till sina tjänare: Allt är klart för bröllopet, men de inbjudna var inte värdiga. 9 Gå därför till vägskälen och bjud till bröllopet alla som ni träffar på. 10 Tjänarna gick då ut på vägarna och samlade alla de mötte, både onda och goda, och bröllopssalen fylldes med gäster. 11 När kungen kom in för att se sina gäster, lade han märke till en man som inte var klädd i bröllopskläder. 12 Han sade till honom: Min vän, hur har du kommit in utan bröllopskläder? Mannen teg. 13 Då sade kungen till tjänarna: Bind honom till händer och fötter och kasta ut honom i mörkret här utanför! Där skall man gråta och skära tänder. 14 Ty många är kallade, men få är utvalda.”

  Jag tror inte på dogmen: ”En gång frälst, alltid frälst.” Det har betydelse hur vi lever våra liv, om vi vandrar i Jesu efterföljelse, eller ej!

 • Hans P Lindblad

  Mannen skrev:

  Nämligen att oljan skulle tändas av jungfrurna först när brudgummen kom. Kan det betyda att jungfrurna på något vis kommer att lysa upp brudgummens väg när han kommer, med deras livsgärningar (som är ett verk av Den Helige Ande)?

  Jag tror du är något på spåren här!

  En tolkning är att vi ska möta Jesus i skyn, inte för att vara där, utan för att följa honom, som hans armé, för att strida vid Harmageddon.

  Sak 14:1-5 ”Se, HERRENS dag kommer! Då skall man dela bytet bland er. 2 Ty jag skall samla alla hednafolk till strid mot Jerusalem. Staden kommer att intas, husen plundras och kvinnorna våldtas. Halva staden skall föras bort i fångenskap. Men återstoden skall inte bli utrotad. 3 Sedan skall HERREN gå ut i strid mot dessa hednafolk, så som han stred förr på drabbningens dag. 4 På den dagen skall han stå med sina fötter på Oljeberget, mitt emot Jerusalem, österut. Och Oljeberget skall delas mitt itu, från öster till väster, till en mycket stor dal genom att ena hälften av berget viker undan mot norr och andra hälften mot söder. 5 Och ni skall fly ner i dalen mellan mina berg, ty dalen mellan bergen skall sträcka sig till Asel. Ni skall fly som när ni flydde för jordbävningen på Ussias, Juda kungs, tid. Då skall HERREN, min Gud, komma och alla heliga med dig.”

  Upp 19:11-16 ”Och jag såg himlen öppen, och se: en vit häst, och han som satt på den heter Trofast och Sann, och han dömer och strider i rättfärdighet. 12 Hans ögon var som eldslågor, och på sitt huvud bar han många kronor. Han hade ett namn skrivet som ingen känner utom han själv. 13 Han var klädd i en mantel som hade doppats i blod, och det namn han har fått är ”Guds Ord”. 14 De himmelska härarna följde honom på vita hästar, och de var klädda i vitt, rent linnetyg. 15 Och ut ur hans mun kom ett skarpt svärd, som han skall slå folken med, och han skall styra dem med järnspira, och han trampar Guds, den Allsmäktiges, stränga vredes vinpress. 16 Och på sin mantel och på sin höft har han ett namn skrivet: ”Konungarnas Konung och herrarnas Herre.”

 • Lite mera på samma tema:

  http://berndtisaksson.dinstudio.se/empty_214.html

  Berndt

 • Hans P Lindblad

  Berndt Isaksson skrev:

  Läs det intressanta inlägget av Mikael på Berndts sida!

  http://berndtisaksson.dinstudio.se/empty_214.html

  I slutet skriver han: ”Det är tid att göra sig redo, och det är tid att lyfta blicken uppåt.”

  Men hur gör vi oss redo?

  På sjuttiotalet, när man fortfarande predikade yttersta tiden i kyrkorna, så sa man, gör er redo, men ingen sa hur?

  Är det ingen som har något förslag, släpp prestigen och skriv vad du känner i hjärtat, låt oss ha lite ”brainstorming” och kära syskon, snälla, håna inte någon! Det här är allvar.

 • Rolf Lampa

  Hans P Lindblad skrev:

  Det är riktigt Rolf, jag har också läst om denna händelse i första århundrandet. Men som jag skrev ovan så tror jag den kan vara applicerbar på yttersta tiden också. En del tror att allt elände hänt och ska hända judarna, men det vi ser återsamlandets och återupprättelsens tid!

  Jag noterade att Jesus själv sade att han talade i liknelser till folket, och att man därför har god anledning att se efter om det kan finnas mer än en dimension bakom hans ord. Detta alltså som en anledning att hålla öppet för ytterligare uppfyllelse till det som hände vid Jerusalems belägring och flykten därifrån. Jag har dock hittills inte sett någon tolkning som ser trovärdig ut för kringspridda hednakristna.

  Dessutom uppger ju Jesus att slutet för människorna skall komma lika plötsligt som på Noa tid. Det kanske inte behöver finnas en motsättning där, men den aspekten behöver kanske också ett tillfredsställande svar.

  Liknelsen om jungfrurna däremot är med säkerhet avsedd att uppfattas som tillämplig vid slutet av den yttersta tiden, dvs strax före ”bröllopet.”

  // Rolf Lampa

 • Hans P Lindblad

  Katarina skrev:

  Ursäkta Katarina att jag inte kommenterat ditt inlägg förrän nu, jag har varit ute.

  Det där med att bunkra konserver och så… nej, jag tänker att det mer handlar om den beredskap som JOSEF hade: han var redo att göra rätt sak INNAN nödåren kom! Vissa saker hade Gud gjort honom redo för, men andra saker måste han själv ha tagit ansvar för (inhämta nödvändig kunskap kring att lagra stora mängder säd t.ex.)

  Intressanta tankar, Josef var ju på något sätt en resursmänniska, han ställde sig i Guds tjänst och samlade resurser för nödår, sju stycken, precis som 3,5 + 3,5 år, hmm …

  Kan Gud ha kallat olika människor för olika typer av uppgifter för att vi tillsammans ska kunna hjälpa varandra i total gemenskap, precis som den första församlingen?

  Har Gud kallat dig till att vara en Josef-människa i yttersta tiden?

  Vad finns det för andra karaktärer som Gud vill använda? Du som tycker du är lite knäpp och udda för att du gör så eller så, kanske Gud har lagt ned det i dig för denna tiden? Berätta, stig fram, så gör du andra frimodiga att stiga fram också! ALDRIG FÖRR HAR VI BEHÖVT VARANN SÅ MYCKET SOM I DENNA TID

 • Jörgen

  LÖRDAG 7 MARS, 2009

  Ett brådskande meddelande
  Jag tvingas av den Helige Ande att sända ut ett brådskande budskap till alla på vår e-postlista, och vänner och till biskopar har vi träffat över hela världen. håller på att hända EN omvälvande katastrof. Det kommer att vara så skrämmande, vi kommer ALLA att darra -. Till och med GODLIEST bland amerikanska I tio år har jag varnat för tusen bränder kommer till New York City. Det kommer att uppsluka hela Megaplex, inklusive områden i New Jersey och Connecticut. Större städer över hela USA kommer att uppleva upplopp och glödande bränder-som vi såg i Watts, Los Angeles, år sedan. Det kommer att finnas upplopp och bränder i städer över hela världen. Det kommer att plundra-inklusive Times Square, New York City. Vad vi upplever nu är inte en lågkonjunktur, inte ens en depression. Vi är under Guds vrede. I Psaltaren 11 står det skrivet, ”Om grunden förstörs, vad kan då den rättfärdige uträtta?” (v. 3). dömer de rasande synderna i Amerika och nationer Gud. Han förstör de sekulära grundvalarna. Profeten Jeremia vädjade onda Israel: ”Gud forma en katastrof mot dig och ta fram en plan mot er. Åh, vända er alla från din onda väg, och reformera dina vägar och gärningar. Men de kommer att säga, det är hopplöst! För vi kommer att följa våra egna planer, och varje av oss kommer att agera i enlighet med envishet sitt onda hjärta ”(Jeremia 18:11-12). I Psalm 11:6, David varnar, ”På de ogudaktiga kommer han att regna snaror (glöd) … eld … brinnande vind … kommer att vara del av deras kopp. ”Varför? David svarade: ”Därför att Herren är rättfärdig” (v. 7). Detta är en rättfärdig dom-precis som i domarna av Sodom och Noahs generation. Vad ska den rättfärdige uträtta? HUR Guds folk? Först ger jag er ett praktiskt ord fick jag för min egen riktning. Om möjligt låg i butiken en 30-dagars tillhandahållande av icke-lättfördärvliga livsmedel, toalettartiklar och andra väsentligheter. I större städer är livsmedelsbutiker töms i en timme vid ett tecken på en förestående katastrof. När det gäller vår andliga reaktion har vi bara två alternativ. Detta beskrivs i Ps 11. Vi ”flyr som en fågel till ett berg.” Eller som David säger, ”Han fäste blicken på Herren på sin tron i himlen, hans ögon skådar, hans ögonlock testa söner män” (v. 4). ”I Herren tar jag tillflykt” (v. 1). vill jag säga till min själ: Inget behov av att köra … ingen anledning att dölja. Detta är Guds rättfärdiga verk. Jag kommer att skåda vår Herre på sin tron, med hans ögon av anbud, kärleksfull vänlighet vakar över varje steg jag tar, lita på att han kommer att leverera sitt folk även genom översvämningar, bränder, olyckor, tester, försök av alla slag. Obs: jag vet inte när dessa saker kommer att ske, men jag vet att det är inte långt borta. Jag har unburdened min själ till dig. Göra med meddelandet som du väljer. Gud välsigne och bevara dig, I Kristus, David Wilkerson

  Kanske detta kan bli aktuellt snart, vi får avvakta och se Gud har allt under kontroll.

 • marie

  Hej Hans P!

  (Ang tolkningen av Upp.6:1 enl. i din citatruta bifogad länk,där man- av följande skäl. menar att personen på den vita hästen ej kan vara Herren:
  ”För det första så bär personen en båge. Herrens vapen är inte en båge men i stället ett svärd. Anledningen till at personen har en båge utan pilar är att han inte kommer att behöva använda våld för att få sin makt på jorden.”

  Nej Herrens ’vapen’ är inte bågen men det är Herrens tecken och han behöver ej ta till våld, svärdet är i hans mun- hans ord.

  1Mos.
  12 och Gud sade:Detta skall vara tecknet till det förbund som jag gör mellan mig och alla levande varelser..för EVIGA TIDER
  13. Min båge sätter jag i skyn, den skall vara tecknet..
  16. när alltså bågen syns i skyn…

  Upp 6:1 – Och jag såg när Lammet bröt de första av de sju sigillen, och jag hörde ett av de fyra väsendena säga med en röst som åskan: ”Kom!” Jag såg, och se: en vit häst, och han som satt på den hade en båge. Åt honom gavs en segerkrans, och han drog ut som en segerherre, för att segra.

  Hab.3
  9. Framtagen och blottad är din båge
  ditt besvurna ords pilar
  6. han träder fram- en blick och han kommer jorden att bäva.
  13. du drager ut för att frälsa ditt folk…
  15. du far med dina hästar fram…
  16…..ty jag måste ju stilla uthärda nödens tid…

  Hab.3
  2 Herre, jag har hört om dig och häpnat.
  Herre förnya i dessa år dina gärningar
  (på hebreiska kan man översätta detta till ’för andra gången/second time) Alltså högaktuellt!

  Åter igen :
  9. Framtagen och blottad är din BÅGE ;ditt besvurna ORDS pilar.

  Herrens välsignelse till Dig!

 • Hans P Lindblad

  @ Jörgen:

  Jörgen, jag tror inte alls det är någon dum idé att bunkra upp livsmedel för en månad, för en övergångsperiod.

  Det kommer nog bli en omställningsperiod, från vår nuvarande livsstil, till något helt annat och under den omställningen kan ett livsmedelsförråd underlätta.

  Men sedan tror jag att vi får lita på HERREN för vår försörjning på ett sätt vi nog inte är så vana vid.

 • Hans P Lindblad skrev:

  låt oss ha lite “brainstorming”

  Okay, gärna…

  Men brainstorming funkar bara om någon reagerar och ger feedback 🙂

  Refererar till tredje kommentaren i tråden.

  /Kjell

 • Hans P Lindblad

  @ Kamau Mweru:
  Kjell, under gårdagen var jag mestadels utan internet och jag kan inte svara alla.

  Men jag har indirekt svarat ovan, jag vet inte svaret om flykten, men det är Guds ord och jag tar det allvarligt, berör det oss?

  Det jag skrev ovan var: ”En del tror att allt elände hänt och ska hända judarna, men det vi ser är återsamlandets och återupprättelsens tid.”

 • Hans P Lindblad

  S-E Daniel Nilsson

  Tack Daniel för de orden, men jag är inte så säker på tidpunkten för uppryckandet?

  Visst ska vi förbereda oss! Trots att det här bara är ‘begynnelsen av födslovåndorna’, inte själva födslovåndornas krystvärkar, som vi hoppas slippa genom att Herren tar upp sin brud och de fem kloka av de tio jungfrurna.

  Jesus säger: ”21 Ty då skall det bli en så stor nöd att något liknande inte förekommit sedan världens begynnelse och aldrig mer skall förekomma. 22 Och om inte den tiden förkortades, skulle ingen människa bli frälst. Men för de utvaldas skull kommer den tiden att förkortas.” (Matt 24:21-22)

  Tydligare kan det väl inte skrivas, bara en teolog kan ”dribbla bort” det budskapet. 🙂

  Jag tror att vi kommer vara här när märket tas: ”16 Och det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan, 17 så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal.” (Upp 13:16-17)

  Men Guds tjänare får hans sigill på sina pannor: ”Skada inte jorden eller havet eller träden, förrän vi har satt sigill på vår Guds tjänare, på deras pannor.” (Upp 7:3)

  Upp 9:4 ”De blev tillsagda att inte skada gräset på marken eller någon annan grönska eller något träd, utan bara de människor som inte bär Guds sigill på pannan.”

  Upp 14:9-10 ”9 En annan ängel, den tredje, följde dem och sade med stark röst: ”Den som tillber vilddjuret och dess bild och tar dess märke på sin panna eller sin hand, 10 han skall själv få dricka av Guds vredes vin, som oblandat hälls i Guds vredes bägare. Han kommer att plågas i eld och svavel inför de heliga änglarna och inför Lammet.”

  Hur mycket man än läser Uppenbarelseboken fram och tillbaka så går den inte att få ihop, det är som att varje teori motsägs av någon annan vers.

  Men jag anser det vara klokt att förbereda sig för det värsta, men jag väntar min HERRE JESUS!

 • @ Hans P Lindblad:
  Ropa nu inte ersättningsteologi för snabbt. Det är absolut ingen lära jag anhänger. Inte preterismen heller för den delen.

  Men det hindrar ju inte att vissa delar av profetiorna kan vara specifikt riktade till Israel. Inte heller att vissa aspekter redan kan ha gått i uppfyllelse.

  Din fråga: Men hur gör vi oss redo?; är synnerligen relevant.

  Mitt svar skulle bli: Genom att leva som vi lär och vara Herrens disciplar.

  Och sedan skadar det naturligtvis inte att vara uthålliga i bön, tacksamma och nöjda med mat, kläder och en säng att sova i.

  Låna inte för konsumption!

  /Kjell

 • Hans P Lindblad

  Kamau Mweru

  Men det hindrar ju inte att vissa delar av profetiorna kan vara specifikt riktade till Israel. Inte heller att vissa aspekter redan kan ha gått i uppfyllelse.

  Jag tror du har rätt, men jag tror som sagt att många av dem återkommer i ny skepnad i olika skeenden, framför allt i yttersta tiden.

  Din fråga: Men hur gör vi oss redo?; är synnerligen relevant.

  Mitt svar skulle bli: Genom att leva som vi lär och vara Herrens disciplar.

  Och sedan skadar det naturligtvis inte att vara uthålliga i bön, tacksamma och nöjda med mat, kläder och en säng att sova i.

  Mycket klokt!

  Kjell, låt mig måla upp ett annat av Uppenbarelsebokens scenarier:

  I kapitel 11 står det att:

  Guds tempel mäts.

  Hedningarna ska trampa den heliga staden under fötterna i fyrtiotvå månader.

  Guds två vittnen kommer att profetera under ettusen tvåhundrasextio dagar (= 42 månader).

  De kan göra mirakler liknande dem som Mose och Elia gjorde, vatten till blod, styra vädret och allehanda andra plågor (vers 6).

  De dödas av vilddjuret och uppstår igen efter tre och en halv dag och sedan kommer den sjunde basunen.

  Vi stannar där. Hur mycket jag än läser texten väcker den fler frågor än den ger svar!

  Låt mig fantisera hur det kommer bli. Vittnena, som representerar Gud,  profeterar över folken, och det kommer vara ord och inga visor. Människor kommer fördöma dem, inte nog med deras snack om synd och dom, de gör livet besvärligt, för att inte säga fruktansvärt plågsamt.

  1. Ett sådant scenario liknar väl sluttiden i Egypten?

  2. Hur kommer ”kristna” reagera, blir vi inte ”guilty by association”?

  3. Kommer det bli förföljelse?

  4. Kommer vi stå upp för Gud och vittnena?

  Det finns naturligtvis mängder av andra frågor, men jag tror faktiskt inte vi kommer förstå förrän det händer.

  Det jag funderar på är om vi kan komma i en situation där vi måste fly, precis som  Israels folk?

 • Demokraternas ledare i representanthuset, Nancy Pelosi (D-Calif) har flera gånger berättat om hur hon sett andar (spöken) i Vita Huset. Andar av kvinnosakskvinnor för hundra år sedan.
  Berättelsen, och videon, finns kanske bäst hos CNS News:
  http://cnsnews.com/news/article/pelosi-swears-spirit-susan-b-anthony-spoke-her-white-house

  WorldNetDaily säger att hon har berättat om detta 2001 i Indiana, 2002 i San Francisco, 2005 i Baltimore, och 2010 i Oakland, CA.
  http://www.wnd.com/2012/08/pelosi-is-hearing-voices-now/

  På Youtube finns storyn (5:07) här:
  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Pgt7bfsFIb0

  Själv tycker jag nog det här passar in rätt bra under rubriken här i Aletheia.

 • @ Hans P Lindblad skrev: ”Det jag funderar på är om vi kan komma i en situation där vi måste fly, precis som Israels folk?”

  Först och främst vill jag säga att jag inte är något vidare bevandrad i eskatologi. Jag brände mej på det i de sena tonåren.

  Läste med spänning 15 böcker som alla beskrev en egen variant av framtidens historia. Allihopa var Amerikansk smörja som handlade om Ryssland, Sovjet och Kommunismen.

  En del av böckerna finns fortfarande i reviserad form där Islam och Europa nu har fått bli skurkarna.

  Vi får väl se. Uppenbarelseboken är helt tydligt inte en historiebok i förväg. Men jag tror att den är en igenkänningsbok. När det händer som står omskrivet där, kommer vi att kunna känna igen det.

  Sedan vad gäller flykten.

  Så vitt jag kan se finns det inga förbud mot att försöka fly undan prövningarna och förföljelserna. Det kan givetvis misslyckas, men även lyckas.

  Det lyckades bevisligen för en del vid Jerusalems förstöring och det lyckades även för en del i Tredje Riket.

  Vidare är det troligt att prövningarna (eller vedermödorna) kommer att kunna variera ganska starkt i olika delar av världen.

  Risken att du blir nerhuggen med en machete är inte stor. I mitt fall är det kanske det mest troliga scenariet.

  Chansen att jag måste huttra ihjäl i vinterkyla i en granriskoja i skogen är inte stor. Jag bor ju vid ekvatorn.

  Jag tror att det kommer att finnas stora variationer i prövningarna både lokalt och globalt.

  Till sist kan man fundera på om Israels folk ”måste” fly eller ”fick = gavs möjligheten” fly.

  Jag lutar åt det senare.

  Om jag får vara med om denna fas i historien kommer jag utan tvekan att gripa varje ”icke syndigt” alternativ att undfly lidandet.

  Herren bevare mej (och andra) från att frestas till syndiga alternativ.

  /Kjell

 • S:t Peter

  @Hans P Lindblad
  Viktiga och intressanta frågeställningar.
  Om vi säger att Josef i dag representeras av Efraim så kanske Efraim har en viktig funktion i ändetiden att försörja resten av stammarna. Efraim har ju ännu inte återsamlats till Israel. Något som måste ske innan Yeshua kommer tillbaka.
  Håller Herren på att förbereda en återupprättelse av Israel, tillbedjan och budlydnad?
  De som har skingrats till jordens alla hörn och i dag renar sig genom budlydnad och Yeshua vittnesbörd.
  Moses står för buden och Elia står för återupprättelse och den Helige Andes smörjelse till under tecken och mirakel.
  Efraim med Torahn i sitt hjärta måste äterförenas med Juda innan Yeshua återkomst.
  Vissa messianska teologer menar att vi hedningar inte är Efraim. Jag undrar ändå varför detta vittnar i min ande? Någon måste ju vara Efraim och det måste vara många.
  Vi måste förbereda oss för Herrens återkomst genom att vittna om Yeshua i andens kraft samt studera, lyda och leva efter Torahn.
  Detta är långt ifrån skökokyrkan RKK och dom som associerar sig med henne.
  Har funderat på änkan som sålde oljan som Elia profeterade fram.
  Måtte vi vandra i Elia ande och kraft.
  Shalom
  S:t Peter

 • Katarina

  @ Mannen:

  Angående liknelsen med de 10 jungfrurna… som tidigare nämnt: bibelns texter måste läsas i ljuset av dess judiska härkomst för att det ska bli begripligt.

  1. Jesus vände på steken när han valde 1o kvinnor för att möta Messias – inte de 10 MÄN som krävs för minyan-bönen. Bara det var provocerande nog…

  2. Oljan som är tillräcklig för 5 men otillräcklig för de övriga… ja, är det gärningar som avses, och i så fall vilka?

  Bunkra konserver för en övergångstid…? Ja, kanske inte helt tokigt nej. Men sen..? Och har vi nog för att dela med oss?

  Mat o husrum o undfly förföljelse återkommer här. Men hur är det med att ”använda Mammons goda för att vinna vänner som möter oss i de eviga hyddorna”? Hur är det med RELATIONER där vi är beredda att vara en verklig broder o syster i Herren för någon? Där är det faktiskt ganska illa när det kniper i våra svenska församlingar!

  @ Hans P Lindblad:

 • Katarina

  @ Mannen:

  Angående liknelsen med de 10 jungfrurna… som tidigare nämnt: bibelns texter måste läsas i ljuset av dess judiska härkomst för att det ska bli begripligt.

  1. Jesus vände på steken när han valde 1o kvinnor för att möta Messias – inte de 10 MÄN som krävs för minyan-bönen. Bara det var provocerande nog…

  2. Oljan som är tillräcklig för 5 men otillräcklig för de övriga… ja, är det gärningar som avses, och i så fall vilka?

  Bunkra konserver för en övergångstid…? Ja, kanske inte helt tokigt nej. Men sen..? Och har vi nog för att dela med oss?

  Mat o husrum o undfly förföljelse återkommer här. Men hur är det med att ”använda Mammons goda för att vinna vänner som möter oss i de eviga hyddorna”? Hur är det med RELATIONER där vi är beredda att vara en verklig broder o syster i Herren för någon? Där är det faktiskt ganska illa när det kniper i våra svenska församlingar!

  @ Hans P Lindblad:

 • Rolf Lampa

  ANDLIG VERKLIGHET PÅ BILDSPRÅKISKA

  Kamau Mweru skrev:

  Sedan vad gäller flykten.

  På olika platser gäller förstås olika omständigheter. Förföljelse mot judar pågår ju på många platser. Texten i Upp 18 är dock uppenbart symbolisk:

  (”Fallet, fallet är det stora Babylon! … boning för onda andar, … näste för … avskyvärda fåglar. 3 Ty av hennes otukts vredesvin… jordens köpmän har blivit rika … ”Dragen ut ifrån henne…”)

  Vi kan inte självmant lämna denna världen, men att vi måste ta avstånd ifrån (”fly”) andlig otrohet är nog ganska självklart.

  Dessutom, om Bibeln har en någorlunda konsistent bildspråk (både om vad ”kvinnor” och ”köpmän” står för i överförd betydelse) så torde följande verser ge en ledtråd om vad vi skall se upp med:

  Ord 31:10 En god hustru … långt mer än pärlor är hon värd.

  Ord 31:14 Hon är såsom en köpmans skepp (dvs, vem är då ”köpmännen”?)

  Mat 13:45 Ytterligare är det med himmelriket såsom när en köpman söker efter goda pärlor;

  Upp 18:11 Och köpmännen på jorden gråta och sörja över henne, … 23 en lampas sken skall aldrig mer lysa i dig; (tydligen har det gjort det förr?) rop för brudgum och brud skall aldrig mer höras i dig (tydligen har det hörts förr?) – du vars köpmän… trolldom alla folk blevo förvillade

  Köpmän = religiösa ledare, präster som missbrukat sin uppgift.

  Här dyker även lampan upp. Möjligen finns en koppling till Jesu liknelse om jungfrurna som sade att ”våra lampor har slocknat”. De blev dock (förs sent) hänvisade till dem som ”köper och säljer”, dvs köpmännen(!).

  Observera att i biblisk symbolik kan en symbol representera både en negativ och en positiv sida av grundsymbolen. Till exempel vin, som till skillnad från vatten är upplivande och sprider viss värme i kroppen (när Guds ande förklara saker så att hjärtat blir övertygat och får tröst, vin = ”tröstare”). Men vin är positivt bara om man inte får för mycket, för då framhålls i Bibeln istället den andliga onykterhetens förfärliga följder (alkoholistens liv brukar falla sönder först efter ett tag):

  Ord 23:29 … Vem har dimmiga ögon? (syn = ”förstånd”) 30 De som stannar länge vid vinet, … rinner ner så lätt. ( = tappar omdömet) 32 Till slut biter det som en orm, och stinger som en giftorm. 33 Dina ögon (”förstånd”) får då se konstiga syner, och ditt hjärta talar galenskaper.

  Andlig delirium? Ja, vad händer om de troende tappar omdömet och börjar bära sig åt som andliga fyllesvin. Följande händer, och då avses inte längre något positivt med vinet i bildspråkiskan:

  Jes 24:5 Jorden har blivit orenad under sina invånare, ty de har överträtt Guds undervisning,… 7 Vinmusten sörjer, vinstocken [Kristus] tynar bort. Alla som var hjärteglada suckar. 8 Det är slut med pukornas fröjd, … slut med harpans glädje. 9 Man dricker inte [längre] vin under sång, rusdrycken är [nu] bitter för dem som dricker den.

  Kort sagt: Så upplever många den andliga situationen idag. Förvirring. Svek. Omdömeslöst tjo och tjim medan den andliga ödsligheten griper tag om människors hjärtan. Var är nu det ”vin som är väl klarat”? Dvs, Guds ande skulle ju inte omtöckna förståndet, han skulle göra det knivskarp istället, dvs förklara allt som är ”dimmigt” och oklart.

  ANDLIG NYKTERHET HOS LEDARE

  Vin symboliserar ”stark känslomässig rörelse”. Orsaken kan vara olika, men i positiva sammanhang kan Guds Helige Ande ge tröst (vin = ”tröstaren”…) och omtänksam värme åt den frusne osv. Känslor påverkar dock omdömet vilket kan vara farligt i kritiska situationer.

  Det är särskilt farligt om ledare dvs ”huvudingar” (hövdingar, ledare, princes & kings) tappar omdömet och inte kan skilja på vän och fiende (vaksamhet mot ”spejare” och fientligt bedrägeri) så att de inte förstår att skydda dem de har ansvar för samt håller borta dem/det som vållar skada eller död åt dem som inte kan försvara sig själva:

  Ord 31:1 … kung Lemuels… mor … förmanade honom:… 3 Ge inte din kraft åt kvinnor (församlingar som smickrar sina ledare) … 4 … det anstår inte kungar att dricka vin, ej furstar [ledare] att fråga efter starka drycker
  5 så att de dricker och glömmer lagen och vränger rätten för alla nödens barn.

  Alltså, vi fattar, vin = no, no. Men får då ingen dricka ”andligt vin”? Verserna fortsätter:

  6 Ge starka drycker åt den som håller på att förgås och vin åt bedrövade själar.

  Här är vi inne på vinets tröstande och för känslolivet ”värmande” förmåga. Frågan verkar alltså vara vem som behöver vad. Texten fortsätter:

  Ord 31:7 Låt dem dricka

  Och man kan fråga sig: Hur mycket?

  och glömma sin fattigdom, så att de slutar tänka på sitt elände.

  VAD LEDARNA _BÖR_ GÖRA

  Ops, det är kanske inte så litet som behövs för att någon skall börja glömma… Men åter till texten som främst vänder sig till ledare och pastorer. Texten började med att säga vad som INTE är passande för ledare (angående starkt känslo- och omdömespåverkande drycker), men i den avslutande delen av parallellen (om vad som är passande för ledare) vänds budskapet åt andra hållet och det sägs klart ut vad som istället ÄR passande för ledare av vilka krävs nyktert omdöme:

  Ord 31:8 Öppna din mun för den stumme och försvara alla värnlösa. 9 Öppna din mun och döm rättfärdigt, skaffa den betryckte och fattige rätt.

  Notera att i början av Ordspråksboken sades i klartext vad ordspråken i denna bok har för syfte: Syftet var att ge ”enkla människor klokhet, de unga kunskap och omdöme. 5 … ökad lärdom, … visa råd. 6 [samt]… förstå ordspråk och liknelser, de visas ord och deras gåtor.”

  Liknelser och gåtor. Syftet kan inte uttalas mycket tydligare. I bibelns bildspråk beskrivs hur röken stiger mot skyn från de avfallna religiösa systemens (skökans) brand. Det uppges inte vad ”vanligt folk” tycker om detta, men köpmännen, som under lång tid slog mynt av hela den andliga kommersen, de gråter när de ser helsa sin ”marknad” gå upp i rök. När ledarnas omdöme kollapsat även i kristna kyrkor och man istället endast samlar människor kring sig själv och gör avtal sinsemellan, dvs bedriver ”handel” med människors själar (köpmännens syssla), då blir situationen ohållbar till sist. Men långt innan katastrofen helt urartar på grund av att de lejda herdarna sviker, hör man ”boskapen råma”:

  Joel 1:18 Huru stönar inte boskapen! Kreaturshjordarna irrar omkring, de finner inget bete. Även fårhjordarna går under. 19 Till dig, HERRE, ropar jag, ty en eld har förtärt betet i öknen och en eldslåga har förbränt träden på marken.

  Jag tror att den mindre synliga andliga innebörden är den viktigaste att beakta, som dessutom gäller i viss mån i alla tider i olika sammanhang. Det behöver inte utesluta även en manifestation i den fysiska världen, men vi blir inte medskyldiga till andlig ”otukt” (trolldom och förvillelse, Upp 18) bara för att vi lever mitt i en gudlös värld.

  Jag tror att det kommer att finnas stora variationer i prövningarna både lokalt och globalt.

  Sant, det pågår ju förföljelser på många platser på jorden där kristna måste fly för sina liv.

  // Rolf Lampa

 • Hans P Lindblad

  Kamau Mweru skrev:

  Först och främst vill jag säga att jag inte är något vidare bevandrad i eskatologi. Jag brände mej på det i de sena tonåren.

  Jag förstår dig, alla tvärsäkra utsagor som sedan aldrig slog in.

  Hur vi än vänder på det här så tror jag att vi lever i en speciell tid och faktum är att Messias förväntan är väldigt stor, precis som den var när Jesus kom, tänker på Simeon (Luk 2:25) och profetissan Hanna (Luk 2:36), judarna väntade verkligen Messias då.

  Uppenbarelseboken är helt tydligt inte en historiebok i förväg. Men jag tror att den är en igenkänningsbok. När det händer som står omskrivet där, kommer vi att kunna känna igen det.

  Det va en bra iakttagelse och formulering, ”igenkänningsbok”, smaka på det!

  Faktum är att det är på det sättet, jag har fått mina ”griller” 😉 i huvudet om likheterna med uttåget ur Egypten, det var ju en form av flykt. Jag förstår att du menar att när det händer så känner man igen det, och det, tror jag är riktigt, men jag tror det finns en retroperspektiv igenkänning också, historien upprepar sig. OCH GUD ÄR LIKA TROFAST DÅ SOM NU!

  Jag tror att det kommer att finnas stora variationer i prövningarna både lokalt och globalt.

  Riktigt, men den stora skillnaden är nog att förföljelsen kommer bli global, varierande ja, men vi i västvärlden till exempel har ju ingen aning om vad riktig förföljelse är.

  Det är lätt att vara stöddig på åskådarplats, jag tänker på Åke Green och hans predikan.

  Åke Green var den ende som vågade, det var väldigt rakryggat!

  Ett sätt att förbereda sig är väl att bedja om styrka att våga stå för hela Guds ord och inte kompromissa.

  Man ska naturligtvis inte söka konflikt för konfliktens skull, men när de dyker upp, sluta ducka och vara rak! Lätt sagt, men inte alltid så lätt i verkligheten. Men jag tror man får respekt nu och man styrks för framtiden.

  Vi gör alla val varje dag, oftast många små val, men om vi alltid viker undan på bekvämlighetens väg så blir vi veklingar. Om vi i stället steg för steg, tillfälle efter tillfälle, vågar stå upp för det vi tror på, DÅ STYRKS VI! Är det att ha olja i våra lampor?

  Oljan pressas ur oliver, när Gud får fostra oss så pressar han ut det finaste ur oss, vi får olja till våra lampor som lyser inför människorna.

 • @ Kamau Mweru:

  ”Uppenbarelseboken är helt tydligt inte en historiebok i förväg.”

  Visst är den även det. Vi ska kunna förstå vad som sker och förbereda oss på det som följer. Det är därför vi har så detaljerade profetior om denna tidsålders avslutning. Oproprtioneligt skulle man kunna tycka men i en svår tid behöver vi både tröst och inte minst god vägledning.

  Angående kopplingen mellan Daniels fjärde djur och det framväxande superimperiet EU/Eurabien tycker jag Olof Amkoff beskriver det bra:

  ”Det har debatterats mycket på sista tiden om Uppenbarelseboken nämner EU/EMU men ingen av debattörerna har pekat på den bok som profetiorna i Johannes Uppenbarelse bygger på, nämligen Daniels bok!”

  Se vidare i Amkoffs artikel:
  http://www.olofamkoff.se/artiklar_html/visst_varnar_Bibeln.html

  Sedan är för min del Concilium med sina 10 departement och 1 president betydligt intressantare än WEU och dess 10 medlemstater med tanke på Dan kap 7. Amkoffs artikel är ca 10 år gammal; det har hänt en del sedan dess och då tänker jag främst på Barcelonaprocessen och Medelavsunionen. En utveckling som verkligen styrker synen på EU som ett återuppstigande Romarrike i en sista fas. Concilium är i uppbyggnadskede och har så här långt två permanenta ministrar, inkl van Rompy.

  De som påstår att tanken på ett återuppståndet romarrike uppstod när EG bildades, styrktes när dess medlemsländer var 10 till antalet och förlorade relevans när antalet succesivt ökade till nuvarande 27, vet inte vad de talar om. I t ex Chaders bok ”Guds plan genom tidsåldrarna” tryckt 1936, framträder ett återuppstigande romarrike tydligt. Tanken har funnits sedan Johannes skrev ned sin profetia

 • Anders Åberg

  @ Hans P Lindblad:
  Hans, det enda säkra man kan säga om en profet är att han ljuger.
  Ingen, varken ateist eller troende kan förutsäga ens tio minuter in i framtiden.
  Alla förutsägelser krävet total kontroll av precis allt för att stämma, annat än med ren tur, dvs. total koll på varje atom och varje liten kvark i hela universum.
  T.om. för en sagofigur som gud borde det vara omöjligt och om det nu vore möjligt, varför då släppa lös krig, svält, naturkatastrofer och annat elände?

 • @ Anders Åberg:

  Att Yeshua skulle komma och vid vilken tidpunkt han skulle komma att korsfästas förutsades med exakthet av profeten Daniel århundraden i förväg. Läs profetian om de fyra djuren och människosonen i Dan kap 7 samt profetian om de 70 årsveckorna i Dan kap 9.

  I övrigt är Bibeln sparsam med att ange framtida händelser med år men är mycket rik på både uppfyllda och ännu ej uppfyllda profetior

 • Anders Åberg

  @ Lars W:

  Sannolikt justerat i efterhand, i varje fall ej kontrollerbart, men om det då skulle vara möjligt att kontrollera hela universum på kvarknivå vad svarar du då på min fråga om lössläppandet av allt elände?
  Varför testa människornas tro om svaret redan är givet?

 • Ludvig

  @ Anders Åberg:
  Att ”förutsäga” det man själv planerat är inget svårt. Är man dessutom mäktig nog att genomföra sina planer så behövs ingen kontroll ner på kvarknivå.

  (Det förutsades ju inte vilka kvarkar som skulle ingå i Jesu kropp i profetian heller…)

 • Det är tydligen nyhetstorka i svensk media. I två dagar har det nu helt dominerats av att svenske prinsen fått sig en örfil på en krogrunda på franska Rivieran.

  Då får nyhetsrapporteringen om masslakten av människor i Syrien stå tillbaka, åtminstone i de stora rubrikerna. Likaså att Israel dagligen utsätts för raketbeskjutningar och terrordåd. Att flera hundra människor dött i en jordbävning i Iran blir bara notisartat.

  Jag har alltid varit påhejare av vårt kungahus, men vissa dagar börjar jag fundera på om det är så bra och sunt med denna monarki. Skandalerna undergräver mer och mer deras legitimitet.

  Ang. svenske prinsen säger jag som Lena Mellin på Aftonbladet: ”Dags att växa upp!”

  Berndt

 • Ursäkta. Ovanstående inlägg var avsett för 500-salen.

  mvh

  Berndt

 • @ Anders Åberg:

  ”Sannolikt justerat i efterhand…”

  Justerat av vem/vilka? Skulle icke messianska judar göra allt för att bevisa att Yeshua är Messias??

  De rabbinska judarna har problem nog med Talmuds utsaga att Messias måste komma i det andra templets tid, utfrån just Dan kap 9. Yeshua kom under det andra templets tid och templet förstördes ca 40år senare.

 • Anders Åberg

  @ Lars W:

  Frågan du ställer är ju i princip ointressant om det inte skulle upptäckas klara bevis för det ena eller det andra, men vem som hittade på vad för mer än 2000 år sedan lär vara svårt att leda i bevis, möjligheterna till förfalskningar, efterkonstruktioner eller rena missförstånd är ju oändliga.
  Att du gärna vill att något är sant är inte mycket att komma med.
  Sedan glömde du visst att svara på frågan varför gud måste testa människornas tro med gränslösa mängder elände om han redan vet svaret.

 • @ Anders Åberg:

  Du kan väl inte bortse till motivet för den ”justering” du påstår skett?

  Rabbinska judar skulle ha motiv att ”justera bort” vad som faktiskt står i Dan kap 9. Men som du säkert vet är de extremt noggranna när de gör avskrifter. Det har man kunnat konstatera då man undersökt Döda havsrullarna som visar att texterna inte förändrats ens över årtusenden.

 • @ Anders Åberg:

  ”Sedan glömde du visst att svara på frågan varför gud måste testa människornas tro med gränslösa mängder elände om han redan vet svaret”

  Det är OT här. Du får söka upp en lämplig artikel att utgå från. Hittar du ingen får du gå till 500-salen.

 • Rolf Lampa

  @Anders Åberg skrev:

  Sannolikt justerat i efterhand, i varje fall ej kontrollerbart

  Daniels profetior fanns med i Dödahavsrullarna, texter från mellan 200-100 fKr (bara Esters bok saknades).

  Wikipedia: ”Då de tidigare äldsta kända hebreiska handskrifterna är från 900-talet e.Kr., innebar fynden i Qumran att man fick tillgång till handskrifter som var ungefär 1000 år äldre /snip/

  Daniels framtidsförutsägelser var alltså med säkerhet gjorda på förhand, vilket vi dessutom kunde kontrollera.

  // Rolf Lampa

 • Anders Åberg

  @ Rolf Lampa:

  Suck, då var det väl så att myten om Jesus korrigerades i efterhand, whatever, möjligheterna är som sagt oändliga, men ingen kan slå i mig att en gubbe med exakthet kunde förutsäga händelser 100 år innan dom hände.

 • @ Anders Åberg:

  ”…men ingen kan slå i mig att en gubbe med exakthet kunde förutsäga händelser 100 år innan dom hände.”

  Det handlar snarare om 500 år.

 • @ Anders Åberg:

  ”Suck, då var det väl så att myten om Jesus korrigerades i efterhand, …”

  Vilka motiv skulle t ex den judiske historikern Josefus Flavius ha att tillrättalägga historien?

 • Anders Åberg

  @ Lars W:

  Enligt Wikipedia så skrevs antagligen denna skrift av minst två personer och den senare kunde klart beskriva händelser fram till år 167 f.kr.
  Alla förutsägelser efter det skall ha misslyckats enligt dom.
  Som vanligt så tolkar ni alla fakta så dom stämmer med er förutfattade mening, men i verkligheten är det naturligtvis fortfarande så att ingen kan förutsäga framtiden.

 • @ Anders Åberg skrev: ”i verkligheten är det naturligtvis fortfarande så att ingen kan förutsäga framtiden”

  Skulle du kunna hålla med om att en författare (author) kan förutsäga slutet på en roman han skriver?

  Jag utgår från att ditt svar är ja.

  Gud är historiens författare (author) och har bestämt både början, fortgång och slut.

  Det handlar alltså inte om att gissa framtida händelser, utan att ge förhandsinformation om vad Han tänker göra.

  /Kjell

 • Anders Åberg

  @ Kamau Mweru:
  Ok, vad har vi då?
  Jo, en snubbe som kan kontrollera allt och som vet allt som skall hända i förväg, för att han har planerat det in i minsta detalj, på kvarknivå eller om det kanske finns något ännu mindre, annars kan oförutsedda saker inträffa (undrar just hur många kvarkar det finns i universum…).
  Alla krig, all nöd, alla mord, alla sjukdomar och alla naturkatastrofer har han alltså planerat, inte för att testa någons tro, det behöver han ju inte, han vet ju redan alla svar, utan av någon annan anledning.
  Varför planerar man att massor av barn skall svälta ihjäl om man är en god gud?
  Tycker han att det är kul att titta på när människor lider kanske, ja inte vet jag, men ni religiösa tycks ju inte direkt lida någon brist på fantasi, så ni kanske kan svara på det.

 • @ Anders Åberg:

  Du läser vad Porfyrios kom fram till. Du förstår säkert varför gudsförnekare varit synnerligen aggresiva i sina anfall på Danielsboken?

  Vet du vilket huvudsakligt argument Porfyrios hade för sina angrepp?

  Om Porfyrios angepp vore välgrundat, vilket det inte var, borde ju Danielsboken varit författad efter 32 v t – eller hur?

  Angående de två språken vore det skandal om inte den förnämste vid den mäktige Nebukadnessars hov och senare den än mäktigare perserkonungen Koresh hov hade synnerligen goda kunskaper i minst två av den tidens språk.

  Har inte så goda kunskaper i vare sig svenska eller engelska men skriver jag till min dotter blir det på svenska. Till bekanta i utlandet blir det engelska. Daniel hade många bekanta i ”utlandet” på äldre dagar.

 • @ Kamau Mweru:

  I princip har du rätt men hamnar snubblande nära predestinationsläran. Allt är förutsett av Honom men allt är inte förutbestämt. Varje människa har sin fria vilja. Vissa missbrukar den till att göra det onda, andra brukar den till det goda. Denna tidsålders avslutning kommer att kännetecknas av det förra varför den tiden blir synnerligen ond (se Paulus brev till Timoteus).

 • Anders Åberg

  @ Lars W:

  Man kan inte förutse allt om man inte kontrollerar allt, en muterad bakterie kan räcka för att dra igång en epedimi.
  Hade digerdöden eller aids fått fäste i medelhavsregionen innan Jesus föddes så hade han troligen inte fötts.
  Ditt resonemang saknar logik.
  Kan gud förutse allt, så finns ingen fri vilja, allt är planerat och ingen test av tron behövs.
  Alla onda människor är då onda för att gud vill det och inget annat.

 • @ Anders Åberg:

  ”Kan gud förutse allt, så finns ingen fri vilja, allt är planerat och ingen test av tron behövs.”

  Var får du detta med allt är en test av tron ifrån? Abraham och Job fick ett slags test på sin tro. Vet du i vilket syfte? Innebär dessa test att ALLT i deras liv handlade om ”test”? Det handlade framför allt om relation. Den Evige vill ha en relation med var och en av oss. Grunden för en fördjupad relation mellan Honom och dessa två gudsmän lades i det prov de utsattes för.

  Vi var inne på profeten Daniel förut. Man kan se hur även han utsattes för ett prov på äldre dagar. Det kan även komma sent. Det är alltid mycket personligt vilket var och en som genomgått elddopet vet.

  Guds vilja är att alla människor ska komma till insikt om sanningen och bli räddade. När alla har kommit till denna insikt blir världen god. Alla kommer inte till denna insikt. Därför kommer de som väljer det onda att rensas bort som agnar vid skörden, vid tiden för Harmagedon. Därefter kommer Guds vilja att råda på denna jord i 1000 år genom att människorna då förstår Guds vilja och underordnar sig Honom och varandra.

 • Anders Åberg

  @ Lars W:
  Snällt av dig att svara på din egen fråga ”Därför kommer de som väljer det onda att rensas bort som agnar vid skörden”
  Snacka om test, dom som väljer det onda tror väl knappast på en god gud, som dom då vet skall straffa dom en dag.
  Dock är ditt resonemang fortfarande fullständigt ologiskt, av den enkla anledningen att om gud kan förutse allt så kan han också göra alla människor goda.
  Du kanske skulle börja tänka själv istället för att bara skriva sådant som du fått lära dig utantill.

 • @ Anders Åberg:

  Replikerade herr Mweru:

  ”I princip har du rätt men hamnar snubblande nära predestinationsläran. Allt är förutsett av Honom men allt är inte förutbestämt.”

  Du skrev:

  ”Hade digerdöden eller aids fått fäste i medelhavsregionen innan Jesus föddes så hade han troligen inte fötts.”

  Det måste du väl förstå att Den som förutsett allt inte låter Sin Son födas där Han utsätts för direkta faror redan innan födseln. Nej, faror kom senare och vid första tillfället med hjälp vissa vise män från östern via deras besök hos en viss Herodes.

  Tiden för Messias födelse var mycket väl vald. Det rådde vid tiden Pax romana i det romerska riket och det romerska vägnätet var väl utbyggt liksom sjöfarten vilket ledde till att Missionsbefallningen drygt 30 år senare kunde genomföras med ansenlig hastighet decennierna därefter ( I Rom stannade dessväre evangeliet i ca 800 år och väntade tack vara den förstatligade kristendomen och katolicismen på att föras vidare till bl a Svea rike, men det är en annan diskussion).

  ”När tiden var inne” läser vi ofta i Skriften. Tidpunkten var i detta fall förutbestämd och mycket väl vald. I motsats till dina gudlösa utfall och glåpord som endast din fria och onda vilja råder över.

 • @ Anders Åberg:

  ”Snacka om test, dom som väljer det onda tror väl knappast på en god gud, som dom då vet skall straffa dom en dag.”

  Du belyser problemet väl. Vidare:

  Att de/du inte tror på Honom betyder inte att du/de aldrig har hört talas om Honom. Liksom vid Nürnberg-rättegången kommer man vid den kommande Domen inför Den Stora Vita Tronen inte att undslippa med undanflykter att ”man inget visste” eller ”jag lydde bara order”.

 • @ Anders Åberg:

  ”Du kanske skulle börja tänka själv istället för att bara skriva sådant som du fått lära dig utantill.”

  Utantill? Var finner du det jag skrivit i denna tråd? Var har jag lärt mig detta ”utantill”? Finns det inte ett spår av tankemöda i det jag skrivit? Är besviken på din analytiska kapacitet, utöver allt annat hos dig som gör mig besviken.

 • @ Anders Åberg:

  ”Dock är ditt resonemang fortfarande fullständigt ologiskt, av den enkla anledningen att om gud kan förutse allt så kan han också göra alla människor goda.”

  Gud kunde i sin allmakt ha skapat robotar, fullständigt okänsliga för både fysisk och psykisk smärta. Men då hade inte den enda kvalitén i Skapelsen som består för evigt kommit till, nämligen kärleken (förstår att det ordet kan låta obekant och främmande för dig och dina gelikar.) Han kunde vidare, istället för dessa mekaniska, känslokalla och livlösa robotar, ha skapat.. tja… kanske ännu fler kalla och livlösa planeter?

 • Shamayim

  Glöm inte att Uppenbarelseboken är en andlig bok. Läser man den med mänskliga ögon så är man dömd att misslyckas. Den är krypterad och talar om andliga ting. Vedermödan har pågått länge nu, men dess intensitet kommer att tilltal. Födslovärkarna har nyss satt igång.

 • Rolf Lampa

  @ Shamayim:

  Ja, uppenbarelseboken är definitivt en andlig bok som flitigt använder bibelns bildspråk. Den är avsedd att förstås, men inte av alla.

  En sak som förbryllat mig är att Luther inte tyckte om Uppenbarelseboken. En orsak kan förstås vara att hans samtids överallegoriserande samt märkliga tolkningsmodeller (t.ex. ’quadra’ om jag minns rätt namn) stod honom upp i halsen.

  Men jag för min är helt övertygad om att vi just nu ser viktiga scener ur dess bildspråk utspelas för våra ögon. Men alla ögon ser inte och inte alla öron hör. Den kraftiga röken från avgrunden skymmer ju sikten.

  Men värst är att den som andas giftig rök dör av den. Andlig rök är dödlig rök.

  // Rolf Lampa

 • @ Anders Åberg:

  I och för sig har vi väl kommit ordentligt off topic, och inte förväntar jag mej heller att det jag eller någon annan skriver skall ha någon inverkan på resultatet av dina egna kognitiva övningar. Viljan är nämligen en av huvudroll-spelarna i kognitionen. Jag har skrivit ett antal artiklar om det på egen blogg.

  Eftersom jag är naturvetare kan jag berätta för dej att man kan förutsäga resultatet av t.ex. kemiska reaktioner mycket noggrannt tack vare det som kallas massverkans lag. Det betyder inte att specifika molekyler eller atomer kommer att reagera på ett visst sätt. Men summan av resultatet kan förutsägas med stor precision.

  Gud vet att det finns personer som t.ex. du som är arga på honom och väljer att bortförklara honom. Han vet att det finns ett antal personer som vill vara hans vänner och lära känna honom. Han kan vara säker på att det finns ett tillräckligt antal männskor som rebellerar, behandlar andra illa, strävar efter makt och för krig.

  Det finns ju ingen brist på ”politiker” som manipulerar massorna med förutsägbara resultat.

  Vi kan ta ett praktikst exempel. För lite mer än hundra år sedan upptäckte man att olja var ett mycket effektivare råmaterial än stenkol att göra billiga saker av. Inte så svårt att föreställa sig hur detta revolutionerade industrin. Men inte behöver man väl vara allsmäktig, eller allvetande, för att förstå att oljeförråden kommer att ta slut.

  Ta bort alla oljans välsignelser ur ditt liv så skall du se att det inte blir mycket kvar. Mer än tillräckligt för att starta krig på global skala.

  Om vi nu bara för experimentets skull antar att Gud såg till att vi fick oljeförråden…. Är det då sadism att ge oss människor denna i sig goda gåva? Han vet ju (till och med du och jag vet det) att det kommer att leda till massor av lidande i slutändan.

  Guds stora misstag (det blir konsekvensen av ditt resonemang) var att ge männskorna en ”fri vilja”. Tack vare denna fria vilja kan var och en välja ondska om han vill. Missbruka goda gåvor, om han vill.

  Om Gud istället hade skapat robotar så skulle han ha kunnat göra ett perfekt universum med kontroll på ”kvarknivå” som du uttrycker det. Eller total predestination som Lars uttrycker det. En perfekt jättelik maskin. Och tyvärr totalt meningslös.

  Men istället valde han att skapa varelser som fick kapaciteten att av fri vilja ha gemenskap med honom och varandra. Och även den mest inbitne ateist vet i sitt hjärta att gemenskap är essensen av vår existens.

  /Kjell

 • Anders Åberg

  Lars W skrev:

  “nämligen kärleken (förstår att det ordet kan låta obekant och främmande för dig och dina gelikar.)”…..och du har mage att anklaga mig för att komma med glåpord och utfall!
  bedrövligt och skrämmande lågtstående.

 • Anders Åberg

  @ Kamau Mweru:

  Men du kan inte förutsäga med säkerhet ens den enklaste kemiska reaktion, du kan tappa provröret, ta fel ingrediens, blixten kan slå ner och förstöra hela labbet.
  Vi kan inte heller veta att oljan kommer att ta slut, jorden kan träffas av en asteroid innan vi hinner göra slut på den eller någon människa kan helt oförutsett lista ut hur t.ex. fusionskraften kan ersätta den.
  Det finns alltid något oförutsett som kan inträffa, enkla samband kan vi gissa med stor träffsäkerhet, men när det gäller ändlösa mängder händelser under mer än hundra år blir hela begreppet förutsägelse rent löjeväckande.
  Men sedan har du rätt, vi är varelser med fri vilja och därför kan ingen med säkerhet förutspå vad människor kan hitta på och därför är alla profetior skrattretande lögner, påhittade av tokstollar.

 • Jörgen

  Förakta inga profetior undersök huruvida de är från Gud eller inte. Var och en må pröva, bed till er himmelske fader om vägledning.

 • Shamayim

  Rolf Lampa skrev:

  @ Shamayim:
  Ja, uppenbarelseboken är definitivt en andlig bok som flitigt använder bibelns bildspråk. Den är avsedd att förstås, men inte av alla.
  En sak som förbryllat mig är att Luther inte tyckte om Uppenbarelseboken. En orsak kan förstås vara att hans samtids överallegoriserande samt märkliga tolkningsmodeller (t.ex. ‘quadra’ om jag minns rätt namn) stod honom upp i halsen.
  Men jag för min är helt övertygad om att vi just nu ser viktiga scener ur dess bildspråk utspelas för våra ögon. Men alla ögon ser inte och inte alla öron hör. Den kraftiga röken från avgrunden skymmer ju sikten.
  Men värst är att den som andas giftig rök dör av den. Andlig rök är dödlig rök.
  // Rolf Lampa
  Anmäl överträdelse av kommentarsregel

  Det fanns sannerligen ett och annat som Luther inte gillade. Men en eloge ska han i alla fall ha för att han hade civilkurage nog att ställa sig upp mot ett perverst kyrkosystem med sjukt många bisarra läror.

  Jo, själva Mästaren blev uppenbart irriterad när människor inte kunde tyda tidens tecken. Men jag vill hävda att mörkrets makter alltid gottat sig när kristna trott att anti-krist och all förförelse ligger framåt i tiden. De har missat att allt detta pågått i varje generation sedan Johannes fick sina syner på Patmos. Medeltiden finns t ex med i boken, men man måste som sagt börja med att inse att den talar om andliga ting i första hand, och inte fysiska. Och självklart blir det ett stort crescendo ju närmare slutet vi kommer – båda sidor i detta episka, kosmiska krig kommer att avancera.

  Inte undra på att Romerska katolska kyrkan vill ha en ny världsordning, men en världsledare och en global valuta. På frukten känner man trädet…deras presstalesman har tydligen inte läst Uppenbarelseboken i alla fall. Men det kanske Magnus Dahlberg, familjen Ekman och andra katoliker har gjort…? Nej, Jesuiter – det är gossar det, och nu ämnar jag studera deras ljusskygga historia.

 • @ Shamayim:

  Vedermödan nämns inte i Uppenbarelseboken. Du får gå till Matteus kap 24 för att finna ordet. När vi talar om ”den stora vedermödan” menar vi den som Yeshua beskriver i verserna 15-31 med referens till Daniel 11:31 -12:3.

  Den vedermöda Yeshua och Daniel talar om blir en fysisk realitet avgränsad i tiden och i en tid som ligger framför oss. Att försöka” förandliga” dessa texter är att lura både sig själv och andra.

 • Rolf Lampa

  LÅNGSIKTIG STRATEGI

  Shamayim skrev:

  …man måste som sagt börja med att inse att den talar om andliga ting i första hand,

  I första hand andlig ja, så tror även jag. Och anledningen är precis den du säger, bildspråket innehåller ju, åtminstone delvis, vissa typ-skeenden som är i någon mån tillämpliga i alla tider och i vissa fall tillämpliga lokalt om de inte är det i ett större sammanhang (och man behöver ju inte överanstränga sig för att se skökan och det större sammanhanget…)

  Det kan dock även finnas saker som kommer att manifestera sig på ett överraskande bokstavligt sätt. En av de sakerna är de 144.000 som särskiljs från den övriga skaran genom biologisk härstamning (någon ”andlig” motsvarighet till stamfäderna finns ju inte).

  Jesuiter – det är gossar det,

  Där sade du nåt, stårlkastarna ditåt, de är gossar att hålla ett öga på. Fenomenet stavas även newmaninstitutet i Sverige. Bra också att kunna namnen på rådgivare i utbildningsfrågor åt skolverket och… med mera. De har länge jobbat långsiktigt och finns redan överallt. Särskilt där de inte borde finnas.

  // Rolf Lampa

 • Rolf Lampa

  BÅDE OCH – ANDLIGT & EKONOMISKT PARTY

  Rolf Lampa skrev:

  … även … på ett överraskande bokstavligt sätt. En av de sakerna…

  Detta blev lite vagt. Jag menar att man gör klokt i att vara beredd på att många saker kommer att få en närapå ”bokstavlig” uppfyllelse.

  Exemplet jag nämnde var bara en av de indikationer som kan ge anledning att hålla öppet för både ett andligt scenario och någon form av uppfyllelse i den materiella världen.

  @Lars W:
  Man bör beakta båda perspektiven.

  Jag är personligen inte så förtjust i att ”förandliga” saker som inte är uppenbart avsedda att tolkas andligt.

  Men om man å andra sidan inte urskiljer och uppmärksammar de förutsagda andliga bedrägliga företeelserna (som dessutom förekommer i någon mån i alla tider) missar man kanske en varning om den farligaste formen av död, dvs den viktigaste innebörden som enskild person med begränsad livstid.

  Min egen far hade år 2005 en mycket stark och tydlig dröm om en kommande ekonomisk kollaps med detaljer som gjorde det tydligt att det var fråga om en global kris.

  Som alltid vill man pröva allt, men med det vi ser idag ser det inte helt orimligt ut att mycket svåra tider stundar. Andligt mörker kan ju gå hand i hand med yttre skeenden, om inte annat så för att vi skall förstå vad som sker i den andliga mindre synliga sfären av verkligheten – i människors hjärtan.

  Det kanske snart börjar bli dags sammanfatta läget för både den världsliga och den andliga kommersen som Nancy Pelosi gjorde vid finanskrisen 2008:

  – ”The party is over” (se Upp 18:11 samt ”köpmän” i tidigare inlägg)

  // Rolf Lampa

 • @ Rolf Lampa:

  När något ska förstås andligt eller bildligt får vi oftast veta att det är så genom att änglar förklarar den fysiska realiteten bakom bilderna för Daniel och Johannes. De två vilddjuren beskrivs i bilder och änglar förklarar delvis den komplexa verklighet bilderna står för. Också skökan Babylon beskrivs i bilder men förklaringen är i det fallet mer kryptisk.

  Bilden av de två vilddjurens komplexitet beror på att det handlar om både välden och specifika personer. Väldena har en varaktighet på många århundraden men profetiornas fokus ligger på denna tidsålders avslutning vars finalpunkt är församlandet vid Harmagedon och huvudaktörerna där. Den specifika person som benämns ”det första vilddjuret” begynner sitt terrorvälde ca 42 månader före Harmagedon. Detta skall icke förstås ”andligt”. Även Matteus kap 24 och Daniels profetiorhar sitt fokus på de sista 3,5 åren av denna tidsålder (i Bibeln kallad Hedningarnas tider). Större delen av Uppenbarelseboken, i textmassa räknat, berör de sista 7 åren av denna tidsålder.

 • Hans P Lindblad

  1. Ska vi förbereda oss på något sätt?

  Bibeln själv ger högst relevanta svar:

  Samla skatter.

  Den rike mannen byggde större logar och samlade allt större förmögenhet. ”Men Gud sade till honom: Din dåre, i natt skall din själ utkrävas av dig, och vem skall då få vad du har samlat ihop? 21 Så går det för den som samlar skatter åt sig själv men inte är rik inför Gud.” (Luk 12:20-21)

  Bekymmer för mat och kläder: ”22 Sedan sade Jesus till sina lärjungar: ”Därför säger jag er: Gör er inte bekymmer för ert liv, vad ni skall äta, eller för er kropp, vad ni skall klä er med. — 29 Fråga inte efter vad ni skall äta och dricka, och var inte oroliga. 30 Efter allt detta jagar hedningarna i världen, men er Fader vet att ni behöver det. 31 Nej, sök hans rike, så skall ni få detta också. 32 Var inte rädd, du lilla hjord, ty er Fader har beslutat att ge er riket. 33 Sälj vad ni äger och ge gåvor. Skaffa er en börs som inte slits ut, en outtömlig skatt i himlen, dit ingen tjuv når och där ingen mal förstör. 34 Ty där er skatt är, där kommer också ert hjärta att vara.” (Luk 12:22, 29-34)

  Om vi har våra hjärtan fastnaglade i det jordiska så kommer det låsa fast oss, tänk på Lots hustru som vände sig om och blev en saltstod: ”32 Tänk på Lots hustru! 33 Den som vill bevara sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv, han skall bevara det. 34 Jag säger er: Den natten skall två ligga i samma säng. Den ene skall tas med och den andre skall lämnas kvar. 35 Två kvinnor skall mala tillsammans. Den ena skall tas med och den andra lämnas kvar.” (Luk 17:32-35)

 • En fråga till admin: Är 500-salen avskaffad?

  (Ber om ursäkt för OT)

 • S:t Peter

  @ Lars W

  Du skrev;”En fråga till admin: Är 500-salen avskaffad?”

  Shalom
  S:t Peter

  ALETHEIA ADMIN: Vi har stängt 500 salen för att ta en tillfällig time out i de ”fria” samtalen. Vi hävisar kommentatorerna i denna sal till er egen bönevrå under en tid och ber er samtidigt meditera över §12 i kommentarsreglerna:http://aletheia.se/kommentarsregler/

 • Rolf Lampa

  Lars W skrev:

  … “det första vilddjuret” begynner sitt terrorvälde ca 42 månader före Harmagedon. Detta skall icke förstås “andligt”

  Sant, men vi riskerar missförstånd då vi samtidigt pratar om flera olika texter och olika delar av dem. =)

  // Rolf Lampa

 • Johan

  Anders Åberg skrev:

  ”…alla profetior skrattretande lögner, påhittade av tokstollar.”

  Hej Anders!

  Jag känner igen mig i ditt resonemang. Innan jag kom till tro Jesus Kristus, så var jag ateist.
  Om någon kom och pratade om Gud, så gav jag dem inte mer cred, än vad vi ger ett barn, som övertygat berättar om Jultomten.
  Däremot gillade jag sagan om Jesus. Ja, jag trodde att det var en saga, men en dag fick jag klart för mig att det är sant. Evangelierna är ingen saga, de handlar om Sanningen. Jesus sade ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern, utom genom mig.” (Joh 14:6).
  Jag har fått erfara att Gud finns och att Han gör samma saker idag, som Han gjorde för 2000 år sedan. Jag möter Honom i bönen och Ordet dagligen och jag har fått vara med om att be för människor, som blivit mirakulöst helade.

  Jag kan förstå att du kan ha svårt att tro på profetiorna, men i Bibeln som är skriven för ca 1900(NT) till 3200 år sedan, står det förutsagt att judarna skulle få tillbaka Israel. Det skedde år 1948. Hur kunde man veta det för så länge sedan? Om det det inte är så att Gud faktiskt finns (vilket Han gör
  :-)), så blir det svårförklarat. Dessutom finns det många andra profetior i Bibeln,vilka vi idag kan se att de stämmer.
  T ex kan vi se att naturkatastroferna ökar i antal ( och magnitud), vilket förutsägs i Matteusevangeliets 24:e kapitel dr 7:e versen osv. osv.

  Du skrev något som jag uppfattar ungefär som ”hur kan Gud vara god när det finns, så mycket ondska i världen?”.
  Svaret är att det beror på människan. Det är människans (och djävulens) fel. Människor har vänt Gud ryggen och valt att leva sina liv, efter sin egen onda vilja.
  Gud skapade inte en ond värld. Han skapade ett paradis, där Han placerade människan och sade till henne, ”Ät inte av kunskapens träd på gott och ont”. Konsekvenserna av att äta hade Han varnat människan för. Ty ”då kommer ni att dö”. Innebörden av att människan åt av Kunskapens träd på gott och ont, var att hon valde att i olydnad göra uppror mot Gud och i oberoende av Honom, gå sin egen väg. Detta är människors grundproblem också idag. Dvs, att de väljer att leva sina liv i oberoende av Gud och att de själva avgör vad som är gott och ont. Botemedlet mot detta är tro, omvändelse och dop. Sedan kan man börja att vandra på Vägen som är att lära sig att göra allt som Jesus har befallt. Det finns underbart liv och glädje i detta.

  Jesus finns och är den som Bibeln talar om. Jag som var övertygad ateist har blivit överbevisad. Jag hade aldrig nöjt mig med något som inte funkar, men det gör det! Du kan också få erfara det. Prova med att be till Jesus och att läsa något av evangelierna.

  Vänliga hälsningar, Johan

 • Anders Åberg

  @ Johan:
  Men Johan, det går inte, hur man än vrider sig att komma ifrån att en fri vilja inte går att förutsäga över tid, inte ens för en gud.
  Är människans vilja fri så går det inte göra riktiga profetior.
  Angående att gud skapade ett paradis så säger en annan troende att gud även skapade djävulen, fast han visste att han skulle ställa till ett elände.
  http://newtonbloggen.wordpress.com/2012/08/02/schack-matt-pa-2000-drag/
  Jag har kommenterat där med, men då under nicket ”myrklafsaren” som jag fick hitta på då jag skaffade wordpresskonto och mitt namn inte dög.

 • Johan

  Anders Åberg skrev:

  @ Johan:
  Men Johan, det går inte, hur man än vrider sig att komma ifrån att en fri vilja inte går att förutsäga över tid, inte ens för en gud.
  Är människans vilja fri så går det inte göra riktiga profetior.
  Angående att gud skapade ett paradis så säger en annan troende att gud även skapade djävulen, fast han visste att han skulle ställa till ett elände.

  Det är omöjligt för oss människor att helt förstå Gud, Han som har skapat livet och universum.

  Vi människor kan därför också ha svårt att förstå skillnaden mellan Guds förutbestämmande och Guds förutvetande. Gud vet allt i förväg, men Han har inte bestämt allt i förväg.

  Många kristna kan ha svårt att förstå eller acceptera detta, hur mycket mer då, de som ännu inte kommit till tro?

  Jag förväntar mig alltså inte att kunna övertyga dig om detta.
  Samtidigt undrar jag hur du förklarar att Bibeln förutsagt så många saker, tusentals år i förväg?

  Försökte att gå in på din länk, utan att kunna läsa så mycket. Det verkar inte att fungera ifrån iPhone.

 • Johan

  @ Anders Åberg:

  Vidare: Angående att Gud har skapat djävulen. Som jag har förstått det så var djävulen ursprungligen en Guds ängel, Lucifer, som var den största och finaste ängeln i himlen. Men denne Lucifer föll då han drabbades av högmod och ville sätta sin egen tron högre än Guds tron. Han ville själv bli Gud.
  Gud har inte skapat en massa robotänglar, utan också änglarna har fri vilja.

 • @ Anders Åberg:

  ”Men Johan, det går inte, hur man än vrider sig att komma ifrån att en fri vilja inte går att förutsäga över tid, inte ens för en gud.”

  Det är ju alldeles klart att Han kan det. Men han kan inte besluta åt dig. Han kan mana dig att bruka din fria vilja till att söka Honom och göra det goda och Han vet precis hur det kommer att gå för dig, vilken ställning och relation du kommer att ha till honom i evigheten. Men beslutet är ditt.

 • Anders Åberg

  Johan skrev:

  @ Anders Åberg:
  Vidare: Angående att Gud har skapat djävulen. Som jag har förstått det så var djävulen ursprungligen en Guds ängel, Lucifer, som var den största och finaste ängeln i himlen. Men denne Lucifer föll då han drabbades av högmod och ville sätta sin egen tron högre än Guds tron. Han ville själv bli Gud.

  Alltså kunde Gud inte förutsäga att Lucifer skulle bli ond, enligt dig.
  Det borde kullkastat alla andra förutsägelser också eller hur?
  Nu tror ju inte jag på någon av dessa uppenbara sagor, men helt klart är ändå att fri vilja står i direkt motsättning till förutsägbarhet, så detta resonemang går inte att få ihop annat än med att slänga logiken på sophögen.
  Profetior är och förblir lögn och bedrägeri.

 • Anders Åberg

  Lars W skrev:
  ”Det är ju alldeles klart att Han kan det.”

  Tillåt mig småle, som det heter, om det är något som inte är klart så är det att Gud kan se framtiden.
  Hur kan du skriva något sådant om en figur som med största sannolikhet inte ens existerar.

 • Johan

  Anders Åberg skrev:

  ”Alltså kunde Gud inte förutsäga att Lucifer skulle bli ond, enligt dig.”

  Jo! Gud visste att Lucifer skulle bli ond, men Han hade inte bestämt det. Jag vet att det är svårt att förstå och ingen av oss förstår detta till fullo, men om Gud endast hade valt att skapa det Han i förväg visste inte skulle falla, så hade Han skapat robotar.

  Eftersom Gud som är kärlek och vill ha en kärleksrelation med oss, gav oss fri vilja, ty sann kärlek kräver att det är av fri vilja.
  Vi ser att det gäller i mänskliga relationer. Motsvarande gäller också i relationen människa-Gud.

  ”Det borde kullkastat alla andra förutsägelser också eller hur?”

  Om förutsägelserna är flera tusen år gamla, många samt visar sig stämma till punkt och pricka då?

 • Hans P Lindblad

  2. Vad menas med “Be att ni inte måste fly under vintern eller på sabbaten.”?

  Det här med vinter och sabbat betyder antagligen exakt vad det står, att det inte ska vara för kallt och ruggigt samt att vi helt enkelt ska slippa bryta sabbaten?

  Det har tidigare kommenterats att det har varit en flykt. Vid Bar Kockba upproret (år 132-135) så fördrevs alla judar från Jerusalem och staden fick namnet Aelia Capitolina. De första judiska kristna flydde då till berget Pella, i nuvarande Jordanien, i lydnad för denna uppmaning av Jesus.

  Historien återupprepar sig, det hebreiska tänkandet är cirkulärt.

  Av sammanhanget kan vi utläsa att Jesus främst talar om tiden för sin återkomst.

  ”15 När ni då ser ’förödelsens styggelse’, som profeten Daniel talar om, stå på helig plats, den som läser detta bör noga lägga märke till det”
  ”21 Ty då skall det bli en så stor nöd att något liknande inte förekommit sedan världens begynnelse och aldrig mer skall förekomma.”
  27 Ty liksom blixten går ut från öster och syns ända borta i väster, så skall Människosonens ankomst vara.” (Matt 24:15, 21, 27)

  Jag tror personligen att det kommer bli allt svårare att stå upp för det sanna evangeliet. I många andra länder får kristna lida förföljelse och även bli martyrer. Vi är naiva om vi tror att vi ska förskonas och vi kan se att snaran dras åt alltmer.

  Allteftersom kommer nog ”tumskruvarna” dras åt och då får vi bekänna färg, står vi upp för Jesus och evangelium eller ej? När de två vittnena träder fram (Upp 11) kommer säkert vår tro prövas ännu mer, om vi stöder dem och deras förkunnelse så kommer vi definitivt bli mycket impopulära!

  Vi ser genom hela historien att Gud tagit hand om sina barn, Noas ark, Uttåget ur Egypten etc. Det verkar som att det blir olika konsekvenser för olika människor under Vedermödan:
  ”10 Om någon måste gå i fångenskap, skall han gå i fångenskap. Och om någon måste dödas med svärd, skall han dödas med svärd. Här visar sig de heligas uthållighet och tro.” (Upp 13:10)
  ”12 I detta visar sig de heligas uthållighet: de håller fast vid Guds bud och tron på Jesus. 13 Och jag hörde en röst från himlen säga: ”Skriv! Saliga är de döda som härefter dör i Herren. Ja, säger Anden, de skall vila sig från sitt arbete, ty deras gärningar följer dem.” (Upp 14:12-13)

  Ett mycket knepigt parti av Uppenbarelseboken är början på kapitel 12, det är som om det finns en massa dimensioner, både ifråga om tid och uttolkning. Det verkar stå om Jesu födelse och om satan och hans demoners fall, men också om kvinnans flykt ut i ödemarken.
  ”6 Kvinnan flydde då ut i öknen, där hon har en plats som Gud har berett åt henne, så att hon får sitt uppehälle i ettusen tvåhundrasextio dagar. (Upp 12:6)

  De två vittnena är verksamma i tre och ett halvt år, kan det vara den första delen av sjuårsperioden? De åstadkommer plågor liknande dem som Mose gjorde med Egyptens folk, men det drabbade inte Israels folk, och sedan drog de ut.

  Är det sedan i mitten av sjuårsperioden som ”Förödelsens styggelse” ska stå på helig plats?

  Om vi ska fly till öde marker så är tidpunkten klart utsagd:

  ”15 När ni då ser ’förödelsens styggelse’, som profeten Daniel talar om, stå på helig plats – den som läser detta bör noga lägga märke till det – 16 då måste de som är i Judeen fly bort till bergen. 17 Den som är på taket skall inte gå ner för att ta med sig det som finns i huset, 18 och den som är på åkern skall inte vända tillbaka för att hämta sin mantel. 19 Ve dem som väntar barn eller ammar i de dagarna! 20 Be att ni inte måste fly under vintern eller på sabbaten. 21 Ty då skall det bli en så stor nöd att något liknande inte förekommit sedan världens begynnelse och aldrig mer skall förekomma. 22 Och om inte den tiden förkortades, skulle ingen människa bli frälst. Men för de utvaldas skull kommer den tiden att förkortas.” (Matt 24:15-22)

 • Anders Åberg

  @ Johan:

  Bibeln går som t.ex. koranen att tolka lite som man vill och mig veterligen finns inte en enda förutsägelse i bibeln eller koranen som har något vetenskapligt värde.
  Sedan skriver du att gud visste att lucifer skulle bli ond, men sedan att han inte visste att han skulle ”falla”, hur får du ihop den uppenbara motsägelsen?

 • Hans P Lindblad

  Johan, Lars W, Anders, denna bloggpost handlar inte om Gud finns eller inte, vänligen håll er till ämnet!

 • Johan

  Anders Åberg skrev:

  @ Johan:

  ”Bibeln går som t.ex. koranen att tolka lite som man vill och mig veterligen finns inte en enda förutsägelse i bibeln eller koranen som har något vetenskapligt värde.”

  Visst går det att ”tolka” lite hur man vill. Men här talar jag inte om tolkningar, utan om vad som faktiskt står skrivet. Koranen däremot har mig veterligen ingen cred, när det gäller förutsägelser.
  Vetenskapen räknar väl inte med Gud?

  ”Sedan skriver du att gud visste att lucifer skulle bli ond, men sedan att han inte visste att han skulle “falla”, hur får du ihop den uppenbara motsägelsen?”

  Nej, Anders! Så skrev jag inte. Att ”falla” och att ”bli ond”, är här synonymt.

 • Johan

  Hans P Lindblad skrev:

  ”Johan, Lars W, Anders, denna bloggpost handlar inte om Gud finns eller inte, vänligen håll er till ämnet!”

  Sorry! Jag tänkte att då den är några dagar gammal och ingen trafik, så var det viktigare att predika ett frälsande budskap.
  Kopplingen till din artikel är dessutom att dina tankar om den sista tiden, bygger på profetia.
  När nu Anders Åberg inte alls tror på profetia, så tyckte jag det var viktigt att han fick något att tänka på. Kanske är det hans eller andras frälsning som står på spel.

  Men, jag underordnar mig. Det är din tråd.

  Frid!

 • Anders Åberg
 • Hans P Lindblad

  @ Johan:
  Johan, vad har du att säga om yttersta tiden?

  Tror du Jesus kommer snart?

  Kan vi vara inne i det som kallas ”Födslovåndorna”?

  Kommer det bli tuffare att bekänna sig till Jesus och hela Guds ord?

  När Israels folk flydde ut ur Egypten så skyddade Gud dem med en molnstod om dagen och en eldstod på natten, kan något liknande hända igen under Vedermödan?

 • Hans P Lindblad

  @ Anders Åberg:
  Anders, jag önskar att du ska förstå att den tid vi lever här på jorden är mycket kort.

  Men det är här på jorden som vi gör vårt val om var vi ska tillbringa evigheten!

  Allting du ser runt omkring, skapelsens underbara skönhet, solen som glimmar i vattnet, vinden som sveper i löven, detta har inte kommit till av ingenting!

  Det finns mycket mer, ett evigt liv med vår Skapare!

  Tiden går mot sitt slut och du håller på och bloggar på en kristen blogg, varför?

  Du söker något och just nu söker Jesus dig. Han vill förlåta alla dina synder och att du ska bli medborgare i Guds rike!

  ”16 Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. 17 Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. 18 Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn. 19 Och detta är domen: ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. 20 Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte skall avslöjas. 21 Men den som lyder sanningen kommer till ljuset, för att det skall bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud.” (Joh 3:16-21)

 • Anders Åberg

  @ Hans P Lindblad:

  Du menar säkert väl Hans, men jag tror att vi tillbringar evigheten som lössläppta atomer och kanske kommer några av våra atomer att ingå i en annan människa någon gång.
  Det är ju också en form av liv efter detta.

 • Hans P Lindblad

  Om Födslovåndorna och Vedermödan, händelser som ska ske i den Yttersta tiden.

  Falska Messias:

  Matt 24:4-5 ”Jesus svarade dem: ”Se till att ingen bedrar er. 5 Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall leda många vilse.”

  Luk 21:8 ”Han svarade: ”Se till att ni inte blir vilseledda. Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och: Tiden är nära. Men följ dem inte!”

  Krig:

  Matt 24:6 ”Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Ty detta måste hända, men därmed har slutet ännu inte kommit.”

  Luk 21:9-10 ”Och när ni får höra om krig och uppror, så bli inte förskräckta. Ty sådant måste först hända, men det betyder inte att slutet kommer omedelbart.” 10 Vidare sade han till dem:” Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike.”

  Upp 6:3-4 ”Och när Lammet bröt det andra sigillet, hörde jag det andra väsendet säga: ”Kom!” 4 Då kom en annan häst ut, en eldröd, och åt honom som satt på den gavs makt att ta bort freden från jorden och få människor att slakta varandra. Och ett stort svärd gavs åt honom.”

  Svält:

  Matt 24:7 ”Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike, och det skall bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra.”

  Luk 21:11 ”Det skall bli stora jordbävningar och svält och pest på den ena platsen efter den andra. Fasansfulla ting och stora tecken skall visa sig från himlen.”

  Upp 6:5-6 ”När Lammet bröt det tredje sigillet, hörde jag det tredje väsendet säga: ”Kom!” Och jag såg, och se: en svart häst, och han som satt på den hade en våg i handen. 6 Och jag hörde liksom en röst mitt ibland de fyra väsendena säga: ”Ett mått vete för en denar, och tre mått korn för en denar, och oljan och vinet får du inte skada.”

  Pest:

  Luk 21:11 ”Det skall bli stora jordbävningar och svält och pest på den ena platsen efter den andra. Fasansfulla ting och stora tecken skall visa sig från himlen.”

  Upp 6:7-8 ”När Lammet bröt det fjärde sigillet, hörde jag det fjärde väsendets röst säga: ”Kom!” 8 Och jag såg, och se: en gulblek häst. Och han som satt på den hette Döden, och helvetet följde efter honom. Och åt dem gavs makt över en fjärdedel av jorden, makt att döda med svärd och med svält och med pest och genom jordens vilda djur.”

  Jordbävningar:

  Matt 24:7 ”Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike, och det skall bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra.”

  Luk 21:11 ”Det skall bli stora jordbävningar och svält och pest på den ena platsen efter den andra. Fasansfulla ting och stora tecken skall visa sig från himlen.”

  Upp 6:12 ”Och jag såg när Lammet bröt det sjätte sigillet. Då blev det en stor jordbävning. Solen blev svart som en sorgdräkt, och hela månen blev som blod.”

  Förföljelse:

  Matt 24:9 ”Då skall man utlämna er till att misshandlas och dödas, och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull.”

  Luk 21:12-19 ”Men innan allt detta händer, skall man gripa och förfölja er. Man skall utlämna er åt synagogor och fängelser och ställa er inför kungar och landshövdingar för mitt namns skull. 13 Detta ger er tillfälle att vittna. 14 Bestäm er därför att inte förbereda något försvarstal. 15 Ty jag skall själv lägga orden i er mun och ge er vishet som ingen av era fiender skall kunna stå emot eller motsäga. 16 Ni kommer att bli förrådda till och med av föräldrar och bröder, av släktingar och vänner, och en del av er skall man döda. 17 Och ni skall bli hatade av alla för mitt namns skull. 18 Men inte ett hår på ert huvud skall gå förlorat. 19 Genom att stå fasta skall ni vinna era själar.”

  Upp 6:9-11 ”När Lammet bröt det femte sigillet, såg jag under altaret deras själar som hade blivit slaktade för Guds ords skull och för det vittnesbörd som de hade. 10 De ropade med hög röst: ”Herre, du som är helig och sannfärdig, hur länge skall det dröja, innan du dömer jordens invånare och utkräver hämnd för vårt blod?” 11 Och åt var och en av dem gavs en vit klädnad, och de blev uppmanade att vara stilla ännu en liten tid, tills antalet av deras medtjänare och bröder, som skulle dödas liksom de, hade blivit fullt.”

  Jesu råd till oss.

  Luk 21:31-36 ”När ni ser att detta händer, vet ni på samma sätt att Guds rike är nära. 32 Amen säger jag er: Detta släkte skall inte förgå, förrän allt detta sker. 33 Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå. 34 Men akta er för att berusa er och dricka er fulla och låta era hjärtan tyngas av det dagliga livets omsorger, så att den dagen plötsligt kommer över er 35 som en snara. Ty den skall komma över alla som bor på jorden. 36 Vaka alltid och be om kraft att kunna undfly allt det som skall komma och kunna bestå inför Människosonen.”

 • @ Hans P Lindblad:

  ”När Israels folk flydde ut ur Egypten så skyddade Gud dem med en molnstod om dagen och en eldstod på natten, kan något liknande hända igen under Vedermödan?”

  För mig som inte kan se något uppryckande före vedermödan i Skriften finns istället övernaturligt beskydd liknande det du nämner. Ett ”landet Gosen” som undantas från vredesskålarna. Vi får vägledning i profetian till ett sådant område, som i första hand verkar vara för Guds folk i Israel. En ”tillflyktsort i öknen” där man likt Elia hålls vid liv på ett övernaturligt vis. Vi får vidare tämligen detaljerad information om skeendet i tidsålderns avslutning för att förstå vad som sker samt veta vad som följer och utifrån den kunskapen vidta åtgärder för eget och andras skydd.

  Angående eld och molnsky nämns inte sådana i samband med vedermödan men väl angående den efterföljande Messianska tiden. Jesaja kap 4 är mycket vackert beskrivande för den tiden. Vi tar versen om just elden och molnskyn:

  ”Och HERREN skall över hela Sions bergs område och över dess högtidsskaror skapa en molnsky och en rök om dagen, och skenet av en lågande eld om natten; ty ett beskärmande täckelse skall vila över all dess härlighet.”

  Hesekiel kap 40 – 48 samt Sakarja kap 14 har mer att berätta om härligheten när den tiden kommer.

  Angående Åberg kommer de som då, mot all förmodan, framhärdar i sin ateism att åtminstone hålla tyst. Man har fått se så otroligt många profetior gå i uppfyllelse åren innan. Det fjärde rikets undergång, Messias återkomst till Oljeberget varvid berget klyvs och bildar två berg med en djup dal emellan. Initialt för att folket i Jerusalem ska kunna fly ned i denna dal undan fienden (de två vilddjuren med sina trupper) men i förlängningen för att släppa fram den flod som kommer att börja i templet och mynna ut i det som nu är Döda havet (en avgrening går till Döda havet). Om den tiden säger profetian vidare:

  ”Ingenstädes på mitt heliga berg skall man då göra vad ont och fördärvligt är, ty landet skall vara fullt av YHWH´s kunskap, likasom havsdjupet är fyllt av vattnet.”
  (Jes. 11:9)

  (Inget utrymme för ateism således)

 • @ Lars W:

  ”Messias återkomst till Oljeberget varvid berget klyvs och bildar två berg med en djup dal emellan. Initialt för att folket i Jerusalem ska kunna fly ned i denna dal undan fienden (de två vilddjuren med sina trupper) men i förlängningen för att släppa fram den flod som kommer att börja i templet och mynna ut i det som nu är Döda havet (en avgrening går till nuv Döda havet och en avgrening till Medelhavet).”

  …skulle det vara.

 • Hans P Lindblad

  @ Lars W:

  Lars W: För mig som inte kan se något uppryckande före vedermödan i Skriften finns istället övernaturligt beskydd liknande det du nämner.

  Angående eld och molnsky nämns inte sådana i samband med vedermödan …

  Jag har heller inte hittat något om någon eld- eller molnsky som beskydd under vedermödan, vi kanske har missat något, men poängen är att Gud beskyddar sitt folk. Samtidigt är detta lite kluvet eftersom det både står att de heliga ska bli fängslade och dödade, samtidigt som en del flyr och blir räddade, det kommer antagligen gå olika för oss precis som i vanliga livet.

  ”Då skall man utlämna er till att misshandlas och dödas, och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull.” (Matt 24:9)

  ”Om någon måste gå i fångenskap, skall han gå i fångenskap. Och om någon måste dödas med svärd, skall han dödas med svärd. Här visar sig de heligas uthållighet och tro.” (Upp 13:10)

  Beskydd: ”De blev tillsagda att inte skada gräset på marken eller någon annan grönska eller något träd, utan bara de människor som inte bär Guds sigill på pannan.”  (Upp 9:4)

  Beskydd i hydda (Sukkot?): ”Ty han håller mig gömd i sin hydda på olyckans dag. Han beskyddar mig i sin boning, han för mig upp på klippan.” (Ps 27:5)

  ”Vaka alltid och be om kraft att kunna undfly allt det som skall komma och kunna bestå inför Människosonen.” (Luk 21:36)

  Det jag ständigt ser i alla texter om yttersta tiden är: VAKA!

 • Hans P Lindblad

  @ Lars W:

  Angående Jesaja kapitel 4 så är jag inte så säker på att det gäller det du kallar den Messianska tiden, Tusenårsriket. Det står ju att det finns hyddor. Om det är under Tusenårsriket borde det vara i början, när all förödelse på jorden har gjort att hus raserats, då är det inte så konstigt om man bor i tält (hyddor).

  Men tänk om vi under flykten ut i ödemarken måste bo i tält, då får ju Sukkot, Lövhyddotiden, en ny dimension. Jag tycker inte Jesaja 4 kristallklart handlar om Tusenårsriket även om det står om Telningen, men jag är ingen teolog.

  Mark Biltz undervisar ju ständigt att HERRENS högtider är genrepetitioner inför framtiden. ÄR SUKKOT EN ÖVNING FÖR EN FRAMTIDA FLYKT?

  När det gäller Lövhyddohögtiden måste man, som när det gäller allting annat, hålla isär tradition och vad Skriften säger. Jag har hört om traditioner där man ska kunna se himlen genom lövverket i sin hydda, men det har jag inte hittat i Skriften, och det är knappast realistiskt i Sverige ens på sommaren och Sukkot är ju framåt oktober. Tält låter rimligare.

  ”Och HERREN skall över hela Sions bergs område och över dess högtidsskaror skapa en rök och en molnsky om dagen och skenet av en flammande eld om natten. Ja, över allt det härliga skall det finnas ett skyddande tak. 6 Och det skall finnas en hydda, som ger skugga om dagen undan hettan och tillflykt och skydd undan storm och regn.” (4:5-6)

  Guds beskydd under flykt?

 • @ Hans P Lindblad:

  ”Samtidigt är detta lite kluvet eftersom det både står att de heliga ska bli fängslade och dödade, samtidigt som en del flyr och blir räddade, det kommer antagligen gå olika för oss precis som i vanliga livet.”

  Vi är alla olika personligheter med varierande utrustning och begåvning. En del gläds åt att lida för evangeliet och ser den fysiska döden som en genväg till Livet. Paulus tycks ha haft en sådan syn. Andra är inte så modiga men överraskar nog sig själva i avgörande ögonblick. Att en räddad skara kommer att finnas när dammet lagt sig efter Harmagedon är helt klart. Kött kommer att att frälsas genom en förkortning av fastställd tid. Vidare kommer de som låtit sig dödas för evangeliets skull under den stora prövningen att få belöningen att uppstå till evigt liv i den Messianska tidens inledning.

 • @ Hans P Lindblad:

  ”Angående Jesaja kapitel 4 så är jag inte så säker på att det gäller det du kallar den Messianska tiden, Tusenårsriket. Det står ju att det finns hyddor.”

  Jag är tvärtom säker på det. Vilket är alternativet?

  Angående hyddor används inte ordet i Bibel 1917. Att det kommer att finnas rikligt med hyddor i Jerusalems omgivningar under Lövhyddohögtiden när den Messianska tiden kommer är helt klart utifrån Sakarja kap 14. De som samlas från världens länder kommer att då att få se det som Jesaja berättar om kap 4. Ordet som blivit ”hydda” i SFB benämns tabernakel i andra översättningar.

 • Hans P Lindblad

  Lars W skrev:

  Ordet som blivit “hydda” i SFB benämns tabernakel i andra översättningar.

  Ordet som växelvis översätts hydda och tabernakel är SUKKA: Strongs H5521, cukkah, סֻכָּה, buskage, skydd, tält.

 • Hans P Lindblad

  Lars W skrev:

  Jag är tvärtom säker på det. Vilket är alternativet?

  Det finns två alternativ, före uppryckandet eller efter Jesu återkomst på skyarna med brudeskaran.

  Kan du motivera hur du kan vara så säker?

 • Johan

  @ Anders Åberg:

  Jag tror som sagt att vi får avsluta diskussionen. Kanske är din tanke så pass låst på att det inte existerar någon förutsägelse, att det är orsaken till att du inte kan förstå vad jag skriver.

  Frid!

  Hans P Lindblad: Du ska få svar, men jag har sedan inte riktigt tid att fortsätta den här debatten nu. Hoppas du respekterar det. Kanske jag återkommer om du skriver ännu en bloggspost i ämnet.

  @ Johan:
  ”Johan, vad har du att säga om yttersta tiden?

  Tror du Jesus kommer snart?”

  En sak jag kan säga om den yttersta tiden är att uppenbarelsen om den kommer att öka, ju närmare Jesu återkomst vi kommer.

  Ja, att Jesus kommer snart, har varit sant i snart 2000 år och visst är det nära, men glöm inte att det är mycket som ska inträffa först (Läs t ex Mt24).

  ”Kan vi vara inne i det som kallas “Födslovåndorna”?”

  Jag tror inte att vi ännu är inne i det som Skriften beskriver som ”början till födslovåndorna” (Mt 24:8), men vi närmar oss detta med stormsteg.

  ”Kommer det bli tuffare att bekänna sig till Jesus och hela Guds ord?”

  Jag tror att det kommer en tid när vi måste vara beredda på martyrskap. Samtidigt tror jag att församlingen på den tiden kommer att vara fylld av frimodighet och Guds kraft till att vittna.

  ”När Israels folk flydde ut ur Egypten så skyddade Gud dem med en molnstod om dagen och en eldstod på natten, kan något liknande hända igen under Vedermödan?”

  Hur den GT-liga historien, profetiskt förutsäger framtida skeenden är mycket intressant. Att både Israel och den kristna församlingen kommer att behöva, samt erhålla Guds beskydd under Vedermödan är helt klart. Men hur detta beskydd kommer att se ut kan jag inte sia om.

  Guds frid!

 • @ Hans P Lindblad:

  Vi kanske talat förbi varann?

  När det gäller Jesaja kap 4 är jag mycket säker på att det är en beskrivning av Jerusalem under den Messianska tiden. Det är även den koppling judar som fördjupar i profetian gör. Sammanhanget ger det. Det är den motivation jag kan ge.

  Jesaja kap 25 ser jag också som en del av detta sammanhang. ”Skygdet” kommer att ge Tempelplatsen och hela det stora offergärdsområdet (se Hes kap 40-48) en behaglig atmosfär. Det stora gästabudet kommer att hållas utomhus men ändå under ett slags tak – det skydd som beskrivs i Jes 4:5-6.

  (Vers 1 kan vara intressant för yngre män att studera. Den första tiden efter Harmagedon kommer det att vara ett enormt underskott på män i världen)

 • Hans P Lindblad

  @ Lars W:
  Jag reflekterade med samma slutsats som du om vers 1, brist på män och det kan mycket väl vara efter Harmageddon och Jesu återkomst.

  Jag är helt med på att det primärt kan handla om tiden efter Messias återkomst, Tusenårsriket, jag kan ha fullständigt fel, men jag får för mig att de sista verserna handlar om både ock. Men det kanske är jag som är insnöad på en teori och tolkar Bibeln efter de glasögonen? Vi får se.

  Det primära, som vi tycks vara överens om är att det kommer bli ”a rough ride”.

  Men samtidigt som det kommer bli svårt så kommer det bli världshistoriens mest spännande tid, alla profeter, apostlar etc har genom hela Bibeln sett fram emot den här tiden!

  Ondskan ska ju dömas, rättfärdigheten segra, vi om några har något att se fram emot! Halleluja!

 • Hans P Lindblad

  3. När det står om de förståndiga jungfrurna (Mat 25), kan oljan mena något konkret, vi har en tendens att förandliga allting?

  Den stora skillnaden mellan död kristendom och levande är att en levande kristen lever i en ständig förändring, det som traditionellt kallas ”helgelse”.

  Processen är ett ständigt återupprepande av Rom 6 – Rom 7 – Rom 8. Jag menar inte att vi ständigt ska gå ner i dopgraven (Rom 6), men vi ska dö från vårt eget köttsliga jag. Sedan försöker vi bättra oss och här har vi två val, antingen självrättfärdighetens väg i lögn eller att bara helt enkelt bekänna sanningen: ”Jag klarar inte av att leva efter Guds standard, att leva upp till Guds krav, helt omöjligt.” När vi gång efter annan kapitulerar så får Guds Ande större plats i våra hjärtat, Han växer inom oss, det var det Jesus dog för. ”Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter Anden”. (Rom 8:4)

  ”Jag skall ge dem ett och samma hjärta, och en ny ande skall jag lägga i deras bröst. Jag skall ta bort stenhjärtat ur deras kropp och ge dem ett hjärta av kött, 20 för att de skall vandra efter mina stadgar och hålla mina bud och följa dem. De skall vara mitt folk, och jag skall vara deras Gud.” (Hes 11:19-20)

  ”Detta är det förbund som jag efter denna tid skall sluta med Israels hus, säger Herren: Jag skall lägga mina lagar i deras sinnen och skriva dem i deras hjärtan. Jag skall vara deras Gud, och de skall vara mitt folk.” (Heb 8:10)

  Olivolja pressas ut ur oliver och olivolja brinner, bilden kanske haltar lite, men när lager efter lager av köttslig natur försvinner så lyser Guds ljus igenom oss. Att förvandlas, år efter år, är det ljuvligaste med det kristna livet, det är att komma nära Jesus!

  ”15 Inte heller tänder man ett ljus och sätter det under skäppan, utan man sätter det på ljushållaren, så att det lyser för alla i huset. 16 Låt på samma sätt ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er Fader i himlen. (Matt 5:15-16)

  ”I detta visar sig de heligas uthållighet: de håller fast vid Guds bud och tron på Jesus.” (Upp 14:12)

 • Hans P Lindblad skrev:

  Att förvandlas, år efter år, är det ljuvligaste med det kristna livet, det är att komma nära Jesus!

  Ja, detta är en väldigt försummad aspekt på det kristna livet. En annan aspekt är att lidande – när man går igenom det med Guds hjälp – är något som ger mognad, andlig mognad. Fastheten i sinnet och tron växer. Det blir ju med tiden en erfarenhetstro som där den som har sett Guds trofasthet inte blir lika svajig.

  De som ständigt undviker lidande, en sorts sockrad tillvaro, mognar inte på samma sätt som den som inte reflexmässigt undandragit sig lidande. Lidandet i sig är inget gott, men att gå igenom det, med Guds hjälp, istället för att runda det, formar en människa djupt.

  Den soldat som ständigt smitit från hinderbaneträningen sviktar när det blir allvar. Varken kropp eller själ stärks av enbart lyx och bekvämlighet, och värst är att den stärkande och stabiliserande förändringen under av Guds Andes ledning uteblir – dvs formandet efter Guds sons bild!

  // Rolf Lampa

 • Linnea

  @ Hans P Lindblad:

  Gillar det Du skriver.

 • @ Hans P Lindblad:

  ”Jag är helt med på att det primärt kan handla om tiden efter Messias återkomst, Tusenårsriket, jag kan ha fullständigt fel, men jag får för mig att de sista verserna handlar om både ock.”

  För min del är det Tusenårsriket det handlar om. Att du ser både ock är inte så märkligt det heller. Jesaja framställer ibland två liknande händelser med tidsmellanrum som en syn. Tänker främst på kap 65 där det är tydligt. Om vi återgår till händelser före och efter Harmagedon gör Sakarja på liknande vis i kap 14. Mitt i stridslarmet avbryts profetian om striden för att ge en glimt av tempelkällan under tiden som följer. Sedan fortsätter det växelvis och avslutas i de tusen årens rike.

 • Hans P Lindblad

  Rolf Lampa skrev:

  Ja, detta är en väldigt försummad aspekt på det kristna livet. En annan aspekt är att lidande – när man går igenom det med Guds hjälp – är något som ger mognad, andlig mognad.

  Ja Rolf, det som borde vara självklart är nog tyvärr ställt på undantag.

  ”5 Ni har glömt den uppmaning ni får som söner: Min son, förakta inte Herrens tuktan och tappa inte modet, när du tuktas av honom. 6 Ty den Herren älskar tuktar han, och han agar var son som han har kär. 7 Det är till er fostran som ni får utstå lidande. Gud handlar med er som med söner. Och var finns väl en son som inte tuktas av sin far? 8 Om ni inte får en sådan fostran som alla andra, då är ni oäkta barn och inte riktiga söner.” (Hebr 12:5-8)

  ”16 Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet, 17 för att gudsmänniskan skall bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. (2 Tim 3:16-17)

 • Hans P Lindblad

  Lars W skrev:

  Lars, jag tror faktiskt inte det viktigaste är om vi har rätt teologi, jag är nämligen tvärsäker på att ingen människa har rätt teologi på alla områden.

  Det handlar om relation, att ha en levande relation med vår HERRE och Frälsare. Vaka, bed och studera skriften!

 • @ Hans P Lindblad:

  Instämmer. Men vi har fått Skriften med alla profetiorna för att genom livet söka oss mot både rätt teologi och en rättvisande eskatologi.

 • Hans P Lindblad

  4. När brudgummen kom vandrade de förståndiga jungfrurna med till bröllopsfesten. Handlar detta om “Uppryckandet” eller kommer det vara ett tåg ut ur Babylon liknande det som skedde ut ur Egypten?

  Det kanske kan handla om både och, närmast till hands när man läser texten ordagrant är ju att vandra iväg i ett bröllopståg. Men det kan eventuellt handla om uppryckandet också.

  En annan tanke som slog mig för några veckor sedan är att det verkar vara olika kategorier på bröllopsfesten?

  Det talas ju om att vi är trolovade med Messias och ska vigas med honom i framtiden. Men i de flesta liknelserna talar Jesus i termer ”bröllopsgäster” och ”brudgummens vänner”, hur hänger det ihop?

  ”8 Sedan sade han till sina tjänare: Allt är klart för bröllopet, men de inbjudna var inte värdiga. 9 Gå därför till vägskälen och bjud till bröllopet alla som ni träffar på. 10 Tjänarna gick då ut på vägarna och samlade alla de mötte, både onda och goda, och bröllopssalen fylldes med gäster.” (Matt 22:8-10)

  ”15 Jesus svarade dem: ”Inte kan väl brudgummens vänner sörja, så länge brudgummen är hos dem? Men det skall komma dagar när brudgummen tas ifrån dem, och då skall de fasta.” (Matt 9:15)

  ”7 Låt oss vara glada och jubla och ge honom äran. Ty Lammets bröllop har kommit, och hans brud har gjort sig redo. 8 Åt henne har givits att klä sig i skinande, rent linnetyg.” Linnetyget är de heligas rättfärdighet. 9 Och ängeln sade till mig:” Skriv! Saliga är de som är bjudna till Lammets bröllopsmåltid. ”Och han tillade:” Dessa Guds ord är sanna.” (Upp 19:7-9)

 • Hans P Lindblad

  Lars W skrev:

  Instämmer. Men vi har fått Skriften med alla profetiorna för att genom livet söka oss mot både rätt teologi och en rättvisande eskatologi.

  Instämmer helt!

 • Pingback: Den femte timmen på den sjätte dagen()

 • Hans P Lindblad

  5. Kan vi lära oss något av de varnande exemplen inför yttersta tiden i texten från Första Korinterbrevet, vad menas med “Det som hände dem tjänar som exempel och skrevs ner för att varna oss som har världens slut inpå oss.”?

  Det här är så omfattande så det kanske får bli en egen bloggpost i framtiden, några korta kommentarer i alla fall.

  Avgudadyrkan:

  Dagens vanligaste form av avgudadyrkan är nog materialism och konsumtion, det är bara att titta på ”köptemplen” och det är definitivt lika utbrett i kristenheten som utanför.

  En mer religiös form av avgudadyrkan som är på framfart är ikoner, att tillbedja bilder!

  ”4 Han tog emot guldet och gjorde av det en gjuten kalv, som han formade med en mejsel. Och de sade: ”Detta är din gud, Israel, som har fört dig upp ur Egyptens land.” 5 När Aron såg detta byggde han ett altare framför den och utropade: ”I morgon är det en HERRENS högtid.” (2 Mos 32:4-5)

  Lustfyllt liv:

  ”Nästa dag steg de upp tidigt och offrade brännoffer och bar fram gemenskapsoffer. Folket slog sig ner för att äta och dricka, och sedan steg de upp för att förlusta sig.” (2 Mos 32:6)

  ”Vi ska ha kul”, allt ska vara kul och flashigt lustfyllt, annars går det inte hem. Och nu skrev jag om församlingen och gudstjänstlivet. Vem vill ha ett tråkigt liv i kamp?

  Bileams förförelse till otukt:

  ”Men de som omkom genom hemsökelsen utgjorde tjugofyra tusen.” (4 Mos 25:9)

  När Bileam inte fick Guds tillåtelse att förbanna Israel så lärde han moabiten Balak hur dess kvinnor skulle förföra Israels män. Förförelsen är på många plan, troende och icketroende, förledande till avgudadyrkan och ett världsligt leverne och den idag i församlingarna accepterade otukten att leva sambo, till exempel.

  Fresta Messias:

  Kopparormen i öknen blev ett skydd mot ormar som Gud sänt som straff för folkets gnäll, i Korinterbrevet skriver Paulus att de ”frestar Kristus”.

  ”8 HERREN sade till Mose: ”Gör dig en orm och sätt upp den på en påle. Den som har blivit ormbiten och ser på den skall leva.” 9 Mose gjorde då en kopparorm och satte upp den på en påle. Om någon blev biten av en orm, fäste han blicken på kopparormen och fick leva.” (4 Mos 21:8-9)

  Den faktiska händelsen är att folket är less på kosten och vill ha vatten och bröd och de ville tillbaka till Egypten. För fyrtio år sedan fanns det en klar skillnad mellan församlingen och ”världen”, även om vi suckade över att folk blev allt världsligare, men nu är den kollektiva skillnaden minimal. Det finns naturligtvis goda gudfruktiga människor, men vi älskar ”världen” för mycket.

  Klaga och gnälla:

  ”Jorden öppnade sitt gap och uppslukade dem och deras hus, allt Koras folk och alla deras ägodelar.” (4 Mos 16:32)

  ”2 Alla Israels barn knotade mot Mose och Aron, och hela menigheten sade till dem: ”Om vi ändå hade fått dö i Egyptens land, eller om vi ändå hade fått dö här i öknen! 3 Varför leder HERREN oss in i detta land, där vi måste falla för svärd och där våra hustrur och barn skall bli fiendens byte? Vore det inte bättre för oss att vända tillbaka till Egypten?” 4 Och de sade till varandra: ”Vi väljer en anförare och vänder tillbaka till Egypten.” (4 Mos 14:2-4)

  Här handlar det om ett uppror mot det andliga ledarskapet och i förlängningen Gud själv. Jag tror att Gud fostrar ledare för den yttersta tiden och det tumult som kommer, men de kommer inte få en lätt uppgift med oss bortskämda västerlänningar!

 • HX

  Har aldrig läst så mycket tokigt i mitt liv…

  Författaren bör uppsöka psykakuten,,,,

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?