Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Funderingar om yttersta tiden

Kan vi, eller bör vi, förbereda oss för det som komma skall på något sätt?

– Gästblogg av Hans P Lindblad

På senare år har jag fått lära mig att grekiskt tänkande är linjärt och hebreiskt tänkande är cirkulärt. Vi är ju främst influerade av grekisk tänkande och tänker gärna linjärt och kronologisk och det ställer till bekymmer när vi ska tolka Bibeltexterna.

Texter kan också ha flera nivåer av betydelser, Guds ord är inte platt.

Ett exempel är Daniels profetia om ”Förödelsens styggelse” i slutet av hans bok.

Dan 11:31-32 ”31 Härar från honom skall komma, och de skall orena helgedomen, tillflyktsorten, avskaffa det dagliga offret och ställa upp förödelsens styggelse. 32 Dem som har kränkt förbundet skall han med smickrande ord locka till avfall, men de av folket som känner sin Gud skall stå fasta och hålla ut.”     

Denna profetia kan vi ju säga uppfylldes när Antiochus Epiphanes ställde en Zeus avgud i Templet och offrade griskött på tempelaltaret år 168 fvt. Men Jesus säger i sitt sk ”Eskatologiska tal”: ”När ni då ser ’förödelsens styggelse’, som profeten Daniel talar om, stå på helig plats …” (Matt 24:15)   Av detta framgår tydligt att en liknande händelse kommer hända i Yttersta tiden.

Med denna bakgrund kan vi titta på ett textavsnitt från 1 Kor 10:1-11

”1 Bröder, jag vill ni skall veta att alla våra fäder var under molnskyn och att alla gick genom havet. 2 Alla blev i molnskyn och i havet döpta till Mose. 3 Alla åt samma andliga mat 4 och alla drack samma andliga dryck. De drack ur en andlig klippa som följde dem, och den klippan var Kristus. 5 Men de flesta av dem hade Gud inte behag till. De föll och låg kringspridda i öknen. 6 Det som hände dem har blivit ett varnande exempel för oss, för att inte vi liksom de skall ha begär till det onda. 7 Bli inte heller avgudadyrkare som en del av dem. Det står ju skrivet: Folket satte sig ner för att äta och dricka och steg upp för att dansa. 8 Låt oss inte heller begå otukt, som en del av dem gjorde, och därför föll tjugotretusen på en enda dag. 9 Och låt oss inte fresta Kristus, som en del av dem gjorde, de dödades av ormar. 10 Knota inte heller, så som en del av dem gjorde, de dödades av fördärvaren. 11 Det som hände dem tjänar som exempel och skrevs ner för att varna oss som har världens slut inpå oss.”

 Av denna text om Uttåget ur Egypten kan man utläsa frälsningens steg ungefär så här:

1. Blodet på dörrposterna = Jesu död på korset = Vi kan bli frälsta genom Jesu blod

2. Genom Röda havet = Dopet

3. Ökenvandringen = Köttets kamp i Rom 7

4. Övergången Jordan = Dopet i Helig Ande (vattnet stoppade uppe vid Adam)

Men den kan också tolkas utifrån ett helt annat perspektiv, det står ju att det är ett ”varnande exempel för oss som har världens slut inpå oss”.

Grovt skissat så ska det i ändens tid först komma ”födslovåndor” och sedan en ”vedermöda”. De flesta vet att det finns en massa åsikter om när Jesus ska komma tillbaka, låt oss glömma det, för jag vill med bestämdhet påstå att även födslovåndorna skulle kunna vara mycket smärtsamma.

De flesta vet att Bibeln talar om ”Uppryckandet”, när vi ska möta Jesus i skyn (ex Matt 24:30-31, 1 Kor 15:52, 1 Tess 4:16-17), men det står också om en flykt: ”20 Be att ni inte måste fly under vintern eller på sabbaten. 21 Ty då skall det bli en så stor nöd att något liknande inte förekommit sedan världens begynnelse och aldrig mer skall förekomma.” (Matt 24:20-21)

Tillbaka till texten, liksom Gud beskyddade sitt folk från plågorna mot egyptierna så skall han väl kunna skydda oss till och med om vi är här när Gud häller ut sina Vredesskålar (Upp 16)?

Det finns faktiskt en stor risk att vi i västvärlden undervärderar fasorna som kommer komma över Jorden före och under Vedermödan, hur fasansfullt det än är att läsa Uppenbarelseboken. Vi har helt enkelt haft det för bekvämt och enkelt under vår livstid, jämfört med världens lidande människor.

Tänk ett teoretiskt scenario där alla betalningar ställs in, en global ekonomisk kollaps, vad händer?

Handeln kommer mycket snart att avstanna. Det blir snabbt brist på mat, affärer kommer plundras på varor, massarbetslöshet, upplopp, hysteri, etc etc.  Pga internationaliseringen producerar vi bara 50% av den mat vi äter lokalt här i Sverige. Bönder kommer snart vara utan diesel och då kan de inte bearbeta jordarna.  I ett sådant scenario av total ekonomisk kollaps tror jag det mänskligt sett bara går att lösa problemen med en världsdiktator, för att få ordning ”på torpet”. Då är vi framme vid Antikrist!

Nu har jag några viktiga frågor som är själva kärnan i min artikel:

1. Ska vi förbereda oss på något sätt?

2. Vad menas med ”Be att ni inte måste fly under vintern eller på sabbaten.”?

3. När det står om de förståndiga jungfrurna (Mat 25), kan oljan mena något konkret, vi har en tendens att förandliga allting?

4. När brudgummen kom vandrade de förståndiga jungfrurna med till bröllopsfesten. Handlar detta om ”Uppryckandet” eller kommer det vara ett tåg ut ur Babylon liknande det som skedde ut ur Egypten?

5. Kan vi lära oss något av de varnande exemplen inför yttersta tiden i texten från Första Korinterbrevet, vad menas med ”Det som hände dem tjänar som exempel och skrevs ner för att varna oss som har världens slut inpå oss.”?

Fotnötter:

A. Det finns rika människor som, många gånger i brist på förtröstan på vår HERRE, har byggt atombombssäkra, underjordiska rum med egna elverk och förråd av bränsle och mat. GLÖM ALLT SÅDANT I DETTA SAMTALET!

B. Vi sitter i samma båt! Detta är inte först och främst en teologisk diskussion, kan vi ha ett kärleksfullt samtal om något som kommer beröra oss alla?

C. Det självklart viktigaste är vår personliga Gudsrelation, men det behöver inte betyda otro att handla i den situationen som kommer.

PS. GLÖM INTE ATT DET ÄR VÅR BRUDGUM JESUS VI VÄNTAR! DS.

Hans P Lindblad

=>

Ämne: Ändens tid, Gästblogg, OPINION & DEBATT

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?