Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Yom Teruah (Basunhögtiden) och Jesu återkomst

Gästblogg av Hans P Lindblad

När kommer Jesus tillbaka? 

Varför står det att vi inte skall veta dag och timma?

Jag har i tidigare bloggkommentarer skrivit att när vi en gång ser tillbaka på den yttersta tiden så kommer vi inse att vi har haft fel i det mesta.

Men det finns en viktig händelse som är mycket tydlig, nämligen när Jesus kommer tillbaka!

“Med starkt basunljud skall han sända ut sina änglar, och de skall samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra.” (Matt 24:31)

51 Se, jag säger er en hemlighet: Vi skall inte alla insomna, men vi skall alla förvandlas, 52 i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen skall ljuda och de döda skall uppstå odödliga, och vi skall förvandlas.” (1Kor 15:51-52)

15 Vi säger er detta enligt ett ord från Herren: vi som lever och är kvar till Herrens ankomst skall alls inte komma före de insomnade. 16 Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. 17 Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren.” (1 Tess 4:15-17)

Och i Uppenbarelseboken står det om massor av basuner.    

I Bibeln så har vi sju högtider och HERRENS vårhögtider uppfylldes vid Jesu första ankomst till Jorden, Pesach (påsk), Det osyrade brödets högtid, Förstlingsfrukten och Shavout (Pingst). Vid sin andra ankomst så kommer han att uppfylla de återstående av HERRENS hösthögtider, Basunklangens högtid, Försoningsdagen och Lövhyddohögtiden.

Det är svårt att tro något annat än att Jesus kommer tillbaka på Basunklangens högtid!

Basunklangens högtid kallas Rosh Hashanah (årets huvud) och är Israels civila nyårsdag och kallas också Yom Teruah, Yom betyder dag och Teruah betyder att ge upp ett högt rop från sitt innersta eller en basunstöt. Det finns också en koppling till att Abraham i lydnad band Isak som offer, men han fick offra en vädur i stället, man blåser ju i vädurshorn. Bilden blir en ställföreträdande död.  Årets Basunklangshögtid infaller vid solnedgången nu på söndag den 16 september.

Nu är det så att Basunklangens högtid är speciell mot de andra högtiderna, den infaller nämligen den första dagen i månaden och den är också styrd av att vara sex månvarv efter den första månaden i det religiösa året Nisan (Aviv). Vad är det för speciellt med det då?

3 Mose sade till folket: ”Kom ihåg den här dagen då ni drog ut ur Egypten, ur träldomshuset, för med stark hand förde HERREN er ut därifrån. Och därför får inget som är syrat ätas. 4 Den här dagen i månaden Aviv drar ni ut.” (2 Mos 13:3-4)

“Du skall fira det osyrade brödets högtid. I sju dagar skall du äta osyrat bröd, som jag har befallt dig, på den bestämda tiden i månaden Aviv. Ty det var i månaden Aviv som du drog ut ur Egypten.” (2 Mos 34:18)

De tre första av HERRENS högtider infaller i månaden Nisan (Aviv):

4 Detta är HERRENS högtider, de heliga sammankomster som ni skall utlysa på bestämda tider: 5 I första månaden, vid aftontiden på fjortonde dagen i månaden, är HERRENS påsk. 6 Och på femtonde dagen i samma månad är HERRENS osyrade bröds högtid. Då skall ni äta osyrat bröd i sju dagar.” (3 Mos 23:4-6)

Den bibliska almanackan är en månkalender och ett bibliskt år är antingen 12 eller 13 månader. I dag räknar man i det judiska samhället med dator matematiskt ut när den första Nisan är, men bibliskt är det inte på det sättet.

Det bibliska året styrs av när kornet är moget, det är den Förstlingsfrukt som firas under Det osyrade brödets högtid. Om kornet inte är moget i slutet av månaden Adar så får man lägga till en ”skottmånad” Adar 2.

I nedanstående bibelord kan vi läsa instruktioner om Förstlingsfrukten:

10 Säg till Israels barn: När ni kommer in i det land som jag ger er och ni bärgar in dess skörd, skall ni ta den kärve som är det första av er skörd och bära den till prästen. 11 Den kärven skall han vifta inför HERRENS ansikte, för att ni skall räknas som välbehagliga. Dagen efter sabbaten skall prästen vifta den.” (3 Mos 23:10-11)

Förstlingsfrukten ska bäras fram dagen efter veckosabbaten i den veckolånga högtiden och högtiden börjar den 15 Nisan, man måste alltså kolla i slutet av månaden Adar om kornet är moget nog två till tre veckor senare. Jag är ingen bonde, så det här kan jag inte, men jag har läst mig till att kornet antingen kan vara omoget, eller om man firar högtiden för sent så kan det vara övermoget.

Det finns ytterligare instruktioner om detta, här kan vi läsa om det mogna kornet och att man ska räkna sju veckor fram till Shavout (Pingst):

“Du skall räkna sju veckor. Från det att man börjar skära säden skall du räkna de sju veckorna.” (5 Mos 16:9)

Kornet skall alltså vara moget att skörda i Det osyrade brödets högtid.

Vad i all sina dar har då detta för betydelse?

För det första, om vi inte bryr oss om Guds kalender det minsta så är vi ju inte beredda när Jesus kommer tillbaka.

För det andra, om vi bara går efter det sekulära Israels datorgenererade kalender så kan vi missa på en hel månad. Om det är en kall eller varm vinter så kan kalendern förskjutas en hel månad gentemot en matematiskt uträknad kalender.

Det står en del tänkvärda ord om Jesu återkomst, som ofta är diskuterade:

“Men om den dagen eller stunden vet ingen något, inte himlens änglar, inte ens Sonen, ingen utom Fadern.” (Matt 24:36)

“Var därför vaksamma. Ty ni vet inte vilken dag er Herre kommer.” (Matt 24:42, här översätter SFB dag fast det står hōra, timma)

1 Om tider och stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. 2 Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. 3 När folk säger: ”Fred och trygghet”, då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan. 4 Men ni, bröder, lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv. (1 Tess 5:1-4)

Om Jesu ankomst är på Basunklangens högtid så måste vi först veta vid vilken nymåne den är och det räknas alltså från det att kornet är i ett visst mognadsstadie i Israel. Sedan har vi nästa problem, högtiden börjar inte förrän månskäran kan ses av två vittnen i Jerusalem. Av denna anledning så vet vi inte i förväg vilken dag som högtiden börjar. Och sedan vet vi heller inte tiden på dygnet:

“i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen skall ljuda och de döda skall uppstå odödliga, och vi skall förvandlas.” (1 Kor 15:52)

När ljuder sista basunens ljud?

Hans P Lindblad

=>

Ämne: Ändens tid, Gästblogg, Goda nyheter, Kristendomens historia, TRADITION & TEOLOGI, Våra Hebreiska rötter

Nyckelord: ,

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?