Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

 • Tack för dessa de goda nyheterna!

 • Kommentaren hamnade viss fel…

  Annektering av Samarien och Judéen.. finns det något land judar har mer rätt till i denna värld än just judéen?

  Arabernas (inkl de s k palestinska arabernas) land är enormt:

  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ea/League_of_Arab_States%2C_Western_Sahara_striped.png

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Arabf%C3%B6rbundet

  Någon som ens ser lilla Israel?

 • Optimalt vattenstånd i Gennesarets sjö.. härliga nyheter!

  Angående Döda havet närmar sig tiden för likvaka(?) Men havet skall i en nära framtid uppstå till ett liv utan sin like:

  ”Därefter förde han mig tillbaka till husets [Templets] ingång, och där fick jag se vatten rinna fram under husets tröskel på östra sidan, ty husets framsida låg mot öster; och vattnet flöt ned under husets södra sidovägg, söder om altaret. Sedan lät han mig gå ut genom norra porten och förde mig omkring på en yttre väg till den yttre porten, den som vette åt öster. Där fick jag se vatten välla fram på södra sidan.

  Sedan gick mannen, med ett mätsnöre i handen, ett stycke mot öster och mätte därvid upp tusen alnar och lät mig så gå över vattnet, och vattnet räckte mig där till fotknölarna. Åter mätte han upp tusen alnar och lät mig så gå över vattnet, och vattnet räckte mig där till knäna. Åter mätte han upp tusen alnar och lät mig så gå över vattnet, som där räckte mig upp till länderna.

  (Slut på del I)

 • Optimalt vattenstånd i Gennesarets sjö.. härliga nyheter!

  Angående Döda havet närmar sig tiden för likvaka(?) Men havet skall i en nära framtid uppstå till ett liv utan sin like:

  ”Därefter förde han mig tillbaka till husets [Templets] ingång, och där fick jag se vatten rinna fram under husets tröskel på östra sidan, ty husets framsida låg mot öster; och vattnet flöt ned under husets södra sidovägg, söder om altaret. Sedan lät han mig gå ut genom norra porten och förde mig omkring på en yttre väg till den yttre porten, den som vette åt öster. Där fick jag se vatten välla fram på södra sidan.

  Sedan gick mannen, med ett mätsnöre i handen, ett stycke mot öster och mätte därvid upp tusen alnar och lät mig så gå över vattnet, och vattnet räckte mig där till fotknölarna. Åter mätte han upp tusen alnar och lät mig så gå över vattnet, och vattnet räckte mig där till knäna. Åter mätte han upp tusen alnar och lät mig så gå över vattnet, som där räckte mig upp till länderna.

  (Slut på del I)

 • (Del II)

  Ännu en gång mätte han upp tusen alnar [halvmetrar], och nu var det en ström som jag icke kunde gå över. Ty vattnet gick så högt att man måste simma; det var en ström som man icke kunde gå över.

  Och han sade till mig: ‘Nu har du ju sett det, du människobarn?’ Sedan förde han mig tillbaka upp på strömmens strand. Och när han hade fört mig dit tillbaka, fick jag se träd i stor myckenhet stå på strömmens strand, på båda sidor.

  Och han sade till mig: ‘Detta vatten rinner fram mot Östra kretsen och flyter ned på Hedmarken och faller därefter ut i havet [Döda havet]. Vattnet som fick bryta fram går alltså till havet, och så bliver vattnet där sunt.

  Och överallt dit den dubbla strömmen kommer, där upplivas alla levande varelser som röra sig i stim, och fiskarna bliva där mycket talrika; ty när detta vatten kommer dit, bliver havsvattnet sunt, och allt får liv, där strömmen kommer. Och fiskare skola stå utmed den från En-Gedi ända till En-Eglaim, och såsom ett enda fiskeläge skall den sträckan vara. Där skola finnas fiskar av olika slag i stor myckenhet, alldeles såsom i Stora havet [Medelhavet].”

  (Slutet på del II)

 • (Del II)

  Ännu en gång mätte han upp tusen alnar [halvmetrar], och nu var det en ström som jag icke kunde gå över. Ty vattnet gick så högt att man måste simma; det var en ström som man icke kunde gå över.

  Och han sade till mig: ‘Nu har du ju sett det, du människobarn?’ Sedan förde han mig tillbaka upp på strömmens strand. Och när han hade fört mig dit tillbaka, fick jag se träd i stor myckenhet stå på strömmens strand, på båda sidor.

  Och han sade till mig: ‘Detta vatten rinner fram mot Östra kretsen och flyter ned på Hedmarken och faller därefter ut i havet [Döda havet]. Vattnet som fick bryta fram går alltså till havet, och så bliver vattnet där sunt.

  Och överallt dit den dubbla strömmen kommer, där upplivas alla levande varelser som röra sig i stim, och fiskarna bliva där mycket talrika; ty när detta vatten kommer dit, bliver havsvattnet sunt, och allt får liv, där strömmen kommer. Och fiskare skola stå utmed den från En-Gedi ända till En-Eglaim, och såsom ett enda fiskeläge skall den sträckan vara. Där skola finnas fiskar av olika slag i stor myckenhet, alldeles såsom i Stora havet [Medelhavet].”

  (Slutet på del II)

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?