Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

500-salen 2013 – 1

En gammal obekräftad historia från Filadelfia i Stockholm säger att när pingstväckelsens eld brann som starkast, hände det att Lewi Pethrus skickade in de mest högljudda tungomålstalarna i 500-salen. Där kunde de ‘be av sig’ och bönen i stora salen blev således lite mer sansad.Vi öppnar härmed en 500-sal på Aletheia och plockar bort första budet i kommentarsreglerna i detta ‘rum’. Övriga kommentarsregler gäller fortfarande!

“Det är bättre att det kokar över än att det inte kokar alls” var ett av Lewis motton i den tidiga pingtsväckelsen. Här får det ‘koka över’ inom ramarna av övriga kommentarsregler. 

Kommentarsregler

§1 Kommentarerna måste vara tydligt kopplade till ämnet för bloggposten. Har kommentarerna ingen sådan koppling så kan de raderas utan pardon.

§2 Kommentarer som har som huvudsyfte att skapa trafik till annan sida kan raderas utan pardon. Med detta menas sådana kommentarer som har till huvudsyfte att flytta frågan från Aletheia till annan plats. Att länka sin egen sida är inte fel, men syftet med kommentaren skall inte vara denna länk.

§3 Kommentarer som kommenterar kommentar som brutit mot kommentarsreglerna kan raderas.

§4 Kommentarer som har som syfte att förolämpa skribenten kan raderas utan pardon.

§5 Skriv inte för långa kommentarer. Läsvärdheten minskar om det blir för långt.

§6 På bloggposter som är skrivna på svenska så önskar vi helst att ni översätter engelska citat så långt det är möjligt. Om ni själva inte orkar översätta citat, så är de förmodligen inte angelägna för någon annan heller. Undantag kan naturligtvis finnas, men förklara då gärna med några korta ord på svenska vad citatet gäller.

§7 Kommentera endast under ett alias eller namn. Om någon tidigare skrivit under alias och önskar skriva under eget namn, så kontakta bloggpostens författare. Adresser finns högst upp på sidan under respektive namn.

§8 Upprepade brott mot kommentarsreglerna leder till svartlistning.

§9 För att kunna kommentera utan moderering krävs en tidigare godkänd kommentar. Därför publiceras inte din första kommentar omedelbart. Någon från bloggen måste först se den för att kunna godkänna den.

§10 Det är ingen mänsklig rättighet att kommentera här, inte heller ingår det i någon slags yttrandefrihet. Om någon av dina kommentarer inte syns så beror det troligen på att något av villkoren ovan inte uppfyllts.

=>

Ämne: 500-salen

Nyckelord: , , , , , , , , ,

916 comments

 • disqus_wtAiYWYZg4 on 9 april, 2013 at 10:20 e m said:

  Just nu i SVT1: Dokumentär om en av de oändligt många katolska präster som förgriper sig på barn. I detta fallet döva och än mer försvarslösa barn.

 • disqus_wtAiYWYZg4 on 9 april, 2013 at 11:02 e m said:

  Glada nyheter i dokumentären: Antalet praktiserande katoliker i Dublin har sjunkit från 95% till 4% allteftersom kyrkans pedofilpräster avslöjats. Halleluja!
  Vidare säger man att detta inte inte innbär att alla dessa förlorat sin tro på Gud – bara sin tro på prästerskapet. Ännu ett Halleluja! till det.

 • Såg en del av den, oerhörda berättelser. Hemska vore ett rimligt ord för vad dessa barn kunde berätte, och för hur den (oskyldige) prästen kände det som fick se saken inifrån. Han som trodde han skulle få jobba med att lösa/hela sådana situationer på ett för Gud behagligt sätt, men pga kyrkans ”dölja och blunda-attityd” inte kunde se annan utväg än att sluta (pga vad han förstod andra präster gjorde mot barnen alltså, inte han själv)

 • Titta på dokumentären ’Dox: Den största synden’ i svt 1. Reprisen går den 10/4. Kolla annars på svtplay, om ni missat den. Den har mycket att säga om Rkk.

  ”Den stora SKÖKAN som tronar på många vatten…Kvinnan var klädd i PURPUR och SCHARLAKAN och smyckad med guld, ädelstenar och pärlor. I handen hade hon en guldbägare, full av skändligheter och smuts från hennes OTUKT.” (Upp 17:1,4)

 • Stigacke on 12 april, 2013 at 4:11 e m said:

  Håller helt med dig. Man orkar inte kolla igenom alla kommentarer för att hitta det senaste.

 • Anders Gunnarsson on 13 april, 2013 at 8:22 f m said:

  Tänk nu efter.

  Vart ligger det positiva, hallelujanska i dessa händelser? Är det bättre att leva här. Blir övergreppen mindre i SvK eller i PK? I fosterhemmen?

  Att säga halleluja till övergrepp. Hur sunt är det på vilken skala som helst.

 • ShmuelS on 14 april, 2013 at 9:27 e m said:

  Är det nån som har tänkt på Koras och hans anhang när man läser om sjunkhålen runt om i världen?
  Är det fler sjunkhål eller är det bara att de uppmärksammas just nu?

  5 Mos 16.

  ” Och
  Mose sade: »Därav skolen I förnimma att det är HERREN som har sänt mig för att göra alla dessa gärningar, och att jag icke har handlat efter eget tycke:

  29 om dessa dö på samma sätt som andra människor dö, eller drabbas av hemsökelse på samma sätt som andra människor, så har HERREN icke sänt mig;

  30 men om HERREN här låter något alldeles nytt ske, i det att marken öppnar sin mun och uppslukar dem med allt vad de hava, så att de levande fara ned i dödsriket, då skolen I därav veta att dessa människor hava föraktat HERREN.”

  33″och de foro levande ned i dödsriket, de med allt vad de hade, och jorden övertäckte dem, och så utrotades de ur församlingen.

 • disqus_wtAiYWYZg4 on 15 april, 2013 at 11:35 e m said:

  Det som händer på Irland, att vanliga människor genomskådar bluffen i Rom, är värt åtminstone ett rungande Hallelujah!.

  När ”den stora staden” ligger i grus och aska utbringar den himmelska kören ett fyrfaldigt Hallelujah!. Då är ”den stora skökan” borta för alltid, för tid och för evighet – Hallelujah!

  ”Himlaskaran lovar Gud vid Babylons fall och vid Lammets bröllop” (Förtext i Bibel 1917).

  ”Sedan hörde jag likasom starka röster av en stor skara i himmelen, som sade: ’HALLELUJAH! Frälsningen och äran och makten tillhöra vår Gud. Ty rätta och rättfärdiga äro Hans domar; Han har dömt den stora skökan, som fördärvade jorden genom sin otukt, och Han har utkrävt sina tjänares blod av hennes hand.´ Och åter sade de: ’HALLELUJAH!’ Och röken från henne stiger upp i evigheternas evigheter!

  Och de tjugufyra äldste och de fyra väsendena föllo ned och tillbådo Gud, som satt på tronen; de sade: ’Amen! HALLELUJAH!’ Och från tronen utgick en röst, som sade: ’Loven vår Gud, alla I Hans tjänare, I som frukten Honom, både små och stora.’ Och jag hörde likasom röster av en stor skara, lika bruset av stora vatten och dånet av starka tordön; de sade: ’HALLELUJAH! Herren, vår Gud, den Allsmäktige, har nu trätt fram såsom Konung. Låtom oss glädjas och fröjda oss och giva Honom äran; ty tiden är inne för Lammets bröllop, och Dess brud har gjort sig redo. Och åt henne har blivit givet att kläda sig i fint linne, skinande och rent.’ Det fina linnet är de heligas rättfärdighet. Och han sade till mig: ’Skriv:
  Saliga äro de som äro bjudna till Lammets bröllopsmåltid.’ Ytterligare sade han till mig: ´Dessa ord äro sanna Guds ord.’ ”

  Ang Lammets Bröllop, se vidare Jesaja kap 25 m fl.

 • @ Lars W

  Du skriver: ”De tre aktörerna i slutscenariot av innevarande tidsålder är på plats…”.

  Intressant! Jag har helt missat dina tidigare kommentarer angående detta. Vilka är de enligt dig? Du får gärna, om du vill, ange vilka bibelverser du stöder dig på samt varför de stöder dina övertygelser.

  fridshälsningar,

  J

 • Antonia on 17 april, 2013 at 9:14 f m said:

  SÅ: ”Men ”hednakristen” finns inte i bibeln. Det begreppet skapades av kyrkan genom att man tvingade judar att uppge sin unika identitet och bli kristna.

  Du gör väl en åtskillnad mellan Kristus tro och Kristendom, hoppas jag ?

  Att vara en hedning som kommit till tro på Kristus är väl skriftenligt ?

  /Antonia

 • Stigacke on 17 april, 2013 at 11:36 f m said:

  LarsW: ”Yeshua är både broder och Fader enligt Skriften. Du kan säkert Jes 9:6 vid det här laget? Vi kanske istället ska upprepa vad Johannes skrev:

  ”Jag skall icke lämna eder faderlösa; jag skall komma till eder.” (Yeshua)”

  – Du borde kunna skilja mellan funktioner (namn) och personer, men det synsätt du lagt dig till med förblindar dig och får dig att leta efter halmstrån att förankra din modalism vid. Josef (i Egypten) hade funktionen att vara fader (hebr. av), 1 Mos 45:8 och Josef är en av de starkaste profetiska förebilderna till Messias, vilket också judendomen lär.

  Jeshua är inte sin egen fader, det borde du förstå när du läser bibeln. Han bad till Fadern, inte till sig själv och han bad att Faderns vilja skulle ske, inte hans egen.

  Vi är inte faderlösa genom den Ande som Fadern gett oss genom Messias, men det betyder absolut inte att Jeshua är Gud Fadern.
  Nån ordning finns det även i teologin.
  SÅ (det så) 🙂

 • Stigacke on 17 april, 2013 at 11:49 f m said:

  Javisst, gör jag denna åtskillnad, men jag gör också åtskillnad mellan vad ordet kristen innebar på apostlarnas tid och vad det innebär idag. Det har adderats en hel del läror och bråte under historiens gång och som ingår idag i paketet ”kristen”.

  För att erkännas idag som en riktig kristen måste man tro på den athanasiska trosbekännelsen (treenighetsläran). Lårjungarna på bibelns tid var därför inga riktiga kristna utifrån den måttstocken.
  Du har blivit så indoktrinerad av katolsk tro att du försvarar treenighetsläran, trots att du är en av de värsta kritikerna till rKK. Visst är det märkligt. 🙂

  Den Evige ser till hjärtat och därför drar jag inte gränsen (om man nu behöver göra det) vid dem som tror eller inte tror på treenighetsläran. Jag drar gränsen där bibeln drar den, d v s ”den som har Sonen, han har livet” eller ”den som drivs av Guds Ande, är Guds barn”.
  Var välsignad min syster!

 • Antonia on 17 april, 2013 at 1:15 e m said:

  Garan,

  Om du klickar på ordet ”nyaste”, längst upp till vänst. så kommer tre alternativ upp, den nyaste kommentaren finns i mitten!

  /Antonia

 • disqus_wtAiYWYZg4 on 17 april, 2013 at 3:44 e m said:

  ”- Du borde kunna skilja mellan funktioner (namn) och personer..”
  Du borde ha lärt dig att läsa innantill samt övat läsförståelse redan i grundskolan (eller om det var folkskolan).
  Menar du att YHWH gav Jesaja en felaktig profetia? Eller att Yeshua inte visste riktigt vad Han talade om till apostlarna?

 • Stigacke on 17 april, 2013 at 3:56 e m said:

  Lars, det är den samlade uppenbarelsen som förmedlar sanningen. Läskunnighet räcker inte.

 • disqus_wtAiYWYZg4 on 17 april, 2013 at 7:29 e m said:

  ”Lars, det är den samlade uppenbarelsen som förmedlar sanningen. ”
  Det är den du bortser från. Det gör inte jag. Du förstår inte att du inte förstår skillnaden mellan tid och evighet, som ett exempel i sammanhanget, mellan den timliga och den himmelska världen eller sfären, skillnaden mellan Himmel och jord. Jag förstår inte heller skillnaden fullt ut men inser, till skillnad från dig, min begränsning och håller mig till Skriften. Hela Skriften.

 • disqus_wtAiYWYZg4 on 17 april, 2013 at 7:31 e m said:

  Vad märkligt, skrev ett svar till dig Johan men det verkar vara modererat. Vad kan ha väckt anstöt?

 • Stigacke on 17 april, 2013 at 8:49 e m said:

  Jag förstår! När Jeshua ber till Fadern så ber han till sig själv och när han säger ”ske inte min vilja” så menar han sin ena vilja eftersom han har två viljor inom sig.

  När Jeshua döps, så säger texten att det hörs en röst från himlen som säger ”Detta är min älskade son som jag har funnit behag i”. Jeshua buktalar naturligtvis så att det verkar komma från himlen. Jeshua har också behag i sig själv, eftersom det är han som är Fadern.

  Skriften öppnar verkligen upp sig när man förstår ”skillnaden mellan tid och evighet”. Att jag inte förstått det tidigare? Beror förmodligen på dålig läskunnighet.

  Ta t ex Joh 5:19: ”Jesus svarade dem: ”Amen, amen säger jag er: Sonen kan inte göra något av sig själv, utan endast det han ser Fadern göra. Ty vad Fadern gör, det gör Sonen.”

  Eftersom Sonen är Fadern så kan han då göra bara det han själv ser att han gör. Mycket logiskt.

  Även de följande verserna öppnar upp sig när man förstår ”skillnaden mellan tid och evighet”:

  ”Fadern älskar Sonen och visar honom allt vad han själv gör, och större gärningar än dessa skall han visa honom, så att ni kommer att häpna. 21 Ty liksom Fadern uppväcker de döda och ger dem liv, så ger Sonen liv åt vilka han vill. 22 Inte heller dömer Fadern någon, utan hela domen har han överlämnat åt Sonen, 23 för att alla skall ära Sonen liksom de ärar Fadern. Den som inte ärar Sonen ärar inte heller Fadern, som har sänt honom.”

  Att Fadern älskar sonen innebär då att han älskar sig själv och Jeshua visar sig själv vad han skall göra. Underbart!

  Eftersom Fadern (som är Jeshua) uppväcker döda så är det egentligen sonen som uppväcker dem och sonen ger liv åt vem han vill eftersom han är Fadern. Logiskt och genialt!

  Domen som överlämnas till sonen innebär då bara något som sker inom Jeshua. Han och Fadern är ju ett och detsamma.

  Den som inte ärar sonen ärar inte heller Fadern. Det är ju självklart eftersom Fadern och sonen är samma person. Märkligt att Johannes tog upp utrymme för att skriva något så självklart?

  Jeshua har naturligtvis sänt sig själv. Det måste vara något slags poetiskt uttryckssätt att Johannes skriver att Fadern har sänt Jeshua. Det är nog för dom som inte förstår ”skillnaden mellan tid och evighet”.

  Tack för nyckeln till rätt textförståelse. 🙂

 • Det verkar som att man hamnar i moderation, så fort man försöker att länka till något.

 • Ludvig Hoffman on 17 april, 2013 at 9:18 e m said:

  Ett par av de senaste inläggen på denna blogg har blivit ifrågasatta med motiveringen att de passar bättre bland nyhetsmediernas rapporter än på en granskande blogg.

  Jag undrar om det inte skulle vara läge för en ny kristen ”webbtidning”, dvs en site som förenar bevakning över vad som händer i världen med krönikor och annat av intresse.

 • Berndt Isaksson on 17 april, 2013 at 9:57 e m said:

  Stigacke skriver: ” Jeshua buktalar naturligtvis så att det verkar komma från himlen.” SLUT CITAT

  Du överträffar ständigt dig själv med dina hädelser.

  Berndt

 • Antonia on 18 april, 2013 at 12:57 f m said:

  SÅ: ”För att erkännas idag som en riktig kristen måste man tro på den athanasiska trosbekännelsen (treenighetsläran)”

  Just ordet treenighet finns inte uttalat i Skriften, det är riktigt! Men observera att det INTE var Konstantin som kom på idén att Jesus är HERREN. Ända från Första Mosebok till Uppenbarelseboken står det om Fadern, Sonen och den Helige Ande, att de är ett !

  (Sen att ”denna s. k. Kyrka” valt en fjärde person [ Maria] att ingå i denna trefaldiga uppenbarelseform är ju en helt annan fråga! ) Hm?

  Och visst är det så att om Sonens gudomlighet förnekas, då äventyras människans frälsning! Det är skriftens sammantagna vittnesbörd!

  ”Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta.” (Apg.4:12)

  Frälsning betyder räddning, räddad från att gå evigt förlorad.

  ”Om honom bära ALLA profeterna vittnesbörd och betyga att var och en som tror på honom skall få syndernas förlåtelse ” (Apg.10:43)

  ”De gärningar som jag gör i min Faders namn, de vittna om mig. Men I tron mig icke, ty I ären icke av mina får. Mina får lyssna till min röst, och jag känner dem, och de följa mig. Och JAG giver dem evigt liv, och de skola aldrig någonsin förgås, och ingen skall rycka dem ur MIN hand. Min Fader, som har givit mig dem, är större än alla, och ingen kan rycka dem ur MIN Faders hand. Jag och Fadern äro ett.» (Joh.10: 25-30)

  ” I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var GUD . Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till. I Ordet var liv, och livet var människornas ljus. … Och Ordet blev människa och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den ende sonen får av sin fader, och han var fylld av nåd och sanning.” (Joh.1:1-4)

  I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.( Första Mos.1:1)

  SÅ, det skulle kunna räcka med detta senaste citat för att inse att Jesus ÄR GUD.För du tror väl ändå inte att RKK likaså kunnat manipulera de Hebreiska texterna ?

  /Antonia

 • ShmuelS on 18 april, 2013 at 1:22 f m said:

  Det finns ett språk som många skulle må bra av att lära sig.

  Däribland pastor J̶a̶n̶s̶s̶o̶n̶, Isaksson, och det är tystnadens tungotal ;).

 • ShmuelS on 18 april, 2013 at 3:09 f m said:

  Lars
  Minns du inte i söndagsskolan hur vi sjöng;

  Då tar vi spårvagnen som går till himmelen, Gud som chaufför och Jesus konduktör. det går så lätt lätt lätt, när man är frälst frälst frälst. Ära vare Gud som står och kÖöÖr.

  T.o.m söndagsskolan undervisar om att det finns en chaufför och en konduktör!! 😉

 • Berndt Isaksson on 18 april, 2013 at 8:38 f m said:

  Tack Antonia att du bemöter förnekarna av Treenigheten. Det är precis som du säger att det är en stark och klar sanning genom hela Bibeln, även om själva begreppet rent språkligt inte finns där.

  Vi lever nu i en tid där nyjudaister, liberalteologer, muslimer och företrädare för New Age gör gemensam sak i att förneka Jesus vår Herre och Gud.

  Berndt

 • Anders Gunnarsson on 18 april, 2013 at 10:27 f m said:

  Förstår du vad du läser? Hur ska jag kunna det om ingen vägleder mig? (Apg 8:30f)

  Vem ska vägleda mig? Varför ska Blad:et bli min auktoritet? Vem gav den till Honom? Varför kom Guds fulla uppenbarelse till en avhoppad trosförstörare (numera insmusslad pseudojude)? Varför ska han ha 10% av min inkomst, till att sprätta runt i Israel?

  Varför svarar du inte på dessa enkla – men basala – frågor? Varför SÅ-dan talande tystnad? Varför SÅ-dan oordning o inkonsekvens (även) i denna sekt?

 • Antonia on 18 april, 2013 at 10:51 f m said:

  A.G,

  Nej jag ljuger inte! Bönen som katoliker ber lyder i sin helhet så här:

  ”Hell dig, Maria, full av nåd,

  Herren är med dig.

  Välsignad är du bland kvinnor

  och välsignad är din livsfrukt

  Jesus.

  Heliga Maria, Guds Moder,

  bed för oss syndare

  nu och i vår dödsstund.

  Amen.”

  ”Herren, din Gud, skall du tillbe, och ENDAST honom skall du dyrka” (Matt.4:10)

  /Antonia

 • Anders Gunnarsson on 18 april, 2013 at 11:27 f m said:

  Antonia

  Den bönen är i stort sett hämtad från evangelierna.

  Angående att be för andra, så är väl det oerhört bibliskt.

  Du har fått mycket om bakfoten. Det går att bota. Gratis o smärtfritt. Sök så finner du, för det har Han lovat. Men fortsätter du, som strutsen med huvudet i sanden, kommer inget förändras. Nidbilder, halmgubbar, hätska utfall och rena lögner (om det du skrev stämmer, visa exakt vilket koncilium som beslutade om att Maria är en del i ”fyrenigheten”)!

  Det är emot Guds heliga bud att ljuga, så sluta med det. Om du inte vet bättre, är det bäst att vara tyst. Ty dunkel nerskriven antikatolicism, är dunkelt tänkt.

 • Anders Gunnarsson on 18 april, 2013 at 11:30 f m said:

  Lars W

  Din utfall lämnar jag med tystnad. De är inte friska o din ”exegetik”, bär alla spår av vantolkning.

  Kyrie eleison.

 • Stigacke on 18 april, 2013 at 12:39 e m said:

  Antonia, jag väljer att kommentera inne i ditt brev.

  Just ordet treenighet finns inte uttalat i Skriften, det är riktigt! Men observera att det INTE var Konstantin som kom på idén att Jesus är HERREN. Ända från Första Mosebok till Uppenbarelseboken står det om Fadern, Sonen och den Helige Ande, att de är ett !

  – Nej, det gör det inte. Det står att det finns bara en Gud och det är YHWH. Jes 45 på nio ställen. I NT kallar Jeshua Fadern för min Gud och Fader. Du är bedragen min vän.

  Och visst är det så att om Sonens gudomlighet förnekas, då äventyras människans frälsning! Det är skriftens sammantagna vittnesbörd!

  – Nej, du har inget stöd i bibeln för detta påstående, bara hos kyrkofäderna. Du är bedragen min vän.

  ”Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta.” (Apg.4:12)

  – Ja, det är sant.

  ”Om honom bära ALLA profeterna vittnesbörd och betyga att var och en som tror på honom skall få syndernas förlåtelse genom hans namn.” (Apg.10:43)

  – Javisst, men vad har det med att Jesus måste vara Gud?

  ”De gärningar som jag gör i min Faders namn, de vittna om mig. Men I tron mig icke, ty I ären icke av mina får. Mina får lyssna till min röst, och jag känner dem, och de följa mig. Och JAG giver dem evigt liv, och de skola aldrig någonsin förgås, och ingen skall rycka dem ur MIN hand. Min Fader, som har givit mig dem, är större än alla, och ingen kan rycka dem ur MIN Faders hand. Jag och Fadern äro ett.» (Joh.10: 25-30)

  – Varför gör Jeshua allt i Faderns namn om han själv är Gud? Om Fadern är större än Jeshua, finns det olika storlekar på Gud?
  Enhet har med enhet i Ande och sanning, samma enhet skall vi ingå i, Joh 17:21. Tror du det eller tror du mer på kyrkofäderna?

  ” I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var GUD . Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till. I Ordet var liv, och livet var människornas ljus. … Och Ordet blev människa och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den ende sonen får av sin fader, och han var fylld av nåd och sanning.” (Joh.1:1-4)

  – Amen! Ordet blev människa. (Se mitt inlägg om Ordet (Memra) på Hela Pingsten.)

  I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.( Första Mos.1:1)

  – Tack för upplysningen! Det var nytt för mig. 🙂

  SÅ, det skulle kunna räcka med detta senaste citat för att inse att Jesus ÄR GUD.För du tror väl ändå inte att RKK likaså kunnat manipulera de Hebreiska texterna ?

  – Hur kan den som har en Gud själv vara Gud? När du gett ett svar kan du återkomma.

  RKK är kapabla att göra det mesta. Att det finns olika ”läsarter” som är ett finare ord för skillnader i olika manuskript, är fakta. Om detta kallas manipulation eller slarv vet jag inte. Men den moderna sammanställningen vi har av den grekiska texten visar tydligt att Jeshua är Messias Guds son, inte att han själv är Gud i betydelsen den Evige Guden.
  Kol tov!

 • Antonia on 18 april, 2013 at 1:33 e m said:

  SÅ,

  Jag skrev: ”Om honom bära ALLA profeterna vittnesbörd och betyga att var och en som tror på honom skall få syndernas förlåtelse genom hans namn.” (Apg.10:43)

  Du frågar: ”Javisst, men vad har det med att Jesus måste vara Gud?”

  Tidigare hade några religiösa ledare utmanat Jesu auktoritet när han förlät den förlamade mannens synder. ”Vem kan förlåta synder?” hade de undrat. ”Det kan ingen utom Gud.” (Mark 2:7) Därför menade de att Jesus hädade!

  ”Jesus svarade dem:Men för att I skolen veta att Människosonen har makt här på jorden att förlåta synder, så säger jag dig» (och härmed vände han sig till den lame): »Stå upp, tag din säng och gå hem ” (Mark 2: 10 -11)

  Jesus: ”Jag, jag är den som utplånar dina överträdelser för min egen skull, och dina synder kommer jag icke mer ihåg”. (Jesaja 43:25 )

  ” Ty jag skall i nåd förlåta deras missgärningar, och deras synder skall jag aldrig mer komma ihåg.” ( Hebr. 8:12)

  SÅ: ”Hur kan den som har en Gud själv vara Gud? När du gett ett svar kan du återkomma.”

  Jesus avklädde sig (avstod) från sin gudomliga jämlikhet med Fadern, i egenskap av människoson (Adam) – därför HADE Han, under sin jordevandring, en Gud som stod över Honom själv, precis som vi har! (Gud bad alltså inte till sig själv)

  Det står ju att Han underordnade sig Fadern i allt ända intill döden på ett kors! (Jesus gjorde inte något av sig själv, utan bara vad Han såg Fadern göra!)

  Efter uppståndelsen från de döda fick Han tillbaks denna jämlikhet ! För är man jämlik med Gud då måste det betyda att man ÄR GUD!

  /Antonia

 • Antonia on 18 april, 2013 at 2:08 e m said:

  A.G: ”Angående att be för andra, så är väl det oerhört bibliskt.”

  Jovisst, men inte skall vi be till de döda. Jesus LEVER, det är endast Honom, vi skall be till! Allt annat är avgudadyrkan!

  Katolska kyrkans katekes 2679:

  ”Maria är den som ber på ett fullkomligt sätt och kyrkans urbild. När vi ber till henne ansluter vi oss med henne till Faderns plan, han som sänder sin Son för att rädda alla människor. Liksom den älskade lärjungen tar vi Jesu moder, som blivit allt levandes moder, till oss i vårt hem. Vi kan be i förening med henne och till henne.

  Kyrkans bön blir liksom buren av hennes bön. Den är förenad med henne i hoppet.”

  Är detta skriftenligt menar du?

  ”Så uppmanar jag nu framför allt därtill att man må bedja, åkalla, anropa och tacka Gud för alla människor, för konungar och all överhet, så att vi kunna föra ett lugnt och stilla liv, på ett i allo fromt och värdigt sätt. Sådant är gott och välbehagligt inför GUD, vår FRÄLSARE, som vill att alla människor skola bliva frälsta och komma till kunskap om sanningen. Ty en enda är Gud, och EN ENDA är medlare emellan Gud och människor: en människa, Kristus Jesus.” (1Tim 2:1 -5)

  Hur kan Maria vara Guds moder när det i Joh. 1:1-3 står att ”I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Detta var i begynnelsen hos Gud. Genom det har allt blivit till, och utan det har intet blivit till, som är till.”

  Jesus, som identifieras med Ordet (Logos) fanns alltså hos Fadern redan vid tidens början och varken skapades eller föddes av Maria. Däremot födde hon Guds mänskliga gestalt (Adam) och det var genom den Helige Ande som Jesus blev avlad!

  (Mina vers.)

  /Antonia

 • Anders Gunnarsson on 18 april, 2013 at 3:56 e m said:

  Du läser katekesen och Skriften illa. Jag hänvisar till AveMarisStella för svar på dina utfall (t ex att helgonens förbön, Kristus allena etc)!

  Men ffa;

  Tror du att den som tror på Kristus ska leva om han än dör?

  Om Jesus talade med Elia o Mose, vad är det då i NT som förbjuder att be om förbön.

  F ö hänvisade du ö h t inte till något konciliebeslut, du bara läser katekesen i stycken och vantolkar det med antikatolska glasögon. Att be till Maria är just att komma till henne så att Hon ber för oss. Halmgubbar, nidbilder o vantolkningar stärker inte ditt förtroendekapital direkt…

 • Stigacke on 18 april, 2013 at 4:27 e m said:

  Jag kan konstatera att du tror mer på de judiska religiösa ledarna än på Jeshuas och apostlarnas ord. De religiösa ledarna hade fel, Jeshua kan förlåta synder eftersom fadern gett honom den makten. Om Jeshua säger att han inte kan göra något av sig själv, så tro honom på hans ord.

  Nu är det så att Jeshua bekände att Fadern var hans Gud både före och efter uppståndelsen.

  ”Han som älskar oss och har friköpt oss från våra synder med sitt blod och som har gjort oss till ett konungadöme, till präster åt sin Gud och Fader,” Upp 1:6

  Häng inte upp för mycket på ordet ”jämlik”. Det grekiska ordet kan lika väl översättas med ” lik” och då passar det på Jeshua eftersom han är Faderns avbild, lik Fadern. Den förste Adam skapades också lik Gud.

  Dina argument flög bort en vissnande löv gör idag eftersom det blåser kraftigt. 🙂
  Var välsignad!

 • Stigacke on 18 april, 2013 at 4:34 e m said:

  Det var ingen hädelse, utan en möjlig beskrivning hur det skulle ha gått till om Lars W´s teologi skulle förklara texten.

  Kan du inte skilja mellan ironi och verklig åsikt? Det kan du nog, men du tar varje chans att försöka förtala mig. Tänk på ordet: Med det mått man mäter upp åt andra kommer man själv att bli mätt med. (fritt återgivet)
  Må Herren förlåta dig!

 • Berndt Isaksson on 18 april, 2013 at 5:58 e m said:

  Stigacke skriver till Antonia: ”Dina argument flög bort en vissnande löv gör idag eftersom det blåser kraftigt. 🙂 Var välsignad!” SLUT CITAT

  Du borde verkligen skämmas. Du hånar Antonia och till hånet fogar du ett ”Var välsignad”. Skäms!

  Berndt

 • Stigacke on 18 april, 2013 at 6:25 e m said:

  Inte det minsta!

  Jag är nämligen av den åsikten att man kan få ha fel i teologiska frågor, men ändå vara andliga syskon. Kanske svårt för dig att förstå.
  Berndt, bed att du får mer kärlek till alla, vi är ju befallda att älska t o m våra fiender. Jag älskar även dig, broder! Därmed inte sagt att du är min fiende. 🙂
  Var välsignad!

 • Berndt Isaksson on 18 april, 2013 at 6:43 e m said:

  Någon ”välsignelse” från en som förnekar att Jesus är Gud betackar jag mig för. För då är det ju inte fråga om samma Herre och Gud som jag bekänner mig till.

  Berndt

 • Berndt Isaksson on 18 april, 2013 at 6:50 e m said:

  Stigacke skriver: ”Jag är nämligen av den åsikten att man kan få ha fel i teologiska frågor, men ändå vara andliga syskon. ” SLUT CITAT

  Visst är det så. Men det Du gjorde var att håna Antonia genom att säga att hennes argument skulle ha flugit bort som löv i vinden. Och sedan till det hånfulla bemötandet foga ett ”Var välsignad”.

  DET anser jag vara ett mycket osmakligt sätta att debattera.

  Berndt

 • disqus_wtAiYWYZg4 on 18 april, 2013 at 8:24 e m said:

  Det är den samlade uppenbarelsen som är vägledande för mig. Du å andra sidan bortser från viktiga delar i den, såsom Johannes Evangelium kapitel 1.

  Låt mig återigen lista ett antal andra texter i den samlade uppenbarelsen du helt bortser från:

  ”Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära eder allt och påminna eder om allt vad jag har sagt eder.”
  (Joh 14:26)

  ”Dock, när Hjälparen kommer, som jag skall sända eder ifrån Fadern, sanningens Ande, som utgår ifrån Fadern, då skall han vittna om mig.”
  (Joh 15:26)

  ”Dock säger jag eder sanningen: Det är nyttigt för eder att jag går bort, ty om jag icke ginge bort, så komme icke Hjälparen till eder; men då jag nu går bort, skall jag sända honom till eder.”
  (Joh 16:7)

  ”Men när Han kommer, som är sanningens Ande, då skall han leda eder fram till hela sanningen. Ty Han skall icke tala av sig själv, utan vad Han hör, allt det skall Han tala; och Han skall förkunna för eder vad komma skall.”
  (Joh 16:13)

  Detta var ett axplock från Johannes Evangelium av den samlade och fulla uppenbarelsen. Det finns oerhört mycket mer i Skriften, men då du envist uppträder och framstår som obildbar i den här viktiga frågan nöjer vi oss med detta denna gång. Den samlade uppenbarelsen, ”hela sanningen”, intresserar dig inte. Det som intresserar dig är i första hand ditt eget ego.

 • Stigacke on 18 april, 2013 at 8:31 e m said:

  Jag tror att Antonia är myndig nog och kan berätta om hon tycker jag varit oförskämd mot henne.

  Har jag brutit mot kommentarsreglerna så är det bloggägarna som skall meddela detta och jag skall rätta mig efter dem.
  SÅ (ligger det till) min broder!

 • disqus_wtAiYWYZg4 on 18 april, 2013 at 8:33 e m said:

  Nej den minns jag inte. Troligen för att vi aldrig sjöng den. Gick i en söndagsskola som jag senare förstått hörde till ”oneness pentacostalism” även om detta inte var uttalat. Mycket att tacka Gud för, söndagsskolan 🙂
  Vi sjöng många andra bra sånger. ”Min båt är så liten…”, ”Jesu kärlek är så underbar” etc etc.
  En liten reflektion: Har man all makt i Himmelen och på jorden har man förhoppningsvis möjlighet att besluta om sitt yrke, och vill man då jobba med något intressant som att träffa många människor beslutar man (egenmäktigt?) att bli konduktör och låter någon annan köra tåget. Lokförare… ett enformigt arbete som flertalet skulle kunna klara av. Enformigheten avbryts på sin höjd av otäcka incidenter som ofta ger trauman för livet…. Åker mycket tåg och ser ofta konduktörer som har roligt i jobbet och som tycker om mötet med människor 🙂

 • Stigacke on 18 april, 2013 at 8:38 e m said:

  Inget av detta stöder din modalism. Det passar istället utmärkt in i apostlarnas uppfattning att Fadern allena är den ende sanne Guden.
  SÅ (var det med det)

  Ps/ Jeshua sade: Tro på Gud, tro också på mig”. Klarar du det? / Ds

 • Berndt Isaksson on 18 april, 2013 at 8:43 e m said:

  Jag har inte talat om några bloggregler, jag talar om vad jag personligen tycker om ditt mycket oförskämda bemötande av Antonias inlägg.

  Berndt

 • disqus_wtAiYWYZg4 on 18 april, 2013 at 8:59 e m said:

  ”Det kan du nog, men du tar varje chans att försöka förtala mig.”
  Man dömer andra efter sig själv, sades det förr i tiden.

 • disqus_wtAiYWYZg4 on 18 april, 2013 at 9:03 e m said:

  Hur många gånger förklarar sig Yeshua vara ”Guds son”?
  Hur många gånger kallar Han sig själv Människosonen?

 • disqus_wtAiYWYZg4 on 18 april, 2013 at 9:11 e m said:

  ”Inget av detta stöder din modalism. ”

  Du förstår inte texterna lika lite som de ”skriftlärde” under Yeshua tid på jorden förstod Skriften. De hade fjäll över sina ögon, ett täckelse framför sig. En dag ska det falla, bed min Gud, Israels Gud – YHWH – att detta faller i tid…

  Ingen av de citerade texterna stöder ditt förnekande av den ende, evige sanne, Israels Gud – YHWH. Den Gud om vilken Johannes vittnar:

  ”I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Detta var i begynnelsen hos Gud. Genom det har allt blivit till, och utan det har intet blivit till, som är till. I det var liv, och livet var människornas ljus.”

  ”Och Ordet vart kött och tog sin boning ibland oss, och vi sågo hans härlighet, vi sågo likasom en enfödd Sons härlighet från sin Fader, och han var full av nåd och sanning.”

  Gud blev genom inkarnationen Immanuel – ”Gud med oss”.

  ”Ps/ Jeshua sade: Tro på Gud, tro också på mig”. Klarar du det? / Ds”

  Ps/ Absolut! Vittnar inte mina många kommentarer om just det? Du klarar det inte. / Ds”

 • disqus_wtAiYWYZg4 on 18 april, 2013 at 9:23 e m said:

  ”Jag förstår! När Jeshua ber till Fadern så ber han till sig själv…”
  Förstod du vad jag menade med att Mästaren även – och givetvis – är en Mästare inom pedgogik? Tänk dig Herrens bön utan pedagogik. Inte ens inledningsorden skulle fungera. T o m lärjungarna skulle nog ta upp stenar om de löd: ”Fader jag som är på jorden…” el likn.
  Angående bönen i Getsemane vållar den mig huvudbry (såsom undertecknad ofta nämnt i samspråk med er). Vem noterade orden? vad som sjedde? Apostlapresidiet, inklusive Johannes, låg en bit därifrån och sov. Du som är ”skriftlärd” kanske kan förklara?

  Bed till Himmelens Gud att Han, i egenskap av Hjälparen, får leda även dig fram till hela Sanningen (du kommer aldrig att finna denna i Skriften, hur skriftlärd du än tror dig själv vara).

 • disqus_wtAiYWYZg4 on 18 april, 2013 at 9:28 e m said:

  ”Jeshua har naturligtvis sänt sig själv. Det måste vara något slags poetiskt uttryckssätt att Johannes skriver att Fadern har sänt Jeshua. Det är nog för dom som inte förstår ”skillnaden mellan tid och evighet”.

  Tack för nyckeln till rätt textförståelse. :)”
  Du har själv sagt det.

 • disqus_wtAiYWYZg4 on 18 april, 2013 at 9:39 e m said:

  ”Det passar istället utmärkt in i apostlarnas uppfattning att Fadern allena är den ende sanne Guden.”

  Det passar ypperligt in även på min uppfattning (kanske jag är apostel nr 12, både Mattias och Paulus får stå tillbaka i så fall…). Den Fader som beskrivs för 2700 år sedan av Profeten Jesaja:

  ”Ty ett barn varder oss fött, en SON bliver oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila; och hans namn skall vara: Underbar i råd, Väldig Gud, Evig FADER, Fridsfurste.”

  Yeshua, Fadern själv inkarnerad, vår Immanuel, bekräftar sin profets ord ca 2000 år senare:

  ”Jag skall icke lämna eder Faderlösa; Jag skall komma till eder.”
  (Joh 14:18)
  Han kom till oss, som Hjälparen, den Helige Ande. Är inte det värt ett starkt Hallelujah! (?)

 • Antonia on 18 april, 2013 at 10:02 e m said:

  A.G. Du får bemöta mig här, om du vill ha en dialog, går inte in på din hemsida!

  Om inte katekesen menar vad det står i den och heller inte Guds heliga skrift, då förstår jag varför du inte kan bemöta mina direkt citat!

  Då blir ju ALLT en tolkningsfråga (en avsaknad av absoluta sanningar)

  Svarar dig:

  a) Helgondyrkan är inte bibliskt, däremot talar Ordet om ALLA de heliga!

  b) Marias kropp bar och födde människosonen men därmed var hon inte Guds moder! Guds EN-födde son, har du väl läst om?

  c) Jesus bad inte Elia och Mose om förbön eller tog kontakt med dem!

  d) Konciliebeslut är väl inte detsamma som skriftens urkund! Det är ju den som vi skall hålla oss till! (inget utöver vad skrivet är )

  e) Visst skall den som tror på Kristus leva, om han än dör, men först efter uppståndelsen från döden! Tills dess är själen i Abrahams sköte.

  f) Maria har inga gudomliga egenskaper, utan var Guds utvalda redskap här på jorden!

  Med din logik, så kan vi lika väl be till Paulus i.s.f.

  g) Om man anser att Påven är den högsta auktoriteten här på jorden, är ofelbar, så är det ju fullt logiskt att likaväl be till en avsomnad människa eller ett s. k helgon. Men Guds Ord förbjuder allt sådant människoupphöjande!

  h) Det är nog inte jag som fått det mesta om bakfoten A.G, utan den ”Kyrka” du tillhör!

  /Antonia

 • Antonia on 18 april, 2013 at 11:58 e m said:

  SÅ: ”Jag kan konstatera att du tror mer på de judiska religiösa ledarna än på Jeshuas och apostlarnas ord”

  Var dom inte proffs på lagen och profeterna menar du? De VISSTE i a f så mycket att det bara är Gud som kan förlåta synder, därför menade de att Jesus hädade när Han förlät den lame mannen. De VILLE inte tro att Han var Gud!

  Lärjungen Simon Petrus däremot fick detta uppenbarat för sig.

  ”Simon Petrus svarade och sade: »Du är Messias, den levande Gudens Son.» 17 Då svarade Jesus och sade till honom: »Salig är du, Simon, Jonas’ son; ty kött och blod har icke uppenbarat detta för dig, utan min Fader, som är i himmelen.” (Matt.16:16-17)

  Tomas förstod att Jesus var Herre och Gud, när han fick SE det med sina egna ögon:

  ”Sedan sade han till Tomas: »Räck hit dit finger, se här äro mina händer; och räck hit din hand, och stick den i min sida. Och tvivla icke, utan tro.» Tomas svarade och sade till honom: »MIN HERRE och MIN GUD!» Jesus sade till honom: »Eftersom du har sett mig, tror du? Saliga äro de som icke se och dock tro.” ( Joh.20: 27-29)

  Jesus protesterade inte över Tomas svar! Vilket Han givetvis skulle ha gjort om det inte var sant! Att kalla sig för Gud, om man inte är det, är hädelse!

  SÅ: ” Häng inte upp för mycket på ordet ”jämlik”. Det grekiska ordet kan lika väl översättas med ” lik” och då passar det på Jeshua eftersom han är Faderns avbild, lik Fadern. Den förste Adam skapades också lik Gud”

  Varen så till sinnes som Kristus Jesus var, han som var till i Guds-skepnad, men icke räknade jämlikheten med Gud såsom ett byte, utan utblottade sig själv, i det han antog tjänare-skepnad, när han kom i människogestalt. Så befanns han i utvärtes måtto vara såsom en människa och ödmjukade sig och blev lydig intill döden, ja, intill döden på korset. Därför har ock Gud upphöjt honom över allting och givit honom det namn som är över alla namn för att i Jesu namn alla knän skola böja sig, deras som äro i himmelen, och deras som äro på jorden, och deras som äro under jorden, och för att alla tungor skola bekänna, Gud, Fadern, till ära, att Jesus Kristus är Herre.(Fil. 2: 5 -11)

  KJB: Who, being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God: Phil.2: 6

  Tyndale: Which being in the shape of God, and thought it not robbery Phil 2:6 ( den grekiska grundtexten)

  Adam var inte jämlik med Gud, men det var just detta som Djävulen frestade Adam och Eva med att de ”kunde bli ” – om de åt av Kunskapens träd!

  Däremot skapade Gud kvinnan till en jämlik hjälpare åt Adam, så att han inte skulle vara ensam!

  SÅ: ”Nu är det så att Jeshua bekände att Fadern var hans Gud både före och efter uppståndelsen”

  Du citerar: ” Han som älskar oss och har friköpt oss från våra synder med sitt blod och som har gjort oss till ett konungadöme, till präster åt sin Gud och Fader,” Upp 1:6

  Ditt citat återsyftar på nedanstående vers och handlar om Israels barn och inte Herren!

  Och I skolen vara mig ett rike av präster och ett heligt folk.’ Detta är vad du skall tala till Israels barn. ( 2 Mos. 19:6)

  SÅ: Det går faktiskt att bemöta mina argument på ett seriöst sätt, utan att blanda in vare sig några löv eller blad ! 🙂 Det är lite respektlöst att svara som du gjorde !

  /Antonia

 • Antonia on 19 april, 2013 at 12:05 f m said:

  SÅ: Rättelse: ngt blev fel, skulle stått så här:

  Tyndale: Which being in the shape of God, and thought it not robbery to be equal with God. Phil 2:6 ( den grekiska grundtexten)

  /Antonia

 • ShmuelS on 19 april, 2013 at 12:47 f m said:

  För att undvika långa haranger, hint hint, så tar jag upp Petrus förståelse som är just att Yeshua är Sonen och YHWH är Fadern. Inte samma.

  V.g Tomas så ger Han Yeshua de titlar som Han har. Hittar du någonstans där Yeshua verkligen säger sig vara YHWH?
  Nej, trodde inte det. Yeshua gör väldigt klart att Han inte är YHWH.

 • Antonia on 19 april, 2013 at 2:03 f m said:

  Shmuel: ” För att undvika långa haranger, hint hint”

  Nej jag vet, enstaka citat, helst lösryckta ur sitt sammanhang skall det vara, vilket är typiskt för alla dem som inte vill tro summan av Guds Ord! (De som har ” en egen agenda” att försvara)

  När jag skrev att jag inte ville dra mitt inlägg i långbänk med dig, så handlade det inte om ett visst antal skriv tecken, utan om ändlösa, fastlåsta diskussioner !

  För kan/vill? man inte se att hela skriften handlar om Fadern, Sonen och den Helige Ande, då måste man nog vara blind.

  Har tidigare gett dig massor av citat som både direkt – och indirekt – pekar på att Jesus är Gud, men du fortsätter ändå envist att söka efter BEVIS !

  Gud uppenbarar sina hemligheter för dem som ärligt söker Honom, av hela sitt hjärta.Dem som inte vill tro, förblindar Han. Gud ger inte sin ära åt någon människa, utan förbehåller sig rätten att dölja sig för de övermodiga och uppenbarar sig endast för dem som Han själv gett ett ödmjukt sinne! De som låter Gud vara GUD, utan att pilla isär Honom in i minsta detalj först !

  Ex-vis Aposteln Paulus är ett föredömligt exempel på just detta!

  ” Ja, om någon menar sig kunna förtrösta på köttet, så kan jag det ännu mer, jag som blev omskuren, när jag var åtta dagar gammal, jag som är av Israels folk och av Benjamins stam, en hebré, född av hebréer, jag som i fråga om lagen har varit en farisé, i fråga om nitälskan varit en församlingens förföljare, i fråga om rättfärdighet — den som vinnes i kraft av lagen — varit en ostrafflig man. Men allt det som var mig en vinning, det har jag för Kristi skull räknat såsom en förlust.Ja, jag räknar i sanning allt såsom förlust mot det som är långt mer värt: kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. Ty det är för hans skull som jag har gått förlustig alltsammans och nu räknar det såsom avskräde, på det att jag må vinna Kristus” ( Fil.3: 3 -8)

  Här syftar han bl.a på all den kunskap han lärt vid Gamliels fötter !

  ”Vid den tiden talade Jesus och sade: ”Jag prisar dig, Fader, himmelens och jordens Herre, för att du väl har dolt detta för de visa och kloka, men uppenbarat det för de enfaldiga.Matt.” 11:25

  ”Och HERREN har sagt: Eftersom detta folk nalkas mig med sin mun och ärar mig med sina läppar, men låter sitt hjärta vara långt ifrån mig, så att deras fruktan för mig består i inlärda människobud, därför skall jag ännu en gång göra underbara ting mot detta folk, ja, underbara och förunderliga; de visas vishet skall förgås, och de förståndigas förstånd skall bliva förmörkat.” (Jes.29: 13-14)

  /Antonia

 • ShmuelS on 19 april, 2013 at 5:46 f m said:

  Det finns citat om de som använder många ord.

  Matt 6: ”7 Men
  i edra böner skolen I icke hopa tomma ord såsom hedningarna, vilka mena att de skola bliva bönhörda för sina många ords skull.”

  Ords 10:” Där många ord äro bliver överträdelse icke borta;”

  Du hasplar ur dig:”Gud uppenbarar sina hemligheter för dem som ärligt söker Honom, av hela sitt hjärta.”

  Med din egen tolkningsfömåga som grund.

  Skriften däremot säger:” Därför sänder ock Gud över dem villfarelsens makt, så att de sätta tro till lögnen,
  12 för att de skola bliva dömda, alla dessa som icke hava satt tro till sanningen, utan funnit behag i orättfärdigheten.”

  Vad är sanning enligt skriften??

  ”Helga dem i sanningen; ditt ord är sanning.”

  Joh 17:17.

  Du har klart demonstrerat att du struntar i många av de ord som YHWH uttalat och sagt är eviga.
  Innan du t.ex greppar vikten av att respektera YHWH’s eviga vilodag, ska du nog inte uttala dig alltför självsäkert om YHWH’s natur och komposition.
  Du demonstrerar igen en total avsaknad av att se sammanhanget.

  Dags att omvända dig! Till YHWH’s ord.
  Än finns tid.

 • Antonia on 19 april, 2013 at 7:31 f m said:

  Shmuel: ”Det finns citat om de som använder många ord.”

  – Du har rätt det är viktigt vad vi säger! Så länge som det inte handlar om tomma och bedrägliga ord, eller rena glåporden förståss, så har vi skriftens stöd för att tala!

  ”Låten Kristi ord rikligen bo ibland eder; undervisen och förmanen varandra i
  all vishet, med psalmer och lovsånger och andliga visor, och sjungen med tacksägelse till Guds ära i edra hjärtan.” Kol.3:16

  ” Sen till, att ingen får bortföra eder såsom ett segerbyte genom sin tomma och bedrägliga »vishetslära», i det att han åberopar fäderneärvda människomeningar och håller sig till världens »makter» och icke till Kristus.”
  Kol. 2:8

  ”Låten ingen bedraga eder med tomma ord; ty för sådana synder kommer Guds
  vrede över de ohörsamma” (Ef. 5: 6)

  ” O Timoteus, bevara vad som har blivit dig betrott; och vänd dig bort ifrån
  de oandliga, tomma ord och gensägelser som komma från den falskeligen så kallade
  »kunskapen » 1 Tim 6:20

  Shmuel: ” Du har klart demonstrerat att du struntar i många av de ord som
  YHWH uttalat och sagt är eviga.”

  – Jag har inte struntat i ett enda Ord som utgått från Herrens mun, det är en falsk anklagelse som du gör nu, eftersom den inte passar in med ” din pseudo Messianska ” lära om att Jesus inte är Gud!

  Ge gärna konkreta exempel på vilka ord jag har struntat i !

  Shamuel: ” Du hasplar ur dig: ”Gud uppenbarar sina hemligheter för dem som ärligt söker Honom, av hela sitt hjärta.”

  – Gav dig flera bibelstöd för denna konklusion, du får nog läsa på bättre, innan du uttalar dig!

  /Antonia

 • Antonia on 19 april, 2013 at 7:50 f m said:

  Shamuel : ” Du hasplar ur dig: ”Gud uppenbarar sina hemligheter för dem som ärligt söker Honom, av hela sitt hjärta.”

  Repeterar de skriftstöd som jag stödde ovanstående påstående med.Gissar att du inte tänker kolla upp dem ? Gillar nämligen inte att bli falskeligen anklagad! 🙁

  ”Vid den tiden talade Jesus och sade: ”Jag prisar dig, Fader, himmelens och jordens Herre, för att du väl har dolt detta för de visa och kloka, men uppenbarat det för de enfaldiga.Matt.” 11:25

  ”Och HERREN har sagt: Eftersom detta folk nalkas mig med sin mun och ärar mig med sina läppar, men låter sitt hjärta vara långt ifrån mig, så att deras fruktan för mig består i inlärda människobud, därför skall jag ännu en gång göra underbara ting mot detta folk, ja, underbara och förunderliga; de visas vishet skall förgås, och de förståndigas förstånd skall bliva förmörkat.” (Jes.29: 13-14)

  /Antonia

 • Stigacke on 19 april, 2013 at 12:02 e m said:

  Antonia, de skriftlärde kunde lagen, men det ingick i Guds plan att förstocka (en del av) Israel. Jeshua förlät alltså inte synder därför att han var Gud utan för att han fått makt av Gud att göra det. Hans lärjungar har fått samma makt, enligt Johannes.

  Engelska är inte NT´s grundspråk, engelska existerade inte ens på bibelns tid. Ordet som det handlar om i Fil 2 är ”isa” som kan översättas med: lik, lika stor, samma. liknande eller överensstämmande. Det är upp till översättaren vilket ord han vill välja och då påverkar översättarens teologiska syn. Det skulle kunna ses som ett stöd för treenighetsläran, men inte ett bevis. Tar man med helheten så är det ”lik” som passar bäst efter som Jeshua aldrig beskrivs som identisk med Fadern, utan som han avbild, lik honom.

  Du har fel när det gäller Upp 1:16, ”sin Gud” syftar uppenbarligen på Jeshuas Gud. Hoppas att du klarar att förstå vad denna vers säger:

  ”Han som älskar oss och har friköpt oss från våra synder med sitt blod och som har gjort oss till ett konungadöme, till präster åt sin Gud och Fader,” Upp 1:6

  Dessutom skriver Paulus om Jeshuas Gud och Fader efter uppståndelsen i Ef 1:2.

  Dina argument håller alltså inte även om de inte virvlar bort som torra löv. 🙂

  Tro på Gud, tro också på mig, sa Jeshua!
  Tro också på bibeln och mindre på din egen åsikt.

  Var välsignad min syster!

 • Stigacke on 19 april, 2013 at 12:16 e m said:

  Lars, du upprepar samma gamla argument som jag redan vederlagt. Din ståndpunkt hade vunnit på att inte skriva dessa svar till mig.

  Tro på Gud, tro också på mig, sade Jeshua.

  Den versen är det svar som täcker alla dina krystade förklaringar.
  Mvh

 • Anders Gunnarsson on 19 april, 2013 at 1:59 e m said:

  Antonia

  Man ber inte till ett helgon, man ber om förbön.

  Omm du inte förstår den skillnaden blir allt omöjligt att diskutera.

  F ö är all bibelläsning (ja all läsning en tolkning), och du läser in saker både här och där.

 • Anders Gunnarsson on 19 april, 2013 at 2:02 e m said:

  Ännu inget svar. Varför SÅ svårt att svara på de mest basala av frågor?

 • ShmuelS on 19 april, 2013 at 3:50 e m said:

  Snärjer du inte dig själv nu, kära Antonia?
  Går du inte efter människomeningar från de katolska fäderna?

  Vem är det som proklamerar att de har ”kunskapen” om inte RKK. Och du håller med!.

  Du struntar i Sabbaten och högtiderna. Du struntar i att kristna inte har ett förbund med YHWH.

  Förstod du citatet från 2 Tess 2? Eller har du en annan ”sanning”?

 • ShmuelS on 19 april, 2013 at 3:57 e m said:

  Antonia

  DU lever ju efter RKK’s människobud. Firar soldyrkar dagen och struntar i de högtider som YHWH gett sitt folk.

  Om du inte tror de uppenbarade ord som finns nedskrivna kan man nog inte ta dina ”uppenbarelser” speciellt allvarliga.

  Matt 7 säger, jag använder the amplified version, kanske du hör bättre? 😉

  ”22 Many will say to Me on that day, Lord, Lord, have we not prophesied in Your name and driven out demons in Your name and done many mighty works in Your name? 23 And then I will say to them openly (publicly), I never knew you; depart
  from Me, you who act wickedly [disregarding My commands].”

 • disqus_wtAiYWYZg4 on 19 april, 2013 at 4:45 e m said:

  Människan fördärvar jorden alltmer på alla sätt. Rune Lanestrand, den gamle kämpen mot EU och EMU, har skrivit en alarmerande debattartikel i veckans Hemmets Vän:

  ”Produkter fria från genetiskt modifierade organismer (GMO) är i Sverige är ett minne blott om ungdomarna i Lantbrukarnas riksförbund (LRF) får som de vill.

  Vid LRF-Ungdomens riksstämma valdes Sara Helgstrand in som ny ledamot i styrelsen. Hon arbetar bland annat för DuPont, världens största kemiföretag med säte i USA. DuPont är en gigant på GMO och var redan 1999 det största utsädesföretaget med 60 procent av marknaden för genmanipulerat utsäde av majs och soja.”
  _ _ _ _

  ”Det största hotet med GMO-grödor förutom alla hälsorisker är den inbyggda gen där växten tillverkar sitt eget insektsgift som dödar humlor och bin. Utan deras pollinering blir det inte bara som Rakel Carson skrev, Tyst vår utan också en Tyst sommar.
  I USA där GMO-grödor har odlats några decennier på samma arealer är bi och humlor, insekter och fåglar nästan helt utrotade. De flesta GMO-grödor bidrar dessutom till ökad resistens mot antibiotika då de innehåller en antibiotikagen (NptII).”
  Det är ändå trösterikt att veta att denna fördärvets tid snart är över.

  ”Vi tacka dig, Herre Gud, du Allsmäktige, du som är, och som var, för att du har tagit i besittning din stora makt och trätt fram såsom Konung.

  Folken vredgades, men din vredes dag har nu kommit, och den tid då de döda skola få sin dom, och då du skall löna dina tjänare profeterna och de heliga och dem som frukta ditt namn, både små och stora, och då du skall fördärva dem som fördärva jorden.”
  (Upp 11:17-18)

  Shabbat Shalom!

 • disqus_wtAiYWYZg4 on 19 april, 2013 at 10:49 e m said:

  ”Angående bönen i Getsemane vållar den mig huvudbry (såsom undertecknad ofta nämnt i samspråk med er). Vem noterade orden? Vad som skedde? Apostlapresidiet, inklusive Johannes, låg en bit därifrån och sov. Du som är ”skriftlärd” kanske kan förklara?”

  Ingen förklaring? Såsom skriftlärd borde du ha den färdig att skyndsamt servera till en sanningstörstande… Nej, Skriften räcker inte, den vittnar själv därom (Joh 16:13). Hjälparen, Sanningens Ande måste leda oss fram till hela Sanningen om vi någonsin ska finna den. Tack till Himmelens Gud, min Evige Fader (Jes 9:6) att den hjälpen finns… och att jag slipper sitta såsom tiggaren Lasaros och be charlataner om andliga brödsmulor, d v s minst sagt krystade förklaringar.

 • disqus_wtAiYWYZg4 on 19 april, 2013 at 10:54 e m said:

  Tar moderationen 2 dagar? Fruktar att vi allesammans är ombord på ett spökskepp… Utan kapten och styrman, barken Aletheia på drift i oceaner av sanning men blandat med villfarelse…Israels Gud hjälpe oss sanningssägare och sanningssökare.

 • Antonia on 19 april, 2013 at 11:11 e m said:

  Shmuel: ”Går du inte efter människomeningar från de katolska fäderna?”

  Det är nog säkrast att skippa hela NT, ifall att RKK varit inne i Guds Ord och pillat lite! Är det inte en sådan logik du förfäktar?

  Personligen tror jag att Gud vakar över sitt Ord, så att den som vill komma rätt, har alla möjligheter att göra detta! ( Dessutom har vi massor av korsreferenser och parallell -ställen att jämföra varje citat med.) Eller vad tror du själv?

  Du gör det väldigt bekvämt för dig när du härleder alla tolkningar som inte passar ”din teologi” till RKK. Så nu får du vara så vänlig och komma med konkret kritik, genom att ta upp de exakta citat som är förvanskade! Dina (oftast) svepande generaliseringar, gör mig nämligen inte ett dyft klokare.

  Shmuel: ”Du struntar i Sabbaten och högtiderna. Du struntar i att kristna inte har ett förbund med YHWH.”

  Nu får du ge mig ett enda skriftstöd på att jag är skyldig att hålla dessa, från det Nya förbundets texter! Eller också får du vara tyst om den saken, från och med nu!

  Om du vill leva i det Gamla förbundet och därför hålla lagen och profeterna, fine with me, men sluta upp att anklaga dem som ingått i det Nya förbundet och därför inte lever efter Mose lag!

  Shalom,

  Antonia

 • Kanske har det fastnat i ett filter hos disqus och kommer aldrig att publiceras. Du kanske får försöka igen?

 • Antonia on 20 april, 2013 at 12:16 f m said:

  A.G. ”Man ber inte till ett helgon, man ber om förbön.”

  Skall man överhuvudtaget kontakta de avlidna, menar du?

  Och om man vänder sig till ett helgon och ber henne om förbön, har man inte bett då?

  Och Anders var i skriften finner man förresten att vissa människor bör helgonförklaras?

  Har själv aldrig sett något annat ord där än ”alla de heliga”, syftandes på dem som kommit till tro, jude som grek. Eller också med betydelsen himmelska väsen (Änglar)

  Jungfru Maria är ju det främsta helgonet inom RKK och den ortodoxa kyrkan! Och hur kan man kalla någon som varit gift och fött barn, för jungfru ? Faller inte detta attribut på sin egen orimlighet!

  Du svarade inte heller på resten av frågorna?

  /Antonia

 • SefastTronde on 20 april, 2013 at 12:30 f m said:

  Ett citat av Leonard Ravenhill:

  ”Om Jesus predikade samma budskap som pastorer predikar idag, skulle han aldrig ha blivit korsfäst.”

  MVH / Sefast Tronde

 • Antonia on 20 april, 2013 at 2:45 f m said:

  SÅ. ”Jeshua förlät alltså inte synder därför att han var Gud utan för att han fått makt av Gud att göra det. Hans lärjungar har fått samma makt, enligt Johannes.”

  Ditt påstående stämmer inte. Om Jesus endast varit Människoson hade det stämt men nu var Han BÅDE människa och Gud till 100%.

  (Observera att Jesus avklädde sig all makt (sin jämlikhet med Gud) men fortfarande var Han ändå Gud ! ) Att Han fortfarande var Gud visade sig genom att Han kunde förlåta synder och frälsa sitt folk (Israel ) från deras synder.

  ” Det är jag, jag som för min egen skull stryker ut dina överträdelser, dina synder kommer jag inte mer ihåg.” (Jes 43:25 )

  ”Hon skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder. (Matt 1:21)

  ” Jag är HERREN, din Gud, alltsedan du var i Egyptens land. Du skall inte veta av någon annan Gud än mig, och ingen annan frälsare finns än jag.” (Hos 13:4 )

  – I dessa verser står det att ingen annan än Gud, kan både förlåta synder och frälsa sitt folk. Därför måste Jesus vara Gud uppenbarad i mänsklig gestalt, eftersom Han kund göra detta!

  Det visste också fariséerna men de begrep däremot inte att det var Gud som besökte dem, de såg Honom ”bara” som Josefs son.

  ” Är då denne icke timmermannens son? Heter icke hans moder Maria, och heta icke hans bröder Jakob och Josef och Simon och Judas? Och hans systrar, bo de icke alla hos oss? Varifrån har han då fått allt detta?» Så blev han för dem en stötesten.” (Matt.13: 55 – 57)

  SÅ: ” Du har fel när det gäller Upp 1:6, ”sin Gud” syftar uppenbarligen på Jeshuas Gud! ”

  Nu måste det tyvärr bli en längre citat, man behöver se hela sammanhanget, för att förstå vad det är, vers 6 egentligen säger.

  ”Johannes hälsar de sju församlingarna i provinsen Asien. Nåd vare med eder och frid från honom som är, och som var, och som skall komma, [syftar på Herren Jesus] så ock från de sju andar, som stå inför hans tron, och från Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet, den förstfödde bland de döda, den som är härskaren över konungarna på jorden. Honom som älskar oss, och som har löst oss från våra synder med sitt blod och gjort oss till ett konungadöme, till präster åt sin Gud och Fader, honom tillhör äran och väldet i evigheternas evigheter, amen.Se, han kommer med skyarna, och allas ögon skola se honom, ja ock deras som hava stungit honom; och alla släkter på jorden skola jämra sig vid hans åsyn. Ja, amen. Jag är A och O, säger Herren Gud, han som är, och som var, och som skall komma, den Allsmäktige. (Upp.1: 4-8 )

  Första delen säger att Jesus är Människosonen som köpte oss med sitt eget blod åt SIN Gud och Fader ! Detta säger Han i sin egenskap av Människoson alltså! (Han hade ju avklätt sig sin ”jämlikhet” som jag tidigare skrev)

  Sista delen säger att Han är A och O ( begynnelsen och änden) och att Han är Herren Gud den Allsmäktige som skall komma tillbaks på Himlens skyar !

  ” Ty en enda är Gud, och en enda är medlare emellan Gud och människor: en människa, Kristus Jesus, han som gav sig själv till lösen för alla, varom ock vittnesbördet skulle frambäras, när tiden var inne” (1 Tim. 2 :5 -6 )

  (mina mark.)

  /Antonia

 • Anders Gunnarsson on 20 april, 2013 at 8:45 f m said:

  Står det att den som tror på mig ska leva om han än dör?

  Vad har det med spiritism att göra? Att be om förbön är inte spiritism.

  Angående Jungfru Maria, så har du en poäng. Trosbekännelsen benämner henne så. Och jag tror precis så, som alla, överallt o i alla tider gjort; hon förblev jungfru. Luther, Calvin o alla fram till ca 1850 håller med mig. Sätt dig in i varför vi tror som vi gör.

  Din okunskap är rätt tragisk o stor. Synd!

 • Antonia on 20 april, 2013 at 10:19 f m said:

  A.G ” Står det att den som tror på mig ska leva om han än dör?”

  ” Och detta är dens vilja, som har sänt mig, att jag icke skall låta någon enda gå förlorad av dem som han har givit mig, utan att jag skall låta dem UPPSTÅ på den yttersta dagen.” (Joh.6:39 )

  Den yttersta dagen har inte varit ännu.

  A.G. ” Vad har det med spiritism att göra? Att be om förbön är inte spiritism.”

  Att ta kontakt med dem som ännu inte har uppstått är spiritism.

  Spiritism är alltså övertygelsen att människan kan få kontakt med avlidnas andar! Är det inte just detta ni gör, när ni vänder er till Maria för förbön?

  ” Angående Jungfru Maria, så har du en poäng. Trosbekännelsen benämner henne så!”

  Må så vara, men detta attribut är inte med sanningen överens stämmande. Hon VAR jungfru när hon blev befruktad av den Helige Ande.Efter denna händelse ingick hon äktenskap, tillsammans med Josef ( var alltså inte längre jungfru) och dessutom hade Jesus många syskon enligt skriften.

  Herren uppenbarade sig i en dröm för Josef, och sade: Var inte rädd att ta Maria till dig.Det som är avlat i henne är genom den Helige Ande.(fritt citerat ur minnet)

  ”När Jesus hade avslutat sina liknelser, lämnade han trakten. Han kom till sin hemstad (Nasaret), och där undervisade han i synagogan så att man häpnade och sade: ”Varifrån kommer den mannens visdom och underverk? Är det inte snickarens son? Heter inte hans mor Maria och hans bröder Jakob och Josefs och Simon och Judas? Och bor inte alla hans systrar här hos oss?” (Matt 13:54-56)

  Jag tycker uppriktigt synd om dig Anders, för att du låtit dig bedragas så! Men ännu är nådens tidsålder inte ute!

  /Antonia

 • Anders Gunnarsson on 20 april, 2013 at 11:30 f m said:

  Antonia, din vana trogen besvarade du inte frågan.

  Angående bröder

  SVAR: Marias ”ständiga jungfrulighet”, på latin ”semper virgo”, har varit Kyrkans och även alla Kyrkornas tro – inklusive reformatorerna – så långt vi kan spåra källorna. Hur kan vi lösa den skenbara skillnaden mellan ovanstående bibelställe och hela den urkyrkliga traditionen, vilken menar att Maria förblev jungfru hela sitt liv. En trolig hypotes är helt enkelt att se alla bröderna som kusiner1. I hebreiskan och arameiskan finns inget ord för kusin, utan broder används för båda nära släktingar och syskon. Att ”adolphos”2 är detsamma som kusiner är alltså inte exegetiskt omöjligt i grekiskan. Se stöd för detta i Matt 27:56 ”…Maria som var Jakob och Joses mor” och vidare i 28:1; “…i gryningen…kom…Maria från Magdala och den andra Maria“; Mark 15:403; ”Maria från Magdala och den andra Maria som var Jakob den yngre och Joses mor…“. I dessa ovanstående avsnitt talas alltså om flera ”Marior”, som var nära släkt med Gudsmodern Maria. Den ”andra Maria” sägs just härvid vara mor till just Joses och Jakob, alltså de bröder som nämns i denna invändning.4 Faktum är att merparten av alla teologer, hävdar fortfarande idag att ”Jesu bröder” var kusiner. Ordet ”bröder” var och är av en totalt annan kaliber i de orientaliska språken, se t.ex. 1 Mos 14:14, där ”brorson” är hebreiskans ord för broder, se även 2 Mos 23:7. Se också 2 Sam 1:26; 1 Kung 9:13; 20:32 och Matt 5:22-24, där broder är vän. Se också Matt 28:10 och Joh 20:17 där lärjungarna benämns bröder eller Apg 9:17 och Rom 9:3, där landsmän benämns bröder. Och se 2 Petr 3:15, där St Paulus kallas broder. Bröder symboliserar ofta något större än bara syskon, vilket det fortfarande gör även i vårt språkbruk, se klosterbröder, brödrafolk, äldstebroder och församlingsbröder. För övrigt kan nämnas att varken Luk 2:41 eller Joh 19:26f har några spår av syskon. Detta är ett tydligt tecken på att Jesu familj bestod av tre medlemmar5. Maria var Guds högsta skapelse, med en unik relation till Gud och kunde inte återgå till ett vanligt familjeliv.6 Det är även så att muslimsk tradition är överens med Kyrkan angående Marias ständiga jungfrulighet, dock inte många andra kristologiska punkter. Varför har ingen kommit på tanken i det efterkristna Arabien, att förringa Maria7?

 • Andreas Frost on 20 april, 2013 at 12:15 e m said:

  Du pratar nästan som om du vore en jude som ännu lever i det gamla förbundet. I detta vill du få in Kristus på ett hörn och försöker blanda de två förbunden som om det vore möjligt. Men det är fullständigt omöjligt! Antingen låter du Kristus vara korsfäst och uppstånden eller lever du kvar i din lagiskhet.

  Den som vill leva efter Mose lag är under förbannelse. Är det verkligen denna förbannlse du vill föra in i det välsignade nya förbundet?

 • Andreas Frost on 20 april, 2013 at 12:28 e m said:

  Syster,

  Man brukar ibland kalla dessa lagiska personer för nyjudaister men det är ju inte helt sant. De gör allt så mycket värre när de både vill leva i ett gammalt och ett nytt förbund. Förvirrande, heretiskt, förödande.

  Tyvärr tillåts denna heretiska läran spridas på Aletheia genom män som Chumney och Biltz. Deras hjärtesak är ”Ta torah till världen” Om det vore det bibliska evangeliet hade de judiska ledarna aldrig korsfäst Herren.

 • Anders Gunnarsson on 20 april, 2013 at 2:19 e m said:

  Gud, enligt kristendomen, är just EN, men med tre personer. Alltså en enhet bland en mångfald. SÅ det innebär ju att Fadern är Gud, och Jesus (den enfödde sonen) är Gud.

  Det är grundkursbasfakta. Vad förstår du inte i det resonemanget? Vad hakar du upp dig på?

 • Antonia on 20 april, 2013 at 2:32 e m said:

  A.G: ”Antonia, din vana trogen besvarade du inte frågan.”

  Vad då min vana trogen och vilken fråga avser du??? Har svarat på så många nu, så vet inte vad du menar ?

  Det är makalöst hur ni får ”klippa och klistra” för att få ihop att Maria var både helgon och jungfru! Det är ju rena avgudadyrkan, ni sysslar med !

  Maria var en ”vanlig människa” – precis som alla övriga människor på jorden!

  A.G ” Faktum är att merparten av alla teologer, hävdar fortfarande idag att ”Jesu bröder” var kusiner.”

  Du menar alltså på fullaste allvar att Josef och Maria inte hade något samliv, som äkta makar.

  Herrens Ängel i synen, uppmanade Josef att ta Maria till sig. Alltså behandla henne som man gör med sin hustru ! Du förstår säkert vad jag försöker säga, utan att bli för detaljerad!

  Och det där med kusiner köper jag heller inte, eftersom det inte står någonting i Ordet om detta. Bröder och systrar står omnämnt, och mor och far ! Judarna har alltid varit väldigt noga med att dokumentera sina inbördes släktförhållanden!

  Faktum kvarstår även att Maria INTE var Guds högsta skapelse, Gud har inget anseende till person, inför Honom är vi alla lika! Så VAR i Ordet har du läst detta? Belägg ditt påstående med bok, kapitel och vers tack!

  Du försöker koka soppa på en spik Anders, för att få era katolska doktriner att stämma, precis som Påvekyrkan alltid har gjort!

  Om man ärligt söker efter Sanningen, är detta nog den sista plats på jorden man skall leta på!

  A.G ” Varför har ingen kommit på tanken i det efterkristna Arabien, att förringa Maria?”

  Det handlar varken om att förringa eller upphöja, du har missuppfattat hela frågeställningen!

  Och förmodligen har de heller inte kommit på den tanken därför att de hellre vill hålla sig till traditionen, än till Guds eviga Ord, precis som RKK gör !

  /Antonia

 • ShmuelS on 20 april, 2013 at 3:32 e m said:

  Jag lever som en efterföljare till Yeshua, Andreas.

  Yeshua levde helt enligt Torah och ska vi tro på Yeshua så säger Han:” Men snarare kunna himmel och jord förgås, än en enda prick av lagen kan falla bort.”

  Samt

  ”I skolen icke mena att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna.”

  Det du kallar det nya förbundet är giltigt tack vare att det är grundat i Torah.

  Jag tycker det är lite väl magstarkt att säga att det YHWH har sagt är en förbannelse, och att kalla YWshua en lögnare.

 • ShmuelS on 20 april, 2013 at 3:34 e m said:

  Tordan
  Berndt kan inte svara på den frågan, för han ser det mesta i Skriften som oförklarliga mysterier.

 • Anders Gunnarsson on 20 april, 2013 at 8:13 e m said:

  Antonia

  Kan en text tolkas olika av 2 personer? Finns det 2 protestanter som tror samma? Ska texten läsas som avsändaren avsåg?

  Ingen i urkyrkan läste som du läser Skriften. Har de fel och alla andra nu, som inte tror som du?

  Låter inte det lite introvert o subjektivt?

  Din tolkningstradition är sentida och heöt frånkopplat vad antikens lärda visste. Så varför tror du att du har rätt att spy ut dig alla dina svavelosande påhopp o utfall mot min tro. Vem har gett dig den rätten. Och med vems auktoritet kan du i upphöjd fundamentalistisk ensamhet, sitta o tolka Skriften rätt?

 • Stigacke on 20 april, 2013 at 8:29 e m said:

  Antonia, den som är den Evige Guden kan inte avsäga sig att vara det, men ändå ha kvar vissa gudomliga förmågor. Du har en obiblisk gudsbild, min vän.

  Den Evige Guden är oföränderlig och han har varken dött eller uppstått för våra synder. Det var Jeshua som dog och blev uppväckt och därför att han var en äkta människa kunde han försona världen. Messias har ett gudomligt ursprung som den Eviges Ord (Memra), men det betyder inte att Jeshua är den Evige. Jeshua måste inte vara den Evige Guden för att försona världen, han måste vara en människa. Du hittar inte en enda text som säger att försoningen är avhängig att Jeshua var Gud.

  Det förstår du väl att om apostlarna hade haft din åsikt så skulle de inte skriva att Jeshua har Fadern till sin Gud. Du är felprogrammerad, min vän.

  Honom som älskar oss, och som har löst oss från våra synder med sitt blod och gjort oss till ett konungadöme, till präster åt sin Gud och Fader,” Upp 1:6

  Vem är ”Honom”? Israels folk, Fadern eller Jeshua? Prova att sätta in dem en i taget, då blir det uppenbart vem som har en Gud.

 • Stigacke on 20 april, 2013 at 8:51 e m said:

  Inga förbund som slutits med Israels folk står emot varandra, de kompletterar varandra.

  Om det du skriver vore sant så har du förklarat alla apostlarna som okunniga och totalt vilsna.

  Ingen av apostlarna såg judendomen med dess tempeltjänst som motsägande tron på Israels Messias Jeshua. Det är lätt att citera ett stort antal texter som visar att apostlarna inte hade din uppfattning, men vad hjälper bibeltexter mot de uppenbarelser du har.

  ”Och de var alltid i templet och prisade Gud.” Luk 24:53

  ”Petrus och Johannes var på väg upp till templet vid tiden för bönen man ber vid nionde timmen.” Apg 3:1

  ”Sedan han hade hälsat dem berättade han utförligt om allt som Gud hade gjort genom hans tjänst bland hedningarna. 20 När de hörde det prisade de Gud och sade: ”Du ser, broder, att det finns tiotusentals judar som har kommit till tro, och alla håller de strängt på lagen.” Apg 21:19-20

  ”Då tog Paulus med sig männen, och nästa dag renade han sig tillsammans med dem och gick till templet och gav till känna, när renhetsdagarna skulle vara avslutade och offer bäras fram för var och en av dem.” Apg 21:26

  ”Efter flera år kom jag för att överlämna gåvor åt mitt folk och för att frambära offer. 18 Då fann de mig i templet sedan jag renat mig, och där var ingen folkmassa eller något tumult. ” Apg 24:17-18

  ”Tre dagar senare kallade han till sig de ledande bland judarna, och när de var samlade sade han till dem: ”Bröder, trots att jag inte har gjort något som kunde skada vårt folk eller våra seder från fäderna, blev jag fängslad i Jerusalem och utlämnad åt romarna.” Apg 28:17

  Detta visar att de judiska apostlarna inte uppfattade det nya förbundet som oförenligt med att leva efter Mose lag och att delta i tempelgudstjänsterna. Judar är pliktiga att leva efter Mose lag och omskära sina söner för att bevara Israel som ett avskilt folk. Detta gäller inte ickejudar som är pånyttfödda, de får del av Israels frälsning genom Messias liksom judarna, utan att ha del i sinaiförbundet. Frälsningen förmedlas alltid genom förtröstan av nåd (för jude och hedning), men hur man sedan skall leva gudfruktigt i den tid som nu är, har även vi ickejudar bud att iaktta.

  Vilka bud som apostlarna gett oss vill du bryta?

 • Antonia on 21 april, 2013 at 1:29 f m said:

  SÅ: ”Antonia, den som är den Evige Guden kan inte avsäga sig att vara det, men ändå ha kvar vissa gudomliga förmågor. Du har en obiblisk gudsbild, min vän.”

  – Jesus avsade sig aldrig att vara Gud, det har jag inte påstått ! Men Han använde sig inte av sin Gudomliga makt för egen del, utan avstod frivilligt från den, vilket Satan försökte fresta Honom att göra !

  ” Om du är Gud, bjud dessa stenar att bli bröd.. ”

  Han [ Satan] visste alltså att Jesus var Gud! Hade Jesus fallit för frestelserna i öknen och på Korset, skulle Hans död inte ha varit tillräcklig, för att försona oss med Fadern!

  SÅ: ” Den Evige Guden är oföränderlig och han har varken dött eller uppstått för våra synder. Det var Jeshua som dog och blev uppväckt och därför att han var en äkta människa kunde han försona världen.”

  – Gud lade inte straffet för våra synder på någon annan, det skulle ha varit orättfärdigt, utan Han tog det på sig själv! Guds helighet krävde ett fullkomligt offer och endast Gud är fullkomlig! ALLA människor har syndat och är i avsaknad av härligheten från Gud, det finns ingen enda rättfärdig, som det står skrivet!

  Och vidare: ”Likaså säger han, med tanke på den tid då han åter skall låta den förstfödde [ Jesus Kristus] inträda i världen: »Och alla Guds änglar skola tillbedja honom” (Hebr. 1: 6.)

  – Att tillbedja en människa är en allvarlig synd, som du vet. [ Du skall inga andra Gudar hava jämte mig]

  SÅ: ” Det förstår du väl att om apostlarna hade haft din åsikt så skulle de inte skriva att Jeshua har Fadern till sin Gud”

  – Det ena utesluter inte det andra, eftersom Han var både och! Thomas bekände även: ”Min Herre och min Gud” – vilket Jesus höll med om, som jag tidigare påpekade! Hur (bort) förklarar du det?

  SÅ: ”Messias har ett gudomligt ursprung som den Eviges Ord (Memra), men det betyder inte att Jeshua är den Evige. ”

  ”Ty ett barn varder oss fött, en son bliver oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila; och hans namn skall vara: Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste.” (Jes. 9:6 )

  – Vem var det som föddes, inte syftar detta citat på Fadern, utan på Människosonen ?

  Jag skrev: Honom som älskar oss, och som har löst oss från våra synder med sitt blod och gjort oss till ett konungadöme, till präster åt sin Gud och Fader,” Upp 1:6

  SÅ: ” Vem är ”Honom”? Israels folk, Fadern eller Jeshua? Prova att sätta in dem en i taget, då blir det uppenbart vem som har en Gud.”

  – Det är uppenbarat i Ordet SÅ !

  ”Då sade ängeln till henne: »Frukta icke, Maria; ty du har funnit nåd för Gud. Se, du skall bliva havande och föda en son, och honom skall du giva namnet Jesus. Han skall bliva stor och kallas den Högstes Son, och Herren Gud skall giva honom hans fader Davids tron. Och han skall vara konung över Jakobs hus till evig tid, och på hans rike skall ingen ände vara.» (Luk. 1:30 – 33)

  ”Härmed giver jag befallning att man inom mitt rikes hela område skall bäva och frukta för Daniels Gud. Ty han är den levande Guden, som förbliver evinnerligen; och hans rike är sådant att det icke kan förstöras, och hans välde består intill änden.” (Dan.6:26 )

  ” Av honom och genom honom och till honom är ju allting. Honom tillhör äran i evighet, amen.” (Rom. 11:36 )

  I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Detta var i begynnelsen hos Gud.Genom det har allt blivit till, och utan det har intet blivit till, som är till. (Joh. 1:1-3)

  ( mina mark.)

  /Antonia

 • Antonia on 21 april, 2013 at 4:42 f m said:

  Andreas,

  Förstår man inte skillnaden mellan det Gamla och Nya förbundet, så går det inte att resonera om saken. Förvillelsen blir därför total

  I det nya förbundet så fullbordades det gamla, genom att Kristus själv uppfyllde lagen, i vårt ställe!

  Men en del verkar ändå gilla skuggan bättre. Lite egen berömmelse kanske, eller övriga bonuspoäng?

  /Antonia

 • Antonia on 21 april, 2013 at 6:48 f m said:

  SÅ: ”Ingen av apostlarna såg judendomen med dess tempeltjänst som motsägande tron på Israels Messias Jeshua.”

  Hur kan du påstå något sådant? Det var ju ständiga konfrontationer mellan judarna och de hedna kristna ! Paulus fick ingripa många gånger för att lösa dessa uppkomna konflikter ute i de nybildade församlingarna.

  Det du inte verkar förstå är att det gamla förbundet ingicks enbart mellan Herren judarna (Israel) på berget Sinai. Det skulle gälla ända fram tills dess Kristus själv uppfyllde detta förbund, i sin egen kropp, på korset.

  Du anför som skäl, att Apostlarna höll lagen, och därför måste den fortsättningsvis också gälla.

  Det du glömmer bort är att de första troende enbart var judar som levde i gapet mellan det gamla och nya förbundet! Kristus hade ännu inte dött då och uppstått.

  Först efter Herrens död började det nya förbundet att gälla och Apostlarna fick därefter stegvisa uppenbarelser om vad detta nya skulle innebära.

  Det nya blodsförbundet ingicks inte enbart med Israel, som det gamla gjorde, utan nu skulle det nya förbundet även gälla alla andra folkslag på jorden.(ingen ersättningsteologi alltså ! )

  Precis som Herren lovat Abraham. I dig, [genom din avkomma Jesus Kristus] skall ALLA släkten på jorden vara välsignade! Abraham skulle därigenom bli en fader till många folk, och det förbundet berodde på Abrahams tro och icke längre p.g.a av gärningar!

  Paulus förklarade för sina bröder, att nu hade ett nytt förbund börjat gälla, ett som även inkluderade hedningarna !

  ”Ty för att I, mina bröder, icke skolen hålla eder själva för kloka, vill jag yppa för eder denna hemlighet: Förstockelse har drabbat en del av Israel och skall fortfara intill dess hedningarna i fulltalig skara hava kommit in; och så skall hela Israel bliva frälst, såsom det är skrivet: »Från Sion skall förlossaren komma, han skall skaffa bort all ogudaktighet från Jakob. Och när jag borttager deras synder, då skall detta vara det förbund, som jag gör med dem.” ( Rom. 11: 25-27 ) Se även Sak. 14:4-5

  ” Se, dagar skola komma, säger HERREN, då jag skall sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Juda hus; icke ett sådant förbund som det jag slöt med deras fäder på den dag då jag tog dem vid handen till att föra dem ut ur Egyptens land det förbund med mig, som de bröto, fastän jag var deras rätte herre, säger HERREN. Nej, detta är det förbund som jag skall sluta med Israels hus i kommande dagar, säger HERREN: Jag skall lägga min lag i deras bröst och i deras hjärtan skall jag skriva den, och jag skall vara deras Gud, och de skola vara mitt folk.” (Jer. 31:31- 33)

  (mina mark.)

  /Antonia

 • Stigacke on 21 april, 2013 at 6:55 f m said:

  Antonia: ”Gud lade inte straffet för våra synder på någon annan, det skulle ha varit orättfärdigt, utan Han tog det på sig själv! Guds helighet krävde ett fullkomligt offer och endast Gud är fullkomlig! ALLA människor har syndat och är i avsaknad av härligheten från Gud, det finns ingen enda rättfärdig, som det står skrivet!”

  – Du glömde en människa som var utan synd, medlaren mellan Gud och människa, Jeshua Messias, människa. Allt enligt vår vän Paulus.

  Du är helt förvirrad och hädar dessutom, Gud kan inte lägga våra synder på sig, Gud kan inte göras till synd. När du visat på en text (eget påhitt duger inte) som säger att medlaren måste vara Gud eller att Gud kan bära våra synder, så återkom. Du har mycket åsikter men de är människotankar.

  Jag ser att du kommit till insikt att det är ”han som skall vara konung över Jakobs hus för evigt” som är ” Honom” i Upp 1.6. Då lyder texten:

  ”Jeshua som älskar oss, och som har löst oss från våra synder med sitt blod och gjort oss till ett konungadöme, till präster åt sin Gud och Fader…” Upp 1:6

  Du slingrade dig, men sanningen kom ikapp dig, min vän. Var välsignad och fortsätt på sanningens väg!

  Ps/ Om de namn som Messias profetiskt representerar enligt Jes 9:6, innebär att man är det som namnen säger, så finns det gott om Gudar i det judiska folket. Alla namn som har ”el” eller ”Yah” i sig måste då förstås på samma sätt. Dessutom vore titeln ”aviad” (evig fader) oförenlig med en treenig Gud, om titeln skulle innebära att Jeshua är Fadern. Lär dig vad treenighetsläran lär, om du nu tror på en treenig Gud? /Ds

 • Stigacke on 21 april, 2013 at 7:05 f m said:

  Antonia: ”Det du glömmer bort är att de första troende enbart var judar som levde i gapet mellan det gamla och nya förbundet! Kristus hade ännu inte dött då och uppstått.”

  – Jasså! Vilka texter av de jag citerade handlar om tiden före Jeshuas uppståndelse? Antingen är du grovt okunnig eller så läste du aldrig texterna jag gav dig.
  Var välsignad i din läsning!

  Ps/ Du behöver sova nu, du skrev ju den tidigare kommentaren till mig ca kl 02 i natt. / Ds

 • Antonia on 21 april, 2013 at 8:01 f m said:

  SÅ: ” Du är helt förvirrad och hädar dessutom, Gud kan inte lägga våra synder på sig, Gud kan inte göras till synd. ”

  Ser du inte att du kommer med precis samma gamla anklagelser nu, som fariséerna kom med till Jesus ?

  När Jesus påstod att Han kunde förlåta synder (som endast Gud kan ) då menade de att Han hädade, och sedan korsfäste de även honom!

  ”Då blev judarna ännu ivrigare att döda honom, eftersom han inte bara upphävde sabbaten utan också sade att Gud var hans Fader och gjorde sig själv lik Gud.” ( Joh. 5:18)

  ”Judarna svarade: ’Det är inte för någon god gärning vi vill stena dig, utan därför att du hädar och gör dig själv till Gud, du som är en människa.’” ( Joh. 10:33)

  SÅ: ” När du visat på en text (eget påhitt duger inte) som säger att medlaren måste vara Gud eller att Gud kan bära våra synder, så återkom. Du har mycket åsikter men de är människotankar.”

  Du kan ändå inte se dem, men jag gör ett försök till !

  I Joh. 1:1 förklaras flera gånger att Jesus är Gud. Jesus kallas Ordet och ”Ordet var Gud”.

  Vidare står det om Jesus: Ingen har någonsin sett Gud; den enfödde Sonen, som är i Faderns sköte, han har kungjort vad Gud är.(Joh.1:18)

  Och de fingo se Israels Gud; och under hans fötter var likasom ett inlagt golv av safirer, likt själva himmelen i klarhet. 2 Mos. 24:10

  VEM var Israels och Jakobs Gud SÅ ? Du har ännu inte svarat mig på den frågan?

  ”Ordet blev människa och bodde bland oss…” (Joh 1:14) Ordet som enligt bl.a Johannes var GUD, blev kött (människa) och tog sin boning ibland oss! Kan det sägas tydligare än så?

  När Jesus kom till världen sa han åt Fadern: ”Du gav mig en kropp…” (Hebr. 10:5)

  Jesus tillskrev sig Guds namn ”Jag ÄR” (2 Mos. 3:14) när han sa åt judarna att han fanns innan Abraham: ”Jag Är, redan innan Abraham blev till.” När Jesus sagt detta ville judarna stena honom.

  Jesus svarade: ”Om jag ärar mig själv, är min ära ingenting värd. Det är min Fader som ÄRAR MIG, han som ni kallar er Gud.Ni känner honom inte, men jag känner honom. Om jag sade att jag inte kände honom, skulle jag vara en lögnare som ni. Men jag känner honom och bevarar hans ord. Abraham, er fader, jublade över att få se min dag. Han såg den och blev glad.” Judarna sade: ”Du är inte femtio år än, och Abraham har du sett!” Jesus svarade: ”Amen, amen säger jag er: JAG ÄR, redan INNAN Abraham blev till.” Då tog de upp stenar för att kasta på honom, men Jesus drog sig undan och lämnade tempelplatsen.( Joh. 8: 54 -59)

  JAG ÄR [Egó eimi] används 28 ggr Johannes evangeliet!

  /Antonia

 • Stigacke on 21 april, 2013 at 8:40 f m said:

  Antonia, ingen av de texter du citerar säger att Gud kan göras till synd och bli ett syndoffer eller att Gud kan dö.

  Om Gud bar våra synder så måsta han ha dött för våra synder. Abraham, Isak och Jakobs Gud har aldrig dött. Han har inte ens varit sjuk. 🙂

  Antonia, tror du på den athanasiska trosbekännelsen, att Gud är treenig?

 • Antonia on 21 april, 2013 at 9:56 f m said:

  SÅ: ” Antonia, ingen av de texter du citerar säger att Gud kan göras till synd och bli ett syndoffer eller att Gud kan dö.”

  Texterna säger oss att Jesus dog, därför att han påstod att Han var Gud! För om Han endast var en människa, vilket du påstår, så skulle Han ALDRIG ha blivit korsfäst!

  Om Han nu var Gud ( vilket jag tror av hela mitt hjärta) och dog för våra synder så bevisar det väl också att det felfria Lammet som blev slaktat för vår skull var det enda offer som kunde behaga Fadern. Jesus var fullkomligt syndfri, vilket bara Gud är, enligt Ordet, ingen svår ekvation egentligen!

  Förebilden fanns i det gamla förbundet när Överste prästerna fick frambära felfria blods offer för folkets synder!

  Du har ett täckelse för dina ögon, eftersom du förnekar att Jesus är Gud, därför förstår du heller inte det andliga perspektivet! Det gjorde inte heller fariséerna, på Jesu tid.

  När Jesus säger: ”Jag och fadern är ett ” så ser det i förstone inte ut att vara ett påstående om att Han är Gud. Om man däremot, tittar på den judiska reaktionen på Hans påstående, så ser man något annat:

  “Judarna svarade: Det är inte för någon god gärning vi stenar dig, utan för att du hädar och gör dig själv till Gud, fast du är människa” (Joh. 10:33)

  ”Ty de otrognas sinnen har denna tidsålders gud så förblindat, att de icke se det sken som utgår från evangelium om Kristi, Guds egen avbilds, härlighet.” ( 2 Kor. 4:4)

  /Antonia

 • Stigacke on 21 april, 2013 at 10:59 f m said:

  Antonia du skriver detta: ”Om Han nu var Gud ( vilket jag tror av hela mitt hjärta) och dog för våra synder så bevisar det väl också att det felfria Lammet som blev slaktat för vår skull var det enda offer som kunde behaga Fadern. Jesus var fullkomligt syndfri, vilket bara Gud är, enligt Ordet, ingen svår ekvation egentligen!”

  – Hur läser du? Var inte Adam syndfri när han skapades? Var han Gud? Varför skulle då inte den ”andre Adam” också vara syndfri? Låt oss hålla oss till Skriften:

  ”Det är ju inte änglar utan Abrahams barn han tar sig an. Därför måste han i allt bli lik sina bröder för att bli en barmhärtig och trogen överstepräst inför Gud och sona folkets synder. Eftersom han själv har lidit och blivit frestad, kan han hjälpa dem som frestas.” Hebr 2:16-18

  – Eftersom det är ”Abrahams barn” Jeshua tog sig av, så måste han i sin försonargärning vara en Abrahams son, d v s en äkta (men syndfri) människa. Texten säger också att Jeshua blev frestad. Gud kan inte bli frestad, säger Skriften.

  Du har alltså fel när du påstår att ”Jesus var fullkomligt syndfri, vilket bara Gud är, enligt Ordet”. Det var alltså bara enligt ditt eget ord, med liten bokstav. Du har en egen tillverkad försoningslära som inte (ens) är kristen.

  Här i Rom 1:1-4 får Paulus med hela bilden av Jeshuas ställning. Jag citerar Youngs ordagranna översättning:

  ”Paul, a servant of Jesus Christ, a called apostle, having been separated to the good news of God which He announced before through His prophets in holy writings concerning His Son, who is come of the seed of David according to the flesh, who is marked out Son of God in power, according to the Spirit of sanctification, by the rising again from the dead, Jesus Christ our Lord;” (Youngs Literal Translation)

  Här skriver Paulus som han gör i Tim.-brevet att Jeshua (Medlaren) är en människa efter Davids säd, men i kraft ”marked out” som Guds son i kraft genom Helighetens Ande då han uppväcktes från de döda.

  Det är genom uppståndelsen som Gud visat att Jeshua är Guds son, d v s den som har fått makt att regera som Guds Smorde (representant) på Davids tron för evigt. På så sätt är Jeshua Elohim, men Messias Ande som Jeshua fick vid sin födelse är av evighet.

  Det är i alla fall en förståelse som ligger närmare bibeln än din. Var välsignad och var villig att ge sanningen rätt.

 • Tordan on 21 april, 2013 at 1:25 e m said:

  Om man tillber ett kyrkligt, skapat system så spelar det ingen roll. Där håller jag med dig.

  Men om man vill leva i gemenskap med en personlig Gud så blir det en annan sak.

 • Antonia on 21 april, 2013 at 2:00 e m said:

  SÅ: ”Antonia du skriver detta: ”Om Han nu var Gud ( vilket jag tror av hela mitt hjärta) och dog för våra synder så bevisar det väl också att det felfria Lammet som blev slaktat för vår skull var det enda offer som kunde behaga Fadern. Jesus var fullkomligt syndfri, vilket bara Gud är, enligt Ordet, ingen svår ekvation egentligen!”

  Du frågar mig: ” Hur läser du? Var inte Adam syndfri när han skapades? Var han Gud? Varför skulle då inte den ”andre Adam” också vara syndfri? Låt oss hålla oss till Skriften: ”Det är ju inte änglar utan Abrahams barn han tar sig an. Därför måste han i allt bli lik sina bröder för att bli en barmhärtig och trogen överstepräst inför Gud och sona folkets synder. Eftersom han själv har lidit och blivit frestad, kan han hjälpa dem som frestas.” Hebr. 2:16-18

  Vet inte om du försöker driva med mig nu? Du påstår ju att Adam var syndfri ???

  Skriften får förklara varför du har fel:

  ”Alltså, likasom det, som kom genom en endas fall, för alla människor ledde till en fördömelsedom, så leder det, som kom genom rättfärdiggörelsedomen förmedelst en enda, för alla människor till en rättfärdiggörelse som medför liv. Ty såsom genom en enda människas olydnad (Adams) de många fingo stå såsom syndare, så skola ock genom en endas lydnad ( Jesus) de många stå såsom rättfärdiga.” (Rom. 5: 18-19 )

  ”Därför är det så: Genom en enda människa (Adam ) har synden kommit in i världen och genom synden döden; och så har döden kommit över alla människor, eftersom de alla hava syndat. (Rom. 5:12)

  ” och dock har under tiden från Adam till Moses döden haft väldet också över dem som icke hade syndat genom en överträdelse, i likhet med vad Adam gjorde, han som är en förebild till den som skulle komma” (Rom. 5:14)

  Den enda likheten som Jesus hade med Adam var att de båda var människor. Den första Adam var orättfärdig, men den sista var rättfärdig, helt utan synd.

  Därför kallas Jesus för den sista Adam! Jesus Kristus blev den första människan som levde det liv som hela mänskligheten var avsedda att leva, innan syndafallet! Han gjorde det som Adam misslyckades med! Därför kunde Han uppstå från den död som kom över hela mänskligheten efter syndafallet! Vi ärvde Adams synd men genom Jesus syndfria liv, får vi istället ärva Jesu rättfärdighet!

  Genom att Jesus (frivilligt) avstod sin jämliket med Gud, kunde den sista Adam (Jesus Kristus) återfå den gudomlighet och det eviga liv som Han ”avklädde sig”, när Han blev människa !

  ”Så är ock skrivet: »Den första människan, Adam, blev en levande varelse med själ.» Den siste Adam åter blev en levandegörande ande.” (1 Kor 15:45) (Han blev en ande som ger liv.)

  När vi ångrar de synder vi begått som Adams ättlingar och väljer att lägga våra liv i Guds händer då blir vi istället den siste Adams efterföljare .

  När vi låter oss ledas av samma Helige Ande som ledde Jesus under Hans liv här på jorden, så får vi delaktighet i den uppståndelse, som ger evigt liv! Därigenom går vi från död till liv!

  SÅ: ”Eftersom det är ”Abrahams barn” Jeshua tog sig av, så måste han i sin försonargärning vara en Abrahams son, d v s en äkta (men syndfri) människa. Texten säger också att Jeshua blev frestad i allt. Gud kan inte bli frestad, säger Skriften”

  Nu förstår jag inte vad du pratar om? Du verkar blanda ihop Adam och Abraham.

  Att Jesus (i egenskap av människa ) blev frestad i allting, utan att synda var nödvändigt eftersom Han skulle bli ett felfritt offerlamm! Jesus var fullkomligt ren och syndfri. Han stod emot alla frestelser och höll fast vid sin kärlek och lydnad för Gud. Hans största frestelse måste ha varit att inte dra nytta av sin ställning som jämlik med Gud. Han kunde när som helst ha undvikit lidandet genom att använda sin gudomliga makt, men det gjorde Han inte.

  /Antonia

 • Andreas Frost on 21 april, 2013 at 2:01 e m said:

  Gal 1:9

  Det vi redan har sagt säger jag nu än en gång: om någon predikar evangelium för er i strid med vad ni har tagit emot, så skall han vara under förbannelse.

  Gal 3:10

  Men alla som håller sig till laggärningar är under förbannelse. Det står skrivet: Under förbannelse står den som inte håller fast vid allt som är skrivet i lagens bok och gör därefter.

 • Andreas Frost on 21 april, 2013 at 2:04 e m said:

  Det där om att apostlarna en tid höll till i templena har vi redan talat om på ett annat ställe.

  Får detta bibelord dig att minnas tro?

  1Ko 9:20-22

  För judarna har jag blivit som en jude för att vinna judar. För dem som står under lagen har jag, som inte själv står under lagen, blivit som den som står under lagen för att vinna dem som står under lagen. För dem som är utan lag har jag blivit som den som är utan lag, för att vinna dem som är utan lag, fast jag själv inte är utan Guds lag utan lever i Kristi lag. För de svaga har jag blivit svag för att vinna de svaga. För alla har jag blivit allt, för att jag i varje fall skall frälsa några.

 • Berndt Isaksson on 21 april, 2013 at 2:04 e m said:

  Jag tror på den Treenige Guden som kristna/frälsta har bekänt sig till i två tusen år. Dvs jag tror på Bibelns Gud. Men det visst du ju sen tidigare att jag gör.

  Berndt

 • ShmuelS on 21 april, 2013 at 2:14 e m said:

  Matt 5:

  ” I skolen icke mena att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna.”

  Tror du på Jesus?

 • Stigacke on 21 april, 2013 at 2:29 e m said:

  Det är klart att Adam och Eva var utan synd innan de syndade. Var får du alla konstiga idéer ifrån. 🙂

  Jag håller isär Abraham och Adam. Har du problem med nedanstående text så får du klaga hos författaren:

  ”Det är ju inte änglar utan Abrahams barn han tar sig an. Därför måste han i allt bli lik sina bröder för att bli en barmhärtig och trogen överstepräst inför Gud och sona folkets synder. Eftersom han själv har lidit och blivit frestad, kan han hjälpa dem som frestas.” Hebr 2:16-18

  Jag tror på en Gud som inte kan frestas och som levt i evighet och aldrig ens varit sjuk, än mindre dött. Det är han som är Abraham, Isak och Jakobs Gud, den starke (El) i Jakob.

  För övrigt har du inte gett besked om du tror på en treenig Gud.

  Kol tov! (Allt gott)

 • Stigacke on 21 april, 2013 at 2:34 e m said:

  Skulle detta betyda att Paulus ljög när han sade att han åkte till Jerusalem bl a för att offra? Du får stora problem om du vänder 1 Kor 9:20-22 mot Apg 24:17-18.

  Jag har den något märkliga inställningen att jag försöker förstå bibeltexterna så att de harmonierar med varandra. Är det fel?

 • ShmuelS on 21 april, 2013 at 2:37 e m said:

  Det var ju det jag förstod. Det är fortfarande ett mysterium som du inte har en susning om att förklara!!
  P.s ändra kyrkonamnet ditt till dimmig framtid!

 • Anders Gunnarsson on 21 april, 2013 at 3:26 e m said:

  Nej det är levande Gud, såsom Han valt att uppenbara sig.

  Återigen, vad var det du inte förstår av de kristna begreppen???

 • Berndt Isaksson on 21 april, 2013 at 3:43 e m said:

  Samuel, i din lilla fyrkantiga värld ryms till och med din ”gud” i en liten box 😉

  Berndt

 • disqus_wtAiYWYZg4 on 21 april, 2013 at 4:18 e m said:

  ”Den som vill leva efter Mose lag är under förbannelse. ”
  Absolut inte. Han får del av de välsignelser YHWH lovar sitt folk om de aktar på buden. Läs Bergspredikan och om hur budordens djupare innebörd förklaras. De blir inte lättare att följa genom det men vi får, lov och tack, hjälp med både efterlevelsen och med straffpåföljden när vi misslyckas. Tro bara inte att man kan kalla sig Yeshua lärljunge och sedan strunta i vad Han sagt. Lyssna istället till Honom!

 • disqus_wtAiYWYZg4 on 21 april, 2013 at 4:32 e m said:

  ”Det står skrivet: Under förbannelse står den som inte håller fast vid allt som är skrivet i lagens bok och gör därefter.”

  Om man omvänt struntar i allt som står skrivet måste förbannelsen bli, om möjligt, än värre.

  För oss blir slutet ljuvligt även om förföljelsen på vägen till ”den ljuvliga lotten” (Ps. 16:6) blir kantad av hån och förföljelse:

  ”Och draken vredgades än mer på kvinnan och gick åstad för att föra krig mot de övriga av hennes säd, mot dem som hålla Guds bud och hava Jesu vittnesbörd.”
  (Upp. 12:17)

 • disqus_wtAiYWYZg4 on 21 april, 2013 at 4:40 e m said:

  ”Tyvärr tillåts denna heretiska läran spridas på Aletheia genom män som Chumney och Biltz. Deras hjärtesak är ’Ta torah till världen’ ”

  Det blir än värre för er när ”de tusen åren” börjar – när Guds Rike på jorden blir en fysisk verklighet:

  ”Ty från Sion skall lag utgå, och YHWH´s ord från Jerusalem.”
  (Jes. 2:3)

  Budbärarna som delger folken Lagen kommer att få en svans av tiggare:

  ”Så säger YHWH Sebaot: På den tiden skall det ske att tio män av allahanda tungomål som talas bland hednafolken skola fatta en judisk man i mantelfliken och säga: ’Låt oss gå med eder, ty vi hava hört att Gud är med eder.’ ”
  (Sak. 8:23)

 • Tordan on 21 april, 2013 at 4:40 e m said:

  Du lever i gemenskap med en ”trerson”? (en tri-personlighet) Du har personlig kontakt med tre personer på en gång? Brukar de ”tjalla” för varandra vad du sagt till någon av dem ibland?

 • disqus_wtAiYWYZg4 on 21 april, 2013 at 4:47 e m said:

  ”Jag tror på en Gud som inte kan frestas..”

  Då blir ju orden i Matt 4:7 helt meningslösa.
  (Även 5 Mos 6:16 m fl såsom 4 Mos 14:22).

 • disqus_wtAiYWYZg4 on 21 april, 2013 at 5:16 e m said:

  Har tidigar portats på Erevna (R.I.P.) och därefter på Vakna Sverige. Fick nyss upplysningen om att jag portats även på ”Vad är sanning?” . Beskedet avslutades med en osanning:

  ”Och nu får jag väl ett ilsket email från dej….. som vanligt”

  Sanningen är att emailen är få och de ilskna än färre.

  Vad som i övrigt skrevs bör inte upprepas i önödan (men kan förhoppningsvis läsas på den andra siten). Får i möjligaste mån bemöta och försvara min ståndpunkt där jag fortfarande kan. Så här bemötte undertecknad (i ett förmodligen IP-blockerat svar):

  ”Nej, varför det? Det är fullständigt ointressant att ’göda’ ditt ’enmanslärosäte’ med för Guds Rike relevant och för många intressant information. Tror du inte på Jesaja och inte ens på Gud själv – Yeshua – är din blogg ett starkare säte för villoläror än jag tidigare anat och vill inte medverka i sådant. Desto mer förrädiskt för de mindre (andligen) begåvade, då ’fromhetens mask’ bärs omkring flitigt här.

  PS Hade du varit en lärljunge till Yeshua och en allmänt reko person hade du skickat det du skrev i ett email till mig med meddelande om att jag ’portats’. Därefter SAKLIGT bemött min kommentar och bifogat upplysning om ’portning’! DS”
  /Lars W

 • SefastTronde on 21 april, 2013 at 7:48 e m said:

  Har frågat mig många gånger om denna s.k. kristna delen av bloggosfären överhuvud bidragit till något gott. Stridigheter, missförstånd, intolerans, antagoni och allehanda orättfärdiga attityder mot och mellan bröder verkar vara den dominerande frukten.

  Detta icke att sammanblandas eller missförstås med att det faktiskt finns flera kommentatorer som inte är, eller ens själva benämner sig kristna i någon klassisk mening. Dessa borde rimligen då bruka ett annat forum för sitt ständiga polemiserande, sin hånfullhet och sina ogudaktiga attityder, där de kan tala till sina egna utan ständig konfliktfylld polemik med dem som trots allt är kristna.

  Visst har jag någon gång uppfattat att du, Lars, någon gång varit provocerande i något uttryck eller lärospån, men ALDRIG på ett sådant sätt att det inte skulle inrymmas inom den kristna tron, eller framförts på ett oförskämt, otillständigt sätt.

  Har trots allt alltid uppfattat dig som en broder, och budet säger ju att vi skall ”älska bröderna”.

  Sorgligt. Men vad kan man vänta, då nu prövningarna (”skakningarna”) skär rakt igenom så gott som allt vari Jesu Kristi namn är uppkallat efter.

  Vill inte döma, eller ens försöka att bedöma någon i sammanhanget utan kan med en suck bara konstatera… det är väl så här Ordet säger att det skall gå.

  MVH / Sefast Tronde

 • Anders Gunnarsson on 21 april, 2013 at 8:44 e m said:

  Jag undrar om man kan sänka sig lägre.

  Du har fortfarande inte svarat…

 • Antonia on 22 april, 2013 at 1:25 f m said:

  Det som beskrivs här nedan är inget nytt fenomen, inte specifikt för just bloggosfären.Konflikter, grupperingar, maktmissbruk och enmanslärosäten förekommer också ute i församlingarna.

  Fördelen, som jag ser det, med bloggar är att alla kan komma till tals nu, så länge man följer vett och etikett! Vilket inte borde vara så svårt.

  Brukar ofta tänka så här, skriv ingenting som du inte skulle kunna stå för ifall du mötte den personen, öga mot öga.

  Kärleken till tros syskonen är nog en bristvara hos oss alla, men det finns ändå hopp, för den dagen då verklig nöd knackar på , då kommer vi att behöva varandra som aldrig förr, ja, t.o.m vara villiga att ge våra liv för varandra om det skulle behövas! Eller också kommer vi, hemska tanke, att förråda varandra!

  Varför inte börja praktisera trofasthet redan nu?

  /Antonia

 • Antonia on 22 april, 2013 at 1:38 f m said:

  SÅ: Jag tror på Fadern , Sonen och den Helige Ande, matematiken får du själv göra! 🙂

  Trodde du läste mina inlägg?

  /Antonia

 • Stigacke on 22 april, 2013 at 7:07 f m said:

  Jag frågade bara för att veta hur du tänker om Gud. Av ditt svar misstänker jag att du inte har en traditionell kristen tro att Gud är treenig, annars kunde du bara svarat ja. Jag överlåter till trospolisen Berndt att kolla upp detta. 🙂

  Ps/ Tror du fortfarande att Adam skapades med en syndig natur? /Ds

 • Antonia on 22 april, 2013 at 8:08 f m said:

  SÅ:

  Men snälla nån, hur många gånger har jag inte skrivit vem jag tror på? Det KAN väl inte ha undgått dig 🙂

  Eftersom just treenigheten är ett laddat ord, som lätt förväxlas med polyteism, så undviker jag helst att använda det i offentliga forum!

  Men att Jesus är Gud, hyser jag inga som helst tvivel om! Den Helige Ande har uppenbarat detta för mig, den dag då jag blev en Jesu efterföljare.

  Ang. Adam så tror jag att han föddes med en potential att synda, annars skulle inte Gud ha ställt dit Kunskapens träd!

  Valet skulle bli vårt, äta antingen av Livets träd eller Kunskapens!

  Adam valde fel träd! Trots att han redan hade allt man kan önska sig, så räckte inte detta!

  En ständig umgängelse med Gud själv, ett paradis att vistas i, en trevlig livskamrat, som var en del av honom själv – och som han sen skyllde allt på – ett liv i fullständig harmoni!

  Gud vill att vi skall välja Honom, av egen fria vilja, sådan är min uppfattning!

  /Antonia

 • Stigacke on 22 april, 2013 at 8:25 f m said:

  Bra att du insett att du hade fel när du ifrågasatte att Adam skapades utan synd. Naturligtvis hade Adam en fri vilja och kunde välja att synda, på samma sätt som Jeshua hade denna möjlighet att synda. Det stora är att Jeshua inte ”grep efter att bli som Gud” (Fil 2) som den förste Adam gjorde. Där ligger den stora skillnaden som blev till vår räddning.

  Ja, förutsättningen för att vi kan ha en valmöjlighet är att Jeshua valde rätt.
  Var välsignad!

 • Antonia on 22 april, 2013 at 10:07 f m said:

  SÅ: ” Bra att du insett att du hade fel när du ifrågasatte att Adam skapades utan synd”

  Var/när har jag ifrågasatt det??? Det är och har i. a. f aldrig varit min åsikt !

  Den första människan (Adam) hade en valmöjlighet, men valde fel väg!

  Den andra människan (Jesus) valde rätt väg, därför är vi tillbaks igen på ruta ett ! (Tillståndet innan Adams fall)

  Men fortfarande är valet vårt!

  /Antonia

 • Stigacke on 22 april, 2013 at 10:32 f m said:

  Du skrev detta: ”SÅ frågar mig: ” Hur läser du? Var inte Adam syndfri när han skapades? Var han Gud? Varför skulle då inte den ”andre Adam” också vara syndfri? Låt oss hålla oss till Skriften: ”Det är ju inte änglar utan Abrahams barn han tar sig an. Därför måste han i allt bli lik sina bröder för att bli en barmhärtig och trogen överstepräst inför Gud och sona folkets synder. Eftersom han själv har lidit och blivit frestad, kan han hjälpa dem som frestas.” Hebr. 2:16-18

  Antonia: ”Vet inte om du försöker driva med mig nu? Du påstår ju att Adam var syndfri ???”

  – Alltså var både Adam och Jeshua syndfria när de skapades eller föddes. Det är alltså inte bara Gud som är syndfri, vilket du hävdade.

  Du får backa på punkt efter punkt. Till slut har du backat in i Sanningen. 🙂

 • Antonia on 22 april, 2013 at 11:16 f m said:

  SÅ: Detta var ju DITT citat som jag återgav och ifrågasatte!

  Jag (Antonia) skrev: ”Om Han nu var Gud ( vilket jag tror av hela mitt hjärta) och dog för våra synder så bevisar det väl också att det felfria Lammet som blev slaktat för vår skull var det enda offer som kunde behaga Fadern. Jesus var fullkomligt syndfri, vilket bara Gud är, enligt Ordet, ingen svår ekvation egentligen!”

  Du frågar mig: ”Hur läser du? Var inte Adam syndfri när han skapades? Var han Gud? Varför skulle då inte den ”andre Adam” också vara syndfri? Låt oss hålla oss till Skriften: ”Det är ju inte änglar utan Abrahams barn han tar sig an. Därför måste han i allt bli lik sina bröder för att bli en barmhärtig och trogen överstepräst inför Gud och sona folkets synder. Eftersom han själv har lidit och blivit frestad, kan han hjälpa dem som frestas.” Hebr. 2:16-18″

  Nån ordning får det väl ändå vara på vad du påstår? Som väl är vet jag hur jag själv tänker och tror 🙂

  /Antonia

 • Stigacke on 22 april, 2013 at 12:44 e m said:

  Jag missförstod dig tydligen. Du beskrev Adam efter syndafallet, men jag menade att Adam var syndfri och då avsåg jag före syndafallet, vilket är riktigt. Missförstånd, inget att göra någon stor sak av.

  Min poäng var att visa att man behöver inte vara Gud för att vara syndfri.
  Nåd & frid vare med dig!

 • disqus_wtAiYWYZg4 on 22 april, 2013 at 6:33 e m said:

  Bäste Sefast (och jag menar det, många i bloggosfären använder ord som ”käre” och ”bäste” i ironiskt syfte – så inte jag).

  Det var värt mycket just för att du skrev det.

  Angående bloggen ifråga har bloggägaren tidigare portat ett antal för att de förnekar att Yeshua är Gud själv – kommen i köttet. När jag med tydligt Bibelstöd framhäver just detta faktum blir jag portad för just det. Man bör ta sig i akt för sådana. Ett ord rann mig senare till minnes:

  ”Detta säger jag, för att ingen skall bedraga eder med skenfagert tal.”
  (Kol. 2:4)

  Sådant finns det i obegränsad mängd på nämnda blogg, men det saknas både djup och substans.
  /Lars W

 • disqus_wtAiYWYZg4 on 22 april, 2013 at 6:45 e m said:

  Hoppsan, jag glömde din frågeställning… Min åsikt är att bloggar som Aletheia har betytt och betyder mycket och har genom åren ryckt många ur den eld som väntar de ohörsamma (Judas v 22-23). Det gäller även Erevna på den tiden då Michael G Helders skrev sina eminenta artiklar och Stenberg hade ”alla hästarna hemma”… ja Lundgren skrev även han många bra artiklar innan även han drabbades av laglöshetens ande (vilken drabbat ett antal bloggägare de senaste åren).

 • SefastTronde on 22 april, 2013 at 11:17 e m said:

  Vad har tårar, nöd och ropande till Gud från ett förkrossat hjärta med självgodhet att göra…?

  Jag ÄR inte god, och har ALDRIG någonsin sett mig själv som sådan. Tvärtom! Att jag bett till Gud för dig många gånger skulle alltså enligt dig vara ett prov på självgodhet? Din förmenta ironi visar här bara att det väl går åt…

  // Sefast Tronde

 • Antonia on 23 april, 2013 at 8:51 f m said:

  SÅ: ” Min poäng var att visa att man behöver inte vara Gud för att vara syndfri.”

  Du menar alltså att du jämställer Herren Jesus syndfrihet med människors ???

  Vad säger Ordet om Guds syndfrihet?

  En sådan överstepräst hövdes oss också att hava, en som vore helig, oskyldig, obesmittad, skild från syndare och upphöjd över himmelen, en som icke var dag behövde frambära offer, såsom de andra översteprästerna, först för sina egna synder och sedan för folkets; detta gjorde han nämligen en gång för alla, när han offrade sig själv ( Heb. 7:26-27 )

  Men Kristus kom såsom överstepräst för det tillkommande goda; och genom det större och fullkomligare tabernakel som icke är gjort med händer, det är, som icke tillhör den skapelse som nu är, gick han, icke med bockars och kalvars blod, utan med sitt eget blod, en gång för alla in i det allraheligaste och vann en evig förlossning. Ty om redan blod av bockar och tjurar och aska av en ko, stänkt på dem som hava blivit orenade, helgar till utvärtes renhet, huru mycket mer skall icke Kristi blod — då han nu genom evig ande har framburit sig själv såsom ett felfritt offer åt Gud — rena våra samveten från döda gärningar till att tjäna den levande Guden! Så är han medlare för ett nytt förbund, på det att de som voro kallade skulle få det utlovade eviga arvet, därigenom att en led döden till förlossning ifrån överträdelserna under det förra förbundet. (Hebr. 9:11- 15)

  Vad säger Ordet oss om människans syndfrihet ?

  Alla hava ju syndat och äro i saknad av härligheten från Gud; …” (Rom. 3:23)

  Och detta är det budskap, som vi har hört från honom och förkunnar för er, att Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Om vi säger oss ha gemenskap med honom och vandrar i mörkret, då ljuger vi och gör inte sanningen. Men vandrar vi i ljuset, så som han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu Kristi, hans Sons, blod renar oss från all synd. Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen är inte i oss.Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. 10. Men säger vi, att vi inte har syndat, så gör vi honom till lögnare, och hans ord är inte i oss. (1 Joh. 1:5 -10 )

  Ty ingen människa är så rättfärdig på jorden, att hon gör vad gott är och icke begår någon synd. (Pred. 7:20)

  Om de synda mot dig — eftersom ingen människa finnes, som icke syndar — och du bliver vred på dem och giver dem i fiendens våld, så att man tager dem till fånga och för dem bort till fiendens land, fjärran eller nära…” ( 1 Kon. 8: 46 )

  /Antonia

 • Stigacke on 23 april, 2013 at 9:15 f m said:

  Den första Adam var utan synd då han skapades, annars är Paulus liknelse med Jeshua som den andre Adam felaktig. Den första Adam var en människa, liksom den Andra, enligt Paulus. Skillnaden var att den första var av jorden och den andra kom från himlen. (människa = adam på hebreiska)

  ”Den första människan var av jord, jordisk. Den andra människan kom från himlen. Som den jordiska människan var, så är också de jordiska. Och som den himmelska människan är, så är också de himmelska. Och liksom vi har burit den jordiska människans bild, skall vi också bära den himmelska människans bild.” 1 Kor 15:47-49

  Att alla människor har syndat gäller alla människor utom Jeshua och den nyskapade Adam & Eva.
  SÅ, är det min vän.

  Ps/ Denna rubrik ”Vad säger Ordet om Guds syndfrihet?” har du hittat på själv. Det Hebr 9:11-15 handlar om är Jeshua Messias. Det är självklart att Gud är syndfri, det är inget som Hebreéerbrevet behöver argumentera för. /Ds

 • Antonia on 23 april, 2013 at 12:14 e m said:

  SÅ: ” Att alla människor har syndat gäller alla människor utom Jeshua och den nyskapade Adam & Eva.” SÅ, är det min vän.”

  Det stämmer inte med Skriften!

  ”Den första människan, Adam, blev en levande varelse med själ. Den siste Adam åter blev en levandegörande ande. Men icke det andliga är det första, utan det »själiska»; SEDAN kommer det andliga. Den första människan var av jorden och JORDISK, den andra människan ( Jesus Kristus ) är av HIMMLEN. Sådan som den jordiska var, sådana äro ock de jordiska; och sådan som den himmelska är, sådana äro ock de himmelska.” ( 1 Kor. 15: 45 -48 )

  Adam var ingen andlig, odödlig varelse som ” föll ” från ett fullkomligt tillstånd. Han var hela tiden en ofullkomlig, fysisk, jordisk varelse.

  I Guds skapelseprocess var tanken den att människan skulle få Guds Ande – den Ande som skulle ge henne evigt liv. Men förutsättningen för att hon skulle kunna ta steget från dödligt till odödligt, var att hon ville bli det – att hon ville bli sin Skapares avbild – och av eget val följa honom – att hon lät Honom leda sig. Och därför måste hon välja.

  ”Den som syndar, han kommer att dö” (Hes 18:4)

  ”Syndens lön är döden” (Rom 6:23)

  Bibeln beskriver den valmöjlighet människan ställdes inför då – och fortfarande ställs inför som Livets träd eller Kunskapens träd, om gott och ont. Men människan valde att äta av Kunskapens träd för att BLI som Gud” och SJÄLV kunna avgöra vad som var/är gott och ont!

  Om de första människorna hade valt att följa Guds vilja – om de hade valt att vända Satan ryggen – och valt livet istället, skulle Paradiset ha funnits kvar och omfattat hela vår, jord styrt av människor som valt att följa Guds vilja och slutligen förvandlats till Guds avbilder, som Gud från början avsåg att de skulle bli.

  Men eftersom människan lät sig frestas att följa sin egen vilja; själv avgöra vad som var rätt och fel, ont och gott, i stället för att lyssna till Gud och följa honom, blev följden den att hon förlorade sin rätt till Paradiset ! Och därigenom också sin möjlighet till evigt liv. Adam förblev därför en fysisk/själisk varelse som var dödlig.

  Jesus var den första människa som levde det liv som varje människa var/är avsedd att leva. Därigenom gjorde Han det som Adam misslyckats med. Därför beskriver bibeln Jesus som den ”siste Adam”.

  ”Den första människan, Adam, blev en varelse med liv. Men den siste Adam blev en ande som GER liv ” (1 Kor.15:45)

  ” Genom att leva ett fullkomligt liv, genom att leva ett liv helt utan synd, kunde Jesus uppstå från döden och återfå den gudomlighet och det eviga liv som han ”klädde av sig” då han blev människa, för att kunna ge detta vidare.

  ”Varen så till sinnes som Kristus Jesus var, han som var till i Guds-skepnad, men icke räknade jämlikheten med Gud såsom ett byte, utan utblottade sig själv, i det han antog tjänare-skepnad, när han kom i människogestalt. Så befanns han i utvärtes måtto vara såsom en människa och ödmjukade sig och blev lydig intill döden, ja, intill döden på korset. DÄRFÖR har ock Gud upphöjt honom över allting och givit honom det namn som är över alla namn för att i Jesu namn alla knän skola böja sig, deras som äro i himmelen, och deras som äro på jorden, och deras som äro under jorden, och för att alla tungor skola bekänna, Gud, Fadern, till ära, att Jesus Kristus är Herre.” (Fil.2:5 -11)

  (mina mark.)

  /Antonia

 • Stigacke on 23 april, 2013 at 12:30 e m said:

  Antonia, detta stämmer inte med Skriften. Du har kokat ihop en egen teologi.

  Det är klart som korvspad att Adam inte skapades med en syndig natur. Den Evige sade ju att om du syndar skall du döden dö.

  Var Adam syndig redan från begynnelsen så var ju synden med den förbjudna frukten bara ett spel för gallerierna.

  Nivån i detta samtal bör höjas rejält så att det åtminstone når upp till sandlådenivå. 🙂
  Mvh

 • Antonia on 23 april, 2013 at 1:17 e m said:

  SÅ: ” Det är klart som korvspad att Adam inte skapades med en syndig natur. Den Evige sade ju att om du syndar skall du döden dö.”

  – Var i Ordet menar du att det står att Adam hade en andlig, eller gudomlig natur?

  Som jag nyss citerade ur skriften: ” Den första människan, Adam, blev en levande varelse med SJÄL ” (1 Kor.15:45 )

  ” Men en »själisk» människa tager icke emot vad som hör Guds Ande till. Det är henne en dårskap, och hon kan icke förstå det, ty det måste utgrundas på ett andligt sätt.” ( 1 Kor.2: 14)

  Guds avsikt var att Adam skulle bli en andlig människa, men tyvärr valde han inte Livets träd.

  Det däremot är väl klart som korvspad SÅ?

  SÅ: ” Var Adam syndig redan från begynnelsen så var ju synden med den förbjudna frukten bara ett spel för gallerierna.”

  Han var en själisk/köttslig människa, precis som vi alla är i vårt naturliga tillstånd!

  Han fick välja om han skulle bli en evighets varelse av andlig natur, men sade nej tack! Detta val måste vi alla själva göra, det är Guds avsikt!

  ”Jag tar i dag himmel och jord till vittne mot er att jag har förelagt dig liv och död, välsignelse och förbannelse. Välj då livet, för att du och dina efterkommande må leva” ( 5 Mos. 30:19)

  Varför detta skulle gälla ALLA förutom just Adam och Eva, får du förklara för mig!

  Du MÅSTE tydligen ha rätt SÅ, även när du uppenbarligen är helt fel ute, annars blir du ju tvingad till slut, att erkänna att Jesus är Gud! För summan av Guds Ord påstår ju detta!

  Prata därför inte om ”sandlåde nivå” är du snäll, det är höjden av arrogans, jag håller mig till skriften hela tiden, gör du det?

  /Antonia

 • ShmuelS on 23 april, 2013 at 3:20 e m said:

  Varför skulle Adam ha andra möjligheter än Kain?

  ”Och HERREN sade till Kain: »Varför är du vred, och varför är din blick så mörk?

  7 Ärdet icke så: om du har gott i sinnet, då ser du frimodigt upp; men om du icke har gott i sinnet, då lurar synden vid dörren; till dig står hennes åtrå, men du bör råda över henne.”

 • Stigacke on 23 april, 2013 at 5:16 e m said:

  Den förste Adam lev en levande själ enligt texten. Själ är nefesh som betyder rätt och slätt att Adam blev en levande varelse (människa). Jag har aldrig påstått att han hade en andlig natur, tvärtom citerade jag Paulus som säger att den andra Adam blev en levandegörande Ande.

  Att den förste Adam var en levande människa(själ) som var jordisk innebär inte att han därmed hade en fallen natur. Adam skapades till likhet med Gud, liksom den andre Adam. Det jag vill slå fast är att den förste Adam var utan synd innan syndafallet. Annars hade det inte talats om ett syndafall. Det är basic kunskap som brukar förmedlas just i söndagsskolans sandlåda (på den tiden då en sådan fanns). 🙂

  Det finns ingen vad jag vet, som letar argument för att Jesus är Gud genom att påstå att Adam var var syndig när han skapades. Det var genom att Adam syndade som synden kom in i världen, allt enligt vår vän Paulus.
  SÅ (säger Skriften)

 • disqus_wtAiYWYZg4 on 23 april, 2013 at 8:16 e m said:

  Missade kommentaren… Är ”Mogen David” King David Carmel så gjorde jag det den kvällen, ja.

  Angående GMO är det nästan förfärande att endast du reagerar på hur de ”fördärvar jorden”. Att vårda Skapelsen är grundläggande för den säger sig vara Yeshua lärljunge. Visserligen kommer läkedom med Messias vid ”de tusen årens början”.. Tempelkällan m m… men ve dem som orsakat den förstörelse som kräver denna läkedom. Vare sig det gäller djur eller natur och inte minst vad gäller människor. De som våldfört sig på människors kropp eller själ går ett fruktansvärt öde till mötes vid den tiden.

  Möjlighet att förädla och avla är nedlagt i Skapelsen och något som Skaparen bejakar. Det har givit oss en enorm mångfald av raser bland husdjuren och ett rikt sortiment av frukter m m (inte minst druvor). En stor välsignelse för mänskligheten. De däremot som mixtrar med generna leker Gud och fördärvar Skapelsen. De kommer att få sota för det och så även vi när GMO släpps löst i det forna Konungariket Sverige.

 • disqus_wtAiYWYZg4 on 23 april, 2013 at 8:21 e m said:

  ”Det är klart som korvspad att Adam inte skapades med en syndig natur.”

  Korvspad, usch…

  Adams syndiga natur gjorde att han föll i synd. Det är väl inte svårt att förstå?

 • disqus_wtAiYWYZg4 on 23 april, 2013 at 8:41 e m said:

  Du får tolka det positivt, Sefast. Du hör helt enkelt inte till de ”självgoda” enligt kommentatorn 🙂
  Shalom

 • Stigacke on 23 april, 2013 at 8:48 e m said:

  Lars, människan blev skapad till Guds avbild och allt som Gud skapat var gott. Gud har ingen fallen natur, därför hade inte heller Adam det före syndafallet. Människan skapades däremot med en fri vilja att välja mellan att lyda eller vara olydig mot Gud.

  ”Gud sade: ”Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss…. Gud såg på allt som han hade gjort, och se, det var mycket gott.”

  Har du skriftbevis på att Adam skapades med en fallen natur, så visa det.

 • göran on 24 april, 2013 at 2:54 f m said:

  Här är jag nog beredd att hålla med SÅ..

  Adam skulle vara Människornas ljus men föll i mörker.Jesus kom/sanna ljuset och vann seger över det onda. Han är Livet och människornas ljus.

 • Stigacke on 24 april, 2013 at 7:44 f m said:

  Precis! Kontrasten mellan den förste och andre Adam är inte att den förste skapades med synd och att den sista Adam var utan synd. Bägge hade i utgångsläget ingen synd och bägge hade en fri vilja. Jeshua vann seger över frestelserna. Han var frestad i allt, säger Skriften, dock utan synd och han syndade inte mot Guds bud.

  Den första Adam hade bara ett förbud, att inte äta av ett visst träd. Jeshua hade hela Mose lag och höll den. Där finns den stora kontrasten.
  Hallelu Yah!

 • Antonia on 24 april, 2013 at 10:03 f m said:

  SÅ: Du har påstått så mycket hitintills, att jag ännu inte hunnit svara på allt! Gör därför en summering av de, som jag anser, viktigaste feltolkningarna!

  SÅ: ”Var Adam syndig redan från begynnelsen så var ju synden med den förbjudna frukten bara ett spel för gallerierna. ”

  – Genom sin köttsliga/själiska natur, fanns potentialen där, för Satan att kunna fresta till synd, det är vad jag har jag sagt. Ingen människa föds syndig!

  SÅ: ” Adam blev en levande varelse (människa). Jag har aldrig påstått att han hade en andlig natur, tvärtom citerade jag Paulus som säger att den andra Adam blev en levandegörande Ande.”

  – För det första har du aldrig citerat att den andra Adam blev en levandegörande Ande, det var mitt citat! Det betyder ju att Han blev en ”livgivande Gud”, vilket du alls inte tror på!

  – Du säger också att Adam inte hade en andlig natur, vilket jag också hävdat ! Hur kan du då jämställa Jesus och Adam? Den enda gemensamma nämnaren är ju den som i övrigt även alla andra människor delar: Den köttsliga naturen! Adam var en vanlig människa, Jesus var BÅDE människa och Gud !

  SÅ: Tidigare skrev du ju: ” Att alla människor har syndat gäller alla människor utom Jeshua och den nyskapade Adam & Eva.” SÅ, är det min vän.”

  – Både Kristus och Adam hade en köttslig natur. Gud (Ordet) blev kött och tog sin boning ibland oss. Att ha en köttslig natur är inte detsamma som att vara en syndare.

  – Det är till vår köttsliga natur som Satan vänder sig när han vill fresta oss att synda! Han lyckades fresta Adam till detta, men inte JESUS, det är den stora och avgörande skillnaden!

  SÅ: ” Alltså var både Adam och Jeshua syndfria när de skapades eller föddes. Det är alltså inte bara Gud som är syndfri, vilket du hävdade” !

  – Vad du inte verkar förstå är att alla människor är syndfria, tills den dag man väljer att synda! Man kan inte dömas för något som man INTE är skyldig till ! Att födas med en köttslig natur är ingen synd!

  -Jesus är den enda människan som levt ett syndfritt liv, och genom Hans död på korset och Hans uppståndelse från de döda, har synden och döden besegrats

  ” Vi har inte en överstepräst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter, utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi men utan synd ” ( Heb..4:15)

  ”Fastän han var till i Gudsgestalt, räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det YTTRE var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden – döden på korset. Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän skall böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna, Gud, Fadern, till ära, att Jesus Kristus är Herren.” (Fil 2: 6 -10)

  Till sin invärtes människa var Jesus fortfarande Gud men Han använde inte ”denna allmakt” för sin egen del, utan avstod frivilligt från den.

  SÅ: ” Du är helt förvirrad och hädar dessutom, Gud kan inte lägga våra synder på sig, Gud kan inte göras till synd.”

  ”Den som icke visste av någon synd, honom har han (Gud ?) för oss gjort till synd, på det att vi i honom må bliva rättfärdighet från Gud. (2 Kor. 5:21)”

  Och »våra synder bar han» i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort ifrån synderna och leva för rättfärdigheten; och »genom hans sår haven I blivit helade».( 1 Petr. 2:24 )

  SÅ: ” Den Evige Guden är oföränderlig och han har varken dött eller uppstått för våra synder. Det var Jeshua som dog och blev uppväckt och därför att han var en äkta människa kunde han försona världen.”

  – I Jesus förenades den gudomliga och den mänskliga naturen. Bibeln berättar att han var unik – EVIG och likväl DÖDLIG , både Gud och människa. Och att alla Guds egenskaper bodde i Honom.

  ”Ty det behagade Gud att låta all fullhet taga sin boning i honom. (Kol. 1:19 )

  ”Ty i honom [ Jesus] bor gudomens hela fullhet lekamligen…” (Kol. 2:9)

  Tyndale: ”For in him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily, ( Col.2:9 )

  SÅ. ”Jeshua förlät alltså inte synder därför att han var Gud utan för att han fått makt av Gud att göra det.”

  ”Jag, jag är den som utplånar dina överträdelser för min egen skull, och dina synder kommer jag icke mer ihåg.” (Jes. 43:25)

  ”Då begynte de skriftlärde och fariséerna tänka så: »Vad är denne för en, som talar så hädiska ord? Vem kan förlåta synder utom Gud allena?” ( Luk. 5:21)

  ”Jag utplånar dina överträdelser såsom ett moln och dina synder såsom en sky. Vänd om till mig, ty jag förlossar dig.” ( Jes. 44: 22)

  (mina mark.)

  /Antonia

 • Stigacke on 24 april, 2013 at 1:06 e m said:

  Antonia, detta är utrett nu och jag har inget mer att tillägga.

  Tro på Gud, tro också på mig, sade Jeshua!

 • disqus_wtAiYWYZg4 on 24 april, 2013 at 9:02 e m said:

  Adam var inte mer fallen vid skapelsen än undertecknad vid födelsen. Han föll heller inte mer än jag fallit vid syndafallet.

 • disqus_wtAiYWYZg4 on 24 april, 2013 at 9:09 e m said:

  ”De blir inte lättare att följa [om man betänker Bergspredikan] genom det men vi får, lov och tack, hjälp med både efterlevelsen och med straffpåföljden när vi misslyckas.”

  Välsignelserna för den som håller hela Lagen – eller i mitt fall för den som kan tillgodoräkna sig Yeshua´s trohet mot Lagen, Hans rättfärdighet och Hans offer – kvarstår från det eviga förbundet med Israel. Skyldigheten att leva såsdom Han levde kvarstår också, enligt Hans apostel.

  (Kan det tilläggas och förtydligas)

 • disqus_wtAiYWYZg4 on 24 april, 2013 at 9:17 e m said:

  ”Men alla som håller sig till laggärningar är under förbannelse. Det står
  skrivet: Under förbannelse står den som inte håller fast vid allt som
  är skrivet i lagens bok och gör därefter.”

  Det är i samklang med Skriftens samlade vittnesbörd:

  ”Var icke alltför rättfärdighet, och var icke alltför mycket vis; icke vill du fördärva dig själv?”
  (Pred 7:17)

  Psaltaren,Ordspråksboken, Predikaren m fl är enligt vissa bedömare en del av Lagen kan det tilläggas (dock icke enl MFS).

  (Se även min tidigare kommentar i kväll)

 • disqus_wtAiYWYZg4 on 24 april, 2013 at 9:19 e m said:

  ”I det nya förbundet så fullbordades det gamla, genom att Kristus själv uppfyllde lagen, i vårt ställe!”

  Vilket gör att du är fri att göra vad som faller dig in? Som under domartiden?

 • disqus_wtAiYWYZg4 on 24 april, 2013 at 9:39 e m said:

  ”Jag prisar dig, Fader, himmelens och jordens Herre, för att du väl har
  dolt detta för de visa och kloka, men uppenbarat det för de enfaldiga.”

  Menar du att Yeshua offentligt sade att Lagen i sin helhet består till tidens slut men att ”de enfaldiga” fått insidesinformation s a s att det egentligen inte är på det viset? Johannes kanske inte hörde till dessa insiders (den meste insidern enligt mig) eftersom han skrev:

  ”Var och en som gör synd, han överträder ock Lagen, ty synd är överträdelse av Lagen.”
  (1 Joh. 3:4)

  ”Den som säger sig förbli i honom är skyldig att själv leva så som han levde.”

  Hur levde Han i förhållande till Lagen?

 • ShmuelS on 25 april, 2013 at 1:28 f m said:

  Lars

  Nu är du bra tjurig!

  Adam och Havah var klädda med YHWH’s härlighet tills efter syndafallet. De var YHWH’s avbild.

  Efter syndafallet så upptäckte de sin nakenhet och blev förvisade ur Eden.

  De var olydiga och blev dödliga.

  YHWH har samma plan fortfarande:”Jag
  tager i dag himmel och jord till vittnen mot eder, att jag har förelagt dig liv och död, välsignelse och förbannelse, Så må du då välja livet,
  för att du och dina efterkommande mån leva”

  Joh.”Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde Son, på det att var
  och en som tror på honom skall icke förgås, utan hava evigt liv.”

  Om det var en schack match så är det jordens drag. Dvs vad väljer du personligen.

  YHWH har fortfarande Eden som sin plan.

  Sam

 • disqus_wtAiYWYZg4 on 25 april, 2013 at 7:48 e m said:

  ”Det innebär slutet på ’vanliga, naturliga’ grödor.”

  Ur ett snävt mänskligt perspektiv och på kort sikt – ja. Den svarte ryttaren väntar ivrigt på att få rida ut med sin vågskål…

  För oss som tror på det Messianska Riket under ”de tusen åren” och ”en liten tid” finns det hur mycket hopp som helst. Den tid då ”världen föds på nytt”…(Matt 19:28)

 • disqus_wtAiYWYZg4 on 25 april, 2013 at 7:54 e m said:

  ”Efter syndafallet så upptäckte de sin nakenhet och blev förvisade ur Eden.”

  Har du noterat att barn upp till ca 12 års ålder är (eller var åtminstone förr) lika omedvetna? (Vi fick ”bada näck” upp till den åldern i den trakt där jag växte upp men inte senare). Tror inte att vuxna kommer att springa omkring ”näck” under ”de tusen åren” men väl barnen 🙂 ( blir de/vi ”gamla som träd” kanske åldersgränsen höjs något…).

 • disqus_wtAiYWYZg4 on 25 april, 2013 at 8:05 e m said:

  ”Läs Bergspredikan och om hur budordens djupare innebörd förklaras. De blir inte lättare att följa genom det men vi får, lov och tack, hjälp med både efterlevelsen och med straffpåföljden när vi misslyckas.”

  Lärljungarna blev oroliga när de hörde sin Mästare tala om vikten av att hålla buden:

  ”Ty jag säger eder, att om eder rättfärdighet icke övergår de skriftlärdes och fariséernas, så skolen I icke komma in i himmelriket.”

  ”När lärjungarna hörde detta, blevo de mycket häpna och sade: ’Vem kan då bliva frälst?’

  Men Jesus såg på dem och sade till dem: ’För människor är detta omöjligt, men för Gud är allting möjligt. ’ ”

  Så är det.

 • disqus_wtAiYWYZg4 on 29 april, 2013 at 10:35 e m said:

  Försökte kommentera utan Disqus tidigare men hamnade nog i spamfiltret. Kan dock inte undanhålla Aletheia en bra artikel. Vi vår se hur det går som inloggad…

  ”Bästa verksamhet i Sverige

  År 2001 var Svenska Katolska Kyrkas intäkter ca 7 000 000 sek. Allt i form av frivilligt erlagda bidrag till kyrkan.

  År 2002, förutom gåvor och insamlade medel, fick trossamfundets
  resultaträkning en ny post: Kyrkoavgift 59 000 000 kr. En ökning på verksamhetens intäkter av +743%!!!

  Inte ens Apple kunde göra så bra! Efter lanseringen av iPod (2001) och ytterligare 5 år av verksamhet steg Apples aktier ”bara” till +725%.”

  Biskopen Anders Arborelius, på ett godtyckligt sätt, har valt att inte ta hänsyn till katolska kyrkans kyrkolag, Codex Iuris Canonici (CIC), och lyckats gå runt lagen om trossamfundet och därmed slippa skaffa skriftligt samtycke från varje enskild katolik till uppbörden av kyrkoavgift med statlig hjälp.”

  (Bild på Arborelius)

  ”Så fuskar Katolska kyrkan i Sverige varje år till sig skattemiljoner!

  Biskopen Anders Arborelius, på ett godtyckligt sätt, har valt att inte ta hänsyn till katolska kyrkans kyrkolag, Codex Iuris Canonici (CIC), och lyckats gå runt lagen om trossamfundet och därmed slippa skaffa skriftligt samtycke från varje enskild katolik till uppbörden av kyrkoavgift medstatlig hjälp.”

  Dessa inkomster och den förmögenhet det genererar tilltalar förstås ekumenikerna i SKR.

  Om någon efterfrågar källa (Derek, du finner vad vad som tillfredställer dina krav angående ”tillförlitlig källa” på Wikipedia, håll dig till det! men ni andra…) så får jag göra ett försök att posta länk senare.”

 • disqus_wtAiYWYZg4 on 29 april, 2013 at 11:22 e m said:

  Siten är biskopsskatt[dot]se
  (Strax städar väl vatikanen bort siten med hjälp av sina två medel: 1 Hot mot bloggägaren eller dennes familj , 2 Erbjudande om stora pengar 🙁 )

 • disqus_wtAiYWYZg4 on 1 maj, 2013 at 5:42 e m said:

  Det var tydligen 2001 Arborelius började uppbära kyrkoskatt av svenska folket. Drygt tio år sedan alltså. Om skattekraften varit oförändrad har Arborelius fått in ca 59 000 000 + 10 = 590 000 000 kronor d v s över en halv mijard SEK. Katoliker i Sverige led ingen nöd före år 2001. Antalet katolska själar att sörja för har förmodligen inte ökat nämnvärt (flyktinströmmen från Chile avstannade långt innan 2001 och nu återvänder många från recessionens Europa till BNP-tillväxtens Latinamerika). Vad gör RKK med rikedomarna?

  De saknar möjlighet och inflytande att återkatolicera Sverige. Trosrörelsen och pingströrelsen har det största religiösa inflytandet i Sverige. Sagt och gjort, en sen regnig och stormig höstkväll kontaktas Ekman och Hörnmark – i nämnd ordning – av en italienare i svart och grått, uppfällt rockuppslag och svart hatt med ljust hattband, som med hes stämma förklarar: ”You have the influence… we have the money… You share Your influence and we will share our money…We know where You live and we know about Your familiy …and rememeber. La famiglia non dorme mai…”

  Han går mot grinden men vänder sig om mot Ekman och tillägger (med lika hes stämma): ”We like your books.. we will buy as many as you have…”

  När den mystiske italienaren lämnar Hörnmark vänder han sig också om vid grinden och tillägger. ”We know you like ’papa’ … we will arrange a meeting with ’god father’ ”…

  Sedan kom då 2000-talets katolicering av frikyrkorna i Sverige, den som pågår ännu intill i denna dag…

  (En arbetshypotes kanske? Sådana ska man ha. Det lärde jag mig av Holmér redan 1986)

 • disqus_wtAiYWYZg4 on 2 maj, 2013 at 8:42 e m said:

  Glömde spamfiltret… man kan inte posta länkar längre. Ok, sökord på Google:

  LRF Ungdomen: Vi är varken för eller mot GMO i foder

 • disqus_wtAiYWYZg4 on 3 maj, 2013 at 11:53 e m said:

  Ett tillägg som finns att läsa på Stockholms katolska stifts hemsida:

  ”Solidaritet
  är en bärande tanke i den katolska kyrkan. Kyrkans medlemmar har i alla tider tagit ansvar för kyrkans verksamhet på ett eller annat sätt. Idag gör vi det enklast genom att avstå en liten del av vår lön i en gemensam kyrkoavgift.

  Romersk-katolska kyrkan i Sverige är en del av den världsvida katolska kyrkan som leds
  av påven i Rom. Enligt katolska kyrkans kyrkolag, Codex Iuris Canonici (CIC) ska medlemmarna stödja kyrkan enligt biskopens och biskopskonferensens riktlinjer. De nordiska biskoparna har beslutat om en medlemsavgift på 1 procent av den beskattningsbara inkomsten. Med stöd i svensk lag (1999:291) får katolska kyrkan i Sverige hjälp med debitering och redovisning av kyrkoavgiften av Skatteverket.”

  Gustav Wasa och Karl XII vänder sig i sina gravar…

 • Lars W on 10 maj, 2013 at 10:35 e m said:

  Jo, satt och väntade på min bank idag. Bland oss i ”kön” fanns en familj med mamma, pappa och två små pojkar. Lyssnade av konversationen. Pojkarna diskuterade hur jorden och solen rör sig. Storebror svarade på ett mycket korrekt sätt. Lillebror litade inte på Storbror utan fråga pappa (Johan hette han visst..) Pappa svarade att dag och natt beror på att jorden snurrar runt solen.. (?). Lillebror funderade en stund… sedan undrade han vem som gjorde jorden. Det gjorde Gud svarar Storebror. Lillebror litar inte på Storebror utan vänder sig till pappa. Pappa låtsas att inte höra. Storebror upprepar sitt mycket korrekta svar. Lillebror litar fortfarande inte på det svaret utan upprepar frågan till pappa. Pappa svarar: ”Vet inte, det var väl big bang eller nåt sånt”…

  Tack gode Gud för barnen! De här Himmelriket till!

 • Lars W on 10 maj, 2013 at 10:37 e m said:

  ”Tack gode Gud för barnen! De här Himmelriket till!”

  Tack gode Gud för barnen! De hör Himmelriket till!

  …skulle det vara.

 • Azaryahu on 14 maj, 2013 at 10:55 f m said:

  Vill tipsa om Sven Bengtssons predikan ” Lär känna din himmelske Fader”. Finns på pingstkyrkan i Skövdes hemsida.
  Den handlar om till Vem vi bör rikta vår bön enligt nya testamentets undervisning.

 • Lars W on 14 maj, 2013 at 9:26 e m said:

  Det ordnade sig visst. Det du efterfrågade finns en kommentar om skriven av undertecknad för ca 2 år sedan tydligen. Finns längre kommentarer någonstans med mer uppföljning och paralleller. Tar nog längre tid att hitta dem bara…

 • Lars W on 15 maj, 2013 at 2:24 e m said:

  ”590 000 000 kronor…”
  Det var visst väldigt lågt räknat ser jag när jag studerar siten biskopsskatt[dot]se närmare…
  Ja, vad gör svenska romerska kyrkan med alla pengarna förutom att köpa böcker av Ekman, investera i enhetskyrkor, erbjuda mutresor till Rom… kanske en del går till någon församling med särskilt starkt inflytande..? Vänersborg…eller nåt sånt?

 • ShmuelS on 15 maj, 2013 at 4:47 e m said:

  Ja vad blev det av; ”Boten sjuka, uppväcken döda, gören spetälska rena, driven ut onda andar. I haven fått för intet; så given ock för intet.” ??

 • Antonia on 20 maj, 2013 at 12:24 f m said:

  Azaryahu,

  Har du inte läst:

  ’Jesus svarade honom: »Så lång tid har jag varit hos eder, och du har icke LÄRT KÄNNA MIG, Filippus? Den som har sett mig, han har sett Fadern. Huru kan du då säga: ’Låt oss se Fadern’?

  Fadern och Sonen är ju ETT!

  /Antonia

 • Lars W on 25 maj, 2013 at 12:55 f m said:

  Såg just en historisk dokumentär på SVT. Den handlade om den tid vi kallar bronsåldern. I den avslutande episoden fick vi se hur egyptiske farao Totmoses* mobiliserade sina trupper vid Harmagedon. Speakerrösten säger att det var genom denne farao och på denna plats det moderna kriget började. Visserligen med hästdragna stridsvagnar och bågskyttar i dessa men ändå… I Hitlers divisioner spelade hästdragna vagnar och lavetter med kanoner en mycket stor roll i fälttågen mot Frankrike och Ryssland även om de tyska journal/propagandafilmerna visar upp moderna tanks… Då kommer man ofrånkomligen att tänka på Uppenbarelseboken kapitel 19 och det sista moderna kriget. Med de fruktansvärda detaljerna vi kan läsa om i Sakarja och Joels profetior. Vi är snart där…

  *Moses var en prins av Egypten bör vi komma ihåg i detta sammanhang, en av den tidens mest lärde och språkkunniga i den då kända världen. Märkligt att så många i religiösa och icke religösa sammanhang ifrågasätter denne oerhört framstående mans förmåga att skriva ned och sammanställa Tanak.

 • Patrick Ölund on 25 maj, 2013 at 4:03 f m said:

  Förut var du Lars helt övertygad om att Kristus var Gud kommen i köttet. Sedan började du med att nämna Jesus som Yeshua och slutade äta gris, skaldjur osv och började även fira Sabbath. Då skrev jag till dig men kommer inte riktigt ihåg när det var och på vilken blogg det var att snart kommer du att sluta bekänna att Jesus är Gud och mycket riktigt. Jag är mycket ledsen för din skull.

 • Micael Gustavsson on 25 maj, 2013 at 9:40 e m said:

  Jag tror du missförstår Lars W. Han tror fortfarande att Jesus är Gud kommen i köttet, och gör det dessutom på ett moralistiskt vis.

 • disqus_wtAiYWYZg4 on 26 maj, 2013 at 11:32 f m said:

  Antingen är det fel på min förmåga att göra mig tydlig eller på din
  läsförståelse. Vi omformulerar för att undvika ev syftningsfel (vilket
  tyvärr ofta drabbar oss som tänker fortare än vi skriver förutom när vi
  skriver fortare än vi tänker):

  När jag med tydligt Bibelstöd
  framhäver just detta faktum, ATT Yeshua är YHWH – Israels Gud –
  inkarnerad, blir jag portad för just det.

  (Vill någon missförstå går det alltid oavsett hur tydlig man är)

 • disqus_wtAiYWYZg4 on 26 maj, 2013 at 1:53 e m said:

  Jag uppfattar dessvärre den beteckning du ger mig som nedlåtande och ditt syfte är nog att frammana bilden av en villfaren… Skulle jag sympatisera med fullt ut med sabellianska trossatser, vilket jag inte alls vet om jag gör, får jag väl leva med ”smäleken utanför lägret”. Jag kan nog t o m istället glädja mig åt att höra till den skara som heresistämplades av påvedömet på 300-talet.

  Själv kallar jag mig inget annat än messiansk. Tron på en enda Gud, en person, har följt Hans folk – Israels folk ända från begynnelsen. Jakob, Yeshua broder i kött och ande, skrev:

  ”Du tror att Gud är en. Däri gör du rätt; också de onda andarna tro det och bäva.”
  (Jak 2:19)

  Amen.

  /Lars W

 • Micael Gustavsson on 26 maj, 2013 at 3:01 e m said:

  Det var inte meningen att vara nedlåtande, bara deskriptiv. Fördelen med specialisttermer är att man slipper långa förklaringar.

 • disqus_wtAiYWYZg4 on 26 maj, 2013 at 4:27 e m said:

  Jag godtar det. Dock beskrev du modalism som det ena diket och arianism som det andra i en för övrigt bra redogörelse i annat forum. Trinitarism var enligt dig vägen mellan dessa diken. I min tro är tron på endast en Gud, en person, vägen som tydligt deklareras i Skriften från pärm till pärm. Arianism är ett dike man ska akta sig för men dogmatisk trinitarism må vara vägrenen. En marginal för dem som vinglar…

 • disqus_wtAiYWYZg4 on 26 maj, 2013 at 4:41 e m said:

  ”Sedan började du med att nämna Jesus som Yeshua och slutade äta gris, skaldjur osv och började även fira Sabbath.”

  Ja, vad mycket man gått miste om i alla år, detta sundare liv. Jag började bruka vin med efter 25 år som helnykterist (var medlem i IOGT-NTO fram till det de uteslöt Åke Green enligt befallning från RFSL). Ska du inte slå ned på det med? Räkor äter jag då och då när jag blir bjuden. De är aldrig omnämnda som ”styggelse” i Skriften men försiktighet bör iakttagas med samtliga asätare.

  Under ”de tusen åren” kommer svin att vara en styggelse även för hednafolken, något den alltid varit för Israels Gud- Man kommer även jorden runt att fira alla Sabbater i tillbedjan till Israels Gud. Ja även varje nymånad. Strålande tider, härliga tider väntar denna jord! Yeshua vare lovad!

  /Lars W

 • disqus_wtAiYWYZg4 on 26 maj, 2013 at 9:44 e m said:

  Intressant program om arkeologi m m i Rom på Kunskapskanalen nu. Man fann bl a en riddares kista från 200-talet vars utsmyckning bestod av hedniska symboler men med en och annan ”kristen” symbol. Detta beror, sades det, på att hedningar och kristna använde i mångt och mycket samma symbolspråk. Så är det ännu idag i Rom. Man visade även vad som finns i Vatikanens muséer; mängder med hedniska gudabeläten från romerska, grekiska och egyptiska antiken. Så är det ännu idag, mängder med ”kristna” gudabeläten d v s s k helgon som tillbeds och dessutom en levande påve som tillbeds än mer. Sevärt.

  Sänds även i 27/5 och 29/5 i Kunskapskanalen.

 • Micael Gustavsson on 27 maj, 2013 at 9:31 f m said:

  Jag beskrev dem inte som jämbördiga diken, utan påpekade att trinitarianism i praktiken ofta har slagsida åt olika håll. Och där den andra slagsidan gentemot modalism var triteism (tre gudar). Arianism blir bara en slagsida för trinitarianer som accepterar hierarki inom treenigheten. Jag är trinitarian, pga det är en modell som även om den är ofullkomliga gör mest rättvisa åt allt bibliskt material. Men fanns bara de andra tre alternativen skulle jag själv vara modalist.

 • disqus_wtAiYWYZg4 on 27 maj, 2013 at 7:34 e m said:

  Vi tänker nog inte så olika trots allt. Treenighetsläran kan vara en bra förklaringsmodell men motsätter mig dogmatisk trinitarism.

 • disqus_wtAiYWYZg4 on 27 maj, 2013 at 9:35 e m said:

  ”Katolsk kvinna hjälte i England” läser jag i dagens Dagen och blir rörd till tårar… Men vet inte människan förresten att katoliker ska samarbeta med islam i möjligaste mån? Det har hennes katolska kardinaler skrivit i det avtal som bl a svenska pingstsamfundet skrivit på – Charta oecumenica. Så stör inte islamistiska aktörer i deras arbete fortsättningsvis, lilla damen…

 • disqus_wtAiYWYZg4 on 27 maj, 2013 at 9:41 e m said:

  ”Märkligt att så många i religiösa och icke religösa sammanhang ifrågasätter denne oerhört framstående mans förmåga att skriva ned och sammanställa Tanak.”

  Märkligt att så många i religiösa och icke religösa sammanhang ifrågasätter denne oerhört framstående mans förmåga att skriva ned och sammanställa Torah.

  …skulle det stå,

 • Patrick Ölund on 28 maj, 2013 at 12:42 f m said:

  Jag skrev ett svar men det kom inte in. Jag läste fel och det ber jag om ursäkt för.

 • Patrick Ölund on 28 maj, 2013 at 12:48 f m said:

  Det är bra att om man kan inte äta griskött eftersom det inte är så bra för kroppen. Jag bor i ett land där man framförallt äter gris och därför är det svårt att hålla sig borta från det. Man ska ju äta det som sätts på bordet så då får man lugnt äta gris och ibland även andra saker som man i Sverige kanske inte är van vid att äta.

  Angående vindrickande så är jag personligen emot allt alkoholförtärande, speciellt om man är en kristen och ännu mer om man är en mogen kristen. I Sverige och Ryssland borde en kristen avhålla sig helt från alkohol eftersom det är så många som lider utav alkoholproblem. Så för att hjälpa dem är det bättre att säga nej.

 • Ludvig on 28 maj, 2013 at 8:10 f m said:

  Hjälte hade hon varit om hon förhindrat dådet eller blivit allvarligt skadad under sitt försök att ingripa.

 • disqus_wtAiYWYZg4 on 28 maj, 2013 at 8:18 e m said:

  Unga ska inte dricka mer än i undantagsfall. Vid min ålder gör vin mer nytta än skada. Skrev att jag varit helnykterist i dryga 25 år… det är sammanhängande då alltså. Totalt och sammanlagt blir det ca 40 år.

  Funderar då och då på hur de kristna som aktas värdiga att bjudas in till ”Guds stora gästabud på Sions berg” agerar när det starka och väl klarade vinet serveras till de läckra rätterna. Kommer de att lägga handen över glaset och hänvisa till Skriften? Och i så fall vilken/vilka texter? Kanske Herren själv, sin vana trogen, serverar vinet, d v s Ordet själv… Ja, intressant blir det.

 • PatrickOelund on 29 maj, 2013 at 3:34 e m said:

  Jag tror inte att vinet kommer att utgöra någon fara då, eller hur Lars? 🙂

 • disqus_wtAiYWYZg4 on 29 maj, 2013 at 8:08 e m said:

  Nej, vinet kommer inte att vara skadligare för människan när den tiden kommer än det är nu. Tvärtom lika hälsobringande. Dessutom kommer det att finnas läkedom på ett helt annat sätt genom den sanne Läkarens personliga närvaro. Man kommer att äta av frukterna från träden vid floden som rinner mot det som på den tiden blir f d Döda havet. Man kommer att använda löven till läkedom. Man kommer att ta hälsobad i Tempelkällans flod. Den som dör ung dör först vid hundra, oavsett om han tittat för djupt i glaset eller ej, och syndaren kommer att först vid hundra drabbas av förbannelsen.

  Hur kommer du personligen att agera om du aktas värdig att deltaga vid ”den stora måltiden” på Sions berg och bjuds på starkt och väl klarat vin till kötträtten? Kommer du att avböja med hänsyn till att du är ”kristen” och med stöd av något särskilt Bibelord?

 • disqus_wtAiYWYZg4 on 29 maj, 2013 at 8:21 e m said:

  ”Det är bra att om man kan inte äta griskött eftersom det inte är så bra för kroppen.”

  Helt rätt. Det finns alltid alternativ. Bakade fyra pizzor i går kväll. Min favorit – Quattro formaggio. Helt vegetarisk ( om man inte hemfallit åt veganism eller är laktovegetarian). När jag åt fläskotletter förr blev det ofta två per måltid á 150 g. Idag äter jag istället en bit nötkött á 100 g i de fall jag äter kött. Mycket grönt till. Föredrar fisk (de som har fjäll och fenor). Mycket godare, mycket nyttigare och mycket billigare. det finns säkert utomordentliga alternativ även där du bor.

  Ha Daniel och hans tre vänner vid Nebukadnessars hov som förebild. De valde till kungens förskräckelse bort oren föda. Kanske de skulle bli svaga och sjukliga..? Tvärtom, de blev både friskare och ”rosigare”.

 • disqus_wtAiYWYZg4 on 5 juni, 2013 at 7:26 e m said:

  Andy hänvisade debattlystna som hamnat OT till 500-salen och jag förstår delvis hans irritation, även om jag personligen endast erkänner mig delvis skyldig i sammanhanget. Påvedömet och trosrörelsen är så invävda i varann att de inte kan och kanske inte heller ska skiljas åt i debatterna.

  Tog upp det här med autoimmuna sjukdomar (har haft en rad av dessa själv såsom nämnts). Frågan är om man kan, systematiskt fördärva sin kropp och själ med det som är styggelser inför Herren, för att sedan gå till Honom och kräva ett omedelbart helande. Med hänsyn till ens starka tro eller vad det nu är de gör anspråk på i trosrörelsen. Är det inte enklare och effektivare att på egen hand göra sig av med ”sjukdomsdemonen” genom att sluta upp med fördärvsbringande vanor och börja hålla sig till Skriften än att gå till trosrörelsens pastorer och bli av med diverse ”demoner” såsom ”cancerdemonen”, ”astmademonen” etc genom dessa pastorers auktoritativa befallningar?

  Aposteln och profeten Johannes skriver:

  ”Mina älskade, om vårt hjärta icke fördömer oss, så hava vi frimodighet inför Gud, och vadhelst vi bedja om, det få vi av honom, eftersom vi hålla Hans bud och göra vad som är välbehagligt för Honom.”

  Hur många lyssnar till det idag? Inte många. Men det är de som ”håller Guds bud och bevarar tron på Yeshua” som en dag ska besitta hela jorden. De som visar ödmjukhet inför Honom och Hans ord och inte i självhävdelse hänger sig åt diverse njutningar (kulinariska och andra…)..

 • disqus_wtAiYWYZg4 on 5 juni, 2013 at 8:26 e m said:

  Ang trosrörelsen – är det ett krav att ha ovårdat skägg och ett ”ekmanleende” om man vill bli pastor på Livets ord?

 • disqus_wtAiYWYZg4 on 6 juni, 2013 at 12:09 e m said:

  Glömde nämna till ”iakttagaren” (som tycker jag skriver alldeles för mycket överallt) att jag i dagsläget är portad på åtminstone 3 bloggar varav en ”somnade in” en liten tid efter utestängningen. Motståndaren håller med dig, ”iakttagare”, och arbetar på att du ska få din önskan uppfylld.

  (Nämner det här istället för att ge svar direkt, även om mitt lilla OT skulle drunkna i allt OT Ronny skriver i tråden om Gerdmar)
  /Lars W

 • Berndt Isaksson on 7 juni, 2013 at 11:35 f m said:

  Globen den 23 augusti ?

  Jan Lindhes predikan som finns på Aletheia är bra. MEN det fanns något som han sa i förbigående där han uppmanade alla att delta i Globen den 23 augusti. Vad händer där då? Jag forskade i saken och fann att det är ett arrangemang mellan Södermalmskyrkan och kanal 10 och med en av Reinhard
  Bonnkes närmaste medarbetare som huvudtalare. Jag vet att många ser upp till denne Bonnke, men jag vet också att det finns många allvarliga frågetecken kring hans organisation och hans kampanjer. Inte minst de han har i Afrika. Bonnke är också ”stor” inom den s.k. herraväldesteologin.

  Att fylla Globen den 23 augusti är nu en målsättning och allt i någon slags föreställning om att gigantiska manifestationer med mycket folk samlade ska vara vad som frälser Sverige.

  Gigantiska manifestationer har på något konstigt sätt blivit en
  ersättning för vad som verkligen behövs – allas vår omvändelse i
  förkrosselse. Jippoliknande sammankomster frälser inte en enda själ, men blir ett opium för att fly bort från vad som verkligen behövs; syndanöd och omvändelse.

  Berndt

 • Lars W on 7 juni, 2013 at 12:43 e m said:

  Läste på Sub Umbra att Severin, Livets ord, är portad i Ukraina. Han har varit portad i Ryssland sedan länge. Det är mycket att tacka Gud för. Så kan inhemska evangelikala i dessa jätteriken evangelisera ostört tillsammans med seriösa organisationer som Ljus i öster.

 • ShmuelS on 7 juni, 2013 at 6:28 e m said:

  Shabbat Shalom alla firare!
  Vi är en Shabbat närmare att fira med vår frälsare Yeshua och Hans Far YHWH.

 • disqus_wtAiYWYZg4 on 7 juni, 2013 at 8:23 e m said:

  Vad förvånad du blir när du inser att Sakarja hade helt rätt och YHWH själv stiger ned och ställer sig på Oljeberget för att sedan vara med de sina under ”de tusen åren” och ”en liten tid”.

  Shabbat Shalom!

 • ShmuelS on 7 juni, 2013 at 9:14 e m said:

  Och du när du ser bordsplaceringarna vid bröllopsfesten.

  Ef 3″Om I alltså ären uppståndna med Kristus, så söken det som är därovan, där varest Kristus är och sitter på Guds högra sida.”

 • disqus_wtAiYWYZg4 on 7 juni, 2013 at 9:25 e m said:

  Gud och Lammet innehar endast en stol. Se vidare i Uppenbarelseboken.

 • ShmuelS on 8 juni, 2013 at 1:56 f m said:

  Det blir ju ett dilemma när två eller flera skriftställen syns säga mot varandra. Jag är långt ifrån nån expert eller välutbildad teolog så jag läser ganska enklet och reakt fram.

  Matt 20:23 ”Då sade han (Yeshua) till dem:
  »Ja, väl skolen I få dricka min kalk, men platsen på min högra sida och
  platsen på min vänstra tillkommer det icke mig att bortgiva, utan de
  skola tillfalla dem för vilka så är bestämt av min Fader.»”

  Här skiljer Yeshua sig tydligt från Fadern. Nån annan tolkning blir krystad och omgiven med hopar av ord.

  Hur ser du på Ef 3? Där är Yeshua tydligt sittande på YHWH’s högra sida.

  Det finns ju vad jag minns en öppen inbjudan att motbevisa Per om treenigheten, som ingen har bejakat.
  Kanske det är dags för dig Lars att skingra dimman och skriva ett tydligt inlägg om detta?

 • disqus_wtAiYWYZg4 on 8 juni, 2013 at 9:56 f m said:

  Såsom evig Fader i Himmelen vet Yeshua allt, även tidpunkten då Han enligt Sakarja ställer sina fötter på Oljeberget. Som Människosonen var Han begränsad. Han kände inte till tidpunkten vid den tid då Han svarade lärjungarna på frågan. Han var begränsad i både tid och rum liksom vi. Vår evige Fader och väldige Gud ANTOG en tjänares gestalt och valde denna begränsning för att i allt vara som vi – dock utan synd. Han var som Människosonen lika begränsad som vi. Därför var himmelsfärden en nödvändighet liksom Hans återkomst som Anden. Himmelsfärden beredde rum för Anden s a s.

  I Johannes syn (kap 4) syns bara en tron där Någon sitter.

  ”Och jag fick se EN tron vara framsatt i himmelen, och Någon satt på den tronen; och Han som satt därpå var till utseendet såsom jaspissten och karneol. Och runt omkring tronen gick en regnbåge, som till utseendet var såsom en smaragd. ”

  I bokens sista kapitel läser vi återigen om EN tron – Guds och Lammets.

  ”Och Guds och Lammets tron skall stå där inne, och Hans tjänare skall tjäna Honom och skola se Hans ansikte; och Hans namn skall stå tecknat på deras pannor.”

  Du påpekar ofta att han talade om Fadern i tredje person. Det gjorde Han om Anden med. Men allra mest talade Han om Sonen i tredje person.

 • ShmuelS on 8 juni, 2013 at 4:28 e m said:

  1 Joh 4:17

  ”Därigenom är kärleken
  fullkomnad hos oss, att vi hava frimodighet i fråga om domens dag; ty
  sådan Han är, sådana äro ock vi i denna världen.”

  Här likställs vi med Yeshua.

  Joh 20:17

  ”Jesus sade till
  henne: »Rör icke vid mig; jag har ju ännu icke farit upp till Fadern.
  Men gå till mina bröder, och säg till dem att jag far upp till min Fader
  och eder Fader, till min Gud och eder Gud.»”

  Här har vi samma Gud och samma Fader som Yeshua..

  Matt 26:39:”»Min Fader, om det är möjligt, så gånge denna kalk ifrån mig. Dock icke såsom jag vill, utan såsom du vill!»

  Pratar Yeshua med sig själv?

  Sen finns det en röd tråd i dessa, och fler, Skriftställen. Det är att Yeshua och Skriften jämställer oss med Yeshua. T.ex är Han den förstfödde av många syskon. Vi är som Honom i denna världen. Han var i allt som vi, lika. mm,mm.

  Man kan ju inte mena att vi är Gud också, eller hur?

 • disqus_wtAiYWYZg4 on 8 juni, 2013 at 6:27 e m said:

  ”Matt 26:39:’Min Fader, om det är möjligt, så gånge denna kalk ifrån mig. Dock icke såsom jag vill, utan såsom du vill!’

  Pratar Yeshua med sig själv?”

  En bättre fråga är vem som hörde bönen. Matteus var inte ens i närheten.

  Vad säger du om Guds och Lammets tron i Bibelns sista kapitel. På vem syftar ”honom” och ”han”?

  ”Man kan ju inte mena att vi är Gud också, eller hur?”

  Vad vi är är en sak. Vad vi blir är något annat. Det sägs att ”Gud skall bli allt i alla” till sist.

  ”Men vi vet att när han uppenbaras, kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är.”
  (1 Joh 3:2).

  /Lars W

 • ShmuelS on 8 juni, 2013 at 6:54 e m said:

  Sista först.

  Visst ska vi det men 1 Joh 4;17 säger ju ”ty sådan Han är, sådana äro ock vi i denna världen.”

  Vilka två viljor är det Yeshua talar om i Getsemane? Och vem beder Han till?

  Det blir problem hur man än vänder på det med att säga att Yeshua är YHWH därför att Skriften likställer oss med vår broder Yeshua alltför tydligt.

  Säger man att Yeshua är YHWH så måste man också säga att t.ex Lars är YHWH därför att i denna världen är vi som Honom, enligt Johannes.

  På tronen sitter ju både YHWH och på Hans högra sida sitter Yeshua.
  Kol 3:1.

 • Lars W on 9 juni, 2013 at 6:44 e m said:

  Tronen är endast en och endast en sitter på den. ”Gud är en”, säger Yeshua broder Jakob. Så är det. Notera även Yeshua uttryck i Matt 26:64.

  Du hoppar över mina frågor och det är naturligt om man förfäktar din ståndpunkt. Vi gör ett försök till:

  Angående din fråga om bönen i Getsemane;

  En bättre fråga är vem som hörde bönen. Matteus var inte ens i närheten.

  Angående tronen i Upp kap 22;

  Vad säger du om Guds och Lammets tron i Bibelns sista kapitel. På vem syftar ”honom” och ”han”?

 • Lars W on 14 juni, 2013 at 8:20 e m said:

  Ja, då är man portad även hos Karlendal. En viss bloggare med säte i en afrikansk stat gratulerade honom till beslutet. Uppfattade pastorn ifråga som både sympatisk och vidsynt i många år… men så här skrev han i sitt slutbesked:

  ”Lars W, det är bloggägarens intention med detta inlägg att berätta en glad nyhet. Det är inte intentionen att ägna sig åt konspirationsteorier om katolska kyrkan.”

  Nej, jag ägnar mig inte om konspirationsteorier om den katolska kyrkan. Det får andra göra. Jag ägnar mig åt kollobrationsteorier gällande katolska kyrkan och det svenska pingstsamfundet (m fl). Lewi Pethrus forna fina läsarrörelse har kapats av historielösa karriärister som med stegrad hastighet närmar sig skökan i Rom. Saliga äro de i Pingströrelsen som håller fast vid sin frihet som fria församlingar enligt Pethrus motto och vägrar ansluta sig till dessa karriärister och den romerska kyrkan.

 • Lars W on 14 juni, 2013 at 8:35 e m said:

  ”Glömde nämna till ”iakttagaren” (som tycker jag skriver alldeles för
  mycket överallt) att jag i dagsläget är portad på åtminstone 3 bloggar
  varav en ”somnade in” en liten tid efter utestängningen. Motståndaren
  håller med dig, ”iakttagare”, och arbetar på att du ska få din önskan
  uppfylld.”

  Nu är det 4 bloggar. Men har inte testat alla… man kanske är portad på fler. Kanske snart överallt…

 • Lars W on 14 juni, 2013 at 9:05 e m said:

  Svenska folket börjar visa lite vanligt sunt bondförnuft – äntligen- och har kört Monsanto på porten (enl tidningen Fria tidningen). Det finns ingen framtid för dem här anser de med tanke på det medvetande som finns och som växer i svenska folkleden. De drar vidare. Men det är nog problematiskt om resten av världen godtar detta hån mot vår Skapare som GMO innebär och innefattar samt vad det innebär i förlängningen… svält och hungersnöd av sällan skådat slag och i oanad omfattning.

 • ShmuelS on 14 juni, 2013 at 9:58 e m said:

  Undra om det inte är för lite $$$$$ att tjäna i Sverige?
  Men hur som helst bra, så länge bönderna värnar som utsädet sitt.

  Shabbat Shalom

 • Micael Östlund on 27 juni, 2013 at 9:38 e m said:

  Nu ger jag upp. Det är helt omöjligt att följa kommentarsfältet på denna blogg numera. Därtill ramlar det ned bloggposter som inte alls har något som helst med debatterna att göra i övrigt – jag tänker på dessa ”Fokus Israel”-poster. De är säkert bra, men ingen kommenterar dem, så vad har de då här att göra mer än att störa det som pågår? Säg till om ni ordnar detta. Tills dess orkar jag inte läsa denna blogg.

 • ShmuelS on 28 juni, 2013 at 6:55 f m said:

  Har nån reflekterat över att lärljungarna och de första som valde att följa ”den vägen” firade pingst eller mycket rättare Shavuot?
  För att göra det så måste man hålla tideräkningen genom att säga dag 1, dag2, dag3, dag4, dag5, dag6, Shabbot. Sen på dagen efter Shabbot firar man Shavuot.
  Så släng dig i väggen om du inte inser betydelsen av att fira Shabbot och menar att kyrkan kan ändra på YHWH’s Torah.

 • ShmuelS on 28 juni, 2013 at 6:56 f m said:

  Åja
  Du ha inte haft kommentarer på ett bra tag heller. Sluta leka sandlåda och skriv nåt bra, som du har gjort tidigare. 😉

 • Berndt Isaksson on 1 juli, 2013 at 3:23 e m said:

  Tråkigt att Aletheia blivit ett tillhåll för en grupp Jesusförnekare. Tråkigt att inte bloggansvariga sätter ned foten eller bemödar sig om att bemöta dem. Men Antonia gör ett gott jobb i detta att hon orkar att sakligt och ödmjukt med Guds ords ”det står skrivet” försvarar den Jesusbekännelse som apostlarna överlämnat åt oss och som kristenheten burit genom 2000 år, trots demoniskt inspirerade angrepp på från förnekarna.

  Berndt

 • Stigacke on 1 juli, 2013 at 3:56 e m said:

  Nu tycker jag det är hög tid att du slutar att anklaga den som bekänner det som apostlarna bekänner angående Jeshua och kallar dem för jesusförnekare.

  Jag förnekar inte Jesus genom att bekänna honom genom att bekänna ”du är den levande Gudens Messias (Smorde)”

  Det är kyrkans inkvisitionsattityder som gör sig gällande i dina hätska inlägg när du kallar pånyttfödda troende som har apostlarnas bekännelse som grund, för jesusförnekare.

  Du har inte än svarat på min fråga, som borde vara enkel att besvara: Tror du på den athanasiska trosbekännelsen?

 • Berndt Isaksson on 1 juli, 2013 at 5:45 e m said:

  Den som förnekar att Jesus är Gud kommen i köttet kommer jag ALLTID att kalla Jesusförnekare. Du är en av dessa förnekare och vi har på inget sätt samma trosbekännelse och inte samma Herre. Din ”jesus” är på inget sätt min Jesus. Men det vet du ju sedan tidigare att jag anser.

  Berndt

 • Stigacke on 1 juli, 2013 at 8:36 e m said:

  Berndt, du förvanskar bibeltexterna. Det står att den ande som förnekar att Jeshua är den Smorde som kommit som människa (kommit i köttet) är antimessias ande. Jag tror att Jeshua är en sann människa och medlaren mellan Gud och mänskligheten. Det trodde även rav Shaul, även känd som aposteln Paulus:

  ”Ty Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor, en människa, Kristus Jesus,” 1 Tim 2:5

  Betyder inte ”en” samma sak i båda fallen? Eller betyder ”en” när det syftar på Gud att han är treenig, men när det gäller att medlaren är ”en” så betyder ”en” inte treenig utan en enda.

  Pastorn, kan du förklara detta fenomen för mig?

  Är man inte förblindad så ser man att hela tiden visar text efter text att Gud är en sak och Jeshua en annan, även om de är ett i Ande och sanning. Aldrig finner du uttrycken Gud Sonen eller Gudamänniska eller sann Gud och sann människa. Varför? Därför att ingen av bibelns författare trodde annat än att Gud är en (på riktigt) och att Jeshua är Guds son och den som Gud smort till att utföra hans gärningar.

  Som sagt: Tror du på den athanasiska trosbekännelsen. Bara ett ja eller nej godkänns. 🙂

  Ps/ Skäms du för den kristna tron eftersom du inte vill svara?

 • Berndt Isaksson on 1 juli, 2013 at 9:34 e m said:

  Nej, SÅ, jag skäms verkligen inte för den kristna tron. För dig och denna världen är allt som har med kristen tro och bekännelse att göra en dårskap. Allt som har med kristen tro, exempelvis tron på en Treenig Gud, en dårskap och ett kärt ämne att låta belackaren i dig sticka fram. Men den kristna tro som för belackarna är en dårskap, är för den som tror på Guds ords samlade budskap ett Evangelium till frälsning. Men allt i den kristna tron har Gud i sin visdom gjort till något som för världen är obegripligt, en dårskap och tacksamt att smäda. Du är en av dessa smädare, och främst då i ditt förnekande av att Jesus är Gud kommen i människogestalt.

  I ditt förnekande av Jesus är du alltjämt min medmänniska, men du är inte min broder i tron.

  Berndt

 • Stigacke on 1 juli, 2013 at 9:57 e m said:

  Berndt: ”För dig och denna världen är allt som har med kristen tro och bekännelse att göra en dårskap.”

  – Varför pådyvlar du mig en sådan lögn. Tvärtemot dina lögner så betraktar jag alla pånyttfödda kristna som mina andliga syskon, vilket jag skriver flera gånger.
  I den dopbekännelse som våra dopkandidater får avlägga ingår formuleringen att betrakta alla som har del av Gud Ande som mina andliga syskon oavsett sammanhang. Det är förmodligen mer än vad dina spädbarn kan uttrycka vid dina dop.

  Lögn är ditt vapen, men det hör inte hemma i den Levande Gudens församling. Den är en stödjepelare för sanningen.

  Du har haft tre chanser att bekänna din kristna tro, men jag tar din motvilja att vilja bekänna dig till den athanasiska trosbekännelsen som att du inte tror på den. Din tystnad och ditt applåderande av Lars W´s väl uttryckta modalism, gör att jag drar den slutsatsen. Men det är idag fritt att tro vad man vill i Sverige. Det har det inte alltid varit.

  Berndt, du är både min medmänniska och min andlige broder. Jag tror nämligen att du är förförd av kyrkofädernas läror och därför tror du att du tjänar Gud genom att använda lögner och manipulerade texter som läggs i apostlarnas munnar. Detta måste du omvända dig ifrån, annars får du problem med gudsrelationen.
  Mvh

 • ShmuelS on 1 juli, 2013 at 10:09 e m said:

  Broder Berndt har inte formulerat en beskrivning om sin tro än,
  Det närmaste sätt som han kan beskriva det är ”ett mysterium”.
  Han har dock tron på att kyrkan har skrivit ner hur treenigheten fungerar och att han en gång kanske ska få reda på hur mysteriet beskrivs.

 • Berndt Isaksson on 1 juli, 2013 at 10:15 e m said:

  Till SÅ

  Du brukar ju fråga efter logik. Ser du då inte det djupt ologiska att säga att vi skulle vara andliga bröder när vi inte ens har samma Gud. Antingen är Jesus Gud eller så är han det INTE. Det är logiskt.

  Enligt din tro är Jesus inte Gud. Enligt min tro är han fullt ut Gud, vilket kristenheten utifrån Guds ord bekänt i 2000 år. Är vi inte eniga ens i något så fullständigt grundläggande som i frågan om Jesus är Gud så kan vi omöjligen vara några ”andliga bröder”. Vi har då inte ens samma religion, inte samma Frälsare, inte samma Jesus.

  Men vi är medmänniskor på planeten Tellus.

  Berndt

 • Berndt Isaksson on 1 juli, 2013 at 10:38 e m said:

  Det stämmer att jag inte kan beskriva fullt ut vem Gud Är. Jag tillhör dem som kommer behöva hela evigheten för att utforska djupen i vem den Treenige Guden är. Men jag tror på Honom och bekänner mig till Honom. Och allt jag behöver veta för min frälsning har han som Jesus visat mig och gjort för mig. Du vet den Jesus som är Herre och Gud, men som vad jag förstår du valt att förkasta, dig själv till fördärv.

  Endast sekterister brukar mena sig han sin gud i en box och känna honom som man känner sin egen ficka.

  Berndt

 • Stigacke on 1 juli, 2013 at 10:43 e m said:

  Ja, jag älskar logik! Särskilt när det gäller vem som är Gud. 🙂

  Om vi inte har samma Gud, så är det i så fall du som har en gud som inte beskrivs i bibeln. Den mest heltäckande definitionen på vem som är Gud har vi flera gånger beskriven i bibeln.

  Gud är Abraham, Isak och Jakobs Gud. Dessa gudsmän trodde inte att Jesus är Gud.

  En ännu tydligare utsaga är: Gud är vår Herre Jeshua Messias Gud och Fader.

  Jeshua trodde inte heller att han var Gud. Det är den kristallklara logiken man kan dra av denna av Paulus ofta skrivna text. Jag älskar logik! 🙂

  Jag har samma Gud som Jeshua har, vilket både han själv och Paulus flera gånger framhåller. Har du inte samma Gud som Jeshua, så har du en gud som inte finns i bibeln och som apostlarna aldrig trodde på eller bad till.

  Uttrycket ”Jesus är Gud” kan inte förenas med den athanasiska trosbekännelsen. Gud är enligt denna bekännelse treenig, Fader, Son och Ande, och Jesus själv är inte Fader, Son och Anden och kan således inte vara den treenige Guden.

  Däremot kan man förstå ”Jesus är Gud” som en oneness-bekännelse, det som också kallas ”Jesus-only-tron” eller modalism.
  Din ovilja att bekänna dig till treenighetsläran och att du försvarar modalism, tyder på att du är heretiker enligt kyrkans lära.

  Jag drar nämligen logiska slutsatser eftersom jag älskar logik. 🙂
  Din broder och medmänniska!

 • Berndt Isaksson on 1 juli, 2013 at 11:02 e m said:

  Ja, Du SÅ, MFS-ordförande, en tramspelle har du alltid varit 🙂

  Det jag applåderade ang. Lars W var hans tydliga bekännelse av att Jesus är Gud. Vad han i övrigt sagt vet jag inte. Var jag står i min bekännelse vet du SÅ väl sedan många debatter.

  Du och MFs-sekten har byggt en villolära på att inte ta in det Jesu sa och gjorde SOM MÄNNISKA, och sedan utifrån den medvetna förskjutningen bygga en egen hädisk lära och fått en egen falsk ”jesus”. Men den dag ni förstår att Jesus är BÅDE Sann Människa och Sann Gud så kanske ni med Guds nåd kan hitta ut ur det villolärande labyrintsystem ni byggt in er i.

  Men jag vet att sekterister som MFS och Jehovas vittnen ofta blir så indoktrinerade att det är sällsynt att de vänder om till den Sanne Frälsaren Jesus.

  Berndt

 • Stigacke on 1 juli, 2013 at 11:21 e m said:

  Berndt: ”Det jag applåderade ang. Lars W var hans tydliga bekännelse av att Jesus är Gud. Vad han i övrigt sagt vet jag inte. Var jag står i min bekännelse vet du SÅ väl sedan många debatter.”

  – Nu ljuger du igen. Du har ett otal gånger läst LarsW´s tydliga modalistbekännelser, han har aldrig varit otydlig på den punkten. Han har skrivit i åratal, så det kan du inte missat. Ännu en lögn som du tror skall försvara sanningen.

  Vad du står vill du inte tydliggöra, det har du visat nu fyra gånger genom att inte svara om du tror på den athanasiska trosbekännelsen och att den är grunden för den kristna tron.

  Berndt: ”Du och MFs-sekten har byggt en villolära på att inte ta in det Jesu sa och gjorde SOM MÄNNISKA,..”

  – Ja, jag har citerat flera texter där det talas om människan Jeshua. Alla evangelierna berättar dessutom om vad Jeshua sade och gjorde som människa eller människosonen (vilket är detsamma).
  Visa mig då de texter där Jeshua talar och handlar utifrån att han är Gud Sonen? Jag har missat de texterna, men du måste vara påläst så jag väntar på dem.

  Jag älskar logik, men inte lögner.

 • Berndt Isaksson on 1 juli, 2013 at 11:52 e m said:

  Det är du SÅ som blivit insnöad på allehanda ”bekännelser”.

  Att förklara sin bekännelsegrund för dig är det samma som att kasta pärlor för sådana som inte kan eller vill förstå bättre än att trampa ned dem i smutsen. Många är de som i debatten med dig och andra från MFS har erfarit att ni, precis som Jonas Gardell, trampat på det allra dyrbaraste och heligaste i deras frälsning och Jesusrelation.

  De flesta har också insett att det är lika meningslöst som att försöka omvända Jehovas vittnen. Enda anledningen att jag ibland tittar in och bemöter er är att man i bästa fall kan bidra till att någon som läser era värvningsförsök blir väckta och kan undvika att dras in i era snaror av förödande villoläror. Ni försöker använda kristna bloggar för att värva människor till er sekt och bort från den kristna bekännelsen av Jesus som Herre och Gud.

  Berndt

 • ShmuelS on 2 juli, 2013 at 12:12 f m said:

  Det är nog som SÅ visar så logiskt. Pastor Berndt har en annan Gud än den som beskrivs i Skriften.

  Berndt kan inte förklara vad man ska tro på men man måste ta hans ord på att det är som han har hittat i katolska kyrkans böcker, för att kunna bli frälst.

  Berndt vet inte ens namnet på sin Gud, än mindre Hans karaktär.

  Han avfärdar både YHWH’s son och Hans lärljungars tydliga beskrivning om vem Yeshua och Hans Fader och bröder är.
  Det är ett sorgligt förhållande i det som ska bli gemensam framtid.

 • Lars W on 2 juli, 2013 at 12:58 f m said:

  ”Vad han i övrigt sagt vet jag inte.”

  Det är inte mycket sagt, det står skrivet i bloggposterna, här och i ditt Samtalsforum, i detta ämne och i ett antal andra angelägna ämnen. Hoppas du läser dem. De ligger i öppen dag, bara att ”googla”.

 • Antonia on 2 juli, 2013 at 12:59 f m said:

  SÅ: ”Jeshua trodde inte heller att han var Gud. Det är den kristallklara logiken man kan dra av denna av Paulus ofta skrivna text. Jag älskar logik! :)”

  Betyder inte benämningen GUD, just Gud, menar du , eller har du kanske någon annan förklaring?

  Och kan du då förklara varför Jesus inte nöp Thomas i örat vid denna bekännelse: ?

  Joh.20: 26 ’Åtta dagar därefter voro hans lärjungar åter därinne, och Tomas var med bland dem. Då kom Jesus, medan dörrarna voro stängda, och stod mitt ibland de, och sade: »Frid vare med eder!»27 Sedan sade han till Tomas: »Räck hit dit finger, se här äro mina händer; och räck hit din hand, och stick den i min sida. Och tvivla icke, utan tro.» 28 Tomas svarade och sade till honom: »Min Herre och MIN GUD!» 29 Jesus sade till honom: »Eftersom du har sett mig, tror du? Saliga äro de som icke se och dock tro.»

  Din logik är nog inte så kristallklar som du verkar tro.Utan Andens uppenbarelse över Ordet, är det (döda) bokstäver som inte kan ge något liv!

  /Antonia

 • Lars W on 2 juli, 2013 at 1:00 f m said:

  ”Du har ett otal gånger läst LarsW´s tydliga modalistbekännelser, han har aldrig varit otydlig på den punkten.”

  Jag har aldrig bekänt mig vara ”modalist”. Att du och ett antal andra kallar mig så är en annan sak.

 • Lars W on 2 juli, 2013 at 1:02 f m said:

  Apropå det föredrar SÅ helt klart JV-biblar när han ska läsa första kapitlet i Johannes evangelium. Finns f ö ett antal paralleller att dra till JV vad gäller honom.

 • Berndt Isaksson on 2 juli, 2013 at 1:11 f m said:

  Tack Lars för det förtydligandet. Anade att det var ännu en av SÅs lögnaktiga beskyllningar. Han tillskriver gärna andra alla möjliga läror, för att få bort uppmärksamheten att han själv tillhör en sekt som förnekar Bibelns Jesus.

  Berndt

 • Lars W on 2 juli, 2013 at 1:16 f m said:

  ”Men Antonia gör ett gott jobb i detta att hon orkar att sakligt och ödmjukt…”

  Inte alltid vare sig sakligt eller ödmjukt. Att stapla bibelverser är inte svårt. Hennes svårighet ligger i att läsa innantill i vissa delar av Paulus brev – de brev hon själv framhåller som Guds ord.

 • Antonia on 2 juli, 2013 at 1:25 f m said:

  Lars W: Om du tror att Jesus är Gud, varför uttrycker du dig så här då?

  Du skriver ju ’dogmatiska trinitariner’ i ditt svar till Berndt och då undrar jag vad du menar med det ? Är man inte antingen eller?

  Och är din personliga tro att , Fadern, Sonen och den Helige Ande inte kan uppfattas som tre personer, utan som tre uppenbarelsesätt? Eller menar du kanske att de är tre personer, men ändå EN enda?

  Skulle vara intressant med ett klargörande från din sida, och helst utan personliga påhopp (denna gången) !

  /Antonia

 • Antonia on 2 juli, 2013 at 1:51 f m said:

  Berndt: ”Tråkigt att inte bloggansvariga sätter ned foten eller bemödar sig om att bemöta dem”

  Det har också jag undrat över? Och har de inga egna bloggar där de kan sprida/ diskutera sina läror?

  Eller försöker de kanske att infiltrera andra bloggar nu med sin anti -kristliga förkunnelse?

  Den bekännelse som förnekar Jesus Gudom alltså, för hur skall annars Antikrist kunna utropa sig till att vara Gud, om inte Jesus Kristus först röjs ur vägen?

  /Antonia

 • Stigacke on 2 juli, 2013 at 9:04 f m said:

  Berndt: ”Det är du SÅ som blivit insnöad på allehanda ”bekännelser”.”

  – Så den athanasiska trosbekännelsen som även alla frikyrkor bekänner sig till, är ”allehanda”. Då vet jag vad du tycker om den grundläggande kristna trosbekännelsen. Jag hade ingen annan tanke är att få veta om du är att betrakta som en renlärig eller en heretisk kristen. Själv tror jag inte på denna filosofiska bekännelse eftersom den i många fall saknar stöd i Skriften.

  Att som Lars W och du blanda in JV i samtalet är ett gammalt beprövat trick. Lars W känner mycket väl till att jag aldrig läser deras översättning, men fortsätter ändå att insinuera detta. Inga ädla vapen precis. Lars W´s noga beskrivna gudssyn är modalism, men han vill hellre kalla den oneness pentecostal, vilket i stort sett är detsamma.

  Att ha en trosbekännelse kallar pastor Berndt för att vara ”insnöad” och vill tydligen inte av den anledningen säga ett ja till den athanasiska trosbekännelsen. Vet ledningen för din kyrka att du inte vill bekänna klassiska kristna bekännelser? Jag tänker inte svallra i alla fall. 🙂

  Själv är jag så insnöad att jag bekänner mig till alla bibliska trosbekännelser även den som Tomas avlade i stor omtumlande situation. Han hade mist tron både på Gud och att Jeshua var den utlovade Messias. Genom beviset på Jeshuas uppståndelse återfick han tron på Jehsua och därmed även på Jeshuas Gud. Då kunde han utbrista: Min Herre (Jeshua) och min Gud (i himlen). En text tolkad i strid mot alla andra texter har inte företräde. Det finns många exempel på att Jeshua har Fadern som sin Gud, både före och efter uppståndelse. SÅ är det goa pastorn. 🙂

  Den trosbekännelse som fick det starkaste gensvaret från Jeshua var den som Petrus fick sig uppenbarad. ”Du är Messias den levande Gudens son”. Den är kosher i högsta grad!

  Har du inte hittat texterna som beskriver det som Jeshua sade och gjorde som Gud. Du påstod ju att felet med mig vara att jag bara tog upp de som visade att han var människa.

  Tala nu om var vi kan läsa dessa texter, i annat fall är det ännu en av dina lögner som du anser skall befrämja sanningen. Att ändamålen helgar medlen försvarade man inkvisitionen med. Därmed drar jag inga större paralleller med ditt ologiska samtal. Jag älskar logik, därför tycker jag att det är tråkigt att vi fortsätter denna debatt. Jag tar i alla fall en pause. Hoppas att du fått fram de texter du anser att jag missat.

  Ha en skön sommar och ta dig en titt på den athanasiska trosbekännelsen.

 • Lars W on 2 juli, 2013 at 11:25 f m said:

  Om du menar att citat från Paulus brev är personliga påhopp kan jag inte tillfredställa din önskan.
  Bibeln säger entydigt att Gud är en. Yeshua är denne ende Gud – YHWH – inkarnerad. Så enkelt är det för den som inte vill krångla till det.
  Treenighetsmodellen förenklar förståelsen av YHWH innan börjar inta fast föda genom fördjupning. Dogmatisk trinitarism försvårar relationen när man nått dit. I svårare fall kan den förleda (till polyteism o dyl).

 • Lars W on 2 juli, 2013 at 11:28 f m said:

  ”Lars W´s noga beskrivna gudssyn är modalism, men han vill hellre kalla den oneness pentecostal, vilket i stort sett är detsamma. ”
  Intressant formulering. Vari ligger skillnaden?

 • Berndt Isaksson on 2 juli, 2013 at 1:06 e m said:

  Kan du ge mig en vettig anledning till varför jag eller någon annan skulle ge dig dessa bibelhänvisningar för en ”femtioelfte” gång? Du känner väl till vilka texter klassisk kristen bibelförståelse hänvisar till för att bekänna Jesus som Herre och Gud. Visst finns de bra formulerade trosbekännelser, men först och sist är det Bibeln som är grunden för bekännelsen av Jesus som Herre och Gud. Den Gud du valt att förkasta.

  Berndt

 • Lars W on 2 juli, 2013 at 9:05 e m said:

  ”Att som Lars W och du blanda in JV i samtalet är ett gammalt beprövat
  trick. Lars W känner mycket väl till att jag aldrig läser deras
  översättning,”

  Hur lyder då Joh 1:1 enligt en ”rätt” översättning enligt dig?

 • Lars W on 8 juli, 2013 at 9:38 e m said:

  Snowden liksom Assange och Manning är folkhjältar och borde hyllas som sådana av folket. De har givit etablissemanget en spark i ändan och anses som fiender till staten. Men de har gjort folket i flera världsdelar en stor tjänst. Förr, på demokratins tid, var staten detsamma som folket. Så är det inte längre vare sig i USA eller EU. Dags för folket att återta makten och återinföra demokratin liksom nationalstaten. Med hjälp av hjältar som dessa.

 • ShmuelS on 9 juli, 2013 at 1:34 f m said:

  LarsW
  Vore det inte bättre om en profet ledde folken i alla länder?
  Baksidan av demokratin är ju att en ny hitler kan bli demokratiskt invald. Eller så kan Sverige på demokratisk väg bli ett muslimskt land.

 • Lars W on 9 juli, 2013 at 10:44 e m said:

  Elia kommer att leda alla folk när hans tid kommer. Innan dess har vi en vedermöda och en oryggligt besluten straffdom över dem som förött jorden. Det är en nödvändig process, vi har bara att förlita oss på den Allvise och glädja oss åt ljuspunkter i tillvaron såsom Assange, Manning och Snowden.

 • Lars W on 9 juli, 2013 at 10:48 e m said:

  En dementi:

  ”Elia kommer att leda alla folk när hans tid kommer.”

  Elias är ledarens korrekta namn.

 • ShmuelS on 9 juli, 2013 at 10:59 e m said:

  Jag menade min kommentar mer i nutid. Att se demokratin som en frälsare för alla är lika illa som att mena att Assange eller Snowden skulle ha nån större inverkan på världshändelser.
  Jag trodde inte att du har en tro på revolution i någon form. Hmm.

 • Lars W on 9 juli, 2013 at 11:01 e m said:

  ”Baksidan av demokratin är ju att en ny hitler kan bli demokratiskt invald.”

  Vi kommer att få se en person som är sju resor värre än Hitler och som kommer att vara ”demokratiskt” vald till Europas ledare (dvs diktator över EU och EMP) innan det är dags för Herrens dag och därefter för Hans profet att ta över väldet.
  (Dan 7:19-22)

 • Lars W on 9 juli, 2013 at 11:08 e m said:

  Jag trodde inte att du har en tro på revolution i någon form. Hmm

  Harmagedon blir en revolution av sällan eller aldrig tidigare skådat slag.
  😉

  Den Högstes heliga kommer inte att kunna ta över jorden dessförinnan. Det är en naturlig process s a s. Jorden måste renas och rensas från ogudaktighet och ogudaktiga innan det Messianska fridsriket blir en global verklighet.

 • Lars W on 9 juli, 2013 at 11:11 e m said:

  Ja, jag tycker de kan hålla sig till Karlendals och andra ljumma bloggar. Där verkar de vara välkomna.

 • Anders R Pettersson on 11 juli, 2013 at 9:12 e m said:

  Är det svårt att läsa innantill för dig. Du är helt förblindad, så inte ett enda rätt denna gång heller.

 • Anders R Pettersson on 11 juli, 2013 at 9:26 e m said:

  Köper inte argument från sataniska jesuiter, men det finns de som betalar för desamma. Horhuset livets ord för nu argument för svagsinta ”skökan finns i alla församlingar” är det rätt, ja i ett fall stämmer det uppenbart. Ekumenernas samling är upptagna av skökans vidrigheter. Men dessa odugliga missfoster accepterar ändå allt som bryter mot Guds Ord.

 • ShmuelS on 13 juli, 2013 at 2:27 f m said:

  ”Om treenighetsförespråkarna faktiskt har rätt, då är jag skyldig till att tillbedja bara ”en del” av deras Gud………då är jag skyldig till att tillbedja Gud Fadern och det vore min synd.

  Om jag har rätt,……………….. då är de skyldiga till polyteism, Du skall inga andra gudar hava jämte mig,

  Det var inte jag som kom på detta. Vet nån vem?

 • Berndt Isaksson on 13 juli, 2013 at 10:55 e m said:

  Citatet för dagen saxat från tidningen DAGEN:

  ”Profeterna tyckte nog själva att de tog till stora ord när de beskrev den framtida frälsargestalt som Anden lät dem ana: en ny Moses, en kung som David, en återvändande Elia, en människoson. Men verkligheten överträffade deras visioner. Det var Gud själv som kom. Den Högste sände ingen budbärare, utan klev själv in i
  historien.”

  Joel Halldorf

 • Lars W on 17 juli, 2013 at 10:23 e m said:

  Berndts webbaserade inkvisitionsdomstol fortsätter jakten på ”nyjudaister”. Likt sina förebilder i det medeltida Spanien, och vissa av hans webbkollegor, ger han sina offer ringa chans att försvara sig. Har fått ett antal inlägg stoppade av ”pastorn” ifråga…

  Från Berndts samtalsforum 2013-07-11 19:

  [Berndt:]
  ’Så du menar att det inte är en absolut sanning att Jesus dog för hela världens alla synder. Att det finns ett undantag för vilka synder han dog för? Tänk det tror inte jag.’

  [Lars W:].

  ” ’Du behöver inte tro på allt jag skriver (även om det är trovärdigt och sant). Tro på vad HERREN Yeshua säger.

  ’Därför säger jag eder: All annan synd och hädelse skall bliva människorna förlåten, men hädelse mot Anden skall icke bliva förlåten.’ (Matt 12:31)

  [Berndt:]
  ’Till Lars. Ditt högmod är motbjudande och jag kan förstå dem som portar dig. Men för att svara på din fråga: Om jag förstår dig rätt Lars så förnekar du en av de mest centrala sanningarna som finns i vår kristna tro; att Jesus dog för hela världens synder. Inget undantag nämns. Och skrift ska förklara skrift, och ordet om den synd som inte ska bli förlåten kan då bara förstås som att det handlar om förhärdelse och att människan som hamnar i det inte kommer att söka någon förlåtelse, OCH därför inte heller kommer få den.
  //Berndt’

  Mitt bemötande av detta stoppades av ”pastorn” liksom ett antal andra kommentarer.

  Berndt sätter sig alltså över vad Yeshua sagt och kallar mig i samma veva ”högmodig”. Han tillskriver mig därmed Satans värsta egenskap och det endast p g a mitt försvar av Guds ord. Det BORDE ge honom en tankeställare angående kontroversen i Matt kap 12. Vad det handlar om – egentligen. Inte vad ”pastorn” med sina beundrare och kollegor tror sig veta med sina starkt begränsade kunskaper på det andliga området.

 • Lars W on 17 juli, 2013 at 10:26 e m said:

  Tilläggas kan att ”pastorn” ifråga vid ett flertal tillfällen förnekat de eviga straff vilka Guds ord så tydligt framhäver.

 • Andreas Frost on 17 juli, 2013 at 11:35 e m said:

  Glädjande att Berndt Isaksson fått upp ögonen vad gäller Mark Biltz. Dessa nyjudaister är farligare än katolska kyrkan på så sätt att dess frukt ser mycket god ut. Men det som börjar i ett bett kan i slutändan leda en ut ur nåden, ut ur Kristus.

 • läsare on 18 juli, 2013 at 12:45 f m said:

  Lars W
  Kan inte hitta något som luktar högmod i din kommentar där, snarare tvärt om. Vet ju inte vad du tidigare skrivit där. Däremot så uppträder ju Bernt betänkligt.
  Frid broder

 • PatrickOelund on 18 juli, 2013 at 2:29 f m said:

  Berndt och Antonia, jag förstår att ni vill stå för sanningen att JESUS ÄR GUD vilket även jag tror på och förkunnar, men ser ni inte att så länge ni håller på att argumentera med dem så får de sprida sina läror?

  Ni håller på att älta samma frågor hela tiden och detta tror jag gör mer skada än nytta. Tänk på till exempel att för några år sedan så trodde Lars W att Jesus är Gud men nu står han för en annan tro. Per eller vad han nu heter från Erevna stod för en sann tro men idag så står han inte för denna tro. Kanske det är för att dessa ”förkunnare av heresy” får fortsätta och det sår otro in i människors liv.

  Låt de hållas så kommer de nog inte att få så mycket gehör för deras läror.

  Mvh

  Patrick

 • Antonia on 18 juli, 2013 at 4:29 f m said:

  Patric: ”Berndt och Antonia, jag förstår att ni vill stå för sanningen att JESUS ÄR GUD vilket även jag tror på och förkunnar, men ser ni inte att så länge ni håller på att argumentera med dem så får de sprida sina läror”?

  Förstår hur du tänker, men har ändå det förtroendet för Ordet, att det aldrig vänder fåfängt tillbaka.

  Får de stå oemotsagda med sitt förnekande av Jesu Gudomlighet, så kan obefästa själar låta sig bedras, som läser här.Detta är precis vad Antikrist ande hoppas på!

  Sanningen ang. Jesu Gudom är ju frälsningsavgörande!

  För var Han endast en Människoson, en medlare mellan Gud och människa, finns det överhuvudtaget inget hopp för mänskligheten!

  Guds frid broder,

  Antonia

 • Birgit Hedström on 18 juli, 2013 at 6:13 e m said:

  Hej Lars! Med anledning av ett gästblogginlägg på Berndts blogg av Epsilon Noll ”Är de eviga straffen begränsade”, kände jag mig oroad, och frågade Berndt ang. hur han ser på eviga straff/helvete/den dubbla utgången kontra den s.k annihilationsläran (tron på utplåning för ofrälsta). Han svarade mig mycket klart och tydligt att han tror på evigt straff/helvete, han tror på den dubba utgången. Eftersom jag också för en stund sedan läste att du skrev att Berndt ”vid ett flertal tillfällen förnekat de eviga straff vilka Guds ord så tydligt framhäver”, så har jag svarat tillbaka till Berndt och talat om att du skrivit så här på Aletheia. Tyckte att han i rättvisans namn måste ha en möjlighet att försvara/förklara sig gentemot det du här skrev. Vill också vara ärlig gentemot dig och tala om att jag berättade detta för Berndt. Avskyr att ”snacka” om andra på detta sätt Lars! men jag kände mig som en svikare gentemot Berndt ifall han inte kände till vad du skrev, och han inte därmed skulle kunna ha någon möjlighet att försvara/förklara sig.
  Jag önskar dig allt gott!
  Birgit

 • Lars W on 18 juli, 2013 at 6:50 e m said:

  Han ger mig inte ringaste chans att bemöta grova anklagelser vilket är symptomatiskt i bloggsfären. Han har väl alla chanser i världen att ”försvara” sig både här och där.

  PS ”Allt gott” kopplar jag så gott som alltid till katolska hälsningar DS

 • Lars W on 18 juli, 2013 at 6:54 e m said:

  ”Han svarade mig mycket klart och tydligt att han tror på evigt straff/helvete, han tror på den dubbla utgången.”

  Det tror jag säkert, men han är alltid lika otydlig angående straffens reella innebörd.

 • Lars W on 18 juli, 2013 at 7:00 e m said:

  ”Tänk på till exempel att för några år sedan så trodde Lars W att Jesus är Gud men nu står han för en annan tro.”

  Det var extra lögnaktigt med tanke på den redogörelse jag avlämnat i kommentarer till dig och andra ovan och som var och en kan läsa.

  Vems barn du är behöver jag inte fråga om.

 • Birgit Hedström on 18 juli, 2013 at 7:10 e m said:

  Lars! jag kan inte påstå att jag är överdrivet insatt i era samtal med varandra. Utan det var just denna specifika sak jag undrade över med anledning av dels detta Epsilon Noll inlägg, där jag kände mig oroad och undrande, och så läste jag det du skrev här, och så svarade mig Berndt så tydligt hur han såg på detta. Har inte under någon lång tid ännu följt med vare sig på Berndts blogg eller här på Aletheia, men utifrån det lilla som jag läst av dig så har jag fått intrycket av att du är en varmt troende Jesus-älskande person!
  Vet inte vad du tänkte runt katolsk hälsning…men det jag menade var bara att jag önskar dig Jesu goda över ditt liv! Hans närvaro, hans frid, hans glädje, hans uppmuntran o.s.v. Ledsen ifall du inte upplever att du blir bemött på ett öppet och kärleksfullt sätt, och om du inte upplever att du blir lyssnad på (vet ju som sagt inte vad du upplevt). Jag vet att sådant kan kännas mycket sårande!
  Jesu frid önskar jag dig!!

  Birgit, en ledsen syster p.g.a allt detta svåra, ledsen både för din skull Lars och också för Berndts skull…

 • Lars W on 18 juli, 2013 at 7:16 e m said:

  ”…men utifrån det lilla som jag läst av dig så har jag fått intrycket av att du är en varmt troende Jesus-älskande person!”

  Föredrar Yeshua-älskande person. Det kan jag stå för.

  Ställ pastorn mot väggen i frågan om de eviga straffens reellla innebörd! Själv vet jag vad som sagts på diverse bloggar av den ene och andre.

  Tack för fridsönskningar. Jag önskar dig Shalom!

 • Lars W on 18 juli, 2013 at 7:24 e m said:

  ”Jag menade min kommentar mer i nutid. Att se demokratin som en frälsare
  för alla är lika illa som att mena att Assange eller Snowden skulle ha
  nån större inverkan på världshändelser.”

  ”Many forms of Government have been tried, and will be tried in this world of sin and woe. No one pretends that democracy is perfect or all-wise. Indeed, it has been said that democracy is the worst form of government except all those other forms that have been tried from time to time.”

  Winston Chruchill

  Teokrati, i ordets verkliga sanna och rätta bemärkelse, – det är lösningen.
  😉

 • Birgit Hedström on 18 juli, 2013 at 7:26 e m said:

  Förstår inte vad du menar Lars; visst tror du väl på Jesus Kristus? Varför vill du inte bli benämnd som en Jesus-älskande person? Är inte Yeshua samma som Jesus Kristus?

 • Lars W on 18 juli, 2013 at 8:01 e m said:

  ”En pastor som vågar ta upp kampen mot oneness pentecostalism / modalismen som har smugit sig in i frikyrkan.”

  Smugit sig in?? Den är från begynnelsen… liksom Ordet själv. Det är snarare så att den trängs ut från pingstkapellen till förmån för papismen.

 • Lars W on 18 juli, 2013 at 8:56 e m said:

  Yeshua… så benämnde Mariam sin Son.. Människosonen… Människornas Son. Messias, kallar Kefas Honom. Yeshua Messias.

  Varför ska vi använda latin (latrin) när det finns hebreiskaIarameiska?

 • Lars W on 18 juli, 2013 at 9:52 e m said:

  ”Dessa nyjudaister är farligare än katolska kyrkan”

  Hur kan de som aktar på Guds Ord vara ”farligare” än de som föraktar Guds Ord??

 • Lars W on 18 juli, 2013 at 9:58 e m said:

  ”’Så du menar att det inte är en absolut sanning att Jesus dog för hela världens alla synder.”

  –undrar Berndt. Var finner du det Bibelstället Berndt?

  ”Men åt alla dem som togo emot honom gav han makt att bliva Guds barn, åt dem som tro på hans namn;”(Joh 1:12)

  Tro på Hans Namn Berndt – då kan du också bliva frälst.

 • Antonia on 19 juli, 2013 at 1:27 f m said:

  Lars W,

  Vem föraktar vad, menar du?

  Hur högt i kurs står Paulus undervisning enligt. dina likar ? Den utgörs ju av mera än hälften av det Nya förbundets sammantagna undervisning?

  /Antonia

 • PatrickOelund on 19 juli, 2013 at 1:59 f m said:

  Lars,

  Du säger ju att du inte tror på treenigheten, vad ska jag tro? Du och Berndt håller ju på och bråkar hela tiden angående detta.
  Vems barn jag är det vet jag också. Jag tillhör Jesus Kristus och barn till Gud Fader i himlen
  Mvh

  Patrick

 • Läsare on 19 juli, 2013 at 2:50 f m said:

  Nu har det väl snurrat om för dig Lars 😉 motfråga varför kan du inte säga Jesustroende? innebörden är ju densamma och alla i detta land förstår vad du menar. Hur svårt Ian det vara att böja sig en smula, man behöver väl inte tjafsa om allt.
  Förklara gärna ”allt gott” hör många pastorer som säger det även jag själv utan att tänkt tanken att detta har med kkr att göra

 • Micael Gustavsson on 19 juli, 2013 at 12:11 e m said:

  Fast det rimliga i Sverige är väl att varken tala latin eller hebreiska utan svenska. Jag heter ju Micael, och inte tex Miguel eller Mikhail. Paulus heter tex Pablo på spanska, Pavel på tjeckiska och Baolos på koptiska. Johannes heter Juan på spanska, Giovanni på italienska och Jean på franska. Exemplen kan mångfaldigas. Eftersom den inspirerade NT texten skrevs på grekiska, och namnen redan var översatta där, så får väl namnlversättning anses ha gudomligt beskydd.

 • ShmuelS on 19 juli, 2013 at 2:01 e m said:

  Det mest respektfulla är att försöka att använda det namn som en person har fått sig givet, eller hur?
  Sen är det ju så att namnet Jesus började användas först på 1600 talet då bokstaven J uppfanns.
  Vilket namn använde föräldrar, syskon, grannar och vänner på vår frälsare?

 • Micael Gustavsson on 19 juli, 2013 at 2:51 e m said:

  I så fall var det respektlöst av NTs författare att använda grekiska namnformer för hebreiska och arameiska namn. Det rimliga är väl att använda namnformer som används i det språk som talas. Kallar du Finland för Soumi, Kina för Chuang-ko eller Tyskland för Deutschland? När det gäller bibliska personers namn har vi ju dessutom genom NTs praxis stöd för att översätta dem, vilket eftersom NT är inspirerat kommer från Gud själv. Eller tror du att det finns någon magisk kraft i vokaler och konsonanter? Det låter som kabbala! P.S. När jag talar med engelskspråkiga person presenterar jag mig med ett engelskspråkigt uttal av mitt namn, inte ett svenskt. Och några kinesiska kristna förvandlade mitt förnamn till något som lät som Mii-dja-löh. Helt rätt i min mening. D.S.

 • ShmuelS on 19 juli, 2013 at 3:22 e m said:

  Det kan jag hålla med om att grekerna var respektlösa på många sätt med sina översättningar och tillägg.

  Jag vill nog argumentera att inte hela NT är inspirerat av Gud. Det finns t.ex klara översättningsmisstag.
  Matt 26:6 placerar den spetälske Simon inne i staden Betania.
  Enligt Skriften så lever de spetälska utanför staden. Men grekerna brydde sig ju inte om att ta reda på detta.

  Jag tillmäter inte ”rätta” ord någon mystisk kraft men nog är det hövligt att använda rätt namn för någon än öknamn.

  Varför blev inte Josuas namn översatt till Jesus and de grekiska ”experterna”?
  Det är ju samma namn.

 • ShmuelS on 19 juli, 2013 at 3:27 e m said:

  I dagens aftonbladet så är det en artikel om hur Norges kronprins får fortkörningsböter. Hans namn stavas Haakon. Inte Håkan. Hsskon är ju nästan kung och det namn han gavs respekteras.
  Varför inte respektera det namn som gavs till konungarnas kung?

 • Micael Gustavsson on 19 juli, 2013 at 3:50 e m said:

  De som du föraktfullt kallar grekiska ”experter” är alltså Herrens apostlar och deras nära medarbetare; jag antar att de visste bättre än du vad som var respektfullt mot sin mästare än vad du gör. Jag upplever som jag visade ovan inte översättning av mitt namn som respektlöst, och det finns ingenting Jesus sa eller gjorde som tyder på att Han skulle ha gjort det heller; annars borde väl hans apostlar ha undvikit det bruket. Om GT inte stämmer med NT, så är det väl graden av GTs inspiration som får ifrågasättas. Jag ser inget skäl att acceptera GT som Guds ord annat än att NT bekräftar det.

 • ShmuelS on 19 juli, 2013 at 7:35 e m said:

  Ja du käre vän. Yeshua och apostlarna refererade till Skriften och det innebar inte NT, som du kanske gissat.
  GT ör grunden som man måste ha för att kunna greppa NT.
  Annars blir det som i Matt 26:6. FEL.
  Har du funderat varför ”experterna” översatte det hebreiska Josua till Josua i ett fall och till Jesus i ett annat ?
  Sam

 • Micael Gustavsson on 19 juli, 2013 at 8:01 e m said:

  Och du kommer i fortsättningen att kalla Finland får Soumi och Kina för Chuang-kul…

 • Micael Gustavsson on 19 juli, 2013 at 8:02 e m said:

  Visst refererade de till skriften; det är därför GT har apostolisk auktoritet. Jag har inte ifrågasatt att GT är inspirerat, medan du har ifrågasatt NTs. Och jag tänker inte diskutera med dig mer så länge du envisas med att håna apostlarna genom att kalla dem ”experter” inom citationstecken.

 • ShmuelS on 19 juli, 2013 at 8:18 e m said:

  Såååå du bygger alltså, som jag förstår vinden först och lägger hörnstenen sist?

  Detta är vad ”hörnstenen” sa:
  ”Men snarare kunna himmel och jord förgås, än en enda prick av lagen kan falla bort.

  Du har missförstått mig angående hur jag applicerar ordet experter.
  I min mening är just du en expert. Inte apostlarna. De var lydiga GT.

  Apostlarna höll sig till GT. Enbart.

  Enligt Bereerna, Apg 17, så gjorde även Paulus det.

  Har du svårt att svara på frågorna jag ställde om Matt 26 och om översättningen av det hebreiska namnet Josua? Jag antar att du nog inte har tänkt på detta dilemma för er experter.”

 • ShmuelS on 19 juli, 2013 at 8:32 e m said:

  Vad har du för koppling till kronprins Haakon? Anser du att han är ett land?

  Kan du ge ett exempel på där media ”översätter” ett namn på en utlänning till svenska?

  Bin Laden? Barack Hussein Obama?
  Kofi Annan? Vladimir Putin?Dzjochar Tsarnajev?

  Vem visas respekt v.g namn??????

  Inte konungarnas konung som det verkar i ditt fall i alla fall.
  Shabbat Shalom

 • Micael Gustavsson on 19 juli, 2013 at 8:49 e m said:

  Bra att det inte var apostlarna du syftade på. Men det är ju fortfarande de och deras nära medarbetare som använde grekiska namnformer när de skrev NT. Anser du att du vet bättre än dem? Ang översättningen av namnet Josua har jag ingen aning varför; men det kan ju vara en sorts parallell till att aposteln Jakob heter James på engelska, medan patriarken Jakob heter Jacob, trots att det är samma namn. När ett språkligt bruk har satt sig, så blir folk ofta förvillade om man ändrar på det. Apostlarna byggde hade givetvis ingen annan skrift än GT i apg. Hur skulle de kunna ha det när NT inte var skrivet. De undervisade dock i församlingarna även utifrån en tradition muntliga Jesusord, något som däremot givetvis inte fungerade när Paulus undervisade de som ännu inte trodde på Jesus. För övrigt är Jesus hörnstenen, så det är bäst att starta bygget med Honom. Och på en tavla är det porträttet i mitten, inte det vackra landskapet i bakgrunden som är det viktiga.

 • Micael Gustavsson on 19 juli, 2013 at 9:08 e m said:

  Så sent som när jag var barn så kallades de personer som regerade England som kungar under 1600talet för Jakob den förste, Karl den förste, Karl den andre, Jakob den andre och Vilhelm av Oranien. Engelsmännen skälva kallade dem James the first, Charles the first, Charles the second, James the second och William of Orange. En stor del av denna tid regerades Frankrike av den kung som än idag kallas Ludvig den fjortonde, för fransmännen Louis 14. Engelska,skolbarn kan läsa om den svenske krigarkungen Gustavus Adolphus i 30 åriga kriget, eller om den svenske botanikern Carolus von Linnaeus. Det är vanlig äldre praxis att görs denna typ av namnöversättning, ock de bibliska personernas namn etablerades i svenskan under tidigare epoker. Nutida journalister har en annan praxis, men det ändrar inte praxis för äldre namn. Det gäller även stater; äldre har kvar sina etablerade svenska namn, tex Tyskland, medan nya stater som Namibia har sitt internationella namn på svenska. Engelska kungar får ofta idag sina engelska namn i historieböckerna pga att folk kan engelska. Ludvig den fjortonde är fortfarande oftast Ludvig på svenska.

 • ShmuelS on 19 juli, 2013 at 9:36 e m said:

  Jag har en teori varför Jakob blev James. Det var ju king James I som stod bakom KJV. Bara en tanke. King James gav instruktioner om att översättningen skulle återspegla den engelska kyrkans doktriner.

  Menar du att experterna hade rätt till 100% angående Matt 26?

  Intressant att på titelsidan av KJV finns YHWH, vilket ni experter sett till att det är borta.
  Och ni experter får ta på er äran er äran att göra det:

  NIV förord:In regard to the divine name YHWH, commonly referred to as the Tetragrammaton, the translators adopted the device used in most English versions of rendering that name as “Lord”.
  Är det tillåtet för experter att ändra på Skaparens namn till bara en titel?

 • ShmuelS on 19 juli, 2013 at 9:50 e m said:

  Nu när vi vet att namnet Jesus inte kom till förrän 1600 talet och att Hans föräldrar inte var grekiska eller talade grekiska kan vi väl vara överens om att Hans riktiga namn, det som ängeln förmedlade, inte var grekiskt?
  Med den kunskapen följer valet att använda det namnet eller inte.
  Som jag skrev tidigare så är det märkligt att experter kan ändra YHWH’s namn till en titel som Lord Elton John och Lord Paul McCartney har.
  Respektlöst, tycker jag.
  Sam

 • Micael Gustavsson on 19 juli, 2013 at 9:52 e m said:

  Det namnbruket är äldre inom engelskan än den kungen; att det överhuvudtaget finns kungar som heter James i England beror ju på att det var apostels namn på engelska. Vilka experter frågar du mig om Matt26? Du har sagt att du inte syftar på apostlarna, så vilka talar du om? Och på vilket sett skulle jag vara en av dem som sett till att namnet JHVH är borta?Både svenska ock engelska biblar följer ju judiskt bruk i den frågan, som ju är baserat på att namnet anses för heligt att använda. Eftersom apostlarna citerade septuaginta, där nämner även ändrades så antar jag att det är tillåtet.

 • Micael Gustavsson on 19 juli, 2013 at 10:12 e m said:

  Jag håller med om att Jesu mor aldrig använde den svenska namnformen Jesus, lite lite som Ludvig den fjortondes mor någonsin använde den svenska namnformen Ludvig. Men eftersom namnen är etablerade på svenska, så är det givetvis rimligt att följa svensk praxisLord på engelska har liksom herre på svenska samma betydelse som adonai på hebreiska eller kyrios på grekiska. Att läsa dessa titlar i stället för JHVH, var det vanliga bruket på Jesu tid, och Han protesterade i alla fall inte mot det. Vid den tiden Han gick på jorden var det endast översteprästen som på försoningsdagen uttalade namnet JHVH.

 • Anders R Pettersson on 20 juli, 2013 at 12:42 f m said:

  Alla över en kam. Messias troende har inte alla samma tro. Majoriteten tror på treenigheten, förbunden och herrens högtider. MFS Skiljer ut sig från mängden och har den mest avikande doktrinen, att Yeshua inte är Gud, den andra är att man skall bara följa den noakitiska lagen. Även inom hebrew roots rörelsen finns en mängd olika inriktningar, Så för att få en mer exakt diskussion vore det enklare att man talade om vilken doktrin man är för eller emot. Det finns mycket hos MFS jag delar, detta gör mig dock inte till MFSare. Det samma gäller hebrew roots. Detta är i historiskt perspektiv unga rörelser idag och mycket kommer med tiden att förändras.

 • Anders R Pettersson on 20 juli, 2013 at 1:00 f m said:

  Jag har träffat Mark Biltz på hjälmargården och samtalat med honom, även talat med honom i västerås. Mark tror på rättfärdiggörelse genom tro precis som jag. Katolska kyrkan tror på allt och inget, en samling galen pannor som bildat en heretisk flumgrupp utan vare sig kunskap eller vett. Din kommentar visar med all tydlighet var du hör hemma.

 • ShmuelS on 20 juli, 2013 at 1:42 f m said:

  Är det bara för att du tror att allt svenskt är bättre som du vägrar att använda samma namn på vår frälsare som Hans föräldrar och syskon, grannar och vänner samt ovänner?
  Lord, adonai och herre är titlar. Inte namn.

  Frågan är ju inte vad man vet utan vad man gör med det man vet, eller hur?

  Det var rabbinerna som inte ville riskera att uttala YHWH’s namn felaktigt som började med adonai. Även idag läser man högt, adonai, där det står klart och tydligt YHWH (på hebreiska förstås.)
  Skriften säger att den som tror på Honom vet vad Hans namn är och Skriften uppmanar oss veta och använda Hans namn.
  Liksom hos rabbinerna finns det på tok för mycket med mänskliga traditioner ,även hos kyrkorna fria eller inte,som alla är rädda att undersöka validiteten av.

  Du har missat att säga nåt om den spetälske som bodde i Betania? Det är medvetet eller hur?

 • Läsare on 20 juli, 2013 at 1:50 f m said:

  Bra sagt Anders, håller med i allt du skrev denna gång. Du kan ju skriva lugnt och behärskat utan att kapa vid fotknölarna.
  Fortsätt så tror du har mer att vinna på detta sätt 😉

 • Antonia on 20 juli, 2013 at 2:49 f m said:

  Anders R Petterson: ”Mark tror på rättfärdiggörelse genom tro precis som jag. ”

  Hur kan du vara så säker på det? Hans uttalanden går tvärt emot vad det Nya Förbundet lär! Kan tyvärr inte se att det finns någon nåd i hans uttalanden! Kan du?

  ’The following is taken directly from the Last Trumpet website, and says this:’

  ”Pastor Mark Biltz and I both in agreement that the foolish virgins of Matthew 25 are ALL the Sunday churches.It’s very obvious if you know your scriptures and understand Torah terminology. The Sunday churches, meet on Sunday, they do not meet on the appointed Saturday Sabbath, they don’t keep the appointed Feasts of the Lord (Leviticus 23), they teach people away from the need for ”being Torah observant,” (the instructions of God) , claiming they are not under the law any more. They celebrate Christmas which is the pagan sun god holiday, the birth of the sun. Jesus was born on Sukkoth and this can be easily proven from Scriptures. Now all Christians cite Paul as the reason why they do what they do. Paul is ”the spoutter of lies” which is what James calls Paul in letters found with the Dead Sea scrolls. This work found by Dr. Robert Eisenman an expert on this subject of letters found with the dead sea scrolls and wrote an exhaustive book on the subject titled James, the Brother of Jesus and the Dead Sea Scrolls.

  /Antonia

  P.s! Den sidan är bortplockad nu, men hade sparat den, sen tidigare.

  D.s

 • Micael Gustavsson on 20 juli, 2013 at 9:18 f m said:

  Nej det är inte för att jag tycker att allt svenskt är bättre; har du inte läst ett enda ord av vad jag skrivit. Läs om vad jag skrivit om namnbruk på olika språk. Och det var som sagt var apostlarna och deras medarbetare som började med denna praxis. Om det var ok för Johannes och Petrus, som hade känt Jesus under jordelivet, att ”ändra” hans namn till ett grekiskt, så är det ok för mig. Du har inte svarat på hur det som var rätt för apostlarna kan vara fel för oss.

  Jesus kritiserar inte på ett enda ställe bruket att läsa titeln Herren i stället för JHVH.

  Jag har svårt att se något problem med Matt 26:6. Simon den spetälske behöver inte vara en beskrivning av någon som är spetälsk nu, det kan vara ett öknamn. Eller så,följde man inte GT helt. Eller så har GT traderarats fel (kan det finnas fel hos Matteus så kan det även finnas hos Mose). Jag skulle dessutom inte ha något problem med att ett enskilt namn, som inte spelar någon roll, har traderats fel. Jag vidhåller att NT som direkt beskriver Han som är Guds Ord, och ger instruktioner i det Nya förbund som inte består av skuggbilder har tolkningsmässigt företräde.

 • Anders R Pettersson on 20 juli, 2013 at 12:27 e m said:

  Jag vill gärna förstå djupare vad du menar, jag tror jag vet men det behöver inte betyda att jag gör det. Du blir inte frälst genom lagen endast genom försonings verket på golgata. Lagen och buden är en del av vår helgelse, bön en annan osv. Att följa hedniska och okulta tider och ritualer är inte vad som inkluderas i ordet helgelse. Vår frihet har vi i Guds son vår herre och Gud. Friheten är inte skiljd från Guds undervisning om ett rättfärdigt levene i renhet.

 • ShmuelS on 20 juli, 2013 at 4:38 e m said:

  Johannes och Petrus kunde inte ha ändrat namnet till Jesus eftersom namnet Jesus inte fanns då.

  KJV använde YHWH på titelsidan.

  Vi vet att Yeshua aldrig kallades Jesus under sin tid här på jorden, eftersom det namnet inte fanns då.

  V.g Yeshuas användande av titlar eller namn på Skaparen, så har de flesta översättningarna redovisat att de har ändrat namnet till en titel.

  Alltså vet vi att översättarna har ändrat namnet på Skaparen till en titel.

  Jag anser att om man inte läser Skriften från början till slut, just i den ordningen, så kan man omöjligen ha sammanhanget rätt.
  Grunden först, sen byggnaden.

 • Micael Gustavsson on 20 juli, 2013 at 5:25 e m said:

  Suck, Kan du sluta förvränga det jag skriver. Jag har aldrig hävdat att Petrus och Johannes använde den svenska namnformen Jesus. Givetvis inte, de skrev inte på svenska. Det svenskanspråket fanns inte då.Det de gjorde,var attmanvända grekiska namnformer när de skrev på grekiska. Givetvis använde de hela livet hebreiska / arameiska namnformer de tillfällen då de talade dessa språk. Hebreiska namnformer bör givetvis användas vid hebreiska översättningar av NT.

  Jag förstår inte resten av din post. De flesta bibelöversättningar följer judisk praxis och översätter JHVH med en titel som betyder herre. Det är vi överens om, vi är bara oense om betydelsen av det. Som jag sa kritiserade Han aldrig sin samtid för detta. Det finns inget ”ve er skriftlärda, som ändrar JHVHs namn till en titel” i evangelierna.

 • ShmuelS on 20 juli, 2013 at 7:10 e m said:

  Jag kan inte tyvärr inte hjälpa hur du väljer att uttrycka dig.

  Oavsett hur många gånger texten översätts så kvarstår ju det namn som gavs vid födelsen. I frälsarens fall var det Skaparen själv som sände en ängel med namnet:

  Matt 1;”se, då visade sig i
  drömmen en Herrens ängel för honom och sade: »Josef, Davids son, frukta
  icke att taga till dig Maria, din hustru; ty det som är avlat i henne
  är av helig ande.
  Och hon skall föda en son, och honom skall du giva namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk ifrån deras synder.”

  Vad anser du att namnet som förmedlades var och på vilket språk tror du det uttalades till Josef av Skaparens sändebud?

  Ditt sista argument är verkligen slående.

  Att säga;”Det finns inget ”ve er skriftlärda, som ändrar JHVHs namn till en titel” i evangelierna.” är ungefär lika meningslöst som att säga att eftersom Jesus inte sa att vi inte får köra bilar så kan vi göra det.

  Väldigt klen argumentering där, min vän.
  Använder man den metoden kan det bli hur knäppt som helst. T.ex som RKK säger att tiden i skärselden förkortas ju mer man läser påve Francis tweets!!

  Frälsaren kom i sin Faders namn. Kan vi anta att Han visste det namnet?
  Kan det vara det namn som finns i septuagint och många tidiga översättningar och i stort sett alla hebreiska skrifter. Det namn som kristendomen ändrade till en titel och är helt medvetna om vad de gjorde?

  Antar du att Skaparens namn ändrades bara för att man började översätta GT till andra språk?

  Vi kan ju välja mänskliga traditioner och resonemang eller att söka i grundtexterna.

 • Anders R Pettersson on 20 juli, 2013 at 7:23 e m said:

  Paulus älskade lagen i allt det han skriver, han hade inget förakt för den. Det finns undervisning utanför laglösheten. Samtliga samfund i Sverige saknar ljus och uppenbarelse i ordet, vill du ha förvirring kan du söka upp yra hönan Linda Bergling på hönshuset arken. Där predikas stark förvirring i stort andligt mörker. Där är mamon och orättfärdigheten är kung.

 • Micael Gustavsson on 20 juli, 2013 at 7:24 e m said:

  Det fanns inga bilar när Jesus gick på jorden; däremot var bruket att ersätta JHVH med adonai totalt etablerat vid den tiden. Hade Han haft något emot det borde det ha märkts. I övrigt kan jag konstatera att du antingen inte läser vad jag skriver eller struntar i att bemöta det. Om du hade läst vad jag skriver skulle du veta vilket språk och namn jag tror att ängeln använde. Läs om; du verkligen bemöter det jag skriver kan vi diskutera vidare.

 • Berndt Isaksson on 20 juli, 2013 at 8:05 e m said:

  Det djupt demoniska i nyjudaismens angrepp är det
  symptomatiska att man angriper det absolut mest grundläggande som finns. Dels
  angriper man sanningen att Jesus är Gud, dels gör man allt för att så
  splittring kring namnet Jesus genom att göra det till en frälsningsfråga, eller
  näst intill, hur man stavar och uttalar vår frälsares namn. Att exempelvis svenska folket sedan
  generationer känner till undervisningen om Messias, Guds Son, under namnet
  Jesus betyder för dessa nyjudaister ingenting. Eller rättare sagt, de ser i det
  ytterligare en möjlighet att så splittring och förvirring hos de som ännu inte
  känner Jesus som sin Frälsare, alltså dessa som i den mån de vet något om så är
  det under namnet Jesus.

  Villoläror kan inte sällan handla om ytterlighetsfrågor,
  medan den villolära som nyjudaismen med sitt, enligt Paulus, falska evangelium
  riktar in sig på trons grundfundament; bekännelsen av Jesus som Gud samt hans
  namn.

  Berndt

 • Birgit Hedström on 20 juli, 2013 at 8:16 e m said:

  Ja, jag förstår inte hur detta otroligt förvirrande ang. Jesu Kristi namn tillåts framföras, och spridas på detta sätt.

  Birgit

 • Läsare on 20 juli, 2013 at 8:58 e m said:

  Finns nog större saker att bedrövas över, om än jag förstår vad du menar, felet vi gör nör vi pratar ned dem är att bry sig, fortsätt du att säga Jesus så får dom kalla våran mästare vad den vill.
  Båda lägren förstår ju vad vi menar, tycker det känns som ett pyttelitet problem i jämförelse med deras syn på Gudomligheten.

 • Birgit Hedström on 20 juli, 2013 at 9:19 e m said:

  Absolut är synen på Gudomligheten naturligtvis det viktigaste. Men tycker ändå att det blir förvirrande och riktigt oroande tanken på att kanske sökare läser här, samt människor som inte är helt ”fasta” i sin tro. På Berndts blogg har vi senaste dagarna fått ta del av vittnesbörd av två kvinnor som berättar om hur de fick upp ögonen över att Jesus Kristus är Gud. Så jag finner denna namndiskussion synnerligen oroande just för att det ena lätt kan leda till något annat. Det kan leda vidare till att folk leds vidare in i tron att Jesus Kristus inte skulle vara Gud utan ”bara” Guds Son. Det är det som jag ser som den stora faran i förlängningen! Det är folket ”där ute” som är min nöd.

  Birgit

 • ShmuelS on 20 juli, 2013 at 9:34 e m said:

  Om du inte kan föra en öppen diskussion så kan du sluta när som helst.

  Att argumentera att något är sant bara för att det inte står uttryckligen i Skriften att det är en lögn, duger inte.

  När man använder sådan argumentation är motivet tvivelaktigt.

  Rabbinerna använde adonai för att inte riskera att uttala Skaparens namn felaktigt.
  Men i deras Skrifter fanns namnet יְהֹוָה
  i skrift. Mao så valde man att erätta namnet med adonai när man läste.

  Namnet på Skaparen har aldrig ändrats
  tills ”experter” fick tag på det. Och man har tydligt uttalat att man har ändrats Hans namn.

  Min syn är denna.
  I 2 Mos 3:15 säger Skaparen:(Jag använder The Scripture eftersom man inte ändrat Skaparens namn.)” And Elohim said further to Mosheh, “Thus you are to say to the children of Yisra’ĕl, ‘יהוה Elohim of your fathers, the Elohim of Aḇraham, the Elohim of Yitsḥaq, and the Elohim of Yaʽaqoḇ, has sent me to you. This is My Name forever, and this is My remembrance to all generations.’”

  I Joh 8:28 säger Yeshua:”Då sade Jesus: »När I
  haven upphöjt Människosonen, då skolen I första att jag är den jag är,
  och att jag icke gör något av mig själv, utan talar detta såsom Fadern
  har lärt mig.”

  Alltså är Skaparens namn YHWH För evigt och för alla kommande generationer.
  Om man vill försvenska så anser jag att Jehovah är mycket mera nära ursprunget än titeln Gud.

 • ShmuelS on 20 juli, 2013 at 9:38 e m said:

  Är inte din frälsare en jude, Berndt? Menar du att judar är demoner?
  Sen missrepresenterar du vad de som inte håller med dig skriver. Och grovt dessutom.
  Är din Jesus inte från Juda stam som Skriften tydligt beskriver?
  Är det ännu ett mysterium som du torgför fast du inte vet varför?
  Sam

 • ShmuelS on 20 juli, 2013 at 9:40 e m said:

  Det kallas yttrandefrihet och det bör vi alla värna om, Birgit.
  Om du inte vill att bloggägarna ska censurera förstås.
  Vad har du att vara rädd för, om det är en lögn?

 • Calle Svensson on 20 juli, 2013 at 9:45 e m said:

  Pastor Isakssons sanning om att ”Jesus är Gud” står emot Jesus själv. För Jesus är Fadern ”den ende sanne Guden” (Joh 17:1-3).

  Tror man inte på Jesus, och på vad Jesus säger, så är man inte kristen. Man kan vara metodist istället eller vad som helst annat.

  Det är tråkigt med nyjudaismen, men man kan inte rättfärdiga sig själv genom att hacka på dem när man själv är fiende till Gud och till Guds son, Jesus Kristus.

 • ShmuelS on 20 juli, 2013 at 10:06 e m said:

  Calle
  Bra inlägg.
  Kristendomen tror absolut inte på Skriftens Yeshua.

  Kristendomen menar att Yeshua bröt mot Faderns instruktioner.
  Kristendomen firar inte de högtider som Yeshua firade och sa;Följ mig!
  Jag tror inte det finns någon direkt nyjudaism, men däremot ett ökande intresse för det hebreiska perspektivet i Skriften.
  Nyjudaism skulle innebära att leva efter Lagen för att bli frälst, och det har jag inte kunnat hitta någonstans. De flesa s.k nyjudaister tror på frälsning genom Yeshua, YHWH’s son.

 • Micael Gustavsson on 20 juli, 2013 at 10:26 e m said:

  Och du har fortfarande inte bemött mina argument. Jagvåterkommer när du gör det.

 • Calle Svensson on 20 juli, 2013 at 10:32 e m said:

  Hej ShmuelS,

  Den kristna ”nyjudaismen” har en hög töntfaktor enligt Paulus:

  ”människor som vilja vara lärare i lagen, fastän de icke förstå ens vad de själva tala, eller vad de ting äro, som de med sådan säkerhet orda om.” (1 Tim 1:7)

  Jag tycker att du ShmuelS förkroppsligar en sådan personlighet med all önskvärd tydlighet.

 • Stigacke on 20 juli, 2013 at 10:43 e m said:

  Anders, Jeshua kan inte var den Evige Guden eftersom han har Fadern som sin Gud och Fader, det finns det ett otal texter som bekräftar. Däremot är Jeshua gudomliggjord efter det att hans Gud och Fader uppväckt honom från döden och gett honom makt och evigt liv.

  Bibelns/judendomens gudsförståelse beskrivs av Paulus i 1 Tim 6:15-16 och om Jeshua uppfyller den beskrivningen så är han Gud av evighet. Det är bara att checka!

  ”…han, den salige, ende Härskaren, konungarnas Konung och herrarnas Herre, 16 som ensam är odödlig och bor i ett ljus dit ingen kan komma, och som ingen människa har sett eller kan se. Honom tillhör ära och evig makt! Amen.”

  Du har missförstått även detta med noalagarna. MFS har aldrig undervisat att de är de enda som ickejudar skall följa. Var har du fått det ifrån?
  Den pånyttfödde ickejuden har fått del i Israels förbund (plural) och löfte och förväntas leva gudfruktigt med allt vad det innebär. Däremot är han inte pliktig som juden att upprätthålla alla de bud som gör det judiska folket avskilt från övriga folk. Den pånyttfödde ickejuden är inte pliktig att t ex be med tefillin eller bära tzitzit. Alla de bud som apostlarna ger de pånyttfödda från nationerna är naturligtvis viktiga att efterleva och de är fler än sju.

  Det vore bra om du gav en korrekt beskrivning när du nämner vad andra tror.
  Välsignelse!

 • Stigacke on 20 juli, 2013 at 10:54 e m said:

  Birgit, det som föraktfullt kalas ”nyjudaism” har med upprättelsen av apostlarnas undervisning och lära att göra. Ingen av apostlarna trodde på en treenig Gud, inte heller Jeshua själv. Han delade fullständigt den skriftlärdes förståelse att Gud är en.

  Jeshua kan inte vara den Evige Guden av flera anledningar.

  1. Jeshua har Fadern som sin Gud. Jeshua och vi har samma Gud och Fader, detta gäller även efter uppståndelsen.

  2. Bibelns beskriving av den evige Guden är att han är osynlig och att ingen har sett honom och att han bor i ett ljus dit ingen kan komma, 1 Tim 6:15-16.

  Jeshua har många sett och ”allas ögon skall se honom” när han kommer på himmelens moln i stor härlighet.

  SÅ du kan tona ned lite och bli ödmjuk inför detta och fråga dig om du inte blivit vilseförd av kyrkans fäder vars obibliska trosbekännelser du försvarar.
  Med vänlig hälsning!

 • Anders R Pettersson on 20 juli, 2013 at 10:56 e m said:

  Hej Berndt
  Jag tror på att Jesus är Gud. Du däremot tror inte på skriften. Som metodist pastor döper du barn enligt traditionen och är därmed lika nyjudaistik som Shmuel utifrån ett traditions tänk. Du står i en Satanisk tradition av religions synkretism så tala med mindre bokstäver Berndt. Du har rätt i mycket men pratar också i brist på kunskap en massa strunt. Gör upp med ditt okulta liv först så ökar tyngden i dina ord.

 • Stigacke on 20 juli, 2013 at 11:02 e m said:

  Berndt, du har inte besvarat den fråga jag ställt till dig ett antal gånger i vår privata maildebatt.

  Hur kan den andra personen i Gudomen ha Fadern till sin Gud?

  Paulus är helt klar över att det är Jeshuas Gud och Fader som han välsignar i Ef 1:3 och även i Rom 1:7, 1 Kor 1:3, Fil 1:2, Filemon 3. Johannes har samma åsikt i Upp 3:2, Upp 3:12.

  SÅ vad är ditt svar på Paulus påstående? En sak är klar, han var inte med i MFS. 🙂

 • Anders R Pettersson on 20 juli, 2013 at 11:08 e m said:

  Jag ber om ursäkt ang de noakitiska lagarna. Missförstod tydligen den del du nämner.

 • Stigacke on 20 juli, 2013 at 11:10 e m said:

  Birgit, du borde vara glad över att du fått reda på vad din frälsare heter på riktigt.

  Det finns så mycket annat du har anledning att vara bedrövad över, så försök inte göra detta till ett problem. Men när detta är sagt, så hör Gud böner även i Jesu namn och i alla andra lokala varianter av hans verkliga hebreiska namn som betyder ”frälsning” eller i dess längre form ”Yah frälsar”. Jesus har ingen språklig betydelse.

  Varför använda en grekifierad form av Jeshua? Varför inte översätta hans hebreiska namn till svenska (om man nu är allergisk mot hebreisk) och kalla honom för ”Frälsning” eller ”Frälsare”?

 • Stigacke on 20 juli, 2013 at 11:15 e m said:

  Anders, när du påstår att ”Jesus är Gud” behöver du definiera vad du menar med Gud. Vilken Gud är Jeshua?
  Välsignelse!

 • Anders R Pettersson on 20 juli, 2013 at 11:16 e m said:

  SÅ du har ett kunskaps försprång men ge mig två år så ska jag ge dig en match:)

 • Stigacke on 20 juli, 2013 at 11:26 e m said:

  Du har min förlåtelse. 🙂

  Varför behöver det ta två år för att besvara det som Paulus och andra ansåg vara självklarheter. Tror du inte att Paulus hade koll på vem som var Israels Gud?

  Bibelns Gud behöver inte ha en Gud.

 • Calle Svensson on 20 juli, 2013 at 11:33 e m said:

  …”SÅ du kan tona ned lite och bli ödmjuk inför detta och fråga dig om du inte blivit vilseförd av kyrkans fäder vars obibliska trosbekännelser du försvarar.”

  Bli vilseförd av nyjudaister istället, för omväxlings skull?

 • Berndt Isaksson on 21 juli, 2013 at 12:19 f m said:

  Det närmaste vi kan komma i förståelse av det ligger i, som jag många gånger svarat dig, i detta att Jesus också var sann Människa. Betrakta det så tycker jag att det som för dig är en gåta får ljus och mening. Jesus Sann Människa och Sann Gud. Han var ingen skenmänniska eller halvgud, utan Sann både i sitt människoblivande och Sann som Gud.

  Berndt

 • Anders R Pettersson on 21 juli, 2013 at 12:54 f m said:

  Jag har noterat din fråga, skall tänka igenom den först innan jag svarar.

 • Anders R Pettersson on 21 juli, 2013 at 1:12 f m said:

  Jo jag tror att paulus hade koll och visste. Problemet är jag vet mindre än vad han gjorde. Jag är inte ens i närheten av den uppenbarelse nivå han levde i. Så jag vill ge bra svar, inte hålla på och tjafsa fram och tillbaka. Jag har argument men de måste slipas. Dessutom är det saker jag måste kolla upp så jag säkert vet att de stämmer. Om detta hade varit en lätt fråga skulle vi inte behöva disskutera den.

 • Anders R Pettersson on 21 juli, 2013 at 1:21 f m said:

  Jag har inte en aning, berndt använde termen i sin text i sammanhanget falskt evangelium. I mitt svar använde jag samma term för att göra sammanhanget tydligt. Antar att det är en nedsättande stämpel.

 • Antonia on 21 juli, 2013 at 3:12 f m said:

  SÅ: ” Ingen av apostlarna trodde på en treenig Gud, inte heller Jeshua själv. Han delade fullständigt den skriftlärdes förståelse att Gud är en.”

  Det är din tolkning ja, men var finner du bibelstöden för att Apostlarna INTE trodde att Jesus var Gud? Dem bör du kunna presentera, efter ett sådant påstående!

  Det som du blandar ihop är vad Jesus sade om sin Fader, i egenskap av människa, när Han frivilligt valde att avsäga sig sin jämlikhet med Gud, (sin absoluta maktposition) !

  Observera att det inte var sin ställning som Gud som han avstod ifrån, utan sin jämlikhet, vilket har en viss betydelse. Och är man Gud så är man, detta faktum kan man inte avsäga sig!

  Men angående sin ställning som Gud , sade Han aldrig någonting som motstred varken Faderns eller Hans egen Gudomliga identitet, tvärtom!

  Då skulle Han ju samtidigt ha förnekat sin Gudomliga ställning som Människoson! ’Den som har sett mig har sett FADERN’, var därför Hans bekännelse även som människa.Vilket Han endast i egenskap av människa, aldrig hade kunnat påstå.

  Jag och Fadern är ett, (en enda) var ett annat av Hans påståenden. Hur kan två bli ett, om man nu skall följa din ’matematiska logik ’? Det är precis lika ’ologiskt’ i s f som att påstå att Gud inte är treenig, som du gör. Och ändå deklarerar Jesus att Han och Fadern är ett, kan du förklara detta?

  Du gör misstaget att tro att ’Gud är EN’, handlar om en matematisk formel, (om antal) därför blandar du också ihop begreppen.

  /Antonia

 • Antonia on 21 juli, 2013 at 3:58 f m said:

  Anders: ”Paulus älskade lagen i allt det han skriver, han hade inget förakt för den.”

  Vem har påstått något annat? Det Paulus varnade för var givetvis inte lagen, UTAN vad den gör med människan!

  Paulus skriver i Rom. 7:7 ’Vad skola vi då säga? Är lagen synd? Bort det!Men synden skulle jag icke hava lärt känna, om icke genom lagen; ty jag hade icke VETAT av begärelsen, om icke lagen hade sagt: »Du skall icke hava begärelse.’

  Lagen uppväcker synden i oss eftersom vår köttsliga natur inte KAN vara Guds lag underdånig.

  Vår upproriska ställning mot Gud kan inte ’dresseras’ bort, utan den måste bäras bort, av en som var fullkomlig, det var detta som Jesus gjorde på korset, då han bar all världens synd i sin egen kropp och dog på kuppen!

  Under det Gamla förbundets tid, lade man istället folkets synder på en felfri bocks huvud, och drev den sen ut i öknen.Bocken bar alltså bort synderna, eftersom dessa var någonting konkret!

  Fariséerna var experter i kunskapen om lagen men ändå missade de att känna igen Messias, när Han stod livslevande framför dem.

  Alltså måste det till något annat än kunskap och upplysning för att förvandla människan inifrån och ut.

  Denna förvandling kan endast Gud själv åstadkomma i oss, när vi väljer att följa Honom och vandrar i Anden, då fostrar den oss till att avsäga oss all ogudaktighet och alla världsliga begärelser.Det som vi brukar kalla för helgelse alltså!

  Detta är ett nådens verk, precis som frälsningen också är, och är ingenting som vi kan kan åstadkomma i oss själva!

  /Antonia

 • Antonia on 21 juli, 2013 at 8:05 f m said:

  Anders: ” Att följa hedniska och okulta tider och ritualer är inte vad som inkluderas i ordet helgelse. Vår frihet har vi i Guds son vår herre och Gud. Friheten är inte skiljd från Guds undervisning om ett rättfärdigt levene i renhet.”

  Vi uppmanas att varken följa några ockulta ritualer/tider eller några Judiska, enligt Ordet.

  Du verka likställa religiösa ritualer med ett rättfärdigt liv! Och då befinner du dig i det Gamla förbundet! Och där räcker det inte med rituallagarna o.s.v. utan då gäller rubbet!

  Det går inte att stå med ena benet i det Gamla förbundet och med det andra i det Nya! Därför att det är två olika förbund som vilar på helt olika premisser. Det är m a o en ( ohelig) sammanblandning som inte har något som helst stöd i skriften.

  Paulus visar i [Kol 2:16] att varken matreglerna, högtiderna eller sabbaten är bindande på något sätt i Nya förbundet: ’Låt därför ingen döma er för vad ni äter och dricker eller ifråga om högtid eller ny månad eller sabbat.’

  Rom.14:5 ’Den ene gör skillnad mellan dag och dag, den andre håller ALLA dagar för lika; var och en vare fullt viss i sitt sinne’

  Det Gamla förbundet gällde endast Israels barn:

  3 Mos.23:1-3 ’Tala till Israels barn och säg till dem: Dessa äro HERRENS högtider, vilka I skolen utlysa såsom heliga sammankomster; mina högtider äro dessa:Sex dagar skall arbete göras, men på sjunde dagen är vilosabbat, en dag för helig sammankomst; intet arbete skolen I då göra. Det är HERRENS sabbat, var I än ären bosatta.’

  Gal.4:25-26 ’De två kvinnorna betecknar två förbund: Det ena kommer från berget Sinai och föder sina barn till träldom, och detta har sin förebild i Agar. Men det Jerusalem som är därovan, det är fritt, och det är vår moder.

  Gal.4:30-31 ’Dock, vad säger skriften? Driv ut tjänstekvinnan och hennes son; ty tjänstekvinnans son skall förvisso icke ärva med den fria hustruns son.Alltså, bröder, är vi inte barn till slavinnan utan till den fria hustrun.’

  Joh. 1:17 ’Ty lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus’

  Heb 10:1 ’Lagen innehåller endast en skugga av det goda som kommer och inte tingen i deras verkliga gestalt.’

  /Antonia

 • Stigacke on 21 juli, 2013 at 8:06 f m said:

  Tack Berndt för att du svarat även om det inte besvarar varför den som du anser vara 100% YHWH behöver en Gud. Du skriver ju ”det närmaste vi kan komma” vilket visar att det är en krystad förklaring som du inte tror riktigt på själv. Det skulle ha varit en smula trovärdigare om inte Paulus även efter Jeshuas uppståndelse välsignat ”Jesu Kristi Gud och Fader”. De flesta som läst denna återkommande välsignelse, har inte ens förstått vad den säger.

  Det som inte finns i bibeln bör vara en gåta för alla bibeltroende, därför att ”sann Gud och sann människa” myntades vid kyrkomötet i Kalcedon 451 och det är inte vad apostlarna förkunnade. Medlaren är en människa enligt Paulus. Det måste vara en äkta människa för att kunna försona världen, på samma sätt som den förste Adam var det.

  Det påstås ofta att om inte Jesus var Gud så kunde han inte frälsa världen eftersom bara Gud kan det. Något bibliskt stöd för den tanken har aldrig kunnat redovisats. Det är förvisso endast Gud som kan frälsa världen, men han gör det genom en andra Adam, inte genom att Gud dör. Då brukar man säga: ”Gud dog inte, det var människan Jesus som dog”. Ja men varför var det då viktigt att Jesus var Gud när ändå inte Gud dog.

  Bibelns klara budskap är att det var Jeshua (Jesus) som dog och blev uppväckt av sin Gud och Fader. Varken mer eller mindre.

  Berndt, håll du dig till gåtorna, jag föredrar apostlarnas lära.

 • Stigacke on 21 juli, 2013 at 8:17 f m said:

  Anders, det är en bra och ödmjuk grundinställning när det gäller att förstå texter. Må den Evige ge dig vishet att förstå Ef 1:3 och de övriga texterna som säger detsamma.
  Shavua tov!

 • Birgit Hedström on 21 juli, 2013 at 10:19 f m said:

  Mycket bra beskrivet Antonia ang. nådens verk i oss!
  Tack så mycket! Och tack för ditt outtröttliga försvar för tron att Jesus Kristus är/var Gud!

  Gud välsigne dig!

  Birgit

 • Calle Svensson on 21 juli, 2013 at 11:52 f m said:

  Nedräkningen för den avfallna, falska kristenheten har börjat, det är inte svårt att inse detta.

  Hela den nu rådande, av Kyrkan uppbyggda, västerländska civilisationen kommer att gå omkull, den svajar redan betänkligt såsom man kan se. All annan falsk religion kommer att stryka med på samma sätt.

  Det kommer att ske under den tiden som i Uppenbarelseboken kallas för ”vedermödan”. Guds ord blir då blodigt allvar, rent bokstavligen! (Upp 6:9-10)

  Borta är treenigheten och den ockulta ”sann Gud och sann människa” plus varenda kyrka, sekt, rörelse, och ”ministry”. Borta är snacket om man skall vara arminian eller semipelagianist eller kalvinist eller ärkelutheran pingstvän.

  Kör på nu med allt vad tygeln håller! Lägg fram bevis på bevis att Gud inte vet vem han är (Jesaja 45:5 m.fl) och att Jesus inte vet vem som är Gud (Joh 17:1-3) och att aposteln Paulus inte vet vem Gud är och vem Jesus är (1 Kor 8:6, 1 Tim 2:5 m.fl). Rabbla upp alla verser i Bibeln där det står ordet ”Gud” och säg att den Guden är Jesus, Guds son känner ni inte. Gör det idag! Den dagen som är kan vara er sista chans, fast ingen vet det.

  När slutet har kommit så finns det ingen som ruckar klockan tillbaka. Det är för sent att ångra då. Fyll era synders mått nu, så får ni full lön också!

 • Berndt Isaksson on 21 juli, 2013 at 1:00 e m said:

  SÅ skriver: ”Du skriver ju ”det närmaste vi kan komma” vilket visar att det är en krystad förklaring som du inte tror riktigt på själv. ” slut citat

  SVAR Det finns väl mssvis vi inte här i tiden kan förstå fullt ut. Men allt vi behöver veta för vår frälsning är uppenbarat. Exakt hur rollerna inom Treeningheten fungerar kan inget mänskligt intellekt utgrunda här i tiden. Och inte vore det mycket till Gudom om vi fullt ut kunde greppa allt som har med Gud att göra.

  Berndt

 • Calle Svensson on 21 juli, 2013 at 1:32 e m said:

  ….”Och tack för ditt outtröttliga försvar för tron att Jesus Kristus är/var Gud!”

  Det är ingen tro, det är vantro. Aposteln Paulus skriver: ”så har vi bara en Gud, Fadern” (1 Kor 8:6)

  Det är ett tydligt besked. Har man t.ex ”bara ett barn” så finns det inga andra barn. Har man bara en fru så har man inga andra.

  Så korkad är ingen att han eller hen inte förstår detta, men för de ”kristna” är Bibeln en sagobok där det är fritt att ”tolka” vad orden skall betyda, t.ex att ”bara en” betyder tre.

  ”Summan av Guds ord” är fastställd av de ”kristna” till att betyda att Gud är treenig och att Jesus är Gud fast han är inte treenigheten som är Gud. Den läran går aldrig ihop och då himlar man med ögonen och säger att den gudomliga teologin går över vårt förstånd när den i själva verket är en mänsklig tankebyggnad som har ingenting med Guds ord att göra!

  Varken Gud själv, eller Guds son, Jesus Kristus, har någonting att säga i deras religion. Det är bara enstaka bibelverser som råkar gå emot den fastställda ”summan”, så både Gud, och Jesus, Guds son ignoreras.

  Skriften förvränger man till sitt eget fördärv säger Petrus.

 • Stigacke on 21 juli, 2013 at 3:23 e m said:

  Nu skrev inte Paulus om treenigheten, faktiskt inte en enda i hela bibeln nämner om den i samband med bibelns och judarnas Gud. Lite märkligt då att tron på en treenig Gud har blivit det som avgör om en troende har en sann tro eller inte.

  Du skriver: ”Exakt hur rollerna inom Treenigheten fungerar kan inget mänskligt intellekt utgrunda”.
  Det är ju just bevis för att det existerar en treenig Gudom som du skall bevisa, då kan du inte ha som en förutsättning det som du skall bevisa. Det kallas att föra ett cirkelresonemang.

  Paulus välsignar Jeshua Gud och Fader, har du svårt att förstå det? Hur kan det faktum att Jeshua har en Gud förenas med en treenig Gudom?

 • ShmuelS on 21 juli, 2013 at 3:42 e m said:

  Antonia

  Nu är du ute med lite tveksam bibeltolkning, igen

  ”Det är din tolkning ja, men var finner du bibelstöden för att Apostlarna
  INTE trodde att Jesus var Gud? Dem bör du kunna presentera, efter ett
  sådant påstående!”

  Man kan inte använda att det INTE står i Skriften som bevisföring.
  Leta fram var det står att Yeshua säger sig vara Gud. En sådan central tanke bör finnas på fler än ett ställe.

 • Antonia on 21 juli, 2013 at 6:01 e m said:

  Shmuel: ” Leta fram var det står att Yeshua säger sig vara Gud. En sådan central tanke bör finnas på fler än ett ställe”

  Läser du inte själv i Ordet Sam?

  I Joh 1:1 står det ’ordet var Gud.’

  Och I Joh. 1:14 står det ”ordet blev kött” Detta tyder på att Jesus är Gud kommen i köttet.

  Apg 20:28: ’Ge akt på er själva och på hela den hjord som den helige Ande har satt er som ledare över till att vara herdar i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod.’

  Denna text visar att Gud köpt församlingen, och betalat priset med SITT eget blod. Därför är Jesus Gud!

  Joh. 20:28 ’Tomas svarade och sade till honom: »Min Herre och min Gud!’

  Jesus tillrättavisar inte Tomas! Vilket skulle ha varit en ren hädelse, om det inte var sant

  Titus 2:13 ’medan vi vänta på vårt saliga hopps fullbordan och på den store Gudens och vår Frälsares, Kristi Jesu, härlighets uppenbarelse –’

  Det är Herren Jesus Kristus som skall komma på himlens skyar.

  2 Thess.2: 8 ’ Sedan skall »den Laglöse» träda fram, och honom skall då Herren Jesus döda med sin muns anda och tillintetgöra genom sin tillkommelses uppenbarelse –’

  Job. 4:9 .’ för Guds andedräkt förgås de och för en fnysning av hans näsa försvinna de.’

  2 Petrus 1:1 ’Simon Petrus, Jesu Kristi tjänare och apostel, hälsar dem som i och genom vår Guds och Frälsarens, Jesu Kristi, rättfärdighet hava fått sig beskärd en lika dyrbar tro som vi.’

  Hebr. 1: 6- 8, Likaså säger han, med tanke på den tid då han åter skall låta den förstfödde (JESUS) inträda i världen: »Och alla Guds änglar skola tillbedja honom.»Och medan han om änglarna säger: »Han gör sina änglar till vindar och sina tjänare till eldslågor», säger han om Sonen: »GUD, din tron förbliver alltid och evinnerligen, och rättvisans spira är ditt rikes spira.’

  I Upp. 19:10 tillrättavisar en Ängel aposteln att endast lovsjunga Gud.

  ’Och jag föll ned för hans fötter för att tillbedja honom, men han sade till mig: »Gör icke så. Jag är din medtjänare och dina bröders, deras som hava Jesu vittnesbörd. Gud skall du tillbedja. Ty Jesu vittnesbörd är profetians ande.’

  Jesus tar emot lovsång och tillbedjan ett antal ggr i Matt.2:11; 14:33; 28: 9; 17; Luk. 24:52; Joh 9:38

  Om Jesus inte var Gud, skulle Han ha tillrättavisat människorna , precis som Ängeln gjorde i Upp.19:10
  .
  Den viktigaste anledningen till att Jesus måste vara Gud är att om Han inte är Gud, skulle inte Hans död ha varit tillräcklig för att betala skulden för hela världens synder (1 Joh. 2:2).

  Endast Gud kan betala en oändlig skuld. Och ta på sig hela världens synd och skuld, och sedan uppstå! Han besegrade (den eviga) döden på Korset!

  2 Kor.5:21 ’Den som icke visste av någon synd, honom har han för oss gjort till synd, på det att vi i honom må bliva rättfärdighet från Gud’

  Endast Gud är syndfri och fullkomlig:

  Rom. 3:23 ’Alla har syndat och saknar härligheten från Gud’

  /Antonia

 • Stigacke on 21 juli, 2013 at 6:41 e m said:

  Antonia: ”Och ändå deklarerar Jesus att Han och Fadern är ett, kan du förklara detta?”

  – Ja, det kan jag. Jesus och Fadern är ett på samma sätt som Jesus och hans efterföljare är ett och ingår i den enhet som Jesus och Fadern har.
  Läs på i Joh 17:20-22 så slipper du ställa ofullständiga frågor.

  Man och kvinna kan också bli ett. Får de sedan ett barn blir det då en treenighet? 🙂

 • Berndt Isaksson on 21 juli, 2013 at 7:04 e m said:

  SÅ skriver: ”Det är ju just bevis för att det existerar en treenig Gudom som du skall bevisa, ” SLUT CITAT

  Beviset att Gud är treenig finns i Skriften och har varit tydligt för alla pånyttfödda bibelläsare i 2000 år. Men bara för att man ser det och bekänner det,så betyder det inte att man fullt ut kan förstå hur samspelet i alla avseenden fungerar inom Gudomen. Bara sekterister har en gudsbild som ryms inom en lite box.

  Berndt

 • Berndt Isaksson on 21 juli, 2013 at 7:08 e m said:

  ShumelS skriver: ”Är inte din frälsare en jude,” SLTUT CITAT

  SVAR. Tja, det där visar att du inte begriper bättre än att du tror att vara jude är det samma som nyjudaism. Men jag kan upplysa dig om att det finns många hedningar som fastnat i nyjudasimens/lagiskhetens falska evangelium. Det evangelium som JUDEN Paulus med starkaste tänkbara ord fördömde, i bland annat Galaterbrevet.

  Berndt

 • ShmuelS on 21 juli, 2013 at 7:54 e m said:

  Käre broder.

  Det finns ingen som jag vet som ivrar här för att bli frälst genom egen ansträngning.
  Frälsning är genom tron på YHWH’s Son, Yeshua vår Messias.

  Det är nog betydligt fler som har fastnat i kyrkans och pastorr Berndt’s mysterier, tror jag.

 • ShmuelS on 21 juli, 2013 at 7:57 e m said:

  Antonia

  Du är lite för ivrig att hopa ord.

  Läs min uppmaning igen och svara på den.

  ”Leta fram var det står att Yeshua säger sig vara Gud.”

 • Stigacke on 21 juli, 2013 at 8:01 e m said:

  Det existerar inga bevis för trenigheten i Skriften. Du förväxlar helig Skrift med kyrkans skrifter.

  Min gudsbild finns just i Skriften och Paulus beskriver den i 1 Tim 6:15-16.

  Du har än inte förklarat hur Jeshua kan ha en Gud och hur det kan förenas med en treenig Gudom? Vi kan som omväxling ta en text från Upp 1:5-6:

  ”Han som älskar oss och har friköpt oss från våra synder med sitt blod och som har gjort oss till ett konungadöme, till präster åt sin Gud och Fader, honom tillhör äran och makten i evigheternas evigheter, amen.”

  Eller varför inte Joh 20:17: ”Men gå till mina bröder och säg till dem att jag far upp till min Fader och er Fader, till min Gud och er Gud”

  Jag tror mer på Jeshua än på dig Berndt. Jeshuas ord är att han och vi har samma Gud.

 • Läsare on 21 juli, 2013 at 10:19 e m said:

  Shwammel eller vad du nu kallar dig, hon har ju precis gjort det. Vill man inte se så vill man inte, man kan säga saker direkt och indirekt. Kom inte och säg att detta är diffusa tolkningar då allt ni framhäver är ytterst diffust

 • ShmuelS on 21 juli, 2013 at 11:26 e m said:

  Du har inte direkt nån respektfull ton.
  Ödsla din kraft på att hitta var din Jesus säger sig vara Gud eller Fadern, vet ja.
  Det kallas för konstruktiv dialog.

 • Antonia on 21 juli, 2013 at 11:45 e m said:

  SÅ: ”Man och kvinna kan också bli ett”

  Du menar alltså att det citatet skall förstås så att den som har sett dig har också sett din fru?

  Det gäller att inte ta ut en del ur sammanhanget, om man skall förstå vad texten i övrigt säger.

  Joh 14:9-11 ’Jesus svarade: ”Så länge har jag varit hos er, och du har inte lärt känna mig, Filippus. DEN SOM HAR SETT MIG HAR SETT FADERN. Hur kan du säga: Låt oss se Fadern? Tror du inte att jag är i Fadern och att Fadern är i mig? De ord som jag talar till er, talar jag inte av mig själv. Fadern förblir i mig och gärningarna är hans verk. Tro mig: Jag är i Fadern och Fadern är i mig.’

  Själv tolkar jag texten som att de två är av samma väsen, fast olika personer i uppenbarelse.

  Kol. 2:9 ’Ty i honom (Kristus) bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt…”

  Den som har sett mig har sett Fadern, sa Jesus: Det är ett oerhört stort anspråk
  som Han gjorde.

  De två är samma väsen fast olika personer i uppenbarelse. Fadern är i Jesus, vilket betyder att Jesus är Fadern uppenbarad i mänsklig gestalt, de är samma Gud.

  (mina vers.)

  /Antonia

 • Antonia on 21 juli, 2013 at 11:53 e m said:

  ShmuelS ”Leta fram var det står att Yeshua säger sig vara Gud.”

  Även en blind höna kan hitta ett ensamt korn, men det gäller kanske inte dig : -)

  /Antonia

 • ShmuelS on 22 juli, 2013 at 12:08 f m said:

  Nja nu är jag inte nån höna.
  Om du nu inte är blind så kanske du kan ge det citatet där vi alla tydligt kan läsa att Jesus säger sig vara Gud.

 • Stigacke on 22 juli, 2013 at 4:40 f m said:

  Antonia skriver: ”Det gäller att inte ta ut en del ur sammanhanget, om man skall förstå vad texten i övrigt säger.”

  – Precis! Gör då inte det i den text som förklarar vad ”ett med Fadern” betyder.

  ”Men inte bara för dem ber jag, utan också för dem som genom deras ord kommer att tro på mig. Jag ber att de alla skall vara ett, och att såsom du, Fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss, för att världen skall tro att du har sänt mig.” Joh 17:20-21

  Om du tror vad denna text säger med din tolkning av att ”vara ett”, så är alla troende med i en mångenig Gudom. Vilket du förmodligen inte tror, men som blir kontentan av vad du skriver.

  Att Jeshua är ett med Fadern (som är den ende sanne Guden enligt Joh 17:3) betyder alltså inte det du hoppats att det betyder. Vad det betyder är du förmodligen inte intresserad av att veta.

  Att Guds fullhet bor i Jeshua kroppsligen, behöver inte betyda att han är Gud. Det skulle ju kunna betyda att han har fått del av Guds fullhet. Den som redan är Gud behöver inte få något av Gud. Behöver den andra personen i Gudomen få del av Guds fullhet?

  Nej, Antonia, det finns redan en Gud av evighet som ingen har sett eller kan se och som är Jeshuas Gud och Fader, enligt ett otal vittnesbörd i NT. Men vad betyder sådana bagateller när du vet att Jesus är Gud.

 • Antonia on 22 juli, 2013 at 9:02 f m said:

  SÅ: ” det finns redan en Gud av evighet som ingen har sett eller kan se och som är Jeshuas Gud och Fader, enligt ett otal vittnesbörd i NT.”

  Hela din teologi hänger på att Jesus INTE är GUD, min tro bygger helt och hållet på att Han ÄR det!

  Du brukar bortförklara alla skriftstöd jag gett hitintills, för att Jesus är Gud, men gör ändå ett försök till, och förväntar mig då att du bemöter skrift med skrift!

  Kol.1:15 ’ i honom som är den osynlige Gudens avbild och förstfödd före allt skapat.’

  Vem syftar den osynlige Gudens avbild på ?

  1 Tim. 6:15 ’ vilken den salige, ende härskaren skall låta oss se, när tiden är inne, han som är konungarnas konung och herrarnas herre, 16 han som allena har odödlighet och bor i ett ljus dit ingen kan komma, han som ingen människa har sett eller kan se. Honom vare ära och evigt välde! Amen.’

  Vem kallas alltid för Konungarnas kung och Herrarnas herre?

  Luk. 1: 44 ’Se, när ljudet av din hälsning nådde mina öron, spratt barnet till av fröjd i mitt liv. 45 Och salig är du, som trodde att det skulle fullbordas, som blev dig sagt från Herren 46 ’Då sade Maria: »Min själ prisar storligen Herren, 47 och min ande fröjdar sig i Gud, min Frälsare. 48 Ty han har sett till sin tjänarinnas ringhet; och se, härefter skola alla släkten prisa mig salig’

  Här kallar Maria Jesusbarnet för sin Gud och frälsare!

  Ps. 35:9 ’ Men min själ skall fröjda sig i HERREN och vara glad över hans frälsning.’

  Och kung David säger samma sak, uppfylld av den Helige Ande!

  1 Tim 1: 17 ’ Men evigheternas konung, den oförgänglige, osynlige, ende Guden, vare ära och pris i evigheternas evigheter! Amen.’

  Vem är Konungen?

  1 Tim 2: 1 ’Så uppmanar jag nu framför allt därtill att man må bedja, åkalla, anropa och tacka Gud för alla människor, 2 för konungar och all överhet, så att vi kunna föra ett lugnt och stilla liv, på ett i allo fromt och värdigt sätt. 3 Sådant är gott och välbehagligt inför Gud, vår Frälsare,4 som vill att alla människor skola bliva frälsta och komma till kunskap om sanningen.’

  Syftar Gud vår Frälsare på Jesus Kristus?

  1 Tim.4: 10 ’ Ja, därför arbeta och kämpa vi, då vi nu hava satt vårt hopp till den levande Guden, honom som är alla människors Frälsare, först och främst deras som tro.’

  Vem är alla människors Frälsare ?

  /Antonia

 • Stigacke on 22 juli, 2013 at 10:07 f m said:

  Berndt f d metodistpastor skriver: ”ShumelS skriver: ”Är inte din frälsare en jude,”

  SVAR. Tja, det där visar att du inte begriper bättre än att du tror att vara jude är det samma som nyjudaism. Men jag kan upplysa dig om att det finns många hedningar som fastnat i nyjudasimens/lagiskhetens falska evangelium. Det evangelium som JUDEN Paulus med starkaste tänkbara ord fördömde, i bland annat Galaterbrevet.”

  – Ett mycket okunnigt och felaktigt svar. Att inte kunna bejaka att Jeshua fortfarande är jude är anmärkningsvärt. Istället vränger han Shmuels fråga till att betyda något helt annat. Att Jeshua är jude är förstås känsligt eftersom då blir Gud jude. Denna fundering hade en messiansk pastor i Israel. Han tyckte det var märkligt, men gick inte in djupare i detta utan bytte samtalsämne.

  Berndt, det är som Shmuel skriver, det finns ingen som förkunnar ett lagiskt falskt evangelium i Sverige. Däremot finns det de som har utmanat den rådande laglöshetens ande som tagit över stora delar av Guds folk.

  Det är uppenbart att du vill inte strida med blanka vapen i debatterna, utan föredrar att vränga argumenten till lögnens vapen. Detta kommer i framtiden inte att ge en god frukt i ditt liv. Det är inte heller riskfritt att angripa de som bekänner sig till Israels Gud och hans Smorde. Tänk på att Jeshua identifierar sig även med de som du kallar för ”nyjudaister”. Det är allvarligare än du tror och inget religiöst nit för den ”sanna läran” kan rättfärdiga det. Ändamålet helgar nämligen inte medlen. Det gjorde de inte på Medeltiden och inte heller idag.

 • Stigacke on 22 juli, 2013 at 10:35 f m said:

  Ingen av alla dessa texter bekräftar att ”Jesus är Gud”. Det bekräftar att du istället är okunnig som uttolkare.

  Att tro att man kan vända Paulus texter mot det han själv skriver, är grovt okunnigt och ger dig ingen trovärdighet.

  För Paulus finns det bara en Gud och det är Fadern, 1 Kor 8.6. Och för Jeshua finns det också bara en Gud och Fader. Det är av den anledningen som Paulus välsignar Jeshuas Gud och Fader, Ef 1:3.

  Erkänn istället att du hade fel när det gäller betydelsen av att Jeshua är ett med Fadern. Det skulle hedra dig. Istället matar du på med nya texter som än mer cementerar din okunnighet att förstå bibelns texter.

  Du har förmodligen investerat alltför mycket i att vara ”väktare för den sanna läran” för att du skall kunna korrigera dig till den verkliga sanningen att Jeshua är Messias, den levande Gudens son och att Jeshua har samma Gud som alla hans efterföljare.

  Kom inte med nya misstolkade bibeltexter förrän du besvarat vem som är ”Jesu Kristi Gud och Fader”.

  Ps/ Svaret på din sista fråga är Fadern. Han är den ultimate Frälsaren och han frälsar genom den han gett namnet Frälsning (Jeshua). /Ds

 • Calle Svensson on 22 juli, 2013 at 10:38 f m said:

  En som inte vet frågar: ”Vem är alla människors Frälsare ?”

  För den som inte läser i Bibeln och därför inte vet, eller av någon anledning har allvarliga kognitiva problem som medför oförmåga att läsa texter och förstå vad de menar, är svaret den som ges i Judas brev sista vers.

  Den ende Guden är vår frälsare. Det är han genom Jesus Kristus, vår Herre.

  ”Honom har Gud med sin högra hand upphöjt som hövding och frälsare” (Apg 5:31)

 • Lars W on 22 juli, 2013 at 11:11 f m said:

  Frågan är om han är metodist? Kan man vara metodistpastor när det inte finns någon metodistkyrka?

  En annan frågeställning som är intressant i detta med GF är vilken dopsyn samfundet har? Baptisterna hade/har sitt enda existensberättigande genom sin dopsyn – vuxendopet. Metodisterna praktiserade det romersk-katolska barndopet. Missionsförbundet körde en blandning av dessa två. Kan man tro vadsomhelst och hursomhelst i ett trossamfund?

 • Lars W on 22 juli, 2013 at 11:14 f m said:

  Paulus fördömer omskärelse av hedningar. Inget annat. Han gladdes säkert med sina bröder när han såg hur omvända hedningar läste och aktade på Guds ord.

  Eller menar du att Paulus satte sig till domare över Guds ord? Han var inte på långa vägar så högmodig som du.

 • Calle Svensson on 22 juli, 2013 at 11:16 f m said:

  Paulus skriver: ”så har vi bara en Gud, Fadern” (1 Kor 8:6)

  Därför kan det inte finnas någon skriftstöd för att Jesus är Gud, Jesus som bekant är Sonen, inte Fadern.

  Jesus bekänner Fadern som den ende sanne Guden (Joh 17:1-3). Det gör däremot inte den från tron avfallna kristenheten som har en annan Gud, och en annan Jesus, och en annan väg till saligheten: ”…Den, som vill bliva salig, han skall tänka så om de tre personerna i gudomen.” (ur Athanasianska trosbekännelsen)

  Jämför denna ”salighetsväg” med vad Jesus säger är det eviga livet i Joh 17:3!!!

  Om det är sant vad aposteln Paulus skriver så ljuger de som säger sig ha ”skriftstöd” för att någonting annat gäller. Deras bevisföring mot aposteln är falsk. I annat fall är det Paulus som ljuger, och inte bara han, då har Gud själv ljugit i t.ex Jesaja 45:5, och då har Jesus vittnat falskt om Gud i Joh 17:1-3. Jesus bekänner ”den ende sanne Guden” inte treenigheten!

  Att med Bibeln i handen, med ”skriftstöd”, fäkta mot Gud och mot hans son Jesus Kristus måste vara den dummaste sysselsättningen en människa kan ägna sig åt.

 • Antonia on 22 juli, 2013 at 3:07 e m said:

  Calle: ”Därför kan det inte finnas någon skriftstöd för att Jesus är Gud, Jesus som bekant är Sonen, inte Fadern.”

  Jes. 9:6 ’Ty ett barn varder oss fött, en son bliver oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila; och hans namn skall vara: Underbar i råd, Väldig Gud, Evig FADER, Fridsfurste.’

  Calle du anspelar på att jag inte vet vem som är alla människors Frälsare, när jag ställde en retorisk fråga till SÅ?

  Luk. 2:11 ’Ty i dag har en Frälsare blivit född åt eder i Davids stad, och han är Messias, Herren’

  Apg. 4: 12 ’ Och i INGEN ANNAN finnes frälsning; ej heller finnes under himmelen något annat namn, bland människor givet, genom vilket vi kunna bliva frälsta.’

  Så menar du då att fastän du tror att Jesus INTE är Gud, så är det endast I Hans namn som människor kan bli frälsta eller?

  Att Jesus bad till Fadern ser jag som helt naturligt eftersom Han kom för att i ALLT dela våra livsvillkor.

  Men Jesus vill också ge oss en förebild på hur vi skall leva:

  Fil 2:5: ’Var så till sinnes som Kristus Jesus var ’.

  Så när vi frågar oss varför Jesus bad till Gud, när Han själv var Gud, så bör vi också i ärlighetens namn fråga oss varför Han åt och drack då och vilade sig.

  Förklaringen är den att Gud själv, klev helt in i människas situation för att dela ALLT i vår tillvaro! Han var beroende av både mat, dryck och bön, precis som vi. Han frestades och prövades i allt. Men på en avgörande punkt skiljer han sig från oss: han syndade inte!

  Varför var det nödvändigt för Jesus att ikläda sig en mänsklig natur?

  Hebr. 2:17 ’Och därför måste han i allt bli lik sina bröder för att bli en barmhärtig och trogen överstepräst inför Gud och kunna sona folkets synder.’

  Fil. 2: 6 -8 ’han som var till i Guds-skepnad, men icke räknade jämlikheten med Gud såsom ett byte, utan utblottade sig själv, i det han antog tjänare-skepnad, när han kom i människogestalt. Så befanns han i utvärtes måtto vara såsom en människa och ödmjukade sig och blev lydig intill döden, ja, intill döden på korset’

  ( Aramaic Bible in Plain English (©2010)

  Phil. 2:6 ’ He who, while he was in the form of God, did not esteem this as a prize, that he was the equal of God,

  Jesus visade sin Gudomlighet genom att motstå frestelser att synda:

  Och Han gjorde många övernaturliga handlingar: Botade sjuka, uppväckte döda, förlät människornas deras synder, gick på vattnet, stillade stormen m.m

  Om inte annat så hade folket kunnat tro att Han var Gud för själva gärningarnas skull!

  Hebr. 4:14-16” ’När vi nu har en mäktig överstepräst som har stigit upp genom himlarna, Jesus, Guds son, låt oss då hålla fast vid vår bekännelse. Vi har inte en överstepräst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter, utan en som har prövats på alla sätt och VARIT SOM VI varit men utan synd. Låtom oss därför med frimodighet gå fram till nådens tron, för att vi må undfå barmhärtighet och finna nåd, till hjälp i rätt tid.

  Jesus visade sin gudomlighet genom sin uppståndelse.

  Mark. 16:6” ’ Men han sade till dem: ”Var inte förskräckta. Ni söker efter Jesus från Nasaret, han som blev korsfäst. Han har uppstått, han är inte här. Se, här är platsen där han blev lagd.’

  (Titus 2:13) refererar till Jesus som vår Gud och frälsare:

  ’medan vi vänta på vårt saliga hopps fullbordan och på den store Gudens och vår Frälsares, Kristi Jesu, härlighets uppenbarelse –’

  Och även 2 Petr. 1:1 ’Simon Petrus, Jesu Kristi tjänare och apostel, hälsar dem som i och genom vår Guds och Frälsarens, Jesu Kristi, rättfärdighet hava fått sig beskärd en lika dyrbar tro som vi.’

  Det verkar lite som du/ni försöker förstå Jesu Gudom utifrån ett romerskt (?) eller grekiskt, filosofiskt perspektiv, det som fattas då är Andens uppenbarelse!

  1 Kor. 2:11′ Vem utom anden i människan vet vad som finns i människan? Ingen utom Guds ande vet heller vad som finns i Gud. Och vi har inte fått världens ande utan Anden som kommer från Gud, för att vi skall veta vilka gåvor Gud har gett oss. Därför talar vi heller inte om dessa ting med ord som mänsklig vishet har lärt oss utan med ord som Anden har lärt oss – vi tolkar andliga ting med Andens hjälp.’

  /Antonia

  (mina vers. o.s.v)

 • Läsare on 22 juli, 2013 at 4:47 e m said:

  Ja du tog det på det sättet, försökte skojsa till det men skulle varit mer tydlig. I det stora så menade jag faktiskt att ni svamlar rättt så kraftigt och när ni får bibeltexter serverade som går rakt mot eran uppfattning ja då kommer dom mest slingrande svaren och skolfrågorna, bäst tyckte jag var när du någonstans här i tråden ifrågasatt om lärjungen som skrev ens kunnat vara med när Jesus citerades i hans bok. Då kan vi ju lägga ner tron på bibeln helt och hållet. Men det är fascinerande att se hur ni orkar lägga så mycket tid och kraft på detta och hela föreningen/församlingen/trosriktningen verkar vara engagerad alla tre 😉 😀

 • Läsare on 22 juli, 2013 at 4:50 e m said:

  Antonia har lagt fram så många bibelord från profeter, Gud och Jesus själv som direkt säger att Jesus är Gud.
  Hur svårt kan det vara

 • ShmaulS on 22 juli, 2013 at 5:05 e m said:

  Problemet med Antonia är ju at hon inte kan dra logiska slutsatser av det hon läser. Tydligen har även även ”läsare” svårt att läsa.
  Frågorna hänger fortfarande i luften.
  Var säger Jesus att Han är Gud?
  Vem är Jesus Gud och Fader?
  Läs först, svara sen.

 • Stigacke on 22 juli, 2013 at 7:50 e m said:

  Nej inte ett enda har hon lagt fram.
  Det som de i vissa fall visar på är den förhärligade människosonen efter uppståndelsen då han fått gudomlig natur och blivit given all makt och Guds eget oförstörbara liv. Den som GETT Jeshua allt detta är den ende sanne Guden som också är hans och vår Gud. Den som är Gud behöver inte bli given makt och härlighet och evigt liv. Fadern, som är den ende sanne Guden är den ende som har evigt liv och han har gett Jeshua ett ”oförstörbart liv”.

  Den förhärligade Människosonen har blivit given gudomlig makt och man skulle kunna säga att han av sin Gud och Fader blivit en tillförordnad Gud. Han skall regera med järnspira tills allt är lagt under hans fötter. Det är det som är meningen med att han gjort Jeshua till Herre och Messias.

  ”Som den siste fienden berövas döden all makt, ty allt har han lagt under hans fötter.* Men när det heter att allt är lagt under honom, så är det uppenbart att den är undantagen som har lagt allt under Kristus. Och när allt har blivit lagt under honom, då skall Sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom, för att Gud skall vara allt i alla.” 1 Kor 15:26-28

  Är det så svårt att förstå att denna text inte är förenlig med en treenig Gud. Den athanasiska trosbekännelsen förnekar att Jeshua är underordnad de övriga personerna i Gudomen.

 • Läsare on 22 juli, 2013 at 10:51 e m said:

  Då har du inte precis som vanligt läst allt hon skrivit, tex profeterna, vet ni en sak det går inte att prata eller debatterar med dom som redan bestämt sig vad än man säger, påminner väldigt mycket om den katolske AG världsmästare på att slingra sig.
  Ni får fortsätta själva jag orkar inte lägga tid på sådant schwammel om än jag läser och ler.

 • Lars W on 22 juli, 2013 at 11:43 e m said:

  Paulus undervisning står inte högt i kurs hos dig. Det har du bevisat. med råge.

  Vilka är mina ”likar”?

 • Lars W on 22 juli, 2013 at 11:45 e m said:

  ”Vem har påstått något annat? Det Paulus varnade för var givetvis inte lagen, UTAN vad den gör med människan!”

  Så uppenbart korkat. Ta till dig Paulus undervisning om kvinnors möjligheter att undervisa män istället. Det övriga förstår du helt enkelt inte alls.

 • Lars W on 22 juli, 2013 at 11:50 e m said:

  ”Bra att det inte var apostlarna du syftade på. Men det är ju fortfarande
  de och deras nära medarbetare som använde grekiska namnformer när de
  skrev NT.”

  Vet man det? Vilka bevis finns? Grekiskan var inte deras modersmål.

 • Lars W on 22 juli, 2013 at 11:55 e m said:

  ”Jag förstår inte resten av din post. De flesta bibelöversättningar
  följer judisk praxis och översätter JHVH med en titel som betyder herre.”

  Adonai betyder Herre, I hebreiska bibeln står det YHWH. Ofta Adonai YHWH vilket översätts till ”Herren HERREN”, Mycket märkligt, har fått lära mig att Guds namn är en symbios av Adonai YHWH. Vill man känna till namnet använder man vokalerna i Adonai och placerar dem mellan konsonanterna i YHWH. Vilket inte uttalas – endast förstås.

 • Lars W on 22 juli, 2013 at 11:57 e m said:

  Man ska använda det rätta Namnet så långt det är möjligt. Med vår kunskap och språkbegåvning är det fullt möjligt.

  Att pastorer säger ”allt gott” kanske beror på att de flesta pastorer i vårt land kollobrerar med den romerska katolska kyrkan på det ena eller det andra sättet. De tar seden dit de kommer.

  ”Snurrat…” ?

 • Micael Gustavsson on 23 juli, 2013 at 12:00 f m said:

  Vet ej. Men metodisterna i Sverige var ett stift inom den amerikanska metodistkyrkam. Har ingen aning om det går att behålla ackreditering där.

 • ShmuelS on 23 juli, 2013 at 2:33 f m said:

  Ja du. Som om inte svammel skulle kunna hittas både här och där?

  På samma sätt vill vi nog alla nu och då läsa in mer än vad som egentligen står skrivet.

  Glöm inte syrgasapparaten där du sitter på din höga häst!! 😉

 • ShmuelS on 23 juli, 2013 at 2:38 f m said:

  Calle, du missförstår.

  Det är dig som Paulus talar till. Du går ju och tror att man kan leva efter Lagen för att bli rättsfärdiggjord.
  Skärp dig!

 • ShmuelS on 23 juli, 2013 at 2:41 f m said:

  Berndt
  Vet du ens vem som är din frälsare och vem som dog för dig?
  Hur tror du Yeshua levde sitt liv för att vara utan synd? Just det, som vilken jude som helst, enligt Torahs instruktioner.

 • ShmuelS on 23 juli, 2013 at 2:46 f m said:

  Nja det ska nog uttalas tror jag.

  Hur kan jag inte säga men ett vet jag och det är att vår Skapares namn är inte en titel.

 • Antonia on 23 juli, 2013 at 5:03 f m said:

  Lars W: ”Så uppenbart korkat.”

  Innan du kallar något för korkat borde du kanske studera Romarbrevet lite närmare!

  Rom.7:7-15 ’Vad skola vi då säga? Är lagen synd? Bort det! Men synden skulle jag icke hava lärt känna, om icke genom lagen; ty jag hade icke vetat av begärelsen, om icke lagen hade sagt: »Du skall icke hava begärelse.» Men då nu synden fick tillfälle, uppväckte den genom budordet allt slags begärelse i mig. Ty utan lag är synden död. Jag levde en gång utan lag; men när budordet kom, fick synden liv, och jag hemföll åt döden. Så befanns det att budordet, som var givet till liv, det blev mig till död; ty då synden fick tillfälle, förledde den mig genom budordet och dödade mig genom det. Alltså är visserligen lagen helig, och budordet heligt och rättfärdigt och gott. Har då verkligen det som är gott blivit mig till död? Bort det! Men synden har blivit det, för att så skulle varda uppenbart att den var synd, i det att den genom något som självt var gott drog över mig död; och så skulle synden bliva till ÖVERMÅTT SYNDIG, genom budordet. Vi veta ju att lagen är andlig, men jag är av köttslig natur, såld till träl under synden. Ty jag kan icke fatta att jag handlar såsom jag gör; jag gör ju icke vad jag vill, men vad jag hatar, det gör jag’

  Vad Paulus säger här, är som jag förstår det, att att lagen är andlig och god men att den köttsliga naturen inom oss gör oss till trälar under synden, genom budordet!

  Gud ville alltså att budordet skulle visa oss vår sanna natur, vår absoluta vanmakt inför synden, så att vi till slut skulle inse vårt stora behov utav nåd!

  För om inte lagen hade sagt: ’Du skall icke ha begärelse, så hade jag inte vetat vad begärelse var’ Budordet väckte alltså synden inom mig, till liv!

  Därför bör vi se upp med all slags lagiskt förkunnelse, för dem som redan är i Kristus. Lagen är nämligen till för syndare och inte för rättfärdiga!

  ’Dina likar’ syftade på dem, som precis som du, menar att man är ’ laglös’ om man inte firar Sabbaten, högtiderna och följer kosher reglerna, etcetera, e.t.c..

  /Antonia

 • Antonia on 23 juli, 2013 at 6:14 f m said:

  Lars W: ”Paulus undervisning står inte högt i kurs hos dig. ”

  Förstår att du är ute efter att ’kvinnan skall tiga i församlingen.’ (inte undervisa män) Eftersom du gång på gång återkommer till mig, angående detta ämne, så är det lika bra att få det undanstökat nu.

  1) Kvinnor och män har, enligt Ordet, fått uppdraget att förkunna/predika evangelium, (ex- vis som evangelister, förkunnare, missionärer)

  2) Kvinnor kan vara församlingstjänare/diakonos (1Tim.3:8)

  3) Både kvinnor och män verkar i de andliga nådegåvorna (inklusive profetians gåva)

  1 Kor. 14:31-32 Ni kan ALLA profetera, en i sänder, så att alla blir UNDERVISADE och alla blir TRÖSTADE. Och profeternas andar underordnar sig profeterna.

  (Apg 2:17-18)’ Och det skall ske i de sista dagarna… att jag utgjuter min ande över alla människor. Era söner och DÖTTRAR skall profetera (d.v.s förkunna, predika, vad Gud uppenbarat för dem)… Ja, över mina tjänare och tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta min ande, och de skall profetera’

  Kvinnor kan ha en kallelse som profeter/profetissor. Ex-vis Mirjam, Debora och Hulda (i GT) och Hanna i NT.

  Vi uppmanas också enligt skriften att låta Guds Ord, rikligen bo ibland oss, och här nämns inget om någon könsuppdelning!

  Kol. 3:16 ’ Låt Kristi ord rikligen bo ibland er, undervisa och förmana varandra i all vishet, med psalmer och lovsånger och andliga visor, och sjung med tacksägelse till Guds ära i era hjärtan’

  Så dina försök Lars, att sätta ’munkavle’ på mig, kommer inte att lyckas, för jag vet vad som är min uppgift i Kristi kropp!

  /Antonia

 • Stigacke on 23 juli, 2013 at 6:37 f m said:

  Läsare skriver: ”Då har du inte precis som vanligt läst allt hon skrivit, tex profeterna, vet ni en sak det går inte att prata eller debatterar med dom som redan bestämt sig vad än man säger, påminner väldigt mycket om den katolske AG världsmästare på att slingra sig.”

  – Jag läser det Antonia skriver och allt hon skriver är repriser som jag redan bemött. Vi kan ta t ex Kol 1:15 där hon citerar en översättning som inte ens KJV har. Youngs litteral transl. säger: ”who is the image of the invisible God, first-born of all creation,”

  Av detta kan vi lära flera saker:

  1. Gud är osynlig, precis som Paulus skriver också i 1 Tim 6:15-16, vilket Antonia också tar upp som bevis för att Jeshau är Gud men som inte håller eftersom Jeshua inte är eller varit osynlig.

  2. Jeshua är Guds avbild, inte Gud själv. Du kan inte sälja en avbild av en tavla och säga att det är originalet.

  3. En korrekt översättning (som inte är gjord med syftet att visa att Jesus är Gud) säger att Jeshua är ”skapelsens förstfödde” eller ”den förstfödde i all skapelse”. Att vara ”förstfödd” har inte bara med tid att göra, utan med ställning. Detta syftar på den upphöjelse som Jeshua fått tack vare att han var trogen i sin tjänst som Herrens tjänare (Jes 53), därför har Gud upphöjt honom till att vara Herre och Messias med positionen att han är skapelsens förstfödde. På detta sätt tillverkar Antonia ”bevis” som absolut inte håller, utan istället är kontraproduktiva för hennes åsikt.

  Vi tar Luk 1:44, där Antonia skriver: ”Här kallar Maria Jesusbarnet för sin Gud och frälsare!”

  Inte alls, Maria prisar den Evige Guden som genom ängeln förutsade vad som skulle ske. Detta ser vi av det Elisabeth säger: ”Och salig är du, som trodde att det skulle fullbordas, som blev dig sagt från Herren. Då sade Maria: »Min själ prisar storligen Herren, och min ande fröjdar sig i Gud, min Frälsare.”

  Maria fröjdar sig i den Gud som uppenbarade allt det underbara som skulle ske med barnet. Det är denne Gud som är Frälsaren och som frälser genom sin tjänare Jeshua. Denna text är alltså på inget sätt ett bevis för att ”Jesus är Gud” utan åter igen är det Jeshua Fader som är denne Gud.

  Antonia: ”1 Tim 1: 17 ’ Men evigheternas konung, den oförgänglige, osynlige, ende Guden, vare ära och pris i evigheternas evigheter! Amen.’

  Vem är Konungen?”

  – Svar: Naturligtvis den Evige, han som är osynlig och som ingen har sett.

  Antonia: 1 Tim 2:3: ”Sådant är gott och välbehagligt inför Gud, vår Frälsare,4 som vill att alla människor skola bliva frälsta och komma till kunskap om sanningen.’

  Syftar Gud vår Frälsare på Jesus Kristus?

  -Svar: Nej, det syftar på Gud som är osynlig och är Frälsaren, den Frälsare som Maria lovprisade. Detsamma säger 1 Tim 4:10.

  – Svårigheten för de som är förprogrammerade med att ”Jesus är Gud” är att förstå bibelns lära om att Messias är Guds redskap för att frälsa världen. Därför kallas den osynlige Guden för Frälsaren som frälser genom Frälsaren Jeshua. Vem har byggt huset, byggmästaren eller snickaren? Båda! I detta fall var det snickarens son. 🙂

  Jeshua har av sin Gud och Fader fått en så hög position, som de flesta inte förstår p g a treenighetsläran. Vi behöver inte förvrida texterna och göra honom till Gud för att han skall bli ärad och upphöjd. Den härlighet som hans Fader gett honom är mer än tillräcklig. Den är så enorm (skapelsens förstfödde, Herre och Messias) att den slår varje människa till marken om han kommer nära. Paulus blev även blind av det ljus som utstrålade från den Uppståndne. Sanningen är det starkaste medlet som uppenbarar vem han som är vägen, sanningen och livet, är.

 • Antonia on 23 juli, 2013 at 10:17 f m said:

  Mitt svar får av nödvändighet bli långt eftersom du tog upp så många påståenden.

  SÅ: ”Jag läser det Antonia skriver och allt hon skriver är repriser som jag redan bemött.”

  Nu var det i f s inte till dig jag skrev detta, utan till Calle!

  Och bemött mig med Ordet har du sällan gjort, snarare kommit med egna tolkningar, utan ref.till skriften

  1) SÅ: ”Gud är osynlig, precis som Paulus skriver också i 1 Tim 6:15-16, vilket Antonia också tar upp som bevis för att Jeshau är Gud men som inte håller eftersom Jeshua inte är eller varit osynlig.”

  -När Jesus steg ner hit till jorden var Han här i en människas skepnad och hade därför avklätt sig sin jämlikhet med Gud! Nu är Han tillbaks i Himlen, i all sin Gudomliga härlighet, och där kan givetvis ingen se Honom! (Förutom i uppenbarelsens form.)

  1 Tim 6: 15 -16 ’vilken den salige, ende härskaren skall låta oss se, när tiden är inne, han som är konungarnas konung och herrarnas herre, han som allena har odödlighet och bor i ett ljus dit ingen kan komma, han som ingen människa har sett eller kan se. Honom vare ära och evigt välde! Amen.’

  2) SÅ: ”Jeshua är Guds avbild, inte Gud själv. Du kan inte sälja en avbild av en tavla och säga att det är originalet.”

  – När Jesus var här som människa, var Han en avbild av Gud!

  Kol 1:15: ”Han [Jesus] är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat.”

  -Men nu har Han fått tillbaks sin jämlikhet med Gud!

  Fil. 2: 6 -7 ’Han aktade inte jämlikheten med Gud som ett byte. utan utblottade sig själv, i det han antog tjänare-skepnad, när han kom i människogestalt. Så befanns han i utvärtes måtto vara såsom en människa’

  3) SÅ: ”En korrekt översättning (som inte är gjord med syftet att visa att Jesus är Gud) säger att Jeshua är ”skapelsens förstfödde” eller ”den förstfödde i all skapelse”. Att vara ”förstfödd” har inte bara med tid att göra, utan med ställning. Detta syftar på den upphöjelse som Jeshua fått tack vare att han var trogen i sin tjänst som Herrens tjänare (Jes 53), därför har Gud upphöjt honom till att vara Herre och Messias med positionen att han är skapelsens förstfödde. På detta sätt tillverkar Antonia ”bevis” som absolut inte håller, utan istället är kontraproduktiva för hennes åsikt.”

  1 Kor. 8:5 ’Ty även om det skulle finnas så kallade gudar, i himlen eller på jorden – det finns också många gudar och många herrar – 6 så har vi bara en Gud, Fadern, från vilken allting är och till vilken vi själva är, och EN HERRE, Jesus Kristus, genom vilken allting är och genom vilken vi själva är.’

  Jesaja 43: 10-11 ’Ni är mina vittnen, säger Herren, och min tjänare, som jag har utvalt, för att ni skall känna mig och tro mig och förstå att jag är den som har förutsagt detta. FÖRE mig blev ingen Gud formad, EFTER mig skall ingen komma.Jag, jag är Herren, FÖRUTOM MIG FINNS INGEN FRÄLSARE.’

  Titus.3: 4-6 “Men när Guds, vår Frälsares, godhet och kärlek till människorna uppenbarades, frälste han oss, inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet, genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige Ande, som han rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus, VÅR FRÄLSARE”

  Här beskriver Paulus både Gud och Jesus som frälsare!

  Neh. 9:6 Du allena är HERREN. Du har gjort himlarna och himlarnas himmel och hela deras härskara, jorden och allt vad därpå är, haven och allt vad som är i dem, och det är du som behåller det allt vid liv; och himmelens härskara tillbeder dig.

  SÅ: ”Vi tar Luk 1:44, där Antonia skriver: ”Här kallar Maria Jesusbarnet för sin Gud och frälsare!”

  Luk. 1: 46 -47 ’ Då sade Maria: »Min själ prisar storligen Herren, och min ande fröjdar sig i GUD, MIN FRÄLSARE’

  Luk. 1: 41 När då Elisabet hörde Marias hälsning, spratt barnet till i hennes liv; och Elisabet blev fylld av helig ande

  Luk. 1:43 Men varför sker mig detta, att MIN HERRES moder kommer till mig?

  – Både Maria och Elisabeth refererar till Frälsaren som HERREN och Gud.

  SÅ: ”Maria fröjdar sig i den Gud som uppenbarade allt det underbara som skulle ske med barnet. Det är denne Gud som är Frälsaren och som frälser genom sin tjänare Jeshua.”

  – Ps. 62:7 ’Hos Gud är min frälsning och min ära; MIN STARKA KLIPPA, min tillflykt har jag i Gud.’

  – Rom 9:33 ’Se, jag lägger i Sion en stötesten och en KLIPPA till fall. Men den som tror på honom [Klippan KRISTUS] skall inte stå där med skam.’

  SÅ: ”Paulus blev även blind av det ljus som utstrålade från den Uppståndne.”

  Apg. 9:5 ’Då sade han: »Vem är du, Herre?» Han svarade: »Jag är Jesus, den som du förföljer.’

  [Aramaic Bible in Plain English (©2010)]

  Acts 9:5 He answered and said, “Who are you my lord?” And our Lord said, “I AM THE LIVING GOD, Yeshua the Nazarene, He whom you are persecuting.”

  – Jag frågade: Vem är Konungen?”

  Ditt svar: ”Naturligtvis den Evige, han som är osynlig och som ingen har sett.”

  Upp. 17:14 ’De skall strida mot Lammet, och Lammet skall besegra dem, tillsammans med de kallade, utvalda och troende, eftersom han är herrarnas Herre och konungarnas Konung.’

  1 Tim.&:15 ’ vilken den salige, ende härskaren skall låta oss se, när tiden är inne, han som är konungarnas’ konung och herrarnas herre.’

  – Vem är den evige, enl.dig?

  /Antonia

  (mina vers, förutom i den arameiska texten)

 • Stigacke on 23 juli, 2013 at 11:11 f m said:

  Antonia, det jag skrivit, har jag skrivit och det håller.

  Ett exempel som visar att det håller och att du inte bemödat dig att tänka är detta:

  Antonia: ”När Jesus steg ner hit till jorden var Han här i en människas skepnad och hade därför avklätt sig sin jämlikhet med Gud! Nu är Han tillbaks i Himlen, i all sin Gudomliga härlighet, och där kan givetvis ingen se Honom! (Förutom i uppenbarelsens form.)”

  – …och när skrev Paulus detta: ”Han är den osynlige Gudens avbild, skapelsens förstfödde”. Kol 1:15
  När han var här i en människas skepnad?

  Det är för låg nivå på dina argument för att det skall vara intressant att fortsätta. Exemplet här ovan visar detta med önskad tydlighet. Du får försöka med någon annan. Berndt applåderar säkert allt du skriver oavsett logik eller sanningshalt.
  Sommarhälsningar!

 • Antonia on 23 juli, 2013 at 12:06 e m said:

  SÅ: Är detta det enda bibelord du kan ge respons på? Vilket för övrigt du även missuppfattat!

  Sen fegar du ur för att du får mothugg av tydliga bibelcitat där både Jesus och Gud kallas för Frälsaren, vilket du påstod att bara Fadern är.

  Och jag gav dig även ett citat som säger rent ut att Jesus är Gud, vilket du har efterlyst! (Om du nu godtar den arameiska övers. förståss) ? : (

  Du har tydligen missat en hel del av det jag skrev, och letat fel, istället!

  Jag skrev: ”När Jesus steg ner hit till jorden var Han här i en människas skepnad och hade därför avklätt sig sin jämlikhet med Gud! Nu är Han tillbaks i Himlen, i all sin Gudomliga härlighet, och där kan givetvis ingen se Honom! (Förutom i uppenbarelsens form.)”

  Jesus är Gud i kroppslig gestalt, och han avbildar Gud för oss med sin kropp, med sina gärningar, med sitt sätt att vara – i fullt synlig gestalt.

  Aramaic Bible in Plain English (©2010)

  Col. 1:15 He who is the image of The Unseen God and is The Firstborn of all creation.’

  Paulus kunde skriva både framåt och bakåt i tiden, eftersom Han var ledd av Uppenbarelsens Ande.

  Profeterna i G.T förutsade också att Jesus skulle komma som Israels frälsare och Konung!

  /Antonia

 • Stigacke on 23 juli, 2013 at 1:46 e m said:

  Ok, då eftersom du är så envis.
  Om du besvarar hur den andra personen i Gudomen kan ha en Gud (Ef. 1:3), så skall jag berätta hur Jeshua kan vara konungarnas Konung och herrarnas Herre och samtidigt ha Fadern till sin Gud.

  Du bestämmer alltså om du vill ha ett svar från mig.

 • Birgit Hedström on 23 juli, 2013 at 2:12 e m said:

  Kära Antonia! Du tappra Gudskvinna! Att du orkar…Känns för mig som att vilka bibelord du än presenterar som visar så tydligt på Jesu Kristi Gudom, så finns det en del som bara inte vill se ändå (kan se?). Verkligen sorgligt tycker jag.

  Allt gott önskar jag dig!

  Birgit

 • Samuel Kefas on 23 juli, 2013 at 8:04 e m said:

  När Gud sluter ett avtal med Abraham i 1 mosebok 15, när Abraham ha kluvit djuren och sedan sommnar och elden ensam går fram mellan de döda djuren. Borde man inte kunna se det som att Gud sluter ett avtal med Abraham (och hans avkomma) men ensam bär upp avtalet, alltså att Gud (symboliserad av eldslågan) går mellan de döda djuren som visar på att straffet för ett avtalsbrott är döden. Medan människan som är med i avtalet aldrig går mellan kropparna.
  Människan bryter avtalet genom synd men Gud i sin nåd betalar straffet för avtalsbrottet genom kristi kors.

  Förstår någon vart jag vill komma?

 • Läsare on 23 juli, 2013 at 8:51 e m said:

  Antonia
  Du leker med dom, underbart att läsa. Roligast ör att läsa att Calle inte förstår att i Guds perspektiv så kan en vara tre och tre vara en.
  Anders Gunnarsson ligger i på i dåliga undanflykter och märkliga slingrande.
  Må Gud ge dig välsigne och kraft i din visshet.

 • Lars W on 23 juli, 2013 at 8:54 e m said:

  ”Jeshua är Guds avbild…”

  Människan är Guds avbild. Människosonen är Gud själv. Gud – Sonen.

 • Lars W on 23 juli, 2013 at 8:58 e m said:

  ”Kära Antonia! Du tappra Gudskvinna!”

  Är man en ”gudskvinna” om man handlar i strid med Guds ord? Har inte heller du läst de delar av Paulus undervisning som är riktat till kvinnan?

 • Lars W on 23 juli, 2013 at 9:01 e m said:

  Man kan säkert ha fria metodistförsamlingar d v s församlingar som står utanför GF och påvedömet. Detta alternativ har dock inte Berndt med kollegor valt.

 • Lars W on 23 juli, 2013 at 9:05 e m said:

  ”Förstår att du är ute efter att ’kvinnan skall tiga i församlingen.'”

  Gör så som Paulus skrivit och visa att du inte bara hycklar utan verkligen anser att Paulus brev ÄR Guds ord.

 • Lars W on 23 juli, 2013 at 9:07 e m said:

  ”Kvinnor kan vara församlingstjänare/diakonos…”

  Vad var diakonernas uppgift? Du behöver inte svara, du verkar inte veta, men lyd Paulus och det må gå dig väl.

 • Lars W on 23 juli, 2013 at 9:20 e m said:

  Orkar inte läsa det där. Repriser på repriser… Här får du några Guds ord:

  ”När de hörde detta, prisade de Gud. Och de sade till honom: ”Du ser, käre broder, huru många tusen judar det är som hava kommit till tro, och alla nitälska de för lagen.”
  (Apg. 21:20

  ”Såsom kvinnorna tiga i alla andra de heligas församlingar, så må de ock tiga i edra församlingar. Det är dem icke tillstatt att tala, utan de böra underordna sig, såsom lagen bjuder. ”
  (1 Kor. 14:34)

  ”Kvinnan bör i stillhet låta sig undervisas och därvid helt underordna sig.”
  (1 Tim. 2:11)

  ”Ty mannen är icke av kvinnan, utan kvinnan av mannen.”
  (1 Kor. 11:8)

  ”Dock skall kvinnan, under det hon föder sina barn, vinna frälsning, om hon förbliver i tro och kärlek och helgelse, med ett tuktigt väsende.”
  (1 Tim. 2:15)

 • Lars W on 23 juli, 2013 at 9:31 e m said:

  ”Du och Berndt håller ju på och bråkar hela tiden angående detta.”

  Han har nog samme ”fader” som du då han mycket väl vet min ståndpunkt (jag haft sedan 30 år vilket står på många ställen här och i dennes samtalsforum) men ändå roar sig med att ifrågasätta min trovärdighet och heder. Precis som er ”far”.

 • Lars W on 23 juli, 2013 at 9:43 e m said:

  Hörde på nyheterna att några varit när att bli dödade av vattenskotrar då de simmandes blivit påkörda av sådana. Svensk lag säger att dessa endast får framföras i allmänna farleder. Denna svenska lag kan dock inte upprätthållas då den strider mot ett EU-direktiv som tillåter dessa dödsmaskiner överallt. EU är en dödlig organisation redan nu – men det blir många gånger värre senare…

 • Lars W on 23 juli, 2013 at 9:46 e m said:

  Läste i tidningen att man kommer att förbjuda svinkött i Danmarks skolors matbespisningar Tänk vad mycket sjukdom och lidande detta kommer att bespara danska barn! Det finns en del goda sidor även hos vårt sydliga broderfolk.

 • Antonia on 23 juli, 2013 at 9:52 e m said:

  Lars W: ”Vad var diakonernas uppgift?”

  Det vet jag Lars och kan ge dig ett uttömmande svar på den frågan om du vill?

  Eftersom jag inte har den uppgiften så tyckte jag inte att jag behövde gå in på minsta detalj.

  Det var att kvinnor INTE FÅR undervisa män som var din återkommande anklagelse.

  Gav många konkreta exempel på detta men du valde att fokusera på det enda som inte var aktuellt för min del!

  Ditt kvinnoförakt lyser igenom, i ditt svar!

  /Antonia

 • Stigacke on 23 juli, 2013 at 9:57 e m said:

  Du har inte uppfyllt mitt villkor för ett fortsatt samtal. Om du besvarar hur den andra personen i Gudomen kan ha en Gud (Ef. 1:3), så skall jag berätta hur Jeshua kan vara konungarnas Konung och herrarnas Herre och samtidigt ha Fadern till sin Gud.

 • Antonia on 23 juli, 2013 at 10:04 e m said:

  Svar: På ovanstående!

  Din kvinnosyn är skrämmande Lars!!!Den verkar du ha hämtat från Talmud.

  Kvinnan är inget bihang till mannen utan hans jämlike, allt enligt summan av Guds Ord!

  Och din lagiskhet verkar ha stigit dig åt huvudet! Omvänd dig från ditt högmod!

  /Antonia

 • Lars W on 23 juli, 2013 at 10:04 e m said:

  ”Ödsla din kraft på att hitta var din Jesus säger sig vara Gud eller Fadern, vet ja”

  Det är grejen – Han sa aldrig det själv. Men det samlade vittnesbördet visar att det var så det var.

 • Lars W on 23 juli, 2013 at 10:06 e m said:

  ”Ditt kvinnoförakt lyser igenom, i ditt svar!”

  Ditt förakt för Paulus brev, d v s Guds ord, lyser igenom i ditt svar.

 • Lars W on 23 juli, 2013 at 10:21 e m said:

  ”P.s! Den sidan är bortplockad nu, men hade sparat den, sen tidigare.”

  Hur kan vi veta att det är som du säger? Var det Mark B som skrivit det? Eller var det en text HAN citerat för att bemöta?

 • Lars W on 23 juli, 2013 at 10:26 e m said:

  ”Din kvinnosyn är skrämmande Lars!!!Den verkar du ha hämtat från Talmud.”

  Har citerat Paulus brev, inte Talmud. Läs Paulus brev, Antonia. Läs och lär, Antonia (detta sagt för döva öron men det måste ändå sägas).

  Vilket avsnitt i talmud är det du tänker på förresten, Antonia?

 • Lars W on 23 juli, 2013 at 10:29 e m said:

  ”Och din lagiskhet verkar ha stigit dig åt huvudet! Omvänd dig från ditt högmod!”

  På vilket sätt är jag ”lagisk”? På vilket sätt är jag ”högmodig”?

  Sätter man sig på ett flagrant sätt över Guds bud är man minst sagt högmodig. Såsom din ”fader”.

 • ShmuelS on 24 juli, 2013 at 2:04 f m said:

  Tycker du ja.
  Yeshua sa det aldrig själv. Hmm. Undra varför?
  Däremot sa Yeshua tydligt vem som ör Hans Gud och Fader. Samma som vär Gud och Fader.
  Det finns tydligt beskrivet, Lars.
  Snälla du, börja nu inte med att mena att detta är ett mysterium som inte kan förstås från tydliga texter i Skriften. Vi har redan en sån stolle som skriver här 😉

 • ShmuelS on 24 juli, 2013 at 2:17 f m said:

  Helt klart!
  Ett ensidigt avtal med oss människor som bara har välsignelser men slipper genom tron förbannelserna, genom att acceptera Yeshua som Messias.

 • Antonia on 24 juli, 2013 at 2:18 f m said:

  Det kunde du ha gjort om du satt dig in i ordentligt hans undervisning!

  Och nej, det var inte Mark Biltz som själv skrivit det jag citerade utan han som skrivit detta (minns inte namnet nu) hänvisade till en dialog som ägt rum mellan M.B och ägaren av sidan last Trumpet.(men den länken var heller inte tillgänglig)

  Artikelförfattaren hade länkat till mycket av det som skrevs men de sidorna var bortplockade .

  Har själv hört MB undervisa om det mesta av det som stod där, men eftersom han nu tagit bort alla de kontroversiella sidorna i sin undervisning, från El Shaddais web site, fick jag ta det som fanns tillgängligt för tillfället.

  Har sparat mycket av M.B: s tidigare undervisning, och skall när tid medgives leta fram detta. Om inte det också är bortplockat nu förståss?

  Efter granskningen av Eddie Chumney´s lära ( Vad är Sanning) försvann mycket, från deras respektive hemsidor.

  Ett av MB:s senaste uttalanden är: Messianic Pastor Mark Biltz: ”The New Testament is Torah”

  Mark Biltz har tidigare publicerat en PDF där han säger att “The foolish virgins are the ones without torah!”

  Dessa menar han, är de evigt fördömda – dem som får stanna utanför när Herren kommer- därför ett de inte hade Torahn i sina lampor.

  Vilket är ett direkt angrepp på den evangeliska tron, och på alla dem som han kallar för ’söndagskristna!’

  Och som dessutom är en helt annan lära än den som finns i det Nya förbundet!

  /Antonia

 • ShmuelS on 24 juli, 2013 at 2:19 f m said:

  Lars. Nu lägger du till igen!

  Paulus hade nog mer grepp om hur det förhåller sig.

  ”Ty en enda är Gud, och en enda är medlare emellan Gud och människor: en människa, Kristus Jesus,”

 • Antonia on 24 juli, 2013 at 3:56 f m said:

  Lars du borde lyssna på Sven Reichmanns undervisning ang. Paulus undervisning i berörda ämne.

  En av hans ’favoritförkunnare’ är en kvinna förresten, har han bl. a sagt!

  Och vad han också säger ang. de gifta kvinnorna är att det skall upplevas som en förmån att underordna sig sin man.Och det gör det om mannen först är villig att ge sitt liv för kvinnan.

  Nu är jag inte gift så detta råd applicerar inte på mig! Vilket jag tidigare påpekat!
  ————

  Ett av många ex; ang. att TALMUD HATAR KVINNOR:

  Om en flicka föds är det en olycklig tilldragelse. (Baba Bathra, 16b).

  Det är aldrig bra att tala för mycket med kvinnor inklusive sin egen fru. (Aboth, 1.5).

  Alla kvinnor är temperamentsfulla ljushuvuden. (Kiddushin, 80b).

  Det är i sin ordning att skilja sig från sin fru om hon bränner vid maten, eller om du finner en vackrare kvinna. (Gittin, 91a).
  ———-

  Du skrev: ”Sätter man sig på ett flagrant sätt över Guds bud är man minst sagt högmodig. Såsom din ”fader”.

  Att du antyder att djävulen är min fader är en mycket allvarlig anklagelse, som du själv får avlägga räkenskap för en dag!

  Och då faller väl samma dom över Sven Reichmanns undervisning, kan man förmoda, för jag delar till fullo hans syn på kvinnan!

  /Antonia

 • ShmuelS on 24 juli, 2013 at 7:21 f m said:

  Du drar upp det nya förbundet igen men kan inte visa på det heller. Kanske den ”länken” i NT är borttagen?

 • Läsare on 24 juli, 2013 at 9:26 f m said:

  Precis, tack för det bibelordet, det handlar om en och samma person, hur lätt/svårt kan det vara när man inte vill se vad som står.

 • Läsare on 24 juli, 2013 at 9:40 f m said:

  Jesus är Gud, men i sin roll som människa har han en Gud, han var exemplarisk i allt, det fuskades inte på en enda punkt i det att han antog en människas gestalt. Tänk om han sagt jag behöver ingen Gud, då hade ju vi människor inte heller behövt någon. Ta fram den enkla barnatron och försök inte göra allt så komplicerat.

 • Stigacke on 24 juli, 2013 at 11:07 f m said:

  Det du skriver håller inte inför Skriften. Du finner inte att Jeshua delar upp sin roll som människa och Gud. När Paulus skriver att han har en Gud, så är det efter Messias förhärligande där han fått all makt av just sin Gud. Ditt sinne är felprogrammerat av kyrkofädernas läror.

  Paulus skriver att vi har en Gud, Fadern, och en Herre Jeshua. Om Jeshua är två naturer, så är också Fadern det.

  Det är just den enkla barntron jag försöker ta fram, men ni väljer att dribbla med olika naturer hos vår herre och frälsare.

  Barnatro uttrycks mycket bra och biblisk genom att Gud är vår Far och Jeshua är vår broder.

 • Stigacke on 24 juli, 2013 at 11:31 f m said:

  Hur fördärvad i sin tanke kan man bli? Versen i 1 Tim 2:5 talar om två parter Gud och människan och en medlare mellan dessa två.

 • Stigacke on 24 juli, 2013 at 12:01 e m said:

  Antonia skriver detta på Berndt Isakssons samtalsforum: ”Visst börjar det kännas som man kastar sina pärlor för svinen alltid.Och kanske det är dags nu att ta en paus? Det tar också på krafterna att stå i gapet!
  Enda orsaken till att jag skriver där är att Gudsförnekarna inte möter något motstånd där längre.De får dominera mer och mer.(Förutom från Berndt och Andreas Frost förståss)!”

  – Ja, det kan vara lämpligt att ta en paus när du inte kan redogöra för vad Ef 1:3 betyder.

  Vad är det för lögn att jag skulle vara gudsförnekare. Du syftar förmodligen på mig och Shmuel. Skäms du inte att sprida falska anklagelser. Är man en gudsförnekare för att man tror det som Paulus och Johannes skriver att Jeshua har en Gud och Fader. Enligt Jeshua själv så har han och hans efterföljare samma Gud och Fader. Din trovärdighet ökar minsann inte efter dessa dina lögner.

  Jag skall plåga dig med några bibeltexter. 🙂

  Detta säger Jeshua efter uppståndelsen: ”Men gå till mina bröder och säg till dem att jag far upp till min Fader och er Fader, till min Gud och er Gud.” Joh 20:17

  ”Han som älskar oss och har friköpt oss från våra synder med sitt blod och som har gjort oss till ett konungadöme, till präster åt sin Gud och Fader, honom tillhör äran och makten i evigheternas evigheter, amen.” Upp 1:6

  ”Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och all trösts Gud, han som tröstar oss i all vår nöd, så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud.” 2 Kor 1:3-4

  Försöken att få stöd för obibliska läror i Skriften kan lyckas till stor del, men man kommer alltid förr eller senare till vägs ände, då manipulation med skiljetecken inte räcker till och specialöversättningar inte hjälper och misstolkningar inte går att tillämpa. De exempel jag gett här ovan visar just detta. Då finns det bara invektiv och lögner kvar som argument.
  Stig Åke Gerdvall

 • Andreas Frost on 24 juli, 2013 at 12:06 e m said:

  Instämmer. Känner jag Antonia rätt är det inte för de som inte vill se som hon skriver. Det är för dem som vill ha sanningen. De som är inne här och läser och som kanske inte deltar i diskussionen.

  Gud välsigne er kvinnor 😉

 • Lars W on 24 juli, 2013 at 12:26 e m said:

  ”Det är grejen – Han sa aldrig det själv. Men det samlade vittnesbördet visar att det var så det var.”

  Han sa det aldrig själv – rent ut…
  (Är bäst att tillägga)

 • Lars W on 24 juli, 2013 at 12:32 e m said:

  ”Messianic Pastor Mark Biltz: ’The New Testament is Torah´”

  Visst är NT både ”lära” och ”undervisning”. Undervisning som står i samklang och harmoni med Tanach. Håller allts helt med Mark Blitz.

  Att du inte håller med beror främst på att du förstår så lite av allt detta. Det blir p g a detta en än större plåga att du skriver så oerhört mycket. Repriser på repriser i en aldrig tynande ström. Uppvisande total ignorans av Paulus undervisning.

 • Lars W on 24 juli, 2013 at 12:39 e m said:

  ”Lars du borde lyssna på Sven Reichmanns undervisning ang. Paulus undervisning i berörda ämne.

  En av hans ’favoritförkunnare’ är en kvinna förresten, har han bl. a sagt!”

  Har många böcker av Sven Reichmann. Var själv en av de första som promotade dessa på webben vilket senare tagits upp på ett flertal bloggar. Har läst och lyssnat till mycket av honom som lagts ut där.

  Jag uppskattar hans förkunnelse i de delar det harmonierar med Guds ord. Avviker förkunnelsen från Guds ord, vilket det tycks gör ibland om det du säger är sant, så uppskattar jag INTE de delarna.

 • Lars W on 24 juli, 2013 at 12:50 e m said:

  ”Men att faktiskt Lars W tror på Kristi gudom? (däremot är ju hans kvinnosyn förskräcklig,”

  … skrev du på Berndst sida.

  Är det inte bättre att du diskuterar med mig här? Istället för i en blogg där jag inte tillåts försvara mig när det gäller?

  Min kvinnosyn vet du nästan inget om. Min syn på kvinnans roll i Församlingen grundar sig till 100% på Guds ord – Ordet ni påstår er försvara.

 • Antonia on 24 juli, 2013 at 1:06 e m said:

  SÅ: ”Hur fördärvad i sin tanke kan man bli? Versen i 1 Tim 2:5 talar om två parter Gud och människan och en medlare mellan dessa två.”

  Du skrev denna ’trosbekännelse’ nyss till någon, som jag hört många gånger förut!

  Alltså bekänner du INTE vad som står i Joh. 1:1 begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var GUD. 2 Detta var i begynnelsen hos Gud. 3 Genom det har allt blivit till, och utan det har intet blivit till, som är till’

  Joh. 1:14 ’Och Ordet vart kött och tog sin boning ibland oss, och vi SÅGO hans härlighet, vi sågo likasom en enfödd Sons härlighet från sin FADER, och han var full av nåd och sanning.’

  Upp.19:13 ’Och han var klädd i en mantel som var doppad i blod; och det namn han har fått är »GUDS ORD ».

  Vad säger dessa texter: Att Jesus var Gud ifrån begynnelsen och att Han alltid kommer att vara Gud! Han är Alfa och Omega!

  Du blandar ihop texter om vad Jesus sade när Han var här på jorden; i människogestalt, och bad till sin Fader, och vad Han säger i egenskap av GUD.

  Förstår du då inte att en som ÄR GUD INTE BER TILL GUD!

  Vet inte hur många texter du fått som explicit visar på Jesu Gudom, men de faller alla som pärlor till marken och trampas ner i dyn!

  Hoppas ändå på att någon fångar upp dem för det är evigt liv att lära KÄNNA GUD!

  Och till sist, Jesus var/är medlare mellan Gud och Människa, just därför att Han ÄR GUD.

  Det krävdes ett fullkomligt offer och endast GUD är fullkomlig, (utan synd!)

  (mina vers)

  /Antonia

 • Birgit Hedström on 24 juli, 2013 at 1:48 e m said:

  Hej Lars W! Jag orkar helt enkelt inte ”diskutera” med en del här på Aletheia. Det är helt enkelt så. Har ju sett hur det varit för Antonia i alla diskussioner…Sen blev det olyckligt fel när jag skickade iväg min fråga till Berndt, tanken för mig var att jag skulle mailat mina frågor helt privat och inte att det skulle publiceras öppet där på Berndts blogg. Men felet är helt och hållet mitt och absolut inte Berndts!!!!eftersom JAG mailade mina frågor på samma sätt som när jag skickat offentliga inlägg. Så Lars, jag vill verkligen be om förlåtelse för att jag klickade fel så det därför blev offentligt. Var INTE meningen! Visste inte att inte du fick skriva där, för jag har ju läst att du också skrivit där.

  Gud välsigne dig Lars!! och jag menar verkligen det också.

  Birgit

 • Antonia on 24 juli, 2013 at 1:53 e m said:

  Men snälla Lars du har ju skrivit hur mycket som helst om Berndt Isaksson härinne, och inte är det några uppbyggliga inlägg precis!

  Du är inte portad hos Berndt, varför bemötte du honom inte där istället då?

  Om du är direkt otrevlig (vilket ofta sker) och därför skulle bli modererad, det får du väl ändå tåla?

  Du verkar inte se bjälken….men gärna grandet!

  Mvh,

  Antonia

 • Antonia on 24 juli, 2013 at 2:05 e m said:

  Lars W: ”Är man en ”gudskvinna” om man handlar i strid med Guds ord? ”

  Var/när har jag handlat i strid med Ordet? Kom gärna med precisa exempel och inte med förtal!

  /Antonia

 • Stigacke on 24 juli, 2013 at 2:13 e m said:

  Jag ser att du orkar skriva igen, men att förklara vad Ef. 1:3 säger ”orkar” du tydligen inte. 🙂

  När skrev Johannes detta nedan? Före eller efter uppståndelsen?

  ”Han som älskar oss och har friköpt oss från våra synder med sitt blod och som har gjort oss till ett konungadöme, till präster åt sin Gud och Fader, honom tillhör äran och makten i evigheternas evigheter, amen.” Upp 1:6

  Antonia: ”Förstår du då inte att en som ÄR GUD INTE BER TILL GUD!”

  – Jo, det är precis det jag förstår. Texten i Upp 1:6 säger att Jeshua har gjort oss till präster åt sin Gud. Jeshua har alltså en Gud enligt flera apostlars övertydliga vittnesbörd. Har man en Gud, så brukar man tillbe denne Gud. Det är också precis vad Jeshua gör. Han har en översteprästtjänst enligt Melkisedeks sätt i det himmelska Tabernaklet där han ber till sin Gud och Fader för Israels stammar och för de rättfärdiggjorda bland folken (där du och jag ingår).

  Jeshua har ett ”evigt prästämbete” enligt Hebréerbrevet. En överstepräst är den medlare som Israels folk hade och nu har Jeshua denna uppgift. Inte ett ord i bibeln om den andra personen i en Gudom. Jag tror på Hebréerbrevets undervisning.

  Jag tror också på Jeshua som ”medlaren” och när Paulus kallar honom människa, så var han redan uppstånden och förhärligad och hade trätt in i sin prästtjänst.

  Det hjälper inte att citera texter som inte säger det som du vill att de skall säga. Jag tror på allt i bibeln, även Joh 1:1 men också Matt 1:20 som uttrycker samma sak med andra ord. Det som ”blir till” i Marias inre (Matt 1:20) är ett verk av Anden. Är Jeshua Guds son? Ja, hans Fader och Gud är också Anden. Anden är Guds Ande, samma person som Fadern.

  Om treenighetsläran vore sann skulle Jeshua enligt Matteus ha Anden som Fader, men enligt andra texter Gud Fadern som Fader. Men Gud är en (1) och Anden är Guds Ande på samma sätt som min människoande inte är någon annan än jag själv.

  Har du något bra (och sant) svar vad gäller Ef 1:3?

 • ShmuelS on 24 juli, 2013 at 2:25 e m said:

  Helt klart. Men människan är inte Gud, eller hur?

  Du måste ursäkta mig men jag håller mig till Paulus uppfattning.

 • Antonia on 24 juli, 2013 at 3:28 e m said:

  SÅ: ”När skrev Johannes detta nedan? Före eller efter uppståndelsen?”

  I begynnelsen betyder alltid i början, alltså måste det syfta på före uppståndelsen. Guds plan för frälsningen var ju förutbestämd innan skapelsens begynnelse! Och visst kunde den Helige Ande uppenbara detta för Johannes!

  Du tänker lineärt SÅ, men det gör inte Gud. ( Han som i förväg förkunnar vad komma skall och långt förut vad som ännu inte har skett!) Hur skulle Han annars kunnat ha planerat hela världshistorien i förväg?

  HERREN Gud visste ju från början att Kunskapens träd skulle locka människan mera än Livets träd!

  Ang. Ef. 1:3 så läser jag denna vers i sitt sammanhang:

  Vers 4- 7 : ’ Välsignad vare vår Herres, Jesu Kristi, Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse, såsom han ju, förrän världens grund var lagd, har utvalt oss i honom till att vara heliga och ostraffliga inför sig. Ty i sin kärlek förutbestämde han oss till barnaskap hos sig, genom Jesus Kristus, efter sin viljas behag, den nådes härlighet till pris, varmed han har benådat oss i den älskade.I honom hava vi förlossning genom hans blod, förlåtelse för våra synder, efter hans nåds rikedom.’

  Som jag skrev tidigare så fick Jesus bli ’betalningsmedlet’ för hela världens synd. Det kunde Han inte göra som ’agent’ åt Gud, utan det krävdes Guds eget dyrbara blodsoffer för att utplåna en hel världs synder.

  Tror du att Fadern satt på behörigt avstånd, med armarna i kors, och lugnt iakttog det fruktansvärda lidande som Hans son fick utså?

  Skulle en God och kärleksfull Fader kunna handla så?

  Nej, Han var själv involverad, i allra högsta grad, genom sin (Andliga) närvaro i Jesus Kristus. Det som är svårt att förstå är att Gud som är Ande, samtidigt kan vara både i Himlen och här på jorden.

  Min tolkning är att det var detta som Jesus ville säga med sin deklaration att jag är i Fadern och Fadern är i mig!

  Är man ett (EN) så är man.

  /Antonia

  P.s försöker inte undvika att svara, om jag bara kan, men har begränsat med tid och ork, som alla andra! Får ofta först söka efter svar i Ordet , vilket tar mycket tid, eftersom min kunskap är begränsad!

  D.s

 • Stigacke on 24 juli, 2013 at 4:20 e m said:

  Antonia: ”Får ofta först söka efter svar i Ordet , vilket tar mycket tid, eftersom min kunskap är begränsad!”

  – Svammel! Det var ju mest dina egna tyckande som färgade ditt inlägg.

  Att du läser Ef 1:3 i dess sammanhang är inget svar på frågan vem som är Jeshuas Gud och Fader.

  Vad menar du med att Johannes skrev Upp 1:16 i begynnelsen??? Han skrev den på Patmos genom en uppenbarelse av det uppståndne Jeshua. Att Gud står utanför tiden innebär inte att Jeshua är utan referens till tid.

  Ditt inläggs slut är en serie av egna tyckanden och påståenden. Inga referenser kan du ge.

  Jeshua är i sin frälsargärning Herrens tjänare och Gud har inget blod eftersom han är Ande och bor i ett ljus dit ingen kan komma och som ingen kan eller har sett. Din gudsbild är förvrängd i jämförelse med den Paulus hade.

  Paulus gudsförståelse är att Gud har skapat världen. När Paulus säger Gud, så syftar han inte på Jeshua: ”Gud är den som har skapat världen och allt som är i den.” Apg 17:24

  ”Ty han har fastställt en dag då han skall döma världen med rättfärdighet genom den man som han har bestämt till det, sedan han erbjudit tron åt alla genom att uppväcka honom från de döda.” Apg 17:31

  Det är Gud som skall döma världen genom den han bestämt därtill.

  Jeshua är Guds utvalde, den som gör Guds gärningar. Därför har han FÅTT all makt av Gud. Han har blivit GIVEN att ha liv i sig själv. Därför är han den Smorde. Gud behöver ingen mer Gud, det räcker med en, Fadern!

  Antonia: ”Tror du att Fadern satt på behörigt avstånd, med armarna i kors, och lugnt iakttog det fruktansvärda lidande som Hans son fick utså?”

  – Vad gjorde han då? Hängde Fadern på korset?

  I den bibel jag läser så ropade Jeshua ”Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?”

  Åter igen bekänner Jeshua att han har en Gud.

 • Antonia on 24 juli, 2013 at 4:27 e m said:

  Lars W.Visst är NT både ”lära” och ”undervisning”. N

  Nu var det ordet Torah som jag tog upp.

  Ordet ”torah” är ett hebreiskt ord som betyder ”undervisning” eller ”vägledning” och inom judendomen står ordet för de fem Moseböckerna, ”Lagen”.

  Judarna delar in sina heliga skrifter i tre avdelningar: Lagen, Profeterna och Skrifterna. Till Profeterna räknas inte bara böckerna med profetiska budskap som Jeremia, Jesaja etc, utan även de historiska böckerna som Domarboken och kungaböckerna. Skrifterna omfattade Ordspråksboken, Predikaren och även några senare böcker som Nehemja och Krönikeböckerna samt den profetiska Daniels bok.

  De 5 Moseböckerna betyder LAG. Och det är till dessa som Biltz hänvisar i sin undervisning!

  Resten kan man kalla för ’förpliktande’ undervisning i GT.

  Bl.a Sven Reichmann menar att Torahn är en andra dos, av Kunskapens träd!

  ( Och du, dina aldrig sinande repriser, är nog långt mycket mera frekventa än vad mina är!)

  Du är inte självkritisk det allra minsta lilla grand Lars, det är uppenbart!

  /Antonia

 • Antonia on 24 juli, 2013 at 4:43 e m said:

  Så” I den bibel jag läser så ropade Jeshua ”Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?”

  När all världens synd och skuld lades på Hans axlar så blev det så mörkt och ångestfyllt att Han inte kunde ’uppleva Faderns närvaro, i just den stunden.

  Vi som ingår i Blodsförbundet kan också; p.g.a sorg, skuld, sjukdom, m.m känna oss övergivna av Gud, vilket inte betyder att vi är det.Han har ju lovat, att vara med oss ALLA dagar intill tidens slut!

  Alltså är det inget bevis för att Fadern inte var närvarande hela tiden, som du försöker hävda.

  /Antonia

 • Birgit Hedström on 24 juli, 2013 at 5:29 e m said:

  Lars, inser nu att min kommentar att din kvinnosyn är förskräcklig, det var ord jag inte borde ha skrivit. Vet att en del tolkar Ordet som att kvinnan ska tiga i församlingen. Jag tolkar däremot inte den samlade undervisningen i Bibeln ang. detta på detta sätt. Men trots att vi ser på olika sätt i denna fråga så känner jag att jag inte borde skrivit så starka ord. Sorry for that!

  Mvh/ Birgit

 • Stigacke on 24 juli, 2013 at 6:03 e m said:

  Antonia, det var inte frågan om Jeshua övergavs av Gud eller inte, även om jag tror att han gjorde det när Jeshua blev gjord till synd. Det var den brutna gudskontakten som var det stora lidandet för Jeshua. Det fysiska lidandet som korsfästelsen innebar var inget unikt på den tiden. Jeshuas död var ingen martyrdöd, om du trodde det.

  Det texten säger är att Jeshua ropade till sin Gud. Av otaliga textvittnen kan vi konstatera att Jeshua hade Fadern till sin Gud både när han var här och efter uppståndelsen. Därmed faller varje tanke på att Jeshua är den andra personen i en Gudom. Du tror det, men inget visar att apostlarna trodde det.

  Hur går det med Ef 1:3? Vem är Jeshuas Gud och Fader?

 • sungaMagnus on 24 juli, 2013 at 6:19 e m said:

  Antonia! Du gör nog klokt i att upphöra debattera denna fråga med SÅ emedan hans ögon är tillslutna för hela NT:s vittnesbörd om vem Jesus är (d.v.s. människa och Gud). Du kommer bara trötta ut dig i din bevisföring emedan SÅ är orubblig i sin övertygelse och otröttlig i sin mission att söka leda enkla troende människor bort från Sanningen..

  I all välmening Magnus

 • Lars W on 24 juli, 2013 at 7:07 e m said:

  ”Vet att en del tolkar Ordet som att kvinnan ska tiga i församlingen. Jag
  tolkar däremot inte den samlade undervisningen i Bibeln ang. detta på
  detta sätt.”

  Har redovisat ett antal Bibel-texter som visar att jag har rätt i min uppfattning. Vilka texter har du s a s att sätta emot?

  (Visst var det du skrev hos Berndt förskräckligt men det finns det som är värre där)

 • Lars W on 24 juli, 2013 at 7:10 e m said:

  Ser du inte vad jag skrev? Har skrivit ett antal bemötande som Berndt stoppat. Sluta nu upp med att försöka analysera saker som ligger över din horisont.

 • Lars W on 24 juli, 2013 at 7:13 e m said:

  ”Så Lars, jag vill be om förlåtelse för att jag klickade fel så det därför blev offentligt.”

  Det är väl en fördel att du gör det om du skriver elaka saker om mig… har inte jag rätt att veta? Oavsett vad jag får veta eller inte veta om era intriger så finns En som håller räkenskap och som belönar de rättfärdiga när Hans dag är inne.

 • Stigacke on 24 juli, 2013 at 8:01 e m said:

  Vore det inte mer trovärdigt att bemöta i sak, istället för att tycka? Du kanske kan förklara hur den som har en Gud själv kan vara Gud. Eller finns det flera texter som inte får kommenteras?

  Detta är hela NT´s vittnesbörd och orsaken till att Johannes skrev sitt evangelium:

  ”Men dessa har blivit nerskrivna, för att ni skall tro att Jesus är Messias, Guds Son, och för att ni genom tron skall ha liv i hans namn.” Joh 20:31

 • sungaMagnus on 24 juli, 2013 at 8:51 e m said:

  Knappast hela NT:s vittnesbörd. Däremot citerar du epilogen till Johannesevangeliet.

  Johannes Ev är dock som bekant inte det evangelium du bör använda för att detronisera Jesu Gudom. Ordet var Gud och Ordet blev kött= Jesus Messias, Guds Son.

 • Calle Svensson on 24 juli, 2013 at 9:34 e m said:

  ”Johannes Ev är dock som bekant inte det evangelium du bör använda för att detronisera Jesu Gudom. Ordet var Gud och Ordet blev kött= Jesus Messias, Guds Son.”

  Jesu Gudom behöver inte ”detroniseras”, det är helt uteslutet genom aposteln Paulus: ”så har vi bara en Gud, Fadern”, samt Jesus själv i Joh 17:1-3 och Markus 12: 28-32, för att inte tala om Gud själv, Jesaja 45:5 m.fl.

  För Jesus är Fadern den ende sanne Guden (Joh 17:1-3), men det vet inte de kristna därför att de kan inte läsa innantill i Evangelierna. Jesus, för den som inte vet, är Sonen och inte Fadern, den ende sanne Guden.

  De kristna fattar NADA därför att de läser Bibeln som en sagobok!

 • Antonia on 24 juli, 2013 at 9:38 e m said:

  sunga Magnus,

  Tack för rådet! Det tål verkligen att tänka på!

  Det är verkligen olyckligt att SÅ & Co fått så mycket utrymme här att försöka förvilla fåren! Men nu när MTC är tillbaka så blir det säkert en bättre samtalston!

  För någon måste ju också stå upp för evangelium även om man möter mycket hårdhet och förakt! Det är nog det som tröttar mest!

  Guds välsignelse,

  Antonia

 • ShmuelS on 24 juli, 2013 at 9:40 e m said:

  Wow. Du gör dig själv till andens språkrör!!!!
  Då blir ju verkligheten lätt eftersom du är den som dömer.

 • Stigacke on 24 juli, 2013 at 9:41 e m said:

  Precis, ordet blev kött, d v s människa. Men att Herrens Ord blev människa (kött) var samma händelse som ”ty barnet i henne har blivit till genom helig Ande”, Matt 1:20

  Texten i Johannes tillsammans med Matteus säger att helig Ande genom Herrens Ord gjorde så att en människa ”blev till”. Du kan inte vända Johannes prolog mot Paulus tydliga uttalande i 1 Kor 8:6, att han har bara en Gud, Fadern eller mot apostlarnas återkommande välsignelse av Jeshuas Gud och Fader.

  Gud eller gudssbegreppet är alltså något mycket större än vad kyrkofäderna förstod. Skapelsens Gud är utanför sin skapelse, han kan aldrig förändras eller uppta en människonatur i sig. Därför kan han inte föda eller födas. Han behöver inget och låter inte sig betjänas av människohänder, Apg 17:25.
  Paulus och de övriga apostlarna hade ingen förändrad gudsförståelse, de hade den judiska gudsförståelsen eftersom judarna tillber vad de känner, eftersom frälsningen kommer från judarna, Joh 4:22

  Det finns inte ett spår av någon förkunnelse i NT om att gudsförståelsen förändrats så att Jeshua uppfattas som Israels Gud. Petrus klara vittnesbörd är:

  ”Nej, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, våra fäders Gud, har förhärligat sin tjänare Jesus, som ni utlämnade och förnekade inför Pilatus, när denne hade beslutat att frige honom. Ni förnekade den Helige och Rättfärdige och begärde att få en mördare frigiven. Livets furste dödade ni, men honom har Gud uppväckt från de döda.” Apg 3:13-15

  Enligt Petrus är Jeshua Guds tjänare, den helige och rättfärdige, livets furste och det var Gud som uppväckte Jeshua.

  Petrus säger att det var ”Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, våra fäders Gud som förhärligat Jeshua. Vi ser här att Jeshua identifieras inte med Israels fäders Gud. Så vilken Gud menar du att Jeshua är?

  Det som de hellenistiska kyrkofäderna gjorde var att de förväxlade Guds förhärligande av Jeshua med att han är Gud.

  Du måste definiera vad du menar med att ”Jesus är Gud”. Israels fäders Gud är han i alla fall inte enligt Petrus.

 • ShmuelS on 24 juli, 2013 at 9:43 e m said:

  Det borde vara enkelt att vederägga alla som inte tror på samma sätt som dig, kan man tycka.
  Men Skriften ändrar sig ju inte än hur mycket man tycker att den borde.

 • Stigacke on 24 juli, 2013 at 9:56 e m said:

  Antonia, du har inte lyckats bevisa att jag förvillar. Jag ville ha en kommentar på Ef 1:3, men det är tydligen att förvilla fåren.

  Jag tar en time out, så får du fortsätta att predika ”Sanningen”.
  Må Jeshuas Gud och fader välsigna och bevara dig i Jeshua Messias!
  Din broder SÅ

 • Calle Svensson on 24 juli, 2013 at 10:16 e m said:

  Apråpå Petrus. Varför säger Petrus att Jesus gjorde allt det han gjorde för att ”Gud vad med honom” (Apg 10:38). De kristna säger att han gjorde mirakel därför att han var Gud själv.

  Ännu en spik i kistan för irrläran.

  ”Gud var med honom” är inte detsamma som att ”han var Gud”, men det kanske är för svårt för en ”kristen” att fatta.

 • sungaMagnus on 24 juli, 2013 at 10:23 e m said:

  SÅ! I en kommentar som hamnat i moderation (pga att jag hänvisade till en länk) påminde jag dig att vi diskuterat detta eviga spörsmål till leda på bla.en annan tråd.

  Det är dock viktigt att hålla i huvudet att Joh Ev är fristående från Matt och Lk (d.v.s. inte påverkad av föregående). Det är inte Herrens Ande som blir kött hos Johannes utan Ordet som är Gud.

  När det gäller Paulus så hoppas jag att du inser att detta är samma person som formulerat Filipperbrevet 2.

  Till skillnad från dig SÅ väljer jag att säga JA till allt vad NT säger om Jesus och har sålunda inget behov att söka korrigera eller omtolka problematiska bibelpassager.

 • Lars W on 24 juli, 2013 at 10:35 e m said:

  ”Antonia, du har inte lyckats bevisa att jag förvillar. Jag ville ha en
  kommentar på Ef 1:3, men det är tydligen att förvilla fåren.”

  Det står mycket i Paulus brev Antonia inte gillar. Hon undviker nog breven i det längsta med några få undantag i Romarbrevet och Galaterbrevet.

 • Lars W on 24 juli, 2013 at 10:40 e m said:

  ”Du kan inte vända Johannes prolog mot Paulus tydliga uttalande i 1 Kor
  8:6, att han har bara en Gud, Fadern eller mot apostlarnas återkommande
  välsignelse av Jeshuas Gud och Fader.”

  Paulus var väl hemma i skrifterna såsom Jesaja. Han såg detsamma som vi ser i Jes 9:6.

 • Lars W on 24 juli, 2013 at 10:49 e m said:

  ”Tack så mycket! Och tack för ditt outtröttliga försvar för tron att Jesus Kristus är/var Gud!”

  Var??

  Yeshua ÄR från begynnelsen till änden! Hallelujah!

 • Lars W on 24 juli, 2013 at 10:53 e m said:

  I den frågan är bedömningen enkel. Ingen kan undgå innebörden i Joh 1 – om man inte har s a s fjäll för ögonen.

  Har levt med Anden länge så visst kan jag utgöra Hans språkrör.

 • Birgit Hedström on 24 juli, 2013 at 11:33 e m said:

  Jag har läst hur en person förklarade att han/hon tror att Jesus antog/fick sin Gudom när Han uppstod ifrån det döda men att Han ”bara” var Människosonen när Han gick här på jorden, före sin död och uppståndelse. Ett sådant synsätt anser jag vara FULLSTÄNDIGT fel och obibliskt. Därav min kommentar att Jesus både var Gud (=under Sin jordevandring INNAN Sin död och uppståndelse), även under den tiden VAR Han sann Gud. Samtidigt idag ÄR Han Gud. Och naturligtvis I EVIGHET har Han varit sann Gud. För all evighet framöver är Han denne Gud.”Från evighet till evighet är Du o Gud”.

  Mvh/Birgit

 • Andreas Frost on 25 juli, 2013 at 12:24 f m said:

  Jo SÅ, Antonia har gång på gång på gång med Guds Ord, utan att förvanska, bevisat att du förvillar. Du är så andligt blind och död att du inte ser. Och att kalla Antonia för din syster!? Bevisligen har ni inte samma Gud och då kan man inte heller vara andliga syskon.

  Jag hoppas Aletheia för all framtid slänger ut sådana som dig. Att tillåta förvillare fortsätta förvilla kan inte vara bra för Guds rike.

  Vad har ljus med mörker att göra…?

 • ShmuelS on 25 juli, 2013 at 2:14 f m said:

  Calle

  Kan man använda verkligen logik när man läser Skriften som det står skrivet?

 • ShmuelS on 25 juli, 2013 at 2:17 f m said:

  Det ska bli intressant att se hur våra kära moderatorer behandlar ditt inlägg.

  En värre misskaraktärisering av Så tror jag inte jag har läst.

 • Andreas Frost on 25 juli, 2013 at 10:34 f m said:

  Min förhoppning är att de tar kommentaren på allvar. Att de sätter ner foten och slutar ge så mycket uttrymme till demoners läror.

 • Lars W on 25 juli, 2013 at 11:40 f m said:

  Antonia bevisar bara att hon inte förstår Paulus brev på vare sig det ena eller andra sättet. Sköt du din blogg.

 • Calle Svensson on 25 juli, 2013 at 11:40 f m said:

  Att tro på Gud Fadern som den ende sanne Guden är inte demonernas lära, det är Kristi lära (Joh 17: 1-3)

  Att tro på Guds Son är inte demonernas lära, det är Evangeliets lära (Markus 1:1, Joh 20:31)

  Att med Bibeln i handen försöka bevisa att Gud ljuger ( i Jesaja 45:5 m.fl) och att Jesus vittnar falskt om honom (Joh 17:3) och att aposteln Paulus gör detsamma (1 Kor 8:6 och 1 Tim 2:5), det är att gå i djävulens tjänst. Jesus kallar djävulen för lögnets fader (Joh 8:44). Den fadern har tyvärr många ”kristna” barn.

  Jesus säger: ”Om jag talar sanning, varför tror ni mig inte? Den som är av Gud lyssnar till Guds ord. Men ni lyssnar inte, därför att ni inte är av Gud.”

  Varför tror ni inte det som Jesus säger om Gud i Joh 17:1-3 ?

  Svaret har ni redan fått.

 • Lars W on 25 juli, 2013 at 11:45 f m said:

  Nu har du skrivit smörja om mig hos Berndt igen. Du vet inget om mig så låtsas inte att du begriper något.

  ”Lars W är en av dem som fastnat i den ’Pseudo Messianska rörelsens’ garn
  där man bl.a MÅSTE hålla Sabbaten, högtiderna och Kosher regler.”

  Vad menas med ”pseudomessianska rörelsen”? Yeshua har bara en Församling på jorden och när Hans dag är inne kommer det att visa sig vilka som tillhör den. Den som föraktar Moses tillhör inte Honom och får inte vara med och sjunga Moses och Lammets sång (se Upp). Så blir det.

 • Lars W on 25 juli, 2013 at 11:51 f m said:

  Läste du inte vad jag skrev? Hur många blind hönor sprätter här i salen egentligen?

  ”Yeshua ÄR från begynnelsen till änden! Hallelujah!”

  Det betyder att Han var Gud FÖRE sitt människoblivande. Han ÄR från evighet till evighet.

 • Lars W on 25 juli, 2013 at 12:02 e m said:

  ”Du är inte portad hos Berndt, varför bemötte du honom inte där istället då?”

  Kunde lika gärna varit portad. Har fått ett antal kommentarer bortsorterade senaste veckorna. Han släpper igenom något enstaka om det saknar udd. Minsta udd i bemötanden mot hans och era horribla anklagelser mot mig – så stoppas det. Det tveeggade svärdet skyr han i sin skenfromhet.

 • Andreas Frost on 25 juli, 2013 at 1:02 e m said:

  Jag sköter min blogg, varken du eller SÅ är välkomna där.

  Och vad gäller ditt kvinnoförakt och dina lögner bör du gå till Gud med.

  Mer av min tid får du inte härefter.

 • Calle Svensson on 25 juli, 2013 at 1:53 e m said:

  Att signaturen Stigacke kallar Antonia för sin andlige syster är inte det minsta förvånande. Båda har kommit ifrån sanningen, vilket är den gemensamma nämnaren för deras ”syskonskap”.

  MFS’arna är unitarier. Unitarismen har sina egna mänskliga kriterier för vem Jesus får lov att vara, precis så som treenighetstroende har det på sitt håll.

  Enligt MFS kriterier skall Jesus inte komma från himlen därför att det skulle minska på hans mänsklighet. Jesus själv säger att han kom från himlen (Joh 6:38). Det tror MFS’arna inte på av den enkla anledningen att det finns ingen himmel för dem. ”Vi ska inte till himlen” heter det.

  Därför har man kommit på förklaringar om att ”komma från himlen” inte betyder att komma från himlen. Det mest drivna argumentet var den att Johannes dop inte heller kom från himlen (med dopbassängen och dopvattnet och allt), fast det sägs att Johannes dop var från himlen (Markus 11:30). Det är samma sortens argument som att ”alla buden gäller, men alla bud gäller inte alla”.

  Det är så himla skönt för köttet när man står där och själv bestämmer över Guds ord. Större hybris finns det inte i hela världen.

 • Andreas Frost on 25 juli, 2013 at 4:26 e m said:

  Frågan är väl fel ställd, den bör vara: Följer du Gud?

  Även Satan tror på Gud.

  Min strävan är att följa Gud, för att svara på frågan.

 • Antonia on 25 juli, 2013 at 5:43 e m said:

  Calle: ” Att signaturen Stigacke kallar Antonia för sin andlige syster är inte det minsta förvånande. Båda har kommit ifrån sanningen, vilket är den gemensamma nämnaren för deras ”syskonskap”.

  Nu får du sluta upp med att sprida en massa lösa antaganden och dåligt underbyggda anklagelser Calle!

  Du vet väl vem lögnens fader är, inte vill du väl vara ’springpojke’ åt Honom?

  VEM jag tror på, har du inte den minsta aning om, och inte heller vem jag är.

  Jag tror nämligen inte på på någon särskild doktrin, utan på en personlig relation med en levande Gud, så därför kan du heller inte placera in mig i något teologiskt fack!

  Jesus säger i Matt. 12:20 ’ att den som gör min Himmelske Faders vilja är min broder/syster’!

  Enligt SÅ:s tros bekännelse kan han därför, per definition, inte vara min broder!

  Vad är din egen tros deklaration förresten? Den har du inte redovisat? Och tror du att Jesus ÄR Gud, kommen i köttet?

  /Antonia

 • Lars W on 25 juli, 2013 at 7:57 e m said:

  Tror du att Yeshua är Gud? D v s den som talade till mose på Lagens berg och delgav Moses budorden? T e x det budord som säger att svinet ska aktas som orent, en styggelse inför Herren Yeshua Hamashiach . Eller det 4:e budet?

 • Lars W on 25 juli, 2013 at 8:02 e m said:

  ”Jag sköter min blogg, varken du eller SÅ är välkomna där.”

  Att jag inte är välkommen på din s k blogg vet jag sedan några år. Må den avsomna likt Erevna gjort för en tid sedan. Den har inget att säga Sveriges folk. Det har däremot Jaretegs blogg och Aletheia. De bloggar du oblygt kopierar.

  Vad vet du om mitt kvinnoförakt? Lika lite som du egentligen vet om Paulus brev – när det kommer till kritan.

 • Lars W on 25 juli, 2013 at 8:08 e m said:

  Ja, det var det ju. Man missar en del i ilskan över alla tillmälen och lögner.

 • Lars W on 25 juli, 2013 at 8:16 e m said:

  Flaskan ser inte ut så i Sverige. Uppifrån läser man: Carmel – King David – Concorde – Sweet red wine – Vin rouge doux.

  ”Mogen” nämns inte men visst är det ett moget vin för mogna Yeshua-älskare.

 • Lars W on 25 juli, 2013 at 10:57 e m said:

  Ditt tal är lika kluvet som din ”faders” tunga. Du skriver ”Herren välsigne Israel” el likn på din sida. Samtidigt uppvisar du det största förakt för landets och folkets seder och bruk, Seder som bygger på Guds ord och inget annat. Vem som hatar Guds ord – från begynnelsen – vet vi. Likadant gör sin hymlande kollega Berndt. han kallar sig ”sionist” samtidigt som han avvisar landets och folkets seder och bruk. Utan undantag.

 • Calle Svensson on 25 juli, 2013 at 11:05 e m said:

  ”Vad är din egen tros deklaration förresten? Den har du inte redovisat? Och tror du att Jesus ÄR Gud, kommen i köttet?”

  Jag tror enligt Joh 20:31 att Jesus är Messias, Guds Son.

  Jesus säger att det eviga livet är att känna den ende sanne Guden d.v.s Fadern, och honom själv, Jesus Kristus, som den som Gud sände till världen. Joh 17:3

  Därmed är Jesus inte Gud kommen i köttet, han är den som Gud sände till världen.

  Kalla den läran för vad du vill, men den är Kristi lära.

  ”Den som har Sonen han har livet. Den som inte har Guds Son har inte livet.” (1 Joh 5:12)

 • Calle Svensson on 25 juli, 2013 at 11:18 e m said:

  Andreas Frost:

  ”Frågan är väl fel ställd, den bör vara: Följer du Gud?”

  Det är ganska meningslöst att följa någon som man inte vet vem den är.

  Jag kan fråga istället: Är din Gud den som Paulus säger vara de troendes Gud. Han skriver: ”så har vi bara en Gud, Fadern” (1 Kor 8:6)

  Om din Gud är inte den som aposteln säger vara den ende Guden så är du gudlös, utan Gud.

 • Stigacke on 27 juli, 2013 at 6:36 e m said:

  LarsW citerar mig: ”Antonia, du har inte lyckats bevisa att jag förvillar. Jag ville ha en kommentar på Ef 1:3, men det är tydligen att förvilla fåren.”

  LarsW: ”Det står mycket i Paulus brev Antonia inte gillar. Hon undviker nog breven i det längsta med några få undantag i Romarbrevet och Galaterbrevet.”

  – Ja, men du är inte undantagen detta heller. Din ”oneness pentacostalism” (vilket är modalism) havererar inför Ef.1:3 eller Ef 1:17 eller Joh 20:17 för att ta några exempel.

  Lars, hur kan Jeshua, som du påstår vara den ende sanne Guden och Skaparen, hur kan han ha en Gud? Det som gör att din gudsförståelse kollapsar totalt, är att Jeshua själv identifierar sin Gud med den Gud som alla hans apostlar hade som Gud.

  Men du kör förstås vidare och blundar hårt. Eller, tänk om du skulle kapitulera inför Ordet? Det finns modiga män och kvinnor som gjort det.
  Sommarhälsningar!

 • Berndt Isaksson on 28 juli, 2013 at 3:49 e m said:

  Jag har lyssnat till den ena av Yonggi Chos predikningar under
  Europakonferensen. Den predikan som i den utlagda inspelningen börjar
  mitt i predikan, dvs direkt efter det att han enligt dem som var där,
  berättat om hur han fått akupunktur
  av Änglar. Men det som Cho sedan
  säger är ju minst lika mycket gallimatias och hokus pokus. Ett
  förgudande av människan där hon görs till en gud som själv med sin muns
  tal kan skapa sig ett lyckoliv. Chos budskap, åtminstone i denna
  predikan, kan inte anses vara ett evangeliskt kristet budskap, även om
  han
  emellanåt försöker baka in lite klassiska kristna tankar om Jesus
  och hans verk. Men summan av Chos predikan är ett newage-budskap.

  Jag
  måste erkänna att jag blir aningen generad när jag lyssnar till detta.
  För det är ju faktiskt vad Cho har predikat i årtionden. Jag var själv
  som 20 åring på ett femdagarsseminarium i hans församling i Sydkorea.
  Jag skulle tro att vi är många som gick på detta och trodde att det var
  sunt och kristet och bibliskt. Hur kunde vi ”köpa” ett budskap om att vi
  är våra egna gudar som med vår mun, likt Gud den Allsmäktige, kan skapa
  vår egen värld och de omständigheter vi visualiserar? Det är ju inget
  kristen budskap, utan rakt av newage-trams.

  Jag citerar här under några meningar ur Chos predikan:

  ”Genom
  dina ord skapar du dina egna omständigheter. Du blev skapad till Guds
  avbild. Gud skapade hela universum genom att tala. Så du ändrar din
  värld genom orden du talar. Genom att tala negativt förstör du dina
  omständigheter, men genom att
  tala positivt förlöser du kraft i ditt
  liv. Du säger: jag är rättfärdig och då förlöses rättfärdighetens kraft i
  ditt liv. Du säger; jag är helgad, och då förlöses helgelsens kraft i
  ditt liv. Genom att säga: genom hans sår är jag helad, och då förlöses
  helande krafter i ditt liv….Du görs av dina ords tal. …Jag talar till
  mig själv och orden ger mirakler i mitt liv. Du kan göra det samma i
  ditt
  liv. Ändra dina omständigheter genom orden du talar. Kontrollera ditt
  liv genom vad du säger…..Vad du än gör så kommer du ha framgång i ditt
  liv. ” SLUT CITAT

  Berndt

 • ShmuelS on 28 juli, 2013 at 4:15 e m said:

  Jag förstår att det är lätt för dig att känna igen hokuspokus och galematias. Mysterier är ju din hemmaplan.

  Visst är våra ord viktiga.
  Yeshua säger: ” Ty efter dina ord skall du dömas rättfärdig, och efter dina ord skall du dömas skyldig.”

  Paulus predikar:” Ty om du med din mun bekänner Jesus vara Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då bliver du frälst.”

  Här ser vi att frälsningen grundar sig på att man i sitt hjärta tror att Jesus blivit uppväckt från de döda, av Gud. Alltså inte av sig själv.

  Kanske det är dags att granska dina predikningar offentligt?

 • Berndt Isaksson on 28 juli, 2013 at 5:43 e m said:

  ShmuelS skriver: ”Mysterier är ju din hemmaplan.” SLUT CITAT

  Nä, mysterier och utomjordiska berättelser är nog mera ditt område, du som inte bekänner Jesus som Gud utan har en ”ufo-jesus” eller hur man nu ska beteckna din ”jesus”. Han är i vart fall inte min Jesus som Är Sann Gud och Sann människa.

  Berndt

 • ShmuelS on 28 juli, 2013 at 7:47 e m said:

  Berndt

  Har du inte förmågan att läsa det som Paulus skriver?

  ” Ty om du med din mun bekänner Jesus vara Herre och i ditt hjärta tror
  att Gud har uppväckt honom från de döda, då bliver du frälst.”

  Om din frälsare är sann Gud och sann människa så är det inte Skriftens frälsare du predikar om.

 • Berndt Isaksson on 28 juli, 2013 at 8:43 e m said:

  Ett underbart bibelord, synd bara att ditt hjärta är förblindat för vad det säger. Han som är sann Gud med också Sann Människa blev uppväckt från de döda.

  Ta emot Jesus, som Herre och Gud, och du kommer bli löst från det andliga mörker du gått vilse i. Din ufo-jesus kommer aldrig bli dig till någon hjälp.

  Berndt

 • Stigacke on 28 juli, 2013 at 9:03 e m said:

  Men kära Berndt, kan du inte läsa innantill? Det står ju att Gud uppväckte Jesus. Gud agerar alltså separerad från Jesus.

  Det finns ju ingen text i bibeln som säger det du påstår: ”Ta emot Jesus, som Herre och Gud, och du kommer bli löst från det andliga mörker du gått vilse i”.

  Du hittar ju på egna alternativa frälsningsbudskap som inte finns i Skriften. Kreativitet är bra i vanliga fall, men i detta fall blir det kontraproduktivt för dig. Dina beskyllningar om ”ufo-jesus” slår ju tillbaka på dig själv eftersom du för fram ett evangelium som aldrig apostlarna förkunnade.

  Men berätta vem som är Jesu Kristi Gud och Fader, klarar du inte. Visst är det märkligt av en pastor som varit i tjänst i 30 år?!

 • Berndt Isaksson on 28 juli, 2013 at 10:00 e m said:

  Men både jag och många andra har ju svarat på den frågan. Men ditt hjärta är förstockat, kanske rent av förhärdat. Svaret ligger i sanningen att Jesus är BÅDE Sann Människa och Sann Gud. Men i den gudsbild din sekt har så har ni en gud som inte är större än att han fullt ut kan förstås med en mänsklig hjärna. Det kännetecknar för övrigt sekters gudsbilder. Bekänn
  dig till Bibelns Jesus , han som är Herre och Gud så blir du frälst. Den 2jesus” du nu har mär inte Bibelns jesus , utan en hittepåjesus, eller ett ufo-jesus som inte kan frälsa. Du behöver få finna den Jesus som miljoner och åter miljoner kristna bekänt genom två tusen år som just Gud kommen i köttet. utan honom är du SÅ förlorad.

  Berndt

 • Stigacke on 28 juli, 2013 at 10:33 e m said:

  Berndt, det svaret kan inte stämma. Paulus välsignar ju ”Jesu Kristi Gud och Fader” då Jesus är den andra personen i en treenig Gudom, enligt kyrkofädernas lära, så det kan inte stämma.

  Jag tror mer på Jeshuas egna ord än på dina: ”Jesus sade till henne: ”Rör inte vid mig, ty jag har ännu inte farit upp till Fadern. Men gå till mina bröder och säg till dem att jag far upp till min Fader och er Fader, till min Gud och er Gud.” Joh 20:17.

  Aldrig någonsin antyds det att vissa texter uttalar sig Jeshua som Gud och i andra som människa. Inte heller någon av apostlarna påstår något sådant. Du har satt tro till utombibliska uttalanden.

  Bibelns uppståndne och förhärligade Guds son är inte delad. Paulus skriver att vi har en Gud, Fadern, och en Herre Jesus Kristus. Aldrig en Jesus som har en Gud som människa och en Jesus som är den andra personen i en treenig Gudom. Det är rena människotankar.

  Min gudsförståelse är samma som Paulus och han hade samma gudsbild som det övriga judiska folket. (1 Tim 6:15-16) Den gudsbilden är så enorm att inte ens jorden räcker till som hans fotapall. 🙂

  Judarna vet vem de tillber, enligt Jeshua, Joh 4:22. Vet du det?

 • Andreas Frost on 28 juli, 2013 at 10:49 e m said:

  Bäste Berndt,

  Jag är glad att du med flera står upp för sanningen. Nu känner jag dock själv att det får vara slut med att kasta pärlor åt svinen.

  Vi kan predika Jesus såsom Gud i 20 år till utan att de vänder om. Låt oss istället tända ljuset åt dem som söker det.

  I all vänlighet,
  Andreas

 • Helt rätt att Yonggi Chos hela predikan inte är någonting annat än gallematias.
  En annan sak var också att han inte läste ETT ENDA ORD UR BIBELN.Det var det allvarligaste av allt.
  Jag har mått dåligt av att ha varit där på plats,under flera dagar. Börjar faktiskt tro att det är mera viktigt än vi tror att inte bara sitta kvar under ett sånt möte och höra på.
  Även om man protesterar i sitt hjärta. Det gäller att göra det också genom konkret handling.

 • Men snälla du! Du kan väl inte börja försvara Yonggi Chos predikan?Den ande som var rådande i mötet under hans predikan sade allt.
  Bibeln säger: ” Herren Gud ska ni hålla helig ( avskild) i era hjärtan”.

 • ShmuelS on 29 juli, 2013 at 1:05 f m said:

  Är analfabetism ett krav för din församling, så att ingen kan kolla att du inte kan läsa?

  Paulus skriver hur tydligt som helst vad man ska göra för att bli frälst.

  ” Ty om du med din mun bekänner Jesus vara Herre och i ditt hjärta tror
  att Gud har uppväckt honom från de döda, då bliver du frälst.”
  Ser du att det inte finns något som helst krav på att tro att Gud dog. Inte heller nåt krav på att Jesus är Gud.

  Nej tack och lov så fattade Paulus vad som gäller för att bli frälst och Paulus förmedlar denna sanning utan att använda oförklarliga mysterier, hokuspokus eller galematias.

  Tror du Berndt att Gud uppväckte Jesus från de döda? Om du gör det och bekänner Jesus som Guds smorde så är du frälst.

  Man kan ju som du sätta upp egna kriterier för frälsning men då kan man inte göra anspråk på att följa instruktionerna som Paulus gav i Skriften.

  Det måste väl finnas kvällskurser du kan gå till och lära dig att läsa svenska, va?

 • ShmuelS on 29 juli, 2013 at 1:06 f m said:

  Elina
  Inte hela predikan men de delar som är riktiga och i enlighet med Jesus ord och Paulus ord.
  Tycker du inte det?

 • Läsare on 29 juli, 2013 at 1:16 f m said:

  Du är bara för mycket, gå en kurs i hur man uppför sig, att du orkar, det finns även lösningar för indoktrinerade människor, Jesus från Nasaret kan hjälpa dig, sluta nu ställ denna fråga gång på gång, vi tror att Jesus är Gud vare sig vi kan läsa eller ej, vi tolkar bibelordet olika verkar det som, acceptera det och gå vidare i livet. Må Gud hjälpa er

 • ShmuelS on 29 juli, 2013 at 1:23 f m said:

  Kan så vara men det är enligt vad som skrivits i Bibeln.
  Det finns inget ställe där vi kan läsa att Jesus gör anspråk på att vara Gud.

 • ShmuelS on 29 juli, 2013 at 1:29 f m said:

  Är du Berndt språkrör?
  I övrigt får du tro vad du vill och försöka att övertyga mig allt vad du kan. Men jag sätter inte personliga tyckanden särskilt högt.
  Vem är din Gud?

 • Antonia on 29 juli, 2013 at 5:04 f m said:

  SÅ: ”Men kära Berndt, kan du inte läsa innantill? Det står ju att Gud uppväckte Jesus. Gud agerar alltså separerad från Jesus.”

  Gör mig inte till språkrör för någon nu, men dina uppenbara förvanskningar ang Jesu Gudom kan inte få stå oemotsagda!

  Jesu död på korset var inte orättvis, som den skulle ha varit om Gud agerat separerad från Jesus, som du påstår. Gud lade inte straffet på någon annan, utan Han tog det på sig själv!

  Jesus är inte en människa som blivit Gud, som du verkar tro !

  Jesus ÄR GUD som kom till oss som människa! Han (Gud) köpte oss med sitt eget dyrbara blod: Det är Gud själv som tar straffet på sig, för våra synder, något annat skulle ha varit otillräckligt.

  Joh. 1:14 ’Och Ordet vart kött och tog sin boning ibland oss, och vi sågo hans härlighet, vi sågo likasom en enfödd Sons härlighet från sin Fader, och han var full av nåd och sanning.’

  Joh. 1:1 I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och ORDET VAR GUD.

  Apg. 20:28 ’ Så haven nu akt på eder själva och på hela den hjord i vilken den helige Ande har satt eder till föreståndare, till att vara herdar för GUDS FÖRSAMLING , SOM HAN HAR VUNNIT MED SITT EGET BLOD’

  Jesus: (Matt.16:18) ’ Så säger ock jag dig att du är Petrus; och på denna klippa skall jag bygga MIN FÖRSAMLING , och dödsrikets portar skola icke bliva henne övermäktiga’

  Ef. 1:7 I HONOM hava vi förlossning genom HANS blod, förlåtelse för våra synder, efter hans nåds rikedom.

  Ps.130:7 Hoppas på HERREN, Israel; ty hos HERREN är nåd, och mycken förlossning är hos honom.

  Du kan aldrig få din teologi att stämma med summan av Guds Ord, hur du än försöker trixa bort Jesu Gudom!

  /Antonia

 • Stigacke on 29 juli, 2013 at 6:39 f m said:

  Tack Antonia för alla bra bibeltexter, även om de inte säger det du vill. Apg 20:28 har flera läsarter, det har väl varit en avskrivare som likt dig vill bättra på texterna och skrivit ”Guds blod” istället för ”sin sons blod”. Men problemet är att Gud är Ande och har därför inget blod.

  Naturligtvis var det Jeshua och inte Gud som dog på korset. Även på korset bekände Jeshua att han hade en Gud, när han ropade ”min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig.

  Gud övergav Jeshua, eller tror du inte vad texten säger. Det var min räddning att Jeshua ensam tog min och allas synder på sig. Var glad för det och försök inte ändra på det som står skrivet. Läran om Jesu två naturer (även som uppstånden) skapar i praktiken två Jesusar. En som är den andra personen i en Gudom och en som är Människosonen. Nu är det enkelt att se att det bara finns en Jeshua, eftersom ”den andra personen i Gudomen” inte nämns i bibeln.

  Jeshua är en (1) och han har av sin Gud och Fader ”gjorts till både Herre och Messias”. Honom tror och förtröstar jag på. Gör det du med. 🙂

 • Antonia on 29 juli, 2013 at 8:00 f m said:

  SÅ: ” Det var min räddning att Jeshua ensam tog min och allas synder på sig.”

  Nej, det är tyvärr inte din räddning, för om det inte var Guds eget blod som offrades på korset, vilket du påstår, då finns det ingen försoning att vänta, för någon enda utav oss!

  Det du inte kan förstå är att hela Gudomen hade tagit sin boning i Jesus, så när Han dog på Korset så var det som BÅDE människa och Gud.

  SÅ: ” Nu är det enkelt att se att det bara finns en Jeshua, eftersom ”den andra personen i Gudomen” inte nämns i bibeln.”

  De är EN enda Gud och inte två olika Gudar, därför är det naturligt att de inte är separerade i Skriften.Det skulle ju bli polyteism, av det hela, i sådana fall.

  Men att de har olika funktioner, det ser man tydligt om man inte har förblindats av ’Mose slöja’, som skymmer sikten!

  Att Jesus ropade min Gud ,min Gud är inget bevis för din tes.Han var ju här i egenskap av Människa/Adam och delade därför våra villkor!

  Som jag skrivit många gånger tidigare så hade Han avklätt sig sin jämlikhet med Gud och antagit en tjänares skepnad! Därför var Han helt beroende av Faderns närvaro, för av sig själv kunde Han ingenting göra.

  Jesus gjorde endast vad Han såg sin himmelska Fader göra.Det var själva ’beviset’ för att Jesus inte längre var jämlik med Gud!

  Guds Heliga Ande hade avlat Jesus och Han försvann inte när Jesus föddes, utan Han förblev i Honom! Därför kunde Han säga: ’Jag är i Fadern och Fadern är i mig. (Eller den som har sett mig har sett Fadern!’

  Du pressar vissa utvalda texter till max, för att bevara ditt ’bålverk’, som reser sig upp mot kunskapen om Gud!

  För om du förnekar att Jesus är Gud så har du heller inte Fadern, eftersom de båda är ett (EN ENDA.)

  /Antonia

 • Stigacke on 29 juli, 2013 at 8:41 f m said:

  Jäpp, det var allas vår räddning att Jeshua ensam tog vår synd. Han var den andre eller siste Adam. Gud är inte Adam, eller en människa. Det borde du veta utifrån Skriften. Nån ordning måste det också vara på teologin din. 🙂

  Du gör som Berndt, när inte Skriften räcker till så tillverkar ni egna texter, som den här: ”Det du inte kan förstå är att hela Gudomen hade tagit sin boning i Jesus, så när Han dog på Korset så var det som BÅDE människa och Gud.”

  – Det står inte ”hela Gudomen har tagit sin boning” utan ”hela Guds fullhet bor i Jeshua kroppsligen”. Om hela Guds fullhet tagit sin boning i Jeshua, visar ju detta per definition att Jeshua inte är denna Gud. Om Jeshua vore Gud så hade ju han själv tagit sin boning i sig själv. Jeshua är alltså inte inkluderad i ordet ”Gud” här. Alla de hundratals texter i NT som nämner Gud och Jeshua samtidigt, visar att Gud inte i sig inkluderar Jeshua. Att de är ”ett” visar inte att Jeshua är Gud, bara att de är ett. 🙂
  Ordet Gudom finns inte heller i bibeln, bara i vissa översättningen en enda gång.

  Du argumenterar som en modalist, trots att du säger dig tro på treenigheten.
  Det går inte att föra ett konstruktivt samtal när du har egna filosofiska utläggningar.

  För mig och apostlarna finns i alla fall bara en (1) Jeshua, han som är Messias den levande Gudens son. Det är han som är Människosonen och översteprästen och Israels kung. Vill du inte acceptera det så finns det inget jag kan göra. Tack för detta samtal! Du får välja någon annan som är mer lättlurad. 🙂
  Allt gott i sommarvärmen!

  Ps/ Nu skall jag snart hissa seglen. / Ds

 • Calle Svensson on 29 juli, 2013 at 10:12 f m said:

  Läsare: ”vare sig vi kan läsa eller ej, vi tolkar bibelordet olika verkar det som”

  Ett exempel:

  1 Kor 8:6; ”så har vi bara en Gud, Fadern” tolkas av ”Jesus är Gud”- sekten till: ”så har vi INTE bara en Gud, Fadern”.

  Man kan fråga sig om den ”tolkningen” är rimlig. För ”Läsaren” är det en rimlig ”tolkning”, han rundar hörnen på apostelns fyrkantiga påståenden. ”Kristendomen är vad man gör den till” är devisen den från tron avfallna kristeheten lever efter.

  ”Jesus är Gud”- sekten förvränger Bibeln på olika sätt, t.ex genom speciellt framtagna översättningar av typ Folkbibeln m.fl.

  Allra värst går de mot Johannesevangeliet. Evangelistens uttalade syfte med boken var att ”ni skall tro att Jesus är Messias, Guds Son” ( Joh 20:31) ”Jesus är Gud”- sekten kräver som bekant en annan bekännelse.

  Varför gör de det? Därför att Jesus från Nasaret är inte deras frälsare. Deras kriterier diskvalificerar honom som frälsare, och de tror inte ett ord av det som aposteln Paulus skriver: ”Gud är en, och en är förmedlaren mellan Gud och människor, människan Kristus Jesus” (1 Tim 2:5)

 • Calle Svensson on 29 juli, 2013 at 10:43 f m said:

  Antonia: ”hela Gudomen hade tagit sin boning i Jesus, så när Han dog på Korset så var det som BÅDE människa och Gud.”

  Menar du att hela Treenigheten dog med Jesus, eller är det så att din lära håller sig inte så bra i sommarvärmen och blir snurrig av den anledningen.

  Vilken Gud var den som väckte Guden från de döda när Gud nu var död med Jesus och Treenigheten dvs. ”hela Gudomen”?

 • Läsare on 29 juli, 2013 at 10:48 f m said:

  Calle
  Ord ord så mycket ord som dock säger så lite, vad kallar du eran sekt då? dom förblindades-sekt.
  hahaha vad har folkbibeln med det hela att göra, att Jesus är Gud har vi trott i evigheter, amen. Folkbibeln känns inte så gammal

 • Calle Svensson on 29 juli, 2013 at 12:01 e m said:

  Man kan fråga sig vilka de är som är förblindade.

  Evangelisten Johannes skriver klart och tydligt vad som är syftet med hans bok, vad det är som man SKALL tro. Det säger han i Joh 20: 31. Sen kommer en sekt (”Jesus ÄR Gud”) och påstår att bokens budskap handlar om någonting annat!

  Det är som om man skulle bli ordinerad en medicin med varningen att aldrig ta den med en annan nämnd substans för att den kombinationen är dödlig. Läste man inte den varningen och gjorde fel kombination så dog man.

  Tron enligt Joh 20:31 handlar om liv. Vad har man kvar om man går miste om det livet? Vart går man med en annan bekännelse?

  Vad man SKALL tro enligt Evangeliet är att: ”Jesus är Messias, Guds Son” (Joh 20: 31). Detta kallar ”Jesus ÄR Gud”- sekten för demonlära. Så långt borta är de från Guds rike! Blindheten och mörkret är totalt! De är bländade av djävulen själv, lögnets fader. Såsom djävulen frestade Jesus med Skriften så gör dessa barn av djävulen än idag, de går med Bibeln i hand mot Gud och mot hans utsände, Jesus Kristus. ( läs Jesaja 45:5 m.fl, Joh 17:1-3, 1 Kor 8:6, 1 Tim 2:5, Judasbrevet 25, m.fl och jämför med ”Jesus ÄR Gud” – läran)

  De som går längre, som har en ”högre” bekännelse än den som finns i Guds Evangelium, de har inte Gud enligt 2 Joh 9.

  I den debatten om ”Jesu Gudom” som finns i Johannesevangeliet 10: 33-36 säger Jesus INTE att han är Gud, det var anklagelsen mot honom, han säger: ”Jag är Guds Son” (i vers 36)

  ”Jesus är Gud”- sekten använder ofta det bibelstället i syfte att bevisa ”sanningen” i deras irrlära. För att nå det syftet läser de bara anklagelsen mot Jesus, att han skulle ”göra sig själv till Gud”. De läser aldrig Jesu svar: ”Jag är Guds Son” därför att det går emot deras irrlära!

 • Antonia on 29 juli, 2013 at 12:07 e m said:

  Calle: Det har jag redan svarat på.Gud som ÄR Ande kan
  vara på flera ställen samtidigt!

  Kol.1:19 ’Ty det behagade Gud att låta all fullhet taga sin boning i honom

  Kol. 2:9 ’Ty i honom bor gudomens hela fullhet lekamligen’

  /Antonia

 • Antonia on 29 juli, 2013 at 12:17 e m said:

  Du har väl varit ute och seglat länge nu SÅ 🙂

  Kan ge stöd ur bibeln för varenda sak jag skrev, men det hjälper väl föga !

  /Antonia

 • Calle Svensson on 29 juli, 2013 at 12:30 e m said:

  Läsare: ”vad kallar du eran sekt då?”

  Du kan kalla det för sekten som tror på den apostoliska undervisningen i motsats till den sk. ”klassiska kristendomen” som inte gör det.

  Ta bara 1 Kor 8:6; ” så har vi bara en Gud, Fadern” det är vad vi i våran sekt tror, för dig och din sekt är det bara ”ord som säger så lite” eftersom ni inte tror på dessa ord och därmed inte tillhör oss.

  ”Den sekten” kallades i början för ”den vägen” (Apg 24:14) senare i Antiokia blev lärjungarna kallade för ”kristna”, det hände först där i Antiokia. (Apg 11:26)

 • Lars W on 29 juli, 2013 at 1:07 e m said:

  ”Tror du att Yeshua är Gud? D v s den som talade till mose på Lagens berg och delgav Moses budorden?”

  Någonstans där tar er tro slut. Ni vägrar tro att Gud är en – att Han var den preexisterande Yeshua som talade till Moses.

  Ni är bra på munväder som ni backar upp med irrelevanta citat. Konkret substans och konsekvenser av det summerade Ordet är ni inte det minsta intresserade av. Bara av att höras och synas. Helst i tribunalen på den webb-baserade inkvisitionsdomstolen.

 • Lars W on 29 juli, 2013 at 1:43 e m said:

  Angående dig och Berndts sida sprider du både förvirring och okunskap där (också). Så här skriver du:

  ”Jag tror på helvetet men inte att de människor som hamnar
  där kommer att plågas i all evighet. Undantagen är antikrist, den falske
  profeten och så klart Satan.”

  Så här säger Bibeln:

  ”Och när de så plågas, uppstiger röken därav i evigheters evigheter, och de hava ingen ro, varken dag eller natt, de som tillbedja vilddjuret och dess bild, eller som låta märka sig med dess namn.

  Du förstår bevisligen inte Tanak – låtsas inte att du förstår NT.

 • Stigacke on 29 juli, 2013 at 10:59 e m said:

  Antonia, ingen av dessa två citat säger att Jeshua är Gud. Hur läser du människa?

  Det är Gud som handlat och handlar genom Messias Jeshua. Detta utesluter att Jeshua är denne Gud. Jeshua är Herren tjänare som gör det Gud har befallt. Det är bibelns budskap.

  Ja, Gud är Ande, men det sades i ett sammanhang där Jeshua säger att det är Fadern som söker sanna tillbedjare och att Gud identifieras med Fadern, liksom överallt annars.

  ”Jesus svarade: ”Tro mig, kvinna, den tid kommer, då det varken är på detta berg eller i Jerusalem som ni skall tillbe Fadern. Ni tillber vad ni inte känner. Vi tillber vad vi känner, eftersom frälsningen kommer från judarna. Men den tid kommer, ja, den är redan här, då sanna tillbedjare skall tillbe Fadern i ande och sanning. Ty sådana tillbedjare vill Fadern ha. Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning.” Joh 4:21-24

  Av denna eminenta undervisning direkt av Jeshua kan vi lära oss att Gud i bibeln är detsamma som Fadern. Varken mer eller mindre, varken fler eller färre.

  Antonia, jag är ledsen att behöva säga det, men du är förförd av kyrkans Jesus-är-Gud-lära. Jeshua själv varken trodde eller påstod det, inte heller någon av apostlarna. Alla bad de till Gud, vilket är detsamma som Fadern.

  Det är rent befängt att man proppsar på att frälsningen hänger på en bekännelse som är sammansatt enbart av utombibliska uttryck och begrepp. Frälsning ges enbart till de som förtröstar på det som Gud gjort genom Jeshuas död och uppståndelse. Den förmedlas inte genom tron på att Jesus är Gud.

  När skall du lära dig det?

 • Antonia on 30 juli, 2013 at 6:32 f m said:

  SÅ: ”Antonia, ingen av dessa två citat säger att Jeshua är Gud. Hur läser du människa?”

  Och vidare: ” Det är Gud som handlat och handlar genom Messias Jeshua. Detta utesluter att Jeshua är denne Gud. Jeshua är Herren tjänare som gör det Gud har befallt. Det är bibelns budskap.

  Tyvärr har du fel SÅ, för alla de egenskaper (den fullhet) som endast är Guds, har tagit sin boning i Människan Kristus!

  King James Bible (Cambridge Ed.)

  For it pleased the Father that in him should all fulness dwell;

  [ Jamieson-Fausset-Brown Bible Commentary]

  Col 1:19. Greek, ”(God) was well pleased,” &c.

  in him—that is, in the Son (Mt 3:17).

  all fulness—rather as Greek, ”all the fulness,” namely, of God, whatever divine excellence is in God the Father (Col 2:9; Eph 3:19; compare Joh 1:16; 3:34). The Gnostics used the term ”fulness,” for the assemblage of emanations, or angelic powers, coming from God. The Spirit presciently by Paul warns the Church, THAT THE TRUE ”FULNESS” DWELLS IN CHRIST ALONE.This assigns the reason why Christ takes precedence of every creature (Col 1:15). For two reasons Christ is Lord of the Church: (1) Because THE FULNESS OF THE DIVANE ATTRIBUTES (Col 1:19) DEWLLS IN HIM , and so He has the power to govern the universe; (2) Because (Col 1:20) what He has done for the Church gives Him the right to preside over it.

  should … dwell—as in a temple (Joh 2:21). This indwelling of the Godhead in Christ is the foundation of the reconciliation by Him [Bengel]. Hence the ”and” (Col 1:20) connects as cause and effect the two things, the Godhead in Christ, and the reconciliation by Christ.

  (Mina vers)

  /Antonia

 • Stigacke on 30 juli, 2013 at 8:34 f m said:

  Fel igen! Att Guds Andes fullhet bor i Jeshua gör honom gudomlig, liksom vi skall få del av gudomlig natur efter uppståndelsen, men inte den Evige Guden. Jeshua är den förste som fått del av detta och ”vi skall bli honom lika”.

  Guds Ande är Gud själv, men den som får del av Guds Andes fullhet blir inte Gud själv.

  Förnekar du att Jeshua är Messias och Guds tjänare, så bör du omvända dig på momangen. Denna förnekelseteologi mot bibelns klara sanning att Jeshua är Messias Guds son, är långt ifrån sunt och leder till en tro som inte är apostlarnas. Det hjälper inte ens att citera från en engelsk översättning. 🙂

 • Sanningen on 30 juli, 2013 at 9:28 f m said:

  Jeg tenkte også slik en stund. Men det er åpenbart at kvinnene fikk tale også i Paulus menigheter, uansett hvilke tradisjoner jødene hadde ellers. . Paulus sier jo selv til korinterne at kvinnene skal ha noe på hodet når de ber eller taler profetisk. Å tale profetisk er for eks å tale om fremtiden, slik profetene talte. Ganske varierende taler med andre ord.

  Først sier Paulus at mennene ikke skal ha noe på hodet når de ber eller taler profetisk. Så kommenterer han kvinnene, og sier at når de ber og taler profetisk må de ha et myndighetstegn på hodet – for englenes skyld. (Engelene virker bry seg om mye, kanskej til og med akupunktur)…

  1. Kor 11:4 En mann som ber eller taler profetisk med noe på hodet, fører skam over sitt hode.
  5 Men en kvinne fører skam over sitt hode når hun ber eller taler profetisk uten å ha noe på hodet.

  Åpenbart så både ber og taler kvinnene i Paulus menigheter også??

  Paulus legger som sagt til i vers 10: ”Derfor må kvinnen for englenes skyld ha noe på hodet som et myndighetstegn.” Tydeligvis hadde kvinnene en myndighet som Paulus forsvarte.

  Forøvrig var det kvinnnene som gikk ut med evangeliet først. De gjorde det på ordre fra en engel som hadde fått beskjed fra Jesus om å be kvinnene fortelle dette til disiplene: Brødre, Jesus er ikke i graven, han er oppstått”!

 • Läsare on 30 juli, 2013 at 9:46 f m said:

  Han var syndfri i allt, hur kunde han om han inte var Gud leva utan att synda eller göra minsta fel. Då kan ju vi också leva ett ”perfekt” liv utan Gud, hemska tanke.
  Hur kan man bli så lurad och bortkopplad så man tror på denna soppa?

 • Antonia on 30 juli, 2013 at 10:29 f m said:

  SÅ: Det är ju du som står för en förnekelse teologi,inte jag.

  Alla bibelkommentar jag läst; Matthew Henry´s, Gill´s etc, etc, säger samma sak:

  Att alla de Gudomliga egenskaper som endast Gud har, tog sin sin boning, i Kristus!

  Du begriper givetvis, som en del i en liten marginell klick, bättre än både summan av Guds Ord och hela kristenheten i världen i övrigt, gör!

  Ditt högmod förblindar dig SÅ, precis som fariséernas gjorde.De förnekade också att Jesus var GUD, fastän Han stod livs levande framför dem!!!

  Därför är det gagnlöst att fortsätta dialogen med dig och övriga som valt samma väg!.

  En dag kommer du att få SE att du hade fel, hoppas bara att det inte är försent för dig då, att du hann med att omvända dig innan dess

  /Antonia

 • Stigacke on 30 juli, 2013 at 10:57 f m said:

  Antonia, att ”alla de gudomliga egenskaper som endast Gud har, tog sin boning i Kristus”, betyder väl inte att han därmed är den Evige israels Gud. Finns inte alla de egenskaperna i Guds Ande? Den som får del av Guds Ande blir inte Gud. Att Jeshua kallas ”den Smorde” innebär just att han är smord av Guds Ande i ett fullkomligt mått. Men tror man att Kristus betyder Gud, så är man grovt okunnig. Jesus Kristus betyder inte Jesus Gud.

  Du, men många fler, kyrkofäderna inräknade, kan inte förstå skillnaden mellan att bli förhärligad genom att bli given all makt och given att ha liv i sig själv, med att vara Gud.

  Israels Gud är inte jude, har aldrig varit det och kommer aldrig att bli det.

  Israels Gud är inte en människa överhuvud taget.

  Israels Gud står utanför sin skapelse, är inte en del av den.

  Israels Gud har aldrig förändrats och kommer inte att förändras.

  Israels Gud är osynlig, ingen har sett honom. Han uppenbarar sig genom sina änglar och sändebud. Den högsta uppenbarelsen av vem Gud är ser vi genom Jeshua som är hans väsens av bild.

  Israels Gud har tidigare uppenbarat sig genom sina sändebud. Han har i den senaste tiden uppenbarat sig genom sin Son Jeshua som han har smort till att utföra Guds gärningar.

  Ingen apostel har någonsin påstått att vi skall tro att Jeshua är denne Gud. Varför påstår du det?
  Sommarhälsningar från din besvärlige SÅ

  Ps/ Tack för samtalet!

 • Calle Svensson on 30 juli, 2013 at 12:28 e m said:

  För aposteln Johannes är summan av det han skrev att man skall tro att: ”Jesus är Messias, Guds Son” (Joh 20:31).

  Från samma bok plockas det fram argumet för att bevisa att detta inte gäller, att det är någonting annat man skall tro. Dessa argument är vilseledande och falska därför att de harmonierar inte med apostelns slutord om vad det är man skall tro, vad som var syftet med ALLT han skrev i sin bok, Johannesevangeliet.

  De som inte är lydiga Guds ord är irrlärare. Irrläror blir inte ”bättre” av att de är 1700 år gamla!

  En klassisk model av irrlära är att gå längre än vad som står i Skriften. Det är vad ”Jesus är Gud”- sekten kör med.

  De har en Jesus som är mer än bara Guds Son, de har en Jesus som är Gud själv! Därmed förnekar de både Gud och hans Son Jesus Kristus.

  Den ”kristna” gudsförnekelsen är tusen gånger värre än den ateistiska. Ateisten struntar i Bibeln, de ”kristna” förvränger och förfalskar Bibeln vilket är värre.

  Andra Johannesbrev säger att sådana människor som går utöver Kristi lära har inte Gud. Det är inte bara ateister som är gudlösa, den avfallna kristenheten är också gudlös. Vad det skall bli av den gudlösa världen kommer att uppenbaras så småningom ( läs om det i Uppenbarelseboken, den sista boken i Bibeln.)

  För vem som helst som läser i Evangelierna är det uppenbart att Jesus är Guds son, sänt av Gud till världens frälsning. Att det finns ”kristna” som förnekar detta är ett mysterium, men de har valt sin väg och det finns ingenting att göra om det.

  Gud har sin väg med dessa människor också. Han har makt att få hela världen på knän, det är bara att läsa i Uppenbarelseboken om de medel som han har till förfogande!

  Ni har blivit varnade, men ni skiter i det. Väckelsen kommer med en smäll som väcker hela världen! Den väckelsen heter vedermödan. Då är det färdigsnackat om treenigheten mm. mm. Guds ord kommer att bli blodigt allvar rent bokstavligen ( Upp 6: 9-10).

  ”Den som inte tror på Gud gör honom till en lögnare, eftersom han inte tror på vittnesbördet som Gud har givit om sin Son. Och detta är vittnesbördet: Gud har skänkt oss evigt liv, och det livet är i hans Son. Den som har Sonen har livet. Den som inte har Guds Son har inte livet.” (1 Joh 5:10-12)

 • Calle Svensson on 30 juli, 2013 at 1:02 e m said:

  Notera hur pastor Isaksson, Antonia m.fl. kan inte pricka rätt en enda gång i vem Jesus är, att han är Guds Son. De bekänner inte Jesus enligt Guds eget vittnesbörd om honom ( 1 Joh 5: 10-12) och inte enligt Jesu eget vittnesbörd om sig själv (Joh 10:36).

  Dessa människor är ingenting annat än lögnare.

 • sungaMagnus on 30 juli, 2013 at 1:33 e m said:

  Du erkänner alltså att Gud är Fader och Ande?
  Då har du bara kvar att erkänna att Ordet som är Gud som blev kött är Jesus.

  Efter detta kan du stämma in i Matteus treledade dopformel: I Faderns, Sonens och den Helige Andes namn.

  Magnus

 • ShmuelS on 30 juli, 2013 at 2:11 e m said:

  Tycker du dig veta bättre än Skaparen själv?

  Det här säger Skaparen själv om sina bud, eller rättare; instruktioner.
  ” Ty det bud som jag i dag giver dig är dig icke för svårt och är icke långt borta.”

  Johannes håller med:
  ”Ty däri består kärleken till Gud, att vi hålla hans bud; och hans bud äro icke tunga”

 • Calle Svensson on 30 juli, 2013 at 3:28 e m said:

  Alla som har läst i NT vet att ingen där blev döpt i ”Faderns, Sonens och den Helige Andes namn” ( läs Apg 2:38, Apg 8:16, Apg 10: 48, och Apg 19:5)

  Dopet sker i Jesu Kristi namn.

  Det finns bara två alternativ gällande ”i Faderns, Sonens och den Helige Andens namn”

  1) Jesus uttalade aldrig dessa ord, de har lagts till i Bibeln senare.

  2) Apostlarna struntade i Mästarens befallning och gick in och ändrade hans ord och befallning.

 • Sanningen on 30 juli, 2013 at 4:24 e m said:

  Høres ut som Jehovas vitner..

  Problemet med din argumentasjon er at samtlige disipler – når man leser evangeliene i sin helhet – vil ha frem at Jesus er Gud. Det er den åndsmening som totalt ligger bak evangeliene. Spesielt i Johannes evangelium. fremkommer dette tydelig, – tvertimot av hva du skriver.

  Om du ikke ser dette når du leser evangeliene fra A til Å,, og tenker igjennom hva forfatterne egentlig vil ha frem, så bommer du på resten også. Alle evangeliene vil ha frem at Jesus er Gud, det finnes ingen tvil om det..At han også er Guds Sønn er ingen motsetning.Han var både menneskesønnen og Guds sønn, og også Gud.

  Som Paulus sier. 11 Jeg sier dere, brødre: Det evangelium jeg har forkynt, er ikke menneskeverk. 12 Jeg har heller ikke mottatt eller lært det av noe menneske, men ved at Jesus Kristus åpenbarte seg for meg..

  ikke ved noe menneske.

 • Läsare on 30 juli, 2013 at 4:31 e m said:

  Ja som ni vrider och vänder på det för att få det att passa, tänk om dessa bibelord som ni stödjer er på är tillagda eller ändrade på. En sak är säker iallafall man får sig ett gott skratt när man läser det du skriver, och skratta är alltid bra man förlänger visst livet men det kanske är som med din tes, en myt

 • Läsare on 30 juli, 2013 at 4:39 e m said:

  ???????
  Å då menar du att lärjungen var syndfri, alla hava vi ju syndat och är i ……… Alla utom Jesus som var fri från synd, fläckfri på grund av att han är Gud, hur svårt kan det vara. Men det var kanske inte så det skulle stå i bibeln, enligt er så har väl någon lagt till eller tagit bort något, bibeln måste ju bli en sagobok för er, ni verkar ju inte tro på hela dess innehåll.

 • sungaMagnus on 30 juli, 2013 at 4:42 e m said:

  Du skrev:

  *Jesus uttalade aldrig dessa ord, de har lagts till i Bibeln senare

  **Du menar alltså att de har lagts i Jesu mun av författaren till Matteusevangeliet? Enligt författaren till Mt.Ev är det dock Jesus som ger detta imperativ i samband med Missionsbefallningen:

  Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden.
  Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn
  och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.”
  (Mat 28:18-20 S00)

  Det finns dock inte ett enda textvittne med avvikande läsart från Matteusevangliet som tyder på något tillägg av något slag. Samma formel återfinns som bekant i den sannolikt äldre skriften Didache.

  mvh Magnus

 • Antonia on 30 juli, 2013 at 4:47 e m said:

  sungaMagnus: ”Efter detta kan du stämma in i Matteus treledade dopformel: I Faderns, Sonens och den Helige Andes namn.”

  Intressant att notera är att denna ’dopformel’ faktiskt bekräftar att Jesus är Gud!

  Apg 2:38: ”Petrus svarade dem: ”Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då skall ni få den helige Ande som gåva.”

  Apg 10:48: Och han [Petrus] befallde att de skulle döpas i Jesu Kristi namn.”

  Apg 19:5: ”När de fick höra detta döptes de i Herren Jesu namn.”

  Gud är både Fader, Son och Helig Ande.

  1 Joh 5:7-8: ’Ty tre är de som vittnar i himlen: Fadern, Ordet och den Helige Ande och DESSA TRE ÄR ETT.’ (Reformationsbibeln)

  /Antonia

 • Calle Svensson on 30 juli, 2013 at 5:15 e m said:

  Läsare: ”enligt er så har väl någon lagt till eller tagit bort något” (i Bibeln)

  Det är alldeles klart att så har skett. Comma Johanneum är ett solklart exempel på just detta att någonting lades till och togs bort sedan, du finner det inte ens i Folkbibeln! Att ”Läsaren” inte vet någonting om detta beror på att han inte läser annat än kanske Kalle Anka och Fantomen.

 • Calle Svensson on 30 juli, 2013 at 5:27 e m said:

  Hej Magnus!

  Det är ingen idé att diskutera med dig. Du kan inte ens enkla verbformer. Du skriver:

  ”Då har du bara kvar att erkänna att Ordet som är Gud som blev kött är Jesus.”

  Det står inte ”är Gud” i någon Bibel.

 • Stigacke on 30 juli, 2013 at 5:28 e m said:

  Nej, du vrider på den bibliska formuleringen. Gud i NT identifieras alltid som Fadern. Jeshua uppmanar att be till Fadern och det är Fadern som söker ”sanna tillbedjare”. Anden är Guds Ande, d v s Faderns Ande en och samma person om man kan tala om begreppet person när det gäller den Evige. Ordet är Guds Ord, men det blev människa och inte Gud. Gud behövde inte ytterligare en Gud, det har alltid räckt med den Evieg YHWH. 🙂

  Det var människan Jeshua som inte föll där den första människan föll och detta gjorde honom till en möjlig medlare och förlossare för våra synder. Om Jeshua varit Gud i människogestalt så hade det varit fusk. Gud kan inte frestas eller dö. Du är så programmerad av de två naturerna som kyrkan aldrig fått någon ordning på. När man skall förklara dessa så slutar det alltid med att det är ett mysterium.

  Uttrycket ”den helige Ande” finns inte i den hebreiska bibeln (GT). Anden är alltid kopplad till Gud, t ex Guds helige Ande, min Ande o s v. Det hebreiska Ruach haKodesh är det bakomliggande grundordet och det kan översättas på flera sätt; den Heliges Ande, helighetens Ande eller helgedomens Ande, men inte den helige Ande. Fadern, Gud och Anden är alltså samma ”person” och Jeshua är Guds son förstått med bibelns/judedomens sätt att förstå sonskap.

  När det gäller Matt 28:19 så är det märkligt att ingen apostel döpte i det du kallar den treledade dopformeln. Var de så oerhört glömska att de bara 10 dagar efter det de hört detta glömt vad Jeshua sa och döpte i Jeshua namn. Det finns inte ett exempel i NT där man döper i Fadern, Sonens och den helige Andes namn. Att döpa i Herren Jeshuas namn, betyder inte YHWH Jeshuas namn, som en del tycks tro. Gud har gjort Jeshua till Herre och Messias, sa Petrus i sitt pingsttal. Herren Jeshua betyder då detsamma som Herre Jeshua men Herre i bestämd form. Så är svenska språket konstruerat.

  Eftersom alla döpte i Herren Jeshuas namn har forskningen synat detta och man har funnit att Eusebius ofta citerade Matt 28:19 utan denna formel. Nu finns det inga bevarade grekiska manuskript som kan styrka detta, men det går att läsa om detta här: http://www(punkt)godglorified(punkt)com/eusebius.htm

  Apostlarnas samlade budskap är att Israels Gud är densamme som han alltid varit och inget har ändrats när det gäller gudsförståelsen. Det nya är att Jeshua är den av Israels profeter utlovade Messias. Det var tillräckligt kontroversiellt för att det ibland skulle bli bråk i synagogorna. Var inte SÅ godtrogen kära Magnus! 🙂

 • Berndt Isaksson on 30 juli, 2013 at 5:45 e m said:

  Visst bekänner vi att Jesus är Guds Son. Hur kan du tro att vi missat det. Tillsamamns med frålsta människor genom 2000 årbekänner vi det, likaså att han är Messias, att han är Konungarnas Konung och inte minst att Han är Gud. Förnekar man det senare så är det inte Bibelns Jesus man tror på.

  Berndt

 • sungaMagnus on 30 juli, 2013 at 5:46 e m said:

  Du får ursäkta mig, för min okunnighet. Jag utgick ifrån implikationen av den grekiska imperfektformen av verbet ”vara” (som har presentisk aspekt och presensbetydelse i relatiteten). Är du kunnig i koinegrekiska eller avslöjar din artighet ett negativt svar på denna fråga?

  Ordet upphör inte i Jn 1 att att vara Gud (i sådant fall hade man varit tvungen att använda tempus aoristus i indikativform). Ordet var (grekiskt imperfektum indikativ med durativ aspekt – d.v.s. pågående)…

  Jag erkänner analogt att diskussionen med dig är utan poäng.

 • sungaMagnus on 30 juli, 2013 at 5:49 e m said:

  *Nej, du vrider på den bibliska formuleringen. Gud i NT identifieras alltid som Fadern.

  ** medan vi väntar på det saliga hoppet, att vår store Gud och Frälsare Jesus Kristus skall träda fram i härlighet. (Tit 2:13 SFB)

 • Lars W on 30 juli, 2013 at 5:54 e m said:

  Den första poängen kom från mig 😉

  En bra vers. Slår inte Joh 1:1 men bestyrker detsamma.

 • Lars W on 30 juli, 2013 at 6:04 e m said:

  ”Nej, du vrider på den bibliska formuleringen. Gud i NT identifieras alltid som Fadern.”

  Så är det inte, SÅ. Här identifieras Han som både Fadern och Sonen i en person:

  ”Jag och Fadern äro ett.”
  (Joh. 10:30)

  Det bestyrker Jesajas profetia:

  ”Ty ett barn varder oss fött, en son
  bliver oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila; och hans
  namn skall vara: Underbar i råd, Väldig Gud, Evig Fader, Fridsfurste.”
  (Jes. 9:6)

  Guds son – Gud Sonen. Han kom till oss som Gud Anden och är ännu hos oss varför vi kan vända oss direkt till Den evige:

  ”Jag skall icke lämna eder faderlösa; jag skall komma till eder.”

  (Joh. 14:18)

  En enda Gud. ”Gud är en…”

 • Lars W on 30 juli, 2013 at 6:06 e m said:

  ”Gud är både Fader, Son och Helig Ande.”

  Tre är tre och ett är ett. Se upp för polyteism (=avgudadyrkan).

 • Antonia on 30 juli, 2013 at 6:08 e m said:

  Läsare: ’Ja som ni vrider och vänder på det för att få det att passa…”

  Just det man förvränger ofta på grund av bristande insikt!

  Det räckte med att döpa dem i Jesu namn, just DÄRFÖR att DE TRE ÄR ETT!

  Matt. 28:19 ’Gån fördenskull ut och gören alla folk till lärjungar, döpande dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn’

  KJB: ’Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost.’

  (Aramaic Bible in Plain English)

  ’Therefore go disciple all the nations and baptize them in the name of The Father and The Son and The Spirit of Holiness.’

  1 Joh. 5:8 ’Anden, vattnet och blodet; och de tre vittna ett och detsamma.’

  ’KJB And there are three that bear witness in earth, the spirit, and the water, and the blood: and these three agree in one.’

  Aramaic Bible in Plain English

  And there are three testifying: The Spirit and the water and the blood, and the three of them are in one.’

  Som vi kan se är Fadern, Sonen och den Heliga Ande eniga (ETT) i allt!

  Mvh,

  Antonia

 • Lars W on 30 juli, 2013 at 6:10 e m said:

  ”Det räckte med att döpa dem i Jesu namn, just DÄRFÖR att DE TRE ÄR ETT!”

  Är du oneness-pentacolist? Hellre det än trinitar-plyteist.

 • Calle Svensson on 30 juli, 2013 at 6:14 e m said:

  Jag vill tacka Aletheia för att jag fick vara med den här gången. Den frikyrkliga uteslutningsmanin som praktiseras på en del andra sajter gör att de självdör snabbt. På Aletheia har man kanske insett att det funkar så.

  Jag har skrivit här under pseudonym. Heter man t.ex Muhammed så är det ingen som lyssnar på vad man har att säga på en svensk sajt, man skulle bli automatiskt bortsorterad som ”invandrare”. Det här knepet använde en viss ”Derek” också, och pastor Isaksson har gjort detsamma.

  Paulus jämför kristenlivet med löpartävling. För att ordna en sådan så måste man åtminstone ha klart för sig var startlinjen ligger och vartåt man springer för att komma till mål. Ingenting av detta gäller här. Efter ett tag blir det meningslöst att finnas på en sådan plats.

 • Stigacke on 30 juli, 2013 at 6:14 e m said:

  ”The King James version, changes the noun ”glory” (doxa) into the adjective ”glorious” so that it reads ”the glorious appearing of” rather than ”the appearing of the glory of” as we find in most other translations.

  Looking for that blessed hope, and the glorious appearing of the great God and our Saviour Jesus Christ. (KJV).

  When we realize that Jesus is going to come again in the glory of his Father, the truth of the matter becomes quite clear. In the immediately preceding context we find Paul discussing ”God our Savior,” a reference to God the Father. And at verse 13, Paul is here telling us that we are awaiting ”the appearing of the glory of of our great God and Savior.” We are appearing the glory of God the Father and that glory is Jesus Christ.

  ”Awaiting the blessed hope and appearing of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ.”

  ”For the Son of Man is going to come in the glory of his Father with his angels” (Matthew 16:27).”

  – Magnus, det är vår store Gud och frälsares härlighet som uppenbaras då Jeshua kommer. Inte att Jeshua är Gud. Paulus kan inte ena stunden skriva att han har bara en Gud och att det är Fadern för att nästa stund kalla Jeshua för

 • Stigacke on 30 juli, 2013 at 6:35 e m said:

  Calle: ”Jag har skrivit här under pseudonym.”

  – Tror inte att någon missat det från första inlägget. Det kan bara finnas en outsider. 🙂

 • Stigacke on 30 juli, 2013 at 6:41 e m said:

  Magnus, du lägger för mycket i detta, tror du att Guds Ord BLEV (förvandlades) till Jesus.
  Jag tror att Gud har Ord kvar som han kan uttala. Ordet blev i varje fall människa enligt texten i Joh 1.

  Magnus, vadan detta försvar för att Jesus sagt detta i Matt 28:19. Brukar inte du framhålla att texterna inte utgör rena citat utan är kyrkans redigerade åsikter som uttrycks.

 • Lars W on 30 juli, 2013 at 6:45 e m said:

  För den som saknar läsförståelse blir det rörigt. Saknar man även Andens ledning under läsning av Skriften blir det förvirrat. Bed om klarsyn (börja med att be om ledsyn).

 • Lars W on 30 juli, 2013 at 6:56 e m said:

  Sam har citerat korrekt från 1917 års översättning:

  ”Ty däri består kärleken till Gud, att vi hålla hans bud; och hans bud äro icke tunga. ”
  (1 Joh. 5:3)

  Ty däri består kärleken till Gud, att vi hålla hans bud; och hans bud äro icke tunga.
  (1 Joh. 5:3)

  (Att hålla buden ≠ att aldrig fela)

 • sungaMagnus on 30 juli, 2013 at 7:00 e m said:

  SÅ! Nej, lägger endast i den betydelse som är möjlig på grundval av den johanneiska teologin i allmänhet och prologen i synnerhet. Ordet har en personiell betydelse i detta avseende något vi ser i Johannes Döparens deklaration i ett antal verser senare:

  John 1:30 Det var om honom jag sade: Efter mig kommer en man som är före mig, ty han var före mig. (Joh 1:30 SFB)

  ”Ty han var (samma form som i Jn 1:1)”.

  Vad jag brukar framhålla är att Skriften (GT och NT) är Guds inspirerade Ord. Hur Gud har gått tillväga i sitt användande av ofullkomliga mänskliga verktyg vill jag inte döma i..

  Magnus

 • ShmuelS on 30 juli, 2013 at 7:03 e m said:

  Det är så att jag tror på HELA Skriften.

  Och har YHWH sagt att Hans bud inte är för svåra, så då tror jag att det är sant.

  Hur ser du på Sakarias och Elisabet?

  ” På den tid då Herodes var konung över Judeen levde en präst vid namn
  Sakarias, av Abias’ »dagsavdelning». Denne hade till hustru en av Arons
  döttrar som hette Elisabet.
  6 De voro båda rättfärdiga inför Gud och vandrade ostraffligt efter alla Herrens bud och stadgar.”

  Var de så dumma att de inte förstod att YHWH’s bud gick att leva efter?
  Om de hade blivit undervisade av kyrkan så kanske de hade insett det?

  Det sorgliga med kyrkotraditionen är ju att man menar att det YHWH sagt är en lögn och ska inte beaktas.

  Jag menar att som YHWH’s församling så kan man tillsammans leva efter YHWH’s instruktioner.
  Att som kyrkan ogiltigförklara buden och därmed kalla YHWH en lögnare är ytterst olyckligt.

  Även om man inte kan leva helt efter buden så är det ju YHWH’s uppmaning till oss. Så även om man inte klarar det till 100% så kvarstår ju YHWH’s ord i evighet.
  Där kommer Yeshuas frälsningsverk in och kompletterar.
  Kyrkan tar detta som en licens att synda, vilket är helt felaktigt.
  Synd är synd precis som YHWH har beskrivit det.
  Kyrkan har helt tappat respekten för YHWH’s ord, i min mening.

 • sungaMagnus on 30 juli, 2013 at 7:04 e m said:

  Jag har inga problem med motsägelser eftersom Skriften är full av dem. Jag inkluderar det som står skrivet och tolkar inte bort någoting som somliga.

  mvh Magnus

 • Antonia on 30 juli, 2013 at 7:05 e m said:

  Först stod det att Berndt Isaksson ställde denna fråga till mig: ”Är du oneness-pentacolist? Hellre det än trinitar-plyteist.”

  Näst gång jag kollade stod ditt namn överst istället, så det det är inte jag som står för förvirringen!

  Mvh,

  Antonia

 • ShmuelS on 30 juli, 2013 at 7:10 e m said:

  Lars W
  Jag gillar den översättning som säger att vi ska vakta Gud bud.
  Vi kan fela och få förlåtelse men vi bör aldrig tumma på validiteten av YHWH’s ord.
  Så det är noga att vi vaktar Hans ord så att ingen upphäver dessa. Det var vad Yeshua sa också.

 • Lars W on 30 juli, 2013 at 7:20 e m said:

  Jag såg vad det stod när jag just lagt in kommentaren. Ta dig något stärkande.Läs sedan Paulus brev noggrant och med eftertanke – under nadens ledning.