Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

500-salen 2013 – 1

En gammal obekräftad historia från Filadelfia i Stockholm säger att när pingstväckelsens eld brann som starkast, hände det att Lewi Pethrus skickade in de mest högljudda tungomålstalarna i 500-salen. Där kunde de ‘be av sig’ och bönen i stora salen blev således lite mer sansad.Vi öppnar härmed en 500-sal på Aletheia och plockar bort första budet i kommentarsreglerna i detta ‘rum’. Övriga kommentarsregler gäller fortfarande!

“Det är bättre att det kokar över än att det inte kokar alls” var ett av Lewis motton i den tidiga pingtsväckelsen. Här får det ‘koka över’ inom ramarna av övriga kommentarsregler. 

Kommentarsregler

§1 Kommentarerna måste vara tydligt kopplade till ämnet för bloggposten. Har kommentarerna ingen sådan koppling så kan de raderas utan pardon.

§2 Kommentarer som har som huvudsyfte att skapa trafik till annan sida kan raderas utan pardon. Med detta menas sådana kommentarer som har till huvudsyfte att flytta frågan från Aletheia till annan plats. Att länka sin egen sida är inte fel, men syftet med kommentaren skall inte vara denna länk.

§3 Kommentarer som kommenterar kommentar som brutit mot kommentarsreglerna kan raderas.

§4 Kommentarer som har som syfte att förolämpa skribenten kan raderas utan pardon.

§5 Skriv inte för långa kommentarer. Läsvärdheten minskar om det blir för långt.

§6 På bloggposter som är skrivna på svenska så önskar vi helst att ni översätter engelska citat så långt det är möjligt. Om ni själva inte orkar översätta citat, så är de förmodligen inte angelägna för någon annan heller. Undantag kan naturligtvis finnas, men förklara då gärna med några korta ord på svenska vad citatet gäller.

§7 Kommentera endast under ett alias eller namn. Om någon tidigare skrivit under alias och önskar skriva under eget namn, så kontakta bloggpostens författare. Adresser finns högst upp på sidan under respektive namn.

§8 Upprepade brott mot kommentarsreglerna leder till svartlistning.

§9 För att kunna kommentera utan moderering krävs en tidigare godkänd kommentar. Därför publiceras inte din första kommentar omedelbart. Någon från bloggen måste först se den för att kunna godkänna den.

§10 Det är ingen mänsklig rättighet att kommentera här, inte heller ingår det i någon slags yttrandefrihet. Om någon av dina kommentarer inte syns så beror det troligen på att något av villkoren ovan inte uppfyllts.

=>

Ämne: 500-salen

Nyckelord: , , , , , , , , ,

916 comments

 • Micael Gustavsson on 13 augusti, 2013 at 9:34 f m said:

  Du hittar i stort sett inte en enda medeltida text som hävdar att jorden är platt; åtminstone alla som kunde läsa och skriva visste att den var rund.

  Columbus var inte oense med sina motståndare om ifall jorden var rund, utan om hur stor den var, dvs hur lång tid det skulle ta att segla runt. Och Columbus hade fel; hade inte Amerika legat där det låg hade hans expedition dött av törst. Hans motståndare hade däremot en ganska korrekt uppfattning om globens storlek.

  När det gäller Kopernikus och Galileo så gällde frågan om jorden eller solen var i centrum, och om jorden roterade runt sin axel (det senaste ansågs strida mot GT ställen som säger att jorden står fast och inte kan rubbas).

  Det var dock mest ett renässans problem. Under medeltiden uttryckte flera tänkare utan straff idéer som avvek mer från (och var förhållandevis moderna) det gängse och straffades ändå inte

 • Det fanns de som trodde att jorden var platt på Medeltiden. Det finns en del träsnitt och målningar som visar upp en sådan världsbild. Colombus m fl hade senare en annan bild av jorden vilket byggde på vad den tidens vetenskapsmän hade kommit fram till (i strid med vatikanens världsbild). Men redan Jesaja skriver om en rund jord, så hade påven med prelater läst Bibeln (på rätt sätt – inte som fan) hade de förstått detsamma som Copernicus m fl.

 • SÅ önskar namn och adress till den/de rabbiner som förstår Sakarja kap 14 korrekt. Det har jag tyvärr inte till hands. Oavsett om jag hade haft det skulle det på intet vis hjälpa SÅ, på domens dag, att hänvisa till dessa. Det är personlig tro och övertygelse det handlar om.

  Men de som då ser upp till Honom som de har stungit (romarna med spjut och SÅ med ord) då Han själv – YHWH – står på Oljeberget – de blir räddade.

 • Stigacke on 12 augusti, 2013 at 4:56 e m said:

  Tack Magnus för dina svar.

  Kommentar till dina svar.

  Svar 1: När Ordet kallas ”theos” och är hos Gud finns det det utrymme för att Ordet inte är Gud på samma sätt som den Gud som Ordet var hos. Det gör att det var ”Ordet som var hos Gud” som blev människa. Inte att ”Gud är Ordet” som blev människa, som du skrev. Denna viktiga distinktion kan vara avgörande så att prologen är samstämmig med Paulus ord att det är Fadern som är den ende Guden, 1 Kor 8:6.

  Svar 2: Då är vi överens om att Jeshua fanns före Abraham och att detta inte gör honom till Gud.

  Att det uttrycks som att Jeshua fanns före Abraham behöver inte betyda att det fanns en medvetenhet om detta hos Jeshua. Ordet som var hos Gud var inte Jeshua förrän det blev kött.

  Svar 3: Fil 2 är en beskrivning av Jeshuas ödmjukande i sin gärning på jorden. Han var ”lik” Gud, inte jämlik. Detta vet vi av andra texter som säger att Jeshua är Guds avbild, inte jämlike. Jeshua är dessutom underordnad sin Fader eftersom Fadern är hans Gud. Det visar den hierarki som Paulus beskriver, Gud, Messias, man, hustru.

  Svar 4: Att Johannes Evangeliet bör förstås utifrån evangeliet som sådan, utesluter inte det viktiga att det måste vara i samklang med övrig Skrift som säger att Fadern allena är Gud.

  Svar 5: NT talar alltid om Gud som Fader, aldrig nämns det en gång Gud Sonen. De texter som anses säga att Jesus är Gud, är extrapolerade i sin översättning eller grammatiskt förändrade. Detta har jag visat prov på åtskilliga gånger.

  Svar 6: ”Om ni inte tror att jag är den jag är förblir ni era synder.” NT ger ett tydligt svar på vem Jeshua är. Johannes ger tolkningen på detta när han skriver att allt han skrivit är för att visa att Jeshua är Messias Guds son. Det hade annars varit det självklara tillfället för Johannes att syftet var att visa att Jeshua är Gud.

  De texter som säger att Jeshua har Gud till Fader säger också att han har Fadern till sin Gud. Därmed gör Jeshua klart att han inte är Gud.

  Svar 7. Bra att du medger att apostlagärningarna inte har någon undervisning av apostlarna att Jeshua är Gud. Om vi inte ser ett spår av ”Jesus-är-Gud” i apostlarnas förkunnelse, varför är det då såååå viktigt att vi tror det? Vilken grund bygger vi på? På apostlarnas eller kyrkofädernas?
  Paulus lär i sina brev att Fadern allena är Gud. Dessutom ger Paulus en detaljerad beskrivning i 1 Kor 15:1-11 på innehållet i alla apostlarnas frälsningsbudskap. Tron att ”Jesus Är Gud” lyser markant med sin frånvaro. Trots detta framhålls det med anklagelser om villolära, om man inte tror det som alla apostlarna inte nämnde om med ett ord. Är inte detta anmärkningsvärt?

  Anser du att det trots detta finns underlag för att kräva att man måste tro att ”Jesus Är Gud” för att försoningen skall gälla?

  Svar 8: Jag kan inte se att du svarade på min fråga: Kan Gud förändras? Att Gud uppenbarar mer av sig själv, innebär inte att han förändras.

  Treenighetsläran förutsätter att Gud förändrades när Ordet (den andra personen i den treeniga Gudomen) blev människa. Detta går emot NT´s ord i Jak 1:17: ”Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan och kommer ner från ljusens Fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker.”

  Det ske ingen förändring i ljusens Fader.

  Dessutom finns det tre vittnen i Skriften som säger att ”Gud är inte en människa…”

  Många välsignelser!

 • sungaMagnus on 12 augusti, 2013 at 3:50 e m said:

  Svar på fråga 1:
  Prologen stödjer det prologen säger:Ordet var Gud och blev kött i Jesus. Inget mer och inget mindre m a o.

  Svar på fråga 2:
  Nej, inte i sig; däremot kan man inte förneka den personiella aspekten. Nu vet vi ju utifrån Johannes Ev prolog att det som fanns innan Abraham var Ordet. Det Ord som är personiellt och blivit kött m a o.

  Svar på fråga 3:

  Om du med preexistens avser något opersonligt och abstrakt; möjligen. Detta är inte vad Johannes Evangeliet lär om Ordet dock, eller Fil 2 för den delen som avser en person.

  Svar på fråga 4.

  Johannes Evangeliet bör förstås utifrån evangeliet som sådan. Beröringspunkter existerar givetvis med GT men en tydlig fördjupning och nytolkning har skett visavi det mångskiftade GT-materialet.

  Svar på fråga 5.
  Nya Testamentets texter talar för det mesta om Gud som Fader (vilket knappast är någon överraskning) och är den huvudlinje som företräds. Dock (och inte ett så litet dock) har en fördjupning börjat ske kring vem Jesus verkligen hos t.ex. Paulus där Jesus både kallas Gud och förutsatts haft jämlikhet med Gud innan han blev människa.

  Svar på fråga 6.
  ”Om ni inte tror att jag är den jag är förblir ni era synder. (Brukar vara en text som anförs kring hans identitet)”.

  Det finns också texter som säger att han såsom människa har Gud som Fader (precis som du och jag).

  Svar på fråga 7
  Vi har bara apostlagärningarna som beskriver kristen förkunnelse där sådana ordalag saknas.

  Däremot har vi egna brev där Paulus i förbifarten lär att Jesus är Gud. Vi får förvänta oss att om man nämner detta i sina brev att han också undervisat dylikt.

  Svar på fråga 8.
  Han kan avslöja mer av sig själv i det som kallas progressiv uppenbarelse. GT är brokigt exempel på hur Gudsbilderna är mångskiftande. Allt från antropmorfism (t.ex. att Gud kan känna lukten av ett visst offer) till absolut transcendens (t.ex. i profetlitteraturen).

  Magnus

 • Stigacke on 12 augusti, 2013 at 2:30 e m said:

  Ditt inlägg skapar fler frågor än svar.

  Fråga 1: Vad är din åsikt som du anser prologen stödjer? Om det är ”Jesus är Gud”, vilken Gud är han i så fall?

  Fråga 2: Att Jeshua är till före Abraham, visar detta att Jeshua är evig Gud?

  Fråga 3: Finns det andra former av preexistens skildrade i bibeln?

  Fråga 4: Finns det andra texter som man behöver få bekräftelse av i en sådan viktig fråga, eller räcker det med bara prologen?

  Fråga 5: Finns det avvikande uppfattningar i frågan att Jeshua är evig Gud bland apostlarna, eller bekräftar de det? Finns det texter som inte är förenliga med att Jeshua är Gud?

  Fråga 6: Bekräftar Jeshua att man skall tro att han är Gud? Eller finns det texter som säger att han har en Gud?

  Fråga 7: Finns det dokumenterat i bibeln att apostlarna förkunnade att Jeshua var Gud?

  Fråga 8: Kan bibelns Gud förändras?

  Jag förmodar att du inte vill blunda för dessa avgörande och utslagsgivande frågor om du vill behålla ett visst mått av trovärdighet.
  Mvh

 • sungaMagnus on 12 augusti, 2013 at 2:00 e m said:

  Proglogen stödjer mig med eftertryck och ja, jag tror på vad jag skriver med tanke på att jag följer texten ifråga något du uppenbarligen inte gör är det gäller Joh 1:1ff.

  Jag jonglerar inte utan konstaterar:
  i. Ordet var i begynnelsen
  ii. Ordet var Gud
  iii. Ordet blev kött (=Jesus)
  iv. Johannes Döparen säger att Jesus fanns innan Johannes (d.v.s.det personiella Ordet).

  Det är du SÅ som vanligen blundar med öppna ögon eller tolkar allt via ett Bladh för ögonen.

  Magnus

 • Stigacke on 12 augusti, 2013 at 12:56 f m said:

  Ok, då förstår jag precis. Dina många rabbiner har alltså blivit färre, men dom har förstånd på samma nivå som andra som har förstånd. Detta förstånd visar sig alltså genom att de kan läsa och förstå Sak 14:1-4. Det är ju utmärkt!

  Kan de förstå även andra texter vore det än bättre? Kan du ge mig namn och adress på den som har mest förstånd att förstå Sak 14:1-4 så vore jag tacksam.

  Jag förstår att du har mycket förstånd när du kan förstå allt genom deras förstånd.
  Mvh

 • Stigacke on 12 augusti, 2013 at 12:44 f m said:

  Den kopplingen gör uppenbarligen inte apostlarna. Det är att hoppa över en gräns som finns tydligt markerad i NT.

  Varken han som skrev prologen eller övriga stöder dig. Hur vet vi det? Vi vet det eftersom Joh 17:3 & 1 Kor 8:6 finns + alla de otaliga texterna där Gud och Jeshua är separerade+ alla de texter som säger att Jeshua har fadern som sin Gud. Plus texterna som beskriver Gud t ex 1 Tim 6:15-16.

  Tror du själv på det du skrev, så återstår att redogöra för hur den Oföränderlige kan förändrats då den andra personen i den treeniga Gudomen fick en ny natur som människa. Klarar du av jonglerandet med de två naturerna utan att det blir en natur över? Vår vän Micael fick bekänna att han inte klarade det trots sin stora kunskap om allt som hände på kyrkomötena. Det hjälper tydligen inte. Hur löser du detta min broder?
  Mvh

 • Jag skrev inte om många rabbiner. Som vanligt brister din läsförståelse. Vilket dessvärre gäller även din Bibelläsning. Sak 14:1-4 kan bara förstås på ett sätt vilket förståndiga rabbiner och andra med förstånd förstår.

 • sungaMagnus on 11 augusti, 2013 at 10:51 e m said:

  Kopplingen är att Jesus är Ordet som var i begynnelsen som är Gud som blev kött.

  En Gud en person; en människa i Jesus.
  Mvh Magnus

 • Stigacke on 11 augusti, 2013 at 10:17 e m said:

  Jag har inga rabbiner. Det var du som hade många alldeles nyss som trodde att Messias är Gud när han kommer. Har de redan tappat tron?

 • Jag skrev om detta för några år sedan. Du frågade nog likadant då och du fick nog också svaret då.

  Vad heter den eller de rabbiner som ser annorlunda på Sakarja kap 12?

  Men egentligen handlar det inte om deras förståelse utan om din. Det är det som kan rädda dig.

 • ”Jeshua är alltså Guds son genom bibelns förståelse av att vara Guds
  son, inte kyrkans ”samma väsen-begrepp”. Där skiljer sig kyrkofädernas
  tankesätt från det biblisk/judiska”

  Rabbiner som ännu inte insett att Yeshua är Messias har förståelsen att när Han kommer är Han Israels Gud. Detta utifrån Sakarja kap 14.

 • Stigacke on 11 augusti, 2013 at 8:50 e m said:

  Instämmer i det du skriver. Jag har sett denna koppling hela tiden, men varit lite avvaktande vart du ville ta den.

  Detta visar att Jeshua är en (äkta) människa rakt igenom. Hans mänskliga ande är ren rakt igenom, därför kan han bära våra synder i sin kropp.
  Tack Jeshua!

 • sungaMagnus on 11 augusti, 2013 at 8:30 e m said:

  SÅ skrev:
  *Ja, först i vers 14 kan man tala om att Ordet kan personifieras. De
  översättare som vill göra det tidigare översätter houtos med han, men
  det kan precis lika gärna övers. med det.

  **Ja, det är riktigt att man kan översätta ett grekiskt demonstrativt pronomen med ”det, detta” ; i annat fall översätter man med ”denne” eller ”denna”.

  Om man avser med ”Ordet” att det är könslöst bör man översätta med ”det” (2000 gör detta). Att Ordet är könslöst gör det dock inte till en icke-person.

  Gud som Fader bör knappast förstås som en könsbestämning heller.

  De flesta översättarna har dock gjort samma koppling som författaren själv gjort när han låter Döparen tydliggöra den personiella kopplingen:

  Det var om honom jag sade: Efter mig kommer en man som är före mig, ty han var före mig.

  Här är den enda plausibla kopplingen prologen eftersom det enda i sammanhanget som fanns före människan Johannes var Ordet som sedan blev kött..

  Att missa denna koppling är snudd på förbryllande och en förolämpning till elementär mänsklig intelligens.

  Magnus

 • Micael Gustavsson on 11 augusti, 2013 at 8:25 e m said:

  Jo det är jag, men i den här diskussionen var jag noga med att enbart skriva sådant jag skulle skrivit om jag varit ateist. Det var från början enbart menat som en historisk korrektion, så jag ber om ursäkt om mitt sätt att uttrycka mig gick det att utvecklas till något annat. Jag är lite överkänslig för historiska felaktigheter. Mitt första inlägg på Aletheia var en korrigering av någon som hävdade att man trodde jorden var platt på medeltiden.

 • Stigacke on 11 augusti, 2013 at 7:59 e m said:

  Jo, jag erkänner att de två naturerna inte uppkom eller bestämdes på mötet i Kalcedon, utan att det i Kalcedon avgjordes vilken av de två synsätten som segrade med hjälp av att fråga den döda Euphemia.
  Är du nöjd? (om du inte gilla Euphema så ta inte upp det med mig, jag håller mig vad ortodoxa kyrkan skriver)

  Ursäkta, jag trodde att du var kristen och trodde på den athansiska bekännelsen.
  Mvh

  Ps/ Nu tänker jag inte svara mer om du återkommer med vad som hände i Kalcedon.

 • Micael Gustavsson on 11 augusti, 2013 at 7:51 e m said:

  Och låt då bli att göra felaktiga påståenden om vad som beslutades vid Kalcedon. Det är ju faktiskt ni som hela tiden blandar in henne.

 • Micael Gustavsson on 11 augusti, 2013 at 7:47 e m said:

  Fast nu blandar du bort korten igen; du vet faktiskt inte vad jag anser att man måste tro, eller hur? Och det är skillnad på vad man måste tro, och vad som är den bästa förklaringen av fakta. Kvantfysik går också över mitt huvud. Jag är varken teolog eller fysiker.
  Det jag skrivit om det historiskt felaktiga i din beskrivning av Kalcedon hade jag faktiskt kunnat skriva även om jag var marxist eller buddhist. Kan du inte bara erkänna att du hade fel. Alltså din historiska beskrivning, på samma sätt som du skulle ha fel om du påstod att man på medeltiden trodde att jorden var platt.

 • Stigacke on 11 augusti, 2013 at 7:34 e m said:

  Låt bli att blanda in Guds tjänare Mose i Jesu olika naturer. Din liknelse haltar på båda benen.

  Det jag påstår är att den segrande falangen vid Kalcedon vann p g a utslagsrösten från den döda Euphemia. Hur detta falsarium gick till kan man enkelt ta reda på genom att Googla på Euphemia Calcedon 451

  Nu tycker jag att vi lämnar gamla Euphemia ifred. Må hon vila i frid till uppståndelsens dag. Hon var förmodligen en modig kvinna som tordes stå för sin tro då det kostade på att bekänna sin tro.

  Mvh

 • Stigacke on 11 augusti, 2013 at 7:25 e m said:

  Ja, då avslöjade du att du inte kan reda ut detta med de olika naturerna. Ingen annan kan det heller därför att då står man antingen med en Treenig Gud som i en del av sig har en mänsklig natur, alltså är människa, eller så har man två Jesus.

  Det som går över ditt huvud, vill du ändå försvara och hävda att man måste tro. Lurad är rätta ordet.

  Det som inte går över huvudet är att vi skall tro apostlarnas lära att Jeshua är Messias den levande Gudens son. Då blir man inte lurad.
  Mvh

 • Micael Gustavsson on 11 augusti, 2013 at 7:05 e m said:

  Skillnaden det gör är att man inte kan hävda att något de tror har sitt ursprung i något som ev hände vid Kalcedon.

  Jag tror man skulle säga att en ”natur” inte i går i en person, däremot så kan en person ha en natur. Fr.o.m. inkarnationen har den andra personen i så fall en mänsklig natur också. Men det ändrar ju inte att den gudomliga naturen är gudomlig och fortfarande inte mänsklig. Men det där går egentligen över mitt huvud. Det jag reagerade på med mina inlägg var felaktig historieskrivning.

 • Micael Gustavsson on 11 augusti, 2013 at 6:56 e m said:

  Sluta blanda bort korten! Jag har väl aldrig påstått att spiritism inte är ockult.

  Moses ägde en stav. Låt oss anta att någon frågar de döda om han höll staven i vänster eller hand, och får något svar. Är i så fall påståendet att han ägde en stav ockult?

  Ditt påstående om att läran om Jesus som sann Gud och sann människa skulle ha ockult ursprung pga av något som kanske hände vid Kalcedon är lika falskt, som att påstå att det faktum att Moses ägde en stav skulle ha ockult ursprung i exemplet ovan.

  Även om berättelsen om Euphemia skulle vara sann, så kan du inte hävda att en lärofråga hon inte tillfrågades om har sitt ursprung i hennes svar.

 • Stigacke on 11 augusti, 2013 at 6:44 e m said:

  Berndt: ”Men Joh. 1:18 säger att fram till Jesus kunde ingen sägas ha sett Gud”

  – Nej, du har fel! Läs texten igen. tänk på att dina ord ingår inte i bibeltexten. 🙂
  Mvh

  Ps/ Ja texten i 1 Joh 1:1-4 är det inget fel på, men den säger att Jeshua är Messias Guds son.

 • Stigacke on 11 augusti, 2013 at 6:39 e m said:

  Hmm! Försök inte smita nu Calle. Jag hade ju en fråga som du skall besvara.

  Berätta för mig okunnige på vilket sätt och i vilken form Jesus kom från himlen?

  Jag tror att han kom från himlen. Räcker det?

 • Stigacke on 11 augusti, 2013 at 6:37 e m said:

  Gud sade: ”Nalkas mig så skall jag nalkas er”.
  Det kan bli fler än tre steg (filer). 🙂

  Om ni älskar mig så håller ni mina bud, sa Jeshua!

  Hur många av de buden vill du bryta, pastor Berndt Isaksson?
  Mvh

 • Stigacke on 11 augusti, 2013 at 6:31 e m said:

  Jag vet inte vad du anser om spiritism eller fråga de döda. Men om du kan bevisa att man inte frågade den döda Euphemia eller att det är högst gudfruktigt att rådfråga döda personer, så löser det frågan.

  Jag anser i alla fall att spiritism eller att rådfråga döda tillhör det ockulta.

  Mvh

  Ps/ Det finns mycket mer som du bör skämmas för som skett i kristendomens namn, för att inte tala om det kyrkomöte som kallas för ”rövarsynoden”. Skriv in /2008/03/11/larostrider-och-rovarsynoder/ på Aletheias startsida.

 • Berndt Isaksson on 11 augusti, 2013 at 6:31 e m said:

  Hur totalt vilse i pannkakan MFS är visar sig verkligen i det som dess ledare säger i nya direktiv, med dessa avslutande ord ( av Ketriel Blad) .

  Saxat från MFS`s hemsida:

  ”Under flera år har vi arbetat med frågan om hur många och vilka bud som gäller för de inympade. Så småningom mognar det fram ett svar som jag upplever kommer från himlen. Med den Eviges hjälp kommer vi, ett antal ledande män, att utarbeta ett material som vi kan kalla Vägen, där det kommer att presenteras
  tre filer av observans. Högerfilen kommer att innehålla bud och observans som är obligatoriska för de inympade, i mellanfilen finns bud och observans som är rekommenderade för alla och i
  vänsterfilen finns bud och observans som kan räknas som överkurs, och är till för dem som vill leva så nära judisk livsstil
  som möjligt utan att för den skull konvertera eller utåt identifiera sig som jude. Var och en får då köra i den fil han upplever att han vill och kan. Man kan också byta mellan filerna för olika områden och tider.”
  SLUT CITAT

  Det enda positiva man kan säga om detta är ju att det är för väl att de inte utger sig för att vara kristna. För det MFS står för är så TOTALT främmande för Evangeliet vi finner i tron på vår älskade Jesus. Det allvarliga är dock att MFS´s representanter ihärdigt infiltrerar kristna sammanhang, trots att de inte ens själva vill kalla sig kristan, och propagerar för denna extrema lagiskhet som citatet ovan visar prov på.

  Berndt

 • Calle Svensson on 11 augusti, 2013 at 6:27 e m said:

  Jag tror inte att det går att hjälpa någon här.

  Hursomhelst, Gud har sin väg med den här världen. Må hans vilja ske och hans rike komma.

 • Micael Gustavsson on 11 augusti, 2013 at 6:16 e m said:

  Jag vet att du har de åsikterna, och det jan givetvis diskuteras, vilket det ju också görs här. Kan du och dina åsiktsfränder sluta upp med att felaktigt påstå att den normala kristna synen på Jesus har ockult ursprung så skulle debatten bli bättre. Eftersom du nu vet hur det ligger till, så är det alltså helt oacceptabelt att upprepa dessa påståenden.

 • Berndt Isaksson on 11 augusti, 2013 at 6:13 e m said:

  Jo, MFS brukar skylla på fel läsart och alla möjliga krystade bortförklaringar när Bibelorden inte passar in i deras villoläror.

  Men Joh. 1:18 säger att fram till Jesus kunde ingen sägas ha sett Gud, men i Jesus ser vi Gud kommen i köttet. Man såg honom, tog på honom.

  Eller som Johannes uttrycker det i sit första brev:

  1 Det som var från begynnelsen, det vi har hört, det vi med egna ögon
  har sett, det vi skådade och med våra händer rörde vid – om Livets Ord
  är det vi vittnar. 2 Ja, livet uppenbarades, vi har sett det och vittnar
  om det och förkunnar för er det eviga livet, som var hos Fadern och
  uppenbarades för oss. 3 Det vi har sett och hört förkunnar vi för er,
  för att också ni skall ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med
  Fadern och hans Son Jesus Kristus. 4 Och detta skriver vi för att vår
  glädje skall vara fullkomlig.

 • Stigacke on 11 augusti, 2013 at 6:08 e m said:

  Micael Gustavsson: ”Kontrollera vad kopter, armenier och syrianer tror för den lära som förkastades vid Kalcedon.”

  – Ja, jag vet vad de tror, men vad gör det för skillnad? Eftersom läran om Jesu två naturer är falsk från grunden, så spelar det ingen roll vad de tror.

  Fråga: Vad lär ortodox kristen tro? Ingår både Jesus mänskliga natur och hans gudomliga natur i den andra personen i Gudomen?
  Mvh

 • Stigacke on 11 augusti, 2013 at 5:59 e m said:

  Ja, eller så lär du dig att förstå vad bibeln lär.
  Vad sa dina lärare om dig i skolan? 🙂

 • Stigacke on 11 augusti, 2013 at 5:57 e m said:

  Du som vet allt, berätta på vilket sätt och i vilken form Jesus kom från himlen?

  Jag tror att han kom från himlen.

  Ps/ Anthony Buzzard har en del artiklar på MFS hemsida som vi översatt. Dom är bra, läs dem gärna.

 • Stigacke on 11 augusti, 2013 at 5:53 e m said:

  Ser du inte att just den översättningen av en speciell läsart är motsägande. Analyser texten istället för att oreflekterat skriva.

  Texten säger att ingen har sett Gud. Om det stämmer så kan ju inte Jesus vara Gud eftersom tusentals har sett honom. Eller menar du att ingen har sett Jesus?

  Läser vi 1917-års översättning så är inte Jesus Gud längre.

  ”Ingen har någonsin sett Gud; den enfödde Sonen, som är i Faderns sköte, han har kungjort vad Gud är.”

  Hur kan detta komma sig?
  Mvh

 • Berndt Isaksson on 11 augusti, 2013 at 5:44 e m said:

  Joh. 1:18 Ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde, som själv är Gud och är hos Fadern, har gjort honom känd.

 • Stigacke on 11 augusti, 2013 at 5:44 e m said:

  Ja, du har rätt att det avgjordes vid Kalcedon det som redan hade bestämts tidigare, men vad gör det för skillnad när det gäller lärans innehåll. Den är totalt fel oavsett var de bestämt den eller vilken av de två uppfattningarna som segrade.

  Ingår både människan Jeshua och Gud Jeshua i den treenige Guden?
  Mvh

 • Stigacke on 11 augusti, 2013 at 5:35 e m said:

  Ja, först i vers 14 kan man tala om att Ordet kan personifieras. De översättare som vill göra det tidigare översätter houtos med han, men det kan precis lika gärna övers. med det.

  ”Ordet blev kött”, d v s det blev människa. Det biblisk/judiska gudsbegreppet innebär att Gud är evigt densamme. Han kan in förändras genom att föda eller att han föds. Jeshua är alltså Guds son genom bibelns förståelse av att vara Guds son, inte kyrkans ”samma väsen-begrepp”. Där skiljer sig kyrkofädernas tankesätt från det biblisk/judiska. När Ordet blev människa, betyder inte detta att denna människa (Jeshua) var eller blev evig Gud. Han har ett gudomligt ursprung, men det är något långt ifrån att vara Gud. Gud har ingen sett, många har sett Jeshua.

  ”Från Paulus, Kristi Jesu tjänare, kallad till apostel, avdelad för att förkunna Guds evangelium,som Gud har utlovat genom sina profeter i de heliga skrifterna, evangeliet om hans son, som till sin mänskliga härkomst var av Davids ätt och genom sin andes helighet blev insatt som Guds son i makt och välde vid sin uppståndelse från de döda: Jesus Kristus, vår herre.” Rom 1:1-4

  – Paulus lär att Jeshua blev insatt som Guds son när han fick makt och välde vid uppståndelsen. Detta sonskap har med auktoritet och makt att göra och är bibelns lära om sonskap när det gäller Israels kungar och Israels folk, de är också Guds son enligt Skriften. Det är här som kyrkans hellenistiskt influerade fäder gick fel genom att föra in ”homousis-begreppet” (samma substans). Det skapade hela denna kristologiska strid som pågick under flera århundraden tills man med världslig makt skapade enhet i tron genom treenighetsläran. Denna lära är falsk rakt igenom eftersom man förändrade både gudsbegreppet och inte förstod bibelns tanke eller lära om representationsskap.

  Hoppas att du har kunnat ta till dig något av detta.
  Mvh

 • Calle Svensson on 11 augusti, 2013 at 5:18 e m said:

  Det är lite lustigt hur Joh 1:1; ”Ordet var Gud” jämt och ständigt läses som: ”Ordet ÄR Gud”. Det gör även de mer lärda ”kristna apologeterna” som annars använder sig av avancerade argument utifrån grekisk grammatik.

  När det passar deras syften ( i Joh 1:1) så gör de sig plötsligt helt omedvetna om de enklaste verbformerna vilket avslöjar deras bottenlösa falskhet med all önskevärd tydlighet!

 • Micael Gustavsson on 11 augusti, 2013 at 5:16 e m said:

  Har jag sagt att det gör någon skillnad? Men historiska fakta är att det som avgjordes vid Kalcedon, och alltså enligt dig genom ockultism, just var dessa hårklyverier. Du kan alltså inte utan historieförfalskning hävda att en lära har sitt ursprung i att fråga en död, när den döda (om den berättelsen ens är sann) valde mellan två val som båda innehöll detta. Det är som om du skulle hävda att mjölkdrickande kom från att fråga en död, när man frågat den döde om man ska dricka lätt- eller standardmjölk!

 • Stigacke on 11 augusti, 2013 at 5:06 e m said:

  Micael: ”Det,som avgjordes i Kalcedon var enbart hur de två 100% relaterade till varandra.”

  – Gör det nån skillnad? Hur två 100% relaterar till varandra har ingen förstått eftersom det inte kan förstås, inte ens av de som hittade på detta.
  Mvh

 • Calle Svensson on 11 augusti, 2013 at 4:38 e m said:

  Vad MFS-läran förnekar är att Jesus kom från himlen, fast Jesus själv säger att han kom från himlen ( Joh 6:38).

  De kan vara influerade av unitaren Buzzard. Att Jesus kom från himlen skulle förminska hans mänsklighet sägs det.

  MFS-läran vet också att Jesus inte hade evigt liv när han själv sade sig ha det ( Joh 5:26), han fick det först senare, efter uppståndelsen, och blev därmed Gud såsom signaturen Stigacke har bevisat.

  Det är inte bra att veta bättre och mer än Skriften, men det bryr sig kristenheten inte om, och inte den judaiserande kristna sekten MFS heller.

 • sungaMagnus on 11 augusti, 2013 at 3:46 e m said:

  SÅ! Jag vet din utgångspunkt när det gäller synen på Jesu gudom. Det var inte detta jag reagerade på utan jag fick intrycket att du förnekade det uppenbara nämligen att Johannes Döparen i den anförda texten hänvisar till en personlig preexistens gällande Jesus d.v.s. som Ordet. Prologen och resten av kapitel ett förutsätter en personifiering av Logos som blivit kött i Jesus..

  Om vi överens om detta självklara kan diskussionen föras huruvida detta Ord/plan osv. är Gud eller en gud bland många gudar..

  mvh Magnus

 • Calle Svensson on 11 augusti, 2013 at 3:05 e m said:

  Nu förstår jag hur det kommer sig att signaturen ”Stigacke” kallar Antonia och pastor Isaksson för sina trossyskon.

  De har egentligen samma tro, signaturen ”Stigacke” tar bara en tio mils omväg för att komma till samma läromässiga punkt om att Jesus ÄR Gud. Han skriver: ”han har av sin Gud och Fader fått även hans namn YHWH.” Detta måste betyda att Jesus ÄR YHWH, han blev det till slutet! För hans ”trossyskon” var Jesus det från första början.

  Så det är inte Jesus som kommer tillbaka, det är YHWH själv som Jesus, precis det samma som hans ”trossyskon” säger att han gjorde redan när han kom för första gången. En Gud plus ”en delegerad Gud” blir två Gudar, fattas bara en så blir det Treenigheten!

  Nu kan ni lägga ner den här evighetsdebatten och ha en kramkalas mellan ”syskonen”.

 • Micael Gustavsson on 11 augusti, 2013 at 2:48 e m said:

  Kontrollera vad kopter, armenier och syrianer tror för den lära som förkastades vid Kalcedon.

 • Micael Gustavsson on 11 augusti, 2013 at 2:37 e m said:

  Och i den post av dig som jag först kommenterade, så skrev du faktiskt att läran om sann Gud och sann människa kom till genom ockultism. Vilket alltså inte stämmer om den läran var accepterad redan innan Kalcedon.

 • Calle Svensson on 11 augusti, 2013 at 2:33 e m said:

  ”Så skall det ske på den dagen”

  ”…det sker när Herren Jesus kommer från himlen och uppenbara sig med sina mäktiga änglar, i flammande eld och straffar dem som inte vill veta av Gud och dem som inte lyder vår Herre Jesu evangelium.” (ur Andra Tessalonikerbrevet).

  Herren Jesu evangelium som ni INTE trodde på var denna:

  ”Detta är evigt liv att de känner dig (= Fadern), den ende sanne Guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus.” Joh 17:3

  Ni trodde INTE att Fadern är den ende sanne Guden, och ni trodde inte att Gud sände Jesus. Ni trodde att Jesus ÄR Gud själv kommen i köttet, inte Guds son som blev sänt av Gud (Rom 1:1-4 och Rom 8:3). Ni trodde inte på Guds evangelium.

  Vad den vantron får för konskvens för kristenheten får ”den dagen” visa.

  Gud har makt att få hela världen på knän, och han har makt att sopa bort all falsk religion från världen. Vilka medel han har till sitt förfogande, det kan man läsa om i Uppenbarelseboken.

 • Micael Gustavsson on 11 augusti, 2013 at 2:33 e m said:

  Fast hans poäng var välsaltat det var du som hävdade att en lära var falsk för att den var katolsk. Och att du inte kan använda det argumentet mot andra, om du själv tror på läror som också är katolska. Jag tror att han håller med dig om att det är Bibeln som ska avgöra.

 • Micael Gustavsson on 11 augusti, 2013 at 2:28 e m said:

  Nu var det ju du som drog in Kalcedon i det hela, och därtill en falsk historisk vinkling av detsamma

 • Micael Gustavsson on 11 augusti, 2013 at 2:24 e m said:

  Hej, du skrev faktiskt ordagrant ovan att jungfrufödseln fanns i Bibeln ”medan”sann Gud och sann människa” eller ”100% Gud och 100% människa” skapades vid Kalcedon år 451″. Detta är alltså inte historiskt sant. Om berättelsen om Euphemia alls är sann, så valde hon i så fall mellan två alternativ som båda två trodde på ”100% Gud och 100% människa. Du får det att låta som om det i stället var så att detta skulle ha etablerats av henne. Det,som avgjordes i Kalcedon var enbart hunden två 100% relaterade till varandra.

 • Stigacke on 11 augusti, 2013 at 2:11 e m said:

  Det korta svaret är: Det visar hur fort avfallet från apostlarnas undervisning gick.

  Det längre svaret är: Nu fanns det ingen treenighetslära utformad under de första generationerna efter apostlarna. Man menar att redan Tertullianus (160-220) myntade begreppet treenighet, men det är inte säkert dokumenterat. Det var förmodligen en subordinationslära mer lik Arius som var den förhärskande långt in i det fjärde århundradet. Den athanasiska trosbekännelsen som beskriver treenighetsläran var inte utformad förrän möjligen på 600-talet. Man vet inte säker av vem och inte heller vem som slutförde denna bekännelse.

  Apostlarna gjorde inga detaljerade beskrivningar av gudsdbegreppet, eftersom ingen hade en tanke på att den gudsförståelse de hade inte var den rätta. Det finns emellertid glimtar (mer i förbifarten) av beskrivningar av den Gud som Paulus tjänade och som var den Gud som alla judar tillbad, inklusive Jeshua.

  ”…han, den salige, ende Härskaren, konungarnas Konung och herrarnas Herre, 16 som ensam är odödlig och bor i ett ljus dit ingen kan komma, och som ingen människa har sett eller kan se. Honom tillhör ära och evig makt! Amen.” 1 TIm 6:15-16.

  Av detta kan vi lära oss att Gud är den ”ende härskaren”, att han är konungarnas Konung och herrarnas Herre, att Gud ensam är odödlig, att ingen kan komma dit där Gud finns och att ingen människa har sett Gud. Det är denne Gud som Paulus lovprisar.

  Passar detta in på Jeshua? Nej, bara det att Jeshua också är konungarnas Konung och herrarnas Herre. Hur kan han vara det om han inte är den Evige Guden?

  Svar: Jeshua har av Gud fått all makt, han har fått det eviga livet som gåva efetr uppståndelsen, Joh 5:26, han har av sin Gud och Fader fått även hans namn YHWH. Därför att Fadern upphöjt honom har Jeshua givits en delegerad tjänst att vara Gud och Herre över allt tills allt är honom underlagt. Därför kommer den återkommande Messias inte i sitt eget namn utan i YHWH´s namn. Baruch haba beShem Adonaj. (Välsignad vare han som kommer i HERRENS namn)

  ”Men när det heter att allt är lagt under honom, så är det uppenbart att den är undantagen som har lagt allt under Kristus. Och när allt har blivit lagt under honom, då skall Sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom, för att Gud skall vara allt i alla.” 1 Kor 15:27-28

  Jeshua skall underordna sig ”den som lagt allt under honom” vilket är Gud. Sedan skall Gud bli allt i alla, både i Jeshua och i oss.

  Kan denna Paulus undervisning inordnas i en treenighetslära? Aldrig, den går helt stick i stäv med kyrkofädernas lära om Gud.

  Den nakna och obehagliga sanningen för väldigt många är att den gudsförståelse som judendomen hade på apostlarnas tid aldrig utmanades eller förändrades av Jeshua eller hans apostlar. Den förändras inte av att Jeshua är Messias, inte ens av att han är Kristus. 🙂

  Det var hellenistiska sinnen som hade lätt att förklara den som gör underverk att han är Gud, (Läs Apg 14:11)
  Shavua tov!

 • Calle Svensson on 11 augusti, 2013 at 1:58 e m said:

  Mikael Gustavsson: ”Läste du ens vad jag skrev”

  Du kanske läser själv, men din läsförståelse är inte så bra.

  Jag skrev att Chalcedon befäste läran om ”sann Gud och sann människa” inte att läran om vad som kallas för ”Jesu Gudom” antogs där.

  Jag kan också säga varför jag inte bryr mig så mycket om de teknikaliteter som du skriver om (naturernas beskaffenhet och deras inbördes relationer till varandra etc.). Det vore som att ge sig i debatt om mormonläran med mormoner, de skulle glatt vinna den debatten när de ser allt genom mormonglasögon och mormonismen är sanningen och måttstocket för allt i världen allt kan förklaras genom mormonismen.

  De ”klassiskt krisna” lider av samma syndrom. Ledstjärnan för dem är läran att ”Jesus är Gud” och allt annat är irrlära, inklusive allt Gud själv (Jesaja 45:5 m.fl) och Jesus Kristus har att säga i Skriften (Joh 17:1-3). Det är helt ovidkommande också för dem att aposteln Paulus säger att vi har bara en Gud, Fadern (1 Kor 8:6), den ifrån tron avfallna kristenheten har två till. ”Summan av Guds ord” är fastställd till att betyda att Gud är treenig, Gud har ingenting att säga i deras förbannade falska religion (Gal 1:8), inte Jesus heller och inte hans apostlar.

  Paulus säger att förmedlaren mellan Gud och människor är en människan, Kristus Jesus. Det är vad ni INTE tror att han är. Ni tror inte heller att Fadern är den ende Guden, vilket Paulus säger att han är, och vilket Jesus säger att Fadern är. Det är poängen här för mig. ”Naturerna” och deras eventuella sammanblandning eller åtskillnad är nonsens, det säger mig absolut ingenting.

 • Stigacke on 11 augusti, 2013 at 1:27 e m said:

  Micael, jag har aldrig påstått att ”Kristi två naturer” skapades vi Kalcedon. Det jag skrev var att den utslagsgivande rösten vilken av de två uppfattningarna som skulle vinna, avgjordes genom att fråga en död.

  ”It was finally decided that each group would write a ”confession of faith” telling what they believed, on a scroll. The two scrolls were sealed and placed in the tomb of the cathedral’s patron, Saint Euphemia. A guard watched over the tomb for three days, while the delegates fasted and prayed.

  You brought joy to the Orthodox
  and shame to the defenders of heresy,
  for you confirmed what the Fathers
  of the Fourth Council had correctly taught. Glorious martyr Euphemia, fair virgin of Christ, entreat Christ God to grant us His great mercy.

  When the tomb was opened, the scroll detailing the Orthodox position was in Euphemia’s right hand, and the other scroll lay at her feet. Euphemia had given the answer: Christ is one Person in two unconfused, undivided and inseparable natures.”

  Skriv ut punkterna i adressen nedan så kommer du till den officiella undervisning som Ortodoxa kyrkan har om detta.

  http://dce(punkt)oca (punkt)org/assets/templates/bulletin(punkt)cfm?mode=html&id=33

  Det vittnesbörd som apostlarna ger är att Jeshua är en människa som har ett gudomligt ursprung. Inte att han har två olika naturer.

  Gud är en och en är medlaren mellan Gud och människa, Jeshua Messias, människa.
  Mvh

 • Fudge är inte bra för tänderna. Förmodligen är denna undervisning skadlig för både kropp och själ. I båda fallen sett ur ett evighetsperspektiv.

 • Micael Gustavsson on 11 augusti, 2013 at 12:18 e m said:

  Nej, de sakerna skapades inte vid Chalcedon, se mina svar till Calle Svensson. Att Jesus var både fullt ut Gud och människa slogs tex fast vid Efesos många år innan Chalcedon. Det Chalcedon slog fast gentemot de som kom att kallas monofysiter, var att de två naturerna var utan sammanblandning. Samtidigt, fick monofysiterna rätt i att det rådde full enhet mellan det gudomliga och mänskliga hos Jesus, men den enheten förlades av Chalcedon till personen, inte naturerna. OBS att de kyrkor som förkastar Chalcedon, men erkänner koncilierna fram till Efesos ( tex kopter, armenier och syrianer), tror starkare på Jesu gudom än de Chalcedonska kyrkorna. Så oberoende om historien med den döda Euphemia är sann eller inte, så kan hon inte beskyllas för dessa dogmer. Men vill ni absolut att kristna dogmer ska ha ett hedniskt ursprung, får ni väl istället försöka hitta något med Efesiernas Diana eller så…..

 • Anders R Pettersson on 11 augusti, 2013 at 11:58 f m said:

  De första generationerna ekr trodde att jesus var Gud, vad är din kommentar till de tidiga dokumenten för treenigheten.

 • Jag bryr mig om Skriften i alla dess delar medan du bortser från viktiga bitar i den alt inte alls förstår dem. Bed om Andens vägledning i dina fortsatta studier.

 • Man ser där också att han inte blir ensam om sitt öde. De som följer honom får dela detta fruktansvärda öde i evigheters evighet. Se även Upp 14:9-11 och Upp 21:8.

 • SefastTronde on 11 augusti, 2013 at 10:59 f m said:

  Väljer att torgföra en kommentar här, som skrivits i Bength Gustafsons blogg i ViD, och som legat för granskning i tre dagar nu:

  Sefast Tronde skriver:Din kommentar inväntar granskning.

  9 augusti, 2013 kl. 01:33

  Citat, ”Men med Livets Ord i Uppsala och med trosrörelsen kom en renässans för tron på Gud, på Bibeln och på det övernaturliga in i det vardagliga och praktiska livet och den blev en utmaning för såväl enskilda individer som för religiösa och profana institutioner.”

  En del säger så, och jag håller inte med alls. Ulf Ekman, och hans beundrarskara, har dock strävat efter att etablera denna felaktiga bild.

  Visst är det en realitet att vi under decennier levt i en avfällig kristenhet, där otrons fästen fått större inflytande inom vissa delar av kristenheten än i andra. Vad Ulf Ekman bidragit med är främst en mer debatterande och anspråksfull attityd, där han inledningsvis läromässigt överbetonat vissa bibliska fundament, därtill stundtals uppblandat med tvivelaktiga spån från Kenjon/Hagin. Det man kan fråga sig är om detta över huvud taget varit ett bidrag i positiv bemärkelse?

  Har själv rört mig i många frikyrkliga sammanhang alltsedan 80-talets början, och aldrig upplevt att UE kommit med något nytt, förutom det amrikaniserande som väl kan ifrågasättas. Ex. ”Vi är en ande, som har en själ och bor i en kropp”, och läran om att ”Jesus died spiritualy”, och Whaley’s demonoligi etc. etc.

  Sedan var UE en av dem som initierade en predikostil där han under predikan uppmanade auditoriet till berkäftelser med ”Amen, amen”, handuppräckning och halelujarop till olika uttalanden mitt under predikan. Jag kan inte se något gott med uppmaningar till sådana spontana uppmaningar till bekräftelse, då man därmed håsar upp stämningen till oreflekterade bekräftelser, vilket huvudsakligen binder upp lyssnarna gentemot predikanten. Huruvida detta skulle vara ett uttryck för UEs trosundervisning lämnar jag därhän.

  Visst har Ulf Ekman även bidragit med positiva bidrag. Främst menar jag dock att hans mediala genomslag, där han inte tvekade för att ta debatten i olika samhällsfrågor, och politikers agerande gentemot kristenheten varit av godo. Den rösten har dock tystnat väsentligt under det senaste decenniet.

  Jag tillhör dock dem som vägrar Kenyon/Hagin/ Ekman m.fl. att underlägga sig monopol på definitionen av ordet tro, eller trosundervisning. All biblisk förkunnelse är trosundervisning, och alla behöver vi växa i vår tro på levande Gud. Sådan undervisning är dock inte något nytt som Ekman vare sig infört eller återinfört. Livets Ords betydelse för svensk kristenhet har här överbetonats avsevärt.

 • Vad jag ville ha sagt var att YHWH önskar frid på jorden och så blir det en dag. Men han önskar inte frid till varje pris. Han önskar inte frid till dem som sår split genom att uppträda orättvist, förtrycker de arma, dem som splittrar hjorden genom s k enhetssträvanden etc. Inte heller önskar Han frid till dem som fördärvar jorden (Upp 11:18). Tvärtom kom Han för att sända svärd bland dessa (Matt 10:34). De som stiftar fred, d v s håller sig till den undervisning YHWH förmedlat till oss på Lagens berg och i Bergspredikan, kommer inte att drabbas av detta och inte heller av crescendot då Svärdet avslutar denna tidsålder vid Harmagedon. Dessa kommer då och nu att kallas Guds söner (Matt 5:9).

 • Micael Gustavsson on 11 augusti, 2013 at 10:51 f m said:

  Läste du ens vad jag skrev; den befäster läran om Kristi två naturer mot dem som ansåg att han hade två men att de var upplösta och sammanblandade. Om din historia om ett dött helgon alls är sann, så var det att naturerna inte var sammanblandade som hon befäste, inte frågan om ifall Jesus var gudomlig. Därför kan dukningen säga att den läran kom från Chalcrdon; den var i stället den gemensamma accepterade bakgrunden som båda sidor höll med om. Du får i stället kritisera Efesos eller Nicea, men då kanske det saknas skrönor om döingar….

 • Stigacke on 11 augusti, 2013 at 6:03 f m said:

  Anders, jag tar inte tid och läser så långa citat. Vad är det du vill säga?
  Var välsignad!

 • ShmuelS on 11 augusti, 2013 at 5:23 f m said:

  Den som hade blivit profeterad om sen 1 Mos 2:3 kom till jorden som en människa.
  YHWH finns i evighet, har ingen början och inget slut. Om vi ska bry oss om Skriften?

 • Anders R Pettersson on 11 augusti, 2013 at 2:26 f m said:

  Vad de första kristna trodde. 50 AD The Huleatt Manuscript50 AD The Huleatt Manuscript ”She poured it [the perfume] over his [Jesus’] hair when he sat at the table. But, when the disciples saw it, they were indignant. . . . God, aware of this, said to them: ’Why do you trouble this woman? She has done [a beautiful thing for me.] . . . Then one of the Twelve, who was called Judas Iscariot, went to the chief priest and said, ’What will you give me for my work?’ [Matt. 26:7-15]” (Huleatt fragments 1-3).74 AD The Letter of Barnabas74 AD The Letter of Barnabas ”And further, my brethren, if the Lord [Jesus] endured to suffer for our soul, he being the Lord of all the world, to whom God said at the foundation of the world, ’Let us make man after our image, and after our likeness,’ understand how it was that he endured to suffer at the hand of men” (Letter of Barnabas 5).80 AD Hermas80 AD Hermas ”The Son of God is older than all his creation, so that he became the Father’s adviser in his creation. Therefore also he is ancient” (The Shepherd 12).140 AD Aristides140 AD Aristides ”[Christians] are they who, above every people of the Earth, have found the truth, for they acknowledge God, the creator and maker of all things, in the only-begotten Son and in the Holy Spirit” (Apology 16).150 AD Justin Martyr150 AD Justin Martyr ”The Father of the universe has a Son, who also being the first begotten Word of God, is even God.” (Justin Martyr, First Apology, ch 63)150 AD Justin Martyr ”Christ is called both God and Lord of hosts.” (Dialogue with Trypho, ch, 36)150 AD Justin Martyr ”Moreover, in the diapsalm of the forty-sixth Psalm, reference is thus made to Christ: ’God went up with a shout, the Lord with the sound of a trumpet.” (Dialogue with Trypho, ch 37)150 AD Justin Martyr quotes Hebrews 1:8 to prove the Deity of Christ. ”Thy throne, O God, is forever and ever.” (Dialogue with Trypho, ch 56)150 AD Justin Martyr ”Therefore these words testify explicitly that He [Christ] is witnessed to by Him who established these things, as deserving to be worshipped, as God and as Christ.” – Dialogue with Trypho, ch. 63.150 AD Justin Martyr in Chap. LXVI. He (Justin) Proves From Isaiah That God Was Born From A Virgin. (Chapter Title, Chap. LXVI)150 AD Justin Martyr ”And Trypho said, ”You endeavor to prove an incredible and well-nigh impossible thing;[namely], that God endured to be born and become man…some Scriptures which we mention, and which expressly prove that Christ was to suffer, to be worshipped, and [to be called] God, and which I have already recited to you, do refer indeed to Christ.” (Dialogue with Trypho, ch 68)150 AD Justin Martyr ”But if you knew, Trypho,” continued I, ”who He is that is called at one time the Angel of great counsel, and a Man by Ezekiel, and like the Son of man by Daniel, and a Child by Isaiah, and Christ and God to be worshipped by David, and Christ and a Stone by many, and Wisdom by Solomon, and Joseph and Judah and a Star by Moses, and the East by Zechariah, and the Suffering One and Jacob and Israel by Isaiah again, and a Rod, and Flower, and Corner Stone, and Son of God, you would not have blasphemed Him who has now come, and been born, and suffered, and ascended to heaven; who shall also come again, and then your twelve tribes shall mourn. For if you had understood what has been written by the prophets, you would not have denied that He was God, Son of the only, unbegotten, unutterable God. For Moses says somewhere in Exodus the following: `The Lord spake to Moses, and said to him, I am the Lord, and I appeared to Abraham, to Isaac, and to Jacob, being their God; and my name I revealed not to them, and I established my covenant with them.’ And thus again he says, `A man wrestled with Jacob,’ and asserts it was God; narrating that Jacob said, `I have seen God face to face, and my life is preserved.'” (Dialogue of Justin with Trypho, A Jew, Chap. CXXVI [See also The First Apology of Justin, Chap. XIII; XXII; LXIII;Dialogue of Justin with Trypho, A Jew, Chap. XXXVI; XLVIII; LVI; LIX; LXI; C; CV; CXXV; CXXVIII)[Trypho to Justin] ”…you say that this Christ existed as God before the ages, and that He submitted to be born and become man” – Dialogue with Trypho, ch.48.150 AD Justin Martyr ”We will prove that we worship him reasonably; for we have learned that he is the Son of the true God Himself, that he holds a second place, and the Spirit of prophecy a third. For this they accuse us of madness, saying that we attribute to a crucified man a place second to the unchangeable and eternal God, the Creator of all things; but they are ignorant of the Mystery which lies therein” (First Apology 13:5-6).150 AD Justin Martyr ”Jesus Christ is the only proper Son who has been begotten by God, being His Word and first-begotten, and power; and, becoming man according to His will, He taught us these things for the conversion and restoration of the human race” (First Apology 23).150 AD Justin Martyr ”But both Him, and the Son (who came forth from Him and taught us these things, and the host of the other good angels who follow and are made like to Him), and the prophetic Spirit, we worship and adore.” (Justin Martyr, First Apology, ch 6) Notice what else Justin say: ”Worship God alone.” (Justin Martyr, First Apology, ch 16) ”Whence to God alone we render worship.” (Justin Martyr, First Apology, ch 17)150 AD Justin Martyr ”God begot before all creatures a Beginning, who was a certain rational power from himself and whom the Holy Spirit calls . . . sometimes the Son, . . . sometimes Lord and Word … We see things happen similarly among ourselves, for whenever we utter some word, we beget a word, yet not by any cutting off, which would diminish the word in us when we utter it. We see a similar occurrence when one fire enkindles another. It is not diminished through the enkindling of the other, but remains as it was” (Dialogue with Trypho the Jew 61).150 AD Justin Martyr ”God speaks in the creation of man with the very same design, in the following words: ’Let us make man after our image and likeness’ . . . I shall quote again the words narrated by Moses himself, from which we can indisputably learn that [God] conversed with someone numerically distinct from himself and also a rational being. . . . But this Offspring who was truly brought forth from the Father,was with the Father before all the creatures, and the Father communed with him” (Dialogue with Trypho the Jew 62).150 AD Justin Martyr [Note: Justin never says Jesus is a created angel. Justin never refers to Jesus as an angel before creation, although JW’s will falsely affirm such from the text below. Justin, however, does refer to Jesus as the ”angel of the Lord” after creation in various appearances to man. Many but not all Trinitarians would have no problem affirming, along side of Justin, that Jesus as uncreated God, was referred to as the Angel of Jehovah.] ”HOW GOD APPEARED TO MOSES. And all the Jews even now teach that the nameless God spake to Moses; whence the Spirit of prophecy, accusing them by Isaiah the prophet mentioned above, said ”The ox knoweth his owner, and the ass his master’s crib; but Israel doth not know Me, and My people do not understand.” And Jesus the Christ, because the Jews knew not what the Father was, and what the Son, in like manner accused them; and Himself said, ”No one knoweth the Father, but the Son; nor the Son, but the Father, and they to whom the Son revealeth Him.” Now the Word of God is His Son, as we have before said. And He is called Angel and Apostle; for He declares whatever we ought to know, and is sent forth to declare whatever is revealed; as our Lord Himself says, ”He that heareth Me, heareth Him that sent Me.” From the writings of Moses also this will be manifest; for thus it is written in them, ”And the Angel of God spake to Moses, in a flame of fire out of the bush, and said, I am that I am, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, the God of thy fathers; go down into Egypt, and bring forth My people.” And if you wish to learn what follows, you can do so from the same writings; for it is impossible to relate the whole here. But so much is written for the sake of proving that Jesus the Christ is the Son of God and His Apostle, being of old the Word, and appearing sometimes in the form of fire, and sometimes in the likeness of angels; but now, by the will of God, having become man for the human race, He endured all the sufferings which the devils instigated the senseless Jews to inflict upon Him; who, though they have it expressly affirmed in the writings of Moses, ”And the angel of God spake to Moses in a flame of fire in a bush, and said, I am that I am, the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob,” yet maintain that He who said this was the Father and Creator of the universe. Whence also the Spirit of prophecy rebukes them, and says, ”Israel doth not know Me, my people have not understood Me.” And again, Jesus, as we have already shown, while He was with them, said, ”No one knoweth the Father, but the Son; nor the Son but the Father, and those to whom the Son will reveal Him.” The Jews, accordingly, being throughout of opinion that it was the Father of the universe who spake to Moses, though He who spake to him was indeed the Son of God, who is called both Angel and Apostle, are justly charged, both by the Spirit of prophecy and by Christ Himself, with knowing neither the Father nor the Son. For they who affirm that the Son is the Father, are proved neither to have become acquainted with the Father, nor to know that the Father of the universe has a Son; who also, being the first-begotten Word of God, is even God. And of old He appeared in the shape of fire and in the likeness of an angel to Moses and to the other prophets; but now in the times of your reign, having, as we before said, become Man by a virgin, according to the counsel of the Father, for the salvation of those who believe on Him, He endured both to be set at nought and to suffer, that by dying and rising again He might conquer death. And that which was said out of the bush to Moses, ”I am that I am, the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob, and the God of your fathers,” this signified that they, even though dead, are let in existence, and are men belonging to Christ Himself. For they were the first of all men to busy themselves in the search after God; Abraham being the father of Isaac, and Isaac of Jacob, as Moses wrote.” (Justin Martyr, First Apology, ch 63)150 AD Justin Martyr ”It is not on this ground solely,” I said, ”that it must be admitted absolutely that some other one is called Lord by the Holy Spirit besides Him who is considered Maker of all things; not solely [for what is said] by Moses, but also [for what is said] by David. For there is written by him: ’The Lord says to my Lord, Sit on My right hand, until I make Thine enemies Thy footstool,’ as I have already quoted. And again, in other words: ’Thy throne, O God, is for ever and ever.” (Dialog of Justin with Trypho, a Jew, ch 56)150 AD Justin Martyr ”Then I replied, ”Reverting to the Scriptures, I shall endeavor to persuade you, that He who is said to have appeared to Abraham, and to Jacob, and to Moses, and who is called God, is distinct from Him who made all things, — numerically, I mean, not [distinct] in will. For I affirm that He has never at any time done anything which He who made the world — above whom there is no other God — has not wished Him both to do and to engage Himself with.” (Dialog of Justin with Trypho, a Jew, ch 56)150 AD Justin Martyr ”… even so here, the Scripture, in announcing that the Angel of the Lord appeared to Moses, and in afterwards declaring him to be Lord and God, speaks of the same One, whom it declares by the many testimonies already quoted to be minister to God, who is above the world, above whom there is no other [God].” (Dialog of Justin with Trypho, a Jew, ch 60)150 AD Justin Martyr ”I shall give you another testimony, my friends,” said I, ”from the Scriptures, that God begat before all creatures a Beginning, [who was] a certain rational power [proceeding] from Himself, who is called by the Holy Spirit, now the Glory of the Lord, now the Son, again Wisdom, again an Angel, then God, and then Lord and Logos; and on another occasion He calls Himself Captain, when He appeared in human form to Joshua the son of Nave (Nun). For He can be called by all those names, since He ministers to the Father’s will, and since He was begotten of the Father by an act of will; just as we see happening among ourselves: for when we give out some word, we beget the word; yet not by abscission, so as to lessen the word [which remains] in us, when we give it out: and just as we see also happening in the case of a fire, which is not lessened when it has kindled [another], but remains the same; and that which has been kindled by it likewise appears to exist by itself, not diminishing that from which it was kindled. The Word of Wisdom, who is Himself this God begotten of the Father of all things, and Word, and Wisdom, and Power, and the Glory of the Begetter, …” (Dialog of Justin with Trypho, a Jew, ch 60)150 AD Polycarp of Smyrna150 AD Polycarp of Smyrna ”I praise you for all things, I bless you, I glorify you, along with the everlasting and heavenly Jesus Christ, your beloved Son, with whom, to you and the Holy Spirit, be glory both now and to all coming ages. Amen” (Martyrdom of Polycarp 14).160 AD Mathetes160 AD Mathetes ”[The Father] sent the Word that he might be manifested to the world . . . This is he who was from the beginning, who appeared as if new, and was found old . . . This is he who, being from everlasting, is today called the Son” (Letter to Diognetus 11).

 • Anders R Pettersson on 11 augusti, 2013 at 1:58 f m said:

  Arkeologi; While digging to expand the Israeli prison at Megiddo, Israel,
  prisoners found a large tile floor. Further excavation revealed the remnants of the walls of the church, within a larger Roman villa. In addition to beautiful fish mosaics (the original symbol of Christianity), a number of inlaid inscriptions were found in the tile. The site was dated to the third century through pottery remnants (first half of the third century) and the style of Greek writing in the inscriptions. One inscription indicated that Gaianus, a Roman military officer, helped pay for the mosaic. A second inscription was in remembrance of four Christian women (maybe martyrs?) – three with Greek names, and the fourth with a Roman name. However, the most compelling inscription is the one that was a tribute to Jesus, ”Akeptous, the God-loving, offered this table for (the) god Jesus Christ, as a remembrance.” Obviously, the discovery of a third century inscription calling Jesus God discredits the idea that Jesus Christ was not worshipped until the fourth century.

 • Hej Per,

  ”Kan bli så att varje knä böjer sig och varje tunga bekänner Jesus som Herre på domedagen.”

  Är du inne på Apokatastasis tanken nu, om alltings återställelse menar du?

  Själv har jag förstått det så att detta kommer att ske, mer eller mindre frivilligt! Även Djävulen skall ju böja knä, men inte blir han räddad för det!

  Du skriver mycket som är riktigt bra, men här förstår jag inte alls hur du tänker?

  God Bless,

  Antonia

 • Stigacke on 10 augusti, 2013 at 11:46 e m said:

  Ja, jungfrufödelsen är klart dokumenterat. Varför blir det ingen debatt om den?

  Svar: Därför att den är klart dokumenterad.

  ”Sann Gud och sann människa” eller ”100% Gud och 100% människa” finns inte dokumenterat på något ställe i bibeln, men i kyrkans trosbekännelser finns den skriven. Det är den nakna och obehagliga sanningen för många. Men många är inte intresserade av sanning.

  Mvh

 • Stigacke on 10 augusti, 2013 at 11:41 e m said:

  Magnus: ”Han var före mig” . Var trogen prologen i vilken texten ingår (jmf Jn 1:1 och 1:15)

  Det precis samma typ av ”varande” vi möter i den viktiga diskussionen nedan:

  Han svarade: ”Sannerligen, jag säger er: jag är och jag var innan Abraham blev till.”
  Då tog de upp stenar för att kasta på honom, men Jesus försvann och lämnade templet.

  – Att Messias fanns före Johannes döparen eller Abraham, gör det honom till Gud? Fanns änglarna före Abraham? Magnus, så lätt blir man inte Evig Gud som du tycks tro. 🙂

  Om Jeshua fanns som den Eviges ord (logos, davar, memra) innan han föddes, gör det Jeshua till evig Gud? Uppenbarligen inte eftersom Jeshua själv och apostlarna bekänner Jeshuas Fader som den ende sanne Guden. Ingen kan göras till evig Gud, men Jeshua har av Gud ”gjorts till både Herre och Messias”. Det har vi klara ord på.

  Du skriver att de flesta teologer är överens om att det är ”davar” som ligger till grund för ”logos”. Vet du vad ”davar” betyder eller kan betyda? Davar kan betyda många olika saker bland annat detta:

  ”The word דבר (davar) may better be translated as ”order” as in the phrase ”And YHWH gave orders to Moses saying”. A commanding officer does not speak to his troops. he has formulated his action plans and has determined the best means to have these plans carried out. Once all of this is determined, he gives his ”orders” to his troops. These orders are ”an ordered arrangement”.

  Davar kan också betyda sak eller ting och plan.

  Jeshua fick sitt namn av ängeln innan han föddes, så människan Jeshua har inte funnits före sin egen födelse, men vi har alltid undervisat att han har en preexistens av något slag. Om det är en medveten sådan eller inte kan vi inte säkert veta. En preexistens som Guds davar kan innebära olika saker, t ex som Guds messiasplan av evighet eller som davar = Guds talade ord. Det vi kan vara riktigt säkra på är att Jeshua inte är den evige Guden eftersom denne är en (1) och att Jeshua har denne Gud som sin Gud och Fader.
  Mvh

 • Berndt Isaksson on 10 augusti, 2013 at 11:13 e m said:

  Till Stigacke (SÅ)

  Jungfrufödseln är tydligt dokumenterad i Bibeln, men dock med ytterst få bibelverser. Medan sanningen om att Jesus är Gud är ofantligt tydligt dokumenterad både i GT:s profetior och i NT:s vittnesbörd. Bibelcitaten på det har jag och många andra gett dig, men ditt hjärta har du stängt för denna centrala bibliska sanning.

  Berndt

 • Stigacke on 10 augusti, 2013 at 11:07 e m said:

  Svaret på detta finner du i bibeln. En människa av den förste Adams släkte kan inte vara syndfri. Därför föddes Jeshua utan synd och levde utan att synda som den förste Adam gjorde. Därför kunde han ta alla människans synder i sin kropp och bli försoningen för hela mänskligheten. Medlaren måste vara en sann äkta människa för att kunna vara en medlare, men utan egen synd. Därför skriver Paulus att ”Gud är en och en är medlaren mellan Gud och människan, Jeshua Messias, människa. Av denna text kan vi lära att om det finns bara en (1) medlare, så är Gud lika en (1) som medlaren.

  Gud kan varken vara medlare eller försona människans synd eftersom Gud inte är en människa. Han kan dessutom inte dö. Gud är ensam odödlig, enligt aposteln Paulus, 1 Tim 6:15-16

  De som säger att Jesus måste vara Gud för att försona världen, har inte förstått försoningen. De har inte heller kunnat ge en enda bibeltext som visar detta, men ändå håller de fast vid detta. Det är inte förståndigt att bete sig SÅ.

 • Stigacke on 10 augusti, 2013 at 10:54 e m said:

  Den avgörande skillnaden är att jungfrufödelsen är väl dokumenterad i bibeln, medan ”sann Gud och sann människa” eller ”100% Gud och 100% människa” skapades vid Kalcedon år 451 där utslagsrösten ansågs given av den döda Euphemia.

  Detta fortfar du att uppehålla emot Jeshuas eget vittnesbörd vem som är den ende sanne Guden. Tala om gensträvighet.
  Mvh

 • ”En högerfil, en mellanfil, och en omkörningsfil – för de extra duktiga! Slutmål – fysisk omskärelse!”

  Varför inte vitsa till det lite? Paulus tvekade inte att använda ironi i det fallet…

  En högerfil, en mellanfil, och en omskärningsfil…

 • Vad vet du om rätt Sabbatsfirande? Du följer påvens och katolicismens kalender och schema så vitt jag vet. De vet inget om ett rätt Sabbatsfirande.

  Men nu är den över… väntan blir lång till nästa.

 • Upp 20:12Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar, efter vad som stod skrivet i böckerna. 13Och havet gav igen de döda som fanns i det, och döden och helvetet gav igen de döda som fanns i dem, och var och en dömdes efter sina gärningar. 14Döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden. 15Om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön.

  Den sista fienden Jesus lägger under sina fötter är döden och helvetet, som är en förvaringsplats för dem som varit separerade från Gud för att han är helig, som vi ser är det fortfarande livets bok som gäller, vilket är Jesus. Havet tolkar jag som andra himlen, eller i folkmun himlen. glashavet framför tronen i tredje himlen skvallrar lite om va som är under.

  Jes 45:23Jag har svurit vid mig själv,
  ett sanningsord har utgått från min mun,
  ett ord som inte skall tas tillbaka:
  För mig skall alla knän böja sig.
  Alla tungor skall ge mig sin ed
  24och säga om mig: Endast i HERREN är rättfärdighet och styrka. Till honom skall man komma,
  och alla som varit förbittrade på honom skall blygas.

  Fil 2:9 Därför har också Gud upphöjt honom över allting
  och gett honom namnet över alla namn,
  10 för att i Jesu namn alla knän skall böja sig,
  i himlen och på jorden och under jorden,
  11 och alla tungor bekänna, Gud, Fadern, till ära,
  att Jesus Kristus är Herren.

  Rom 11:32 Ty Gud har gjort alla till fångar under olydnaden för att sedan förbarma sig över alla.

  Vilka knän och vilka tungor innefattar inte Guds frälsningsplan? Tänk att Gud svurit detta vid sitt namn och inte era, världens frälsning hänger inte på er, vilket många tycks tro..

  Det kan va svårt att greppa guds frälsningsplan för mänskligheten, för mig har dessa bibelord gjort det lättare. Jesus är större än ni vågat tro. Om hela Israel ska bli frälst, och de ska bli frälsta på samma sätt som hedningarna, då innebär det att samma löfte gäller alla människor.

  Apg 15:11 Nej, vi tror att vi på samma sätt som de blir frälsta genom Herren Jesu nåd.”

  Joh 3:16Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. 17Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom.

  Kan bli så att varje knä böjer sig och varje tunga bekänner Jesus som Herre på domedagen.. En gigantisk stor omvändelse på sista dagen, att judarna blir frälsta på en och samma dag precis som alla andra. Att nåden omfattar allt… Jag har visat er ord på detta.. Sedan kan ni ju tvista om det, men har Gud svurit det, då måste han hålla det.

 • Födde Maria bara en ande?

  Hur menar du förresten? Borde inte kommentera en så dum fråga men… På den första Pingstdagen kom Yeshua till oss som en levandegörande Ande och är med oss – inte er – alla dagar intill tidens ände.

 • Berndt Isaksson on 10 augusti, 2013 at 4:10 e m said:

  Jag har nu lyssnat till Edward Fudge som ger ett fantastiskt bra
  föredrag i det svåra ämnet om Helvetet. Han börjar med att säga att det
  lite förenklat finns tre tolkningar i denna svåra fråga:

  1.Helvetet är en plats för evig pina.(det som blivit den klassiska
  synen inom kristenheten, och som exempelvis denna bloggs ägare omfattar.)

  2.Helvetet en renade plats på väg till evig Salighet (universalism )(exempelvis den katolska tolkningen)

  3.Helvetet en plats där de förlorade förintas och ej mera finns.

  Fudge
  har genom sina studier kommit fram till han är övertygad om att det är
  det tredje alternativet som är Bibelns verkliga lära i denna fråga.
  Alltså, att människor går förlorade och för möta en dom i helvetet, men
  att helvetet är en förintande eld där människor förintas och inte pinas i
  all evighet. Han påpekar att Gud givetvis i sin storhet kommer har
  möjlighet att låta de helvetiska kvalen vara anpassade till respektive
  människas liv.

  Jag tillhör dem som alltid tänkt att alternativ 1 är den rätta tolkningen, men Fudge har åtminstone fått mig att börja
  fundera på om inte alternativ 3 är det mest rimliga förståelsen av vad Bibeln faktiskt säger.

  Eftersom länkar fastnar i moderation, så kan du gå in på You Tube och sök på:

  Lecture – Edward Fudge – The Fire that Consumes.

  ..

  Berndt

 • Calle Svensson on 10 augusti, 2013 at 1:58 e m said:

  Pastor Isaksson: ”..så tror du också på att Jesus föddes av en jungfru, dvs Maria. Det är ju också en sanning som är viktig i Katolska kyrkan. Gör det då dig till en ockultist? Ja, enligt din egen logik borde det göra det.”

  Din ”logik” kallas för ”Quilt by Association”. Ett fullgott skäl för uteslutning från en webbplats enligt pastor Isaksson (fallet Jasmine).

  Jag tror att Jesusbarnet blev till på det sättet som beskrivs i Evangelierna (Lukasevangeliet 1: 34-35).

  Att katoliker för pastor Isaksson är ockultister, det kan pastor Isaksson berätta för katolikerna, jag har ingenting med dem att göra.

 • Calle Svensson on 10 augusti, 2013 at 1:23 e m said:

  ”Försök få historiska fakta rätt.”

  Att göra något vettigt av gammelkyrkliga lärostrider om ”Kristi naturer” är lika meningslöst som att försöka sätta sig in i mormonläran.

  Det var inte fel upfattat att Chalcedon befäste läran om ”sann Gud och sann människa” dvs. läran om ”Kristi två naturer” också kallad för den ”hypostatiska föreningen” och att avgörandet skedde genom en död helgons (Euphemia) förmedling.

  Chalcedoniska trosbekännelsen ( ingen svensk översättining gick att finna på nätet):

  ”We, then, following the holy Fathers, all with one consent, teach people to confess one and the same Son, our Lord Jesus Christ, the same perfect in Godhead and also perfect in manhood;

  truly God and truly man, of a reasonable [rational] soul and body;

  consubstantial [co-essential] with the Father according to the Godhead, and consubstantial with us according to the Manhood;

  in all things like unto us, without sin;

  begotten before all ages of the Father according to the Godhead, and in these latter days, for us and for our salvation, born of the Virgin Mary, the Mother of God, according to the Manhood;

  one and the same Christ, Son, Lord, only begotten, to be acknowledged in two natures, inconfusedly, unchangeably, indivisibly, inseparably;

  the distinction of natures being by no means taken away by the union, but rather the property of each nature being preserved, and concurring in one Person and one Subsistence, not parted or divided into two persons, but one and the same Son, and only begotten God (μονογενῆ Θεὸν), the Word, the Lord Jesus Christ;

  as the prophets from the beginning [have declared] concerning Him, and the Lord Jesus Christ Himself has taught us, and the Creed of the holy Fathers has handed down to us.”

  Rena rappakalja jämfört med aposteln Paulus ord:

  ”Ty Gud är en, och en är medlaren mellan Gud och människor, en människa, Kristus Jesus” (1 Tim 2:5)

  Det är Inte för intet att det står: ”en människa, Kristus Jesus”

  ”Ty eftersom döden kom genom en människa, så kom också de dödas uppståndelse genom en människa” (1 Kor 15: 21)

  När man går ifrån sanningen så blir det långa haranger (och mycket ”teologi”) i försök att skyla över lögnen, det har inte minst Antonia tidigare visat här.

 • Micael Gustavsson on 10 augusti, 2013 at 10:39 f m said:

  Scholem var inte rabbin utan religionshistoriker, men en erkänt skicklig sådan. Det ändock osäkert bur mycket han trodde av den judendom han beskrev. Han hörde delvis hemma i samma vänsterradikala kretsar som sin vän Walter Benjamin.

 • Micael Gustavsson on 10 augusti, 2013 at 10:26 f m said:

  Den dogmatiska formuleringen i Chalcedon var riktad mot monofysiter som hade en ännu starkare betoning på Jesu gudom än den chalcedonska. Av de åsikter som stod mot varandra var alltså den segrande närmare din (även om den är långt från dig), än den förlorande. Försök få historiska fakta rätt. På tidigare koncilier avgjordes att Sonen var Gud av evighet (Nicea) och att människan Jesus fullt ut var Guds Son, och inte bara en människa Sonen bodde i som i ett tempel (Efesos). Det man gjorde i Chalcedon var att mildra formuleringarna från Efesos, och fullt ut erkänna Jesu mänskliga natur.

 • Berndt Isaksson on 10 augusti, 2013 at 8:41 f m said:

  Vad jag förstår, Calle, så tror du också på att Jesus föddes av en jungfru, dvs Maria. Det är ju också en sanning som är viktig i Katolska kyrkan. Gör det då dig till en ockultist? Ja, enligt din egen logik borde det göra det.

  Berndt

 • Antonia on 10 augusti, 2013 at 6:28 f m said:

  L.W

  Ett rätt Sabbatsfirande som Gud har behag till!

  Matt.5: 43 I haven hört att det är sagt: ’Du skall älska din nästa och hata din ovän.’ 44 Men jag säger eder: Älsken edra ovänner, och bedjen för dem som förfölja eder, 45 och varen så eder himmelske Faders barn; han låter ju sin sol gå upp över både onda och goda och låter det regna över både rättfärdiga och orättfärdiga. 46 Ty om I älsken dem som älska eder, vad lön kunnen I få därför? Göra icke publikanerna detsamma? 47 Och om I visen vänlighet mot edra bröder allenast, vad synnerligt gören I därmed? Göra icke hedningarna detsamma?

  /Antonia

 • Läsare on 10 augusti, 2013 at 1:20 f m said:

  Per
  Fantastiskt bra skrivet, men vänta bara snart kommer bortförklaringarNa på löpande band, dom börjar med språket, vilket användes och vad betyder det när man tar det i ett annat språk. Sen kommer ifrågasättandet sa dom verkligen det, har den som skrev det uppfattat rätt.
  Eller så står det inte så i deras bibel, vänta och se, man häpnar över deras förmåga att blunda och samtidigt se det som passar dem.

 • s.Magnus : Det har vi redan svarat på, hur många gånger som helt nu, men det finns inget gehör för någon annan förklaring än den; att Gud är en och Sonen är Hans ombud (agent) 🙁

  Till slut tröttnar man att höra på den ’gamla’ raspiga skivan!

  Men visst är det precis så som du säger! Ordet är Sann Gud och Sann Människa!

  Mvh,

  Antonia

 • SefastTronde on 9 augusti, 2013 at 11:47 e m said:

  Jag har trots min blåblodiga jämtländska börd, sedan tidigt 1300-tal, ägare av Sveriges äldsta fäderneärvda släktgård, även judiskt blod till den grad att en rabin en gång försäkrade mig om att jag därigenom kunde få israeliskt medborgarskap.

  Då Jesus är min Herre och Frälsare är dock detta otänkbart, just på grund av att Han är min Frälsare och att Hans Ord är ljuset på min väg.

  Ketriel, och alla hans anhängare, är vilse i pannkakan!

 • SefastTronde on 9 augusti, 2013 at 11:41 e m said:

  Galaterbrevet 5:1-12;

  För att vi skola vara fria, har Kristus frigjort oss. Stån därför fasta, och låten icke något nytt träldomsok läggas på eder. 2 Se, jag säger eder, jag Paulus, att om I låten omskära eder, så bliver Kristus eder till intet gagn. 3 Och för var och en som låter omskära sig betygar jag nu åter att han är pliktig att fullgöra hela lagen. 4 I haven kommit bort ifrån Kristus, I som viljen bliva rättfärdiga i kraft av lagen; I haven fallit ur nåden.5 Vi vänta nämligen genom ande, av tro, den rättfärdighet som är vårt hopp. 6 Ty i Kristus Jesus betyder det intet huruvida någon är omskuren eller oomskuren; allt beror på huruvida han har en tro som är verksam genom kärlek.

  7 I begynten edert lopp väl. Vem har nu lagt hinder i eder väg, så att I icke mer lyden sanningen? 8 Till sådant kom ingen maning från honom som har kallat eder. 9 Litet surdeg syrar hela degen. 10 För min del har jag i Herren den tillförsikten till eder, att I icke häri skolen tänka på annat sätt; men den som vållar förvirring bland eder, han skall bära sin dom, vem han än må vara. 11 Om så vore, mina bröder, att jag själv ännu predikade omskärelse, varför skulle jag då ännu alltjämt lida förföljelse? Då vore ju korsets stötesten röjd ur vägen. — 12 Jag skulle önska att de män som uppvigla eder läte omskära sig ända till avstympning.

  12: JAG SKULLE ÖNSKA ATT DE MÄN SOM UPPVIGLA EDER LÄTE OMSKÄRA SIG ÄNDA TILL AVSTYPMNING.

 • Berndt Isaksson on 9 augusti, 2013 at 11:09 e m said:

  Eller så är det bara du som svamlar på. Dina inlägg är tyvärr inte bortplockade.

  Berndt

 • Till moderatorn:

  Har skrivit två kommentarer om ”evangeliska alliansen” ikväll och båda har blivit bortplockade. Är denna oheliga allians en helig ko? Vad i allsindar… Är det inte bara hinduer som har heliga kor?

 • Muslimer tror att Gud är en liksom vi tror. Till skillnad från dem tillbeder vi Yeshua medan de hyllar Muhammed..Det är den avgörande skillnaden. För tid och för evighet.

 • ShmuelS on 9 augusti, 2013 at 10:37 e m said:

  Jag tror att den kristna religionen menar att Gud måste dö. Dessutom är kristendomens gud tre men en???

  Islam vet jag för lite om men jag tror inte att deras gud måste dö eller är mer än en.
  Judarna har en Gud som är evig.

 • Micael Gustavsson on 9 augusti, 2013 at 10:09 e m said:

  Tja, eftersom muslimer inte tror på vare sig treenighet eller inkarnation så er Gud och Islams väldigt lika varandra. Det Stefan Gustavsson menade var inte att Islam skulle vara san, utan att de tre semitiska religionerna delar en gudabild där Gud till skillnad från traditionella hedniska gudar inte är en del av universum.

 • ShmuelS on 9 augusti, 2013 at 10:01 e m said:

  Om du är övertygad om att du gör fel så behöver jag inte döma! Tack. 🙂
  Tre stjärnor är ett mänskligt påhitt som inte finns i Skriften.
  Ha en trevlig vilodag!

 • ShmuelS on 9 augusti, 2013 at 9:39 e m said:

  Sök på: A common word, så får du se hur många som tycker att islam och kristendom har samma Gud.

  Iofs kanske riktigt för ingen av dessa har Skriftens Gud som sin Gud.

 • ShmuelS on 9 augusti, 2013 at 9:35 e m said:

  Jag är i gott sällskap.

  Johannes säger;”Gud är ande, och de som tillbedja måste tillbedja i ande och sanning.”
  En ande har varken kött eller blod.

 • Jörgen Lindkvist on 9 augusti, 2013 at 9:03 e m said:

  Tack Birgit: men jag tycker att det var bättre för, på den gamla goda tiden.
  När jag trycker på kommentarer senaste inlägg kommer jag ändå till samma 3mån gamla kommentar.
  Har en smart phone vet inte om det är problemet?

 • Lars W on 9 augusti, 2013 at 8:59 e m said:

  ”Nej, SÅ. Blindheten, ja hjärtats slöja, är det du som bär. Jag har
  tillsammans med miljontals Jesustroende mött Bibelns Jesus som Herre och
  GUD.”

  De katoliker som författat treenighetsdoktrinen är över en miljard nu. Jag för för min del håller mig till Skriftens budskap:

  Gud är en.

 • Tycker ni ska läsa kolosserbrevet 1 och Efesierbevet 1, va det har att säga om Kristus, det finns en tidslös aspekt av det hela i och med att Gud bestämnde allt innan något annat var skapat. Det går inte att separera Fadern från Jesus, då skulle inte skapelsen/livet/ljuset finnas till.. Då börjar ni se att Jesus var med från allra första början.. ”Jag Är!” sa han dessutom, tog Guds namn i sin mun flera gånger, och Judarna försökte stena honom på plats utan rättegång.

  Kol 1:15Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. 16Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. 17Han är till före allting, och allt består genom honom. 18Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. 19Ty Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom 20och genom honom försona allt med sig, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors – frid genom honom både på jorden och i himlen. 21Också ni som en gång var främmande för Gud och genom ert sinnelag och genom era onda gärningar hans fiender, 22också er har han nu försonat med sig, när han i sin jordiska kropp led döden. Han vill låta er träda fram inför sig heliga, fläckfria och oförvitliga, 23om ni verkligen står fasta och väl grundade i tron och inte låter er rubbas från hoppet i det evangelium som ni har hört och som har predikats för allt skapat under himlen och som jag, Paulus, har blivit satt att tjäna.

 • Lars W on 9 augusti, 2013 at 8:48 e m said:

  Helt sjukt! Hur evangelisk är egentligen denna ”evangeliska allians”???

  (Hmm.. solen har gått ned .. men ännu har ej tre stjärnor tänts på aftonhimmelen… så – hoppas du förlåter mig mitt tilltag att jag fortfarande skriver, Sam)

 • Lars W on 9 augusti, 2013 at 8:40 e m said:

  ”Nej, Jesus är inte Fadern…”

  Jag får säga samma sak till dig Berndt, som till Calle, ser jag:

  Läs Jes 9:6 också.

 • Det var inte bara Yeshua som levde enligt Torah??? Han hade bättre uppkoppling än så 😉

 • Lars W on 9 augusti, 2013 at 8:32 e m said:

  Solen sjunker under horisonten…

  Shabbat Shalom!

  Inte till alla dessvärre…

  ”Ära vare Gud i höjden, och frid på jorden, bland människor till vilka han har behag!” ’

  Vi tar den sista strofen en gång till:

  ”…till vilka Han har behag!”

 • sungaMagnus on 9 augusti, 2013 at 8:22 e m said:

  Kom igen!!!!!!!!???? Menar du allvar?

  SÅ, bättre kan du. Läs innantill..

  ”Han var före mig” . Var trogen prologen i vilken texten ingår (jmf Jn 1:1 och 1:15)

  Det precis samma typ av ”varande” vi möter i den viktiga diskussionen nedan:

  Han svarade: ”Sannerligen, jag säger er: jag är och jag var innan Abraham blev till.”
  Då tog de upp stenar för att kasta på honom, men Jesus försvann och lämnade templet.

  Jag måste tillstå att jag blir förbryllad över din blindhet att inte se det totalt uppenbara åtminstone på textplanet..

 • Lars W on 9 augusti, 2013 at 8:18 e m said:

  ”Ditt förakt för kvinnor punkterar allt du i övrigt vill säga.”

  Jag bjöd på ett ”jaså” men kan inte låta dig slippa undan med det.

  Min kvinnosyn är biblisk från början till slut. Den bygger på skapelsordningen fastställd av Skaparen – Yeshua – för tid och för evighet.

  Med dig är det så att ditt förakt för Guds ord avslöjas bit för bit. Även skapelseordningen fastställd av Skaparen drabbas av din högmodiga attityd. I förlängningen leder detta till kvinnoförakt – tro det om du vill. Jag för min del högaktar Kvinnan i den roll Skaparen en gång för alla och för alltid fastställt för kvinnan, i liv och församlingsliv, och som till en del förkunnas av Paulus m fl. Ordspråksboken har en mycket vacker hyllning till Kvinnan. Bläddra i din hittills otummade Bibel så kanske du finner den.

 • Lars W on 9 augusti, 2013 at 8:06 e m said:

  Med dig Berndt är det lika illa som med Keitrel. Du sätter dig över Guds ord förmedlat genom Herrens tjänare Paulus. Liksom det Guds ord som förmedlats genom Herrens tjänare Moses.

 • Lars W on 9 augusti, 2013 at 8:04 e m said:

  ”Man måste vara helöverlåten och ha en kallelse från Gud för att klara detta.”

  Ignorerar man Herrens Apostel och dennes Galaterbrev är man inte ”helöverlåten”, Man är inte ens halvhjärtad i sitt förhållande till Israels Gud, till Honom som sände sin Apostel Paulus till oss hedningar.

 • Berndt Isaksson on 9 augusti, 2013 at 8:01 e m said:

  Men kära nån vilket trams! Skulle Gud ha kallat Ketriel Blad att leva som jude?

  Men detta kännetecknar verkligen sekter där medlemmarna blivit totalt förblindade. Sektledaren kan säga vilka konstigheter som helst och man sväljer det med hull och hår.

  Berndt

 • Lars W on 9 augusti, 2013 at 8:01 e m said:

  ”Jag skulle säga: skönt och stort att få ta emot Jesus som Herre och Gud i sitt liv, …”

  Men Guds bud anser du dig kunna ignorera och t o m förfölja dem som vill följa sin Mästare och leva såsom Han levde? Vem är herre i ditt liv? Inte är det min Herre och min Gud – Israels Gud YHWH.

 • Lars W on 9 augusti, 2013 at 7:55 e m said:

  ”Människosonen som är i himlen. Vid det tillfället stod han stadigt på jorden.”

  Börjar du förstå lite mer eller är det bara en illusion?

 • Lars W on 9 augusti, 2013 at 7:53 e m said:

  ”Joh 1:1 måste delvist vara manipulerad eftersom den inte går ihop med Skriften i övrigt.”

  Visst gör den det. Du läser Jesaja ser jag. Läs Jes 9:6 också.

 • Stigacke on 9 augusti, 2013 at 7:53 e m said:

  Han talar om Guds lamm. Lammet som slaktats från världens grundläggning. Detta kanske kan ge dig en hint om att Jeshua fanns före sin födelse. På vilket sätt är frågan? I faderns sköte som hans messiasplan av evighet? Eller fanns han eftersom han var förutsedd liksom vi är förutsedda i honom.

  Som du säkert börjar ana skall inte Johannesevangeliet förstås riktigt på samma sätt som synoptikerna. Vad menar t ex Johannes när han skriver att Jeshua säger: Människosonen som är i himlen. Vid det tillfället stod han stadigt på jorden.

 • Lars W on 9 augusti, 2013 at 7:50 e m said:

  ”YHWH är ande.”

  Du har missat poängerna i Bergspredikan och även i Joh 1 verkar det som.

  Ordet var Gud och ordet vart kött…
  Den siste Adam blev en levandegörande Ande… Guds Ande. Det är Honom vi vandrar med. Vandra med Honom du med, Sam.

 • sungaMagnus on 9 augusti, 2013 at 7:40 e m said:

  Vem talar Johannes Döparen om i Jn kap 1?

  Nästa dag såg han Jesus komma, och han sade: ”Där är Guds lamm som tar bort världens synd.
  Det är om honom jag har sagt: Efter mig kommer en som går före mig, ty han fanns före mig.
  (Joh 1:29-30 S00)

  Inte talar han om Ordet som var i begynnelsen? Det kan ju inte vara om människan Jesus eftersom han inte fanns före Johannes inte sant?

  Magnus

 • Berndt Isaksson on 9 augusti, 2013 at 7:18 e m said:

  Nej, Jesus är inte Fadern, men ETT med Fader i en Evig Treenighet – Fader, Son och Helig Ande.

  Berndt

 • Stigacke on 9 augusti, 2013 at 7:14 e m said:

  Nej, den personifieras inte mer än Herrens vishet. Ordet var Gud, vi vet inte vad theos syftar på efterson grekiskan inte är så tydligt i detta. Det skulle kunna syfta på Herrens mäktiga ord som är elohim. Kom ihåg att versaler är översättarnas verk.

 • Calle Svensson on 9 augusti, 2013 at 6:42 e m said:

  ”Vad som är viktigt med prologen är Davar personiferas och beskrivs vara Gud.”

  Och det skulle gå emot Jesus själv som bekänner Fadern som den ende sanne Guden? (Joh 17:1-3)

  Sankta simplicitas!

 • Calle Svensson on 9 augusti, 2013 at 6:38 e m said:

  Hej Läsare!

  Du ställer dina egna kriterier på Jesus, att han måste vara den som du i din vishet bestämmer. Sedan vill du få bekräftelse för det, eller svarar själv på din egen fråga. Man kan säga att det är dumheter.

  Hade du läst i Bibeln istället så skulle du veta att Gud ”lät sin egen son bli lik en syndfull människa och sände honom som ett syndoffer” (Rom 8:3)

  Det du saluför, ”Gud och människa på en å samma gång”, är en lära som den katolska kyrkan antog genom en ockult handling vid ett helgons grav år 451 i Chalcedon. Helgonen hette Euphemia.

  Läran om ”sann Gud och sann människa” har kommit in i kristenheten genom ockultism. Att fråga de döda är ockultism.

 • sungaMagnus on 9 augusti, 2013 at 6:27 e m said:

  Nej! Den betydelsen har inte theos på grekiska. Jn är skriven på grekiska.

  Ja, jag är av övertygelsen (allt fler av forskarna i NT lutar åt detta) att det är Davar som författaren hänvisar till.

  Vad som är viktigt med prologen är Davar personiferas och beskrivs vara Gud.

  mvh Magnus

 • sungaMagnus on 9 augusti, 2013 at 6:22 e m said:

  Jag har besvarat din invändning tidigare i denna tråd (ber dig gå tillbaka och kolla in mitt svar) med vad ett grekiskt imperfekt implicerar d.v.s. presensbetydelse.

  Jag ser att du inte är förtrogen med koinegrekiska och ursäktar din okunnighet.

 • ShmuelS on 9 augusti, 2013 at 6:15 e m said:

  Det stämmer att alla fick del av arvssynden från Adam och Eva. Därför gav YHWH Torah, instruktioner, om hur man skulle bete sig för att få sin synd förlåten och kunna närma sig YHWH.

  Det var inte bara Yeshua som levde enligt Torah. Johannes döparens föräldrar har detta skrivet om dem;
  ”De voro båda rättfärdiga inför Gud och vandrade ostraffligt efter alla Herrens bud och stadgar.” Luk 1.

  För att bli förlåten och syndfri måste blod utgjutas : ”utan att blod utgjutes gives ingen förlåtelse.” Hebr 9.

  YHWH är ande. Har inget blod.
  Därför kallas också Yeshua för; vårt offerlamm. Där ser vi en parallell med Torah där offerlamm var vägen till förlåtelse.
  Yeshua levde ju efter Torah och det är intressant att jämföra förberedelserna med offerlammet och det Yeshua gick igenom före sitt offer.

 • Läsare on 9 augusti, 2013 at 5:57 e m said:

  Hur kan en människa vara fläckfri, syndfri och utan fel och brister i allt, det måste man vara Gud den evige för att klara av, alltså Gud och människa på en å samma gång. För om människorna säger ju bibeln att alla har syndat och är i avsaknad av Gud. Hur går det ihop för er?

 • ShmuelS on 9 augusti, 2013 at 5:42 e m said:

  Tack SÅ för en mycket klar beskrivning.
  Jag ser dock att både kristna och muslimer kanske har en eller annan inställning.
  Vi får se om SG har rätt i sin generalisering.

 • Stigacke on 9 augusti, 2013 at 5:37 e m said:

  Javisst är Ordet Elohim eller elohim eller el eller eloha. 🙂

  Man kan lika lite slå fast vad theos syftar på i de hebreiska motsvarigheterna som man har att veta vilka ord i hebreiskan som ligger bakom kurios. Där finns översättarnas fria tummelplats. 🙂

 • Stigacke on 9 augusti, 2013 at 5:33 e m said:

  Berndt: ”Om Ketriel Blad låter omskära sig, varför skulle då inte de som i övrigt ser honom som ledare och läromästare gå samma väg?”

  – Nej, den risken är inte stor. Vi har genom hans konvertering förstått vad som krävs av självdisciplin och restriktioner för att leva som jude, så jag skulle inte klara det. Man måste vara helöverlåten och ha en kallelse från Gud för att klara detta.
  SÅ är det.

 • Stigacke on 9 augusti, 2013 at 5:10 e m said:

  Tack Magnus för att du vill se detta på rätt sätt. Det är ställt utom allt tvivel att S. K. Blad skiljer på omskärelse och frälsning.

  Tyvärr är det så att de flesta etniska jeshuatroende judar har växt upp i kristna församlingar och fått med sig kyrkans läror. Detta gör det i stort sett omöjligt att nå andra än sekulariserade judar.

 • Berndt Isaksson on 9 augusti, 2013 at 5:09 e m said:

  Om Ketriel Blad låter omskära sig, varför skulle då inte de som i övrigt ser honom som ledare och läromästare gå samma väg? Det hela är bara så sorgligt och tragiskt.

  Berndt

 • Stigacke on 9 augusti, 2013 at 5:03 e m said:

  Juden Yochanan (Johannes) var väl bevandrad i den hebreiska begreppsvärlden även om han mycket väl kunde uttrycka sig på grekiska. När vi vet att alla de olika hebreiska orden el, elohim, eloha, elim översätts med samma ord ”theos” i grekiskan. Vi låter en vis jude förklara:

  ”Ordet ”El” används i Skrifterna för att uttrycka både ”gudomlighet” och ”kraft”. I 1 Mosebok 31:29a står det skrivet, enligt en ordagrann översättning: Det finns kraft (”El”) i min hand att göra dig illa.

  I Ordspråksboken 3:27 står det skrivet: Neka inte den behövande din hjälp, när det står i din makt (”El”) att ge
  den. (SFB)

  I Mika 2:1b står det skrivet: Så snart morgonen gryr sätter de planerna i verket, eftersom det står i
  deras makt (”El”). (SFB reviderad)

  I dessa texter ser vi att ordet ”El” används som ”kraft” eller ”makt”. Eftersom ordet ”El” är roten till ordet ”Elohim” kan vi fastställa att termen
  ”Elohim” har att göra med kraft och auktoritet.

  Det var Elohim som skapade himlarna och jorden. Det uppenbarar också för oss något om betydelsen av ordet ”Elohim”. Ordet ”Elohim” har alltså att göra med
  hela den kraft som användes för att skapa himlarna och jorden. Det har att göra med skaparkraft.”

  Använder vi den förståelsen av ordet elohim när det gäller att Ordet blev människa och att Ordet var Gud, så blir detta förståeligt på ett helt annat sätt än den som kyrkofäderna gett oss. Ordet var naturligtvis elohim eftersom det var mäktigt och kraftigt.

  Genom att kapa av rötterna från den judiska myllan gick man vilse och dagens pastorer följer i dessa vilsna spår.
  Shabbat shalom!

 • sungaMagnus on 9 augusti, 2013 at 4:59 e m said:

  Ok. Kan personligen tycka att en Messiastroende etnisk Jude borde fungera bättre som vittne visavi de ortodoxa än etnisk svensk inte sant?

  Vill dock inte döma vad gäller Stefans motiv kring detta. I principiell mening bör det inte vara fel att omskära sig om man har förståelsen att denna handling på intet sätt är nödvändig för frälsningen genom Jesus Kristus. Jag tror att Herr Bladh gjort denna viktiga distinktion.
  mvh Magnus

 • Calle Svensson on 9 augusti, 2013 at 4:18 e m said:

  ”Det är ingen tvekan hos Jn att Ordet är Gud.”

  Det är svårt det där med verbformer, vad hette ”past tense” på svenska, var det ”imperativ” eller någonting?

 • Calle Svensson on 9 augusti, 2013 at 4:08 e m said:

  signaturen ”Stigacke” frågar pastor Isaksson: ”Hur gör du med övriga texter? Säger du också där att det betyder något annat än det som texten säger?”

  Alla barn vet att när det står i Bibeln att Gud är en så betyder det i själva verket att han är tre! Det kallas för TreEnigHeten,”Bibelns Gud, den Treenige Guden.”

 • Stigacke on 9 augusti, 2013 at 4:07 e m said:

  Ja, det finns något åt det hållet. Det kan också handla om en speciell kallelse.
  Kan en traditionell kristen pastor förmedla något till den judiskt ortodoxa världen. Skulle inte tro det. Varför skulle de överhuvud taget bry sig om de som förknippas med den religion som förföljt och dödat deras fäder? Detta har inskränkta frikyrkliga ofta svårt att förstå.

  Berndt försöker få det som att Ketriels konvertering är något som det smusslas med. Detta är så fel som det kan vara.

 • Stigacke on 9 augusti, 2013 at 4:00 e m said:

  Calle Svensson: ”Joh 1:1 måste delvist vara manipulerad eftersom den inte går ihop med Skriften i övrigt.”

  – Inte alls! Det är du som är okunnig.
  Mose var också gud (elohim), 2 Mos 7:1. Israels domare var också elohim (gudar). Observera att det finns inga versaler varken i grekiskan eller hebreiskan.

 • sungaMagnus on 9 augusti, 2013 at 3:58 e m said:

  Jag erkänner att i det inom den bibelvetenskapliga forskningen inte finns något direkt konsensus angående vad som tänkts ha influerat författaren till Johannes Ev (här har man diskuterat alltifrån Filons judiska hellenism i dennes logos-spekulationer till influenser från Stoicismen men även den enligt min mening självklara kopplingen till Jahves Ord (Davar)) i den hebreiska bibeln.

  Vad forskningen dock inte kan förneka är att Ordet hos Johannes är personifierat vilket avser en utveckling och ett nytänkande med utgångspunkt från den hebreiska bibeln.

  Däremot är själva Johannesprologen klart både grammatiskt och innehållsmässigt.

  Det är ingen tvekan hos Jn att Ordet är Gud.

  Mvh Magnus

 • Stigacke on 9 augusti, 2013 at 3:55 e m said:

  Det judiskt/bibliska/apostoliska gudsbegreppet innebär att Gud inte är en del av skapelsen. Den Evige står utanför både tid och rum och han har ingen kropp eller form. Gud kan varken föda eller födas. När det talas om Guds son så är det en messiansk titel som även Israels kungar bar.

  Jeshua är en del av Guds skapelse när Ordet blev människan Jeshua. Detta är villkoret för att kunna försona mänskligheten. Gud är inte medlaren mellan Gud och mänskligheten, utan människan Jeshua enligt Paulus.

 • Berndt Isaksson on 9 augusti, 2013 at 3:55 e m said:

  Nej, SÅ. Blindheten, ja hjärtats slöja, är det du som bär. Jag har tillsammans med miljontals Jesustroende mött Bibelns Jesus som Herre och GUD.

  Och jag sa inte att bibeltexten betydde någon annat än vad den sa, men jag och andra kristna över hela världen genom 2000 år ser vad den säger, och finner inte alls något konstigt i den.

  Berndt

 • Calle Svensson on 9 augusti, 2013 at 3:50 e m said:

  Joh 1:1 måste delvist vara manipulerad eftersom den inte går ihop med Skriften i övrigt.

  I Jesaja bok ( kapitlen 41-46) säger Gud gång på gång att det är bara han som är Gud och att ingen annan finns. Joh 1:1 motsäger honom, det fanns en till Gud, en Gud kallad ”Ordet”.

  Joh 1:1 motsäger också Jesus själv, och det i samma bok! I Joh 17:3 bekänner Jesus Fadern som den ende sanne Guden, och i Joh 5:44 nämner Jesus också ”den ende Guden”.

  Om Ordet är Jesus och ordet var Gud så var inte Fadern den ende Guden och då har Gud själv ljugit, samt Jesus och också aposteln Paulus.

  När sanningen kommer fram kommer den ”klassiska kristendomen” att klappa ihop som ett korthus.

 • Stigacke on 9 augusti, 2013 at 3:37 e m said:

  Nej, jag skäms inte för något i bibeln. Skulle möjligen vara att jag har lite problem med all slakt av människor som den Evige befaller.

  Prologen är definitivt varken den klaraste eller den mest lättförstådda. Med den lilla insikt jag fått i judisk litteratur så förstår jag att Johannes evangelium är skrivet utifrån en hög andlig nivå där judisk tankegods finns med som måste förstås utifrån den judiska fördolda visheten. De judiska messianska lärde säger att Johannes evangelium är skrivet i sod-nivå. Du vet säkert vad det betyder.

  Vi har memra-begreppet i Targumtexterna som är en parallell till Ordet i Johannes texter.

  Targumskrifterna användes och studerades parallellt med den hebreiska texten i synagogorna. I Galiléen där folket i allmänhet inte var så utbildade som i Jerusalem och dess närhet, blev Targumtexterna det enkla folkets bibel, dessa som också hade arameiska som första språk.

  En av de saker Targum ger oss är den förståelse man hade av YHWH ́s Ord som Messias. Ord på hebreiska är ju ”davar”, men eftersom Targumskrifterna är skrivna på arameiska så heter det ”memra”. Targum är alltså delvis en tolkning av texten och man skriver ibland att ”YHWH ́s Memra sade” eller ”YHWH ́s Memra gjorde” där det bara står YHWH.

  Gershom Scholem, en nutida framstående judisk rabbin och författare skriver i sin bok (fritt översatt) ”Om Gudomens mystiska skepnad” att YHWH ́s Memra är: …”en värld- genomsyrande kraft, en verklighet i en värld av materia eller sinne, den framstående aspekten av Gud, som håller allt under dess allestädes närvarande inflytande”.

  Låter lite bekant eller hur? Hebr 1:3 säger: ”Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan han utfört en rening från synderna, sitter han nu på Majestätets högra sida i höjden.”

  Trots att man sett Herrens Memra på detta sätt inom judendomen har man aldrig sett detta som utmanande mot den absoluta monoteismen.

  På samma sätt såg också apostlarna detta med Jeshuas övernaturliga tillblivelse, att detta på något sätt förändrade den judiska monoteismen.

 • Stigacke on 9 augusti, 2013 at 3:22 e m said:

  Pastor Berndt: ”Känn på det påståendet. Vad blir konsekvenserna av det?”

  – Hur skall du kunna dra några som helst konsekvenser eller logiska slutsatser när du tror att det finns en treenig Gud trots att Paulus dementerar detta genom att han har Fadern som ende Gud? Dessutom välsignar Paulus vid ett flertal tillfällen den som är Jesu Gud och Fader. Detta är det stora mysteriet för mig. Mysteriet är inte att man inte vet vem som är Gud, utan att en pastor kan bli så blind för bibelns ord. Hur gör du med övriga texter? Säger du också där att det betyder något annat än det som texten säger?

 • Calle Svensson on 9 augusti, 2013 at 3:19 e m said:

  Pastor Isaksson: ”Ja, vi har bara En Gud. Den TreEnige Guden.”

  Aposteln Paulus: ”så har vi bara en Gud, Fadern” (1 Kor 8:6)

  ”Svaret på frågan är givetvis inkarnationen: Ordet var Gud och Ordet blev kött (=Jesus).”

  ..och Jesus är som alla vet Fadern, eller?

 • ShmuelS on 9 augusti, 2013 at 3:18 e m said:

  Kan nån som vet om judarnas syn och muslimernas syn bekräfta att det är så? Tror alla på samma gud?

  Jag vet att kristna gör våld på det mesta de säger sig tro på men det vore intressant att höra om judar och muslimer gör samma sak.

 • sungaMagnus on 9 augusti, 2013 at 3:18 e m said:

  Ketriel kanske har gått på skattjakt genom att släktforska och kanske har hittat avlägsna släktingar av judisk börd varav denna besynnerliga handling.

 • sungaMagnus on 9 augusti, 2013 at 3:16 e m said:

  Nej självklart inte. Vi skall dock inte skämmas för prologen eftersom det är Guds Ord och Sanning. Likaså är prologen klarast av alla NT:s utsagor. Paulus motsäger dock inte prologen. I sin kenosis-kristologi genom Fil 2 utsagan.

  Mvh Magnus

 • ShmuelS on 9 augusti, 2013 at 3:13 e m said:

  Detta skriver Stefan Gustavsson i Aftonbladet idag.

  ”Men det gudsbegrepp som judar, kristna och muslimer delar innebär att Gud inte är ett föremål bland andra i världen.”

 • Stigacke on 9 augusti, 2013 at 3:07 e m said:

  Precis, så är det. Detta måste då förstås utifrån 1 Kor 8.6 där Paulus bekänner Fadern som den ende Guden. Om man nu inte har den inställningen att Paulus och Johannes inte var överens när det gällde vem som är Gud.

  Ps/ Har du bara johannesprologen kvar i din arsenal?

 • sungaMagnus on 9 augusti, 2013 at 2:59 e m said:

  Svaret på frågan är givetvis inkarnationen: Ordet var Gud och Ordet blev kött (=Jesus).

  mvh Magnus

 • Calle Svensson on 9 augusti, 2013 at 2:08 e m said:

  Pastor isaksson: ”Ja, vi har bara En Gud. Den TreEnige Guden.”

  Aposteln Paulus: ”så har vi bara en Gud, Fadern” (1 Kor 8:6)

 • Stigacke on 9 augusti, 2013 at 2:08 e m said:

  Berndt: ”Ja, vi har bara En Gud. Den TreEnige Guden. Givetvis ligger det utanför alla våra referensramar hur Gud kan vara Treenig.”

  – Precis, och det ligger även utanför bibelns referensramar hur Gud kan vara treenig.
  Nu är det däremot så att vi kan läsa mycket klart vem som är Gud. Det har Paulus talat om många gånger när han välsignar den Gud som är Jesu Kristi Gud och Fader. Han är inte treenig eftersom Jesus de facto inte ingår i den ende sanne Guden eftersom han har den ende sanne Guden som sin Gud. Det finns inget mystiskt i detta, utan är bibelns klara lära. Jag kan inte göra mer när det gäller din förnekelse än att uppmana dig med Jesu egna ord: ”Tro på mig, tro också på Gud”.
  Då hamnar du på biblisk mark och slipper gå vilse i din egen mystisism.

 • Lars W on 9 augusti, 2013 at 1:41 e m said:

  ”LarsW, du förstår inte vad ren och oren föda har för funktion enligt 3 Mos 11.”
  Det är mycket du inte förstår, SÅ. Mycket trams i din kommentar, inte väärt att kommentera.

 • Lars W on 9 augusti, 2013 at 1:39 e m said:

  Jag tillhör inte omskärelseförbundet och äter inte gris eller annan oren föda, därför att jag önskar följa Skaparens instruktioner för sin skapelse. Då mår man SÅ mycket bättre på alla sätt och vis. Varför ska jag syssla med något min Herre och min Gud kallar en ”styggelse”?

 • Berndt Isaksson on 9 augusti, 2013 at 1:22 e m said:

  SÅ säger alltså angående deras läromästare Ketriel
  Blad, som är en svensk bosatt i Israel (om jag förstått saken rätt):

  ”Ketriel tillhör omskärelseförbundet och äter därför inte gris eller
  annan ”oren” föda. Det han skriver gäller de troende från nationerna.”
  SLUT CITAT

  Känn på det påståendet. Vad blir konsekvenserna av det? Ja,
  jag tycker Ingela formulerar det bra när hon på bloggen Vakna Sverige
  säger:

  ”En högerfil, en mellanfil, och en omkörningsfil – för de extra duktiga! Slutmål – fysisk omskärelse!” SLUT CITAT

  Om
  deras läromästare funnit att lagiskheten skulle vara en högre och
  heligare väg, varför skulle då inte andra hedningar välja samma väg som
  han valt? Ketriel är ju själv till sin härkomst en hedning (icke jude).
  Då lär ju de som dras in i dessa läror snart dra slutsatsen att de ska gå
  samma väg som sin läromästare, och därför också vilja bli med i
  ”omskärelseförbundet”. För ett sånt ”omskärelseförbund” med alla dess
  påbud och förbud, som Ketriel tydligen lever under enligt citatet här
  ovan, måste väl då vara ”omkörningsfilen” som lockar även hans
  lärjungar? OCH det är ju precis det mönstret man ser hos dem som dras in
  i dessa läror. Det börjar så smått med bara lite lagiskhet för att
  sluta med att man sväljer hela lagiskhetens bete och förlorar
  Evangeliets frälsande kraft i tron på JESUS, Försonaren.

  Tycker Paulus ord i Gal 1 blir så oerhört starka och allvarliga i tanke på detta:

  Gal
  1:6-9 Jag är förvånad över att ni så hastigt avfaller från honom som
  har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium, 7
  fast det inte finns något annat. Däremot är det några som skapar
  förvirring bland er och vill förvränga Kristi evangelium. 8 Men om det
  än vore vi själva eller en ängel från himlen som predikade evangelium
  för er i strid med vad vi har predikat, så skall han vara under
  förbannelse. 9 Det vi redan har sagt säger jag nu än en gång: om någon
  predikar evangelium för er i strid med vad ni har tagit emot, så skall
  han vara under förbannelse.

  Och vidare

  Gal. 1:13-16
  13
  Ni har ju hört hur jag tidigare uppträdde som jude, hur jag ytterst
  våldsamt förföljde Guds församling och försökte utrota den, 14 och hur
  jag gick längre i judendom än många jämnåriga i mitt folk. Mer fanatiskt
  än de ivrade jag för mina fäders stadgar. 15 Men han som utvalde mig
  redan i moderlivet och som kallade mig genom sin nåd, 16 beslöt att
  uppenbara sin Son i mig, för att jag skulle predika evangelium om honom
  bland hedningarna. Jag brydde mig då inte om att genast fråga människor
  till råds.

  Berndt

 • Berndt Isaksson on 9 augusti, 2013 at 1:10 e m said:

  Ja, vi har bara En Gud. Den TreEnige Guden. Givetvis ligger det utanför alla våra referensramar hur Gud kan vara Treenig. Men tanken att vi fullt ut skulle kunna förstå detta som vi bekänner oss till är minst sagt inte att begära. För HUR skulle en mänsklig hjärna kunna fullt ut förstå Gudomen? Den Allsmäktige Guden som skapat allt som är med sitt blotta ord. osv osv osv. Men den som vill komma till Gud måste tro att Han Är till.

  Berndt

 • Stigacke on 9 augusti, 2013 at 12:52 e m said:

  Calle: ”Paulus lär i motsats till ”omskärelse eller inte”, att: ”om ni låter omskära er har ni ingen nytta alls av Kristus” (Gal 5:2)”

  – Stackars Timoteus som gick förlorad tack vare att Paulus omskar honom. Låt oss be för hans arma själ!

  Du som inte ens har förstått grundtemat i Galaterbrevet, vill ändå undervisa mig.
  Genom sammanhanget vet vi att han med ”omskära er” menar att förtrösta på omskärelsen och budobservans. Då hade de ingen nytta av försoningen genom Jeshua.
  Du är bra på att beskriva den judiska gudsförståelsen, men helt kass när det gäller att förstå lagen. Men du kan ju inte vara bra på allt.

 • Stigacke on 9 augusti, 2013 at 12:42 e m said:

  Berndt: ”Ett rimligt sätt att för våra mänskliga begränsade hjärnor förklara det oerhörda att Gudomen tog sin boning i andra personen i Gudomen, nämligen i Honom som OCKSÅ är sann Människa, förutom att Han är sann Gud.”

  – Förstår du verkligen vad du säger? Gudomen som anses bestå av Fadern, Sonen och Anden, kan väl inte ta sin boning i den andra personen i Gudomen. Den andra personen i denna Gudom är ju Jesus. Har han tagit sin boning i sig själv?

  Vilken Jesus är det som kommer tillbaka, den som är människa eller den som är den andra personen i Gudomen? Talar apostlarna någonsin i dessa termer? Svar nej!
  Det apostlarna lär är att det är den förhärligade människan Jeshua som givit all makt och fått del av det eviga livet som endast Fadern tidigare hade, det är denne Jeshua som skall komma tillbaka och upprätta riket åt Israel och skapa fred och välstånd i hela världen.

  Om det oerhörda ligger utanför våra referensramar och inte kan förklaras, hur vet du då att det är sant det du påstår? Det ligger ju också då utanför dina referensramar. Vem av apostlarna påstår att vi skall tro det som ligger utanför våra referensramar?

  Nu har du allt trasslat in dig ordentligt i din egentillverkade teologiska snårskog.

  Varför inte tro det enkla tydliga som var Paulus skriver som inte ligger utanför våra referensramar:

  ”… så har vi bara en Gud, Fadern,” 1 Kor 8:6

 • Calle Svensson on 9 augusti, 2013 at 11:44 f m said:

  Paulus skriver att Gud ”…lät sin egen son bli lik en syndfull människa och sände honom som ett syndoffer,” (Rom 8:3)

  Det var inte Gud som kom, det var Guds son som blev sänt av Gud.

  Han är den som kommer i Herrens namn.

  Ingenting av detta är känt till pastor Isaksson. Han känner inte Gud (enligt honom är det sekteristiskt beteende att känna Gud), och inte Guds son Jesus Kristus. Han leker istället med ”personer i en Gudom”. Kanske har han en liten statuett på den ”andra personen” hängande på väggen, eller en målad bild av honom som han ber till som vilken avgudadyrkare som helst.

  Även de frommaste finaste lögnerna förblir lögner, oavsett hur de förskönas och kläs i ord eller i färger och former eller i toner eller i väldoftande rökelse.

  Det var de religiösa människorna som korsfäste Jesus.

 • Calle Svensson on 9 augusti, 2013 at 10:57 f m said:

  Signaturen ”Stigacke”: ”Omskärelseförbundet är inte kopplat till rättfärdiggörelsen, den får man som gåva genom tron oavsett omskärelse eller inte.”

  Paulus lär i motsats till ”omskärelse eller inte”, att: ”om ni låter omskära er har ni ingen nytta alls av Kristus” (Gal 5:2)

 • Berndt Isaksson on 9 augusti, 2013 at 10:37 f m said:

  Vad är konstigt med den versen? Ett rimligt sätt att för våra mänskliga begränsade hjärnor förklara det oerhörda att Gudomen tog sin boning i andra personen i Gudomen, nämligen i Honom som OCKSÅ är sann Människa, förutom att Han är sann Gud.

  Ska detta oerhörda förklaras som ligger utanför våra mänskliga referensramar och utanför den begränsning som alla jordiska språk har, så är väl den bibelversen ett bra sätt att förklara hur Gud fullt ut blev människa i Jesus. Den som inte vill se det eller inte vill tro det, kommer aldrig så klara bibelord övertyga. Men miljoner och åter miljoner av Jesustroende genom 2000 år har fått sina hjärtan öppnade för denna frälsande Sanning.

  Berndt

 • Stigacke on 9 augusti, 2013 at 8:41 f m said:

  Ni har glömt att besvara denna fråga:
  En fråga till Antonia, pastor Berndt Isaksson m fl som tror att Jesus är evig Gud.
  Om Paulus trott att Jesus var Gud, varför skrev han då ”Ty det behagade Gud att låta all fullhet taga sin boning i honom [Jesus]” Kol 1:19

 • Stigacke on 9 augusti, 2013 at 8:38 f m said:

  LarsW, du förstår inte vad ren och oren föda har för funktion enligt 3 Mos 11. Du tror att allt det handlar om vad som är nyttigt för kroppen.

  Det var den Evige Guden (som du tror är Jesus) som befallde Abraham att omskära sig och sina avkomlingar i all framtid. Om du vill raljera med Guds ord så står det dig fritt.

  Omskärelseförbundet är inte kopplat till rättfärdiggörelsen, den får man som gåva genom tron oavsett omskärelse eller inte. Omskärelseförbundet har med kallelse och uppgift att göra och är till för Israels folk. Det har alltid varit möjligt att likt moabitiskan Rut ansluta sig till det judiska folket genom en konverteringsprocess där omskärelse av manligt kön ingår som en del i detta. Detta är inget som skall generaliseras så att det skall praktiseras bland ickejudar. Att leva som jude ställer oerhört stora krav på disciplin och karaktär, näst intill omöjligt för den som inte fötts in i detta.

 • Berndt Isaksson on 8 augusti, 2013 at 9:30 e m said:

  Vad menar du med att Ketriel tillhör ”omskärelseförbundet”??? Betyder det att han konverterat till judendomen, fullt ut?

  Berndt

 • Lars W on 8 augusti, 2013 at 9:27 e m said:

  Skär man sönder sitt könsorgan mår man sämre av att äta svin? Så urdumt resonerat. SÅg du inte mitt citat från Predikaren?

  Apropå det citatet; kapitlet i sin helhet är en litterär höjdpunkt i Bibeln som inte kommer långt efter Joh 1 och 1 Kor 13.

 • Stigacke on 8 augusti, 2013 at 9:25 e m said:

  Ketriel tillhör omskärelseförbundet och äter därför inte gris eller annan ”oren” föda. Det han skriver gäller de troende från nationerna.

 • Lars W on 8 augusti, 2013 at 9:20 e m said:

  ”Det gör att jag har varit tvungen att revidera min uppfattning om t.ex. grismat.”

  Jag har på när håll sett vad grisarna får i sin ho.. Ush och fy, äter du sånt, Ketriel?

 • Lars W on 8 augusti, 2013 at 9:18 e m said:

  ”För varje oäten räka får man en stjärna i himlens bok, för en oäten fläskkotlett får man en jättestor stjärna!”

  Sådana dumheter du skriver. Anser du inte att det som är en styggelse för Herren bör vara en styggelse även för oss som anser oss vara lärjungar till Honom? Sedan slipper du, som en finfin bonus, en lång rad otrevliga och ibland dödliga sjukdomar – om du bara vill lyssna till Skaparens bruksanvisning för sin skapelse och för sina skapade varelser.

 • Stigacke on 8 augusti, 2013 at 9:07 e m said:

  Anders: ”Lägger man upp den tro du beskriver på bordet med jungfru födsel,preexistense, och de juridiska konsekvenserna av en messias som dör för oss utan att vara Gud, innebär att ingen försoning ägt rum.”

  – Hur kan du påstå något så grundlöst, helt taget från luften?

  Elina är så bibelkunnig att hon förstår att Gud inte kan dö, han som är det eviga livets källa. Om Gud inte dör, vilken roll spelar han då på korset?

 • ShmuelS on 8 augusti, 2013 at 4:28 e m said:

  Bra kommentar Lars W
  Jag har också svårt att tro att YHWH har anseende till person. Vi kommer ju trots allt från Adam och Eva allihop.

 • Stigacke on 8 augusti, 2013 at 3:57 e m said:

  Anders, om Jeshua och Paulus hade samma gudsförståelse som judendomen på deras tid, så vad har treenighetsläran med detta att göra?

 • Men snälla Anders!
  Kan då ”Gud dö” som du skriver?
  Har du inte fått en del om bakfoten ?
  Det är ju just det du vill göra- förenkla det hela! Vad ska då Guds offerlamm vara bra för om han själv är försoningen? De dagliga offren i Templet var en förebild om vad som skulle ske.Nu försonade den Evige oss genom sitt eget offerlamm, Yeshua. Dog Gud själv då?Snurrigt!

 • Efter att läst runt här kan jag hjälpa flera här med ett kort inlägg…

  Joh 14:8-20 Filippus sade: ”Herre, låt oss få se Fadern, så räcker det för oss.” Jesus svarade: ”Så länge har jag varit hos er, och du har inte lärt känna mig, Filippus. Den som har sett mig har sett Fadern. Hur kan du säga: Låt oss se Fadern? Tror du inte att jag är i Fadern och att Fadern är i mig? De ord som jag talar till er, talar jag inte av mig själv. Fadern förblir i mig och gärningarna är hans verk. Tro mig: jag är i Fadern och Fadern är i mig. Om ni inte kan tro det, så tro för gärningarnas skull. Amen, amen säger jag er: Den som tror på mig skall utföra de gärningar som jag gör, och större än dessa skall han göra, ty jag går till Fadern. Och vad ni än ber om i mitt namn, skall jag göra, för att Fadern skall bli förhärligad i Sonen. Om ni ber om något i mitt namn, skall jag göra det. Om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud. Och jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan Hjälpare, som alltid skall vara hos er, sanningens Ande, som världen inte kan ta emot. Ty världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom, eftersom han förblir hos er och skall vara i er. Jag skall inte lämna er faderlösa, jag skall komma till er. Ännu en kort tid, och världen ser mig inte längre, men ni skall se mig, ty jag lever, och ni kommer att leva. Den dagen skall ni förstå att jag är i min Fader, och att ni är i mig och jag i er.

 • Stigacke on 8 augusti, 2013 at 12:19 e m said:

  Tack Calle, du har så bra argument mot ”Jesus ÄR Gud-sekten” [din benämning], men så fel när det gäller torán (lagen). Detta skriver bibellärare Ketriel Blad på MFS hemsida under ”Förtydligande av den förändrade inriktningen”. Därmed faller ditt fula påhopp.

  ”Den nya inriktningen (ljuset) jag fått när det gäller identiteten av den inympade medför att de regler som Toràn klart uttalar som gällande Israels söner många gånger inte gäller för de inympade från folken. Det innebär att frågan om ren och oren mat kommer upp. Toràn säger klart att reglerna om rena och orena djur enbart är för ”er” d.v.s. förbundsfolket. Den säger även att den som inte är med i omskärelseförbundet har rätt att äta vissa djur som inte juden får äta. Det gör att jag har varit tvungen att revidera min uppfattning om t.ex. grismat. Tidigare har jag sagt att det är synd för en inympad att äta gris (och allt som kommer av den) men det kan jag inte stå för längre. Jag anser att det är HÖGST OLÄMPLIGT att äta gris, men jag kan inte bevisa med Skrifterna att det är SYND.”

 • Stigacke on 8 augusti, 2013 at 12:07 e m said:

  Ja, absolut! Det är precis det som Jeshua säger i sitt samtal med en samarisk kvinna (ickejudinna):

  ”Jesus svarade: ”Tro mig, kvinna, den tid kommer, då det varken är på detta berg eller i Jerusalem som ni skall tillbe Fadern. Ni [hedningar] tillber vad ni inte känner. Vi [judar] tillber vad vi känner, eftersom frälsningen kommer från judarna.” Joh 4:21-22

  – Judarna känner den som de ber till, De vet vem som skall tillbes när Jeshua uppmanar till att tillbe Fadern, till skillnad från hedningarna som inte hade denna kunskap.

  Vad har du för belägg i Skriften för att Israels folk eller judarna haft eller har fel gudsuppfattning? Jag upplever att det är gammal unken kyrklig antijudendom som du framför som baserar sig på att i och med Jesu födelse så förändras gudsuppfattningen.

  Paulus gudsuppfattning redogör han till viss del för i 1 Tim 6:15-16. Att det inte beskrivs mer utförligt beror förmodligen på att gudsförståelsen är ett ickeämne i NT. Det som är ämnet är om Jeshua är den utlovade Messias eller inte. Alla judar vet vem som skall tillbes. Det finns inget som indikerar på något annat. Kan du visa något annat så är jag intresserad av att ta del av det.

  Paulus beskrivning av den Evige Guden sammanfaller också i stort med Mose ben Maimonides (Rambam) tretton trosartiklar, även om dessa utformades under det hätska polemiken under tidig Medeltid mellan Kyrkan och judendomen.

  Ps/ Berndt, lita du på majoriteten utan att ha skriftreferenser. Jag gör det inte.
  Når i den bibliska historien har majoriteten vandrat med Gud eller haft rätt?
  Glöm inte att du kommer att ställas till svars för att du kallar Jeshua för en Ufo-jesus. Det är tydligen det enda argument du har kvar sedan alla andra har fallit i bitar. /Ds

 • Anders R Pettersson on 8 augusti, 2013 at 12:00 e m said:

  Jesus och apostlarna var Judar i minoritet bland Judar, de trodde att yeshua var messias och de trodde på Hans lära.

 • Calle Svensson on 8 augusti, 2013 at 10:51 f m said:

  Pastor Isaksson: ”Ingen Ufo-jesus, men den Jesus så är Gud kommen i köttet.”

  Alltså inte den Jesus som Gud sände till världen som i Evangelierna, men ”Gud kommen i köttet”.

 • Calle Svensson on 8 augusti, 2013 at 10:44 f m said:

  Är det ett starkt argument att hänvisa till vad Jesus och apostlarna trodde och tror?

 • Calle Svensson on 8 augusti, 2013 at 10:41 f m said:

  signaturen Stigacke: ”Skönt att känna tryggheten i att ha samma grund som Paulus i en SÅ viktig fråga.”

  I den andra frågan, den gällande lagen, har ni inte samma grund.

  Paulus skriver: ”Så har också ni, mina bröder, genom Kristi kropp blivit dödade från lagen” (Rom 7:4)

  MFS-sekten tror att man blir über-frälst genom att avstå från räkmackan och fläskkotletten. För varje oäten räka får man en stjärna i himlens bok, för en oäten fläskkotlett får man en jättestor stjärna!

  Den kristna ”judaismen” har en ganska stor töntfaktor, Paulus kallar de kristna Torah entusiasterna för ”dåraktiga galater” (Gal 3:1). Att pryda sig med lånade fjädrar är töntigt, plus helt onödigt och i grunden fel. Det felet är enligt aposteln Paulus mycket allvarligt och ingen lek. Leker man med elden kan det hända olyckor.

 • Berndt Isaksson on 8 augusti, 2013 at 10:12 f m said:

  Nu gjorde du allt bort dig Lars. Vare sig med eller utan ”kaninöron” blir ditt angrepp på Antonia något som med full kraft slår tillbaka mot dig själv. Ditt förakt för kvinnor punkterar allt du i övrigt vill säga.

  Berndt

 • Berndt Isaksson on 8 augusti, 2013 at 10:08 f m said:

  Jag skulle säga: skönt och stort att få ta emot Jesus som Herre och Gud i sitt liv, tillsammans med miljoner och åter miljoner genom årtusenden som få ta emot samma nåd. Ingen Ufo-jesus, men den Jesus så är Gud kommen i köttet.

  Mvh

  Berndt

 • Calle Svensson on 8 augusti, 2013 at 9:28 f m said:

  En till fråga. Varför säger Petrus att Jesus gjorde under därför att ”Gud var med honom” (Apg 10:19). Skulle han inte ha sagt att Jesus gjorde under därför att han var Gud?

  ”Jesus ÄR Gud”- sekten påstår att alla apostlarna trodde att Jesus var Gud. Petrus bevisligen gör inte det, och Paulus säger att vi har bara en Gud, Fadern (1 Kor 8:6). Jesus är inte Fadern, han är Sonen. Slutsatsen blir då att ”Jesus ÄR Gud”- sekten ljuger.

  Det börjar bli klart vilka de är som kan kallas för ”förnekarna”. Förnekarna i ”Jesus ÄR Gud”- sekten förnekar Guds eget vittnesbörd om sig själv i Jesaja 45:5 m.fl. Jesu vittnesbörd om Fadern som den ende sanne Guden i Joh 17:3 och aposteln Paulus vittnesbörd om Fadern som den ende Guden i 1 Kor 8:6.

  Man kan inte vända Bibeln mot Gud. Försöka kan man. Djävulen frestade Jesus med Bibeln i handen. Idag finns det människor som med Bibeln i handen vill bevisa att Gud ljuger om sig själv och att Jesus gör detsamma.

  Det sista ordet är ännu inte sagt. Om det inte var Gud som ljög och inte Jesus men människor i ”Jesus ÄR Gud”- sekten så har deras dom, ifall de döms som lögnare, stått i Skriften i närmare två tusen år redan.

  Lögnen har bäst före datum. Bäst före domedagen. Sedan blir den kasserad.

 • Stigacke on 8 augusti, 2013 at 7:29 f m said:

  En fråga till Antonia, pastor Berndt Isaksson m fl som tror att Jesus är evig Gud: Om Paulus trott att Jesus var Gud, varför skrev han då ”Ty det behagade Gud att låta all fullhet taga sin boning i honom” Kol 1:19

  Har inte den Evige Guden all Guds fullhet av evighet?
  Paulus hade uppenbarligen samma gudsförståelse som Jeshua och övriga inom judendomen, d v s att det fanns bara en Gud, Fadern. 1 Kor 8.6. Läs också Mark 12:28-34 där Jeshua visar att han har samma förståelse av ”shemá” som den skriftlärde.

  Skönt att känna tryggheten i att ha samma grund som Paulus i en SÅ viktig fråga.

 • ShmuelS on 8 augusti, 2013 at 1:03 f m said:

  Du är jätteduktig på att undvika kärnfrågan. Du har ju gett din syn på Matt 19. Lärjungarna hade all anledning att ställa den frågan.
  Kan du nu drista dig till att ha en uppfattning om vad YHWH’s ursprungliga plan från jordens skapelse till evigheten är.
  Ska herdens får se ut som om de kom genom en centrifug och så magra att man inte ens kunde koka soppa på dem och fyra olika långa ben samt lukta pyton?
  Eller är det som Skriften beskriver det. Alla som tror på Honom ska bli lika honom.
  Tror du att Fadern gillar att Sonens syskon plågas dagligen?
  Menar du att den planen är tydligt beskriven i Skriften?
  Jag vet att det är kyrkans mål, men nu har ju kyrkan tagit ut svängarna i både det ena och andra. En del går på deras propaganda.

 • ”Men om vi ska vara trogna det som står skrivet så är det ju lärjungarna, plural, som säger detta:”

  Var alla lärjungarna samlade, inte bara de tolv, måste det ha varit en mäktig talkör att höra…

 • ShmuelS on 8 augusti, 2013 at 12:04 f m said:

  Ja evangelium enligt Ingemar Olsson kan ju vara bra förstås.

  Men jag håller mig till Skriften 😉

 • ShmuelS on 8 augusti, 2013 at 12:02 f m said:

  Lars

  Nu börjar du ta reson.

  Men om vi ska vara trogna det som står skrivet så är det ju lärjungarna, plural, som säger detta:
  ”När lärjungarna hörde detta, blevo de mycket häpna och sade: »Vem kan då bliva frälst?”

  Slutsatsen man kan dra är, tror jag, inte hur rik man är utan hur man använder sina rikedomar. Det gäller inte bara pengar utan talanger, förmågor och tid.

 • ”Bäst vore om bloggägaren kunde fixa att när man klickar på ett namn
  under ’senaste kommentar’ så kommer man direkt till den kommentaren.”

  Så fungerar det ju ungefär om man klickar på de inloggades namn (blå text). Å andra sidan skadar det inte att få en repetition på vad som skrivits tidigare innan man kastar sig in i debatten. Alltför många missar – eller ignorerar – vad som redan sagts.

 • Det skrivs alldeles för lite om Lagen här numera. Fann just en fin vers om Guds bud:

  ”Frukta Gud och håll hans bud, ty det hör ALLA människor till.” (Pred. 12:13)

  Harmonierar väl med Upp 14:12.

 • Du förstår säkert att apostlarna inte var rika. Inte med våra ögon mätt. Matteus kanske hade en sparad slant undanstoppad någonstans. Judas handhavde apostlarnas kassa efter eget behag. Vem som ställde frågan vet vi inte. Kanske Petrus som ofta tog till orda. Han ägde, liksom några andra bland dem, fiskebåtar med utrustning och kände sig förmodligen mycket rik jämfört med t ex tiggarna vid Jerusalems portar. Men lärljungarna var många och en blandad skara. Hur många vet vi inte. Kanske många hundra och där både fattiga och rika ingick. Nikodemus kan räknas till lärljungarna liksom Josef av Arimatea. Båda var rika och räknades nog t o m som förmögna.

 • ShmuelS on 7 augusti, 2013 at 10:55 e m said:

  Man kan använda samma logik om din läsning och förståelse. Du har insett det hoppas jag.

  ”I kännen ju vår Herres, Jesu Kristi, nåd, huru han, som var rik, likväl
  blev fattig för eder skull, på det att I genom hans fattigdom skullen bliva rika.”

  Är du rik, Lars?

 • ”Tror du inte att jag har läst bergspredikan, verkligen??”

  Det hoppas jag verkligen. Men att ha läst är inte detsamma som att ha förstått och tagit orden till sig.

 • ShmuelS on 7 augusti, 2013 at 10:44 e m said:

  Rom 5
  ”19 Ty såsom genom en enda människas olydnad de många fingo stå såsom syndare,
  så skola ock genom en endas lydnad de många stå såsom rättfärdiga.”

  NIV
  ” For just as through the disobedience of the one man the many were made sinners, so also through the obedience of the one man the many will be made righteous.”

  Heb 5
  NIV
  ” Although he was a son, he learned obedience from what he suffered
  9 and, once made perfect, he became the source of eternal salvation for all who obey him
  10 and was designated by God to be high priest in the order of Melchizedek.”

  Eph 1
  ”I honom hava vi förlossning genom hans blod, förlåtelse för våra synder, efter hans nåds rikedom.”

  Andar har inte blod. YHWH är ande.

  Blod måste utgjutas för att synder ska förlåtas.

  Hur kan en människa föda Gud en gång och nästa gång en människa?

  Judar menar att YHWH är en. Förutom Honom finns ingen

  Det är en väldigt svår fråga.

  I nuläget har jag svårt att se hur man kan få treenigheten att stämma med Skriften.

  Läs också om detta (googla Miracle during the Council of Chalcedon)

 • Anders R Pettersson on 7 augusti, 2013 at 9:46 e m said:

  Jag har ytligt studerat ett antal böcker som går emot treenighetsläran. Men jag har inte funnit något som ställt min tro på ända. Däremot tror jag att förklarings modeller kan förbättras. Tre enigheten disskuteras inom judendomen och där finns många tankar. Lägger man upp den tro du beskriver på bordet med jungfru födsel,preexistense, och de juridiska konsekvenserna av en messias som dör för oss utan att vara Gud innebär att ingen försoning ägt rum. Jag tror inte denna fråga är så enkel.

 • ShmuelS on 7 augusti, 2013 at 9:37 e m said:

  Det vore bättre att förklara vad du tror orsaken till lärjungarnas kommentar från Yeshua till den rike mannen innebär, istället för att vara arrogant.
  Tydligen så ansåg sig lärjungarna vara för rika för att kunna bli frälsta.
  Har du någon annan uppfattning, och i så fall vilken.

 • ShmuelS on 7 augusti, 2013 at 9:10 e m said:

  Det är en lite knepig inställning att ”inte gilla pajkastning” för att sen säga att om jag bara hade läst bergspredikan och följer din mästare………..
  Det kan tolkas som att du vill idiotförklara.
  Tror du inte att jag har läst bergspredikan, verkligen??
  Vilken mästare som vi följer kommer att uppdagas till slut.

 • Lars W on 7 augusti, 2013 at 8:58 e m said:

  ”En klar orsak skulle ju vara att de var lika rika som den rike mannen, eller hur?”

  Skulle apostlarna ha varit rika??? Tillåt mig att småle.

  Du kanske läser Bibeln flitigt, i a f vissa delar, men du verkar inte ha förstått mycket. Bed om Andens ledning under läsandet fortsättningsvis.

 • Lars W on 7 augusti, 2013 at 8:50 e m said:

  De som läst Bergspredikan och följer sin Mästare uppfattar inte det jag skrev som en ”paj”. Jag är ledsen att du tog det som en sådan.

 • Lars W on 7 augusti, 2013 at 8:42 e m said:

  När du förnekar de eviga straffen förnekar du även Honom som talat om dessa – många gånger. Att tro på Honom är att tro på det Han sagt. Genom tron på Honom blir man frälst.

  Finner däremot ingen vers i Bibeln där tro på treenighetsläran framhålls som frälsningsavgörande.

  Förnekelsen av evigt straff är en av de allvarligaste villfarelserna inom JV.

 • Lars W on 7 augusti, 2013 at 8:31 e m said:

  ”Det har Antonia m.fl. så grundligt visat på utifrån Guds ord.”

  Antonia visar genom sin ihärdiga ”undervisning” av ett antal män här, att hon i själva verket inte uppfattar Bibeln som Guds ord.

 • Lars W on 7 augusti, 2013 at 8:28 e m said:

  ”Jag är Herren, ingen annan finns”, ”ingen annan finns, ingen annan är Gud”.

  Detta är ord som Jesaja ger oss genom inspiration från Guds Ande – den preexisterande Yeshua.

 • Stigacke on 7 augusti, 2013 at 5:46 e m said:

  Pastor Berndt Isaksson: ”Treenigheten, som du skymfar och hädar, är däremot EN Gudom. Det har Antonia m.fl. så grundligt visat på utifrån Guds ord.”

  – Hur skulle hon grundligt kunna undervisa om Gudomen, när detta ord bara nämns en enda gång i NT?

  Kol 2:9: ”Ty i honom (Jeshua) bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt”.

  Den Gudom som treenigheten utgör består av Fader, Son och Anden, de utgör tillsammans den treeniga Gudomen. Om Jeshua fått del av Gudomens ”hela” fullhet, så måste han i så fall fått del av sin egen fullhet som den andra personen i Gudomen.

  Paulus skriver ju inte detta när Jesdhua levde på jorden utan beskrivningen handlar om den uppståndne Jeshua som enligt treenighetsläran är den andra personen i Gudomen.

  Varför behöver Paulus poängtera att den andra personen i Gudomen har Gudomen hela fullhet i sin kropp? Jag håller med dig, det blir mer och mer mystiskt när man lämnat biblisk mark.

 • Läsare on 7 augusti, 2013 at 5:34 e m said:

  Det är inte pärlor för svin hon (Antonia) lagt fram, det är sanningar för blinda ögon och dåliga bortförklaringarHon har lagt fram så många bibelord som styrker att Jesus är Gud, era påståenden är så tveksamma, kan alltså uppfattas som både ock och vill man då vrida det så det passar en själv så går det ju. Men samtidigt måste ni komma med väldigt dåliga bortförklaringar till bibelord som direkt talar att Gudomen är en treenighet från början till slutet. Kom nu inte och be om dessa bibelord, läs om kommentarerna här i tråden dom finns där jag lovar, det funkar även att kolla i bibeln du hittar flera ställen

 • Calle Svensson on 7 augusti, 2013 at 3:49 e m said:

  Treenigheten kan förvisso vara ”EN Gudom” eller vad som helst egentligen, men han som säger sig vara den ende Guden kan inte vara ”Treenigheten”, det är uteslutet genom treenighetsläran själv samt genom Jesu bekännelse till Fadern som den ende sanne Guden.

  Jesu bekännelse utesluter treenigheten, och treenighetsläran utesluter Jesu bekännelse i Joh 17: 1-3. Treenighetsläran gör Jesus till en lögnare.

  Det är bara att välja vem man vill tro på, pastor Isaksson och hans lära, eller Jesus från Nasaret och hans lära som kallas i Bibeln för ”Kristi lära”.

  Snacka sen om treenigheten som en ”grundläggande Biblisk sanning”. Det får pastor Isaksson göra, men det är ingen som tror på honom.

 • ShmuelS on 7 augusti, 2013 at 2:40 e m said:

  Så när du kastar en paj och menar att man måste vara utfattig för att vara frälst är det ok, men när det inte visar sig vara riktigt, tjurar du?

 • Berndt Isaksson on 7 augusti, 2013 at 2:25 e m said:

  Du skulle ha helt rätt om det var så att kristenheten bekände sig till många gudar. Treenigheten, som du skymfar och hädar, är däremot EN Gudom. Det har Antonia m.fl. så grundligt visat på utifrån Guds ord. Men du och vissa andra har förhärdat era hjärtan så att ni inte kan och inte heller vill se denna Bibliska grundläggande sanning.

  Berndt

 • Calle Svensson on 7 augusti, 2013 at 2:10 e m said:

  Det går att hävda att Jesus är Gud, men den bekännelsen går emot Gud själv som gång på gång i Jesaja bok ( kapitlen 41-46) säger sig vara den ende, och att ingen annan finns: ”Jag är Herren, ingen annan finns”, ”ingen annan finns, ingen annan är Gud”. Den avfälliga kristenheten säger emot honom och gör honom till en lögnare. Deras ”Gud” är tre, inte en.

  Om Jesus är den ende Guden så finns inte Fadern som Jesus säger vara ”den ende sanne Guden” (Joh 17: 1-3). Då bär Jesus falskt vittnesbörd om Gud och om sig själv! Han vet inte att han själv ÄR den ende Guden! Så absurd blir slutsatsen av ”Jesus ÄR Gud”- sektens irrläror i jämförelse med Skriften.

  Apostoliska läran är att: ”så har vi endast en Gud, Fadern” (1 Kor 8:6)

  Den avfallna Kyrkan är inte apostolisk, den tror inte på apostlarna, och den tror inte på Gud och den tror inte på Jesus. Den tror saker om Gud och om Jesus istället av att tro på vad Gud själv säger och vad Guds son, Jesus Kristus säger, och vad apostlarna säger.

  Anyway, de håller på att sjunga på sista versen redan och sedan är Babylon borta, dömd av Gud själv, den Guden som de reste sig emot och därmed fördärvade hela världen.

 • Calle Svensson on 7 augusti, 2013 at 12:13 e m said:

  Undrens tid är inte förbi! En efter en lägger de gudlösa ner sina lögnvapen. Nederlaget svider i skinnet, men kan i bästa fall leda till omvändelse.

  Antonia skriver: ”tänker inte kasta bort flera pärlor”

  Hennes pärlor var falska pärlor, värdelösa plastkulor som inte ens svinen bryr sig om.

  Man (eller ens en kvinna) kan inte vända Bibeln mot Gud själv som säger: ”Jag är Herren, ingen annan finns, ingen är Gud utom jag.” (Jesaja 45:5), och inte mot Jesus Kristus som säger: ”Och detta är det eviga livet: att de känner dig, den ende sanne Guden, och honom som du har sänt, Jesus Kristus.” (Joh 17:3). Aposteln Paulus skriver: ”så har vi bara en Gud, Fadern”. Den avfälliga Kyrkan har två till, vilket är att gå utöver Kristi lära som aposteln förkunnade.

  ”Frågan om Jesu Gudom” är löst genom Jesus själv i Joh 10: 33-36.

  När det sades till Jesus att du ”gör dig själv till Gud” så var hans svar INTE att: ”Jag ÄR Gud”. Hans svar var att: ”Jag är Guds Son”.

  Detta fattar inte de kristna därför att de inte tror på vad Jesus säger! De tror tusen saker OM Jesus, men de tror inte på Jesu ord, och därför fattar de NADA. De vet inte ens vem som är Skaparen. Gud känner de inte.

  Om de hade trott på Jesu ord så skulle de veta att för Jesus finns det bara en Gud, och den Guden är inte han själv! Den Guden är Fadern, ”den ende sanne Guden” som sände Jesus till världen. Kristenheten har i över tusen år hävdat att det var Gud själv som kom när det är solklart i Evangelierna att Gud sände sin Son!

  Den avfälliga kristenheten har en annan frälsningsväg än den som Jesus ger i Joh 17:3. Deras väg säger: ”Den, som vill bliva salig, han skall tänka så om de tre personerna i gudomen”, och: ”Detta är den katolska kristna tron; den som icke troget och fast tror den, kan icke bliva salig. (Athanasianska ”trosbekännelsen”)

  De tror varken på Jesus eller på Jesu Gud, de är avgudadyrkare. De tror på sina egna falska läror OM Gud istället av att tro på Guds ord.

  Om samma Gud lever som det var i GT så kan slutet för den avfälliga kristenheten blir ytterst svår. Den tiden som kallas för vedermödan (se Uppenbarelseboken) kommer att sopa bort all falsk religion från världen. Himlen jublar då (Upp 19), på jorden är festen över.

 • Stigacke on 7 augusti, 2013 at 8:53 f m said:

  Antonia, det uppenbara är att du inte kan presentera hållbara bevis för din tro.

  Det är GENOM Jeshuas (Jesu) namn som frälsningen kanaliseras därför att han är vägen till Gud. Initiativet till all frälsning kommer från Jeshuas Gud och Fader. Du kanske kan citera Joh 3:16 i minnet. Gud och Jesus separeras alltid i NT, även om de är ett liksom vi är ett med Jesus och Fadern.

  Ditt citat av Rom 10:8 visar på översättarnas teologi. Det står ”kyrios” i grekiskan. Det kan betyda allt från en respektfull titel till den Eviges namn. Översättarna har full rörelsefrihet här. Det är alltså inget bevis.

  Den arameiska (peshitta) bibeln finns bara som NT och den har alltså inte en hebreisk text. Att Jeshua även har fått del av den Eviges titel ”konungarnas Konung och herrarnas Herre” är en logisk följd genom att han fått makt och härlighet från sin Fader. Han kommer i sin Faders namn, säger han ju själv. Inget bevis alltså.

  På grund av att du inte förstår bibelns representationlära, så far du vilse och griper efter halmstrån för din tro att Jesus är den Evige Guden.

  Den avgörande frågan är ju om apostlarna förkunnade det du påstår. Du har inte gett ett enda exempel på detta.
  De kan inte ha varit så slappa att de missat att förkunna det som du anser vara evangeliets viktiga fråga.

  Du kanske inte bygger på Skriften, utan att det räcker att Kyrkan har formulerat den athanasiska bekännelsen flera århundraden senare. Eller..
  Mvh

 • Lars W on 7 augusti, 2013 at 8:51 f m said:

  Bemöter inte det. Gillar inte renodlad pajkastning…men deltar gärna i en korrekt diskussion även fortsättningsvis.

 • Antonia on 7 augusti, 2013 at 7:48 f m said:

  SÅ: ”Antonia, jag bad om en enda text som sade att man måste tro att Jeshua är Gud för att bli frälst. Du lyckades inte.”

  Du har övertygat mig, du kan inte ta till dig det uppenbara, det som t.o.m ett barn kan förstå, att Jesus är Gud! ’Slöjan ’är i vägen!

  Du har fått dessa texter förut men gör ett omtag:

  Apg 4:1 ’Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta.’

  Rom. 10:8 ’Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst.’

  Dessa citat kan du säkert också bortförklara som du gör med precis allting annat!

  Ang. gemener så har du fel. Så här översätter ex-vis KJB och den arameiska övers.

  För du förväntar dig väl inte att jag skall citera ur den hebreiska bibeln?

  [Aramaic Bible in Plain English]

  ’These will make war with The Lamb and The Lamb will conquer them, because he is The Lord of Power and The King of Kings, and because his people are called, chosen and faithful.’

  [KJB] ’These shall make war with the Lamb, and the Lamb shall overcome them: for he is Lord of lords, and King of kings: and they that are with him are called, and chosen, and faithful.

  Det känns tragiskt att du inte kan se, det uppenbara, som sagt!

  Nu lämnar jag dig i Guds händer, tänker inte kasta bort flera pärlor, på en som bara fortsätter att trampa ner dom i marken! Guds Ord är dyrbart och heligt för mig!

  /Antonia

 • Stigacke on 7 augusti, 2013 at 5:23 f m said:

  Antonia, jag bad om en enda text som sade att man måste tro att Jeshua är Gud för att bli frälst. Du lyckades inte.

  Joh 1 säger att Ordet blev människa, inte Gud. Paulus skriver att medlaren är en människa. Den siste Adam är den sista människan. Jeshua är förstlingen i ett nytt människosläkte. Det är bara en äkta men syndfri människa som kan sona människans synd. Gud kan inte göras till synd och dö i vårt ställe, men Jeshua kunde det eftersom han var en (äkta) människa ”i allt lik sina bröder” och ”bröderna” syftar inte på Gud-människor. Eftersom detta är sant, saknas det även texter som säger att Jesus måste vara Gud för att försona världen.

  Apg 20:28 är en av flera läsarter där andra har ”med sin sons blod” eller andra varianter.

  Det finns inga gemener eller versaler i grekiskan, så det är översättaren som väljer. Det argumentet faller platt.

  Kan man inte förhärliga både Gud och Messias i sin kropp, utan att Messias därmed blir Gud?

  Varför inte istället tro på det Paulus skriver i 1 Kor 8:6, att han har bara en Gud och att detta är Fadern och en Herre och det är Messias Jeshua? Det är ju klara besked.

  När det enligt dig är fundamentalt viktigt för fräsningen att tro att Jesus är Gud, varför då i hela friden finner vi inte ett enda sådant uttalande i apostlarnas predikningar till folket? Det kan bara finns en anledning varför det saknas sådana texter, apostlarna trodde inte detta. Du uppehåller en lära som skapades flera århundraden efter apostlarnas död. Du får fortsätta att strida för den avfälliga (katolska)kyrkans lära. Det är ju religionsfrihet i Sverige.
  Sommarhälsningar!

  Ps/ På 300-400-talet hade majoriteten av de kristna församlingarna (ca 80%) en ariansk gudsuppfattning där Jesus var gudomlig men underställd Fadern. Det var en syn på Jesus och Gud som inte hade avfallit lika mycket som den som till slut vann, den som företräddes av Athanasius. Han blev också landsförvisad flera gånger på grund av kätteri. Det var genom manipulation och kejserlig makt som man drev igenom något som de flesta kristna på den tiden inte stod för. Det du försvarar är alltså den åsikt som vann i denna kristologiska strid där segern inte vanns med rena vapen. / Ds

 • Antonia on 7 augusti, 2013 at 1:19 f m said:

  Snälla SÅ: Det får bli bli mitt sista svar! Du KAN tyvärr inte SE att Jesus är Gud oavsett hur många bibel texter du än får som stöd för detta.

  I Joh. 1:1 står det “och ordet var Gud.”

  I Joh 1:14 står det ”ordet blev kött”

  Detta betyder att Jesus är Gud kommen i köttet.

  Apg. 20:28 ’ Så haven nu akt på eder själva och på hela den hjord i vilken den helige Ande har satt eder till föreståndare, till att vara herdar för GUDS församling, som han har vunnit med sitt eget blod.’

  Gud har köpt SIN församling med SITT eget blod! Det står inte att Han köpt den åt Fadern, med sitt eget blod

  Joh 21:15 ’ När de hade ätit, sade Jesus till Simon Petrus: »Simon, Johannes’ son, älskar du mig mer än dessa göra?» Han svarade honom: »Ja, Herre; du vet att jag har dig kär.» Då sade han till honom: »Föd mina lamm.»

  Det är bara Gud som kallas för Herre (med stor bokstav) annars stavas herre uteslutande med gemener.

  Upp.17:14 ’ De skall strida mot Lammet, och Lammet skall besegra dem, tillsammans med de kallade, utvalda och troende, eftersom han är herrarnas Herre och konungarnas Konung’

  1 Kor.6:20 ’ I ären ju köpta, och betalning är given. Så förhärligen då GUD i eder kropp.’

  (Paulus) Fil. 1:20 ’Det är nämligen min trängtan och mitt hopp att jag i intet skall komma på skam, utan att KRISTUS, nu såsom alltid, skall av mig med all frimodighet bliva förhärligad i min kropp, det må ske genom liv eller genom död.’

  Gud och Kristus referar alltså till en och samma person i dessa verser!

  Dessa exempel får räcka, men det finns hur många som helst!

  /Antonia

 • Stigacke on 6 augusti, 2013 at 3:33 e m said:

  Nej, vi kommer ingen vart eftersom du inte erkänner det som Jeshua klart och tydligt säger i Joh 20:17.

  Fel igen, det är Jeshuas Gud och Fader som är YHWH, Adonaj och Elohim. Du kan inte bevisa ditt påstående, utan de är bar dina ord.

  Antonia: ”Det som rör till det hela för dig är att det var endast i egenskap av Människosonen som Jesus kallade Gud för SIN Gud,”

  – Ingen av apostlarna gör denna uppdelning av Jeshua i Människosonen och att har en annan natur som Gud. När Paulus skriver att han välsignar Jeshuas Gud och Fader så finns det inget som visar att det är bara den ena naturen av Jeshua som avses. Ser du inte att hela denna uppdelning saknas i NT.

  OM det nu skulle vara som du säger, så borde det vara det viktigaste budskapet i NT att tro att Jesus är Gud. Det är ju frälsningsavgörande, anser du. Trots detta så finner du inte någonstans i hela apostlagärningarna, det som skildrar apostlarnas frälsningsförkunnelse, att de en enda gång nämner att man skall tro att Jesus är Gud. Istället redogör paulus för alla apostlarnas frälsningsbudskap i 1 Kor 15:1-11 och inte ett (1) ord om detta som du anser vara avgörande för frälsningen.

  Jag dömer dig inte, jag vill bara korrigera dig, men du har lagt till något som du kommer att få stå till svars för vid domen dag.

  Att man måste tro att Jesus är Gud tillhör inte det evangelium som apostlarna förkunnade. Ge mig ett enda exempel i NT att man måste tro det, så skall jag tro dig. Om du inte kan det, varför skulle jag då tro ditt hittepå-evangelium.
  Mvh

 • Antonia on 6 augusti, 2013 at 1:56 e m said:

  SÅ: vi kommer ingen vart eftersom du redan bestämt dig för att Jesus inte är BÅDE sann GUD och sann människa!

  Herren Jesus Kristus vars namn är Adonai, Elohim och JAHWE, i grundtexten, den evige och sannfärdiga Guden; Han som uppenbarade sig för bl. a. Mose, Abraham och Hagar!

  Det som rör till det hela för dig är att det var endast i egenskap av Människosonen som Jesus kallade Gud för SIN Gud, precis som vi som människor gör med Gud! Jesus Kristus själv, blev ju ’människa’ som du vet!

  Hoppas att du skall kunna se denna skillnad en dag! För då faller resten av pusselbitarna på plats för dig också!

  Mvh,

  Antonia

 • Birgit Hedström on 6 augusti, 2013 at 1:39 e m said:

  Bara ett tillägg till min kommentar ang. universalism (inget riktat till dig Micael naturligtvis! ;-). Man kan undra hur människor med en universalistisk syn, blir motiverade till att vittna och evangelisera och följa Jesu missionsbefallning? Många människor vill ju leva efter; ät-drick-och-var-glad; varför störa dem i detta, varför motivera till efterföljelse av Kristus? Detta lärjungaskap som inte innebär någon dans på rosor? Som i många länder innebär förföljelse och t.o.m martyrskap? Om ända alla kommer till himlen till slut (även de som absolut inte vill ha med Gud att göra…)

  Birgit

 • Birgit Hedström on 6 augusti, 2013 at 12:55 e m said:

  Du har helt rätt i detta Micael! Tack för rättningen ang. hur universalister tänker.

  Allt gott!

  Birgit

 • Micael Gustavsson on 6 augusti, 2013 at 12:42 e m said:

  Hej Birgit, jag tror också på dubbel utgång, men i din argumentation gör du ett misstag som ofta stör mig när den här typen av frågor diskuteras. Du frågar varför Jesus skulle behöva dö om alla ändå blir frälsta. Men kristna universalister tror ju att alla blir frälsta pga Jesu död, de brukar dela tron att alla skulle gå förlorade om Han inte dött och uppstått (sedan finns det givetvis även icke-kristna universalister liksom det finns icke kristna som tror på eviga straff), så det argumentet blir ju en sorts icke-argument. Man bör hålla i sär frågan om grunden för frälsningen, och frågan om hur och vilka som tar emot den. Annars riskerar det mest att bli skuggfäktning. Gud välsigne dig!

 • Det handla mer om vad de ville flytta fokus ifrån, nyheterna om den tidigare attacken på en amerikansk ambassad i Benghazi. CNN med flera va sanningen på spåret och det hela höll på brisera i media, att CIA anställda hade munkavle och hindrades från att vittna/läcka uppgifter om attacken till media/senaten, att de hade lögndetektortest av alla varje månad. Bara att se datum på reportagen, så ser man en direkt koppling. Obama administrationen tog till ett av George Bush gamla knep för att flytta fokus från de verkliga nyheterna. Ryktet är att de själva utrustar terrorister/rebeller i Syrien med avancerade missiler. Sök upp reportagen på CNN.

 • Nä, det visade sig handla om att CNN med flera höll på avslöja hemligheterna bakom Banghazi attacken, CIA anställda har fått munkavle och får lämna lögndetektortest varje månad visade det sig, hotas med de hårdaste reprisalier om någon pratar med media. Ryktet är att de utrustade terrorister/rebeller med missiler, i bl a Syrien, samt att det kan ha varit en falskt flagg operation, när de fick order flera gånger att inte ingripa när attacken pågick. Men det var ju några tidigare tidigare navy seals som ingrep på eget initiativ helt emot order och säkert pajjade allt. Det är en soppa, och Obama och övriga ledande personer sitter nog och skakar av rädsla att sanningen håller på sipprar fram.

 • Stigacke on 6 augusti, 2013 at 10:10 f m said:

  Det var just det som står i 1 Joh. 5:11-13 som jag citerade och anser är bibelns lära. Att denna text skulle betyda att man skall tro att Jesus är Gud, är dina högt personliga fantasier. I så fall kan man addera vad man tycker är lämpligt.

  Antonia: ”Ditt påstående att Jesus och vi har samma Gud = att förneka Jesu Gudom! (en frälsningsfråga m.a.o)”

  – Det var just det som Jeshua sade, enligt Johannes. Då måste i så fall Jeshua förneka sin egen Gudom eftersom han säger att vi har samma Gud och fader som han.

  Upplever du inte att detta som du påstår är helt befängt. Hur blind kan man besluta sig för att vara?

  ”Men gå till mina bröder och säg till dem att jag far upp till min Fader och er Fader, till min Gud och er Gud.” Joh 20:17

  Om du är ordblind och inte kan förstå texten, ber jag om ursäkt. I annat fall är du en riktig ”tjurskalle”. 🙂

 • Antonia on 6 augusti, 2013 at 9:23 f m said:

  SÅ: ”Det är så du också gör när du klistrar JV-etiketten på mig bara för att jag tror att bibeln lär att Jeshua och vi har samma Gud. Nu fick du känna hur det känns. :)”

  Dina jämförelser är tyvärr inte analoga SÅ! Ditt påstående att Jesus och vi har samma Gud = att förneka Jesu Gudom! (en frälsningsfråga m.a.o)

  Att avvisa en evig plåga, är ingen frälsningsfråga eftersom det är tron allena kan frälsa oss!

  Noterade att du höll med om att utan Gud finns bara döden! Vilket är helt riktigt! Konsekvensen av att förneka att Jesus är Gud innebär därför evig död.

  1 Joh. 5: 11-13 ’Och detta är vittnesbördet: att Gud har givit oss evigt liv; och det livet är i hans Son. Den som har Sonen, han har livet; den som icke har Guds Son, han har icke livet. Detta har jag skrivit till eder, för att I skolen veta att I haven evigt liv, I som tron på Guds Sons namn’

  Mvh,

  Antonia

 • Stigacke on 6 augusti, 2013 at 8:40 f m said:

  Antonia: ”Menar du nu att alla dem som tror på ett, eventuellt, evigt utslocknande skall jämställas med Jehovas sekt?”

  – Det är så du också gör när du klistrar JV-etiketten på mig bara för att jag tror att bibeln lär att Jeshua och vi har samma Gud. Nu fick du känna hur det känns. 🙂

  Ps/ Du är inne på rätt spår när du avvisar en evig plåga i helvetet. Det är bara Herren Gud som ”ensam är odödlig” (1Tim 6:15-16) plus den som han gett att ”ha liv i sig själv”, Jeshua. Den som är i Messias Jeshua har det eviga livet. De övriga kommer att ”döden dö” eftersom Gud är allt livs källa. Att alla människosjälar har evigt liv, är grekisk filosofi som togs upp i den kristna läran. Det eviga livet finns bara i Guds son Jeshua. /

 • Stigacke on 6 augusti, 2013 at 8:40 f m said:

  Antonia: ”Menar du nu att alla dem som tror på ett, eventuellt, evigt utslocknande skall jämställas med Jehovas sekt?”

  – Det är så du också gör när du klistrar JV-etiketten på mig bara för att jag tror att bibeln lär att Jeshua och vi har samma Gud. Nu fick du känna hur det känns. 🙂

  Ps/ Du är inne på rätt spår när du avvisar en evig plåga i helvetet. Det är bara Herren Gud som ”ensam är odödlig” (1Tim 6:15-16) plus den som han gett att ”ha liv i sig själv”, Jeshua. Den som är i Messias Jeshua har det eviga livet. De övriga kommer att ”döden dö” eftersom Gud är allt livs källa. Att alla människosjälar har evigt liv, är grekisk filosofi som togs upp i den kristna läran. Det eviga livet finns bara i Guds son Jeshua. / Ds

 • Birgit Hedström on 6 augusti, 2013 at 8:03 f m said:

  Nu såg jag att min andra kommentar som jag skrev till dig Antonia, den lyckades jag felaktigt skicka till mig själv…

  Birgit

 • Birgit Hedström on 6 augusti, 2013 at 8:00 f m said:

  Antonia, de kristna som stöder annihilations-tanken, vet jag tolkar en del bibelord som stöd för den läran, de tänker att det är Bibelns undervisning, medan då jag och andra inte tolkar Bibelns lära i den frågan på det sättet. Och om jag förstått dig rätt, så lutar du i din tolkning mot annihilations-läran, men även fast jag inte tolkar och anser att Bibeln lär och undervisar om annihilation, så respekterar och älskar jag dig som min dyrbara syster i tron.

  Birgit

 • Birgit Hedström on 6 augusti, 2013 at 6:58 f m said:

  Kära Antonia! Nej, det menar jag inte!! Men just den tron i denna särskilda fråga lär bl.a Jehovas vittnen ut. Annihilations-läran som den också kallas tror en del inom tex EFK på, men de tillhör ju inte en sekt för det.
  Dock har inte de kristna församlingarna där människor har den tron inte detta synsätt som en lära, som hela församlingen lär ut, men detta är däremot lär Jehovas vittnen som kyrka/församling utmärkt.

  Gud vare med dig idag Antonia idag! (så sa vi till varandra i min familj när jag växte upp tex när man gick hemifrån tex för att gå till skolan, gå ut och leka eller när mamma eller pappa gick till jobbet), det var något vi sa till varandra som välsignelseord, jag kände mig så omsluten av Jesus när jag ”fick” de orden över mitt liv den dagen. ”Gud vare med dig”.

  Din syster Birgit

 • Antonia on 6 augusti, 2013 at 5:23 f m said:

  Hej Birgit,

  Du skrev: ”Eller som det lärs ut i sekter som Jehovas vittnen, det sker ett utslocknande, upphörande av existensen för de ofrälsta.”

  Menar du nu att alla dem som tror på ett, eventuellt, evigt utslocknande skall jämställas med Jehovas sekt?

  Mvh,

  Antonia

 • Micael Gustavsson on 5 augusti, 2013 at 11:23 e m said:

  Kommentaren innan använde termen ”israelisk lag”, vilket enligt gängse språkbruk syftar på den moderna staten. ”Israelitisk lag” torde däremot syfta på GTs tid, och ”Israels lag” kunna syfta på båda.

 • ShmuelS on 5 augusti, 2013 at 9:44 e m said:

  Om du bara stannat efter din första mening så hade du ju haft rätt.
  Läser du alla böcker från sista bladet fram till det första?

 • ShmuelS on 5 augusti, 2013 at 9:42 e m said:

  TeflonLars.
  Varför tror du att lärjungarna reagerade som de gjorde????

  En klar orsak skulle ju vara att de var lika rika som den rike mannen, eller hur?
  Men jag förstår ju att du inte kan tro det.

 • ShmuelS on 5 augusti, 2013 at 9:39 e m said:

  Jag hänvisade till Matt 19;23-25, och du har tydligen inte hittat det i din Bibel. Se om inte nån kan hjälpa dig hitta det, fundera lite och svara med din insikt.

 • Lars W on 5 augusti, 2013 at 9:36 e m said:

  ”Man förstår NT genom att först ha förstått GT.”

  Så sant. Men du förstår inte GT utan att först ha förstått NT.

 • ShmuelS on 5 augusti, 2013 at 9:34 e m said:

  Du gillar verken hårklyverier eller matte. 🙂
  Du verkar mer missledd än ledd i båda fallen.

 • Lars W on 5 augusti, 2013 at 9:33 e m said:

  Jag läste just Patricks gästartikel. Bra att Berndt trots allt tycks ge utrymme åt en och annan sanningsägare. Annars verkar de ha Torsten Åhman som lärofader i denna fråga. De tillhör ju samma samfund numera, Berndt och han. Ett samfund som ger utrymme åt de flesta läror inklusive katolicism, islam etc (se vidare i deras Charta oecumenica).

 • Lars W on 5 augusti, 2013 at 9:21 e m said:

  Karlendal har lagt ut en platsansökan på sin nya blogg (ej på den gamla som är länkad här). Såg att Emanuel Karlsten lagt ut CV på sin. Är det så man söker nytt jobb numera? Startar en blogg etc…

 • Birgit Hedström on 5 augusti, 2013 at 8:12 e m said:

  Jag tror verkligen att det är något som ligger vår himmelske Far mycket nära Hans hjärta, hur vi behandlar de fattiga, hur vi förvaltar det vi fått att förvalta. I Matt 25 läser vi Jesu ord om hur viktigt det är vårt handlande mot de hungriga, de törstiga, de fängslade osv. ”Jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att dricka…”

  Mvh/ Birgit

 • Lars W on 5 augusti, 2013 at 7:55 e m said:

  Man kan alltid hoppas på sinnesändring hos de orättfärdigt rika. Att de vänder om från sin krassa dyrkan av Mammon och börjar tillbe Israels Gud – YHWH. Att de vänder sig mot Ljuset istället för att vända sig bort från Yeshua. Det kan Israels Gud möjliggöra.

 • Lars W on 5 augusti, 2013 at 7:46 e m said:

  ”Fast inte är väl avgudadyrkan förbjuden i Israelisk lag?”

  Avser du staten Israels lag eller Israels foks lag? Den som gavs till Moses på Lagens berg (ej att förväxla med dagens Sinai).

 • Birgit Hedström on 5 augusti, 2013 at 7:36 e m said:

  Håller med dig Lars i det du skriver här! Hur viktigt att inte s.a.s släta över vad Bibeln lär om den dubbla utgången! Varför pratade Jesus mycket om dessa saker om det inte är ytterst viktiga frågor detta? Varför gav Han missionsbefallningen till sina lärjungarna det sista Han sa i Matt 28, om det inte var av yttersta vikt att de skulle följa Hans ord ang. detta? Varför säger Paulus; JAG BER Å KRISTI VÄGNAR: LÅT FÖRSONA ER MED GUD! Varför denna vädjan å Kristi vägnar att LÅTA sig försonas? om ändå alla, även de som inte låtit sig försonas, om de ändå blir frälsta i slutändan? Eller som det lärs ut i sekter som Jehovas vittnen, det sker ett utslocknande, upphörande av existensen för de ofräplsta. Varför skulle Jesus behöva genomlida att ta på Sig hela världens syndaskuld och dö för varje människas synder, om hon inte ens behöver ta emot frälsningen som Fadern erbjuder genom Jesus, skulle människan få del av frälsningen när hon inte tar emot den enda möjligheten att bli frälst; att ta emot Jesus Kristus som sin personlige Herre och Frälsare, frälsning genom att ta emot betalningen, Jesu dyrbara blod! Patrick Ölund har nu skrivit en gästartikel på Berndts blogg som jag är otroligt tacksam för’

  Mvh/ Birgit

 • Lars W on 5 augusti, 2013 at 7:27 e m said:

  Hänvisar till bergspredikan och Skriften i övrigt. Läs citatet från Jakobs brev nedan om du missat det.

 • ShmuelS on 5 augusti, 2013 at 7:26 e m said:

  Är du i pastor Berndts läger nu? Eller var det Kora?

  Kan inte förklara var din åsikt finns i klartext men gör ändå din åsikt till frälsningsgrundande.

  Hur var det med lärjungarnas reflektion om att kunna vara både rik och frälst?
  Varenda en som bor i Sverige är rik i jämförelse med genomsnittet i världen, så ingen i Svedala kan då säga sig vara frälst, eller hur?

 • Lars W on 5 augusti, 2013 at 7:25 e m said:

  ”e’artz” står det när jag läser…

  Du älskar hårklyverier… så inte jag. Anden leder till sanningen även i en sådan fråga. Tag fram en världskarta så ser du var världens ”navel” finns.

 • Lars W on 5 augusti, 2013 at 7:12 e m said:

  Ja, så är det, Birgit.

  Vill först tacka för att du rättar dina systrar på Berndts blogg sedan jag avstängts och inte kan korrigera den uppsjö av avvikelser från Skriften som florerar där när det gäller apokalyptiska ting. Gästartikeln framför en syn som närmast är besläktad med katolicismens skärseld som exempel.

  När det gäller att samla skatter på jorden kan man först tycka att Jakobs domsaga (nedan) är förlegad. Daglönare är väl sällsynta idag? Men så är det inte, allt i Skriften kan tillämpas i varje tid. Vår tids daglönare som undanhålls lön finns mestadels i Afrika och Asien. Särskilt i länder som Bangladesh. I västvärlden kräver folket låga skatter och låga priser. Denna nyliberalism, som hänger intimt samman med EU´s framväxande och uppslukande av land efter land, drabbar svaga i våra länder men värst de fattiga i tredje världen. Men dom skall bliva hållen (Dan 7:26).

 • Lars W on 5 augusti, 2013 at 6:50 e m said:

  ”När blev rätt åsikt om detta [den andra döden] frälsningsavgörande?”

  Fruktar man inte ”den andra döden” ser man nog inget avgörande skäl att avstå från Vilddjurets märke när detta kommer att erbjudas. Vad drar man över sig då?

  ”Och ännu en tredje ängel följde dem; denne sade med hög röst: ”Om någon tillbeder vilddjuret och dess bild och tager dess märke på sin panna eller på sin hand, så skall ock han få dricka av Guds vredesvin, det som är iskänkt i hans vredes kalk, obemängt; och han skall bliva plågad med eld och svavel, i heliga änglars och i Lammets åsyn. Och när de så plågas, uppstiger röken därav i evigheters evigheter, och de hava ingen ro, varken dag eller natt, de som tillbedja vilddjuret och dess bild, eller som låta märka sig med dess namn.”

  Vidare läser vi i bokens sista kapitel:

  ”För var och en som hör de profetians ord som stå i denna bok betygar jag detta: ’Om någon lägger något till dem, så skall Gud på honom lägga de plågor om vilka är skrivet i denna bok.

  Och om någon tager bort något från de ord som stå i denna profetias bok, så skall Gud taga ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden, om vilka är skrivet i denna bok.”

  Det är mycket, för att inte säga allt, du och dina gelikar som förnekar Skriftens allvar sätter på spel.

 • ShmuelS on 5 augusti, 2013 at 4:03 e m said:

  Nu finns det ju lite olika översättningar.

  T.ex KJV: that dwell in the midst of the land.

  TS:”who dwell in the middle of the land.”

  Folkbibeln:”där de bor i landets mitt.”

 • ”Förlåt Lars
  Jag hade glömt att Sverige är världens mittpunkt! 🙂
  Glöm inte att hela Skriften är nyttig att läsa.”

  Hade du läst hela Skriften ordentligt hade du också noterat var ”jordens mittelhöjd” är belägen (Hes. 38:12).

 • ”Jag bryr mig inte om Hinns treenighetslära…”
  Du inledde trots allt ditt anförande med ett klumpigt utsnitt berörande Hinns treenighetslära. Läs hela avsnittet (i min kommentar) så förstår du bättre.

 • ShmuelS on 5 augusti, 2013 at 9:46 f m said:

  Varför glider du bara undan, Lars?
  Kan du inte ge din syn på lärjungarnas reaktion på vad Yeshua sa till den rike mannen?

 • Stigacke on 5 augusti, 2013 at 8:27 f m said:

  LarsW, tagga ned när du inte ens vet vem som är Israels Gud.

  Det spelar ingen roll vilka etiketter du klistrar på det som är sant, det är sant i alla fall. Även i din teologi hittar man korn av sanning.

  Är det så viktigt för dig att förtala Berndt´s samtalsforum bara för att du blivit portad där?

 • Stigacke on 5 augusti, 2013 at 8:16 f m said:

  Jag bryr mig inte om Hinns treenighetslära, jag har nog med att korrigera dina missförstånd. 🙂

  Treenighetsläran är ändå ett seriöst försök att förstå Skrifterna utifrån ett felaktigt paradigm. Detta kan man inte säga om en modalistisk/oneness gudsuppfattning.

  Jeshua är inte den ende sanne Guden enligt Skriften, det är den som sänt honom som är detta. Joh 17:3.

  Evigt liv är att känna den som sände och den som blev sänd. Allt enligt Johannes vittnesbörd. Varför inte tro på hans vittnesbörd?

 • Lars W on 5 augusti, 2013 at 7:17 f m said:

  Förlåt, På Klippan, mitt svar till SÅ hamnade fel. Morgontrött första dan efter semestern…

 • Lars W on 5 augusti, 2013 at 7:15 f m said:

  – Jeshua har väl både kropp, ögon, händer och mun.”

  Ja, Yeshua har allt – fullheten.

  Sätt dig in i vad Hinn sade och menade innan du stöddar till dig SÅ. SÅg du hur många personer hans ”treenighetslära” omfattar?ämna ett meddelande…

 • Lars W on 5 augusti, 2013 at 7:14 f m said:

  ”- Jeshua har väl både kropp, ögon, händer och mun.”

  Ja, Yeshua har allt – fullheten.

  Sätt dig in i vad Hinn sade och menade innan du stöddar till dig SÅ. SÅg du hur många personer hans ”treenighetslära” omfattar?

 • Lars W on 5 augusti, 2013 at 7:10 f m said:

  Det är et sammelsurium av läror som framförs där. En variant av den katolska läran om skärselden d v s tidsbegränsat straff samt JV-läran om ”förintande”. Jag förstår på dig att det är den senare du försvarar.

 • Stigacke on 5 augusti, 2013 at 1:40 f m said:

  Ännu en som inte vet vem Israels Gud är! Ett läskunnigt barn kan lösa denna ”svåra” teologiska fråga genom att läsa Joh 20:17: ” Jesus sade till henne: ”Rör inte vid mig, ty jag har ännu inte farit upp till Fadern. Men gå till mina bröder och säg till dem att jag far upp till min Fader och er Fader, till min Gud och er Gud.”

  Det är Jesu Gud och Fader som är Abraham, Isak och Jakobs (Israels) Gud. Det kanske är naivt att tro det. Har du ett bättre förslag så låt höra? Ge då referens till en bibeltext eftersom korvspad inte är tillräckligt övertygande för mig.

  Ps/ Bed gärna till Jeshuas Gud i Jeshuas namn. Han är nämligen vägen till Gud. SÅ tror jag även om det är barnsligt. / Ds

 • Läsare on 5 augusti, 2013 at 1:09 f m said:

  Läsare verkar bara läsa Kalle a…………
  Det är sådant man drar till med när man vill gräva sig riktigt lågt i en diskussion, det visar bara vad du är gjord av, tappar all respekt för sådana människor.

 • Läsare on 5 augusti, 2013 at 1:05 f m said:

  …Kalle anka och Fantomen, vad är det några romaner eller? Du verkar ju veta, berätta….

 • Läsare on 5 augusti, 2013 at 12:59 f m said:

  Men ge dig nu han vet vem som är Israels Gud, tydligen inte den Gud du har men låt så vara du låter ju som en gammal skiva som hackar, dessutom sim en barnskiva, ja du beter dig som ett barn blir ju direkt pinsamt att lösa, du har din Gud som står för sig själv vi tror på en Gud som är så mäktig att han kan vara Gud Jesus och Ande på en och samma gång.
  Klart som korvspad

 • Micael Gustavsson on 4 augusti, 2013 at 11:33 e m said:

  Fast inte är väl avgudadyrkan förbjuden i Israelisk lag? I alla fall räknar den israeliska staten inte RKK dit som har erkänd ställning av staten (enligt ett system som Israel tog över från britterna, som i sin tur tog över det från turkarna). Och Dalai Lama har varit på offentligt besök.

 • Stigacke on 4 augusti, 2013 at 11:08 e m said:

  ”He also says that God and the Holy Spirit have real bodies, with eyes, hands, mouth, etc.”

  LarsW: ”Läser i Berndts samtalsforum hur Andreas Frost m fl lutar sig på Torsten Åhmans förnekelse av eviga straff istället för att lyssna till den evige och sanne Israels Gud – Yeshua – i frågan.”

  – Jeshua har väl både kropp, ögon, händer och mun. Om det är fel så hamnar du under samma dom som den du dömer. Var inte så stöddig Lars.

  Den Gud som Paulus dyrkar har ingen sett och han har ingen kropp och är inte en människa.

  ”…han, den salige, ende Härskaren, konungarnas Konung och herrarnas Herre, som ensam är odödlig och bor i ett ljus dit ingen kan komma, och som ingen människa har sett eller kan se. Honom tillhör ära och evig makt! Amen.” 1 Tim 6:15-16

 • Birgit Hedström on 4 augusti, 2013 at 9:31 e m said:

  Hej Lars W! Tycker också orden i 1 Tim 6:6-7 är mycket talande: ”Ja, gudsfruktan i förening med ett förnöjt sinne är verkligen en stor vinning. Vi har ju inte fört något med oss in i världen, inte heller kan vi ta med oss något därifrån”. Tror att både kristna församlingar och vi enskilda kristna i västvärlden, att Herren önskar att vi ännu mycket mer måtte dela med oss till tex våra lidande bröder och systrar som lider under svår förföljelse och nöd för sin tro. Du nämnde Ljus i öster, dem har jag också förtroende för. Även Open Doors gör ett fantastiskt arbete bland förföljda kristna, inte minst i muslimländer.

  Birgit

 • Lars W on 4 augusti, 2013 at 7:28 e m said:

  Jakob skriver bra om detta med:

  ”Hören nu, I rike: Gråten och jämren eder över det elände som skall komma över eder. Eder rikedom multnar bort, och edra kläder frätas sönder av mal; edert guld och silver förrostar, och rosten därpå skall vara eder till ett vittnesbörd och skall såsom en eld förtära edert kött. I haven samlat eder skatter i de yttersta dagarna. Se, den lön I haven förhållit arbetarna som hava avbärgat edra åkrar, den ropar över eder, och skördemännens rop hava kommit fram till Herren Sebaots öron.”
  Jak kap 5

 • Lars W on 4 augusti, 2013 at 7:23 e m said:

  Har du läst Bergspredikan? Hur det än är med det tvivlar jag på att du förstått den. Samlar du skatter på jorden? När man gör så vill man inte ta till sig evangeliets budskap. Man går bedrövad bort. Vänder sig bort från ljuset. Paulus förstod Bergspredikan:

  ”Hava vi föda och kläder, så må vi låta oss nöja därmed.”
  (1 Tim. 6:8)

 • Lars W on 4 augusti, 2013 at 7:15 e m said:

  Håller helt med dig. Elin. Missionen i israel sköterJacob Damkani med bröder.

  Det är för väl att LO blivit portade i Ryssland och Ukraina så att evangeliet äntligen kan få en chans med hjälp av organisationer som Ljus i öster och inhemska Bibeltroende (ej att förväxla med trospredikanter).

 • Lars W on 4 augusti, 2013 at 7:09 e m said:

  Det är ett ödets ironi att villfarelse nu sprids på s k väktarbloggar och det med support av MFS (se SÅ´s kommentar nedan). Man förstår bättre och bättre innebörden i Reichmanns ord: Den sista tiden blir en lurig tid.

 • Birgit Hedström on 4 augusti, 2013 at 3:54 e m said:

  Haha! Det va kul…;-) T9….var det…och inte att du snart nått den ärevördiga åldern av 79 år!! 😀
  Jag var faktiskt lite smått imponerad…nästan jämngammal med min mamma..

  Birgit

 • Läsare on 4 augusti, 2013 at 3:21 e m said:

  Tack Birgit
  Jo det skulle stå T9 😉 det program som styr orden när inte mitt huvud är på skaft. Jag har en bra bit kvar till 79, nästan hela mitt levda liv
  Ha det bra.

 • Birgit Hedström on 4 augusti, 2013 at 1:50 e m said:

  :-D….T9?… Ska det vara 79 eller? Imponerande isåfall!!

  Gud välsigne dig Läsare!

  Birgit

 • PåKlippan on 4 augusti, 2013 at 11:55 f m said:

  USA stänger konsulat och ambassader. (Jag kommenterar i 500salen då kommentarerna i den andra tråden är stängd.)

  Tack för en vaken analys. Vad ligger runt hörnet, ska Iran ställas inför ultimatum, lägg ned atombombsprogrammet annars???

  Ryssland, EU och Usa håller tyst och Israel får tillåtelse att flyga in för att slå ut Irans bombinstallatione?.

  Tack

 • Birgit Hedström on 4 augusti, 2013 at 10:12 f m said:

  Jaa, det är så sant…
  Det är jättejobbigt, det tycker jag borde gå att ändra i någon inställning…

  Birgit (inte Birgitta…;-)

 • Läsare on 4 augusti, 2013 at 9:58 f m said:

  Det är sant Birgitta men problemet uppstår dock om man vill följa en diskussion, svaren på en kommentar kommer inte upp när man väljer nyaste, då måste man ändå leta upp den, måste gå att fixa. Bäst vore om bloggägaren kunde fixa att när man klickar på ett namn under ”senaste kommentar” så kommer man direkt till den kommentaren.

 • ShmuelS on 4 augusti, 2013 at 9:15 f m said:

  Man förstår NT genom att först ha förstått GT.

  Hur tänker du besvara denna min undran:

  ”Har du några tankar på varför YHWH inte planerade för fattigdom, sjukdom och nöd i varken Eden eller evigheten?
  YHWH som inte ändrar sig kan väl inte mena att det ska vara på det viset här under en kort tid,va?”

 • ShmuelS on 4 augusti, 2013 at 9:14 f m said:

  Förlåt Lars
  Jag hade glömt att Sverige är världens mittpunkt! 🙂
  Glöm inte att hela Skriften är nyttig att läsa.

 • Stigacke on 4 augusti, 2013 at 7:26 f m said:

  Lars, när man inte ens vet vem som är Israels Gud, så vore det klädsamt att tona ner i andra ämnen. Läs vers 34 i detta sammanhang så ser du att ”Konungen” har en Fader och att detta är samma Fader och Gud som Jeshua alltid haft, både före sin död och uppståndelse och efter det att han förhärligats.

  Att ”dessa bloggare” skulle så ”sakta gräva sin egen grav” på grund av att de inte delar din åsikt om den andra döden, saknar helt grund i Skriften. När blev rätt åsikt om detta frälsningsavgörande? Läs hela sammanhanget i Matt 25:31-46 så ser du att orsaken till att de på vänstra sidan går förlorade är att de inte gav humanitär hjälp till Jeshuas ”dessa mina minsta” som Jeshua identifierar sig med. Det är väl allvarligt nog utan att du lägger till egna idéer.

 • Birgit Hedström on 4 augusti, 2013 at 6:06 f m said:

  Hej Jörgen! Längst uppe till vänster där kommentarsfältet börjar finns en liten knapp där man kan välja mellan tre olika alternativ: Bäst, Nyast eller Äldst. För mig i alla fall är det förvalt Bäst ifall jag inte aktivt väljer Nyast. Lycka till!

  Mvh/ Birgit

 • Jag hoppas att även Linda Bergling o co blir stoppade i Israel. De har inget där att göra då hon bestämt hävdar att ” Lagen inte gäller ” . Det är faktiskt förbjudet i Israel med avgudadyrkan- enligt Israelisk Lag !!! Tänka sig !!

 • Läser i Berndts samtalsforum hur Andreas Frost m fl lutar sig på Torsten Åhmans förnekelse av eviga straff istället för att lyssna till den evige och sanne Israels Gud – Yeshua – i frågan. Dessa bloggare gräver så sakta sin egen grav. Må de ändå bevaras från ”den andra döden”, det straff som enligt Skriften innebär evig plåga i eldsjön – den sjö av eld och svavel som är tillredd åt Djävulen och hans änglar och som ska drabba de ogudaktiga men även de skenfromma på domens Dag.

  ”Därefter skall Han ock säga till dem som stå på hans vänstra sida: ’Gån bort ifrån mig, I förbannade, till den eviga elden, som är tillredd åt djävulen och hans änglar.”

  (Matt. 25:41)

 • Letade vidare om Benny Hinn och hamnade på Emanuel Karlstens Blogg. Lyssnar till ett intressant samtal med Linda Bergling som berör både Ekman och Hinn. En liten lustighet: Linda Bergling berättar om frustrationen i Israel då Reinhard Bonnke fick ställa in sin helande-konferens där p g a sjukdom. Han må ha helandets gåva men tydligen inte så mycket profetians gåva…

 • Letade efter uppgifter om Benny Hinns förmögenhet etc och fann en intressant artikel av en John Bloom från 2008. Uppseendeväckande var, apropå den ständigt pågående treenighetsdebatten här, att Hinn utökat antal personer till 9 i sin hemmasnickrade treenighets-teologi:

  ”To give you some idea of his doctrinal strangeness, he once preached that the Trinity is actually nine persons, because each member of the Trinity–Father, Son, Holy Spirit–is also a Trinity. He also says that God and the Holy Spirit have real bodies, with eyes, hands, mouth, etc. ”

  Han står inte den romerska kyrkan långt efter i polyteism. Och katolik är han ju och har alltid varit.

  Förmögenheten fanns inte någon täckande redogörelse för (det har väl inte den amerikanska skattemyndigheten heller) men det finns fina bilder på hans californiska ”hacienda”, som 2008 tydligen var värd ca 80 miljoner kr, samt på ett privat jetplan m m.

  För läsning av den intressanta artikeln; googla:

  Why Benny Hinn Became Our Wacky Neighbor

 • Jörgen Lindkvist on 3 augusti, 2013 at 10:41 e m said:

  Det är svårt att delta i en diskussion på aletheia när man inte hittar dom senaste kommentarerna.
  Kommer ständigt till samma tre månader gamla kommentar!

 • ”V-g bedragare på Mose tid så fanns ju Kora.”

  Du för debatten på ett förvirrande sätt, som sagt var. Eller så håller du på att förlora den svenska begreppsvärlden.

  Kora var en upprorsman, inte bedragare.
  Men visst – mycket i trosförkunnelsen är även ett uppror mot Gud och Hans Ord.

 • Du beklagar dig över att så många missar Guds ord i Torah men det verkar dessvärre som om du missat stora delar av Yeshua undervisning i Evangelierna. Den är än viktigare. Men du förstår inte det ena utan att läsa det andra – på både bredd och djup.

  Du blandar samman de rika männen från verkliga livet med de i liknelserna på ett mycket förvirrande sätt. Anar att du riskerar att passa in på evangeliernas beskrivningar och värjer dig genom dessa avledande manövrar. Till ditt eget förfång och fördärv. Men döva du ditt eget samvete genom att försvara trosförkunnarnas privata jetplan etc. Det gör inte jag. Tvärtom (se inledande inlägg).

 • ShmuelS on 3 augusti, 2013 at 7:21 e m said:

  ”Egypterna gav hebréerna gåvor, frivilligt,”

  Lars, läs igen.
  ”Och Israels barn hade gjort såsom Mose sade: de hade av egyptierna begärt deras klenoder av silver och guld, så ock kläder.
  36 Och HERREN hade låtit folket finna nåd för egyptiernas ögon, så att de gåvo dem vad de begärde. Så togo de byte från egyptierna.”

  YHWH ingrep så att egyptierna gav det Israel folk frågade om.

 • ShmuelS on 3 augusti, 2013 at 6:21 e m said:

  Lars, Lars

  Jag hoppas att det är vad dessa charlataner lär ut vi diskuterar. Inte dömer dem som personer. Det är inte vårt jobb.

  V-g bedragare på Mose tid så fanns ju Kora. De som följde den bedragaren blev uppslukade av jorden. Kora och hans lärljungar blev räddade ur Egypten men de revolterade mot, inte Moses i första hand utan mot YHWH’s ord.

  I liknelsen om den rike mannen så glömmer man lätt att läsa om lärljungarnas reaktion.

  ”Ja, jag säger eder: Det är lättare för en kamel att komma in genom ett nålsöga, än för den som är rik att komma in i Guds rike.»

  25 När lärjungarna hörde detta, blevo de mycket häpna och sade: »Vem kan då bliva frälst?»”

  Så lärjungarna måste ju ha varit tillräckligt rika för att mena att inte ens de kunde bli frälsta.

  Har du några tankar på varför YHWH inte planerade för fattigdom, sjukdom och nöd i varken Eden eller evigheten?
  YHWH som inte ändrar sig kan väl inte mena att det ska vara på det viset här under en kort tid,va?

 • Lars W on 3 augusti, 2013 at 5:44 e m said:

  ”Så skyll inte på charlatanerna som lurar folk, utan uppmana folk att ta
  ansvar för sina val. Om man tror på en lögn, vems fel är det?”

  Är det inte vad vi gör dag och natt på dessa bloggar?

  Hur du än resonerar kan ändå ingen jämförelse göras mellan vår tids värsta bedragare och israels folk under Mose ledning.

  Lyssna till vad Yeshua sade till den rike mannen. Och om den rike mannen i liknelsen. Om kameler och om nålsögat. Om skatter på jorden och skatter i Himmelen. Etc etc.

 • ShmuelS on 3 augusti, 2013 at 5:24 e m said:

  Först så är det ingen som tvingas ge pengar till nån. Där kommer vårt personliga ansvar in, igen. Att skylla på nån att man blivit undervisad fel är inte ärligt, tycker jag. Alla har tillgång till en Bibel och kan läsa själv vad som står skrivet. Så skyll inte på charlatanerna som lurar folk, utan uppmana folk att ta ansvar för sina val. Om man tror på en lögn, vems fel är det?

  Sen så finns det väldigt ofta en förfalskning av det som är äkta.
  Du kan väl inte mena att YHWH vill att vi alla ska vara fattiga och sjuka, eller hur?
  YHWH säger tydligt vad som blir orsak och verkan när vi antingen är lydiga Hans ord eller inte. 5 Mos 28.
  Vi vet ju båda vad YHWH skapade ursprungligen, Edens lustgård, och vad Han har planerat för oss i evighet, eller hur? Det är vad YHWH vill att vi ska få erfara.
  Men man kan ju inte förvänta sig det resultatet om man inte följer instruktionerna och väljer att göra efter dem.

 • Jörgen Lindkvist on 3 augusti, 2013 at 4:05 e m said:

  Det är inte bara ambassader i mellanöstern som stänger, även kommentarsfunktionen på Aletheia håller stängt.

 • Egypterna gav hebréerna gåvor, frivilligt, för att de skulle ge sig av. Det är väsensskilt från framgångsteologernas utpressningstaktik etc. Och som du ser, Israels barn berikade sig inte personligen, nämnvärt, utan hade med sig det behövde för mindre egna behov och för de större behoven i Guds hus.

  Anser du att Benny Hinn, släkten Ekman är ”Israels barn” och att de använder de pengar de, till skillnad från Israels barn, roffat åt sig enligt Guds vilja?

 • Berndt Isaksson on 3 augusti, 2013 at 8:57 f m said:

  Tror det kan vara en kombination. Det finns indikationer på en förestående attack, samtidigt som det kommer lägligt i Snowdendebatten.

  Berndt

 • Kommentarsfunktion avstängd på usa stänger ambassader? De vill flytta fokus från Snowdens senaste avslöjanden och försvara NSA verksamhet genom att överdriva hotbilden, om det ens finns någon?

 • ShmuelS on 2 augusti, 2013 at 4:09 e m said:

  Uttåget ur Egypten är ju en profetisk händelse, i mina ögon, på mer än ett sätt.

  Detta är Israels finansiella och fysiska läge när de tågar ut.

  ”Så förde han dem ut, med silver och guld, och i hans stammar var ingen som stapplade.”

  Det är tydligen YHWH’s ide om hur Hans folk ska leva.

  Hur pengarna och hälsan ska användas blir en annan diskussion. En sak man gjorde var ju att bygga ett tabernakel där man kunde närma sig YHWH.

 • Lars W on 2 augusti, 2013 at 1:22 e m said:

  Framgångsteologer, såsom Benny Hinn och Ulf Ekman, menar sig vara välsignade av Gud när de samlar på sig sina rikedomar. Deras hamstrande synes vara både gränslöst, ohämmat och omättligt. Vi vet ju att rikedomarna kommer från de bedragna som låter sig luras av sluga kollekttal, tiggarbrev och rena hotelser om framtida olyckor. Änkor lägger sin sista skärv i de skamlösa ”pastorernas” kollektboxar.

  Det är INTE Israels Gud de tjänar. Det är INTE Israels Gud som välsignar dem. Den gud som ”välsignar” dem är den gud de tjänat och dyrkat genom alla år – Mammon.

  I deras himmelska skattkista blir det skralt om ens något.

 • Du verkar ha en del lässvårigheter. Särskilt när det gäller Paulus brev har du svårt att se vad det står men även i mina kommentarer.

 • Stigacke on 30 juli, 2013 at 10:17 e m said:

  Nja, det där att jag inte önskar att samtal med dig gäller väl inte för evigt. 🙂

  Att säga att du inte ”spelar ut utsagor mot varandra, utan ger Guds Ord rätt i allt vad den säger om Gud Fadern, Sonen och Anden och inte omtolkar något”, är ett naivt sätt att resonera. Du tolkar allting och du har också en mall.

  För att förstå Skriften måste man tolka den och för att tolka den rätt måste man läsa med samma glasögon som författarna hade. När man stöter på begrepp som Guds son, Messias, förstfödd eller sänd från himlen, så måste man förstå det i den kontext det skrevs, inte hur det uppfattas 2000 år senare.
  Hela bibeln är en judisk bok, jag tror inte på den moderna bibelforskningen som menar att NT redigerades av okända och skrevs långt efter alla apostlarnas död. Då kan det inte vara Guds ord.

  Varför förutsätta att bibeln är ologisk och motsägande och spretar åt olika håll. Den upplevs kanske så när man har kyrkofädernas läror som förutsättning och märker att allt inte stöder deras dogmer.

  Gud har skapat universum logiskt och perfekt, allt har sin givna plats i skapelsen, så också med Ordet.
  Att du upplever att Skriften har ekvationer vi inte kan lösa, är just samma argument som kommer fram till slut när treenighetsläran debatteras. Har man den som mall upplever man det så. Jag skulle bli fruktansvärt frustrerad om jag skulle försvara denna lära och samtidigt se allt som inte kan inordnas i den. Hur klarar de som gör detta här på bloggen. Du har valt att lägga ned logiken i texterna, det är ett sätt att hantera problemet.

  Magnus, vad i Skriften skulle vara problematiskt för tron på Fadern som den ende sanne Guden och Jeshua som Messias Guds son? (Då räknar jag bort alla verser där man ändrat i grammatiken eller satt skiljetecken på ”rätt” plats)

  Kan du se den förvirring hos apostlarna som du tydligen upplever inför Skriften?
  Jag kan inte se någon sådan.

 • sungaMagnus on 30 juli, 2013 at 9:14 e m said:

  Ok jag beklagar att du inte önskar samtala vidare. Den stora skillnaden mellan dig och mig är att jag tillåter all Skrift att tala och spelar inte ut utsagor mot varandra. Jag ger Guds Ord rätt i allt vad den säger om Gud, Fadern, Sonen och Anden och söker inte korrigera eller omtolka något för att passa en given mall.

  Om det har behagat vår Herre att rubba människans logiska cirklar med kvantmekanik i vårt fysiska universum varför då inte när det kommer till Skriften. Logiska oförenligheter existerar i vårt Universum så också i Skriften.

  SÅ försök inte att lösa de ekvationer som Skriften inte löser utan bejakar i all dess problematik.

  mvh Magnus

 • Stigacke on 30 juli, 2013 at 8:32 e m said:

  Men den inställningen blir det ointressant att samtala vidare.

  Jag har den tron att när Paulus skriver tydligt att för honom finns det bara en Gud, Fadern, så är det hans inställning i alla hans skrifter. Jag har också den tron att när Johannes skriver att syftemålet med att han skriver var att man skulle tro att Jeshua är Messias Guds son, så är inte syftet att vi skall tro att han är Gud.

  Magnus, vad finns det för behov att göra Jesus till Gud, när både han och vi har samma Gud? Det är både Paulus och Johannes åsikt. Den åsikten bör styra din tolkning av texter som du anser tala för att Jesus är den Evige Guden. Att Jeshua är Gud i betydelsen ”given all makt” för att regera tills allt lagt under Guds fötter, är självklart. Det är inte detta jag avser.

  Fråga: Varför finns det aldrig finns någon modererare när det står Gud i bibeln? Om apostlarna trott att Jeshua var Gud, så borde det väl någon gång stått ”Gud Sonen”.

  Uttryck som ”Jeshua sitter på Guds högra sida” blir omöjliga att förena med treenighetsläran. Hade kyrkofädernas lära fått avspegla sig i denna text så hade det stått ”Gud Jeshua sitter på Gud Faderns högra sida”. Det finns otaliga exempel av detta slag.

  Treenighetsläran var det bästa som hellenistiskt influerade kyrkofäder kunde prestera. Men den speglar inte apostlarnas tro.

 • Stigacke on 30 juli, 2013 at 8:12 e m said:

  LarsW: ”Så är det inte, SÅ. Här identifieras Han som både Fadern och Sonen i en person:

  ”Jag och Fadern äro ett.”
  (Joh. 10:30)

  – Har man denna förståelse av vad det innebär att vara ett, så blir det minsann förvirrat. Kan man inte vara ett utan att vara samma person?

  Om du är gift så är ni alltså bara en person i ert hushåll.

  Jeshuas efterföljare inkluderas också i denna enhet som Jeshua och Fadern har, Joh 17.21 Betyder inte detta något för dig, så saknar DU läsförståelse.

  Att debattera med dem som väljer ut sina favorittexter och blundar för de övriga, blir ointressant och meningslöst. Tack för mig.

 • Antonia on 30 juli, 2013 at 8:09 e m said:

  L.W ” Jag såg vad det stod när jag just lagt in kommentaren.”

  Det gjorde jag med, så insinuera inte att jag såg i syne!

  /Antonia

 • Lars W on 30 juli, 2013 at 7:20 e m said:

  Jag såg vad det stod när jag just lagt in kommentaren. Ta dig något stärkande.Läs sedan Paulus brev noggrant och med eftertanke – under nadens ledning.

 • ShmuelS on 30 juli, 2013 at 7:10 e m said:

  Lars W
  Jag gillar den översättning som säger att vi ska vakta Gud bud.
  Vi kan fela och få förlåtelse men vi bör aldrig tumma på validiteten av YHWH’s ord.
  Så det är noga att vi vaktar Hans ord så att ingen upphäver dessa. Det var vad Yeshua sa också.

 • Antonia on 30 juli, 2013 at 7:05 e m said:

  Först stod det att Berndt Isaksson ställde denna fråga till mig: ”Är du oneness-pentacolist? Hellre det än trinitar-plyteist.”

  Näst gång jag kollade stod ditt namn överst istället, så det det är inte jag som står för förvirringen!

  Mvh,

  Antonia

 • sungaMagnus on 30 juli, 2013 at 7:04 e m said:

  Jag har inga problem med motsägelser eftersom Skriften är full av dem. Jag inkluderar det som står skrivet och tolkar inte bort någoting som somliga.

  mvh Magnus

 • ShmuelS on 30 juli, 2013 at 7:03 e m said:

  Det är så att jag tror på HELA Skriften.

  Och har YHWH sagt att Hans bud inte är för svåra, så då tror jag att det är sant.

  Hur ser du på Sakarias och Elisabet?

  ” På den tid då Herodes var konung över Judeen levde en präst vid namn
  Sakarias, av Abias’ »dagsavdelning». Denne hade till hustru en av Arons
  döttrar som hette Elisabet.
  6 De voro båda rättfärdiga inför Gud och vandrade ostraffligt efter alla Herrens bud och stadgar.”

  Var de så dumma att de inte förstod att YHWH’s bud gick att leva efter?
  Om de hade blivit undervisade av kyrkan så kanske de hade insett det?

  Det sorgliga med kyrkotraditionen är ju att man menar att det YHWH sagt är en lögn och ska inte beaktas.

  Jag menar att som YHWH’s församling så kan man tillsammans leva efter YHWH’s instruktioner.
  Att som kyrkan ogiltigförklara buden och därmed kalla YHWH en lögnare är ytterst olyckligt.

  Även om man inte kan leva helt efter buden så är det ju YHWH’s uppmaning till oss. Så även om man inte klarar det till 100% så kvarstår ju YHWH’s ord i evighet.
  Där kommer Yeshuas frälsningsverk in och kompletterar.
  Kyrkan tar detta som en licens att synda, vilket är helt felaktigt.
  Synd är synd precis som YHWH har beskrivit det.
  Kyrkan har helt tappat respekten för YHWH’s ord, i min mening.

 • sungaMagnus on 30 juli, 2013 at 7:00 e m said:

  SÅ! Nej, lägger endast i den betydelse som är möjlig på grundval av den johanneiska teologin i allmänhet och prologen i synnerhet. Ordet har en personiell betydelse i detta avseende något vi ser i Johannes Döparens deklaration i ett antal verser senare:

  John 1:30 Det var om honom jag sade: Efter mig kommer en man som är före mig, ty han var före mig. (Joh 1:30 SFB)

  ”Ty han var (samma form som i Jn 1:1)”.

  Vad jag brukar framhålla är att Skriften (GT och NT) är Guds inspirerade Ord. Hur Gud har gått tillväga i sitt användande av ofullkomliga mänskliga verktyg vill jag inte döma i..

  Magnus

 • Lars W on 30 juli, 2013 at 6:56 e m said:

  Sam har citerat korrekt från 1917 års översättning:

  ”Ty däri består kärleken till Gud, att vi hålla hans bud; och hans bud äro icke tunga. ”
  (1 Joh. 5:3)

  Ty däri består kärleken till Gud, att vi hålla hans bud; och hans bud äro icke tunga.
  (1 Joh. 5:3)

  (Att hålla buden ≠ att aldrig fela)

 • Lars W on 30 juli, 2013 at 6:45 e m said:

  För den som saknar läsförståelse blir det rörigt. Saknar man även Andens ledning under läsning av Skriften blir det förvirrat. Bed om klarsyn (börja med att be om ledsyn).

 • Stigacke on 30 juli, 2013 at 6:41 e m said:

  Magnus, du lägger för mycket i detta, tror du att Guds Ord BLEV (förvandlades) till Jesus.
  Jag tror att Gud har Ord kvar som han kan uttala. Ordet blev i varje fall människa enligt texten i Joh 1.

  Magnus, vadan detta försvar för att Jesus sagt detta i Matt 28:19. Brukar inte du framhålla att texterna inte utgör rena citat utan är kyrkans redigerade åsikter som uttrycks.

 • Stigacke on 30 juli, 2013 at 6:35 e m said:

  Calle: ”Jag har skrivit här under pseudonym.”

  – Tror inte att någon missat det från första inlägget. Det kan bara finnas en outsider. 🙂

 • Stigacke on 30 juli, 2013 at 6:14 e m said:

  ”The King James version, changes the noun ”glory” (doxa) into the adjective ”glorious” so that it reads ”the glorious appearing of” rather than ”the appearing of the glory of” as we find in most other translations.

  Looking for that blessed hope, and the glorious appearing of the great God and our Saviour Jesus Christ. (KJV).

  When we realize that Jesus is going to come again in the glory of his Father, the truth of the matter becomes quite clear. In the immediately preceding context we find Paul discussing ”God our Savior,” a reference to God the Father. And at verse 13, Paul is here telling us that we are awaiting ”the appearing of the glory of of our great God and Savior.” We are appearing the glory of God the Father and that glory is Jesus Christ.

  ”Awaiting the blessed hope and appearing of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ.”

  ”For the Son of Man is going to come in the glory of his Father with his angels” (Matthew 16:27).”

  – Magnus, det är vår store Gud och frälsares härlighet som uppenbaras då Jeshua kommer. Inte att Jeshua är Gud. Paulus kan inte ena stunden skriva att han har bara en Gud och att det är Fadern för att nästa stund kalla Jeshua för

 • Calle Svensson on 30 juli, 2013 at 6:14 e m said:

  Jag vill tacka Aletheia för att jag fick vara med den här gången. Den frikyrkliga uteslutningsmanin som praktiseras på en del andra sajter gör att de självdör snabbt. På Aletheia har man kanske insett att det funkar så.

  Jag har skrivit här under pseudonym. Heter man t.ex Muhammed så är det ingen som lyssnar på vad man har att säga på en svensk sajt, man skulle bli automatiskt bortsorterad som ”invandrare”. Det här knepet använde en viss ”Derek” också, och pastor Isaksson har gjort detsamma.

  Paulus jämför kristenlivet med löpartävling. För att ordna en sådan så måste man åtminstone ha klart för sig var startlinjen ligger och vartåt man springer för att komma till mål. Ingenting av detta gäller här. Efter ett tag blir det meningslöst att finnas på en sådan plats.

 • Lars W on 30 juli, 2013 at 6:10 e m said:

  ”Det räckte med att döpa dem i Jesu namn, just DÄRFÖR att DE TRE ÄR ETT!”

  Är du oneness-pentacolist? Hellre det än trinitar-plyteist.

 • Antonia on 30 juli, 2013 at 6:08 e m said:

  Läsare: ’Ja som ni vrider och vänder på det för att få det att passa…”

  Just det man förvränger ofta på grund av bristande insikt!

  Det räckte med att döpa dem i Jesu namn, just DÄRFÖR att DE TRE ÄR ETT!

  Matt. 28:19 ’Gån fördenskull ut och gören alla folk till lärjungar, döpande dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn’

  KJB: ’Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost.’

  (Aramaic Bible in Plain English)

  ’Therefore go disciple all the nations and baptize them in the name of The Father and The Son and The Spirit of Holiness.’

  1 Joh. 5:8 ’Anden, vattnet och blodet; och de tre vittna ett och detsamma.’

  ’KJB And there are three that bear witness in earth, the spirit, and the water, and the blood: and these three agree in one.’

  Aramaic Bible in Plain English

  And there are three testifying: The Spirit and the water and the blood, and the three of them are in one.’

  Som vi kan se är Fadern, Sonen och den Heliga Ande eniga (ETT) i allt!

  Mvh,

  Antonia

 • Lars W on 30 juli, 2013 at 6:06 e m said:

  ”Gud är både Fader, Son och Helig Ande.”

  Tre är tre och ett är ett. Se upp för polyteism (=avgudadyrkan).

 • Lars W on 30 juli, 2013 at 6:04 e m said:

  ”Nej, du vrider på den bibliska formuleringen. Gud i NT identifieras alltid som Fadern.”

  Så är det inte, SÅ. Här identifieras Han som både Fadern och Sonen i en person:

  ”Jag och Fadern äro ett.”
  (Joh. 10:30)

  Det bestyrker Jesajas profetia:

  ”Ty ett barn varder oss fött, en son
  bliver oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila; och hans
  namn skall vara: Underbar i råd, Väldig Gud, Evig Fader, Fridsfurste.”
  (Jes. 9:6)

  Guds son – Gud Sonen. Han kom till oss som Gud Anden och är ännu hos oss varför vi kan vända oss direkt till Den evige:

  ”Jag skall icke lämna eder faderlösa; jag skall komma till eder.”

  (Joh. 14:18)

  En enda Gud. ”Gud är en…”

 • Lars W on 30 juli, 2013 at 5:54 e m said:

  Den första poängen kom från mig 😉

  En bra vers. Slår inte Joh 1:1 men bestyrker detsamma.

 • sungaMagnus on 30 juli, 2013 at 5:49 e m said:

  *Nej, du vrider på den bibliska formuleringen. Gud i NT identifieras alltid som Fadern.

  ** medan vi väntar på det saliga hoppet, att vår store Gud och Frälsare Jesus Kristus skall träda fram i härlighet. (Tit 2:13 SFB)

 • sungaMagnus on 30 juli, 2013 at 5:46 e m said:

  Du får ursäkta mig, för min okunnighet. Jag utgick ifrån implikationen av den grekiska imperfektformen av verbet ”vara” (som har presentisk aspekt och presensbetydelse i relatiteten). Är du kunnig i koinegrekiska eller avslöjar din artighet ett negativt svar på denna fråga?

  Ordet upphör inte i Jn 1 att att vara Gud (i sådant fall hade man varit tvungen att använda tempus aoristus i indikativform). Ordet var (grekiskt imperfektum indikativ med durativ aspekt – d.v.s. pågående)…

  Jag erkänner analogt att diskussionen med dig är utan poäng.

 • Berndt Isaksson on 30 juli, 2013 at 5:45 e m said:

  Visst bekänner vi att Jesus är Guds Son. Hur kan du tro att vi missat det. Tillsamamns med frålsta människor genom 2000 årbekänner vi det, likaså att han är Messias, att han är Konungarnas Konung och inte minst att Han är Gud. Förnekar man det senare så är det inte Bibelns Jesus man tror på.

  Berndt

 • Stigacke on 30 juli, 2013 at 5:28 e m said:

  Nej, du vrider på den bibliska formuleringen. Gud i NT identifieras alltid som Fadern. Jeshua uppmanar att be till Fadern och det är Fadern som söker ”sanna tillbedjare”. Anden är Guds Ande, d v s Faderns Ande en och samma person om man kan tala om begreppet person när det gäller den Evige. Ordet är Guds Ord, men det blev människa och inte Gud. Gud behövde inte ytterligare en Gud, det har alltid räckt med den Evieg YHWH. 🙂

  Det var människan Jeshua som inte föll där den första människan föll och detta gjorde honom till en möjlig medlare och förlossare för våra synder. Om Jeshua varit Gud i människogestalt så hade det varit fusk. Gud kan inte frestas eller dö. Du är så programmerad av de två naturerna som kyrkan aldrig fått någon ordning på. När man skall förklara dessa så slutar det alltid med att det är ett mysterium.

  Uttrycket ”den helige Ande” finns inte i den hebreiska bibeln (GT). Anden är alltid kopplad till Gud, t ex Guds helige Ande, min Ande o s v. Det hebreiska Ruach haKodesh är det bakomliggande grundordet och det kan översättas på flera sätt; den Heliges Ande, helighetens Ande eller helgedomens Ande, men inte den helige Ande. Fadern, Gud och Anden är alltså samma ”person” och Jeshua är Guds son förstått med bibelns/judedomens sätt att förstå sonskap.

  När det gäller Matt 28:19 så är det märkligt att ingen apostel döpte i det du kallar den treledade dopformeln. Var de så oerhört glömska att de bara 10 dagar efter det de hört detta glömt vad Jeshua sa och döpte i Jeshua namn. Det finns inte ett exempel i NT där man döper i Fadern, Sonens och den helige Andes namn. Att döpa i Herren Jeshuas namn, betyder inte YHWH Jeshuas namn, som en del tycks tro. Gud har gjort Jeshua till Herre och Messias, sa Petrus i sitt pingsttal. Herren Jeshua betyder då detsamma som Herre Jeshua men Herre i bestämd form. Så är svenska språket konstruerat.

  Eftersom alla döpte i Herren Jeshuas namn har forskningen synat detta och man har funnit att Eusebius ofta citerade Matt 28:19 utan denna formel. Nu finns det inga bevarade grekiska manuskript som kan styrka detta, men det går att läsa om detta här: http://www(punkt)godglorified(punkt)com/eusebius.htm

  Apostlarnas samlade budskap är att Israels Gud är densamme som han alltid varit och inget har ändrats när det gäller gudsförståelsen. Det nya är att Jeshua är den av Israels profeter utlovade Messias. Det var tillräckligt kontroversiellt för att det ibland skulle bli bråk i synagogorna. Var inte SÅ godtrogen kära Magnus! 🙂

 • Calle Svensson on 30 juli, 2013 at 5:27 e m said:

  Hej Magnus!

  Det är ingen idé att diskutera med dig. Du kan inte ens enkla verbformer. Du skriver:

  ”Då har du bara kvar att erkänna att Ordet som är Gud som blev kött är Jesus.”

  Det står inte ”är Gud” i någon Bibel.

 • Calle Svensson on 30 juli, 2013 at 5:15 e m said:

  Läsare: ”enligt er så har väl någon lagt till eller tagit bort något” (i Bibeln)

  Det är alldeles klart att så har skett. Comma Johanneum är ett solklart exempel på just detta att någonting lades till och togs bort sedan, du finner det inte ens i Folkbibeln! Att ”Läsaren” inte vet någonting om detta beror på att han inte läser annat än kanske Kalle Anka och Fantomen.

 • Antonia on 30 juli, 2013 at 4:47 e m said:

  sungaMagnus: ”Efter detta kan du stämma in i Matteus treledade dopformel: I Faderns, Sonens och den Helige Andes namn.”

  Intressant att notera är att denna ’dopformel’ faktiskt bekräftar att Jesus är Gud!

  Apg 2:38: ”Petrus svarade dem: ”Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då skall ni få den helige Ande som gåva.”

  Apg 10:48: Och han [Petrus] befallde att de skulle döpas i Jesu Kristi namn.”

  Apg 19:5: ”När de fick höra detta döptes de i Herren Jesu namn.”

  Gud är både Fader, Son och Helig Ande.

  1 Joh 5:7-8: ’Ty tre är de som vittnar i himlen: Fadern, Ordet och den Helige Ande och DESSA TRE ÄR ETT.’ (Reformationsbibeln)

  /Antonia

 • sungaMagnus on 30 juli, 2013 at 4:42 e m said:

  Du skrev:

  *Jesus uttalade aldrig dessa ord, de har lagts till i Bibeln senare

  **Du menar alltså att de har lagts i Jesu mun av författaren till Matteusevangeliet? Enligt författaren till Mt.Ev är det dock Jesus som ger detta imperativ i samband med Missionsbefallningen:

  Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden.
  Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn
  och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.”
  (Mat 28:18-20 S00)

  Det finns dock inte ett enda textvittne med avvikande läsart från Matteusevangliet som tyder på något tillägg av något slag. Samma formel återfinns som bekant i den sannolikt äldre skriften Didache.

  mvh Magnus

 • Läsare on 30 juli, 2013 at 4:39 e m said:

  ???????
  Å då menar du att lärjungen var syndfri, alla hava vi ju syndat och är i ……… Alla utom Jesus som var fri från synd, fläckfri på grund av att han är Gud, hur svårt kan det vara. Men det var kanske inte så det skulle stå i bibeln, enligt er så har väl någon lagt till eller tagit bort något, bibeln måste ju bli en sagobok för er, ni verkar ju inte tro på hela dess innehåll.

 • Läsare on 30 juli, 2013 at 4:31 e m said:

  Ja som ni vrider och vänder på det för att få det att passa, tänk om dessa bibelord som ni stödjer er på är tillagda eller ändrade på. En sak är säker iallafall man får sig ett gott skratt när man läser det du skriver, och skratta är alltid bra man förlänger visst livet men det kanske är som med din tes, en myt

 • Sanningen on 30 juli, 2013 at 4:24 e m said:

  Høres ut som Jehovas vitner..

  Problemet med din argumentasjon er at samtlige disipler – når man leser evangeliene i sin helhet – vil ha frem at Jesus er Gud. Det er den åndsmening som totalt ligger bak evangeliene. Spesielt i Johannes evangelium. fremkommer dette tydelig, – tvertimot av hva du skriver.

  Om du ikke ser dette når du leser evangeliene fra A til Å,, og tenker igjennom hva forfatterne egentlig vil ha frem, så bommer du på resten også. Alle evangeliene vil ha frem at Jesus er Gud, det finnes ingen tvil om det..At han også er Guds Sønn er ingen motsetning.Han var både menneskesønnen og Guds sønn, og også Gud.

  Som Paulus sier. 11 Jeg sier dere, brødre: Det evangelium jeg har forkynt, er ikke menneskeverk. 12 Jeg har heller ikke mottatt eller lært det av noe menneske, men ved at Jesus Kristus åpenbarte seg for meg..

  ikke ved noe menneske.

 • Calle Svensson on 30 juli, 2013 at 3:28 e m said:

  Alla som har läst i NT vet att ingen där blev döpt i ”Faderns, Sonens och den Helige Andes namn” ( läs Apg 2:38, Apg 8:16, Apg 10: 48, och Apg 19:5)

  Dopet sker i Jesu Kristi namn.

  Det finns bara två alternativ gällande ”i Faderns, Sonens och den Helige Andens namn”

  1) Jesus uttalade aldrig dessa ord, de har lagts till i Bibeln senare.

  2) Apostlarna struntade i Mästarens befallning och gick in och ändrade hans ord och befallning.

 • ShmuelS on 30 juli, 2013 at 2:11 e m said:

  Tycker du dig veta bättre än Skaparen själv?

  Det här säger Skaparen själv om sina bud, eller rättare; instruktioner.
  ” Ty det bud som jag i dag giver dig är dig icke för svårt och är icke långt borta.”

  Johannes håller med:
  ”Ty däri består kärleken till Gud, att vi hålla hans bud; och hans bud äro icke tunga”

 • sungaMagnus on 30 juli, 2013 at 1:33 e m said:

  Du erkänner alltså att Gud är Fader och Ande?
  Då har du bara kvar att erkänna att Ordet som är Gud som blev kött är Jesus.

  Efter detta kan du stämma in i Matteus treledade dopformel: I Faderns, Sonens och den Helige Andes namn.

  Magnus

 • Calle Svensson on 30 juli, 2013 at 1:02 e m said:

  Notera hur pastor Isaksson, Antonia m.fl. kan inte pricka rätt en enda gång i vem Jesus är, att han är Guds Son. De bekänner inte Jesus enligt Guds eget vittnesbörd om honom ( 1 Joh 5: 10-12) och inte enligt Jesu eget vittnesbörd om sig själv (Joh 10:36).

  Dessa människor är ingenting annat än lögnare.

 • Calle Svensson on 30 juli, 2013 at 12:28 e m said:

  För aposteln Johannes är summan av det han skrev att man skall tro att: ”Jesus är Messias, Guds Son” (Joh 20:31).

  Från samma bok plockas det fram argumet för att bevisa att detta inte gäller, att det är någonting annat man skall tro. Dessa argument är vilseledande och falska därför att de harmonierar inte med apostelns slutord om vad det är man skall tro, vad som var syftet med ALLT han skrev i sin bok, Johannesevangeliet.

  De som inte är lydiga Guds ord är irrlärare. Irrläror blir inte ”bättre” av att de är 1700 år gamla!

  En klassisk model av irrlära är att gå längre än vad som står i Skriften. Det är vad ”Jesus är Gud”- sekten kör med.

  De har en Jesus som är mer än bara Guds Son, de har en Jesus som är Gud själv! Därmed förnekar de både Gud och hans Son Jesus Kristus.

  Den ”kristna” gudsförnekelsen är tusen gånger värre än den ateistiska. Ateisten struntar i Bibeln, de ”kristna” förvränger och förfalskar Bibeln vilket är värre.

  Andra Johannesbrev säger att sådana människor som går utöver Kristi lära har inte Gud. Det är inte bara ateister som är gudlösa, den avfallna kristenheten är också gudlös. Vad det skall bli av den gudlösa världen kommer att uppenbaras så småningom ( läs om det i Uppenbarelseboken, den sista boken i Bibeln.)

  För vem som helst som läser i Evangelierna är det uppenbart att Jesus är Guds son, sänt av Gud till världens frälsning. Att det finns ”kristna” som förnekar detta är ett mysterium, men de har valt sin väg och det finns ingenting att göra om det.

  Gud har sin väg med dessa människor också. Han har makt att få hela världen på knän, det är bara att läsa i Uppenbarelseboken om de medel som han har till förfogande!

  Ni har blivit varnade, men ni skiter i det. Väckelsen kommer med en smäll som väcker hela världen! Den väckelsen heter vedermödan. Då är det färdigsnackat om treenigheten mm. mm. Guds ord kommer att bli blodigt allvar rent bokstavligen ( Upp 6: 9-10).

  ”Den som inte tror på Gud gör honom till en lögnare, eftersom han inte tror på vittnesbördet som Gud har givit om sin Son. Och detta är vittnesbördet: Gud har skänkt oss evigt liv, och det livet är i hans Son. Den som har Sonen har livet. Den som inte har Guds Son har inte livet.” (1 Joh 5:10-12)

 • Stigacke on 30 juli, 2013 at 10:57 f m said:

  Antonia, att ”alla de gudomliga egenskaper som endast Gud har, tog sin boning i Kristus”, betyder väl inte att han därmed är den Evige israels Gud. Finns inte alla de egenskaperna i Guds Ande? Den som får del av Guds Ande blir inte Gud. Att Jeshua kallas ”den Smorde” innebär just att han är smord av Guds Ande i ett fullkomligt mått. Men tror man att Kristus betyder Gud, så är man grovt okunnig. Jesus Kristus betyder inte Jesus Gud.

  Du, men många fler, kyrkofäderna inräknade, kan inte förstå skillnaden mellan att bli förhärligad genom att bli given all makt och given att ha liv i sig själv, med att vara Gud.

  Israels Gud är inte jude, har aldrig varit det och kommer aldrig att bli det.

  Israels Gud är inte en människa överhuvud taget.

  Israels Gud står utanför sin skapelse, är inte en del av den.

  Israels Gud har aldrig förändrats och kommer inte att förändras.

  Israels Gud är osynlig, ingen har sett honom. Han uppenbarar sig genom sina änglar och sändebud. Den högsta uppenbarelsen av vem Gud är ser vi genom Jeshua som är hans väsens av bild.

  Israels Gud har tidigare uppenbarat sig genom sina sändebud. Han har i den senaste tiden uppenbarat sig genom sin Son Jeshua som han har smort till att utföra Guds gärningar.

  Ingen apostel har någonsin påstått att vi skall tro att Jeshua är denne Gud. Varför påstår du det?
  Sommarhälsningar från din besvärlige SÅ

  Ps/ Tack för samtalet!

 • Antonia on 30 juli, 2013 at 10:29 f m said:

  SÅ: Det är ju du som står för en förnekelse teologi,inte jag.

  Alla bibelkommentar jag läst; Matthew Henry´s, Gill´s etc, etc, säger samma sak:

  Att alla de Gudomliga egenskaper som endast Gud har, tog sin sin boning, i Kristus!

  Du begriper givetvis, som en del i en liten marginell klick, bättre än både summan av Guds Ord och hela kristenheten i världen i övrigt, gör!

  Ditt högmod förblindar dig SÅ, precis som fariséernas gjorde.De förnekade också att Jesus var GUD, fastän Han stod livs levande framför dem!!!

  Därför är det gagnlöst att fortsätta dialogen med dig och övriga som valt samma väg!.

  En dag kommer du att få SE att du hade fel, hoppas bara att det inte är försent för dig då, att du hann med att omvända dig innan dess

  /Antonia

 • Läsare on 30 juli, 2013 at 9:46 f m said:

  Han var syndfri i allt, hur kunde han om han inte var Gud leva utan att synda eller göra minsta fel. Då kan ju vi också leva ett ”perfekt” liv utan Gud, hemska tanke.
  Hur kan man bli så lurad och bortkopplad så man tror på denna soppa?

 • Sanningen on 30 juli, 2013 at 9:28 f m said:

  Jeg tenkte også slik en stund. Men det er åpenbart at kvinnene fikk tale også i Paulus menigheter, uansett hvilke tradisjoner jødene hadde ellers. . Paulus sier jo selv til korinterne at kvinnene skal ha noe på hodet når de ber eller taler profetisk. Å tale profetisk er for eks å tale om fremtiden, slik profetene talte. Ganske varierende taler med andre ord.

  Først sier Paulus at mennene ikke skal ha noe på hodet når de ber eller taler profetisk. Så kommenterer han kvinnene, og sier at når de ber og taler profetisk må de ha et myndighetstegn på hodet – for englenes skyld. (Engelene virker bry seg om mye, kanskej til og med akupunktur)…

  1. Kor 11:4 En mann som ber eller taler profetisk med noe på hodet, fører skam over sitt hode.
  5 Men en kvinne fører skam over sitt hode når hun ber eller taler profetisk uten å ha noe på hodet.

  Åpenbart så både ber og taler kvinnene i Paulus menigheter også??

  Paulus legger som sagt til i vers 10: ”Derfor må kvinnen for englenes skyld ha noe på hodet som et myndighetstegn.” Tydeligvis hadde kvinnene en myndighet som Paulus forsvarte.

  Forøvrig var det kvinnnene som gikk ut med evangeliet først. De gjorde det på ordre fra en engel som hadde fått beskjed fra Jesus om å be kvinnene fortelle dette til disiplene: Brødre, Jesus er ikke i graven, han er oppstått”!

 • Stigacke on 30 juli, 2013 at 8:34 f m said:

  Fel igen! Att Guds Andes fullhet bor i Jeshua gör honom gudomlig, liksom vi skall få del av gudomlig natur efter uppståndelsen, men inte den Evige Guden. Jeshua är den förste som fått del av detta och ”vi skall bli honom lika”.

  Guds Ande är Gud själv, men den som får del av Guds Andes fullhet blir inte Gud själv.

  Förnekar du att Jeshua är Messias och Guds tjänare, så bör du omvända dig på momangen. Denna förnekelseteologi mot bibelns klara sanning att Jeshua är Messias Guds son, är långt ifrån sunt och leder till en tro som inte är apostlarnas. Det hjälper inte ens att citera från en engelsk översättning. 🙂

 • Antonia on 30 juli, 2013 at 6:32 f m said:

  SÅ: ”Antonia, ingen av dessa två citat säger att Jeshua är Gud. Hur läser du människa?”

  Och vidare: ” Det är Gud som handlat och handlar genom Messias Jeshua. Detta utesluter att Jeshua är denne Gud. Jeshua är Herren tjänare som gör det Gud har befallt. Det är bibelns budskap.

  Tyvärr har du fel SÅ, för alla de egenskaper (den fullhet) som endast är Guds, har tagit sin boning i Människan Kristus!

  King James Bible (Cambridge Ed.)

  For it pleased the Father that in him should all fulness dwell;

  [ Jamieson-Fausset-Brown Bible Commentary]

  Col 1:19. Greek, ”(God) was well pleased,” &c.

  in him—that is, in the Son (Mt 3:17).

  all fulness—rather as Greek, ”all the fulness,” namely, of God, whatever divine excellence is in God the Father (Col 2:9; Eph 3:19; compare Joh 1:16; 3:34). The Gnostics used the term ”fulness,” for the assemblage of emanations, or angelic powers, coming from God. The Spirit presciently by Paul warns the Church, THAT THE TRUE ”FULNESS” DWELLS IN CHRIST ALONE.This assigns the reason why Christ takes precedence of every creature (Col 1:15). For two reasons Christ is Lord of the Church: (1) Because THE FULNESS OF THE DIVANE ATTRIBUTES (Col 1:19) DEWLLS IN HIM , and so He has the power to govern the universe; (2) Because (Col 1:20) what He has done for the Church gives Him the right to preside over it.

  should … dwell—as in a temple (Joh 2:21). This indwelling of the Godhead in Christ is the foundation of the reconciliation by Him [Bengel]. Hence the ”and” (Col 1:20) connects as cause and effect the two things, the Godhead in Christ, and the reconciliation by Christ.

  (Mina vers)

  /Antonia

 • Stigacke on 29 juli, 2013 at 10:59 e m said:

  Antonia, ingen av dessa två citat säger att Jeshua är Gud. Hur läser du människa?

  Det är Gud som handlat och handlar genom Messias Jeshua. Detta utesluter att Jeshua är denne Gud. Jeshua är Herren tjänare som gör det Gud har befallt. Det är bibelns budskap.

  Ja, Gud är Ande, men det sades i ett sammanhang där Jeshua säger att det är Fadern som söker sanna tillbedjare och att Gud identifieras med Fadern, liksom överallt annars.

  ”Jesus svarade: ”Tro mig, kvinna, den tid kommer, då det varken är på detta berg eller i Jerusalem som ni skall tillbe Fadern. Ni tillber vad ni inte känner. Vi tillber vad vi känner, eftersom frälsningen kommer från judarna. Men den tid kommer, ja, den är redan här, då sanna tillbedjare skall tillbe Fadern i ande och sanning. Ty sådana tillbedjare vill Fadern ha. Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning.” Joh 4:21-24

  Av denna eminenta undervisning direkt av Jeshua kan vi lära oss att Gud i bibeln är detsamma som Fadern. Varken mer eller mindre, varken fler eller färre.

  Antonia, jag är ledsen att behöva säga det, men du är förförd av kyrkans Jesus-är-Gud-lära. Jeshua själv varken trodde eller påstod det, inte heller någon av apostlarna. Alla bad de till Gud, vilket är detsamma som Fadern.

  Det är rent befängt att man proppsar på att frälsningen hänger på en bekännelse som är sammansatt enbart av utombibliska uttryck och begrepp. Frälsning ges enbart till de som förtröstar på det som Gud gjort genom Jeshuas död och uppståndelse. Den förmedlas inte genom tron på att Jesus är Gud.

  När skall du lära dig det?

 • Lars W on 29 juli, 2013 at 1:43 e m said:

  Angående dig och Berndts sida sprider du både förvirring och okunskap där (också). Så här skriver du:

  ”Jag tror på helvetet men inte att de människor som hamnar
  där kommer att plågas i all evighet. Undantagen är antikrist, den falske
  profeten och så klart Satan.”

  Så här säger Bibeln:

  ”Och när de så plågas, uppstiger röken därav i evigheters evigheter, och de hava ingen ro, varken dag eller natt, de som tillbedja vilddjuret och dess bild, eller som låta märka sig med dess namn.

  Du förstår bevisligen inte Tanak – låtsas inte att du förstår NT.

 • Lars W on 29 juli, 2013 at 1:07 e m said:

  ”Tror du att Yeshua är Gud? D v s den som talade till mose på Lagens berg och delgav Moses budorden?”

  Någonstans där tar er tro slut. Ni vägrar tro att Gud är en – att Han var den preexisterande Yeshua som talade till Moses.

  Ni är bra på munväder som ni backar upp med irrelevanta citat. Konkret substans och konsekvenser av det summerade Ordet är ni inte det minsta intresserade av. Bara av att höras och synas. Helst i tribunalen på den webb-baserade inkvisitionsdomstolen.

 • Calle Svensson on 29 juli, 2013 at 12:30 e m said:

  Läsare: ”vad kallar du eran sekt då?”

  Du kan kalla det för sekten som tror på den apostoliska undervisningen i motsats till den sk. ”klassiska kristendomen” som inte gör det.

  Ta bara 1 Kor 8:6; ” så har vi bara en Gud, Fadern” det är vad vi i våran sekt tror, för dig och din sekt är det bara ”ord som säger så lite” eftersom ni inte tror på dessa ord och därmed inte tillhör oss.

  ”Den sekten” kallades i början för ”den vägen” (Apg 24:14) senare i Antiokia blev lärjungarna kallade för ”kristna”, det hände först där i Antiokia. (Apg 11:26)

 • Antonia on 29 juli, 2013 at 12:17 e m said:

  Du har väl varit ute och seglat länge nu SÅ 🙂

  Kan ge stöd ur bibeln för varenda sak jag skrev, men det hjälper väl föga !

  /Antonia

 • Antonia on 29 juli, 2013 at 12:07 e m said:

  Calle: Det har jag redan svarat på.Gud som ÄR Ande kan
  vara på flera ställen samtidigt!

  Kol.1:19 ’Ty det behagade Gud att låta all fullhet taga sin boning i honom

  Kol. 2:9 ’Ty i honom bor gudomens hela fullhet lekamligen’

  /Antonia

 • Calle Svensson on 29 juli, 2013 at 12:01 e m said:

  Man kan fråga sig vilka de är som är förblindade.

  Evangelisten Johannes skriver klart och tydligt vad som är syftet med hans bok, vad det är som man SKALL tro. Det säger han i Joh 20: 31. Sen kommer en sekt (”Jesus ÄR Gud”) och påstår att bokens budskap handlar om någonting annat!

  Det är som om man skulle bli ordinerad en medicin med varningen att aldrig ta den med en annan nämnd substans för att den kombinationen är dödlig. Läste man inte den varningen och gjorde fel kombination så dog man.

  Tron enligt Joh 20:31 handlar om liv. Vad har man kvar om man går miste om det livet? Vart går man med en annan bekännelse?

  Vad man SKALL tro enligt Evangeliet är att: ”Jesus är Messias, Guds Son” (Joh 20: 31). Detta kallar ”Jesus ÄR Gud”- sekten för demonlära. Så långt borta är de från Guds rike! Blindheten och mörkret är totalt! De är bländade av djävulen själv, lögnets fader. Såsom djävulen frestade Jesus med Skriften så gör dessa barn av djävulen än idag, de går med Bibeln i hand mot Gud och mot hans utsände, Jesus Kristus. ( läs Jesaja 45:5 m.fl, Joh 17:1-3, 1 Kor 8:6, 1 Tim 2:5, Judasbrevet 25, m.fl och jämför med ”Jesus ÄR Gud” – läran)

  De som går längre, som har en ”högre” bekännelse än den som finns i Guds Evangelium, de har inte Gud enligt 2 Joh 9.

  I den debatten om ”Jesu Gudom” som finns i Johannesevangeliet 10: 33-36 säger Jesus INTE att han är Gud, det var anklagelsen mot honom, han säger: ”Jag är Guds Son” (i vers 36)

  ”Jesus är Gud”- sekten använder ofta det bibelstället i syfte att bevisa ”sanningen” i deras irrlära. För att nå det syftet läser de bara anklagelsen mot Jesus, att han skulle ”göra sig själv till Gud”. De läser aldrig Jesu svar: ”Jag är Guds Son” därför att det går emot deras irrlära!

 • Läsare on 29 juli, 2013 at 10:48 f m said:

  Calle
  Ord ord så mycket ord som dock säger så lite, vad kallar du eran sekt då? dom förblindades-sekt.
  hahaha vad har folkbibeln med det hela att göra, att Jesus är Gud har vi trott i evigheter, amen. Folkbibeln känns inte så gammal

 • Calle Svensson on 29 juli, 2013 at 10:43 f m said:

  Antonia: ”hela Gudomen hade tagit sin boning i Jesus, så när Han dog på Korset så var det som BÅDE människa och Gud.”

  Menar du att hela Treenigheten dog med Jesus, eller är det så att din lära håller sig inte så bra i sommarvärmen och blir snurrig av den anledningen.

  Vilken Gud var den som väckte Guden från de döda när Gud nu var död med Jesus och Treenigheten dvs. ”hela Gudomen”?

 • Calle Svensson on 29 juli, 2013 at 10:12 f m said:

  Läsare: ”vare sig vi kan läsa eller ej, vi tolkar bibelordet olika verkar det som”

  Ett exempel:

  1 Kor 8:6; ”så har vi bara en Gud, Fadern” tolkas av ”Jesus är Gud”- sekten till: ”så har vi INTE bara en Gud, Fadern”.

  Man kan fråga sig om den ”tolkningen” är rimlig. För ”Läsaren” är det en rimlig ”tolkning”, han rundar hörnen på apostelns fyrkantiga påståenden. ”Kristendomen är vad man gör den till” är devisen den från tron avfallna kristeheten lever efter.

  ”Jesus är Gud”- sekten förvränger Bibeln på olika sätt, t.ex genom speciellt framtagna översättningar av typ Folkbibeln m.fl.

  Allra värst går de mot Johannesevangeliet. Evangelistens uttalade syfte med boken var att ”ni skall tro att Jesus är Messias, Guds Son” ( Joh 20:31) ”Jesus är Gud”- sekten kräver som bekant en annan bekännelse.

  Varför gör de det? Därför att Jesus från Nasaret är inte deras frälsare. Deras kriterier diskvalificerar honom som frälsare, och de tror inte ett ord av det som aposteln Paulus skriver: ”Gud är en, och en är förmedlaren mellan Gud och människor, människan Kristus Jesus” (1 Tim 2:5)

 • Stigacke on 29 juli, 2013 at 8:41 f m said:

  Jäpp, det var allas vår räddning att Jeshua ensam tog vår synd. Han var den andre eller siste Adam. Gud är inte Adam, eller en människa. Det borde du veta utifrån Skriften. Nån ordning måste det också vara på teologin din. 🙂

  Du gör som Berndt, när inte Skriften räcker till så tillverkar ni egna texter, som den här: ”Det du inte kan förstå är att hela Gudomen hade tagit sin boning i Jesus, så när Han dog på Korset så var det som BÅDE människa och Gud.”

  – Det står inte ”hela Gudomen har tagit sin boning” utan ”hela Guds fullhet bor i Jeshua kroppsligen”. Om hela Guds fullhet tagit sin boning i Jeshua, visar ju detta per definition att Jeshua inte är denna Gud. Om Jeshua vore Gud så hade ju han själv tagit sin boning i sig själv. Jeshua är alltså inte inkluderad i ordet ”Gud” här. Alla de hundratals texter i NT som nämner Gud och Jeshua samtidigt, visar att Gud inte i sig inkluderar Jeshua. Att de är ”ett” visar inte att Jeshua är Gud, bara att de är ett. 🙂
  Ordet Gudom finns inte heller i bibeln, bara i vissa översättningen en enda gång.

  Du argumenterar som en modalist, trots att du säger dig tro på treenigheten.
  Det går inte att föra ett konstruktivt samtal när du har egna filosofiska utläggningar.

  För mig och apostlarna finns i alla fall bara en (1) Jeshua, han som är Messias den levande Gudens son. Det är han som är Människosonen och översteprästen och Israels kung. Vill du inte acceptera det så finns det inget jag kan göra. Tack för detta samtal! Du får välja någon annan som är mer lättlurad. 🙂
  Allt gott i sommarvärmen!

  Ps/ Nu skall jag snart hissa seglen. / Ds

 • Antonia on 29 juli, 2013 at 8:00 f m said:

  SÅ: ” Det var min räddning att Jeshua ensam tog min och allas synder på sig.”

  Nej, det är tyvärr inte din räddning, för om det inte var Guds eget blod som offrades på korset, vilket du påstår, då finns det ingen försoning att vänta, för någon enda utav oss!

  Det du inte kan förstå är att hela Gudomen hade tagit sin boning i Jesus, så när Han dog på Korset så var det som BÅDE människa och Gud.

  SÅ: ” Nu är det enkelt att se att det bara finns en Jeshua, eftersom ”den andra personen i Gudomen” inte nämns i bibeln.”

  De är EN enda Gud och inte två olika Gudar, därför är det naturligt att de inte är separerade i Skriften.Det skulle ju bli polyteism, av det hela, i sådana fall.

  Men att de har olika funktioner, det ser man tydligt om man inte har förblindats av ’Mose slöja’, som skymmer sikten!

  Att Jesus ropade min Gud ,min Gud är inget bevis för din tes.Han var ju här i egenskap av Människa/Adam och delade därför våra villkor!

  Som jag skrivit många gånger tidigare så hade Han avklätt sig sin jämlikhet med Gud och antagit en tjänares skepnad! Därför var Han helt beroende av Faderns närvaro, för av sig själv kunde Han ingenting göra.

  Jesus gjorde endast vad Han såg sin himmelska Fader göra.Det var själva ’beviset’ för att Jesus inte längre var jämlik med Gud!

  Guds Heliga Ande hade avlat Jesus och Han försvann inte när Jesus föddes, utan Han förblev i Honom! Därför kunde Han säga: ’Jag är i Fadern och Fadern är i mig. (Eller den som har sett mig har sett Fadern!’

  Du pressar vissa utvalda texter till max, för att bevara ditt ’bålverk’, som reser sig upp mot kunskapen om Gud!

  För om du förnekar att Jesus är Gud så har du heller inte Fadern, eftersom de båda är ett (EN ENDA.)

  /Antonia

 • Stigacke on 29 juli, 2013 at 6:39 f m said:

  Tack Antonia för alla bra bibeltexter, även om de inte säger det du vill. Apg 20:28 har flera läsarter, det har väl varit en avskrivare som likt dig vill bättra på texterna och skrivit ”Guds blod” istället för ”sin sons blod”. Men problemet är att Gud är Ande och har därför inget blod.

  Naturligtvis var det Jeshua och inte Gud som dog på korset. Även på korset bekände Jeshua att han hade en Gud, när han ropade ”min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig.

  Gud övergav Jeshua, eller tror du inte vad texten säger. Det var min räddning att Jeshua ensam tog min och allas synder på sig. Var glad för det och försök inte ändra på det som står skrivet. Läran om Jesu två naturer (även som uppstånden) skapar i praktiken två Jesusar. En som är den andra personen i en Gudom och en som är Människosonen. Nu är det enkelt att se att det bara finns en Jeshua, eftersom ”den andra personen i Gudomen” inte nämns i bibeln.

  Jeshua är en (1) och han har av sin Gud och Fader ”gjorts till både Herre och Messias”. Honom tror och förtröstar jag på. Gör det du med. 🙂

 • Antonia on 29 juli, 2013 at 5:04 f m said:

  SÅ: ”Men kära Berndt, kan du inte läsa innantill? Det står ju att Gud uppväckte Jesus. Gud agerar alltså separerad från Jesus.”

  Gör mig inte till språkrör för någon nu, men dina uppenbara förvanskningar ang Jesu Gudom kan inte få stå oemotsagda!

  Jesu död på korset var inte orättvis, som den skulle ha varit om Gud agerat separerad från Jesus, som du påstår. Gud lade inte straffet på någon annan, utan Han tog det på sig själv!

  Jesus är inte en människa som blivit Gud, som du verkar tro !

  Jesus ÄR GUD som kom till oss som människa! Han (Gud) köpte oss med sitt eget dyrbara blod: Det är Gud själv som tar straffet på sig, för våra synder, något annat skulle ha varit otillräckligt.

  Joh. 1:14 ’Och Ordet vart kött och tog sin boning ibland oss, och vi sågo hans härlighet, vi sågo likasom en enfödd Sons härlighet från sin Fader, och han var full av nåd och sanning.’

  Joh. 1:1 I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och ORDET VAR GUD.

  Apg. 20:28 ’ Så haven nu akt på eder själva och på hela den hjord i vilken den helige Ande har satt eder till föreståndare, till att vara herdar för GUDS FÖRSAMLING , SOM HAN HAR VUNNIT MED SITT EGET BLOD’

  Jesus: (Matt.16:18) ’ Så säger ock jag dig att du är Petrus; och på denna klippa skall jag bygga MIN FÖRSAMLING , och dödsrikets portar skola icke bliva henne övermäktiga’

  Ef. 1:7 I HONOM hava vi förlossning genom HANS blod, förlåtelse för våra synder, efter hans nåds rikedom.

  Ps.130:7 Hoppas på HERREN, Israel; ty hos HERREN är nåd, och mycken förlossning är hos honom.

  Du kan aldrig få din teologi att stämma med summan av Guds Ord, hur du än försöker trixa bort Jesu Gudom!

  /Antonia

 • ShmuelS on 29 juli, 2013 at 1:29 f m said:

  Är du Berndt språkrör?
  I övrigt får du tro vad du vill och försöka att övertyga mig allt vad du kan. Men jag sätter inte personliga tyckanden särskilt högt.
  Vem är din Gud?

 • ShmuelS on 29 juli, 2013 at 1:23 f m said:

  Kan så vara men det är enligt vad som skrivits i Bibeln.
  Det finns inget ställe där vi kan läsa att Jesus gör anspråk på att vara Gud.

 • Läsare on 29 juli, 2013 at 1:16 f m said:

  Du är bara för mycket, gå en kurs i hur man uppför sig, att du orkar, det finns även lösningar för indoktrinerade människor, Jesus från Nasaret kan hjälpa dig, sluta nu ställ denna fråga gång på gång, vi tror att Jesus är Gud vare sig vi kan läsa eller ej, vi tolkar bibelordet olika verkar det som, acceptera det och gå vidare i livet. Må Gud hjälpa er

 • ShmuelS on 29 juli, 2013 at 1:06 f m said:

  Elina
  Inte hela predikan men de delar som är riktiga och i enlighet med Jesus ord och Paulus ord.
  Tycker du inte det?

 • ShmuelS on 29 juli, 2013 at 1:05 f m said:

  Är analfabetism ett krav för din församling, så att ingen kan kolla att du inte kan läsa?

  Paulus skriver hur tydligt som helst vad man ska göra för att bli frälst.

  ” Ty om du med din mun bekänner Jesus vara Herre och i ditt hjärta tror
  att Gud har uppväckt honom från de döda, då bliver du frälst.”
  Ser du att det inte finns något som helst krav på att tro att Gud dog. Inte heller nåt krav på att Jesus är Gud.

  Nej tack och lov så fattade Paulus vad som gäller för att bli frälst och Paulus förmedlar denna sanning utan att använda oförklarliga mysterier, hokuspokus eller galematias.

  Tror du Berndt att Gud uppväckte Jesus från de döda? Om du gör det och bekänner Jesus som Guds smorde så är du frälst.

  Man kan ju som du sätta upp egna kriterier för frälsning men då kan man inte göra anspråk på att följa instruktionerna som Paulus gav i Skriften.

  Det måste väl finnas kvällskurser du kan gå till och lära dig att läsa svenska, va?

 • Men snälla du! Du kan väl inte börja försvara Yonggi Chos predikan?Den ande som var rådande i mötet under hans predikan sade allt.
  Bibeln säger: ” Herren Gud ska ni hålla helig ( avskild) i era hjärtan”.

 • Helt rätt att Yonggi Chos hela predikan inte är någonting annat än gallematias.
  En annan sak var också att han inte läste ETT ENDA ORD UR BIBELN.Det var det allvarligaste av allt.
  Jag har mått dåligt av att ha varit där på plats,under flera dagar. Börjar faktiskt tro att det är mera viktigt än vi tror att inte bara sitta kvar under ett sånt möte och höra på.
  Även om man protesterar i sitt hjärta. Det gäller att göra det också genom konkret handling.

 • Andreas Frost on 28 juli, 2013 at 10:49 e m said:

  Bäste Berndt,

  Jag är glad att du med flera står upp för sanningen. Nu känner jag dock själv att det får vara slut med att kasta pärlor åt svinen.

  Vi kan predika Jesus såsom Gud i 20 år till utan att de vänder om. Låt oss istället tända ljuset åt dem som söker det.

  I all vänlighet,
  Andreas

 • Stigacke on 28 juli, 2013 at 10:33 e m said:

  Berndt, det svaret kan inte stämma. Paulus välsignar ju ”Jesu Kristi Gud och Fader” då Jesus är den andra personen i en treenig Gudom, enligt kyrkofädernas lära, så det kan inte stämma.

  Jag tror mer på Jeshuas egna ord än på dina: ”Jesus sade till henne: ”Rör inte vid mig, ty jag har ännu inte farit upp till Fadern. Men gå till mina bröder och säg till dem att jag far upp till min Fader och er Fader, till min Gud och er Gud.” Joh 20:17.

  Aldrig någonsin antyds det att vissa texter uttalar sig Jeshua som Gud och i andra som människa. Inte heller någon av apostlarna påstår något sådant. Du har satt tro till utombibliska uttalanden.

  Bibelns uppståndne och förhärligade Guds son är inte delad. Paulus skriver att vi har en Gud, Fadern, och en Herre Jesus Kristus. Aldrig en Jesus som har en Gud som människa och en Jesus som är den andra personen i en treenig Gudom. Det är rena människotankar.

  Min gudsförståelse är samma som Paulus och han hade samma gudsbild som det övriga judiska folket. (1 Tim 6:15-16) Den gudsbilden är så enorm att inte ens jorden räcker till som hans fotapall. 🙂

  Judarna vet vem de tillber, enligt Jeshua, Joh 4:22. Vet du det?

 • Berndt Isaksson on 28 juli, 2013 at 10:00 e m said:

  Men både jag och många andra har ju svarat på den frågan. Men ditt hjärta är förstockat, kanske rent av förhärdat. Svaret ligger i sanningen att Jesus är BÅDE Sann Människa och Sann Gud. Men i den gudsbild din sekt har så har ni en gud som inte är större än att han fullt ut kan förstås med en mänsklig hjärna. Det kännetecknar för övrigt sekters gudsbilder. Bekänn
  dig till Bibelns Jesus , han som är Herre och Gud så blir du frälst. Den 2jesus” du nu har mär inte Bibelns jesus , utan en hittepåjesus, eller ett ufo-jesus som inte kan frälsa. Du behöver få finna den Jesus som miljoner och åter miljoner kristna bekänt genom två tusen år som just Gud kommen i köttet. utan honom är du SÅ förlorad.

  Berndt

 • Stigacke on 28 juli, 2013 at 9:03 e m said:

  Men kära Berndt, kan du inte läsa innantill? Det står ju att Gud uppväckte Jesus. Gud agerar alltså separerad från Jesus.

  Det finns ju ingen text i bibeln som säger det du påstår: ”Ta emot Jesus, som Herre och Gud, och du kommer bli löst från det andliga mörker du gått vilse i”.

  Du hittar ju på egna alternativa frälsningsbudskap som inte finns i Skriften. Kreativitet är bra i vanliga fall, men i detta fall blir det kontraproduktivt för dig. Dina beskyllningar om ”ufo-jesus” slår ju tillbaka på dig själv eftersom du för fram ett evangelium som aldrig apostlarna förkunnade.

  Men berätta vem som är Jesu Kristi Gud och Fader, klarar du inte. Visst är det märkligt av en pastor som varit i tjänst i 30 år?!

 • Berndt Isaksson on 28 juli, 2013 at 8:43 e m said:

  Ett underbart bibelord, synd bara att ditt hjärta är förblindat för vad det säger. Han som är sann Gud med också Sann Människa blev uppväckt från de döda.

  Ta emot Jesus, som Herre och Gud, och du kommer bli löst från det andliga mörker du gått vilse i. Din ufo-jesus kommer aldrig bli dig till någon hjälp.

  Berndt

 • ShmuelS on 28 juli, 2013 at 7:47 e m said:

  Berndt

  Har du inte förmågan att läsa det som Paulus skriver?

  ” Ty om du med din mun bekänner Jesus vara Herre och i ditt hjärta tror
  att Gud har uppväckt honom från de döda, då bliver du frälst.”

  Om din frälsare är sann Gud och sann människa så är det inte Skriftens frälsare du predikar om.

 • Berndt Isaksson on 28 juli, 2013 at 5:43 e m said:

  ShmuelS skriver: ”Mysterier är ju din hemmaplan.” SLUT CITAT

  Nä, mysterier och utomjordiska berättelser är nog mera ditt område, du som inte bekänner Jesus som Gud utan har en ”ufo-jesus” eller hur man nu ska beteckna din ”jesus”. Han är i vart fall inte min Jesus som Är Sann Gud och Sann människa.

  Berndt

 • ShmuelS on 28 juli, 2013 at 4:15 e m said:

  Jag förstår att det är lätt för dig att känna igen hokuspokus och galematias. Mysterier är ju din hemmaplan.

  Visst är våra ord viktiga.
  Yeshua säger: ” Ty efter dina ord skall du dömas rättfärdig, och efter dina ord skall du dömas skyldig.”

  Paulus predikar:” Ty om du med din mun bekänner Jesus vara Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då bliver du frälst.”

  Här ser vi att frälsningen grundar sig på att man i sitt hjärta tror att Jesus blivit uppväckt från de döda, av Gud. Alltså inte av sig själv.

  Kanske det är dags att granska dina predikningar offentligt?

 • Berndt Isaksson on 28 juli, 2013 at 3:49 e m said:

  Jag har lyssnat till den ena av Yonggi Chos predikningar under
  Europakonferensen. Den predikan som i den utlagda inspelningen börjar
  mitt i predikan, dvs direkt efter det att han enligt dem som var där,
  berättat om hur han fått akupunktur
  av Änglar. Men det som Cho sedan
  säger är ju minst lika mycket gallimatias och hokus pokus. Ett
  förgudande av människan där hon görs till en gud som själv med sin muns
  tal kan skapa sig ett lyckoliv. Chos budskap, åtminstone i denna
  predikan, kan inte anses vara ett evangeliskt kristet budskap, även om
  han
  emellanåt försöker baka in lite klassiska kristna tankar om Jesus
  och hans verk. Men summan av Chos predikan är ett newage-budskap.

  Jag
  måste erkänna att jag blir aningen generad när jag lyssnar till detta.
  För det är ju faktiskt vad Cho har predikat i årtionden. Jag var själv
  som 20 åring på ett femdagarsseminarium i hans församling i Sydkorea.
  Jag skulle tro att vi är många som gick på detta och trodde att det var
  sunt och kristet och bibliskt. Hur kunde vi ”köpa” ett budskap om att vi
  är våra egna gudar som med vår mun, likt Gud den Allsmäktige, kan skapa
  vår egen värld och de omständigheter vi visualiserar? Det är ju inget
  kristen budskap, utan rakt av newage-trams.

  Jag citerar här under några meningar ur Chos predikan:

  ”Genom
  dina ord skapar du dina egna omständigheter. Du blev skapad till Guds
  avbild. Gud skapade hela universum genom att tala. Så du ändrar din
  värld genom orden du talar. Genom att tala negativt förstör du dina
  omständigheter, men genom att
  tala positivt förlöser du kraft i ditt
  liv. Du säger: jag är rättfärdig och då förlöses rättfärdighetens kraft i
  ditt liv. Du säger; jag är helgad, och då förlöses helgelsens kraft i
  ditt liv. Genom att säga: genom hans sår är jag helad, och då förlöses
  helande krafter i ditt liv….Du görs av dina ords tal. …Jag talar till
  mig själv och orden ger mirakler i mitt liv. Du kan göra det samma i
  ditt
  liv. Ändra dina omständigheter genom orden du talar. Kontrollera ditt
  liv genom vad du säger…..Vad du än gör så kommer du ha framgång i ditt
  liv. ” SLUT CITAT

  Berndt

 • Stigacke on 27 juli, 2013 at 6:36 e m said:

  LarsW citerar mig: ”Antonia, du har inte lyckats bevisa att jag förvillar. Jag ville ha en kommentar på Ef 1:3, men det är tydligen att förvilla fåren.”

  LarsW: ”Det står mycket i Paulus brev Antonia inte gillar. Hon undviker nog breven i det längsta med några få undantag i Romarbrevet och Galaterbrevet.”

  – Ja, men du är inte undantagen detta heller. Din ”oneness pentacostalism” (vilket är modalism) havererar inför Ef.1:3 eller Ef 1:17 eller Joh 20:17 för att ta några exempel.

  Lars, hur kan Jeshua, som du påstår vara den ende sanne Guden och Skaparen, hur kan han ha en Gud? Det som gör att din gudsförståelse kollapsar totalt, är att Jeshua själv identifierar sin Gud med den Gud som alla hans apostlar hade som Gud.

  Men du kör förstås vidare och blundar hårt. Eller, tänk om du skulle kapitulera inför Ordet? Det finns modiga män och kvinnor som gjort det.
  Sommarhälsningar!

 • Calle Svensson on 25 juli, 2013 at 11:18 e m said:

  Andreas Frost:

  ”Frågan är väl fel ställd, den bör vara: Följer du Gud?”

  Det är ganska meningslöst att följa någon som man inte vet vem den är.

  Jag kan fråga istället: Är din Gud den som Paulus säger vara de troendes Gud. Han skriver: ”så har vi bara en Gud, Fadern” (1 Kor 8:6)

  Om din Gud är inte den som aposteln säger vara den ende Guden så är du gudlös, utan Gud.

 • Calle Svensson on 25 juli, 2013 at 11:05 e m said:

  ”Vad är din egen tros deklaration förresten? Den har du inte redovisat? Och tror du att Jesus ÄR Gud, kommen i köttet?”

  Jag tror enligt Joh 20:31 att Jesus är Messias, Guds Son.

  Jesus säger att det eviga livet är att känna den ende sanne Guden d.v.s Fadern, och honom själv, Jesus Kristus, som den som Gud sände till världen. Joh 17:3

  Därmed är Jesus inte Gud kommen i köttet, han är den som Gud sände till världen.

  Kalla den läran för vad du vill, men den är Kristi lära.

  ”Den som har Sonen han har livet. Den som inte har Guds Son har inte livet.” (1 Joh 5:12)

 • Lars W on 25 juli, 2013 at 10:57 e m said:

  Ditt tal är lika kluvet som din ”faders” tunga. Du skriver ”Herren välsigne Israel” el likn på din sida. Samtidigt uppvisar du det största förakt för landets och folkets seder och bruk, Seder som bygger på Guds ord och inget annat. Vem som hatar Guds ord – från begynnelsen – vet vi. Likadant gör sin hymlande kollega Berndt. han kallar sig ”sionist” samtidigt som han avvisar landets och folkets seder och bruk. Utan undantag.

 • Lars W on 25 juli, 2013 at 8:16 e m said:

  Flaskan ser inte ut så i Sverige. Uppifrån läser man: Carmel – King David – Concorde – Sweet red wine – Vin rouge doux.

  ”Mogen” nämns inte men visst är det ett moget vin för mogna Yeshua-älskare.

 • Lars W on 25 juli, 2013 at 8:08 e m said:

  Ja, det var det ju. Man missar en del i ilskan över alla tillmälen och lögner.

 • Lars W on 25 juli, 2013 at 8:02 e m said:

  ”Jag sköter min blogg, varken du eller SÅ är välkomna där.”

  Att jag inte är välkommen på din s k blogg vet jag sedan några år. Må den avsomna likt Erevna gjort för en tid sedan. Den har inget att säga Sveriges folk. Det har däremot Jaretegs blogg och Aletheia. De bloggar du oblygt kopierar.

  Vad vet du om mitt kvinnoförakt? Lika lite som du egentligen vet om Paulus brev – när det kommer till kritan.

 • Lars W on 25 juli, 2013 at 7:57 e m said:

  Tror du att Yeshua är Gud? D v s den som talade till mose på Lagens berg och delgav Moses budorden? T e x det budord som säger att svinet ska aktas som orent, en styggelse inför Herren Yeshua Hamashiach . Eller det 4:e budet?

 • Antonia on 25 juli, 2013 at 5:43 e m said:

  Calle: ” Att signaturen Stigacke kallar Antonia för sin andlige syster är inte det minsta förvånande. Båda har kommit ifrån sanningen, vilket är den gemensamma nämnaren för deras ”syskonskap”.

  Nu får du sluta upp med att sprida en massa lösa antaganden och dåligt underbyggda anklagelser Calle!

  Du vet väl vem lögnens fader är, inte vill du väl vara ’springpojke’ åt Honom?

  VEM jag tror på, har du inte den minsta aning om, och inte heller vem jag är.

  Jag tror nämligen inte på på någon särskild doktrin, utan på en personlig relation med en levande Gud, så därför kan du heller inte placera in mig i något teologiskt fack!

  Jesus säger i Matt. 12:20 ’ att den som gör min Himmelske Faders vilja är min broder/syster’!

  Enligt SÅ:s tros bekännelse kan han därför, per definition, inte vara min broder!

  Vad är din egen tros deklaration förresten? Den har du inte redovisat? Och tror du att Jesus ÄR Gud, kommen i köttet?

  /Antonia

 • Andreas Frost on 25 juli, 2013 at 4:26 e m said:

  Frågan är väl fel ställd, den bör vara: Följer du Gud?

  Även Satan tror på Gud.

  Min strävan är att följa Gud, för att svara på frågan.

 • Calle Svensson on 25 juli, 2013 at 1:53 e m said:

  Att signaturen Stigacke kallar Antonia för sin andlige syster är inte det minsta förvånande. Båda har kommit ifrån sanningen, vilket är den gemensamma nämnaren för deras ”syskonskap”.

  MFS’arna är unitarier. Unitarismen har sina egna mänskliga kriterier för vem Jesus får lov att vara, precis så som treenighetstroende har det på sitt håll.

  Enligt MFS kriterier skall Jesus inte komma från himlen därför att det skulle minska på hans mänsklighet. Jesus själv säger att han kom från himlen (Joh 6:38). Det tror MFS’arna inte på av den enkla anledningen att det finns ingen himmel för dem. ”Vi ska inte till himlen” heter det.

  Därför har man kommit på förklaringar om att ”komma från himlen” inte betyder att komma från himlen. Det mest drivna argumentet var den att Johannes dop inte heller kom från himlen (med dopbassängen och dopvattnet och allt), fast det sägs att Johannes dop var från himlen (Markus 11:30). Det är samma sortens argument som att ”alla buden gäller, men alla bud gäller inte alla”.

  Det är så himla skönt för köttet när man står där och själv bestämmer över Guds ord. Större hybris finns det inte i hela världen.

 • Andreas Frost on 25 juli, 2013 at 1:02 e m said:

  Jag sköter min blogg, varken du eller SÅ är välkomna där.

  Och vad gäller ditt kvinnoförakt och dina lögner bör du gå till Gud med.

  Mer av min tid får du inte härefter.

 • Lars W on 25 juli, 2013 at 12:02 e m said:

  ”Du är inte portad hos Berndt, varför bemötte du honom inte där istället då?”

  Kunde lika gärna varit portad. Har fått ett antal kommentarer bortsorterade senaste veckorna. Han släpper igenom något enstaka om det saknar udd. Minsta udd i bemötanden mot hans och era horribla anklagelser mot mig – så stoppas det. Det tveeggade svärdet skyr han i sin skenfromhet.

 • Lars W on 25 juli, 2013 at 11:51 f m said:

  Läste du inte vad jag skrev? Hur många blind hönor sprätter här i salen egentligen?

  ”Yeshua ÄR från begynnelsen till änden! Hallelujah!”

  Det betyder att Han var Gud FÖRE sitt människoblivande. Han ÄR från evighet till evighet.

 • Lars W on 25 juli, 2013 at 11:45 f m said:

  Nu har du skrivit smörja om mig hos Berndt igen. Du vet inget om mig så låtsas inte att du begriper något.

  ”Lars W är en av dem som fastnat i den ’Pseudo Messianska rörelsens’ garn
  där man bl.a MÅSTE hålla Sabbaten, högtiderna och Kosher regler.”

  Vad menas med ”pseudomessianska rörelsen”? Yeshua har bara en Församling på jorden och när Hans dag är inne kommer det att visa sig vilka som tillhör den. Den som föraktar Moses tillhör inte Honom och får inte vara med och sjunga Moses och Lammets sång (se Upp). Så blir det.

 • Calle Svensson on 25 juli, 2013 at 11:40 f m said:

  Att tro på Gud Fadern som den ende sanne Guden är inte demonernas lära, det är Kristi lära (Joh 17: 1-3)

  Att tro på Guds Son är inte demonernas lära, det är Evangeliets lära (Markus 1:1, Joh 20:31)

  Att med Bibeln i handen försöka bevisa att Gud ljuger ( i Jesaja 45:5 m.fl) och att Jesus vittnar falskt om honom (Joh 17:3) och att aposteln Paulus gör detsamma (1 Kor 8:6 och 1 Tim 2:5), det är att gå i djävulens tjänst. Jesus kallar djävulen för lögnets fader (Joh 8:44). Den fadern har tyvärr många ”kristna” barn.

  Jesus säger: ”Om jag talar sanning, varför tror ni mig inte? Den som är av Gud lyssnar till Guds ord. Men ni lyssnar inte, därför att ni inte är av Gud.”

  Varför tror ni inte det som Jesus säger om Gud i Joh 17:1-3 ?

  Svaret har ni redan fått.

 • Lars W on 25 juli, 2013 at 11:40 f m said:

  Antonia bevisar bara att hon inte förstår Paulus brev på vare sig det ena eller andra sättet. Sköt du din blogg.

 • Andreas Frost on 25 juli, 2013 at 10:34 f m said:

  Min förhoppning är att de tar kommentaren på allvar. Att de sätter ner foten och slutar ge så mycket uttrymme till demoners läror.

 • ShmuelS on 25 juli, 2013 at 2:17 f m said:

  Det ska bli intressant att se hur våra kära moderatorer behandlar ditt inlägg.

  En värre misskaraktärisering av Så tror jag inte jag har läst.

 • ShmuelS on 25 juli, 2013 at 2:14 f m said:

  Calle

  Kan man använda verkligen logik när man läser Skriften som det står skrivet?

 • Andreas Frost on 25 juli, 2013 at 12:24 f m said:

  Jo SÅ, Antonia har gång på gång på gång med Guds Ord, utan att förvanska, bevisat att du förvillar. Du är så andligt blind och död att du inte ser. Och att kalla Antonia för din syster!? Bevisligen har ni inte samma Gud och då kan man inte heller vara andliga syskon.

  Jag hoppas Aletheia för all framtid slänger ut sådana som dig. Att tillåta förvillare fortsätta förvilla kan inte vara bra för Guds rike.

  Vad har ljus med mörker att göra…?

 • Birgit Hedström on 24 juli, 2013 at 11:33 e m said:

  Jag har läst hur en person förklarade att han/hon tror att Jesus antog/fick sin Gudom när Han uppstod ifrån det döda men att Han ”bara” var Människosonen när Han gick här på jorden, före sin död och uppståndelse. Ett sådant synsätt anser jag vara FULLSTÄNDIGT fel och obibliskt. Därav min kommentar att Jesus både var Gud (=under Sin jordevandring INNAN Sin död och uppståndelse), även under den tiden VAR Han sann Gud. Samtidigt idag ÄR Han Gud. Och naturligtvis I EVIGHET har Han varit sann Gud. För all evighet framöver är Han denne Gud.”Från evighet till evighet är Du o Gud”.

  Mvh/Birgit

 • Lars W on 24 juli, 2013 at 10:53 e m said:

  I den frågan är bedömningen enkel. Ingen kan undgå innebörden i Joh 1 – om man inte har s a s fjäll för ögonen.

  Har levt med Anden länge så visst kan jag utgöra Hans språkrör.

 • Lars W on 24 juli, 2013 at 10:49 e m said:

  ”Tack så mycket! Och tack för ditt outtröttliga försvar för tron att Jesus Kristus är/var Gud!”

  Var??

  Yeshua ÄR från begynnelsen till änden! Hallelujah!

 • Lars W on 24 juli, 2013 at 10:40 e m said:

  ”Du kan inte vända Johannes prolog mot Paulus tydliga uttalande i 1 Kor
  8:6, att han har bara en Gud, Fadern eller mot apostlarnas återkommande
  välsignelse av Jeshuas Gud och Fader.”

  Paulus var väl hemma i skrifterna såsom Jesaja. Han såg detsamma som vi ser i Jes 9:6.

 • Lars W on 24 juli, 2013 at 10:35 e m said:

  ”Antonia, du har inte lyckats bevisa att jag förvillar. Jag ville ha en
  kommentar på Ef 1:3, men det är tydligen att förvilla fåren.”

  Det står mycket i Paulus brev Antonia inte gillar. Hon undviker nog breven i det längsta med några få undantag i Romarbrevet och Galaterbrevet.

 • sungaMagnus on 24 juli, 2013 at 10:23 e m said:

  SÅ! I en kommentar som hamnat i moderation (pga att jag hänvisade till en länk) påminde jag dig att vi diskuterat detta eviga spörsmål till leda på bla.en annan tråd.

  Det är dock viktigt att hålla i huvudet att Joh Ev är fristående från Matt och Lk (d.v.s. inte påverkad av föregående). Det är inte Herrens Ande som blir kött hos Johannes utan Ordet som är Gud.

  När det gäller Paulus så hoppas jag att du inser att detta är samma person som formulerat Filipperbrevet 2.

  Till skillnad från dig SÅ väljer jag att säga JA till allt vad NT säger om Jesus och har sålunda inget behov att söka korrigera eller omtolka problematiska bibelpassager.

 • Calle Svensson on 24 juli, 2013 at 10:16 e m said:

  Apråpå Petrus. Varför säger Petrus att Jesus gjorde allt det han gjorde för att ”Gud vad med honom” (Apg 10:38). De kristna säger att han gjorde mirakel därför att han var Gud själv.

  Ännu en spik i kistan för irrläran.

  ”Gud var med honom” är inte detsamma som att ”han var Gud”, men det kanske är för svårt för en ”kristen” att fatta.

 • Stigacke on 24 juli, 2013 at 9:56 e m said:

  Antonia, du har inte lyckats bevisa att jag förvillar. Jag ville ha en kommentar på Ef 1:3, men det är tydligen att förvilla fåren.

  Jag tar en time out, så får du fortsätta att predika ”Sanningen”.
  Må Jeshuas Gud och fader välsigna och bevara dig i Jeshua Messias!
  Din broder SÅ

 • ShmuelS on 24 juli, 2013 at 9:43 e m said:

  Det borde vara enkelt att vederägga alla som inte tror på samma sätt som dig, kan man tycka.
  Men Skriften ändrar sig ju inte än hur mycket man tycker att den borde.

 • Stigacke on 24 juli, 2013 at 9:41 e m said:

  Precis, ordet blev kött, d v s människa. Men att Herrens Ord blev människa (kött) var samma händelse som ”ty barnet i henne har blivit till genom helig Ande”, Matt 1:20

  Texten i Johannes tillsammans med Matteus säger att helig Ande genom Herrens Ord gjorde så att en människa ”blev till”. Du kan inte vända Johannes prolog mot Paulus tydliga uttalande i 1 Kor 8:6, att han har bara en Gud, Fadern eller mot apostlarnas återkommande välsignelse av Jeshuas Gud och Fader.

  Gud eller gudssbegreppet är alltså något mycket större än vad kyrkofäderna förstod. Skapelsens Gud är utanför sin skapelse, han kan aldrig förändras eller uppta en människonatur i sig. Därför kan han inte föda eller födas. Han behöver inget och låter inte sig betjänas av människohänder, Apg 17:25.
  Paulus och de övriga apostlarna hade ingen förändrad gudsförståelse, de hade den judiska gudsförståelsen eftersom judarna tillber vad de känner, eftersom frälsningen kommer från judarna, Joh 4:22

  Det finns inte ett spår av någon förkunnelse i NT om att gudsförståelsen förändrats så att Jeshua uppfattas som Israels Gud. Petrus klara vittnesbörd är:

  ”Nej, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, våra fäders Gud, har förhärligat sin tjänare Jesus, som ni utlämnade och förnekade inför Pilatus, när denne hade beslutat att frige honom. Ni förnekade den Helige och Rättfärdige och begärde att få en mördare frigiven. Livets furste dödade ni, men honom har Gud uppväckt från de döda.” Apg 3:13-15

  Enligt Petrus är Jeshua Guds tjänare, den helige och rättfärdige, livets furste och det var Gud som uppväckte Jeshua.

  Petrus säger att det var ”Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, våra fäders Gud som förhärligat Jeshua. Vi ser här att Jeshua identifieras inte med Israels fäders Gud. Så vilken Gud menar du att Jeshua är?

  Det som de hellenistiska kyrkofäderna gjorde var att de förväxlade Guds förhärligande av Jeshua med att han är Gud.

  Du måste definiera vad du menar med att ”Jesus är Gud”. Israels fäders Gud är han i alla fall inte enligt Petrus.

 • ShmuelS on 24 juli, 2013 at 9:40 e m said:

  Wow. Du gör dig själv till andens språkrör!!!!
  Då blir ju verkligheten lätt eftersom du är den som dömer.

 • Antonia on 24 juli, 2013 at 9:38 e m said:

  sunga Magnus,

  Tack för rådet! Det tål verkligen att tänka på!

  Det är verkligen olyckligt att SÅ & Co fått så mycket utrymme här att försöka förvilla fåren! Men nu när MTC är tillbaka så blir det säkert en bättre samtalston!

  För någon måste ju också stå upp för evangelium även om man möter mycket hårdhet och förakt! Det är nog det som tröttar mest!

  Guds välsignelse,

  Antonia

 • Calle Svensson on 24 juli, 2013 at 9:34 e m said:

  ”Johannes Ev är dock som bekant inte det evangelium du bör använda för att detronisera Jesu Gudom. Ordet var Gud och Ordet blev kött= Jesus Messias, Guds Son.”

  Jesu Gudom behöver inte ”detroniseras”, det är helt uteslutet genom aposteln Paulus: ”så har vi bara en Gud, Fadern”, samt Jesus själv i Joh 17:1-3 och Markus 12: 28-32, för att inte tala om Gud själv, Jesaja 45:5 m.fl.

  För Jesus är Fadern den ende sanne Guden (Joh 17:1-3), men det vet inte de kristna därför att de kan inte läsa innantill i Evangelierna. Jesus, för den som inte vet, är Sonen och inte Fadern, den ende sanne Guden.

  De kristna fattar NADA därför att de läser Bibeln som en sagobok!

 • sungaMagnus on 24 juli, 2013 at 8:51 e m said:

  Knappast hela NT:s vittnesbörd. Däremot citerar du epilogen till Johannesevangeliet.

  Johannes Ev är dock som bekant inte det evangelium du bör använda för att detronisera Jesu Gudom. Ordet var Gud och Ordet blev kött= Jesus Messias, Guds Son.

 • Stigacke on 24 juli, 2013 at 8:01 e m said:

  Vore det inte mer trovärdigt att bemöta i sak, istället för att tycka? Du kanske kan förklara hur den som har en Gud själv kan vara Gud. Eller finns det flera texter som inte får kommenteras?

  Detta är hela NT´s vittnesbörd och orsaken till att Johannes skrev sitt evangelium:

  ”Men dessa har blivit nerskrivna, för att ni skall tro att Jesus är Messias, Guds Son, och för att ni genom tron skall ha liv i hans namn.” Joh 20:31

 • Lars W on 24 juli, 2013 at 7:13 e m said:

  ”Så Lars, jag vill be om förlåtelse för att jag klickade fel så det därför blev offentligt.”

  Det är väl en fördel att du gör det om du skriver elaka saker om mig… har inte jag rätt att veta? Oavsett vad jag får veta eller inte veta om era intriger så finns En som håller räkenskap och som belönar de rättfärdiga när Hans dag är inne.

 • Lars W on 24 juli, 2013 at 7:10 e m said:

  Ser du inte vad jag skrev? Har skrivit ett antal bemötande som Berndt stoppat. Sluta nu upp med att försöka analysera saker som ligger över din horisont.

 • Lars W on 24 juli, 2013 at 7:07 e m said:

  ”Vet att en del tolkar Ordet som att kvinnan ska tiga i församlingen. Jag
  tolkar däremot inte den samlade undervisningen i Bibeln ang. detta på
  detta sätt.”

  Har redovisat ett antal Bibel-texter som visar att jag har rätt i min uppfattning. Vilka texter har du s a s att sätta emot?

  (Visst var det du skrev hos Berndt förskräckligt men det finns det som är värre där)

 • sungaMagnus on 24 juli, 2013 at 6:19 e m said:

  Antonia! Du gör nog klokt i att upphöra debattera denna fråga med SÅ emedan hans ögon är tillslutna för hela NT:s vittnesbörd om vem Jesus är (d.v.s. människa och Gud). Du kommer bara trötta ut dig i din bevisföring emedan SÅ är orubblig i sin övertygelse och otröttlig i sin mission att söka leda enkla troende människor bort från Sanningen..

  I all välmening Magnus

 • Stigacke on 24 juli, 2013 at 6:03 e m said:

  Antonia, det var inte frågan om Jeshua övergavs av Gud eller inte, även om jag tror att han gjorde det när Jeshua blev gjord till synd. Det var den brutna gudskontakten som var det stora lidandet för Jeshua. Det fysiska lidandet som korsfästelsen innebar var inget unikt på den tiden. Jeshuas död var ingen martyrdöd, om du trodde det.

  Det texten säger är att Jeshua ropade till sin Gud. Av otaliga textvittnen kan vi konstatera att Jeshua hade Fadern till sin Gud både när han var här och efter uppståndelsen. Därmed faller varje tanke på att Jeshua är den andra personen i en Gudom. Du tror det, men inget visar att apostlarna trodde det.

  Hur går det med Ef 1:3? Vem är Jeshuas Gud och Fader?

 • Birgit Hedström on 24 juli, 2013 at 5:29 e m said:

  Lars, inser nu att min kommentar att din kvinnosyn är förskräcklig, det var ord jag inte borde ha skrivit. Vet att en del tolkar Ordet som att kvinnan ska tiga i församlingen. Jag tolkar däremot inte den samlade undervisningen i Bibeln ang. detta på detta sätt. Men trots att vi ser på olika sätt i denna fråga så känner jag att jag inte borde skrivit så starka ord. Sorry for that!

  Mvh/ Birgit

 • Antonia on 24 juli, 2013 at 4:43 e m said:

  Så” I den bibel jag läser så ropade Jeshua ”Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?”

  När all världens synd och skuld lades på Hans axlar så blev det så mörkt och ångestfyllt att Han inte kunde ’uppleva Faderns närvaro, i just den stunden.

  Vi som ingår i Blodsförbundet kan också; p.g.a sorg, skuld, sjukdom, m.m känna oss övergivna av Gud, vilket inte betyder att vi är det.Han har ju lovat, att vara med oss ALLA dagar intill tidens slut!

  Alltså är det inget bevis för att Fadern inte var närvarande hela tiden, som du försöker hävda.

  /Antonia

 • Antonia on 24 juli, 2013 at 4:27 e m said:

  Lars W.Visst är NT både ”lära” och ”undervisning”. N

  Nu var det ordet Torah som jag tog upp.

  Ordet ”torah” är ett hebreiskt ord som betyder ”undervisning” eller ”vägledning” och inom judendomen står ordet för de fem Moseböckerna, ”Lagen”.

  Judarna delar in sina heliga skrifter i tre avdelningar: Lagen, Profeterna och Skrifterna. Till Profeterna räknas inte bara böckerna med profetiska budskap som Jeremia, Jesaja etc, utan även de historiska böckerna som Domarboken och kungaböckerna. Skrifterna omfattade Ordspråksboken, Predikaren och även några senare böcker som Nehemja och Krönikeböckerna samt den profetiska Daniels bok.

  De 5 Moseböckerna betyder LAG. Och det är till dessa som Biltz hänvisar i sin undervisning!

  Resten kan man kalla för ’förpliktande’ undervisning i GT.

  Bl.a Sven Reichmann menar att Torahn är en andra dos, av Kunskapens träd!

  ( Och du, dina aldrig sinande repriser, är nog långt mycket mera frekventa än vad mina är!)

  Du är inte självkritisk det allra minsta lilla grand Lars, det är uppenbart!

  /Antonia

 • Stigacke on 24 juli, 2013 at 4:20 e m said:

  Antonia: ”Får ofta först söka efter svar i Ordet , vilket tar mycket tid, eftersom min kunskap är begränsad!”

  – Svammel! Det var ju mest dina egna tyckande som färgade ditt inlägg.

  Att du läser Ef 1:3 i dess sammanhang är inget svar på frågan vem som är Jeshuas Gud och Fader.

  Vad menar du med att Johannes skrev Upp 1:16 i begynnelsen??? Han skrev den på Patmos genom en uppenbarelse av det uppståndne Jeshua. Att Gud står utanför tiden innebär inte att Jeshua är utan referens till tid.

  Ditt inläggs slut är en serie av egna tyckanden och påståenden. Inga referenser kan du ge.

  Jeshua är i sin frälsargärning Herrens tjänare och Gud har inget blod eftersom han är Ande och bor i ett ljus dit ingen kan komma och som ingen kan eller har sett. Din gudsbild är förvrängd i jämförelse med den Paulus hade.

  Paulus gudsförståelse är att Gud har skapat världen. När Paulus säger Gud, så syftar han inte på Jeshua: ”Gud är den som har skapat världen och allt som är i den.” Apg 17:24

  ”Ty han har fastställt en dag då han skall döma världen med rättfärdighet genom den man som han har bestämt till det, sedan han erbjudit tron åt alla genom att uppväcka honom från de döda.” Apg 17:31

  Det är Gud som skall döma världen genom den han bestämt därtill.

  Jeshua är Guds utvalde, den som gör Guds gärningar. Därför har han FÅTT all makt av Gud. Han har blivit GIVEN att ha liv i sig själv. Därför är han den Smorde. Gud behöver ingen mer Gud, det räcker med en, Fadern!

  Antonia: ”Tror du att Fadern satt på behörigt avstånd, med armarna i kors, och lugnt iakttog det fruktansvärda lidande som Hans son fick utså?”

  – Vad gjorde han då? Hängde Fadern på korset?

  I den bibel jag läser så ropade Jeshua ”Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?”

  Åter igen bekänner Jeshua att han har en Gud.

 • Antonia on 24 juli, 2013 at 3:28 e m said:

  SÅ: ”När skrev Johannes detta nedan? Före eller efter uppståndelsen?”

  I begynnelsen betyder alltid i början, alltså måste det syfta på före uppståndelsen. Guds plan för frälsningen var ju förutbestämd innan skapelsens begynnelse! Och visst kunde den Helige Ande uppenbara detta för Johannes!

  Du tänker lineärt SÅ, men det gör inte Gud. ( Han som i förväg förkunnar vad komma skall och långt förut vad som ännu inte har skett!) Hur skulle Han annars kunnat ha planerat hela världshistorien i förväg?

  HERREN Gud visste ju från början att Kunskapens träd skulle locka människan mera än Livets träd!

  Ang. Ef. 1:3 så läser jag denna vers i sitt sammanhang:

  Vers 4- 7 : ’ Välsignad vare vår Herres, Jesu Kristi, Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse, såsom han ju, förrän världens grund var lagd, har utvalt oss i honom till att vara heliga och ostraffliga inför sig. Ty i sin kärlek förutbestämde han oss till barnaskap hos sig, genom Jesus Kristus, efter sin viljas behag, den nådes härlighet till pris, varmed han har benådat oss i den älskade.I honom hava vi förlossning genom hans blod, förlåtelse för våra synder, efter hans nåds rikedom.’

  Som jag skrev tidigare så fick Jesus bli ’betalningsmedlet’ för hela världens synd. Det kunde Han inte göra som ’agent’ åt Gud, utan det krävdes Guds eget dyrbara blodsoffer för att utplåna en hel världs synder.

  Tror du att Fadern satt på behörigt avstånd, med armarna i kors, och lugnt iakttog det fruktansvärda lidande som Hans son fick utså?

  Skulle en God och kärleksfull Fader kunna handla så?

  Nej, Han var själv involverad, i allra högsta grad, genom sin (Andliga) närvaro i Jesus Kristus. Det som är svårt att förstå är att Gud som är Ande, samtidigt kan vara både i Himlen och här på jorden.

  Min tolkning är att det var detta som Jesus ville säga med sin deklaration att jag är i Fadern och Fadern är i mig!

  Är man ett (EN) så är man.

  /Antonia

  P.s försöker inte undvika att svara, om jag bara kan, men har begränsat med tid och ork, som alla andra! Får ofta först söka efter svar i Ordet , vilket tar mycket tid, eftersom min kunskap är begränsad!

  D.s

 • ShmuelS on 24 juli, 2013 at 2:25 e m said:

  Helt klart. Men människan är inte Gud, eller hur?

  Du måste ursäkta mig men jag håller mig till Paulus uppfattning.

 • Stigacke on 24 juli, 2013 at 2:13 e m said:

  Jag ser att du orkar skriva igen, men att förklara vad Ef. 1:3 säger ”orkar” du tydligen inte. 🙂

  När skrev Johannes detta nedan? Före eller efter uppståndelsen?

  ”Han som älskar oss och har friköpt oss från våra synder med sitt blod och som har gjort oss till ett konungadöme, till präster åt sin Gud och Fader, honom tillhör äran och makten i evigheternas evigheter, amen.” Upp 1:6

  Antonia: ”Förstår du då inte att en som ÄR GUD INTE BER TILL GUD!”

  – Jo, det är precis det jag förstår. Texten i Upp 1:6 säger att Jeshua har gjort oss till präster åt sin Gud. Jeshua har alltså en Gud enligt flera apostlars övertydliga vittnesbörd. Har man en Gud, så brukar man tillbe denne Gud. Det är också precis vad Jeshua gör. Han har en översteprästtjänst enligt Melkisedeks sätt i det himmelska Tabernaklet där han ber till sin Gud och Fader för Israels stammar och för de rättfärdiggjorda bland folken (där du och jag ingår).

  Jeshua har ett ”evigt prästämbete” enligt Hebréerbrevet. En överstepräst är den medlare som Israels folk hade och nu har Jeshua denna uppgift. Inte ett ord i bibeln om den andra personen i en Gudom. Jag tror på Hebréerbrevets undervisning.

  Jag tror också på Jeshua som ”medlaren” och när Paulus kallar honom människa, så var han redan uppstånden och förhärligad och hade trätt in i sin prästtjänst.

  Det hjälper inte att citera texter som inte säger det som du vill att de skall säga. Jag tror på allt i bibeln, även Joh 1:1 men också Matt 1:20 som uttrycker samma sak med andra ord. Det som ”blir till” i Marias inre (Matt 1:20) är ett verk av Anden. Är Jeshua Guds son? Ja, hans Fader och Gud är också Anden. Anden är Guds Ande, samma person som Fadern.

  Om treenighetsläran vore sann skulle Jeshua enligt Matteus ha Anden som Fader, men enligt andra texter Gud Fadern som Fader. Men Gud är en (1) och Anden är Guds Ande på samma sätt som min människoande inte är någon annan än jag själv.

  Har du något bra (och sant) svar vad gäller Ef 1:3?

 • Antonia on 24 juli, 2013 at 2:05 e m said:

  Lars W: ”Är man en ”gudskvinna” om man handlar i strid med Guds ord? ”

  Var/när har jag handlat i strid med Ordet? Kom gärna med precisa exempel och inte med förtal!

  /Antonia

 • Antonia on 24 juli, 2013 at 1:53 e m said:

  Men snälla Lars du har ju skrivit hur mycket som helst om Berndt Isaksson härinne, och inte är det några uppbyggliga inlägg precis!

  Du är inte portad hos Berndt, varför bemötte du honom inte där istället då?

  Om du är direkt otrevlig (vilket ofta sker) och därför skulle bli modererad, det får du väl ändå tåla?

  Du verkar inte se bjälken….men gärna grandet!

  Mvh,

  Antonia

 • Birgit Hedström on 24 juli, 2013 at 1:48 e m said:

  Hej Lars W! Jag orkar helt enkelt inte ”diskutera” med en del här på Aletheia. Det är helt enkelt så. Har ju sett hur det varit för Antonia i alla diskussioner…Sen blev det olyckligt fel när jag skickade iväg min fråga till Berndt, tanken för mig var att jag skulle mailat mina frågor helt privat och inte att det skulle publiceras öppet där på Berndts blogg. Men felet är helt och hållet mitt och absolut inte Berndts!!!!eftersom JAG mailade mina frågor på samma sätt som när jag skickat offentliga inlägg. Så Lars, jag vill verkligen be om förlåtelse för att jag klickade fel så det därför blev offentligt. Var INTE meningen! Visste inte att inte du fick skriva där, för jag har ju läst att du också skrivit där.

  Gud välsigne dig Lars!! och jag menar verkligen det också.

  Birgit

 • Antonia on 24 juli, 2013 at 1:06 e m said:

  SÅ: ”Hur fördärvad i sin tanke kan man bli? Versen i 1 Tim 2:5 talar om två parter Gud och människan och en medlare mellan dessa två.”

  Du skrev denna ’trosbekännelse’ nyss till någon, som jag hört många gånger förut!

  Alltså bekänner du INTE vad som står i Joh. 1:1 begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var GUD. 2 Detta var i begynnelsen hos Gud. 3 Genom det har allt blivit till, och utan det har intet blivit till, som är till’

  Joh. 1:14 ’Och Ordet vart kött och tog sin boning ibland oss, och vi SÅGO hans härlighet, vi sågo likasom en enfödd Sons härlighet från sin FADER, och han var full av nåd och sanning.’

  Upp.19:13 ’Och han var klädd i en mantel som var doppad i blod; och det namn han har fått är »GUDS ORD ».

  Vad säger dessa texter: Att Jesus var Gud ifrån begynnelsen och att Han alltid kommer att vara Gud! Han är Alfa och Omega!

  Du blandar ihop texter om vad Jesus sade när Han var här på jorden; i människogestalt, och bad till sin Fader, och vad Han säger i egenskap av GUD.

  Förstår du då inte att en som ÄR GUD INTE BER TILL GUD!

  Vet inte hur många texter du fått som explicit visar på Jesu Gudom, men de faller alla som pärlor till marken och trampas ner i dyn!

  Hoppas ändå på att någon fångar upp dem för det är evigt liv att lära KÄNNA GUD!

  Och till sist, Jesus var/är medlare mellan Gud och Människa, just därför att Han ÄR GUD.

  Det krävdes ett fullkomligt offer och endast GUD är fullkomlig, (utan synd!)

  (mina vers)

  /Antonia

 • Lars W on 24 juli, 2013 at 12:50 e m said:

  ”Men att faktiskt Lars W tror på Kristi gudom? (däremot är ju hans kvinnosyn förskräcklig,”

  … skrev du på Berndst sida.

  Är det inte bättre att du diskuterar med mig här? Istället för i en blogg där jag inte tillåts försvara mig när det gäller?

  Min kvinnosyn vet du nästan inget om. Min syn på kvinnans roll i Församlingen grundar sig till 100% på Guds ord – Ordet ni påstår er försvara.

 • Lars W on 24 juli, 2013 at 12:39 e m said:

  ”Lars du borde lyssna på Sven Reichmanns undervisning ang. Paulus undervisning i berörda ämne.

  En av hans ’favoritförkunnare’ är en kvinna förresten, har han bl. a sagt!”

  Har många böcker av Sven Reichmann. Var själv en av de första som promotade dessa på webben vilket senare tagits upp på ett flertal bloggar. Har läst och lyssnat till mycket av honom som lagts ut där.

  Jag uppskattar hans förkunnelse i de delar det harmonierar med Guds ord. Avviker förkunnelsen från Guds ord, vilket det tycks gör ibland om det du säger är sant, så uppskattar jag INTE de delarna.

 • Lars W on 24 juli, 2013 at 12:32 e m said:

  ”Messianic Pastor Mark Biltz: ’The New Testament is Torah´”

  Visst är NT både ”lära” och ”undervisning”. Undervisning som står i samklang och harmoni med Tanach. Håller allts helt med Mark Blitz.

  Att du inte håller med beror främst på att du förstår så lite av allt detta. Det blir p g a detta en än större plåga att du skriver så oerhört mycket. Repriser på repriser i en aldrig tynande ström. Uppvisande total ignorans av Paulus undervisning.

 • Lars W on 24 juli, 2013 at 12:26 e m said:

  ”Det är grejen – Han sa aldrig det själv. Men det samlade vittnesbördet visar att det var så det var.”

  Han sa det aldrig själv – rent ut…
  (Är bäst att tillägga)

 • Andreas Frost on 24 juli, 2013 at 12:06 e m said:

  Instämmer. Känner jag Antonia rätt är det inte för de som inte vill se som hon skriver. Det är för dem som vill ha sanningen. De som är inne här och läser och som kanske inte deltar i diskussionen.

  Gud välsigne er kvinnor 😉

 • Stigacke on 24 juli, 2013 at 12:01 e m said:

  Antonia skriver detta på Berndt Isakssons samtalsforum: ”Visst börjar det kännas som man kastar sina pärlor för svinen alltid.Och kanske det är dags nu att ta en paus? Det tar också på krafterna att stå i gapet!
  Enda orsaken till att jag skriver där är att Gudsförnekarna inte möter något motstånd där längre.De får dominera mer och mer.(Förutom från Berndt och Andreas Frost förståss)!”

  – Ja, det kan vara lämpligt att ta en paus när du inte kan redogöra för vad Ef 1:3 betyder.

  Vad är det för lögn att jag skulle vara gudsförnekare. Du syftar förmodligen på mig och Shmuel. Skäms du inte att sprida falska anklagelser. Är man en gudsförnekare för att man tror det som Paulus och Johannes skriver att Jeshua har en Gud och Fader. Enligt Jeshua själv så har han och hans efterföljare samma Gud och Fader. Din trovärdighet ökar minsann inte efter dessa dina lögner.

  Jag skall plåga dig med några bibeltexter. 🙂

  Detta säger Jeshua efter uppståndelsen: ”Men gå till mina bröder och säg till dem att jag far upp till min Fader och er Fader, till min Gud och er Gud.” Joh 20:17

  ”Han som älskar oss och har friköpt oss från våra synder med sitt blod och som har gjort oss till ett konungadöme, till präster åt sin Gud och Fader, honom tillhör äran och makten i evigheternas evigheter, amen.” Upp 1:6

  ”Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och all trösts Gud, han som tröstar oss i all vår nöd, så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud.” 2 Kor 1:3-4

  Försöken att få stöd för obibliska läror i Skriften kan lyckas till stor del, men man kommer alltid förr eller senare till vägs ände, då manipulation med skiljetecken inte räcker till och specialöversättningar inte hjälper och misstolkningar inte går att tillämpa. De exempel jag gett här ovan visar just detta. Då finns det bara invektiv och lögner kvar som argument.
  Stig Åke Gerdvall

 • Stigacke on 24 juli, 2013 at 11:31 f m said:

  Hur fördärvad i sin tanke kan man bli? Versen i 1 Tim 2:5 talar om två parter Gud och människan och en medlare mellan dessa två.

 • Stigacke on 24 juli, 2013 at 11:07 f m said:

  Det du skriver håller inte inför Skriften. Du finner inte att Jeshua delar upp sin roll som människa och Gud. När Paulus skriver att han har en Gud, så är det efter Messias förhärligande där han fått all makt av just sin Gud. Ditt sinne är felprogrammerat av kyrkofädernas läror.

  Paulus skriver att vi har en Gud, Fadern, och en Herre Jeshua. Om Jeshua är två naturer, så är också Fadern det.

  Det är just den enkla barntron jag försöker ta fram, men ni väljer att dribbla med olika naturer hos vår herre och frälsare.

  Barnatro uttrycks mycket bra och biblisk genom att Gud är vår Far och Jeshua är vår broder.

 • Läsare on 24 juli, 2013 at 9:40 f m said:

  Jesus är Gud, men i sin roll som människa har han en Gud, han var exemplarisk i allt, det fuskades inte på en enda punkt i det att han antog en människas gestalt. Tänk om han sagt jag behöver ingen Gud, då hade ju vi människor inte heller behövt någon. Ta fram den enkla barnatron och försök inte göra allt så komplicerat.

 • Läsare on 24 juli, 2013 at 9:26 f m said:

  Precis, tack för det bibelordet, det handlar om en och samma person, hur lätt/svårt kan det vara när man inte vill se vad som står.

 • ShmuelS on 24 juli, 2013 at 7:21 f m said:

  Du drar upp det nya förbundet igen men kan inte visa på det heller. Kanske den ”länken” i NT är borttagen?

 • Antonia on 24 juli, 2013 at 3:56 f m said:

  Lars du borde lyssna på Sven Reichmanns undervisning ang. Paulus undervisning i berörda ämne.

  En av hans ’favoritförkunnare’ är en kvinna förresten, har han bl. a sagt!

  Och vad han också säger ang. de gifta kvinnorna är att det skall upplevas som en förmån att underordna sig sin man.Och det gör det om mannen först är villig att ge sitt liv för kvinnan.

  Nu är jag inte gift så detta råd applicerar inte på mig! Vilket jag tidigare påpekat!
  ————

  Ett av många ex; ang. att TALMUD HATAR KVINNOR:

  Om en flicka föds är det en olycklig tilldragelse. (Baba Bathra, 16b).

  Det är aldrig bra att tala för mycket med kvinnor inklusive sin egen fru. (Aboth, 1.5).

  Alla kvinnor är temperamentsfulla ljushuvuden. (Kiddushin, 80b).

  Det är i sin ordning att skilja sig från sin fru om hon bränner vid maten, eller om du finner en vackrare kvinna. (Gittin, 91a).
  ———-

  Du skrev: ”Sätter man sig på ett flagrant sätt över Guds bud är man minst sagt högmodig. Såsom din ”fader”.

  Att du antyder att djävulen är min fader är en mycket allvarlig anklagelse, som du själv får avlägga räkenskap för en dag!

  Och då faller väl samma dom över Sven Reichmanns undervisning, kan man förmoda, för jag delar till fullo hans syn på kvinnan!

  /Antonia

 • ShmuelS on 24 juli, 2013 at 2:19 f m said:

  Lars. Nu lägger du till igen!

  Paulus hade nog mer grepp om hur det förhåller sig.

  ”Ty en enda är Gud, och en enda är medlare emellan Gud och människor: en människa, Kristus Jesus,”

 • Antonia on 24 juli, 2013 at 2:18 f m said:

  Det kunde du ha gjort om du satt dig in i ordentligt hans undervisning!

  Och nej, det var inte Mark Biltz som själv skrivit det jag citerade utan han som skrivit detta (minns inte namnet nu) hänvisade till en dialog som ägt rum mellan M.B och ägaren av sidan last Trumpet.(men den länken var heller inte tillgänglig)

  Artikelförfattaren hade länkat till mycket av det som skrevs men de sidorna var bortplockade .

  Har själv hört MB undervisa om det mesta av det som stod där, men eftersom han nu tagit bort alla de kontroversiella sidorna i sin undervisning, från El Shaddais web site, fick jag ta det som fanns tillgängligt för tillfället.

  Har sparat mycket av M.B: s tidigare undervisning, och skall när tid medgives leta fram detta. Om inte det också är bortplockat nu förståss?

  Efter granskningen av Eddie Chumney´s lära ( Vad är Sanning) försvann mycket, från deras respektive hemsidor.

  Ett av MB:s senaste uttalanden är: Messianic Pastor Mark Biltz: ”The New Testament is Torah”

  Mark Biltz har tidigare publicerat en PDF där han säger att “The foolish virgins are the ones without torah!”

  Dessa menar han, är de evigt fördömda – dem som får stanna utanför när Herren kommer- därför ett de inte hade Torahn i sina lampor.

  Vilket är ett direkt angrepp på den evangeliska tron, och på alla dem som han kallar för ’söndagskristna!’

  Och som dessutom är en helt annan lära än den som finns i det Nya förbundet!

  /Antonia

 • ShmuelS on 24 juli, 2013 at 2:17 f m said:

  Helt klart!
  Ett ensidigt avtal med oss människor som bara har välsignelser men slipper genom tron förbannelserna, genom att acceptera Yeshua som Messias.

 • ShmuelS on 24 juli, 2013 at 2:04 f m said:

  Tycker du ja.
  Yeshua sa det aldrig själv. Hmm. Undra varför?
  Däremot sa Yeshua tydligt vem som ör Hans Gud och Fader. Samma som vär Gud och Fader.
  Det finns tydligt beskrivet, Lars.
  Snälla du, börja nu inte med att mena att detta är ett mysterium som inte kan förstås från tydliga texter i Skriften. Vi har redan en sån stolle som skriver här 😉

 • Lars W on 23 juli, 2013 at 10:29 e m said:

  ”Och din lagiskhet verkar ha stigit dig åt huvudet! Omvänd dig från ditt högmod!”

  På vilket sätt är jag ”lagisk”? På vilket sätt är jag ”högmodig”?

  Sätter man sig på ett flagrant sätt över Guds bud är man minst sagt högmodig. Såsom din ”fader”.

 • Lars W on 23 juli, 2013 at 10:26 e m said:

  ”Din kvinnosyn är skrämmande Lars!!!Den verkar du ha hämtat från Talmud.”

  Har citerat Paulus brev, inte Talmud. Läs Paulus brev, Antonia. Läs och lär, Antonia (detta sagt för döva öron men det måste ändå sägas).

  Vilket avsnitt i talmud är det du tänker på förresten, Antonia?

 • Lars W on 23 juli, 2013 at 10:21 e m said:

  ”P.s! Den sidan är bortplockad nu, men hade sparat den, sen tidigare.”

  Hur kan vi veta att det är som du säger? Var det Mark B som skrivit det? Eller var det en text HAN citerat för att bemöta?

 • Lars W on 23 juli, 2013 at 10:06 e m said:

  ”Ditt kvinnoförakt lyser igenom, i ditt svar!”

  Ditt förakt för Paulus brev, d v s Guds ord, lyser igenom i ditt svar.

 • Lars W on 23 juli, 2013 at 10:04 e m said:

  ”Ödsla din kraft på att hitta var din Jesus säger sig vara Gud eller Fadern, vet ja”

  Det är grejen – Han sa aldrig det själv. Men det samlade vittnesbördet visar att det var så det var.

 • Antonia on 23 juli, 2013 at 10:04 e m said:

  Svar: På ovanstående!

  Din kvinnosyn är skrämmande Lars!!!Den verkar du ha hämtat från Talmud.

  Kvinnan är inget bihang till mannen utan hans jämlike, allt enligt summan av Guds Ord!

  Och din lagiskhet verkar ha stigit dig åt huvudet! Omvänd dig från ditt högmod!

  /Antonia

 • Stigacke on 23 juli, 2013 at 9:57 e m said:

  Du har inte uppfyllt mitt villkor för ett fortsatt samtal. Om du besvarar hur den andra personen i Gudomen kan ha en Gud (Ef. 1:3), så skall jag berätta hur Jeshua kan vara konungarnas Konung och herrarnas Herre och samtidigt ha Fadern till sin Gud.

 • Antonia on 23 juli, 2013 at 9:52 e m said:

  Lars W: ”Vad var diakonernas uppgift?”

  Det vet jag Lars och kan ge dig ett uttömmande svar på den frågan om du vill?

  Eftersom jag inte har den uppgiften så tyckte jag inte att jag behövde gå in på minsta detalj.

  Det var att kvinnor INTE FÅR undervisa män som var din återkommande anklagelse.

  Gav många konkreta exempel på detta men du valde att fokusera på det enda som inte var aktuellt för min del!

  Ditt kvinnoförakt lyser igenom, i ditt svar!

  /Antonia

 • Lars W on 23 juli, 2013 at 9:46 e m said:

  Läste i tidningen att man kommer att förbjuda svinkött i Danmarks skolors matbespisningar Tänk vad mycket sjukdom och lidande detta kommer att bespara danska barn! Det finns en del goda sidor även hos vårt sydliga broderfolk.

 • Lars W on 23 juli, 2013 at 9:43 e m said:

  Hörde på nyheterna att några varit när att bli dödade av vattenskotrar då de simmandes blivit påkörda av sådana. Svensk lag säger att dessa endast får framföras i allmänna farleder. Denna svenska lag kan dock inte upprätthållas då den strider mot ett EU-direktiv som tillåter dessa dödsmaskiner överallt. EU är en dödlig organisation redan nu – men det blir många gånger värre senare…

 • Lars W on 23 juli, 2013 at 9:31 e m said:

  ”Du och Berndt håller ju på och bråkar hela tiden angående detta.”

  Han har nog samme ”fader” som du då han mycket väl vet min ståndpunkt (jag haft sedan 30 år vilket står på många ställen här och i dennes samtalsforum) men ändå roar sig med att ifrågasätta min trovärdighet och heder. Precis som er ”far”.

 • Lars W on 23 juli, 2013 at 9:20 e m said:

  Orkar inte läsa det där. Repriser på repriser… Här får du några Guds ord:

  ”När de hörde detta, prisade de Gud. Och de sade till honom: ”Du ser, käre broder, huru många tusen judar det är som hava kommit till tro, och alla nitälska de för lagen.”
  (Apg. 21:20

  ”Såsom kvinnorna tiga i alla andra de heligas församlingar, så må de ock tiga i edra församlingar. Det är dem icke tillstatt att tala, utan de böra underordna sig, såsom lagen bjuder. ”
  (1 Kor. 14:34)

  ”Kvinnan bör i stillhet låta sig undervisas och därvid helt underordna sig.”
  (1 Tim. 2:11)

  ”Ty mannen är icke av kvinnan, utan kvinnan av mannen.”
  (1 Kor. 11:8)

  ”Dock skall kvinnan, under det hon föder sina barn, vinna frälsning, om hon förbliver i tro och kärlek och helgelse, med ett tuktigt väsende.”
  (1 Tim. 2:15)

 • Lars W on 23 juli, 2013 at 9:07 e m said:

  ”Kvinnor kan vara församlingstjänare/diakonos…”

  Vad var diakonernas uppgift? Du behöver inte svara, du verkar inte veta, men lyd Paulus och det må gå dig väl.

 • Lars W on 23 juli, 2013 at 9:05 e m said:

  ”Förstår att du är ute efter att ’kvinnan skall tiga i församlingen.'”

  Gör så som Paulus skrivit och visa att du inte bara hycklar utan verkligen anser att Paulus brev ÄR Guds ord.

 • Lars W on 23 juli, 2013 at 9:01 e m said:

  Man kan säkert ha fria metodistförsamlingar d v s församlingar som står utanför GF och påvedömet. Detta alternativ har dock inte Berndt med kollegor valt.

 • Lars W on 23 juli, 2013 at 8:58 e m said:

  ”Kära Antonia! Du tappra Gudskvinna!”

  Är man en ”gudskvinna” om man handlar i strid med Guds ord? Har inte heller du läst de delar av Paulus undervisning som är riktat till kvinnan?

 • Lars W on 23 juli, 2013 at 8:54 e m said:

  ”Jeshua är Guds avbild…”

  Människan är Guds avbild. Människosonen är Gud själv. Gud – Sonen.

 • Läsare on 23 juli, 2013 at 8:51 e m said:

  Antonia
  Du leker med dom, underbart att läsa. Roligast ör att läsa att Calle inte förstår att i Guds perspektiv så kan en vara tre och tre vara en.
  Anders Gunnarsson ligger i på i dåliga undanflykter och märkliga slingrande.
  Må Gud ge dig välsigne och kraft i din visshet.

 • Samuel Kefas on 23 juli, 2013 at 8:04 e m said:

  När Gud sluter ett avtal med Abraham i 1 mosebok 15, när Abraham ha kluvit djuren och sedan sommnar och elden ensam går fram mellan de döda djuren. Borde man inte kunna se det som att Gud sluter ett avtal med Abraham (och hans avkomma) men ensam bär upp avtalet, alltså att Gud (symboliserad av eldslågan) går mellan de döda djuren som visar på att straffet för ett avtalsbrott är döden. Medan människan som är med i avtalet aldrig går mellan kropparna.
  Människan bryter avtalet genom synd men Gud i sin nåd betalar straffet för avtalsbrottet genom kristi kors.

  Förstår någon vart jag vill komma?

 • Birgit Hedström on 23 juli, 2013 at 2:12 e m said:

  Kära Antonia! Du tappra Gudskvinna! Att du orkar…Känns för mig som att vilka bibelord du än presenterar som visar så tydligt på Jesu Kristi Gudom, så finns det en del som bara inte vill se ändå (kan se?). Verkligen sorgligt tycker jag.

  Allt gott önskar jag dig!

  Birgit

 • Stigacke on 23 juli, 2013 at 1:46 e m said:

  Ok, då eftersom du är så envis.
  Om du besvarar hur den andra personen i Gudomen kan ha en Gud (Ef. 1:3), så skall jag berätta hur Jeshua kan vara konungarnas Konung och herrarnas Herre och samtidigt ha Fadern till sin Gud.

  Du bestämmer alltså om du vill ha ett svar från mig.

 • Antonia on 23 juli, 2013 at 12:06 e m said:

  SÅ: Är detta det enda bibelord du kan ge respons på? Vilket för övrigt du även missuppfattat!

  Sen fegar du ur för att du får mothugg av tydliga bibelcitat där både Jesus och Gud kallas för Frälsaren, vilket du påstod att bara Fadern är.

  Och jag gav dig även ett citat som säger rent ut att Jesus är Gud, vilket du har efterlyst! (Om du nu godtar den arameiska övers. förståss) ? : (

  Du har tydligen missat en hel del av det jag skrev, och letat fel, istället!

  Jag skrev: ”När Jesus steg ner hit till jorden var Han här i en människas skepnad och hade därför avklätt sig sin jämlikhet med Gud! Nu är Han tillbaks i Himlen, i all sin Gudomliga härlighet, och där kan givetvis ingen se Honom! (Förutom i uppenbarelsens form.)”

  Jesus är Gud i kroppslig gestalt, och han avbildar Gud för oss med sin kropp, med sina gärningar, med sitt sätt att vara – i fullt synlig gestalt.

  Aramaic Bible in Plain English (©2010)

  Col. 1:15 He who is the image of The Unseen God and is The Firstborn of all creation.’

  Paulus kunde skriva både framåt och bakåt i tiden, eftersom Han var ledd av Uppenbarelsens Ande.

  Profeterna i G.T förutsade också att Jesus skulle komma som Israels frälsare och Konung!

  /Antonia

 • Stigacke on 23 juli, 2013 at 11:11 f m said:

  Antonia, det jag skrivit, har jag skrivit och det håller.

  Ett exempel som visar att det håller och att du inte bemödat dig att tänka är detta:

  Antonia: ”När Jesus steg ner hit till jorden var Han här i en människas skepnad och hade därför avklätt sig sin jämlikhet med Gud! Nu är Han tillbaks i Himlen, i all sin Gudomliga härlighet, och där kan givetvis ingen se Honom! (Förutom i uppenbarelsens form.)”

  – …och när skrev Paulus detta: ”Han är den osynlige Gudens avbild, skapelsens förstfödde”. Kol 1:15
  När han var här i en människas skepnad?

  Det är för låg nivå på dina argument för att det skall vara intressant att fortsätta. Exemplet här ovan visar detta med önskad tydlighet. Du får försöka med någon annan. Berndt applåderar säkert allt du skriver oavsett logik eller sanningshalt.
  Sommarhälsningar!

 • Antonia on 23 juli, 2013 at 10:17 f m said:

  Mitt svar får av nödvändighet bli långt eftersom du tog upp så många påståenden.

  SÅ: ”Jag läser det Antonia skriver och allt hon skriver är repriser som jag redan bemött.”

  Nu var det i f s inte till dig jag skrev detta, utan till Calle!

  Och bemött mig med Ordet har du sällan gjort, snarare kommit med egna tolkningar, utan ref.till skriften

  1) SÅ: ”Gud är osynlig, precis som Paulus skriver också i 1 Tim 6:15-16, vilket Antonia också tar upp som bevis för att Jeshau är Gud men som inte håller eftersom Jeshua inte är eller varit osynlig.”

  -När Jesus steg ner hit till jorden var Han här i en människas skepnad och hade därför avklätt sig sin jämlikhet med Gud! Nu är Han tillbaks i Himlen, i all sin Gudomliga härlighet, och där kan givetvis ingen se Honom! (Förutom i uppenbarelsens form.)

  1 Tim 6: 15 -16 ’vilken den salige, ende härskaren skall låta oss se, när tiden är inne, han som är konungarnas konung och herrarnas herre, han som allena har odödlighet och bor i ett ljus dit ingen kan komma, han som ingen människa har sett eller kan se. Honom vare ära och evigt välde! Amen.’

  2) SÅ: ”Jeshua är Guds avbild, inte Gud själv. Du kan inte sälja en avbild av en tavla och säga att det är originalet.”

  – När Jesus var här som människa, var Han en avbild av Gud!

  Kol 1:15: ”Han [Jesus] är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat.”

  -Men nu har Han fått tillbaks sin jämlikhet med Gud!

  Fil. 2: 6 -7 ’Han aktade inte jämlikheten med Gud som ett byte. utan utblottade sig själv, i det han antog tjänare-skepnad, när han kom i människogestalt. Så befanns han i utvärtes måtto vara såsom en människa’

  3) SÅ: ”En korrekt översättning (som inte är gjord med syftet att visa att Jesus är Gud) säger att Jeshua är ”skapelsens förstfödde” eller ”den förstfödde i all skapelse”. Att vara ”förstfödd” har inte bara med tid att göra, utan med ställning. Detta syftar på den upphöjelse som Jeshua fått tack vare att han var trogen i sin tjänst som Herrens tjänare (Jes 53), därför har Gud upphöjt honom till att vara Herre och Messias med positionen att han är skapelsens förstfödde. På detta sätt tillverkar Antonia ”bevis” som absolut inte håller, utan istället är kontraproduktiva för hennes åsikt.”

  1 Kor. 8:5 ’Ty även om det skulle finnas så kallade gudar, i himlen eller på jorden – det finns också många gudar och många herrar – 6 så har vi bara en Gud, Fadern, från vilken allting är och till vilken vi själva är, och EN HERRE, Jesus Kristus, genom vilken allting är och genom vilken vi själva är.’

  Jesaja 43: 10-11 ’Ni är mina vittnen, säger Herren, och min tjänare, som jag har utvalt, för att ni skall känna mig och tro mig och förstå att jag är den som har förutsagt detta. FÖRE mig blev ingen Gud formad, EFTER mig skall ingen komma.Jag, jag är Herren, FÖRUTOM MIG FINNS INGEN FRÄLSARE.’

  Titus.3: 4-6 “Men när Guds, vår Frälsares, godhet och kärlek till människorna uppenbarades, frälste han oss, inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet, genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige Ande, som han rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus, VÅR FRÄLSARE”

  Här beskriver Paulus både Gud och Jesus som frälsare!

  Neh. 9:6 Du allena är HERREN. Du har gjort himlarna och himlarnas himmel och hela deras härskara, jorden och allt vad därpå är, haven och allt vad som är i dem, och det är du som behåller det allt vid liv; och himmelens härskara tillbeder dig.

  SÅ: ”Vi tar Luk 1:44, där Antonia skriver: ”Här kallar Maria Jesusbarnet för sin Gud och frälsare!”

  Luk. 1: 46 -47 ’ Då sade Maria: »Min själ prisar storligen Herren, och min ande fröjdar sig i GUD, MIN FRÄLSARE’

  Luk. 1: 41 När då Elisabet hörde Marias hälsning, spratt barnet till i hennes liv; och Elisabet blev fylld av helig ande

  Luk. 1:43 Men varför sker mig detta, att MIN HERRES moder kommer till mig?

  – Både Maria och Elisabeth refererar till Frälsaren som HERREN och Gud.

  SÅ: ”Maria fröjdar sig i den Gud som uppenbarade allt det underbara som skulle ske med barnet. Det är denne Gud som är Frälsaren och som frälser genom sin tjänare Jeshua.”

  – Ps. 62:7 ’Hos Gud är min frälsning och min ära; MIN STARKA KLIPPA, min tillflykt har jag i Gud.’

  – Rom 9:33 ’Se, jag lägger i Sion en stötesten och en KLIPPA till fall. Men den som tror på honom [Klippan KRISTUS] skall inte stå där med skam.’

  SÅ: ”Paulus blev även blind av det ljus som utstrålade från den Uppståndne.”

  Apg. 9:5 ’Då sade han: »Vem är du, Herre?» Han svarade: »Jag är Jesus, den som du förföljer.’

  [Aramaic Bible in Plain English (©2010)]

  Acts 9:5 He answered and said, “Who are you my lord?” And our Lord said, “I AM THE LIVING GOD, Yeshua the Nazarene, He whom you are persecuting.”

  – Jag frågade: Vem är Konungen?”

  Ditt svar: ”Naturligtvis den Evige, han som är osynlig och som ingen har sett.”

  Upp. 17:14 ’De skall strida mot Lammet, och Lammet skall besegra dem, tillsammans med de kallade, utvalda och troende, eftersom han är herrarnas Herre och konungarnas Konung.’

  1 Tim.&:15 ’ vilken den salige, ende härskaren skall låta oss se, när tiden är inne, han som är konungarnas’ konung och herrarnas herre.’

  – Vem är den evige, enl.dig?

  /Antonia

  (mina vers, förutom i den arameiska texten)

 • Stigacke on 23 juli, 2013 at 6:37 f m said:

  Läsare skriver: ”Då har du inte precis som vanligt läst allt hon skrivit, tex profeterna, vet ni en sak det går inte att prata eller debatterar med dom som redan bestämt sig vad än man säger, påminner väldigt mycket om den katolske AG världsmästare på att slingra sig.”

  – Jag läser det Antonia skriver och allt hon skriver är repriser som jag redan bemött. Vi kan ta t ex Kol 1:15 där hon citerar en översättning som inte ens KJV har. Youngs litteral transl. säger: ”who is the image of the invisible God, first-born of all creation,”

  Av detta kan vi lära flera saker:

  1. Gud är osynlig, precis som Paulus skriver också i 1 Tim 6:15-16, vilket Antonia också tar upp som bevis för att Jeshau är Gud men som inte håller eftersom Jeshua inte är eller varit osynlig.

  2. Jeshua är Guds avbild, inte Gud själv. Du kan inte sälja en avbild av en tavla och säga att det är originalet.

  3. En korrekt översättning (som inte är gjord med syftet att visa att Jesus är Gud) säger att Jeshua är ”skapelsens förstfödde” eller ”den förstfödde i all skapelse”. Att vara ”förstfödd” har inte bara med tid att göra, utan med ställning. Detta syftar på den upphöjelse som Jeshua fått tack vare att han var trogen i sin tjänst som Herrens tjänare (Jes 53), därför har Gud upphöjt honom till att vara Herre och Messias med positionen att han är skapelsens förstfödde. På detta sätt tillverkar Antonia ”bevis” som absolut inte håller, utan istället är kontraproduktiva för hennes åsikt.

  Vi tar Luk 1:44, där Antonia skriver: ”Här kallar Maria Jesusbarnet för sin Gud och frälsare!”

  Inte alls, Maria prisar den Evige Guden som genom ängeln förutsade vad som skulle ske. Detta ser vi av det Elisabeth säger: ”Och salig är du, som trodde att det skulle fullbordas, som blev dig sagt från Herren. Då sade Maria: »Min själ prisar storligen Herren, och min ande fröjdar sig i Gud, min Frälsare.”

  Maria fröjdar sig i den Gud som uppenbarade allt det underbara som skulle ske med barnet. Det är denne Gud som är Frälsaren och som frälser genom sin tjänare Jeshua. Denna text är alltså på inget sätt ett bevis för att ”Jesus är Gud” utan åter igen är det Jeshua Fader som är denne Gud.

  Antonia: ”1 Tim 1: 17 ’ Men evigheternas konung, den oförgänglige, osynlige, ende Guden, vare ära och pris i evigheternas evigheter! Amen.’

  Vem är Konungen?”

  – Svar: Naturligtvis den Evige, han som är osynlig och som ingen har sett.

  Antonia: 1 Tim 2:3: ”Sådant är gott och välbehagligt inför Gud, vår Frälsare,4 som vill att alla människor skola bliva frälsta och komma till kunskap om sanningen.’

  Syftar Gud vår Frälsare på Jesus Kristus?

  -Svar: Nej, det syftar på Gud som är osynlig och är Frälsaren, den Frälsare som Maria lovprisade. Detsamma säger 1 Tim 4:10.

  – Svårigheten för de som är förprogrammerade med att ”Jesus är Gud” är att förstå bibelns lära om att Messias är Guds redskap för att frälsa världen. Därför kallas den osynlige Guden för Frälsaren som frälser genom Frälsaren Jeshua. Vem har byggt huset, byggmästaren eller snickaren? Båda! I detta fall var det snickarens son. 🙂

  Jeshua har av sin Gud och Fader fått en så hög position, som de flesta inte förstår p g a treenighetsläran. Vi behöver inte förvrida texterna och göra honom till Gud för att han skall bli ärad och upphöjd. Den härlighet som hans Fader gett honom är mer än tillräcklig. Den är så enorm (skapelsens förstfödde, Herre och Messias) att den slår varje människa till marken om han kommer nära. Paulus blev även blind av det ljus som utstrålade från den Uppståndne. Sanningen är det starkaste medlet som uppenbarar vem han som är vägen, sanningen och livet, är.

 • Antonia on 23 juli, 2013 at 6:14 f m said:

  Lars W: ”Paulus undervisning står inte högt i kurs hos dig. ”

  Förstår att du är ute efter att ’kvinnan skall tiga i församlingen.’ (inte undervisa män) Eftersom du gång på gång återkommer till mig, angående detta ämne, så är det lika bra att få det undanstökat nu.

  1) Kvinnor och män har, enligt Ordet, fått uppdraget att förkunna/predika evangelium, (ex- vis som evangelister, förkunnare, missionärer)

  2) Kvinnor kan vara församlingstjänare/diakonos (1Tim.3:8)

  3) Både kvinnor och män verkar i de andliga nådegåvorna (inklusive profetians gåva)

  1 Kor. 14:31-32 Ni kan ALLA profetera, en i sänder, så att alla blir UNDERVISADE och alla blir TRÖSTADE. Och profeternas andar underordnar sig profeterna.

  (Apg 2:17-18)’ Och det skall ske i de sista dagarna… att jag utgjuter min ande över alla människor. Era söner och DÖTTRAR skall profetera (d.v.s förkunna, predika, vad Gud uppenbarat för dem)… Ja, över mina tjänare och tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta min ande, och de skall profetera’

  Kvinnor kan ha en kallelse som profeter/profetissor. Ex-vis Mirjam, Debora och Hulda (i GT) och Hanna i NT.

  Vi uppmanas också enligt skriften att låta Guds Ord, rikligen bo ibland oss, och här nämns inget om någon könsuppdelning!

  Kol. 3:16 ’ Låt Kristi ord rikligen bo ibland er, undervisa och förmana varandra i all vishet, med psalmer och lovsånger och andliga visor, och sjung med tacksägelse till Guds ära i era hjärtan’

  Så dina försök Lars, att sätta ’munkavle’ på mig, kommer inte att lyckas, för jag vet vad som är min uppgift i Kristi kropp!

  /Antonia

 • Antonia on 23 juli, 2013 at 5:03 f m said:

  Lars W: ”Så uppenbart korkat.”

  Innan du kallar något för korkat borde du kanske studera Romarbrevet lite närmare!

  Rom.7:7-15 ’Vad skola vi då säga? Är lagen synd? Bort det! Men synden skulle jag icke hava lärt känna, om icke genom lagen; ty jag hade icke vetat av begärelsen, om icke lagen hade sagt: »Du skall icke hava begärelse.» Men då nu synden fick tillfälle, uppväckte den genom budordet allt slags begärelse i mig. Ty utan lag är synden död. Jag levde en gång utan lag; men när budordet kom, fick synden liv, och jag hemföll åt döden. Så befanns det att budordet, som var givet till liv, det blev mig till död; ty då synden fick tillfälle, förledde den mig genom budordet och dödade mig genom det. Alltså är visserligen lagen helig, och budordet heligt och rättfärdigt och gott. Har då verkligen det som är gott blivit mig till död? Bort det! Men synden har blivit det, för att så skulle varda uppenbart att den var synd, i det att den genom något som självt var gott drog över mig död; och så skulle synden bliva till ÖVERMÅTT SYNDIG, genom budordet. Vi veta ju att lagen är andlig, men jag är av köttslig natur, såld till träl under synden. Ty jag kan icke fatta att jag handlar såsom jag gör; jag gör ju icke vad jag vill, men vad jag hatar, det gör jag’

  Vad Paulus säger här, är som jag förstår det, att att lagen är andlig och god men att den köttsliga naturen inom oss gör oss till trälar under synden, genom budordet!

  Gud ville alltså att budordet skulle visa oss vår sanna natur, vår absoluta vanmakt inför synden, så att vi till slut skulle inse vårt stora behov utav nåd!

  För om inte lagen hade sagt: ’Du skall icke ha begärelse, så hade jag inte vetat vad begärelse var’ Budordet väckte alltså synden inom mig, till liv!

  Därför bör vi se upp med all slags lagiskt förkunnelse, för dem som redan är i Kristus. Lagen är nämligen till för syndare och inte för rättfärdiga!

  ’Dina likar’ syftade på dem, som precis som du, menar att man är ’ laglös’ om man inte firar Sabbaten, högtiderna och följer kosher reglerna, etcetera, e.t.c..

  /Antonia

 • ShmuelS on 23 juli, 2013 at 2:46 f m said:

  Nja det ska nog uttalas tror jag.

  Hur kan jag inte säga men ett vet jag och det är att vår Skapares namn är inte en titel.

 • ShmuelS on 23 juli, 2013 at 2:41 f m said:

  Berndt
  Vet du ens vem som är din frälsare och vem som dog för dig?
  Hur tror du Yeshua levde sitt liv för att vara utan synd? Just det, som vilken jude som helst, enligt Torahs instruktioner.

 • ShmuelS on 23 juli, 2013 at 2:38 f m said:

  Calle, du missförstår.

  Det är dig som Paulus talar till. Du går ju och tror att man kan leva efter Lagen för att bli rättsfärdiggjord.
  Skärp dig!

 • ShmuelS on 23 juli, 2013 at 2:33 f m said:

  Ja du. Som om inte svammel skulle kunna hittas både här och där?

  På samma sätt vill vi nog alla nu och då läsa in mer än vad som egentligen står skrivet.

  Glöm inte syrgasapparaten där du sitter på din höga häst!! 😉

 • Micael Gustavsson on 23 juli, 2013 at 12:00 f m said:

  Vet ej. Men metodisterna i Sverige var ett stift inom den amerikanska metodistkyrkam. Har ingen aning om det går att behålla ackreditering där.

 • Lars W on 22 juli, 2013 at 11:57 e m said:

  Man ska använda det rätta Namnet så långt det är möjligt. Med vår kunskap och språkbegåvning är det fullt möjligt.

  Att pastorer säger ”allt gott” kanske beror på att de flesta pastorer i vårt land kollobrerar med den romerska katolska kyrkan på det ena eller det andra sättet. De tar seden dit de kommer.

  ”Snurrat…” ?

 • Lars W on 22 juli, 2013 at 11:55 e m said:

  ”Jag förstår inte resten av din post. De flesta bibelöversättningar
  följer judisk praxis och översätter JHVH med en titel som betyder herre.”

  Adonai betyder Herre, I hebreiska bibeln står det YHWH. Ofta Adonai YHWH vilket översätts till ”Herren HERREN”, Mycket märkligt, har fått lära mig att Guds namn är en symbios av Adonai YHWH. Vill man känna till namnet använder man vokalerna i Adonai och placerar dem mellan konsonanterna i YHWH. Vilket inte uttalas – endast förstås.

 • Lars W on 22 juli, 2013 at 11:50 e m said:

  ”Bra att det inte var apostlarna du syftade på. Men det är ju fortfarande
  de och deras nära medarbetare som använde grekiska namnformer när de
  skrev NT.”

  Vet man det? Vilka bevis finns? Grekiskan var inte deras modersmål.

 • Lars W on 22 juli, 2013 at 11:45 e m said:

  ”Vem har påstått något annat? Det Paulus varnade för var givetvis inte lagen, UTAN vad den gör med människan!”

  Så uppenbart korkat. Ta till dig Paulus undervisning om kvinnors möjligheter att undervisa män istället. Det övriga förstår du helt enkelt inte alls.

 • Lars W on 22 juli, 2013 at 11:43 e m said:

  Paulus undervisning står inte högt i kurs hos dig. Det har du bevisat. med råge.

  Vilka är mina ”likar”?

 • Läsare on 22 juli, 2013 at 10:51 e m said:

  Då har du inte precis som vanligt läst allt hon skrivit, tex profeterna, vet ni en sak det går inte att prata eller debatterar med dom som redan bestämt sig vad än man säger, påminner väldigt mycket om den katolske AG världsmästare på att slingra sig.
  Ni får fortsätta själva jag orkar inte lägga tid på sådant schwammel om än jag läser och ler.

 • Stigacke on 22 juli, 2013 at 7:50 e m said:

  Nej inte ett enda har hon lagt fram.
  Det som de i vissa fall visar på är den förhärligade människosonen efter uppståndelsen då han fått gudomlig natur och blivit given all makt och Guds eget oförstörbara liv. Den som GETT Jeshua allt detta är den ende sanne Guden som också är hans och vår Gud. Den som är Gud behöver inte bli given makt och härlighet och evigt liv. Fadern, som är den ende sanne Guden är den ende som har evigt liv och han har gett Jeshua ett ”oförstörbart liv”.

  Den förhärligade Människosonen har blivit given gudomlig makt och man skulle kunna säga att han av sin Gud och Fader blivit en tillförordnad Gud. Han skall regera med järnspira tills allt är lagt under hans fötter. Det är det som är meningen med att han gjort Jeshua till Herre och Messias.

  ”Som den siste fienden berövas döden all makt, ty allt har han lagt under hans fötter.* Men när det heter att allt är lagt under honom, så är det uppenbart att den är undantagen som har lagt allt under Kristus. Och när allt har blivit lagt under honom, då skall Sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom, för att Gud skall vara allt i alla.” 1 Kor 15:26-28

  Är det så svårt att förstå att denna text inte är förenlig med en treenig Gud. Den athanasiska trosbekännelsen förnekar att Jeshua är underordnad de övriga personerna i Gudomen.

 • ShmaulS on 22 juli, 2013 at 5:05 e m said:

  Problemet med Antonia är ju at hon inte kan dra logiska slutsatser av det hon läser. Tydligen har även även ”läsare” svårt att läsa.
  Frågorna hänger fortfarande i luften.
  Var säger Jesus att Han är Gud?
  Vem är Jesus Gud och Fader?
  Läs först, svara sen.

 • Läsare on 22 juli, 2013 at 4:50 e m said:

  Antonia har lagt fram så många bibelord från profeter, Gud och Jesus själv som direkt säger att Jesus är Gud.
  Hur svårt kan det vara

 • Läsare on 22 juli, 2013 at 4:47 e m said:

  Ja du tog det på det sättet, försökte skojsa till det men skulle varit mer tydlig. I det stora så menade jag faktiskt att ni svamlar rättt så kraftigt och när ni får bibeltexter serverade som går rakt mot eran uppfattning ja då kommer dom mest slingrande svaren och skolfrågorna, bäst tyckte jag var när du någonstans här i tråden ifrågasatt om lärjungen som skrev ens kunnat vara med när Jesus citerades i hans bok. Då kan vi ju lägga ner tron på bibeln helt och hållet. Men det är fascinerande att se hur ni orkar lägga så mycket tid och kraft på detta och hela föreningen/församlingen/trosriktningen verkar vara engagerad alla tre 😉 😀

 • Antonia on 22 juli, 2013 at 3:07 e m said:

  Calle: ”Därför kan det inte finnas någon skriftstöd för att Jesus är Gud, Jesus som bekant är Sonen, inte Fadern.”

  Jes. 9:6 ’Ty ett barn varder oss fött, en son bliver oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila; och hans namn skall vara: Underbar i råd, Väldig Gud, Evig FADER, Fridsfurste.’

  Calle du anspelar på att jag inte vet vem som är alla människors Frälsare, när jag ställde en retorisk fråga till SÅ?

  Luk. 2:11 ’Ty i dag har en Frälsare blivit född åt eder i Davids stad, och han är Messias, Herren’

  Apg. 4: 12 ’ Och i INGEN ANNAN finnes frälsning; ej heller finnes under himmelen något annat namn, bland människor givet, genom vilket vi kunna bliva frälsta.’

  Så menar du då att fastän du tror att Jesus INTE är Gud, så är det endast I Hans namn som människor kan bli frälsta eller?

  Att Jesus bad till Fadern ser jag som helt naturligt eftersom Han kom för att i ALLT dela våra livsvillkor.

  Men Jesus vill också ge oss en förebild på hur vi skall leva:

  Fil 2:5: ’Var så till sinnes som Kristus Jesus var ’.

  Så när vi frågar oss varför Jesus bad till Gud, när Han själv var Gud, så bör vi också i ärlighetens namn fråga oss varför Han åt och drack då och vilade sig.

  Förklaringen är den att Gud själv, klev helt in i människas situation för att dela ALLT i vår tillvaro! Han var beroende av både mat, dryck och bön, precis som vi. Han frestades och prövades i allt. Men på en avgörande punkt skiljer han sig från oss: han syndade inte!

  Varför var det nödvändigt för Jesus att ikläda sig en mänsklig natur?

  Hebr. 2:17 ’Och därför måste han i allt bli lik sina bröder för att bli en barmhärtig och trogen överstepräst inför Gud och kunna sona folkets synder.’

  Fil. 2: 6 -8 ’han som var till i Guds-skepnad, men icke räknade jämlikheten med Gud såsom ett byte, utan utblottade sig själv, i det han antog tjänare-skepnad, när han kom i människogestalt. Så befanns han i utvärtes måtto vara såsom en människa och ödmjukade sig och blev lydig intill döden, ja, intill döden på korset’

  ( Aramaic Bible in Plain English (©2010)

  Phil. 2:6 ’ He who, while he was in the form of God, did not esteem this as a prize, that he was the equal of God,

  Jesus visade sin Gudomlighet genom att motstå frestelser att synda:

  Och Han gjorde många övernaturliga handlingar: Botade sjuka, uppväckte döda, förlät människornas deras synder, gick på vattnet, stillade stormen m.m

  Om inte annat så hade folket kunnat tro att Han var Gud för själva gärningarnas skull!

  Hebr. 4:14-16” ’När vi nu har en mäktig överstepräst som har stigit upp genom himlarna, Jesus, Guds son, låt oss då hålla fast vid vår bekännelse. Vi har inte en överstepräst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter, utan en som har prövats på alla sätt och VARIT SOM VI varit men utan synd. Låtom oss därför med frimodighet gå fram till nådens tron, för att vi må undfå barmhärtighet och finna nåd, till hjälp i rätt tid.

  Jesus visade sin gudomlighet genom sin uppståndelse.

  Mark. 16:6” ’ Men han sade till dem: ”Var inte förskräckta. Ni söker efter Jesus från Nasaret, han som blev korsfäst. Han har uppstått, han är inte här. Se, här är platsen där han blev lagd.’

  (Titus 2:13) refererar till Jesus som vår Gud och frälsare:

  ’medan vi vänta på vårt saliga hopps fullbordan och på den store Gudens och vår Frälsares, Kristi Jesu, härlighets uppenbarelse –’

  Och även 2 Petr. 1:1 ’Simon Petrus, Jesu Kristi tjänare och apostel, hälsar dem som i och genom vår Guds och Frälsarens, Jesu Kristi, rättfärdighet hava fått sig beskärd en lika dyrbar tro som vi.’

  Det verkar lite som du/ni försöker förstå Jesu Gudom utifrån ett romerskt (?) eller grekiskt, filosofiskt perspektiv, det som fattas då är Andens uppenbarelse!

  1 Kor. 2:11′ Vem utom anden i människan vet vad som finns i människan? Ingen utom Guds ande vet heller vad som finns i Gud. Och vi har inte fått världens ande utan Anden som kommer från Gud, för att vi skall veta vilka gåvor Gud har gett oss. Därför talar vi heller inte om dessa ting med ord som mänsklig vishet har lärt oss utan med ord som Anden har lärt oss – vi tolkar andliga ting med Andens hjälp.’

  /Antonia

  (mina vers. o.s.v)

 • Calle Svensson on 22 juli, 2013 at 11:16 f m said:

  Paulus skriver: ”så har vi bara en Gud, Fadern” (1 Kor 8:6)

  Därför kan det inte finnas någon skriftstöd för att Jesus är Gud, Jesus som bekant är Sonen, inte Fadern.

  Jesus bekänner Fadern som den ende sanne Guden (Joh 17:1-3). Det gör däremot inte den från tron avfallna kristenheten som har en annan Gud, och en annan Jesus, och en annan väg till saligheten: ”…Den, som vill bliva salig, han skall tänka så om de tre personerna i gudomen.” (ur Athanasianska trosbekännelsen)

  Jämför denna ”salighetsväg” med vad Jesus säger är det eviga livet i Joh 17:3!!!

  Om det är sant vad aposteln Paulus skriver så ljuger de som säger sig ha ”skriftstöd” för att någonting annat gäller. Deras bevisföring mot aposteln är falsk. I annat fall är det Paulus som ljuger, och inte bara han, då har Gud själv ljugit i t.ex Jesaja 45:5, och då har Jesus vittnat falskt om Gud i Joh 17:1-3. Jesus bekänner ”den ende sanne Guden” inte treenigheten!

  Att med Bibeln i handen, med ”skriftstöd”, fäkta mot Gud och mot hans son Jesus Kristus måste vara den dummaste sysselsättningen en människa kan ägna sig åt.

 • Lars W on 22 juli, 2013 at 11:14 f m said:

  Paulus fördömer omskärelse av hedningar. Inget annat. Han gladdes säkert med sina bröder när han såg hur omvända hedningar läste och aktade på Guds ord.

  Eller menar du att Paulus satte sig till domare över Guds ord? Han var inte på långa vägar så högmodig som du.

 • Lars W on 22 juli, 2013 at 11:11 f m said:

  Frågan är om han är metodist? Kan man vara metodistpastor när det inte finns någon metodistkyrka?

  En annan frågeställning som är intressant i detta med GF är vilken dopsyn samfundet har? Baptisterna hade/har sitt enda existensberättigande genom sin dopsyn – vuxendopet. Metodisterna praktiserade det romersk-katolska barndopet. Missionsförbundet körde en blandning av dessa två. Kan man tro vadsomhelst och hursomhelst i ett trossamfund?

 • Calle Svensson on 22 juli, 2013 at 10:38 f m said:

  En som inte vet frågar: ”Vem är alla människors Frälsare ?”

  För den som inte läser i Bibeln och därför inte vet, eller av någon anledning har allvarliga kognitiva problem som medför oförmåga att läsa texter och förstå vad de menar, är svaret den som ges i Judas brev sista vers.

  Den ende Guden är vår frälsare. Det är han genom Jesus Kristus, vår Herre.

  ”Honom har Gud med sin högra hand upphöjt som hövding och frälsare” (Apg 5:31)

 • Stigacke on 22 juli, 2013 at 10:35 f m said:

  Ingen av alla dessa texter bekräftar att ”Jesus är Gud”. Det bekräftar att du istället är okunnig som uttolkare.

  Att tro att man kan vända Paulus texter mot det han själv skriver, är grovt okunnigt och ger dig ingen trovärdighet.

  För Paulus finns det bara en Gud och det är Fadern, 1 Kor 8.6. Och för Jeshua finns det också bara en Gud och Fader. Det är av den anledningen som Paulus välsignar Jeshuas Gud och Fader, Ef 1:3.

  Erkänn istället att du hade fel när det gäller betydelsen av att Jeshua är ett med Fadern. Det skulle hedra dig. Istället matar du på med nya texter som än mer cementerar din okunnighet att förstå bibelns texter.

  Du har förmodligen investerat alltför mycket i att vara ”väktare för den sanna läran” för att du skall kunna korrigera dig till den verkliga sanningen att Jeshua är Messias, den levande Gudens son och att Jeshua har samma Gud som alla hans efterföljare.

  Kom inte med nya misstolkade bibeltexter förrän du besvarat vem som är ”Jesu Kristi Gud och Fader”.

  Ps/ Svaret på din sista fråga är Fadern. Han är den ultimate Frälsaren och han frälsar genom den han gett namnet Frälsning (Jeshua). /Ds

 • Stigacke on 22 juli, 2013 at 10:07 f m said:

  Berndt f d metodistpastor skriver: ”ShumelS skriver: ”Är inte din frälsare en jude,”

  SVAR. Tja, det där visar att du inte begriper bättre än att du tror att vara jude är det samma som nyjudaism. Men jag kan upplysa dig om att det finns många hedningar som fastnat i nyjudasimens/lagiskhetens falska evangelium. Det evangelium som JUDEN Paulus med starkaste tänkbara ord fördömde, i bland annat Galaterbrevet.”

  – Ett mycket okunnigt och felaktigt svar. Att inte kunna bejaka att Jeshua fortfarande är jude är anmärkningsvärt. Istället vränger han Shmuels fråga till att betyda något helt annat. Att Jeshua är jude är förstås känsligt eftersom då blir Gud jude. Denna fundering hade en messiansk pastor i Israel. Han tyckte det var märkligt, men gick inte in djupare i detta utan bytte samtalsämne.

  Berndt, det är som Shmuel skriver, det finns ingen som förkunnar ett lagiskt falskt evangelium i Sverige. Däremot finns det de som har utmanat den rådande laglöshetens ande som tagit över stora delar av Guds folk.

  Det är uppenbart att du vill inte strida med blanka vapen i debatterna, utan föredrar att vränga argumenten till lögnens vapen. Detta kommer i framtiden inte att ge en god frukt i ditt liv. Det är inte heller riskfritt att angripa de som bekänner sig till Israels Gud och hans Smorde. Tänk på att Jeshua identifierar sig även med de som du kallar för ”nyjudaister”. Det är allvarligare än du tror och inget religiöst nit för den ”sanna läran” kan rättfärdiga det. Ändamålet helgar nämligen inte medlen. Det gjorde de inte på Medeltiden och inte heller idag.

 • Antonia on 22 juli, 2013 at 9:02 f m said:

  SÅ: ” det finns redan en Gud av evighet som ingen har sett eller kan se och som är Jeshuas Gud och Fader, enligt ett otal vittnesbörd i NT.”

  Hela din teologi hänger på att Jesus INTE är GUD, min tro bygger helt och hållet på att Han ÄR det!

  Du brukar bortförklara alla skriftstöd jag gett hitintills, för att Jesus är Gud, men gör ändå ett försök till, och förväntar mig då att du bemöter skrift med skrift!

  Kol.1:15 ’ i honom som är den osynlige Gudens avbild och förstfödd före allt skapat.’

  Vem syftar den osynlige Gudens avbild på ?

  1 Tim. 6:15 ’ vilken den salige, ende härskaren skall låta oss se, när tiden är inne, han som är konungarnas konung och herrarnas herre, 16 han som allena har odödlighet och bor i ett ljus dit ingen kan komma, han som ingen människa har sett eller kan se. Honom vare ära och evigt välde! Amen.’

  Vem kallas alltid för Konungarnas kung och Herrarnas herre?

  Luk. 1: 44 ’Se, när ljudet av din hälsning nådde mina öron, spratt barnet till av fröjd i mitt liv. 45 Och salig är du, som trodde att det skulle fullbordas, som blev dig sagt från Herren 46 ’Då sade Maria: »Min själ prisar storligen Herren, 47 och min ande fröjdar sig i Gud, min Frälsare. 48 Ty han har sett till sin tjänarinnas ringhet; och se, härefter skola alla släkten prisa mig salig’

  Här kallar Maria Jesusbarnet för sin Gud och frälsare!

  Ps. 35:9 ’ Men min själ skall fröjda sig i HERREN och vara glad över hans frälsning.’

  Och kung David säger samma sak, uppfylld av den Helige Ande!

  1 Tim 1: 17 ’ Men evigheternas konung, den oförgänglige, osynlige, ende Guden, vare ära och pris i evigheternas evigheter! Amen.’

  Vem är Konungen?

  1 Tim 2: 1 ’Så uppmanar jag nu framför allt därtill att man må bedja, åkalla, anropa och tacka Gud för alla människor, 2 för konungar och all överhet, så att vi kunna föra ett lugnt och stilla liv, på ett i allo fromt och värdigt sätt. 3 Sådant är gott och välbehagligt inför Gud, vår Frälsare,4 som vill att alla människor skola bliva frälsta och komma till kunskap om sanningen.’

  Syftar Gud vår Frälsare på Jesus Kristus?

  1 Tim.4: 10 ’ Ja, därför arbeta och kämpa vi, då vi nu hava satt vårt hopp till den levande Guden, honom som är alla människors Frälsare, först och främst deras som tro.’

  Vem är alla människors Frälsare ?

  /Antonia

 • Stigacke on 22 juli, 2013 at 4:40 f m said:

  Antonia skriver: ”Det gäller att inte ta ut en del ur sammanhanget, om man skall förstå vad texten i övrigt säger.”

  – Precis! Gör då inte det i den text som förklarar vad ”ett med Fadern” betyder.

  ”Men inte bara för dem ber jag, utan också för dem som genom deras ord kommer att tro på mig. Jag ber att de alla skall vara ett, och att såsom du, Fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss, för att världen skall tro att du har sänt mig.” Joh 17:20-21

  Om du tror vad denna text säger med din tolkning av att ”vara ett”, så är alla troende med i en mångenig Gudom. Vilket du förmodligen inte tror, men som blir kontentan av vad du skriver.

  Att Jeshua är ett med Fadern (som är den ende sanne Guden enligt Joh 17:3) betyder alltså inte det du hoppats att det betyder. Vad det betyder är du förmodligen inte intresserad av att veta.

  Att Guds fullhet bor i Jeshua kroppsligen, behöver inte betyda att han är Gud. Det skulle ju kunna betyda att han har fått del av Guds fullhet. Den som redan är Gud behöver inte få något av Gud. Behöver den andra personen i Gudomen få del av Guds fullhet?

  Nej, Antonia, det finns redan en Gud av evighet som ingen har sett eller kan se och som är Jeshuas Gud och Fader, enligt ett otal vittnesbörd i NT. Men vad betyder sådana bagateller när du vet att Jesus är Gud.

 • ShmuelS on 22 juli, 2013 at 12:08 f m said:

  Nja nu är jag inte nån höna.
  Om du nu inte är blind så kanske du kan ge det citatet där vi alla tydligt kan läsa att Jesus säger sig vara Gud.

 • Antonia on 21 juli, 2013 at 11:53 e m said:

  ShmuelS ”Leta fram var det står att Yeshua säger sig vara Gud.”

  Även en blind höna kan hitta ett ensamt korn, men det gäller kanske inte dig : -)

  /Antonia

 • Antonia on 21 juli, 2013 at 11:45 e m said:

  SÅ: ”Man och kvinna kan också bli ett”

  Du menar alltså att det citatet skall förstås så att den som har sett dig har också sett din fru?

  Det gäller att inte ta ut en del ur sammanhanget, om man skall förstå vad texten i övrigt säger.

  Joh 14:9-11 ’Jesus svarade: ”Så länge har jag varit hos er, och du har inte lärt känna mig, Filippus. DEN SOM HAR SETT MIG HAR SETT FADERN. Hur kan du säga: Låt oss se Fadern? Tror du inte att jag är i Fadern och att Fadern är i mig? De ord som jag talar till er, talar jag inte av mig själv. Fadern förblir i mig och gärningarna är hans verk. Tro mig: Jag är i Fadern och Fadern är i mig.’

  Själv tolkar jag texten som att de två är av samma väsen, fast olika personer i uppenbarelse.

  Kol. 2:9 ’Ty i honom (Kristus) bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt…”

  Den som har sett mig har sett Fadern, sa Jesus: Det är ett oerhört stort anspråk
  som Han gjorde.

  De två är samma väsen fast olika personer i uppenbarelse. Fadern är i Jesus, vilket betyder att Jesus är Fadern uppenbarad i mänsklig gestalt, de är samma Gud.

  (mina vers.)

  /Antonia

 • ShmuelS on 21 juli, 2013 at 11:26 e m said:

  Du har inte direkt nån respektfull ton.
  Ödsla din kraft på att hitta var din Jesus säger sig vara Gud eller Fadern, vet ja.
  Det kallas för konstruktiv dialog.

 • Läsare on 21 juli, 2013 at 10:19 e m said:

  Shwammel eller vad du nu kallar dig, hon har ju precis gjort det. Vill man inte se så vill man inte, man kan säga saker direkt och indirekt. Kom inte och säg att detta är diffusa tolkningar då allt ni framhäver är ytterst diffust

 • Stigacke on 21 juli, 2013 at 8:01 e m said:

  Det existerar inga bevis för trenigheten i Skriften. Du förväxlar helig Skrift med kyrkans skrifter.

  Min gudsbild finns just i Skriften och Paulus beskriver den i 1 Tim 6:15-16.

  Du har än inte förklarat hur Jeshua kan ha en Gud och hur det kan förenas med en treenig Gudom? Vi kan som omväxling ta en text från Upp 1:5-6:

  ”Han som älskar oss och har friköpt oss från våra synder med sitt blod och som har gjort oss till ett konungadöme, till präster åt sin Gud och Fader, honom tillhör äran och makten i evigheternas evigheter, amen.”

  Eller varför inte Joh 20:17: ”Men gå till mina bröder och säg till dem att jag far upp till min Fader och er Fader, till min Gud och er Gud”

  Jag tror mer på Jeshua än på dig Berndt. Jeshuas ord är att han och vi har samma Gud.

 • ShmuelS on 21 juli, 2013 at 7:57 e m said:

  Antonia

  Du är lite för ivrig att hopa ord.

  Läs min uppmaning igen och svara på den.

  ”Leta fram var det står att Yeshua säger sig vara Gud.”

 • ShmuelS on 21 juli, 2013 at 7:54 e m said:

  Käre broder.

  Det finns ingen som jag vet som ivrar här för att bli frälst genom egen ansträngning.
  Frälsning är genom tron på YHWH’s Son, Yeshua vår Messias.

  Det är nog betydligt fler som har fastnat i kyrkans och pastorr Berndt’s mysterier, tror jag.

 • Berndt Isaksson on 21 juli, 2013 at 7:08 e m said:

  ShumelS skriver: ”Är inte din frälsare en jude,” SLTUT CITAT

  SVAR. Tja, det där visar att du inte begriper bättre än att du tror att vara jude är det samma som nyjudaism. Men jag kan upplysa dig om att det finns många hedningar som fastnat i nyjudasimens/lagiskhetens falska evangelium. Det evangelium som JUDEN Paulus med starkaste tänkbara ord fördömde, i bland annat Galaterbrevet.

  Berndt

 • Berndt Isaksson on 21 juli, 2013 at 7:04 e m said:

  SÅ skriver: ”Det är ju just bevis för att det existerar en treenig Gudom som du skall bevisa, ” SLUT CITAT

  Beviset att Gud är treenig finns i Skriften och har varit tydligt för alla pånyttfödda bibelläsare i 2000 år. Men bara för att man ser det och bekänner det,så betyder det inte att man fullt ut kan förstå hur samspelet i alla avseenden fungerar inom Gudomen. Bara sekterister har en gudsbild som ryms inom en lite box.

  Berndt

 • Stigacke on 21 juli, 2013 at 6:41 e m said:

  Antonia: ”Och ändå deklarerar Jesus att Han och Fadern är ett, kan du förklara detta?”

  – Ja, det kan jag. Jesus och Fadern är ett på samma sätt som Jesus och hans efterföljare är ett och ingår i den enhet som Jesus och Fadern har.
  Läs på i Joh 17:20-22 så slipper du ställa ofullständiga frågor.

  Man och kvinna kan också bli ett. Får de sedan ett barn blir det då en treenighet? 🙂

 • Antonia on 21 juli, 2013 at 6:01 e m said:

  Shmuel: ” Leta fram var det står att Yeshua säger sig vara Gud. En sådan central tanke bör finnas på fler än ett ställe”

  Läser du inte själv i Ordet Sam?

  I Joh 1:1 står det ’ordet var Gud.’

  Och I Joh. 1:14 står det ”ordet blev kött” Detta tyder på att Jesus är Gud kommen i köttet.

  Apg 20:28: ’Ge akt på er själva och på hela den hjord som den helige Ande har satt er som ledare över till att vara herdar i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod.’

  Denna text visar att Gud köpt församlingen, och betalat priset med SITT eget blod. Därför är Jesus Gud!

  Joh. 20:28 ’Tomas svarade och sade till honom: »Min Herre och min Gud!’

  Jesus tillrättavisar inte Tomas! Vilket skulle ha varit en ren hädelse, om det inte var sant

  Titus 2:13 ’medan vi vänta på vårt saliga hopps fullbordan och på den store Gudens och vår Frälsares, Kristi Jesu, härlighets uppenbarelse –’

  Det är Herren Jesus Kristus som skall komma på himlens skyar.

  2 Thess.2: 8 ’ Sedan skall »den Laglöse» träda fram, och honom skall då Herren Jesus döda med sin muns anda och tillintetgöra genom sin tillkommelses uppenbarelse –’

  Job. 4:9 .’ för Guds andedräkt förgås de och för en fnysning av hans näsa försvinna de.’

  2 Petrus 1:1 ’Simon Petrus, Jesu Kristi tjänare och apostel, hälsar dem som i och genom vår Guds och Frälsarens, Jesu Kristi, rättfärdighet hava fått sig beskärd en lika dyrbar tro som vi.’

  Hebr. 1: 6- 8, Likaså säger han, med tanke på den tid då han åter skall låta den förstfödde (JESUS) inträda i världen: »Och alla Guds änglar skola tillbedja honom.»Och medan han om änglarna säger: »Han gör sina änglar till vindar och sina tjänare till eldslågor», säger han om Sonen: »GUD, din tron förbliver alltid och evinnerligen, och rättvisans spira är ditt rikes spira.’

  I Upp. 19:10 tillrättavisar en Ängel aposteln att endast lovsjunga Gud.

  ’Och jag föll ned för hans fötter för att tillbedja honom, men han sade till mig: »Gör icke så. Jag är din medtjänare och dina bröders, deras som hava Jesu vittnesbörd. Gud skall du tillbedja. Ty Jesu vittnesbörd är profetians ande.’

  Jesus tar emot lovsång och tillbedjan ett antal ggr i Matt.2:11; 14:33; 28: 9; 17; Luk. 24:52; Joh 9:38

  Om Jesus inte var Gud, skulle Han ha tillrättavisat människorna , precis som Ängeln gjorde i Upp.19:10
  .
  Den viktigaste anledningen till att Jesus måste vara Gud är att om Han inte är Gud, skulle inte Hans död ha varit tillräcklig för att betala skulden för hela världens synder (1 Joh. 2:2).

  Endast Gud kan betala en oändlig skuld. Och ta på sig hela världens synd och skuld, och sedan uppstå! Han besegrade (den eviga) döden på Korset!

  2 Kor.5:21 ’Den som icke visste av någon synd, honom har han för oss gjort till synd, på det att vi i honom må bliva rättfärdighet från Gud’

  Endast Gud är syndfri och fullkomlig:

  Rom. 3:23 ’Alla har syndat och saknar härligheten från Gud’

  /Antonia

 • ShmuelS on 21 juli, 2013 at 3:42 e m said:

  Antonia

  Nu är du ute med lite tveksam bibeltolkning, igen

  ”Det är din tolkning ja, men var finner du bibelstöden för att Apostlarna
  INTE trodde att Jesus var Gud? Dem bör du kunna presentera, efter ett
  sådant påstående!”

  Man kan inte använda att det INTE står i Skriften som bevisföring.
  Leta fram var det står att Yeshua säger sig vara Gud. En sådan central tanke bör finnas på fler än ett ställe.

 • Stigacke on 21 juli, 2013 at 3:23 e m said:

  Nu skrev inte Paulus om treenigheten, faktiskt inte en enda i hela bibeln nämner om den i samband med bibelns och judarnas Gud. Lite märkligt då att tron på en treenig Gud har blivit det som avgör om en troende har en sann tro eller inte.

  Du skriver: ”Exakt hur rollerna inom Treenigheten fungerar kan inget mänskligt intellekt utgrunda”.
  Det är ju just bevis för att det existerar en treenig Gudom som du skall bevisa, då kan du inte ha som en förutsättning det som du skall bevisa. Det kallas att föra ett cirkelresonemang.

  Paulus välsignar Jeshua Gud och Fader, har du svårt att förstå det? Hur kan det faktum att Jeshua har en Gud förenas med en treenig Gudom?

 • Calle Svensson on 21 juli, 2013 at 1:32 e m said:

  ….”Och tack för ditt outtröttliga försvar för tron att Jesus Kristus är/var Gud!”

  Det är ingen tro, det är vantro. Aposteln Paulus skriver: ”så har vi bara en Gud, Fadern” (1 Kor 8:6)

  Det är ett tydligt besked. Har man t.ex ”bara ett barn” så finns det inga andra barn. Har man bara en fru så har man inga andra.

  Så korkad är ingen att han eller hen inte förstår detta, men för de ”kristna” är Bibeln en sagobok där det är fritt att ”tolka” vad orden skall betyda, t.ex att ”bara en” betyder tre.

  ”Summan av Guds ord” är fastställd av de ”kristna” till att betyda att Gud är treenig och att Jesus är Gud fast han är inte treenigheten som är Gud. Den läran går aldrig ihop och då himlar man med ögonen och säger att den gudomliga teologin går över vårt förstånd när den i själva verket är en mänsklig tankebyggnad som har ingenting med Guds ord att göra!

  Varken Gud själv, eller Guds son, Jesus Kristus, har någonting att säga i deras religion. Det är bara enstaka bibelverser som råkar gå emot den fastställda ”summan”, så både Gud, och Jesus, Guds son ignoreras.

  Skriften förvränger man till sitt eget fördärv säger Petrus.

 • Berndt Isaksson on 21 juli, 2013 at 1:00 e m said:

  SÅ skriver: ”Du skriver ju ”det närmaste vi kan komma” vilket visar att det är en krystad förklaring som du inte tror riktigt på själv. ” slut citat

  SVAR Det finns väl mssvis vi inte här i tiden kan förstå fullt ut. Men allt vi behöver veta för vår frälsning är uppenbarat. Exakt hur rollerna inom Treeningheten fungerar kan inget mänskligt intellekt utgrunda här i tiden. Och inte vore det mycket till Gudom om vi fullt ut kunde greppa allt som har med Gud att göra.

  Berndt

 • Calle Svensson on 21 juli, 2013 at 11:52 f m said:

  Nedräkningen för den avfallna, falska kristenheten har börjat, det är inte svårt att inse detta.

  Hela den nu rådande, av Kyrkan uppbyggda, västerländska civilisationen kommer att gå omkull, den svajar redan betänkligt såsom man kan se. All annan falsk religion kommer att stryka med på samma sätt.

  Det kommer att ske under den tiden som i Uppenbarelseboken kallas för ”vedermödan”. Guds ord blir då blodigt allvar, rent bokstavligen! (Upp 6:9-10)

  Borta är treenigheten och den ockulta ”sann Gud och sann människa” plus varenda kyrka, sekt, rörelse, och ”ministry”. Borta är snacket om man skall vara arminian eller semipelagianist eller kalvinist eller ärkelutheran pingstvän.

  Kör på nu med allt vad tygeln håller! Lägg fram bevis på bevis att Gud inte vet vem han är (Jesaja 45:5 m.fl) och att Jesus inte vet vem som är Gud (Joh 17:1-3) och att aposteln Paulus inte vet vem Gud är och vem Jesus är (1 Kor 8:6, 1 Tim 2:5 m.fl). Rabbla upp alla verser i Bibeln där det står ordet ”Gud” och säg att den Guden är Jesus, Guds son känner ni inte. Gör det idag! Den dagen som är kan vara er sista chans, fast ingen vet det.

  När slutet har kommit så finns det ingen som ruckar klockan tillbaka. Det är för sent att ångra då. Fyll era synders mått nu, så får ni full lön också!

 • Birgit Hedström on 21 juli, 2013 at 10:19 f m said:

  Mycket bra beskrivet Antonia ang. nådens verk i oss!
  Tack så mycket! Och tack för ditt outtröttliga försvar för tron att Jesus Kristus är/var Gud!

  Gud välsigne dig!

  Birgit

 • Stigacke on 21 juli, 2013 at 8:17 f m said:

  Anders, det är en bra och ödmjuk grundinställning när det gäller att förstå texter. Må den Evige ge dig vishet att förstå Ef 1:3 och de övriga texterna som säger detsamma.
  Shavua tov!

 • Stigacke on 21 juli, 2013 at 8:06 f m said:

  Tack Berndt för att du svarat även om det inte besvarar varför den som du anser vara 100% YHWH behöver en Gud. Du skriver ju ”det närmaste vi kan komma” vilket visar att det är en krystad förklaring som du inte tror riktigt på själv. Det skulle ha varit en smula trovärdigare om inte Paulus även efter Jeshuas uppståndelse välsignat ”Jesu Kristi Gud och Fader”. De flesta som läst denna återkommande välsignelse, har inte ens förstått vad den säger.

  Det som inte finns i bibeln bör vara en gåta för alla bibeltroende, därför att ”sann Gud och sann människa” myntades vid kyrkomötet i Kalcedon 451 och det är inte vad apostlarna förkunnade. Medlaren är en människa enligt Paulus. Det måste vara en äkta människa för att kunna försona världen, på samma sätt som den förste Adam var det.

  Det påstås ofta att om inte Jesus var Gud så kunde han inte frälsa världen eftersom bara Gud kan det. Något bibliskt stöd för den tanken har aldrig kunnat redovisats. Det är förvisso endast Gud som kan frälsa världen, men han gör det genom en andra Adam, inte genom att Gud dör. Då brukar man säga: ”Gud dog inte, det var människan Jesus som dog”. Ja men varför var det då viktigt att Jesus var Gud när ändå inte Gud dog.

  Bibelns klara budskap är att det var Jeshua (Jesus) som dog och blev uppväckt av sin Gud och Fader. Varken mer eller mindre.

  Berndt, håll du dig till gåtorna, jag föredrar apostlarnas lära.

 • Antonia on 21 juli, 2013 at 8:05 f m said:

  Anders: ” Att följa hedniska och okulta tider och ritualer är inte vad som inkluderas i ordet helgelse. Vår frihet har vi i Guds son vår herre och Gud. Friheten är inte skiljd från Guds undervisning om ett rättfärdigt levene i renhet.”

  Vi uppmanas att varken följa några ockulta ritualer/tider eller några Judiska, enligt Ordet.

  Du verka likställa religiösa ritualer med ett rättfärdigt liv! Och då befinner du dig i det Gamla förbundet! Och där räcker det inte med rituallagarna o.s.v. utan då gäller rubbet!

  Det går inte att stå med ena benet i det Gamla förbundet och med det andra i det Nya! Därför att det är två olika förbund som vilar på helt olika premisser. Det är m a o en ( ohelig) sammanblandning som inte har något som helst stöd i skriften.

  Paulus visar i [Kol 2:16] att varken matreglerna, högtiderna eller sabbaten är bindande på något sätt i Nya förbundet: ’Låt därför ingen döma er för vad ni äter och dricker eller ifråga om högtid eller ny månad eller sabbat.’

  Rom.14:5 ’Den ene gör skillnad mellan dag och dag, den andre håller ALLA dagar för lika; var och en vare fullt viss i sitt sinne’

  Det Gamla förbundet gällde endast Israels barn:

  3 Mos.23:1-3 ’Tala till Israels barn och säg till dem: Dessa äro HERRENS högtider, vilka I skolen utlysa såsom heliga sammankomster; mina högtider äro dessa:Sex dagar skall arbete göras, men på sjunde dagen är vilosabbat, en dag för helig sammankomst; intet arbete skolen I då göra. Det är HERRENS sabbat, var I än ären bosatta.’

  Gal.4:25-26 ’De två kvinnorna betecknar två förbund: Det ena kommer från berget Sinai och föder sina barn till träldom, och detta har sin förebild i Agar. Men det Jerusalem som är därovan, det är fritt, och det är vår moder.

  Gal.4:30-31 ’Dock, vad säger skriften? Driv ut tjänstekvinnan och hennes son; ty tjänstekvinnans son skall förvisso icke ärva med den fria hustruns son.Alltså, bröder, är vi inte barn till slavinnan utan till den fria hustrun.’

  Joh. 1:17 ’Ty lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus’

  Heb 10:1 ’Lagen innehåller endast en skugga av det goda som kommer och inte tingen i deras verkliga gestalt.’

  /Antonia

 • Antonia on 21 juli, 2013 at 3:58 f m said:

  Anders: ”Paulus älskade lagen i allt det han skriver, han hade inget förakt för den.”

  Vem har påstått något annat? Det Paulus varnade för var givetvis inte lagen, UTAN vad den gör med människan!

  Paulus skriver i Rom. 7:7 ’Vad skola vi då säga? Är lagen synd? Bort det!Men synden skulle jag icke hava lärt känna, om icke genom lagen; ty jag hade icke VETAT av begärelsen, om icke lagen hade sagt: »Du skall icke hava begärelse.’

  Lagen uppväcker synden i oss eftersom vår köttsliga natur inte KAN vara Guds lag underdånig.

  Vår upproriska ställning mot Gud kan inte ’dresseras’ bort, utan den måste bäras bort, av en som var fullkomlig, det var detta som Jesus gjorde på korset, då han bar all världens synd i sin egen kropp och dog på kuppen!

  Under det Gamla förbundets tid, lade man istället folkets synder på en felfri bocks huvud, och drev den sen ut i öknen.Bocken bar alltså bort synderna, eftersom dessa var någonting konkret!

  Fariséerna var experter i kunskapen om lagen men ändå missade de att känna igen Messias, när Han stod livslevande framför dem.

  Alltså måste det till något annat än kunskap och upplysning för att förvandla människan inifrån och ut.

  Denna förvandling kan endast Gud själv åstadkomma i oss, när vi väljer att följa Honom och vandrar i Anden, då fostrar den oss till att avsäga oss all ogudaktighet och alla världsliga begärelser.Det som vi brukar kalla för helgelse alltså!

  Detta är ett nådens verk, precis som frälsningen också är, och är ingenting som vi kan kan åstadkomma i oss själva!

  /Antonia

 • Antonia on 21 juli, 2013 at 3:12 f m said:

  SÅ: ” Ingen av apostlarna trodde på en treenig Gud, inte heller Jeshua själv. Han delade fullständigt den skriftlärdes förståelse att Gud är en.”

  Det är din tolkning ja, men var finner du bibelstöden för att Apostlarna INTE trodde att Jesus var Gud? Dem bör du kunna presentera, efter ett sådant påstående!

  Det som du blandar ihop är vad Jesus sade om sin Fader, i egenskap av människa, när Han frivilligt valde att avsäga sig sin jämlikhet med Gud, (sin absoluta maktposition) !

  Observera att det inte var sin ställning som Gud som han avstod ifrån, utan sin jämlikhet, vilket har en viss betydelse. Och är man Gud så är man, detta faktum kan man inte avsäga sig!

  Men angående sin ställning som Gud , sade Han aldrig någonting som motstred varken Faderns eller Hans egen Gudomliga identitet, tvärtom!

  Då skulle Han ju samtidigt ha förnekat sin Gudomliga ställning som Människoson! ’Den som har sett mig har sett FADERN’, var därför Hans bekännelse även som människa.Vilket Han endast i egenskap av människa, aldrig hade kunnat påstå.

  Jag och Fadern är ett, (en enda) var ett annat av Hans påståenden. Hur kan två bli ett, om man nu skall följa din ’matematiska logik ’? Det är precis lika ’ologiskt’ i s f som att påstå att Gud inte är treenig, som du gör. Och ändå deklarerar Jesus att Han och Fadern är ett, kan du förklara detta?

  Du gör misstaget att tro att ’Gud är EN’, handlar om en matematisk formel, (om antal) därför blandar du också ihop begreppen.

  /Antonia

 • Anders R Pettersson on 21 juli, 2013 at 1:21 f m said:

  Jag har inte en aning, berndt använde termen i sin text i sammanhanget falskt evangelium. I mitt svar använde jag samma term för att göra sammanhanget tydligt. Antar att det är en nedsättande stämpel.

 • Anders R Pettersson on 21 juli, 2013 at 1:12 f m said:

  Jo jag tror att paulus hade koll och visste. Problemet är jag vet mindre än vad han gjorde. Jag är inte ens i närheten av den uppenbarelse nivå han levde i. Så jag vill ge bra svar, inte hålla på och tjafsa fram och tillbaka. Jag har argument men de måste slipas. Dessutom är det saker jag måste kolla upp så jag säkert vet att de stämmer. Om detta hade varit en lätt fråga skulle vi inte behöva disskutera den.

 • Anders R Pettersson on 21 juli, 2013 at 12:54 f m said:

  Jag har noterat din fråga, skall tänka igenom den först innan jag svarar.

 • Berndt Isaksson on 21 juli, 2013 at 12:19 f m said:

  Det närmaste vi kan komma i förståelse av det ligger i, som jag många gånger svarat dig, i detta att Jesus också var sann Människa. Betrakta det så tycker jag att det som för dig är en gåta får ljus och mening. Jesus Sann Människa och Sann Gud. Han var ingen skenmänniska eller halvgud, utan Sann både i sitt människoblivande och Sann som Gud.

  Berndt

 • Calle Svensson on 20 juli, 2013 at 11:33 e m said:

  …”SÅ du kan tona ned lite och bli ödmjuk inför detta och fråga dig om du inte blivit vilseförd av kyrkans fäder vars obibliska trosbekännelser du försvarar.”

  Bli vilseförd av nyjudaister istället, för omväxlings skull?

 • Stigacke on 20 juli, 2013 at 11:26 e m said:

  Du har min förlåtelse. 🙂

  Varför behöver det ta två år för att besvara det som Paulus och andra ansåg vara självklarheter. Tror du inte att Paulus hade koll på vem som var Israels Gud?

  Bibelns Gud behöver inte ha en Gud.

 • Anders R Pettersson on 20 juli, 2013 at 11:16 e m said:

  SÅ du har ett kunskaps försprång men ge mig två år så ska jag ge dig en match:)

 • Stigacke on 20 juli, 2013 at 11:15 e m said:

  Anders, när du påstår att ”Jesus är Gud” behöver du definiera vad du menar med Gud. Vilken Gud är Jeshua?
  Välsignelse!

 • Stigacke on 20 juli, 2013 at 11:10 e m said:

  Birgit, du borde vara glad över att du fått reda på vad din frälsare heter på riktigt.

  Det finns så mycket annat du har anledning att vara bedrövad över, så försök inte göra detta till ett problem. Men när detta är sagt, så hör Gud böner även i Jesu namn och i alla andra lokala varianter av hans verkliga hebreiska namn som betyder ”frälsning” eller i dess längre form ”Yah frälsar”. Jesus har ingen språklig betydelse.

  Varför använda en grekifierad form av Jeshua? Varför inte översätta hans hebreiska namn till svenska (om man nu är allergisk mot hebreisk) och kalla honom för ”Frälsning” eller ”Frälsare”?

 • Anders R Pettersson on 20 juli, 2013 at 11:08 e m said:

  Jag ber om ursäkt ang de noakitiska lagarna. Missförstod tydligen den del du nämner.

 • Stigacke on 20 juli, 2013 at 11:02 e m said:

  Berndt, du har inte besvarat den fråga jag ställt till dig ett antal gånger i vår privata maildebatt.

  Hur kan den andra personen i Gudomen ha Fadern till sin Gud?

  Paulus är helt klar över att det är Jeshuas Gud och Fader som han välsignar i Ef 1:3 och även i Rom 1:7, 1 Kor 1:3, Fil 1:2, Filemon 3. Johannes har samma åsikt i Upp 3:2, Upp 3:12.

  SÅ vad är ditt svar på Paulus påstående? En sak är klar, han var inte med i MFS. 🙂

 • Anders R Pettersson on 20 juli, 2013 at 10:56 e m said:

  Hej Berndt
  Jag tror på att Jesus är Gud. Du däremot tror inte på skriften. Som metodist pastor döper du barn enligt traditionen och är därmed lika nyjudaistik som Shmuel utifrån ett traditions tänk. Du står i en Satanisk tradition av religions synkretism så tala med mindre bokstäver Berndt. Du har rätt i mycket men pratar också i brist på kunskap en massa strunt. Gör upp med ditt okulta liv först så ökar tyngden i dina ord.

 • Stigacke on 20 juli, 2013 at 10:54 e m said:

  Birgit, det som föraktfullt kalas ”nyjudaism” har med upprättelsen av apostlarnas undervisning och lära att göra. Ingen av apostlarna trodde på en treenig Gud, inte heller Jeshua själv. Han delade fullständigt den skriftlärdes förståelse att Gud är en.

  Jeshua kan inte vara den Evige Guden av flera anledningar.

  1. Jeshua har Fadern som sin Gud. Jeshua och vi har samma Gud och Fader, detta gäller även efter uppståndelsen.

  2. Bibelns beskriving av den evige Guden är att han är osynlig och att ingen har sett honom och att han bor i ett ljus dit ingen kan komma, 1 Tim 6:15-16.

  Jeshua har många sett och ”allas ögon skall se honom” när han kommer på himmelens moln i stor härlighet.

  SÅ du kan tona ned lite och bli ödmjuk inför detta och fråga dig om du inte blivit vilseförd av kyrkans fäder vars obibliska trosbekännelser du försvarar.
  Med vänlig hälsning!

 • Stigacke on 20 juli, 2013 at 10:43 e m said:

  Anders, Jeshua kan inte var den Evige Guden eftersom han har Fadern som sin Gud och Fader, det finns det ett otal texter som bekräftar. Däremot är Jeshua gudomliggjord efter det att hans Gud och Fader uppväckt honom från döden och gett honom makt och evigt liv.

  Bibelns/judendomens gudsförståelse beskrivs av Paulus i 1 Tim 6:15-16 och om Jeshua uppfyller den beskrivningen så är han Gud av evighet. Det är bara att checka!

  ”…han, den salige, ende Härskaren, konungarnas Konung och herrarnas Herre, 16 som ensam är odödlig och bor i ett ljus dit ingen kan komma, och som ingen människa har sett eller kan se. Honom tillhör ära och evig makt! Amen.”

  Du har missförstått även detta med noalagarna. MFS har aldrig undervisat att de är de enda som ickejudar skall följa. Var har du fått det ifrån?
  Den pånyttfödde ickejuden har fått del i Israels förbund (plural) och löfte och förväntas leva gudfruktigt med allt vad det innebär. Däremot är han inte pliktig som juden att upprätthålla alla de bud som gör det judiska folket avskilt från övriga folk. Den pånyttfödde ickejuden är inte pliktig att t ex be med tefillin eller bära tzitzit. Alla de bud som apostlarna ger de pånyttfödda från nationerna är naturligtvis viktiga att efterleva och de är fler än sju.

  Det vore bra om du gav en korrekt beskrivning när du nämner vad andra tror.
  Välsignelse!

 • Calle Svensson on 20 juli, 2013 at 10:32 e m said:

  Hej ShmuelS,

  Den kristna ”nyjudaismen” har en hög töntfaktor enligt Paulus:

  ”människor som vilja vara lärare i lagen, fastän de icke förstå ens vad de själva tala, eller vad de ting äro, som de med sådan säkerhet orda om.” (1 Tim 1:7)

  Jag tycker att du ShmuelS förkroppsligar en sådan personlighet med all önskvärd tydlighet.

 • Micael Gustavsson on 20 juli, 2013 at 10:26 e m said:

  Och du har fortfarande inte bemött mina argument. Jagvåterkommer när du gör det.

 • ShmuelS on 20 juli, 2013 at 10:06 e m said:

  Calle
  Bra inlägg.
  Kristendomen tror absolut inte på Skriftens Yeshua.

  Kristendomen menar att Yeshua bröt mot Faderns instruktioner.
  Kristendomen firar inte de högtider som Yeshua firade och sa;Följ mig!
  Jag tror inte det finns någon direkt nyjudaism, men däremot ett ökande intresse för det hebreiska perspektivet i Skriften.
  Nyjudaism skulle innebära att leva efter Lagen för att bli frälst, och det har jag inte kunnat hitta någonstans. De flesa s.k nyjudaister tror på frälsning genom Yeshua, YHWH’s son.

 • Calle Svensson on 20 juli, 2013 at 9:45 e m said:

  Pastor Isakssons sanning om att ”Jesus är Gud” står emot Jesus själv. För Jesus är Fadern ”den ende sanne Guden” (Joh 17:1-3).

  Tror man inte på Jesus, och på vad Jesus säger, så är man inte kristen. Man kan vara metodist istället eller vad som helst annat.

  Det är tråkigt med nyjudaismen, men man kan inte rättfärdiga sig själv genom att hacka på dem när man själv är fiende till Gud och till Guds son, Jesus Kristus.

 • ShmuelS on 20 juli, 2013 at 9:40 e m said:

  Det kallas yttrandefrihet och det bör vi alla värna om, Birgit.
  Om du inte vill att bloggägarna ska censurera förstås.
  Vad har du att vara rädd för, om det är en lögn?

 • ShmuelS on 20 juli, 2013 at 9:38 e m said:

  Är inte din frälsare en jude, Berndt? Menar du att judar är demoner?
  Sen missrepresenterar du vad de som inte håller med dig skriver. Och grovt dessutom.
  Är din Jesus inte från Juda stam som Skriften tydligt beskriver?
  Är det ännu ett mysterium som du torgför fast du inte vet varför?
  Sam

 • ShmuelS on 20 juli, 2013 at 9:34 e m said:

  Om du inte kan föra en öppen diskussion så kan du sluta när som helst.

  Att argumentera att något är sant bara för att det inte står uttryckligen i Skriften att det är en lögn, duger inte.

  När man använder sådan argumentation är motivet tvivelaktigt.

  Rabbinerna använde adonai för att inte riskera att uttala Skaparens namn felaktigt.
  Men i deras Skrifter fanns namnet יְהֹוָה
  i skrift. Mao så valde man att erätta namnet med adonai när man läste.

  Namnet på Skaparen har aldrig ändrats
  tills ”experter” fick tag på det. Och man har tydligt uttalat att man har ändrats Hans namn.

  Min syn är denna.
  I 2 Mos 3:15 säger Skaparen:(Jag använder The Scripture eftersom man inte ändrat Skaparens namn.)” And Elohim said further to Mosheh, “Thus you are to say to the children of Yisra’ĕl, ‘יהוה Elohim of your fathers, the Elohim of Aḇraham, the Elohim of Yitsḥaq, and the Elohim of Yaʽaqoḇ, has sent me to you. This is My Name forever, and this is My remembrance to all generations.’”

  I Joh 8:28 säger Yeshua:”Då sade Jesus: »När I
  haven upphöjt Människosonen, då skolen I första att jag är den jag är,
  och att jag icke gör något av mig själv, utan talar detta såsom Fadern
  har lärt mig.”

  Alltså är Skaparens namn YHWH För evigt och för alla kommande generationer.
  Om man vill försvenska så anser jag att Jehovah är mycket mera nära ursprunget än titeln Gud.

 • Birgit Hedström on 20 juli, 2013 at 9:19 e m said:

  Absolut är synen på Gudomligheten naturligtvis det viktigaste. Men tycker ändå att det blir förvirrande och riktigt oroande tanken på att kanske sökare läser här, samt människor som inte är helt ”fasta” i sin tro. På Berndts blogg har vi senaste dagarna fått ta del av vittnesbörd av två kvinnor som berättar om hur de fick upp ögonen över att Jesus Kristus är Gud. Så jag finner denna namndiskussion synnerligen oroande just för att det ena lätt kan leda till något annat. Det kan leda vidare till att folk leds vidare in i tron att Jesus Kristus inte skulle vara Gud utan ”bara” Guds Son. Det är det som jag ser som den stora faran i förlängningen! Det är folket ”där ute” som är min nöd.

  Birgit

 • Läsare on 20 juli, 2013 at 8:58 e m said:

  Finns nog större saker att bedrövas över, om än jag förstår vad du menar, felet vi gör nör vi pratar ned dem är att bry sig, fortsätt du att säga Jesus så får dom kalla våran mästare vad den vill.
  Båda lägren förstår ju vad vi menar, tycker det känns som ett pyttelitet problem i jämförelse med deras syn på Gudomligheten.

 • Birgit Hedström on 20 juli, 2013 at 8:16 e m said:

  Ja, jag förstår inte hur detta otroligt förvirrande ang. Jesu Kristi namn tillåts framföras, och spridas på detta sätt.

  Birgit

 • Berndt Isaksson on 20 juli, 2013 at 8:05 e m said:

  Det djupt demoniska i nyjudaismens angrepp är det
  symptomatiska att man angriper det absolut mest grundläggande som finns. Dels
  angriper man sanningen att Jesus är Gud, dels gör man allt för att så
  splittring kring namnet Jesus genom att göra det till en frälsningsfråga, eller
  näst intill, hur man stavar och uttalar vår frälsares namn. Att exempelvis svenska folket sedan
  generationer känner till undervisningen om Messias, Guds Son, under namnet
  Jesus betyder för dessa nyjudaister ingenting. Eller rättare sagt, de ser i det
  ytterligare en möjlighet att så splittring och förvirring hos de som ännu inte
  känner Jesus som sin Frälsare, alltså dessa som i den mån de vet något om så är
  det under namnet Jesus.

  Villoläror kan inte sällan handla om ytterlighetsfrågor,
  medan den villolära som nyjudaismen med sitt, enligt Paulus, falska evangelium
  riktar in sig på trons grundfundament; bekännelsen av Jesus som Gud samt hans
  namn.

  Berndt

 • Micael Gustavsson on 20 juli, 2013 at 7:24 e m said:

  Det fanns inga bilar när Jesus gick på jorden; däremot var bruket att ersätta JHVH med adonai totalt etablerat vid den tiden. Hade Han haft något emot det borde det ha märkts. I övrigt kan jag konstatera att du antingen inte läser vad jag skriver eller struntar i att bemöta det. Om du hade läst vad jag skriver skulle du veta vilket språk och namn jag tror att ängeln använde. Läs om; du verkligen bemöter det jag skriver kan vi diskutera vidare.

 • Anders R Pettersson on 20 juli, 2013 at 7:23 e m said:

  Paulus älskade lagen i allt det han skriver, han hade inget förakt för den. Det finns undervisning utanför laglösheten. Samtliga samfund i Sverige saknar ljus och uppenbarelse i ordet, vill du ha förvirring kan du söka upp yra hönan Linda Bergling på hönshuset arken. Där predikas stark förvirring i stort andligt mörker. Där är mamon och orättfärdigheten är kung.