Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Nikolaiternas lära

Gästblogg – Håkan Nilsson/Teckning: Håkan Nilsson

Petrus var fiskare när han kallades och han fick en mäktig fångst redan på första pingstdagen. Johannes ordnade näten då han blev kallad och fick en speciell kallelse att reparera församlingen, att föra den tillbaka till sitt ursprung. Paulus var tältmakare och fick uppdraget att bygga församlingen.

När vi läser Johannes evangelium, brev och uppenbarelseboken kan vi se att han hela tiden strävar efter att föra kristenheten tillbaka till grunden som Jesus givit församlingen både i GT och när Han vandrade här på Jorden. I en tid som denna gör vi därför klokt i att ta del av Johannes undervisning och ta den till oss. I uppenbarelseboken 2:15 skriver han;    

“Så har du också några som håller sig till nikolaiternas lära, som jag hatar.” och i uppenbarelseboken 2:6 skriver han till församlingen i Efesus.” Men detta har du att du hatar nikolaiternas gärningar, som jag också hatar”

Nikolaiterna gärningar, en villolära som kom att påverka församlingen för all framtid genom att upphöja prästerskapet över de vanliga människorna och därmed lägger grunden för den kyrkliga hierarkirerena. Trots Johannes varning kom den här läran in i församlingen redan vid den första tidsåldern och har präglat församlingen i alla tider ända fram till dagens trosförsamlingar. Det började med att församlingsledaren Clemens i Rom skrev ett brev till de kristna i Korint och förklarade att biskopen i Rom är Petrus efterträdare och därmed har en gudomlig auktoritet som ärvts från Jesus själv. I den Katolska kyrkan (all kyrkors moder) fick denna villolära ett starkt fäste som gick vidare till hennes döttrar.

Reformationen förmådde inte heller att göra upp med nikoaliternas lära som man ärvt ifrån den Katolska kyrkan. Varför hatar Gud nikoaliternas lära? Den delar upp människor i klasser så att massorna leds av ett prästerskap och helig gemenskap har blivit tråkigt föreningsliv och bildandet av samfund, som det inte finns något stöd för i Bibeln. Gud har lagt sin församling i händerna på av Gud ordinerade andefyllda människor och inte i händerna på ett politiskt sinnat och av människor utvalt ledarskap. När den här villfarelsen smög sig in i församlingarna blev ämbetena en karriärspost, där utbildning mänsklig kunskap och program ersatte gudomlig vishet och Den Helige Andes ledning. Riterna och ceremonierna blev viktigare än karaktär, ett heligt liv och Guds närvaro. Ledarna blev herrar över folket  istället för tjänare.

Större delen av Sveriges andliga ledare arbetar i dag, både i smyg och öppet på att föra svensk kristenhet in under den katolska kyrkan, där nikolaiternas lära råder i sin fulla kraft. Vi gör därför klokt i att på fullaste allvar ta Johannes varning till oss. Vi bör inte underordna oss något som Gud hatar.

Håkan Nilsson

=>

Ämne: Gästblogg

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?