Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Är det inte konstigt, Tommy Dahlman?

Av Andréas Glandberger

Tommy Dahlman. Faksimil från Världen idag.

Tommy Dahlman. Faksimil från Världen idag.

Tommy Dahlman skriver i en bloggpost hos den kristna tidningen Världen idag att han inte hör något om den romersk katolska kyrkan på Livets Ord, och att katolicismen lyser med sin frånvaro. Man får intryck av att Dahlman ironiserar över de som påstår det motsatta– nämligen att det visst finns katolska influenser på Livets Ord och att det pågått under många års tid. Visst finns det oseriös kritik mot Livets Ord där kritikerna i vissa fall inte bryr sig om att ta reda på fakta och bara vräker ur sig på ett fördomsfullt sätt. Att Dahlman reagerar på den osakliga kritiken kan jag förstå, men att han på sätt och vis bagatelliserar den seriösa och viktiga debatt kring mångas oro över de katolska influenserna på Livets Ord, är tråkigt.

Många har under flera år sett det stora paradigmskiftet som skett på Livets Ord, men detta ser alltså inte Tommy Dahlman. Har han rätt i att katolicismen lyser med sin frånvaro på Livets Ord, och har vi som lagt fram det ena efter det andra som visar det motsatta, fel? Är det inte konstigt?

I denna korta post lägger jag fram delar av det Aletheia och undertecknad tagit upp under ett antal år, och så får läsarna själva avgöra huruvida Tommy Dahlman har rätt i sin analys eller inte. Vi börjar med Livets Ords stora ekonomiska bidrag till Enhetens kyrka ute vid Östanbäcks kloster, och jag citerar från en mailkonversation undertecknad hade med Caesarius Cavallin för en del år sedan, och som vi också publicerat på Aletheia:

[…] Broder Caesarius:  Så mycket har hänt de senaste 100 åren och nu de senaste 3-4, när det gäller Livets Ord. Jo, Livets Ord skickade en stor summa till Enhetens kyrka nyligen. Man ger oss regelbunden praktisk hjälp.”

Faktasummering för Magnus (Dahlberg. Livets Ords presstalesman) och undrande Livets Ordare m.fl.:

  • Östanbäcks kloster är mera katolsk än lutherskt enligt deras eget vittnesmål.
  • De tror på påven som kristenhetens synliga och samlande ledare
  • De hör samman med FKE som har som huvudmål ”att den universella kyrkans synliga enhet framträder i biskopskollegiets gemenskap omkring biskopen av Rom”
  • Ulf stödjer inte bara Östanbäcks kloster utan FKE genom artiklar i dess tidning.
  • Livets Ord skickade en stor summa till Enhetens kyrka nyligen.

Ger Ulf Ekman och Livets Ord pengar och annan hjälp till en kyrka och organisation som har som mål att kristenheten ska återförenas med Rom UTAN att egentligen stödja denna vision? Är det inte konstigt?

Livets Ord ändrade sin nattvardssyn för en del år tillbaka, och för den som läst Ulf Ekmans bok ’Tag och ät’, väcktes en del reaktioner att han tror att det sker en förvandling med brödet och vinet så att det blir Jesu verkliga kropp och blod. Inom stora delar av den karismatiska frikyrkligheten har man tagit nattvarden till åminnelse om Jesu offerdöd, så att denna transsubstantiation skulle äga rum har för de flesta varit det samma som hokus pokus. Ekman påstod också att det var just hokus pokus i sin bok ’Doktriner’, d.v.s. den första upplagan innan Livets Ord påbörjade sin egen transsubstantiation gentemot enhet och delvis införandet av vissa katolska dogmer. Man kan anta att det är just katolicismen Ekman refererar till när han talar om ”mysteriereligioner”, ett begrepp hans svärfar Sten Nilsson också använde i sitt undervisningshäfte ’Guds sjufaldiga förbund’, om jag minns rätt.

Nattvarden har nästan blivit en magisk ceremoni där Jesu offer på Golgata återupprepas hela tiden, även om det sker på ett oblodigt sätt. Det är mycket egenmäktigt att reducera frälsningens hemlighet och verklighet till yttre handlingar, och ingen vet hur många människor som gått förlorade på grund av dessa grova vanföreställningar. Genom att dessa handlingar har blivit ritualiserade och mystifiserade har människorna uppfattat dem som magiska. Om den rätte personen (en vigd präst) använder sig av rätt ritual och utför de rätta handlingarna, så får människorna försäkran om att de får tillgång till Guds rike. Det väsentliga är utförandet av själva handlingen, och det görs oberoende av personens egen inställning.

Det är alltså inte längre nödvändigt att man själv, på ett personligt sätt, i tro tar emot Jesus Kristus. Detta är så långt från det gamla och nya testamentets lära man kan komma. Församlingen hämtar inte sin inspiration från antika mysteriereligioner, magiska ceremonier, hednisk filosofi, tillspetsad medeltida teologi eller övertro, men från den bibliska förbundstanken. På grund av att Gud är en förbundsgud som ingår förbund med människan, så är det otänkligt med en magisk eller mekanisk syn på nåden” (1 Mos 17:2, 4; 2 Mos 24:1-11; Matt 26:26-28). [2]

 

– När jag läser Ulf Ekmans bok om nattvarden så är det helt och hållet en katolsk nattvardssyn.”– Bengt Malmberg, katolsk läkare och bloggare. [3]

Katoliker känner igen de katolska inslagen i Livets Ord, men Tommy Dahlman gör det inte. Är det inte konstigt?

Ulf Ekman har rest förhållandevis ofta till Rom och Vatikanen, där han bland annat träffat det påvliga rådet för främjande av kristen enhet. Här under finns en artikel i en katolsk tidskrift som beskrev mötet, och det är fortfarande legitimt att fråga sig vad detta möte ledde till och vad som var Ekmans syfte. Artikeln beskriver att detta samtal var en förberedande konversation inför en officiell dialog med katolska kyrkan. Ekman har samtal med katolska kyrkans toppledare för enhet, och katolska förkunnare predikar på Livets Ords konferenser. I bokshopen kan man köpa katolsk litteratur, och likväl påstår vissa fortfarande att det är nonsens att det finns katolska influenser på Livets Ord. Är det inte konstigt?

Charles Whitehead, del av Vatikanen Team i samtal med icke-konfessionella ledare

Charles Whitehead, en medlem av det engelska NSC och tidigare ordförande för ICCRS, som har varit inblandade i att bygga relationer med ledare i konfessionella spektrum i många år, har fått sin expertis erkänd. Sista april var han del av ett team bestående av fyra som inkluderar Bishop Brian Farrell och Mgr Juan Usma från Det Påvliga rådet för främjande av kristen enhet och Fr James Puglisi från Centro Pro Unione i Rom, som hade ”ett förberedande samtal” med fem ledare från de icke-konfessionella kyrkorna.

Dessa ledare inkluderade pastor Ulf Ekman från Sverige och John Noble från England, Dr Eric Belcher, Dr Lonnie Laughlin och Dr John Cathart från USA. ”Förberedande Konversationer” ses som ett förberedande stadium för ordentliga officiella dialoger, som den katolska kyrkan redan har med de stora kyrkosamfunden inklusive Pingstkyrkan. Det har varit svårt i det förflutna för den katolska kyrkan att vara i dialog med de icke-konfessionella strömningarna i Kristi kropp, på grund av avsaknaden av en erkänd världsomfattande ledarstruktur och för att det existerar ett mångfald av strömmar.

Dessa möten är dock ett tecken på den katolska kyrkans iver att stå i förbindelse med denna grupp av kristna. Det belyser också den roll som medlemmar i ”the Catholic Charismatic Renewal” har haft när det gäller att underlätta detta, särskilt Charles Whitehead, som för närvarande är vice ordförande i Charismata, ett ekumeniskt nätverk för ledare i Storbritannien. Temat för samtalet fokuserade på konfessionell identitet, och ska förstås i termer av själv-förståelse och begreppet kristen enhet. Det positiva resultatet av mötet ledde till beslutet om att mötas igen i Rom i april 2009.” [4]

Det finns mycket mer att ta upp, och som skapar mer frågetecken än utropstecken. Hur kommer det sig att vissa av Livets Ords ledare har en sådan markant ändring i sin attityd gentemot påveämbetet, och hur kommer det sig att Ulf Ekman helt enkelt lovprisar detta ämbete när det inte är så allt för länge sedan han demoniserade påven och katolska kyrkan? [5] Livets Ords pastorer reser på studieresor till Rom och har audiens hos påven, och skryter på sociala medier att de sitter några meter från påven. Är det inte konstigt?

Varför omtalar Ulf Ekman Jesu mor som ”evigt förblivande jungfru” [6], en terminologi som finns djupt rotad i katolicismen och som är en odiskutabelt etablerad sanning inom katolska kyrkan. Är det inte konstigt?

Varför har många inom kristenheten – ledare, pastorer och lekfolk, sett och påpekat Livets Ords 180° vändning med delvisa katolska inslag, men inte Tommy Dahlman? Är det inte konstigt?

 

Länkar

 

[1] http://aletheia.se/2008/01/29/konspirationsteoretiserande-i-den-hogre-skolan/

[2] http://andreasglandberger.wordpress.com/2008/03/24/kanner-vi-igen-gud-i-det-som-glimmar/

[3] http://aletheia.se/2011/12/05/lika-men-anda-olika-andy-sammanfattar-samtalskvallen/

[4] http://andreasglandberger.wordpress.com/2009/01/18/jassa-ulf-ekman-besvarar-kritiken/

[5] http://aletheia.se/2012/05/24/ulf-ekman-%e2%80%9dett-synligt-petrusambete-raddar-manskligheten%e2%80%9d/

[6] http://andreasglandberger.wordpress.com/2008/03/13/maria-evigt-forblivande-jungfru/

http://aletheia.se/2012/06/23/norsk-kritik-mot-ulf-ekman/

http://aletheia.se/2012/05/28/ulf-ekman-lamna-det-som-ni-trott-pa/

Intervjuer med pastor Sten-Gunnar Hedin och Bengt Malmgren

Pingstpastor Mikael Karlendal: Synpunkter på ekumeniskt samtal

F.d. lärare på Livets Ord, Christopher Alam, om Ekmans romantiska syn på katolicismen

Ulf Ekmans svärfar kritisk till Livets Ords nya linje!

Högaktuell predikoserie: Katolicism kontra evangelikal kristendom

Ulf Ekman: Maria – Evigt förblivande jungfru

Fakta Östanbäck Kloster & Livets Ord

Ulf Ekman om katolicism, Livets Ord, Huskvarna (Jareteg/bibelfokus.se)

Ulf Ekman: Påven ligger bakom pingstväckelsen

Lewi Pethrus: ”Katolikerna är mästare i att arbeta bakom kulisserna”

Krister Holmström:  Håller den svenska kristenheten på att tappa kontakten med reformationen?

http://andreasglandberger.wordpress.com/2008/12/15/ulf-ekman-och-den-apostoliska-successionen/

http://andreasglandberger.wordpress.com/2008/09/18/sakramental-teologi-och-jesu-enhet-kan-de-forenas/

http://andreasglandberger.wordpress.com/2008/11/11/180s-vandningen-hos-livets-ords-ledare/

=>

Ämne: Nya Ekumeniken, OPINION & DEBATT, TRADITION & TEOLOGI, Villoläror

Nyckelord: , , , , , ,

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?