Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Vad är ”Enhet” – hur skall den ledas?

Gästblogg – S-E Daniel Nilsson

enhet

Jesus bad sin sista kväll före korset om enhet, ’att de skall vara ett, liksom vi är ett’, Joh 17:11. Vad är det då för enhet som resten av NT demonstrerar och lär ut? Och hur yttrar sig ledarskap inom enheten?

Vi ser i Apostlagärningarna och breven att enheten är kroppens enhet. Kristi kropps lemmar är likaberättigade. Om något så är pyramiden uppochned! För 1 Kor 12:22 säger,

’de av lemmar i kroppen som vi anser svagast (är) så mycket mer nödvändiga’.

Vi är nämligen satta att vara varandras tjänare. Ordet varandra är mycket vanligare i NT än alla ’du skall-hierarkins’ ordvändningar tillsammans.

I Gud ser vi vad enhet är, tre personer i ett. Av kärlek och ödmjukhet lyssnar de tre till varandra och ger varandra utrymme. På jorden utgör de som inlemmats i Kristus samma typ av enhet. Vad är då ’enhet’ ibland oss kristna? Det är det organiska sambandet mellan alla dem som är i Kristus, helt enkelt. Vilka är det vi ska ha märkbar enhet med? Det är med alla dem som har Jesus till Herre och Frälsare. Dessa är redan ett och ska samverka med Anden för att göra denna kärlek och detta ömsesidiga accepterande märkbart. Och vilka ska de troende inte synas ha enhet med? Strax något om det.     

Självklarheter? Inte alls! För om vi alla tänkte så, skulle alla sanna kristna på en ort erkänna varandra och söka tillfällen att komma samman trots skillnader i åskådning. Nu söker vi istället åtskillnad. Vi gör det av praktiska skäl – det kräver ju en hel del träning i tålamod och i att vara läraktig, samt gott ledarskap av fäder och mödrar i Kristus. Och vi gör det av högmod kopplat till självupptagenhet – det är ju lättare att ge upp endräktigt diskuterande av läroskillnader och sluta tro på förmaningens kraft än att fortsätta. Och istället då tro att ’om bara Vi Få ledartyper som är ense får bestämma så blir allt så mycket enklare’. Vi gör det även av bristande insikt i Guds Ord. Vi inser inte att om någon är i Kristus så är det omöjligt att avskilja sig från den brodern eller den systern. (Bara synd som man hellre väljer än Kristus kan avskilja, så som Första Johannesbrevet förklarar det.) Den enheten är det som vi äger inom den globala församlingen och den enheten är det vi ska ha på varje ort.

Vad gör vi istället? Vi, somliga av oss, vill inte ha att göra med sådana personer som har konstigheter i sin troslära. Vi, somliga av oss, vill i praktiken ha synlig – men egentligen imaginär – enhet med de personer, som kanske utgör 90%, 60% eller 30% av stora och statusfyllda gamla samfund, som inte kommer in under kriteriet ’i Kristus’ hellre än att ha enhet med själva människorna, de på orten. Det sker när man erkänner påven som sitt överhuvud som t.e.x. en broder, Ulf Ekman, som jag har enhet med, gjorde för ett år sedan.   2 Kor 6:15 säger:

’Hur kan Kristus och Beliar komma överens?

Vad beror allt det här på? Det är ledarskapet som går fel, inte främst fotfolket – mer än genom att acceptera dåligt ledarskap. De flesta kristna på en ort vill på ett okonstlat och icke-likriktande sätt ha gemenskap med varandra. Men ledare är ofta lika de fårhundar som inte tillåts valla en flock, de vill fösa ihop människors fötter, de vill ha ordning och reda. Sådan är inte den Helige Ande. Får han bara tro, hopp och kärlek tillbaka från oss, så ordnar han saken på samma sätt som han gjorde under de första århundradena – på ett lika ordnat, lika oordnat vis som en funktionell familj fungerar.

Hur ledarskap tecknas i NT är ett annat ämne än enhet, och det bör få en egen artikel. Ledarskap är inget som tas, det ges kontinuerligt av dem som leds. Det finns inga präster och lekmän, bara troende, och bland dem mogna troende, äldste. Se på de brev i NT som inte är personliga brev, de gör inte mycket affär av ledarskapet utan riktar sig envist till församlingarna. Detta är mycket iögonfallande. Något läroämbete annat än Kristi eget finns inte.

S-E Daniel Nilsson

Relaterat i veckans Dagen.se:

a) b) c) d) e)

=>

Ämne: Gästblogg, Kristendomens historia, Ledarskap, Nya Ekumeniken, TRADITION & TEOLOGI

Nyckelord: , ,

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?