Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Snälla Anders Gerdmar!

I korthet:

Anders Gerdmar publicerade en i mitt tycke retoriskt manipulativ bloggpost i det tänkbara syftet att misskreditera UNT och avfärda de kritiker UNT intervjuat. Men jag tänker samtidigt att han förmodligen i kärlek till sin församling ställt sig upp för det han finner vara gott. Det är svårt för mig som sett vad jag sett i ögonen på avhoppare, att föreställa mig hur någon så nära ledningen kan vara omedveten om vad som skett. Samtidigt vet jag inte heller exakt var de vattentäta skotten går – var exakt den högsta ledningen drar gränsen för vad de berättar. Jag skulle därför vilja uppmuntra Anders Gerdmar till viss försiktighet gällande ett ämne där han sannolikt vet mindre än han föreställer sig att han vet. Nu har emellertid Gerdmar genom sitt ställningstagande och öppna brev gjort sig till en av talespersonerna för Livets Ord oavsett om detta var avsikten eller inte. För att bemöta är jag tvungen att tänka om det på det sättet.

Anders, jag önskar inte vara hård emot dig, men jag måste vara skarp emot vissa av dina antaganden. Jag hoppas du ser skillnaden. Du bör ta åt dig när jag riktar mig till Livets Ord och Livets Ords ledning – du tillhör den genom din position som teolog eftersom du gjorde detta offentliga uttalande.
Jag sammanfattar nedan i punktform och gör sedan ett bemötande under sammanfattningen med samma rubriker som Gerdmar själv använde.

 • Bloggposten ifrågasätter graden av begångna övergrepp och hakar upp sig på att en rubrik hävdade att övergreppen fortfarande pågår, men bloggposten berör inte kärnan i budskapet, det vill säga det onda som skett.
 • Bloggposten vill hävda att en journalistisk spegling av samhället kan jämställas med en domstols krav på absoluta bevis i varje detalj
 • Bloggposten anklagar UNT för att manipulera med statistik utan att föra fram trovärdiga exempel, samtidigt som bloggposten gör sig skyldig till åtminstone något jämförbart
 • Bloggposten tycker att negativa berättelser ifrån avhoppare omyndigförklarar befintliga medlemmar
 • Bloggposten tycker att det minsann inte var snällt att göra såhär på Livets Ords födelsedag
 • Bloggposten tycker att UNT säger för lite om vad Livets Ord gör bra idag, men den säger inget om det Livets Ord vet att de borde göra men vägrar göra
 • Bloggposten beskyller UNT för att inte vara liberal, men med en alldeles egen uppfattning om vad ”liberal” betyder, samt än värre, utan att ta ansvar för att det var Livets Ords eget fel att deras bild enligt Livets Ord inte kom fram i den mån den borde ha gjort

 

”Osmakligt”
Vad vi menar när vi säger ”andlig våldtäkt” är att många människor vittnat om att de avsiktligt eller genom grov försumlighet i många fall har utnyttjats systematiskt, i många fall har trampats på, i många fall demoniserats, och i många fall fått sin själ vänd ut -och in med själavårdsinformation, vänskapsangiveri eller bibelskoledeklarationen som vapen. Detta är i alla fall vad avhoppare vittnat om har skett.

Jag säger inte att allt detta händer fortfarande även om det finns vittnesmål om att det hänt ganska nyligen. Jag noterar att UNT dessutom använde fel tempusform i citatet, så det var inget fullständigt citat när Andréas citerades (han sa inte ”begår” utan ”begick”).

Att många som krossats var barn när det skedde gör inte saken ett dugg bättre. Vore det inte åtminstone på plats att söka upp och be om förlåtelse till alla de BARN som tvingades och/eller övertalades att spy upp demoner i kollekthinkar under Whaley-tiden? Det är inte någon godkänd ursäkt att lite löst säga att man gått vidare ifrån Whaleytiden (eller en säga att Whaleys var helt ute och cyklade, detta innebär ingen upprättelse om man säger). Eller är det inte självklart för Livets Ords ledning att till och med en sådan enskild händelse kan vara förödande för en individ? Ni tror ju (väl?) inte längre att det var Gud som verkade genom Jane Whaley. Och var det inte Gud, vad var det?

Många har alltså fortfarande ärr för livet bland annat ifrån den perioden. Vad spelar det för roll att det var länge sedan? Ni har klasslistorna, sätt igång och leta! Eller ångras detta inte? Var detta inga övergrepp? Är det okej att låta dessa – i brist på bättre termer -andliga våldtäkter – få ha skett utan att åtminstone samma tid som lades ner på att bryta ner också läggs på att söka upp dem och bygga upp igen? Att Livets Ord gör mycket gott idag, det gör ni säkert, är ingen förmildrande omständighet för att låta den bågnande mattan Livets Ord sopat människor under få fortsätta att se ut som en skidbacke av tyg. Eller tycker ni att ni gjort tillräckligt genom att lyssna på det fåtal av alla offer som faktiskt varit så obegripligt modiga att de sökt upp er trots de stora risker detta medfört för dem? De är givetvis, förstår alla bemyndigat intelligenta människor, bara toppen på ett isberg. Att acceptera en repa i lacken eller låta människor lida hela livet, det är frågan. Skäms för att ni försvarar er!

”Obevisade anklagelser
Det vore minst sagt märkligt om Anders Gerdmar inte är medveten om åtminstone en del av det som tidigare skett, så jag förstår inte ens vad han är ute efter. Vill han påskina att det skedda inte hänt bara för att UNT inte la fram en doktorsavhandling som grund för artiklarna? Varför valde Livets Ord aktivt att inte bemöta anklagelserna i UNT när ni hade chansen?

”Osakligt
Anders, du pratar om att manipulera med statistik. Okej. Hur många medlemmar har ni sammanlagt haft genom åren (räkna förstås bort dem som gått hem till Herren)?

Livets Ord fick drygt 1000 nya medlemmar för ca fyra år sedan när alla barn plötsligt räknades in i statistiken utan att föräldrarna tillfrågats innan. Räkna gärna bort dem också så siffrorna blir jämförbara. Så – hur många procent av det totala antalet medlemmar ni haft utgörs av det nuvarande medlemsantalet exklusive barn? Kan du se en statistisk möjlighet för ett visst bortfall? Du talar om de 1500-2000 vuxna som fortfarande är kvar, men jag slår vad om att dem som lämnat är minst lika många om inte flerdubbelt i antalet. Jag nämner detta eftersom du manipulativt nämner att de nuvarande medlemmarna röstar med fötterna (barnen också, alltså?).

Du vet som forskare hur en normalfördelningskurva ser ut även om de kanske inte används inom teologin i samma utsträckning som i psykologin. Visste du om att de som sticker ut hakan när det är svårt att sticka ut hakan är mellan en och tre procent av dem som upplever behovet?

”Omyndigförklarar medlemmarna
Enligt vad jag fått lära mig när jag läste socialpsykologi är det helt vanliga människor som söker sig till sociala sammanhang med ett tydligt mål (du valde ordet ”sekt”, jag breddar lite), med invändningen att det är färre ifrån arbetarklassen och färre ifrån överklassen. Dessutom menar vissa forskare att medlemmar i sådana organisationer till skillnad ifrån vad många tror, faktiskt har en marginellt högre IQ än genomsnittet. De med högre IQ har större behov av såväl målinriktning som utmaning. Jag tror vi kan vara överens om att Livets Ord på sitt eget vis har utmanat och fortfarande utmanar folk.

Att man stannar i ett destruktivt sammanhang beror nästan bara på sociala faktorer, även om en stark psykologisk faktor är teorin om successiv kostnadsökning som du säkert känner till (man vill inte förlora det man satsat eller sagt till sig själv att man är redo att satsa). Sammanhållningen är också en viktig faktor både till att man går med och att man stannar kvar. Man är inte ointelligent eller omyndig för att man går med eller för att man inte lämnar. Logiska faktorer spelar inte så stor roll i sociala sammanhang, oftast. Men att en organisation har många intelligenta medlemmar är inte i sig något tecken på att organisationen ej är destruktiv. Som kristen ska man heller inte förakta sanningen om att människor kan få Gudsmöten i destruktiva sammanhang och att sammanhang inte behöver vara synligt destruktiva förrän man går över en synlig eller osynlig gräns.

”Otrevlig födelsedagspresent
Jag känner till flera som inte velat fira sina födelsedagar alls efter sin tid på Livets Ord. Sånt är ju trist när det händer.

Jag kan faktiskt förstå din besvikelse, Anders, när du finner att de inte nämner det goda ni gör idag. Detta hade kanske varit på sin plats. Men kanhända är det så att till och med de som inte delar vår tro på Jesus Kristus anser att det är viktigare att städa upp efter tidigare hänsynslöshet, än att visa på  att organisationen överlevt och numera är en framgångssaga som hjälper fler än man stjälpt? Jag tror nog att ni hjälpt fler än ni stjälpt, men detta är kanske inte måttstocken i kristna sammanhang. Ni är väl inte utilitarister?

”Liberal tidning”
En grundläggande liberal värdering är att information och utbildning skapar attitydförändring. En liberal tidning är inte utbildare utan spegel av dem som har incitament att speglas. Livets Ord valde aktivt att inte svara. Ulf Ekman valde att avboka intervjun eftersom han inte gillade frågorna. Jag minns från min tid på informatörsutbildningen att detta är bland det dummaste man kan göra i mötet med media. Det är alltid bättre att svara för att väga upp exempelvis kritik. Tidningen kan inte vara snälla bara för att de är liberala, och själva klistra in en gissning om vad ni eventuellt tycker. Att gnälla som du gör nu i efterhand är bara patetiskt. Det är ert eget fel att er bild inte kom fram. Jag som lät mig intervjuas råkar veta att journalisten som hade huvudansvaret var mån om att föra fram en balanserad bild. De hade nog förväntat sig att jag, Andréas och Erika m.fl. skulle vara i ena vågskålen och aktiva medlemmar (som t.ex nattvandrarna) såväl som ledningen skulle vara i den andra. Nu lämnade ni de stackars Nisse och Lisa i sticket och så har ni ens mage att anklaga UNT för den effekten. Skäms för detta också.

 

John Nilsson

 

UNT UNT UNT UNT UNT Anders Gerdmar

=>

Ämne: Ledarskap, Mediekritik, OPINION & DEBATT, Övrigt

 • Jonas Rosendahl

  John Nilsson – Jag har uppfattat dig som saklig i din argumentation många gånger och har gjort genom åren. Men när det gäller denna artikel så undrar jag lite. Är det helt omöjligt att förstå att Gerdmar reagerar över att man plockar fram 10 st avhoppare i en artikel som dessutom har att göra med livets ords 30 års firande?

  Det som jag däremot reflekterar över och som är intressant det är ju livets ords relativt nyfunna acceptans i Uppsala och dessutom finns det en förväntan från livets ord på en acceptans, Gerdmars bloggpost visar ju på detta. Den är intressant och relativt ny. Ser man till väckelsehistorian så går ju de flesta rörelser just denna väg, från att ha varit smutskastad i media till att bli accepterade av media alltmer. Gunnar Hallingberg tar i sin bok om Läsarna på 1800 talet upp just denna aspekt där frikyrkokristna fick löpa gatlopp i många tiotals år i både aftonbladet och Dagens Nyheter.

  Men de frikyrkokristna brydde sig inte särskilt mycket man jobbade på ändå. Här har ju i nutid livets ord förändrats, förr brydde man sig inte så mycket heller men nu förväntar man sig acceptans och blev på det sättet säkert förvånad över artikeln i UNT som plockar upp ”avhoppar argumenten”.

 • ps23enkristen

  Jhon det här känns inget bra längre, ber dig och Ahletheia tona ner detta nu…För alla andra behöver inte också lida för enskildas lidande ,och pågrund av andras övertramp i okunskap, eller med vet och vilja .Det har felats både här och där och i denna fråga …Jesus har all makt, och det här blir inte honom och det drabbade till hjälp…Oavsett hur många eller få det var …

  Detta kan istället ledda till fler sårade och splitrade och skadade och lidande ,om det inte sköts på rätt sätt… Och vi kan ta det mesta privat tror jag ,och det är väl upprättelse och befrielse vi vill ge och få och inte nedbrytelse ? För det här hamnar nog inte bara mellan olika kristna ledare och kristna sammanhang och mellan olika kristna …Utan i famljerna och mellan familje meddlemarna och mellan släktingar och vänner och redan fiender … Och kan eskalera till än mer elände, än det varit…

  Och även för allmänheten och samhället och i deras privatliv med …Och kan slita sönder livet och församlingen på det ena området efter det andra, tillsammans med mycket annat som skett och sker….

  Och jag vet vad jag talar om …Har verkligen sett vad det kan ledda till …Och i frågan om whaelys befrielse teologi som var inom Livets Ord från ca 1987-1992 ,och som på ett intern mötte 1992 Ulf och Roberth meddelande att de tog avstånd ifrån för det inte var skrift enligt….Så insikten kom till slut och vi bröt med Whaelys när det gällde den läran och dess tillämpning då, som församling…

  Men att de ändå välsignade Whaelys ,som också varit oss till mycket välsignelse också, men att vi inte kunde forsätta samarbeta med dem längre pågrund, av denna felaktiga lära …Så de kom till insikt om detta som sagt , och bröt med dem också 1992 …

  Men det var en tid som satt sina djupa spår det kan vi inte förneka om vi vill vara sanna som var med då …För denna felaktiga och mycket överdrivna befrielseteologin det var, är att likna med primalskriket inom psykologin på 1970 -talet ,blandat med skrikande tungotal och olika höga ljud …För att man skulle befrias från demoner så syftet var ju gott. Men metoden missvisande och fel och skadlig…

  Så man kan se att både forskar och vetenskap folk ,och inom psykologin och teologin och Kyrka och media och enskilda …Gör sina dunder tabbar ibland, som sen folk drabbas av, och kommande generationer av vågsvalen efter det med…

  Och nåt värre , har väl Svensk kristenhet inte skådat och varit med om , än detta i modern tid , som spårade ur med Whaelys befrielse Teologi fullständigt, fast avsikten var god,…Som med så mycket annat som varit fel och spårat ur … Hos samhälle och och Kyrka och andra sammanhang…

  Men det vore väldigt fel att förneka det, och att inte folk fick problem av det, och dras med av än idag …Och jag fick känna av det mycket personligt och nära familj till mig … Så jag vet vad lidande kan innebära och på grund av felaktig teologi och tillämpning av …

  Men nåt som predikades också ofta på Livets Ord var försoningen ,Guds försonning med sig själv i Kristus så att han inte tillräknar oss människor våra missgärningar 2kor 5…

  Och att Kristus nu mannar oss låt också ni försona eder med Kristus med Gud …Och då förstå med vår nästa och oss själva och livet i sin helhet som Gud vill efter bibeln…. Så vi kan få all den nåd och hjälp vår nästa och vi och livet behöver nu och alltid och för hela livet och under hela livet … Och tron och bli frälst av Gud och evigt liv med Gud med…

  Och nåd för vår nästas och våra synder och brott och övergrepp, och lidande och problem, eller kontroll av sådan art ,så det kan räknas som en Andlig våldtäckt …

  Genom en alltför kontrollerande hållning och metod och manipulation för att övertyga ,och att få andra, och sig själv…Och kyrka och samhälle ,eller inom andra sammanhang och i privatlivet att göra som man vill ,och i ett visst religiöst eller icke religöst system … Är förstås inte rätt mott människan eller en gemmenskap av människor och kan ledda till mer eller mindre allvarliga problem av olika art…

  Men även om inte läran och tillämpningen och det sociala livet och samhället och kyrkan/ församlingen och andra sammanhang , inte alltid varit genom sund och i Anden.. I världen och Israel och Sverige . Eller i Livets Ord Trosrörelsen så har ju Evangeliet trots allt också förkunnats mitt, i allt detta ,och av Livets Ord, och Trosrörelsen…

  Men jag tror verkligen trosförkunnelsen i sitt original ursprung från Kenyon/ Hagin är missvisande till visa delar ,och att det går att rätta till som annat…

  Och som jag känner den rörelsen och Livets Ord och Ulf Ekman…Så tror jag att de i huvudsak haft goda ambitioner och även Whaelys …Och även gjort sina fel och riktigt rejäl med ibland som vi alla människor och kristna kan ha gjort …Och som även förorsakat bekymmer och problem och lidande och mycket svårt lidande med …

  Som vi behöver all Guds nåd och förbarmande för …

  Och under vår nu kommande framtid alla människor och vi kristna, och livet, och de kommande generationerna, om det som kommer i övrigt också av gott och ont och gjort …Ja angående allt det kan vara, och för att klar av som nu kommer också, förutom det som varit, och under hela kommande livet ..Och vill vi det så klara vi av det med Guds nåds hjälp och sanning efter bibeln om allt…Och står åtminstone himlens dörr öppen för oss i slut ändan ,om vi vill tro på Gud och hans nåd för alla och oss och livet och Guds församling …Genom Blott Jesus förtjänst, som den rättfärdighet Gud ställt fram i tro ,och till försoningsmedel i hans blod i tro rom 3 …1kor 13 störst av allt är Kärleken…

  Gud välsigne er och dig Daniel , frid !!! Ronny ps 103 …Och lite ros och ris behövs nog ,annars blir det nog inte riktigt…Och behöver nog även Jag och unt och du…Jermia 31:3 Med evig kärlek har jag älskat dig och jag låter min nåd förbli över dig…Det gäller oss alla och unt om vi vill, eller när vi är redo…

  Och i en psalm i bibeln nångonstans står det att Herrens nåd ska var över er ,så mycket ni förtröstar på Herren…Och någon annastans också i bibeln…Att han stillar strider intill Jorden ändar…Med Herren kan det bli tryggt och gott och välsignat och försoning och fin gemmenskap med Kristus med Gud.Och igen och igen hela livet oavset vad det är om…Inget är omöjligt för Gud det jag lärt av Ulf på möten på Livets Ord ..Och jag tror honom om det och främst Gud och Ordet bibeln…För man måste frukta Gud mer än människor och sig själv och tillåt andra gör mer än oss själva med ..Och uppmuntra …

  För ingen är så felfri så vi inte gör några fel eller nån kyrka eller kyrkoledare … Frid Ronny

 • Håkan nilsson

  Det är ju deras eget fel att artikeln blev så negativ för LO, de ville ju inte medverka. Jag har jobbat inom media hela mitt liv ( nu är jag pensionär sedan 7 år tillbaka) och vet hur det funkar. När folk inte vågar ställa upp på en intervju blir journalisterna mycket misstänksamma och menar att de har något att dölja. Detta gör motparten mera trovärdig och de får mera gehör och utrymme.
  Ser man på väckelsehistorien så har det alltid varit så att när rörelsen börjat svalna blir den inte längre förföljd. Tänker på vad Jesus säger ” ve er när alla talar väl om er.”

 • Det är inte svårt att se en trend, en utveckling i olika
  hänseenden i pingst. Det finns några positiva men också negativa trender. Det negativa kan i många stycken tillskrivas Livets ord och dess utveckling. Genom
  den sprickan i muren har det ständigt tillförts främmande inslag till svensk kristenhet. Inflödet stannade i början där, men har numera en öppen dörr till de flesta arenor i pingst. Budskapet var då, era församlingar är döda,
  underförstått här finns liv. Budskapet numera är: Låt oss enas, under påven? Jag vet inte riktigt hur man skall värdera skillnaden.

  Från att från början varit vaksamma och inom pingst är man numera hejdlöst förtjusta i det Ulf Ekman presterat. Det är nämligen en prestation, och i allt väsentligt hans egen. Jag har inte ork att exemplifiera allt, ni vet det mesta redan. För att väcka intresse lockade han till en början med spekulativa inslag, ofta importerade från USA. Hans aggressiva spelstil bar frukt i form av att nyfikna människors behov förde dem inom skotthåll. Hans direktkontakt med ”tronen” imponerade och han växte. Hans väg blev bredare och bredare. Den ödmjukhet som borde vara hans följeslagare tappades bort undertiden. Att döma om inläggen här har den inte återvänt.

  Numera är han och hans rörelse etablerade på den kristna marknaden och han har upptäckt ett nytt träd att klättra upp i, göra ett nytt avstamp. Nu i den katolska kyrkan. För många har Ulf Ekman blivit någon sort
  utvecklingsprofet och fullt möjlig att samarbeta med.
  Tillsammans med hans nya katolska omgivning finns det ny mark att bryta. Det vore väl inte orimligt att tänka sig att han på några håll ändå får motstånd. Förhoppningsvis också inom hans egen rörelse, Livets ord. Jesus varnade för falska profeter. Hur känner
  man igen en falsk profet? Det är inte så lätt, han går inte omkring med en skylt, det står ingenting på visitkortet. Han ger enligt Jesu undervisning sken av att vara mer andlig, mer troende, mer hängiven än andra. Förmågan att dupera är en av den falske profetens mest användbara egenskaper.

  Att förfalska, förändra och ”skruva” evangeliet är ingentingnytt, det har pågått under hela historien. Det står att läsa i bibeln på många ställen och det skall tillta i den yttersta tiden. Predikstolen är en farlig plats. Den som uppträder där får inflytande över andra människor. Det är inte en plats att rekommendera för den som är nyomvänd. Läser vi i bibeln. ”Akta er”, sa Jesus. Vi har all anledning att ta varningen på allvar. Det ligger mycket i potten.

  Vi behöver inte bara botanisera i 80 – 90-talet. Nutid,
  känns inte heller tryggt vad avser Ulf Ekman och Livets Ord.

 • Jag tycker inte att det är svårt att känna empati med ledningen. Det är bara detta att vad de gjort är hemskt och vad värre är, skadan förblir oläkt eftersom det antingen saknar insikt om synd alternativt viljan eller modet att bekänna den.

  Anders Gerdmar skrev på facebook samma dag som han la ut bloggposten, att han tyckte att de som upplevt sig felbehandlade av Livets Ord borde boka ett möte med pastorerna. En sådan hemsk sak att säga visar på att man antingen inte förstår djupet av skadorna eller inte tror på att skadorna existerar. Jag vet inte om Anders insåg detta och tog bort posten ifrån facebook senare. En stund därefter la jag ut denna bloggpost.

  Steget efter skulle förstås även vara att lägga de primära resurserna på att reparera för dem man förstört. Jag tror att något sådant skulle positivt chocka många kristna, och de skulle bli ett exempel som människor talade om i åratal.

  De kan vara glada för att de hör människornas smärta genom ett filter.

  Men jag tackar dig för din ärliga feedback.

 • Det Gerdmar visar är att han antingen inte tror på att skadorna är i närheten av så djupa som framkommit i UNT, alternativt inte tror att de existerar alls. Skulle han ha full insikt här vill jag tro att han inte hade postat sin bloggpost. Men han gör sig till talesman genom sin position och öppna brev, trots att jag tror att han egentligen är en rätt mjuk och fin man. Jag har mestadels hört gott om honom.

  Men det han gör när han så övertygat för fram sin åsikt, är att han kör över dem som jag försöker hjälpa. Hade jag trott att han fullt ut förstod hade jag varit mycket skarpare. Som jag sa tidigare, det som hänt emot människor är inte den banala skada som uppstår om någon slår till dig på käften på stan så du måste uppsöka akuten. Sånt kommer man oftast över på alltifrån några veckor till ett par år. Man måste ställa det som hänt i proportion till den mildhet man använder i bemötande och förmaning.

  Jag minns att jag på 80-talet retade mig på att t.ex Expressen fokuserade så mycket på ekonomin, när det var teologin och främst det totalitära maktutövandet som väldigt tidigt dominerade problembilden. Att det avslöjades att Livets Ord sanktionerade barnmisshandel var t.ex inte exempel på smutskastning utan fakta.

 • Det är ju lätt att tänka att någon som inte kan svara på vissa besvärliga frågor hellre väljer plan B, att hävda offerrollen, som ju blir lättare efter att man själv bidragit till att ens egen bild inte kom fram. Detta stärker sammanhållningen i en grupp men är till föga hjälp för gruppen om sammanhållningen byggs upp på något sådant.

 • Det är ju lätt att tänka att någon som inte kan svara på vissa besvärliga frågor hellre väljer plan B, att hävda offerrollen, som ju blir lättare efter att man själv bidragit till att ens egen bild inte kom fram. Detta stärker sammanhållningen i en grupp men är till föga hjälp för gruppen om sammanhållningen byggs upp på något sådant.

 • Karin

  Jag tar gärna en kölapp för att sitta ner och prata med någon av pastorerna! I en anda av försoning…

  Ett gott råd till Gerdmar och co:

  En debatt är aldrig intressant om man inte är öppen för möjligheten att man har fel.

 • Berndt Isaksson

  John Nilsson – tack för det du gör med detta du skriver. Det är viktigt. Vore de ledande på Livets Ord förnuftiga så skulle de ta till sig det som exempelvis du och Andreas Glandberger skriver. Men inget tyder på det. Utan ”framgångssagan” har ”stigit dem åt huvudet” och i samma övermod de visade på 80-talet uppträder de idag. Lite annan förklädnad/språkbruk, men i grunden samma övermod .

  Ibland brukar Ulf Ekman framställas som smart och slipad och med en förmåga att dupera journalister och kritiker. Men en sak står tydligt fram; det var mycket osmart av honom att vägra delta i UNTs intervju därför att avhoppare och kritiker skulle få komma till tals. Hur tänker han då, kan man verkligen undra? Tror han att han ska få stå oemotsagd i UNT på samma sätt som han får stå oemotsagd i sin stiftelse?

  Jag skulle inte bli förvånad om UNT kommer få det ”hett om öronen” och då med kritik från helt oväntat håll, efter denna artikelserie om Livets Ord. Livets Ord är nämligen idag en mjölkko för Uppsala kommun genom de stora konferenser man anordnar som också genererar stora inkomster till kommunen och ”Money Rules The World”.

  Livets Ords sociala satsning är givetvis ett smart drag för att göra sig populära. Ingen jämförelse i övrigt, men till och med vissa terrororganisationer i Mellanöstern satsar stort på social hjälpverksamhet för att bli populära bland folket och vinna anhängare. Som sagt, ingen jämförelse i övrigt.

  Berndt

 • Jag hoppas verkligen inte att jag sårar någon med det jag skriver. Att ”såra” och ”göra ledsen” är inte samma sak. Det är naturligt att bli ledsen när man läser obekväma saker. Jag vill bara att det fördolda ska upp i ljuset för att människor ska kunna få upprättelse. Det är en ära för Gud att fördölja saker för en tid, för att ge oss bräckliga och felbara människor tid att ställa saker till rätta, men efter att det gått en tid (mycket längre tid än förargade människor tycker är rimligt, Gud är tålmodig) tillåter han att saker kommer fram.

  Att Anders Gerdmar inte är skyldig till Livets Ords historia hoppas jag framgår. Men han bör utforska vad som är fördolt (Ords. 25:2). När jag träffar honom nästa gång kommer jag att be om förlåtelse om någon av mina formuleringar var fyrkantigare än nödvändigt, men budskapet i sin helhet är jag övertygad om är rätt, annars skulle jag inte skrivit det.

 • ps23enkristen

  Jag vet inte vad vi ska göra för de som lider ännu av felaktig lära och tjänst …Som jag och du och en del anser det varit i Livets Ord, så länge som de, ännu inte vill tala öppet om saken … Och som jag förstår det handlar det inte bara om Whaelys befrielse teologi …

  Utan den var bara en påbyggnad, som annan lära och tjänst varit i trosrörelsen och Livets Ord med .Som går att byta ut mot annat, eller till mer av annat också, förutom det man har i den grundlägande läran från Kenyon/Hagin…Den sk Trosförkunnelsen…

  Bidningarna till felaktiga andra läror tror jag man kan finna i den…

  Som tex i den positiva bekännelsen som lovar välgång och lyka i allt för Guds rike och privatlivet…Bara vi bekänner positivt och inte negativt efter bibelns löftes Ord, och det som sägs vara från Gud …Den läran leder till verklighetsförnekelse tror jag, och bristande empati och förståelse …Så man blir otränad och ovan på det området…

  För den ger inte utrymme för lidande och medlidande och tröst och kärlek riktigt i processen från mörker till ljus, och till helande och befrielse och upprättelse …Och handikapar en brukare av den, tillslut tror jag …Och är min erfarenhet, men det går att få empati genom Gud ,och den uppövad igen ,om den gått förlorad på ett eller annat vis, eller på grund av den läran .Är också min erfarenhet

  Och de som lider när vi möter dem ,får vi stödja och bedja för, så gott vi kan, och hoppas de får lindring och det blir bra trots allt tillsist…

  Sen så tror jag att ni valde en fel tidpunkt att gå ut med detta mot Livets Ord nu …Då de firade 30 år som församling…Detta kunde vi tagit senare vi ett mer lämpligt tillfälle …

  För Livets Ord är mer öppet och socialt och empatiskt nu än för …Jag fick personlig förbön med stor empati på Bönejouren nyligen veckan innan…

  Men nu är vi där om det som ännu inte pratats ut om och blivit löst helt än …Och det var bra att det fanns någon /några som vågade att ta upp det…Och kanske det är Guds tid nu med …För varför ska den som lidit länge redan, behöva lida länge till utan förståelse och hjälp???

  Men jag tror inte detta löser sig genom pajkastning av olika form…Utan att vi ödmjukar oss för Jesus och korset och uppståndelsen och bön för de lidande och varandra och oss själva och livet …Och med bön om att vägen blir upplyst och klar för oss…Och om hur vi ska gå vidare, och varandra till mötes ,tills vi lyckas genom livet …Det är min tro och bön…Och jag kanske behöver förnyelse…Så fråga vad Gud säger och be honom om att hans vilja får ske …För de lidande så det blir bra med dem och deras liv och tro på Gud …Och de som ännu inte förstår med, och för alla berörda , liksom om allt…

  Det tror jag är vägen… Och till alla 1tess 5:19-21 Förakta icke profetiskt tal men pröva allt och behåll vad gott är… Och kom ihåg 1kor 13 Kärleken är störst av allt …Och den tror och hoppas och uthärdar allt…Och att det är inte bara en bekännelse det handlar om och en dans på rosor …Utan Kärleken till oss från Gud eller nån annan lider ibland i sin kärlek…Och den hyser icke ag för en oförätts skull ,och älskar icke orättfärdighet utan sanningen…

  Och om man kan se sin fiende och vän och sig själv och livet genom Jesus…Blir det uthärdligare …Det är omöjligt att inte älska Gud mer än nåt annat och sin nästa som sig själv och livet…När man får som vanna att gå med allt till Gud och korset och uppståndelsen till evigt liv igen med Gud …Och lär sig tro på Gud och Ordet, och tron växer genom livet och trots våra och andras övertramp och lidanden…Och då blir nåden en verklighet för oss som vi förstår Gud vill ge vår nästa och vän och fiende och oss…Och till oss att ge till varandra och oss sjäva …Och efter behov….

  De som ännu inte förstår behöver nåd av Gud och oss för att det inte förstår tills de förstår …Och vi för att uthärda det …Tills de och vi vill tro Gud och varandra om verkligheten som den är och varit och blir …Och gå vidare och varandra till möttes som Gud vill…Då är det seger i Jesus namn ,amen…Och ibland får man klara det ensidigt med Gud …Gud välsigne dig du tappre stridsman och ni på Ahlethiea , och de som lider, och dom som ännu inte förstår, och alla berörda …Och förlåt oss Gud och gör allt väl som du vill och ta hand om hela livet och gör det helt väl som du vill i Jesus namn,amen

 • mannnen

  Du riskerar att såra medlemmar på livets ord, eftersom hatet mot dom troligen ökar med sådana krigsrubriker som ni för fram..

 • Karin

  Tack John för att du påpekar en väldigt viktig sak i sammanhanget – den kanske allra viktigaste!

  Nämligen att det är många BARN som farit illa.

  Barn – som inte själva valde att gå med i församlingen.

  Barn – som hade hela sitt sociala sammanhang på Livets Ord (föräldrar, vänner, skola och ungdomsverksamhet).

  Barn – som inte själva fick välja sin tro.

  Barn – som frystes ut om de gjorde fel eller inte trodde på samma sätt.

  En vuxen människa som väljer att vara med i en församling har alltid ett eget val. Men ett barn har inte det. Och ett barn, som inte har kontroll över sitt eget liv, är mycket känsligare för påverkan utifrån.

 • Pingback: Åtgärdsplan för upprättelse | Den tvivlande agnostikern()

 • ps23enkristen

  Det låter vettigt Gud förlåter.. En präst sa en gång till mig man behöver mycket förlåtelse….Det stämmer verkligen , att man behöver ge och ta emot mycket förlåtelse…Egentligen obegränsat för det är det Jesus lidande och död på korset vittnar om, och uppståndelse från de döda till evigt liv med Gud …Det är Kärlekens sätt att lösa problemen på…Och hälsa oss välkommen trots allt ,samtidigt som han gör allt väl på sitt vis också Gud …

  Jesus säger ju, kom som du är ,och i hans och Ordets närhet ser man klart och kan lära sig ,och det man inte såg förut ,och blir allt väl, som han vill , när man vill och är redo…

  Och i Herren Jesus närhet förtärs allt ont och blir man löst och fri med Gud och överlåten till Gud om man vill var i hans närhet … Och de som öppnar sig för Gud , som man ber för och är med också, om de vill, och när de är redo …Men själv blir man fri och vårt liv fritt för Gud …När man väljer gemensam förändring som Gud vill, när andra vill det också …Och även när det måste bli ensidig omvändelse till Gud, när vår mottpart inte vill gå med på förändring från Gud också …Eller ej ser behovet då får man ge det yterligare tid i Guds närhet så man ser klart vägen vidare …Och ibland har man misstagit sig och fattat fel och hanterar saker och ting på fel vis också…Och då gäller det söka Gud och bättra sig och ta sitt ansvar på rätt sätt…Så löser Gud det med …Det är min erfarenhet…

  Och ibland får man bara i kärlek förbli i tron på Guds nåd och sanning och goda vilja genom Guds kraft .Och förstå att bara de trodde, eller ville vända om ,skulle allt lösa sig och bli bra som Gud vill …Och ibland dröjer det eller sker kanske aldrig…Men i närvaron av Gud och korset klarar vi av det med, på Guds vis .. För .det är ju hans vilja och nåd och sanning och godhet om allt och alla och oss ,och det han vill som behövs ..

  .Som också måste uppenbar för oss och bli vår vilja med , genom bön och tron, etz. . För vår vilja och andras är inte alltid Guds vilja …

  Så ibland blir det i Getsemane vi befinner oss före vår korsfästelse…Och får be: Fader om denna kalk kan gå mig förbi låt det ske ?.Men ske inte min vilja utan din…

  Och när vi så ger upp vårt allt och vad vi vill, och vår egen ära och prestige och kraft och kamp och vårt högmod .Och vår oböjlighet och förhärdelse och vanemässighet mot Gud, och förblindelse av denna tidsålders Gud .Så vi inte ser härligheten som utgår ur kristi ansikte, eller inte helt kan förenas med Kristi härlighet för vår synd och förstockelse skull …Och börjar bli mer och mer ödmjuk och behärskad och barmhärtig och mild genom livet och trygg med Gud om allt .Och ödmjuk för Gud och nästan och oss själva och livet .Och tron och Guds församling i dess mognad och omognad och hos oss och andra och angående livet i stort och smått …Och om Guds vilja framför allt…Då uppenbaras den för oss också och vi förstår bättre hans vägar och tankar och kan lättare behärska oss för och göra det Gud vill…Fast det skulle fallt sig helt onaturligt för oss innan vi kom dit hän…Men sån är det att vandra med Jesus vi och livet förändras.. Och tyvärr kan det bli sämre med oss när vi går våra egna vägar i våra egna tankar…Och kanske aldrig som för igen…Men på nya finna vis när vi väl vänder om , om vi vill igen…Och igen och igen osv…Och sån tror jag det kan var med hela församlingar ibland och andra sammanhang och våra privatliv med…

  Det finns folk jag inte velat förlåta men det blir då också ett avstånd mellan Gud och mig då , precis som med all synd om jag inte omvänder mig till sist …För det är en synd att inte förlåta när Gud förlåter….Liksom att inte erkänna sin synd när Gud kallar nåt synd och be om förlåt …Men däremot är Gud mycket förstående när vi inte ännu vet att vi handlat fel tror jag…Omständigheterna kan ju skylla för oss att vi gör orätt mot en del…När vi tror vi rättfärdig verkar för det rätta och som troende på Gud och Ordet…

  Men Herren Kristus vill alltid manna oss att försona oss med honom med Gud och alla och oss själva och livet på Guds lämpliga vis …Och då får vi frid med Gud och de som är redo ömsesidigt och ensidigt med de som ännu inte är redo…Och så ska vi hålla frid med folk så mycket det kommer an på oss…Och tänka på att allt har sin tid…

  Och sen kan man inte bara slå folk på käften ,och nästa dag komma som om inget hänt, med falsk fromhet och säga förlåt mig, om man inte verkligen menar det också …För att det står i bibeln att man ska be om förlåt och förlåta också för att bli förlåten…Utan har man sårat och kränkt och skadat verkligen …Kanske det inte är så lätt för mottparten att godta det på en gång ,även om man har rätt i sak…Och ibland har man fel också, eller missbedömer något en del med , för man inte känner till helheten…

  Gud välsigne dig och alla och Anders Gerdmar och livet och församlingen och tron på Gud och Gud främst!!! För människor är det omöjligt att bli frälst ,men för Gud är allt möjligt…Hans nåd är oss mer än nog…Allting har sin tid…Och när Gud giver dag, giver han och råd…

  Klg 3 : 22-24 Herrens nåd är det att det inte är ute med oss,ty det är inte slut med hans barmhärtighet , Den är var morgon ny,ja stor är din trofasthet…

  Det finns hopp för oss alla…Rom 15:7 Hoppets Gud uppfylle eder med all glädje genom den Helige Anden genom tron…

  Det är ju det här Gud vill för alla och vår mottpart och oss alltid och livet …Och endast den gensträvige får var kvar i öknen…Så när han fått oss att vända om från våra egna vägar och tankar till honom och han vägar och tankar som är så mycket högre än våra är som himlen är över Jorden… Då ordnar det sig med allt…Och Guds tålamod är stort..Och nån syndabock behöver vi inte ,,,Det räcker med Jesus från Gud som syndabock på Korset och uppståndelse ifrån de döda till evigt liv med Gud igen … Så får vi nåd av Gud och så sker undren, med alla nåd vi behöver från Gud för livet ,och nästan och våra egna och oss och vän och fiende…Under hela livet och för tid och evighet, Gode Gud i Jesus namn, amen. Herren är vår frid 1kor 13 Kärleken förgår aldrig …Man kan var obekant med den och upptäcka den eller vänt sig ifrån den …Men var inte orolig den finns där hos dig, och alla ,och mig ,hela, hela tiden…Och för evigt också om vi vill…Och där synden överflödade ,överflödade nåden ännu mycket mer…Frid Ronny

 • Birgit Hedström

  Tack Ronny (igen)! 🙂 Hur kommer det sig att du har så mycket uppbyggligt att dela med dig av? Mer än någon annan som jag läst som skrivit på någon blogg… Du är en ovanlig människa (i positiv bemärkelse!!!), hur har du fått denna nära relation till Herren som vi andra märker att du har? Hur har du fått så mycket kärlek, nåd, ödmjukhet och vishet?
  Ps. Har du läst min andra kommentar till dig som jag skrev under ”Förlåtelse, våldtäkter och kobror”? Ds.
  Jesu frid!
  Birgit

 • ps23enkristen

  Tack Birgit jo jag har läst dina kommentarer…När jag blev frälst för 27 år sen kom jag ur ett stort personligt mörker in i ett underbart liv med Jesus Herren …Som jag inte ens viste fanns, varken Herren eller ett så underbart liv som han är att leva med …Och det var så mycket underbart jag fick var med honom om redan från början med ett helt nytt livs gemmenskap…Med Honom och människor och de som var kristna som jag…

  Och Pappa och mamma och min lillebror och syster och jag och min flikvän och en del i vår närhet…Blev alla frälsta inom ett par år …Och alla flyttade vi till uppsala och till samma stads del tillslut …

  Och Livets Ord och pingstkyrkan i Uppsala blev våra församlingar detta var på på 80-talet då Livets Ord var helt nytt…Jag blev föresten frälst skärtorsdagen påsken 1986 övriga familjen före mig från 1984 och framåt…

  Så det var som hela himlen öppnats för oss och mig …

  Jag har aldrig varit så lycklig och tros vis som jag var då och man lärde och trodde allt som förkunnades och praktiserade …

  Och trodde lyckan skulle bestå för evigt…

  Men tyvärr efter några få år förstördes lyckan av personliga misslyckanden och jag blev skild och min bror gick alltför tidig bort…

  Och jag blev bockstavligt talat ett psykfall och vrak och trodde Jesus lämnat mig för all min synds skull…Och vart lika övertygad om det, som innan då jag trott på honom ,att jag var frälst av honom.. Och det var fruktansvärt att var med om att tro Herren lämnat mig …Jag trodde han vill rädda alla andra, men att jag fått min chans …Det var så hemskt att gå igenom denna plåga …Att sakna. och fru och barn som jag var skild ifrån och min bror som var död och minna egna …Som jag dragit mig undan och min församling Livets Ord som jag också dragit mig undan …

  För jag trodde verkligen Herren lämnat mig och som det var kunde ingen få mig att tro annat, eller bara fram till ett tvivel mest …Men jag bad och led så i många många år och tänkt på allt jag viste om Gud och livet och Ordet..Och läst bibeln också, och gick ibland på möten som ett vrak.

  Som bara en stakare och en skugga av mitt gamla jag och liv ..,Jag hade mist allt utom livet och blev helt ensam, för jag självisolerade mig med, och en tid höll jag på at svälta ihjäl …Och senare blev jag hemlös eller sk eftersom jag fick bo hos frälsningsarmen i ca 5 år …

  Och i allt detta komma jag Herren och min frågor om tron och livet nära ibland …Men vi felar ju under hela livet så ingen är ju felfri ..Men Jesus Kristus är ju den samme igår och idag och för evigt Heb 13:8

  Och i allt jag var med om förstod jag han var trogen alla andra och mig vad det än var om…

  Och jag hade ju hört evangeliet från början då jag blev frälst så till sist hade han fört mig tillbacks till tron på honom och att jag var frälst, Och nu är jag mer trygg med Gud än för …Men jag har mycket att lära och mogna i än, men nu går det framåt igen …Och den som fått mycket förlåtet älskar också mycket…

  Jesus Herren är det finnaste som finns som gör livet vackert och vår själ vacker…Den blir som han med honom och hans kärlek…Han är vårt allt och vet allt …Och han vet när jag och min nästa och samhälle och kyrka felar och vilka bekymmer och problem som finns och varför …Och vad som är lösningen …

  Så är det nåt man undra om sanningshalten om och vad som är rätt och fel enligt Guds mening…Om Gud och Ordet och livet och Guds vilja och samhälle och kyrka och vår nästa och och oss själva…Så är det bara be Gud visa oss det och hans lösning och rätt hållning…Och att han hjälper vår medmäniska och oss att ta emot hans nåd och sanning och lösning och låta Guds vilja ske …

  Ömsesidgt eller enskilt tills vår mottpart, vill också, att vi blir ömsesidigt överens om Guds vilja som Gud vill … I det steg som behövs tills allt är väl…Eller det som kan bli väl ,och man vill ,och är redo att gå vidare som Gud vill…

  Och i det behövs ju samtal som gör att vi nalkar oss Gud och varandra som Gud vill genom Gud och genom livet …Och det kan ju innebära mottgångar ibland med, innan det blir bra …Och ibland får man ge upp för det inte går än, att nå samförstånd …Men man behöver inte gå in i fullt krig för det, utan kan ju leva i Guds frid med varandra ändå… Tills det man kan nå samförstånd om möjligt …

  Och problemet behöver ju inte alltid vara min mottparts, utan kan ju vara mitt ,eller nån, eller nåt i mitt liv…Som hindrar också…Lite surdeg syrar ju hela degen..

  Som hindrar gemmenskap och sammarbete och försoning med …Allt är inte alltid som det ser ut..

  I mitt fall skulle jag kunna lägga skulden helt på undervisning och tjänst i Livets Ord enbart…Om jag ville ljuga eller var blind för sanningen…Men sanningen är ju den att jag varit en stor syndare …Och att det ledde till skilsmässa från fru och barn och den finna gemmenskap vi hade ändock med folk, och vår finna församling Livets Ord under 80-90.talet…

  Så man måste skilja på päron och äpplen också …Och det är endast sanningen som gör oss fria …

  För min del har jag mycket också blivit välsignad av Livets Ord ,även om en del inte varit så bra …Och ställt till mycket problem själv ,och annat i mitt liv ,orsakt med …Men mest har jag upplevt det berott på min vilja och minna missgärningar…Både före jag blev frälst och sen jag blev det också..

  Det är väl sån jag är och varit utan Gud i egen kraft när det varit så… Med sina skäl och följder.. Men genom Guds nåd har det ordnat sig trots allt…Och det förstår ju inte den ,som inte tror på Gud, eftersom de inte tror på Gud ännu…

  Som vi som menar han finns …Så det får man ju förstå och ta hänsyn till …

  Och även kommer allt ordna sig genom Guds nåd i ämnet om människor som tagit skada av undervisning och tjänst i Livets Ord med…Om de blir mer öppen och tydlig om den frågan med, om det som är rätt och fel om det också …Och de som sägs vara drabbade håller sig enbart till fackta och sanning också…Och inte läger skulden för alla sinna problem på Livets Ord också…Då kan sanningen göra oss fria om eller när vi vill och är redo…Lik som om allt…

  Det är min uppfattning…Frid Ronny ps 103

 • Birgit Hedström

  Ronny! Det är verkligen ett starkt vittnesbörd du ger om vad Jesus gjort för dig. Jaa, vore det inte för Honom så skulle det vara kört helt klart för oss alla! Jag undrar; har du vänner nu som ni kan stötta och hjälpa varandra? Vad underbart att så många i din familj fick möta Jesus! Ledsen att höra om allt tufft du gått igenom med skilsmässa, hemlöshet och din lillebrors död och hur du mådde så dåligt att du fick läggas in på psyket. Vet du vad jag ibland tänkt på som känns så trösterikt? Jo, att när vi går igenom tuffa saker i livet; dödsfall, sjukdom eller vad än det är så är vi ALDRIG lämnade ensamma. Även om vi själva ställer till det för oss, så inte lämnar Jesus oss för det! ”Med en evig kärlek har jag älskat dig, därför låter jag min nåd förbli över dig” säger Han i Jer 31:3. Läs också Jes 54:10. Önskar dig Ronny en välsignad dag tillsammans med ”vår” underbare Herre och Frälsare Jesus Kristus! Birgit

 • ps23enkristen

  Tack för att du är så snäll mot mig ..Det var en förnämlig uppmuntran till en sargad själ ,med mörker i sig, som behövde det för att bli ljus och fri mer i Gud igen…Frid Ronny och trevlig sommar…Tack för att du gör världen vacker med Jesus ..Tänkte på lilla Idas sommarvisa i Emil nu…Frid

 • Jonas Rosendahl

  Tack för ditt svar John. Från min horisont är det väldigt svårt att avgöra vad som är sant och huruvida det finns överdrifter eller inte. Jag månar däremot den enskilda människan och är intresserad av kyrkopolitik på avstånd.

  Allt gott!

 • Jonas Rosendahl

  Barn som inte har kontroll över sitt eget liv? Kan barn ha kontroll över sitt eget liv eller hur menar du?

 • Jonas Rosendahl

  Det där är en sanning med modifikation i mitt tycke. Församlingen kan vinna anseende bland folket men när det blir en maktfaktor så börjar ledarna oroa sig, då kan förföljelse komma på olika sätt.
  Det varierar således. Det som tycks ha varit unikt i svensk väckelsehistoria är att man ”kört på” oavsett vad sv kyrkan, riksdag och media sagt samt inte låtit det lokala samhällets sociala mobbing hindra om man blev seriöst kristen = läsare.

 • ps23enkristen

  Sen kan man ju alltid gå vidare som Gud vill ,även om inte vår mottpart går oss till möttes ..Då har Gud särskild nåd och särskild lösning och hjälp för det med…Och förmår övertyga oss om hans vilja, och förstå och tro .Och vilja och göra som han vill så med och utan ömsesidig försonning med vår mottpart…Då denne eller de det är inte vill med …Eller om dom dött eller bor långt bort ,och är svåra att få tag på ,och kontakt med:::

  Jhon 14:1 Sa Jesus: Var inte oroliga i era hjärtan tro på Gud tro och på mig …

  Och som morsan brukar säga . När Gud giver dag giver han råd med…

  Allt villar i Guds trygga händer , även om det inte ser ut så…Och Jesus är försonnigen för alla vår synder emot Gud, och livet, och tron ,och Ordet ,och Guds församling, och våra medmänniskor, och våra egna och vänner och bekanta och våra fiender…Och deras mot oss och andra och sig själv och livet och tron och Gud och Ordet och Guds församling med …

  Så Gud klarar av det här åt oss och vips en dag är vi hos Gud i himlen…Om vi kommer till tron på Gud och blir frälst och förblir i tron på Gud och Ordet i Jesus namn,amen…Guds frid och rika välsignelse och för allt genom Guds nåd som Gud vill och för tid och evighet och till ro med Gud och Ordet i Jesus namn ,amen Frid Ronny

 • disqus_wtAiYWYZg4

  Bra skrivet Nils.

  Yeshua Hamashiach vare lovad!
  🙂
  /Lars W

 • disqus_wtAiYWYZg4

  ”Ingen ‘överraskande’ publikfriande omfamning som Jack-Tommy Ardenfors drabbades av då Filadelfia beredde podiet för Ulf Ekman.’ ”

  Tänkte du på Nyhemsveckan? Var det 2007? Sätter aldrig mer min fot där. Vilket inte förändar min välsignelse över Nyhemsveckan under gångna decennier i det gamla tältet.

  Yeshua Hamashiach vare lovad!

 • disqus_wtAiYWYZg4

  This meens war!

  (Sök på Petra + This meens war på Youtube)

 • disqus_wtAiYWYZg4

  Själv söker jag ofta på Petra + All over me då ämnet i den fina sången berör mig.

 • disqus_wtAiYWYZg4

  ”Whaelys befrielse teologi …”

  Finns det något mer demoniskt? Något mer bindande? Än hennes förkunnelse alltså…

  (Youtubba ”Jane Whaley at Livets Ord, Uppsala Sweden”

 • disqus_wtAiYWYZg4

  Finns andra sökningar man kan göra på Youtube:

  ”Livets ord – gaser i magen”

  Befrielse från gaser i magen…Ber de andra närvarande att utrymma salen när dessa gaser släpps?

 • disqus_wtAiYWYZg4

  ”Föredömligt även i jämförelse med t.ex. Göteborgsposten (ober. liberal)”

  De är dessvärre varken oberoende eller liberala. De är helt beroende av Sveriges medlemskap i EU och den tvångströja Bryssel förser Sverige och dess regerande med. Läste för några veckor sedan en ledare där där Sveriges arbetslöshet sägs bero på ”nej-sägarna”… Vilka är ”nej-sägarna”?? Det kan då inte bero på dem som säger ”nej” till utträde ur EU. De är för en fortsatt stigande arbetslöshet m m i vårt arma fosterland. JA till utträde ur EU! JA till Folkhemmet Sverige och ett allmänt välstånd! Leve UKIP! Och de modiga svenskar som förhoppningsvis vågar axla den modiga britten Farage mantel i vårt land.

 • Birgit Hedström

  disqus_wtAiYWYZg4: Förstår verkligen inte vad ditt syfte är (eller jag har väl mina misstankar) att skriva på detta sätt?! Man kan ju undra om du själv inte lyssnat på det Youtube-klipp du vill att vi andra ska lyssna på? Det handlade om en person som Jesus ville hela från sådana magproblem. Sådana här kommentarer anser jag bara har som syfte att misskreditera någon. Oprofessionell låg diskussionsnivå och inte kristet precis…

  Birgit

 • disqus_wtAiYWYZg4

  Vilket kan syftet vara? Anser inte att man ska behöva riskera sin andliga hälsa med ett besök IRL. Bättre att de nyfikna via Youtube får se vilka vansinnigheter som pågår i Guds namn. Han skulle, dessvärre för dessa, inte befatta sig med något sådant. De som inte är besatta när de kommer till en sådan samling riskerar att bli det.

  Har själv haft magproblem och en rad andra s k autoimmuna sjukdomar. Tarminflammationen var något långt värre än bara ”gaser i magen” (som vi ju kan ha lite till mans ibland). Undrade redan då (för ca 20 år sedan) om det rimliga i att fördärva sin kropp med sådant som är en styggelse inför Herren. Sedan 3 år är jag lyckligt befriad från svinköttsförtäring och lider inte av någon åkomma överhuvudtaget. Någon gav mig ljus över Skriften angående detta vid den tiden (för ca 3 år sedan) och gav mig en ”puff” att då helt lämna romkyrkans döttrar i det frikyrkliga Sverige.

  En annan youtubbning som är intressant:

  ”Ulf Ekman talar i tungor på Livets ord-möte”

 • disqus_wtAiYWYZg4

  ”Oprofessionell låg diskussionsnivå och inte kristet precis…”

  Det är värt ett stort Halleujah! och ett Amen! att man inte uppför sig ”kristet”. Uppför sig påven och dennes efterföljare ”kristet” på ett exemplariskt och representativt sätt är jag allt annat än ”kristen”. Messiansk passar mig oerhört mycket bättre på alla sätt och vis!
  /Lars W

 • Birgit Hedström

  Kristet betyder som alla borde veta att man följer i Jesu Kristi fotspår, har hans ord som det ljus och den sanning som man lever efter (eftersträvar i alla fall att leva efter, eftersom vi ofta snubblar och faller i vår vandring). Kristen=lärjungen på Jesus Kristus troende Apg 11:26″…det var i Antiokia som lärjungarna först började kallas kristna”. 1 Petr 4:16 ”Men om någon får lida för att han är kristen, skall han inte skämmas utan prisa Gud för det namnet”. Jag skäms inte för att jag är kristen och har Jesus Kristus som min Herre. Honom som jag vill följa genom hela mitt liv. Tacksam till Gud över att jag av nåd fått bli en kristen.

  Birgit

 • disqus_wtAiYWYZg4

  ”Tacksam till Gud över att jag av nåd fått bli en kristen.”

  Tacka Yeshua – den inkarnerade YHWH – om och när du får mod och kraft att lämna påvedömet med alla dess frikyrkliga avarter och istället bli en Messias-troende.

 • ShmuelS

  Ja du har då 50% rätt, Lars.

 • Birgit Hedström

  Ditt sätt att resonera är verkligen obegripligt. Du börjar prata om påvedömet mitt i allt! Jag har inte sagt ett ord om något påvedöme. Jag står inte under påvedömet. Jag står under Jesus Kristus. Eftersom du inte håller dig till saken utan börjar prata om påvedöme totalt ”out of the blue” tänker jag inte bemöta dig mer i dina märkliga kommentarer. Så det här bli min sista kommentar nu till dig.
  Birgit

 • disqus_wtAiYWYZg4

  ”Du börjar prata om påvedömet mitt i allt!”

  Är inte påvedömet det ”yppersta” i den yttersta tidens ”kristenhet”?

  De kristna i Antiokia kallade sig inte ”kristna” – de KALLADES kristna. Av dem som inte var det. Precis som judar kallades ”juden” av de tyska nazisterna. De messianska i Antiokia var dock just messianska precis som de messianska judarna i urförsamlingens Jerusalem. Det kristna romerska riket tillkom senare och var arvtagare till det hedniska romerska riket – även i seder och bruk.
  /Lars W

 • disqus_wtAiYWYZg4

  Låt mig be till min himmelske Fader – Yeshua – att du ser helheten till 100% en dag… 😉

 • ShmuelS

  Grundskolan klarar du nog med 50%.
  Den högre skolan……………tveksamt. 🙂
  Yeshua och jag har samma Fader.
  Menar du dig vara Fader då?

 • disqus_wtAiYWYZg4

  ”Menar du dig vara Fader då?”

  Det lät skumt, Sam. Skrev jag inte:
  ”Låt mig be till min himmelske Fader…”
  ?
  Visst är jag fader. Till en fin dotter.
  🙂

 • Håll er till ämnet i artikeln när ni kommenterar. Detta handlar varken om nymessiansk tro eller påven. De som absolut vill tjata om sådant i varje artikel kan starta egen blogg eller skriva i 500-salen!

  Admin

 • ShmuelS

  Skumt???

  Det du skriver är mer än skumt, på gränsen till totalt mörker.

  Du skriver; ”Låt mig be till min himmelske Fader – Yeshua”

  Yeshua säger i Joh 20:17; ”Jesus sade till
  henne: »Rör icke vid mig; jag har ju ännu icke farit upp till Fadern.
  Men gå till mina bröder, och säg till dem att jag far upp till min Fader
  och eder Fader, till min Gud och eder Gud.»”

  Som du ser kan man inte vara broder till Yeshua utan att vara broder till YHWH. Detta enligt Yeshua, vår broder.

  Yeshua säger aldrig någonsin att han är Fadern. Däremot upprepar Han att Han har en Fader som har sänt Honom.

 • Birgit Hedström

  Tack Andreas för det! Verkar ha blivit en totalfixering vid nymessiansk tro och påvedömet från en del håll.

  Birgit

 • Nils

  Nu har Anders Gerdmar tagit bort min kommentar på sin blogg som jag kopierade in här för fyra dagar sedan.
  Det synes vara i sann Ulf Ekman blogganda – där Ekman tidigt gjorde sig känd för att redigera bort ALLA kommentarer som inte var applåderande på sin egen blogg (iofs var det en stab som agerade filter).

  Är det någon här som har någon invändning att fälla mot det specifika innehållet i min tidigare kommentar, som ovederhäftigt, personangrepp eller osakligt så är jag öppen för kritik ?!

 • Micael Gustavsson

  Det är väl det han understryker att de inte kan.

 • disqus_wtAiYWYZg4

  Finns inget anstötligt i det du skrev Nils. Har man inte rent mjöl i påsen kan man givetvis känna sig både angripen och förolämpad av sanningen. Det verkar vara ont om den varan, rent mjöl alltså, i Uppsala. När musen är mätt blir mjölet beskt…

 • disqus_wtAiYWYZg4

  ”Det handlade om en person som Jesus ville hela från sådana magproblem.”

  Hur vet du att Han ville det? Han vill mycket hellre hela hela människan. Befria henne från hedniskt leverne etc. Vilket även innebär befriande från trosrörelsens bindande band, allt sådant som ”hedningarna far efter”.

  ”Visheten gör människans ansikte ljust, genom den förvandlas det råa i hennes uppsyn. Jag säger er: Akta på Konungens bud!”

  /Lars W

 • disqus_wtAiYWYZg4

  ”Kristet betyder som alla borde veta att man följer i Jesu Kristi fotspår”

  Där har du helt rätt.

  ”Den som säger sig förbliva i Honom, han är ock pliktig att själv så vandra som Han vandrade.”

  (1 Joh. 2:6)

  Han vandrade i lydnad till budorden och följde dem alla till punkt och pricka. Framför allt: Han samlade sig INGA skatter på jorden, vilket är och har varit ”trosrörelsens” främsta budskap att göra i alla sammanhang. Genom att samla ortens företagare och hoppas på frikostiga bidrag och kollekter – eller helt enkelt plundra ensamma fyrabarnsmammor på deras sista besparingar.
  /Lars W

 • disqus_wtAiYWYZg4

  Menar du inte att hon understryker?

 • Micael Gustavsson

  Jo, du har rätt. Hon skulle det vara.

 • disqus_wtAiYWYZg4

  ”Jag tar gärna en kölapp för att sitta ner och prata med någon av pastorerna!”

  Kasta inte bort din tid, min kära, tala med Yeshua Messias direkt. Han ivrar att få umgås med dig personligen. Via trospastorer går Han aldrig.

 • disqus_wtAiYWYZg4

  Det gav en poäng 🙂
  Att erkänna ett begånget fel alltså…

 • disqus_wtAiYWYZg4

  Är det samme Ronny som på gamla kristeligt begravna Kyrkforum? Kumlatrakten? Du skriver mycket. Du erkände någon gång på den tiden att inte allt var sanning. Hoppas det har ändrat sig numera. Tänk på bloggens officiella namns betydelse.
  /Lars W

 • iaktagaren

  En sak är i alla fall sant och det är att du själv skriver väldigt mycket lite över allt. Du kanske skulle lämna Ronny i fred och i stället begränsa antalet på dina egna inlägg i stället.

 • ps23enkristen

  Du sammanblandar mig med någon annan disqus.. Detta du omnämner har jag inget med att göra…Frid Ronny

 • disqus_wtAiYWYZg4

  När jag inte tycker att jag tillför debatterna något, när jag inte längre har något angeläget att dela ska jag sluta skriva helt. Skriver minimalt antal kommentarer och inlägg nu jämfört med ca 5-10 år tidigare. Din önskan ser ut att snart kunna gå i uppfyllelse.

  Detta var mitt första svar till Ronny förresten.
  /Lars W

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?