Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Förbudet mot hemundervisning – skamfläck för Alliansen

Det är mycket svårt att ta in att en rad familjer i detta land nu tvingas fly landet efter skolverkets nya regler kring hemundervisning.  Kriteriet för att få tillstånd till hemundervisning borde väl baseras på de regelbunda nationella prover alla svenska elever måste genomgå regelbundet under grundskoleåren?

Att flertalet familjer tillämpar (tillämpade) hemundervisning av religiösa skäl för onekligen tankarna tillbaka några hundra år i tiden då många tvingades lämna Europa och emigrera till USA p.g.a. förföljelse för sin tro. Att jämföra rakt av kanske haltar något, men likheterna finns trots allt.

Så skrev föreningen rohus.nu nyligen på myNewsdesk:

100 000 kr – det högsta vitet för hemundervisning på senare år     

Genom ett beslut i Högsta förvaltningsdomstolen fastställs 100 000 kr i vite för en svensk hemundervisande familj för ett (1) års hemundervisning av ett (1) barn under skolåret 2010-2011, alltså under den gamla mer tillåtande skollagen. Detta är hela fem gånger högre än vad som krävts för hemundervisning på senare år. Det är ett ofattbart högt belopp. särskilt som beloppet har inte föregåtts av någon utredning av familjens ekonomi.

Domen är än mer anmärkningsvärd eftersom familjen flyttade till Finland tidigt 2012 och därmed uppfyller sina barns skolplikt enligt finsk skollag. Enligt viteslagen 9 § får vite inte utdömas om ändamålet med vitet ”förlorat sin betydelse” vilket det i detta fall gjort. Viteslagen ger inte stöd för att använda vite som straff eller allmänprevention. Att Högsta förvaltningsdomstolen valt att inte ge prövningstillstånd väcker därmed också mer allmänna frågor om svensk rättssäkerhet. Domen kommer att överklagas till Europadomstolen…

Kommunens socialsekreterare rekommenderade familjen att gå i exil

Tidigt under 2011 tog familjen kontakt med det ansvariga moderata kommunrådet i Uppsala kommun och bad om ett möte för att försöka lösa situationen, något som kommunalrådet dock vägrade. Denna vägran till samtal i kombination med en socialanmälan för hemundervisningen samt kommunens begäran om ett vite på 180 000 kr gjorde att familjen såg för gott att gå i landsflykt. Inte minst bidrog socialsekreterarnas rekommendation till familjen att lämna landet om familjen tänkte fortsätta hemundervisa sina barn. Familjens flykt har upprört många. Kanske en granne till familjen uttryckte det tydligast: ”Ni har ju faktiskt blivit landsförvisade – från Sverige – det är inte klokt!”

Domen bekräftar att Alliansregeringen har förbjudit hemundervisning

Den aktuella domen är ytterligare en bekräftelse på att Alliansregeringen helt har förbjudit hemundervisning i Sverige. I våras fick en ortodox judisk familj i Göteborg avslag på en ansökan om hemundervisning hos Högsta förvaltningsdomstolen. Enligt domstolen hade familjen fått godkänt om den gamla skollagen gällt. Tillägget i Alliansregeringens nya skollag, att ”synnerliga skäl” krävs var hela skälet som ledde till avslaget.

Sverige skiljer därmed ut sig från majoriteten av demokratier och sällar sig till Tyskland med sin skollag från 1938 som uttryckligen förbjuder hemundervisning.   [Läs hela artikeln här]

/MyTwoCents – Daniel

——————————————————————————————————————–

ROHUS – Riksorganisationen för Hemundervisning i Sverige – är en religiöst och partipolitisk obunden organisation för att stödja rätten att hemundervisa i Sverige, www.rohus.nu. Flera av styrelsens medlemmar lever idag i exil utanför Sverige. Hemundervisning är världens snabbast växande skolform som visat sig ge mycket goda resultat. både akademiska och socialt. ROHUS vitesfond kan stödjas på bankgiro 319-0733, märk insättningen med ”Vitesfonden”.

=>

Ämne: OPINION & DEBATT, Politik, Ekonomi & Samhälle

Nyckelord: , , , ,

 • Birgit Severin

  ”Rätten tränges undan och rättfärdigheten står långt borta, ja, sanningen vacklar på torget, och vad rätt är kan icke komma fram.” Jesaja 59:14

 • Jag har i snart 35 år , dagligen, delat gemenskapen med en kristen församling där man bedriver hemundervisning – Maranataförsamlingen i Stockholm. Hemundervisade barn har sprungit runt knäna på mig och jag har sett dem växa upp och bli fullvuxna. Otroligt att se enskilda föräldrar ta ett personligt ansvar för Jesu ord:”Låt barnen komma till mig”, genom att inte självklart anse det vara statens uppgift att representera Jesus. En tro som väcker respekt! Kvaliteter som inte på en gång går att upptäcka. Men även en frihet allmänt som som man tycker inte borde vara helt främmande för liberalt sinnade personer i maktställning.

  Märkligt nog så är det just under borgerliga regeringar som initiativ har tagits för att inskränka rätten till hemundervisning. Först på sjuttiotalet, innan min tid i Maranata. Men jag kom med 1980 och såg hur kampen fördes för rätten till hemundervisning, på ett sätt som gjorde att tidigare lagförslag drogs tillbaka, och från 1985 fanns det klara riktlinjer vad gäller rätten till hemundervisning. Vilket det hade funnits sedan gammalt i landet, inte minst med tidigare skollagen från 1935. Varför skulle den överhuvudtaget ändras? Men nu igen, under en borgerlig regering, år 2010, röstas en ny lagändring igenom, som trädde i kraft 2011, och som redan har lett till dessa bistra vitesförelägganden.

  Ett stort böneämne för de troende och en fråga av vikt för alla de som överhuvudtaget är engagerade.

  Tack MTC !

 • Lars W

  Dessa nyliberala, marknadsliberala eller vad de nu kallas har raserat mycket i Folkhemmet Sverige. Må nya krafter med förnyade krafter återuppbygga och rädda vad som räddas kan inkl rätten att undervisa i hemmet.

  EU-kramarna har förstört oerhört mycket under lång tid. Många bland de forna EU-kramarna var bönder. De lurades att rösta ”ja” med hänvisning till de frikostiga bidrag EU ger till bönder (bidrag som i själva verket kommer från svenska skattebetalare efter det att nomenklaturan i Bryssel roffat åt sig sin del). Idag hör vi på nyheterna att förändringarna i Europaunionens bidragssystem kommer att förverkliga P G Gyllenhammars gamla dröm – att lägga ned ALLT jordbruk norr om Skåne.

 • ShmuelS

  Ja detta är i sanning ett sorgligt kapitel.
  Vi bor i Kanada i en provins som är positiv till hemskolning. Vi har sett tyskar som kommit hit för att just kunna undervisa sina barn. Det är ju lika viktigt vad man undervisar som vad man inte undervisar anser jag.
  Vi har hemskolat fyra barn, ja den siste är inte färdig än.
  Men man undrar ju på hur resurserna fördelas. Vi får ca 900 CAD per år som stöd för hemskolningen. De barn som går till allmän skola får ca 5-6000 per barn. Som jämförelse så betalar våra skattepengar ca 120,000 per fånge i fängelse.
  Jag pratade med en lärare om skapelse kontra evolution. Man har då valt att inte alls tala om jorden och universums uppkomst.

  Vi har inskrivet i lagen här att det yttersta ansvaret för barnens undervisning vilar på föräldrarna.
  Få se hur länge det räcker.

 • MyTwoCents – aletheia.se

  Ord i rätt tid Birgit!

 • MyTwoCents – aletheia.se

  Hade lagen ändrats under en socialdemokratisk regering hade det varit lika fel, men ändå mer förståeligt. Nu sker det med en allians av bl.a. ett liberalt parti och ett kristdemokratisk som båda av olika skäl borde satt sig på tvären.

  Förresten borde väl egentligen inga av Alliansens partier klubbat igenom en lag som inte bara begränsar det fria valet utan helt tar bort det v.g. barnens skolgång.

  Som du säger; ”Varför skulle den överhuvudtaget ändras?”

  Roligt att höra att ni kämpar på i Maranataförsamlingen. Har ingen statistik över detta men jag har fått bilden av att en förhållandevis stor procent av ”era” barn är med på vägen nu i vuxen ålder. Inte så få är dessutom aktiva i undervisning och evangelisation. Måhända delvis frukterna av en god grund i grundskolan?

  mvh
  D

 • MyTwoCents – aletheia.se

  Vill minnas att i princip alla partier, ev med undantag av vänstern, var för inträdet i EU…

 • MyTwoCents – aletheia.se

  Nu tror jag inte allt är guld och gröna skogar men du ska nog vara glad över ditt Kanadesiska medborgarskap (eller åteminstone uppehållstillstånd) i dessa tider.

 • ShmuelS

  Jo vi är medborgare.
  Något som också är glädjande är att vår premiärminister stöder Israel.
  Sen finns det massor med gröna skogar. 😉

 • Lars W

  Nej, även Centern och Miljöpartiet var emot. Deras gräsrötter är fortfarande emot.

 • Rolf

  Tror inte alls på hemundervisning, sociala experiment där barn isoleras och förvägras den gemenskap som en traditionell skolgång ger

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?