Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Förbudet mot hemundervisning – skamfläck för Alliansen

Det är mycket svårt att ta in att en rad familjer i detta land nu tvingas fly landet efter skolverkets nya regler kring hemundervisning.  Kriteriet för att få tillstånd till hemundervisning borde väl baseras på de regelbunda nationella prover alla svenska elever måste genomgå regelbundet under grundskoleåren?

Att flertalet familjer tillämpar (tillämpade) hemundervisning av religiösa skäl för onekligen tankarna tillbaka några hundra år i tiden då många tvingades lämna Europa och emigrera till USA p.g.a. förföljelse för sin tro. Att jämföra rakt av kanske haltar något, men likheterna finns trots allt.

Så skrev föreningen rohus.nu nyligen på myNewsdesk:

100 000 kr – det högsta vitet för hemundervisning på senare år     

Genom ett beslut i Högsta förvaltningsdomstolen fastställs 100 000 kr i vite för en svensk hemundervisande familj för ett (1) års hemundervisning av ett (1) barn under skolåret 2010-2011, alltså under den gamla mer tillåtande skollagen. Detta är hela fem gånger högre än vad som krävts för hemundervisning på senare år. Det är ett ofattbart högt belopp. särskilt som beloppet har inte föregåtts av någon utredning av familjens ekonomi.

Domen är än mer anmärkningsvärd eftersom familjen flyttade till Finland tidigt 2012 och därmed uppfyller sina barns skolplikt enligt finsk skollag. Enligt viteslagen 9 § får vite inte utdömas om ändamålet med vitet ”förlorat sin betydelse” vilket det i detta fall gjort. Viteslagen ger inte stöd för att använda vite som straff eller allmänprevention. Att Högsta förvaltningsdomstolen valt att inte ge prövningstillstånd väcker därmed också mer allmänna frågor om svensk rättssäkerhet. Domen kommer att överklagas till Europadomstolen…

Kommunens socialsekreterare rekommenderade familjen att gå i exil

Tidigt under 2011 tog familjen kontakt med det ansvariga moderata kommunrådet i Uppsala kommun och bad om ett möte för att försöka lösa situationen, något som kommunalrådet dock vägrade. Denna vägran till samtal i kombination med en socialanmälan för hemundervisningen samt kommunens begäran om ett vite på 180 000 kr gjorde att familjen såg för gott att gå i landsflykt. Inte minst bidrog socialsekreterarnas rekommendation till familjen att lämna landet om familjen tänkte fortsätta hemundervisa sina barn. Familjens flykt har upprört många. Kanske en granne till familjen uttryckte det tydligast: ”Ni har ju faktiskt blivit landsförvisade – från Sverige – det är inte klokt!”

Domen bekräftar att Alliansregeringen har förbjudit hemundervisning

Den aktuella domen är ytterligare en bekräftelse på att Alliansregeringen helt har förbjudit hemundervisning i Sverige. I våras fick en ortodox judisk familj i Göteborg avslag på en ansökan om hemundervisning hos Högsta förvaltningsdomstolen. Enligt domstolen hade familjen fått godkänt om den gamla skollagen gällt. Tillägget i Alliansregeringens nya skollag, att ”synnerliga skäl” krävs var hela skälet som ledde till avslaget.

Sverige skiljer därmed ut sig från majoriteten av demokratier och sällar sig till Tyskland med sin skollag från 1938 som uttryckligen förbjuder hemundervisning.   [Läs hela artikeln här]

/MyTwoCents – Daniel

——————————————————————————————————————–

ROHUS – Riksorganisationen för Hemundervisning i Sverige – är en religiöst och partipolitisk obunden organisation för att stödja rätten att hemundervisa i Sverige, www.rohus.nu. Flera av styrelsens medlemmar lever idag i exil utanför Sverige. Hemundervisning är världens snabbast växande skolform som visat sig ge mycket goda resultat. både akademiska och socialt. ROHUS vitesfond kan stödjas på bankgiro 319-0733, märk insättningen med ”Vitesfonden”.

=>

Ämne: OPINION & DEBATT, Politik, Ekonomi & Samhälle

Nyckelord: , , , ,

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?