Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Eukaristins judiska rötter?

pope-Eucharist

[TRADITION & TEOLOGI] En av Livets Ords Universitets lärare, Henrik Engholm, lade den 18/9 ut en bloggpost med samma ämne som ovan, fast utan frågetecken. Han tipsade även om predikan dagen innan via epost. Eftersom jag delar ett intresse för kristenhetens judiska rötter med Engholm trodde han att jag var intresserad av Dr. Brant Pitres tankar, vilket stämmer.

Jag sticker aldrig under stolen med att jag är ”lekmannateolog” i det att jag likt Peter Halldorf saknar formell teologisk utbildning. Det betyder ju inte att jag saknar vare sig ”andebedömning” eller kärlek till Guds Ord och därmed ett allmänintresse kring vad som skrivs om Guds Ord eller i vissa fall tillskrivs [läggs till Guds Ord].

Slog på YouTube klippet med ett öppet sinne. Ty jag söker Sanningen varhelst Den låter sig finnas. Är öppen för att den kan komma från de mest oväntade håll och det har hänt att jag låtit mig korrigeras av fromma katoliker (jo, faktisk – de finns, till ultra-protestanters stora förtret)

I fallet med Dr Pitres predikan finns det mycket att kommentera kring. Hann dessvärre inte lyssna många minuter förrän den märkbara skillnaden i grundvärderingar mellan Romersk Katolicism och Reformatorisk teologi gjorde sig påminda. Engholm hade gjort rätt i ett litet frågetecken, även i sin rubrik.

Hela predikan var katolsk apologetik, främst för transsubstantiationsläran, men lite allmänt försvar av andra företeelser inom RKK förekom också, men var inte syftet med predikan.

Inledningen handlade om den stora gåtan hur Paulus och resten av den judiska församlingen kunde acceptera Eukaristin [transsubstantiationsläran] med tanke på att 3 Mos 17:4 förbjuder den.  Han lade ordentligt nog upp detta skriftställe på sin powerpoint och även jag kommer att citera nedan:

3 Mos 17:14  Ty varje kropps liv är dess blod. Därför säger jag till Israels barn: Ni skall inte äta någon kropps blod, ty varje kropps liv är dess blod. Var och en som äter det skall utrotas.

Jag är enormt tacksam till att en framstående Romersk katolsk teolog bekräftar [erkänner] konflikten mellan Herrens eviga Ord och Romersk Katolsk transsubstantiationslära.

Hade Guds Skrivna Ord stått över Katolska Kyrkans Tradition, hade den gode Dr Pitre varit tvungen att avsluta sin predikan direkt efter inledningen. Ty både GT och NT, inklusive Paulus egen bekännelse hade slagit katolikernas blodsmystik i spillror. (Återkommer till varför).  Istället fick jag uthärda ytterligare en dryg timma av mycket tyckande, delvis intressanta paralleller mellan GT’s påskfirande och NT’s ”nattvard”, men ett stort mått teologiska efterkonstruktioner för att försöka förankra transsubstantiationsläran och mycket annat i judendom.

Till saken hör att Dr Pitre var enormt karismatisk, avslappnad i sin retorik och gav ett mycket sympatiskt intryck. Denna typ av karismatiska teologer inom RKK kommer säkert att nå ut långt med sina teorier, men det hjälper ju inte när de går stick i stäv med Guds dyrbara Ord. Dr Pitre ger ett nästan lika trevligt intryck som den jultomteliknande farbror Raniero Cantalamessa gör på Europakonferensen. Men, då jag träffat minst lika trevliga Mormoner och Jehovas vittnen för vi låta detta bli en parantes i sammanhanget.

Jämförelser mellan mannat i öknen som ”bread of heaven” [Himmelskt bröd] och brödet i nattvarden gjordes. En intressant utläggning till Jesu bön om vårt dagliga bröd gjordes kring grundordet som enligt Pitre betyder ”supernatural bread” [övernaturligt bröd] och på så vis skulle styrka katolikernas transsubstantiationslära.

Även det faktum att judarna åt påsklammet framlades för att styrka tanken att vi i ”nattvarden” ska äta Kristus.

Kyrkans långa tradition av ersättningsteologi (ni som är nya inför alla teologiska benämningar får googla lite) tycktes visa sig nu och då t.e.x. när Dr Pitre talade sig varm om hur Kyrkans präster på samma vis som Levitiska prästerskapet lyfte upp skådebrödet (?) och uttalade ”Behold Gods love for you” [Se Guds kärlek till dig/er] är det nu istället Katolska präster som i ”the true Temple and to the true Lamb” [i det sanna templet och till det sanna Lammet] gör samma sak i Eukaristin. Detta påstående kan diskuteras och är i sammanhanget av mindre vikt.

Men som sagt – han missade några nyckelverser ur GUDS ORD inledningsvis som hade slagit resten av hans alla invecklade förklaringar och teorier i spillror. När Jesus frestades av Satan svarade han med Guds Ord. Jag ämnar göra detsamma med Dr Pitre, eftersom bästa skyddet mot främmande läror finns i det skrivna Ordet;

1.) Mat 5:17-18 (Jesus ord) Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att fullborda. Amen säger jag er: Innan himmel och jord förgår, skall inte en enda bokstav, inte en prick i lagen förgå, förrän allt har skett.

2.) Apg 21:20 (Om ”urkyrkans” relation till bl.a. 3 Mos)  När de hörde det prisade de Gud och sade: ”Du ser, broder, att det finns tiotusentals judar som har kommit till tro, och alla håller de strängt på lagen.

3.) Apg 24:14 (Paulus om sin inställning till bl.a. 3 Mos)  Men det bekänner jag för dig att jag enligt ’den vägen’ som de kallar för en sekt, tjänar mina fäders Gud på det sättet att jag tror på allt som är skrivet i lagen och hos profeterna.

A-B-C Knockout på katolsk blodsmysticism 

Det finns egentligen inget att tillägga det Guds Ord tydligt deklarerat. Men en kort summering på den lära av halmstrå, som nu av någon märklig anledning tilltalar en annars så intelligent, gedigen och tänkande teolog:

A) Jesus själv deklarerar TYDLIGT att han inte upphäver lagen [varav onekligen 3 Mos 17:14 som förbjuder katolsk blodsmystik ingår].

B) Apg 24 bekräftar att urkyrkan fortsatte hålla strängt på lagen [varav onekligen 3 Mos 17:14 som förbjuder katolsk blodsmystik ingår].

C) Dr Pitre inledde med vad han kallade en gåta; Hur kunde rabbinen Paulus och andra judar acceptera Eukaristin [transsubstantiationsläran] med deras judiska bakgrund? – Svaret är att det gjorde de aldrig, den [läran] är en av Kyrkans många efterkonstruktioner som tillkommit efter kapandet av kristendomens judiska rötter.

Ty Paulus eget vittnesbörd var att ”jag tjänar mina fäders Gud på det sättet att jag tror på allt som är skrivet i lagen och hos profeterna.”

”Tror på” i presens. Han slutade jämte Apgs församling aldrig att underordna sig Guds Ord som gavs till Moses på Sinai berg.  Således har någon här fel i sin teologi. Varje troende får faktiskt välja väg här. Henrik Engholm har med sin fru gjort sitt val. Jag mitt; Jag väljer Guds Ord framför den gode Dr Pitre och Romersk Katolsk tolkningstradition. En lögn [tradition] förblir en lögn, oavsett hur länge den upprepas.

Food for thought: Enligt Lagen [Torah] skulle en profet som manade folket att bryta mot Lagen stenas. Hade Jesus uppmanat sina lärjungar, som Dr Pitre indirekt hävdar, att bryta mot Lagen hade han inte varit i sann profet. Ännu värre inte kunna vara Messias. Korsfästelsen hade då varit helt i enlighet med Torah [Guds Lag] och med sin fulla rätt.

Ett av skälen majoriteten av dagens ortodoxa judar inte ”ger Jesus en chans” som möjlig Messias profeterad i Gamla Testamentet, är just denna typ av [villo]läror – att Jesus själv eller tongivande Aposteln Paulus, ”skrotat” äktenskapsförbundet [Lagen] mellan Gud och Sitt folk från Sinai berg. Skulle detta stämma, är Jesus omedelbart diskvalificerad som möjlig Messias vilket ger ett ännu allvarligare perspektiv på denna viktiga fråga.

En anledning till att jag nu skriver denna recension är att det inom Kristi Kropp finns en och annan troende som brottas med frågan om det kristenheten kallar ”nattvard”. Om du likt jag har större kärlek till Guds Ord än människors traditioner är det min förhoppning att du en gång för alla kan släppa denna tanke och nöja dig med brödsbrytelse såsom en av bibelns många symboliska handlingar.

Till broder Engholm, vars hjärta jag inte ifrågasätter vill jag avsluta med en uppmaning om det nu inte är för sent; Granska Kyrkans alla läror och anspråk med samma iver du för några år sedan granskade den Messianska rörelsen. Har inte allt konstruktivt kritiskt tänkande hamnat i koma, kommer du inse att den väg du och din fru nu börjat vandra på, oavsett dess bredd och med dryga miljarden medvandrare, inte är den smala stigen Jesus befallt oss vandra på.

Matt 7:14 Och den port är trång, och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den.

Over and out

My Two Cents / Daniel

Lästips:

Pastor Karlendal: Leder vägen till Jerusalem även till Rom?

Dr Pitres predikan i sin helhet (ENG):

=>

Ämne: Ersättningsteologi, Kristendomens historia, Livets Ord/Trosrörelsen, Nya Ekumeniken, TRADITION & TEOLOGI, Våra Hebreiska rötter, Villoläror

Nyckelord: , , , , , ,

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?