Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Bibelforskare Seth Erlandsson: Öppenhet mot falsk lära genomsyrar snart hela degen!

honey-whole-wheat-bread-3

[TRADITION & TEOLOGI, OPINION & DEBATT] Svar nr 2 i enkäten som går ut till olika samfund, kyrkor, bibellärare och teologer inom Svensk kristenhet. (1:a svaret här)

Tack för inbjudan att kommentera de sju punkterna ovan. Jag ska försöka göra det kortfattat och bara mot bakgrund av vad jag anser vara Bibelns klara lära, dvs. biblisk kristendom.

Har dagens protestanter något existensberättigande nu när lutheraner och katoliker åtminstone här i skandinavien till synes är överens i frågan om rättfärdiggörelse?

Enligt Bibeln blir en syndare förklarad rättfärdig/helig uteslutande för Kristi skull tack vare hans ställföreträdande gottgörelse. Hon är inte och blir aldrig helig eller rättfärdig i sig själv genom egna gärningar. Det som på den yttersta dagen dömer en syndare till evig skilsmässa från Gud, evig förtappelse, är otron, dvs. att hon inte erkänner sin synd och tar emot Kristi rättfärdighet som gratis erbjuds henne. Alla som förtröstar på Kristus, på nåden allena, som inte avvisar syndernas förlåtelse uteslutande för Kristi skull, tillräknas Kristi rättfärdighet och kallas i Bibeln för ”heliga” (helgon). I glädje och tacksamhet för denna gåva får de ett nytt sinne som vill göra det Gud vill, älska honom över allting och sin nästa som sig själv. Men den gamla människan (köttet) finns också kvar hos den troende och därför blir aldrig hennes helgelse fullkomlig. Men hon räknas som helig för Kristi skull. Alla troende är i denna mening heliga/helgon, inte bara några få. När Paulus skriver till de kristna i olika städer, kallar han dem ”de heliga” (helgonen) i Korint, i Filippi, i Kolosse etc.

Katoliker lär helt annorlunda om rättfärdiggörelsen. För dem är rättfärdiggörelsen en utdragen reningsprocess, inte evangeliets tilltal: du är förlåten, du räknas helig och rättfärdig för Kristi skull. Processen att bli helig/rättfärdig är för de flesta inte färdig när döden kommer. Den måste därför enligt katolsk tro fortsätta efter döden i den s.k. reningselden (skärselden). De få som lyckats med reningen före döden slipper fortsatt rening och kallas i katolska kyrkan för ”helgon” (heliga). Den katolska skärseldsläran och rättfärdiggörelseläran är obiblisk. När Jesus på korset sa orden: ”Det är fullbordat”, var hans återlösningsverk, hans rening av oss syndare, fullbordad och hans uppståndelse bevisar att så var fallet.

Tron på en utdragen reningsprocess har lett till att vi människor bidrar till denna rening genom våra gärningar och att vi t o m genom mässor, böner, vallfärder, helgons hjälp mm kan bidra till anhörigas rening så att deras tid i skärselden kan förkortas. Den process som den katolska kyrkan genomför för en helgonförklaring är en skrämmande läsning: det gäller att hitta tillräckligt med goda gärningar och även något utfört under för att personen i fråga ska kunna helgonförklaras.

Vilka frågor kvarstår som tydliga skiljelinjer mellan katolsk och protestantisk tro?

Det som nämnts ovan visar på en tydlig skiljelinje. Många andra skiljelinjer finns, bl.a. följande: Bibeln är inte enda norm, regel och rättesnöre för en katolik utan underordnas traditionen, kyrkomötesbeslut och påveämbetet. Argumenten för påveämbetets ofelbarhet och överordnade ställning är obiblisk. Läran om Marias obefläckade avlelse och himmelsfärd har ingen biblisk grund. Att blanda samman Guds rike, som enligt Jesus ”inte kan ses med ögonen”, med en yttre kyrkostat (Vatikanen) med ambassader och en påve som statsledare, är också obibliskt.

Var reformationen onödig med ”facit i hand” och det ljus vi har idag kring grundläggande läror?

Reformationen var allt annat än onödig. Obiblisk förkunnelse och en rad obibliska bruk hade trängt in i kyrkan. Reformationens ”Skriften allena, nåden allena och tron allena” är omistliga för biblisk kristendom.

Håller svensk kristenhet på att, som Krister Holmström uttryckte sig, tappa kontakten med reformationen?

Svensk kristenhet håller inte bara på utan har för länge sedan i de flesta fall tappat kontakten med reformationen.

Ser ni några baksidor eller faror med det pågående ekumeniska arbetet i Sverige?

Ett ekumeniskt arbete som inte har som mål enhet i samma bibliska tro, lära och bekännelse är en stor fara. En läropluralistisk kyrkogemenskap strider mot en rad tydliga bibelställen. Öppenhet mot falsk lära genomsyrar snart hela degen.

Finns det någon anledning att fortsätta ”protestera” mot Romersk Katolicism 2013? 

Romersk katolicism 2013 har kvar tidigare irrläror och har lagt nya därtill.

Egna funderingar eller kommentarer i största allmänhet över detta ämne som engagerar många mottages tacksamt.

När jag läser om att företrädare för trosrörelsen ansluter sig till den katolska läran av bibliska skäl förstår jag ingenting. Hur kan man genom att studera Bibeln undgå att se att själva centrum, rättfärdiggörelseläran, den lära genom vilken kyrkan står eller faller, är förvanskad?

Västerås den 25/9 2013

Seth1

Seth Erlandsson,

Bibelforskare, medlem i Lutherska bekännelsekyrkan

=>

Ämne: Ändens tid, Gästblogg, Kristendomens historia, Livets Ord/Trosrörelsen, Nya Ekumeniken, OPINION & DEBATT, TRADITION & TEOLOGI, Villoläror

Nyckelord: , , , , , , , ,

 • Erik J

  Att Maranata och Lutherska bekännelsekyrkan har sin syn på katolska kyrkan är ju inget nytt. Problemet är att de här grupperna är så små. Det går inte att få till stånd en storm mot katolska kyrkan. Det är väl ändå det som är din ambition, Daniel, med dina utskick. Om du fick fart på ett av Svenska kyrkans stift då skulle det vara meningsfullt. Men det får du ju inte. Inte en enda präst i en enda församaling i Svenska kyrkan skulle kliva fram och uttala sig mot samtal som pågår med katolska kyrkan och de ortodoxa kyrkorna, t ex.

 • lärjungen

  Erik J!
  Daniel gör ett väldigt bra jobb genom att skicka ut dessa frågor. Det blir liksom ringar på vattnet som bär ända bort till Rom. Det kan vi räkna med. Genom att belysa skillnaderna som finns så får man fram ” getterna bland fåren” d.v.s de som är rättfärdiga kommer fortsätta att vara rättfärdig och de som är orättfärdiga kommer fortsätta vara orättfärdig. Det handlar dock inte om oss människor utan om de trossystem som binder fast människor kring olika traditioner.
  Frågeställningen är bra och den kommer troligen polarisera grupperna ännu mer.
  /lärjungen

 • MyTwoCents – aletheia.se

  Vi läser alla utifrån vår egen lilla sfär (gäller oss båda). Har absolut inget intresse och gå i närstrid mot den katolska maktapparaten utan talar till ”de egna” för att förhindra att fler förleds. Hur litet motståndet är mot den nya ekumenikens slutmål kvarstår att se då de båda kristna tidningarna har samma fokus (ekumenik och enhet) och mindre intresserade av de där jobbiga personerna inom kristenheten som går mot strömmen.

  Vi lever i en tid då Hebreebrevet säger att allt som kan skakas kommer att skakas. Det vore bekvämt om denna skakning endast gällde er katoliker, men jag anser att det gäller ALLA med någon form av bekännelse av Jesus som Herre och frälsare, katoliker och protestanter likaså.

  Upplever att Gud på ett speciellt sätt talat till mitt hjärta att; ALLT som inte är byggt på Klippan Kristus KOMMER ATT FALLA TILL MARKEN.

  Jag kan ju å ena sidan peka finger på er katoliker som byggt er Kyrka på petros (Petrus) som betyder sten och inte klippa som i Klippan Kristus. Hur många ni än må vara. Trots er långa historik och storhet SÅ KOMMER DENNA ENORMA KYRKA ATT FALLA!!!! Det finns t.o.m. profetior INOM RKK som bekräftar detta (säkert inte auktoriserade av påven).

  MEN, det vore ohederligt att inte påpeka att protestanter har OCKSÅ byggt på så mycket annat än Klippan Kristus. Detta kommer också att falla. Möjligtvis blir fallet större för RKK – då anspråken är så mycket större, men det blir en tid av förkrosselse och syndanöd för alla.

  Jag tillhör inte dem som ämnar frånta dig som katolik din frälsningsvisshet (det gör ni så bra själva) utan tror att det Uppenbarelseboken kallar för Skökan [den avfallna församlingen] finns överallt, i alla sammanhang. Så ock det bibeln kallar bruden. Den religionssynkretism som jag är övertygad den ”mysiga” ekumeniken till slut leder till förefaller det dock som att Påven kommer ta ett speciellt ansvar för att leda och därmed en större dom.

  Skulle det vara så att gruppen som väljer bort enheten under påven är liten som du säger – so be it. Jag säger tills vidare – tack Gud för Martin Luther med Lutheranderna och Maranata med Maranatavännerna (som betyder Du vår Herre kom på arameiska om jag minns rätt).

  mvh
  Daniel

 • Läsare

  Tack för ett väldigt bra svar, tack också till Seth för hans tydliga redogörelse. Din avslutning smakade eftermöte i Filadelfia på 70-talet, lite vilken sida väljer du, för mig är valet lätt, den lilla hjorden på den smala vägen vill jag följa.

 • Johan

  Varför så bekymrad Erik? Är det inte bra att sanningar kommer fram och människor får uttala sig i dessa viktiga frågor? Kanske är det så att motståndet mot er ’mysiga’ romersk katolska ekumenik, visar sig vara långt mycket större i detta land, från Rom än gång befriat, än vad du vill göra gällande.

 • Johan

  Underbart Seth!

  Tack för att det fortfarande finns sådana som du, som står fast och inte följer med den ström av renässans för romersk katolicism, som vissa andra tyvärr har drabbats av.

 • Katarina

  Det är skrämmande hur oviktig den teologiska grunden är i denna nya ekumenik, där ett mänskligt Gudsrikesbyggande står i centrum. Man bländas av utanpåverk medan Jesus lärde att Gudsriket tar form och byggs inom oss. Man utser obibliska hierarkier på denna byggplats om vilken Jesus sagt att det är Gud själv som bygger sin församlingskropp. Något går inte ihop med det som kommer för ögonen och det som Ordet kallar Kristi kropp.

 • Birgit Hedström

  Tack Seth för detta inlägg! Mycket bra och sunt bibelförankrat skrivet! Tack att du tog dig tid att skriva. Må Gud välsigna dig!

  Mvh/ Birgit

 • PåKlippan

  Jag svarar på dina inlägg men du brukar oftast fly undan. Varför hånar du det ringa antalet? Hela idén med rkk är från början att alla tvingades vara med. Man fick ibland dödsstraff för innehav av en bibel. Hundratusentals avrättades efter att inkvisitionsdomstolarna dömt. Ditt system är stort och glänser av guld och ädla stenar som man roffat åt sig. Judar och muslimer och Waldensare skulle utrotas. Bekännelser tvingades fram med hjälp av tortyrmaskiner. Du borde besöka några inkvisitionsmuseér. Kanske skulle du kunna vakna?

  NTs eskatologi skulle kunna tolkas som att de stora religiösa systemen som i ändens tid valt att gå i symbios med den politiska makten. Men dessa system kommer att falla. Skökan Babylon med sina döttrar ska falla. Det är inget sanningskriterium att ni är många. Semmelweis var helt ensam med sina teorier om hur smutsiga händer kunde överföra dödlig smitta. En samlad läkarvetenskap gick emot. Men den ensamme mannen hade rätt. Kanske det en dag visar sig att fåtalet utanför ditt glänsande beläste har rätt? Vi får se.

  Det känns uppbyggligt att bli hånad av dig.

 • PåKlippan

  att fåtalet utanför ditt glänsande beläte har rätt? Skulle det stå.

 • Birgit Hedström

  Tror som du Daniel att bruden finns i flera sammanhang, frikyrkligt som högkyrkligt och däremellan. Tror den Gode Herden vill samla Sin fårskock till sig själv!! Han vill föra samman Sin hjord; en Herde och en hjord. I Bibeln läser vi ofta om hur Gud verkade starkt Även för mig har det starkt kommit till mig att ”allt som kan skakas kommer att skaka”.

  Önskar dig och dina nära och kära en fridfull helg! Birgit

 • MyTwoCents – aletheia.se

  Hoppas det var bra i Filadelfia på 70 talet. För att avslöja lite åldersskillnad så kan jag avslöja att jag antagligen ungefär samtidigt låg o sov som 7-8 åring under en bänk i Stanley Sjöbergs rival Citykyrkan. 😉 Annat privat kuriosa: Skrev min första insändare som 11 åring i Norrtälje tidning där jag ifrågasatte Pingstkyrkans beroende/accepterande av statliga bidrag…

 • Erik J

  Obegripligt att mina rader uppfattas som hån. Jag bara konstaterar att motståndet mot ekumenik är svagt i Sverige och i världen i övrigt. Det finns en strävan från alla, lutheraner, ortodoxa, katoliker, anglikaner, att närma sig varandra. Och det är inget nytt, Sen 60-talet (minns det stora ekumeniska mötet i Uppsala 1968) har alla kyrkor strävat i den riktningen. Egentligen började denna rörelse ännu tidigare. Nathan Söderblom öppnade dörren mot omvärlden redan på 1920-talet.

 • PåKlippan

  Men vad anser du om Rkks roll i inkvisitioner och utrotning av troende?

 • Läsare

  Jaja kan väl säga sent 70-tal tidigt 80-tal, det var en possitiv känsla att läsa det du skrev. Längtar nästan tillbaka eller jag längtar tillbaka.

 • Erik J

  Jag heter Erik Johnsson och är katolik. Vad heter du och var hör du hemma samfundsmässigt? Nödvändigt för mig att veta om jag ska diskutera vidare med dig. Du har en så obehagligt aggressiv ton.

 • tältmakaren

  Obehagligt aggressiv ton! ?? Det har väl RKK också haft. Inte minst under inkvisitionerna … .

 • Antonia

  PåKlippan,

  Mycket bra sammanfattning av Babels väsende.Makt, politik och religion i en ohelig allians!

  Allt är inte GULD som glimmar, det finns också ’kråkguld’!

  Guds välsignelse broder,

  Antonia

 • Antonia

  Seth Erlandsson: ”Svensk kristenhet håller inte bara på utan har för länge sedan i de flesta fall tappat kontakten med reformationen.”

  Stort tack för din väl genomtänkta analys.Rättfärdiggörelse genom tro allena; är mänsklighetens enda hopp! Vi har inget eget att berömma oss utav, inför Gud!

  Mvh,

  Antonia

 • PåKlippan

  Jag är mån om att alltid framföra fakta. De fakta jag framför uppfattar du som obehagligt aggressivt. Du har själv inte den trygghet som analys och fakta ger. Min erfarenhet av mina vänner i Rkk som konverterat är att de inte analyserat Rkk utan tittat på slappheten i tex Sv Kyrkan eller någon frikyrka. Man har valt bort något dåligt och hoppat in i en ännu sämre tunna.
  Jag hör hemma i Kristi kropp och har syskon i alla kyrkor. Att jag bloggar anonymt är av hänsyn till min familj. Men en del har räknat ut vem jag är grundat på att jag talar lika rakt som jag skriver. Jag är släkt med Edith Södergran om du vill ha ledtrådar.

 • Johan

  Ursäkta att jag lägger mig i, men ”Erik Johansson”, hur många är det inte i Sverige som heter så? M a o, inte särskilt modigt att gå ut och berätta vilket namn man har, när det delas av förmodligen 10000-tusentals människor i landet. Du är alltså helt anonym för (kanske) alla, ändå. Precis som t ex Anders Gunnarsson eller dylika namn.

 • lärjungen

  lärjungen!
  Seth Erlandsson belyser rättfärdigörelsen väldigt bra. Ingen människa kan bli rättfärdig inför Gud genom dennes gärningar, utan genom tro på vår frälsare. Av tro till tro. Det är ju de kristnas Gud som bor i oss som vår invärtes lärare. Förkastar man detta som katolikerna gör som har deras Gud på utsidan, så blir det ett sken av gudsfruktan. Man tillber en gud, madonnan, helgon, men låter Jesus inte komma in i deras hjärtan. Istället leder deras gudstjänster fram till laggärningar.
  De sanna troende kristna som endast bekänner och förtröstar på Guds Ord är skyldiga till att försvara sanningen. Villfarelser som predikas har ingen del i Guds rike och skall hanteras på samma vis som Jesus gjorde mot djävulen, d.v.s SÅ SÄGER SKRIFTEN, som Jesus hela tiden citerade till.
  Det enda sättet att visa äkta kärlek till motståndarna är att predika det sanna evangeliumet och inte kompromissa en liten prick i Guds Ord. Tolkningfrågor och tvister kan sedan hela tiden förekomma, men det kan vi inte göra något åt, utan bara lägga dessa frågor i Guds händer för att kunna uppenbaras. Ingen förstår Guds Ord utan att den Helige Ande öppnar upp Ordet. Anden och Ordet är ETT. Vi skall be för de människor som vandrar i mörkret, liksom vi en gång gjorde. Bönens makt är Stor
  /lärjungen

 • PåKlippan

  När kommer SEA och Stefan Gustavsson med sitt svar?
  Man har en vision som ligger nära mitt hjärta. Därtill borde generalsekreteraren Gustavsson som person garantera att vi får ett logiskt och klart svar. Vi har förstått att trons försvar förutsätter att man inte lämnar hjärnan utanför kyrkrummet enligt slogan från Credo-akademin.

  Svenska Evangeliska Alliansens vision är:
  ………..
  att bygga ett nationellt nätverk av evangelikala kristna i Sverige,
  som tillsammans och i sina olika sammanhang utvecklar och bidrar med
  evangelikal teologi och tillämpar den i församlingsarbetet, i den
  teologiska debatten och i samhällsdebatten

  att vara en konstruktiv kraft som i öppenhet, dialog och debatt driver ett evangelikalt perspektiv
  …………

  Här återkommer evangelikala, evangelikal och evangelikalt och ord som öppenhet och debatt.

  Detta bådar mycket mycket gott. Träd fram Stefan !

 • Johan

  Ser att det är ”Johnsson” du heter och inte ”Johansson”. Jag ber om ursäkt! Samtidigt lär det finnas tillräckligt många även med det namnet, för att ett såpass vanligt namn ska hålla dig anonym.

 • Birgit Hedström

  Han är väl inte mer anonym än vad du eller flera andra är heller!

  Mvh/ Birgit

 • Ingela

  Mycket klokt ssvarat, Daniel.
  Vi kan inte peka finger, för när allt skakas, kommer även vi att behöva rannsaka oss själva. Men slutresultatet blir ju ’ett rike som inte kan skakas’ – och det är ju det vi längtar efter!
  Uppskattar det här initiativet. Vi behöver få se att det finns (sjutusen) sparade, som inte ’böjt knä åt Baal’.
  God bless.

 • Erik J

  Så här sa Stefan Gustavsson vid ett panelsamtal för två år sedan. Han riktade sig till Anders Arborelius och Bengt Malmgren från katolska kyrkan: ”Vi är kristna tillsammans. Vi bekänner den treenige Guden; Fader, Son och Ande, och vi bekänner inkarnationen; att Jesus är sann Gud och sann människa. Han är världens frälsare och Herre. Gemensamt bekänner vi den apostoliska och nicenska trosbekännelsen. Som apologet är jag förstås tacksam för den intellektuella rikedom som finns i den katolska kyrkan.”

 • Johan

  Kära Birgit!

  Om du läser kommentarerna, så ser du att det var Erik som först skrev till PåKlippan:
  ”Jag heter Erik Johnsson och är katolik. Vad heter du och var hör du hemma samfundsmässigt? Nödvändigt för mig att veta om jag ska diskutera vidare med dig…”.

  Erik antyder alltså att han inte är anonym, men att PåKlippan är det. Jag menar att oxå Erik är anonym. Hänger du med?

  Guds välsignelser! 🙂

 • MyTwoCents – aletheia.se

  Erik J: Vänligen respektera denna bloggs accepterande av anonyma kommentarer. Är ju själv som en av grundarna ”känd” som ”MyTwoCents” då jag inte ville gå ut med namn (har nu kommit ut jämte epostadress o mobilnr)

  I den mån möjligt skulle givetvis även jag föredra att alla skrev under med sina riktiga namn. Skälen är många att inte göra det. I mitt fall som VD för ett bolag aktivt i svenskt näringsliv vet jag att det första kollegor i branschen gör inför tecknande av diverse viktiga avtal är att googla namnet för att bilda sig en uppfattning om vem man har att göra med. I mitt fall vill jag inte blanda ihop mina bolag med de religiösa grubblerier som pågår här. Jag skäms inte för evangeliet, men tyvärr är det inte alltid detta som presenteras här.

  Andra är medlemmar i församlingar, vars ledning är osund och saknar förmågan (eller viljan) att hantera medlemmar som tänker själv och inte underordnar sig allt som sker i församlingen. Speciellt trosrörelsens folk går på minerad mark när de inte ger sin totala underkastelse men även i andra hybridförsamlingar som Hedin kallade dem för vid något tillfälle (korsning mellan Trosrörelsen och Pingströrelsen, ofta officiellt en pingstkyrka men med en pastor eller flera i församlingsledningen som som vurmar för Ekman.

  I denna typ av församlingsmiljö är det inte ovanligt med långa förhörsliknande samtal mellan pastorer och medlemmar.

  Senast igår talade jag med en medlem i t.e.x. Livets Ord som sade att han skulle önska att han kunde skriva på aletheia med sitt riktiga namn, men den dagen han gör det vet han att helvetet skulle bryta ut. Skrämmande men en verklighet i Sverige 2013.

  Så vill du fortsätta skriva här vänligen respektera som sagt allas rätt att vara anonyma och svara nu exempelvis PåKlippan vem hon eller han nu än är på sakfrågorna tack.

  mvh
  Daniel

 • MyTwoCents – aletheia.se

  Tack för uppmuntran. Tyvärr kommer svaret ur egen erfarenhet. D.v.s. jag har själv kommit oerhört nära att bygga på annat än Klippan Kristus. Korset, försoningen, blodet, Messias själv måste alltid vara grunden i allt vi gör och allt annat mindre viktigt. Det kan finnas sådant av värde i olika rörelser, men om dess ”koncept” direkt eller indirekt är vår grund och inte Klippan faller det. Gäller även den s.k. Hebreiska rörelsen som jag fortfarande intresserar mig för, men mycket annat.

  Jag har börjat ”få tro” för att motståndet till de religiösa ok satan vill lägga på Guds folk genom en falsk ekumenik är större än många, inklusive den gode katoliken Erik J tror. Speciellt hoppfull blev jag när en pastor för en relativt känd Trosförsamling (ej nämnd i enkäten) hörde av sig i slutet av förra veckan och tydligt deklarerade var de står. (Fortsättning följer, vill inte undergräva förtroendet genom att gå händelserna i förväg och avslöja vilken).

  Ekman höll en predikan precis efter han kom hem från Israel med ämnet förförelse eller förföljelse. Det var de två vägarna han då såg framför sig. Ironiskt nog valde han själv den förstnämnda.

  mvh
  Daniel P.s. Kul att se din signatur här. Tror det var ett tag sedan sist 🙂

 • Erik J

  Du ber mig respektera de anonyma inläggen här. Som om jag hade något val. På vilket sätt skulle jag kunna ändra på tingens ordning här?

 • Birgit Severin

  Tack Seth för denna klara tydliga trumpetstöt! 1 Kor. 14:8

  Jag har varit bortrest och barnvakt annars hade jag nog varit en av de första att tacka.

  Vi har samma bakgrund Du och jag och känt varandra sedan barnsben. Ändå har detta budskap för mig blivit som att upptäcka något nytt.

  Många har hamnat i läget som beskrivs i Hes. 34:5

  ”Så blevo de förskingrade, därför att de icke hade någon herde, de blevo till mat åt alla markens djur, ja, de blevo förskingrade.”

  Nu i denna tid tror jag återstår vers 11 i samma kapitel:

  ”Ty så säger Herren, Herren: Se, jag skall själv taga mig an mina får och leta dem tillsammans.”

 • Birgit Hedström

  Tack kära Johan för svar! Jaa, jag hajar…

  Gud välsigne dig!

  Birgit

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?