Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Profetia från 1968 om ett tredje världskrig nära att uppfyllas?

arw2

[OPINION & DEBATT, TRADITION & TEOLOGI, Ändens tid ] En kvinna i Etnedal, Valdres fick 1968 en syn som handlar om framtiden, Jesu återkomst, det tredje världskriget och tiden som skulle föregå detta kriget. Den kände predikanten Emanuel Minos berättade på ett möte i Malmö om denna syn.

 ”Jag hade kallelse att besöka en dal i Norge som heter Valdres och det var statskyrkan som inbjöd mig. Jag besökte den ena lutherska kyrkan efter den andra och så kom jag till en i Valdres och där var det en gammal kvinna. Det var 1968, lägg märke till årtalet. Hon var 90 år den gången men fullständigt klar.

När mötet var över så kom hon till mig och så säger hon så här: ’Jag har fått se en syn, jag har sett när tiden inför Jesu tillkommelse är och vad som ska ske, och när det tredje världskriget bryter ut. Vill du skriva ner det?’ Jag skrev ner det i fyra avdelningar. När jag hade skrivit ner det och tittade på det, så sa jag till mig själv: Detta kan inte läsas upp i en offentlig församling, det går icke. Så jag lade ner det i min byrålåda och där har det legat i alla år och blivit gult.

Så skall jag göra i ordning, kasta gamla saker. Ni vet hur det är, när man samlat på saker och ting i många år och jag hittade det efter många år (1993), och jag läser det igen och jag häpnar. Åren har gått, men jag häpnar. Jag frågade i kyrkan: ’Den här kvinnan, vad för slags kvinna är det? O, hon är pålitlig, hon är inte svärmisk’, sa de, ’hon är inte så där överandlig. Hon är oerhört pålitlig.’ Hon sa till mig: ’Jag har aldrig sett en syn förut, detta är den enda syn jag fått och det enda budskap jag har fått på det här sättet’. Här är synen som den 90-åriga kvinnan berättade för Emanuel Minos 1968:

Fred och nedrustning [Profetia börjar här]

”Jag fick se världen som en karta som blev upprullad framför mig. Jag såg Europa – land efter land. Jag såg Skandinavien och jag såg Norge. Jag såg vissa saker som skulle ske strax innan Jesus kommer tillbaka (och församlingens tid är slut) och strax innan den stora olyckan bryter lös över människorna. En olycka som vi aldrig tidigare har upplevt maken till.

Innan Jesus kommer tillbaka och det tredje världskriget bryter lös, blir det en tid med avspänning som vi aldrig förr har haft. Det blir fred, och freden kommer att vara länge. Under den fredsperioden blir det avrustning i många länder, också i Norge. Det tredje världskriget kommer att starta på ett sätt som ingen hade väntat och från ett oväntat håll, och vi är lika oförberedda som vi var 9 april 1940.”.


Ljumhet och avfall i kristenheten

”Jag såg att det kommer en ljumhet utan motstycke bland kristna. Ett avfall från sann och levande kristendom. De kristna kommer inte att vara öppna för rannsakande förkunnelse tiden före Jesu återkomst. De kommer inte att lyssna om synd och nåd, lag och evangelium, bot och bättring. I stället kommer en annan slags förkunnelse, en slags lyckokristendom. Det gäller att bli framgångsrik och nå fram. Det handlar om materiella saker, på ett sätt Gud aldrig hade lovat det. Kyrkor, frikyrkor och bönehus blir mer och mer tomma. I stället för en förkunnelse om att ta sitt kors och följa Jesus, blir det underhållning, konst och kultur, där det skulle vara väckelse, nöd och omvändelsemöten. Detta kommer att ske i stor utsträckning strax innan Jesus kommer tillbaka och olyckan bryter lös över oss.”

Moralupplösning i samhället

”Det blir en moralupplösning som Norge inte har sett maken till. Folk kommer att leva som gifta utan att vara gifta. Det blir stor orenhet före äktenskapet och det blir mycket otrohet i äktenskapen. Ja, också i de kristna äktenskapen gör sig otroheten gällande och de blir upplösta. Också perversa synder, synd mot naturen, börjar att utbredas, och de blir till och med godtagna i kristna kretsar. Strax innan Jesus kommer tillbaka kommer det att visas TV-program som vi aldrig tidigare har upplevt. TV kommer att bli fylld av ett våld så hemskt att det kommer att lära folk att mörda och ta kål på varandra, och det blir otryggt att gå på gatorna. Folk kommer att ta efter det de ser och det kommer inte att bara finnas ett utbud på TV, utan massor av utbud. Det kommer att bli precis som vi har det på radion. Vi kommer att kunna skruva in det ena programmet efter det andra, och det kommer att vara fyllt av våld och folk kommer att ha detta som underhållning. De värsta tänkbara scenerna av mord och våld mot varandra kommer att visas och detta kommer att sprida sig i samhället. Det kommer att visas samlagsscener. De mest intima saker som sker i ett äktenskap kommer att visas i rutan. Det kommer att ske och du (riktat till Emanuel Minos) kommer att se det uppfyllas. Lagar som vi nu har kommer att brytas ner och det mest osedliga kommer att visas mitt framför våra ögon.”

Invandring och det tredje världskriget

”Folk från fattiga länder kommer att strömma in i Europa. De kommer också till Skandinavien och Norge. Folk kommer att ogilla att de är här och kommer att vara hårda mot dem. De kommer mer och mer att bli behandlade som judarna blev innan kriget. Då är måttet för våra synder nått. Detta kommer att ske strax före Jesu återkomst – och det tredje världskriget bryter lös.

Kriget börjar först som en liten konflikt, en obetydlig konflikt. Men den slutar inte. Den tilltar och breder ut sig. Till slut utvecklar det sig till ett stort krig. Mot slutet av det stora kriget blir fruktansvärda vapen tagna i bruk, bland annat atomvapen. Luft, jord och vatten blir förgiftat och ödelagt. Luften kommer att bli så förorenad att det är omöjligt att andas den, och det kommer att drabba flera kontinenter, Amerika, Europa, Japan, Australien – de rika länderna.

Vattnet kommer att förstöras. Vi kan inte bruka jorden där. Resultatet blir att en liten rest blir kvar. De som finns kvar i de rika länderna kommer att försöka fly till de fattigaste länderna, som inte är skadade, men de kommer att behandla oss som vi har behandlat dem och inte vara så villiga att ta emot. Jag är glad att jag inte får uppleva detta, men när tiden närmar sig, måste du ta mod till dig och resa runt och varna och berätta för folket detta som jag har sett.”

[Slut – profetia]

Kommentarer:

Mycket är redan uppfyllt.  Helt klart ställde sig Emanuel tveksam till dess innehåll 1968, men har en helt annan uppfattning när han läste den 30 år senare.

Kvinnan bad honom ta mod till sig  och varna och berätta om synen när ”tiden närmar sig: Synen tog upp en rad ämnen: Kvinnan såg att samboförhållanden och otrohet skulle tillta i stor utsträckning. 1968 var detta så okänt att man inte ens använde begreppet sambo därför beskrev kvinnan det som levde som gifta utan att vara gifta.

Homosexualitet.

Fram till 1972 gav åtminstone norsk lag ett straff på ett års fängelse för ”otuktiga handlingar mellan män”. Kvinnan såg att ”synd mot naturen” Det vill säga homosexualitet skulle tolereras innan Jesus kommer tillbaka.

TV-program.

Kvinnan såg att det skulle bli ett stort utbud på TV-skärmen. Då var det TV-monopol och norska statstelevisionen NRK var allenarådande. Hon såg att det skulle visas grovt våld som räknades som underhållning och att detta skulle påverka och lära folk och sprida sig i samhället. Kvinnan sa att ’de mest intima saker som sker i äktenskapet kommer att visas i rutan.

Jag protesterade starkt och sa att vi har ju paragrafer som förbjuder detta. Men då sa den gamla damen: ’Detta kommer att ske, och du kommer att se det uppfyllas. Lagar som vi nu har kommer att brytas ner och det mest oanständiga kommer att visas inför våra ögon”, berättar Minos.

Invandring.

1968 kände man inte till begrepp som invandring eller invandrare, ändå sa kvinnan att folk från fattiga länder kommer att strömma in i Europa. Hon sa också att folk kommer att tycka illa om att de kommer och kommer att behandla dem  illa – som mot judarna före kriget.

Jag protesterade igen och menade att vi hade lärt oss av kriget. Då rann tårar ner för den gamla kvinnans kinder och hon sa: ”Detta kommer inte jag att få se, men du, Emanuel Minos, kommer att få uppleva det.

Utbredd ljumhet

Ljumma kristna. Kvinnan såg ljumhet och avfällighet från sann och levande kristendom bland kristna. Hon såg underhållning, konst och kultur där det skulle vara väckelse, nöd och omvändelsemöten. Kyrkor, frikyrkor och bönehus skulle bli mer och mer tomma. Dessvärre ser vi att det är så på många platser idag både i  kyrkliga och frikyrkliga sammanhang, kommenterar Minos.

Fred och nedrustning.

1968 var mitt i det kalla kriget, och länderna rustade upp. Det var ingen som hade en tanke på den avspänning, fred och nedrustning man kan se idag. Det tredje världskriget. Det ser ut som om uppryckandet sker strax innan tredje världskriget bryter ut, som hon upplevde det i synen. Den som har fått sina synder förlåtna och har Jesus Kristus som Frälsare och Herre är trygg, menar Minos.

Om evangelist Emanuel Minos (Som f.ö. firade 88 år den 11/6 2013): http://sv.wikipedia.org/wiki/Emanuel_Minos

[Källa 1] [Källa 2]

=>

Ämne: Ändens tid, OPINION & DEBATT, TRADITION & TEOLOGI

Nyckelord: , , , ,

 • Berndt Isaksson

  Tack Daniel att du lyfter fram denna profetia. Den behöver aktualiseras och studeras.

  Berndt

 • MyTwoCents – aletheia.se

  Tack själv för att du länkar. Den har ju publicerats i omgångar men är ständigt lika aktuell. Den är ju full av tidsmarkörer som var otänkbara för en 90 årig dam på 60 talet, vilket höjer dess trovärdighet som en faktisk syn från ovan.

 • Gunnevi Karvonen

  Väcker till eftertanke ! BIBELN talar om samma tidstecken ! Vi har nått långt i tiden och alla tal om fred och försoning är falska budskap ! Denna värld går mot ett tredje världskrig men då skall även GUD gripa in och hela världen skall få se och veta VEM som är Konungarnas konung och Herrarnas Herre – JESUS. KOMMER !

 • MyTwoCents – aletheia.se

  Tack för påpekandet!

 • a1001a

  Jag tror inte Jesus kommer i DIREKT i samband med det tredje världskriget. För det första verkar ett stort krig vara början på födslovåndorna både i Jesu tal och Johannes Uppenbarelse. För det andra verkar många profetior, även denna, förutsätta en tid efter det tredje världskriget, innan Jesus kommer.

 • Lotta

  Det är starkt att läsa en profetia som verkligen gått i uppfyllelse till alla delar utom kriget. Vi ska nog inte slå oss till ro med att Jesus dröjer till efter kriget. Det finns inget bibelstöd för det. Jesus själv säger: när detta börjar ske, räta på Er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig Er förlossning. Han säger också: Var därför vaksamma. Ty Ni vet inte vilken dag Er Herre kommer. Vi behöver leva som om Jesus kan komma i morgon och ta vara på varje tillfälle att försöka vinna någon för Jesus.

 • Torbjörn S Larsson

  DET MEST ALLVARLIGA I DENNA PROFETIA…
  Det mest allvarliga i denna profetia är inte fräckheten hos de homosexuella. Inte heller den sexuella lössläpptheten på TV / Video. Inte heller att kristna väljer att leva i synd, sambo, äktenskapsbrott.
  Det värsta är den ljumma förkunnelsen som inte talar om : synd, eviga straff, helvete och behov av personlig omvändelse. Det finns en koppling till en könsbunden förkunnelse som är tillrättalagd, populär, aktuell och underhållande. Ingen vill längre ha en rannsakande förkunnelse. Precis som när Lars Linderot kom till Göteborg på 1800-talet.

 • Johan

  Du har helt rätt! Det ena är en konsekvens av det andra.
  Problemet är väl att pga historiska överdrifter så förknippar många rannsakande förkunnelse med något annat än det som i biblisk mening menas.
  Evangelium är ju befriande förkunnelse, där rannsakelse ingår men där det är i verklig mening är det något positivt.

 • MyTwoCents – aletheia.se

  När Jesus kommer har man driftat om ganska länge nu. Innan, under eller efter vedermödan. I mina egna studier har jag rört mig bort från Plymouthbrodern Darbys eskatologi som genomsyrat stora delar av kristenheten (att Jesus kommer tillbaka 2 ggr).

  I Guds Ord tycker jag mig se ett mönster att Gud sällan lyfter sitt folk ur lidande utan hjälper dem igenom lidandet. Tror inte vi behöver köra fast i denna fråga utan fokus ligger på ett enda plan; Oavsett måste vi arbeta för att behålla kärlekens första glöd!

 • MyTwoCents – aletheia.se

  Broder: Lutherska prästen Lars Borgström lade orden så här:

  ”Reformationens materialprincip, frälsning genom tron allena, är inte aktuell längre eftersom evighetsallvaret försvunnit. När det inte längre predikas om helvetet är det inga som frågar efter en nådig Gud och således blir frälsningen en ovidkommande fråga. Inomvärldsliga frågor som miljövård, mänskliga rättigheter m.m. tar överhand.”

  http://aletheia.se/2013/09/26/lutherska-forsamlingsradet-alltsa-maste-protesterna-fortsatta-mot-den-romersk-katolska-kyrkan/

 • PierreafB

  Jag har alltid hävdat att de senaste årens massinvandring är en del i satans plan för att minska nationalismen, öka globalismen som lägger grunden för en världsmakt.

  Att damen får se vissa viktiga destruktiva skeenden som ska föregå ett tredje världskrig, och bland dessa får se massinvandringen styrker denna tes.

  (Observera att vi inte ska behandla dem som kommer till vårt land illa. Massinvandringen och globalismen är i sig destruktiv, men det är politikerna som beslutar om massinvandringen och stridande parter i krigen som eventuell vrede/frustration ska riktas mot. Invandrarna är offer för situationen. Visserligen ska vi ställa hårda krav på att de assimileras genom att avhålla sig från de kriminella element som finns i deras kulturer -barnmisshandel, bristande kvinnliga rättigheter, vanhedersmord mm. Men att vara hårda mot avater i vissa kulturer och inte tillåta mångkultur är kärleksfullare än att ha mångkulturella dubbla standarder. )

  vi ser att satans huvudstrategi inte är att göra folk till djävulsdyrkare, utan att föra religioner samman i förståelse, mångkultur, intoleras mot oliktänkande (kristna, nationalister, abortmotståndare, förespråkare för biblisk äktenskapssyn) i toleransens namn.

  Satans strategi är ironiskt nog att göra oss till liberala, tillmötesgåend humansiter.

  På det andliga planet blir fler och fler kyrksammanhang infekterade av humanismen i takt med att bibelns budskap förvrängs.

  På det politiska planet är det bara ett riksdagsparti som står för sunt motstånd mot satans liberala humanism, och det är Sverigedemokraterna. Det är smått ironiskt att de som står för klarsyn på detta område är partiet med historisk koppling till rasistiska sammanslutningar, och vars väljarkår har en underrepresentation av akademisk medelklass. Det är inte långsökt att jämföra med korintebrevets uttryck ”Men det som är dåraktigt för världen utvalde Gud för att låta de visa stå där med skam.” (ang. korset som frälsande)

 • Rikard

  Jag tänker på romerna..

 • Pingback: USA’s oansvariga robotattack i Syrien: Donald Trump infinner sig nu i ledet | Aletheia — Blogg & Tankesmedja()

 • greger

  Miljontals är sådana här profetior och tolkningarna är lika många. Man lyfter fram nya hela tiden när de gamla visar sig inte slå in. Varför är det ingen som undrar varför Jesus aldrig dök upp vid millenieskiftet? Det var ju så säkert att folk till och med flyttade till Jerusalem……

 • Leif Boman

  Jesus har skrivit Bibeln just på ett sådant sätt så att ingen skulle kunna vara exakta tidpunkter, men! Det skall ändå genom troende generationer klarna alltmer. Varför? Jo! För att människor alltid borde vara redo inför döden. Du vet inte hur många dagar du har kvar i livet. Har du vid den stunden inte gjort upp med Jesus om dina synder så väntar betalning.

  Jesus vill rädda så många som möjligt undan egentligen rättvist straff och att ifrån att gå evigt förlorad, till att istället kunna få evigt liv och befrielse från det fruktansvärda som väntar alla dem som absolut inte ville ha med Jesus att göra.

  Nåden måste tas emot av frivillighet, annars är det tyvärr kört!

  Många har som du sa väntat på Jesu ankomst under lång tid, helt riktigt, men det har varit så för att Gud alltid vill att alla ständigt skall göra sig beredda, eftersom vi inte vet våran sista dag i förväg.

  Gud vill alla människors räddning, men aldrig med tvång!

  Jesu frid….

 • Lars Wärn

  ”Det var ju så säkert att folk till och med flyttade till Jerusalem…”

  Vad står det om att bo i Judéen i Matt kap 24? Parallellverser i Dan kap 11-kap 12 samt Sakarka kap 14.

 • Lars Wärn

  ”Jesus har skrivit Bibeln…”

  Det där var något alldeles nytt för min del. Har tänkt mig att Bibeln är nedskriven av Hans tjänare, profeterna och apostlarna m fl.

  Men du är bergsäker på att Yeshua (Jesus) har skrivit t ex Tredje Moseboken? (Som jag råkar detaljstudera, ett tag till, med stor glädje och behållning).

 • Lars Wärn

  ”Ändå säger man ju inte att det är datorn som har skrivit boken”

  Du vill likna Herrens profeter och apostlar m fl vid maskiner? Datorer och robotar? Inget kan bli mer fel än den liknelsen. Vi är självständigt tänkande människor som lyssnar till vår Herres vilja.

  Men du menar alltså att Yeshua (Jesus på latin) har skrivit den Tredje Moseboken? Och ändå glufsar du i dig fläskkött så du storknar?

 • Leif Boman

  (Inget kan bli mer fel än den liknelsen.)

  För den med lagiska skygglappar på, visst!

  Jesus Kristus min Gud är skribenten bakom hela Bibeln, ja! Storknar gör jag heller inte av fläskkött, och problem förövrigt med matsorter existerar ej för min del. Jag tycker inte om allt, blodmat äter jag t.ex inte. Surströmming kommer jag vägra så länge jag lever. Visst skulle jag behöva minska något på mina sena kvällsmackor som ibland innehåller korv av diverse slag. Det sätter sig något under bröstkorgen, men jag lever som många gånger tidigare nu efter ett förbund som Jesus Själv gjort gällande och giltigt. Inte ett gammalt förbund som dessutom endast var ämnade till Israels folk och judar, utan nu handlar det om ett nytt förbund som genom Jesu död och uppståndelse gäller både hedningar och Israels folk, det Nya förbundet som kallas för Frihetens lag.

  Kliv in under denna Guds nåd och bli fri från ditt låsta och kritiska läge!

 • Lars Wärn

  ”Jesus Kristus min Gud är skribenten bakom hela Bibeln, ja! Storknar gör
  jag heller inte av fläskkött, och problem förövrigt med matsorter
  existerar ej för min del.”

  Du låter stursk i det du skriver. Har du insett mot vem du låter så?

  Vad skrev Han då i Moseböckerna angående fläskkött? Inget att bry sig om? Tack vare de många kristna som förstod vad Han egentligen ville ha sagt genom Moses, Jesaja m fl profeter kan ni festa på svin? Mestadels katoliker men de flesta hängde på i den ”nya” förståelsen av Guds ord.

  ”Säg till israeliterna: Detta är de djur som ni får äta bland landdjuren: alla som har helt kluvna klövar och som idisslar, dem får ni äta.

  Men dessa får ni inte äta, fast de idisslar eller har klövar: kamelen, ty den idisslar men har inte klövar, den skall vara oren för er; klippgrävlingen, ty den
  idisslar men har inte klövar, den skall vara oren för er; haren, ty den idisslar men har inte klövar, den skall vara oren för er; svinet, ty det har visserligen helt kluvna klövar men idisslar inte, det skall vara orent för er.

  Av deras kött får ni inte äta, och deras döda kroppar får ni
  inte vidröra. De skall vara orena för er.”
  (Tredje Moseboken)

  ”Du skall inte äta något avskyvärt. Detta är de fyrfotadjur ni får äta: oxe, får och get, dovhjort, gasell och rådjur, stenget, vildoxe, antilop, vildfår och alla andra djur som har helt tvekluvna klövar och som idisslar – de djuren får ni äta.

  Men dessa får ni inte äta, fast de idisslar eller har tudelade klövar: kamelen, haren och klippgrävlingen, ty de idisslar men har inga klövar, de skall vara orena för er, samt svinet, ty det har visserligen helt kluvna klövar men idisslar inte, det skall vara orent för er. Av deras kött får ni inte äta, och deras döda kroppar får ni inte vidröra.”
  (Femte Moseboken)

  ”De som låta inviga sig och rena sig till gudstjänst i lustgårdar, anförda av en som står där i mitten, de som äta svinkött och annan styggelse, ja, också möss, de skola allasammans förgås, säger YHWH.”
  (Jesaja)

  Varför äter du inte blodpudding, paltbröd eller svartsoppa? Eller avnjuter ”blodmaten”, varm och färsk, enligt recept från Afrikas masaier?

 • Leif Boman

  (Du låter stursk i det du skriver. Har du insett mot vem du låter så?)

  Ja, mot lagiske dig!

  (Varför äter du inte blodpudding, paltbröd eller svartsoppa?)

  Två anledningar. 1. Det har aldrig upplevts lockande utan tvärtom vidrigt!
  2. Frihetens lag säger dock ändå så här;
  (Apg 21:25) Men när det gäller hedningar som kommit till tro, har vi skrivit och bestämt att de ska hålla sig borta från kött offrat till avgudar, från blod, kött av kvävda djur och sexuell omoral.”

  Så det är väl lika gott att följa Paulus råd, det dör man nog inte av!

 • Lars Wärn

  ”Ja, mot lagiske dig!”

  Var Martin Luther ”lagisk” när han placerade Lagen främst i sin Katekes?

  Råder Paulus er kristna att äta svin och blodmat?

 • Leif Boman

  (1. Var Martin Luther ”lagisk” när han placerade Lagen främst i sin Katekes?
  2. Råder Paulus er kristna att äta svin och blodmat?)

  1. Vet ej?
  2. Blod säger ju han att vi hedningar bör avhålla oss ifrån, samt kött från kvävda djur, och det som är offrat till avgudar. Förövrigt gäller Frihetens lag enligt Paulus själv.

 • Lars Wärn

  ”Vet ej”?? Du har ingen åsikt när det kniper. Lurig som en orm och hal som en ål.

  Ni kristna påstår ju att er romersk-katolske ”Jesus Kristus” har ”förklarat all mat för ren”. Hur kunde apostlarna sätta sig över det?

  Yeshua Messias har givetvis aldrig påstått något så dumt. Att icke-mat plötsligt skall kallas ”mat” och därmed gå emot de bud Han själv gav Moses 3 500 år tidigare på Lagens berg.

  ”…kött från kvävda djur”… hur slaktas svin?

  https://www.djurensratt.se/djur-i-livsmedelsindustrin/grisar

 • Leif Boman

  (”Vet ej”?? Du har ingen åsikt när det kniper. Lurig som en orm och hal som en ål.)

  Jag har aldrig sett Luthers Katekes och vet ej av den enkla anledningen inte alls vad som står i den, så därför är också din anklagelse av ondo!
  Att du hånfullt återigen kallar Herren Jesus Kristus för romersk-katolsk får som vanligt stå för dig själv!
  Och har du ännu inte fattat vad Jesus har sagt, att ett nytt förbund skulle komma, inte ett sådant som Mose fick? Nej, det går nog inte att fatta det här för en lagbunden svensk låtsasjude!

  Hur slaktas svin frågar du också? Har aldrig gjort det, men vet ändå att de förr sköt dem i pannan!

 • Lars Wärn

  ”Jag har aldrig sett Luthers Katekes…”

  Då bör du läsa den. En riktigt bra bok, ur många aspekter.

  ”Nej, det går nog inte att fatta det här för en lagbunden svensk låtsasjude!”

  Och du har mage att kalla mig ”hånfull”? Skäms! Vet hut!

  ”Hur slaktas svin frågar du också?”

  Läste du inte den länkade artikeln. Hur svin kvävs till döds under slakten? Vad säger apostlarna om ”kvävda djur”? Har du inte läst vad Yeshua har sagt till Moses om svin i Tredje Moseboken och i Femte Moseboken? Har du läst något överhuvudtaget?

 • Leif Boman

  (Och du har mage att kalla mig ”hånfull”? Skäms! Vet hut!)

  Jag säger ju bara rakt på sak vem du är! En svensk lagisk låtsasjude! Det är ju mitt i prick och inte alls något hånfullt!

  Och dessutom kan jag inte engagera mig i hur varendaste liten matbutik har hanterats fram till min mun, orkar tyvärr inte. Jag har valt att leva efter Nya Testamentets ord!

  (Kol 2:16‭-‬23) Låt därför ingen döma er för vad ni äter och dricker eller när det gäller högtid eller nymånad eller sabbat. Allt detta är en skugga av det som skulle komma, men själva verkligheten är Kristus. Låt er inte diskvalificeras från segerkransen av någon som njuter av ”ödmjukhet ” och ängladyrkan, som pratar på om det han har sett och som utan orsak är uppblåst i sitt köttsliga sinne . Han håller sig inte till honom som är huvudet och som får hela kroppen att växa med den tillväxt som Gud ger, stödd och sammanhållen som den är av leder och senor. Om ni med Kristus har dött bort från världens makter, varför beter ni er då som om ni levde i världen och böjer er under bud som ”ta inte”, ”smaka inte”, ”rör inte”? Allt detta gäller sådant som ska användas och för-brukas – det rör sig om människors bud och läror. Visserligen ser det ut som vishet, med självvald fromhet, ”ödmjukhet” och späkning av kroppen, men det har inget värde utan tillfredsställer bara det köttsliga sinnet.

 • greger

  Njae, jag hävdar att du är inne på helt fel väg. Jesus kan jämföras med Nelson Mandela, Olof Palme el liknande. Det var en person som gjorde stort intryck på samtiden och hade ideer om allas lika rätt, att förlåta och att det viktiga är att ge och inte att få. Det där med Guds son och sånt känns bara som en ursäkt för att inte tänka och agera självständigt. Det finns så många omöjligheter och dumheter i bibeln om Gud och Jesus och om det mot förmodan skulle vara sant är den kristna guden inget att hänga i julgran direkt…..

 • greger

  ingen aning, upplys mig…

 • Leif Boman

  Det blir nog förmodligen ganska besvärligt för dig att försöka hänga upp din Skapare i en julgran!

 • Dragspelaren

  Konflikten i Syrien började med demonstrationer och har i tidens längd utvecklats till alla de ingredienser som krävs för ett krig med globala proportioner.

 • Ulrika

  Det är få profetior som gäller alla som man återkommer till? Den här kvinnans profetia är en av dem.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?