Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

S-E Nilsson om strandade delfiner på livetsordskusten

[OPINION & DEBATT, TRADITION & TEOLOGI] Vad har Benjamin Ekmans konvertering till Katolska kyrkan att göra med medlemmar i Livets Ords samfund och andra som gärna lyssnar till Ulf Ekman – varför ska de vakna till eftertanke? Det vill jag försöka svara på i den här artikeln.

Här på Aletheia och i Dagen har jag och andra argumenterat mot ett anammande av Ulf Ekmans nya förkunnelse. Våra ansträngningar har inte haft sin rot i agg mot någon utan i omsorg om våra syskon i tron på Jesus. Vi försvarar den väckelsekristendom som varit grunden för alla svenska samfund och som fortfarande är mycket starkare än enhetssträvandet med det katolska samfundet. Väckelsekristendomen tiger dock, tydligen på semester. Den riskerar att glömmas.

Just glömma är ett nyckelord här. Jag var med i Livets Ord i dess början, mest av två anledningar, resten av släkten var med och många andra brinnande kristna var med. Det var med chock och förfäran jag långt efter mitt utträde upptäckte att andra som lämnade sammanhanget fick troskriser och psykiska/sociala problem. Jag konstaterade att det var sådana som inte likt mig själv hade en gedigen bas av egen troserfarenhet och teologi som fick problem. De hade nämligen köpt Ulfs bibeltolkning rakt av istället för att bit för bit integrera det som var bra i det han sa med det som de redan hade. De hade därför glömt vad de en gång haft, vad det var som en gång burit dem och glatt dem! Det här är den överlägset viktigaste biten i det som ännu plågar så många och som fortfarande berövar dem deras frimodighet. Samma sak kommer nu att hända igen!

Jag har personlig kontakt med sådana personer i Livets Ord som står mycket nära Ulf. Inte ens de har förstått att en grundläggande teologisk förändring håller på att ske i samfundet. Så försiktigt har Ulf Ekman, Anders Gerdmar, Robert Ekh och andra gått fram! Inte ens de övriga av Ulfs närmaste har alltså begripit eller sett perspektivskiftet! Hur mycket mindre då den vanliga medlemmen! När jag t.ex påpekar att lärjungarna omöjligen – upptränade som de i tre år blivit i att tolka liknelser – då de i övre salen drack kalken kunde ha trott att de drack Jesu bokstavliga blod, då lyssnar de förvånat, glömska av hur de tidigare förstått nattvardsorden!

De ser inte heller att följande är något nytt, att de apostoliska fädernas och kyrkofädernas skrifter TOLKAS på ett sådant sätt att FÖRSTÅELSEN AV Nya testamentets egna skrifter snedvrids. De har glömt att vi tidigare tog fornkyrkans diskussioner som värdefulla bidrag till att tolka NT, men bara så långt som det stämde med Guds Ord. Tillägg tolererade vi inte. De har glömt att de tidigare inte skulle ha accepterat ens ett så tidigt vittne som Ignatius av Antiokia då han säger att kyrkan ska vara organiserad så att en biskop ska vara en läroövervakande distriktsherre. De har glömt att de tidigare inte alls accepterade Katolska kyrkans syn på sig själv som den direkta fortsättningen av urkyrkan. De är lite som bekymmerslöst hoppande delfiner som inte har en aning om vad två plus två blir. Därför märker de sannolikt inte heller att Ulf i Keryx nr 3, 2013, breder ut de katolska grunderna men nogsamt utesluter de specifikt reformatoriska grunderna!

Så vad är det som kan komma att inträffa? Det är lätt att föreställa sig: Om Ulf och Birgitta Ekman tar steget fullt ut och konverterar, då ställs Ulfs lärjunge inför frågan, ska alltså även jag bli katolik? Eller om de inte tar det steget men får in sin rörelse in i ett erkänt förhållande till Katolska kyrkan, ska jag då verkligen vara kvar i det här? Vad tror jag själv egentligen på?

Så stilla har förändringarna kommit att sannolikt nio tiondelar av dem inte alls förstått vad katolsk tro är. Men tyvärr vet de inte heller längre vad biblisk tro är.

Redan på nyåret 2009 avslöjade Ulf Ekman tydligt att det finns en agenda. Jag påtalade detta i en stor artikel i Dagen. Tidningen hade inte tagit in artikeln om de inte tyckte att jag hade fog för min varning. Ulf sa så här apropå den opposition som gjort sig hörd mot hans närmande till Katolska kyrkan:

”Pingstdagen var en fullständig överraskning för djävulen. På samma sätt finns det liknande tillfällen som blir fullständiga överraskningar. Och nu ska vi ju inte avslöja det, men jag kan ändå säga så mycket som att det blir en chockeffekt i den Helige Ande och ett kackalorum utan like. 80-talet kommer att vara som en liten bris jämfört med det kackalorum som kommer en bit framåt om de här bitarna kommer samman, och om den här koordinationen kan ske, om den här andliga mognaden kan inträffa /…/ Det kommer att ske, det kommer att ske /…/ det är en mobilisering.”

Att Ulf och Birgittas son konverterat kan vara sista förvarningen före det antydda sker. Och plötsligt kommer det då finnas en massa strandade delfiner på livetsordskusten – som orörliga kippar efter livet.

S-E Daniel Nilsson

Tidigare inlägg av S-E Nilsson på aletheia.se

Ulf Ekman: lämna det som ni trott på! (2013-05-28)

Vad är ”Enhet” – hur skall den ledas? (2013-05-21)

Katolsk bibelsyn på Livets Ord? (2013-04-02)

En oroande tendens i försöken att nå enhet med Katolska kyrkan (2012-01-26)

Tillägg av Aletheia admin:  Daniel Nilsson är son till den framlidne pastor Sten Nilsson, tidigare pastor och bibellärare på Livets Ords bibelskola samt svärfar och i viss mån tidigare mentor till Ulf Ekman. Utdrag ur Sten Nilssons syn på djupare gemenskap med katolska kyrkan finner du här.

=>

Ämne: Gästblogg, Ledarskap, Livets Ord/Trosrörelsen, Mediekritik, Nya Ekumeniken, OPINION & DEBATT, TRADITION & TEOLOGI

 • Katarina

  Mycket insiktsfullt av S-E Nilsson och jag skriver under på allt. Viktigt det du tar upp om vilka,som behöver skyddas när det börjar svaja, dessa som enbart ätit vid Ekmans bord får det svårt. Också du S-E har väl ändå med viss förvåning se hur de närmaste i innersta kretsarna förblindats? Kanske är det just på grund av närheten som det blir svårare att se klart… Men vad gäller nyårsprofetior med underliggande subtila framtidsvisioner vill jag bara påminna om att KK-kursen var utstakad redan vid millennieskiftet.

 • Ted Nilsson

  Tack för det djup och allvar som kommer fram i denna artikel.
  Vi kan ibland bli både irriterade och ilskna på det som händer idag men det som framkommer här är en allvarlig längtan och omsorg att vi ska komma tillbaka till Jesus och den första kärlek många av oss hade till Gud.
  Den helige ande kan fortfarande leda och undervisa oss.
  Människor i Sverige längtar efter frid och frihet från skuld.
  Vi alla behövs för att sprida evangeliet om Jesus, att få visa människor i Sverige vem Jesus är och vad Han redan har gjort för oss alla på korset.
  Gud kan och vill använda oss alla, hjälparen Den helige ande hjälper oss att visa på Jesus.
  Gud välsigne dig och mig att återigen våga tro på Jesus och göra såna gärningar som Jesus gjorde.

 • Fd LO-medlem

  Oron är tydligen stor inom LO-borgen nu. Joakim Lundqvist känner sig uppenbarligen tvingad att dementera den pågående katoliseringen av Livets Ord på deras hemsida och tidningen Världen idag lägger snabbt ut ”nyheten” mer som ett referat och utan några kritiska frågor eller funderingar. Det Joakim skriver rimmar illa med inriktningen som Ulf Ekman skrivit om i senaste numret av Keryx. Ett tydligt försök att ”stilla stormen” med andra ord. Vi får hoppas att fler livetsordare noterar skillnaden och inte låter sig invaggas i att allt är väl eller som förut. För det är det inte.

 • Ulrika Oskarsson

  Uppenbarligen en MYCKET känslig artikel min svärfar skriver här. Länkade till den på Joakim Lundqvists Facebooksida där han skrev om sin krönika att livets ord absolut inte håller på att bli katolska. Men i ett nafs försvann min kommentar. Intressant.

 • Karin Berglund

  När du skriver om att som livetsordare integrera det bra i Ekmans förkunnelse med den grund man står på innan, då tänker jag på när jag började på Livets ord 1984. Det var första veckan och mycket spännande.
  Vi lyssnade till Ulf, som beskrev hur han såg på oss. Nu är uppryckandets tid, då det som djävulen sått i dig ska ryckas upp. Och ”GLÖM ALLT DU LÄRT DIG FÖRUT!” Under stor chock och sorg tog jag hans ord på fullständigt allvar! I den stunden rycktes grunden bort och jag var utan allt jag tidigare haft. Allt jag kunde göra var att lyssna och försöka pussla ihop något nytt.
  Det säger sig självt att jag inte kunde lämna i det läget, fast det var vad jag efter en tid ville göra. Jag kom att stanna i tretton år.
  Du gick aldrig ”bibelskolan” och du hade integritet kvar. Minns du vilket förakt som östes över ”de religiösa” dvs det jag kom ifrån och hade mina rötter i, svenska kyrkan. Föraktet mot Missionskyrkan. Hånet mot deras pastor.
  Ärligt talat. Jag hade sådan ångest när jag första gången gått in i domkyrkan igen, ungefär tolv år senare. Samma år som jag började Livets ord hade jag bokbål på mina älskade böcker, Lönnebo, Stinissen m fl. Nu har jag tack och lov återvunnit allt och är fri sedan länge.

 • asjak

  Ja, om man kokar grodorna sakta stryker de med! Jag har funderat mycket på orsaken bakom det här skeendet och undrar om någon någonsin kan komma med ett uttömmande svar. Jag vill också påstå att allt det som varit på LO och nu är hör ihop. Om det är fel från början blir det inte bättre med tiden utan snarare värre. Med predikantvänner som lever i sus och dus och har kärlek till pengar och makt får UE ses som en kvasiintellektuell eller snarare antiintellektuell självutnämnd påve, jag menar ledare. Det finns ingen som helst anledning att följa ett sådant ledarskap. Att följa Överherden däremot är stabilt även om det blåser. Och hos Jesus är det öppna kort som gäller, inga konstiga överraskningar tack och lov. Uppmaningen för LO:s arma medlemmar får lyda att dra ut från fångenskapen innan läget förvärras ännu mer. (Det finns fortfarande många sunda kristna i Sverige, sunda kristna som håller sig till Guds lamm och aktar sig för ulfen, jag menar ulven.

 • Yngve Bergström

  Att Joakim Lundqvist känner sig nödgad att skriva om detta, innebär att de förändringar som skett i teologin och former på LO senaste åren, gör att frågeställningar han besvarar är relevanta att ställa.

 • Fd LO-medlem

  Helt rätt Yngve! Alla grodor är inte genomkokta ännu.

 • Grodan på pottkanten

  Tack för denna finkänsliga betraktelse. Jag är så glad att jag mötte Jesus i ett helt annat forum än LO. Det som hände när jag var 12 år och ”lämnade mitt unga liv till Gud” dyker allt oftare upp i mina tankar. Han som tog mig till Jesus var en enkel predikant som ofta ätit i vårt hem. De andra som var där och bad för mig var enkla och fina människor. Det var en underbar och helig stund. Vad som än händer så kommer det alltid att vara ”vi två”. Jesus och jag.
  Rent praktiskt så undrar jag hur man ska göra. Jag känner bara Livets ordare i Uppsala. De flesta är underbara vänner som jag fått dela både glädje och sorg med. Är det inte snart tid att vi bestämmer en uppsamlingsplats där vi kan träffas? T o m Mose hade en viss strategi inför uttåget. Även om han drog rakt ut i öknen.

 • Lilly Torva

  Säger tack, till dig, Daniel! Vill även berätta att jag själv och säkert fler, hade ingen egen grund före Ulf och LO. Vi hade inget att luta oss tillbaka på, ingen stadig grund från början. Troligtvis därför som det tog så lååång tid för mig att komma bort från LO och ur all deras sfär, trots att jag gick ur församlingen på -90 talet.

 • Fd LO-medlem

  Precis så är det Lilly. När någon (exvis Ulf) eller något (exvis Livets Ord) får ta den plats i ens liv som endast Jesus är ämnad att ha så blir det problem. Det är viktigt att alltid, även nu, låta Jesus, och endast Jesus, få vara Herre i våra liv. Den klippan tål att byggas på till skillnad från alla sorters påvar, stora som små, som så gärna vill vara herrar i våra liv. Visst är det skönt att slippa försöka lyda två herrar när vi bara behöver lyda en, kungars Kung och herrars Herre, Jesus! I Honom finns vilan, friden men även kämpaglöden. Var glad i din Herre och Gud!

 • Läsare

  Jag lider så fruktansvärt med Joakim Lundqvist, såg mötet från LO när Birgitta avtackades, han leder skeppet med bravur, fantastisk lovsång, jan Blom predikar bra hela församlingen har en strategi, utåtriktad sådan. Allt ser och känns så grymt bra, men samtidigt vet man vad som är i görningen. Jag gråter lider med människor som säkert inte vet vad dom skall tro eller göra för allt ser ju så bra ut på ytan men på djupet vågar man inte gå, vart är kristenheten i stort på väg, var finns dom starka rösterna var är pingstandan som fungerade ungefär som rkk, man hade tydliga ramar vad som var synd vad som var fel enligt skriften, nu måste man tydligen leta hos rkk för att finna detta, vad händer vad har gått fel. Min förtvivlan är ärlig och jag ifrågasätter snart allt som har med tro att göra.

 • Erik Hagen

  Jag fattar inte att ni orkar! Daniel, den här hettsen helatiden. Läst slutet på Johannesevangeliumet och lyssna till Jesu egna ord när Petrus ojjar sig över Johannes. Jesus säger något spännande där. Joakim berättar att dom inte skall bli rommare. Klart och tydligt. Lyssna på vad han säger istället för att säga att han inte säger det han säger. Karln kanske faktist tala sanning! Å andra sidan. Vad rör det dig? Jesus säger följ du mig.

 • sungaMagnus

  Kolla in Ekmans erkännande av barndopet i nätupplagan av Världen Idag.

 • Läsare

  Och vad dom säger har vi lärt oss att det betyder ingenting, är du blind ?

 • WO

  Men…det är ju väldigt många som faktiskt rör sig, och/eller rört sig, INOM Livets Ord som skriver mycket av det du stör dig på. Både ovanstående artikel och många kommentarer.
  Dessa har väl all anledning att varna de som inte ännu upptäckt vad som rör sig…?

  LO:s nattvardssyn tex är ju enligt katoliker som varit med en nästintill, eller en helt, katolsk sådan. Är det inget att bry sig om, ifall man nu ÄR icke-katolsk i sin tro?

  Så pass mycket ”credit” kan du väl ge dessa personer för att de säger det de känner sig manade av Gud själv att säga?

  Dessa personers inlägg tycker jag mig kunna säga saknar allt vad hets heter, snarare visar många en ärlig oro och nöd för hur det ser ut inom både LO och inom kristenheten i stort i Sverige….

 • Beate

  Takk, takk, takk for dette! Jeg beundrer mennesker som tør å stå fram med sannheten! For det er tøffe tak!!!

 • mannnen

  ”Livets ord gör en 180graders sväng”
  ”Medlemmar på LO är hjärntvättade och köper allt som sägs”

  Jag vill inte verka hård men för mej som står en bit ifrån och betraktar ser det ut som att många anklagelser mot livets ord faller tillbaka på de som anklagar..

  Det är ganska naturligt att ens åsikter påverkas av den man har förtroende för. Man öppnar sej för den partens argument.
  Se hur två personer som blir ett par kan få helt nya uppfattningar än tidigare, bara för att man öppnar sej för den andres åsikter.
  Har jag fel när jag tror att du har gjort en 180graders sväng i din uppfattning om livets ord ett tag efter att du gift dej med John? Ingen anklagelse från mej isåfall, bara lite nyfikenhet från en som bara har några rader att tolka ifrån.
  Jag menar inte att citaten ovan var från dej Ullrika.
  Mvh

 • Jonas Rosendahl

  Jag tycker det är intressant att bloggar fått sådan betydelse att de numera tillomed nämns av kyrkoledare. Det är en undergroundrörelse, som har fått ett inflytande. Kanske lite likt den monastiska rörelsen med dess ökenfäder som fick ett inflytande gentemot dåtidens biskopar som man tyckte hade fått lite väl mkt smak för makten.

  Det levande samtalet är vår frikyrkas grund. Ibland tror jag vi glömmer vad vi sagt och gjort, och sanningen som är församlingens grundpelare tycks kunna vridas på i en kyrkopolitisk manöver som rättfärdiggörs i ekumenikens namn.
  Vi hör inte Herrens steg, precis som de första människorna och chanser tas, men när fotstegen återigen hörs, döljer vi då sanningen?
  Var tog sanning och rätt vägen, det som Herren själv håller så högt?

  I kyrkans värld så är vi alla lemmar och av betydelse. Det finns olika tjänster men vi är alla värdefulla och alla har vi något att bidra med.
  I tider när många tycks agera likt påven själv där allmänheten inte kommer i kontakt med dessa tjänstegåvor, så har bloggar blivit viktiga.

  Jag minns själv detta efter alla år i pingströrelsen och alla pengar och tid och kraft jag lagt där så hade jag en fundering som jag önskade att Pelle Hörnmark skulle svara på. Jag vände mig till den yttersta ledaren för rörelsen.
  Jag har aldrig tidigare under 40 år ställt någon fråga men nu ville jag det. Jag fick svar tillbaka utav Peo som är pingströrelsens VD att teologiska frågor det kommer Pelle att svara mig på. Jag undrade över bibelsynen och den debatt som var och önskade ett tydliggörande. Men svar uteblev, jag ansågs förmodligen som oviktig, betydelselös, en person som inte hade någon synbar ställning i rörelsen. Pelle kunde undvika att ge svar i en fråga som berörde mig i hjärtedjupet. Avståndet var liknelsevis likt påven till folket. Tjänstemannarummet var stängt för mig.

  Istället så drevs frågan om bibelsynen vidare på bloggar och i tidningsinsändare där min mentor Dr Nils Olov Nilsson och jag öppet ställde frågan till pingströrelsen ledning om bibelsynen och dess teologiutbildningar. Inte heller nu fick vi svar.

  Hur kändes det? Efter alla år i rörelsen. Här hade jag trott på en öppen rörelse där man faktiskt till skillnad från andra rörelser fick svar. Istället fördes debatten vidare på Stefan Swärds blogg men den intogs ganska snart av en teologisk elit som ansåg att argumenten var för dåliga och på låg nivå från min sida. Debatten skulle föras på hög akademisk nivå, annars var det ointressant och jag var åter i hörnet igen.

  Men jag känner ingen besvikelse i sig över detta, jag förlåter Pelle och andra som inte ger mig som vanlig medlem svar, däremot glömmer jag inte, att den enda gång jag har velat ha svar efter alla år i rörelsen, då ville dess ledare inte svara.

  Men ibland vill jag skrika ut från en mur med megafon, vilka tror ni att ni är ni kyrkoledare egentligen? Som inte vill ge tydliga svar?

  Men jag har ingen fysisk mur att stå på, istället får jag stå inför tronen, där vi alla är små, fastän en del i människors ögon kan vara stora, där kan frågan ställas, Herre vilka tror de att de är egentligen?
  Och Gud som står för sanning och rättvisa, han svarar oss små, oss bloggare, oss som ingen bryr sig om vilken åsikt vi har…och sakta men säkert får det betydelse!

 • vhundai

  Man kan ju undra vad Joakim Lundqvist inlägg är symptom på? om det inte förekommit en katoliksering av LO så behöver han väl inte skriva som han gör på deras hemsida? eller tänker jag fel? man ser ju inte att någon pastor eller samfundsledare i något annat samfund måste gå ut och markera att vi inte håller på att bli katoliker.

 • bjrnjnsson

  År 2004 sa Gud åt mig att lämna det sammanhang jag var medlem i. Jag lydde utan att förstå varför, jag trodde att Gud ville föra mig in i ett annat sammanhang, men det var tvär stopp.

  Idag förstår jag varför och hade jag inte lärt mig, att det är vad han säger som gäller, så hade jag nog suttit kvar.
  Jag tror att det är många som Gud försöker nå på olika vis, men de har inte lärt sig att höra och därför vågar de heller inte gå. De har nämligen sitt liv och sin trygghet i den lokala församlingen.
  Det står ju skrivet att man inte skall lämna sin gemenskap.

  Bb

 • Erik Hagen

  Nej jag ser. Och jag ser både innifrån och utifrån på detta och jag ser inte kristuslikhet när jag ser på åklagarnas utfalll. Då spelar det faktiskt ingen roll om den har rätt eller inte. Iallafall inte ur ett Kristusperspektiv enligt min mening

 • Johan L

  Om du gillar Lönnebo och framförallt Stinissen, så borde du ju vara ganska glad över utvecklingen på LO idag, eller?
  Har en bok eller två av Stinissen och jag undrar var får han allt ifrån? Inte är det ifrån Andens uppenbarande av bibelordet i a f.

 • Fd LO-medlem

  Jonas! Detta är ju tyvärr den verklighet som är i dag i flera sammanhang, inte minst Livets Ord. Hur många livetsordare har inte genom åren (de som vågat) försökt att få tala med Ulf Ekman på grund av alla ouppklarade skador i förtroende och relationer som skapats i spåren efter hans förkunnelse och gärning. Tyvärr så har i hans fall det varit en verklig mur av fysiska livvakter, pressekreterare, sekreterare och telefonister som gjort allt för att han skall slippa konfronteras med det han ställt till med. Snacka om ”von oben”-attityd. Detta är helt väsensfrämmande för nytestamentlig kristendom.

  Detta sätt att hantera frågor från vanliga medlemmar har sedan spritt sig till framför allt en del ledare inom pingströrelsen som har sett hur effektivt det går att i praktiken stänga ute obekvämt medlemsinflytande. Därför är det av yttersta vikt att kolla hur nutida ledare hanterat /hanterar sina medlemmar. Finns det ouppklarade relationer och kritik från tidigare/nuvarande medlemmar som handlar om hur de har blivit behandlade så bör man passa sig för att gå in i sådana sammanhang. Hur ”bibeltroende” än den pastorns image ser ut att vara. Det kan ju låta på ett sätt, men se helt annorlunda ut i verkligheten.

 • Fd LO-medlem

  Du tänker rätt.

 • Karin Berglund

  Johan L, jag har ingen kontakt med LO öht sedan många år. Jag har åter skaffat de böcker jag brände upp, mer som en princip än för att jag ofta läser dem. När jag tar del av hur UE tänker idag inser jag precis som tidigare att jag inte vill ha hans tankar och inflytande in i mitt liv oavsett, Vad han än är inne på handlar det om makt, Nej han ska inte släppas in.

 • Bra förslag!

 • En grupp som måste ha det horribelt är den grupp som är ekonomiskt beroende av Livets Ord. Tänk på pastorn som jobbat där i hela sitt liv och har en rätt god lön, men inga meriter utöver pastorskapet. Tänk vad hemska kval den människan måste känna om han vet i sitt inre att vägen Livets Ord färdas på går stick i stäv med den inre övertygelsen? Jag tänker ofta på denna lilla men i det här fallet utsatta gruppen.

 • Så är det förstås, även om han själv säkert skulle hänvisa till vad han skrev om att påståenden som måste dementeras förekommit flitigt på bloggarna på sistone.

 • Jonas Rosendahl

  Bäste Fd LO-medlem!

  Jag har ju inte den här erfarenheten som du beskriver av livets ord, därför har jag också svårt att relatera till den. Men jag har full respekt för de beskrivningar jag har hört och läst om och jag har svårt att tro att det skulle vara påhitt av så många personer. Men som sagt, jag kan inte värdera det ordentligt.

  När det gäller livets ord och katolicism så är det ju i mina ögon märkligt att en ledande teologisk tidsskrift i livets ords ägo är så tydlig med en artikel -som enligt de jag pratat med både teologer och andra – som så entydigt pekar på ett katolskt synsätt samtidigt som man på hemsidan går ut och dementerar ett katolskt mål. Därför tror jag ett levande samtal är fortsatt nödvändigt i dessa frågor och livets ord skulle tjäna på öppenhet. Själv har jag inte djupdykt i frågan utan väntar tills jag ska skriva ett mer omfattande ”paper” om reformationen, därför så sparar jag material även keryx 🙂

  Är en bov i dramat övertolkning?
  Ibland undrar jag om man inte övertolkar ämbetet biskop utifrån ett NT perspektiv. När jag sett på frågan så är ju inte bibeln entydig kring ett speciellt biskopsämbete som ska sättas högre än prästämbetet. Man kan förvisso hänvisa till den tidige Ignatius men man kan ändå inte komma ifrån att ingen av apostlarna nämner ämbetet på sådant sätt. Det kan förvisso ha sin förklaring i att ämbetet behövdes senare.
  Därför tror jag också att det är viktigt att vara öppen för olika syn på ledarmodeller och inte låsa sig fast i en.
  Att likt påven vara otillgänglig, upphöjd mänskligt mer än andra, om än så ödmjuk, som framgår i National Geograpchics utmärkta dokumentär om vatikanen där man får följa anställda, så framställs påven på ett sätt som jag inte kan finna stöd i bibeln för.

  I min fantasi undrar jag om inte Gud prövar oss alla, hur vi framställer våra ledare, men även hur ledare vill agera själv. En ledare nära sitt folk, likt fåraherden är nära sina får, så tolkar jag grundläggande ledarskapet enligt ett bibliskt synsätt. Tillgänglighet åt båda håll. Ett moget ledarskap där man leder genom sin förkunnelse i en smörjelse av den helige Ande, finner inget behov av exklusivitet utan är trygg även om olika åsikter finns likaså är man öppen och behöver inte använda listiga upplägg och kyrkopolitik för att få sin vilja igenom. Jag har väldigt svårt att se att sådana ledarskap håller i längden och om det gör det så slutar det i en mer sluten sekt eller att man inte har några efterföljare.

 • Ingalill Vaim

  Käre läsare 🙂 inte skall du behöva ifrågasätta ”allt som har med tro att göra” utifrån vad som sker på LO..? Tro är en gåva från Gud, den kommer av förkunnelsen från och av Guds levande ord – inte vad människor, ledare, eller ändringar i teologi kan skapa. Vi följer inte människor / ledare – vi följer Kristus eftersom vi tillhör HONOM, inte något sammanhang först och främst 🙂

  Gud Välsigne dig.

 • Jonas Rosendahl

  John – Jag visste inte du var moderator, jag vet inte hur man når dig på annat sätt än såhär, men du skulle behöva presentera dig, det står bara om John…”text kommer snart” publicerad 2007..
  Hur snart är snart ? 🙂

 • Ulrika Oskarsson

  Jag var med i livets ord i 15 år. Jag har många bra erfarenheter därifrån tex underbar lovsång. Eller den hjälp jag fick som ensamstående mamma. Evigt tacksam till livets ord för det.

  Ända sedan jag följde med mina föräldrar till Uppsala och livets ord på 80-talet har det funnits saker med livets ord som jag inte hållit med om, funderat över, kritiserat mm. Det här med att man inte vill göra upp med fel som begåtts, där man vet att man sårat människor var och är något som jag alltid bedrövats över. Detta tillsammans med att det är svårt att ifrågasätta var anledningarna till att jag vill slut valde att lämna livets ord.det handlade aldrig om katolicismen. Jag stretade i det längsta emot och ville inte tro det men till slut var jag tvungen att erkänna att det finns märkligheter, det går ju inte att blunda för allt märkligt som Ulf sagt och skrivit i denna fråga.

  Tyvärr kände jag mig däremot alltid rätt ensam på livets ord eftersom jag inte hade någon att dela min kritik och ifrågasättande. Kändes som jag var den enda som ifrågasatte och att det var något fel på mig. Det var inte förrän jag träffade John som jag fick någon att prata med som förstod mig, som dessutom var insatt i livets ord. Jag hade andra vänner och bekanta som sa ‘lämna, det är en sekt, vad gör du där’ men de kändes inte trovärdiga för de visste ju inget med det goda som jag upplevde på livets ord. Men John förstod både det goda och det dåliga och kunde fylla i luckor genom att berätta om livets ord från sin synpunkt, hur det var att växa upp i den släkten.

  Det är klart jag blivit påverkad av John och andra men någon 180 gradig ändring är det inte fråga om. John förvånas över min vilja att fortfarande tro gott om livets ord. Då blir det också så att jag blir så enormt besviken när Jocke av alla människor, det bästa livets ord har, i mina ögon beter sig som livets ord alltid gjort, lägger locket på och inte vill ta diskussion.

 • Ulrika

  Hej Ulrika,

  Intressant. Känner igen mig i det du berättar och har också en hel del att reflektera över. I morse började jag fundera över den falska vänligheten. Den vänlighet som består så länge man själv har någonting att vinna på den. Vänligheten är villkorad så att säga. Detta går även att se när det gäller andra kristna poppis-saker som att tala om ödmjukhet tex. Ödmjukheten gäller så länge de som talar om den tjänar på det för sin egen del. Vi får hjälpas åt att analysera frukterna, och inte glömma att även älska oss själva. Det är också ett bud.

  Från en annan Ulrika

 • Johan L

  Det låter som att det var bra att du kom därifrån. Hoppas att du hittat någonstans som är bra för dig, samt att du inte gör om samma misstag (?) en gång till, d v s att du glömmer allt du har lärt dig och börjar om totalt. Förmodar att vare sig allt du lärde dig innan LO, eller allt du lärt dig på LO var fel.

  Gud väldigne dig!

 • PåKlippan

  Är det kärlek att inte varna sina syskon, när jag befarar att de tagit in på en olycksväg?

 • mannnen

  Om Joakim Lundkvists klargörande är sannt (som även Ulf Ekman klargjorde för flera år sedan) så borde det innebära följande:

  Ulf och Birgitta kommer INTE att konvertera till RKK.

  Det blir inte så mycket mer katolskt inflytande på LO än det som redan skett. (Gudstjänsterna på LO idag liknar inte alls katolska Gudstjänster skriver en katolik i DN för några veckor sedan. Länk bifogas nedan)

  De ändringar som har skett på LO till att bli mer lika RKK skiljer sej egentligen inte från sådant som redan förkunnas i andra svenska kyrkor idag, tex svk:s syn på sakrament.

  Att det till viss del har blivit mer stillsamt på LO och att man ibland läser böner ses som ett tecken på RKK anpassning, men det kan lika gärna sägas att de blivit mer lika övriga svenska pingstkyrkor.

  Om man hävdar att LO inte längre kan vara protestantisk med de ändringar de gjort och därför bör övergå till RKK så borde man även göra samma bedömning om SVK?

 • Micael Gustavsson

  Hej Ulrika. Jag skulle bara vilja uppmuntra dig genom att säga att du verkar vara en väldigt mogen person. Att se både gott och ont i samma sammanhang, framförallt ett man varit del av själv, är inte alla förunnat.

 • ps23enkristen

  Vilken av er Ulrikor är det jag känner här över nätet bara …Och som brukar uppmuntra mig för min delaktighet i debatten ibland och även tror jag be på min önskan om förbön,efter som jag varit rätt vilse i tron och sjuk och haft en del relatiosnproblem…Och delvis på grund av som jag menat felaktig undervisning och tjänst från trosrörelsen …Sen min tid i Livets Ord och trosrörelsen på 80-90,talet …Fast jag anser inte allt var fel var utan minna värst problem drog jag nog över mig själv….

  Men delar av undervisningen och den praktiska tillämpningen i Livets Ord, från den så kallade trosförkunnelsen, som lära om tron på Gud och Ordet,från trosrörelsen och Kenyon/ Hagin som lärofäder…Där jag vill framhålla att den lära som kallades munnens bekännelse kanske var den som jag tog mest skadda …

  Att efter visa utvalda bibelställen, i en gul liten folder bekänna framgång på alla livets områden som kallades för den lilla gula troshjälpen skriven av en facktiskt roliga och bra förkunnare som Hette Jim kaismen…

  Men trots att han var något av en god herde som förkunnare och tjänare …Tycker jag numera att just den metoden är skadlig för alla, mentalt, och andligt , att alltid bekänna seger på alla livets områden för Jesus seger på Korset och försonings död och uppståndelse ifrån de döda till evigt liv med Gud igen …

  Det är ju riktigt att Jesus är vår ställföreträdare inför Gud, och inför livet med Gud . Och Guds son och Gud, och människa, genom jungfru födelsen ,och vår Herre och rättfärdighet,och försoning för Jesus blod skull.Som blev utgjutet till försoning med Gud på Korset och alla och oss själva och livet och tron och Guds Ord och Guds vilja och oss kristna och Guds församling / församlingar med Gud ja allt…Och så krossades Ormen djävulens huvud auktoritet,av Jesus vår Herre och Gud ,och gjorde också djävulen på skam inför oss alla människor … Kol 2 :14-15

  Och förstås inför Gud och Jesus och livet överhuvudtaget…Så var människa och vart samanhang,och kristen,och kyrka,kristet samanhang, församling …Och vart privatlivssamnhang…Kan få nåd av Gud och bli helat och fritt med Gud och helas och förbättras till nåt bättre som Gud vill och allt …Och bli befriat från synd och lögn och djävulen och allt ont och fruktan och elände och Guds vrede över och dom domar med tror jag och skyddat emot …Och genom en Guds nåd och sanning och frälsnings -process,som Gud vill,och på alla livets områden…Och det som är och varit och kommer och för tid och evighet…

  Jag tror verkligen Gud som är Alpha och Omega begynnelsen och änden och den förste och siste kan göra det…

  Om så bara för den ene här i livet någonstans, eller några,eller många …Men alla lär det inte bli eftersom bibeln är så tydlig om det…Att alla vill inte tro på Gud och många kommer att avfalla …Så Guds önskan är alla…Men det blir för dem som vill det,och även om livet på andra områden , så väl det kan bli på Jorden redan och göra sig möjligt med tanke på allt och omständigheterna…Redan här …Men tyvärr så kommer egna och andras felsteg i det privat och församling och stat och samhälle och i vår värld och Israel och Sverige och överstatlighet…

  Att krångla till det och orsaka mycket möda och elände och nöd och lidande och martyrskap av olika skäl och slag , även för vår kristna tros skull på Gud och Ordet…

  Och vi måste låta oss lära och ledas av Gud framtill hela sanningen om tron och allt då blir vi frälsta av nåd genom tron på Jesus …Och kommer inget att kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre… Och vet vi har vi vår trygghet och glädje och frälsning i Gud trots allt.

  Men endast genom Hans nåd och sanning,och bara på hans villkor ..

  Och när våra och hans vägar och tankar inte överstämer och tro om det och på hans Ord och vilja …

  I något,eller inte så väl,eller inte alls , om ett eller annat…Då ger ju inte Gud sin Andes hjälp framtill hela sanningen om allt och verkar inte i vår vilja och gärning så hans goda vilja kan ske …När vi blivit så förblindade av denna tidsålders Gud så vi inte kan se härligheten som utgår från kristi ansikte eller ändå gör …Men inte vill anpassa oss till Gud så han kan låta sin vilja ske …

  Och det måste vi låta honom lära oss att vilja tro på honom och hans vilja och Ord om…Och hur vi bäst ska välja och leva som Gud vill om stort och smått och allt , blott genom hans nåd och sanning och kraft Genom den Helige Ande i oss och i honom…I världen men inte utav världen mer alltså,men väl genom det som är bättre och bäst Gud och Guds Ord och vilja om det Gud vill,och inte vill och allt och helt som Gud vill..Då klarnar det och då ser vi vägen och kan välja rätt och tro på Gud och Ordet mitt i vimlet,och bli frälst och leva som Gud vill om både gott och ont .Och förstå och tro att med Gud och Guds nåd och sanning och kraft och resurser och hjälp klar vi det…Och även det svåra och även om vi måste bli martyrer …För inget kan skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre…

  Och det gäller både bäste och sämste sonen och dottern hela livet och för tid och evighet… Och fegar vi ur och älskar synden och lögn och villfarelserna…Bland det vanliga folket eller ledare och medarbetare…

  Så är det inte kört för det,för i slutet av rom 5 står det att där synden överflödade , där överflödade nåden ännu mycket mer…

  Så det finns hopp för oss om vi vill tro på vår underbare Gud och hans goda vilja och Ord bibeln och lära under livet….Och är min bön om för oss alla som du Gud vill till din ära och för din skull i Jesus namn,amen…

  Gud välsigne er och alla och live, och det och de som är Guds församling och tjänare …Och dom som inte är det,att de blir det med med församling och Herrens tjänare som Gud vill. Och över allt i alla tider till tidens slut och för tid och evighet… Ja Gud välsigne er och Guds frid !!! ps 103 och Matt 28:18-20 och ps 23 och 1 kor 13 Herren är vårt allt och vår frid med Gud och alla och oss själva och livet och tron och församling…Och kan och vill hjälpa oss in på vägen och hans rätta vägar,och så vi blir trygg med Gud och Ordet och livet som Gud vill? Och kommer till tro hopp och kärlek dessa tre de största som ska bestå, och störst av dem är kärleken . Och frälsningen och liv och övernog ? Och andligt socialt liv och församling och privat liv som Gud vill och evangelisation och mission och social omsorg till hjälp till alla och hela livet…

  Jag tror det är möjligt även om det blir tufft ibland…Och gäller det allvar och livet och det Andliga livet …Så är också Herren vår sköld och skärm och styrka och försvar och trygghet och säckerhet…Och går det riktigt illa och vi genom allt håller ut in i döden och trots allt .I tron på Gud och hans nåd…Så kan inget skilja oss från Gud…Så ingen är mer trygg och säker än den som tror på Gud..Och finns inte frälsning i något annat namn än hans under himlen …Jesus…

  Och det är det som trosrörelsen missade något i sin undervisning och tjänst och att vara trogen Gud och skriften och krympte ner budskapet i Bibeln om … Till enbart det positiva löftena om seger och framgång för kristi kors och uppståndelses skull till evigt till evigt liv med Gud igen ..Och viste är det så att det är seger i Jesus .Och i Jesus namn för korset och hans uppståndelses skull till evigt liv med Gud igen…Men inte hur som helst och utan bara som Gud vill och för alla och allt om livet…För jag tror Gud har omsorg om både oss troende och de som inte är och hela livet….Och de villfarna…Och de som är sunda i tron med sund tro i den sunda tron och läran…Och både i de villfarna samhangen och även i sekterna…Och i de mer sunda samhangen och kyrkorna och församlingarna och kristna samanhangen.

  Och ingen är perfekt i sin tro och sitt liv och sin överlåtelse till Gud och Ordet och Guds vilja,och vet allt,mer än Gud… Så därför får vi tänka på j spela spelet , efter hans givna regler och tro på Gud och Ordet och leva som han vill och det är bäst för tillfället .Och åtminstone så vi kan tro på Gud om hans nåd att frälsa oss,och födda oss på nytt till hans barn med evigt liv i Gud …Och så vi väljer att allra minst tro Gud om det,och vill och förblir i tron på Gud om…

  För då får vår nästa och vi komma till Gud till himlen ändå trots allt.Och det är ju ändock menar jag Guds högsta avsikt för alla och oss och vad evangeliet handlar om …Och vill vi inte tro på Gud om det ,eller gör,men inte böja oss för Gud och tro och bli frälst…Då blir vi ju dömda till helvetet för evigt utan slut…

  Och ditt vill inte Gud döma oss men gör i sin rättfärdighet som är fullkomliga …Om vi inte vill tro på honom,eller gör,men inte vill ha nåd av Gud …Och det är det enda som kan skilja någon av oss från Gud …Tror jag…

  Men med tanke på att Kärleken gör inget ont mot nästan …Är det bättre att vandra i tro hopp och kärlek dessa tre de största som ska bestå och störst av dem är Kärleken…och 1 kor 13 Kärleken förgår aldrig och hyser icke ag för en oförätts skull, men älskar icke orättfärdighet men sanningen…

  Så om vi vill älska Gud mest och vår nästa som oss själva och livet…Då ska vi göra som Gud vill och hålla oss till sanningen…Och med honom är vi trygg och trots allt och det är bättre att leva för hans rättfärdighet och få lida för än orättfärdighet…Och även om vi vinner värdsliga lycka och framgång och bland kristna och i kristenhet…Så gör vi det inte för Gud och Guds rike,så det är bättre att lida för,att vi kämpar trons goda kamp för Gud och som ett Guds salt som inte mister sin sälta i Jesus Kristus vår Herre… Han som kan rädda hela världen och våra egna och oss och livet genom allt temporärt ,ch för tid och evighet…Och hjälpa oss vinna de vi kan,och de kristna och ledare och kristna samanhang som är på glid med …

  För Jesus Herren Gud älskar dem och livet och alla och oss…Det är min tro på Gud …Gud välsigne er och alla och livet och det som är Guds församling och verk…Och de som inte är det och det med livet som inte är det,att bli det som Gud vill och för tid och evighet,för det är ändå Guds önskan är min uppfattning till Guds ära och för Guds skull ,Gud tack för ditt svar som du vill i Jesus namn,amen

 • Jag kom med i Aletheia för drygt två år sedan, så 2007 verkar ju lite konstigt. Men du har rätt, det är på tiden.

 • ps23enkristen

  Jag förstår dig,tror Jag Karin …Själv kom jag ifrån dalarna från enkla människor och hade levt ett vilt liv …Och just blivit frälst och hade inget att sovra med om vad som var sunt i livets Ord och sund tro på Gud och bibeln …Så jag svalde ju allt oprövat i princip…Jag gjorde minna missar,och villfarelserna snurade till det helt i huvudet på mig,själva grundförkunnelsen på 80-90 talet var ju en blandning av sund tro,och villolära , och en del extrem som med whaelys, som vart min barn mat i tron som helt nyfrälst …Inte undra på att jag blev knäpp och psykist sjuk,men Ulf och de ledande förstod inte vad de gjorde…Jag tror inte att de gjorde det av onda avsikter …Utan de hade farit vilse själva och lyckades rycka med oss andra in i det bara … För mig är detta mest histioria nu …Och min tro ligger inom den karismatiska svären inom pingströrelsen och främst hos Gud och Ordet Jesus med önskan om som det står skrivet i Guds Ord bibeln blott i Anden…

  De som inte var med då vi var med för , känner inte till hur det var riktigt…Och jag måste erkänna att jag inte känner till nutidens kristna i Livets Ord och linje riktigt nu mer heller… Men den verkar skilja sig en del,mott för,då vi var med …Jag bor ju här i Uppsala och har vis kontakt med dem än …Och det är lite svår tytt,på det personliga planet , en del av dem är nog bland de varmaste kristna jag mött, och med sund tro mitt i smeten tycks det.. Fridens liljor trots allt…Frid Ronny ps 103

 • BirGittan

  Förstå hjälpen vid uppvaknandet och Överlevnadsstrategi för den första tiden hade jag själv behövt och anar samt antar att det fortfarande finns behov av. Inget man finner hos 1177!

 • Sigvard Svärd

  Till Daniel Nilsson!
  Då jag inte känner till släktskapsförhållandena som anges här i kommentarerna, vill jag om det inte är för mycket begärt, få hjälp med en förklaring. Vilka förutom Ulf Ekmans fru Birgitta, är barn till Sten och Maj Nilsson, och kanske kan jag även få veta om någon som är ingift i släkten kommenterar.
  Från 1974 fram till 1984 hade jag en och annan kontakt med Sten. Inte ihop med den kristna ashram- och bönelivsrörelsen han var ledare för, utan på grund av hans och mina varningar för ockultism. Jag hörde honom tala i ämnet på Pingströrelsens rikskonferens för barn- och ungdomsledare i Pingstkyrkan Jönköping 1974, då jag också pratade med honom för första gången.
  En kopia på hans kompendium från denna konferens har jag i min ägo. I inledningen till sin föreläsning, nämner Sten om en bok som han hade hoppats skulle ha funnits att köpa till konferensen utgiven på Libris förlag, nämligen ”Demonologi och ockultism i historisk, psykologisk och kristen belysning” av Kent Philpot, i översättning från engelska av Maj. Tyvärr hade utgivningen fördröjts några dagar. Då jag åren 1977-1982 hade pingstpastorstjänst i Gnesta-Järna, hade Sten och jag anledning att talas vid eftersom jag redan 1978 börjat hålla föredrag om antroposofi i olika kyrkor. I Stens bok ”Från fall till fullmakt” (Trons Liv 1984), citerar han exempelvis från en artikel jag 1983 hade skrivit i Hemmets vän om en kvinna som blivit frälst efter att ha varit antroposof i 20 år.
  Ja, det var lite kyrkohistoria.
  Tacksam för svar i all vänlighet!
  Sigvard Svärd

 • S-E Daniel Nilsson

  Sigvard, vi är fem syskon Maj-Kristin + Bengt Svedlund, Daniel + Vaike Nilsson (John Nilsson vår son), Birgitta + Ulf Ekman, Per-Ulf + Diana Strannard-Nilsson, Torbjörn + Ellen Nilsson.

  Appropå pappa, hur oerhört bedrövad skulle han inte ha varit över Ulfs svängning och det sätt som den görs på! Nu är han i himlen och har säkert fått glutta i facit vilket jag hoppas är gott.

 • Katarina

  Ledsen att du behöver se det istället och fortgå så här trots säkert visa och varnande ord från din far. Din kommentar berör.

 • Läsare

  Tack

 • Sigvard Svärd

  Tack Daniel för uppgifterna du lämnade här om er som syskon med respektive. Det känns både lättare och mer verkligt att följa med i kommentarsfältet nu. Jag trodde att S-E Daniel och bara Daniel var två bröder.
  Jesu frid till er alla!
  Sigvard Svärd

 • Ted Nilsson

  Tror du verkligen själv på att det är så obetydliga steg som sker på LO?
  Det finns många härliga människor i alla sammanhang men vi måste se skillnad på sak och person.
  Förstår att det finns ledare som betytt mycket för många men det är inte detsamma som att den ledaren eller ledarna leder folk rätt.
  Jag har mött ledare som har en sån utgivande kärlek men deras tro är att Jesus dog för alla därför är alla redan frälsta. Alla kommer till himmelen oavsett tro eller val i livet.
  Jag respekterar självklart personen men jag måste samtidigt våga säga att läran inte stämmer.
  Gud kan återigen föra oss tillbaka på väggen oavsett hur vilse vi gått, gäller både mig och andra.

 • ps23enkristen

  Men här tycker jag du har fel i sak…Det är skillnad på att få ett kall av Jesus som kommer att innebära lidande för tron på Jesus Herrens skull som för Petrus …Och Petrus fråga om hur det skulle bli för Johannes och hans uppdrag och liv för Gud, till Jesus …Och Jesus svar på den frågan ,att vad vidkommer det dig ,och om jag låter honom leva, tills jag kommer tillbacka, följ du mig, eller hur det nu står exat…För han sände ju ingen av dom ut på en villoväg eller någon …Även om det är han som håller i allt yterst …Så inget kan vara än det han tillåter, och även vill…

  Utan han vill ge dom både en särskild kallelse, och uppgift, och förstås med sund tro, i den sunda tron och läran bibeln och mognade . Och förklarade att den ene, hade inte med vad den andre skulle göra för Gud efter Guds Ord och Guds vilja blott …Utan koncentrera sig på sin uppgift för Gud och fullfölja den…

  Och inte var avundsjuka och konkurera med varandra, eller tex, bland in villfarelser om honom och Guds Ord och vilja och nåd och sanning, och andra motiv, för tjänst för Gud .Och om tron, och frälsningen, och Guds rike , och församling, och enhet, etz. av nåd från Gud och efter Guds Ord blott och till Guds ära och för Guds skull bara .Och om världen och livet och himlen och Jorden och döden och helvetet överhuvudtaget …Utan hålla sig till sanningen ,efter Ordet ,och Evangeliet: glädjens budskap från Gud, om Guds frälsning i Jesus Kristus ,och det liv och kall han gav de två …Och oss alla, om vi vill tro på Gud, och Ordet, och Guds son Jesus … Och inte blanda oss in i andras kall och liv för Jesus trons hövding…Utan låta andra sköta sin del och vi vår del…Förutom när vi skall sammarbeta som Gud vill…Eller när nån far med villfarelse, och behöver tillfrågas om, och samtalas med, och om möjligt och nödvändigt korigerars, också om, efter bibelns principer…Matt 18 ,1kor 6 etz…

  Och när det inte går att komma tilltals med personen samhanget som det kan gälla …Varna sitt eget folk och allmänheten för …Så om möjligt ,man kan hindra fler ,dras med i villfarelse, och sekt och sekterism, och det som är fel inför Gud och Ordet och Guds vilja …Och få om möjligt de redan vilseleda till Gud och Ordet, och hans nåd och sanning om det hela också, och även de ledande ansvariga, och Guds nåd och frälsning genom tron, eller förbli i enbart, om de redan är troende frälsta , och kyrka ,som bara farit vilse .

  Och vidare i ett liv ,och församling ,och tjänst från Gud istället, som Gud vill om det inte går att förnya samanhanget enligt Guds mening och till sist…Men den enskilde kan ju ta steget fullt ut om det behövs till nått bättre från Gud, och temporärt , och församling som står Gud närmare efter behov tror jag …

  Det är därför man mannar till insikt och bättring och omvändelse , för att rädda människor och deras liv som Gud vill…Steg för steg, till helt, om möjligt som Gud vill …Det är vad Palus kallar Guds kärlek tvingar oss, för vi tänker så, att en har dött för alla så har och alla dött…2 Kor 5-6 så en mognade kristen, och mogen, och ett mognade, och moget kristet sammanhang gör ju så, i sin mognad och tillväxt menar jag, eller kan komma till Guds insikt om det genom livet och göra …Så det är ingen synd eller uppror eller nåt dåligt, att påpeka det felaktiga till hjälp för människors och livets och samhällets och vår världs och oss kristna och Guds församlings bästa…Det är istället nåt hedervärt och nåt att vara stolt över att man tar Gud och livet och församlingen och sig och sitt liv med på så stort allvar och har sån kärlek och omsorg om …Och för Guds skull och till Guds ära och bättrar sig till att gör genom livet allteftersom och efter behov…

  Men man ju missta sig och göra fel om det ,som annat, och även utnyttja för synd, och det som är felaktigt med…Och även vända om ifrån det med, och till Gud och komma till insikt om, och bättra sig och ta sitt ansvar för som Gud vill…För Gud ger nåd för allt och sin lösning om det hela… Så det finns alltid en ny chans och möjlighet i Gud anser jag ända till slutet …Och då kommer det allra bästa ,för den som kommer till tron, och blir frälst, och väljer att förbli tron frälst genom Guds nåd och sanning trots allt… Då får vi komma till Gud till himlen, genom döden, eller uppryckande om vi lever då det sker…Så det finns en ljus och trygg framtid för oss trots allt, och vad vi är mitt upp vid vårt livs slut…Slutet för oss blir himlen med Gud genom tron på Gud och Guds Ord bibeln om vi vill ta emot det erbjudandet från Gud … Gud välsigne dig och Guds frid…Ronny ps 103 och Matt 28:18-20…

  Så det rör faktiskt folk, som är berörda åtminstone, av hur en församling och deras ledarskap väljer väg om tron vad det gäller lära och inriktning…Och när det kan gälla anhöriga och vänner och påverkan på resten av kristenheten och landet och världen och kristenheten i världen…

 • Karin Berglund

  Skönt att höra dig berätta, vi var med under samma tid. Det är en bra ton i ditt inlägg. Du verkar ha frid med ditt förflutna. Och ja, det finns underbara människor på Livets ord. Det tråkiga är att de fastnat där istället för att vara till välsignelse.

 • Karin Berglund

  Guds välsignelse till dig också Johan L. Vi behöver mycket nåd och vi får mycket nåd. Livet är många gånger så ofattbart gott och generöst emot oss.

 • PH

  Vad jag vet så höll Sten nilsson fast vid barndopet hela tiden, även under sin tid vid livets Ord…

 • ps23enkristen

  Jag är väl inte helt helt färdig med livets Ord …Men det är bättre än det varit sen jag var helt under isen som man säger…Det som drog ner mig på djupet i dyn och elände var verkligen personliga felsteg…Och dessutom vis felaktig lära från Livets Ord …Men det var först 1998 jag förstod lite mer om det , när jag läste boken :Allt är inte Gud som glimmar. Av Sven Ricehman, man kan säga att den boken räddade ,mitt andliga liv…Och det som gjorde att jag kunde tro hans åsikt om trosrörelsen…Var att han själv var bibellärare i två år i en församling som startade samtidigt som livets Ord 1983 ,, som hete trons väg, som senare tror jag lades ner med…Och tidigare varit bibel lärare sen 60-talet och även läkare och forskare sen 60 -talet med…

  Så jag fick förtroende för vad han skrev i den boken …Skulle inte fått det om han inte själv varit med i trosrörelsen… Så fast satt jag i trosrörelsen och Livets Ord…

  Men då jag läste den boken 1998 för första gången tvivlade jag verkligen på hur sant det han skrev var …Och när han antydde att läran den sk trosförkunnelse var en villolära slängde jag den i golvet .Och sa högt för mig själv att det var han som var villolärare …Men åren gick till 2003 och jag hade haft tid att mogna om tanken som fanns där redan och jag ville rädda livets Ord och trosrörelsen från våra villfarelser och släkt och vänner som var beröda…

  Och då läste jag boken igen och då såg jag det klart som jag redan viste …Men först 2006 kom det stora uppvaknade ur min brutenhet och elände …när jag såg filmen Korset och stilleten för första gången …Som handlade om Dawid Wilkersson och Nicky Cruce …Och jag förstod genom filmen pastorns och Guds kärlek till Nicky Cruce, och ganster ungdomarna han levde med, och som han var gängledare för och till det andra gänget som de fajtades med…

  Och det fick mig att vända om till Gud igen för jag såg att jag missat det vicktigaste i tron och det var Guds kärlek…Och det tror jag förändrade mig och gjorde mig trygg med Gud mest…Men jag behövde och grunden klar för mig i tron och den rättfärdige skulle leva i tro Rom 1:16-17…Och när jag förstod att allt berodde bara på Jesus och Jesus förtjänst och rättfärdighet och försoning genom Jesus blod …Att Gud försökte rädda mig och få mig att omvända mig till honom ,och att jag skulle få det helt oförtjänt, för att jag var fördärvad för min synds skull …Och därför inte kunde förtjänna hans nåd men Jesus förtjännat den åt mig …Och att Gud vill ge mig nåd därför och för att han älskade mig och förlåta mig minna synder .Och frälsa / rädda mig och göra mig till sin för om inte han fick göra det skulle jag vara utan Gud på väg till döden och domen från Gud för minna synder och bli dömd till helvetet för evigt…

  Men att det inte behövde ske mig om jag vill tro på Gud att han vill ge mig nåd och förlåta mig alla minna synder och rädda mig till sin . Och födda mig på nytt till sitt barn med evigt liv genom Gud i mig och i Gud . Och jag därför skulle leva förenad med Gud som hans barn och han som min Fader som Jesus .Och genom hans Ande bara genom och för Jesus skull bara…Och få förbli i hans nåd och sanning frälst om jag ville i tron på Gud och Ordet och Guds vilja och trots allt. Och att inget kunde skilja mig från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre …

  Om Jag blott ville tro på Gud och förbli i tron på Gud och Guds Ord frälst genom hans nåd i mig och mitt liv i honom…Tills han skulle slut frälsa mig tills sig till himlen…Det var då jag fick en trygg tro och tillit till Gud och Guds Ord och viste vad jag skulle tro på, för att kunna gå vidare med Gud, trots allt under livet, tills jag var hos Gud i himlen…

  Och den boken med Rihceman allt är inte Gud som glimmar om trosrörelsen… Och filmen Korset och stileten, som talade till mig om Guds Kärlek , och Luthers undervisning om rättfärdigörelse genom tron, genom Guds nåd bara, för kristi kors och uppståndelses skull till evigt liv med Gud igen … Som det står skrivet i Guds Ord , räddade mig ,och mitt liv i Gud och förstås , en del annat om Guds nåd ,och goda människor, och kristnas hjälp genom livet…Gud välsigne dig och Guds frid Ronny 1 Kor 13 Kärleken förgår aldrig…Och Jermia 31:3 Med evig Kärlek har jag älskat dig , och jag låter min nåd förbli över dig…

 • Det borde nog Stens son, SE Daniel kunna svara på. Gjorde han verkligen det? Märkligt att hålla fast vid en lära utan förankring i NT. Avvaktar dock svaret från SE Daniel Nilsson innan jag skriver mer.

 • BirGittan

  Apropå att ha frid med sitt förflutna så talade Herren till mig för nån tid sedan att jag behövde förlåta människor inkl. min dåvarande pastor som gjort mig illa under min tid i Trosrörelsen.
  Även vad dom INTE gjorde, när jag valde att lämna och plötsligt inte ”fanns” längre, för vad jag hade trott var mina vänner. Att dom valde att ignorera min existens. Samt en nära vän som talade om för mig att jag skulle komma att bli avfälling för att jag lämnade.
  Jag var inte medveten om att jag hade denna oförlåtelse i mitt liv och hade förklarat bort oförrätter med att speciellt min pastor ville väl – men det blev så fel.

 • lasse

  har pratat med medlemmar i LO och de är väl införstådda med vad som sker – för att säga det kort: det är ingen idé att diskutera med dem – jag tror att den stora ”bomben/nyheten” släpps snart!

 • PåKlippan

  Joakim betonade i sin skrivning att LO står i en pingstkarismatisk tradition. Men detta är bara sant vad gäller vissa yttre mötesformer.

  1/ I världen idag skrev Ulf den 8 november i sin ledare att dopet förmedlar evigt liv!!! Detta har aldrig varit lära i pingstsammanhang. För den som anser att dopet som sakrament förmedlar evigt liv är nöddop och spädbarnsdop nödvändiga och självklara. Jonathan Ekman har antagit denna lära och lät barndöpa sin dotter samtidigt som han beklagade sitt vuxendop och meddelade att han reellt enbart erkänner sitt eget spädbarnsdop.

  2/ Vidare betonade Joakim att enhet handlar mer om människor och mindre om strukturer. Märkligt med tanke på Ulfs programförklarande artikel i Keryx nr 3, 2013 där just strukturen med katolskt apostoliskt ämbete och katolskt läroämbete fastställdes som nödvändigt för att bevara sanningen och tron.

  3/ De nattvarder som sedan ca 9-10 år tillbaka firas på LO innehåller mässoffertanken. Bl a beder även Joakim själv epiklesen (förvandlingsbönen) där brödet och vinet tros bli förvandlade till fysiskt kött och blod (även om den yttre formen är oförändrad), och Jesus offras på nytt. Ulf skrev i nämnda Keryxartikel att vi måste fysiskt äta av Jesu kropp annars står vi utanför frälsningen. Om inte Jesus förmedlas fysiskt till mig som troende så har jag ingen frälsning. Detta ser en pingstkarismatiker som ren villfarelse.

  Detta är tre punkter som bevisar att LO lämnat sitt ursprung som pingstkarismatisk församling. Man kan bekänna sig som karismatisk men aldrig mera som pingstkarismatisk.

  PS. Om man vill få klarhet i dopsyn så kunde man enkelt studera NTs använding av vatten, vattenbad i Ordet, och dop som anropar Gud om ett rent samvete. Ulfs blick irrar runt när han försöker sig på detta ämne.

 • PåKlippan

  Den som vill vara sann fjäskar aldrig, men försöker vara vänlig även när det som framförs gör ont.

  Tack till er båda Ulrikor.

 • PåKlippan

  Jag upprördes av att han propagerar barndopet i en ledare. Är barndopet Världen Idags ideologi? Sverre Larsson har kämpat för ViD men vad jag vet aldrig för barndopet. Vilka friheter har Ulf på ViD? Skulle Sverre kunna skriva en ledare som propagerar bibliskt troendedop?

 • S-E Daniel Nilsson

  Det gjorde han.

  Personligen anser jag att vi ska akta oss för att skapa avstånd mot trossyskon i den här frågan. Historiskt sett har det inte varit bra. Både barndöpare och vuxendöpare kunde nog väntat sig att NT varit tydligareom frågan var så viktig som vi gjort den till. (Jodå, ja vet att exemplen som står där talar om vuxna, men vi har även det här med ‘med hela sitt hushåll’. Jag kommer inte att gå in närmare på de här sakerna; har haft mer än nog av sådana diskussioner.) En sak är tillräckligt tydlig: ATT vi ska låta oss döpas.

 • Ted Nilsson

  Läste Joakim Lundqvists krönika på Livets ords hemsida.
  Mitt intryck av Joakim är att han är en otroligt trevlig person som har stor social kompetens.
  Tyvärr är han fostrad i ett klimat där sanningen inte är så viktig om den berör ledande personer i församlingen (heter numera kyrkan i vissa sammanhang).
  Att inte ta upp Ulf Ekmans artikel i Keryx där han tar upp om kyrkan som nådemedel samt bebattartikeln i Världen Idag där Ulf Ekman tar upp att dopet är nådeförmedlande är skrämmande.
  Ulf Ekman är expert på att linda in det han skriver och säger vilket gör att han kan hitta utvägar om någon pressar honom.
  Snälla Joakim mfl, hamna inte i samma fälla att likt en politiker försvara dig och ditt sammanhang, troheten mot ordet (Jesus) är långt viktigare.
  Att prata om personer som demoniserar samt om skyttegravsmentalitet är mer ett tecken på vad man själv varit i, inte hur läget ser ut hos många som ifrågasätter det som idag sker på LO.
  Läs bibeln, där finns en tjänst som heter profet och de talade vad Gud hade på hjärtat, inte vad någon ledare sa till dem att säga.
  Ber att kunskapens och uppenbarelsens ande ska ge oss alla kunskap om vem Jesus verkligen är.
  Gud välsigne er.

 • S-E Daniel Nilsson

  Det är fascinerande (nej, sorgligt) att se hur människor kan bli sådana ja-sägare och bli så bundna i det. Om man ser på hela B-laget, nivån under Ulf, så är de alla sådana som för trettio år sedan aldrig i sitt liv skulle trott att de skulle överge sitt eget synsätt oc köpa någon annans rakt av eller för tolv år sedan aldrig någonsin tro sig om att anamma en väg som går mot Rom. När de nu börjat uttrycka önskan om att få större klarhet nöjer de sig med Ulfs svepande generaliseringar i sin predikan förra månaden då han mest skämtar bort saker istället för att förklara. Och nu Jocke Lundqvists dementier i trots mot Ulfs yttre vittnesbörd: påven erkändes i maj 2012, stort stöd till Östanbäck som säger ‘vi är katoliker i Sv.K’, alla i predikantförbundet får resa till Rom, Birgitta twittar ständigt om katolska företeelser, Ulf uttycker tydligt i citatet ovan att det finns en agenda som bara till liten del ännu blivit synlig, nattvardens innebörd har förändrats radikalt, den senaste Keryx-artikeln presenterar kristna grunder utan de viktiga element som refarmatorerna återupprättade etc. Dessa saker väger tydligen lätt mot en predikan med undanmanövrer. Vad det är fråga om är att de inte underordnat sig sin pastor utan underkastat sig honom.

 • PåKlippan

  1 Pet 3: 21. Efter denna förebild blir nu och ni frälsta genom vatten — nämligen genom ett dop som icke betyder att man avtvår kroppslig orenhet, utan betyder att man anropar Gud om ett gott samvete — i kraft av Jesu Kristi uppståndelse,

  Lite att fundera på för de som tror på barndopet, och ser dopet som förmedlare av evigt liv och att det ger pånyttfödelse och delaktighet i Kristus och hans kropp.

  Jag tror att pånyttfödelsen kommer enbart genom det skeende som Rom 10 vers 9-10 beskriver.
  9 Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren* och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst.
  10 Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst.

  Jag vill inte ha en dopdebatt här och nu men vill att vi alla funderar på vad det betyder att ”anropa Gud om ett rent samvete” i dopakten.

 • Micael Gustavsson

  Bara ett litet påpekande: mässoffersläran följer inte av tron på Jesu bokstavliga närvaro i nattvarden. Luther trodde trots allt på det senare, men förkastade ju kraftigt det förra.

 • mannnen

  Det jag saknar i debatten här, och som gör mej lite misstänksam, är att man inte begrundar Joakims och andras förklaringar, utan bara viftar bort dem..

  Jag själv tror inte på barndopet (som LO alltid har accepterat), och jag tror att nattvarden delas till MINNE av Kristi lidande, men att Jesus ändå på ett speciellt sätt är närvarande i nattvarden. Jag har svårt att dela Ekmans uppfattning att det behövs ett läroämbete inom pingst, likt en påve eller ärkebiskop som svk har. Och jag tycker det är sorgligt att Ulf har börjat betona dessa uppfattningar (han är ju prästvigd, så det kanske inte är så konstigt iofs)

  Men jag vet att detta är svåra frågor som väldigt många även utanför LO har olika åsikter om.

  Jag litar på Joakims klargöranden. Jag har väldigt svårt att se att LO skulle kunna förändras till katolskt efter att pastorn i församlingen så tydligt förklararatt det inte kommer att ske.

  Trots att jag inte delar alla nya betoningar på LO så ser jag fortfarande upp till den församlingen. Jag är övertygad om att Gud är med dem och jag tar med glädje del av deras undervisning. Det är en levande församling som bjuder in många smorda förkunnare på deras konferenser. Jag har fått såå mycket av undervisningen därifrån.

 • Fd LO-medlem

  Ja, tyvärr är detta en korrekt analys ”att de inte underordnat sig sin pastor utan underkastat sig honom”. Det gör att de har bundits så i sitt samvete att det är mycket svårt för dem att följa samvetets röst eller Bibelns ord. Man kan lätt föreställa sig vad det leder till i förlängningen. De kommer att följa SIN herde vart han leder dem. Vart leder han dem? Till Rom uppenbart.

 • Fd LO-medlem

  Det finns fler punkter som visar samma sak. En av de tydligaste är proklamationen i Keryx där Ulf Ekman slår fast att det inte finns någon frälsning utanför Kyrkan. Med stort K observera. Det betyder ju i så fall att han själv är i farozonen så länge han inte har konverterat! Än så länge är det väl ingen annan i Pingst som undervisar så. Jag vet inte säkert var Peter Halldorf står i detta, men av hans undervisning så är det ju svårt att se honom som en pingstvän. Snarare som en ortodox som har sitt uppehälle från sin bakgrund i Pingst.

 • Fd LO-medlem

  Håll fast vid det du har, men öppna dina ögon så att du kan se de dubbla budskapen. Annars är risken stor att du också kommer att anamma sådant som för dig bort från Bibelns eget vittnesbörd. Pröva allt, behåll det som är gott. Tillämpa det exvis på Ulfs olika artiklar och Joakims artikel och du kan snabbt se att båda kan inte vara sanna samtidigt. Med den konstruktion (och historia) som Livets Ord ha så är det ingen tvekan om vem som bestämmer, nämligen Ulf.

 • Marianne Nordström

  Kanske är det inte längre viktigt med vad familjen Ekman sysslar med. Ulf är enligt egen utsaga inte frisk (vad det nu är för problem) och Birgitta pratar mycket om barndomen. Båda har frånträtt sin tjänst i församlingen och är på väg bort av egen vilja. Vad som är intressant är hur Joakim och Janne kommer att leda församlingen i framtiden. Uppenbarligen skyddar Joakim sin tidigare ledare och han måste visa hänsyn till denne. Ulf måste själv få välja när han vill ta bladet från munnen. Att jag sedan själv avskyr Livets Ord som pesten betyder inte att jag inte kan försöka vara rättvis.

 • Fd LO-medlem

  Ja, det gjorde han, men så var han ju aldrig medlem i Livets Ord trots att han satt i styrelsen för stiftelsen, så vitt jag vet! Daniel Nilsson torde ju veta om han någonsin blev medlem. Jag tror inte det.

 • Ted Nilsson

  Det som borde vara grundläggande när man svarar på kritiken är att svara på de frågor som människor har.
  Egentligen borde ju denna ifrågasättning inte finnas, men det beror ju på att det inte har klargjorts vad de står för.
  Uppskattar enormt mycket att Joakim vill vara öppen och skriva utifrån vad han står för, dessvärre utelämnar han Ulfs tankar kring kyrkan och dopet som nådemedel.
  Kanske är det så att Ulf inte har så många med sig i församlingen i detta tyckande vilket resulterat i att han lämnat över pastorskapet till Joakim??
  Vi får hoppas på det senare och att LO får fortsätta med kallelsen att nå ut till hela världen med evangelium.

 • mannnen

  Till viss del tycker jag det är förståligt att en församling anpassar sej efter en tydlig och passionerad ledare som man har förtroende för. Så är det över allt i samhället, det är stor risk/möjlighet att man påverkas av den man kommer nära och öppnar sej för. Det ligger därför i ledarens stora ansvar att ödmjukt söka Gud i vilken väg man ska gå i frågor som egentligen är ganska svåra för folk att avgöra på egen hand.

 • Åke Carlsson

  Inget ont utan att det har något gott med sig, brukar man säga. Kan detta att Ulf Ekman inte längre är pastor i LO göra det mer möjligt för honom att konvertera?

 • Micael Gustavsson

  Såvitt jag vet betraktar Halldorf pingst som en gren av Kyrkan, vid sidan av andra grenar som tex RKK, Ortodoxa, Metodister mm. Bibel 2000 översätter ju ofta ekklesia med kyrkan, så använder man den så förefaller det väl sig naturligt.

 • Fd LO-medlem

  Av Ulf Ekmans artikel i Keryx så tycker jag det framgår att Ulf menar Katolska kyrkan med uttrycket ”Kyrkan”. Uppenbart med viljan att alla andra kyrkor ska in under den i bemärkelsen in under Påvens läroämbete. När det gäller Peter Halldorf så uppfattar jag hans lära som ortodox och som sådan så ser han förmodligen Pingst som en annan kyrka vid sidan om den ortodoxa kyrkan. Det gör ju i hans fall inte saken bättre… Att Bibel 2000 använder ordet kyrkan istället för församlingen är kanske inte helt relevant i en diskussion där Ulf Ekman använder ordet Kyrkan med stort k vilket är vanligt att förespråkarna för den katolska kyrkan gör när de vill få in övriga troende under sitt paraply. Jag tycker att ditt försök till nyansering i det här fallet gränsar till försök att avleda debatten från dess verkliga ämne. Skäms på dig…:-)

 • Lasse

  Inom psykologin kallas det ”grouping” ett ledarskap som blir isolerat demoniserar allt utanför gruppen, tar större risker – ett känt exempel på det är nasa som lät rymdfärgan flyga i småbitar för att man inte lyssnade till varningssignalerna –
  LO gör nu samma misstag

 • Lasse

  Talade med en amerikan, han sa att de har samma problem i USA med dragningen mot Rom –
  är det någon här som vet något om detta?

 • ps23enkristen

  Så tänker jag med, Frid

 • Micael Gustavsson

  Det är väl iof inget nytt. Manifestet ”Evangelicals and Carholics Together” undertecknades ju redan 1994.

 • mannnen

  Men?! När de inte svarar på frågorna så får de kritik för det, och när de väl svarar så sägs det att det bevisar att frågorna är relevanta att ställa!

  Hur ska de egentligen bära sej åt för att göra rätt? 😀

 • mannnen

  Men?! När de inte besvarar på frågorna då får de kritik för det, och när de väl svarar då sägs det att det bevisar att frågorna är relevanta att ställa!

  Hur ska de egentligen bära sej åt för att göra rätt? 😀

 • ps23enkristen

  Det är så jag ser på saken med … Ronny frid

 • Fd LO-medlem

  Vända om förslagsvis och ställa saker till rätta. Det vore den nytestamentliga vägen.

 • Fd LO-medlem

  Samma svar på samma fråga du ställt till någon annan: Vända om förslagsvis och ställa saker tillrätta. Det är den nytestamentliga vägen.

 • Yngve Bergström

  Jag har för stor respekt för Joakim Lundqvist att tro att han skulle ta sig tid att skriva en krönika för att svara på irrelevanta frågor. Han har för stor integritet för det. Jag tycker att det är lysande att han som pastor/föreståndare för LO Uppsala tydligt deklarerar sin intention.
  Som sagt, han svarar på relevanta frågor!

 • mannnen

  Jag tycker det ser ut som ett moment 22, oomvänd som omvänd 🙂

 • Marianne Nordström

  Han kan ju inte vara församlingsledare OM han tänker konvertera. I rimlighetens namn borde han kunna göra som han vill nu utan att ställas till svars. Sedan kan man fråga sig hur mycket värd ens tid i bibelskolan var när grundaren har bytt åsikt. Känns som bortkastad tid på något som inte höll.

 • mannnen

  Om någon kritiseras för att inte svara på frågor, och så till slut så svarar han. Då säger man istället att ”ditt svar bevisar att våra frågor är relevanta att ställa”.

  Då borde man ju ha accepterat redan från början att han inte svarar på frågor när han inte tycker de är relevanta?

 • PåKlippan

  Det avgörande är epiklesen. Utan förvandlingsbönen tror jag som pingstvän att Jesus är närvarande i anden men inte fysiskt i brödet och vinet.

 • PåKlippan

  Du jämför med Sv kyrkan och då framstår inte LOs utveckling så dramatiskt.
  Men man påstår genom Joakim att man är pingstkarismatiker. Vilket jag visat att man inte är.
  Jag har svårt att förstå dina inlägg. För mig känns du hal. Som om du vill försvara ”både och teologin” på LO.

 • Marianne Nordström

  Precis så har jag upplevt det! Att lämna Livets Ord är en sak som går att hantera trots att det inte varit frivilligt. Däremot den totala utfrysningen och förtalet från ”vänner” som man delat så mycket med, bett för- och med så många gånger. Alla förtroenden som släpats i smutsen är så förnedrande. Inte undra på att man blir folkskygg efter man lämnat. Min upplevelse är inte från 80-talet utan det sista året. Hela fösamlingen behöver själavård av en herde som inte flänger runt hela jorden och lämnar de som betalar flygresorna åt sitt öde.

 • Yngve Bergström

  Jag är för lite initierad i vilka frågor som adresserats till Joakim Lundkvist, men att han som församlingens pastor tar sig tid att svara med emfas och tydlighet hedrar honom. Att frågor ställts till LO tror jag de flesta menar att Ulf Ekman skall svara på. Jag kan dock ha fel.
  Jag vill ändå mena att Joakims krönika visar hans goda vilja med Församlingen Livets Ord. Han tycker det är såpass viktigt att adressera dessa frågor att han skriver en officiell krönika, då är varken frågorna eller hans svar irrelevanta., enligt mig.

 • Lasse

  Tror jag ska stämma Livets Ord för falsk marknadsföring, nu kan man ju inte längre säga ”Ulf har sagt”. Vad gäller idag, det vet man inte?!?
  tänk att man slösade bort 2 år på något som inte gäller längre 🙁

 • Fd LO-medlem

  Det du lyfter fram här är en aspekt som inte kommer fram så ofta. De kvarvarande lojala medlemmarnas agerande som innebär att de sviker sina tidigare närstående vänner. Det dåliga samvete som det för med sig, kombinerat med all den prestige som finns kring att Ulf Ekman måste ha rätt, annars är han ju inte så felfri som han framställt sig själv, gör att det blir ett totalt obarmhärtigt beteende som upprätthålls år ut och år in. Mycket skadligt. När ska denna synd tas itu med av de som nu så hängivet säger sig vilja eftersträva ”enhet mellan alla kristna”?

 • PåKlippan

  Du skrev ….Jag har väldigt svårt att se att LO skulle kunna förändras till katolskt efter att pastorn i församlingen så tydligt förklarar att det inte kommer att ske….
  Men i flera år har vi visat att utvecklingen på LO gått markant bort från evangelikal tro mot sakramental och genom ämbeten förmedlad nåd.
  Vi som talade sanning om detta för 6-7 år sen beskylldes vara lögnare och röster från avgrunden av dem du gärna lyssnar till och ser som smorda vittnen.
  Lögn hör ihop med LO det är en självklarhet att man där ljuger vid behov. När Roger Larsson avböjde att närvara trots att han var annonserad meddelade man från talarstolen att han var dubbelbokad och därför inte kunde komma. Han kom till LO och deltog som århörare så lögnen blev helt uppenbar. Joakim levererade rader av lögner när han skulle leda Eurotour. Appropå smorda talare. Kong Hee, Rickard Roberths, Yongi Cho, Liardon, m fl, m fl ???
  Det tog mig 3-4 år att få ut Ulfs undervisning ur min hjärna. Du aktar denna fortsatt högt. Jag hade långa tider svårt att läsa bibeln för att så mycket var söndertröskat.

 • Fd LO-medlem

  Det är många som förlorat dyrbar tid, pengar, karriär, äktenskap och andra relationer med mera genom sitt engagemang i Livets Ord. När det nu blir allt mer uppenbart vilket dubbelspel som genomförts så kommer det att åsamka mycket harm. Hur ska då Ulf Ekman kunna gottgöra detta? Ja, först och främst genom en snar och ordentlig omvändelse och därpå följande handlingar för att upprätta de slagna och ställa tillrätta det som gått snett. Det innefattar givetvis både offentlig syndabekännelse och personliga upprättelser av de drabbade. Kanske en ny memoarbok med titeln ”Nu kan jag inte tiga längre. Verkligheten har kommit ikapp mig”.

  När det gäller Joakims utfästelse så har han ju nu ställt mycket av sitt förtroendekapital på spel eftersom framtiden kommer att utvisa om det är han eller Ulf Ekman som i praktiken bestämmer färdriktningen för Livets Ord. Alternativt kommer det att visa sig om det var ett ärligt utspel eller en del av en pågående manipulation. Tänk på att ”av dåligt sällskap kan även den bäste snart bli förstörd”.

 • PåKlippan

  Varför utvecklar du inte tankegången. Vilken väg anser du att vi bör gå?

 • Ted Nilsson

  Varför ska det vara så svårt att svara på det Ulf har skrivit i Keryx och världen idag?
  Varför är det ett sådant klimat att Joakim måste dölja detta?
  Berätta klart och öppet vad som försiggår, borde vara hur enkelt som helst.

 • Roger S Enqvist

  Har svårt att tro att Allmänna Reklamationsnämnden tar upp din stämning 🙂

 • Roger S Enqvist

  Nu låter du som en äkta socialdemokrat. Fy skäms. Eget ansvar gäller i livets alla förhållanden.

 • Roger S Enqvist

  Ägna din energi till att hjälpa offren på Filippinerna, istf att avsky LO. Du kommer att må mkt bättre, tro mig.

 • Ted Nilsson

  Blir riktigt upprörd när jag hör saker och ting som sker i den kristna församlingen av detta slag.
  Börjar vara tid att vi gör upp med upphöjandet av ledare vilket skapat detta.
  Ber att du ska få uppleva upprättelse i ditt liv, vet att detta kan ta tid men Gud är trofast och Hans nåd räcker till för alla.
  Gud välsigne dig.

 • Roger S Enqvist

  Detta är intressant.

  En av LO starkaste kritiker i början var Jack-Tommy Ardenfors. I en memoarbok om Lewi Pethrus skriver Jack-Tommy om ett ungdomsminne. Han hade förmånen att skjutsa Lewi Pethrus från Sundsvall till Stockholm. Han såg en möjlighet att dryfta några frågor med Pingströrelsens hövding. Han tog upp en del jobbiga frågor, uteslutning av kvinnor som klippt håret och många andra konstigheter i Pingströrelsens 1950-tal. Lewi Pethrus svar var lika kort som koncist; ”det är bara sjuka människor som håller på med sådant”.

  Alla Livet Ords konstigheter har förmodligen aldrig varit sanktionerade av Ulf Ekman. Det står så mycket konstigt på denna blogg. Jag kommer ihåg ett offentligt samtal mellan Jonathan Ekman (Ulf Ekmans son) och hans kusin John Nilsson om deras gemensamma barndom inom Livets Ord. De tv-spel, datorspel, musik etc som John Nilsson eldade upp sanktionerat av Livets Ords ungdomsarbete var i många fall samma tv-spel, datorspel och musik som Ulf Ekman spelade tillsammans med sin son Jonathan.

  Vad lär vi oss av dessa små exempel? Life isn’t easy. Alla experter och åsiktsmaskiner på denna sida till trots, inklusive undertecknad.

 • Micael Gustavsson

  Epiklesen i sig gör inte eukaristin till mässoffer. Luther vägrade ha gemenskap med kristna som inte trodde på Jesu kropp och blods bokstavliga närvaro i bröd och vin, men fördömde mässoffersläran. Min poäng var inte vilken syn som var rätt eller fel, utan om att logiskt hålla isär frågorna.

 • Fd LO-medlem

  Löjlig kommentar. Du borde skämmas som inte tar offrens lidande på allvar. Är du på riktigt, eller!?

 • Micael Gustavsson

  Mitt svar visade bara på att ekumenik mellan evangelikaler och katoliker inte är nytt; jag vet inte vad du anser jag ska utveckla. Jag tycker inte evangelikaler ska ge upp de centrala sanningarna från reformationen, men är i övrigt positiv till ekumenik. Jag kan verkligen inte råda dig eller er vart ni ska gå; det viktigaste är att hålla fast vid den personliga relationen till Jesus.

 • Fd LO-medlem

  Det vi lär oss är det dubbelspel som Ekman ägnat sig åt under så lång tid. En förkunnelse utåt, ett annat liv för ”de egna”. Varför brännmärka ”Aftonbladet och Expressen” när han själv läste dem?

 • Roger S Enqvist

  ”Det är många som förlorat dyrbar tid, pengar, karriär, äktenskap och andra relationer med mera genom sitt engagemang i Livets Ord”.

  Av egen fri vilja, att engagera sig, precis som mina föräldrar, mor- & farföräldrar ägna tid m.m. inom svensk pingströrelse sedan 1920-tal.

 • Marianne Nordström

  Vad gör du för offren på Filippinerna? Du kanske kan föreslå något? Det är viktigt, men att försöka förstå vad som händer på LO är oxå viktigt…

 • Roger S Enqvist

  Du läser mina inlägg som ”fan läser bibeln”. I din värld levde även Lewi Pethrus efter den devisen eftersom den kvinnliga sångledare som klippte håret blev utesluten på sittande församlingsmöte. Eller så kan varken Lewi Pethrus eller Ulf Ekman kontrollera allt som sker i deras organisations namn. Lite sans och eget personligt ansvar gäller även i frikyrkovärlden.

 • Fd LO-medlem

  Du verkar inte ha förstått att skillnaden mellan dina föräldrars och tidigare generationers engagemang i pingströrelsen så har här Ulf Ekman satt igång en förändring av Livets Ord i riktning mot katolicism. Detta har inte Livets Ord-anhängare fram till nu velat offra något till. Snarare tvärtom. Det är alltså inte ett problem i sig att offra något för det man tror på, men när det visar sig att inriktningen ändras på det sätt som skett här så blir det en annan sak. Det har inte skett på ett öppet och ärligt sätt. Det kanske du kan hålla med om, eller?

 • Fd LO-medlem

  Jag har inte försvarat Lewi Pethrus brist på agerande i dessa frågor. Jag har heller inget att invända mot synpunkten om det stora ansvar som den enskilde har för sitt eget liv och de beslut man tar. Däremot vänder jag mig mot det dubbelspel som skett och liksom du, antar jag, mot att de enskilda livetsordarna inte tar sin Mats ur skolan när de blir varse vad som är på väg att hända. Det är självklart att Ulf inte kan kontrollera ALLT som sker i hans organisations namn, men mycket av det negativa som skett är ju med hans goda minne. Dessutom har han ju möjlighet att göra någonting åt det om han vill. Än har han inte gjort det. För du menar väl inte att han är undantaget det personliga ansvaret 😉

 • Roger S Enqvist

  Hade min morfar varit i livet skulle han berätta för dig varför han lämnade pingst och Lewi Pethrus under 1950-talet. Han skulle i princip kunna använda samma ord som du använder ovan. Mao, inget nytt under solen.

  Who’s right who’s wrong? Only God knows.

 • Ted Nilsson

  Vad vill du eg säga med ditt inlägg?
  Menar du att alla olika människors öden inom LO är fejkade?
  Kan du precisera vad du tycker när du säger att det står så mycket konstigt på denna blogg?

 • Jonas Rosendahl

  Jag måste nog ta dig i försvar här Roger. Var och en har som du skriver ett eget ansvar. Var och en har fått den helige Ande som leder oss var och en om vi söker Herren. Problemet som jag får en vag uppfattning om det är ju att människor söker inte Herren och frågar om sina församlingar. Jag gjorde det med filadelfia och Herren svarade. Vad han sa berättar jag dock inte. Men därför kan jag också ta ett eget ansvar. Jag ser inte min tid nånstans som bortkastad, jag har tjänat Herren var jag än varit. Sen har jag fått lida på olika sätt, men det finner jag högst bibliskt.

 • Roger S Enqvist

  Vem äger sanningen? Ulf Ekmans sanning? Fd LO-medlems sanning? 2009 skrev Johan Stenebo ”Sanningen om IKEA”. Han betonar att det är hans sanning. Den skiljer sig avgrundsstort från den officiella bilden av IKEA och Ingvar Kamprad. Författaren har arbetat 20 år på IKEA i princip på ledningsnivå hela tiden bl.a. som Kampards högra hand. Ändå skiljer sig berättelserna åt som svart och vitt.

  Det är likadant med alla berättelser om LO. Jag slåss alltid för min sanning och någon annan slåss alltid för sin sanning.

 • Fd LO-medlem

  Du anklagade mig tidigare för att vara socialdemokrat, vilket jag inte är. Jag skulle kunna anklaga dig för att vara cyniker. Vi ska alltså inte bry oss? Que sera, sera eller? Och det kallar du att ta ett personligt ansvar. Rena skämtet med andra ord.

 • Roger S Enqvist

  Jag varken kan eller vill kommentera alla öden inom LO. Jag har inte den kunskapen helt enkelt. Jag kan ge ett exempel på vad som är konstigt, om du frågar mig. I denna tråd står bl.a. följande;

  ”Tyvärr är han fostrad i ett klimat där sanningen inte är så viktig om den berör ledande personer i församlingen (heter numera kyrkan i vissa sammanhang).”

  Detta är ju snudd på förtal eller total inkompetens om hur livet ter sig. Eller så har personen i fråga suttit på väggen som en fluga i hela Joakim Lundqvist liv vilket verkar föga troligt. Att överhuvudtaget formulera denna kombination av bokstäver som jag citerade ovan säger mer om författaren än om Joakim Lundqvist.

  Hela 8,3% av Jesu egen lärjungaskara tog livet av sig. Även där ekade ekot ”eget personligt ansvar” och gör det fortfarande 2000 år senare. Ingen, ingen anklagar Jesus för det ödet.

 • Roger S Enqvist

  Lägg inte ord i min mun är du vänlig. Jag skrev; ”Nu låter du som en äkta socialdemokrat”.

 • Ted Nilsson

  Får bara hoppas att du får insikt i verkligheten kring hur ledarskapet är uppbyggt när man pratar om att de som ifrågasätter närmandet till katolska kyrkan demoniserar och att det handlar om skyttegravsmentalitet.
  Johannes döparen skulle ha fått denna anklagelse mot sig om han levt idag.
  Tycker inte att det låter som ett sunt klimat när man måste anklaga människor för att demonisera men själv inte berätta hela sanningen.
  Min erfarenhet av Joakim är att han är en trevlig person som förhoppningsvis får utrymme att gå sin väg och inte behöva följa någon annans.

 • Roger S Enqvist

  Eget personligt ansvar är ju liksom hela poängen. Om jag förstår min bibel rätt ska alla människors liv och leverne dömas av Gud själv, efter den måttstock som är oss given. I det läget lär mina och dina kommentarer på denna blogg eller andra väga lätt.

  Detta är ju mänsklighetens ursynd, att skylla ifrån sig. ”Kvinnan som du gav mig….” kläckte Adam ur sig när Gud frontade honom med ”äpplet” i högsta hugg. Tänk om Adam hade fått skriva av sig på Aletheia när Gud hade ”klätt av honom” in på bara mässingen. Då hade Eva, Gud och Djävulen fått det hett om öronen. För Adam var nog oskyldig, enligt honom själv. Det misstaget fick lite konsekvenser om jag använder ett under statement.

 • Jonas Rosendahl

  Samtidigt måste man visa förståelse för de som råkat illa ut. Jag var också en person som brände skivor för att vara radikal osv. Men jag hade en trygg bakgrund det blev kanske inte värre än så. Därför vill jag ha extra förståelse för de som kom utan nåt, och kom i kläm av bardusa människor. Det finns också en oerhörd makt i att påstå att Gud sagt nåt, speciellt till någon som är i totalt underläge. Men jag tror vi lärt oss nåt på vägen..

 • Karin Berglund

  Ordet Kyrkan med stort K är = Den världsvida församlingen. I SvK säger man Kyrkan och i frikyrkor säger man Församlingen (den världsvida). Man menar samma sak. Man menar Kristenheten. Typ!

 • Jonas Rosendahl

  Men den karismatiska rörelsen då och pingst?

 • Karin Berglund

  PåKlippan, du skriver ” Bl a beder även Joakim själv epiklesen (förvandlingsbönen) där brödet och vinet tros bli förvandlade till fysiskt kött och blod (även om den yttre formen är oförändrad), och Jesus offras på nytt. ”
  Svårt att tro detta!
  Kan det stämma? jag slog upp ordet epikles och det verkar i vår kultur helt enkelt vara bönen ”Sänd din Ande över oss och dessa dina gåvor”, osv. som hör till mässan i SvK. Bröd och vin förblir bröd och vin och välsignas.

 • Fd LO-medlem

  Jo, men inte i Ulf Ekmans artikel i Keryx eller hans övriga ”katolska” retorik.

 • Micael Gustavsson

  Jag är ingen ledare, och har inget färdriktningsförslag på det sättet. Jag trivs bra i min församling, Elimförsamlingen i Sthlm, men jag kan ju knappast rekomendera alla att bli medlemmar där. Den karismatiska rörelsen är ju ett väldigt brett begrepp, jag tror att enhet mellan kristna som delar det CS Lewiskallade Mere Christianity ( och det innefattade ju även katoliker, så jag blir väl rökt på dn här sidan). Jag tror inte man ska sopa skillnader unde mattan, men jag tror också att man kan lära sig av andra traditioner än sin egen. New Wine nätverket är bra, även om jag kan känna tvekan inför flera av de amerikaner de kallat hit på senare tid Alphakurserna är också väldigt bra. Förutom andra EFK församlingar i Sthlm (korskyrkan, söderhöjdskyrkan, new life, tomaskyrkan), så har svenskkyrkliga St:Clara, Vinyard och den katolska karismatiska grupp som leds av Bengt Malmgren varit exempel på grupper som Elim samverkat med. Både pingst och trosrörelsen har liksom legat längre bort. Jag satt i ledningen på HFs förlag mellan 1989 och 1996; se på den utgivningen så får du en bra bild av vad jag betraktar som sund kristendom. Ursäkta mitt något kaotiska och trötta inlägg, men skriver jag inget nu så blir det inte av alls.

 • Micael Gustavsson

  Fast enligt de lutherska bekännelseskrifterna, så är Jesu kropp och blod fysiskt närvarande. Luthers syn i den frågan var väldigt nära Roms (consubstantion i stället för transsubstantion, men substantion likväl).

 • Jonas Rosendahl

  Intressant att veta ändock! Men jag skrev alldeles för otydligt, jag ville egentligen fråga om det fanns något manifest mellan katoliker och den karismatiska, och pingst på något sätt i USA.

 • Micael Gustavsson

  Hej, ursäkta om jag missförstod. jag tror en del av dem som undertecknade manifestet ovan, tex tv-evangelisten Pat Robertson räknas som pingstkarismatisk. I övrigt så har ju i både USA och Storbritannien katolska och mainline protestantiska karismatiker samarbetat,i stora konferenser o dyl. Jag vet inte hur mycket de gamla pingstsamfunden ( de är ju flera i USA) har varit med, och jag vet inte om det någonsin funnits något skrivet förbund. Av nyare rörelser har det ju varit olika. Vinyard har hela tiden varit mer positiv till ekumenik, och satsat på att vinyardifiera både anglikaner, katoliker och andra.

 • Shamayim

  Tack för en bra och för många viktig artikel SE Nilsson…
  Ledare både framför och bakom kulisserna gör självklart som de vill, men att medvetet förföra och sakta, steg för steg manipulera är naturligtvis en helt annan sak. Att som Bergström menar, ge Lundqvist en eloge för att han är en så fin pastor blir direkt patetiskt tycker jag. Joakim säger tydligt mellan raderna att Ulf Ekman inte har något inflytande över Livets Ord…vilket tyvärr genast gör honom till en lögnare.

 • Lasse

  jag känner igen det där från LO tiden, då vissa predikanter inte kom var det officielt ”sjukdom”
  men inofficiellt var de inte välkommna längre!!!

  typiskt LO att ha 2 versioner, t ex. aga barn är ok, det finns det kassetband på, Ulf E förnekar det i tv, han ljuger!
  osv… osv…

 • Fd LO-medlem

  Tyvärr stämmer ditt vittnesbörd.

 • Margareth Schumann

  Jag tycker också att det är viktigt med öppenhet och att
  Livets Ord och Ekmans är öppna med de förändringar de håller på att göra
  teologiskt och de närmanden de har gjort och gör till den katolska kyrkan. Vi
  kan kanske inte beskylla dem för att inte vara öppna när de nu har gått ut med
  att de både tror på barndopet, med att Kristus är fysiskt närvarande i
  nattvarden och att vi behöver en biskop eller en påve som skall styra över
  kyrkan som alltså är kyrkan med stort K. Vi behöver egentligen inte fundera
  länger på vart de är på väg. De har inte sagt det i klartext men genom sina
  artiklar i bland annat Keryx har de lagt fram sina nya teologiska doktriner och
  dessutom sagt att vi skall lämna det vi har trott på. Vi behöver inte undra
  länger fastän vi gör det därför att det är så svårt att tro att det verkligen
  är sant. Om det Joakim Lundqvist skriver i sin krönika skall vara trovärdig må
  Livets Ord också visa det i handling, dvs. genom att rensa bort allt som har
  med katolskt inflytande att göra från sina utrymmen och från sina gudstjänster.
  Endast genom att göra detta i handling kan de visa att de seriöst menar att de
  inte håller på att bli katolska. En fråga är också hur kan de ha en katolsk
  redaktör för tidningen Keryx? En annan fråga är varför har resor till Rom och
  besök till Vatikanen blivit så intressanta om det inte är tillnärmningen till
  katolska kyrkan som orsaken? När det handlar om enhet är den enhet Bibeln talar
  om inte enhet mellan de olika kyrksamfund, den enhet Bibeln och Jesus talar om
  i Joh.17 handlar om enhet mellan trossyskons hjärtan. Att tala om demonisering
  och misstänksamhet mot andra trossamfund och trossyskon är helt enkelt för
  lätt. Om Livets Ord och Ekmans hade varit öppna och inte haft en dold agenda
  gentemot sina församlingsmedlemmar och den övriga kristenheten hade människor
  inte behövd spekulera i om Livets Ord håller på att bli katolskt. Om vi
  kompromissar med sanningen finns det inte rum för smörjelsen och Den Helige
  Andes närvaro i våra gudstjänster.

 • Lasse

  Ja man kan säga tyvvär, jag ser mig varken som avhoppare eller avfällig, är fortfarande frälst, men jag gillar inte folk som ljuger eller inte håller vad de sagt
  eller profeterar sånt som inte sker!

  För att säga det med lite ironi: jag köper inte enkelbiljetten för att
  korsa floden Styx!

 • Lilly Torva

  Hej! Om du läser alla kommentarerna i
  delfinspåret så kanske det blir lättare för dig att förstå, hur
  man kan komma in i tillståndet att man ”ifrågasätter allt som
  har med tro att göra”.

  Det kan tyvärr bli konsekvensen när
  man varit involverad, som jag och många andra, i ett sammanhang där
  ens egen bild av sanningen bleknar pga av den undervisning man matas
  med, när man är mitt upp i allt det. Det kan ge oerhörda
  konsekvenser. Tack Gud för nåden att bli befriad ooch för de
  vänner vi har som hjälper när livet är svårt! Ha det bäst.

 • S-E Daniel Nilsson

  För att göra mig mer tydlig: Jag tror att Ulf på något plan går den katolska vägen av personlig övertygelse, jag tror också att det finns ett element av att ‘sakta föra moderfåren fram’ i introduktionen av ett nytt grundtänkande; jag har försåtelse för att när man leder en församling tar man det varligt. Men vad jag inte kan acceptera är att när fåren frågar om vilket bete de är på väg mot undviker man att svara, ja, missleder man. Det är skamligt. Det är då man slutar tala om vislig varlighet och måste tala om dåraktig och dold agenda.

  Under de första fem åren av den här processen levde jag kvar i föreställningen att vi var på väg mot mer kärlek till trossyskon vi tidigare inte haft kontakt med, de gamla samfunden, mer kunskap om det värdefulla i det arv de förvaltat, mer personlig kontakt och viss samverkan i verksamhet. Jag älskar alla bröder i den kristna familjen. I den meningen är jag ekumen på samma sätt som pappa Sten var. En av mina allra närmaste vänner är katolik. Den första att från djupet av sitt hjärta prisa min första bok, Varför dog Jesus var katolik, en åttioårig man. Han hade länge sökt insikt och sa, ‘Äntligen förstår jag det här med Jesu död!’

  Vad som bryskt väckte mig var när Ulf sa de där orden på nyåret 2009. Då såg jag att här var det fråga om en helt annan ekumenik.

  Det är en sak som förvånar mig och gör mig ledsen bland dem som liksom jag förstått vad som pågår och därför brutit upp, och det är kommentaren: ‘Men vi måste dra vidare.’ Det uttrycks på olika sätt men budskapet är detta tredubbla: 1 ) engagerar du dig för att du retar dig på Ulf, 2) kom så går vi, vi är ju själva klara med det här och 3) vi har inget ansvar för alla dem som är halvt förförda eller kommer att bli förförda.

  Vi har ansvar.

 • PåKlippan

  Men som gammal pingstvän har jag lärt mig att alltid söka hålla mig till sanningen. Sen ska man inte alltid berätta allt man vet.
  Skillnaden som jag upplevt mellan LO och Pingst är att man har olika syn på lögn. På LO ljuger man om det tros främja saken. I Pingst var aldrig lögn accepterat.

 • PåKlippan

  I min nära vänkrets finns dokumenterad erfarenhet av att Joakim serverat upprepade lögner. Detta ligger många år bakåt i tiden. Om en frälst person använder lögn som ett instrument i sin vardag hur ska en sådan person kunna bli fri från nåt som fungerar bra och ger fina poäng och uppskattning?

  LO presenterar sig; …….Välkommen till en varm och utåtriktad församling som älskar Jesus och älskar människor…… Två uttryck anser jag av egen erfarenhet sakna full täckning. Nämligen varm församling och älskar människor.

  Jag har hos enskilda medlemmar mött stor värme och kärlek till både Gud och medmänniskor, men aldrig upplevt detta som gemensamt och signifikant drag hos ledningen. (Janne Blom naturligtvis undantagen).
  Många rörande empatiska berättelser har jag hört från plattformen, men leveranser i det praktiska livet har inte varit lika frekventa.

 • PåKlippan

  Instämmer.

 • Inhoppare

  När LO inget säger har man något att dölja. När LO tar till sig av kritiken och går ut och dementerar har man något att dölja. Aletheias läsare är sannerligen svåra att blidka 🙂

 • Ulrika

  Tror att det är jag som har enbart förnamnet som alias som ska ge mig tillkänna. Har följt dig länge och blir inte ett dugg mindre glad av dina skriverier idag. Jag är uppvuxen i EFS, snurrade runt på egna vägar under vuxenåren och fick en levande tro med öppna ögon på Bibeln i slutet av de 30. Då klev jag ner i dopvattnet under en EFK-församlings varma deltagande. Dock består min församling idag av enstaka spridda människor då min dopförsamling är 11 mil bort. Församlingarna i min stad är för inspirerade av det som bland andra du ser:( Men farmförallt har jag inte tid. Den här veckan ska jag fösöka få att fungera utan min välsignade vedpanna eftersom muraren är på gång. Finns el men det är så dyrt:( Och så där har det hållit på varje vecka sedan min omvändelse för kanske 6 år sedan. Haft praktiska viktiga saker hela (förtvivlade) tiden som gått vida före kyrkolivet….Har fått en man som jag ska få gifta mig med men det kommer att ta tid. Han började liksom jag med strykta kläder i kykbänken under fina stilar men trampar idag långskäggig (!) omkring i vårt träsk och vet inte riktigt hur han ska hantera att sin församling också håller på att aktersegla totalt ner i kaoset. Vi har träsktrampat tillsammans hela vägen och vi ”tar med dig” i vårt träsk. Träsket är mycket arbetsamt men inte ensamt. Du är så älskad av Fadern.

 • PåKlippan

  Tänk efter. Dementin från Lundquist står inte i harmoni med Ekman fundamentala deklaration i Keryx nr 3. 2013.
  Om redan dementin logiskt omöjligen kan vara sann, var står vi då? Ska en kristen tala sanning?

 • MyTwoCents – aletheia.se

  ”Dragningen mot Rom” finns även i USA och många andra länder, men min uppfattning efter att ha bott där i en massa år och med regelbunden kontakt och resor dit är att den inte är lika utbredd (ännu?). Inte på långa vägar.

  Evangelikala troende har inte tappat självförtroendet på samma vis om ”vi” har i Sverige. I USA bokstavligt kryllar det dessutom av sunda teologer som precis som Ekman, Engholm etc funnit det intressant att berika sitt kristna liv med det kyrkofäderna hade att säga, utan att för den skull ”supa in” allt.

 • MyTwoCents – aletheia.se

  Hade tänkt att skriva något liknande som PåKlippan nedan.

  Tror inte det krävs någon andlig Einstein för att bedöma vems ord i sammanhanget som väger tyngst. Joakims eller Ulfs. De talar på sätt och vis mot varandra nu.

  Har inte lusläst Joakims skrivelse, med det lilla jag läste visade på liknande retorik som Ekman. (Skulle inte förvåna mig det minsta om det inte ens är Joakim som skrivit) Alltså en massa generella grova förenklingar, och inga detaljfrågor.

  Joakim (?) ”Finns det en agenda att Livets Ord ska uppgå i den katolska kyrkans organisation och förespråkar man att alla borde konvertera till den? Nej”

  – Det är ju inget kritiker hävdat någonstans mig veterligen, att de skulle arbeta för masskonverteringar till katolicism.

  ”Till sist: när det gäller församlingen Livets Ord är det är nog uppenbart för alla som besöker oss att vårt gudstjänstliv står i en pingstkarismatisk tradition.”

  Joakim hänvisar till fasaden. Visst är den pingstkarismatisk fortfarande. Precis som karismatiska katoliker också är ”pingst-karismatiska” till det yttre… Detta säger ju inget alls.

  Stackars Lundqvist som får hundhuvudet att stå brevid äppelträdet och säga till alla förbipasserande; – Det är inte äpplen vänner, det är päron, jag lovar. Det är päron. Det är päron. Tro mig

 • Roger S Enqvist

  Jag känner en kille i den innersta kretsen som tvärljög tre gånger samma kväll. Vi kan kalla honom Petrus.

  I alla sammanhang där det finns människor kommer det alltid att bli fel. Det kommer alltid att finnas många versioner av exakt samma händelse, flera olika sanningar.

  Min poäng är, lägg ner och gå vidare. Av frukten känner vi trädet. Behöver du hjälp, behöver jag hjälp får vi ta hjälp.

  May God bless us all.

 • Roger S Enqvist

  Lögn är aldrig acceptabelt, inte i något sammanhang. Var lite försiktig med att berätta allt du vet. Lagen om sådd och skörd gäller alla, inklusive undertecknad.

 • Roger S Enqvist

  Jag är imponerad av den fantasi som finns på bloggen Aletheia, av både utgivare, gästmedverkare och kommentatorer. Vore jag personlig coach åt er alla skulle jag utan tvekan råda er att ta er an advokatyrket. Ni har en otrolig förmåga att läsa mellan raderna och av den textmassan skapa både höns och tupp eller päron och äpplen om man så vill.

  I en rättegång som nyligen vanns av en pingstvän, förlåt jag var tvungen att få med det, fällde han efteråt kommentaren; jag har lärt mig en viktig sak i denna rättsprocess, av min advokat. Det viktiga är inte att HA rätt, det viktigaste är att FÅ rätt.

  Ni kämpar om att både ha och få rätt trots att ni uppenbarligen inte har tillgång till källmaterial. Varför inte låta Janne Josefsson sköta jobbet och köra en Uppdrag Granskning. Då kanske det visar sig att ni både hade och fick fel.

 • MyTwoCents – aletheia.se

  Vem ärende går du Roger? Varför dessa regelbundna rökridåer? På vems uppdrag nödgas du komma in här och håna det jag och andra skriver?

  Fakta:

  A) Ekman står för Romerskt Katolsk teologi: http://keryx.nu/files/Keryx_3_2013_provlas.pdf

  B) Joakim går emot att de (Livets ord) inte håller på att bli ”katolskt”

  ”Fantasi”?

  – Skitsnack, som man säger på ”skånska”. Det räcker nu. Oavsett var du hör hemma i relation till Livets Ord och Ekman så börjar jag innerligt trött på alla dessa rökridåer som läggs ut av olika personer både på insidan och utsidan av LO.

  A + B harmoniserar helt enkelt inte med varandra. Att hävda detta är ohederligt från båda håll.

 • Roger S Enqvist

  Det var väldans vilken reaktion det blev på detta då. Jag går ingens ärenden, möjligtvis mina egna. Jag har ingen relation till varken Livets Ord eller Ulf Ekman. Men, jag är en tänkande, självständig och intresserad människa.

  Alltsedan min första kommentar på bloggen Aletheia vilket var november 2007 har jag titt som tätt ifrågasatt det personliga ansvaret hos alla som vräker ur sig egna sanningar om LO och dess ledning. Jag hävdar inte att dessa individer ljuger, men det finns ett mönster, skuldfrågan är ofta någon annans.

  Jag kommenterar inte ofta bortsett från senaste veckan då Benjamin Ekmans konverterade till RKK har ifrågasatts.

  Rökridåer, sicket skämt. Även här läser du mellan raderna och kokar soppa på spik, läs skvaller. Jag står för varenda bokstav och typsnitt som jag har levererat och skäms inte för det. Jag håller en anständig ton och försöker varva mina inlägg med lite humor, i syfte att få de jag utbyter meningar med att tänka till.

  Men, gott att du är ärlig. Dina hemmakokta mellanraders analys får konsekvens, mitt sista inlägg på denna blogg är på väg att avslutas. Som säljare i 25 år har jag alltid hävdat att kunden har rätt och så länge kunden vräker ur sig egna uppfattningar om det företag och produkt jag representerar är det OK. Men, när man gått över gränsen och blandat in mig som person på ett sätt som inte är OK, har jag också varit tydlig om det.

  Over and out,

  med önskan om en bra dag och ett gott liv.

  Med vänlig hälsning
  Roger Enqvist
  Tibro

 • Inhoppare

  Men Daniel, varför måste det vara ett antingen-eller? Efter reformationen hade den svenska statskyrkan ett centralt läroämbete samtidigt som man var oberoende av Katolska Kyrkan. Man vördade även Maria och var motståndare till en rent symbolisk syn på nattvarden. Man döpte barn. Det låter väl mer som att Ulf Ekman fått tillbaka sin gamla svenskkyrkliga syn, fast numera utan fiendskapen till Rom? Det låter mer som att LO har breddats teologiskt och organisatoriskt samtidigt som de förblir en frikyrka.

 • Inhoppare

  Se mitt svar till Daniel 🙂

 • MyTwoCents – aletheia.se

  Efter alla samtal är jag övertygad om att hjärtat sitter på rätt ställe och du vill väl.

  Men bäste inhoppare, tror du verkligen innerst inne att Ekman själv uttalat sig på detta vis om han bara ”gått och blivit högkyrklig”, med Luthers-evangelisk grund?
  Tror du jag hade bränt 1000 tals timmar på att påpeka att Ekman återgår till Luther?

  ””Pingstdagen var en fullständig överraskning för djävulen. På samma sätt finns det liknande tillfällen som blir fullständiga överraskningar. Och nu ska vi ju inte avslöja det, men jag kan ändå säga så mycket som att det blir en chockeffekt i den Helige Ande och ett kackalorum utan like. 80-talet kommer att vara som en liten bris jämfört med det kackalorum som kommer en bit framåt om de här bitarna kommer samman, och om den här koordinationen kan ske, om den här andliga mognaden kan inträffa /…/ Det kommer att ske, det kommer att ske /…/ det är en mobilisering.””

 • WO

  Läs ”Faith Undone”, av Roger Oakland.

  Din USA-bekant kanske vet vem det är och vad han skrivit, och skriver om? Det sk Emergent Church-nätverket har stort inflytande i USA och har sen länge påverkat även kyrkorna i Sverige. Tyvärr måste jag säga, i stort sett, även om det finns en och annan bra sak även inom denna rörelse/nätverk. Dock alldeles för mycket som inte alls är bra. Draging mot Rom är en sådan dålig sak, öppenhet för österländska mystiker en annan, samt även öppenhet för diverse management-ideologier som tagits från affärslivet och vilka ofta tyvärr har österländska influenser även de.

  Vissa av dessa EC-besläktade saker är man färgade av inom Pingst numera, andra har ännu inte tagits in, som väl är…

 • MyTwoCents – aletheia.se

  Vem som reagerade först och på vad kan givetvis diskuteras. Du häver ur dig en cynisk ”haranga” som inleds med

  ”Jag är imponerad av den fantasi som finns på bloggen Aletheia, av både utgivare, gästmedverkare och kommentatorer.”

  vidare

  ”Ni har en otrolig förmåga att läsa mellan raderna och av den textmassan skapa både höns och tupp eller päron och äpplen om man så vill.”

  Att vi gjort övertramp och felbedömningar har vi fortlöpande varit öppna med. Skälen är många:

  1.) Detta är en blogg och tankesmedja vilket innebär att vi tänker högt, driftar med andra troende kring hur det förhåller sig i vissa sammanhang.

  2.) Om du hade personlig erfarenhet av Livets Ords ledarskapskultur visste du att den alltid varit sluten, få har insyn i den verkliga toppen som i princip består av familjen Ulf, Birgitta och Jonathan Ekman, jämte Robert Ekh och Svante Rumar (åtminstone historiskt under en tid). På det teologiska styrskeppet, vid sidan om Livets Ord – Keryx fanns under en lång tid ytterligare en familjemedlem.

  Hade församlingen haft ett traditionell ledarskap funnes en större öppenhet. Eftersom det är vad det är, uppmuntrar, ja nästan kräver det ett visst detektivarbete att lägga ihop pusslet kring vad som egentligen pågår.

  Det bäddar även för fler missförstånd än om det vore en annan rörelse som granskades.

  Jag presenterar dig med fakta och du svarar med lite allmänt missnöje över att någon reagerade på ditt hånande. Tål du inte din egen medicin?

  Du hånar i en post skriven av Birgitta Ekmans bror, med många års erfarenheter av rörelsen både från insidan och utsidan. Samma sak med ett par av denna sajts skribenter.

  Vad är det för kunskaper som du besitter som är så överträffande våra samlade kunskaper och erfarenheter?

  Du må ha varit säljare i 25 år, men jag köper inte dina argument.

  /D

 • PåKlippan

  För några år sedan påtalades i denna blogg att LO inte betaldade in tjänstepensionspremier för sin personal. Vi beskylldes då för att ljuga trots att vi kunde peka på vilka sidor i årsredovisningarna vi stödde oss på. Därtill har några av oss bloggare expertkunskaper. Men hånade blev vi. Håna på vi är tränade att gå fram i motvinden.
  Om vi under 10 år läser Keryx påstår du att vi saknar källmaterial? Om vi kan berättar att någon av oss suttit och intervjuat ledande person om den katolska inriktningen på LO under två timmar säger du att vi saknar källmaterial?
  Om vi analyserat seminarier och predikningar under 8-9 år anser du då att vi saknar källmaterial. Om en del av oss fått internt medlemsmaterial under tiotals år anser du då att vi fortfarande saknar fakta.
  Om en del av oss studerar kunskapsteori och vetenskapsfilosofi anser du att vi inte kan använda de vunna insikterna när vi beskriver den för oss sorgliga utvecklingen på LO? Finner du någonsin att vi brister i logiken? Är det inte så att Ekman med sina teologvänner sällan påvisat klara logiska resonemang? Själv har jag ofta påvisat ologik i Ekmans krets och aldrig hittills blivit vederlagd.

 • PåKlippan

  Du skrev ….Alltsedan min första kommentar på bloggen Aletheia vilket var november 2007 har jag titt som tätt ifrågasatt det personliga ansvaret hos alla som vräker ur sig egna sanningar om LO och dess ledning. Jag hävdar inte att dessa individer ljuger, men det finns ett mönster…..

  Vi vräker ur oss egna sanningar påstår du. Men vänligen påvisa var vi brister i fakta. Har du grund för dina farhågor vänligen ge oss fakta. Samtidigt bör su inse vårt perspektiv och våra referensramar. Jag anser att reformationen var nödvändig och kom att innebära tankefrihet, och på sikt religionsfrihet och demokrati i Europa.

 • Åke Carlsson

  Roger, man behöver inte vara särskilt begåvad för att se att det handlar om en total omläggning av teologin. Om det för Ulf Ekman handlat om en återgång till Luthersk tro, så hade det inte varit så kontroversiellt att säga det öppet. Extraknäcker inte Joakim Lundqvists pappa som präst i Svenska kyrkan? Han har ju varit en nära medarbetare i Lo och ingen bryr sig.

  Tro på de katolska teologernas uttalande om Ulf Ekmans Keryx artikel och övriga uttalanden och handlanden. Du bränner din trovärdighet när det inte längre går att sprida rökridåer eftersom verkligheten talar sitt ovedersägliga språk.

 • Ted Nilsson

  Jag gillar Paulus undervisning.
  Han ändrade inte sin lära från dag ett till när han dog.
  Det är förtroendeingivande att stå fast vid samma lära och inte svänga efter några år.
  Självklart växte Paulus i både vishet och kärlek men läran ändrades inte.
  Paulus åkte till Jerusalem och öppet ifrågasatte Petrus och de andra gällande omskärelsen.
  De höll på att gå tillbaka till laggärningar trots att de vandrat med Jesus några år tidigare.
  De hade t.o.m. varit med om tungor av eld, under och tecken, Jesu död och uppståndelse m.m. men höll ändå på att gå fel.
  Tack gode Gud att det fortfarande finns Paulus-människor.

 • Inhoppare

  Jag har tagit Ekman och Lundqvist på orden. Jag har försökt addera de olika uttalanden som gjorts av de båda, och föregående inlägg var min rent ”matematiska” slutsats om man förutsätter att de båda talar sanning (vilket jag gör). Ekman för LO mot en mer alllmännelig hållning men inte nödvändigtvis in i katolska kyrkan. Min slutsats är en spekulation så god som någon annan och ett alternativ till ert scenario där bara en uppgång i Katolska Kyrkan är tänkbart. Personligen ser jag väldigt gärna att Ekman och LO går mot Rom, men jag har svårt att tro att så kommer att ske.

  Jag kan tänka mig att de 1000-tals timmar ni lagt på att påpeka Ekmans närmande till katolska kyrkan gör det svårt att ändra åsikt nu. Det är tydligt att Aletheia har en bestämd åsikt och att ni kommer att fortsätta driva den oavsett vad LO och Ekman själva säger. Jag hoppas att ni har rätt, men jag har som sagt svårt att tro det själv.

 • Inhoppare

  Jag gillar också Paulus undervisning, just tack vare att han bytt från judendom till Kristus. Tack vare att han också börjat tänka mer på de fattiga och startat insamlingar. Han ändrade sig i mötet med det apostoliska ämbetet 🙂

 • Karin Berglund

  Hm. Och jag som gått i kyrkan (SvK) sen jag konfirmerades har inte fått den uppfattningen. Luther må ha ansett det, men det är ingen realitet i kyrkan idag. Eller så har jag i ca femti år haft allt om bakfoten. Jag har svårt att fatta nattvarden faktiskt. Det var lättare när jag var yngre men svårare nu. Jag kanske har missat transsubstantiationen.. men den märks ju inte… Oblat är alltid oblat. Men det var en bättre känsla på den tiden vinet var starkt, ”som eld i vårt blod, de levandes mod”. Förut drack alla ur kalken, men nu doppar man hygieniskt och aktar sig för influensa.

 • Lasse

  Man kan säga så här: installera Paulus och du får ett system som fungerar –
  installera Joakims uttalande och Ulf på samma system – hmm, blir det virus eller trojan då?
  tror inte jag skulle vilja arbeta på det It-företag som har så schizofrena projekt!

 • ps23enkristen

  Tack Ulrika…Gud välsigne er två och Guds rika välsignelse och frid med Gud tillönskar jag er nu och alltid och hela livet och för tid och evighet i Jesus namn, amen.. Frid Ronny

 • Ted Nilsson

  Nu lägger du till sånt som inte står.
  Paulus gav säkerligen mycket pengar till de fattiga redan innan han mötte apostlarna. Sen var det ju så att Paulus också var apostel.
  Han ändrade sig när han fick möta Jesus, då kom Guds kärlek in i honom.
  Rom 10:9-10 förändrade hans liv.

 • Inhoppare

  Vad lägger jag till?

  Gal 2:1-2
  ”Fjorton år senare for jag åter upp till Jerusalem, nu tillsammans med
  Barnabas. Också Titus tog jag med mig. Jag for dit på grund av en
  uppenbarelse och lade fram – enskilt, för de ansedda – det evangelium
  jag predikar bland hedningarna. Det var väl inte så att jag sprang eller
  hade sprungit förgäves?”

  – Kommentar: Vad betyder detta, om inte att han prövade sin uppenbarelse mot apostlarnas lära?

  Gal 2:6-10
  ”De som ansågs betyda något – hurdana de en gång varit gör ingen skillnad
  för mig, Gud ser inte till personen – mig ville dessa ansedda inte
  ålägga något mer. Tvärtom, de insåg att jag hade blivit betrodd med
  evangelium till de oomskurna liksom Petrus till de omskurna. Han som
  hade gett Petrus kraft att vara apostel bland de omskurna har också gett
  mig kraft att vara det bland hedningarna.Och när Jakob, Kefas och Johannes, som ansågs vara pelarna, förstod
  vilken nåd jag hade fått, räckte de mig och Barnabas handen som tecken
  på gemenskap. Vi skulle gå till hedningarna, de till de omskurna. Bara en sak ville de, att vi skulle tänka på de fattiga, och det har jag
  också vinnlagt mig om att göra.”

  – Kommentar: Han blev inte ålagd något mer utöver uppenbarelsen, bara att han skulle tänka på de fattiga.

 • Ted Nilsson

  Jag tror inte att det var apostlarna som gav dem uppdraget att ge till de fattiga.
  Det står ju ingenting om att han började att ge till de fattiga efter deras möte.
  Det står ingenstans att han ändrade sig däremot står det att; mig ville dessa ansedda inte ålägga något mer.
  Det visar ju att han redan prioriterade de fattiga.
  Nåväl….teologiska strider ger ju sällan god frukt såvida man inte håller sig till sakfrågan, hoppas vi håller oss vid den.
  Ber om ursäkt om jag ibland uttrycker mig lite bryskt, nackdelen med att inte se den man skriver till.

 • Shamayim

  Alla har vi ljugit någon gång, ingen kommer undan på den
  punkten. Jag har t ex ljugit med hyfsat gott samvete inför trafikpolis. Men i
  min värld är det omöjligt att ljuga om något som har med Guds rike att göra.
  Naturligtvis går Guds rike rakt igenom både samfund, kyrkor och familjer
  eftersom Bruden handplockas och inte utgör vilka själar som helst. Joakim har såklart med Guds rike att göra, och därför borde han vakta sin tunga och penna
  betydligt mera noggrant. Som flera andra redan skrivit; ”Spelar kyrkosyn någon
  roll” i Keryx Nr 3, 2013 borde nog betraktas som kronan på Ulfs katolska verk
  till dags dato. Artikeln är ännu tydligare än hans halvberömda anförande från Bjärka-Säby 2012. Guds rike har transparens. Långtifrån alla kyrkor och människor har det.

 • Shamayim

  Hur kommer det sig att jag år efter år ser ledare som anser
  mänsklig makt vara attraktiv, tala sig varma för organisation och använder
  orden församling och/eller kyrka som ett evigt malande mantra men i jämförelse
  nästan aldrig tar benämningen ”Guds rike” i sin mun…jag bara undrar..?

 • Micael Gustavsson

  Svk avviker väl från Luther både åt höger och vänster. Men för Luther själv var det väldigt viktigt, och huvudskälet till att den officiella protestantismen tog mer än en väg. Zwingli, Calvin, Bucer , Bullinger, Lasci mfl gick en annan väg än Luther och Melankton. Hade det inte varit för den frågan hade det nog funnits en enhetlig typ av protestantisk statskyrka i Europa. Zwingli och Luther lyckades komma överens om i stort sätt allt annat, men i fråga om eukaristin togvLuther en krita och skrev ” hoc est corpus meum” (”detta är min kropp”), och strök under ordet ”est” med kritan, och vägrade diskutera mer.

 • digitalToo

  Detta har vi fått höra nu i fyra år. Visst blev det kackalorum när ordet om tro gick ut i otrons Sverige. Men när man tänker efter, så vad kan djävulen frukta mer än uppfyllelsen av Jesu bön, och att världen ska komma till tro.

  21. Jag ber att de alla skall vara ett, och att såsom du, Fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss, för att världen skall tro att du har sänt mig.

  Joh 17:22 Och den härlighet som du har gett mig har jag gett dem, för att de skall vara ett, liksom vi är ett:

  Joh 17:23 jag i dem och du i mig, för att de skall vara fullkomligt förenade till ett. Då skall världen förstå att du har sänt mig och har älskat dem så som du har älskat mig.

  Vi kanske inte skulle ha varit förvånade över det ”kackalorumet”. Men vi kan iaf välja att vara med i det jag är övertygad att Gud gör. ( vet, låter som en gammal floskel) Och då kanske vi, kära läsare inte befinner oss på rätt ställe nu. Om vi vill att Gud ska fortsätta att smälta våra hjärtan. ( Dethär skulle jag egentligen svarat bloggskribenten, ska testa)

  Stefan Sandell

 • digitalToo

  Detta har vi fått höra nu i fyra år. Visst blev det kackalorum när ordet om tro gick ut i otrons Sverige. Men när man tänker efter, så vad kan djävulen frukta mer än uppfyllelsen av Jesu bön, och att världen ska komma till tro.

  21. Jag ber att de alla skall vara ett, och att såsom du, Fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss, för att världen skall tro att du har sänt mig.

  Joh 17:22 Och den härlighet som du har gett mig har jag gett dem, för att de skall vara ett, liksom vi är ett:

  Joh 17:23 jag i dem och du i mig, för att de skall vara fullkomligt förenade till ett. Då skall världen förstå att du har sänt mig och har älskat dem så som du har älskat mig.

  Vi kanske inte skulle ha varit förvånade över det ”kackalorumet”. Men vi kan iaf välja att vara med i det jag är övertygad att Gud gör. ( vet, låter som en gammal floskel) Och då kanske vi, kära läsare inte befinner oss på rätt ställe nu. Om vi vill att Gud ska fortsätta att smälta våra hjärtan.

  Stefan Sandell

 • Karin Berglund

  Ok och det var på femtonhundratalet och han var utbildad som munk.Den troslära i meningen tolkning, som är aktuell idag och som människorna själva tror på, återfinns kanske framför allt i psalmerna.
  Det är ju högt i tak och så där.

  Mina grannar de västerbottniska pensionärerna som jag satt med på gudstjänsten igår har nog inga transsubstantiationstankar. Och det är dom, vi, som är församlingen. Häruppe är det inte så teologiskt.
  I psalmerna återfinns olika teologier även om man försöker jämka ihop dem.
  Här en favorit från när jag var ung i Ålidhems församling i Umeå:

  ”Tyst likt dagg som faller,
  Sonens vin och bröd,
  dukas på vårt hjärtas bord
  av brist och nöd,
  mättnad för vår hunger,
  liv som räcks ur död.

  Här din kropp, o Jesus,
  och ditt blod oss ger
  glädjen vi behöver,
  tröst när ont oss sker,
  kraft när bördor böjer
  oss mot jorden ner,

  tills vi är i staden,
  vilkens murar bär
  namn på Guds apostlar.
  Vi får möta där
  Kristus, Människosonen,
  som oss mättat här.

  (Sv.Ps. 395)”

  Dagg, minsann. 🙂

 • Karin Berglund

  Alltså det är normalt att vara tyst om det man inte vill svara på, svara undvikande om man måste.
  Just nu tänker jag, låt dem fara dit de vill. Ulf är en nyfiken person och att han förändrats genom åren kunde man ha räknat ut, bara det att han SJÄLV säger att han inte förändrats och inte hans förkunnelse heller, men det kanske inte gäller längre efter den där nyårsprofetian. Jag har lämnat LO bakom mig, säger jag alltid, men jag känner också Ulf så väl. Så det är så intressant att höra vad han NU håller på med, förbereder, döljer, och profeterar om.
  Vi som trodde att profetiorna kom från himlen. Jag har själv jobbat med och översatt en diger profetia som kanske var nyårsattraktionen 98, 99 eller 00. Det var poesi. Han är begåvad.
  Om inte Ulf vore en ledare skulle det inte spela nån roll, han skulle få utforska kristenheten i lugn och ro. Men nu när han har sina anspråk på att tala Guds ord och sanningen i vår tid… när så många trott och tror på honom. Då kommer det att kosta på för dem och kanske är det nu som de kommer på att ingen annan kommer att kunna svara på deras innersta frågor än de själva, ingen annan kan ange färdriktningen för dem, och när krisen är genomkämpad inser de att Gud aldrig lämnade dem. Som för mig. Så kan det bli om de äger inre styrka. Men det kan också bli destruktivt. Det innebär egenansvar att vara människa, jag sökte auktoriteter, men fick se hur dåligt det fungerar.

 • Karin Berglund

  ”Det tog mig 3-4 år att få ut Ulfs undervisning ur min hjärna…. Jag hade långa tider svårt att läsa bibeln för att så mycket var söndertröskat.” Känner igen detta!! Jag kom på att använda bibeltexterna i psalmboken i stället för att läsa dem ur Bibeln. Ulf fanns inte i psalmboken!!! 🙂

 • PåKlippan

  Intressanta tankar.
  En del hoppas mycket på intellegenta livetsordare. Jag är nog mera realist. Intellektet styrs av de referensramar eller säg horisont som en person tagit till sig.
  Mängder av motsägelsefull empiri studsade vidare under min tid som Ekman-troende. Jag omformulerade olika händelser gav det negativa omskrivningar. Tex det finns säkert fler faktorer bakom att pastor X sa och gjorde så och så, och som tystnadsplikten förbjuder honom att yppa. Allt kunde i min familj förklaras, ad hoc, med ständiga hjälphypoteser. Jag blev till sist som gammal pingstvän trött på alla ad hoc läs, ”LivetsOrdFörklaringar”, med lögner och halvsanningar och beskyllningar att den som såg galenskaper säkert hade förkastelse i sitt liv eget liv. Ser du nåt som du inte tycker är rätt så ska du be, du be, duu bee. Dvs underligheterna kom nog av att vi inte bad tillräckligt.
  Jag vaknade först av ett tiotal personer i min familj. Det tog månader att med bevis och analys få familjen att stegvis erkänna det sjuka i LO. Jag vaknade därför att jag hade förebilder från Pingst som aldrig försvunnit. Jag har förebilder förmedlade från min egen mor som lyssnade till Pethrus, Törnberg m fl i slutet av 30-talet. Jag hade tex alltid svårt att förstå när man på LO hånade älstebröder och älstekårer. Min erfarenhet av dessa var övervägande positiv med ett fåtal undantag. Förnuftet kom ifatt min familj. Först vann jag över min son som är disputerad naturvetare, och hans hustru. De accepterade lättast uppenbara empiri och insåg att verkligheten oftast stämmer med de intryck vi fått genom yttre sinnesintryck mm. och att detta ÄVEN gäller LO och olika fenomen runt LO. Vi punkterade gemensamt den mentala ”vakumtanken” som LO givit oss. När luften fylldes på blev tanken klarare för varje dag.
  Idag är vi befriade från Ekmanramsor och ytlig retorisk och ologik. Det märkliga är att vi inte bett och fastat utan har vaknat till insikt likt den förlorade sonen, som inledde dialog med sig själv. Jag ska stå upp. Gud har givit oss förnuft den är en Guds gåva till oss.

 • PåKlippan

  Bästa Syster. Jag besökte ibland Marantaförsamlingen i Bromma där de sjöng de gamla sångerna, om hur Jesus frälste trots min ynkedom och synd, om nåden, om Blodet som räcker till, om att jag är friköpt,
  Ibland grät jag när jag sjöng med i dessa vittnesbördssånger.,,,
  även Sämste sonen som i främlingslandet vilse gått får då vara med och njuta Himlens fröjd… osv osv.
  Jag tänkte, de här texterna är fullproppade med kristen dogmatik, det är upplevt, det är äkta, inget larv, inget gyckel. Så här har väckelsens folk sjungit under sekler. Jag står i deras led av nåd, grundad på Guds ord.

 • MyTwoCents – aletheia.se

  Du får inte glömma att flera av oss är tidigare medlemmar, bibelskoleelever och LO-sympatisörer. Med Ekman och LO’s extrema bakgrund skulle vi väl lovprisa en ”en mer alllmännelig hållning” och pusta ut lite.

  Men du måste förstå, trots din egen konvertering, att för dem av oss som ämnar fortsätta vara evangelikala kristna handlar det om mer än bara ”en mer alllmännelig hållning” nämligen en attack på hela reformationen.

  I Norge fortsätter Dagen att följa upp Ekmans resa och gör det de svenska kristna tidningarna inte orkat göra; Går igenom Ekmans katolska lära grundligt med hjälp av professor i teologi.

  Han ser ju precis samma sak som det vi på aletheia hävdat i alla år.

  Nu står vi inte längre inför några lekmanna-spekulationer utan glasklar fakta:

  1.) Katolsk apologet: Detta är Romersk Katolicism

  2.) Evangelikal professor i teologi: Katolsk lära

  ”Professor Oddvar Johan Jensen ved NLA Høgskolen i Bergen har lest Ulf Ekmans artikkel i Keryx. Jensen har forsket på kirke- og teologihistorie, og skrev sin doktorgrad om Martin Luthers teologi. Han finner Ekmans artikkel spørrende og søkende.

  – Realitetene peker likevel mot et generaloppgjør med kirkesynet i hele den frikirkelighet han selv har vært en markant leder av gjennom mange år, sier Jensen til Dagen.”

  Han talar vidare om att det pågår en ”reformation” på Livets Ord.

  Så, visst – du m.fl. kan fortsätta att sprida misstro mot Aletheia, men nu (äntligen!) tar proffsen över och säger samma sak!

  Ulf Ekman står mig nu upp i halsen. Vet inte om vare sig jag/vi eller våra läsare orkar ytterligare en post om katoliceringen av LO, men det finns en hel del svar på aletheias 7 års frågeställningar i den intervju Ekman gav till norska Dagen.

  Svenska Evangeliska Alliansen ligger fortfarande i andlig koma, jämte de båda dagstidningarna Världen igår och Dagen efter.

  Var precis inne på SEA styrelsesida och ser varför de inte ser elefanten i rummet:

  4 av 13 styrelsemedlemmar är med i Trosrörelsen (varav en Robert Ekh). Ca 4 till kan anses vara Trosrörelsesympatisörer och en chefredaktör för Livets Ords tidningen Världen idag.

  Ska vi få lite reaktioner får vi nog gå till ”moderorganisationen” utanför Sverige. Men jag orkar inte.

  Så inhopparen: Du kan faktiskt lägga av nu med dina bortförklaringar. Ekman predikar Romersk Katolicism, punkt slut. Hur han har tänkt sig att få ihop detta med en församling som till sitt skal är protestantiskt framgår också av intervjun och bekräftar i princip min senaste post och mina egna tankar:

  http://aletheia.se/2013/11/11/meddelande-fran-livets-ords-pr-ansvarige-magnus-dahlberg-till-aletheia-se/

 • Sigvard Svärd

  S-E Daniel Nilsson!
  Ursäkta min okunnighet, men är du den Daniel Nilsson som på Evangeliipress 1976 gav ut boken ”Varför dog Jesus”?, enligt min mening en mycket angelägen skrift även i den tid som nu är, när ”försoningen” exempelvis diskuteras inom och utom Equmeniakyrkan. I min bokhylla står boken bland andra böcker som på ett särskilt sätt behandlar Jesus. Får jag fråga om du har skrivit flera böcker, vad heter de i så fall?
  Sigvard Svärd

 • Inhoppare

  Lägga av med mina bortförklaringar? Nej tvärtom Daniel, nu ska jag istället ta bladet från munnen och bli riktigt konkret:

  Det har hänt en hel del sedan reformationen. Därför bör den med all rätt omvärderas utifrån vad katolska kyrkan och protestanter tror idag. Man kan inte bygga hela sin bild av vår tids Danmark och danska folket på Kristian tyrann, Stockholms blodbad och gränsdragningarna i freden i Brömsebro. Det är snart 500 år sedan reformationen och de allra flesta har insett att både katolska och lutherska kyrkan har utvecklats sedan dess. SEA, Dagen och Världen Idag skriker inte i protest eftersom de kan se detta. Men ni väljer att fortsätta veva fram samma klagolåt ur samma trötta positiv.

  Ulf Ekman predikar läror som både påven och Martin Luther hade kunnat skriva under på under reformationen. Jag är ganska säker på att Luther hade blivit chockad av den frikyrkliga avsaknaden av ett läroämbete, avsaknaden av apostolisk sucession, avsaknaden av Kristi realpresens i nattvarden och på vanvördnaden inför jungfru Maria och helgonen.

  Hur kan ni med så stor säkerhet urskilja romersk katolicism från den katolicism (allmännelighet) som Luther predikade, om det är så att Katolska Kyrkan ändrats på flera av de punkter som Luther kritiserade? Det vill jag gärna veta.

 • Ulrika Oskarsson

  Jag kommer ihåg det samtalet mellan de kära kusinerna också. Det var på twitter eller hur? Måste bara korrigera att John aldrig någonsin eldade upp några skivor eller tv-spel. Det skulle han aldrig någonsin ha gjort hur mycket ungdomsgruppens ledare än uppmuntrade (tvingade) till det. Däremot fanns han där när de lydiga livetsordsungdomarna gjorde sig av med sina skivor och spel. Han utökade sin samling en hel del har jag hört honom berätta. 🙂

 • Karin Berglund

  Härlig berättelse!

 • ps23enkristen

  Gud välsigne dig , och önskan om frid till dig med Gud …Om det som varit bra i ditt liv ,och prövat dig ,och angående allt som Gud vill, under livet och för tid och evighet i Jesus namn ,amen…Frid Ronny

 • SefastTronde

  Du har uppenbara problem, som jag förstår det. Du försöker producera humoristiska formuleringar, men kan inte dölja ditt förakt för såväl ”utgivare, gästmedverkare och kommentatorer”. Detta visar på en hållning till din nästa som ohjälpligt slår tillbaka mot dig själv. Jag är förvisso inte din domare, men vill ändå påpeka detta förhållningssätt, om du till äventyrs skulle få nåden att se dig själv i allt detta.

  Helt säkert har de flesta av oss läst mängder av kommentarer vi reagerar emot, men inte alltid kommenterat för den skull, och den som har det minsta förstånd raljerar inte föraktfullt över alla andra som trots allt kommenterar. Förståndsgåvorna och bildningsnivån varierar förvisso, men för den skull bör vi hålla en viss respektfull ton mot dem vi bemöter, även när vi intar en direkt motsatt ståndpunkt.

  SE Daniel Nilssons reflektioner i artikeln i fråga är i vart fall väl värda att betänka, även om du inte håller med. Och din kritik är dessutom svår att tolka och förstå, åtminstone på ett konkret plan, eftersom du lindar in snart sagt alla dina synpunkter i tillgjorda spetsfundigheter som förtar det konkreta du kanske vill säga och döljer dem i ”rökridåer”, precis som Daniel påpekar.

  Ett gott råd: – Tala ut tydligt och konkret, istället för att mumla i skägget, och visa även åtminstone lite respekt för dem du bemöter, varav de flesta allt för övertydligt framstår som betydligt mer insatta i ämnet än du själv är. Allt efter ditt eget vittnesbörd.

  Det känns genant när någon bemöter och kommenterar på den här låga nivån.

  Att du väl står för dina inlägg, med namn och personlig presentation, är dock något som i sammanhanget räknas dig till heder.

 • David Smeds

  Jag har kunnat se att du aldrig vill delta i ett öppet resonemang där man har chans att debattera invändningar. Dvs du svarar nästan aldrig när någon invänder. Du lägger fram vad du säkert tror dig veta, take it or leave it.
  Din hypotes vilar på att om vi alla deltar i den stora satsningen på organiserad ekumenik, med en lägre form av erkännande av påvens särställning som samlande ledare för hela kristenheten, och någon form av erkännande av centrala delar av påvekyrkans tro då ska världen komma till tro. Det blir genombrott, det blir väckelsetider osv. Men det blev aldrig genombrott trots starka profetior. Kanonerna vända mot Sverige. Ulf profeterar och inviger nya församlingar uppemot 60 bara i Sverige. Idag har de flesta sålt synten och plexitalarstolen hamnade på soptippen. Hela Uppsala ska bli frälst, hela Sverige ska bli frälst osv. Du trodde på alla dessa härliga profetord?
  Med min goda erfarenhet från pingst kunde jag bara tro delar av överorden.
  Varför sak du tro Ulf denna gång? Han misslyckades på område efter område, profetiorna slår fel hela tiden. Indien blev till Israel som till sist blev fokus på Italiens religiösa centrum.
  Ulf har i Keryx nr 3, 2013 deklarerat allt som behövs av tro på påvekyrkans lära.
  Nu påstås att LO älskar alla kristna efter 25 år av spydigheter och förtal av nästan alla andra kristnas arbete och goda vilja. Ingen har hissat upp sitt eget arbete och rackat ned på andra församlingar som Ulf gjort.
  Din tro är STOR men du kommer inte att se någon väckelse denna gång heller, eftersom grunddragen från NT saknas.
  Jag misstror att jag kan påverka din eklektiska modell, men skriver för att kanske vinna någon självständigt tänkande i trosrörelsen.

 • Fd LO-medlem

  Det är nog inte hjärtan som har smälts i det arbete som har Ulf Ekman som föredöme, Det är nog snarare ett organ högre upp… Den sunda, kritiska prövningen av det han fört och för fram lyser med sin frånvaro hos dig och andra likasinnade, tyvärr. Det finns ingen annan kristen ledare som har åsamkat så mycket splittring som Ulf Ekman och då inte på grund av sin efterföljelse utan på grund av egenintresset.

 • David Smeds

  Idag predikade Joakim på LO om det angelägna begreppet sanning, dvs aletheia. Tråkigt att han missade på en del punkter. Ett exempel, det lutherska syskonparet Hans och Sophie Scholl spred mellan 700-1800 flygblad den dag de arresterades. Enligt Joakim var det tusentals. Jag reagerar för att detta är så ofta förekommer på LO. Överdrifter och halvsanningar och antydningar där jag leds till att själv skapa den falska bilden.
  Vad gäller läkarteamet som LO på lördagen sände ut till Filippinerna. Jag får genom Joakim veta att LO även sänder ut ett fältsjukhus! Men har LO ett fältsjukhus? När skaffade man detta? I världen Idag läste jag att Hoppets stjärna valt att ansluta sig till LOs katastrofinsats. Men är det inte omvänt. Hoppets Stjärna finns redan på plats och kommer att finnas kvar säkert i månader efter att LOs team rest.
  Tiomannateamet ska jobba intensivt under en vecka! Sen är man slutkörd enligt vad läkareteamets insatschef berättade i en trailer. Detta är naturligtvis sant. De ska jobba från tidig morgon till sena kvällar under pressade förhållanden. Men finns det ingen möjlighet att lokalt dra sig undan till någon mera oskadd plats för att vila några dagar? Det verkar märkligt, man hinner definitivt inte sätta upp något fältsjukhus och antalet personer som kan behandlas blir förhållandevis litet. Det tar säker en dag att etablera sig och en halv dag att avsluta. Jag undrar finns det andra humanitära organisationer som sänder ut läkarteam för en enda vecka? Gör man inte en effektivare insats genom att i så fall avlösa något team som stannar längre.
  Jag såg att LOs TV avdelning finns representerad i teamet. I vanlig ordning så tror jag att hungern efter reklamvärdet är större än den reella empatin hos LOs ansvariga. Detta betyder inte att jag inte beundrar och riktar tacksamhet mot dessa sköterskor och läkare som tar på sig ett slitjobb under mycket svåra villkor.
  Fördelen för LO att göra denna punktinsats är att man blir första teamet som lämnar stridens hetta för att rapportera till svenska medier vid ankomsten till Arlanda. Så var det vid tsunamin och så blir det denna gång också.
  Jag är bränd på LOs uppblåsta självbild men tror fortsatt på alla empatiska och goda kristna på LO som dessvärre fortsatt tror på sina ledare.
  Bloggarnas motstånd mot LOs ledarskap är initierat av djävulen själv har det sagts. Men hur var det med att alltid stå för sanningen? Om jag talar sanning om LO är jag då djävulens röst? Att tala sanning kan kosta på, ett tiga är gratis.

 • Jonas Rosendahl

  Hej David! Utan att värdera det du skriver, som jag inte är en uns insatt i på nåt sätt, så tror jag att man kan säga från ett mer generallt perspektiv att de flesta nog är van vid gråzonerna, eller ska vi kalla det halvlögner. Det är inget speciellt att vara med om lögner längre, på arbetsplatser är det tämligen utbrett, även numera i affärsuppgörelser.
  Jag har också noterat i den kyrkliga sfären genom åren att är något för ”the greater good” så att säga så är man beredd att fara med osanning även där.
  Kanske därför ingen reagerar speciellt på det du skriver heller?

  Jag tror det finns en fälla här. Församlingen är sanningens pelare och grundval. Det är alltså en av grunderna i församlingens arbete. (1Tim 3:15)
  Vi är i stort behov av profetiska röster som pekar på konsekvenserna om vi lämnar grundvalarna.

 • David Smeds

  Min mor var tjänarinna i ett burget hem på Lidingö i slutet av trettiotalet. Hon och hennes vänner från det svenskspråkiga Österbotten deltog regelbundet i Filadelfia, Rörstrand. Hon lyssnade till Pethrus och nämnde ofta även Allan Thörnberg. De predikade sådant som hon överfört till mig. En kristen ljuger inte, en kristen är noggrann med andras egendom.
  Jag vill ha mindre rökmaskiner och gyckel i kyrkorna. Sanning och allvar måste vara självklart. Inga egna agendor, eller smussel. Den gamla pingstväckelsen hade många kvaliteter som jag vill ha mera av. Jag behåller gärna deras eskatologi.
  Jesus kommer för att hämta sin brud för att hon ska fira bröllopsfesten i Guds stad. Joh 14 ”ty jag vill att där jag är där ska också ni vara” sade brudgummen sjäv. Han talade om sin Faders boning. Platsen är först Faderns boning sen kommer Konungen till Jerusalem triumferande med sina mångtusen heliga osv.
  Om vi först ändrar eskatologin i pingst, så kan vi ändra vad vi vill, verkar demonerna ha fastställt i sitt rådslag.
  LP vännerna, Sverre Larsson och jag väntar Jesus på skyn.

 • Sigvard Svärd

  Ber om ursäkt om min fråga till dig S-E Daniel Nilsson om ditt författarskap låg utanför denna bloggs kommentarregler. Då jag inte fått något svar – är väl det svaret: fel fråga. Men det är OK för mig.
  I all vänlighet
  Sigvard Svärd

 • digitalToo

  Min enda kommentar var ”bra skrivet….” till en skribent, och fick långa svar. Såg kommentar långt senare, och svarade nåt för en vecka sedan. Inte lätt att hitta, för det var visst över 300 kommentarer i den tråden. Men det är sant, hänger inte här och är inte engagerad i ”lärostrider”. Där var tiden ute, och det har hunnit bli natt innan jag hinner återkomma. *smiley*.
  Stefan Sandell

 • S-E Daniel Nilsson

  Först nu ser jag din fråga! Ja det var min första bok. Sedan har en rad evangeliserande och lärjungeskapande böcker o häften och slutligen en för mogna kristna, Gud är glad, låna hans perspektiv. T.ex dessa Vad påstår Jesus, Vem du är i Kristus, Liv&Död, Värt att leva.

 • Sigvard Svärd

  Tack, S-E Daniel, för ditt svar om dina böcker!
  I fråga om mina två ”öppna brev” till Ulf i Dagen, svarade han tyvärr inte på mitt andra. Efter ett tag skrev jag ett tredje, vilket Dagen av rätt naturliga skäl inte tog in. Men om du är intresserad att läsa även mitt tredje ”brev”, finns det (som opublicerat) under fliken ”artiklar” på min hemsida Ur-Baptistisk Pingst. Rubriken är ”Livets ord och Pingströrelsen”.
  Jesu frid!
  Sigvard Svärd

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?