Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Sigvard Svärd: Att rösta om bibliska läror

Bibel_studie

[OPINION & DEBATT, TRADITION & TEOLOGI, Ledarskap, Gästblogg] Debattinlägg av Pastor Sigvard Svärd

När Baptismen och Pingströrelsen växte fram under 1800-talet och början av 1900-talet, föddes, värktes, forskades den teologi fram som kom att bli kännetecknande. Detta skedde under djupa och upprepade bibelstudier, och i ödmjuk bön till Gud om den helige Andes uppenbarelse. För Pingströrelsens del här i Sverige, kunde det skrivas 1928 på följande sätt av G.E. Söderholm (se ”Pingströrelsen” del 1, sid. 51, Libris förlag 2007): ”Pingstväckelsens framgång har i stor utsträckning berott på dessa bibelstudieveckor i alla delar av vårt land. Under det de frälsta varit samlade dag efter dag i bön och omkring Ordet, har Guds Ande ofta utfört ett underbart röjnings- och plöjningsarbete i hjärtana samt i sålunda beredda hjärteåkrar lagt ned det evangeliska Ordets oförfalskade säde.”

Skillnaden mot den demokratiröstning som idag sker om trons läror i församling efter församling, mer eller mindre sunt utannonserade, är ju närmast som dag och natt om man jämför med Söderholms beskrivning från 1928. Att det har kunnat bli på detta viset, har troligtvis flera orsaker. Men en sak som alltmer har kommit i mina tankar, är de ”lekfulla” röstningsexperiment som kom att brukas inom Pingstförsamlingarnas Ungdomsarbete (PU) under 1990-talets senare hälft. Om det först användes regionalt minns jag inte, men jag kommer ihåg årsmöten för PU på riksplanet när alla närvarande fick fyra läroalternativ att välja mellan. Varje alternativ hade sin plats i lokalen där man fick ställa sig. Och jag minns väl att mycket avgörande teologi behandlades efter denna modell.

Men manegen för dagens situation i pingstförsamlingarna krattades inte endast av barn- och ungdomsledare. Snart nådde det här ”roliga” röstningssättet också Nyhemsveckan. Den som var med kan kanske framför sig se hur en grupp, av presidiet uttagna predikanter, togs fram för att de var och en via handuppräckning skulle visa sina lärouppfattningar. Idén fick en upplösning med förskräckelse, då samma företeelse användes på en predikantvecka i Filadelfia Stockholm. Plötsligt vägrade en framkallad predikant, Owe Lindeskär, att medverka.  Ett känsloladdat stöd för sin vägran gav honom av flera. Vad jag vet återkom inte denna typ av röstningsprocedur i någon mer predikantvecka, innan nedläggelse av densamma var ett faktum. Men ett mått av teologisk skada i Pingströrelsen hade nog redan skett. Läget förbättrades knappast genom, nu med hjälp av den tekniska utvecklingen, de ”häftiga” röstningarna i bibliska läror på senaste Nyhemsveckan. Jag menar förstås att Pingströrelsen, i avseende på ”läroämbete”, bör återvända till det vi läser om från förr.

Sigvard Svärd

Pingstpastor

—-

Om Sigvard Svärd:

Sigvard Svärd är smålänning, pingstpastor och författare. Har haft församlingstjänster i Sörmland, Östergötland och Västergötland. Publicerade två böcker: kristen upplysning om Antroposofi 1987 och 1989, och har haft lektioner i 17 år på Bibelskola Väst i Göteborg, i ämnet New Age och satanism. Sigvard har stått för flera teologiska debattinlägg inom olika områden under åren och skrivit många bibelundervisande artiklar. De senaste sju åren har Sigvard jobbat för hemlösa på Betelskeppet i Göteborgs frihamn. Är sedan i höstas 67 år fyllda, men leder sedan 2005 en webbsida på nätet kallad Ur-Baptistisk Pingst, samt håller i en rätt nystartad bibelstudiegrupp (”husförsamling”) nära Centralstationen i Göteborg, under namnet Gullbergsmötet. Familjen består av fru Kerstin, barnen Rebecka med familj I USA, vidare David och Kajsa.

Aktuellt på dagen.se: a) b) c)

=>

Ämne: Gästblogg, Ledarskap, OPINION & DEBATT, TRADITION & TEOLOGI

Nyckelord: , ,

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?