Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Jesu Kristi kors – vårt enda hopp: Helgelsen (del 3)

PÅ_HELGELSENS_VÄG_1903

[TRADITION & TEOLOGI, Gästblogg, Andakt/Predikan]  Detta är del 3 i en serie på 3 delar där Jesu Kristi kors står i centrum. I detta inlägg, del 3, kommer jag att ta upp begreppet helgelse/fruktbärande/efterföljelse av Jesus. Utan Jesu kors, Hans offerdöd, uppståndelse och Andens utgjutande över allt kött, så hade denna helgelse inte varit möjlig. (Illustration: Samuel Logan Brengles omslag ”På Helgelsens väg” från 1903)

Ordet helgelse både utifrån GT:s hebreiska ”kadas” och i NT det grekiska ordet ”hagiasmós”, betyder avskiljande från världen och dess ”anda”, från det som är oheligt och profant, och att istället bli avskild för Herrens räkning och det som hör Honom till. Johannes gör en beskrivning av vad uttrycket världen står för i 1 Joh 2:15-16

”Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen finns inte Faderns kärlek i honom. Ty allt som finns i världen, köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda, det kommer inte från Fadern utan från världen”.

I Gal 5:16-21 talar Paulus om köttets gärningar, som jag tänker också går in under uttrycket världen och dess ”anda”, Paulus nämner här: otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar. Bibeln talar om att den som tagit emot Jesus Kristus som sin personlige Frälsare och Herre, den personen är helig: Rom 1:7 ”…ni Guds älskade, hans kallade och heliga”, 1 Kor 1:2 ”till Guds församling i Korint, de som helgats i Kristus Jesus, de kallade och heliga…, Ef 1:4 ”liksom han innan världens grund blev lagd har utvalt oss i honom för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom”.

Samtidigt talar Bibeln på flera ställen om en fortlöpande helgelseprocess. Gud helgar oss: 1 Tess 5:23 säger ”Må fridens Gud själv helga er helt och fullt…”, 2 Tess 2:13 säger ”…genom att Anden helgar er och ni tror sanningen”, Hebr 2:11 talar om Jesus som helgar och de som helgas. Ordet helgar oss: Joh 17:17 ”Helga dem i sanningen, ditt ord är sanning”. Den troende ställer sig till förfogande för helgelsens verk i sitt liv: 1 Tess 4:7,8

”Gud har inte kallat oss till orenhet utan till ett liv i helgelse. Därför, den som nu avvisar detta, avvisar inte en människa utan Gud, som har gett er sin helige Ande”.

I Rom 6:19 uppmanas vi att ställa våra lemmar i tjänst för rättfärdigheten, till helgelse, och 2 Kor 7:1 uppmanar oss att i Gudsfruktan fullborda vår helgelse.

Jag tror att sann Gudsfruktan är en stark drivkraft i den troendes liv till att eftersträva helgelse i sitt liv.

I ljuset av Guds helighet så föds en sann Gudsfruktan fram. Han är värd respekt, underordnande, lydnad, vårt hjärtas ödmjuka tacksamhet och tillbedjan. Det är oerhört viktigt att inte gå emot och ignorera när den helige Ande visar oss på något i Ordet, när Gud lyser på något där Han vill se en förändring i våra liv. När Han säger; det här Birgit är inte välbehagligt för mig, detta vill jag att du slutar med, om man vid sådana tillfällen bara ignorerar det, eller tänker: det är inte så farligt, så bedrövar  man Guds helige Ande. ”Bedröva inte Guds helige Ande, som ni har fått som ett sigill för förlossningens dag”. Ef 4:30.

Jag tror att om det går en längre tid när man struntar i detta som Herren pekar på, ju mindre uppfattar man då Andens lågmälda röst i ens inre, man blir ”avtrubbad”.

Jag ska ge ett exempel från mitt eget liv. Tidigare har jag haft en benägenhet att alldeles för ofta glo på ”dumburken” som min älskade mamma brukar säga. Kunde då ofta, klart uppleva när jag såg på något antingen där det var mycket svordomar eller som innehöll orena inslag, hur den helige Ande i mitt inre reagerade och blev bedrövad. Vid flera tillfällen så gjorde jag avbrott i att glo på ”dumburken”, men så var det tex något polisserieprogram eller någon dramafilm som jag tyckte verkade intressant, och så såg jag på det. När en tid av några år gått, så uppfattade jag inte längre lika tydligt den helige Andes lågmälda maning, och hur Han blev bedrövad.  Vad tror ni hade hänt? Jo, självklart, mitt hjärta höll på bli ljummet i förhållande till Guds helighet! Andens röst angående denna specifika sak hade nästan tystnat. Förfärande!

Nu används Tv:n nästan enbart till att se på dokumentärer, debatter, trädgårds-dvd och kristen dvd-undervisning. Observera att detta är mitt personliga vittnesbörd, och alltså inget som jag på något sätt ”lägger på andra” att göra på samma sätt. Var och en har sin personliga vandring med Herren. Tror dock att om vi är ärliga, så har vi alla områden som Guds Ande pekar på som inte behagar Honom, och där vi behöver omvända oss. Hjälp i helgelseprocessen finns att få. Vi känner nog alla till hur vi många gånger själva försökt, i egen kraft att bli mer ”fromma”, helgade kristna, men hur vi misslyckas med detta. Vi glömmer bort, eller känner inte till hur Gud gett oss hjälp i helgelseprocessen.

Redan i Hes 11:19, 20 läser vi

”Jag ska ge dem ett och samma hjärta, och en ny ande skall jag lägga i deras bröst. Jag skall ta bort stenhjärtat ur deras kropp och ge dem ett hjärta av kött, för att de skall vandra efter mina stadgar och hålla mina bud och följa dem. De skall vara mitt folk, och jag skall vara deras Gud”,

och i Hebr 8:10 läser vi samma löfte. Gal 5:16 ”Vad jag vill säga är detta: vandra i Anden så kommer ni inte att göra vad köttet begär”, och vers 25 ”Om vi har liv genom Anden, låt oss då även följa Anden”.

Det som ändå för mig personligen tydligast talat till mig i denna min önskan att bli mer helgad, mer Kristuslik, att växa upp allt mer till Honom som är huvudet, det är Jesu ord i Joh 15. Här talar Jesus om sig själv som det sanna vinträdet/den sanna vinstocken. Han säger att det är endast genom att vi förblir i Honom som är vinträdet, som frukt kommer att växa fram. Han säger att genom förblivandet i vinträdet så kommer grenen (vi) att bära rik frukt. Jesus säger också i vers 5 ”…utan mig kan ni ingenting göra”.

Grenen kan alltså inte i egen kraft eller ansträngning klämma fram någon frukt. Frukt växer fram. Ett Andens nådeverk i oss när vi håller oss nära Jesus. Vi ser också i Bibeln, att den frälsta människan inte kan leva hur man själv vill, och strunta i vad Guds Ande genom Ordet talar till oss. Vi är kallade av Jesus till efterföljelse ”Och han kallade till sig folket och sina lärjungar och sade till dem: Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig”. Mark 8:34.

Vill avsluta med ett ord från Fil 4:8 som blivit så levande för mig

”För övrigt bröder (och systrar), allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, ja, allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sådant”.

Mitt tillägg: lev för allt sådant, tala allt sådant.

Birgit Hedström

Tidigare delar:

Jesu Kristi kors – vårt enda hopp, syndafallet och Guds frälsningsplan (del 1)

Jesu Kristi kors – vårt enda hopp, Rättfärdiggörelse av nåd genom tro (del 2)

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Om skribenten

Birgit Hedström är en kvinna i sina bästa år, boende i Stockholm. Flyttade dit från Piteå 1986, och har varit med i samma församling alltsedan dess (Söderhöjdskyrkan -EFK). Kommer från EFS-bakgrund, är uppvuxen i ett varmt troende hem, och har älskat Jesus och Guds Ord hela sitt liv. Arbetar på expeditionen på en större skola med administration. Fritidsintressen är fröodling och att driva upp egna plantor, läsa böcker, både uppbygglig kristen litteratur och engelska kristna romaner men uppskattar även att umgås med vänner som delar livet, tron och tankar med varandra. Birgit har en längtan och vision om en förnyad omvändelse bland Guds folk i Sverige, en förnyad överlåtelse till att efterfölja Jesus Kristus och en förnyad hunger efter Guds Ord. En annan längtan hon uttrycker är att Kristi kropp ska fogas samman på det sätt som Herren vill, där Jesus Kristus är huvudet, och där vi sträcker oss ut till en behövande värld med budskapet om Honom.

=>

Ämne: Andakt / Predikan, Gästblogg, TRADITION & TEOLOGI

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?