Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Pingstpastor Sigvard Svärd: – Jag känner sorg och skuld

[OPINION & DEBATT, TRADITION & TEOLOGI]

Bildkollage: Google

Bildkollage: Google

Den 21/6 1996 skrev jag i Dagen för första gången en debattartikel i ämnet dopet i vatten. Artikeln hade rubriken ”Vilken dopväg väljer pingströrelsen?”. I ringarna av polemiken som uppstod, följdes den av ytterligare en artikel i Dagen 19/10 samma år, som hette: ”Bibliskt dop sker genom nedsänkning”. I veckotidningen Petrus (nedlagd) nr 17 1997 publicerades, efter önskemål av redaktör Daniel Wärn att jag skulle skriva, följande inlägg av mig ihop med en debatt som just startats: ”Tacka Gud för dopet först när dop har skett!” Den 28/4 1998 var jag inbjuden av pastor Greger Valve att vara en av talarna på en teologdag i Pingstkyrkan Uppsala. Mitt ämne var ”Dopets praktik”.

Redan vid denna tid märktes det att det fanns predikanter inom Pingströrelsens som hade börjat svaja i fråga om dopsyn. Andra menade att ingen fara var på taket, och att jag oroade mig i onödan och närmast skapade dålig stämning. Det märktes ibland till och med något hånfullt och ilsket. Två erkända pastorer, Sten-Gunnar Hedin Filadelfiaförsamlingen Stockholm och dåvarande ordföranden för Pingst ffs Lars-Ivar Nilsson, uttalade sig både från talarstol och bänkrad under Nyhemsveckan 2005, att jag hade fel; fel i allt jag skrivit och sagt om förändrad dopsyn. Onsdagen 22/6, mitt i Nyhemsveckan, hade Dagen tagit in en artikel av mig: ”Tragiskt att pingströrelsen inte håller fast vid troendedopet”, vilken jag avslutade med orden: ”Kanske det i förlängningen måste till en ny döparrörelse i Sverige?

En sådan väckelserörelse kan jag i så fall tänka mig att vara aktiv i och företräda.” Den 28/6 svarade Lars-Ivar Nilsson mig i en artikel i Dagen som rubricerats: ”Nej, Sigvard Svärd, det behövs ingen ny döparrörelse!”, bl.a. med följande text: ”Sigvard Svärd (hävdar) med sorg i hjärtat, att Pingst – fria församlingar i samverkan inte uppmuntrar Sveriges pingstförsamlingar att hålla fast vid det baptistiska dopet. Det är ett felaktigt påstående som tyvärr ofta upprepats.”

Artikeln av mig i Dagen 28/9 2011 med den satta titeln: ”Förändrad dopsyn i pingströrelsen”, besvaras av nuvarande föreståndare för Pingst ffs i artikeln ”Dopet i vatten är trons brytpunkt”, genom att exempelvis formulera sig på följande vis: ”När Sigvard Svärd i en debattartikel…insinuerar att pingstförsamlingarna är på väg bort från en baptistisk syn på dopet i vatten håller jag inte med.”

När jag tänker på hur denna organisation, Riksföreningen Pingst ffs, kommit att bidra till formandet av den kanande och förvirrande dopsyn som mer och mer blir uppenbar, känner jag både sorg och skuld. Sorg över det faktiska läromässiga läget, sett utifrån Bibelns perspektiv. Skuld över att jag inte protesterade tydligare och högre inför genomförandet av Pingst ffs. Visserligen var jag framme på podiet vid några tillfällen, exempelvis på Predikantveckor i Filadelfia Stockholm och vid rådslag i Pingstkyrkan Mullsjö under Nyhemsveckor, och manade till eftertanke genom att hänvisa till fyra frihetsvärden från Apostlagärningarna för den urkristna församlingen (jfr. professor Gunnar Westin ”Den kristna friförsamlingen genom tiderna”, Westerbergs förlag 1954): Ingen statlig inblandning (4:15-20), fri från riksstyrelse (13:1-5), anslutning genom frivilligt troendedop (2:41-42), frihet från synd genom Jesus Kristus (2:37-40).

Vid själva omröstningen, för eller emot Pingst ffs, på Pingsthuset i Flemingsberg – röstade jag inte för. Men det var som sagt för otydliga och svaga protester. Kanske borde jag ha gått med plakat, kanske borde jag ha ropat på torgen. Över mina tama protester skäms jag idag, nu när resultatet av Pingst ffs obestämbara teologi rörande dopet i vatten, ser ut att ha blivit en mångfald ”dopläror”.

Sigvard Svärd
Pingstpastor

 

Om Sigvard Svärd

Sigvard Svärd är smålänning, pingstpastor och författare. Han har haft församlingstjänster i Sörmland, Östergötland och Västergötland. Publicerat två böcker: kristen upplysning om Antroposofi 1987 och 1989, och haft lektioner i 17 år på Bibelskola Väst i Göteborg, i ämnet New Age och satanism. Sigvard har stått för flera teologiska debattinlägg inom olika områden under åren och skrivit många bibelundervisande artiklar. De senaste sju åren har Sigvard jobbat för hemlösa på Betelskeppet i Göteborgs frihamn. Är sedan i höstas 67 år fyllda, men leder sedan 2005 en webbsida på nätet kallad Ur-Baptistisk Pingst, samt håller i en rätt nystartad bibelstudiegrupp (”husförsamling”) nära Centralstationen i Göteborg, under namnet Gullbergsmötet. Familjen består av fru Kerstin, barnen Rebecka med familj I USA, vidare David och Kajsa.

______________________________________________________________________________

Artikeln ovan försöktes först fås publicerad i tidningen Dagen, men då tidningen inte hade möjlighet att ta in den innan samtalsdagarna för pastorer inom Pingst, kontaktade Sigvard Svärd Aletheia Blogg & Tankesmedja med en förfrågan om publicering inför dessa samtalsdagar.

Red.

=>

Ämne: OPINION & DEBATT, TRADITION & TEOLOGI

Nyckelord: , , , , , , ,

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?