Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Dahlman bör lämna Pingströrelsen!

Tommy_Dahlman

[OPINION & DEBATT, ledarskap] Ja, det är den snällaste rubriken jag kan komma på efter att ha läst ännu ett märkligt debattinlägg av Ulf Ekmans nya vapendragare Tommy Dahlman, denna gång införd i tidningen Dagen.

Dahlman presenteras som författare och predikant inom pingst, men verkligheten kan ju diskuteras. På den nyvunna plattformen hos konkurrenten Världen Idag, tillika inofficiellt språkrör för församlingen Livets Ord, går onekligen mer tid åt att upphöja och försvara den förtidspensionerade grundaren än de egna rötterna inom Pingst och dess nuvarande eller tidigare ledning.

När Dagens reporter Jaktlund förespråkar att Ekman gör upp med sitt förflutna och alla sårade människor i kölvattnet av Livets Ord låter Dahlman såhär:

Ulf Ekman: Gör ingen offentlig avbön. Igår hade jag ett twitterföde med journalisten och författaren Carl-Henrik Jaktlund.  Bakgrunden var att jag dristade mig att skriva följande tweet: ”Sorry alla journalister, men försoning och upprättelse sker inte genom, eller tack vare trycksvärta, hur gärna ni än vill.”

Ulf Ekman skall alltså inte behöva göra några offentliga avböner. Men det ska tydligen pingströrelsens företrädare göra enligt debattinlägget idag med rubriken ”Livets ord är värda en ursäkt”

I samband med att Livets ord nyligen har firat 30-årsjubileum och att pastor Ulf Ekman har släppt del två av sina memoarer har det skrivits filtigt om behovet av att Livets ord gör upp med sin historia och att de bör be alla de sårade människorna, som stått fram i offentligheten och berättat hur illa behandlade de har blivit av Trosrörelsen, om förlåtelse. Och även i de allra flesta intervjuer med Ulf Ekman är detta en karakteristisk journalistisk.

Men hur behandlade vi själva som pingströrelse alla de medlemmar som gick på Livets ords bibelskola?

Suck.

Men Dahlman nöjer sig inte med detta. I en annan, ännu märkligare post, upphöjs Ekman till skyarna och Tommy jämför nu Ekman och fotbollsstjärnan Zlatan med följande rubrik;

Pastor Ulf Ekman är den svenska kristenhetens svar på fotbollens Zlatan. 

Han inleder lovprisningen till Ekman med att konstatera:

Redan på 80-talet hörde jag det första gången: ”Där två eller tre pingstpastorer är församlade där är Ulf Ekman mitt ibland dem. Inte visste jag då att det skulle hänga i, 30 år senare. Den här hösten har jag haft 83 möten, på 4 månader, i 31 olika kyrkor förutom alla mina företagsträffar. Och fortfarande är Mr Ekman mitt ibland oss, lika aktuell

Vidare

Jag har inget behov av att försvara Pastor Ulf Ekman. Jag har fullt upp med mitt och han med sitt. Det jag dock kan konstatera är att det som har åstadkommits under dessa 30 år som Ulf Ekman varit verksam är större än under Lewi Pethrus dagar.

Utifall någon trögfattad läsare ännu inte fattat vilken enorm uppskattning han numera har för Ekman avslutar han med

”Ingen kommer någonsin att kunna stoppa Ulf Ekman, hur mycket man än försöker…

…Det kommer att dröja ett helt sekel till nästa Ulf Ekman drabbar svensk kristenhet…”

Dahlmans inställning till Ulf Ekman gränsar persondyrkan och på så vis är jämförelsen med Slatan passande i sammanhanget, – för Dahlmans del. Men ur bibelns perspektiv som ofta saknas i Dahlmans offentliga tankar är turordningen lite annorlunda. Jesus ömmade för fåren. De svagaste och minsta ibland oss. Dem som inte har några stora plattformar att proklamera sina sår på utan lider i det tysta.

I Guds Ord är det alltid ledaren som bär det tyngsta oket och största ansvaret för dem de är kallade att leda och föda.

När fåren vandrar vilse, slår inte Jesus på fåren utan herdarna. Detta var ingen ny tradition i Nya Testamentet utan något som går som en röd tråd genom hela bibeln.

Hes 34:1 HERRENS ord kom till mig. Han sade:
Hes 34:2 ”Du människobarn, profetera mot Israels herdar, profetera och säg till dem: Så säger Herren, HERREN: Ve er, ni Israels herdar, som bara tagit hand om er själva! Skulle inte herdarna ta hand om hjorden?
Hes 34:3 I stället åt ni upp det feta, ni klädde er med ullen och slaktade de gödda djuren. Men ni tog inte hand om hjorden.
Hes 34:4 De svaga stärkte ni inte, de sjuka botade ni inte, de sårade förband ni inte, de som drivit vilse förde ni inte tillbaka, de förlorade sökte ni inte upp, utan med hårdhet och grymhet härskade ni över dem.
Hes 34:5 De skingrades, eftersom de inte hade någon herde. De blev till mat åt alla markens djur när de skingrades.
Hes 34:6 Mina får irrar nu omkring på alla berg och alla höga kullar. Över hela landet är mina får kringspridda utan att någon frågar efter dem eller söker upp dem.

Jesu broder Jakob bekräftar ledarens [lärarens] ansvar med:

Jak 3:1 Mina bröder, inte många bör bli lärare. Ni vet ju att vi skall få en strängare dom.

Bör Pingströrelsens ledare be Ulf Ekman och Livets Ord om ursäkt för att de bland annat i sin iver att skydda fåren mot Ekmans import av främmande evangelium såsom JDS-läran och framgångsteologi emellanåt tog i för hårt?

Gick de för långt i hanteringen av medlemmar som gick på Livets Ords bibelskola? Hade relationerna med Livets Ord under de tidiga åren kunnat hanterats annorlunda?

Säkerligen går detta att analysera idag.

Hade Ulf Ekman varit mottaglig för en mer kärleksfull behandling?

– Kanske, kanske inte.

Hade Pingstvänner som sympatiserade med Livets Ord även gynnats av en mer kärleksfull behandling?

– Antagligen.

Kan man enligt Guds Ord titulera sig pastor, predikant och herde i en rörelse eller församling som önskar vara bibeltrogen utan att prioritera fårens bästa intresse före ledarnas?

– Nej.

Gör Tommy Dahlman denna prioritering i de forum han har tillgång till?

– Bedöm själv, utifrån det han bland annat skriver och svarar sina läsare [här].

Mitt råd till Tommy Dahlman blir således som rubriken redan avslöjat. Lämna Pingströrelsen och sök dig till det ledarskap du anser ”ingen någonsin kan stoppa” och som åstadkommit mer än 100 år av svensk Pingströrelse. Det hjärtat är fullt av talar munnen. Dahlman bör följa sitt hjärta och lämna svensk Pingströrelse. Det finns säkerligen några reserverade stolar kvar på Livets Ords första bänkrad för ytterligare en beundrare av stora mått, om han nu inte redan fått en stol på befintliga meriter.

Over and out

MyTwoCents / Daniel F orslund

=>

Ämne: Ledarskap, OPINION & DEBATT

Nyckelord: , ,

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?