Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Katolska tidskriften Signum: ”Är Birro katolik?”

photo (1)

Marcus Birro talar på Livets Ord oktober 2013
Foto: Andréas Glandberger

I en debattartikel publicerad i tidskriften Signum 1 ifrågasätts Birros tillhörighet till katolska kyrkan, och artikelförfattaren tar utgångspunkt i ”Debatt” på SVT2 där diskussionen kretsar kring ämnet ”Har Svenska kyrkan blivit för flummig?” Under den häftiga ordväxling som äger rum mellan programledaren och Birro, säger Birro att han ”har inte gått ur Svenska kyrkan än”. Debatten tar då en annan vändning i det programledaren ifrågasätter huruvida Birro som katolik har rätt att kritisera Svenska kyrkan, samt hans otydlighet i fråga om hans kristna identitet.

Tillhör Marcus Birro katolska kyrkan eller Svenska kyrkan?

Artikeln i Signum beskriver sedan hur det enligt katolsk kyrkorätt är oförenligt med dubbla medlemskap, och att man på inget sätt kan ta emot nattvarden i både katolska kyrkan och i övriga kyrkor. För att ta emot nattvarden inom den katolska kyrkan måste man ha konverterat och tillhöra den katolska kyrkan:

Enligt katolsk kyrkorätt och sakramentslära kan en katolik inte samtidigt tillhöra något annat kristet samfund utöver den katolska kyrkan. Det går, så att säga, inte att ha dubbelt medborgarskap. Man får – som regel – exempelvis inte ta emot nattvarden både i katolska mässor och i mässor som andra kristna samfund firar.”

Det har verserat vissa rykten att Ulf Ekman deltog i nattvarden under en katolsk konferens i Krakow i november 2013, men hittills har det inte framlagts något som indikerar att detta skulle visa sig stämma. Om så vore, innebär det att Ekman redan konverterat om vi skall följa logiken beträffande katolsk kyrkorätt. Aletheia ställde under hösten frågan direkt till Livets Ord huruvida Ulf Ekman konverterat eller ej, och efter ett antal månader erhölls ett ickesvar från organisationens presstalesman. 3 Tiden kommer visa vad som varit sanningen i denna fråga.

Birro svt

Birro i ’Debatt’ i SVT
Skärmdump från SVT

Artikeln i Signum tar för sig Birros uttalanden under ’Debatt’ i SVT, men nämner inte med ett ord den beundran och tillhörighet han har med Livets Ord i Uppsala. Den som följt Birro under ett antal år kan omöjligen missat hans olika texter där han lovordar Livets Ord och Ulf Ekman. Han säger bland annat i en krönika i Expressen juli 2013 att ”Jag känner mig andligt besläktad med församlingen.” 4 Birro har trätt upp ett antal gånger till Ekmans och församlingens försvar 5, är god vän med församlingens pastorer och är tillsammans med Ulf Ekman ledare för en resa till Rom under våren.

Man kan och bör givetvis inte kritisera allt detta, men man kan ställa frågan vart han har sitt hjärta och sin tillhörighet. Är det i Katolska kyrkan, Svenska kyrkan eller rent utav Livets Ord? Sedan verkar det som Birro endast presenterats för den framgångsrika historien om Livets Ord och totalt missat eller struntat i de delarna som inkluderar skadeskjutna människor som lämnades i diket. Den delen av historien verkar inte intressera en del av de nya tyvärr.

Personen som tipsade mig om artikeln i Signum, och som f.ö. är katolik, sa följande om Marcus Birros otydlighet beträffande församlingstillhörighet:

”Det är ungefär som att vara medlem i både Djurgården och AIK och sedan heja på Hammarby.”

Han har en mycket god poäng faktiskt. Jag gillar Marcus Birro för hans mod att stå upp för det han tror på och menar är rätt och riktigt oavsett hur mycket det kostar honom. Jag beundrar honom för hans makalösa gåva att uttrycka sig i både tal och skrift, något som ger glädjer en språkligt intresserad, och  jag beundrar honom även för att han är transparent med tanke på det liv han levt och lever. Det vore både bra och på sin plats om Marcus Birro också vore tydlig i frågan om kyrkotillhörighet, något jag har tilltro att han kommer vara nu när frågan ställts av flera.

Annars verkar tydlighet ett stort problem inom delar av den karismatiska frikyrkligheten, speciellt när det gäller att svara på enkla frågor. Det är något vi i Aletheia sett en hel del av under de år vi existerat.

Ps. Jag träffade Birro under Kd’s arrangemang 1:a maj 2013 här i Uppsala D.s.

Andy & Birro

 

 

Fotnoter

=>

Ämne: OPINION & DEBATT

Nyckelord: , , , , , , , , , , ,

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?