Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Svärd tar upp sakfrågan i Dahlmans felrubricerade inlägg i Dagen

Livets_Ord_Pingstrorelsen

[OPINION & DEBATT, Gästblogg] I sin artikel i Dagen 10/1 som fått rubriken ”Livets ord är värda en ursäkt” (rättad av Dagen 17/1 till ”Pingst borde be om ursäkt”) beskriver Tommy Dahlman två grupper av sårade kristna i spåren av Livets ords uppkomst 1983. Och visst, i alla de pingstförsamlingar och utposter i vilka jag tjänade som pastor från 1983 räknat, förekom slitsamma spänningar och åsiktsbrytningar om Livets ord.

Den ena gruppens tillskyndare ville absolut inte ha in något från Livets ord i församlingarna. Det hänvisades för det mesta då till förkunnelsen på Livets ord, som i flera avseenden ansågs vara villolärig genom exempelvis framgångsteologi och blodsförbund, samt att livetsordare överlag uppträdde andligt högmodigt i förhållande till Pingströrelsen och dess medlemmar. Jag minns själv ett möte på Avenyn i Göteborg med en ung kille från Livets ord i början på 1990-talet, där han i stora ordalag ansåg sig stå över mig i tron.

Den andra gruppens intressenter kunde å sin sida uppträda direkt föraktfullt och andligt fördömande mot Livets ord, dess medlemmar och bibelskolelever. Pingstvänner som var återhållsamma med kritik, kunde få räkna med både förmaningar och avståndstaganden. Läget kändes igen från 1960-talet med konflikten kring Maranata eller början på 1970-talet då Jesusrörelsen på liknade sätt debatterades. Alltså, den som inte uppenbart var emot Livets ord, var med andra ord för.

En gång i mitten på 1990-talet ledde jag ett kvällsmöte i en Pingstförsamling där jag var föreståndare. I slutet på mötet talade plötsligt en man högt i tungor och kom direkt med en uttydning. Så snart jag hade sagt sista ordet i samlingen, kom en man från en annan orts pingstförsamling fram till mig vid talarstolen och sa:

”Precis när jag stod i begrepp att offentligt stiga upp och gå emot dig som pastor, för att du inte tillräckligt mycket tagit avstånd från Livets ords läror, då räddades du genom att den där mannen började profetera.”

Så det streds och sårades åt båda hållen. Det var inte enkelt att söka en medelväg, en tredje sida, som skulle kunna kallas ”för den rätta”. Men det dög att försöka om det inte skadade sanningen. Skrev bl.a. en artikel i Dagen 28/7 1990 som hette ”Jesu död – en grundfråga”, i vilken jag menade mig kunna påvisa att det i Bibeln inte fanns stöd för att Jesus i sin ande plågades av djävulen i dödsriket efter sin död på korset, men väl att han i sin ande som en segrare över döden och dödsriket för en stund varit där.

Allt nog, det var jobbigt och ledsamt när en skola drog tillbaka vår lektionsmedverkan, på grund av att skolevangelisterna hade haft Livets ords logga med svärdet och regnbågen på svarta tavlan och på sitt kvarlämnade material. Dock vill jag också ha sagt i sammanhanget, att jag erfor det välsignat vid vissa tillfällen då både pingstvänner och livetsordare var på plats samtidigt, till synes i gemensam tro och vänlighet. En sådan situation uppstod t.ex. kvällen 17/10 1992, då jag på inbjudan av pastor Tomas Ardenfors talade i Pingstyrkan Uppsala över ämnet New Age. Det gick inte då att spåra någon skillnad mellan de som tillhörde Pingstförsamlingen eller de som deltog från Livets ord, varken i hur jag blev mottagen, intresset som visades för min framställning eller i acceptansen av densamma.

Om det idag finns anledning till upprättelse för illa medfarna oavsett läger – vilket det verkar göra – låt oss då i Kristi kärlek från bägge sidor erkänna någon sorts skuld, ihop med att vi fortsätter att inte pruta på sanningen om Guds vilja sådan som den i Bibeln har överlämnats till oss. ”Kärleken gör att många synder blir förlåtna” (1 Petr.4:8). Mina också. Och hjälp mig, Herre Jesus, att jag som din lärjunge, alltid är noga med vid vilken kristen herdes fötter jag bildlikt talat sitter.

sigvard-sward-1316036938

Pastor (Pingströrelsen) Sigvard Svärd

(Ursprunglig rubrik: I valet och kvalet om att förlåta. Red. anm)

Relaterat: Aletheias respons på Dahlmans debattinlägg

=>

Ämne: Gästblogg, OPINION & DEBATT

Nyckelord: , , , , ,

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?