Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Dokument Livets Ord Ukraina Del 1: Rysk journalist om Livets Ord i Öst

1534801_702577996459669_1236122903_o

Dokument Livets Ord Ukraina – Del 1 

[OPINION & DEBATT, LEDARSKAP, TRADITION & TEOLOGI, LIVETS ORD/TROSRÖRELSEN]

Download English version here: Document Word of Life Ukraine

I dag inleder Aletheia Blogg & Tankesmedja publiceringen av en serie intervjuer med både medlemmar i Livets Ord Donetsk i Ukraina och utomstående. Syftet är att skapa klarhet i splittringen mellan Ulf Ekman i Livets Ord Sverige, och Pastor Leonid Padun i Livets Ord Ukraina. Händelsen som förefaller mörkad i Skandinavien under cirka ett år, hade redan berört tusentals troende i Ukraina, och ett drygt år senare går meningarna isär kring vad som egentligen hände.

Efter att ha inhämtat information från ”avhopparlägret” och ”Leonidkritiker”, samt letat allmän kritik mot Pastor Padun på ryskspråkiga internetsidor, flög vi till Donetsk såsom någon form av svensk haverikommission. Med i bagaget fanns givetvis även svenska Livets Ords allvarliga anklagelser mot pastorn.

Påverkade av rykten från Ekman-trogna anhängare både i Sverige och Ukraina var det med en aning misstänksamhet vi skakade hand med paret Padun fredagen den 31 januari. Var de maktmänniskor och manipulatörer eller missförstådda och manglade? Följande tre dagar i Ukraina skulle visa sig vara väl värt begränsad sömn och magsjuka på vägen hem. Det som framkom under resan berörde oss båda på djupet. Mer om detta publiceras i slutet av denna serie.

Genom att inledningsvis avhålla oss från att rapportera egna detaljer och summeringar, låter vi dig som besöker Aletheia.se skapa dig en egen uppfattning om det inträffade då vi låter en rysk frilansjournalist, medlemmar och församlingsledning, inklusive Pastor Leonid, föra sin egen talan. Bedöm själv trovärdigheten i dessa vittnesbörd.

Bakgrund:

1.) Aletheia.se publicerar ett utdrag ur Pastor Paduns herdebrev[1] som gick ut cirka ett år efter församlingens brytning med svenska Livets Ord den 27/11 2013. Herdebrevet går kraftfullt emot Ulf Ekmans avfall från evangelikal teologi till förmån för katolicism.  Publiceringen av herdebrevet förmedlar även nyheten till både ovetande svenska Livets Ordsmedlemmar och Skandinavisk kristenhet, om brytningen mellan församlingarna.

2.) Livets Ords missionsdirektor Christian Åkerhielm svarar omgående med att publicera en rad allvarliga anklagelser mot Pastor Padun som förklaring till brytningen[2]:

”Det handlar om bland annat problem av ekonomisk art, allvarligt maktmissbruk och en osund ledarskapsstil. Brytningen med Leonid Padun har alltså ingenting med teologiska frågor att göra. När styrelsen för församlingen i Donetsk adresserade dessa problem inför Leonid så avsatte han på eget bevåg hela styrelsen.”

Uttalandet är kraftfullt, riktat och ovanligt detaljerat för att komma från svensk kristenhet. Några av dessa punkter innehåller dessutom samma kritik som riktats mot svenska Livets Ord under många år.

3.) Aletheia.se kontaktar Pastor Leonid Padun för ett bemötande kring Åkerhielms redovisning. Bland annat i detta bemötande[3] bekräftar Padun uppgifterna om den avsatta styrelsen, men menar samtidigt att det inte var den ursprungliga styrelsen i församlingen han grundat, utan en relativt ny församlingsstyrelse sammansatt av huvudkontoret i Sverige efter ett möte med Ulf Ekman redan 2010 där Pastor Padun uttryckte meningsskillnader i en rad frågor.

Den nya Ekmanlojala styrelsen ska sedan begränsat Pastor Paduns inflytande i viktiga församlingsfrågor och ökat friktionen mellan Pastor Padun, församlingsmedlemmar, ledare och pastorer i alliansen av kyrkor i Ukraina.

Vidare menar Pastor Padun att mellan 2010 och hösten 2012 uppfattade han det som om nya styrelsen alltmer tog över församlingen, ignorerade hans instruktioner och korrigeringar i församlingen, han gärna poängterar grundades långt innan Svenska Livets Ord involverade sig i arbetet. Som en konsekvens av denna konflikt förklarar han att han inte såg någon annan utväg än att ersätta församlingsstyrelsen.

Den nya styrelsen låg också enligt Ukrainapastorn bakom en löneförhöjning på anmodan av Svenska ledningen vilket han menade kan styrkas med dokumentation undertecknat av nyckelpersoner från båda inblandade länder. Löneförhöjningen som skedde strax efter Svenska Livets Ords pastorsmöte i Efesos 2012, använde Svenskarna sedan mot honom och ryktet spreds om en lön långt över verkligheten, vilket nu även skapade missnöje bland ordinarie medlemmar.

I Pastor Paduns bemötande tillägger han själv den enligt honom största anklagelsepunkten Missionsdirektor Christian Åkerhielm helt och hållet utelämnade i det officiella uttalandet, nämligen att han skulle ha varit så sjuk och trött hösten 2012 att han anmodades lämna över ledningen inte bara för den lokala församlingen utan alliansen trosförsamlingar i hela Ukraina.

Några allvarliga problem med hälsan utöver normal belastning på en 53-årig församlingsledare är något han avvisar med bestämdhet och förstod därmed inte argumentet som framfördes för att förmå honom att lämna ifrån sig sitt livsverk.

Ukrainapastorn menar vidare att representanter från Sverige sedan försökt stjäla juridiska handlingar såsom ägarskapsbevis för byggnader, landavtal, registreringen av alliansen kyrkor i Ukraina och andra viktiga församlingshandlingar, vilket fru Padun Julia delvis lyckades förhindra. Pastor Padun berättar vidare att det Svenska teamet med hjälp av Ukrainska medarbetare lyckades stjäla både medlemsregister och databasen med vilka kyrkor som ingår i alliansen jämte många andra viktiga församlingsdokument.

Vad gäller statistik över hur många församlingar som valt att följa Ulf efter brytningen i november 2012 redovisar Ukrainapastorn helt andra siffror.

4.) De kristna dagstidningarna Dagen[4] och Världen idag[5], samt Norska Dagen[6] skriver om brytningen mellan församlingen, och de offentliga förklaringarna från båda håll.

Det var långt ifrån små nyansskillnader i respektive parts redovisning av händelseförloppet. Hade paret Padun verkligen tagit ut lika stor månadslön som paret Ekman i Sverige, och som Ulf Ekmans anhängare påstår och sprider? Då Pastor Padun var villig att låta oss syna både generella församlingsdokument och de som styrker det faktiska löneförhållandet, lyssna till inspelade samtal från möten med svenska Livets Ord samt tala fritt med medlemmar, valde vi att resa till Ukraina. I ett antal poster framöver tar vi våra läsare med på en resa i kölvattnet av Ulf Ekmans missionsarbete i Öst.

Vårt första avsnitt är en ömsesidig intervju mellan Aletheia’s Daniel Forslund och Ryska Slava Sapozhnikov. Slava är en oberoende frilansjournalist, Webb-TV-producent och föreläsare i sociala medier från Moskva. Samtalet är inspelat utan förhandskunskaper om vilka frågor som ska ställas och är enligt aletheia’s tradition ”uncut” (oklippt) med undantag av en miss i slutet av intervjun, för att ge våra besökare en så fullgod bild av vår vistelse i Donetsk som möjligt.

Missat tidigare poster i ämnet? För bättre förståelse av bakgrunden till intervjun gå till [Dokument Livets Ord Ukraina – Historik] innan du lyssnar.

Nästa del: Församlingsmedlemmen Julietta Yakovenko intervjuas om tiden under och efter församlingen splittrades, intrycket av Aletheia’s team i Donetsk och sin framtidstro.

[Dokument Livets Ord Ukraina Del 2]

Matteus 10:26 Var alltså inte rädda för dem. Ty ingenting är dolt som inte skall uppenbaras, och ingenting är gömt som inte skall komma i dagen. 27 Vad jag säger till er i mörkret skall ni säga i ljuset, och vad ni hör viskas i ert öra skall ni ropa ut på taken.

Dokument Livets Ord Ukraina

Bakgrund: Dokument Livets Ord Ukraina – Historik

Del 1: Rysk frilansjournalist uttalar sig om Livets Ord i Öst

Del 2: Mångårig medlem: Varför kom inte Ulf Ekman själv?

Del 3: Carl-Gustaf Severin ger sig på pastorsbarnen

Del 4: – Varför höra från Gud när ni redan har ett ord från ledande Aposteln?

Del 5: Robert Ekh: – Om det rasar, låt det rasa!

Del 6: Pastor Padun själv svarar på anklagelserna

Tredelad summering – Dokument Livets Ord Ukraina

Ulf Ekmans nattsvarta bild av läget. Dokument Livets Ord Ukraina Del 7 – Haverirapport A

Robert Ekh om ukrainarna: ”- Cementhjärnor”. Dokument Livets Ord Ukraina Del 8 – Haverirapport B

Länkar

[1] Pastor Leonid Padun skriver om Ulf Ekmans katolska teologi i bland annat boken ”Andliga Rötter” och sorgen över splittringen i sitt herdebrev ett år efter brytningen

[2] Svenska Livets Ord reagerar med att publicera en lista grova anklagelser mot Pastor Leonid Padun

[3] Livets Ord Ukraina svarar på Livets Ord Sverige:s anklagelser efter brytningen

[4] Dagen om konflikten mellan Ekman och Pastor Padun

[5] Världen idag om konflikten mellan Ekman och Pastor Padun

[6]. Norska Dagen om konflikten mellan Ekman och Pastor Padun

7. © RISU – Analys av Padun-affären och Livets Ord International på Katolska Universitetet i Ukrainas hemsida [ENG]

8. Växtvärk – möte med Livets Ords Center i Ukraina – Rapport av Livets Ord själva innan församlingssplittringen.

Vår ursprungliga post den 27/11 2013 publicerades efter facebooktips och en bloggpost av pastor Hans Lindelöw, Bällsta Missionscenter.

Kommentarer (Denna del omfattas inte av vårt utgivningsbevis)

Ämne: Aletheia Tankesmedja, Ledarskap, Livets Ord/Trosrörelsen, OPINION & DEBATT, TRADITION & TEOLOGI

Nyckelord: , , , , ,

68 comments

 • Jag har en undring runt denna intervju, och det är att journalisten som inte arbetat med pastor Padun men är en personlig vän kan gå i god för att inga oegentligheter har skett från pastor Paduns sida, och han menar att han "kollat upp detta". Det är ju i sig objektivt att ta in en journalist som inte arbetar med livets ord eller i en församling, men är den "kollen" särskilt objektiv egentligen? Hur har ni tänkt där på aletheia?

 • Daniel Forslund on 15 februari, 2014 at 6:59 e m said:

  Denna intervju var inte planerad på förhand och vi har valt att inte klippa bort något för att vare sig förvärra eller försköna. Så du får ta hans vittnesbörd för vad det är, sedan lägga till ytterligare fem och bedöma utifrån det samlade intrycket.

  Tack för feedback!

 • Tack ! Svårt att riktigt smälta att ni har velat sätta er in i detta så grundligt. Det blir kanske tillfälle att göra en och annan kommentar under resans gång. Ska bli spännande att ta del av fortsättningen !

 • Daniel Forslund on 15 februari, 2014 at 8:29 e m said:

  Bortsett från det tråkiga som hänt i vilket vi ber Rom 8:28 över båda läger har vi fått ett hjärta för Ukrainarna. Det finns ingen "vinnare" i skilsmässor oavsett vilken tup

 • "Uppträd inte som Herrar över de som kommer på er lott, utan var föredömen för hjorden" uppmanar ju aposteln Petrus.(1 Petr 5:3) Ett "ovanifrån" agerande tycks ha varit fallet i den här frågan av intervjun att döma. Maktfullkomlighet och kontrollbehov. Men det är kanske undantaget som bekräftar regeln? Livets ord kanske är kända för att ha ett ledarskap som är präglat av tjänaranda och inte i linje med den härskarteknik som Paulus varnade för i 2 Kor 11:20? Det borde ju finnas många vittnesbörd om det i så fall. "Ni vet hur jag uppträdde hos er hela tiden" säger Paulus i sitt avskedsord (apg 20:18.) och menar tydligen att "av frukten känner man trädet".

 • Daniel Forslund on 15 februari, 2014 at 11:39 e m said:

  Huruvida 1 Petr 5:3 efterlevts får ytterligare fem personer ge sitt eget vittnesbörd kring. Vi har en del iaktagelser att förmedla men avvaktar och låter andra tala en tid framöver. /Daniel

 • Hes 34

  Israels herdar
  1 HERRENS ord kom till mig. Han sade: 2 "Du människobarn, profetera mot Israels herdar, profetera och säg till dem: Så säger Herren, HERREN: Ve er, ni Israels herdar, som bara tagit hand om er själva! Skulle inte herdarna ta hand om hjorden? 3 I stället åt ni upp det feta, ni klädde er med ullen och slaktade de gödda djuren. Men ni tog inte hand om hjorden. 4 De svaga stärkte ni inte, de sjuka botade ni inte, de sårade förband ni inte, de som drivit vilse förde ni inte tillbaka, de förlorade sökte ni inte upp, utan med hårdhet och grymhet härskade ni över dem. 5 De skingrades, eftersom de inte hade någon herde. De blev till mat åt alla markens djur när de skingrades.
  6 Mina får irrar nu omkring på alla berg och alla höga kullar. Över hela landet är mina får kringspridda utan att någon frågar efter dem eller söker upp dem. 7 Hör därför HERRENS ord, ni herdar: 8 Så sant jag lever, säger Herren, HERREN, sannerligen, därför att mina får har lämnats till rov och därför att mina får har blivit ett byte för alla vilda djur – de har ju ingen herde – och eftersom mina herdar inte frågar efter mina får, då herdarna bara tänker på sig själva och inte på mina får, 9 därför, ni herdar: Hör HERRENS ord: 10 Så säger Herren, HERREN: Se, jag är emot herdarna och skall utkräva mina får ur deras hand och göra slut på deras herdetjänst. Herdarna skall då inte mer kunna föda sig själva på detta sätt, ty jag skall rädda mina får ur deras gap, så att de inte blir föda åt dem.

  Mitt hjärta gråter och fanns inte vers 11 i samma kapitel skulle jag förtvivla.

 • Må Herrens vilja ske! Må sanning och rättfärdighet råda! Må Hans rike utbreda sig!

  Herren den Högste sitter fortfarande på tronen.

  Allt gott! Birgit

 • Kamau Mweru on 16 februari, 2014 at 3:50 e m said:

  Kanske bra för dem som är försiktiga att veta att man måste godkänna scripts från alla länkade sidor innan man kan kommentera..

  Vill du kommentera:

  Godkänn alla javascripts (ingen bra ide)

  Sudda sedan alla cookies du har.

  Ladda sedan Aletheia igen, och du kan kommentera med hjälp av ditt FB konto.

  Yahoo, AOL och HotMail har jag inte kollat och kommer inte att kolla 🙂

  /Kjell

 • Har nu lyssnat två gånger på samtalet mellan dig Daniel och Slava. Starkt berörande upplevde jag det var. Den som älskar sanning har inget att frukta för, när det gäller öppna samtal.

  Må Herren leda dig Daniel (och Andreas 😉 i fortsättningen av detta djupgående sökande efter vad som är sant. Det var också så fint att förnimma att varken du eller Slava bär på bitterhet eller illvilja gentemot LO och Ulf Ekman, utan du och Andreas vill helt enkelt försöka få reda på vad som är sant. Ps 45:5 "…drag ut till försvar för sanning, ödmjukhet och rättfärdighet…" Och jag vet ju hur en stor drivkraft hos er i sökandet efter vad som skett/sker är den nöd som ni har för våra trossyskon inte minst i Ukraina.

  Birgit

 • En försiktigt början som gör att man vill höra mer. Bra att börjar serien med att det finns ett antal frågor som behöver besvaras.

  Alltså, det är intressant att det finns frågor i öst om vad och varför Livets Ord Uppsala gör som dom gör, särskilt med tanke på katolicerande tendenserna inom Livets Ord Uppsala, och att det verkar finnas ekonomiska band mellan församlingarna under Livets Ord missionssatsningar i öst och Uppsala.

  Hoppas verkligen inte det finns oegentligheten på det ekonomiska området! Vi har haft alltför många 'ministries' de senaste årtionde internationellt med tveksamma ekonomiska förehavanden. Vi behöver inte en till, och inte på hemmaplan. Som sagt, hoppas att det inte är så!!!

 • Reagerade som lite "yrkesskadad" på detta också först, men tänkte en vända till.

  Killen är ryss, medveten om hur korruption fungerar, är östasiatiskt sociokulturellt sett inriktad på förtroendekapital i form av vänskapsförhållanden – där pengar ses som korrupta medel i sammanhanget.

  Vad blir slutsatsen? Jo, med hans egna ord utvecklar han detta genom att ge följande information: Leonid har varit supporter till den kristna journalistiken – utan att begära något i gengäld! Detta är nyckelinformation.

  Vänskapsbanden är alltså inte baserade på en win-win-situation = garanti för pålitlighet. (Egentligen samma tanke som vi möter i Bibeln, där Gud ställer sina resurser ensidigt till förfogande vid ingången av förbundet med Abram.) Detta präglar östern medan väst har andra preferenser för "pålitlighet" – här kräver vi "opartiskhet" i form av total brist på relationer. Detta då vi har relationer som tyvärr alltför ofta baseras på "what's in it for me?". Därav frågar han retoriskt: "Varför skulle han [Leonid Padun] ljuga för mig?"

  I övrigt är han så rätt ute med flera undertoner som vi skulle behöva ägna uppmärksamhet åt här i Sverige också. Varför talar vi alltid förbi sånt som är "negativt", obekväma sanningar vill vi inte höra eller ta tag i. Har bara ett ord om detta: Hesekiel 8:8ff Muren är nedknackad, dörren har sparkats in…

 • Det kommer mera… tyvärr. Jag har dina efterfrågade ekonomiska förehavanden färskt i minnet hos namn du inte vill tro skulle kunna göra det. Men så är det. Solen har sina fläckar. Dags att vi tar fokus bort ifrån människor som vill vara gudar och får ordning på saker och ting innan Överherden återkommer.

 • Daniel Forslund on 16 februari, 2014 at 11:39 e m said:

  Tack för uppmuntran. Detta samtal var som sagt inte planerat då vi inte ens kände till vem han var i förväg eller att han skulle vara där, ej heller vad han hade för svar på mina frågor och vice versa. Men samtalet kändes som en bra början på denna serie.

 • Josef Löwdin on 17 februari, 2014 at 4:16 f m said:

  Jag har varit i Paduns församling i Donetsk får typ 10 å sedan. Jag minns vi bodde hemma hos en fattig man som hade lite tuffare utseende med militär brallor och lite slitet ansikte. Han hade säkert en tuff bakgrund. Han var en otroligt gästfri och kärleksfull person. När vi vaknade på morgonen hade han under natten tvättat våra sandaler. Han gjorde ett djupt intryck på mig. Jag undrar var han håller hus idag. Minns inte ens hans namn.

 • Daniel Forslund on 17 februari, 2014 at 9:12 f m said:

  Josef Löwdin: Vi avböjde själva hotell och hamnade hos en äldre dam i ett slitet bostadsområde som antagligen byggdes av ryssarna en gång i tiden. Den gamla damen gjorde liknande intryck på oss som personen du berättar om. Hon klev upp alla tre dagar och lagade frukost, inklusive sista dagen då vi skulle till flygplatsen 03:30 på morgonen och pratade glatt på Ryska fast vi inte förstod ett ord.

  Vilka människor i detta land!. Jag tänkte ofta på hur vi är i Sverige rent ekonomiskt jämfört med många där är rika, men så fattiga i anden och hur de ofta är fattiga vg det materiella men o så rika i anden. Gud välsigne våra syskon i Öst!

 • Josef Löwdin on 17 februari, 2014 at 10:12 f m said:

  Jo Donetsk är ju ganska fattigt fast ändå inte som Filippinerna där jag bodde under ett antal år. Jag berätta för lite pastorer nere på Filippinerna om synen på katolska kyrkan i Sverige i dag. De trodde allvarligt att jag skämtade med dem. Visst är det märkligt att alla kristna i katolska länder och ofta med katolsk bakgrund inte förs in i detta medans i Sverige sväljer man allt med buller och bång bara för att en del katoliker "talar i tungor" Det fanns ju karismatiska katoliker nere på Fillippinerna också som hade sina Maria statyer och fick folk att trilla i golvet. Jag minns en gång när jag kollade på direktsändning på tv där ner och det var black nazarene (http://www.youtube.com/watch?v=AsrPIOV_7vo). Då helt plötsligt dök det upp katolska präster som bad för folk så att de trillade i golvet. Och black nazarene är ju direkt avgudadyrkan när man tillber en svart Jesus staty och tror sig bli helad om man rör vid statyen eller repet som finns nära statyn.

 • Ludvig Hoffman on 17 februari, 2014 at 10:58 f m said:

  Viktigt att någon vågar ta tag i detta. Blir spännande att följa fortsättningen.

  Förresten, finns den textad till ryska någonstans?

 • Daniel Forslund on 17 februari, 2014 at 11:02 f m said:

  Josef Löwdin: Har haft liknande samtal och liknande tankar som dig. Jag har ju varit missionär i Mexiko och har sett den lite mer renodlade katolicismen än den Catholic Light version som predikas i Sverige, eller kanske kan man kalla den en mer intellektuell katolicism. Likväl är de stora avarter vi talar om mycket utbrett i de katolska delarna av världen och inget Katolska Kyrkans ledning aktivt bekämpar.

  Romersk Katolicism är religionsblandning av grövsta sort i bl.a. Mexiko. Där tvångskonverterades Mexikanarna för massor av år sedan av Spanjorerna samtidigt som man lät alla ockulta inslag leva vidare i den nya religionen för att minimera övergångsproblem. Precis som man alltid gjort allt sedan Katolicismens vagga på 300 talet.

 • Daniel Forslund on 17 februari, 2014 at 11:49 f m said:

  Slava jobbar på det. Annars kommer vi själva se till att samtalet översätts. Det var en nyhet vi fick på köpet med resan och samtalet med Slava att samma diskussion som pågått här på Aletheia sedan 2007 pågår i Ryska "trosrörelsen" fast endast sedan Ekman gjorde misstaget att översätta boken "Andliga Rötter" till Ryska för ett par år sedan. Boken ingen (ja nästan ingen i alla fall) reagerade på i Sverige förvirrade Ryssarna och nu är osäkerheten stor.

 • Daniel Forslund on 17 februari, 2014 at 12:57 e m said:

  Anders Jenny Pettersson Varsågod. Fast jag hade inte fastnat på kameran om inte Andreas stod bakom den 🙂

 • Daniel Forslund on 17 februari, 2014 at 2:41 e m said:

  Wow, vilket vittnesbörd. Har skickat meddelande till dig via fb Herrens välsignelser över dig!

 • Härskarteknik och att leda församlingen som herrar. Dessa uttryck sätter du inte i förbindelse med Livets Ord. Du har kanske hälsat på ett eller flera charmtroll från LO, men troligen inte levt i verkligheten. Vi är rätt många som har upplevt dessa företeelser. De som finns kvar på LO har bara ett möjligt liv, nämligen att stanna i sitt nätverk på gott och ont. Vi som hade erfarenhet från riktiga församlingar typ pingst, förstod när timmen var slagen. Bara några få av oss vill berätta. Jag berättar för att det är en hedersfråga.

 • Katarina F
  Jag anser att du gjort en bra reflektion. Man kan märka att ryssen mera väger sina ord. Han vet mer men han vill inte pladdra på som vi ofta gör.
  Jag menar inte att Daniel pladdrar, tvärtemot, men i trosrörelsen i Sverige så talas det sant ibland! förutsatt att sanningen inte skadar agendan. Förr gällde att en kristen alltid talade sant oavsett agendan.

 • David Smeds Verkar som du kanske läst min kommentar lite slarvigt? Är medveten om vittnesbörden som är i linje med ditt. Om jag sätter nämnda uttryck i förbindelse med LO eller inte kanske är en tolkningsfråga? ; )

 • Det var mycket intressant att följa intervjun. Mycket av vad Daniel sa visste jag inte om och det var både intressant och omskakande, men om huvuduppgiften var att hämta information från Ukraina, vilket jag trodde, så borde Slava naturligtvis fått mest utrymme. Ska man vara riktigt ärlig känns det inte som om intervjun var så totalt förutsättningslös och oförberedd, som man får intrycket att ni menar i förtexten. Stort tack ändå! Jag vill gärna följa fortsättningen.

 • Staffan Gomér Du skrev " Om jag sätter nämnda uttryck i förbindelse med LO eller inte kanske är en tolkningsfråga?"
  Om du är en modern postmodern kristen så ska du absolut undvika att ta ställning. Du bör skydda ditt nätverk det är den enda trygghet en modern kristen i praktiken litar till.
  Vi är många som upplevt och har fakta. Några få står för sitt ord.

 • David Smeds min ambition är att ta ställning för det som Bibeln förordar ifråga om ledarskap mm. Tycker det framkommer var jag står i den frågan. 1 Petr 5:3 , 2 Kor 11. Vad jag ser i ovanstående klipp har jag också framfört som jag ser det. Själv har jag inte varit med i LO – och har nog ingen tanke på det heller. Den auktoritära och toppstyrda ledarmodell man tycks ha är inget som attraherar mig eller som jag upplever vara i linje med Bibelns riktlinjer. Tydligt nog hoppas j , ha en bra dag!

 • Katarina F Jag anser att du resonerar klokt. Jag tror att ryssarna är mer ordknappa än oss. Vi är vana att allt ska förstärkas med värdeord och ställningstaganden.

 • Staffan Gomér skrev "Om jag sätter nämnda uttryck i förbindelse med LO eller inte kanske är en tolkningsfråga? "
  En postmodern kristen väljer kanske i första hand att skydda sig och relationer till sitt nätverk. Vi gammeltroende menar att man i första hand ska stå för sina ord och bedömningar.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *