Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Dokument Livets Ord Ukraina – Historik

DokumentLivetsOrd_ukraina_NY - Kopia - Kopia

 • Historik: Livets Ord Donetsk
 • Representanter för svenska Livets Ord besöker Donetsk och den registrerade församlingen Filadelfia första gången 1989.
 • 1990 grundar Leonid Padun Word of Life Christian Church med en grupp samfundsoberoende troende.
 • 1991 etablerar Pastor Padun kontakt med Livets Ord Uppsala.
 • 1993 Grundar Donetskförsamlingen och Leonid Padun tillsammans med ytterligare några Ukrainska ledare UCEC (Ukrainian Christian Evangelical Church association)
 • 1997 ber Pastor Leonid Padun Ulf Ekman att bli hans personliga mentor och pastor.
 • 2002 blir Pastor Leonid Padun tillfrågad av Carl-Gustaf Severin huruvida Donetskförsamlingen vill bli ett av femton bibelcenter Ulf Ekman säger sig fått gudomligt tilltal/vision kring att etablera runt om i världen.
 • Runt 2010 uppstår meningsskiljaktigheter mellan Ulf Ekman och Pastor Leonid Padun i ett möte mellan pastorerna kring diverse ledarskapsfrågor.
 • Efter mötet 2010 mellan pastorerna ökar Ulf Ekman och den svenska ledningen kontakterna med Donetskförsamlingen genom allt tätare resor mellan Uppsala – Donetsk. Svenskarna går också in och byter ut församlingsledningen. Fru Padun och en rad av det tidigare ledarskapet byts ut på order från Uppsala.
 • Samarbetet övergår från enklare form av mentorskap, rådgivning och samarbeten kring årliga konferenser i Ukraina e.t.c. till en enligt Ukrainapastorn mer ”hands-on” approach. Pastorn och grundaren av Donetskförsamlingen upplever att den nya styrelsen arbetar mer och mer intimt med svenska Livets Ords ledning, på bekostnad av hans eget ledarskap och att han börjat tappa inflytande i viktiga beslut.
 • Först 2012 konkretiseras Ulf Ekmans ”Gudomliga tilltal” från början av det nya millenniet om 15 Bibelcenter genom lanseringen av Livets Ord International som vid det här laget består av 5 tilltänkta Livets Ords Center: Moskva (Ryssland), Yerevan (Armenien), Baku (Azerbadjan), Uppsala (Sverige) samt Donetsk, (Ukraina).
 • Stadgar för den nya organisationen presenteras under en internationell träff i Efesos 2012, men möter motstånd från flera pastorer i Öst, däribland Pastor Padun som bland annat ifrågasätter huruvida den hårda styrningen med Livets Ord Sverige som huvud går att kombinera med Ukrainsk och Rysk lagstiftning som förbjuder utländska organisationers bestämmande över nationella kyrkor. Nya stadgarna kräver också regelbundet ekonomiskt stöd till Livets Ord International från kyrkorna i öst. Summan Livets Ord International erhåller baseras på medlemsantal i församlingarna och var tänkt variera från land till land.
 • Under hösten 2012 ökar kontakten mellan en grupp missnöjda medlemmar, däribland medlemmar i den ”nya” styrelsen i Pastor Paduns församling och Uppsalaledningen.
 • Pastor Padun uppfattar situationen som ohållbar och beslutar i november 2012 att några av de mest missnöjda styrelsemedlemmarna bör ta en timeout i hopp om att återställa ordningen i församlingen som nu börjat påverkas rejält av interna stridigheter.
 • Förändringen i ledarskapet accepteras inte av svenska Livets Ord. Ulf Ekman reagerar genom att skriva någon form av herdebrev och skickar sex av Livets Ords ”toppar” till Donetsk i december 2012. Robert Ekh utses av Ulf Ekman att leda gruppen. Med hjälp av Ulf Ekmans uppmaning att lyssna på och ”ta emot bröderna såsom vore det jag själv” beordrar svenskarna Pastor Padun att avsäga sig alla uppdrag genom att läsa upp ett förskrivet avskedstal till församlingen.
 • Under cirka fem dagar arbetar svenska Livets Ords innersta krets på att övertala Pastor Padun att lämna över samtliga befogenheter till dem, eller av dem utvalda ledare. Utsända är bland annat Robert Ekh, Jonathan Ekman, Christian Åkerhielm, Carl-Gustaf Severin, Magnus Westergård och Moskvapastorn Mats Ola Ishoel till Donestk. Huvudargumentet som presenteras är att ukrainapastorn är inkapabel att sköta sina arbetsuppgifter, trött och sjuk och behöver minst sex månader att vila sig. Detta anmodas han göra i Uppsala medan svenskarna tar hand om arbetet.
 • Efter att ha misslyckats övertala Pastor Padun att lämna över församlingen och alliansen kyrkor i landet, gör missionär Carl-Gustaf Severin ett sista ”övertalningsförsök” genom att oanmäld kliva upp på plattformen under en av söndagsgudstjänsterna.  I Gudstjänsten berättar han att deras pastor inte mår bra.  Att han behöver vila och avsäga sig ledarskapet.  Församlingen utpressas nu kollektivt då Severin berättar att om deras pastor inte ”tar erbjudandet” kommer svenska Livets Ord sluta stödja församlingen. Församlingen informeras också om att de inte tänker upphöra med arbete i Ukraina i det fall Pastor Padun inte går med på deras krav, men kommer arbeta på andra vägar.
 • Det svenska övertagandet av församlingen och arbetet misslyckas. De lyckas dock splittra församlingen. Av drygt 4500 medlemmar lämnar nu cirka 1500. Runt 500 av dem som lämnar blir kvar i en ny, Ulf Ekman trogen, församling. De medlemmar som stöder Pastor Padun visar sig vara i stark majoritet och församlingen rullar vidare, om än kraftfullt sargad. Många nyckelpersoner väljer att sätta sin tilltro till svenskarna i konflikten som uppstår. Mångåriga medlemmar ställs inför den svåra uppgiften att välja sida.
 • Avhopparna misslyckas även få med sig lagfarter, ägarbevis och diverse juridiska dokument p.g.a. snabbt agerande från pastorsfrun. Däremot får de med sig databasen med medlemsregister över både den lokala församlingen och sammanslutningen kyrkor i Ukraina med ett antal hundra medlemskyrkor.
 • Ulf Ekman skickar nu ett brev till Pastor Padun med en officiell deklaration att allt form av samarbete är avslutat.
 • I januari 2013 tillåts pastor Leonid träffa Ulf Ekman personligen efter ett antal enträgna förfrågningar. Padun hoppas få information om, och reda ut vilka anklagelsepunkter som låg till grund för Ekmans beslut att försöka avsätta honom. Mötet som ägde rum i Uppsala misslyckas då Pastor Padun istället får en utskällning av Ulf Ekman och positionerna låses ytterligare.
 • Under 2013 arbetar avhopparna tillsammans med bland annat Carl-Gustaf Severin aktivt med att ta kontrollen över de hundratals församlingar Leonid Padun och organisationen UCEC överser i Ukraina. Även samfundsledare, biskopar och pastorer i andra samfund kontaktas en tid efter brytningen. De offentliga anklagelsepunkterna mot Pastor Padun förefaller nu växa sedan svenska ledarskapets besök i december 2012.
 • En analytiker på Katolska Universitetet i Ukrainas sida RISU ifrågasätter Livets Ord International och svenskarnas agerande i landet med en djupgående analys med ämnet ”LIVETS ORD SWEDISH CENTRE: CONFLICT IN DONETSK AND ISSUES IN RELATIONS WITH NATIONAL CHURCHES”.
 • I December 2013 publicerar aletheia.se Pastor Paduns herdebrev till Ukrainska församlingar i vilket han ifrågasätter katolska inslag i litteratur och böcker skrivna av Ulf Ekman, samt nyheten om splittringen i Ukraina.
 • Christian Åkerhielm, Direktor för Livets Ords Missionsavdelning svarar med att publicera en rad grova anklagelser mot Pastor Leonid.  Anklagelsepunkterna saknar det ursprungliga skälet som angavs och nämner ”problem av ekonomisk art, allvarligt maktmissbruk och en osund ledarskapsstil.” som officiella skäl till brytningen.
 • Aletheia.se inleder en egen utredning kring vad som egentligen hände i Ukraina, sanningshalten i svenskarnas anklagelser samt hur situationen ser ut i församlingen idag.

Dokument Livets Ord Ukraina

Bakgrund: Dokument Livets Ord Ukraina – Historik

Del 1: Rysk frilansjournalist uttalar sig om Livets Ord i Öst

Del 2: Mångårig medlem: Varför kom inte Ulf Ekman själv?

Del 3: Carl-Gustaf Severin ger sig på pastorsbarnen

Del 4: – Varför höra från Gud när ni redan har ett ord från ledande Aposteln?

Del 5: Robert Ekh: – Om det rasar, låt det rasa!

Del 6: Pastor Padun själv svarar på anklagelserna

Tredelad summering – Dokument Livets Ord Ukraina

Ulf Ekmans nattsvarta bild av läget. Dokument Livets Ord Ukraina Del 7 – Haverirapport A

Robert Ekh om ukrainarna: ”- Cementhjärnor”. Dokument Livets Ord Ukraina Del 8 – Haverirapport B

Relaterat:

A. Pastor Leonid Padun skriver om Ulf Ekmans katolska teologi i bland annat boken ”Andliga Rötter” och sorgen över splittringen i sitt herdebrev ett år efter brytningen

B. Svenska Livets Ord reagerar med att publicera en lista grova anklagelser mot Pastor Leonid Padun

C. Livets Ord Ukraina svarar på Livets Ord Sverige:s anklagelser efter brytningen

D. Dagen om konflikten mellan Ekman och Pastor Padun

E. Världen idag om konflikten mellan Ekman och Pastor Padun

F. Norska Dagen om konflikten mellan Ekman och Pastor Padun

G. © RISU – Analys av Padun-affären och Livets Ord International på Katolska Universitetet i Ukrainas hemsida [ENG]

H. Växtvärk – möte med Livets Ords Center i Ukraina

Ämne: Livets Ord/Trosrörelsen, Politik, Ekonomi & Samhälle, TRADITION & TEOLOGI

Kommentarer (Denna del omfattas inte av vårt utgivningsbevis)

Kaj Avila skriver:

Att herr Dahlberg visat sådan motvilja att att besvara frågor förr, och plötsligt uttalar sig i efterhand…ja, man blir lite övertygad om att sanningen inte har nån prioritet utan prestigen…

David Smeds skriver:

Jag oroar mig för det myckna postmoderna tänket. Det finns "karsismatiska" kristna som menar att vi kan förena olika lärosystem. Man menar att t ex katolsk troslära kan erkännas samtidigt som man menar sig vara evangelikal. Jag studerade några år hos katolikerna och kan se mängder av ideologiska krockar. Jag har uppmanat dig att våga söka fakta och göra avvägningar. Jag vet inget om din tankemässiga redbarhet men uppfattade dig som litet otydlig tidigare. Jag pekar ofta på att en del livetsordare tycks ha ett selektivt tänkande. Där man är logisk och analyserande i sin vardag, men sväljer tom retorik när den presenteras av de auktoriteter som man slaviskt följer.

David Smeds skriver:

Du skrev i din första post "Jag kan tänka mig att du skulle se mig som en "sann livetsordare" och jag drar inte slutsatsen att det du skriver är osaning, men inte heller sanningen."

Emanuel Norén skriver:

David, du skriver : Det vore sundare om du skulle våga söka fakta i olika frågor, och söka göra en avvägning.
Vågar jag inte söka sanningen?? Vad vet du om det??
Jag vill fortfarande påminna dig om att en sak kan vara sann men det behöver inte vara hela sanningen.

David Smeds skriver:

Min erfarenhet av en "normal" livetsordare är att man inte kan ta in fakta om det motsäger ens egen förutfattade "världbild". Du reagerade på mina påståenden med att tala om det självklara att, det kan vara sant eller falskt. Det vore sundare om du skulle våga söka fakta i olika frågor, och söka göra en avvägning. En frälst människa är fri att följa lammet varthelst han gå. Många moderna kristna lever beroende av att vara relaterade till sitt nätverk. Det är många år sen jag bestämde mig för att tala sant oavsett hur poängsättningen blir. (Förra kommentaren gick iiväg innan jag var klar)

Tack Anna-Lena Lindström för uppmärksamhet här!

David Smeds skriver:

Min erfarenhet av en normal livetsordare är att man inte kan ta in fakta om det motsäger en förutfattade "världbild". Du reagerar på den erfarenhet med att tala om att det kan vara sant eller falskt.

Per Andersson skriver:

En fråga till Kommunikationschefen Magnus Dahlberg; vad har Livets Ord för policy när det gäller boende under resor som bekostas av församlingen? Bor ni hemma hos syskon eller försöker ni hitta ett så billigt boende som möjligt? Vissa rykten säger att ni bott på http://victoria.ua/en/

Daniel Forslund skriver:

Frågetecken kommer alltid att kvarstå. Vi jobbar ju frivilligt och är begränsade i hur mycket tid vi kan lägga ner på denna typ av projekt.

V.g. Leonid Padun så är jag övertygad om att det går att hitta felaktigheter och misstag. Men vad han än gjort rättfärdiggör inte det det Robert Ekh ledda teamets metoder som ett antal vittnesbörd berättar om (många ännu ej publicerade än)

Sedan har vi skillnader i pengahantering mellan Sverige och Ukraina som försvårar analyser utifrån ett Svenskt perspektiv enligt en svensk jag talade med i Ukraina för någon vecka sedan.

Hur som helst – nu släpper vi strax nästa vittnesbörd. Hur Magnus Dahlberg ämnar bortförklara det återstår att se.

Aletheia.se skriver:

1.) Jaså, nu vill du plötsligt kommunicera igen Magnus? Sista gången aletheia faktiskt försökte bekräfta ett envist rykte kring Ulf Ekman via dig tog det två månader (!) att få ett svar som löd något i stil: Vi tänker inte prata med er för ni har varit så kritiska mot Livets Ord.

2.) Nu dyker du upp och är oförskämd, droppar några svepande anklagelser för att skapa misstro, men som vanligt inga detaljer eller konstruktiv kritik.

Händelseförloppet beskrivit ovan är dels utifrån er egen sida: http://www.loteol.se/default.aspx?idStructure=9333, dels från en överblick av Livets Ords International och hela Padun-affären publicerad på Ukrainas Katolska Universitets projektsida: http://risu.org.ua/en/index/expert_thought/analytic/51507/ (Ämne: LIVETS ORD SWEDISH CENTRE: CONFLICT IN DONETSK AND ISSUES IN RELATIONS WITH NATIONAL CHURCHES), och dels från flertalet vittnesbörd från båda läger.

Men visst, alla som på något vis inte delar er egen verklighetsuppfattning är partiska och vinklar, ljuger eller lever för att bekämpa Livets Ord. Som om jag inte av hela mitt hjärta hellre skulle göra annat? Never mind att vittnesbörden om liknande övergrepp duggar in regelbundet från runt om i världen. Det är säkert en massvinkling av stora mått. Kanske organiserad konspiration?

Nej, Magnus. Du kan håna spotta och skämta bäst du vill. Vi har säkert kastat om något årtal eller inte beskrivit något till er fördel. Men förr eller senare slutar folk att skratta och ser allvaret i ert agerande.

3.) Om du som faktiskt har betalt att kommunicera med allmänheten hade lärt dig tala även med dem som är kritiska till vissa företeelser inom Livets Ord hade ett sådant här projekt givetvis gynnats av det. Nu har vi gjort vad vi kan genom att inhämta information från så många håll som möjligt inklusive sådana kopplade till avhopparförsamlingen. Att du inte håller med om vissa händelseförlopp i historiken är förståeligt Magnus. Övriga eventuella faktafel håller vi en PR ansvarig som inte gör sitt jobb direkt ansvarig för.

Ska vi ta din kommentar som om du fått nya order uppifrån nu? Är linjen öppen igen eller har ni tänk fortsätta den taktik trettio år till, som hittills inte fungerat särskilt bra?

Vi är, och har alltid varit öppen för kommunikation med dem som vill kommunicera. Men innan vi i så fall börjar kommunicera om annat vill jag påminna dig om att vår nu fem månader gamla fråga i så fall står först i turordningen: http://aletheia.se/2013/09/20/har-ulf-och-birgitta-ekman-paborjat-katolsk-trosundervisning/

Kolla nu gärna på intervjuerna om du inte redan gjort så. Det är nämligen en rad trossyskon i dessa vittnesbörd, inklusive en rysk journalist du hånar.

Daniel Forslund / Ansvarig utgivare – Aletheia Blogg & Tankesmedja

David Smeds skriver:

Berth Thörn Ja det är alltid bra med klarlägganden som bygger på att kristna talar sant. MVH David

David Smeds skriver:

Du skrev "När styrelsen för församlingen i Donetsk adresserade dessa problem inför Leonid så avsatte han på eget bevåg hela styrelsen."
Min undran är om den styrelse du syftar på är den år 2010 nyvalda styrelsen, som enligt uppgift tillsatts på initiativ av Livets Ord i Uppsala.
Denna styrelse torde varit helt lojal med Uppsala, och om samarbetet blivit omöjligt mellan Padun och LO, så är det väl troligt att blockeringar uppkommit mellan den nya styrelsen och Padun. Padun "måste" i det läget agera förutsatt att han har legal handlingskapacitet. Det tycks mig att han fortfarande hade lagligt mandat att avsätta en i hans ögon illojal styrelse.
Aletheia har ju bjudit in LO att ge sin fulla redovisning. Hur kan du beskylla Aletheibröderna för partiskhet?

Berth Thörn skriver:

Tack Magnus Dahlberg bra att Du klarlägger dessa saker tydligt

Per Andersson skriver:

Och Magnus Dahlberg hur kan vi läsare då veta att det ni från Livets Ord säger är sanning?

Magnus Dahlberg skriver:

Som de flesta tänkande läsare säkert inser så är Aletheias historieskrivning extremt vinklad, tillrättalagd och till stora delar direkt felaktig. Det är en partsinlaga skriven av en person som tagit ställning för den ena parten utan att alls ha full inblick i vad som egentligen skett.

Precis som vi sade tidigare när detta var på tapeten så handlar den här konflikten om att det funnits flera allvarliga problem som kunde kopplas direkt till Leonid Padun. Det handlade om bland annat problem av ekonomisk art, allvarligt maktmissbruk och en osund ledarskapsstil. När styrelsen för församlingen i Donetsk adresserade dessa problem inför Leonid så avsatte han på eget bevåg hela styrelsen. I det läget vädjade styrelsen till oss i Uppsala att komma och hjälpa till, men Leonid var inte intresserad av någon hjälp.

Den här utvecklingen är något vi djupt beklagar, självklart hade vi gärna kunnat lösa situationen, men för oss och för alla andra ledande pastorer inom Word of Life International så var det omöjligt att fortsätta arbeta med Leonid.

Vi väntar oss inte att Aletheia ska behandla de här frågorna hederligt och objektivt, och vi tror också att de flesta läsare av denna blogg är kloka nog att inse att detta är en partsinlaga. För är det något Aletheialäsarna har lärt sig så är det att den här bloggens hela existensberättigande är att bekämpa allt Livets Ord står för 🙂

Magnus Dahlberg
Kommunikationschef
Livets Ord

Hans Lindelöw skriver:

F.d. premiärministern i Ukraina (196 -97) , Pavel Lazarenko, anklagas av den ukrainska staten för att ha försnillat 320 miljoner US$ ur statskassan. Det skulle ha skett i samband med att han emigrerade till USA under nittiotalet. FN har, p.g.a. gjorda anmälningar, tillsatt en kommission för att undersöka saken, och den kommissionen stannade vid att Lazarenko hade stulit 200 milj US$ av Ukraina. Amerikanerna undersökte Lazarenko i samband med att han ansökte om asyl i Amerika, och kom fram till att han var skyldig till ”missbruk av finanser”. Han fick sitta i fängelse i över åtta år i USA, uppdelat på olika perioder mellan 1999 – 2012. Och han är där än.Ukraina har vid olika tillfällen begärt att få honom utlämnad.

Och vad har detta med Leonid Padun och Livets Ord att göra ? Ingenting förhoppningsvis.

Men faktum är, att när några nitiska personer på ukrainsk TV ville driva anklagelserna mot en annan tros-förkunnare i Ukraina, Sunday Adelaja, och sökte koppla honom till dessa allmänna oligark-bedrägerier vid namn Lazarenko, då gjorde man ett TV-program där ett videoklipp från senare delen av 90-talet visades, i vilket Pavel Lazarenko syntes besöka ett karismatiskt möte och bli föremål för förbön framme på plattformen, innan en avresa till USA. "Det karismatiska mötet" var underförstått ett möte i någon av Adelajas församlingar. Fast Adelaja syntes inte själv till där. Och när den store oligarken och numera dömde förskingraren och f.d. premiärministern Lazarenko gick fram för förbön, så hette den store förebedjaren i sammanhanget – Leonid Padun. Tydligt angivet i videoklippet. Det var strax efter att detta TV-program hade visats över hela Ukraina , i November 2012, som nämnda "sex Livets Ord-toppar" från Uppsala fick en farlig fart att bege sig till Padun i Donetsk. Padun själv har tydligen inte känt sig särskilt träffad. För i sådana fall hade han säkert tagit till schappen vid det här laget.
Hade ledningen för Uppsala Livets Ord anledning att känna sig träffade ?

Inte vad jag vet. Det är ju för väl att ni på Aletheia går igenom orsaks-sammanhanget så att alla onödiga spekulationer kan avfärdas.
Ett och annat frågetecken lär dock kvarstå.

Daniel Forslund skriver:

Carl-Gustaf Severin was directly involved (along with all the "bretheren" + Ekman himself) in trying to split this church. No doubt there are two sets of hearts here like in the story of King Salomo. The mother who would rather give away a child that belonged to her than to split the child in two pieces and the mother who didn't mind.

No wonder some people left! But what is a true miracle of God is that the majority of the Church stayed with Leonid Padun in spite of the attemted coup by Carl-Gustaf.

Unfortenetly there was more issues that came up doing our visit in regards to Ekman ministries. So incredible we can't publish because a naive Swedish christianity would simply think we are lying.

Tore Danielsen skriver:

This is very sad to read. Especially disappointing is the statement that Carl Gustaf Severin entered the stage in the Church uninvited and in disrespect of the local pastor. What an evil , controlling , power-hungry and abusive spirit these so called leaders and pastors from Word of Life Sweden now represent. A christian leader is not called to rule, but to serve . MATT 20, 25 – 28.
http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat13/thread256761/

Daniel Forslund skriver:

Det stod klart för mig ganska snart att man tagit ukrainarnas godhjärtenhet för dumdristighet. Men de är allt annat än korkade. Nu är de fria från centralstyrningen och kan lyda under den riktiga Befälhavaren själv.

SÅ mycket jag vill säga kring det hela, s u c k… Har precis redigerat och översatt ytterligare en intervju med biträdande pastor. Det han berättar kommer skaka om många. Men kanske mest skakande är nog samtalet med pastorns son kring hur Carl-Gustaf Severin pressar honom att alliera sig med "bröderna" från Uppsala och hur lång, eller rättare sagt hur LÅGT han går för att få sin vilja igenom.

Emanuel Norén skriver:

"Om en sann livetsordare läser mina rader så blir nog dennes slutsats att det jag skriver måste vara osanning. Men vi vanliga frälsta vet att det inom kyrkopolitiken kan ske hemskheter om vi inte längre vill vandra nära Jesus."
David, vad är en sann livetsordare? är de personerna ovanligt frälsta?
Jag kan tänka mig att du skulle se mig som en "sann livetsordare" och jag drar inte slutsatsen att det du skriver är ossaning, men inte heller sanningen. Det kan vara sant men behöver inte vara hela sanningen – det är stor skillnad på det.
Vi, ovanligt frälsta, vet också att hemskheter kan ske om vi inte vandrar nära Jesus, det behöver man inte vara kärnfysiker…..för att förstås….

Ludvig Hoffman skriver:

Centret i Baku har enligt uppgift också stött på patrull, men där var det svenskarnas konflikt med myndigheterna som ställde till det. Svenskar tror att de står över lagen i andra länder ibland.

Mitt citat är Matt. 10:26

"Låt dem inte skrämma er. I slutänden kommer allt att bli känt, och alla kommer att få veta hur det faktiskt förhåller sig. Så tveka inte att bekänna färg redan nu." Parafrasöversättning från "The Message" Eugene Peterson.

Daniel Forslund skriver:

David Smeds: Kanske kommer då dagen då det som egentligen hände i denna situation kommer fram i ljuset. Vittnesbörden om liknande övergrepp som det som hänt i Donetsk ligger nu i kö. Skilda vittnesbörd från en rad olika nationer. Några av dessa har vi redan fått tillstånd att publicera en första rapport på. Andra kommer intervjuas.

David Smeds skriver:

Daniel Forslund Jag instämmer i "Om du är kvar i Dominikanska Republiken: Guds rikaste välsignelse över församlingen och arbetarna där! "
Den av många salongsanpassade kristna så föraktade Maranataförsamlingen bekostar skolgång för 800 barn i Haiti. Berno med vänner har inte anpassat sig till den allmänna skrytsamheten. De gör storverk med begränsade medel. I samband med ett USAbesök för några år sen, köpte jag till en hemresa via Dominikanska republiken och Haiti. Jag kan intyga att dessa vänner böjer sig ned till de fattiga. Precis som Jesus böjde sig ned. Jag lärde mig i pingst att det är så de kristna bör handla.

Daniel Forslund skriver:

Berno Viden Que Dios te bendiga 😉

Berno Viden skriver:

Jo Daniel jag är i Dominikanska republiken.. Tack för hälsningen.

David Smeds skriver:

Daniel Forslund. Ja du fick all info från Vid. Jag läste samma information, men med erfarenhet från insidan. Vad Världen Idag skrev stämde inte med verkligheten. De påhoppade personerna orkade inte svara, och utsikterna att få in korrigeringar var nog reellt noll, med tanke på vissa inslag av maktmissbruk och osund ledarskapsstil som vid denna tid infekterade delar av Världen Idags rapportering. Vi upplever hur snön smälter bort och det som legat gömt i snön blir synligt. Så även i dessa fall.

Daniel Forslund skriver:

Varsågod. Dock är denna redovisning toppen av ett isberg. Egentligen bara lite historisk och kronologisk fakta. Eller så nära fakta vi kan komma när ena parten vägrar svara på frågor i alla fall.

Hur ledningen bar sig åt vid det som närmast kan liknas vid ett kuppförsök är ett ämne i sig. Jag och Andreas har ett och annat att säga om detta, men som utlovat lägger vi band på tungan och låter församlingsmedlemmarna tala till punkt och ge våra läsare ett samlat intryck att gå på.

Om du är kvar i Dominikanska Republiken: Guds rikaste välsignelse över församlingen och arbetarna där!

/Daniel

Berno Viden skriver:

Tack för historiken. Mycket värdefull, dock ingen förvånande läsning.

Daniel Forslund skriver:

Personligen fick jag all information kring just denna händelse via Världen idag. Tror det var innan aletheias födelse detta hände annars hade det kanske varit ett fall för oss 🙂

David Smeds skriver:

Det har skett liknande i Sverige. Ett uppror i styrelsen i en mindre mellansvensk trorsrörelseförsamling. Upproret med stöddes aktivt av Ulf och Robert. Rykten och anklagelser mot pastorn som även var grundaren av församlingen. Han viker sig i pressen och LO trogna tar över hela församlingen. Cirka 60 procent av medlemmarna lämnar församlingen i likhet med pastorsfamiljen. I korgen finns fastigheter med miljonvärden som nu kontrolleras av LO trogna affärsmän. Jag själv valde att stötta den sargade pastorsfamiljen. Jag blev uppringd av Urban Karlsson och Robert Ekh som energiskt uppmanade mig att inte stötta pastorsfamiljen. De upplyste mig om att jag absolut saknade uppdrag från LO att agera. Jag svarade dem att när det gäller att hjälpa en broder i nöd, så behöver jag inget uppdrag från Livets Ord. Det räcker att försöka följa de principer som Nya testamentet visar oss.
Om en sann livetsordare läser mina rader så blir nog dennes slutsats att det jag skriver måste vara osanning. Men vi vanliga frälsta vet att det inom kyrkopolitiken kan ske hemskheter om vi inte längre vill vandra nära Jesus.
Underbart att se att pastor Padun så långt verkar hålla för trycket. Hoppas att han kastar ut "Rolexförkunnelsen" och knyter an till de gammaltroende. Den under sovjettiden förföljda församlingen.

Aletheia.se skriver:

Vi har fått feedback att det behövs en enklare historik för alla dem som lyssnar till serien intervjuer, men inte har följt tidigare poster om händelseutvecklingen i Donetsk. Av intresse att vara lyhörda för våra läsare infogar vi därför denna sida innan publiceringen av nästa intervju.