Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Dokument Livets Ord Ukraina – Historik

DokumentLivetsOrd_ukraina_NY - Kopia - Kopia

 • Historik: Livets Ord Donetsk
 • Representanter för svenska Livets Ord besöker Donetsk och den registrerade församlingen Filadelfia första gången 1989.
 • 1990 grundar Leonid Padun Word of Life Christian Church med en grupp samfundsoberoende troende.
 • 1991 etablerar Pastor Padun kontakt med Livets Ord Uppsala.
 • 1993 Grundar Donetskförsamlingen och Leonid Padun tillsammans med ytterligare några Ukrainska ledare UCEC (Ukrainian Christian Evangelical Church association)
 • 1997 ber Pastor Leonid Padun Ulf Ekman att bli hans personliga mentor och pastor.
 • 2002 blir Pastor Leonid Padun tillfrågad av Carl-Gustaf Severin huruvida Donetskförsamlingen vill bli ett av femton bibelcenter Ulf Ekman säger sig fått gudomligt tilltal/vision kring att etablera runt om i världen.
 • Runt 2010 uppstår meningsskiljaktigheter mellan Ulf Ekman och Pastor Leonid Padun i ett möte mellan pastorerna kring diverse ledarskapsfrågor.
 • Efter mötet 2010 mellan pastorerna ökar Ulf Ekman och den svenska ledningen kontakterna med Donetskförsamlingen genom allt tätare resor mellan Uppsala – Donetsk. Svenskarna går också in och byter ut församlingsledningen. Fru Padun och en rad av det tidigare ledarskapet byts ut på order från Uppsala.
 • Samarbetet övergår från enklare form av mentorskap, rådgivning och samarbeten kring årliga konferenser i Ukraina e.t.c. till en enligt Ukrainapastorn mer ”hands-on” approach. Pastorn och grundaren av Donetskförsamlingen upplever att den nya styrelsen arbetar mer och mer intimt med svenska Livets Ords ledning, på bekostnad av hans eget ledarskap och att han börjat tappa inflytande i viktiga beslut.
 • Först 2012 konkretiseras Ulf Ekmans ”Gudomliga tilltal” från början av det nya millenniet om 15 Bibelcenter genom lanseringen av Livets Ord International som vid det här laget består av 5 tilltänkta Livets Ords Center: Moskva (Ryssland), Yerevan (Armenien), Baku (Azerbadjan), Uppsala (Sverige) samt Donetsk, (Ukraina).
 • Stadgar för den nya organisationen presenteras under en internationell träff i Efesos 2012, men möter motstånd från flera pastorer i Öst, däribland Pastor Padun som bland annat ifrågasätter huruvida den hårda styrningen med Livets Ord Sverige som huvud går att kombinera med Ukrainsk och Rysk lagstiftning som förbjuder utländska organisationers bestämmande över nationella kyrkor. Nya stadgarna kräver också regelbundet ekonomiskt stöd till Livets Ord International från kyrkorna i öst. Summan Livets Ord International erhåller baseras på medlemsantal i församlingarna och var tänkt variera från land till land.
 • Under hösten 2012 ökar kontakten mellan en grupp missnöjda medlemmar, däribland medlemmar i den ”nya” styrelsen i Pastor Paduns församling och Uppsalaledningen.
 • Pastor Padun uppfattar situationen som ohållbar och beslutar i november 2012 att några av de mest missnöjda styrelsemedlemmarna bör ta en timeout i hopp om att återställa ordningen i församlingen som nu börjat påverkas rejält av interna stridigheter.
 • Förändringen i ledarskapet accepteras inte av svenska Livets Ord. Ulf Ekman reagerar genom att skriva någon form av herdebrev och skickar sex av Livets Ords ”toppar” till Donetsk i december 2012. Robert Ekh utses av Ulf Ekman att leda gruppen. Med hjälp av Ulf Ekmans uppmaning att lyssna på och ”ta emot bröderna såsom vore det jag själv” beordrar svenskarna Pastor Padun att avsäga sig alla uppdrag genom att läsa upp ett förskrivet avskedstal till församlingen.
 • Under cirka fem dagar arbetar svenska Livets Ords innersta krets på att övertala Pastor Padun att lämna över samtliga befogenheter till dem, eller av dem utvalda ledare. Utsända är bland annat Robert Ekh, Jonathan Ekman, Christian Åkerhielm, Carl-Gustaf Severin, Magnus Westergård och Moskvapastorn Mats Ola Ishoel till Donestk. Huvudargumentet som presenteras är att ukrainapastorn är inkapabel att sköta sina arbetsuppgifter, trött och sjuk och behöver minst sex månader att vila sig. Detta anmodas han göra i Uppsala medan svenskarna tar hand om arbetet.
 • Efter att ha misslyckats övertala Pastor Padun att lämna över församlingen och alliansen kyrkor i landet, gör missionär Carl-Gustaf Severin ett sista ”övertalningsförsök” genom att oanmäld kliva upp på plattformen under en av söndagsgudstjänsterna.  I Gudstjänsten berättar han att deras pastor inte mår bra.  Att han behöver vila och avsäga sig ledarskapet.  Församlingen utpressas nu kollektivt då Severin berättar att om deras pastor inte ”tar erbjudandet” kommer svenska Livets Ord sluta stödja församlingen. Församlingen informeras också om att de inte tänker upphöra med arbete i Ukraina i det fall Pastor Padun inte går med på deras krav, men kommer arbeta på andra vägar.
 • Det svenska övertagandet av församlingen och arbetet misslyckas. De lyckas dock splittra församlingen. Av drygt 4500 medlemmar lämnar nu cirka 1500. Runt 500 av dem som lämnar blir kvar i en ny, Ulf Ekman trogen, församling. De medlemmar som stöder Pastor Padun visar sig vara i stark majoritet och församlingen rullar vidare, om än kraftfullt sargad. Många nyckelpersoner väljer att sätta sin tilltro till svenskarna i konflikten som uppstår. Mångåriga medlemmar ställs inför den svåra uppgiften att välja sida.
 • Avhopparna misslyckas även få med sig lagfarter, ägarbevis och diverse juridiska dokument p.g.a. snabbt agerande från pastorsfrun. Däremot får de med sig databasen med medlemsregister över både den lokala församlingen och sammanslutningen kyrkor i Ukraina med ett antal hundra medlemskyrkor.
 • Ulf Ekman skickar nu ett brev till Pastor Padun med en officiell deklaration att allt form av samarbete är avslutat.
 • I januari 2013 tillåts pastor Leonid träffa Ulf Ekman personligen efter ett antal enträgna förfrågningar. Padun hoppas få information om, och reda ut vilka anklagelsepunkter som låg till grund för Ekmans beslut att försöka avsätta honom. Mötet som ägde rum i Uppsala misslyckas då Pastor Padun istället får en utskällning av Ulf Ekman och positionerna låses ytterligare.
 • Under 2013 arbetar avhopparna tillsammans med bland annat Carl-Gustaf Severin aktivt med att ta kontrollen över de hundratals församlingar Leonid Padun och organisationen UCEC överser i Ukraina. Även samfundsledare, biskopar och pastorer i andra samfund kontaktas en tid efter brytningen. De offentliga anklagelsepunkterna mot Pastor Padun förefaller nu växa sedan svenska ledarskapets besök i december 2012.
 • En analytiker på Katolska Universitetet i Ukrainas sida RISU ifrågasätter Livets Ord International och svenskarnas agerande i landet med en djupgående analys med ämnet ”LIVETS ORD SWEDISH CENTRE: CONFLICT IN DONETSK AND ISSUES IN RELATIONS WITH NATIONAL CHURCHES”.
 • I December 2013 publicerar aletheia.se Pastor Paduns herdebrev till Ukrainska församlingar i vilket han ifrågasätter katolska inslag i litteratur och böcker skrivna av Ulf Ekman, samt nyheten om splittringen i Ukraina.
 • Christian Åkerhielm, Direktor för Livets Ords Missionsavdelning svarar med att publicera en rad grova anklagelser mot Pastor Leonid.  Anklagelsepunkterna saknar det ursprungliga skälet som angavs och nämner ”problem av ekonomisk art, allvarligt maktmissbruk och en osund ledarskapsstil.” som officiella skäl till brytningen.
 • Aletheia.se inleder en egen utredning kring vad som egentligen hände i Ukraina, sanningshalten i svenskarnas anklagelser samt hur situationen ser ut i församlingen idag.

Dokument Livets Ord Ukraina

Bakgrund: Dokument Livets Ord Ukraina – Historik

Del 1: Rysk frilansjournalist uttalar sig om Livets Ord i Öst

Del 2: Mångårig medlem: Varför kom inte Ulf Ekman själv?

Del 3: Carl-Gustaf Severin ger sig på pastorsbarnen

Del 4: – Varför höra från Gud när ni redan har ett ord från ledande Aposteln?

Del 5: Robert Ekh: – Om det rasar, låt det rasa!

Del 6: Pastor Padun själv svarar på anklagelserna

Tredelad summering – Dokument Livets Ord Ukraina

Ulf Ekmans nattsvarta bild av läget. Dokument Livets Ord Ukraina Del 7 – Haverirapport A

Robert Ekh om ukrainarna: ”- Cementhjärnor”. Dokument Livets Ord Ukraina Del 8 – Haverirapport B

Relaterat:

A. Pastor Leonid Padun skriver om Ulf Ekmans katolska teologi i bland annat boken ”Andliga Rötter” och sorgen över splittringen i sitt herdebrev ett år efter brytningen

B. Svenska Livets Ord reagerar med att publicera en lista grova anklagelser mot Pastor Leonid Padun

C. Livets Ord Ukraina svarar på Livets Ord Sverige:s anklagelser efter brytningen

D. Dagen om konflikten mellan Ekman och Pastor Padun

E. Världen idag om konflikten mellan Ekman och Pastor Padun

F. Norska Dagen om konflikten mellan Ekman och Pastor Padun

G. © RISU – Analys av Padun-affären och Livets Ord International på Katolska Universitetet i Ukrainas hemsida [ENG]

H. Växtvärk – möte med Livets Ords Center i Ukraina

=>

Ämne: Livets Ord/Trosrörelsen, Politik, Ekonomi & Samhälle, TRADITION & TEOLOGI

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?