Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Dokument Livets Ord Ukraina Del 3: Carl-Gustaf Severin ger sig på pastorsbarnen

886022_521619837878724_1342077230_o

[TRADITION & TEOLOGI, Livets Ord/Trosrörelsen, Politik, Ekonomi & Samhälle] I den tredje intervjun möter vi Alexey Padun, pastor Leonid Paduns son, som berättar om de dramatiska dagarna i november 2012 där en grupp ledare utsända av Ulf Ekman försökte avsätta hans far som pastor och ta över både församlingen Livets Ord Donetsk och UCEC (Ukrainian Christian Evangelical Church association).

Under cirka fem dagar arbetar svenska Livets Ords innersta krets på att övertala Pastor Padun att lämna över samtliga befogenheter till dem/av dem utvalda ledare. Utsända till Donestk är bland annat Robert Ekh, Jonathan Ekman (Ulf Ekmans son och VD för stiftelsen Livets Ord), Christian Åkerhielm, Carl-Gustaf Severin, Magnus Westergård och Moskvapastorn Mats Ola Ishoel. Huvudargumentet som presenteras är enligt flera vittnesmål att pastor Padun är inkapabel att sköta sina arbetsuppgifter, trött och utarbetad och behöver minst sex månader att vila sig. Detta anmodas han göra i Uppsala medan svenskarna tar hand om arbetet.

Det är en dramatisk och mycket tragisk historia vi får ta del av denna gång. Alexey Padun vittnar här om ett maktövergrepp som är så fruktansvärt att man har svårt att tror att det är sant. I ett desperat och högst ogenomtänkt försök att förmå Pastor Leonid att gå med på svenska Livets Ordsledningens order att avgå, beslutar Carl-Gustaf Severin att ge sig på pastorns två söner.

Berättelsen om hur Carl-Gustaf Severin försökte använda pastorsbarnen som en bricka i maktspelet över Donetskförsamlingen är ett exempel på övergrepp av värsta sort. Speciellt då det begås av en person och ledare familjen såg på som sin nära vän. En vän de hade haft i närmare 20 år och som de litade på.

När Carl-Gustaf Severin talat färdigt med äldsta sonen sätter han sig ner med den yngre och ber enligt vittnesmål pastorsfrun översätta samtalet.  Enligt samma vittnesmål väljer modern avbryta samtalet när yngsta sonen bryter ihop och börjar gråta över det sätt hans pappa framställs på. (Av hänsyn till den yngre sonens ålder avstod vi ifrån att intervjua honom kring denna traumatiska upplevelse.)

Om det inte vore för att Alexey var tillräckligt snabbtänkt att spela in det verbala övergreppet hade undertecknade haft mycket svårt att tro att det var sant.

Detta är den osminkade sanningen om Svenska Livets Ordsledningens metoder gentemot pastorer som vågar trotsa Ulf Ekmans ”Apostlaämbete” och gå emot direkt order. Rapporter inkommer nu från olika håll i världen om liknande agerande med lite olika utgångar, inte alltid lika positiv som för Donetskförsamlingen där majoriteten av församlingen trots allt valde att förbli med sin herde. Aletheia.se ämnar se över liknande församlingshaverier i kölvattnet på Livets Ord Uppsala i mån av tid och kraft.

Trots det grova övertrampet av den kände missionären, utstrålar pastorssonen frid, glädje och förlåtelse. Hans innerliga kärlek och respekt till Carl-Gustaf går inte att ta miste på, trots ett samtal som aldrig borde ägt rum. Samtidigt har hans stundom sorgsna blick etsat sig fast i våra minnen för oöverskådlig framtid.

Andréas Glandberger & Daniel F orslund
Aletheia Blogg & Tankesmedja

Missat tidigare poster i ämnet? För bättre förståelse av bakgrunden till intervjun gå till [Dokument Livets Ord Ukraina – Historik] innan du lyssnar.

Lyssna till pastorssonens egen berättelse:

Nästa del: – Varför behöver ni höra från Gud när ni redan har ett ord från ledande Aposteln?

Pastor Alexander Bespalov berättar om det chockerande besöket av svenska teamet, vädjandet att inte förstöra arbetet i Ukraina och varför församlingsledningen inte fick söka Gud inför Ulf Ekmans order. Pastor Alexander ger även ett vittnesbörd om omvändelse, om att lyda Gud mer än människor och framtidshopp för den sargade församlingen.

Matteus 10:26-27: Var alltså inte rädda för dem. Ty ingenting är dolt som inte skall uppenbaras, och ingenting är gömt som inte skall komma i dagen. Vad jag säger till er i mörkret skall ni säga i ljuset, och vad ni hör viskas i ert öra skall ni ropa ut på taken.

Dokument Livets Ord Ukraina

Bakgrund: Dokument Livets Ord Ukraina – Historik

Del 1: Rysk frilansjournalist uttalar sig om Livets Ord i Öst

Del 2: Mångårig medlem: Varför kom inte Ulf Ekman själv?

Del 3: Carl-Gustaf Severin ger sig på pastorsbarnen

Del 4: – Varför höra från Gud när ni redan har ett ord från ledande Aposteln?

Del 5: Robert Ekh: – Om det rasar, låt det rasa!

Del 6: Pastor Padun själv svarar på anklagelserna

Tredelad summering – Dokument Livets Ord Ukraina

Ulf Ekmans nattsvarta bild av läget. Dokument Livets Ord Ukraina Del 7 – Haverirapport A

Robert Ekh om ukrainarna: ”- Cementhjärnor”. Dokument Livets Ord Ukraina Del 8 – Haverirapport B

Relaterat:

1. Pastor Leonid Padun skriver om Ulf Ekmans katolska teologi i bland annat boken ”Andliga Rötter” och sorgen över splittringen i sitt herdebrev ett år efter brytningen

2. Svenska Livets Ord reagerar med att publicera en lista grova anklagelser mot Pastor Leonid Padun

3. Livets Ord Ukraina svarar på Livets Ord Sverige:s anklagelser efter brytningen

4. Dagen om konflikten mellan Ekman och Pastor Padun

5. Världen idag om konflikten mellan Ekman och Pastor Padun

6. Norska Dagen om konflikten mellan Ekman och Pastor Padun

7. © RISU – Analys av Padun-affären och Livets Ord International på Katolska Universitetet i Ukrainas hemsida [ENG]

8. Växtvärk – möte med Livets Ords Center i Ukraina – Rapport av Livets Ord själva innan församlingssplittringen.

=>

Ämne: Aletheia Tankesmedja, Aletheia Webb-TV, Livets Ord/Trosrörelsen, Politik, Ekonomi & Samhälle, TRADITION & TEOLOGI, UTRIKES

Nyckelord: , , , , , , , , , , , , ,

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?