Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Dokument Livets Ord Ukraina Del 3: Carl-Gustaf Severin ger sig på pastorsbarnen

886022_521619837878724_1342077230_o

[TRADITION & TEOLOGI, Livets Ord/Trosrörelsen, Politik, Ekonomi & Samhälle] I den tredje intervjun möter vi Alexey Padun, pastor Leonid Paduns son, som berättar om de dramatiska dagarna i november 2012 där en grupp ledare utsända av Ulf Ekman försökte avsätta hans far som pastor och ta över både församlingen Livets Ord Donetsk och UCEC (Ukrainian Christian Evangelical Church association).

Under cirka fem dagar arbetar svenska Livets Ords innersta krets på att övertala Pastor Padun att lämna över samtliga befogenheter till dem/av dem utvalda ledare. Utsända till Donestk är bland annat Robert Ekh, Jonathan Ekman (Ulf Ekmans son och VD för stiftelsen Livets Ord), Christian Åkerhielm, Carl-Gustaf Severin, Magnus Westergård och Moskvapastorn Mats Ola Ishoel. Huvudargumentet som presenteras är enligt flera vittnesmål att pastor Padun är inkapabel att sköta sina arbetsuppgifter, trött och utarbetad och behöver minst sex månader att vila sig. Detta anmodas han göra i Uppsala medan svenskarna tar hand om arbetet.

Det är en dramatisk och mycket tragisk historia vi får ta del av denna gång. Alexey Padun vittnar här om ett maktövergrepp som är så fruktansvärt att man har svårt att tror att det är sant. I ett desperat och högst ogenomtänkt försök att förmå Pastor Leonid att gå med på svenska Livets Ordsledningens order att avgå, beslutar Carl-Gustaf Severin att ge sig på pastorns två söner.

Berättelsen om hur Carl-Gustaf Severin försökte använda pastorsbarnen som en bricka i maktspelet över Donetskförsamlingen är ett exempel på övergrepp av värsta sort. Speciellt då det begås av en person och ledare familjen såg på som sin nära vän. En vän de hade haft i närmare 20 år och som de litade på.

När Carl-Gustaf Severin talat färdigt med äldsta sonen sätter han sig ner med den yngre och ber enligt vittnesmål pastorsfrun översätta samtalet.  Enligt samma vittnesmål väljer modern avbryta samtalet när yngsta sonen bryter ihop och börjar gråta över det sätt hans pappa framställs på. (Av hänsyn till den yngre sonens ålder avstod vi ifrån att intervjua honom kring denna traumatiska upplevelse.)

Om det inte vore för att Alexey var tillräckligt snabbtänkt att spela in det verbala övergreppet hade undertecknade haft mycket svårt att tro att det var sant.

Detta är den osminkade sanningen om Svenska Livets Ordsledningens metoder gentemot pastorer som vågar trotsa Ulf Ekmans ”Apostlaämbete” och gå emot direkt order. Rapporter inkommer nu från olika håll i världen om liknande agerande med lite olika utgångar, inte alltid lika positiv som för Donetskförsamlingen där majoriteten av församlingen trots allt valde att förbli med sin herde. Aletheia.se ämnar se över liknande församlingshaverier i kölvattnet på Livets Ord Uppsala i mån av tid och kraft.

Trots det grova övertrampet av den kände missionären, utstrålar pastorssonen frid, glädje och förlåtelse. Hans innerliga kärlek och respekt till Carl-Gustaf går inte att ta miste på, trots ett samtal som aldrig borde ägt rum. Samtidigt har hans stundom sorgsna blick etsat sig fast i våra minnen för oöverskådlig framtid.

Andréas Glandberger & Daniel F orslund
Aletheia Blogg & Tankesmedja

Missat tidigare poster i ämnet? För bättre förståelse av bakgrunden till intervjun gå till [Dokument Livets Ord Ukraina – Historik] innan du lyssnar.

Lyssna till pastorssonens egen berättelse:

Nästa del: – Varför behöver ni höra från Gud när ni redan har ett ord från ledande Aposteln?

Pastor Alexander Bespalov berättar om det chockerande besöket av svenska teamet, vädjandet att inte förstöra arbetet i Ukraina och varför församlingsledningen inte fick söka Gud inför Ulf Ekmans order. Pastor Alexander ger även ett vittnesbörd om omvändelse, om att lyda Gud mer än människor och framtidshopp för den sargade församlingen.

Matteus 10:26-27: Var alltså inte rädda för dem. Ty ingenting är dolt som inte skall uppenbaras, och ingenting är gömt som inte skall komma i dagen. Vad jag säger till er i mörkret skall ni säga i ljuset, och vad ni hör viskas i ert öra skall ni ropa ut på taken.

Dokument Livets Ord Ukraina

Bakgrund: Dokument Livets Ord Ukraina – Historik

Del 1: Rysk frilansjournalist uttalar sig om Livets Ord i Öst

Del 2: Mångårig medlem: Varför kom inte Ulf Ekman själv?

Del 3: Carl-Gustaf Severin ger sig på pastorsbarnen

Del 4: – Varför höra från Gud när ni redan har ett ord från ledande Aposteln?

Del 5: Robert Ekh: – Om det rasar, låt det rasa!

Del 6: Pastor Padun själv svarar på anklagelserna

Tredelad summering – Dokument Livets Ord Ukraina

Ulf Ekmans nattsvarta bild av läget. Dokument Livets Ord Ukraina Del 7 – Haverirapport A

Robert Ekh om ukrainarna: ”- Cementhjärnor”. Dokument Livets Ord Ukraina Del 8 – Haverirapport B

Relaterat:

1. Pastor Leonid Padun skriver om Ulf Ekmans katolska teologi i bland annat boken ”Andliga Rötter” och sorgen över splittringen i sitt herdebrev ett år efter brytningen

2. Svenska Livets Ord reagerar med att publicera en lista grova anklagelser mot Pastor Leonid Padun

3. Livets Ord Ukraina svarar på Livets Ord Sverige:s anklagelser efter brytningen

4. Dagen om konflikten mellan Ekman och Pastor Padun

5. Världen idag om konflikten mellan Ekman och Pastor Padun

6. Norska Dagen om konflikten mellan Ekman och Pastor Padun

7. © RISU – Analys av Padun-affären och Livets Ord International på Katolska Universitetet i Ukrainas hemsida [ENG]

8. Växtvärk – möte med Livets Ords Center i Ukraina – Rapport av Livets Ord själva innan församlingssplittringen.

Ämne: Aletheia Tankesmedja, Aletheia Webb-TV, Livets Ord/Trosrörelsen, Politik, Ekonomi & Samhälle, TRADITION & TEOLOGI, UTRIKES

Nyckelord: , , , , , , , , , , , , ,

Kommentarer (Denna del omfattas inte av vårt utgivningsbevis)

Ronny Andersson skriver:

Jag tycker du har fel inställning Margareta Schuman till Livets Ord som sådant och deras verkliga fel om tron och livet…Jag har också sett på saken och om tron och Gud och livet ur 1kor 13 Kärlekens lov och utifrån Guds nåd och sanning…Och har min ambition varit , och jag har varit i kontakt nu med Livets Ord här i Uppsala i snart 28 år nu och var med för i ca 11 år också 87-98 ..Och jag har upplevt mycket gott från Livets Ord av de frälsta ledarna och Ulf Ekman som är frälst och de frälsta medlemmarna och frälsta gästerna och de frälsta gästalarna …Men också det som var fel angående tron och livet, och hos andra, och mig själv med…Och hos Livets Ord som i den grundläggande teologin och praxsisen ,sen från början i Livets Ord , från trosrörelsen den sk trosförkunnelsen som innehåller visa tydliga fel …Som är mer uppenbart för dem och andra, och mig nu än i början…

Jag har sedan jag började förstå något om att läran om tron på Gud och Ordet inte var för helt sund och även angående ledarstruckturen .Som borde vara en föreståndare i en äldste kår enligt bibelns mönster …Och inte en stark ledare med en vision som ingen får pröva och korrigera …Som det ju måste bli med en äldste kår, när allt är som det ska ,som prövar vad föreståndaren och de äldste framlägger inför Gud och dem, i bön och samtal, och efter Ordet ,och röstar om de olika frågorna, om tron, och livet, och församlingen…Och röstar förhoppningsvis och beslutar som Gud vill ha det, och angående allt, och när nått är fel förhoppningsvis ändrar och bättrar sig med …Och deras beslut framläger de sedan för sin församling ,som i sin tur kan pröva mott Guds Ord i bön till Gud… Och också korrigera med Guds hjälp ,pastorn, och äldstekåren och medarbetarna efter bibelns mönster efter matt 18 tex.

Så med div förnyelse och förändring kan Livets Ord gå vidare till Guds ära och för Guds skull som Gud vill om de vill är min uppfattning …Och om deras mellanhavande med pastor Leonid Padun och hans son och familj och församling och församlings organisation och dom med… Varken budbärarna eller kritikerna är felfria eller nån annan eller jag…Så vi kan väl så lite som möjligt fela med att hamra på med Satan och köttet och världen om detta och annat och bland kristna och med världen som om annat…Och göra mer som Gud vill och tro och lyda Gud och Guds Ord och vilja istället ,och i detta ämne, som om allt som sagt om tron och livet . Och genom Guds rättfärdighet nåd och sanning och goda vilja , och med tanke på allt, och alla, och alla hänsynstaganden .Och Guds nåd och frälsning/ rädnning och kraft i Anden, och barmhärtighet , och vishet och försoning med sig själv i Kristus för Guds skull, och allas skull, och i detta ämne och för vår egen skull och vårt liv skull med, och de kristna samanhangens skull och dessa kristna samanhangs skull .Och livets och samhällets skull överhuvudtaget så att Gud kan ordna allt som han vill, istället för på vårt och andras vis eller nåt samhangs vis ,eller djävulens? Och ber jag Gud om , som du vill gode Gud för livet och evighetens skull så vi kan få frid med dig Gud och din välsignelse och försoning och rättfärdighet och frälsning ,och frälsning från djävulen och allt ont och elände genom din nåd och sanning och goda vilja och kraft och skydd emot och livet? Och miljön och livsmiljön och församling och samhälle och liv med dig Gud och i dig Gud och genom dig i oss också, som du vill Gud ,nu och alltid och under livet och trots allt? Och tron på dig Gud bli frälst och född på nytt med evigt liv i dig Gud och förbli i tron på dig Gud och Ordet om, för inget är möjligt för Gud? Så vi vill det gode Gud som det står skrivet i Guds Ord bibeln och blir trygg och lugn med dig med och vågar och vill det också gode Gud…Och tack Gud för att där synden överflödade , där överflödade nåden ännu mycket mer …Och både för skyldig och oskyldig och om alla bekymmer och problem och oklarheter och klarheter? Och med integritet och din barmhärtighet och genom ditt förbarmande, och förlåta vår mott part ,och oss och be dig om förlåt vår Gud och bli förlåten Matt 6:14-15 och gå vidare som du vill …Hjälp oss med det som du vill gode Gud, och förlika oss som du vill i Anden ,där vi genom honom kan det, och vilja det, och förstå hur, och varför, och helt klart ? Som du och ditt Ord och din vilja är ,och om allt ,och detta som du vill, och om tron och frälsningen genom din nåd och sanning och kraft och vishet i Anden och kärlek och omsorg…Hjälp oss med det och så du kan göra allt väl som du vill och genom tid för inget är omöjligt för Gud , och allt förmår den som tror? Och genom ditt medlidande och om vän och fiende och oss och livet och församlingen och samhället och Israel och vår värld och Ukrania och Norden och Sverige .

Och ge oss din trygghet och säckerhet i din nåd och sanning och kraft och kärlek och omsorg om oss alla och livet och civilisation och församling som du vill…Och så vi kan leva ett allt i allo stilla och fromt liv, för Gud vill alla människor ska bli frälsta och det genom en människa Kristus Jesus gode Gud i himlen och för tid och evighet och till din ära och för din skull gode Gud ? Och vår Fader i himlen genom tron och vi ditt barn genom din nåd och sanning och frälsning och kraft i Anden, för endast Kristi rättfärdighet skull och försoning med dig Gud på korset och uppståndelse ifrån de döda till evigt liv igen med dig Gud igen , gode Gud i Himlen…Som du vill för människor är det omöjligt att bli frälst men för Gud är allt möjligt? Med liv och trygg tillvaro och församling och allt som du vill och trots allt och med din fördragsamhet och gennerositet…Och tack Gud för att inget kan skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre…Om vi vill tro på dig och ditt Ord och din vilja efter Guds Ord blott…Så må vi det och gärna helt som du vill hjälp oss med det min Fader i himlen och för tid och evighet och genom din kärlek som aldrig förgår och nåd som varar evinnerligen…Och Jesus Ord kom som du är och även den som kommer till mig ska jag sannerligen inte kasta ut i Jesus namn,amen Frid Ronny… ps 103 ,Matt 28:18 -20 , 1kor 13 , 1jhon 1:9 Matt 6:14-15 , Jhon 14.6 och Jeremia 31:3 Med evig kärlek har jag älskat dig och jag låter min nåd förbli över dig… Jesaja 53:5 och 1pet 2:24-25…Matt 5 älska edra fiender och be för dem , då är ni verligen er himelske faders barn…Rom 12 Hämnas inte er själva för min är hämden säger Herren . Och förbanna inte de som förföljer er utan välsigna dem… Och det vågar jag säga, kanske någon tänker, och så fräck och okänslig och respektlös och förblindad och ond till och med …Och angående en ung grabb med så hjärtlöst … Nej det är jag inte allas ,utan jag hyser största förståelse, och medkänsla ,med honom, och alla ,och Leonid Padun…Och jag har lidit och minna unga söner, som han, och deras mor , svårt och mycket…Och från felaktigheter från trosrörelsen och Livets Ord ,och andra, och andra och livets ord och minna egna pågrund av mig med och Gud och Jesus …Och på grund av mig själv med…Och förstått att Gud som är Kärleken verkligen älskar dig och alla och mig och livet och oss kristna sin församling och sina församlingar och samanhang…Bara därför har jag delat detta…För att vädja om frid och försoning med Kristus med Gud och hans frälsning och hjälp och omsorg om alla och allt. Och endast därför …Frid Ronny

Ronny Andersson skriver:

Jag tycker du har fel inställning till Livets Ord som sådant och deras verkliga fel om tron och livet…Jag har också sett på saken och om tron och Gud och livet ur 1kor 13 Kärlekens lov och utifrån Guds nåd och sanning…Och har min ambition varit , och jag har varit i kontakt nu med Livets Ord här i Uppsala i snart 28 år nu och var med för i ca 11 år också 87-98 ..Och jag har upplevt mycket gott från Livets Ord av de frälsta ledarna och Ulf Ekman som är frälst och de frälsta medlemmarna och frälsta gästerna och de frälsta gästalarna …Men också det som var fel angående tron och livet, och hos andra, och mig själv med…Och hos Livets Ord som i den grundläggande teologin och praxsisen ,sen från början i Livets Ord , från trosrörelsen den sk trosförkunnelsen som innehåller visa tydliga fel …Som är mer uppenbart för dem och andra, och mig nu än i början…

Jag har sedan jag började förstå något om att läran om tron på Gud och Ordet inte var för helt sund och även angående ledarstruckturen .Som borde vara en föreståndare i en äldste kår enligt bibelns mönster …Och inte en stark ledare med en vision som ingen får pröva och korrigera …Som det ju måste bli med en äldste kår, när allt är som det ska ,som prövar vad föreståndaren och de äldste framlägger inför Gud och dem, i bön och samtal, och efter Ordet ,och röstar om de olika frågorna, om tron, och livet, och församlingen…Och röstar förhoppningsvis och beslutar som Gud vill ha det, och angående allt, och när nått är fel förhoppningsvis ändrar och bättrar sig med …Och deras beslut framläger de sedan för sin församling ,som i sin tur kan pröva mott Guds Ord i bön till Gud… Och också korrigera med Guds hjälp ,pastorn, och äldstekåren och medarbetarna efter bibelns mönster efter matt 18 tex.

Så med div förnyelse och förändring kan Livets Ord gå vidare till Guds ära och för Guds skull som Gud vill om de vill är min uppfattning …Och om deras mellanhavande med pastor Leonid Padun och hans son och familj och församling och församlings organisation och dom med… Varken budbärarna eller kritikerna är felfria eller nån annan eller jag…Så vi kan väl så lite som möjligt fela med att hamra på med Satan och köttet och världen om detta och annat och bland kristna och med världen som om annat…Och göra mer som Gud vill och tro och lyda Gud och Guds Ord och vilja istället ,och i detta ämne, som om allt som sagt om tron och livet . Och genom Guds rättfärdighet nåd och sanning och goda vilja , och med tanke på allt, och alla, och alla hänsynstaganden .Och Guds nåd och frälsning/ rädnning och kraft i Anden, och barmhärtighet , och vishet och försoning med sig själv i Kristus för Guds skull, och allas skull, och i detta ämne och för vår egen skull och vårt liv skull med, och de kristna samanhangens skull och dessa kristna samanhangs skull .Och livets och samhällets skull överhuvudtaget så att Gud kan ordna allt som han vill, istället för på vårt och andras vis eller nåt samhangs vis ,eller djävulens? Och ber jag Gud om , som du vill gode Gud för livet och evighetens skull så vi kan få frid med dig Gud och din välsignelse och försoning och rättfärdighet och frälsning ,och frälsning från djävulen och allt ont och elände genom din nåd och sanning och goda vilja och kraft och skydd emot och livet? Och miljön och livsmiljön och församling och samhälle och liv med dig Gud och i dig Gud och genom dig i oss också, som du vill Gud ,nu och alltid och under livet och trots allt? Och tron på dig Gud bli frälst och född på nytt med evigt liv i dig Gud och förbli i tron på dig Gud och Ordet om, för inget är möjligt för Gud? Så vi vill det gode Gud som det står skrivet i Guds Ord bibeln och blir trygg och lugn med dig med och vågar och vill det också gode Gud…Och tack Gud för att där synden överflödade , där överflödade nåden ännu mycket mer …Och både för skyldig och oskyldig och om alla bekymmer och problem och oklarheter och klarheter? Och med integritet och din barmhärtighet och genom ditt förbarmande, och förlåta vår mott part ,och oss och be dig om förlåt vår Gud och bli förlåten Matt 6:14-15 och gå vidare som du vill …Hjälp oss med det som du vill gode Gud, och förlika oss som du vill i Anden ,där vi genom honom kan det, och vilja det, och förstå hur, och varför, och helt klart ? Som du och ditt Ord och din vilja är ,och om allt ,och detta som du vill, och om tron och frälsningen genom din nåd och sanning och kraft och vishet i Anden och kärlek och omsorg…Hjälp oss med det och så du kan göra allt väl som du vill och genom tid för inget är omöjligt för Gud , och allt förmår den som tror? Och genom ditt medlidande och om vän och fiende och oss och livet och församlingen och samhället och Israel och vår värld och Ukrania och Norden och Sverige .

Och ge oss din trygghet och säckerhet i din nåd och sanning och kraft och kärlek och omsorg om oss alla och livet och civilisation och församling som du vill…Och så vi kan leva ett allt i allo stilla och fromt liv, för Gud vill alla människor ska bli frälsta och det genom en människa Kristus Jesus gode Gud i himlen och för tid och evighet och till din ära och för din skull gode Gud ? Och vår Fader i himlen genom tron och vi ditt barn genom din nåd och sanning och frälsning och kraft i Anden, för endast Kristi rättfärdighet skull och försoning med dig Gud på korset och uppståndelse ifrån de döda till evigt liv igen med dig Gud igen , gode Gud i Himlen…Som du vill för människor är det omöjligt att bli frälst men för Gud är allt möjligt? Med liv och trygg tillvaro och församling och allt som du vill och trots allt och med din fördragsamhet och gennerositet…Och tack Gud för att inget kan skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre…Om vi vill tro på dig och ditt Ord och din vilja efter Guds Ord blott…Så må vi det och gärna helt som du vill hjälp oss med det min Fader i himlen och för tid och evighet och genom din kärlek som aldrig förgår och nåd som varar evinnerligen…Och Jesus Ord kom som du är och även den som kommer till mig ska jag sannerligen inte kasta ut i Jesus namn,amen Frid Ronny… ps 103 ,Matt 28:18 -20 , 1kor 13 , 1jhon 1:9 Matt 6:14-15 , Jhon 14.6 och Jeremia 31:3 Med evig kärlek har jag älskat dig och jag låter min nåd förbli över dig… Jesaja 53:5 och 1pet 2:24-25…Matt 5 älska edra fiender och be för dem , då är ni verligen er himelske faders barn…Rom 12 Hämnas inte er själva för min är hämden säger Herren . Och förbanna inte de som förföljer er utan välsigna dem… Och det vågar jag säga, kanske någon tänker, och så fräck och okänslig och respektlös och förblindad och ond till och med …Och angående en ung grabb med så hjärtlöst … Nej det är jag inte allas ,utan jag hyser största förståelse, och medkänsla ,med honom, och alla ,och Leonid Padun…Och jag har lidit och minna unga söner, som han, och deras mor , svårt och mycket…Och från felaktigheter från trosrörelsen och Livets Ord ,och andra, och andra och livets ord och minna egna pågrund av mig med och Gud och Jesus …Och på grund av mig själv med…Och förstått att Gud som är Kärleken verkligen älskar dig och alla och mig och livet och oss kristna sin församling och sina församlingar och samanhang…Bara därför har jag delat detta…För att vädja om frid och försoning med Kristus med Gud och hans frälsning och hjälp och omsorg om alla och allt. Och endast därför …Frid Ronny

Anonym skriver:

Lena Yefimenko,
What you type just confirms what you carry within you, and your interactions with LO here in Sweden, Uppsala. That it is on their behalf you act. Have you been in contact with Magnus Dahlberg on this? Is he the one who asked you to express yourself?

If things were normal, you should at least show some sympathy with the family Padun, instead of accusing those who listened to them and taken them seriously. Aletheia are not the ones to be blamed.

That this whole story is one that damaged Christianity in Sweden, and in Ukraine, you ought to in any case, to understand, and to what actually happened can not be hidden in the long run, because God does not allow such injustices to prevail in his name.

Have you heard about the spiritual law of participation?
It applies both in terms of blessings as curses. It is my hope that here you allow God's Spirit to speak to your conscience, so that you can turn from unrighteousness.

Jonas Rosendahl skriver:

Daniel Forslund Tack för informationen. Jag hade hoppats på en saklig dialog och ett någorlunda korrekt bemötande efter dessa intervjuer eftersom detta är så pass allvarliga ting som tycks ha skett.

Istället så kommer frikyrkornas motsvarighet till "Bagdad Bob" in med pajkastning det första han gör.
Därefter träder en kvinna in från Donetsk i diskussionen med "argumentet" att det är lögner. Sedan kommer ett slags svammel om att bloggen inte ska lägga sig i deras religiösa konflikter.

Finns det verkligen ingen social kompetent person från livets ord i Sverige eller Ukraina eller varhelst som kan föra en normal dialog kring det som sägs i intervjuerna? Vi är många som väntar på svar.

Daniel Forslund skriver:

Lena Yefimenko Важная информация для наших читателей : Лена Ефименко это человек из Пастор Paduns собрания , которые ранее интерпретировать все шведские проповедники и , кто решил уехать, когда шведы разделили паству . Она в настоящее время работает на новой заставе Уппсалы в Донецке как своего рода администратора и защищает свои интересы в аналогичным образом , как Магнус Dahlberg в Швеции. Ее знание Алетейя , кажется, повторение шведского Слове жизни отчаянные попытки контроля Нанесенный поскольку это интервью имеет разрушительное содержание . Так как ее описание Алетейя не соответствует действительности , и является повторяющимся , что она услышала, шведские проповедники говорят , я вынужден на вопрос свой первый пост тоже. Особенно учитывая , что тон , дерзким отношение и общее нечувствительность к свидетельству Алексей Paduns написано в духе шведского Слова представителя Life , Dahlberg .

Я бы все же хотел бы поблагодарить Лену , потому что она подтверждает наше собственное заключение , что большинство прихожан остались с пастором Падун и меньшинство выбрал отпуск . Мы сообщили, что есть немного больше, чем 500 членов в новом собрании и Лена говорит 700 . Таким образом, это показывает, что наше собственное суждение довольно правильно. Спасибо Лена + Мой молитву над вашей новой конгрегации такая же, как для общества, вы оставили : Римлянам 8:28

/ Даниэль – http://www.aletheia.se

Daniel Forslund skriver:

För kännedom: Lena Yefimenko är den person i Pastor Paduns församling som tidigare tolkade alla svenska predikanter och som valde att lämna i samband med att svenskarna splittrade församlingen. Hon är numera anställd på Uppsalas nya utpost i Donetsk som någon form av administratör och bevakar deras intressen på liknande sätt som Magnus Dahlberg i Sverige. Hennes kunskaper om aletheia förefaller vara upprepningar av svenska Livets Ords krampaktiga försök till Damage control av denna posts förödande innehåll. Eftersom hennes beskrivning av aletheia inte stämmer med verkligheten och är en upprepning av det hon hört svenska predikanter säga tvingas jag ifrågasätta hennes första inlägg också. Speciellt med tanke på att tonläget, kaxigheten och den totala okänsligheten till Alexey Paduns vittnesbörd är skrivet i samma anda som svenska Livets Ords representant, Dahlberg.

Jag vill trots allt passa på att tacka Lena för att hon bekräftar våran egen slutsats att majoriteten av församlingen stannat kvar med Pastor Padun och en minoritet valde att följa med avhopparna. Vi harrapporterat att det är drygt 500 medlemmar i nya församlingen och Lena säger 700. Därmed visar detta att vår egen bedömning är hyfsat sanningsenligt. Tack Lena + Min bön över er församling är samma som den du lämnat: Rom 8:28

Jonas Rosendahl skriver:

Lena Yefimenko I'm not going to discuss about all this in Donetsk because i'm not the one behind the blog. But to all you that reads this blogg right now also in Donetsk and I will guess in Russia also. Aletheia is one of the largest religious bloggs in Sweden. So that can be something to think about.

Lena Yefimenko skriver:

I feel like Iam doing this blog a big favour by commenting on their frankly annying articles. Athelia is known (l in only a very narrow circle in Sweden) by their unhealthy fixation on Livets Ord. They have been trying to get to LO for many years, I was told ( such a dedication :-)). The situation in Donetsk is none of their busness )) and is only good for them as a fat chance to add some vigor to their rather boring discussions. They saw in Ukraine only what they wanted to see. They want to presend the whole thing as a conflict between Sweden and Leonid. Which is not exactly so. Did they tell you that over 200 of Ukrainian churches left the Ukrainian Christian Evangelical Church Union run by Ps Padun? More that two third of his Union Board and all exsept one members of the church Bard left? These are big ministers and pastors who oversee 10-20 -30 churches This is a "Ukrainian story" and I wonder why Athelia gets into a national religious conflict? Stirring up enmity among Ukrainian christians? There were over 700 people who left the Donetsk church. We have our own building and our servises and want to move on. Tied of all the endless accusations from Leonid's church. We are headed on and want to serve the Lord. Would love to forgive and forget but no chance(( Athelia needs something to talk about….

Josef Löwdin skriver:

I am currious to know how you can say all this what he is telling are lies? It happend 2 am in the morning or something were you there in Paduns house?

Anonym skriver:

Dear Lena Yefimenko,
Since you do not want to clarify anything it seems obvious that your opinion just want to make Alexys witness about what has happened in doubt. Are you doing this on behalf of C-G Severin or Ulf Ekman? Or what?

Without adding some facts, your testimony only seems to be on behalf of someone in the Word of Life in Uppsala, who´s purposes is to make Alexeys witness about the tragic event in doubt.

Come with something credible if you want to correct something, if you do not want your words to become just malicious rumours. No one is served by a false rumour spread. It should be evident to Alexey Padun telling the truth!

Hans Lindelöw skriver:

Darya Ryzhkova (перевод шведам – översättning till svenska) Pris ske Gud för möjligheten att översätta online från vilket språk som helst 😉 Det finns inga ord, naturligtvis… Men Herren är allas deras Domare.

David Smeds skriver:

Darya Ryzhkova все будут судимы так и вы

Alla ska dömas så även du.

Jonas Rosendahl skriver:

Lena – Regardless the outcome of all this information flow, and what is really truth, I think one aspect should be respected. Just because the fact we live in a country with freedom and especially religious freedom discussions must continue and hopefully in the end truth will surface. You wrote " end of discussion" and i really dont hope this is the end of discussion because thats not the way it works in a country with freedom. We will listen to your testimony as christians here in Sweden, just as we will listen to everyone else that writes something at aletheia thats something we hold high and respect as a democracy. God bless you!

David Smeds skriver:

Very interesting that you "know" that….Almost everything in these video interviews is a lie, or a half truth or biased presentation of facts……
This young boy reminds me of one of my son´s sad and solemn.
So Carl-Gustav did not visit him and his mother in their home?
Carl- Gustav did speak well about pastor Padun? Carl- Gustav did not offer the boy to travel with him.?
If you speak truth, then we will espect Carl- Gustav to give a clear correction. It can not take many minutes since there are so much lies.
Of cause you are wellcome to give us e.g. the 3 most abvious lies.
But Carl-Gustav will not come with correcting information.
But how can you know what was spoken in the pastors home. I and family have been members of Wol in Uppsala. I have met many intersting people there, but you are in your own category.
I bet that you are an qualified lier. I meen you didn´t start liying today or ???

Micael Östlund skriver:

So, what exactly is wrong with this interview? The criticism is just sweeping.

Darya Ryzhkova skriver:

Слава Богу за онлайн-переводчик с любого языка ;). Нет слов, конечно… Ну, Бог им всем Судья.

Lena Yefimenko skriver:

I am from Ukraine and an ex WOL Donetsk church member. Been on staff in Ps Leonid's church for many years. I am not gonna dvell on my ex pastors faluers and mistakes here (I still respect him as a man whom God called etc) BUT Just want to say one thing: Almost everything in these video interviews is a lie, or a half truth or biased presentation of facts. We in Ukraine are now fighting against lie and corruption, these days people died for Ukraine to become a society where thruth is respected and appreciated and the Law obeyed… …you guys have freedom of speech, freedom of ….everything and you abuse it filling your world with massive lies. Athelia you got to be ashamed of yourselves. Get busy with smething more noble (and less sinful) and may be finally start making some sence of your lives.. Thank you. End of discussion ))

Micael Östlund skriver:

Livets Ord för inga samtal om sig själva, de lägger endast ut dimridåer. Tyvärr är det inget unikt med Livets Ord. Pingströrelsens toppskick har väl sedan Lidmanstriden fungerat ungefär likadant och gör det än idag. Det finns dock en stor skillnad mellan Livets Ord och åtminstone den något tidigare pingströrelsen: evangelisterna. Evangelisterna i pingströrelsen har likt Johannes döparen aldrig varit inställsamma mot eliten. Tyvärr kapade Pelle Hörnmark av banden till evangelisterna för något år sedan, så dessa äger inte längre får tillträde till beslutande möten. Livts Ord har dock aldrig i något skede tillåtit den minsta lilla johannesdöparattityd inom sig.

Kanske glömmer man att Johannes Döparen var den som förkunnade syndernas förlåtelse genom omvändelse och dop – typiskt evangelistförkunnelse – och föregick ankomsten av Jesus.

Katarina Mtf skriver:

To dear Alexej:
You could be my own son, actually you look very much alike. But it's your heart that speaks out things you should not be aware of, that really touches. Your innocent faith got spiritually raped, but you will be fully restored and healed, as well as your whole family! You see, Gods eyes seek for people like you, and He will support you with all His power. Because Mattew 5:5 says: Blessed are the meek, for they shall inherit the earth!

To Carl-Gustav Severin:
Job 28:16 says: It cannot be valued with the gold of Ophir, with the precious onyx, or the sapphire.
Dear Brother – have you sold your soul? This story hurts our family personally too. We came close to you once, you cried tears of joy over our testimonies about the wonderful things God has done here in Sweden. You had just began your Russian Mission Era and we all cried out for God to touch Sweden in the same way. But we were living proof that He already could do that, with people pure at heart. What happened to you? Where and when did you start walking on this path? Why? Hearts are bleeding for you and your sake. Please, throw away that gold of Ophir and the fear for men. It's not worth it, and you know it.

To the rest of the Leadership of Livets Ord:
When we went to your Bible school, we left everything that would burden us. Literally everything, not only "sinful" music, books but also jobs, house, friends, relatives. You never gave up anything, did you? Those "sinful movies" and TV-series, we later found in the book shelf of one of your front figure pastors for example. "Why do you look at the speck of sawdust in your brother's eye and pay no attention to the plank in your own eye? asks Matthew 7:3. Yes, why? Not to make people clear-sighted – but to make profit on them! And you really believe that The Holy One will shut His eyes for this, because you can’t see in what way people are plundered, hurt and spiritually raped? There will be a day when you stand there stripped from every earthly possession and you know it! So who has betrayed you?

To the people surrounding these men in the belief that everything is okay:
Wake up before you have to hear these words from Matthew 25:9: “… go to those who sell oil and buy some for yourselves.” If you get to that point, you are lost. But you still have time for His mercy and to find yourselves independent from slavery of men. You are called to be free in Christ, be His servants and not living in fear of men. I know you call your “humbleness” for “Christian love” – but it is not. That constant fear of being “wrong” or “outside” is not the Spirit of God. That little tickling hope for being “successful” in the Kingdom of God, put you on a path were there might be no return. It’s your responsibility as grown people, as followers of Christ, to read your bible all by yourselves and ask the Holy One to show you what it really means. And as your eyes become clear, you have to let your feet do the rest! Stop putting your lives and your money in these people’s hands.

To the Pastors and Leaders who give unjust payment
Honestly: many church leaders here in Sweden give money right into the hands of the LO-preachers – so that they will not need to pay taxes for their income! How come you even think that it is a righteous thing to do?! Who made you think that God will go past you if you put an end to that? You have to say NO! when the same old snake comes whispering in your Garden, to defend the herd. Listen, you Shepards! This is Hesekiel 8 you experience in these days! You have to be a part of Gods purifying work with His people today. Put an end to this disgraceful acts in the Lords Name! Galatians 5:13 tells that you are called to be free, not to indulge the sinful nature; rather, serve one another in love.

Ronny Andersson skriver:

Perfekt det är min absoluta mening med … Att synden villfarelsen och lögnen ,och djävulen och hans lögn och ondska med, blir avslöjad av Gud och allt eländet…Och stoppat av Gud, men på ett vis av Gud som inte skadar varken drabbade, eller skyldiga ,eller livet i övrigt, och alla är vi ju skyldiga och offer om nåt, eftersom vi alla syndar…Och att Gud kan verka med sin nåd och räddning och sanning så,att tron på Gud och Ordet bibeln och folk och kristna och samhälle och kyrka och livet inte tar skada …Utan tvärtom räddas och upprättas istället… Och likaså ledare och medarbetare inom och utom kristna samanhang, och i stat och samhälle och skyldiga och oskyldiga …Och livet ,och sådant som har med överstatlighet, och det globala göra med som Gud vill bara…

Och så lindrigt som möjligt Gud kan göra det ,och använda av Gud…För att få stopp ondskan och allt eländet. och det som är orätt och obarmhärtigt, och fel om det som rätt…Och fel om saker och ting, i utbyte mot det ,som är rätt i Guds Ögon och på Guds vis …Mott både offer och skyldig och livet…Och om tron och frälsningen och kristna samanhang och Herrens tjänare som är det enligt Guds mening Och Ord och vilja …Och som Gud vill ge sin nåd och fulla upprättelse och sanning och räddning och hjälp och kärlek och omsorg till alla och hela livet …Och till de som vill ta emot tron på Gud och frälsningen av nåd från Gud, med med pånyttfödelsen till hans barn med evigt liv i Gud …Och den som vill ,all den nåd Gud vill ge oss med, och kall och tjänst för Guds församling ,och Evangelisation ,och Mission, och Andligt sociala omsorg om Hela Världen och Israel och Sverige …Som Gud vill det önskar jag Gud, kan ge minna medmänniskor och livet och oss kristna, och våra liv ,och de kristna samanhangen och församlingarna…Så det kan få bli som Gud vill och med det han inte vill med ,som han vill också , och med allt som det står skrivet i Guds Ord Bibeln …Och att alla människor och vi kristna med vill. Och för eller senare och till sist och trots allt ödmjukt och behärskat för Gud och Ordet och Guds vilja och trots allt och vågar och vill och tro Gud om…

För inget vore bättre för nån och livet och oss kristna eller något kristet samanhang eller något …Än att alla och vi kristna och vi själva ödmjukar oss under Gud och hans goda vilja, och trots om vi får lida för det, för hur Gud vill ha det och med allt…Och med tanke på att Gud är Gud och bestämer villkoren som det står skrivet i Guds Ord bibeln… Så låt så ske och Gud ber jag dig om och så barmhärtigt som möjligt ,inget är omöjligt för dig Gud och allt förmår den som tror… Ja allt förmår jag genom honom som ger mig kraft sa Palus…Så förbarma dig Gud och må det bli som du helst vill och med din integritet och barmhärtig och lugnt och tryggt och värdigt dig Gud…Och för tid och evighet så vi får frid med dig Gud och så vi vill det …Och som saktmodiga , för dom saktmodiga ska besitta Jorden som du vill för din skull och till din ära blott…Och den stolte må ha sin stolthet i Gud ,i dig Gud blott…För äran till hör dig Gud och Lammet inför din tron i evigheter evighet och bara som du vill gode Gud och vår Fader i himlen genom tron och vi ditt barn genom din nåd och sanning och tron och frälsningen med pånyttfödelsen till ditt barn Gud ? Hjälp oss så vi vill det och får denna din nåd till din ära för kristi kors och uppståndelses skull…För eller senare och till sist gode Gud ¨låt din Kärlek och omsorg segra och nåd som varar evinnerligen? Uppenbarad och given och mottagen genom dig Gud och frivilligt i Jesus namn ,amen…Guds frid …Ps 103 , Matt 28:18-20, 1kor 13 ,Jhon 14:6 ,1jhon 1:9…Jeremia 31:3 Med evig kärlek har jag älskat dig och jag låter min nåd förbli över dig…Ronny

Margareth Schumann skriver:

Inte tror jag LO blir bättre med den nya styrelsen. Dessa bröder har för mycket på sina samveten redan. De har inte vågat ta ställning i olika frågor för sanning och rättfärdighet. Som vi ser var flera av de med på att avsätta denna pastor i Donetsk. Antingen för att de själva är besmittade eller för att de är rädda för att förlora sina positioner vågar de inte ta ställning. Detta gäller hela församlingen Livets Ord. Hela hierarkin är besmittad från högsta ledningen ned till den minsta medlemmen. De är alla besmittade av denna kalla kyla och den sanna kärleken till varandra finns inte. Själv talade Gud mycket tydligt till mig om detta helt i början av 1990 talet. Han visade mig genom 1 Kor. 13 detta mycket tydligt. Detta har varit en av mina rättesnören för att jag visste att denna församling inte var rätt. Jag tror att vi måste sluta drömma om att denna församling kommer att bli bra. Gud vill inte ha en kyrka som består av "fejk kristna" människor. Han vill ha människor som lever i ande och sannhet. Tyvärr måste jag säga att det bästa för denna församling är att den läggs ner och att Gud reser upp den igen med helt nytt ledarskap som har rena hjärtan. Varför jag säger det är för att man kan inte fylla ny vin i gamla skinnsäckar. Matteus 9: 17. Kanske detta låter både högmodigt och hårt men Gud tar inte lätt på det som är orätt. Och om vi vill att människor skall bli frälsta i tusentals och om vi igen skall ha något förtroende för denna församling måste nog detta till.

Margareth Schumann skriver:

Jonas Rosendahl
Jag undrade det samma…

Jonas Rosendahl skriver:

Jag hade tänkt och gå på det där bygga kyrka faktiskt. Men jag har tappat lusten, Här kommer en intervju med en son till en pastor som är rent häpnadsväckande om det stämmer det han säger.

Istället för att artigt och sakligt och med ett eget inlägg i sakfrågan bemöta detta så väljer livets ords kommunikationschef att träda fram som frikyrkans motsvarighet till "Bagdad Bob".
Det är ju så pinsamt så det är inte klokt. Hur kan man frivilligt ta på sig dumstruten på sådant sätt?

Bredvid mig i soffan ligger senaste missionspartner brevet från livets ord. "Käre vän" börjar brevet. Det har kommit i brevlådan varje månad i 20 år till mig.

Nånstans finns det gränser, nånstans finns heder. Jag väntar på en vettig respons från livets ord till oss "vänner".

Jonas Rosendahl skriver:

David Smeds – Det är väldigt viktigt i det här läget att predikanter reser sig upp och säger sitt hjärtas mening.
Det är även viktigt att vi som kristet folk reser oss upp i bön och säger till Herren vad vi VILL. Vi kommer att få det vi vill ha, vill vi leva i värden med sus och dus och sedan stå och sjunga lovsånger på Söndagar så får vi ledare som bekräftar denna livsstil. Vill vi tillbaka till andliga rötter med inslag av mariakult och helgontillbedjan så är det sådana ledare vi får.
Eller vill vi fortsätta det arv som våra väckelsepionjärer gav oss?
Den är en helt öppen fråga hur det här slutar!

Margareth Schumann skriver:

Ja detta är omskakande vittnesbörd vi får lyssna till från församlingen i Ukraina. Men detta är absolut inget nytt eller förvånande upplysningar för den som har varit med i en LO församling. Vi må därför inte glömma när vi hör och ser detta alla andra vittnesbörd vi har läst genom åren av LO medlemmar som har farit illa och som många inte har trott på när de har berättat vad de har varit med om. Tyvärr har liknande saker föregått både i församlingen och skolorna till Livets Ord i Uppsala. Många kan nog bevittna liknande saker som de har varit med om här. Många barn här speciellt barn till ensamstående mammor eller andra inte "perfekta" familjer kan nog berätta många historier från sin skoltid om vad de blev utsatta för. Tyvärr har dessa barn blivit så "brända" av det de har sett och upplevt i församlingen i Uppsala så även om de har en liten "tro" kvar skulle det vara svårt att igen sätta sina ben i en kyrka eller församling eller som den här sonen säger att kunna anförtro sig till nya kristna vänner eller för någon ny pastor. Det är fruktansvärt att som ensamstående mamma och förälder att ha varit med i en gemenskap som var mest upptagen av att de själva skulle lyckas och ha framgång och den enkla medlemmen hade inget värde. Den äkta och sanna gudsgemenskapen fanns aldrig.

John Nilsson skriver:

Smoke and mirrors som vanligt, Magnus? Personligen tycker jag att det verkar som att det stora "problemet med Padun" var att han inte blint följde order som han uppfattade stred emot Guds vilja.

Man kan tro olika om Guds vilja, men det är inte meningsskiljaktigheter som här kritiseras, utan maffiametoder ifrån högt uppsatta ledare på Livets Ord.

Anonym skriver:

David Smeds
Nej, jag tror inte på LO's sätt att bygga kyrka. Stiftelseformen är odemokratisk och obiblisk, och detta är något jag alltid varit kritisk till. En stiftelse, som i sig själv är en självägande förmögenhet, styrs enväldigt av dess styrelse, enligt dess stiftares (UEs) stadgar, och som därtill kan förnya sig själv efter eget skön.

En annan sak som jag alltid varit kritisk till är Ulf Ekmans tilltagande sjävfokusering, där hans namn ofta nämns många gånger mer än Jesu namn i de skrifter han är/varit redaktör el. ansvarig utgivare för, och skrifterna formligen varit fulla med bilder på en leende Ulf. Detta är tecken på en osund självcentrering som är så långt ifrån en god kristen karaktär jag kan föreställa mig. Frukten av ett sådant beteende kan aldrig bli god.

Däremot sympatiserade jag med UE och hans arbete under 80-talet, och några år in i 90-talet, främst till följd av det som jag såg som osakliga och fula påhopp från andra förment kristna ledargestalter. Dessutom såg jag det då som om LO faktiskt gjorde något gott evangeliskt arbete, innan vågorna om vittnesbörd av oegentligheter och dålig behandling av div. medlemmar och sådana som lämnat började strömma ut.

Från att haft flera vänner med nära insyn i de konflikter som förekom inom Pingst för decennier sedan, bl.a. den s.k. Lidmanfejden, och vänner som stor LP nära. Därtill har jag haft relativt god insyn i flera andra kyrkliga konflikter. Då jag oftast tagit ställning för de svagare, och stått på den angripnes sida kom jag att försvara UE under de angrepp som skedde i början av LO's historia. Därtill hade jag flera gånger träffat Sten Nilsson i samband med några av hans ashram. Såg Sten som den gudsman han var, och som garant för att UE inte skulle glida ut i vilka villfarelser som helst. Blev även bekant med flera som gått på bibelskola i LO nere i Uppsala, i början av LOs era. Trots den tilltagande kritiken summerade jag att en del av LOs frukt faktiskt var god, och eftersom jag alltid stått på de svagares sida (som ju LO var då) så stödde jag dem.

Efter den Ekmanska eran i Jerusalem har den negativa utvecklingen hos paret Ekman och LO ökat drastiskt. Sedan dess har de evangeliskt goda frukterna av LOs arbete blivit allt mer sällsynt, samtidigt som jag känt en alltmer tilltagande sorg för allt som framkommit. Ändå var detta, som här torgförs på Aletheia, något av en chock, där rena maffiametoder och direkt ogudaktiga handlingar kommer i daga, på ett sätt och en nivå som övergår vad jag tidigare tagit del av. Och detta i en rörelse som trots allt skall utge sig för att vara evangelisk och en kristen kyrka! Aldrig i min vildaste fantasi har jag trott att man kunde sjunka så lågt!!!

David Smeds skriver:

Sefast Tronde
Magnus är styrelseledamot i Stiftelsen Livets ord. Han har stigit fram som en central ledare för arbetet. Han har för uppgiften passande egenskaper vad gäller förmåga att ge flexibla presentationer av sanningen. Nyvalda i styrelsen är därtill Magnus Westergård, Jan Blom och Joakim Lundquist.
Jag tror att Birgitta och Ulf och svägerskan Macki snart lämnar kommandobryggan. Kanske Svante Rumar även faller ner från bryggan. Vi får se.
Det skulle vara underbart om avgående ledamöter ser till att säkra de nedprutade tjänstepensionerna åt lärarkollektivet m fl, innan de för gott lämnar brottsplatsen.
30 år utan tryggade tjänstepensioner. Den fattige skall leva i tro. Medan styrelsen lever tryggt med miljoner i inbetalda pensioner för sin egen del. Er det ikke herrlig eller bör vi hellre gråta med de svaga.
Joakim och Ulf bör vad jag kan förstå noga välja bort ämnen från seminariet Bygga Kyrka nu i maj 1-4, Om de skulle berätta hur det går till i praktiken skulle nog panik utbryta?
Det kostar bara 395 Kr för hela helgen. Du som tror på deras sätt att bygga kyrka får inte missa detta tillfälle. Jag betalar avgiften för den som först anmäler sig och som öppet deklarerar sig fullt ut stå bakom det Livets Ord International gör/gjort i Ukraina.

(Detta finns även långt ned utom synhåll ?)

Tore Danielsen skriver:

Dear brother Alam!

I remember you visiting our church Kristiansand Biblecenter in the late 1990s. It was a wonderful visit. This was before 2003, when Word of Life suddenly wanted to get rid of me and the church. It no longer exists and I am no longer a pastor. In our case, the adversaries were unfortunately successful.
If the testimony of pastor Padun`s son is true, and this is how CGS treats his friends, then he is nothing more than a midget in the spirit. He may appear to be a great man of God, but he probably isn`t.

Skakande och samtidigt inte förvånande vittnesbörd. Dessa pastorer och medarbetare finns ju fortfarande kvar i Livets Ord. Vad kommer att göra Livets Ord bättre i dag och i framtiden

Anonym skriver:

Ännu ett starkt omskakande vittnesbörd från ett ungt trossyskon som gått igenom sådana smärtsamma saker som ingen människa överhuvudtaget skulle behöva gå igenom!! Och som trots allt fortsätter välja att leva i kärlek till Herren, till Ordet och till sina medsyskon.

Trots allt så väljer man att gå förlåtelsens väg. Ett ord som talat väldigt mycket till mig är Jesu ord om att på frukten är det som man igenkänner trädet. Återigen vill jag dela orden ifrån Ps 45:5 "…drag ut till försvar för sanning, ödmjukhet och rättfärdighet" samt ifrån Ps 89:15 "Rättfärdighet och rätt är din trons fäste, nåd och sanning står inför ditt ansikte."

Tack Daniel och Andreas för ert engagemang och sökande för att få veta sanningen om vad som skett med trossyskon i Ukraina. Har sagt det förut och säger det igen: den som älskar sanning och rätt har inget att frukta för att föra öppna, ärliga samtal. Ni har en mycket mjuk framtoning i era samtal med dessa unga trossyskon. Må Herren välsigna er för vad ni gör för syskonen i Ukraina!

Låt oss be för alla inblandade parter!

/Birgit

David Smeds skriver:

Sefast Tronde
Magnus är styrelseledamot i Stiftelsen Livets ord. Han har stigit fram som en central ledare för arbetet. Han har för uppgiften passande egenskaper vad gäller förmåga att ge flexibla presentationer av sanningen. Nyvalda i styrelsen är därtill Magnus Westergård, Jan Blom och Joakim Lundquist.
Jag tror att Birgitta och Ulf och svägerskan Macki snart lämnar kommandobryggan. Kanske Svante Rumar även faller ner från bryggan. Vi får se.
Det skulle vara underbart om avgående ledamöter ser till att säkra de nedprutade tjänstepensionerna åt lärarkollektivet m fl, innan de för gott lämnar brottsplatsen.
30 år utan tryggade tjänstepensioner. Den fattige skall leva i tro. Medan styrelsen lever tryggt med miljoner i inbetalda pensioner för sin egen del. Er det ikke herrlig eller bör vi hellre gråta med de svaga.
Joakim och Ulf bör vad jag kan förstå noga välja bort ämnen från seminariet Bygga Kyrka nu i maj 1-4, Om de skulle berätta hur det går till i praktiken skulle nog panik utbryta?
Det kostar bara 395 Kr för hela helgen. Du som tror på deras sätt att bygga kyrka får inte missa detta tillfälle. Jag betalar avgiften för den som först anmäler sig och som öppet deklarerar sig fullt ut stå bakom det Livets Ord International gör/gjort i Ukraina.

Tore Danielsen skriver:

I sitt innlegg fortsetter Magnus Dahlberg, på vegne av Livets Ord, å kritisere pastor Padun for "problem av ekonomisk art".

Jeg vil advare mot å kaste sten når man selv sitter i glasshus!

Har Livets Ords predikanter alltid handlet rett økonomisk? Som pastor i en trosmenighet på 1990- tallet var jeg ansvarlig for utbetaling av møtehonorarer til Livets Ord predikanter som besøkte menigheten. Nesten samtlige predikanter insisterte på å få pengene "cash" og ikke via bankoverføring, slik at de unngikk oppmerksomhet fra svenske skattemyndigheter. Svensk lovgivning sa nemlig at de selv var ansvarlige for å betale skatt til Sverige av det som de tjente i utlandet. Jeg er redd for at de færreste gjorde dette.

Da Ulf Ekman besøkte Filadelfia Vennesla i september 2003, ble det på søndag formiddagsmøtet 7 september tatt opp et personlig offer til ham på godt over 100 000 norske kroner. I følge norsk lovgivning er det ulovlig å samle inn gaver til personer på et offentlige møte – likevel ble dette gjort i det nevnte møtet.
Ekman reiste trolig fra Vennesla med godt over 100 000 kroner i kontanter + de ordinære møtehonorarene fra de 4 – 5 dagene han var der. Om han betalte skatt til Sverige av dette er det trolig bare ham selv som vet.
Hvordan kan Livets Ord peke finger mot andre for "problem av ekonomisk art", når tre fingrer peker mot dere selv?

David Smeds skriver:

Emanuel Norén Jag vill ansluta mig till Norén här. Jag förstår din ilska. Jag har i min familj upplevt mycket positivt inom denna rörelse och kanske röra ibland.
Jag har i dagarna fått indikationer på att en del trospredikanter börjar signalera att de inte tänker följa med mot Rom.

Emanuel Norén skriver:

Stefan, jag tror inte att någon, inte ens våra vänner i Ukraina skulle säga att frukterna av Trosrörelsens arbete i Ukraina bara är splittring och och inget annat. De har nog fått mycket gott av trosrörelsen också!

Berno Viden skriver:

Miguel Arias esta historia trata de como una misión sueca ha hecho daño en una iglesia de Ucraina. Es una historia muy muy triste que ha dejado muchas víctimas y que ha causado separaciones tristes de iglesias. La misión sueca es una de esas que predican la super fe y progreso ecónomico, pero en la última decada se ha acercado al catolicismo romano. Su lider se llama Ulf Ekman de la iglesia Livets Ord (Palabra de Vida).

Micael Östlund skriver:

Aldrig har väl Sven Lidman haft mer rätt: ”Svinintresset kan komma upp på plattformen, förstår du, det är ingenting som hindrar. Fåren kunna sitta i församlingen och bli klippta, och svinintresset sitter på plattformen och leder i bön och klipper både får och kuponger.”

Stefan Backman skriver:

Ser ni vänner….. trosrörelsens frukter bara splittring inget annat!

Jan Johansson skriver:

Det ska definitivt komma en dom över all falskhet och djävulskap som utövas i Guds namn. Tack Aletheia för detta reportage. Kyrkan är ofta inte den fredade zon som Gud hade tänkt. Getterna har tagit över och ulvarna tuggar i sig dom stackars fåren. Men som sagt, Guds rättvisa dom bara väntar på att få verkställas över allt maktutövande och utsugande från dom med den upphöjda självbilden.

Micael Östlund skriver:

Magnus Dahlberg,
Problem av ekonomisk art, allvarligt maktmissbruk och en osund ledarskapsstil? Har de inte bokat tillräckligt dyra hotellsviter till er från Uppsala? Eller har inte deras väskor med pengar utan kvitton varit tillräckligt fyllda? Eller har Padun trotsat Livets Ord genom att fråga Gud istället för Ulf?

Aldrig har väl Sven Lidman haft mer rätt: ”Svinintresset kan komma upp på plattformen, förstår du, det är ingenting som hindrar. Fåren kunna sitta i församlingen och bli klippta, och svinintresset sitter på plattformen och leder i bön och klipper både får och kuponger.”

Tore Danielsen skriver:

Magnus Dahlberg

I understand that you are doing the job that you are paid to do, which is to represent Word of Life and Ulf Ekman in the media. You are bound not to agree with those who criticize, and you would probably loose your job if you did.
However, the fact that you display no empathy whatsoever towards any of the victims of this "power-game" is highly disturbing to me. To you the world seems very simple: All is black and white. Ulf Ekman is right and all of us critics are wrong, even though many of us are teachers, pastors, authors, journalists and intellectuals. In your world, Word of Life is of God and Aletheia is of the devil.
But dear Magnus Dahlberg: The world is not that simple. There are hundreds, maybe thousands of people that in different ways have been severely hurt by the actions of Ulf Ekman and/or his associates. Do you think that we are all liars? You cannot and should not dismiss all the bad fruits of religious hierarchy .

Anonym skriver:

Magnus Dahlberg: – Ja, här får du ordentligt på tafsen, med byxorna långt nedanför knäna. Din gudsfruktan lyser så klart som solen själv med sin frånvaro, eller hur menar du att pastor Paduns son inte skulle vara tillförlitlig?

Du säger: "Aletheias historieskrivning extremt vinklad, tillrättalagd och till stora delar direkt felaktig." Vad är det då som hindrar Carl-Gustaf Severin att kommentera, korrigera och komma med tillrättalägganden? Nej, det kommer han förvisso inte att göra. Däremot får en pajas som du göra entré i de bemyndigandes ställe, för du får svårt att försvara dig mot att ditt osakliga inlägg härovan inte kan framstå som annat än pajas-aktigt, i ljuset av det fullständigt förkrossande vittnesbörd Alexey Padun ger.

Det bästa du kunde göra är att vara fullständigt ärlig, ta konsekvenserna därav, och inte göra dig själv delaktig i de fruktansvärda synder som dina överordnade medarbetare uppenbart gör sig skyldiga till. Eller frivilligt avgå från att vara vitmenare för dessa maffiametoder, för ditt samvetes skull.

Förstår du inte vilken skandal som briserat här, eller är du direkt imbecill? Och kom för den delen inte dragandes med att varken Daniel F., jag eller ovanstående kommentatorer önskar LO något ont. Tvärtom, vi sörjer alla, i vart fall jag – oerhört. Tidigare har jag i flera, flera år stött LO's olika arbeten, givetvis anonymt. Därför känns sorgen desto större, därför att man känner delaktighet i det som direkt tjänat den ondes syften.

Jonas Rosendahl skriver:

Daniel Forslund – Givetvis är det så att Dahlberg är en broder som vi ska ha stor sympati för av olika anledningar. Det är inte lätta uppgifter han står i. Samtidigt vill man hjälpa en broder som fumlar sig fram i bloggvärldens sociala kontext. Jag har, ska man verkligen veta fått mina rejäla rallarsvingar i bloggvärlden. Senast i bibelsynsdebatten där jag tillomed fick be om ursäkt i en av debatterna. Ibland är det svårt att behärska sig och det måste vi ha förståelse för men samtidigt måste man träna sin sociala kompetens och kunna ha en öppen attityd och ta till sig kritik, det är i denna värld kanske hundratals, uppåt tusentals läsare som synar det man skriver och de är inte dummare än de förstår när någon kommer med attityd och arrogans.

Märkligt nog, från hårda debatter för många år sen blev en del nära vänner till mig trots olika åsikter. Om man ger sig hän i debatter på risk och våg, så kan det bli väldigt intressant. Det är nästan bra att inte alltför många pastorer som är van envägskommunikation ger sig ut på internet havet men många skulle behöva det. Det är spännande, jobbigt, man måste läsa på mycket i olika ämnen men ack så givande och upptäcka att respekt byggs allteftersom med de man debatterar med och förhoppningsvis de som läser. Visst önskar vi att Dahlberg och många andra ledare med honom en dag ska kunna ge prov på detta!
Vi får träffas vid tillfälle Daniel och diskutera bloggvärldens erfarenheter! Vi är ju om inte annat med i samma församling numera, men jag är i moderförsamlingen så jag måste väl ge prov på extra ödmjukhet 🙂

Anonym skriver:

Många kristna ledare menar att det inte är efter Bibeln att församlingars "byk" tvättas inför för världens ögon. Och visst, det förekommer många själavårdsärenden som endast vårdaren har inblick i, ibland kanske även herdeskapet i en församling, någon gång också hela menigheten, i vissa lägen en rörelse totalt sett.
Men med det sistnämnda sagt, kan man samtidigt vara säker på att det snart är en allmän nyhet. Jag tycker med Bibeln som stöd att ledares ohederlighet och orättfärdighet, högmod och maktmissbruk, ska upp på bordet för allas påseende.
Och vilket jag påstår – efter att i Pingströrelsen under åren 1972-2004, ha tjänat som äldste i sex olika församlingar – är till gagn för oss alla, både för Gud och människor. Först när synden har blivit uppenbarad, kan den användas som varning inför fortsatt utövande av synd.
Det är också då syndafallet – utifrån Bibelns strålkastarljus – har blivit belyst, som syndaren erbjuds möjligheter till försoning och förlåtelse. Den som på djupet ödmjukar sig inför Jesus, får höra orden: "Gå nu, och synda inte mer." (Joh.8:11)
Sigvard Svärd

Daniel Forslund skriver:

Jonas Rosendahl Intressant nog även om vi är ett litet land med förhållandevis få innevånare så kan man räkna på en hand de sammanhang (v.g. pastorer & kristna organisationer) som fattar kraften i sociala medier. Det är en handfull pastorer där kronan i någon mån trillat ner. En av dem nämnde du: Stefan Swärd. En annan Mikael Karlendal. Även Maranatapastorn Hans Lindelöw har fattat galoppen.

Men tusentals andra pastorer och ledare är helt clueless v.g. fenomenet internet. Visst, de har öppnat twitterkonton och facebook sidor för att verka hippa och med i tiden men de fattar inte att fikabordet i Målilla Pingstförsamlings källare har på allvar flyttat ut på nätet och de kan inte längre kontrollera informationsflödet, precis som du säger, utan bör antingen hålla tyst eller delta i samtalet på allvar.

Andra ledare driver runt lite på nätet av själviska motiv, för att få ut ett budskap av något slag men är inte egentligen intresserad av att få detta "budskap" prövat.

Personligen upplever jag på nätet fenomenet "järn slipar järn" och VILL ha konkreta mothugg till åsikter man ibland häver ut sig lite obetänksamt. Om man har en positiv approach till fenomenet internet/sociala medier kan det vara fantastiskt personlighetsutvecklande (finns det ett ord som heter så?).

Men som sagt, ännu en gång inte med avsikten att håna: Jag avundas inte Magnus Dahlbergs arbetsuppgifter i nuläget, oavsett hur bra eller dåligt han sköter dem.

Ha en skön helg!

/Daniel

P.s. Hoppas jag inte låter för hård i någons öron men jag har ju för länge sedan avslöjat mina två förebilder – Jesus och Fantomen. Båda var hård mot de hårda 😉

Josef Löwdin skriver:

Enevald Flåten . Intressant att precis samma sak skedde i Norge det gör ju Leonids historia mer trovärdig.

Jonas Rosendahl skriver:

Daniel Forslund –
Ja, det är alldeles uppenbart att en del inte följer med sin tid utan lever i gamla föreställningar där man själv kunde kontrollera informationsflödet. Bloggvärlden och google sök har öppnat helt andra möjligheter att kunna följa informationsflöden. Jag skulle kunna rekommendera herr Dahlberg till ett samtal med exempelvis Stefan Swärd, som i respektfull ton kan bemöta den mest nitiske bloggdebattören.
Swärd tycks följa med och inse och förstå bloggvärldens inflytande.

I övrigt har jag inget emot livets ord, vilket många kan intyga. Vi skrev till exempel en insändare Dr Nils Olov Nilsson och jag och tackade och gav stöd till Anders Gerdmar för hans utmärkta insats i bibelsyndsdebatten. Med ödmjukhet och respekt mötte han sina opponenter. Givetvis skulle man kunna förvänta sig att en kommunikationschef skulle kunna inneha minst samma sociala förmåga även i bloggvärlden men när denne uppenbart måste skriva sina inlägg med sin översittarattityd då blev måttet rågat även för mig.

Daniel Forslund skriver:

Käre Magnus. För en gångs skull är det inte aletheia du hånar utan en ung man som var nära att mista sin tro. Det är å ena sidan roligt att du plötsligt efter en lång tystnad nu vill kommunicera, men å andra sidan hade det kanske varit smart att köra vidare med sedvanlig härskarteknik och ignorera oss.

Säg mig en sak: Ateisten Christer Sturemark anordnar ni debatter med. Arborelius får röda mattan. Men era mångåriga sympatisörer och f.d. Livets Ords bibelskoleelever vägrar ni kommunicera med annat än att håna.

Vari ligger logiken i detta? Hur smart är det på en skala från 1-5?

Lade till något i mitt förra svar till dig du eventuellt missat: Jag föreslår att du gör samma självinsikts analys som broder Stefan Salmonsson gör om Livets Ord:

"- Kommunikation har inte varit vår starkaste sida"
http://www.dagen.no/2013/12/10/kristenliv/kirke/misjon/teologi/190169

mvh
Daniel

“First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you…..”
― Mahatma Gandhi

Daniel Forslund skriver:

Jonas Rosendahl: Tänk att jag satt precis och sade till frugan vid middagsbordet att jag skulle inte ta in Magnus Dahlberg i min kundtjänst om han så jobbade gratis. Det vore lika katastrofalt i kundhanteringen som denna man är som någons slags representant för LO-imperiet. Två månader för att svara på en artig fråga och sedan ett antal månaders tystnad för att sedan komma in här och tramsa sig.

Jag säger verkligen inte detta för att håna, utan bara en spontan reaktion på hans sätt att hantera sociala medier med tanke på att han faktiskt har lön för att hantera "allmänheten" vilken vi är en del av.

Sitter själv hela dagarna och bemöter kunder med olika attityd. Inte övertygad om att det skulle hjälpa men någon form av charmkurs kunde de gott och väl skicka Magnus på. Kanske till och med kan hjälpa till att sponsra.

Till hans förvar (!) så är klart att han sitter på en svår uppgift i det att försöka redovisa för ledningens beteende jag är övertygad han själv innerst inne ändå måste grubbla över emellanåt.

Tom Dicksson skriver:

Det är bra att du talar om hur det ligger till. Du framför påstående men kommer aldrig med några belägg. Är det inte dags att lägga korten på bordet och tala om varför ni har rätt och Aletheia har fel.

Sanningen skall göra er fria.

Anonym skriver:

Det är många som ber om väckelse i Sverige, därför är det arbete som Daniel F. och Andreas G. gör , det viktigaste som händer i Svensk kristenhet just nu. Orättfärdighet måste undanröjas om Gud skall besöka oss med en väckelse. Bed därför för Daniel och Andreas.

Anonym skriver:

Magnus Dahlberg. Varken Aletheia eller någon annan behöver misskreditera er, det sköter ni så bra själva.

Yngve Bergström skriver:

Bäste Magnus!
Jag tror inte vi mer än flyktig träffat varandra då jag läste på LOTS 94-98, så vi känner inte varandra. Och självklart är det alltid så, att finns det en framsida så finns det en baksida, varje split, strid eller konflikt har aldrig endast en aktör, man är två, minst, så även i detta. Klädsamt är det när den ene parten tar sitt ansvar och del i konflikten, och i ödmjukhet söker försoning. Det är ju det vi är kallade till!

Problemen som denne pastor Padun kan ha haft, eller den osunda ledarskap han må ha utövat, kan ALDRIG väga upp för det beteende Carl-Gusatv uppvisat. Detta klipp, knappast vinklad då det är en människas eget vittnesbörd om hur han upplevt en händelse, var så jobbigt att se då jag fysiskt mådde illa då jag hörde om hur han upplevde situationen, hur hans tro nästan havererade. Att i någons hus tala ner maken och pappan inför andra, att försöka övertyga sonen om pappans bristande förmåga att leda, att i samma andetag tala om pengar till missionsresor är inget annat än ett övergrepp, ett andligt, moraliskt och psykiskt övergrepp på en ung grabbs sinne och tro. Om något är osunt i denna smutsiga byk som nu displayas, torde detta vara det smutsigaste.

Om pastor Padun gått in och försökt splittra familjer genom att sätta far mot son, då har han utövat maktmissbruk och ett osunt ledarskap. Att Carl-Gustav gjord sig skyldig till detta står utom all tvivel, och bör som någon här ovan redan sagt, be denne grabb, och hans mor och far, om förlåtelse för vad han fick sonen att känna!!!

Yngve Bergström,
Stenungsund

Jonas Rosendahl skriver:

Bäste Magnus Dahlberg – Det finns många av oss som läser den här bloggen som det inte går så lätt att vifta undan hursomhelst, som både tjänar i sina hemförsamlingar, sitter i ledarskap och som dessutom gått på livets ords bibelskola och har vänner inom livets ord och många andra sammanhang och som dessutom gett er en HEL DEL pengar genom åren. Jag med många andra undrar varför ni inte öppet besvarar frågor som aletheia har till er på livets ord?
Varför kan ni inte gå in i ett normal diskussion om sakfrågorna istället för att skriva att det är vinklat och att enda målet är att misskreditera livet ord?
Jag blir ärligt talat rätt irriterad över sådana resonemang! Jag har varit med ett tag nu och vet en hel del om allt möjligt, men vill uppmuntra till sakliga och bra samtal kring sakfrågorna. Det enda jag sett dig göra så fort du ids svara är ju att kasta paj tillbaka.
Skulle du vara kommunikationschef i företagsvärlden där jag själv är verksam så skulle nu enligt min bedömning inte bli långvarig med sådana här typer av svar, vilket kan vara bra att tänka på om man klarar kritik.
Så kom igen nu, svara på sakfrågor istället och kom med en inlaga i detta allvarliga ämne. Vi sitter och väntar på dig, många av oss i olika sammanhang! Vi vill veta sanningen om vad som händer!

Berno Viden skriver:

Som jag förstått saken så vägrar representanter för Livets ord att svara på några som helst frågor. De har all möjlighet att ge sin version. Tror inte att Aletheia skulle neka dem det.

Magnus Dahlberg skriver:

Ja, även i denna tråd finns de anledning att påpeka att Aletheias historieskrivning extremt vinklad, tillrättalagd och till stora delar direkt felaktig. Det finns gott om information som inte kommer fram i intervjun och som skulle ge en helt annan bild av vad som egentligen skett. Aletheia har i 5-6 år haft som huvudmål att misskreditera och kritisera allt Livets Ord gör och allt vi står för. Ofta i en raljant och nedsättande ton. Alltid spekulativt och fyllt av halvsanningar och direkta fantasier.

Precis som vi sade tidigare när detta var på tapeten så handlar den här konflikten om att det funnits flera allvarliga problem som kunde kopplas direkt till Leonid Padun. Det handlade om bland annat problem av ekonomisk art, allvarligt maktmissbruk och en osund ledarskapsstil.

Den här utvecklingen är något vi djupt beklagar, självklart hade vi gärna kunnat lösa situationen, men för oss och för alla andra ledande pastorer inom Word of Life International så var det omöjligt att fortsätta arbeta med Leonid.

Vi väntar oss inte att Aletheia ska behandla de här frågorna hederligt och objektivt, och vi tror också att de flesta läsare av denna blogg är kloka nog att inse att detta är en partsinlaga. För är det något Aletheialäsarna har lärt sig så är det att den här bloggens hela existensberättigande är att bekämpa allt Livets Ord står för 🙂

Magnus Dahlberg
Kommunikationschef
Livets Ord

Tore Danielsen skriver:

Denne mafia – lignende atferden til Livets Ords predikanter må stoppe!
Disse brutale taktikkene må opphøre!
Hvem kan ha tillit til predikanter som har sett for mye på Coppola`s "Gudfaren"? Se ikke mafia filmer kjære brødre – les heller Bibelen!

This mafia – like behavior from Word of Life must stop! These brutal tactics must come to and end!
Who can have confidence in ministers who watch Coppola`s "The Godfather" too much?
Do not watch mafia movies dear brothers, read the Bible instead!

Varmt tack för uppmärksamhet!

Christopher Alam skriver:

Att Carl-Gustaf Severin är lömsk som en orm har jag vetat sedan många år tillbaka. Jag har personligen upplevt hur han kunde vara så otroligt trevlig emot mig men samtidigt kunde han gå till Ulf bakom ryggen och rapporterade om mig till honom. Carl-Gustaf har under åren gjort detta mot många andra människor. Utåt sett har han en ytterst trevlig personlighet men inuti är han ytterst lömsk. Han kan sälja t.o.m sina närmaste vänner för att kunna tjäna poäng hos Ulf.
Det tragiska är att dessa predikanter har byggt sina liv och karriär på Ulf och på vad han tycker. Det har inga egna övertygelser och är beredda att slakta och förstöra vem som helst, bara för att ha Ulfs välbehag över sina liv. Dessa människor är tyvärr inte vårda någon respekt som Herrens tjänare.
Detta sagt, så måste jagg tillägga att jag förnimmer inom mig att Joakim Lundkvist, Mats-Ola Ishoel och några andra kommer att resa sig ur allt detta och stå för sina egna övertygelser och tjäna Herren utan att vara lakejer till någon annan……. Just nu är de fega men jag upplever ändå att det finns något inom dem som är bra och som kommer resa sig så småningom……

Ulrika Oskarsson skriver:

blir riktigt ledsen av det här och arg och besviken. vad i hela världen sysslar Livets Ord med?

David Smeds skriver:

Min erfarenhet av ledande LO-predikanter är att de har en så pass upphöjd självbild att det vore omöjligt att göra det som du föreslagit.

David Smeds skriver:

Enevald Flåten Vi har mötts vid ett tillfälle hos Bror Spetz. Jag såg ibland på era fina TV program. Jag beklagar det som skedde med Levende ord som jag förstått var nordens största trosförsamling med över 2.700 medlemmar.
Jag hoppas och tror att pastor Padun och du kommer att lägga framgångsteologin, eller som jag kallar den Rolex-förkunnelsen bakom er.
TB Barrat och Levi Pethrus var mitt i trons väckelse. De hade en balanserad trosförkunnelse. LP byggde den stora Filadelfiakyrkan under depressionen. Han skrev strofer som "tro när det mörknar på färden" och "med dig i ugnen het vandrar en Gudason härlig, prövade själ det vet.
Trosrörelsen byggde till vissa delar på entusiasm och charm. Jag hoppas att den skall överleva men luttrad och renad.
Vi ber för dig att Herren ska "uppresa den svage, och ge åt vandraren nytt mod". När de såg bröderna fick de nytt mod.

Miguel Arias skriver:

??

Anonym skriver:

Ja, vad ska man säga? Detta var omtumlande att lyssna på.

Anonym skriver:

Ja, vad ska man säga…

Tore Danielsen skriver:

Vitnesbyrdet viser hvordan hierarki kan få selv den beste til å misbruke et vennskap – det er svært rystende og kritikkverdig.
This testimony shows how even the best among us may take advantage of a friendship, due to the evil of hierarchy. It is very disturbing and worthy of criticism.

Ronny Andersson skriver:

Kanon bra gjort Daniel…Det är så det ska gå till …Det här kommer att gå bra även om det blir annorlunda än för…Guds frid och Rika välsignelse för livet och evigheten som Gud vill med Gud…Ronny

Per Andersson skriver:

ALLT bottnar i den Gudomliga status Ulf Ekman har. INGEN vågar ifrågasätta honom. Märk väl att även Ulf Ekman kan bli sjuk, uppleva utbrändhet och behöva ta ledigt.

Enevald Flåten skriver:

Dette er en kopi av Levende ord Bergen. Skremmende og rystende og høre og lese.

Daniel Forslund skriver:

Vi har tonat ned språkbruket ett antal hack i ovan bloggpost som ursprungligen skrevs av Andréas och sedan redigerades av mig. Det är svårt att hålla tillbaka efter en sådan här intervju. Angående Severins mer eller mindre mutförsök hade jag inga förkunskaper om detta vilket kanske framkommer på min oproffsiga reaktion mitt i intervjuen. (Till saken ÄR vi ju inte professionella 🙂 )

Lite behind the scenes grejer: Detta var den enda intervjun där jag frågade tre gånger innan om det var okej att prata om Severins övertalningsförsök. Vi var helt inställda på att lämna ute detta i det fall han tyckte det var för jobbigt att prata om. I alla andra intervjuer har vi inte gett några frågor till dem vi samtalar med för att alla reaktioner och svar ska vara naturliga och helt fria/ostyrda.

SÅ här i kommentarsfältet kan jag ju säga: Jag skulle bli fullkomligt SKOGSTOKIG om någon gav sig på mina barn (eller fru) i en tvist jag stod mitt uppe i. En person som sjunker så lågt skulle jag omedelbart visa dörren till. Han borde skämmas.

VAD PADUN ÄN GJORT eller inte gjort så ger man sig inte på barnen i en konflikt. Om han så i all hemlighet jobbade för Putin själv eller hade illegala kopplingar i Ukraina, you name lämnar man barnen ifred.

Sven Vestman skriver:

I vems ärende,gör man såhär?

Konungen skall svara dem: "Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa mina minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig." Matteus 25:40

Anonym skriver:

Skakande berättelse av en fin ung man. Det är fullständigt uppenbart att han är ett trovärdigt vittne.

Det som känns som en stor sorg är hur främst Carl-Gustaf Severin kunnat nedlåta sig till denna svåra synd, att missbruka sitt förtroende som en av familjens vänner på detta sätt. Man frågar sig: – Har inte C-G något samvete? Hur kan han skada en familj, och denne fine unge man på detta sätt?

Carl-Gustaf Severin borde omgående sätta sig på flyget till Donesk och bedja hela familjen om förlåtelse. Gör han inte detta visar han bara att han är samvetslös, och att det i själva verket är han som är sjuk och inte 'pappa' Padun som han så lögnaktigt försökte framställa för familjen.

Var och en vuxen människa får bära ansvaret över sina egna ord och gärningar, och även om Ulf Ekman är den högst ansvarige konspiratören bakom detta djävulska påhopp, får givetvis de som gått ut som hans lejda bödlar ta sitt ansvar.

Berno Viden skriver:

Svenska ulvar i fårakläder

Ingalill Vaim skriver:

Skakande berättelse…..

Per Andersson skriver:

Detta var skakande.