Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Ulf & Birgitta Ekman konverterar till Katolska kyrkan

UE

Ulf & Birgitta Ekman
Foto: Livets Ord

[DOWNLOAD IN ENGLISH – Office Word]

[DOWNLOAD IN ENGLISH – PDF]

Media relations/Presskontakt: +46 (0)8 400 118 18 / mytwocents@aletheia.se

[ALETHEIA TANKESMEDJA, NYHETER, INRIKES, LIVETS ORD/TROSRÖRELSEN, NYA EKUMENIKEN] Aletheia Blogg & Tankesmedja (Aletheia.se) fick tyvärr rätt till slut. Under söndagens förmiddagsmöte (2014-03-09) tillkännagav Ulf Ekman inför en delvis chockad församling, att han och Birgitta Ekman konverterar till Katolska kyrkan. I informationen som gick ut till medlemmarna innan söndagens möte, har Livets ord meddelat att man skulle berätta en viktig nyhet.

”Vi vill hälsa dig varmt välkommen på gudstjänsten nu på söndag kl 10. Carl-Gustaf Severin kommer att berätta från sin resa till Indien och pastor Ulf Ekman kommer att predika för oss. Temat är ”Att följa Lammet varthelst det går”. Under gudstjänsten kommer vi också att berätta en viktig nyhet så vi hoppas att du har möjlighet att komma.”

En del av församlingsledningen fick  i förberedande syfte nyheten några månader tidigare, jämte utvalda predikanter från rörelsen ute i landet. Även nyckelpersoner inom svensk kristenhet, har noggrant och metodiskt förberetts för beskedet som många idag har svårt att förstå. Sist i ledet informerades nu alltså de egna församlingsmedlemmarna – efter en väl förberedd predikan, avsedd att ange bakgrunden till beslutet.

Paret Ekmans konvertering är en nyhet som berör en stor del av kristenheten. Aletheia har som bekant för de flesta, följt Ekmans steg mot romersk katolicism sedan år 2007, tidvis under en hel del hån från både medlemmar och ledning i församlingen – men även från annat håll inom kristenheten. Med utgångspunkt i Ulf Ekmans olika artiklar, predikningar, uttalanden och även sammanhang han valt att stödja ekonomiskt – har vi lagt ett mödosamt pussel där sista pusselbiten nu är på plats.

Chock, ilska, sorg, förtvivlan och förvirring är reaktionerna vi får från flera håll, när vi gav några utvalda personer förhandsbeskedet tidigare under helgen. Även från katolskt håll reagerar man.  Vissa var lättade över att Ekmans långa kärleksrelation till Katolska kyrkan äntligen fastställs för öppen ridå, vilket underlättar vid olika samtal. Några gläds över parets beslut att ”gå över floden tibern”

Beskedet nådde oss i slutet av förra veckan via en journalist som ville bekräfta uppgiften, och styrktes även av personer inom rörelsen. Efter noggrant avvägande valde vi slutligen att, trots frestelsen att inte gå händelserna i förväg och skapa panik i leden, genom att publicera nyheten innan dagens gudstjänst.

Ulf Ekman och Livets Ords ledarskap har kategoriskt avvisat Aletheias frågeställningar som konspirationsteorier. Den tidigare huvudpastorn har ofta bemött frågeställningar vi framfört kring tecken på en teologisk ”crossover”, med retoriskt formulerade motfrågor. Sedan har han lagt fram sin vinklade framställning på ett sådant sätt att han lyckats skapa en nidbild av eventuella kritiker, genom att förlöjliga dem tillsammans med deras kritiska frågor [1].

Under nyårskonferensen 2008/2009 kom Ulf Ekman med ett märkligt uttalande, och måhända hade han dagens konvertering i tankarna när han sade följande:

“Pingstdagen var en fullständig överraskning för djävulen. På samma sätt finns det liknande tillfällen som blir fullständiga överraskningar. Och nu ska vi ju inte avslöja det, men jag kan ändå säga så mycket som att det blir en chockeffekt i den Helige Ande och ett kackalorum utan like. 80-talet kommer att vara som en liten bris jämfört med det kackalorum som kommer en bit framåt om de här bitarna kommer samman, och om den här koordinationen kan ske, om den här andliga mognaden kan inträffa /…/ Det kommer att ske, det kommer att ske /…/ det är en mobilisering”. [2]

När tidningen Dagen för ett antal år sedan gjorde en artikelserie om Livets Ord, talade Ekman trivialiserande kring sin egen resa. Kanske gjordes detta för att lugna medlemmarna, med tanke på kritiken som florerade redan då:

”Ni kommer nog få se mig i en del lite udda sammanhang, men bli inte nervösa. Om jag skakar hand med en kardinal kan ju det se konstigt ut: ”Jaha, nu är vi på väg dit”. Men det är inte nödvändigtvis vad det betyder, det betyder ju först och främst att jag träffade den personen.” [3]

Artikeln fortsätter med en del citat av Anders Arborelius, från dennes besök på Livets Ord. Notera vad Robert Ekh säger om de kritiker som frågat sig huruvida Ulf Ekman var på väg att ”böja sitt huvud under påvestolen”:

”Enheten är allt, det är det som är vår stora sorg: att vi inte är ett, fast vi är ett. Vi katoliker är hopplösa, som någon har sagt, för vi säger att enheten inte kan gå förlorad. Jesus har lovat oss enheten och vi tror att vi som katolsk kyrka får förvalta enheten och att påven då är enhetens bärare. Och det blir faktiskt väldigt tydligt i vår tid att även kristna i andra samfund på något sätt ändå ser på påven som en enhetssymbol, även om de inte erkänner hela den verklighet som vi ser i Petrusämbetet. Men en global och medial tid är ju faktiskt väldigt gynnsam för den påvliga uppgiften i världen”, säger Arborelius och tillägger att påven kanske kan få vara en ”enhetsskapande symbolfigur”.

Ulf Ekman kommenterar det inte. Är det ett uttryck för generositet, för att gästen givetvis ska få tala till punkt och att detta inte är en debatt i första hand? Eller håller han med, är han som kritiker påstår på väg att helt ”böja sitt huvud under påvestolen”? Människor reagerar och tolkar olika.

Robert Ekh tycker att svaret är givet.
”In under påvestolen? Självklart inte, det är ett spöke som folk reagerar på.” [3]

Efter att ha följt Ulf Ekmans resa i snart sju år – kan Aletheia idag konstatera att det inte är ett spöke vi sett under årens lopp. Tvärtom är det sanningen som sakta men säkert har uppdagats!

Följdfrågorna är givetvis många. I första hand för alla dem  som kändispastorn lyckats dölja, sin teologiska resa för. En resa som sällan tar mindre en ett decennium, för personer med en protestantisk värdegrund som utgångspunkt.

Livets Ords universitet [LOTS] återuppstår om allt går enligt församlingens planer redan till hösten under ”ekumeniskt flagg”. Detta skulle givetvis underlätta för de nya konvertiterna i rörelsen att fortsätta undervisa. Det skulle även öppna dörren på vid gavel, för den breda kunskapsbank som bland annat Jesuiterna på Newmaninstitutet, har att erbjuda.

Hur rörelsens församlingar i bland annat Ryssland och Ukraina tar nyheten återstår att se. Den nylanserade internationella organisationen; Livets Ord International – samlar senare i veckan ledare från Öst för att informera om Ulf Ekmans beslut att konvertera.

I hopp om att lugna upprivna och förvirrade församlingsmedlemmar, håller Livets Ord ett extrainkallat församlingsmöte imorgon, måndag.

Aletheia återkommer med analyserande artiklar och intervjuer kring dagens historiska händelse. Artikeln uppdateras fortlöpande.

Länkar & relaterat

[1] http://ulfekman.nu/2009/01/14/jassa-ar-livets-ord-pa-vag-mot-rom/

[2] http://andreasglandberger.wordpress.com/2009/01/18/jassa-ulf-ekman-besvarar-kritiken/comment-page-2/

[3] http://www.dagen.se/nyheter/dokument-livets-ord-del-7-ekumeniken/

Katolicismen på Livets Ord får finansiär att avbryta allt samarbete

Aletheias samtal med mångårig medlem i Livets Ord kring församlingens ändrade teologi (Högaktuell! Inspelad så sent som i mitten av oktober 2013)

Över floden Tibern

Ulf Ekman: Lämna det som ni trott på!

Ulf Ekman 2012-04: ”Ett synligt Petrusämbete räddar mänskligheten!”

Ulf Ekman kom ur garderoben under samtal i Rom (Detta klipp har visats snart 14 000 gånger)

Ulf Ekman ytterst tveksam till principen ”Skriften allena”

En katoliks syn på Ulf Ekman

Livets Ords konfirmander får häfte av frimurare!

Ulf Ekmans enhetssträvanden splittrar i Jönköping

Ulf Ekman: Påven ligger bakom pingstväckelsen

Ulf Ekman: Maria – Evigt förblivande jungfru

Fakta Östanbäck Kloster & Livets Ord

Ulf Ekman, mannen som ändrade sin kurs

http://katolsktfonster.se/forum/blogs/bengts_blogg/archive/2011/10/17/ekumenik-engagerar-och-provocerar.aspx

Intervjuer med pastor Sten-Gunnar Hedin och Bengt Malmgren

F.d. lärare på Livets Ord, Christopher Alam, om Ekmans romantiska syn på katolicismen (Detta klipp har visats snart 5000 gånger)

Ulf Ekmans svärfar kritisk till Livets Ords nya linje!

Högaktuell predikoserie: Katolicism kontra evangelikal kristendom

Medias reaktion

http://www.charismamag.com/spirit/church-ministry/19936-ulf-ekman-converts-to-roman-catholicism

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article18508752.ab

http://www.expressen.se/nyheter/ulf-ekman-lamnar-livets-ord–blir-katolik/

http://www.dn.se/debatt/darfor-lamnar-jag-livets-ord-och-blir-katolik/

http://www.unt.se/uppsala/ulf-ekman-blir-katolik-3034180.aspx

http://www.dagen.se/nyheter/ulf-ekman-konverterar-till-katolska-kyrkan/

http://www.varldenidag.se/nyhet/2014/03/09/Paret-Ekman-blir-katoliker-lamnar-Livets-ord/

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/ulf-ekman-lamnar-livets-ord_3343744.svd

http://www.dagen.no/2014/03/09/kristenliv/katolikker/sverige/ulf_ekman/218592

http://www.vl.no/troogkirke/article895314.zrm

http://idag.no/aktuelt-oppslag.php3?ID=23415

http://www.livetsord.se/artiklar/ulf-och-birgitta-ekman-upptas-i-katolska-kyrkan

http://www.svt.se/nyheter/sverige/ulf-ekman-lamnar-livets-ord

http://emanuelkarlsten.se/03/ulf-ekman-blir-katolik-artiondets-kyrkonyhet/

 

=>

Ämne: Aletheia Tankesmedja, Livets Ord/Trosrörelsen, Nya Ekumeniken, NYHETER

Nyckelord: , , , , , , , , , , , , ,

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?