Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

”- En märkbart pressad Ulf Ekman på Livets Ords församlingsmöte”

[DOWNLOAD IN ENGLISH – Office Word]

[DOWNLOAD IN ENGLISH – PDF]

Media relations/Presskontakt: +46 (0)8 400 118 18 / mytwocents@aletheia.se

[TRADITION & TEOLOGI, Livets Ord/Trosrörelsen] Ett antal journalister har ringt med frågan om en rapport från Livets Ords församlingsmöte i går kväll. Vi publicerar en kort rapport från flera säkra källor som önskar förbli anonyma.  Sidan kan komma att uppdateras i hand med trovärdiga vittnesbörd från ”krismötet”.

Enligt våra källor infriades löftet Livets Ords nya pastor signalerat redan i söndags om en större öppenhet i församlingen. Tidigare års kontroll av vilka frågor som tillåts ställas vid församlingsmöten, byttes mot att en mic skickades runt förhållandevis fritt i lokalen. Frågestunden som varade i cirka en och en halv timma fick på grund av församlingens storlek avbrytas innan alla fått komma till tals.

Dem som inte fått sina frågor besvarade, inte hann ställa sina frågor innan mötet avslutades eller önskar förtydligande, erbjöds personliga möten med församlingens ledarskap under kommande veckor.

Församlingsmötet kom att handla mestadels om katolsk tro och lära och Ulf Ekmans förhållningssätt till det gamla sammanhanget och syn på de nya lärorna han nu anammat.

Frågor i avseende församlingens egen syn i en rad teologiska frågor bordläggs till ett nytt möte om två veckor och tilläts inte i någon större utsträckning under kvällen.

En tidigare Livets Ords pastor och missionär pressade bland annat Ekman på frågor om ”Mariadyrkan” och andra mer traditionella katolsk-protestantiska spörsmål.

Så sade en person som var närvarande;

” – Ulf Ekman svarade relativt tydligt på de frågor han ville svara på. På frågan om han innerst inne ändå inte vill att alla konverterar kom inget tydligt svar”

Enligt vittnesmål var det tydligt att Ulf Ekman vissa stunder var märkbart pressad och att Pastor Joakim Lundqvist försök till en större öppenhet i församlingen var en ny erfarenhet för grundaren.

Från mer än ett håll kommer en uppgivenhet fram i samtal både före och efter församlingsmötet kring avsaknaden av en tydlig teologisk tradition i församlingen, då de egna distriktspastorerna under flera år inte kunnat svara tydligt på förhållandevis enkla frågor.

 – Jag vet inte längre vilken gren av kristenheten vi står i, säger en uppgiven mångårig medlem.

Denna måhända viktigaste frågan, kring var nuvarande församlingsledning egentligen står i för tradition idag (d.v.s. tolkningstradition, exempelvis baptistisk, pentekostal, reformert, luthersk o.s.v.) bordlades av förståeliga skäl till ett nytt församlingsmöte om två veckor.

Sistnämnda frågan är givetvis en mycket viktig del för församlingens arbetsro framöver och likaledes viktig för hela kristenhetens relation till församlingen som under årens lopp varit en flitig arrangör av konferenser, seminarium, pastorsutbildning och bibelskola.  Bland annat intresset att skicka pastorer till Livets Ords planerade konferens ”Bygga Kyrka” i maj kan komma att sammankopplas med nya församlingsledningens svar på denna fråga.

Församlingens eget förhållande till den nattvardssyn som påminner om den katolska Ulf Ekman hunnit införa innan sitt avhopp, närmandet till Katolska kyrkans syn på ikoner, krucifix och sakramentala traditioner som färgat församlingen senaste åren samt övriga frågor, flyttas alltså fram två veckor.

Arbetet att landa i en tydlig egen teologisk profil efter Ulf Ekmans avhopp, vars egna värderingar under trettio år alltid varit i symbios med församlingens, kan vi med största säkerhet utgå ifrån tar avsevärt längre tid än två veckor.

Daniel Forslund / Aletheia Blogg & Tankesmedja

Dagen.se:  Ulf Ekman fick stå till svars på extrainkallat församlingsmöte

=>

Ämne: Aletheia Tankesmedja, Livets Ord/Trosrörelsen, Nya Ekumeniken, TRADITION & TEOLOGI

Nyckelord: , , , , , , ,

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?