Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Tommy Dahlman vet numera bättre än Martin Luther?

Tommy_Dahlman2

[OPINION & DEBATT, Kultur & Nöje] Nej, denna post är tyvärr inget aprilskämt! Pingstevangelisten (?), Life Coach:en, inspiratören och Ulf Ekmans inofficiella vapendragare och fanclub-ansvarige, har på kort tid gått från att vara roande till oroande. På senare tid utnyttjar han även Världen idag’s bloggutrymme till att testa lite teologiska utspel, kryddat med antireformatoriska inslag populära i vissa kretsar.

Efter några misslyckade försök att övertyga kristenheten att ostoppbare Ulf Ekman är större än Lewi Pethrus och vår allas andlige Zlatan är det dags att ge sig på självaste Martin Luther. I evangeliet enligt Dahlman är det dags att Sola Scriptura, Solo Christo, Sola Gratia, Sola fide, Soli Deo Gloria omformuleras.

Ur Dahlmans senaste utfall:

När vi som kyrka manifesterar dessa solar gör vi alltså i vår rubriksättning ett misstag, enligt min uppfattning. Att exempelvis hävda Skriften allena så är det en sanning med modifikation.

Vidare:

I samma stund som boken kommer i händerna på en läsare uppstår en tolkning.  Och för att få en rätt förståelse av bokens innehåll behöver jag äga läsförståelse, kunskap eller om du vill ett läroämbete. Så Skriften allena blir en sanning med jämkning. Det vore med andra ord mera rättfärdigt att ta ner skylten Sola Scriptura för att inte anklagas för falsk varudeklaration.

Församlingen United (Malmö) ger Dahlman omedelbara mothugg via den tongivande teologiskt kunnige Jonas Q:

Det här var ju ett intressant inlägg. Du jämför reformationens stridsrop med barnsliga överord. Så talar bara någon som inte har förstått vad reformationen handlade om. Problemen i ditt inlägg är följande: Du verkar inte förstå poängen med de fem solarna överhuvudtaget, du motsäger dig själv och du har faktiskt fel när du påstår att den nicaenska trosbekännelsen inte är polemisk och tillkommen i en tid av konflikt.

De fem solarna. Ingen har påstått att de fem solarna är hela saken, att det inte finns en rik apostolisk teologisk grund som föregår dem. Inte reformatorerna, och ingen annan efter dem heller mig veterligen. Alla reformatorer erkänner de fyra första ekumeniska koncilierna och därmed den apostoliska, den nicaenska, den athanasianska trosbekännelsen samt Kalcedon. Vad solarna primärt handlar om är att ge riktlinjer för vad som är centrum i tron, vad som är ett rent evangelium, och att därmed också dra gränser mot ett falskt evangelium. Nåd allena innebär att Gud frälser oss fritt och för intet, helt utan vår ansträngning. Den sanningen kan aldrig nog betonas också i vår tid. Tron allena betonar att Guds frälsning tas emot endast i tro, inte genom något förmedlande ämbete eller kyrkosystem eller någon gärning. Och så vidare. Solarna står där som markörer vilka hjälper oss att stå fasta i det sanna och rena evangeliet om Guds nåd som frälser förlorade och hopplösa syndare genom Kristus.

Skriften allena handlar om auktoritetsfrågan. Allena i sammanhanget handlar såklart inte om att det inte finns någon läsare. Hur man så gravt kan missförstå denna princip går utöver mitt förstånd. Inte heller betyder det att man läser bibeln i sin ensamhet utan tradition. Det betyder att Skriften är slutgiltig auktoritet och kan korrigera traditioner, påvar och koncilier. Att hävda att solarna ska ”revideras” betyder att man inte värnar om det nådens evangelium som reformatorerna återupptäckte. Det är både felaktigt och farligt.

Något samtal kring Dahlmans önskan att reformera reformatorn gör han tydligt att det inte kommer bli med ”Jag tror inte att jag kommer att svara dig flera gånger eftersom det skulle dominera hela fältet av kommentarer.”

En av Dahlmans starkaste influenser framkommer i twitterflödet   

Dahlman:

”Nu skriver inte Ulf Ekman bara kyrkohistoria igen. Den teologiska kartan skrivs om och utmanar frikyrkans dogmer. Företrädare, träd fram.”

Fast när ledare i United (eller Evangeliska frikyrkan, som nedan) svarar på utmaningen, vill Dahlman själv inte samtala.

Screenshot_2014-04-01-00-29-23

 

I ett annat flöde får inte bara Dahlman, utan även Berggren och Birro en rejäl klapp på huvudet av Ulf Ekman:

Hej Tommy Dahlman, Marcus Birro och Lukas Berggren. Ni är så duktiga!!! Stå på 🙂

Screenshot_2014-04-01-00-05-53

Dahlman går indirekt även mot Världen idag:s tidigare proklamation

Skribenter som Tommy Dahlman rimmar illa med Lukas Berggrens försök att bara för ett par veckor sedan deklarera Världen idag en evangelisk tidning.

”- Vi är en evangelisk, karismatisk tidning. Utifrån den identiteten vill vi verka för enhet mellan alla kristna”.

Så lät det så sent som i mitten av mars i alla fall. Huruvida Lukas uttalande var ett spel för galleriet återstår att se.

Under tiden föreslår jag i alla fall att Lukas Berggren använder sina kontakter på Credo-akademin och skickar Dahlman på en grundkurs i evangelisk tro med Stefan Gustafsson. Tillåt mig tvivla starkt på att Dahlmans tolkning av Luthers fem grundpelare i evangelisk tro håller mer än några timmar.

Skulle Tommys tid inte tillåta att sätta sig vid skolbänken igen tror jag fler än jag skulle uppskatta om han återgår till Life Coaching snarast möjligt.

Over and out

MyTwoCents / Daniel F orslund

Relaterat

Dahlman bör lämna Pingströrelsen!

Svärd tar upp sakfrågan i Dahlmans felrubricerade inlägg i Dagen

Grahn (Dagen) om Dahlman (ViD): ”fullständigt okunnig, på gränsen till ohederlig”

Är det inte konstigt, Tommy Dahlman?

@Tommy Dahlman

Till Dahlman: När blev det fel att säga förlåt?

Marcus Birro (& Dahlman) drar fulla hus överallt

=>

Ämne: Kultur & Nöje, OPINION & DEBATT

Nyckelord:

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?