Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Har du hört talas om organisationen ’Empowered 21’?

[OPINION & DEBATT, Livets Ord/Trosrörelsen, LEDARSKAP]

Om du inte hört talas om denna organisation är du inte ensam. I söndags fick jag ett tips om en broder i Norge som skrivit en artikel om denna organisation jag personligen aldrig någonsin hört talas om. Det är ett nätverk som kallas ’Empowered21’ och består av protestantiska och katolska karismatiska ledare. 

Artikelförfattaren skriver följande:

”Det visar sig alltså att våra högsta ledare inom den pingstkarismatiska hierarkin är organiserade i ett globalt nätverk. Inget märkligt i sig. Men att vanliga karismatiker i Skandinavien inte känner till detta finner jag ytterst förvånansvärt! Hur kan det vara så?”

Hur kommer det sig att denna organisation är så okänd för så många av oss? Artikeln återges med författarens tillstånd.

_______________________________________________________________________________________

E21

Bild

Det var en dag i mars 2014 jag först hörde talas om ”Empowered 21” (eller E21). När jag såg alla stora kända namn som var med, tänkte jag – hur har jag missat det här nätverket? Jag hade aldrig hört talas om det!

Bild1

Ulf Ekman var (är?) trots allt en frontfigur! Han var en av de högsta ledarna för E21! Först frågade jag några av mina närmaste i församlingen Livets Ord om de visste att deras pastor Ulf Ekman, var i ”The global council”. Nätverket verkar ha en vision som i hög grad berör alla pingstkarismatiker. Jag blev förvånad över att inte heller de hade hört talas om E21. Då skickade jag ut en förfrågan till människor i gemenskaper som denna organisation, E21, riktas mot: ”Har du hört talas om Empowered 21?”

Som vanlig lekman med 45 års bakgrund inom pingströrelsen, karismatiska rörelsen (som Sarons Dal), Trosrörelsen (Livets Ord) och från en oberoende kyrka (OKS), känner jag många olika människor. Bland dessa frågade jag nästan100 personer under mars månad, de flesta plus – minus 40 år. ”Har du hört talas om Empowered 21?” De tillfrågade, representerade alla möjliga olika funktioner i sina församlingar. Det fanns lekmän, söndagsskollärare och pingst- och trospastorer (både i Norge och Sverige), lovsångare, hjälptjänster, äldste, chefer för kristna organisationer, – lärda som olärda av alla slag. Inte en enda hade hört talas om Empowered 21! Nej! Utav nästan 100 stycken från det fotfolk som detta borde beröra, var det inte en som hade hört talas om E21!

Bild2

Bildtext: Det finns en tendens att öppenheten (transparens) visas först efter fotfolket i form av insändare och blogg inlägg setter fokus på olika frågor och strömningar. Ska det vara nödvändigt?

Det visar sig alltså att våra högsta ledare inom den pingstkarismatiska hierarkin är organiserade i ett globalt nätverk. Inget märkligt i sig. Men att vanliga karismatiker i Skandinavien inte känner till detta finner jag ytterst förvånansvärt! Hur kan det vara så? Vi talar om stora namn som Kenneth Copeland, Lisa Bevere, Bill Johnson, Reinhard Bonnke, Marilyn Hickey, Ulf Ekman, Charles Whitehead og Oreste Pesare (ICCRs – Vatikanen), Tom Hess, Gordon Roberson (CBN), Billy Wilson (Oral Roberts University), Brian Houston, bara för att nämna några. Sådana ledare är representanter för bl.a. Assamblies of God, Faith movement-USA, C3 churches, Word of Life (Livets Ord), Hillsong, Oral Roberts University, Pentecostal World Fellowship, Russian Church of Evangelical Christians, ICCRS-Vatikane.

Det har sagts att Livets Ord har kommunikationsproblem. Det faktum att ingen av de tillfrågade visste något om detta organiserade nätverk är är helt otroligt i förhållande till den transparens som man borde ha i församlingar av 2014. Många offrar mycket tid och pengar i sådana miljöer, och då bör detta med Empowered21 vara något som absolut är värt att informera församlingsmedlemmar om. Eller vad menar ni pastorer och ledare i Skandinavien? Bland dessa höga herrar i Empowered21, kanske ni hittar någon som är er apostel eller mentor?

Om detta är så stort som både visionen och namnen på dessa invigda apostlar, pastorer och ledare indikerar, ja då angår det i allra högsta grad alla lemmar i Kristi kropp! Efter vad som framkommit angående Ulf Ekmans personliga resa in i katolicism är det mycket lämpligt att vi på gräsrotsnivå efterfrågar vad ledare engagerar sig i, eller hur?

Bild3

Kort tid efter att jag hade upptäckt Ekman så högt upp i organisationen E21, annonserade Ekman den 8.mars att han skulle bli katolik. Jag kollade nyfiket på nätet de följande dagarna för att se om Ulf Ekman fortfarande stod med i ”leadership –Europe Cabinet” i E21, men den sista veckan i mars var han borta från uppdaterade listor för Empowered21. Varför? För att han blivit katolik? Det finns ju andra kända katoliker med i nätverket, som t.ex. ICCRS ledare Oreste Pesare, Charless Whitehead och Matteo Calisi som tidligare varit president för ”the Catholic Fraternity”. Det är konstigt att inte människorna som det angår mest, de enskilda medlemmarna i församlingarna i Skandinavien, inte känner till detta?

Detta är inte ett respektabelt sätt att gå fram på kära ledare. Borde man inte få reda på detta i takt med utvecklingen? Det finns en tendens att öppenheten (transparens) visas först efter fotfolket i form av insändare och blogginlägg sätter fokus på olika frågor och strömningar. Ska det vara nödvändigt? Kanske kan detta vara en av anledningarna till at människor utanför gemenskapen inte direkt springer ner våra kyrkor. Folk är inte dumma.

Kanske speglar det också varför vi som är ”inom kyrkan” inte alltid frimodigt, bjuder med bekanta till våra kyrkor? Vi kanske inte alltid själva ens känner oss 100% övertygad, beträffande till trovärdigheten till dessa ledare…? Nåd är absolut inte av förtjänst, men när vi kommer till förtroende står den i förhållande till trovärdigheten.

Lite om bakgrund för Empowered 21

2006 var det hundra år sedan den historiska händelsen på Azusa Street i Los Angeles i 1906. Då William J. Seymour fick andedopet, och det blev startskottet för den Pingstkarismatiska rörelsen som lever kvar än i dag. I detta sammanhang blev det ett massivt firande av denna händelse. Ledaren för arrangemanget var Billy Wilson från Oral Roberts University. Ut ur detta firande bildades ”Empowered 21” (eller E21), som har utvecklat sig till den mest omfattande ekumeniska nätverk av andefyllda Pingstkarismatiska ledare i vår tid. Den första ”Empowered21Global Congress” hölls i Tulsa, april 2010. Här finns ledare från många olika kyrkosamfund och rörelser. Nätverkets vision är:

”That every person on Earthwould have an authentic encounter with Jesus Christ through the Power and Presence of the Holy Spirit … by Pentecost 2033.”

När vi ser andra kända talare som är med i detta nätverk, ser vi en tydlig tendens till att Livets Ords Europakonferens 2014 (även tidigare år) hämtar talare som är med i E21. För att nämna några:

Mark Rutland 
Charles Whitehead (ICCRS – karismatiska katoliker)
Larry Stockstill
Jentezen Franklin

Europakonferensen 2013:

Mark Conner
Dr. David Yonggi Cho
Anne Christiansen 
Suliasi Kurulo
John och Carol Arnott 

Europakonferensen 2012

Stephan Christiansen
Mark Rutland 
Tommy Barnett
Lisa & John Bevere

Europakonferensen 2011

Suliasi Kurulo 
Jack Hayford –  Medlem i Empowered21 globala råd lederskap, var inbjuden, men kom inte
Reinhard Bonnke var inbjuden, men kom inte. Suzette Hattingh kom istället

Europakonferensen 2010

Ron Luce, Medlem i Empowered21 globala rådets ledarskap
John Bevere

Europakonferensen 2009

Mark Conner 
Suliasi Kurulo
Charles Whitehead
Kong Hee

Europakonferensen 2008

Kong Hee 
Phil Pringle 
Matthew Barnett 

Till sist en kuriositet. På bilden nedan ser vi att Anders Gerdmar från Livets Ord också har varit en av ”scholars” tillsammans med Matteo Calisi – ”the Catholic Fraternity”

Bild4

T. Steen, Oslo, 14.05.04

Läs mer: http://www.grace-is-enough.com/

=>

Ämne: Ledarskap, Livets Ord/Trosrörelsen, OPINION & DEBATT

Nyckelord: , , , , , , , , ,

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?