Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Mötestips 4/6 och 7/6 – Missa inte!

Uppdatering 2017-05-27

Onsdag 4 juni: Behövs en reformation? Romersk-katolsk och evangelikal teologi i dialog: Seminariedag och idéskrift

Alla som tillhör Jesus Kristus är ett i honom. Samtidigt har den kyrka som Jesus grundade varit splittrad i olika grenar och med olika övertygelser sedan tidigt i den kristna rörelsens historia. Den blev radikalt tydlig 1054 i brottet mellan den östliga (den ortodoxa) och den västliga (den romersk-katolska) kyrkan och i brytningen inom den västliga kyrkan vid reformationen på 1500-talet. Historiskt är det relationen mellan den romersk-katolska och den evangeliska kyrkan som haft störst betydelse här i Sverige.

Även om det finns mycket som förenar katolskt och evangeliskt troende, som en gemensam bekännelse till Gud som treenig och Jesus som sann Gud och sann människa, går det avgörande skiljelinjer. Vilka är dessa? Hur ser kristna från olika traditioner på varandras olikheterna? Vad är inte förhandlingsbart i evangelisk kristen tro? Vilken betydelse har reformationen idag?

Tid: Onsdag 4 juni kl 13:30-17:30

Plats: Café Utsikten, Rehnsgatan 20 6tr, Stockholm (T-Rådmansgatan)

Medverkande: Joel Halldorf (teolog och kyrkohistoriker THS), Stefan Gustavsson (generalsekreterare Svenska Evangeliska Alliansen), Magnus Persson (pastor United) , Ulf Jonsson (jesuitpater och chefredaktör för kulturtidskriften Signum), Elisabeth Sandlund (opinionsredaktör Dagen).

Arrangör: Svenska Evangeliska Alliansen och Dagen
Övrigt: Fika finns till självkostnadspris
Anmälan: event@sea.nu

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

kyrkofäder-mystiker-och-evangelium

LÖRDAGEN 7 juni: Kyrkofäder, mystiker och evangelium

Citykyrkan Stockholm Seminarium och bönesamling med Christer Svensson 

Välkommen till ett seminarium och bönesamling med Christer Svensson, författare till boken Kyrkofäder, mystiker och evangelium.

Lördagen den 7 juni 2014 kl. 10.30

10.30 fika i Citykonditoriet i Citykyrkan Stockholm Adolf Fredriks kyrkogata 10 3 trappor

11.00 samling i mahognysalen 2 trappor

Boken Kyrkofäder, mystiker och evangelium vill teckna en översikt av mötet mellan det kristna och det grekiska i kyrkohistorien. Men framför allt vill den visa på behovet av att vi som kristna i dag blir tydliga i så avgörande teman för tron som uppenbarelse, människosyn, frälsning, gudsbild och Jesu roll. I dag bejakas tankelinjer från de mer grekiskt influerade kyrkofäderna och mystikerna av så framstående andliga vägledare bland oss som Peter Halldorf, Martin Lönnebo och Wilfrid Stinissen. I detta föds frågor – viktiga frågor. Christer Svensson har sina rötter i småländska Ljungby. Efter studier vid Örebro Missionsskola och Örebro Universitet arbetar han sedan år 2000 som lärare i Angered. Han är bosatt i Hammarkullen, gift med Heléne och med i en pionjärförsamling

Jag har med stor behållning läst Christer Svenssons bok och känner tacksamhet över att han gjort sig besväret att ge en så pedagogisk och grundlig analys av den moderna mystikens rötter. Jag hoppas den blir läst av många och får bidra till en större vakenhet och tydlighet omkring korsets evangelium.”
Roland Hellsten

Se även Christer Svensson debattartikel i Dagen: Folkväckelsens stugvärme saknas

=>

Ämne: Övrigt, Pålysning

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?