Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Intervju med Joel Sjöberg efter temadagen ’Enhet under påven?’

Enhet maj

[TRADITION & TEOLOGI, NYA EKUMENIKEN]

Lördagen den 24 maj arrangerade Sjöbergs Förlag en temadag med temat ’Enhet under påven?’. Huvudtalare denna dag var författaren och journalisten Tomas Dixon, som själv har en bakgrund som katolik och således besitter nödvändig kunskap och erfarenhet för att kunna samtala kring de olika frågeställningar som togs upp denna dag.

Dixon har författat flera böcker som berör aktuella teman i kristenheten, varav boken med samma titel som temadagen troligen är den mest kända. Korskyrkan i Uppsala hade hyrt ut lokalerna till denna begivenhet men var för övrigt inte involverade på något sätt i arrangemanget.

2014-05-26 22.07.57

Tomas Dixon undervisar

Inte mot katoliker

Den som kom dit med en förhoppning om att detta skulle vara en proklamation mot allt den katolska kyrkan står för blev säkert besviken. Tomas Dixon målade ingen bild av katolska kyrkan som den monstruösa skökan vi läser om i Uppenbarelseboken, utan tvärtemot pekade han på en väg framåt och hur vi skall förhålla oss till både katolska läror och katoliker. För mig personligen var det oerhört givande att lyssna till en person som kunde peka på en gångbar väg, istället för att endast slå ner på det man anser vara fel.

Uppskattat

De personer jag samtalade med under dagen verkade uppskatta arrangemanget. Man kan med fördel göra om detta under hösten då temperaturen är svalare och stranden inte lockar lika mycket. Kanske det även finns potential att utveckla en sådan här dag vidare, något jag skall samtala med arrangören om. Det finns ett behov att tillägna sig kunskap om både katolska kyrkan och skeendet i svensk kristenhet, speciellt efter att både kända och okända frikyrkoprofiler i senare tid valt att konvertera, något som till en viss grad skakat om den svenska frikyrkan. Det hela avslutades med ett kort vittnesbörd av Stanley Sjöberg som hade tagit turen från Stockholm till vår vackra stad.

Joel Sjöberg

När kvällen gick mot sitt slut och lokalen var tömd, gjorde Aletheia en ganska spontan intervju med Joel Sjöberg. Både undertecknad och Joel var trötta efter en lång och intensiv dag, Joel som arrangör och jag som filmare av föredragen. Frågorna formulerades snabbt och man kan säkerligen se på oss att vi längtade efter en god natts sömn.

Varsågod:

Joel Sjöberg är en person jag gärna vill lyfta fram som en fantastisk resurs i svensk frikyrklighet genom det han gör via sitt förlag. Stöd honom genom att köpa böcker och det han har att erbjuda. Hoppas du liksom jag känner hans hjärta för Jesus i denna korta och mycket enkla intervju.

/Andréas Glandberger
Aletheia Blogg & Tankesmedja

=>

Ämne: Nya Ekumeniken, TRADITION & TEOLOGI

Nyckelord: , , , , , , , , , , , , , , ,

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?