Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Välkommen till möte med Björn Donobauer torsd 19/6

Bjorn_Donobauer

[Övrigt, Pålysning] Varmt välkommen till bibelstudium/webb-TV inspelning med Björn Donobauer denna torsdag (19/6) kl 18:30 – ca 20:00

Plats: Affinity’s konferenslokal

Adress: Sigurdsgatan 31, Västerås (bredvid tågstation)

Ämne: ”Israels karta [ur ett profetiskt perspektiv, Red. Anm.]”

Kostnad: Frivillig avgift

Fika: Kaffe, Te och kolhydrater i någon form serveras givetvis

OBS!:  P.g.a. begränsade sittplatser är vi tacksamma om du/ni föranmäler er (ej bindande) på mytwocents@aletheia.se eller 08 400 118 18. 

Mer om ämnet: En gränsöverskridande blottläggning av sambandet mellan de två ’dokument’ som Gud gett oss till visdom och insikt’

Nya testamentet förutsätter en bred kunskap i det förra testamentet. 70-80% av NT är bara begripligt om dess information är känd och begripen. Jesus själv, och apostlarna är eniga: ’Allt vad som fordom är skrivet är skrivet till vår undervisning..som har ändens tid inpå oss.’

Gud har valt en plätt på jorden för att där förlägga hela det dramas mittpunkt som hela världen omfattas av och lider av. Den plätten omfattar en unik serie geografiska och topografiska data som ingår i det som ’fordom är nedtecknat’. ’Beit lehem’ är ett brödhus som ibland står tomt..
’Jordan’ kommer av ’yara’= falla. Alla floder faller, bara Jordan heter det.. Döda havet.. varför? Och framför allt: när? För att inte säga: hur länge? Hur stabilt är Olivberget?

Skrifterna hanteras i modern kristenhet som en legolåda med licens att bygga som om den vore en samling fristående meningar utan plan tanke eller sammanhang. Det är den inte.. det är en samling vittnesbörd ingivna av Samme Ande från Genesis till Revelation..  förlusten av denna insikt förvandlar frälsningshistorien till predikotexter, där ena söndagen saknar samband med nästa.

Låter man skriften vara en helhet och ett sammanhängande dokument och ger viss uppmärksamhet åt detaljerna framträder en fysisk karta med en tydlig parallell till den andliga karta som tecknas i samma skrifter.  Skapelsen och skriften är nämligen två dokument som ömsesidigt förstärker varandra i sin samstämmighet. Båda verkligheterna fragmenteras till stor förlust för all undervisning, på båda sidor om tro/vetenskaps diket.

Jesu pedagogik var sparvens, liljans och den guldmyntbärande fiskens pedagogik. Alla hävdar att Jesus var lärare och mästare och rabbi. Få om ens några anammar hans pedagogik. Logik? Mindblow skulle jag hävda. Ett litet bidrag till att välta tillbaka båten på rätt köl är detta visuellt konkreta föredrag. Toppen av ett epistemologiskt isberg.

Teddy Donobauer

=>

Ämne: Övrigt, Pålysning

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?