Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Hur var det nu igen med Ulf Ekman?

U & BE påven 9 april

Foto: Catholic Herald

[OPINION & DEBATT, LIVETS ORD/TROSRÖRELSEN, NYA EKUMENIKEN, LEDARSKAP]

Som alla vet lämnade Ulf och Birgitta Ekman Livets Ord för att i maj upptas i den romersk-katolska kyrkan. Den tidigare grundaren och huvudpastorn för Uppsalaförsamlingen hade under lång tid sakta men säkert tagit avstånd från såväl reformationen och sina egna doktriner, något som upprört en hel del människor.

Har han egentligen lämnat?

Ekmans exit från Livets Ord var välregisserat både på hemmaplan och medialt, och intrycket många fick var att han nu lämnade sitt uppdrag som pastor och därmed också avslutade utöva inflytande över de människor han en gång varit herde över.

Ulf Ekman avslutade även sitt formella medlemskap i församlingen och gjorde det klart i diverse intervjuer att han efter sin konversion inte längre kunde dela nattvardsbord med församlingen i Uppsala. Med sitt tydliga avståndstagande till både reformationen och evangelisk biblisk lära, borde det väl vara enkelt att sätta streck för ett fortsatt inflytande då ett sådant utifrån logiska slutsatser strider mot det Livets Ord så tydligt uttalat att man är – en evangelisk, karismatisk församling:

”När det gäller framtiden för församlingen Livets Ord, hela vårt arbete och dess inriktning kommer vi fortsatt att sträva efter en starkare enhet med hela övriga Kristi Kropp, men gör detta utifrån en tydlig identitet som en evangelisk, karismatisk församling. Det är vi och det förblir vi, säger Joakim Lundqvist.” (Källa: Livets Ord)

Så enkelt är det inte tyvärr. Mitt intryck är att Ekman fortsätter utöva inflytande över såväl medlemmar som ledning i Livets Ord, men framtiden får utvisa huruvida detta eventuellt är ett faktum eller ej.

Ekman reseledare under årets Israelresa

Under årets resa till Israel som församlingen nyligen arrangerade delades ledarskapet mellan Livets Ords egna ledare och ”pastor Ulf Ekman”. Fortfarande omtalas han som ”pastor Ulf” av många, något som indikerar att både respekten och överlåtelsen fortfarande finns kvar. Visst får man ha respekt för honom som den person han är, men det är ett osunt tecken att Ekman fortfarande får lov att utöva makt utifrån sitt ämbete som pastor. Just hans avståndstagande till centrala bibliska läror som han per automatik lämnat i och med sin konversion, är något medlemmar i Livets Ord bör fråga sig huruvida de önskar att Ekman ska kunna utöva inflytande i en församling som uttalat är en evangelisk -karismatisk sådan.

Ulf i Israel 2014

Ekman undervisar under årets Israelresa.
Källa: Instagram

Tar ledningen för lätt på det som hänt?

Enligt källor Aletheia kontaktats av lär Ulf Ekman besökt Livets Ord för några veckor sedan. En medlem i församlingen gick då fram och frågade honom vad han gjorde där, varpå Ekman påstås ha sagt: ”- Jag är här för att bygga broar.

En medlem uttryckte frustration över att ledningen verkar ta allt för lätt på vårens stora och omskakande händelser. Ett intryck vi har är att flera anser att man inte så lätt kan glömma det som varit och storma vidare med visioner och häftiga arrangemang, utan att man måste göra ett  rejält djupdyk och ett grovarbete. För den yngre generationen är det säkert enklare att göra detta, men de med några år på nacken anser att ledningen alltså inte visar att de verkligen förstår hur allvarligt läget är.

Diskussioner på Facebook.

I en grupp på Facebook diskuteras Livets Ord med jämna mellanrum av både medlemmar och andra. Tonen är i stort sett väldigt fin trots den till tider skarpa kritik som riktas mot ledningen i Uppsalaförsamlingen, men hos medlemmarna som inte är positiva till både det som hänt och delar av det som pågår i församlingen märker man en sorg. I ett inlägg daterat 2 juli uppmärksammas det faktum att Ulf Ekman fortfarande står som ansvarig utgivare för tidskriften Keryx och därigenom har ännu en kanal att kunna föra fram sin katolska tro. Även Keryx’ redaktör, Henrik Engholm, har konverterat till katolska kyrkan, något som för en del inte är helt oproblematiskt med bakgrund i att det är Livets Ord som ger ut tidskriften.

I och med det senaste numret är det dock bestämt att Ulf Ekman lämnar posten som ansvarig utgivare för Keryx. I gruppen på Facebook har förlagschefen gett uttryck för att det i och med Ekmans avgång kan bli aktuellt med en evaluering huruvida församlingen skall ge ut en tidskrift som är så pass bred teologiskt som Keryx faktiskt är. Det är moget att komma med ett sådant erkännande även om en del säkerligen anser att det är en självklar sak.

Livets Ord har alltså definierat sig som en evangelisk, karismatisk församling, och för den som följt Keryx under ett antal år kan denna definition vara svår att förstå med bakgrund i den katolska teologi som förs fram i tidskriften. Livets Ords huvudpastor påpekar dock i en intervju med tidningen Världen idag att ”inte en tidning som är normerande för Livets ords teologi.” Det vore alltså en relativt enkel sak att sluta utge Keryx då får vi anta.

Fler ’brobryggare’ på årets Europakonferens

Även om Ekman inte deltar som talare på årets Europakonferens finns det andra där som delvis fyller den funktion han säger sig vilja ha. Charles Whitehead är ett återkommande namn hos Livets Ord och tillika en personlig vän till paret Ekman. Whitehead är katolik och är en framträdande person inom den karismatiska rörelsen inom katolska kyrkan. Han är säkert en inspirerande och sympatisk person att lyssna till, men med bakgrund i de dramatiska händelserna som skakat om Uppsalaförsamlingen är det på sätt och vis märkligt att man inte väljer att tona ned de katolska influenserna.

När man känner till de signifikanta skillnaderna mellan katolsk och evangelisk kristendom, samt den antireformatoriska inställning Ulf Ekman* och katolska kyrkan har, är det som sagt märkligt att ledningen i Livets Ords församling inte har någon som helst finkänsla för sina oroade och besvikna medlemmar. Flera vi talat med har gett uttryck för att de är osäkra på sin egen framtid i sin egen församling på grund av ledarskapets ageranden.

*Ekman beklagar reformationen på ett tydligt sätt i sin bok ’Andliga rötter’ som fortfarande säljs i mediabutiken på Livets Ord

Flera på väg att lämna församlingen?

Undertecknad har fått en förståelse av att ett antal medlemmar är så besvikna, frustrerade och ledsna över församlingens delvisa utveckling samt ledningens frånvaro av förståelse och hantering av det som hänt och vad som borde göras, att de funderar på att lämna församlingen. Det är en tråkig och felaktig utveckling som med tanke på situationens allvar borde få ledningen att verkligen ta den tid som behövs och inte skynda iväg framåt mot nya visioner och mål.

Det är som sagt tidigare inget fel i vare sig visioner eller mål, men när skräpet under mattan från 30 års ’städande’ fortfarande ligger kvar finns det en legitimitet i den kritik som man hör från medlemmar. Det är kritik som jag upplever kommer från deras hjärtan och av sådan art att den är väl värd att ta till sig.

Mitt ödmjuka tips till ledningen är att ta ett steg tillbaka och inte accelerera i ett tempo som långt ifrån alla känner sig bekväma med. Det är bättre att skynda långsamt.

 

Andréas Glandberger
Aletheia Blogg & Tankesmedja

Logga Aletheia_se

=>

Ämne: OPINION & DEBATT

Nyckelord: , , , , , , , , , , , , ,

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?