Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Åtta insamlade miljoner – fortfarande inget bygglov

[Politik, Ekonomi, Samhälle / Livets Ord/Trosrörelsen]

idrottshall2

Närmare ett halvår efter att större delen av startkapitalet för Livets Ords idrottshall samlats in, saknas både förhandsbesked och bygglov för anläggningen.

De ursprungliga planerna var att inleda byggprojektet redan hösten 2013. Byggplanerna har sedan lagts på is i omgångar.

När Aletheia tillfrågar kontoret för samhällsutveckling/bygglov i Uppsala kring huruvida begäran om förhandsbesked eller bygglovsanmälan inkommit, hittar de inget alls i området.

Flera nya idrottshallar planerade i Uppsala

Mycket pekar på att Uppsala-församlingen inte är ensamma om planer att bygga idrottshall. Liknande projekt pågår i Uppsala vilket kan komma att konkurrera med församlingens planer att hyra ut hallen.

Joakim Lundqvists enhetsprojekt

Pastor Lundqvist som fick axla huvudansvaret för själavårdandet efter grundarens avhopp i början på året, behöver enligt flera personer med kopplingar till församlingen nu något som förenar församlingen. Något som skiftar fokus från de utmaningar den nytillträdde pastorn ställdes inför.

Avsaknaden av bygglov verkar inte bekymra nya ledarskapet. De insamlade medlen kommenterar han så här:

” – En församling som samlar in åtta miljoner som en direkt investering i nästa generation – det är en församling man är stolt över att vara pastor i, säger Joakim Lundqvist.”

Flera personer både inom och utanför församlingen ifrågasätter dock lämpligheten i att samla in mångmiljonbelopp, utan mer konkreta förberedelser.

Ännu större byggprojekt på gång?

Enligt säkra källor skall projektet kommunen ännu inte delgivits utökas ytterligare och göras till ett långt större projekt än det som ursprungligen presenterats för församlingsmedlemmarna.

Ett lämpligt tillfälle att sälja in radikala förändringar i projektet vore givetvis under pastor Lundqvists programförklaring i slutet av Europakonferensen.

=>

Ämne: Livets Ord/Trosrörelsen, Politik, Ekonomi & Samhälle

Nyckelord: , ,

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?