Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Varför så negativt inställd till socialism?

[OPINION & DEBATT, Politik, Ekonomi & Samhälle]

Socialism

Denna post är i sin helhet saxad från kommentarsfältet på denna post och återgiven i sin helhet med kommentatorns (R. Enqvist) godkännande.

Ibland får jag frågan varför jag är så negativt inställd till socialismen. Låt mig få några minuter av dig så ska jag förklara så gott jag kan.

Ärligt och uppriktigt är jag 100 % övertygad om att Vänsterblocket kan fatta bra och mindre bra sakpolitiska beslut. Jag är lika övertygad om att Alliansen också kan fatta bra och mindre bra sakpolitiska beslut.

Summan av alla dessa beslut bestämmer ett partis inriktning, en ideologisk inriktning. Om man tar Alliansens alla beslut under fyra år och jämför med Socialisternas fyra år av beslut blir riktningen åt varsitt håll, diametralt.

Det bästa sättet att bedöma en ideologi är att skärskåda dess;

• Människosyn
• Synen på förhållandet mellan individ och stat

Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiets ledare, gav ett tydligt exempel på socialismens människosyn när han debatterade med entreprenören Dan Olofsson i Dagens Industri, (www.di.se/artiklar/2014/7/31/debatt-ett-fornedrande-svar/). Utan att övertolka Jonas Sjöstedts svar säger han att Dan Olofsson i egenskap av företagsbyggare och kapitalist är en ond människa medan socialister är goda människor. Socialismen tror inte gott om människan. Socialismen tror att individen mår bäst av att styras av kollektivet som fattar gemensamma beslut. Individen kan helt enkelt inte fatta egna beslut, bra beslut. Därmed är också socialismens syn på förhållandet mellan stat och individ knepig. Individen är till för staten. Staten är, per definition, ledd av en socialistisk regering. Sverige leddes av denna doktrin under åren 1932-1976, utan avbrott.

Icke-socialistisk människosyn är precis tvärtom. Den tror att människan är kapabel att styra sitt eget liv. Kapabel att fatta egna beslut, bra beslut. Förhållandet mellan stat och individ blir att staten är till för individen. Staten ska bygga ett ramverk, förutsättningar för var och en att bygga sig ett gott liv, efter sina drömmar, efter sina förutsättningar och efter den insats man gör.

Socialismen vill skapa 100 % rättvisa, 100 % jämlikhet och 100 % klasslöshet. Detta sätt att se på samhället har ägt rum i historien förr. Sovjetunionen byggdes på denna doktrin och landet kollapsade efter 70 år av vanstyre. Mao, det är ingen lyckad modell. Rättvisa, jämlikhet och klasslöshet sedd genom socialistiska glasögon är att du och jag och alla andra ÄR och SKA VARA 100 % LIKA. Den idén är dömd på förhand att misslyckas precis som Gudruns idé om att könen inte existerar och i den mån dem gör det finns det numera tre kön.

Om du röstar på de rödgröna ger du din röst till en människosyn som sätter staten före individen. Kollektivet för den egna människan. Och en kedja blir inte starkare än dess svagaste länk. I denna kontext blir den kollektiva nivån, på allt, den lägsta. Så fungerar människan som inte är fri.

Om du röstar på ett ickesocialistiskt alternativ ger du din röst till en människosyn som sätter individen först, före kollektivet och före staten. Du ger din röst på en människosyn som tror gott om individen, individen som utforskar sin passion, tränar på sina gåvor och talanger och skänker glädje åt sig själv och åt sina medmänniskor. Så fungerar en fri människa.

Därför är jag helt övertygad att socialismen har ett inbyggt systemfel. Hur bra än de sakpolitiska besluten kan låta så blir färdriktningen av dessa beslut ofria människor.

T.ex. att låta riskkapitalbolag härja fritt som ägare i t.ex. skolans värld har visat sig vara inte helt lyckat. Det har även Alliansen upptäckt och jobbar för en regeländring. Vänstern vill förbjuda vinstdrivande företag i välfärdssektorn. De vill styra eftersom människor som Dan Olofsson är onda och (S)taten är god.

Löfven, Sjöstedt och Fridolin är en extremt dålig kombination som regering för dig och mig.

I dagarna lanserar riksdagsvalets två huvudalternativ sina valmanifest. Glöm för en sekund kronor och ören, miljarder och löften.

Alliansens valmanifest är: de vill skapa förutsättningar så att ALLA INDIVIDER i Sverige ska kunna bygga sig ett gott liv. Ett samhälle bestående av FRIA individer kommer att på sikt omfamna hela Sverige även de som av olika skäl inte kan eller orkar bygga sitt eget liv.

Socialisternas valmanifest är: återta MAKTEN ÖVER INDIVIDEN. Den socialistiska Staten ska äga kontrollen över Sveriges ALLA INDIVIDER. Alla ska vara LIKA, alla ska ha det LIKA, alla ska TÄNKA LIKA. Ett sådant samhälle kommer på sikt att gå under. Klasskillnaderna kommer att öka på ett för samhället och individen oönskat sätt. Vi har många exempel i vårt närområde.

R Enqvist

=>

Ämne: OPINION & DEBATT

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?