Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Ett allvarsord om Sverige – del 2 av 4

Islamophobia[OPINION & DEBATT]

Islamofobi?

Av Daniel S. Del 2 av 4

l centrum av debatten om invandringen står ofta islam eftersom de flesta av de invandrare som nu kommer till Sverige är muslimer och uppträder på ett sätt som är väldigt främmande för svenskar. Medan vi i Sverige har fått vänja oss vid att det är tillåtet att inte bara kritisera utan även häda kristen tro hur mycket som helst i vårt land, så avfärdas idag märkligt nog minsta kritik av islam med anklagelser av rasism och islamofobi.

Problemet med islam är unikt, eftersom islam inte bara handlar om en religion utan även om ett totalitärt politiskt system. De flesta svenska politiker och beslutsfattare är okunniga om detta. Eller rättare sagt: de vill inte känna till detta. Det stör deras blåögda multikulturalism.

Den största muslimska rörelsen i världen idag är det Muslimska Brödraskapet. Deras grundare Hassan Al Banna sa: ”Det ligger i islams natur att dominera, inte att domineras, att implementera dess lagar i alla nationer och utvidga dess makt över hela jorden.”[1]

Kamal Helbawy, som är en ledare inom det Muslimska Brödraskapet från lndonesien, gjorde 1992 följande ut- talande: ”Denna religion som kallas islam skall styra hela universum. Den ska styra över alla livets områden, men inte styras av andra.”[2]

Muslimska Brödraskapets främste talesman idag heter Yousef Qaradawi. Qaradawi är känd för många extrema uttalanden bl a om judar och homosexuella. Omar Mus- tafa, som är ordförande i Muslimska Förbundet i Sverige och som inbjudit Qaradawi till Sverige, beskriver honom som muslimernas påve. Så här har Qaradawi uttalat sig om det som idag sker i Sverige och Västvärlden:

”Det vi strävar efter är att erövra genom da’wa [muslimsk på- tryckning och mission]. Vi kommer att erövra Europa, vi kommer att erövra Amerika. lnte genom svärdet utan genom da’wa.”[3]

Muslimska förbundet

Till da’wa hör att utnyttja västvärldens demokratiska system för att systematiskt införa islams dominans och totala diktatur. Detta är Qaradawis och Muslimska Brödraskapets målsättning. Libyens förre diktator Gaddafi, sa att inom 25 år kommer Europa att vara muslimskt utan att det behöver erövras genom krig.

Vid ett toppmöte för några år sedan bland det Muslimska Brödraskapet i USA gjordes följande uttalande: ”Vi strider mot våra fiender med ett vänligt leende. Bedra! Kamouflera! Låtsas att du går åt ett håll medan du går åt motsatt håll. Politik precis som krig handlar om att bedra.”[4] Lafif Lakhdar, som är en europeisk muslimsk expert, säger: ”Västerlänningar behöver känna till att för islamister är det tillåtet att ljuga om det gagnar deras syften.”[5]

De flesta journalister och politiker i Sverige idag vill inte känna till detta, utan slukar ofta okritiskt i stort sett allt som muslimska ledare säger, medan kritik av islam tystas med anklagelser av islamofobi. Den gemensamma nämnaren för islam och marxistiska multikulturalister är deras hat mot kristen tro och västerländska värderingar. lslams öppna opposition och förföljelse av kristen tro passar dessa journalisters och politikers fördomar som hand i handske. Därför förenar sig idag kommunister med islamister, trots deras djupgående ideologiska olikheter, i ett uppror mot Gud precis som det står i den andra psalmen: ”furstarna rådslår med varandra mot HERREN och hans Smorde: ’Låt oss slita sönder deras band och kasta av oss repen.'” (Ps 2:3)

Upproret mot Gud och hans Smorde gör politiker, journalister och akademiker häpnadsväckande blinda för det förtryck som islam representerar. Det gör dem inte bara blinda utan även oerhört ologiska. Man föraktar och förlöjligar kristna som tror på trohet inom äktenskapet, men uppmanar till tolerans mot en religion som halshugger och stenar t.o.m. offren för äktenskapsbrott. En predikant som predikar mot homosexualitet idag i Sverige ställs inför rätta och riskerar fängelse. En präst som vill hjälpa homosexuella att byta livsstil, blir avstängd. Men en ledare inom en muslimsk rörelse där man vill döda alla homosexuella har inga problem i dagens Sverige att sitta som riksdagsman i Riksdagen.[6]

Man fördömer människor som moraliserar, men solidariserar sig med en religion där man pryglar kvinnor som inte klär sig striktare än nunnor. Man föraktar helnykterister, men tycker det är fel att kritisera en religion där man pryglar sådana som dricker en öl. Man betonar de kristna korstågens barbari för tusen år sedan, men ser mellan fingrarna på islam vars företrädare idag mördar, lemlästar, halshugger, spränger i småbitar och stympar hundratals människor varenda vecka [7]. Predikanter som undervisar att kvinnan ska underordna sig sin man anses i bästa fall vara efter sin tid, men man försvarar med näbbar och klor en religion där man lär männen att misshandla sina fruar.

Varför så mycket våld?

Muslimer upplopp Paris

Det våld som idag utbreder sig i invandrartäta områden i allt fler svenska städer är ingen tillfällighet som beror på arbetslöshet, brist på ungdomsgårdar eller svensk rasism. Utvecklingen följer ett exakt förutsägbart mönster som förekommer och har förekommit genom hela historien där islam utbreder sig. l boken Slavery, Terrorism and Islam: The Historical Roots and Contemporary Threat, som utkom 2005 har Dr. Peter Hammond kartlagt islams påverkan på ett samhälle genom att studera exempel från olika länder i världen. Detta är hans slutsatser:

Så länge som den muslimska befolkningen är runt 1% kommer de att utgöra en fredsälskande minoritet utan att hota någon. De kommer att framställas i media som en säregen minoritetsgrupp som berikar samhället. När de ökar till över 2% börjar de värva anhängare från andra minoriteter och missanpassade, speciellt i fängelser och bland gatugäng.

Från 5% börjar de kräva oproportionerliga rättigheter i förhållande till sin andel av befolkningen, som t ex: halal kött, huvudbonader i offentliga sammanhang och sharia lagstiftning inom sina egna ”kolonier”. (Sverige har idag drygt 5 % muslimer, eller närmare 600 000. Det innebär att det skett en fördubbling på enbart 14 år och ökningen sker idag med ännu större fart. Vid folkräkningen 1930 uppgav 15 personer i Sverige att de var muslimer.)

När muslimerna uppnått 10% av befolkningen, vilket man har gjort i flera större städer idag i Sverige och Europa, börjar de använda laglöshet och våld för att klaga över sina förhållanden och skapa fruktan genom exempelvis bilbränder, stenkastning och våldtäkter. Alla handlingar som anses kränkande för muslimer kommer att mötas av upplopp och hot.

När muslimerna uppnått 20% av befolkningen kan man förvänta sig otäcka våldsupplopp, bildandet av militanta jihadgrupper, sporadiska mord och pyromanbränder av kyrkor och synagogor. Exempel: Etiopien (Vi är snart där i Europa!)

Vid över 40% förekommer utbredda massakrer på civila och ständiga terrorattacker och strider mellan beväpnade terrorgrupper. Exempel: Bosnien, Tchad, Libanon.

Från 60% kan man förvänta sig ohejdad förföljelse av otrogna och andra religioner, sporadiska folkmord, sharialagstiftning och jizya skatter mot de otrogna. Exempel: Albanien, Malaysia, Qatar, Sudan.

Över 80% kan man räkna med statligt organiserade folk- mord och utrensningar. Exempel: Bangladesh, Egypten, Gaza, lndonesien, lran, lraq, Jordanien, Marocko, Pakis- tan, Palestinska Myndigheten, Syrien, Tadzjikistan, Turkiet, Förenade Arabemiraten.

Vid 100% inträffar ’Dar-es-Salaam’ – ”Fredens Hus”. Blir det fred nu eftersom alla är muslimer? Nej! Muslimerna börjar nu döda varandra av olika orsaker. Exempel: Afgha- nistan, Saudiarabien, Somalia, Jemen.

Den muslimska terroristorganisationen Al Shabab, som har kopplingar till Al Qaida, stod bakom den fruktans- värda terroristattacken mot köpcentret i Nairobi, Kenya i september 2013, då 67 personer mördades och över 200 skadades. Dawn Perlmutter från Middle East Forum räknas som en av de främsta experterna i världen idag på ritualmord och religiöst våld. Han beskriver denna terroristattack i artikeln ’Jihadist Ritual Murder & Mutilation at the Mall’:

”Dessa terrorister frågade människor i varuhuset om de var muslimer eller kristna. Svarade de att de var muslimer fick de leva, var de däremot kristna sköts de på fläcken. Andra våldtogs, torterades, halshöggs, styckades eller kastrerades. De stack ut ögonen på sina offer, högg av fingrar och hängde upp kropparna på krokar i taket. En läkare rapporterade, ”Terroristerna plockade ut ögon, öron, näsor. Fingrar klipptes av med tänger, näsor likaså. De vässade handen till en penna och bad offren skriva sitt namn med blodet. De drev in knivar i kroppen på ett barn.””

På morgonnyheterna den 1 oktober 2013, berättade Sveriges Radio om en somalier med svenskt medborgarskap som deltagit i strider i Afrika i just denna terroristorganisation Al Shabab och blivit tillfångatagen. Somaliern hade skrivit ett snyftbrev hem till sin bror i Sverige som lästes upp i nyheterna i P1. l brevet klagade denne terrorist över att han under förhör fått flera örfilar och hotats med tortyr innan han ”tvingats till en bekännelse” och sedan överlämnats till den amerikanska underrättelsetjänsten ClA. Nu vädjade hans advokat i Sverige till UD om hjälp för denne svenske medborgare som blivit så illa behandlad. På nyheterna i Sveriges Radio lät det som om det handlade om en självuppoffrande hjälte i en välgörenhetsorganisation.

Frågan är hur länge det dröjer innan invandrare knutna till Al Shabab eller någon liknande muslimsk terroristorganisation kommer att slå till mot ett köpcenter i Sverige på samma sätt som man gjorde i Nairobi då 67 människor mördades.

Nairobi terror

Det har blivit allt vanligare på senare år att muslimska invandrare i Europa och USA beger sig till Syrien, lraq och andra oroshärdar i Afrika och Asien för att strida med terroristgrupper som lslamska Staten (lS), Al Shabab och Al Qaida. Säpo varnar för denna utveckling, då dessa kom- mer att återvända till Sverige kraftigt radikaliserade och tränade för terrorism och gerillakrigföring.

Storbritanniens inrikesminister Theresa May har nyligen meddelat att i de fall det är möjligt kommer muslimska ’brittiska’ jihadkrigare framöver inte att släppas tillbaka in i Storbritannien när de återvänder från Syrien, utan istället fråntas sina brittiska medborgarskap. l Sverige har emellertid Fredrik Reinfeld förklarat att ett sådant beslut är inte aktuellt angående återvändande svenskar som stridit för lslamska Staten, Al Qaida eller Al Shabab.

l en artikel på DN Debatt däremot skrev i december, 2013 Yasir Al-Sayed lssa, en nätaktivist med syrisk invandrar- bakgrund, att Säpo bör ändra sin inställning från att göra riskbedömningar kring ”dessa frustrerade ungdomars” återkomst till Sverige,till att låta dem bli fritidsledare och öppna någon form av ungdomsgårdar för dem där de möts med ”uppmuntran” att ”bygga nya broar”.

Det finns idag hundratals invandrare i Sverige med muslimsk bakgrund som sympatiserar med lslamska Staten. En del av dem är även politiskt aktiva. Nyligen uppdagades att en förtroendevald politiker för Socialdemokraterna i Filipstad sympatiserade med lslamska Staten. Han valde sedan att avgå. Socialdemokraterna själva var noggranna med att betona att avgången av denna lS anhängare var ett frivilligt beslut av honom själv och inget som partiet krävde.

Enligt färska undersökningar sympatiserar idag var sjätte fransman med lslamska Staten! Nyligen uppdagades det att den lS terrorist som inför TV kameror utförde den bestialiska avrättningen av den amerikanske journalisten James Foley i lrak, var tidigare en populär discjockey i London. lS terroristerna som begår folkmord på kristna och andra minoriteter i lrak utgör idag idoler och förebilder för mängder av muslimska invandrande ungdomar i Europa. l Tyskland förklarar polisen nyligen att det enbart är en tidsfråga innan lS anhängare som återvänt från lraq kommer att slå till med liknande dåd i Tyskland. Läget i Sverige är säkert inte bättre.

Det är både oförsvarligt och oansvarigt att avfärda allt detta med islamofobi. Frågan är: kommer Sveriges politiker att vakna upp innan det är för sent?

Nästa del: Valet 2014

Fotnoter

[1] Jihad in America: The Grand Deception (Steven Emer- son, 2012) 3:25.

[2] ibid. 11:24.

[3] ibid. 12:40.

[4] ibid. 32:50

[5] ibid. 1:20.

[6] Se information nedan om Moderaternas Abdirizak Waberi. (se även detta. Utgivarens anm.)

[7] http://www.thereligionofpeace.com/

=>

Ämne: OPINION & DEBATT

Nyckelord: , , , , , , , , , , , , ,

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?