Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Ett allvarsord om Sverige – del 3 av 4

Val 2014 partierna

[OPINION & DEBATT]

Hur bör man rösta i valet 2014?

Av Daniel S.

När det gäller frågan om hur man bör rösta politiskt så är det viktigt att ha klart för sig att det inte finns något perfekt politiskt parti. Med det sagt, så behöver det också sägas att det enda svenska politiska parti som idag står upp mot det antikristliga angreppet mot vårt land via islamisering och multikultur är Sverigedemokraterna (SD).

ldag smutskastas SD ofta hårt från kristet håll, vilket gjort många kristna tveksamma till partiet. Medan det många gånger är acceptabelt att företräda de mest extrema vänsterorganisationer och muslimska terroristorganisationer, utmålas däremot sverigedemokrater oftast som rasister som det tycks vara tillåtet att bekämpa med vilka medel som helst. Det är därför viktigt med en saklig information om vad partiet egentligen står för.

För det första, behöver det fastslås att även om man kan hitta inslag av nynazism i SDs upprinnelse, så är SD idag definitivt inte ett nazistiskt parti. lngen av dagens ledare inom SD var dock involverade i partiet vid den tiden och partiet har idag antagit en policy av nolltolerans mot våld, rasism och all form av totalitär och odemokratisk ideologi. lnget politiskt parti är rent från fördomar och det finns säkert människor med rasistiska och främlingsfientliga uppfattningar som både röstar på SD och är aktiva inom partiet på lokalplanet.

Men att använda nazist- eller fascistkortet mot SD som parti är helt felaktigt. Nationalism och fascism är två olika saker. Det mest utmärkande draget för fascism liksom nazism är att de förespråkar odemokratiska metoder och våld. Politiskt våld ökar idag i Sverige på ett mycket oroväckande sätt. Polisens hotbild visar att faran finns primärt från vänsterhåll, inte från extremister på högerkanten och absolut inte från SD. lnget annat politiskt parti har utsatts för mer politiskt våld än SD. SD är ett helt demokratiskt parti som tar avstånd från all form av politiskt våld faktiskt mer radikalt än något annat politiskt riksdagsparti idag i Sverige.

För det andra, är SD inte ett rasistiskt eller invandrarfientligt politiskt parti. Man förespråkar inte alls ett stopp för all invandring till Sverige som även kristna ledare ibland felaktigt påstår. En stor del av SD’s medlemmar utgörs av invandrare. SD vill däremot minska den extrema och destruktiva invandringen till Sverige som mångkulturalisterna förespråkar, ner till en genomsnittlig europeisk nivå. SD har i princip samma politiska uppfattning i invandrarfrågan som i stort sett alla politiska partier i Sverige hade före Olof Palme.

SD arbetar för att minska antalet aborter i Sverige och har lagt fram flera lagförslag om detta sedan de kommit in i riksdagen. SD var de enda som röstade mot förslaget om slopad samvetsfrihet för vårdanställda angående med- verkan i aborter, vilket strider mot en EU-konvention. KD valde att lägga ner sina röster hellre än att rösta med SD.

SD är det enda partiet som vill sänka abortgränsen från nuvarande 18 veckor till 12 veckor. KD’s ordförande Göran Hägglund har klart sagt ifrån att dagens abortlagstiftning är bra som den är och ska inte ändras. Kampen mot denna abortlag var en gång i tiden en av huvudorsakerna till att KD bildades. Företrädare för organisationen Ja till Livet är inte längre välkomna att driva sin politik i KD eftersom den strider mot partiprogrammet.

SD står frimodigt upp för Mellanösterns enda demokrati lsrael. SD var det enda partiet i riksdagen som röstade mot förslaget att uppgradera PLO’s status i Sverige till ambassadnivå.

SD värnar om familjen och vill prioritera den. Det är det enda partiet som på allvar vågar stå upp mot den militanta feminismen, vilken idag har ersatt vänsterns kamp mot klassamhället med kampen mot kärnfamiljen. SD’s riksdagskvinna Margareta Larsson har sagt: ”Sverige behöver en fredstid för att lappa ihop sina krigsskadade efter feministernas skoningslösa härjande, och där man ges tid att sörja de barn, kvinnor och män som dukat under i det svenska könskriget.”

SD är det enda partiet i Sverige som vågar varna för faran med den militanta islamismen. Den nya ekumeniken med dess falska enhet under påven har tystat många som idag borde vara profetröster i vårt land i denna fråga. Det är idag i Sverige som det står i Jesaja:

”Väktarna är alla blinda, de märker ingenting. Stumma hundar är de, som inte kan skälla, de ligger och dåsar, de älskar att sova.” (Jes 56:10)

SD vill värna om ett gott samarbete mellan Europas nationer men vänder sig mot EU’s överstatlighet. Detta är en sund politik enligt riktlinjerna i Guds ord, som talar om att Gud skapat nationerna och varnar för den överstatlighet som antikrist kommer att införa.

SD är faktiskt det enda politiska partiet i Riksdagen som konsekvent tar avstånd från politiskt våld. De är med andra ord det enda helt icke-fascistiska politiska partiet i Riksdagen. Alla de övriga partierna säger också att de tar avstånd från politiskt våld, men i praktiken är de alla, inklusive KD, tragiskt inkonsekventa på detta område eftersom de samtidigt ställer upp i manifestationer liknande den som hölls i Stockholmsförorten Kärrtorp den 22 december, 2013, vilken arrangerades av vänsterextrema organisationer som hyllar politiskt våld och även förde fram detta budskap under själva manifestationen.

Enligt en opinionsundersökning gjord av Novus hösten 2013, anser det svenska folket att SD har Sveriges bästa invandringspolitik[1]. Ändå är det framför allt denna politik som gör att media och politiker anklagar SD för rasism och gör allt för att utesluta dem ur den politiska processen.

När detta är sagt så, är det viktigt att påpeka att SD inte är ett kristet parti. Det är ett nationalistiskt parti som värnar om Sveriges kristna kulturarv. Somliga vill framställa detta som att det därmed är ett antikristligt parti. Det är precis tvärtom.

De som väljer att rösta på andra partier än SD, behöver ställa krav på sina respektive partier att deras politik ändras på dessa viktiga frågor eller att de ändrar sin odemokratiska inställning mot SD. Sunt politiskt kurage innebär att man måste kunna samarbeta i sakfrågor som är gemensamma, annars sviker man sina väljare.

Partiledare

Stefan Löfven. Annie Lööf. Åsa Romson. Gustav Fridolin. Jan Björklund. Jimmie Åkesson, Fredrik Reinfeldt, Jonas Sjöstedt och Göran Hägglund. Foto: TT.

Vi måste ta vårt ansvar

Det är viktigt att kristna vaknar upp och förstår att det mångkulturella samhället utgör en del av den yttersta tidens antikristliga avfall och uppror mot Gud. Den som inte står upp och protesterar mot denna kulturmarxistiska framtidsvision blir därmed delaktig i detta avfall. Vi är skyldiga att inte bara be utan även ta vårt politiska ansvar i ett demokratiskt land och göra så mycket vi kan mot ondskan. Jeremia skrev till de fångna i Babylon:

”Så säger HERREN Sebaot, Israels Gud, till alla de fångar som jag har låtit föra bort från Jerusalem till Babel: Bygg hus och bo i dem, plantera trädgårdar och ät deras frukt. Tag er hustrur och föd söner och döttrar, tag hustrur åt era söner och gift bort era döttrar, så att de föder söner och döttrar. Föröka er där och bli inte färre. Och sök den stads bästa dit jag har fört er i fångenskap och be för den till HERREN. När det går väl för den, går det också väl för er.” (Jer 29:4-7 fet stil tillagt)

Att söka den stads bästa där vi bor inkluderar att vi engagerar oss politiskt. Kan Sverige snart förlora sin frihet om vi inte gör något? Absolut! Vi är redan snubblande nära. En stor del av SD’s väljare är invandrare som känner igen varningssignalerna från diktaturerna och religionsförföljelserna i de länder de kommer ifrån. Men fler svenskar måste vakna upp innan det är för sent. Vi behöver be för vårt land och vi behöver även ta vårt politiska ansvar och rösta utifrån riktlinjerna i Guds Ord som det står i Jeremia.

Vi kan inte hindra all invandring av muslimer till Sverige och det föreslår inte heller Sverigedemokraterna. Men Sveriges beslutsfattare har skyldighet att försvara vårt lands frihet genom att skapa lagar som kan begränsa militanta och odemokratiska rörelser från att utbreda sig innan det är för sent.

l en demokrati är det en självklarhet att det måste vara olagligt att vara involverad i eller ha samröre med terroristorganisationer. Sådana personer måste naturligtvis också vägras asyl. ldag beviljas även identitetslösa asyl. Det är med andra ord fritt fram även för terrorister att komma in i Sverige. Allt de behöver göra är att slänga sina identitetshandlingar om de haft några. Bortkastade lD handlingar hittades nyligen på Malmö Central. Vi kan inte fortsätta att blunda för denna fara bakom självklarheter om alla människors lika värde och allas lika rättigheter, osv. Det är oansvarigt. Detta handlar varken om rasism eller främlingsfientlighet utan om sunt förnuft. Paulus skrev om människor som inte ger ära åt Gud och fruktar honom:

”De påstod att de var visa, men de blev dårar.” (Rom 1:22) Dårskapen sitter i högsätet i dagens avkristnade Sverige när det gäller invandrarfrågan.

Det måste också bli olagligt att propagera för att införa odemokratiska sharia lagar (muslimsk lagstiftning) i Sverige, som t ex dödsstraff för att lämna islam, dödsstraff för homosexuella, hedersmord på familjemedlemmar, extra beskattning för icke-muslimer, osv. Dessa lagar utgör en del av islam och det finns idag politiker i Sveriges Riksdag som ser detta som önskvärt för vårt land. Ett exempel är Moderaternas riksdagsman Abdirizak Waberi som är företrädare för det Muslimska Brödraskapet i Europa bl.a. i egenskap av vice ordförande i FlOE (Federation of lslamic Organisations in Europe). Han sitter idag i Riksdagens för- svarsutskott som ansvarar för militära frågor, samhällets krisberedskap och landets säkerhet!

Under Waberis tid som rektor för den muslimska Rösmosseskolan i Göteborg grep polisen i november 2010 en man som hade gömt sig i friskolans moské misstänkt för att ha planerat ett terrorattentat mot Östra Nordstan i Göteborg under lördags-shoppingen med dess myller av människor.

Även om vi har religionsfrihet i Sverige kan vi absolut inte acceptera sharialagar om vi samtidigt vill behålla vår frihet. ldag vägrar politiker ofta att diskutera dessa frågor och de som ställer dem blir avfärdade och mobbade som islamofober.

Slutligen måste det också bli förbjudet för diktaturländer som Saudiarabien och Qatar att finansiera moskébyggen i Sverige. Så länge det är förbjudet att bygga kyrkor i deras länder måste det vara förbjudet för dem att bygga moskéer i Sverige. Vem som helst kan räkna ut det som även muslimer själva säger, att de som finansierar moskébyggena också har makt att ställa krav på hur de leds och vad som ska predikas där och därmed påverka vårt land.

Saudiarabien bygger idag moskéer över hela västvärlden där man ser till att det propageras för den militanta och fanatiska Whahabismen som sprider hat mot Väst och alla som inte är muslimer. Det borde vara självklart att sådant måste bli olagligt. Whahabismen som är allierad med Muslimska Brödraskapet gav upphov till Al Qaida.

Sista delen: Finns det hopp för Sverige?

Fotnoter

[1] http://www.novus.se/nyheter/2013.aspx

=>

Ämne: OPINION & DEBATT

Nyckelord: , , , , , , , ,

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?