Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

I kväll nytt år – men inte vilket år som helst

I kväll vid skymningen startar Basunhögtiden för detta år. Den inleder ett nytt mycket speciellt år, i alla fall menar den Jesustroende rabbinen Jonathan Cahn det. Jonathan fick ett mycket starkt tilltal från Gud i samband med händelserna den 11 september. Händelserna som utspelar sig i samband med 9/11 och därefter är som tagna direkt ur Jesaja kapitel 9, där Israel inte tar Guds varning på allvar och det slutade med den gången med nordrikets fall. När Jonathan Cahn satte sig ner och skrev en bok om sina upptäckter om parallellerna mellan 11 september och Jesaja 9, hamnade boken på den profana tidningen New York Times best seller lista och stannade där i 100 veckor!

Om du inte känner till innehållet i boken The Harbinger kan du se videopredikan nedan, som är riktigt omskakande (när den kommer igång efter några minuter introduktion).

.

Även efter att boken skrevs så har händelserna fortsatt att bekräfta innehållet. Förlaget har så klart legat på och velat ha en uppföljare till boken, men Jonathan Cahn har inte velat skriva något förrän han känner Guds ledning. När han i somras började skriva på vad han trodde skulle bli en liten broschyr med en fortsättning, öppnade Gud kranarna och det strömmade fram flera hundra sidor, och blev till boken ”The mystery of the Shemitah – the 3000 year old mystery.”

Den nya boken knyter an till hur sabbatsåret (Shemitah) som var menat som en välsignelse för Israel, som blev till de när de vände sig från Gud. Ekonomer har länge kliat sig i huvudet och undrat varför så många krascher inträffar i september/oktober. Jonathan Cahn har upptäckt ett märkligt mönster. Vid grundandet av USA överlämnades landet i Guds, genom en högtidlig ceremoni. Parallellen till Israels förbund med Gud är inte långt borta. Nu verkar det som om USA följer Israels mönster genom att också drabbas av domar vart sjunde år.

USA som land har gått från att ha varit en nation överlämnad till Gud, till att allt mer avvika från Guds väg. I takt med denna utveckling har också mönstret blivit allt tydligare. 100% av de ekonomiska krascherna som inträffat efter andra världskriget har infallit i samband med Shemitah-årets höjdpunkt.

.

Mer detaljer hittar du i nättidningen World Net Daily  och i videon nedan.

Shemitah-året som börjar i kväll i och med Basunhögtidens start och får sin kulmen vid Basunhögtiden nästa år, kopplar även väl till sambandet med blodmånarna som Mark Biltz har upptäckt. Shemitah-året infaller samtidigt med blodmånarna och nya förebud har redan inträffat vid den första blodmånen.

Kan samma mönster ha betydelse för när vedermödan börjar? Efter en period på sju sabbatsår följer ett jubelår, som är ett super-sabbatsår. På samma sätt kan jubelåret vändas till en super-dom. Om så bör vedermödan börja direkt efter en sådan sju-års-cykel.

.

Om detta stämmer står vi inför ett år av dom, som gradvis stegras och kulminerar den 14 september 2015 (Basunhögtiden). Sedan kan den avlösas av vedermödan. Att hela världen redan nu är på bristningsgränsen är uppenbart för dem som är någorlunda vakna. Det skulle inte förvåna mig det minsta om både Jonathan Cahn och Mark Biltz får helt rätt, det verkar sannerligen stämma i vår tid.

Innan någon säger att om detta kan vi inget veta för att Herrens dag ska komma som en tjuv om natten (1 Thess 5:2), så vill jag påminna om att bara de som lever i mörkret ska bli överraskade, som det står i den bortglömda versen 1 Thess 5:4.

Men ni, bröder, lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv.

Det finns bara en väg som är säker framöver, i dessa extrema tider. Det är att vandra med Gud. Och det handlar om att vända om, söka honom och följa honom. Och inte att försöka hitta ursäkter för att göra så lite som möjligt och leva som jag själv tycker är bekvämt.

Gott nytt år och blås i alla basuner….
/Alias

=>

Ämne: Ändens tid

Nyckelord: , , ,

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?