Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Ett allvarsord om Sverige – del 4 av 4

Sverige2

Skärmdump Google

[OPINION & DEBATT]

Finns det hopp för Sverige?

Av Daniel S.

Mer än en expert har varnat för att Sverige snart kommer att bli det första muslimlandet i västra Europa. Vi kan bara se hur det är i dagens muslimländer för att få en aning om vad det skulle innebära av förtryck, våld och ofrihet för vårt land.

Det kommer att krävas ett mäktigt ingripande från Gud för att vända på utvecklingen. Men då måste vi förstå att det som har hänt och det som pågår just nu i Sverige beror på att vi har vänt Gud ryggen. Detta är den grundläggande orsaken!

Fram till 1952 var det fortfarande obligatoriskt för alla barn i skolan att lära sig sjunga i Kungssången: ”Du himlens Herre, med oss var, som förr du med oss varit har… Och låt din ande vila än utöver nordanland!” Hela Sverige bad med andra ord till Gud om hans välsignelse över vårt land! Alla skolbarn fick lära sig psalmverser utantill varje vecka. Korset i vår flagga talar sitt tydliga språk om vårt kristna arv.

ldag har denna gudsfruktan försvunnit från Sverige. Det är inte bara Sverige utan framför allt Sveriges kristenhet som har övergivit Gud och hans ord! Kvar finns idag i stora drag enbart det som Dietrich Bonhoeffer under nazitidens Tyskland kallade för ”billig nåd”. Missionsbefallningen handlar inte bara om att predika evangeliet! Den handlar om att göra folk till lärjungar som lär sig att hålla allt vad Jesus befallt.

Ska det bli en förändring måste vi omvända oss på djupet annars är det mycket snart ute med vårt land. Sverige kommer i så fall inte att bli den första nationen i historien som gått under och försvunnit. Det står i Daniel:

”Jag vände då mitt ansikte till Herren Gud med ivrig bön och åkallan och fastade i säck och aska. Jag bad till HERREN, min Gud, och bekände: ”O Herre, du store Gud som inger fruktan, du som bevarar förbund och nåd mot dem som älskar dig och håller dina bud. Vi har syndat och gjort orätt varit ogudaktiga och upproriska. Vi har vänt oss bort från dina bud och föreskrifter.”” (Dan 9:3-5 fet stil tillagt)

Även om det som Bibeln säger om antikrists kommande är oundvikligt ska vi inte ta för givet att han kommer att ta full kontroll över alla länder i världen. Åtminstone inte i lika hög grad. Vi är skyldiga att vi gör allt vi kan för att begränsa hans framfart även om det innebär att vi måste ge våra liv som martyrer. Vi måste som kristna omvända oss på djupet från all feghet.

Jesus sa om platser som vägrade ta emot de budbärare han sände ut:

”Jag säger er att på den dagen skall det bli drägligare för Sodom än för den staden. Ve dig, Korasin! Ve dig, Betsaida! Ty om de kraftgärningar som har utförts i er hade gjorts i Tyrus och Sidon, skulle de för länge sedan ha ångrat sig och suttit i säck och aska. Men så skall det också vid domen bli drägligare för Tyrus och Sidon än för er. Och du, Kapernaum, skall väl du upphöjas till himlen? Nej, ner i helvetet skall du fara.” (Luk 10:12- 15)

Här kan vi se att olika orter kommer på domens dag att få olika straff beroende på hur mycket de har syndat mot Gud. Sodom dömdes av Gud på grund av sin själviskhet och ondska, men Jesus säger att det finns städer som en dag kommer att dömas ändå hårdare än Sodom. Därför måste vi kämpa mot all ondska så mycket vi kan och så länge vi kan. Vi får aldrig ge upp! ”Ni är jordens salt. Men om saltet förlorar sin sälta, hur skall man då göra det salt igen? Det duger bara till att kastas ut och trampas ner av människor.” (Matt 5:13)

Om vi vaknar upp och omvänder oss kan Sverige bli en föregångare och välsignelse för resten av Europa. Det står i Jesaja:

”Sjung till HERREN en ny sång, sjung hans lov från jordens ände, ni som far på havet och allt som finns i det, ni havsländer med era invånare. Ge HERREN ära, förkunna hans lov i havsländerna.” (Jes 42:10,12)

Detta ord gäller Sverige. Sverige ligger vid ”jordens ände” och vi är ett av de länder som Bibeln beskriver som ”havsländerna”. Det står: ”sjung hans lov från jordens ände. ni havsländer med era invånare. Ge HERREN ära, förkunna hans lov i havsländerna.” Det är denna vision vi behöver ha för Sveriges framtid.

Vi behöver omvända oss till Gud och be för Sverige!

Daniel S, september, 2014

=>

Ämne: OPINION & DEBATT

Nyckelord: , , , , ,

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?