Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Liberalare teologi når även Katolska Kyrkan

[NYHETER, Utrikes, TRADITION & TEOLOGI]

Det blir allt tydligare att påve Franciskus (Jorge Mario Bergoglio) menar allvar med ambitionen att reformera den Katolska Kyrkan. Konservativa krafter inom kyrkan har allt sedan Franciskus tillträdde velat tona ner signaler som indikerar en liberalare teologi i frågor om skilsmässa, omgifte, homosexualitet bland katoliker och mycket annat.

Redan i september överraskade Franciskus världen med att viga ”syndfulla par” enligt kyrkans tidigare traditioner och denna månad fortsätter Vatikanen att orsaka höjda ögonbryn runt om i världen.

”Katolska präster ska inte vägra döpa barn som föds och växer upp i homosexuella familjer.”

Det var budskapet när ett antal biskopar tog upp ämnet till diskussion under den pågående familjesynoden i Rom.

Vem som sa vad är oklart, eftersom överläggningarna pågår bakom stängda dörrar. Vatikanens talesperson kunde dock berätta att man har diskuterat situationen för de barn som växer upp med samkönade föräldrar. Särskilt en av biskoparna pläderade för att kyrkan inte ska stänga dörren för de barn som redan befinner sig i en svår sits.[1]

Det råder ingen tvekan om att stora ändringar i kyrkans tolkningstradition är en svår process. Ej heller att det finns ett brett spektrum åsikter bland kyrkans ledarskap.

Dock krävs ett medvetet blundande att inte se tonväxlingen mellan den förre konservative påve  Benedictus XVI (Joseph Alois Ratzinger) och nuvarande ledare.

De nya tongångar som nu kablas ut från Vatikanen var otänkbart bara för något decennium sedan.

Pådrivande faktor finnes många åsikter om. Kanske har katolikerna själva bästa svaren på de förändringar kyrkan står inför. Men en akut brist på präster i många länder kan vara en bidragande orsak. Kyrkans önskan att få större utrymme i politik och samhälle globalt, en annan.

Vatikanstaten – Europas sista absoluta monarki och världens minsta land, kan för sin egen överlevnads skull tvingas fortsätta liberaliseringsprocessen som inleddes vid andra Vatikankonciliet.

För de som sökt sig till Katolska Kyrkan i en tid då ”sökarvänlig kristendom”  vattnat ut många protestantiska kyrkor och samfund till oigenkännlighet kommer dessa förändringar bli en besvikelse.

Om reformisterna lyckas.

Daniel ”My Two Cents” F orslund

Relaterat på aletheia.se:

Tidigare poster om påven

Katolicism

Charisma News (USA): Vatican Document Makes Dramatic Tone Shift Over Homosexuals

(Katolska) Signum: Familjesynoden prövar nya tankesätt

=>

Ämne: NYHETER, TRADITION & TEOLOGI, UTRIKES

Nyckelord: , , , , , , ,

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?