Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Livets Ord förklarar uppgifterna i årsredovisningen kring de insamlade pengarna till ny sporthall

10896887_10152975097046226_5947665272357707609_n

Livets Ords nya sporthall
Illustration: Joakim Lundqvist på Facebook

[Livets Ord/Trosrörelsen]

I en kommentar i en gammal artikel från 2012 på Aletheia kring Livets Ords satsning på en ny sporthall, skriver medlemmen David Smeds att av de 8 insamlade miljonerna har Livets Ord använt 5 miljoner till löpande kostnader i verksamheten.

Smeds baserar detta på siffror i bokslutet för 2013/2014, och även för ett otränat bokslutsöga kunde det se ut att Smeds hade rätt i sin analys. Skulle detta medföra riktighet vore det allvarligt om insamlade medel som öronmärkts den nya sporthallen gått till helt andra ändamål, och då hade församlingen ännu en gång kunna stått inför en förtroendekris.

David Smeds skrev följande i sin kommentar som adresseras till Fredrik Lundqvist, Jonathan Ekman och Joakim Lundqvist:

”Glad för den nya öppenheten skriver jag detta.

Joakim presenterade ett förstorat projekt, i finalmötet på Europakonferensen, med kommersiella lokaler, bostäder, ny skola, dvs ett helt nytt kvarter framför kristallen. Detta projekt kräver att Uppsala kommun går med på en ny detaljplan. Detta skulle ta flera år, och innebär att sporthallen inte kan byggas på många år. Fredrik försäkrade att alla insamlade 8 miljoner finns kvar. Varifrån fick du den informationen? Jag har nu gått igenom bokslutet per 30 juni 2014 och där fanns bara 3 miljoner kvar. Man har använt 5 miljoner för att finansiera löpande kostnader i verksamheten.
Det kommer aldrig att byggas någon sporthall pga att pengarna idag är helt förbrukade. Det sista halvåret dvs det som slutar 31 dec 2014 är löpande underskott och minskade likvider ca 6,5 miljoner om Jonathan lyckats med sin strama budget.

Paulus förbjöd kaptenen att lämna skeppet vid skeppsbrottet i Malta. Jag skulle ha förbjudit kaptenen Jonathan Ekman att lämna rodret just vid denna tidpunkt när vi knappt kan betala januarilönerna, om styrelsen valt att fråga mig.

I februari ställer Livets Ord i praktiken in sina betalningar, om inte Handelsbanken beviljar akuta krislån, vilket de inte kan göra förrän de sett ett periodbokslut per 31 december och en realistisk budget. Styrelsen beviljade 13,5 miljoner till sig själva mitt uppe i krisen. Sen har de under galgen erkänt att beslutet var olagligt och därför avsagt sig de extra livstida inkomstgarantierna.

Ni har lovat en ny öppenhet från ledningens sida. Berätta nu sanningen att de insamlade sporthallspengarna nu är förbrukade, om ni menar allvar. MVH”

1085114_10151831421622664_624964088_o (1)

Fredrik Lundqvist, Livets Ord.
Används med tillstånd

Med bakgrund i ovanstående träffade jag idag Fredrik Lundqvist från Livets Ord för att samtala om det som framkom i David Smeds kommentar. Efter en genomgång av bokslutet för 2013/2014 var vi överens att det för ett otränat öga gick att tolka som nämnt i Smeds kommentar, och att redovisningen av just de ekonomiska avsättningarna för idrottshallen kunde ha formulerats tydligare.

De insamlade pengarna till den nya sporthallen finns kvar och är fortfarande öronmärkta projektet. Då andra medlemmar hört av sig till församlingens ekonomiavdelning i samma ärende som det Smeds anfört, fick jag ta del i ett e-postsvar där de olika siffrorna förklaras. När jag nu fått försäkringar från officiellt håll inom Livets Ord att dessa pengar finns kvar och kommer användas till sitt tilltänkta ändamål, vill jag med detta bidra till att onödiga rykten och spekulationer inte sprids.

Här under finns svaret från en av församlingens ekonomer angående uppgifterna i bokslutet för 2013/2014:

”Det stämmer att 3 010 i not 9 är avsättning av gåvor till Idrottshallen. Däremot är det inte årets avsättning utan föregående års avsättning (12/13 års vinstdisposition). Årets avsättning är en del av vinstdispositionen som står längst ner i förvaltningsberättelsen på sida 4. Av de 3 469 som avsätts totalt är 2 738 till Idrottshallen.

Om jag gör en uppställning över enbart Idrottshallen ser det ut så här:

Avsättning 120701 (efter verkställd vinstdisp): 1 580 000 (vilket alltså är en del av 1 836)
Vinstdisposition 130630 (verkställd 130701): 3 010 000
Vinstdisposition 140630 (verkställd 140701): 2 738 000
Totalt avsatt till Idrottshallen per 140701: 7 328 000

Utöver dessa 7 328 tkr finns 525 tkr på LOIF´s konto (bidrag från Svenska Riksidrottsförbundet) vilket får oss upp till 7 853 tkr. Sedan har vi en plan för ett antal företagare som lovat att under det här året sponsra med resterande för att komma över 8 mkr.”

Andréas Glandberger
Aletheia Blogg & Tankesmedja
Logga-Aletheia

=>

Ämne: Livets Ord/Trosrörelsen

Nyckelord: , ,

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?