Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Sverige – ett paradis för värvning av- och bas för IS-krigare

[OPINION & DEBATT, Politik, Ekonomi & Samhälle]

IS

Kommunalrådet Rasmus Persson (C) har lyft frågan om hur man ska ta emot unga män som stridit utomlands, och hans förslag har fått stor uppmärksamhet. [1] Foto: Okänd fotograf, google

Örebro kommun har hjälpt unga män som har stridit utomlands att få praktikjobb när de kommit tillbaka. Till exempel gäller det en man som nyligen stupade när han stred för Islamiska staten, rapporterar SVT:s Tvärsnytt.

Om unga örebroare som har stridit för IS ska hjälpas till jobb när de återkommer har debatterats intensivt de senaste dagarna efter kommunalrådet Rasmus Perssons (C) utspel om hur återvändarna ska kunna få stöd av kommunen. Nu visar det sig att några unga män som stridit redan har fått praktikjobb av kommunen.

Man tar sig för pannan. Det förefaller inte finns några gränser för svenska politikers naivitet och inkompetens. Även på andra håll i landet talas det om olika former av stödinsatser för återvändande IS-terrorister i form av psykologisk hjälp med sina upplevelser.

Efter massiv kritik förefaller den blåögde kommunalrådet i Örebro ha backat något men problematiken återfinns ända upp på regeringsnivå. Vi har idag en regering som med ena handen stödjer jihad-terrorister i Israel både ekonomiskt (dina skattepengar) och genom ett förhastat erkännande av en stat som ännu inte finns. Med andra handen ämnar de försöka bekämpa ”samma andas barn” på hemmaplan, inledningsvis med terapi. Suck.

Bristande insikt om den reella faran med Islam(ism) finner vi ända in i kristenheten, som Stefan Swärds vänstermanifest nyligen vittnade om.

Sverige saknar juridiska verktyg för kraftfullt agerande i den uppkomna situationen. 

Detta framkom redan 2013 i rapporten ”Förebyggande av våldsbejakande extremism i tredjeland” (M Ranstorp)

Ur ovan rapport:

Terrorismens konsekvenser tvingar ofta polis och säkerhetstjänst att agera i ett tidigt skede för att undvika risken för oskyldiga offer. Det finns i vissa fall en inbyggd konflikt i att förhindra terroristbrott i ett tidigt skede och att samtidigt inhämta tillräckligt med bevis för en fällande dom.

I några av de länder som studerats i denna rapport används mer repressiva juridiska verktyg för att bemöta reseproblematiken. I Tyskland finns exempelvis möjligheten att beslagta pass, införa reserestriktioner eller att regelbundet behöva besöka en polisstation vid starka misstankar om att en person är på väg att lämna landet för att genomgå terrorismträning eller strida utomlands.

I vissa EU-länder finns även möjligheten att återkalla medborgarskap på terrorrelaterade grunder. Det har till exempel nyligen skett i Storbritannien vilket omöjliggjort för brittiska utländska stridande att återvända till Storbritannien från en konfliktzon.

Utöver detta finns det exempelvis i Tyskland möjlighet att utvisa utländska extremister som reser in i landet. I Storbritannien finns lagstiftning som kriminaliserar både innehav av propagandamaterial och terrorismmanualer och även förhärligande av terrorism.

vidare;

Till skillnad mot många andra länder har Sverige inte haft en nationell strategi mot radikalisering. Det finns både fördelar och nackdelar med det. En fördel är att genom exempelvis denna studie kunna belysa hur andra länder utformat strategier och
åtgärder och om dessa kan ses som adekvata. Även om många åtgärder i andra länder fortfarande är relativt nya finns möjligheten för Sverige att dra lärdomar och inspireras från andra länders framgångsrika åtgärder.

Rapporten nämner också i förbifarten att SÄPO känner till ett 40 tal svenskar som strider för Islamistiska terrorgrupper i utlandet. Siffrorna är från 2012/2013. För någon dryg månad sedan rapporterades drygt 300.

Författaren tycks se Sveriges avsaknad av handlingsplan och juridiska verktyg som något positivt. Åtminstone år 2013. Han menar att vi kan dra lärdomar av närliggande länders åtgärder.

Problemet är ju bara att rapporten tycks ha fallit i glömska, och när vi nu som mest behöver dessa juridiska verktyg finns de inte. Nya lagar stiftas som bekant inte över natt och nu befinner sig Svea rike ännu en gång i ett ytterst allvarligt läge. Politikernas inkompetens har redan resulterat i ett nedmonterande av vårt försvar. Vårt land är nu försvarslöst både militärt för angrepp utifrån och nu även rent juridiskt inför kampen mot terrorism på hemmaplan, så kallad inhemsk terrorism (homegrown terrorism). Allt pekar på att allt SÄPO kan göra i nuläget är försöka hålla ett öga på en ökande skara återvändande terrorister. Huruvida de har resurser till dygnet-runt-övervakning är högst tveksamt.

David Rexvid, doktorand i socialt arbete vid Umeå universitet kommer med det enda vettiga förslaget just nu: Hemvändande jihadister borde överlämnas till internationella brottsmålstribunalen

Regeringens nationella samordnare mot våldsbejakande extremism, Mona Sahlin, lovade i slutet av förra året stöd till IS-avhoppare. Örebros kommunlednings vansinniga förslag om att erbjuda jobb och psykologhjälp till hemkomna jihadister är därmed i nuläget helt i linje med regeringens riktlinjer.

David Rexvid är i sin debattartikel [2] kritiskt till dessa åtgärder.

”Att erbjuda kurativa insatser till jihadister som stridit för en av samtidens mest brutala islamistgrupper och individer som själva med stor sannolikhet begått bestialiska handlingar mot oskyldiga människor, kan vara en provocerande politisk åtgärd.”

David Rexvid skriver i inlägget att förlaget trots preventiva och empatiska intentioner bygger på en selektiv humanistisk syn ”…då det enbart är de hemkomna jihadisterna som omfattas av svenska myndigheters omsorg och empati. Sverige har som bekant nekat militärt stöd till försvararna av den kurdiska staden Kobane i Syrien, som blev en symbol för en episk bastion av motstånd mot IS dödsmarsch.”

Artikelförfattaren tycker att jihadisterna istället borde överlämnas till den internationella brottmålstribunalen eller att det inleds en förundersökning mot dem på grund av krigsförbrytelser. [3]

Helt rätt. 

Men verkligheten blir istället en välkomstkram från Mona Sahlin och ett frikort till terapeuten.

Läget i vårt land är just nu sannerligen allvarligt. Tills dess att svenska folket, vår regering och ”opposition” vaknar upp, är den bistra sanningen:

Warriors of IS: Welcome to Sweden, the land of the truly free. We’ll give you tax financed help with PTSD, work, and your freedom to walk the streets of Sweden in spite of your acts of terror abroad. Need som peace and quiet to plan your next acts of terror? Do you want cozy chats with Swedish journalists, without the risk of exposure? Then this is the place for you.

As a matter of fact – any relatives left behind are welcome too. With our generous immigration laws and bighearted politicians, invite them as well. Valid passport or identification not necessary (may be flushed down the toilet in airplane, …well you know the routine). Welcome!

Daniel ”MyTwoCents” F orslund

Relaterat:

(Aftonbladet) Misstänkta terrorister får stanna

(DN) Jan Björklund (FP) vill se hårdare tag mot återvändande terrorsvenskar.

(Aftonbladet) Redo att dö – för IS sak

(Dagens juridik) Forskare: Hemvändande jihadister borde överlämnas till internationella brottsmålstribunalen

(The Spectator) ’Religion of peace’ is not a harmless platitude

(En Arg Blatte Funderar) Synen på ISIS-förövare som offer kommer bli vår undergång

(Expressen) Bar kippa i Malmö – attackerades på gatan

(Dagen) Palestinsk terrorist knivhögg ett tiotal på buss (Egen rubrik, Red. Anm.)

(SVD) Förövaren ska inte behandlas som offer

=>

Ämne: OPINION & DEBATT, Politik, Ekonomi & Samhälle

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?