Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Uppenbarade synder – Guds stora nåd

[TRADITION & TEOLOGI, Andakt/Predikan]

Pred 1:9-10: ”Vad som har varit kommer att vara, vad som har skett skall ske igen. Det finns ingenting nytt under solen. Säger man om något: ”Det här är nytt!” så har det ändå funnits före oss, alltsedan urminnes tid.”

Så har nyheten kablats ut i både sekulär och kristen media: En mycket känd pastor har varit otrogen och ska skilja sig. Ingen vill missa att rida på den mediala vågen som följer denna typ av nyhet. Någon skillnad mellan profan och kristen press verkar inte finnas här. Möjligtvis var åtminstone första profana tidningen mindre detaljerad och utelämnade namn.

Den tragiska nyheten ”låg på bordet” redan i förra veckan och vi visste att vi hade chansen att bli först att publicera och därmed få den enorma besökstrafik som följer nyheter av detta slag. Några av dem som fick förhandsbesked undrar varför vi valde att inte ta tillfället i akt.

Här följer vårt resonemang:

Aletheia har sedan 2007 bland annat jobbat med att belysa frågor, händelser, synder och situationer som andliga ledare försöker dölja eller rent av mörka. Frågor som berör människor långt utanför det egna sammanhanget. Den tråkiga nyheten var inget som församlingen försökte dölja, och därmed föll ett stort argument att publicera (hänga ut personen ifråga).

Församlingens pastor handlade rätt

Så fort det stod klart att ingen omvändelse var aktuell, kallade pastorn till församlingsmöte och informerade medlemmarna. Här gör han vad han kan att köra med öppna kort.

Kristen press är inkonsekvent vad gäller publicering av synder.

Vi fastnade även i ett etiskt dilemma vad gäller vad syftet och motiven är att kabla ut denna typ av familjetragedi. Vad vill vi som en kristen mediekanal åstadkomma med att ge denna tragiska situation vingar? Vems synder skall i så fall publiceras och i vilka lägen?

Det är min personliga inställning att kristen press ofta är inkonsekvent vad gäller vilka som hängs ut och vilka som inte gör det. Hur mycket information som ges varierar också ofta beroende på vilken relation ”syndaren” har till diverse tidningsredaktioner och journalister.

Uppenbarade synder – Guds stora nåd

Det är min uppfattning att när synd blir uppenbarat, vare sig i ledarskap eller våra egna liv är det en del av Guds stora möjlighet till nåd, helande och upprättelse. Så länge personen i fråga är vid liv, är det lättare att komma till insikt när korten ligger på bordet, än när ingen vet vad som pågår.

Det berör även församlingens pastor i sitt svar till Dagen kring vad han önskar mest just nu:

”…att Gud ska nå fram till honom med sin nåd och barmhärtighet.”

Han glömmer dock det allra viktigaste innan nåd och barmhärtighet är aktuellt; o m v ä n d e l s e

Det fanns i alla fall inte med i Dagenartikeln.

Som aktiv i olika former av församlingsarbete sedan barnsben har jag sett och hört det mesta.  Jag skulle kunna ge exempel på personer (i ledande ställning) som gått i graven med sina grova försyndelser i församlingen, utan någon omvändelse och därmed utan nåd och barmhärtighet. Fruktansvärt tragiskt.

Det jag vill föra fram med denna post är följande;  Hur smärtsamt det än är.  Hur mörka våra synder än må vara. Att det som sker i mörker och kanske under en tid dolts genom lögner, svek och dubbelmoral kommer upp till ytan är Guds nåd!. Varje dag vi får andas efter det att vår synd uppenbarats är nåd. En fantastisk Gudagiven möjlighet till omvändelse, helande och upprättelse.

Låt oss be för berörda frun, barn och barnbarn.  För församling, släkt och vänner. Låt oss även be att samma Ande som drabbade kung David, rör vid den tidigare pastorns hjärta.

Med sorg,

Daniel ”MyTwoCents” F orslund

Den som sökt på alla vis Fri från syndens välde bliva, Känt de hårda samvetsris, Som ej hjärtat frid kan giva, Måste, sen han tröttnat löpa, Nåd som nåd för intet köpa.

Den som här med verk och ord Sig på Herrens barn försyndat, Liksom den som Kristi hjord Jämt till hjälp och bistånd skyndat, Måste inför Herren ligga Och om samma nåd blott tigga.

Den som ser sin fattigdom Och är över synden vaken Men vill se sig mera tom, Mera fattig, arm och naken, Förrän nåden tro han vågar, O, hur fåfängt han sig plågar.

Ingen självförsakelse, Ingen smälek, ingen ära, Intet eget arbete, Vad slags namn det än kan bära, Kan förvärva själens prydnad; Det kan endast Sonens lydnad.

Salig den, som då går fram Och på nåden dristigt vågar Och allena med Guds Lamm Sig i denna sak befrågar, Ty det är för alla skrivet, Att den Sonen har har livet.

L. Thorstensson Nyberg 1748 • Bearb. 1860, 1985 (Hela psalmen här)

=>

Ämne: Andakt / Predikan, TRADITION & TEOLOGI

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?