Aletheia — Blogg & Tankesmedja

Tro, politik, mediekritik och samhällsanalyser

Svar direkt från Livets Ord

LO web

[Livets Ord/Trosrörelsen]

I samband med min föregående artikel om Livets Ord ställdes en rad frågor av kritisk art, och jag vill återigen poängtera att den kritik och de frågeställningar som togs upp i utgångspunkten inte var mina egna, men medlemmars.

Få timmar efter att artikeln publicerats svarade Livets Ord via församlingens mediekontakt Fredrik Lundqvist, men av olika skäl har jag inte hunnit lägga ut deras genmäle förrän nu. Här under finner ni alltså svaret från Livets Ord.

Andréas Glandberger
Aletheia Blogg & Tankesmedja

Logga-Aletheia

_______________________________________________________________________________________

Hej på er!

Med anledning av att flera frågeställningar blev obesvarade i ovan nämnda artikel vill vi gärna kommentera och svara efter bästa förmåga. Jag hoppas ni kommer att uppsatta det. Jag kommer inte att vidare medverka i kommentarsfältet, men välkomnar gärna enskilda samtal för de som vill det. Mig når ni på fredrik.lundqvist@livetsord.se.

Till frågorna:

Hur många fler avslöjanden tål Livets Ord innan man verkligen inser vilken kris församlingen befinner sig i?

Det finns ingen som förnekar att 2014 var ett extremt omtumlande och stormigt år i församlingens historia. Om man sett hur mycket tid pastorer och ledare i församlingen har gett och ger till samtal och vård om medlemmar känns påståendet om ett blint öga till det senaste årets allvar mycket orättvist. Det har aldrig heller funnits någon strategi av att låtsas som ingenting har hänt – det hade varit ett bisarrt förhållningssätt från vår sida. Istället har vi försökt hantera situationerna ansvarsfullt och ödmjukt.

jocke

Faksimil Korsets Seier

Det som ändå, mitt i all turbulens, har varit underbart är att se är hur församlingen har vänt sig mot Jesus. Ända sedan mars förra året har det underliggande temat har varit ”Jesus är i centrum utav allt”. Ingen person, ingen verksamhet, inget varumärke – bara Jesus. Han är den som bygger sin kyrka, vilket bland annat var en huvudpunkt som Joakim tog upp i en stor intervju med Korset Seier för några veckor sedan (tyvärr finns bara ingressen på nätet, men skänk för all del en slant till våra norska syskon och köp e-tidningen).

Så ja, jag tror inte att någon har sett tydligare än oss allvaret i 2014 års händelser, men även om vi gärna skulle ha sluppit mycket av det tror vi också att varje prövning ger en möjlighet till helgelse och närmande till Jesus. Om det blir resultatet kommer vi ur detta starkare, och det tror jag alla önskar.

Bygger Joakim upp ett eget varumärke med sina många resor?

Om självförverkligande och ett starkt eget varumärke varit Joakims prioritet tror jag knappast han hade varit kvar som förstepastor efter ett år som detta. Det har knappast varit en resa man avundats honom, och den som med det senaste året i backspegeln hävdar att ser till sitt eget bästa först, eller inte gjort tillräckligt för församlingen, har uppenbarligen inte följt honom på lika nära håll som oss andra. Ingen har gett mer tid till att se, samtala med och be för församlingens medlemmar än Joakim. I enskilda samtal och via sociala medier har han varit närvarande den enskilde medlemmen på ett sätt som jag inte tror att man finner i någon annan kyrka av motsvarande storlek, och jag är oerhört stolt över att jag tillhör en församling vars ledare agerar på det viset.

Faktum är att Joakim rest mindre än han gjort tidigare, just för att vara närvarande på det sätt han har varit. Man bör också komma ihåg att Livets Ord är större än församlingen i Uppsala, och även om den alltid kommer att vara hans huvudprioritet finns det också ett ansvar att vårda och ta hand om de församlingar som är kopplade till oss, vilket bland annat är en del av syftet med Bygga Kyrka-dagarna, vars lämplighet också ifrågasätts i artikeln.

Skyddas Ulf Ekmans ära?

Jag hoppas att min församling alltid kommer att hedra kristna syskon, även när de fattar beslut vi inte kan stödja. Ulf är inte längre med i församlingen, det kapitlet i historien är över, församlingen går mot en ny framtid men vi kan välsigna och vara tacksamma för dess första tid. Om vi blir anklagade för att välsigna för mycket, så ja… Det kanske ligger i vår kristna natur.

Är Livets Ord en megakyrka?

Vi har aldrig kallat oss för det, utan det är en internationell term på en kyrka med över 3000 medlemmar. Vi har 3300 medlemmar idag, och en vanlig söndagsgudstjänst besöks av c:a 1200-1700 plus barn. Alla kommer såklart inte på alla gudstjänster eftersom vi har ett brett upptagningsområde, men flera hundra följer oss via webben varje söndag. Människor har lämnat församlingen, men många har också gått med. Senast i söndags hade vi intagning för ett trettiotal nya medlemmar, vilket känns enormt roligt.

Vi kommer alltid att behöva ge vård och omsorg till medlemmarna, inte minst efter det senaste året, men det finns ingen motsättning mellan det och att fortsätta nå ut med evangeliet, hjälpa andra församlingar och bygga Guds rike. Det är inte så svartvitt att vi antingen vårdar den lokala församlingen och ställer in all utåtriktad verksamhet, eller negligerar församlingen och hjälper någon annan.

Gud har kallat oss till att bygga Hans församling och bygga Hans rike, och det är det vi kommer att göra under tiden som ligger framför. Det är vårt hjärtas längtan och vår passion, och den tror jag delas av er som läser detta. Om det är så tror jag det bästa vi kan göra är att enas tillsammans I bön för att detta ska bli en verklighet. Jag hoppas ni har haft nytta av den här ganska långa kommentaren.

Tack för mig.

Fredrik Lundqvist
Livets Ord

=>

Ämne: Livets Ord/Trosrörelsen

Nyckelord: , , , , ,

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Känner du andra som borde läsa detta?